ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/07/2018

חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת119
ועדת החינוך, התרבות והספורט
16/07/2018

מושב רביעיפרוטוקול מס' 681
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ד' באב התשע"ח (16 ביולי 2018), שעה 8:38
סדר היום
הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מסעוד גנאים
מרדכי יוגב
יוסי יונה
מאיר כהן
עודד פורר
נורית קורן
חברי הכנסת
סעיד אלחרומי
נאוה בוקר
יהודה גליק
תמר זנדברג
דב חנין
חמד עמאר
לאה פדידה
מיקי רוזנטל
עפר שלח

מ
וזמנים
יוסי שרעבי - מנכ"ל משרד התרבות והספורט

גלית שאשו והבה - ראש מנהל תרבות, משרד התרבות והספורט

אתי כהן - מרכזת קולנוע בכירה, משרד התרבות והספורט

הדס פרבר - יועמ"ש, משרד התרבות והספורט

דינה עברי - יועצת חיצונית, משרד התרבות והספורט

דביר ז'ורנו - רפרנט מאקרו באג"ת, משרד האוצר

חנן ארליך - משפטן, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דפנה גוטליב - יועץ משפטי, משרד המשפטים

עדנה הראל פישר - עו"ד, עמיתת מחקר וראש תכנית, המכון הישראלי לדמוקרטיה

כתריאל שחורי - מנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי, קרן הקולנוע הישראלי

עמית ליאור - יו"ר איגוד התסריטאים, איגוד הבמאים והתסריטאים

רועי אלבה - אחראי יצירה מקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים

ליאור תמאם - אחראי יצירה מקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים

אלעד קידן - איגוד הבמאים והתסריטאים

עלמה גניהר - תסריטאית, איגוד הבמאים והתסריטאים

דורית ענבר - מנכ"לית, הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה

איל בורס - יו"ר מועצת הקולנוע

יואב אברמוביץ' - סמנכ"ל קרן יהושע רבינוביץ

אסף אמיר - נציג איגוד מפיקי סרטים וטלויזיה בישראל

איתמר אביטן - מנכ"ל אקט

ענת מוזס - יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטרים

שרה צפרוני - מנהלת הפורום-קולנוע צפון, פורום היוצרים והמפיקים בקולנוע ובטלויזיה בישראל

יעל יקירביץ - ע. מנכל"לית, קרנות קולנוע

ליאור אלפנט - יו"ר פורום הקלונועניות ויוצרות

אהרן גרבר - פורום קהלת

זיו מאנו - יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת

אלעד מלכא - מנכ"ל האגודה לזכות הציבור לדעת

אורית לרנר - מוזמן/ת

משה אשכנזי - מוזמן/ת

שגיא אהרון - שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את קופרו - קרן לשיווק סרטי תעודה ע.ר
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
הדס לוי, חבר תרגומים


הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018, מ/1241
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב, מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 16 ביולי 2018, ד' באב תשע"ח. הנושא הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5) התשע"ח-2018, הצעת חוק ממשלתית 1241 הכנסה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו אתמול שעברנו את החברים פה סביב לשולחן לא שמענו את היועצת המשפטית של הוועדה שיש לה כאלה הערות, שאלות. ואתמול גם הייתה ישיבה מאחורי הקלעים אז נשמע ממנה גם לאן הגענו, מה הגענו. משרד התרבות גם כן יאמר מה שיש לו. נפתח דיון, למרות שתוכנן היום כולו להצבעות אבל נפתח דיון כי נעשו שינויים וזה מתבקש על פי נוהג החקיקה בוועדה זו, מה שאני מכיר. אז זה לא היה יכול לעבור ללא דיון. גברתי, היועצת המשפטית.
מירב ישראלי
אז באמת אתמול שלחתי כל מיני שאלות למשרד התרבות ואני אבקש מהם בגלל לחץ הזמנים להשיב עליהן פה בוועדה. הנוסח שמונח בפניכם זה הנוסח שהיה אתמול. אנחנו מתחילים מתיקון סעיף 3, הנושא של בירור הקבילות. מכוון שמדובר פה על סמכות חדשה שניתנת למועצה שבעצם עשויות להיות לה שתי השלכות על הקרנות. קודם כל, הכוונה היא, אם הבנתי נכון, לא למוסדות ציבור הנתמכים לפי חוק זה, אלא רק למי ש- - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מדברים על עמוד 1 בנוסח.
מירב ישראלי
כן. בפסקה 4 המוצעת "דרכי העבודה וההתנהלות של מוסדות ציבור הנתמכים לפי חוק זה" יש הרבה מאוד מוסדות ציבור שנתמכים לפי החוק. הכוונה הייתה בעצם לאלה שמסייעים בהפקת סרטים. אז מצמצמים את זה. אז זה דבר אחד.
היו"ר יעקב מרגי
והנוסח יהיה?
מירב ישראלי
במקום מוסדות ציבור הנתמכים לפי חוק זה אותו נוסח שיש בהמשך במאגר של ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
והוא?
מירב ישראלי
אני אגיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, כן, הכל עכשיו זה רק היועצת המשפטית מציגה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, לא, בסדר, סעיף, סעיף, ההערות שלנו אחר כך.
היו"ר יעקב מרגי
אחר כך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. רק שנבין את הפרוצדורה של הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא פותחים את הדיון כולו, מיקי, רק איפה שיש שינויים וסעיף סעיף .
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה ההערות שלנו לגבי אותו סעיף.
קריאה
ומתי נעלה הסתייגויות ו - - -
היו"ר יעקב מרגי
היום. היום. מה הנוסח?
מירב ישראלי
הנוסח שקיים בסעיף של הלקטורים הוא "מוסד ציבור המקבל תמיכה בעד סיוע להפקת סרטים".
היו"ר יעקב מרגי
יפה.
מירב ישראלי
כאמור יש לפעילות של הקבילות יכולות להיות בעצם שתי השלכות. השלכה אחת היא על המוניטין של הקרן מכוון שיש איזה רשימה של תלונות וההשלכה השנייה היא נושא כספי. כי יש גם המלצות בנושא תמיכות. לכן לדעתי צריך להכניס פה כמה דברים שלא קיימים כמו חובת שימוע ודברים מהסוג הזה. אז אולי רק תבהירו גם את הנושא של נושאים דיונים, בעיניי הוא לא מספיק ברור, אז רציתי שיבהירו למה הכוונה והאם זה גבולי בין דיון לתוכן. כדי שיהיה ברור שאין התערבות בתכנים אז אולי נתחיל מזה.
הדס פרבר
הכוונה קודם כל, כמובן, שאין התערבות בתכנים. כבר אי אפשר לבוא ולשאול למה עשיתם סרט כזה או סרט אחר ולמה לא לקחתם את הסרט שלי. הכוונה היא להיבטים הפרוצדוראליים שקשורים לקרנות ולאופן העבודה שלהן, למשל חובה להגיש חוות דעת מנומקת, לתת תשובות בזמן, לפרסם מראש מועדי הגשה וכו'. ההוראות האלה קבועות כולן במבחני התמיכה.
היו"ר יעקב מרגי
דיונים בלבד, לא קשור לתוכן, לא קשור - - -
עדנה הראל פישר
אפשר להציע לפרסם את השינוי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אנחנו עוד לא נחתנו, שנייה. שיגמר הדו שיח ביניהם נדבר.
קריאה
בסדר, אנחנו רק מציעים לגברת - - -
היו"ר יעקב מרגי
שנייה, שיקלטו את ההצעה שלך, דקה מכם. הבהרת, אמרת?
מירב ישראלי
ככל שאפשר להבהיר את זה יותר, לא כרשימה סגורה, אבל באופן שיבהיר מה זה נושא דיוני כך שהפרשנות תהיה ברורה הייתי מעדיפה שנוכל להכניס פה - - -
הדס פרבר
הגדרה של מה זה נושא דיוני?
מירב ישראלי
לרבות או שיהיה פה איזושהי - -
היו"ר יעקב מרגי
איזו דוגמה אחת שתעיד על הכלל.
מירב ישראלי
- - תחושה של הדברים כדי שאחר כך לא יפרשו את זה כפגיעה בתכנים.
היו"ר יעקב מרגי
דיוניים בלבד אני חושב שזה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
להיפך, הייתי כותב שאינם בנושאים תכניים אלא רק בנושאים מנהליים או טכניים.
מירב ישראלי
יש לנו את הסייג הזה במקום אחר, נמצא את זה. יש לזה השלכות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מציין את זה, ברגע שאתה מציין את זה אתה חייב לומר מה אתה מתכוון.
הדס פרבר
מייחסים פה בדיונים והליכי עבודה.
היו"ר יעקב מרגי
כגון הליכי עבודה.
קריאה
מה זה הליכי עבודה?
קריאה
אני לא חושבת שזה מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לגמור את הנוסח שיהיה בבירור, בהסכמה של היועצת המשפטית שמברר בצורה חד משמעית שזה לא בנושא תוכן. מיצינו את זה.
עדנה הראל פישר
לא, לא מיצינו בגלל ש- - -
מירב ישראלי
יש לנו פשוט את הסייג הזה במקום אחר - - -
היו"ר יעקב מרגי
עדנה, בלי להגיד לי לא, מי שמכיר אותי, את יכולה לומר כן אבל לא - - -
עדנה הראל פישר
אז אני אגיד כן - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז חכי.
מירב ישראלי
אני פשוט מחפשת את הסייג שיש לנו בהמשך לגבי תוכן. יש לנו את זה כבר, אתם רואים את זה איפה שהוא?
קריאה
בסעיף המסחרי.
מירב ישראלי
הנה. יש לנו את זה בעצם "שלא יהיה להקצאת הסכום כדי להתייחס לתוכן הסרטים והכל תוך שמירה על חופש הביטוי והיצירה".
קריאה
זה גם היה בתזכיר ככה.
היו"ר יעקב מרגי
עליי מקובל. משרד התרבות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גברתי, אני חושב שאם נכתוב בתוכן ההצעות והסרטים כי חלק מהם עדיין לא סרטים הם - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, זה מה שכאן הציע, אני צריך לשאול את - - - יוסי, אני רוצה ודאות, חד משמעית.
יוסי שרעבי
אנחנו חושבים שבסעיף הזה מאחר ואנחנו הגדרנו שכל הסמכות כאן נובעת מטיפול בהליכים פרוצדוראליים והליכים דיוניים וקשורים לתהליכי עבודה ולא קשורים לתוכן אנחנו לא חושבים שצריך להגיד את זה עוד פעם, זה מופיע במבחן התמיכה. ולכן אני לא רואה שום מניעה לכתוב שמדובר כאן בסמכות שנובעת מטיפול בהליכים פרוצדוראליים וניהוליים בלבד. אפשר להוסיף את המילה בלבד.
היו"ר יעקב מרגי
היא מופיעה.
מירב ישראלי
אבל אם אתם לא מתכוונים להתערב בתוכן אז מה הבעיה להגיד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
ואתם כבר כתוב בחומר. תאמץ נוסח שכתוב - - -
יוסי שרעבי
אני אומר לך למה. כי ברגע שאתה אומר את זה מעיד על זה שיש איזה חשש שתהיה כאן איזה התערבות - - -
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש חשש, מוצדק אפילו - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבו, כנסו לגוגל או ליוטיוב או לאתר הכנסת ביום ההצבעות אני דרוך ואני אין לי בעיה להעיף מפה אחד אחד, כמו שהיה בחוק החינוך המיוחד ושיכתבו ושיאמרו ושיעשו מה שרוצים. בהליך חקיקה אני מכבד אותו, תכבדו אותו. לא תהיה מקהלה פה.
יוסי שרעבי
כאשר נאמר במפורש מה הסמכות אז אני לא חושב שצריך לסייג אותה בשום דבר. אומרים כאן במפורש מה הסמכות אז קחו את הסמכות לטפל בנושאים דיוניים פרוצדוראליים. וכתוב את המילה בלבד. למה צריך להוסיף על זה עוד משהו. כאשר כל החוק הזה, הסוגיה של חופש הביטוי וחופש היצירה מופיע כמעט בכל סעיף אחר שם.
היו"ר יעקב מרגי
אז תוסיף אותו גם פה. מה הבעיה שלך, יוסי, אם הוא מופיע בכל מקום.
מירב ישראלי
יש חשיבות לזה גם פה בגלל הרגישות של הסעיף הזה והפגיעה שהדבר הזה יכול לפגוע גם במוניטין וגם באופן כלכלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני הכרעתי. אני לוקח את הנוסח שמופיע בסעיף המספרי, שם אותו פה. אין דיון. בבקשה, קדימה.
מירב ישראלי
עכשיו יש כל מיני עניינים פרוצדוראליים - - -
הדס פרבר
אפשר להציע משהו?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
הדס פרבר
האם אפשר להתייחס לנושאים דיוניים ומוזרים במבחני התמיכה.
מירב ישראלי
זה עוד יותר בעיניי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני יכול לדעת מה כתוב במבחני התמיכה? את יכולה להתחייב לי עכשיו לשים לי את זה בחוק? אתמול גערתי בו שהוא רוצה מבחני תמיכה בתוך החוק. אז מה, צריך לשמור על איזונים. הכרענו, נקודה.
מירב ישראלי
אוקיי. עכשיו יש כל מיני עניינים פרוצדוראליים שאני מבינה שחלק מהם לפחות אין התנגדות להוסיף. הם מסכימים להכניס לאחר שניתנה למוסד הזדמנות להשמיע את טענתם – נכון, אתם מסכימים?
קריאה
כן, כן.
מירב ישראלי
בעיקרון הסתכלתי קצת על החוקים של תלונות אז באמת יש חובה לברר כל תלונה למעט תלונות קנטרניות שאז אי אפשר לעשות מיון של תלונות איזה תלונות אתה בעצם כן מברר ואיזה תלונות אתה לא מברר. זאת אומרת, יש חובה לברר כל תלונה אז אי אפשר לנתב, נגיד, לגבי קרן מסוימת. זה דבר אחד. ודבר שני, גם יש נגיד החובה לברר בגלל רק נגיד שנה אחורה. זאת אומרת, לא איזה עכשיו שיתחילו להתעניין. אז שתהיה איזושהי מסגרת לגבי בירור התלונות וגם שגיוניות בבירור התלונות.
הדס פרבר
אני חושבת שיכול להיות קושי כי למשל אם מישהו לא קיבל תשובה אז בעצם מאיזה מועד נספר לו האירוע. כשאירוע הוא מחדל אז זה בעיה לספור מועד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה את מציעה, לא הבנתי.
מירב ישראלי
במה הוא שונה. לא התחילו להתלונן עכשיו על שבע שנים אחורה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בוא נגדיר פרק זמן סביר של מענה ואז- - -
מירב ישראלי
זה משהו שלקחתי מחוקים אחרים, שקיים, זה לא משהו - - -
הדס פרבר
לרוב אומרים ששנתיים זה זמן סביר.
תמר זנדברג (מרצ)
שנתיים למה? לדון או להגיש?
הדס פרבר
לא, לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
לערער אחורה.
מירב ישראלי
שנתיים שהאירוע היה שנתיים אחורה. זה לא שבע שנים עכשיו.
תמר זנדברג (מרצ)
אגב, אני לא יודעת, זה שנתיים בחיים של סרט זה זמן קצר, לא?
היו"ר יעקב מרגי
וחיי כלב זה 13 שנה, מה לעשות. לא היה כלום עכשיו ואנחנו שמנו שנתיים. דוגרי, מבחינתי, תודה רבה לכם על הדיון לא הייתי צריך להתערב ולהכריע. קדימה.
מירב ישראלי
יש עוד שאלה שאולי רק תענו עליה. בעיצומים כספיים יש לנו ויכוח עם משרד המשפטים כמה זמן הפרסום הזה נשאר באוויר, שזה לא יהיה משהו כי - - - אפילו ב- - -
הדס פרבר
זה לא עיצום כספי זה קבילה- - -
מירב ישראלי
אני מבינה, אבל השאלה אם זה צריך להישאר באוויר.
הדס פרבר
אם אנחנו מדברים על קבילות אז הדוגמה שאני לוקחת זה משרד מבקר המדינה, הדוחות שלו נשארים במשך שנים באתר.
מירב ישראלי
יש לפעמים אנחנו עושים דברים לגבי - - -
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
מירב ישראלי
אז זה לגבי הסעיף הזה אז אולי רק - - -
עדנה הראל פישר
אז לא אז בסעיף הזה.
מירב ישראלי
אז זהו, בואו נסגור את הדיון על הסעיף הזה ואז - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא.
מירב ישראלי
איך אתה רוצה?
היו"ר יעקב מרגי
הכל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו חוזרים על כל סעיף - - -
היו"ר יעקב מרגי
ודאי, ודאי, לא אדלג על כלום, לא בורח לשום מקום. יש כאלה שיש להם סיבה לברוח, לי אין שום סיבה לברוח. ברוך השם, עוד 57 שנים כאלה ואני אהיה מרוצה. אין לי סיבה לאן לברוח לשום מקום.
מירב ישראלי
סעיף 9 חזר נוסח ניגוד העניינים הקיים בחוק שהוא שורה אחת. בזמנו הייתה לנו שיחה בינינו שבגלל שתחום הקולנוע הוא מאוד ייחודי ויחסית מעט שחקנים פעילים בו צריך איזשהו סייג, וגם הכנסנו אותו לדעתי באחד הסעיפים - -
היו"ר יעקב מרגי
אז מה הוחלט?
מירב ישראלי
- - לגבי העובדה שאדם פעיל בתחום הקולנוע לא ימנע ממנו, זה מדובר על סעיף של המועצה, לא ימנע ממנו לכהן במועצה והדבר הזה ירד. אז תסבירו למה, אולי.
הדס פרבר
כי החוק מחייב ש-13 חברים במועצת הקולנוע יהיו מתחומי העשייה והיצירה הקולנועית אז הנחה היא שהחוק מחייב למנות אנשים שתומכים בקולנוע.
מירב ישראלי
השאלה אם תדרשו איזה שהן תקופות של אי עשייה או משהו כזה, זה היה החשש בזמנו.
הדס פרבר
אני יכולה להגיד שלפחות מבחינתי אנחנו לא מאשרים בנאדם שיש לו בקשה פתוחה מול הקרנות.
מירב ישראלי
לא, זה בסדר, זה ברור.
הדס פרבר
אני לא מבקשת הוראות צינון. דרך אגב, גם הקרנות לא מאשרות לחברי מועצת הקולנוע ומחזירות בקשות. מבחינתי זה מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
מספיק זה שאין לו בקשה פתוחה מול הקרנות?
הדס פרבר
כן.
מירב ישראלי
אז יש הצהרה לפרוטוקול.
תמר זנדברג (מרצ)
של מה, רגע, אני - - -
היו"ר יעקב מרגי
תסבירי, תסבירי. מאחר וסעיף - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני מבינה את החשש, פשוט אנחנו חוששים מהצהרה לפרוטוקול שלא מעוגנת בחוק כי בסוף נשארים עם החוק. עם - - - הולכים לבית משפט.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. סוגיית ניגוד עניינים קיימת מכוח הפסיקה, מכוח הנחיות היועץ המשפטי, מכוח הנחיות - - - קיימת. רצו לייצר משהו ייחודי שמו אותו בחוק, הורידו אותו, נוצר חשש או נאמר חד משמעית לפרוטוקול, ואם הייתי יודע שאפשר לנסח את זה בצ'יק - - - הנה אני אומר לך, תקשיבי, מה שנאמר לפרוטוקול ואפשר לנסח תוך כדי דיון להביא לאישורה לסעיף הזה מה טוב. ולא, הלאה.
קריאה
יש לי הצעה לניסוח - - -
היו"ר יעקב מרגי
תעשו לכם שיעורי בית בשקט, תגישו, אחר כך. בפרקטיקה אני יודע לקבל תוך כדי ולהעביר הלאה.
עפר שלח (יש עתיד)
שאלה קונקרטית לגבי הדבר הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה השאלה?
עפר שלח (יש עתיד)
למשל, אם חבר במועצת הקולנוע היה יועץ לסרט מסוים של מועמד עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, בלי להיות היועץ המשפטי של משרד התרבות אני הבנתי ממנה מגבלה אחת – רק מי שאין לו בקשה פתוחה מול הקרנות. שום דבר אחר לא.
הדס פרבר
ופסלות כהונה. לא לעצם קבלת - - -
היו"ר יעקב מרגי
תראה, פסלות כהונה אחרת שמכוח חוק - - -
עפר שלח (יש עתיד)
ואי לכך צריך להוסיף לזה שהוא גם לא יגיש בקשה בזמן היותו חבר המועצה.
הדס פרבר
מתחייבים לזה.
עפר שלח (יש עתיד)
מתחייבים לזה איפה?
הדס פרבר
בהסדר ניגוד עניינים הוא התחייב שהוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא חותם על הסדר ניגוד עניינים כל חבר?
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תודה. רבותיי, הנה אני אומר לכם, הלוואי והייתי יכול שכל חבר כנסת יהיה קודם כל שר בממשלה ואחר כך יבוא כדי להבין איך עובד העסק.
עפר שלח (יש עתיד)
מרגי אנחנו מנסים לטייב את העניין.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני אומר לך יש - - - ניגוד עניינים.
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו מנסים להבין מה כתוב פה, היושב ראש, שנייה אחת.
הדס פרבר
הוא מתחייב להודיע. השאלה האם זה מחייב התפטרות או לא היא שאלה שנובעת מההקשר, בדרך כלל התשובה היא שכן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא הבנתי.
היו"ר יעקב מרגי
היא עונה לשאלה שהוא שאל.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל לא הבנו את התשובה.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתם את השאלה?
תמר זנדברג (מרצ)
כן. את השאלה הבנו את התשובה לא.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה גברתי.
הדס פרבר
חבר המועצה מתחייב להודיע על כל כוונה להגיש בקשה לקרנות. אז שאין, זו לא פסלות אוטומטית ברגע שהוא נבחר, השאלה היא שאלה שנובעת מהנסיבות. איזה בקשה הוא הגיש, איזו מסגרת, האם אפשר לבודד את הבקשה משאר הפעילות של הקרנות. כעיקרון, דרך המלך היא שאם אתה הגשת בקשה לקרנות אתה לא יכול להיות חבר אבל יכולים להיות דברים - - -
עפר שלח (יש עתיד)
תני לי סרט, סליחה על המשחק מילים הקלוש, שבו בקשה כזאת היא לא ניגוד עניינים.
הדס פרבר
היא ניגוד עניינים, השאלה אם היא מחייבת התפטרות או לא. ברור שמישהו מגיש בקשה לקרנות הוא לא יכול לטפל בקרן הספציפית.
עפר שלח (יש עתיד)
למה פשוט לא לקבוע שכל עוד אתה חבר מועצה לא תגיש בקשה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה נראה מאוד הגיוני ונקי.
קריאה
זה לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, אתה אצלך לא בר ביות בכלל. תפסיק להתפרץ. שלושה דיונים אתה בשלושתם מתפרץ.
עפר שלח (יש עתיד)
יוסי, אני גם לא רואה לנגד עיניי תסריט שהדבר הזה הוא סביר.
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, ככל שלא תגיעו להסכמה אני מכריע. אני אכריע. בבקשה.
הדס פרבר
לפי הפסיקה פסלות מטעמי ניגוד עניינים מגיעה כאשר ניגוד העניינים הוא בלתי ניתן להסדרה. מה זה בלתי ניתן להסדרה? אחד מהשניים – או שזה משהו שהוא כל כך פלואידי שפשוט אי אפשר לבוא ולומר שיש החלטות שהן נקיות ושאינן נקיות או שאחרי שעושים את ההסדר ניגוד עניינים לא נשאר כמעט תחום שבו אותו חבר מועצה יכול לפעול באופן חופשי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז אני דואגת שהוא לא יצביע לנושא הזה, ייצא החוצה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, זה ברור. זה מחויב, זה מינימום.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל זה יהיה כאילו ההסדר ואז אתה - - - כלום.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי. גברת גלית, הדס, תוך כדי דיון אם אפשר להכניס לי שורה וחצי שתיים בנושא הזה של מה כן חד משמעית. נקודה. סיכמנו את הדיון הזה. בבקשה.
מירב ישראלי
אוקיי. סעיף 10 בזמנו חבר הכנסת דב חנין ביקש השנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
עדנה את יכולה להתנדב אם יש לך נוסח.
עדנה הראל פישר
אני יכולה להקריא אותו גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם ימצא חן בעינייך תחקרי אותו. מה אני אעשה, אין לי הרבה פריבילגיות בחיים חוץ מלהיות יו"ר ועדה, זה - - - בבקשה.
מירב ישראלי
חבר הכנסת דב חנין, בזמנו כשהקראנו את הסעיפים לגבי המועצה ואמרתי שיש מודל קבוע שעבדנו עליו גם עם משרד המשפטים של פעילויות של גופים שמעוכבים בחקיקה, הוא ביקש שנבחן את הסעיפים אחד לאחד כדי לראות האם זה מתאים לתחום. אז באמת זיהיתי שני מקומות שלפחות עולה השאלה. אחד זה באמת הנושא של ניגוד עניינים שכבר דיברנו עליו. והנושא השני זה הרוב הנדרש, המניין החוקי והרוב הנדרש בעצם.

מכוון שהוספנו פה שתי פעולות ביצועיות הנוסח של המודל הוא בגדול מתאים לגופים שעיקר הסמכות שלהם היא ייעוצית. גם אני ביקשתי בזמנו ממשרד המשפטים להכניס דבר כזה בדברי ההסבר של המודל שככל שיש סמכויות נוספות לגוף נשקול הוספת סעיפים נוספים או שינוי הסעיפים. אז מבחינת הרוב הדרוש אני מעלה את זה כשאלה האם לגבי הנושא של בירור קבילות והנושא של מאגר הלקטורים מספיק רוב רגיל במועצה, שזה הסעיף הרגיל בעצם.
הדס פרבר
אנחנו חושבים שכן, צריך לבוא במיוחד או לנושאי יסוד או לבעיות - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשנגיע לחוק הלאום בתוך חוק הקולנוע נבקש רוב מיוחס. נו בחייכם.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, במודלים האחרים למה יש רוב מיוחס?
היו"ר יעקב מרגי
אתם תדפקו - - - הלו, בסוף בסוף מי שידפק מההידוק וההידוק הזה זה ענף הקולנוע. בואו תשחררו אותו, אל תחנקו אותו- - -
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו לא רוצים - - - בוא לא- - -אנחנו לא רוצים דבר כזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מדבר לעצמי, אל תחנקו אותו. אפשר לחשוש, צריך לחשוש, צריך לבדוק, צריך להיזהר אבל לפעמים העודף רגולציה אנחנו בוכים עליה פה, מבכים עליה. והאגף הזה, יסלחו לי חלק מהם, אוהב, אוהב, אוהב ואחר כך אומר אני עמוס עבודה. לא מספיק, תקנות לוקח שנתיים-שלוש. אז אל תחנקו. אנחנו סובלים מעודף רגולציה.
מירב ישראלי
טוב. הסעיף שבעיני הוא הבעייתי ביותר זה באמת הסעיף של הלקטורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
ואת מדברת על עמוד?
מירב ישראלי
בנוסח הזה זה עמוד 7, סעיף קטן ב' המוצע בו. הסעיף הזה הוא באמת הסעיף שבעיניי מעורר את מירב הקשיים המשפטיים. אמרתי גם למשרד שבעיניי הנושא של ה-100% שלא משאיר שום פער ושום אפשרות ושום גמישות הוא מעורר בעיה. ונתתי גם מספר הערות פרטניות, אני אגיד אותם ואז אולי המשרד יגיב. ראשית הנושא של בירור עובדתי מי יכול לשמש כלקטור ומי לא כי בכל זאת יש פה הגבלה על חופש העיסוק של אנשים שמי שלא נרשם במאגר ב-100% לא יכול לשמש כלקטור בעצם אבר. אז זה דבר אחד.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יש איזשהו מועד שזה נסגר, המאגר?
מירב ישראלי
בעיקרון בכל עת- - - הוא פתוח כל הזמן וכל אדם יכול להירשם.
היו"ר יעקב מרגי
תגידי לה שאני מקובל עליי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה שואל אבל שאלה טובה - - - זה חשוב ביותר.
מירב ישראלי
אז זו אחת השאלות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מינימום, מספר מינימאלי שהוא רב מאוד ולא מצומצם כדי שיהיה מגוון של אנשים שם אבל תמשיכי.
תמר זנדברג (מרצ)
ושלא יהיה מספר מקסימום.
מירב ישראלי
לא, אין מספר מקסימום. זה אין. גם לא יכול להיות.
עפר שלח (יש עתיד)
אפשר רק לצורך הבירור העובדתי לדעת כמה אנשים הם היום לקטורים אם נציגי חמש הקרנות נמצאים פה, שיהיה לנו סדר גודל כמה אנשים הם היום לקטורים בקרנות. כתרי כמה אצלך?
כתריאל שחורי
אני מקרן הקולנוע הישראלית. אנחנו בשני סבבי קריאה מעסיקים בערך כ-50 לקטורים.
עפר שלח (יש עתיד)
והקרנות האחרות?
דורית ענבר
אני מהקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, אנחנו מחזיקים בשנה בסביבות 50-60 לקטורים ואנחנו מחליפים אותם אחת לשלושה חודשים - - -
קריאה
אז זהו - - -
קריאה
אבל מי בוחר- - -
דורית ענבר
אנחנו מפרסמים את השמות שלהם באתר. אנחנו מקפידים שלפחות מחצית יהיו תמיד נשים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תודה. את אוהבת להרחיב.
קריאות
- - -
עפר שלח (יש עתיד)
Unique users בשנה, כמה אנשים?
תמר זנדברג (מרצ)
כל שלושה חודשים 50-60, כמה מהם זה אותם 50-60 - - -
דורית ענבר
לא, אף פעם לא חוזרים. וחלקם גם זה אנשים שמעולם לא יהיו לקטורים בשום קרן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
תמר זנדברג (מרצ)
אז יצטרפו באלפים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תאר מצב, סליחה.
תמר זנדברג (מרצ)
אז צריך לפחות מאגר של אני לא יודעת כמה אחרת יהיה ההיפך ממה שאתם רוצים - - - הם מעסיקים 50-60 כל שלושה חודשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרת. לא צריך שבע פעמים. תני לבנאדם, הוא מנסה לומר משהו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה קרה?
היו"ר יעקב מרגי
ככה, מה קרה. אני כאן. אורח לרגע רואה כל פגע. בבקשה, אדוני.
יואב אברמוביץ'
אני סמנכ"ל קרן רבינוביץ לאמנויות. אנחנו - - - בין 40 ל-50 לקטורים בסבב קריאה בהערכה. ויש עוד לקטורים פה ושם בכל מיני שיתופי פעולה במהלך השנה. כל הלקטורים נבחרים לפי הקריטריונים של מועצת הקולנוע, של משרד התרבות.
יהודה גליק (הליכוד)
על ידי מי?
היו"ר יעקב מרגי
תן לו לדבר. אחר כך תשאל אם חסר. אדוני, תמשיך לתאר. מחלקות יש לכם?
יואב אברמוביץ'
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
כל כמה זמן הם מתחלפים?
יואב אברמוביץ'
הקריטריונים של מועצת הקולנוע, של משרד התרבות קובעים שלקטור לא יכהן יותר משנתיים. בדרך כלל הם לא מכהנים יותר משנה אצלנו. אבל זה הגבול זה שנתיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמעתם?
עפר שלח (יש עתיד)
זאת אומרת אנחנו מדברים על 250-300 לקטורים במינימום על חמש קרנות. שמענו שלוש קרנות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היה לפחות 300 לקטורים במאגר במינימום.
היו"ר יעקב מרגי
- - - מותר לצפות ראינו - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה פתאום. כל שלושה חודשים מתחלפים, מיקי.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. התייחסות, יוסי.
יוסי שרעבי
אנחנו שואפים למאגר ככל שאפשר. תנאי הסף שהגדרנו הם דיי מינימליסטים, הם מאפשרים כמעט לכל חלק לעשות את הנסיעה הזאת- - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, הורדתם את הקריטריונים שהיו אז? הורדתם מהקריטריונים קצת?
יוסי שרעבי
יש כאן שלושה תנאים, הם לא מצטברים, כל אחד עומד בפני עצמו, מספיק שאתה עומד באחד מהם. או שאתה בוגר בית ספר לקולנוע וכן הלאה או שאתה בוגר השכלה על תיכונית בתחום שרלוונטי לקולנוע כמו כתיבה, יצירה וכו' וכו' או שיש לך שנתיים ניסיון.
היו"ר יעקב מרגי
שמענו את דעתכם אתמול. תנו לו לסיים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל מה זה שנתיים ניסיון?
היו"ר יעקב מרגי
תנו לו לסיים, שנייה. בבקשה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
שנתיים ניסיון במה.
יוסי שרעבי
כן וגם הוספנו אתמול בעקבות ההערות של היועצת המשפטית של הוועדה גם את התואר בתקשורת בנוסף לתארים אחרים כי מצאנו שזה רלוונטי. וגם ניסיון מעשי בעולם היצירה. בכל מקרה, אני חושב שזה מאוד רחב, מאפשר לכל מי שיש לו איזשהו יד ורגל ועניין וכישרון ולא יודע להיכנס לתוך המאגר הזה. אני חושב שהמאגר - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה יוסי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני חייבת- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, את לא חייבת, תרשמי לך. אני מתברבר בינתיים, תרשמי לך. אני רוצה למצות את הסוגיה הזו, לא יעזור כלום. בבקשה.
מירב ישראלי
אז הוסף תואר בתקשורת והורדו המילים ניסיון מקצועי - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם רואים שההתייחסויות שלכם - - - בבקשה.
מירב ישראלי
- - ניסיון מקצועי של שנתיים או יותר במקום ביצירה, ניהול אמנותי או מחקר בעשייה מקצועית כדי שזה לא יקביל לבעלי מקצוע אחרים.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא הבנתי. אם אני נגר יש לי אז ניסיון.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא - - -
מירב ישראלי
לא, בתחום הקולנוע, הטלוויזיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק בתחום, לאה.
מירב ישראלי
פה גם הוספתם תקשורת?
היו"ר יעקב מרגי
דיברנו על זה - - - מוסיפים את זה.
מירב ישראלי
מה עם ה-100%?
היו"ר יעקב מרגי
זה בעקבות הערות ובקשות שהיו בדיונים הקודם.
מירב ישראלי
אז הוספנו תקשורת גם בתואר וגם פה וגם הורדנו את - - -
יוסי שרעבי
בתואר, בתואר.
מירב ישראלי
אה, רק בתואר? לא בעשייה מקצועית בתחום?
קריאה
עשייה מקצועית במה?
יוסי שרעבי
בתחום.
מירב ישראלי
תחום התקשורת?
קריאה
בתחום הקולנוע.
תמר זנדברג (מרצ)
יש לנו פה לקטור שחבר בהצלחה ולא היה עומד בתנאים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, אני אוהב להיות ברור וחד. שאלת שאלה, לא קיבלת תשובה. בבקשה. אתם יכולים לנהל דיון, אני לא אחזור על תשובות שניתנו - - -
יוסי שרעבי
תואר בתקשורת.
מירב ישראלי
לא, לא, אני שואלת, יש את הסעיפים של התארים ויש את הסעיף של הניסיון. בתארים הבנתי שאנחנו מוסיפים גם תואר בתקשורת. אני שואלת, כי כרגע זה רק טלוויזיה, האם גם בניסיון מקצועי אתם מוסיפים בתחום התקשורת.
יוסי שרעבי
אני לא רואה מניעה. אפשר להוסיף. אני לא רואה מניעה.
היו"ר יעקב מרגי
למה תקשורת זה מצמצם.
מירב ישראלי
לא - - - רק טלוויזיה.
היו"ר יעקב מרגי
היצירה, בכל תחום היצירה - - -
קריאה
יכול להיות גם עיתונאי.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
הלאה, הלאה, בסדר.
מירב ישראלי
מוצע להוסיף תארים אקדמיים מחו"ל - - - כי זה לא מופיע ב - - - ש- - - תארים.
קריאה
איזה תארים?
מירב ישראלי
מחו"ל.
יוסי שרעבי
אקווילנטים.
מירב ישראלי
אקוויוולנטים, בדיוק.
עדנה הראל פישר
זה לא אקוויוולנטיים, זה לא המונח - - - לא משנה.
מירב ישראלי
צריך יהיה לנסח מי מכיר, האם זה משרד החינוך בתארים, כי יש פה גם תעודות.
היו"ר יעקב מרגי
כמו שנהוג בהכרה בתארים במדינת ישראל, אנחנו לא במדינה אחרת. הלאה. תנסחו את זה, הנה הכרעתי.
עדנה הראל פישר
המועצה מבינה בתארים במקצוע. בכל תחום מקצועי בפקודת הרופאים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם רוצים שהמועצה, המועצה תגיב?
עדנה הראל פישר
בתארים זרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, משרד החינוך? תודה. עדנה.
מירב ישראלי
אבל זה לא יפתור את הבעיה של מלגות.
עדנה הראל פישר
אתם לא מכירים בתי ספר בעולם.
מירב ישראלי
אולי זה רעיון עדיף, אני לא יודעת, אני - - -
יוסי שרעבי
מה, שהמועצה?
היו"ר יעקב מרגי
תשקלו בינתיים. הנה אני אומר לך, יש - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אם מישהו בוגר איזה מוסד לקולנוע- - -
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, תהיו איתי. כפי שנהוג במשרד החינוך, אם תוך כדי דיון תסכימו, תשקלו לגבי המועצה, אני חושב שזה נכון, זה מפשט יותר. קדימה. הלאה.
מירב ישראלי
מרחיבים את כלל המוסדות הישראלים פלוס - - - אנחנו פשוט מנסים להרחיב את המאגר ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
מירב ישראלי
אוקיי. תיכף אני אדבר על המאה אחוז - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשאני אפתח דיון אף אחד לא יפקד מושבו, כמובן, במידה ובמשורה ביד קשה.
יהודה גליק (הליכוד)
גם ג'ינג'ים ?
היו"ר יעקב מרגי
כולם, אותו דבר. דין אחד לכולם.
מירב ישראלי
כדי להבטיח שכל אדם שמבקש להירשם במאגר אכן ירשמו, מוצע לקבוע איזשהו זמן שאם אחריו אדם לא מקבל תשובה הוא נכלל אוטומטית במאגר. אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם מבינים מה זה הצעת חוק מוכנה לחקיקה ולהצבעה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע אבל סעיף ב' - - - מתקנת את זה?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
למה מה שמובן מתוך השאלה שלי צריך חיזוקים. אני מביא תוכחה כרגע - - -
עפר שלח (יש עתיד)
- - - שהאופוזיציה לא - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים לחזק אותך.
היו"ר יעקב מרגי
האופוזיציה חכמה, מבינה, נבונה, הכל, מתמידה. אבל אני מביא את דברי התוכחה שלי למשרד שמביא הצעת חוק לוועדת הכנסת. איך צריך להגיע.
יהודה גליק (הליכוד)
הם סומכים על יושב ראש הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, שלא יסמכו עליי כי - - -
יהודה גליק (הליכוד)
אבל אתה חבר הכנסת בפרלמנט המצטיין.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר.
מירב ישראלי
אז כמה זמן סביר לדרוש פה? כמובן בכפוף להגשת - - -
היו"ר יעקב מרגי
חצוי לרוב אחיו לא לכל אחיו.
קריאה
אני אקח אותו לדיבה.
מירב ישראלי
60 יום, כמובן, עד הגשת כלל המסמכים.
יוסי שרעבי
כן, אנחנו הוספנו, לא יודע אם זה בסעיף הזה, הוספנו כדי גם להקל שבמידה ו - - -
היו"ר יעקב מרגי
שמעתי משהו דיבה פה? אין בעיה, דיבה- - - לחברי כנסת יש חסינות. ב' אם יש לך רף רגישות גבוה מאוד חבל שאתה בא, זה יכול להזיק לך לבריאות.
מירב ישראלי
60 יום וכמובן עד הגשת כלל המסמכים הנדרשים, למקרה שנדרשים - - -
יוסי שרעבי
הוספנו, לא יודע אם זה יופיע כאן, הוספנו נטל עלינו שבמידה והוגשה בקשה כנדרש ולא בדקנו אותה או לא בחנו אותה ופגעו, עברו ה-60 יום זה ייחשב כאילו הוכר.
קריאה
אנחנו בעד.
עפר שלח (יש עתיד)
עוד פעם, סליחה.
יוסי שרעבי
אם מישהו הגיש מועמדות ללקטור ולא השבנו לו תוך 60 יום, לוקחים את הנטל הזה עלינו. אז הוא יוכר כלקטור – יוכר.
עפר שלח (יש עתיד)
יש הסתייגות על ה-60 - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אגיד לכם, מצד אחד טוב, מצד שני זה גרוע מאוד כי אז אפשר לעודד רישום המוני ולא לבדוק של אנשי שלומנו - - -
תמר זנדברג (מרצ)
המאגר הזה בכלל מיותר. שיהיה רישום המוני לכולם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
את יכולה לחזור לסעיף ב' - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לרשום כהסתייגות שלושה ימים שזה כמשך הזמן ש- - - להערות הציבור.
היו"ר יעקב מרגי
אין כפל מבצעים, תמר, כשנגיע להסתייגויות תרשמי מה שאת רוצה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
רגע, וסעיף ב' שאמרת קודם, מה התיקון שאת - - -
מירב ישראלי
איזה סעיף?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
את עברת ישר ל-ג' אבל באותו דף ב-ב'.
היו"ר יעקב מרגי
אין ג'. מה השאלה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
על המאה אחוז מה היא טענה?
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא חזרנו לזה, נחזור אליו.
מירב ישראלי
אני אחזור אליו.

אז זה העניין של ההוכחה שלא ימנעו מאדם להירשם במאגר בגלל איזושהי סחבת.
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא רוצים סייגים של הטרדות מיניות, אלימות, עבירות פליליות?
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
הארווי ויינשטיין, אני לא יודע, משהו קשור לסרטים שם - - - שלא ירצה להיות לקטור, אני פוחד. טוב, מאה אחוז, סתם אמרתי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
עם סגולה לא יכול להיות שיעשה דבר כזה.
יהודה גליק (הליכוד)
לא עושה דברים כאלה.
מירב ישראלי
לגבי הנושא של פריפריה, מכוון שזו עומדת להיות אחת הדרישות בהמשך, כרגע מדובר בהצהרה של האדם. אדם יכול להצהיר שהוא מהפריפריה כפי שהיא תוגדר - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז זהו, איך מוגדרת פה פריפריה?
היו"ר יעקב מרגי
הוגדרה, המדינה הגדירה. הנה אני אומר לכם – המדינה כבר הגדירה, יש פריפריה חברתית, גיאוגרפית ותרבותית. הכל ביחד. כפי שהוגדר - - -
עפר שלח (יש עתיד)
מה זה ההגדרות? סתם בשביל להבין.
היו"ר יעקב מרגי
יועצת משפטית, אני מתאר לעצמי שאת יודעת איך משרד גליל נגב הגדיר, איך משרדי הממשלה האחרים הגדירו. אנא תיצמדו להגדרות האלה.
קריאה
יש הרבה הגדרות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז תיצמדו לאחת ההגדרות.
מירב ישראלי
אה לא, אז צריך להגיד שכרגע, וזו אחת ההערות שלי בהמשך, הנושא אמור - - - לפגוע במבחני התמיכה באופן ייחודי בניגוד לאזורי עדיפות לאומית וכו', שיש פה כללי, כאן נותנים במבחני תמיכה - - - רמה נורמטיבית נמוכה. זה אפילו לא - - -
יהודה גליק (הליכוד)
מה ערבי מבין בסרטים.
היו"ר יעקב מרגי
זה היה בהומור, תמחק את זה. יהודה אתה לא שם לב, אבל פרוטוקול. הוא אמר את זה בהומור.
מירב ישראלי
יש בהמשך שההגדרה של פריפריה תהיה במבחני התמיכה, זה מה - - - היא תהיה במבחני התמיכה. באופן ייחודי לחוק הזה, בניגוד למה שיש לנו הסדר ראשוני שבית המשפט גם קבע שזה יהיה בהסדר ראשוני בחוק עדיפות לאומית, בחוק ההסדרים, זה רמה נורמטיבית נמוכה, הנושא של מבחני תמיכה. בכלל כל הנושא של קביעה - - - זה ההערה המרכזית שלי לסעיף הזה – שכל הנושא, וגם העברתי אותה למשרד, שכל הנושא של הקריטריונים בהמשך בעצם משליך על מה יקרה בסוף. זאת אומרת, נכון, המאגר הוא פתוח, כל אחד יכול להירשם אליו, אבל בסופו של דבר מה שיקבע את ההרכב של הלקטורים, זה נאמר גם אתמול, את ההרכב של הלקטורים שאיך שיצטרכו לבחור אותם יהיה השילוב בין המאגר למבחני התמיכה, כולל הגדרת פריפריה.
קריאה
נכון.
מירב ישראלי
בסדר, אני אומרת, אותי זה מטריד. ואמרתי את זה מכוון שכל האמירה הייתה שאין פגיעה בחופש הביטוי כי כל אחד יכול להירשם למאגר, וכל אחד יכול, ואז אפשר לבחור במאה אחוז והקרנות יכולות לבחור את מי שהם רוצים. אבל אי אפשר לקרוא את זה במנותק מזה שיהיו אחר כך מבחני תמיכה שהוועדה הזאת לא תראה אותם. וזה ההסדר הכולל. הוועדה, לדעתי, לא יכולה להיות בטוחה כרגע שלא תהיה פגיעה יתירה בחופש הביטוי ובחופש העיסוק וכו', אם היא לא תראה את ההסדר הכולל. לכן, ההצעה שלי להעלות את הדברים האלה, אמרתי את זה למשרד התרבות, גם את איך קובעים את ההרכבים וכו' וגם את הנושא של הפריפריה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, פיטרו את היועץ המשפטי לממשלה? אני לא מבין, פה, מבחני תמיכה. את אומרת אמירה- - -
מירב ישראלי
לא, לא- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא, אני חייב לומר מה שאמרת לי אתמול- - -
מירב ישראלי
בסדר, אני עומדת מאחוריה.
היו"ר יעקב מרגי
בוא, עם כל הכבוד, את אומרת תעמדי, אני אומר לכם בסדר, בואי עם כל הכבוד, כל משרדי הממשלה כותבים מבחני תמיכה, כל השרים וכל השרים עומדת להם הזכות והחובה לקבל את האישור מהיועץ המשפטי לממשלה. אני לא רוצה לייצר משהו מיוחד לחוק הזה. מבחני התמיכה לא מעניינה של השולחן של הוועדה הזאת ומהשולחן הזה. נקודה- - -
עפר שלח (יש עתיד)
היושב ראש- - -
היו"ר יעקב מרגי
שנייה אני מדבר. תעירו אחר כך. תאמין לי שאני שומע, אני יודע לשמוע. זה עניינו של היועץ המשפטי לממשלה, זה עניין לדיון ציבורי, זה לא עניין לוועדה. נקודה. מה שלעניין הוועדה זה מה שבגוף החוק הזה ומה שלא בחוק - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אבל כתוב בחוק - - - פריפריה. מה זה פריפריה, זה מבחני התמיכה. אז זה קשור אחד לשני.
עפר שלח (יש עתיד)
עם כל הכבוד, זה לא מה שהיועצת המשפטית אומרת. מה שהיועצת המשפטית אומרת - - - מה שאתה אומר הוא ברור וכולם מסכימים לו. מה שהיועצת המשפטית אומרת זה שמכוון שמבחני התמיכה הם דרגה יותר נמוכה ומכוון שזה דבר מאוד מאוד חשוב רצוי שנכניס את ההגדרות היותר מדויקות לחקיקה הראשית.
היו"ר יעקב מרגי
של מבחני התמיכה?
עפר שלח (יש עתיד)
למשל, אם אומרים - - -
מירב ישראלי
תקנות ב- - - לוועדה.
עפר שלח (יש עתיד)
לא, לא של מבחנים.
מירב ישראלי
לא, בסדר - - -
עפר שלח (יש עתיד)
פריפריה, יישוב במיקום גיאוגרפי רחוק ממרכז הארץ, הרי יש מדד פריפריאליות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לגבי מי? לגבי הלקטורים?
עפר שלח (יש עתיד)
לגבי הלקטורים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, היא אומרת - - -
מירב ישראלי
לא, לקטורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, היא הזכירה על הדרך, אני הגבתי - - - על הדרך נשמעה ביקורת שפה יש חשש כלשהו בגלל ש- - - לא, אני - - -
עפר שלח (יש עתיד)
התשובה היא לא - - -
מירב ישראלי
לא הסברתי את עצמי- - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אמרתי לה את דעתי אתמול בצורה הכי ברורה מה התחושות שלי, מה הרגשות שלי - - - אבל מכאן ועד - - -
עפר שלח (יש עתיד)
לא, לגבי הלקטורים - - - בסדר, אז כדאי שנכניס את המדדים גם הסוציו אקונומי וגם הפריפריאלי - - -
גלית שאשו והבה
חנן ממשרד המשפטים רוצה להתייחס לסוגיה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
תנו לו.
חנן ארליך
כשאדוני אמר בכלל מבחני התמיכה או בחלק ניכר ממבחני התמיכה הממשלתיים בכלל המשרדים יש התייחסות לפרטים ולפריפריה ולפרטים נוספים שהם נקבעים במבחנים בהתאם למדיניות המשרד ולמדיניות השר. אין כניסה בחקיקה הראשית גם בחוקים שבהם יש התייחסות למבחני תמיכה לפרטים האלה. גם בחוק התרבות ואמנות שיש התייחסות למבחני תמיכה אין כניסה לפרטים של מהי פריפריה ושאר הפרטים שמופיעים למכביר במבחני התמיכה עצמם. חוק מוזיאונים אני בכלל לא מדבר, הוא עוד קדם למבחני התמיכה, הם אפילו לא מוזכרים פה. וגם בחוק הקולנוע הנוכחי.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת, אבל כתוב פה שמשתייך לפריפריה, בחוק. זה לשון חוק רשום - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מבחני התמיכה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא מדברת על מבחני התמיכה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל הוא מדבר על מבחני התמיכה.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז חכו.
חנן ארליך
לכן החוק עושה כברת דרך בזה שהוא אומר, יש תחומים מסוימים או יש היבטים מסוימים של פריפריה שלהם תהיה התייחסות. מבחני התמיכה משלימים את העבודה. אבל אין אפשרות להיכנס לכל הפרטים, זה גם לא נכון, וככה זה באופן רוחבי.
היו"ר יעקב מרגי
אז תחזרי על הדברים.
מירב ישראלי
אז אני אסביר. עוד פעם. אנחנו עושים פה הסדר בחקיקה ראשית. המשרד הביא אותו. אם עושים הכל במבחני תמיכה עושים הכל במבחני תמיכה, בסדר. לא. המשרד הביא חקיקה ראשית, הוא רוצה להסדיר נושא. הוועדה צריכה לוודא שההסדרה היא ראויה מבחינת זכויות וכו', מבחינת הפעילות, מבחינת החופש של הקרנות. יש פה נושא שאנחנו רואים אותו ויודעים אותו שזה הנושא של מאגר הלקטורים. ונאמר פה שבעצם אין מגבלה כי כולם יוכלו להירשם אבל למעשה יהיו מגבלות נוספות שהוועדה לא תראה אותן, היא לא תדע.
היו"ר יעקב מרגי
מאיפה המגבלות האלה יבואו?
מירב ישראלי
המגבלות הן בהמשך, בסעיף - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אני מבקש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מכיר, אתה היית - - - תן לי ללמוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש רשות דיבור.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מרים יד, גם לא טוב?
היו"ר יעקב מרגי
הכי טוב שבעולם, אתה הכי ממושמע, אבל תן לי ללמוד את זה. בבקשה.
מירב ישראלי
בעיקרון מכוון שיש סעיף מאוד רחב- - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה זה מופיע?
מירב ישראלי
אני אקריא אותו. אין בהוראות סעיפים ב'-ו', זה בעמוד 8 למטה, כדי לגרוע מסמכותו של השר לקבוע במבחני התמיכה לפי סעיף קטן א' תנאים נוספים לעניין העסקת הלקטורים על ידי מוסד ציבור. ולעניין זה הרכב הלקטורים, תקופת העסקה של לקטורים, מניעת ניגוד עניינים ושקיפות. כאן, בהקשר הזה, וחלק מזה זה גם ההגדרה של פריפריה, כמה לקטורים מהפריפריה למשל צריכה להעסיק כל קרן. ההגדרה של פריפריה היא יחסית אפשר לעשות מה שרוצים, היא מאוד רחבה.

וגם הדברים האחרים, נושא של הרכב הלקטורים למשל, אז זה נכון שהמאגר הוא פתוח וכולם יכולים להירשם ואומרים, לכאורה, הקרן רק תסתכל במאגר ותיקח את מי שהיא רוצה. לא. ההסדר הוא מורכב יותר. ואת החלק השני של ההסדר שאנחנו יוצרים אותו פה, בעצם, אנחנו לא רואים. אנחנו לא יכולים לדעת בעצם - - - מכוון שכבר יש יוזמה של חקיקה וההסדרה רק של המאגר היא חלקית, לכן אני לא מציעה שניכנס לכל הפרטים בחקיקה הראשית. זה באמת לא נכון וחנן צודק בעניין הזה. אבל למרות שלמשל בחוק אזורי עדיפות לאומית גם יש פירוט מסוים או איזושהי הכוונה. אבל כן אני חושבת שאפשר חלק מהדברים האלה לפחות כדי שהוועדה תוודא שההסדר כולו הוא סביר שהם יובאו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני עדיין חוזר ואומר – אם החוק מפנה למבחני התמיכה ומבחני התמיכה כפופים לעיניו של היועץ המשפטי לממשלה ולמשרד המשפטים אני צריך להסתפק בזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא מספיק, אני אסביר לך גם למה. אני מפנה אותך לניסוח הרשלני של משרד המשפטים - - - של משרד התרבות שכותב כך- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא טעית, אתה יודע למה, כי משרד המשפטים גיבה את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא משנה. הלקטורים שבמאגר, כן, הם יעבירו לפי החוק רשימה למוסדות של האנשים שנרשמו במאגר והאם הם משתייכים לפריפריה על יסוד הצהרתם בלבד. אני מהפריפריה אבל אני לא אדע את הקריטריונים כי לא כתבתם אותם בחוק. איך אני אדע אם אני בפריפריה או לא. אם אתה - - - אם אנחנו לא מגדירים מה זה פריפריה אז אני לא יודע אם אני לקטור מהפריפריה. אי אפשר לעשות ככה וככה.
תמר זנדברג (מרצ)
ואם אתה לקטור מהפריפריה מה זה אומר? אתה גם לא יודע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בקיצור מאחר והלקטורים עצמם או המועמדים ללקטורים צריכים לכתוב בטופס שממלאים אם הם מהפריפריה או לא ואנחנו לא קובעים מה זה פריפריה אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, מרגע שאמרתי שהשרה תקבע מבחני התמיכה, מה זה פריפריה, מה הרכב הלקטורים וכמה, אני מבקש תנו תשובות לחשש.
תמר זנדברג (מרצ)
אפשר להוסיף שאלה בבקשה?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה להצביע על שתי בעיות: אחת, בהמשך למה שמיקי אמר, לא מספיק שהוא לא יודע אם הוא מהפריפריה או לא, הוא גם לא יודע, וכאן אנחנו מגיעים לבעיה מהותית מבחינת זכויות והפרת חופש ביטוי וחופש עיסוק ודברים כאלה, הוא גם לא יודע מה המשמעות של זה. לא הוא ולא מי שאינו מהפריפריה לא יודע מה המשמעות של ההצהרה הזו. הוא כותב שהוא מהפריפריה. אוקיי, אז? זה נותן לו עדיפות? ואז זה מייצר בעיה כי אנחנו לא יודעים מה זה אומר, מה המשמעות של זה, המשמעות יכולה להיות נסתרת.

שאלה שנייה זה מה שהיועצת המשפטית הקריאה לגבי 12 ז'. למעשה, חוץ מזה שאם הוא משתייך לפריפריה או לא יש כאן הפניה נוספת לסמכות השרה לקבוע - - - אדוני היושב ראש, חשוב לי - - -
היו"ר יעקב מרגי
תדברי אליהם, הם צריכים לתת לך תשובות.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר, אבל חשוב לי גם שאתה תדע אם התשובה שלהם עונה לשאלה שלי או לא. 12 ז' מפנה לסמכות נוספת של השרה לקבוע במבחני התמיכה אמנם שלפי דבריך, בצדק, אנחנו לא נכנסים לפה כרגע, אבל שם ייקבעו תנאים נוספים לעניין העסקת לקטורים. כלומר, כן מה שאנחנו דנים בו כאן. ואז השאלה היא איזה תנאים יהיו שם - - -
היו"ר יעקב מרגי
טוב, זו אותה שאלה ששאלתי ושאל מיקי ושאת שואלת. טוב מאוד. בבקשה תשובות.
יוסי שרעבי
טוב, כל התהליכים האלה קורים בתוך מבחני התמיכה. קובעים שם את הכללים. פריפריה זה לא איזה מונח חדש, יש כללים במדינה מה זה הגדרה של פריפריה. גם פריפריה חברתית, גם פריפריה גיאוגרפית. כשיקבעו התנאים בתוך מבחני התמיכה בצורה ברורה וחדה כשיפורסמו גם כן הפנייה במאגר להירשם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז זה יפורסם לציבור? אה, חשבתי לפי החששות שזה לא יפורסם. בבקשה, תמשיך.
יוסי שרעבי
אנשים בדיוק יידעו מי מוגדר כפריפריה, מי לא מוגדר פריפריה והם יצטרכו להצהיר על זה. הם לא יצטרכו להצהיר בפני העורך דין אבל יצטרכו להצהיר על זה כחלק מזה. כי יש כאן איזושהי כחלק מ- - - אנחנו הגדרנו שתהיה כמות מסוימת של נשים מהפריפריה בתוך מאגר הלקטורים. זאת אומרת, אותה קרן שתרצה לבנות הרכב בתוך ההרכב יהיה כדי לשמור על עיקרון של הגיוון, זה חלק מהתקנות שעלו בכל הדיונים עד כה, זה חלק מ- - - שהגיעו לפתחנו שאין מספיק גיוון - - -
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, תודה. חנן, שאלה- - -
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו לגמרי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
חנן, יש לי שאלה למשרד המשפטים.
ליאור תמאם
זה כמו שאני אצהיר שאני הומו.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
צא החוצה.
ליאור תמאם
אני אצא אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
10 דקות, קחי לו בשעון. חנן, אני שואל אותך שאלה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אם תצהיר שאתה גר בשטחים זה יעזור לך יותר.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, תודה. ממש ציניות. אנחנו מקיימים דיון רציני ויש פה ציניות - - - הדס, אני מדבר כרגע. חנן, אני שואל שאלה עקרונית, האם מה שאמור משרד התרבות לפרסם במבחני התמיכה כולל סוגיית הרכב הלקטורים וזהות הלקטורים כפוף לביקורת משפטית על פי כל אמות מידה שכל מבחני - - - האם זה כפוף לכל אמות המידה שאתם בוחנים בכל סוגיית התמיכות או פרסום, הכי מחמיר שיכול להיות שלכם של התמיכות.
חנן ארליך
התשובה היא חיובית. מבחני תמיכה, התהליך התקנה שלהם כולל לפי סעיף 3 א' לחוק רשות התקציב התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. כל הפרטים של המבחנים כולל כל ההגדרות וכל הניואנסים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אותך שאלה, לו - - - שרת התרבות מירי רגב פלוס באג'נדה שלי אפילו יותר קיצוני ממנה לוקח, נותן ביטוי רחב יותר לפריפריה - - -
קריאה
אתה לא יכול להיות יותר קיצוני ממנה.
היו"ר יעקב מרגי
כנראה ש- - - אתה יודע מה, לימדו אותי ש- - - ברוך הבא, לא שמתי לב שהגעת. מאיר הוא אורח רצוי וחשוב בוועדה- - -
יהודה גליק (הליכוד)
לעומת מי?
היו"ר יעקב מרגי
לעומתי. תודה על ההבהרה. אני רוצה לדעת – לו צוין שאני נותן ביטוי לא מידתי למושג הזה פריפריה ולכמות ולנוכחות של הלקטורים לא מידתי. יש לכם מה לומר, say?
חנן ארליך
בהחלט - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הנושא הזה מוצה אני לא מתקדם - - -
קריאה
לא, רגע - - -
היו"ר יעקב מרגי
מוצה, הוכרע, אחר כך תחליטו.
עפר שלח (יש עתיד)
לא הבנתי איך יידעו אם לקטור הוא מהפריפריה או לא. אם הוא מוצה תסביר לי אתה. איך ידעו אם לקטור הוא מהפריפריה או לא?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה הדס, תעני להם.
הדס פרבר
על פי הצהרתו בלבד וההצהרה תהיה go no go – פריפריה או לא פריפריה. לא נבקש - - -
עפר שלח (יש עתיד)
אבל אין לזה שום - - -
חנן ארליך
מבחני התמיכה יכללו הגדרות מפורטות לגבי מה זה פריפריה.
עפר שלח (יש עתיד)
זה מבחני התמיכה. אנחנו מדברים על מאגר הלקטורים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להירשם למאגר הלקטורים, איך אני אדע - - -
היו"ר יעקב מרגי
הדס, יש פה שאלה פשוטה שמישהו מסבך אותה. תקשיבי. כשמישהו רצה לתת ביטוי לפריפריה, למה? כי הוא חשב שהיא נעדרת מהמציאות העכשווית. יש כאלה שהם לא היו נעדרים במציאות העכשווית, היה להם טוב עם זה. יש כאלה - - - הם הרגישו בחוסר נוכחותם, העדר נוכחותם. עכשיו כשאת אומרת, שואלת בשאלון האם אתה מהפריפריה, למה את מתכוונת?
הדס פרבר
תהיה הגדרה מפורשת שבנאדם ידע אם הוא - - -
עפר שלח (יש עתיד)
איפה?
הדס פרבר
בשאלון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל זה שייך לתמיכה! אנחנו אומרים שש פעמים ואתם חוזרים על אותה תשובה. אני רוצה להירשם למאגר הלקטורים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה לך. מאחר ויש פה, מאחר ויועצת משפטית הפנתה אותי לניסוח המפורש שהשרה במבחני התמיכה תקבע גם לגבי הרכב הלקטורים ומשם התעורר החשש של היועצת המשפטית אז אני אומר לך - - -
עפר שלח (יש עתיד)
עם כל הכבוד, היושב ראש, הגדרת הפריפריה במדינת ישראל היא לא עניין של מבחני תמיכה. יש מדד פריפריאלי של ריחוק מהמרכז, יש מדד סוציו אקונומי. לדברים האלה, כמו שאתה מכיר, ממיסוי ועד כל דבר שהממשלה עושה יש לזה הגדרה.
היו"ר יעקב מרגי
לכן שאלתי את חנן,1 ואני אמרתי שמישהו מסבך את העניין פה, האם ההגדרה תהיה הגדרה תואמת, אתם תאכפו זאת שתהיה הגדרה כפי שמשרדי הממשלה, כפי שנהוג במשרדי הממשלה.
חנן ארליך
הגדרה פריפרית היא לא אחידה - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא לא אחידה, רגע - - -
חנן ארליך
יש הגדרות פריפריה בהקשרים שונים. יש הגדרת עדיפות לאומית שזה בהקשר אחר.
היו"ר יעקב מרגי
אתם תייצרו הגדרה - - -
עדנה הראל פישר
כן, כן - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - דיון החוק - - -
קריאה
- - -
חנן ארליך
החוק מגדיר את המסגרת מהן קבוצות הפריפריה והמבחנים יפורטו מהם הגדרים המדויקים. המבחנים יפרטו מהם הגדרים המדויקים - - -
היו"ר יעקב מרגי
וזה יהיה כפוף לביקורת המשפטית שלכם?
חנן ארליך
זה כפוף לביקורת שלנו- - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מיצינו.
חנן ארליך
אדוני, אם אפשר רק להשיב לגבי השאלה איך לקטורים פוטנציאלים יידעו – ראשית זה יהיה כתוב במבחני התמיכה בצורה מאוד מפורטת. שנית, כמו כל נתון אחר של מבחני התמיכה כאשר הציבור מוזמן להירשם יהיה שם פירוט: זוהי הגדרת הלקטור, האם אתה עונה לה, הלקטור הפריפריאלי.
היו"ר יעקב מרגי
עדנה, שאלה רק.
עדנה הראל פישר
השאלה היא מאוד פשוטה. מדוע זה לא יכול להיקבע בתקנות. אין שום קדושה - - - אני בדקתי, יש הרבה דברי חקיקה שבהם אזורי עדיפות לאומית נקבעים בתקנות גם אם הנושא כולו הוא בתמיכה.
היו"ר יעקב מרגי
אנא, התייחסותכם בהמשך. בבקשה, לסכם, אנחנו לקראת סיכום.
עדנה הראל פישר
זה הסדר ראשוני לפי פסק דין ועדת המעקב. חוק אזורי - - -
היו"ר יעקב מרגי
עדנה, הבנו אותך. גם היועצת המשפטית אמרה את זה שעדיף שיבואו בתקנות.
מירב ישראלי
לפחות.
יהודה גליק (הליכוד)
אני יכול להעיר איזה הערה? מותר או שזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הערה כן. קצרה או ארוכה? תשתדל שתהיה קצרה כי אני לא בנוי להרצאות כי אנחנו כבר בדיון המתקדם לפני הצבעה. זה נתתי צ'ופר בגלל שמשרד התרבות הכין שיעורי בית מדוקדקים והכין את החוק ממש, נתנו מקצה שיפורים של שעה ומשהו.
יהודה גליק (הליכוד)
ההערה שלי תהיה יותר קצרה מהנאום אפילו שנתת עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
זה היה נאום תוכחה.
יהודה גליק (הליכוד)
למה אתה מחלק להם צ'ופרים ולא מחלק לי צ'ופרים. אני גם רוצה צ'ופרים.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה אדוני.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מבין שכל הרעיון הזה של מה שנידון פה בכל נושא הלקטורים קשור לדוח שנעשה שבעצם מתח ביקורת על כל הנושא של מנהלי הקרנות. ברגע שאדם הוגדר כלקטור, למה המועצה צריכה לדעת מה תחום העיסוק שלו? אני רוצה שבאופן רנדומלי יבחרו את הלקטורים. לא שמנהלי הקרנות יבחרו. ולכן בסעיף - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי יבחר?
יהודה גליק (הליכוד)
רנדומלית.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה? לא מבין עברית.
עפר שלח (יש עתיד)
הגרלה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רנדו הוא חבר מרכז ליכוד וגם מלי. רנדו ומלי הם יבחרו.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתם אוהבים לפרש כל דבר. אני ביקשתי ממנו למה הוא התכוון, למה אתה מפרש.
יהודה גליק (הליכוד)
המועצה תעביר, כתוב פה בסעיף ה', המועצה תעביר - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי יבחר? שאלה.
יהודה גליק (הליכוד)
בוא נקרא את הסעיף - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, מי יבחר, אמרת קצר, מי יבחר.
יהודה גליק (הליכוד)
אני אסביר עוד פעם. אני מקריא בסעיף ה'. בסעיף ה' כתוב ככה: "המועצה תעביר למוסדות רשימה של שמות ללקטורים שבמאגר הלקטורים". למה אני צריך את דוח ציון התחום העיסוק שלהם, המועד שבו נרשמו, אני רוצה לדעת ברגע שהם נבחרו כלקטורים נבחרו כלקטורים. ואז כמו שכתוב, לא יכלול מידע או נתונים אישיים. זה סתירה בתוך הסעיף עצמו.
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב אליהו. הבנתי, תודה. אם לא הייתה הבעיה שהמועצה בוחרת את הלקטורים לא היה חוק היום. אז תודה רבה. אתה עכשיו בוקר טוב ואומר לנו המלך עירום. בסדר. תודה. באת היום - - -
עפר שלח (יש עתיד)
יהודה תצביע איתנו בעד ביטול החוק.
יהודה גליק (הליכוד)
הייתי גם בדיון הקודם.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע, אבל עזוב אותך.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, אבל זה בדיוק העניין.
היו"ר יעקב מרגי
יש לעניין, אני אומר לך בצורה - - - יש עניין למשרד לגוון את מאגר הלקטורים. נקודה. בפשוט. לא מסתירים, לא שמים לך את זה במרכז החדר.
קריאה
נכון.
יהודה גליק (הליכוד)
מצוין, אז למה הם צריכים לדעת את תחום העיסוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה רוצה שהוא יהיה מומחה לתחום התחממות כדור הארץ והוא יחווה דעה על סרט? מה אתה רוצה ממנו?
יהודה גליק (הליכוד)
ברגע שהוא התקבל למאגר אז הוא מוכשר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמענו את השאלה, בהמשך יתייחסו.

בבקשה.
מירב ישראלי
סוכם שההצהרה באמת תהיה רק הצהרה ולא תהיה בדיקה של המשרד בעניין הזה אז אנחנו נכניס את זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הלאה, בבקשה. אתם יכולים להחזיר את תמאם. להרגיע אותו, לא ישאלו אותו מה הזהות המינית שלו. לא בטוח שהוא ישתוק מהיום הרגע אבל בסדר.
מירב ישראלי
לגבי הסעיף בעובדי המשרד מכוון שהרצון של הוועדה, ההסתייגות של המועצה בעובדי המשרד מכוון שהרצון של הוועדה היה באמת לייצר הפרדה בין המועצה למשרד אז באמת הייתה פה הערה אתמול שעובדי המשרד יפעלו לפי הוראות יו"ר המועצה בכל ההקשר של המאגר אז הוסכם להכניס את זה.

ולגבי הנושא של הסודיות יש סעיף סודיות – "לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו לפי סעיף זה לפי מאגר לקטורים בתוקף תפקידו ולא ייעשה בו שימוש אלא לשם מילוי תפקידו לפי סעיף זה בהתאם להוראות כל דין". השאלה אם צריך חידוד נוסף של הסעיף הזה בעיניכם או שזה מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
למה יש צורך בכלל?
מירב ישראלי
אני שואלת.
היו"ר יעקב מרגי
להוראות כל דין, זה כולל הכל.
מירב ישראלי
זאת אומרת, לא תהיה העברה של מידע בעיקרון.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מירב ישראלי
בנושא של הגדרת לקטור כרגע הגדרה של לקטור (עמוד 9 למעלה): "בעל תפקיד במוסד שבתוקף תפקידו שותף להערכה, בחינה או ברירה של בקשות המוגשות למוסד לסיוע בהפקת סרטים. למעט", אני מדברת על למעט, "המנהל הכללי של המוסד, המנהל האומנותי בו וחבר הוועד המנהל של המוסד". העברתי להם שאלה שלא תהיה השפעה יתירה על האנשים שהקרן מעסיקה באופן קבוע. לכן מוצע לתקן, ותגידו אנשי המקצוע אם זה נכון: למעט נושא משרה במוסד או חבר הוועד המנהל של המוסד או גוף מקביל לו. זאת אומרת, להרחיב את זה לכל נושאי משרה. זה נכון להגיד את זה כך?
הדס פרבר
אני לא חושבת ש- - - כי אז - - - עובדים - - -
מירב ישראלי
אז עובד.
חנן ארליך
לקטור הוא לא נושא משרה במוסד?
מירב ישראלי
זה להבדיל בין עובד לפרילנס, זה העניין? העובדים הקבועים של הקרן, אנחנו רוצים להחריג אותם אני מבינה. הם לא אמורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שהם לא צריכים להיות במאגר הלקטורים. זה ברור בצורה חד משמעית.
מירב ישראלי
אז צריך שיהיה ברור שהעובדים הקבועים של הקרן, לא רק מי שמצוין פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם בפריז כזה? לא יודעים להגיב מהר, מה קרה לכם?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם מחכים להוראות.
היו"ר יעקב מרגי
סיכמנו שאין בדיחות בדיון.
מירב ישראלי
כל הנושאים שהעליתי פה מתחדדים מאוד ברגע שהעלו את הדרישה מ-70% ל-100%. בעצם אין שום מרווח לשום כיוון בין אם למשל אין כרגע מספיק - - - נאמר פה שיש כמה מאות, אני חושבת, לקטורים בשנה שהקרנות זקוקות להן. יכול להיות מצב שבמאגר לא יהיו מספיק אנשים לסרטים- - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו חוזרים עכשיו למאה אחוז.
מירב ישראלי
כן.
היו"ר יעקב מרגי
ורוצים לגמור עם הסוגיה הזו.
מירב ישראלי
בעיקרון - - -
יוסי שרעבי
זה חד משמעית אצלנו.
היו"ר יעקב מרגי
שמה?
יוסי שרעבי
- - - החקיקה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
שמה? דבר, דבר. תנו לו לדבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, אבל מתי אנחנו נגיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך.
יוסי שרעבי
מבחינתנו המאה אחוז זה בלב החקיקה הזאת - - - הפריפריה. אנחנו חושבים שזו הדרך - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, האמת - - - ואני אתן לכם עוד פעם לומר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
דנים לפי סעיף, אנחנו רוצים להעיר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך להגיד כל הסתייגות שתרצה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, זה לא רק ההסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
יוסי שרעבי
מבחינתנו זה מייצר הליך ציבורי, זה מייצר שקיפות, זה מוריד חששות מפני התנהלות, שכביכול לא תקינה של הקרנות כפי שעלה בחלק מעבודת הוועדה. עכשיו הורדנו את תנאי הסף, לא צריכה להיות בעיה להכניס הרבה מאוד אנשים למאגר, לא צריכה להיות מניעה להיכנס למאגר. אנחנו יצרנו גם פרוצדורה שבאה ואומרת תוך 60 יום במידה ולא הנטל עלינו. הוספנו שזה ייכנס לתוקף מה-1 במרץ. הוספנו גם שלקטורים מכהנים היום ימשיכו לכהן עד ה-1 ביוני.

כלומר, נתנו את כל ההגנות האפשריות כדי שלא יווצר מצב שחלילה הקרן תהיה בלי לקטורים אפשריים. לכן אני לא רואה שום מניעה, אני חושב שה-70% הנציחו את המצב הקיים. עדיין תישאל השאלה מי אלה ה-30%, מי בחר אותם, למה הם בחרו אותם, איזה אג'נדה הם מקדמים. כאן יש 100%, כולם נמצאים, כולם שקופים, כולם מופיעים, כולם נמצאים ברשימה. הציבור יודע אותם, יש תנאי סף, יד אדם לא נוגעת בהם כמעט - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אני לא מצליחה להבין, כל שלושה חודשים - - - והם שקופים ומפורסמים. אני לא מבינה את זה.
יוסי שרעבי
סליחה חברת הכנסת זנדברג. אף אחד לא מתערב, אף אחד לא קובע, יש תנאי סף. כל מי שעומד בהם - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה מה שנאמר כאן כרגע- - -
גלית שאשו והבה
הם מחליפים פעם בשנתיים, בוא לא נאמר דברים שהם גם עובדתיים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אלעד קידן
מישהו מעוניין פה בדעתם של הלקטורים?
היו"ר יעקב מרגי
לא. עניתי לך באותה עדינות. היית פה בדיונים הקודמים?
אלעד קידן
לא.
היו"ר יעקב מרגי
לא זכור לי, נכון. תעשה - - - אחר כך תלמד מהחברים אני אתן לך אולי במקצה השיפורים אם יוותר לנו זמן.
אלעד קידן
אני רק - - - דעתם של הלקטורים רק בקריאה - - - לפני יומיים. רק לפני יומיים. הם לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי אתה מפריע לי. לא אין את הפריבילגיה למי שהגיע היום לשאול שאלות על מה שבתחילת הדיון.
עפר שלח (יש עתיד)
היושב ראש, אני רוצה לשאול שאלה את מנכ"ל המשרד. אם החשש שלכם הוא מה שאתה אמרת ואתם עומדים על ה-100%, האם אתם מסכימים לזה שיהיה מספר מינימלי של לקטורים במאגר - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, חייב.
עפר שלח (יש עתיד)
- - במאות רבות. אנחנו נציע מספר, 500, 600, 700, לא יודע מה, ואז המאה אחוז עושה היגיון - - -
היו"ר יעקב מרגי
סיכמנו שיהיה מינימום.
קריאה
ושלא יהיה מקסימום.
היו"ר יעקב מרגי
מינימום סביר, לא - - -
עפר שלח (יש עתיד)
500 בעיניי ועל פי המספרים ששמענו זה מינימום סביר.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא יודע מה סביר, נבחן זאת. יוסי, בתחילת הדיון סיכמנו, לא יהיה מקסימום, ככל שיהיה יותר הכי טוב ומספר מינימום. מה המינימום – נצטרך לראות בפרקטיקה מה- - -
יוסי שרעבי
יש את תמונת המצב הנוכחית. אנחנו יצרנו הוראות מעבר. הוראות מעבר מאפשרות לתמונת המצב הנוכחית, הלקטורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה קרנות יש?
יוסי שרעבי
חמש קרנות.
היו"ר יעקב מרגי
כמה בממוצע בכל קרן?
יוסי שרעבי
אומרים כ-50-60 - - -
קריאות
- - -
עפר שלח (יש עתיד)
אתה רוצה מאגר שיהיה 500 - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רק רוצה להסביר טכני. מעבר ללקטורים של הקרנות אותם אנשים - - - יש אנשים שהם לקטורים בתחרויות, בכוכבים, בזה ובזה. זאת אומרת, אם אתה תיקח את המספר המינימלי לא יהיה לך מספיק - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא שם, תירגע, לא שם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה אדוני, אני רק - - - לתשומת לבך.
היו"ר יעקב מרגי
לא שמת לב להערה שלי לעופר - - - צריך להיות גיוון, מנעד רחב. לא תהיה כמות בלתי אפשרית שכדי לסרס את החוק או לא לקיים את החוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ברור. אבל המאגר גם לא יתחיל לעבוד אם הוא לא יגיע למינימום.
יוסי שרעבי
המידע הזה הובא בפני הוועדה שגלית עמדה בראשה אז גלית את יכולה להגיד מה- - -
גלית שאשו והבה
אני רוצה לומר את העובדות. העובדות הן מאוד ברורות – בין 20 ל-30 לקטוריות ולקטורים, אני חוזרת, לקטוריות ולקטורים נמצאים בדיווחים שלנו, לא רק לוועדה, הדיווחים למועצת הקולנוע. כך שאנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על חמש קרנות אנחנו מדברים על מינימום של 100 עד 150. לא יותר.
קריאה
למועד.
קריאות
- - -
קריאה
בטח שיותר, אתם רוצים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם רוצים גיוון - - -
עפר שלח (יש עתיד)
אנחנו נסכים למאה אחוז, לכל מספר - - - מספר נורמלי.
היו"ר יעקב מרגי
עפר, מה אני אמרתי קודם? אני אומר לך, גלית, אנחנו נדון במספר המינימום. תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
מה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
לא. עכשיו היועצת המשפטית מדברת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היועצת המשפטית מדברת, לא נפריע.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מירב ישראלי
אז זה לגבי הסעיף הזה, בכל זאת ניסינו לראות אם אפשר לייצר איזשהו חריג למקרים מיוחדים שבהם הקרן בכל זאת נדרשת ל- - -
היו"ר יעקב מרגי
קחי עכשיו מתוך ההערות שלך את המשהו שהוא הכי מהותי לחקיקה כי אנחנו רוצים לפתוח את הדיון.
מירב ישראלי
לא, בסדר, סיימנו עם הסעיף הזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, סיימנו עם ההערות - - -
מירב ישראלי
לא, יש את הסעיף המסחרי.
היו"ר יעקב מרגי
אז קחי משהו שהוא הכי מהותי לחקיקה שהוא יכול להגיד לך יש חוק או אין חוק כי אני מיציתי, נתתי שעה ורבע, זה מעל ומעבר.
מירב ישראלי
שני דברים. אחד זה נושא של איזשהו חריג לגבי דברים מקצועיים שצריך אותם לתסריט מסוים. שלא יהיה מצב שלתסריט מסוים דרוש אדם שלא נכנס למאגר ואי אפשר לקחת אותו. אז לפחות את הדבר הזה, את החריג הזה להכניס.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
יוסי שרעבי
אני לא יודע איך מגדירים את החריג הזה אבל עלה בדיון - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבו, אני אגיד לכם, אנחנו בתנאי סף פתחנו, פישטנו. פתאום אנחנו עכשיו מתחילים. אם אנחנו סומכים על תנאי הסף המינימליים האלה, וסליחה שאני צריך להבין במקומכם, סומכים בתנאי סף מינימליים על לקטור, פתאום אנחנו חרדים בתסריט מסוים חריג. לא, לא קיים. השאלה לא קיימת. נקודה.
תמר זנדברג (מרצ)
איך אפשר להוציא לקטור מהמאגר?
הדס פרבר
לא מוציאים.
היו"ר יעקב מרגי
לא מוציאים. הוא יוצא לבד.
תמר זנדברג (מרצ)
אי אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
תמר זנדברג (מרצ)
אין מנגנון הוצאה של לקטור מהמאגר?
הדס פרבר
אם הוא מסר שיש לו תואר ומסתבר שאין לו תואר או משהו - - -
מירב ישראלי
אז זה צריך להוסיף סעיף, הדס.
הדס פרבר
לדעתי זה מדבר בעד עצמו.
היו"ר יעקב מרגי
מדבר בעד עצמו, לא צריך להוסיף. אל תוציאו אותו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה, איזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הלאה.
מירב ישראלי
סעיף 13 א' של התמיכה המסחרית. אני העברתי מספר הערות, אני אעיר אותן כאן. אז ככה – בעיקרון כיום הנושא של תמיכה בגופים מסחריים היא לפי הוראות חק"מ. מכוון שאנחנו קובעים כאן משהו בחקיקה בכל זאת חשבתי שאולי צריך להוסיף נושא של אמות מידה שוויוניות והתייעצות עם היועמ"ש כמו שיש במבחני תמיכה. שיהיה לפחות איזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הנביא אומר לדבק - - - מה שברור - - - שייכתב.
יהודה גליק (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אפשר לשאול שאלה על הסעיף הזה?
היו"ר יעקב מרגי
לא בשלב הזה.
יהודה גליק (הליכוד)
באיזה שלב?
היו"ר יעקב מרגי
לקחנו את הצד החומרה, לכן יש - - - אין, אם מצאו את החומרה אז - - - נקודה.
מירב ישראלי
יש פה שני מסלולים. המסלול השני הוא באמת בחינה של הצלחה מסחרית שגם העליתי שאלה בנושא של מכירת כרטיסים, האם זה המדד היחידי להצלחה או שצריך לפתוח את זה יותר. זה גם המשרד - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה התכוונתם כשאמרת הצלחה מסחרית?
מירב ישראלי
זה - - - ומכירת כרטיסים.
יוסי שרעבי
יש לך שני מסלולים מוצעים. מסלול אחד הוא מסלול שמדבר בדיעבד. קודם כל הרעיון מאחורי הדבר הזה לבוא ולומר שיש סרטים שההצלחה המסחרית שלהם, שהלקטור האמיתי שלהם הוא הציבור, הציבור הצביע ברגליים, קנה כרטיסים, הוכחה להצלחת הסרט, הוכחה שהסרט בכל זאת קנה את הציבור. אנחנו בוחנים את זה בשני מסלולים. מסלול אחד הוא מסלול שבו אנחנו בוחנים את זה בדיעבד, שסרט הצליח, הצליח בקופות, מכר כרטיסים - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה לתת לו - - -
היו"ר יעקב מרגי
דב, דב - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
- - - לא מבין כלום - - -
היו"ר יעקב מרגי
דב, אנחנו אחרי זה, שנשאלה השאלה. הוא עכשיו אני נותן לו פעם שביעית להסביר את הרציונל. אתמול הוא - - - אני נותן לו עוד פעם.
יוסי שרעבי
אני אומר לך למה. אתמול הציגו כאן אנשי חברי קרנות הקולנוע מצב שבו התקציב שעומד לרשותם, יש הרבה מאוד פניות, לא כולן נתמכות, חלק מהן נפסלות כי אולי הם חושבים שאין לסרט הזה סיכוי, לא משנה, מסיבות אחרות. מחליט מישהו שהוא מאמין בסרט שלו, מגייס כסף פרטי שלו, הולך ליזם, משעבד דברים, החליט שהוא רוצה לעשות סרט. בניגוד לעמדת הקרנות, אף אחד לא תמך בו, הלך ועשה את הסרט והסרט הצליח. הציבור אהב את הסרט בניגוד לעמדות הקרנות. הסרט הצליח, באה המדינה ואומרת, במידה ואתה החלטת - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כמו בנאדם שקונה חנות ומצליח, זהו, כל הכבוד.
היו"ר יעקב מרגי
דב, נגמר. אתה פטור מהתשובה, תעתיקו מאתמול מה שהיה. תודה.
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
הוא לא ענה על זה אתמול.
היו"ר יעקב מרגי
לא, התשובה לא הייתה מקובלת עליכם.
תמר זנדברג (מרצ)
לא נכון - - -
עפר שלח (יש עתיד)
מעכשיו המדען הראשי יתמוך רק בסטרט אפים שנמכרו לגוגל, כן. הוא לא יתמוך - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה מה שמציעים פה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. רבותיי, מתהייה ומקושייה לא מתים. נשאל עוד קושיה, למרות ההסברים שלכם. הנה - - - החברי כנסת - - -סליחה, אני לא מאמין בזה. לא הצלחת לשכנע אותי אתמול ושלשום ויום לפני כן. וגם בשבוע שעבר, גם היום לא הצלחת לשכנע אותי. דוגרי, מיותר, מיותר, מיותר. זה כמו לתת, אני לוקח את ההשוואה. נכון, הוא השקיע אבל הציבור הצביע ברגליים ונתן לו וכיסה את ההתחייבות ואת ההשקעה ובסדר, ותאמין לי, בהצלחה מסחררת, וכפי שאתם מגדירים בקופות, שובר קופות, נכון ככה אתם קוראים לזה. שובר קופות, תאמין לי, שהוא כיסה את הכל ובמיוחד התמיכה, לא רוצה להגיד העלובה, הזעומה שהמדינה נותנת. נקודה.
יוסי שרעבי
אנחנו רוצים לתמרץ אנשים להשקיע בסרטים. אנשים שלא מקבלים תמיכה מהקרנות רוצים לתת להם, שווה לכם לקחת - - -
היו"ר יעקב מרגי
הצליח כבר, נו, אנחנו - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אם הוא הצליח - - -
קריאות
- - -
קריאה
לא בגלל זה הוא משקיע - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך, ואני - - - לא תצליח לשכנע. נקודה.
תמר זנדברג (מרצ)
מי נתן את ההיגיון הכלכלי הזה, קהלת? זה החוות דעת הכלכלית?
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, שנייה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אלה שאמרו שלא צריך לתמוך בנכים עכשיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
תמר, אני על סף להוציא אותך. עכשיו הגרון שלי הגיע לסף. אני - - -
תמר זנדברג (מרצ)
למה תמיד כשזה מגיע אליי אתה מעיר את זה. כולם פה צועקים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק את מתפרצת, מתפרצת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא, ממש לא. כולם פה מתפרצים ורק לי אתה מעיר.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, עכשיו אני לא אעיר לך, בואי נראה אותך.
תמר זנדברג (מרצ)
אולי יש סיבה אחרת לזה.
היו"ר יעקב מרגי
אין שום סיבה. הנה אני אומר לך.
תמר זנדברג (מרצ)
יש פה רק אישה אחת, הכל בגלל - - - יותר צפצפני. תהיה קצת יותר בסבלנות. כולם פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז הנה עכשיו אני נותן לך.
תמר זנדברג (מרצ)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו את לא שותקת, הנה דוגמה ראשונה את לא שותקת.
עפר שלח (יש עתיד)
לנשים יש קיפוח - - -
תמר זנדברג (מרצ)
במקום להגן עליי אתה מצטרף ל- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
היא צודקת, חברים, הערת ביניים, מה.
היו"ר יעקב מרגי
לא רוצה לתת לה. רבותיי - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני יכול לקבל רשות להערת ביניים?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש פה עוד אישה, היא אמנם לא - - - יש פה עוד אישה והיא לא מתפרצת.
עפר שלח (יש עתיד)
עודד, על ממושקפים - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
איך מקבלים רשות דיבור? לא בקריאת ביניים, אני רוצה רשות דיבור.
היו"ר יעקב מרגי
לא רוצה לתת לך עכשיו רשות דיבור, מה לא ברור לך, עברית פשוטה, אתה לא ברשות דיבור ואתה מפריע לי לנהל את הדיון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז תרשום אותי לרשות דיבור.
היו"ר יעקב מרגי
תאמין לי, כשאני אחליט אתן לך. נקודה.
מירב ישראלי
שני נושאים אחרונים - - -
קריאות
- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה בוער, אתם סופר בלחץ, מה קרה - - -
היו"ר יעקב מרגי
שום לחץ. מה לעשות שיש אנשים - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא ראיתי כזה דבר בוועדת חינוך אף פעם. באמת. מה בוער להרוס את הקולנוע.
היו"ר יעקב מרגי
פעם ראשונה דב, תמר פעם ראשונה. אני אתן, אמרתי, לא עכשיו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אגיד לך, מאחר ואני גם לא יכולתי להיות בכל הדיונים בגלל ההצבעות על חוק הלאום, האופוזיציה מעסיקה אותנו. ויש לי עוד הצבעות על חוק הלאום. יש לי שאלה אחת, זה מה שאני מבקש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך אחרי סעיף התחולה.
מירב ישראלי
שני נושאים אחרונים. אחד, זה נאמר פה אתמול שהכסף אם הוא לא מנוצל הוא חוזר לתמיכה. אני חושבת שהסעיף הזה הושמט משום מה, אני לא יודעת למה.
הדס פרבר
כי עמדתנו לא צריך דבר כזה בחקיקה, פשוט יהיה הסכם עם האוצר שזה - - -
מירב ישראלי
אפשר להעביר ממסלול - - - חנן, אני צריכה אותך פה.
הדס פרבר
כן, כן, כן.
מירב ישראלי
זאת אומרת, לא תהיה בעיה להעביר ממסלול של תמיכה מסחרית כזאת למסלול של תמיכה - - -
קריאה
יש פה את משרד האוצר.
חנן ארליך
זה באותה תכנית תקציב ש- - - זה יהיה העברה בין תקנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, חנן, יש לך תשובה?
חנן ארליך
האוצר ירחיב אבל זה יהיה באותה תכנית תקציבית, זאת תהיה העברה מתקנה לתקנה.
מירב ישראלי
ואם צריך אישור של - - -
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה אדוני.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השאלה שלי בעניין זה אדוני אז אם אפשר יהיה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לשאול לעניין זה? בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הרי הסיפור, אני העליתי אותו גם מיד אחרי הקריאה הראשונה, לפני עוד בפתח ההקראה. זה נכון שהיום כבר הסעיף הזה שנמחק 11 ב', שכאילו משריין תקציב זה לא בפועל התקציב שמועבר. אבל חלק מהבסיס של החוק הזה שהוא חוקק היה שיהיה איזשהו שריון לתקציב שבימים רעים לא יוכלו כל פעם לגשת לשם ולאסוף את התקציב משם ולאט לאט אנחנו נישאר עם תקציב תמיכות של תקציב קטן. אני ביקשתי גם, ביקשתי את זה ממך, אדוני המנכ"ל, בשיחה בינינו. אני מבקש שיהיה איזשהו - - - צריך להיות בחוק סעיף שמשריין איזשהו בסיס תקציבי שלא ניתן יהיה לגעת בו. כי תמיד הכי קל יהיה בסוף לגשת לפה ולחתוך בתקציב הזה- - -
היו"ר יעקב מרגי
זה רק מה שלא נוצל. בוא נשמע את התשובה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא רק מה שלא נוצל. מתכננים תקציב, בסוף בסעיף הזה של תמיכות יגידו, אתם יודעים מה, פה נוריד, אין מה לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
דב, מה השאלה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני. יש לי כמה שאלות בנושאים אחרים, כשתיתן לי - - - בנושא הזה. הדבר שמטריד אותי בחוק, ועדיין לא הצלחתי להבין אותו, ואני אומר את זה גם אפרופו התקציב, מה במערכת כל כך מקולקל שצריך לתקן אותו- - -
היו"ר יעקב מרגי
זו לא השאלה. לעניין התקציב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, הדוח הוא בעייתי, הדוח הוא מאוד מאוד בעייתי. אני לא יודע אם הוועדה, אני לא הייתי בדיון פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
דב, תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
משפט.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך ברשות דיבור, שנייה, זה לא לעניין. תקציב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז לא הספקתי להגיד. לעניין התקציב.
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה לא על התקציב. בבקשה, מאיר. מינימום של הבנה קיבלתי בפריפריה. בבקשה, אדוני.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
איזה פריפריה?
היו"ר יעקב מרגי
אני בפריפריה, גם חברתי, גם ביוגרפית, גם תרבותית, מה שאתה רוצה. ומיעוט מודר - - - התרבות במדינת ישראל ועדיין אני הבנתי מה שרצית לומר.
עפר שלח (יש עתיד)
עמדת במבחני התמיכה?
יהודה גליק (הליכוד)
אתה רוצה להיות לקטור?
היו"ר יעקב מרגי
לא, בחיים לא עברתי את מבחני התמיכה.

בבקשה, מאיר.
מאיר כהן (יש עתיד)
כשכתוב מתקציב הקולנוע זה מתקציב הקולנוע או ביחס ל- - -
קריאה
כן.
מאיר כהן (יש עתיד)
למה? בוא נניח שאתם רוצים לעודד. נניח. אני מתווכח איתכם על זה, אבל נניח שכן. למה זה בא מתקציב הקולנוע? למה זה לא בא מתקציב המשרד?
יוסי שרעבי
מה, אתה מדבר על המסלול המסחרי?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
למה לא תביאו כסף תוספתי לזה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו גם העלינו את זה אתמול.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי את זה - - - ואני עקצתי אותו ארבע פעמים - - -
קריאה
הם אומרים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, אבל הוא אמר אתמול בסוף הדיון, סליחה. יוסי, הוא אמר אתמול בסוף הדיון שיש כוונה להביא כסף תוספתי בחקיקה הזו. אולי נשמע את אגף התקציבים - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
יוסי, בכמה זה מסתכם בערך?
עפר שלח (יש עתיד)
20% זה 12 מיליון שקל בערך - - -
היו"ר יעקב מרגי
כולה, כולה - - -
עפר שלח (יש עתיד)
כל חוק הקולנוע הוא 80 מיליון - - -
היו"ר יעקב מרגי
תאמין לי אני לא הייתי מאבד - - -
קריאה
20% - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
סלח לי, אתה מפריע לי. תשובה.
דביר ז'ורנו
קודם כל לגבי נושא התקצוב – אז חשוב להבין שהמדיניות שלנו היא לא לכבול את שיקול הדעת של הממשלה בנוגע לסעיפים תקציביים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל זה היה סעיף בחוק- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, עודד, תן לו, הוא רק התחיל, תן לו לסיים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
המדיניות למחוקק.
דביר ז'ורנו
אז כרגע יש דבר כזה שנקרא תקציב המדינה וגם בתקציב 2019 מוקצה כסף לקולנוע. לא משהו שבעצם נדרש הדבר הזה. מעבר לזה יש הסכם מול משרד התרבות, הסכם רב שנתי בנוגע לתקציב הקולנוע. זה לא נראה לי בעיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אולי תתייחס לסוגיה של העברה של היכולת.
דביר ז'ורנו
לגבי העברה זה משהו שיהיה בהסכם צד ויסוכם עם משרד התרבות.
היו"ר יעקב מרגי
יסוכם או סוכם?
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה הסכם צד? לא שמעתי בחיים שלי את המושג הזה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני שואל. סליחה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, אני קורא לך לסדר בשביל תמר. אל תפריע לי.
דביר ז'ורנו
לא מקובל ואין תקדים להכנסת סעיף שאומר שאם לא מנוצל בתקנה- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אנחנו לא רוצים להכניס סעיף. אני שואל אותך שאלה כאן. האם יש הסכם או הבנות עם משרד התרבות במידה והכסף הזה לא ינוצל לכסף שהיה מיועד לתמיכה?
דביר ז'ורנו
כמו שיש כל סעיף תקציבי שלא מנוצל יש דרכים להתמודד עם הבעיה הזאת.
קריאה
אבל לא קיים עדיין.
מירב ישראלי
זה ידרוש - - - של ועדת כספים, מה זה ידרוש?
היו"ר יעקב מרגי
יש מניעה- - -
דביר ז'ורנו
זה משהו שהוא ב- - -
מירב ישראלי
אני שואלת - - -
עפר שלח (יש עתיד)
אני חושב שזה יועבר לתקציב הביטחון כי זה מה שאתם עושים בדרך כלל - - - מה הדבר הזה- - -
היו"ר יעקב מרגי
תנו לו לדבר.
דביר ז'ורנו
כמו כל סעיף תקציבי שלא מנוצל יש פרוגרטיבה, זה בדיונים מול האוצר ומשרד התרבות.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מכירים, היינו שם. אני שואל אותך שאלה. מה לעשות, סליחה שאני אומר, מאיר היה שר ואני יודע את זה, מכיר את זה שאתם ברגע שמבקשים שינויים אתם פותחים את הכתובה של האמא ובודקים מה אפשר על הדרך לקחת חזרה. אני מכיר את זה. נשאלת פה שאלה ברורה ופשוטה, אם זה יהיה אפשרי אם יש הסכם כזה או הבנה. עם מה שהבנות כלליות אנחנו מכירים. בבקשה.
דביר ז'ורנו
בואו תחדדו את השאלה כי אני לא בטוח שאני הבנתי.
מירב ישראלי
אתמול נאמר חד משמעית על ידי המנכ"ל שכל כסף שלא ינוצל בסעיף המסחרי יעבור חזרה לסעיף התמיכה.
דביר ז'ורנו
כרגע אין הסכם כזה, יש כוונה שתהיה איזושהי הסכמה כזאת, אבל כרגע אין הסכם כזה.
קריאה
יש חוק אבל אין הסכם.
מירב ישראלי
אז השאלה אם אפשר לומר את זה באופן מפורש.
היו"ר יעקב מרגי
יוסי, בבקשה, תחדד.
יוסי שרעבי
העמדה שלנו היא חד משמעית, זה חייב לחזור לקולנוע. חד משמעית.
קריאה
אבל לא בידיים שלכם- - -
היו"ר יעקב מרגי
זה בידיים שלהם, בואו, רגע- - -
עפר שלח (יש עתיד)
אני רוצה לשאול את נציג האוצר אם אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך. תקשיבו, מנכ"ל המשרד אומר זאת חד משמעית, מה גם שהוא העביר את דעתו לגבי כסף תוספתי. אני גם לא מצפה, למרות שלחצתי את נציג האוצר, אני לא מצפה שפה תהיה בצורה חד משמעית וברורה שהולך להיות, אבל זה תהליך שקורה ביום יום בוועדת הכספים ולפני ועדת הכספים בדיונים בין משרד ממשלתי לאגף תקציבים ואחר כך סתיו שפיר באה לכנסת, מציגה לאזרחים שבהינף קולמוס הועברו 40 מיליארד ₪ מסעיף לסעיף בלי שאף אחד יודע מה זה.
קריאה
באישון לילה.
היו"ר יעקב מרגי
באישון לילה ושומו שמיים. לפי העברות שהיא דיווחה לנו מגב האומה, אנחנו, תקציב המדינה בנוי מ-800 מיליארד.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
האם קיימת פרוצדורה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין פרוצדורה.
עפר שלח (יש עתיד)
שאלה לנציג האוצר - - -
היו"ר יעקב מרגי
האוצר ענה לי, אין לו. אין. מיצינו. זה התהליך הכללי - - -
עפר שלח (יש עתיד)
היושב ראש, יש דבר נורא חשוב, אומר מנכ"ל המשרד שהוא מקווה להביא כסף תוספתי. באותו זמן נציג האוצר אומר שתקציב 19' קבוע ומתווה רב שנתי גם קבוע. זאת אומרת, אתה אומר לא יהיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא קבוע - - -
יוסי שרעבי
לא. אני אומר משהו, ודביר תדייק אותי. אחד – תקציב הקולנוע, אנחנו טרם חתמנו אותו. תקציב 19' סגור זה נכון, אבל תקציב הקולנוע עדיין לא סגור - - - ואנחנו עכשיו פותחים דיון על הסכם קולנוע רב שנתי חדש.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
עפר שלח (יש עתיד)
נציג האוצר זה נכון?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, נקודה.
קריאה
רגע, רגע, הוא אמר - - -
היו"ר יעקב מרגי
דביר, אתה רוצה להוסיף?
דביר ז'ורנו
הכוונה היא שיש סיכום תקציב שנלווה ל- - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
קריאה
- - -
מאיר כהן (יש עתיד)
זה מסכום אפס.
היו"ר יעקב מרגי
סעיף נוסף, אחרון של היועצת המשפטית לסבב הזה.
מירב ישראלי
הנושא של תחילה והוראת מעבר אז אולי תציגו את זה.
יוסי שרעבי
אנחנו מבקשים לעשות הוראת מעבר שאומרת ככה: החוק - - - תוקפו במיידי אבל סוגית הלקטורים תיכנס לתוקף רק ב-1 במרץ. כלומר, יהיה עד 1 במרץ זמן - - - את כל הפרוצדורה. ואנחנו מוסיפים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, אנחנו מדברים על תאריך תחולה של החוק. אני מבקש לא להפריע.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא מופיע לנו בנוסח.
היו"ר יעקב מרגי
כי עכשיו מגבשים אותו, אמרתי לך, לא הקשבתי לי, מה אני אעשה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה רציני?
היו"ר יעקב מרגי
זה רציני מה לעשות, במשרד התרבות זה רציני. בבקשה.
יוסי שרעבי
ואנחנו מוסיפים ואומרים שלגבי הלקטורים הקיימים הם ימשיכו לכהן כלקטורים עד ה-1 במרץ שנה הבאה, עד המועד הזה הם צריכים להיכנס למאגר.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני אומר, נוסח יותר - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה שנה הבאה? 20'?
יוסי שרעבי
יוני, סליחה.
יהודה גליק (הליכוד)
הם יכנסו אוטומטית או שהם צריכים לעבור את ה- - -
יוסי שרעבי
לא הם יצטרכו להיכנס למאגר אבל אנחנו אומרים שאנחנו - - -
יהודה גליק (הליכוד)
על פי הקריטריונים.
יוסי שרעבי
כן. אבל יש להם מספיק זמן - - -
היו"ר יעקב מרגי
וכל עוד לא יוקם מאגר, מה דינם?
תמר זנדברג (מרצ)
כמה זמן? לא הבנו מה הזמן? שנה הבאה, יוני, מרץ, איזה שנה, 19', 20'? אי אפשר בלי נוסח אני - - -
יוסי שרעבי
יש נוסח - - -
תמר זנדברג (מרצ)
למה לא חולק לנו? אנחנו מצביעים על החוק הזה. תגידו, אתם יודעים מה זה כנסת?
יוסי שרעבי
אני מקריא את הסעיף: ככלל, מבקשים תחולה מיידית. לגבי סעיף הלקטורים מוצע כי כיום התחילה יהיה 1 ביוני 2019- - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא נפרט את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סליחה, אני לא מכיר חקיקה כזאת. שיביאו ניסוח - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אי אפשר בלי נוסח.
היו"ר יעקב מרגי
מיקי ותמר פעם שנייה. כל פעם שתפריעו לי זו תהיה קריאה לסדר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אתה רוצה תחילה מיידית- - -
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, מכובדי, אני מצטער, צא 10 דקות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני אנחנו- - -
היו"ר יעקב מרגי
הבא בתור? אתה רוצה? אין לי בעיה. לא להפריע. אתה יכול לשבת, אני מבקש לא להתפרץ יותר.

בבקשה, תקשיב, אתה רוצה מצד אחד תחילה מיידית, מצד שני רוצה להקים מאגר - - -
יוסי שרעבי
נכון. אחרי זה ב-1 במרץ, יש זמן.
מירב ישראלי
גם המאגר של קביעות לדעתי - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה הכל לא ב-1 במרץ?
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, אין תחילה מיידית. אתם בדיוק, אתה ומי שנותן לך את הדרישה של תחילה מיידית נותן חותמת של חוק דרקוני, אטום, לא קשור, אין תחילה מיידית של חוק. אתה לא סופרמן. מערכות צריכות להיערך, צריכות להתאם. מה עם מאגר הלקטורים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ואם לא יהיה את המספר. אז מה?
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, תן לי, אל תפריע לי. רבותיי, זה משאב מצומצם הגרון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו אשמים, אנחנו - - - הרשלנות הזאת. כל שנייה משנים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
מיקי תתאפק.
יוסי שרעבי
היושב ראש, אני מקבל את דעתך, לכן כתבנו, אני אומר, אם אתה חושב שאני אומר משהו - - - אני אומר עוד פעם, שוב, מאחר ואנחנו מעריכים שלוקח זמן להקים את המאגר הזה וצריך לזה זמן, צריך לתת לקרנות גם להתארגן, אז אנחנו אומרים שני דברים: אחד – כניסה של לקטורים חדשים עד ה-1 במרץ, זה עוד הרבה מאוד זמן, זה עוד שמונה חודשים. ואנחנו אומרים בנוסף לזה, לגבי הלקטורים המכהנים, אלה שהקרנות משתמשות בהם, יש להם זמן להיכנס למאגר עד ה-1 ביוני, כמעט שנה מהיום. זה הוראות המעבר. זה מספיק זמן לכל המערכת להתארגן, גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז תתחילו אותו ב- - -
אסף אמיר
מבחני התמיכה עוד לא עברו את משרד המשפטים.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה אדוני.
אסף אמיר
אני יוצא לבד.
היו"ר יעקב מרגי
צא. שב ושתוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שב ואל תצא, שלא תעיז לצאת.
קריאה
אני לא רואה מה הקושי פה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, ההבדל בין אחרים, הבחור הזה שאני לא יודע את שמו יושב פה מתחילת הדיונים, מקשיב. ואתה יודע מה, אני לא דן אותו. כשבאה הצעה מהמשרד עם חוק מהפכני כזה, ודוגרי, גם לא הכי מוכן לחקיקה וגם רוצה תחילה מיידית זה מקומם. מקומם לא רק אותו, גם אני שאני לא מבין בסרטים בכלל.
יוסי שרעבי
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, ה-1 במרץ, לא יהיה לפני כן. נקודה.
יוסי שרעבי
בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
והוראות מעבר, לגבי שאר הלקטורים, עד מתי אתה נותן ללקטורים הקיימים?
יוסי שרעבי
1 ביוני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. אני - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע אנחנו רוצים - - - אבל לא דנו על - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, דנו.
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש פה עוד סעיפים. אדוני, זה לא בסדר, הייתה הכרעה, הייתה היועצת המשפטית - - -אנחנו, חברי הכנסת לא הבענו את דעתנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מוכן להקשיב לי רגע? קודם כל, קיימנו דיון על החוק- -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כללי.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. תודה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא דנו על הסעיפים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אז מה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה זה אז מה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, קיימנו דיון על החוק, הקראנו את החוק, על התיקונים, אני נתתי לכם להתייחס בהמשך, אני אתן לכם להתייחס נקודתית בדקתיים על השינויים - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה בדקתיים?
היו"ר יעקב מרגי
אני החלטתי. יש ועדות בכנסת - - -
קריאה
אין לך מושג על מה אתה מדבר.
היו"ר יעקב מרגי
גואטה, אתה רוצה שאני אוציא אותך עוד פעם?
קריאה
הוא התחיל.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מי זה הוא התחיל. שניכם החוצה. מה זה הוא התחיל. מה אתה, ילד קטן.
אסף אמיר
אתה רוצה לשמוע מה הוא אמר?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
אסף אמיר
כדאי לך לשמוע מה הוא אומר כי הוא אומר דברים מאוד חמורים על אנשי קולנוע.
היו"ר יעקב מרגי
צא החוצה, תנוח. תן לי, אני מתאמץ - - - אבל זה לא הוגן, אני מתאמץ. שב ואני מבקש לא להפריע. מה אתם אומרים על חיילי צה"ל ועל זה ועל כולם - - -
קריאות
- - -
קריאה
אסור לחוקק חוק שנקודת המוצא שלו היא שנאה לקולנוע.
תמר זנדברג (מרצ)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
קריאה
מרגי, אנחנו מודים לך- - - אתם ואנחנו, אתם!!
היו"ר יעקב מרגי
חוזר בי. שבו.
עמית ליאור
יש כל כך הרבה יוצרים ימניים שאני מייצג כיושב ראש איגוד. אני לא אסבול - - - אני יושב ראש איגוד של ימין, שמאל, גברים, נשים, הטרוסקסואלים, הומוסקסואליים. אני לא אתם!
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אתה צודק, אתם לא אתם. צודק.
קריאה
באמת, איזה אמירות אלה.
אסף אמיר
אנחנו מ-8:30 פה, אף מילה לא נתת לנו להגיד. אתה נורא נחמד אבל לא נותן לנו לדבר.
קריאה
תן ל- - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי אני אוציא אותך.
אסף אמיר
אתה נחמד אבל לא נתת לנו לדבר. קמנו בשש בבוקר להגיע הנה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. דיברת כל השבוע, אם יתאפשר דבר גם היום. אבל אם לא תאפשרו לי דיון כמו שצריך, וזה דיון טעון ואין מה לעשות, ולצערי הרב- - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו רוצים להירשם לרשות דיבור, אדוני - - -
הדס פרבר
זה הוראות חדשות - - -
היו"ר יעקב מרגי
דב חנין, הדיון הזה כולו הצבעות, לא היה צריך להיות דיון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מה זה כולו הצבעות?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל אין נוסח אפילו של החוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אדוני, הדיון הזה היום היה צריך להיות הצבעות.
תמר זנדברג (מרצ)
זה צחוק מהכנסת - - -
קריאה
אבל זה הנוסח של החוק.
היו"ר יעקב מרגי
כשאני מדבר את לא תפריעי לי. מחר תגידי אני אישה יחידה, ככה את מרגישה בעולם, אישה יחידה כשהיו פה חברי כנסת.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, זה מה שאתה עושה פה.
היו"ר יעקב מרגי
הייתה פה חברת כנסת, אפילו לא התייחסת אליה.
קריאה
- - -
קריאה
תראה איזה דיון יש פה, יש פה יושב ראש מועצת הקולנוע.
היו"ר יעקב מרגי
צא החוצה בבקשה.
דורית ענבר
זה חוק חדש.
היו"ר יעקב מרגי
תצאי החוצה בבקשה. כל מי שיפריע יצא מרגע זה.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, כשאני אסיים לדבר אני אתן לך.
קריאה
לא אני - - -פשוט לא הייתה לי זכות דיבור והיא עד כה לא כובדה.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי לך לצאת, גברתי.
דורית ענבר
חשבתי שויתרת.
היו"ר יעקב מרגי
לא ויתרתי. כשויתרתי זה לא עזר.
יהודה גליק (הליכוד)
זה לא פייר מצלמים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבו, רבותיי. התקיימו כאן דיונים. לצייר מצע כאילו לא היה דיון על החוק זה לא נכון. נכון, נפלו תקלות בהגשת הניסוח של משרד התרבות ותוקן מספר פעמים. התייחסות ספציפית לסוגיות שהחוק הזה מביא, נגענו בו מספר פעמים. היום יועד הדיון בעיקרון כולו להצבעות על ההסתייגויות והצבעות על החוק. באה היועצת המשפטית, ובצדק, שלא ניתנה לה הזדמנות לומר על בעייתיות מבחינתה להוביל את החקיקה.

אני חשבתי שזה יקר חצי שעה, 45 דקות, אנחנו שעה וחצי. שעה וחצי נתנו ואני שמח שהצלחנו להכניס שינויים מתחילת החוק. החוק יוצא לא כפי שנכנס. החוק יוצא לא כפי שנכנס לוועדה. לצערי הרב, יש כאלה שרואים חלק מהם שינויים מבורכים, חלק שינויים לא מבורכים. אמרתי את דעתי. אני חושב שהחוק הזה היה צריך להיות מחוקק במתינות, ביתר זמן, לתת, לא בגלל שזה לא מספיק, אם יש חששות מחוק וחשדות צריך לתת ביטוי לאנשים לתת להם. לצערי הרב הלחץ שמגיע ממשרד התרבות עם הקואליציה, ואני מחויב לו, ואני אומר זאת, מחויב לו, אבל אני יכול לומר לכם בצורה חד משמעית, נגענו בחוק - - -
קריאה
נגענו אבל לא מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
אל תפריעו לי. תלמדו מאחרים שיודעים להקשיב גם לדברים לא נעימים. נגענו בחוק, קיימנו דיון. יש כאלה שלא מספיק להם, כל עוד לא מגיעים להסכים איתם אז זה לא מספיק. מה לעשות. ב-15 שנותיי בכנסת הכרתי זאת ואני יודע לחיות עם זאת. ואני אומר לכם, אני מגיע היום לחקיקה לפחות בסיפוק מסוים שאני הצלחתי לשנות שינויים מהותיים, משמעותיים שיכלו להביא להרגשה כזו שהחוק הוא דרקוני ופוגע בצורה חד צדדית. לצערי הרב, הסוגיה של התמיכה בגופים מסחריים לסרטים שהצליחו מבחינתי היה אפשר לוותר עליו - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מה זה היה, בוא נוותר עליו.
היו"ר יעקב מרגי
אי אפשר. הנה אני אומר לך בצורה, מה שאתם לא רגילים לומר באופוזיציה כי אצלכם הכל זה - - - באופוזיציה זה הכל אופטימלי. אז הנה אני אומר לך, אין לא יכול להיות. יש משמעת קואליציונית, תגיש הסתייגות, תן לבוחר לומר את דברו. תן למצביעים לומר את דברם.

אני עכשיו נותן לחברי הכנסת להתייחס רק לסעיפים שנגענו בהם, ממש בדקתיים, אני אהיה אגרסיבי, אני אעצור, אני אפסיק רשות דיבור לחבר כנסת שיגלוש. למה? כי זה על חשבון חבר כנסת אחר כי אני קצבתי לי זמן. ואני אתן למספר דוברים שביקשו רשות דיבור. רק לאלה שביקשו רשות, חלקם, לא לכולם. הנה אני אומר לכם. יוסי יונה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אחד – מה שאתה אמרת ליועצים כאן - - -
היו"ר יעקב מרגי
חזרתי בי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
חזרת, חזרת, אבל זה מראה את הסבטקסט של כל החוק הזה שבעצם באת ואמרת להם אתם מדברים נגד חיילי צה"ל אז כאילו עכשיו אנחנו רוצים לעשות חוק שהוא בא מאיזשהו כיוון לחלוטין הפוך. וזה מראה באמת את הסבטקסט של החוק הזה וזה נורא ואיום. אני אומר לך אדוני, מעבר לעובדה שאתה צריך להתנצל בפניהם כי כולם פה אנשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אמרתי והתנצלתי וזה לא מעניין אותך. וזה ממשיך לא לעניין אותך. חזרתי בי והתנצלתי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, אבל אני אומר - - -
קריאה
אז תחזיר אותם.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני אומר, אבל זה מלמד על משהו, בוא נאמר, זרמי עומק של החוק הזה שכאילו נתפס הבה ונדפוק את השמאלנים. וזה דבר נורא ואיום, אדוני היושב ראש, אני חייב להגיד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא בא משם, מבחינתי בכל אופן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אתה אמרת את זה. בכל אופן, אני אמרתי משהו בתחילת הדיון. אתה יודע מה, אני יכול לומר לך, רוב האנשים שיושבים כאן סביב השולחן אם עכשיו אני רוצה תזרים רשימה שעכשיו שיבואו ויגידו לי תגידו לי איך זה בדיוק עובד. שיבוא מישהו ויגיד לי, הנה מועצה עובדת, הלקטורים ככה, נותנים ככה וככה מספר אנשים לקרנות, לא ברור. אדוני, כל הסיפור הזה, התרשים זרימה של איך הדבר הזה אמור לעבוד. אני רציתי לבקש משהו מאוד פשוט, שהיועצת המשפטית או יוסי יבוא ויגיד לנו, אוקיי, יש לנו את החוק הזה, עכשיו אני אסביר לכם איזשהו תהליך של העבודה של הקרנות הללו, אנחנו נמצאים עדיין - - -

דבר נוסף, אני רוצה לומר לך, אדוני, לגבי באמת סעיף ההקצאה לסרטים מסחריים. כן בסופו של דבר, אדוני, אתה יושב ראש הוועדה. חייב לך את היושרה שלך ואת האומץ הציבורי לבוא ולהגיד, תראו רבותיי, הסעיף הזה הוא באמת קלוקל, הסעיף הזה הוא מסריח, הוא לא יכול להיות בתוך החוק הזה, פשוט הוא לא יכול להיות בתוך החוק הזה. ולכן אתה אומר, אף חוק שמגיע אליי לא יוצא כפי שהוא נכנס. אבל מעבר לשינויים קוסמטיים אנחנו מקווים שיהיה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי שהוא גם לא עולה בקנה עם השקפת העולם שלך ועם התפיסה שלך. אתה יודע מה, אדוני, גם עם האינטגריטי שלך.

אתה יודע שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד מסריח. ואני הייתי מצפה ממך וגם מחברי הוועדה כאן של הקואליציה לבוא ולהגיד גם בעינינו זה לא מוצא חן כי זה באמת באמת באמת החרגה שהיא בלתי מידתית, לא הגיונית, יש מקום שהיא תעבור מן העולם. זה ההערות הכלליות שלי שאנחנו נגיע להסתייגויות פרטניות אנחנו נסתייג ביחס לסעיף סעיף.
היו"ר יעקב מרגי
עלמה גניהר.
עלמה גניהר
אני מאיגוד התסריטאים, אני לקטורית המון שנים. אני חושבת שכל המדיניות הזאת של לקבוע זהות של לקטור, מין של לקטור, מוצא של לקטור, מחרבת את העניין הזה של קולנוע ושל אמנות. אתם מתעסקים במשהו - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה את רוצה שיהיה?
עלמה גניהר
אני רוצה שאנחנו נקבע לפי הכישורים המקצועיים שלנו וכל השאר זה בזבוז כסף. זה פיזור כסף לכל מיני מוסדות שאין להם משמעותיים, לפונקציונרים, לכל מיני אנשים שביניהם ובין האמנות הזאת אין שום קשר. אנשים צריכים לדעת לקרוא תסריט. אני גם חושבת שהדיון הופך להיות יותר ויותר פוליטי ו- - -
היו"ר יעקב מרגי
את היית פה כל הדיונים?
עלמה גניהר
בדיון הזה הייתי וחברים שלי דיווחו לי כל הזמן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. קצת, קצת צניעות. תודה. בבקשה עפר שלח.
עפר שלח (יש עתיד)
אדוני, בניגוד לחלק מחבריי מהאופוזיציה פה אני גם הייתי חבר קואליציה. הייתי חבר ועדת הכספים שהיא ועדה שיש עליה, נדמה לי, טיפה יותר אילוצים מאשר על ועדת החינוך. ואתה יודע, עוד מעט אנחנו נעלה פה הסתייגויות, וחברי קואליציה, ואין לי טענה אליהם ואני לא מתנשא עליהם בעניין הזה, חברי קואליציה שלא היו דקה בדיון הזה ולא יודעים על מה אנחנו מדברים ירימו את היד ויפילו את ההסתייגויות. לכן אני פונה אליך - - -
היו"ר יעקב מרגי
היו דברים מעולם.
עפר שלח (יש עתיד)
היו דברים מעולם, והייתי שותף להם. כולנו מכירים את זה משני הצדדים. רק אני אומר לך, אי לכך, אני מציע שבחוק הזה שאין בו, בוא נגיד את האמת, אין בו גם, זה לא נשמת אפה של הקואליציה, זה לא השקפת עולמה של הקואליציה הזאת, זה גחמות של שרת התרבות בדבר הזה עם כל מיני אינטרסים, שאתה יודע מה, אפילו האנשים שלה, מתקשים להסביר אותם. ואתה בעצמך אמרת שההסברים לא מקובלים עליך. בוא נגיע אנחנו להסכם בינינו בין אם זה על המינימום של הלקטורים, בין אם זה על מקורות המימון שאם רוצים לעשות מסלול מסחרי אני הצעתי אתמול הצעה אחת, לא חייבים לקבל את ההצעה שלי או הצעה אחרת.

בוא נגיע לזה אנחנו, מפני שאדוני, אתה תהיה בסוף החתום העיקרי על הדברים האלה. ואתה תהיה גם החתום העיקרי, אני אשאיר את זה פה למיקי רוזנטל שיגיד את זה במקומי, אבל אתה תהיה חתום גם על התהליך. ואני אומר לך שהתהליך של החוק הזה גם יכול להביא להפלתו. וכבר היו דברים מעולם בכנסת הזו. לכן, בוא, אחד אני מבקש ממך שאת האנשים שהוצאת תחזיר, זה ברמה האישית, היות ואתה עצמך חזרת בך מהדברים שאתה אמרת. ושתיים אני מבקש שאנחנו ניקח לנו זמן, איתך, נשב ונדבר וננסה להגיע לדברים שיהיו מוסכמים על כולנו כי כולנו יודעים שבתהליך ההסתייגויות זה לא יעבוד.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אלעד קידר.
קריאה
הוצאת אותו.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אתה לא קורא לו. אחר כך, שב שב. כתריאל שחורי, בבקשה.
כתריאל שחורי
קודם כל, רק למען הסדר, אז אדוני היקר אני קיבלתי ציון לשבח בחווה הסינית. אז קודם כל למען הסדר. זה דבר ראשון. ואני לא זוכר - - -
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, מוטי.
כתריאל שחורי
סליחה, זה דבר ראשון - - - אתה יכול לבדוק אותי על זה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כל אחד יבוא ויגיד מה הוא עשה בצבא כדי להוכיח שאנחנו נאמנים.
כתריאל שחורי
דבר שני, החוק הזה מלכתחילה הוא חוק מיותר לחלוטין. ליבת הפעילות שלנו זה לקטורים, זה קריאת תסריטים. נקודה. אם אתם לוקחים את זה מאיתנו ויוצרים מאגר ממשלתי דרך מועצת הקולנוע זה הכל מכבסת מילים לשליטה בתכנים. זה מה שיש פה ואין פה שום דבר אחר. המערכת עובדת שנים וזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אמרת את זה ביום הראשון, ביום השני - - -
כתריאל שחורי
ואני חוזר על זה עוד פעם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מיקי רוזנטל, בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, אני פונה אליך ראשית בעניין הפרוצדוראלי ואני - - -
היו"ר יעקב מרגי
עוד קצת ואני זורק את שרת התרבות ואתכם החוצה. בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני פונה אליך ראשית בעניין הפרוצדוראלי ואני מבקש את חוות דעתה של היועצת המשפטית לגבי הדברים שאני אומר. מאחר ואנחנו דנים בחוק בלי נוסח מעודכן, מאחר ונכנסו פה שינויים חדשים, סוגיות חדשות, דברים חדשים שלא ניתן לנו כחברי כנסת זמן אפילו לשקול אותם, והם נוגעים כולם בשורש ההליך, וכפי שקבע בג"ץ בחוק דירה שלישית הם פוסלים את הדיון הזה. לכן אני לא מבקש לפסול את הדיון, אני מבקש ממך רק דבר אחד: תן לנו 24 שעות ללמוד את הסוגיות החדשות, תניח בפנינו נוסח שנוכל לדון בו ולהתייעץ עליו, אולי אנחנו נתמוך, אולי לא.

אבל במצב שנוצר שבו אנחנו לא יודעים אפילו על מה אנחנו מצביעים, נוספו סוגיות חדשות, הערות חדשות שאני לא יודע מה הם. האם זה 500 במינימום במאגר, האם המאגר יכול להתחיל לפעול - - - כל מיני עניינים שאפילו אינני יודע עליהם. אני מבקש שיונח לפנינו נוסח שנוכל לדון עליו, נוכל לשקול אותו. אנחנו לא מבקשים הרבה זמן. זה לא - - - 24 שעות, אדוני, זו זכותנו כי גם אתה, רופא לא נכנס לחדר ניתוח לפני שהוא קורא את הגיליון הרפואי. חבר כנסת אסור שיצביע על נוסח חוק שהוא לא מכיר אותו. אין דבר כזה. זה נוגד את ההליך - - -אני מבקש את חוות דעתה של היועצת המשפטית לעניין זה. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מירב ישראלי
האמת שאני אשמח מאוד אם יינתן לי הזמן הזה אבל אני לא יכולה להגיד שתיקונים שהוכנסו במהלך דיון, אני גם אומר אותם, אם תרצו, במהלך ההצבעות, אני לא יכולה להגיד שהדיון הזה פסול.
היו"ר יעקב מרגי
היה הדיון - - - אני לא הייתי מביא הצבעה, עם כל הכבוד לממשלה, עם כל הכבוד לשרת התרבות, נכון, דעתי לא נוחה מהחוק, אבל זה לא אומר שלא נעשה פה דיון, לכן אני בעקביות אומר לכם, דיון, אפילו, אתם יודעים מה, מרחתי אותו. מרחתי אותו. נכון, נפלו תקלות בדרך שזה, אבל התקיים כאן דיון - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא נכון, ממש לא.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, לטעמך, אוקיי, אני לא מתכונן לרצות אותך כמעט בשום נושא אז אין בעיה. מיקי דיבר. יואב אברמוביץ'. כמה פעמים דיברת בכלל הדיונים?
יואב אברמוביץ'
פעם אחת וזאת פעם שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
זכור לי לפחות ארבע פעמים, והיום פעם שנייה. בכלל כל הדיונים. אתמול דיברת נכון?
יואב אברמוביץ'
אתמול פעם אחת.
היו"ר יעקב מרגי
והיום פעמיים? זו פעם שנייה.
יואב אברמוביץ'
זו פעם שנייה היום.
היו"ר יעקב מרגי
וגם בדיון לפני כן. בבקשה אדוני.
יואב אברמוביץ'
אני חוזר רק לעניינים הטכניים של נושא מאגר הלקטורים. אני רוצה לציין שעצם העובדה שמישהו יהיה במאגר לא אומר שהוא יהיה פנוי לקריאה. הדבר יפגע קשות במציאת לקטורים אצלנו זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יכול להגדיל את מספר המינימום. הנה אני אומר לכם, משרד התרבות תתכוננו להנחתה בנושא המספר המינימאלי של הלקטורים.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תלחש כי אני כבר קבעת. תרצו את החוק, קחו אותו as is איך שהוא, לא תרצו קחו אותו חזרה כולו. אני אקבע את מספר הלקטורים המינימאלי. אי אפשר לחוקק חוק שהוא יהיה בלתי ישים.
יואב אברמוביץ'
אני חושב שמה שיכול לפתור זה סעיף שאומר שבמידה ולא נמצא מספיק ואפשר להוכיח את זה אז תהיה אפשרות לבחור גם מחוץ למאגר, לצורך העניין. אני מקווה שזה לא יהיה, אין לי שום בעיה עם המאגר, אבל יכול להיות מצב שלא יהיה מספיק במיוחד עם הגדרות ספציפיות- - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר, אם לא יהיה מספיק יהיה אפשר לבחור מחוץ למאגר.
יואב אברמוביץ'
כן, אם נניח הגדרה אומרת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל יודע שזה יאלץ אותי להקטין את המספר המינימאלי, תבחרו מה אתם רוצים.
יואב אברמוביץ'
אני חושב שסעיף כזה מאוד יעזור.
ענת מוזס
תוריד ל-100%.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, קחי אוויר החוצה. תודה. פעם שמינית שאת מפריעה לי בדיון. ספרתי אותך אחת, אחת.

אני מוכן לשקול את מה שהוא אמר. זה יקטין מצד שני את מספר הלקטורים המינימאלי, תחליטו מה שהוא רוצה.
יואב אברמוביץ'
ודבר שני, בנוגע לסעיף התמיכה בסרטים מצליחים, אני רוצה רק לחזור לדוח של הוועדה שעל בסיסו זה הגיע לכאן. הם כותבים: הצעה זו יכולה להתקבל כפיילוט ניסיוני. אני חושב ש-20% מהתקציב זה הרבה מעבר לניסיוני ואם אפשר לצמצם את האחוז שלא הולך - - - לצמצם מ-20% לאחוז הרבה יותר נמוך ואז בהתאם להצלחה של זה. אני, למען האמת, מפקפק ביכולת של זה להצליח מבחינה כלכלית אבל אם זה יצליח ויוכיח את עצמו מה טוב. ואם לא- - - אבל לא ב-20%- - -
היו"ר יעקב מרגי
אם אתה תצליח לחנך את מוטי ועוד כמה חברי כנסת אני אתן לך מה שאתה רוצה.
יואב אברמוביץ'
אז אני אומר, מכוון שכבר בדוח עצמו כתוב פיילוט ניסיוני אני מציע לצמצם באופן משמעותי מ-15% עד 20% - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה. בסדר. תמר.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה אדוני. אני קודם כל רוצה להצטרף להערה של מיקי לגבי ההליך. אני לא יודעת מבחינה משפטית פסול לא פסול, יש כאן הליך חריג מאוד שבו אנחנו כרגע, אתה רוצה להצביע ואנחנו רואים את כל הגיוס של הקואליציה בלי נוסח.
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא גייסנו, חכי תראי את כל הגיוס.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר, אנחנו רואים את ה- - - אבל אדוני אתה זכית בפרס הפרלמנטר המצטיין, אתה מכיר חקיקה. איך? זה דברים מהותיים, גם נושא מספר המינימום, גם נושא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני גאה בהליך החקיקה הזה למרות שדעתי לא נוחה מהחוק, אמרתי.
תמר זנדברג (מרצ)
גם הליך התחילה והתחולה מכוון שמדובר כאן בדברים שהם נוגעים להיערכות של הקרנות, מחר יגיע מרץ, במרץ אולי יהיו בחירות. מה יקרה? יהיו קרנות, לא יהיו קרנות, יהיה משרד תרבות? זה דברים מהותיים להליך החקיקה שאנחנו עכשיו, אתה רוצה שנצביע בלי נוסח, בלי שראינו על מה אנחנו מצביעים. זה דבר לא תקין ופסול. זאת הערה אחת.

שתי הערות נוספות. הדיון פה קצת גירד את פני השטח ונחשפו שני דברים למה המטרה של כל החוק הזה. אחד, להיכנס בשמאלנים, שתיים, להקים את מאגר החברים של מירי. זה הכל ותו לא ונקודה. אותם אלה שקיבלו את הכיסוי לאייפון שהיה כתוב עליהם בהוקרה מירי רגב עכשיו יקבלו בבקשה, אתם לקטורים, בואו תקראו סרטים ואתם תחליטו מה יהיה ותעשו צנזורה על הסרטים. זה הכל ותו לא, ולכן גם ההליך המזורז הזה, המחטפי הזה. לא רק פה בוועדה, אלא כל הוועדה הזו שהוקמה שניתנו שלושה ימים להערות הציבור ועכשיו אנחנו באים לפה ו- - - את זה. זה הליך פסול שצריך באמת פשוט לדחות דבר כזה על הסף, בטח לא בשבוע כזה שהכנסת כל כך - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מכובדי הלקטור, תציג את עצמך.
אלעד קידן
אני אלעד קידן, במאי, תסריטאי, מרצה וגם לקטור מזדמן. שלום לכולם. יש פה שני דברים שאני רוצה לומר. אחד כנציג של סוג של מחאה של הלקטורים התחלתי עצומה. אנחנו רואים בזריקת האשמות הכללית כלפי הלקטורים, כשאנחנו בעצם אין לנו קול ואין לנו פנים. זה נוח מאוד להאשים ציבור שלם של אנשים שמגיעים גם מהפריפריה, גם משלל עדות ישראל ושאר המיעוטים שחיים פה. זה נורא נוח להשתמש בנו ככלי בשביל להשיג, לקרב אל הצלחת הפוליטית - - -
היו"ר יעקב מרגי
ולמהות, מעבר למחאה.
אלעד קידן
זה משהו שחתמו עליו 118 איש ושמוכנים להצהיר ולהעיד שלא הייתה להם השפעה לא הוגנת. אני לא אומר שלפעמים אין, לפעמים יש- - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לך עוד דקה, תנצל אותה אם יש לך הערות - - -
אלעד קידן
שנייה, זה משהו שאתה תאהב, באמת. אני חושב שזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם את מה שאמרת עכשיו אהבתי. אני לא אומר בציניות, מה שאמרת עכשיו אהבתי.
אלעד קידן
תודה. אני חושב שזה יכול להחזיר אותנו לקולנוע הפוליטי של שנות ה-80 שגם אנשי שמאל לא אהבו והקהל לא אהב - -
היו"ר יעקב מרגי
עד שנות ה-80.
אלעד קידן
- - ויותר אפילו להחזיר אותנו 1000 שנים אחורה במילותיו של אברהם אבן עזרא, אתה מכיר את אברהם אבן עזרא, יש לו שיר יפה - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, לא הכרתי אותו, אני מכיר את שיריו וכתביו.
אלעד קידן
תמיד היו צריכים כסף אמנים, אבל אז הם היו צריכים להתחנף - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא היה עני, אתה יודע מה אמרו עליו.
אלעד קידן
בטח. יש לו שירים יפים. תשמע - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה אמרו עליו?
אלעד קידן
נו.
היו"ר יעקב מרגי
שמרוב שהוא היה עני ואין לו מזל שאם הוא היה מוכר תכריכים לא היו מתים ואם היה מוכר נרות לא הייתה שוקעת השמש.
אלעד קידן
זה שיר שהוא כתב. זה צ'רלי צ'פלין של תור הזהב הספרדי. בקיצור, הוא כתב שיר כזה: אשכים לבית השר, אומרים: כבר רכב. אבוא לעת ערב אומרים: כבר שכב. או יעלה מרכב או יעלה משכב, אויה לאיש עני נולד בלי כוכב. אז בעצם רוצים להחזיר אותנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
הטלפון שלי זמין, גם כשהייתי שר הוא זמין והוא - - -
אלעד קידן
תודה. עכשיו דבר שני יש מונופול הפצה במדינת ישראל ומי שקובע את מידת ההצלחה של סרט זה לא רק איכותו אלא גם מי שהוא בעל שטחי הפרסום ובעל המסכים. רואים את זה ביום הקולנוע הישראלי יפה מאוד שסרטים ששייכים לצד הנכון של המשחק מקבלים 27, 30, 35, 40 הקרנות. סרט עצמאי מקבל שלוש הקרנות באולם הצדדי.
היו"ר יעקב מרגי
מסכים איתך.
אלעד קידן
בסוף השבוע הזה בסינמה סיטי יש סרט שקוראים לו "עד הקצה - ג'סטה 2", לא שמעתם עליו. יש פה מישהו ששמע על הסרט הזה? 14 הקרנות הוא מקבל. כמה צופים יהיו לו? תודה.
היו"ר יעקב מרגי
אמרת, תאמין לי, אמרת טיעון מנצח שלצערי הרב, פעם ראשונה נאמר.
עפר שלח (יש עתיד)
ראית את הסרט שלו, אגב, השבוע?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני לא רואה סרטים. אין לי זמן.
עפר שלח (יש עתיד)
אחלה סרט, אני ממליץ.
היו"ר יעקב מרגי
דב חנין.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני היושב ראש. אני רוצה להתחיל בפנייה אליך למצות את התהליך של ההידברות בוועדה ואת התהליך שאנחנו מנסים ביחד להגיע כאן להסכמות. אני אומר את זה ממקום של הערכה גדולה לך כפרלמנטר. אני חושב שאתה קיבלת, בצדק, את פרס הפרלמנטר. אני חושב שאתה בוודאי לא רוצה שהשם שלך - - -
היו"ר יעקב מרגי
תכניס את ההוא עם המשקפיים. אם הוא לא יודע מי, הבוס של תמאם, תקרא לו.
עלמה גניהר
לא, זה לא הבוס של תמאם. זה יושב ראש איגוד המפיקים.
היו"ר יעקב מרגי
למה את עוזרת לי?
עלמה גניהר
כי אתה טועה.
היו"ר יעקב מרגי
מה אכפת לך.
עלמה גניהר
לא אכפת לי, כואב.
היו"ר יעקב מרגי
כואב לך, תתאפקי. את יודעת כמה דברים כואבים לי? וכאבו לי 57 שנה ואף אחד לא הקשיב לי. סוף סוף יש מישהו מדבר, כואב לאחרים שהם מדברים. מה לעשות. הבוס שלך, איפה הוא. אמרתי הבוס של תמאם, לא את תמאם. יאללה, שבו. תן גם להוא עם התכלת. בזכות הלקטור הזה שאמר דברים טובים. סוף סוף. בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני פונה אליך כפרלמנטר- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, קודם כל, סליחה, אתם הבנתם שחזרנו בנו מה - - -
קריאה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני פונה אליך כפרלמנטר שאני באמת מעריך. אתה לא רוצה שהשם שלך כיושב ראש ועדה יהיה על חוק שהוא גם בעייתי מבחינת המהות שלו וגם בעייתי מבחינת הפרוצדורה שלו. יש לי דברים להגיד לגופו של עניין, אני רוצה להגיד אותם, אבל לפני שאני אומר אותם אני רוצה לשאול שאלה. יש לי הסתייגויות שאני רוצה להעלות - - -
היו"ר יעקב מרגי
תגיש אותה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אוקיי, מתי להגיש אותם, עכשיו?
היו"ר יעקב מרגי
שיגמרו. יש תהליך חקיקה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מאה אחוז. בסדר. אז אני - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם חרדים להליך החקיקה.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בסדר. אז אני רוצה להגיד רק שני דברים לגופו של החוק הזה. החוק הזה הוא לא רק חוק מיותר אלא הוא חוק הרסני. יש לנו ענף קולנוע מצוין בישראל. האם לא צריך לתקן דברים? תמיד צריך לתקן דברים, גם בתחום הקולנוע. אבל הגישה לא יכולה להיות מה שווה הקולנוע אם אנחנו לא שולטים בו. הקולנוע הישראלי הוא אחד הנכסים התרבותיים המשמעותיים ביותר של החברה שלנו. את מה שצריך אולי לתקן בתהליך בואו נתקן אבל יש פה הרבה מאוד אנשי מקצוע עם הרבה מאוד ידע והם מוכנים לחשוב יחד איתנו על איך משפרים את התהליך.

מה שקרה כאן, אדוני היושב ראש, לא רק בתהליך של הוועדה, אלא גם במה שקדם לוועדה ומה שקדם להכנת החוק, זה הליך מאוד מאוד מוזר. אני קראתי את המכתבים שכתבו עורכי הדין פירון ורענן הר זהב ליועץ המשפטי לממשלה ולשרת התרבות. זה הליך מאוד מאוד בעייתי. והבעייתיות של ההליך הזה היא לא בגלל שההליך היה בעייתי אלא בגלל שהתוצאות הן תוצאות מוזרות. אנחנו מתקנים משהו שלא ברור למה אנחנו מתקנים אותו. אנחנו מטפלים במשהו שלא ברור למה צריך לטפל בו. וכיוון שלא ניתנו לנו סיבות אובייקטיביות שמראות - - -
יהודה גליק (הליכוד)
קראת את הדוח?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
קראתי את הדוח וגם קראתי מה היו הבעיות בהכנת הדוח הזה. אני מציע לך, חבר הכנסת גליק, תקרא את המכתב של עורך דין פירון, תקרא את המכתב של עורך דין רענן הר זהב ואתה תראה הליך מאוד מאוד מוזר. ההליך המוזר הזה מביא לתוצאות מוזרות. והתוצאה היא, בשורה התחתנה, אדוני היושב ראש, שאנחנו מגיעים למצב שבו אין הסברים רציונליים ללמה צריך לייצר בלאגן כזה גדול למשל בתחום הלקטורים חוץ מהחשש שיש רצון פוליטי לשרת התרבות להשתלט על תחום הקולנוע. כשכל ההסברים האלטרנטיביים נופלים זה נשאר ההסבר היחיד, ניסיון להשתלטות פוליטית על ענף הקולנוע. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מסוכן.

משפט אחרון – אני אומר לך, אדוני היושב ראש, שזאת תוצאה שאף אחד מאיתנו, כולל אתה, לא רוצה להשלים איתה. הדברים שאותך מטרידים הם לא הדברים שעומדים מאחורי הצעת החוק הזו. ואני מציע כן לעשות תהליך כמו שוועדת החינוך יודעת לעשות וועדת החינוך בראשותך ידעה לעשות גם בחוק הזה. מה קרה. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יש דברים, שאתה יודע, לא כל מה שאתה רוצה לומר תאמר. חכה. לסירוגין, אתה מכיר את המילה לסירוגין?

שרה צפרוני, יש לך מה לומר אחרי ה- - -
שרה צפרוני
אני אגיד, למרות שזה לא ממש קשור למה שקורה פה. אבל אני רוצה - - - אני באה מהגליל, אני יוצרת קולנוע מהגליל וגם הקמתי את פורום יוצרי הקולנוע בגליל אז אני באה בתור הפריפריה. ואני רוצה להגיד שאם אתם באמת רוצים לדאוג לפריפריה אז תקימו קרן קולנוע צפונית, דרומית, קרן כללית לפריפריה, מה שאתם לא תרצו. את ה-12 מיליון שקל שמעבירים לערוץ המסחרי אז תעבירו לקרן קולנוע אזורית ותוסיפו תקציב לקולנוע. כמובן, 140 מיליון שקל לא יזיקו לאף אחד. אז זה מה שהיה לי להגיד.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יהודה.
יהודה גליק (הליכוד)
תודה רבה. הבנתי מדב שאם מחמיאים לך - - -
היו"ר יעקב מרגי
קח בחשבון דקה ואם תאמר מתוקים, מתוקות ודברי כללי זה על חשבונך.
יהודה גליק (הליכוד)
קודם כל ראיתי שכשמחמיאים לך דווקא מקבלים יותר. אדוני היושב ראש המצטיין, הפרלמנטר, הנהדר והמתוק, הכל טוב ויפה. אני מבקש ברשותך, אמרת שתי דקות, שתי הערות יש לי, אני הגשתי שתי הסתייגויות לחוק ואני רוצה להתייחס לשתיהן, בבקשה, דקה לכל אחד. קודם כל אני מחזיק בידי מכתב שהגיע משלושה חברי ועדת הקולנוע. תראו, אני לא הייתי לקטור אף פעם, לא עסקתי בתחום הקולנוע. וכל מה שנאמר פה שהכל בלי משוא פנים.

אני מקריא מכתב שחתומים עליו ד"ר דבורי הנדלר, איתן הלפר וגולן אזולאי, שלושתם חברי מועצת הקולנוע, שאגב על פי החוק, אני מזכיר, השרה צריכה לתת את זה. "לא יתכן שהחוק החדש ימשיך להעניק למי שהדירו לאורך שנים קולות רבים וחילקו את תקציבי הציבור כראות עיניהם, גם בניגוד לעמדת הלקטורים, את השליטה בחלוקת התקציב". לא אני אומר את זה. "החלוקה צריכה להיות אובייקטיבית ללא משוא פנים. המצב הנוכחי איננו מנהל תקין בלשון המעטה" - - -
קריאה
מה זה קשור לחוק.
יהודה גליק (הליכוד)
לא מתקבל על הדעת שהכנסת תיתן לו תוקף, לכן מבקשים חוות דעת - - -
היו"ר יעקב מרגי
תאמינו לי, לא כל מה שנאמר בדיונים- - -
יהודה גליק (הליכוד)
שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך, זה על חשבוני, אבל תסגלו לכם, אני אומר לכם זה גם תורם לבריאות וגם לנשמה, תסגלו לכם תכונות שאפשר לשמוע דברים שלא מקובלים עליכם. לשמוע לפחות. אל תסכימו.
קריאה
למה להקריא.
היו"ר יעקב מרגי
למה לכפות. יהודה, תמשיך.
יהודה גליק (הליכוד)
ומבקש, בדיוק ההסתייגות שנתתי, חוות הדעת של הלקטור תהיה מכריעה ולא המלצה בלבד והלקטורה תיבחר באופן רנדומלי ולא על ידי מנהלי - - -
היו"ר יעקב מרגי
ונתת הסתייגות בנושא.
יהודה גליק (הליכוד)
יפה. הערה שנייה – תראו, אני כשאני מזהה החרגות זה מפחיד אותי. כי כשיש משהו, שיש איזה כלל אז יש כלל אבל ברגע שיש החרגות אז מפחיד אותי. ולכן אני ראיתי פה בסעיף 13 החרגה. בסעיף 13 ב' כתוב: בתקנות השר רשאי לקבוע תנאים, מגבלות לרבות לעניין סוג הגופים וכו' ובלבד ש... כשאני רואה ובלבד ש... אני נזהר. אני לא רוצה להעלות בדעתי חלילה אם יהיה סרט שיעודד כיבוש חלילה או אם יהיה סרט שיהיה פוגעני שלשר לא תהיה אפשרות להתייחס. ולכן אני מבקש למחוק את הקטע הזה: ובלבד שלא יהיה בתנאים להקצאת תחום כדי להתייחס - - - אם יש סרט פוגעני אז מותר לשר להתייחס אליו ואם יש סרט שיפגע בלהט"בים או יפגע בחרדים או יפגע - - - סליחה, למה צריך את הבלבד הזה.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
יהודה, אתה לא מנהל דיון. תסיים.
יהודה גליק (הליכוד)
ובלבד הזה מפחיד אותי. אני רוצה שלשרה ולשר תהיה אפשרות לסנן סרט שהוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמו שמפחיד אותך מפחיד גם אותם.
יהודה גליק (הליכוד)
יפה. ולכן אני מבקש שתהיינה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יהודה גליק (הליכוד)
בדיוק בשביל זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אחרון מהציבור, זה שיצא ב-8:30 ולא דיבר מילה.
אסף אמיר
אני מאיגוד המפיקים. אני הפקתי כל מיני סרטים, גם סרטים על חרדים, גם סרטים שקשורים לפריפריה, בקושי סרטים שקשורים לתל אביב. אני רוצה להסביר לכם משהו, כי אני בטוח שאני לא אשנה את החוק אדון יושב ראש הוועדה. מה שקורה, שתבינו, אני מפיק, אני כל חיי מפיק ועורך תוכן לצורך העניין. לא מעניין אותנו סרטים - - - אתם לא מבינים שאנחנו תמיד נחפש את החומר המקורי, האחר, קולות ממקום אחר. אחרת הסרטים לא מעניינים - - - אני מבקש לדבר אליך אדון יושב ראש הוועדה.

אני רוצה שתבינו משהו, כל הדיבורים וסיפורים, הלוואי שכל התחומים בישראל היו מתקדמים בעניין גיוון ומקום של נשים כמו בקולנוע. תבינו, כשאני מקבל תסריט בתל אביב, אתמול קיבלתי תסריט מבחורה, סרט על משפחה גרוזינית, אם זה מתל אביב, אם זה מרוטשילד, זה לא מעניין אותי, זה כמעט לא מעניין אף אחד. אנחנו מחפשים תמיד את הקולות החדשים, אנחנו מחפשים קולות מקוריים. הסיבה שהקולנוע הישראלי מצליח בעולם זה בגלל שאנשים משתפים פה פעולה: עדות, מגזרים, דתות, נשים. אני עבדתי עם אישה חרדית 10 שנים רצוף. כל אחד כיבד את השני. זה מה שאנחנו עושים בקולנוע.

אתם, ובמיוחד אני רוצה להגיד את זה על חבר כנסת גליק, שבישיבה הראשונה הקריא פתק שאני לא יודע מי כתב לו על הפשעים שנעשים ועל השחיתויות בלי להגיד אפילו מי האנשים האלה ומה ההאשמות. אז תעבירו איזה חוק שאתם רוצים כדי להרוס את הקולנוע אבל אל תספרו לנו שזה בעד הקולנוע בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. גנאים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אני בכלל דיברתי בישיבה הראשונה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא חייב. אם אתה רוצה לומר - - -
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
לא, אני נגד לכפות את העמדה הפוליטית של השרה על כל הקולנוע ועל חופש היצירה. זה העיקרון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מאיר.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני, אדוני, רוצה להגיד- - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו ניגשים לאחר מכן לשלב הצגת ההסתייגויות. עדנה אני אתן לך.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מסתכל על החבר'ה שמסתכל בקולנוע ואומנות וכנראה שכל יוצר באווירה הזאת צריך לעשות מה הוא עשה בצבא, מה דרגתו כי אחרת הוא בוגד. אנחנו מתנצלים - - - שחורי, גם אתה.
קריאה
בוא נעשה סבב.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני לא התכוונתי ברצינות, אתם לא צריכים להרים את היד. אז אלף התנצלויות, אתם לא צריכים לעמוד במעמד כזה, אתם באים לכנסת ישראל לדון על סוגיה שהיא בויכוח. דווקא אני חושב שזה חופש הביטוי, בגלל שזאת סוגיה מן הראוי היה לתת לזה אפילו שיתוף של ציבור. זה שינוי מהותי. אני לא רוצה לדבר על השרה ועל המשרד שלה, אני רק רוצה להתייחס לכמה נקודות שלהערכתי, חבר הכנסת מרגי, אתה צריך להתעקש עליהן.

האחד, אומרים לי, ובצדק, שמבחני התמיכה של משרד המשפטים יהיו רק ב-1 ביולי. ולכן למה, אדוני המנכ"ל, אם משרד המשפטים ינסח את מבחני התמיכה עדיין לא - - - אז איך החוק יוכל להיכנס לפני שמשרד המשפטים. זה צריך להיות תלוי האחד בשני. מבחני התמיכה, החוק לא ייכנס לתוקף לפני שיהיו מבחני תמיכה. שניים – אני רוצה לדבר בזכותם של אנשי הקולנוע והתיאטרון, ולא משנה מה דעתם הפוליטית. הייתי ראש עיר בדימונה והקמתי את תיאטרון מעבדת תרבות ולשריקה אחת התייצבו אצלי מאות אנשים שהיו מוכנים מכל הזמנים לרדת לדימונה, לגור בדימונה, לעשות קולנוע, לעשות תיאטרון, בשכר, אתם לא מאמינים, 3000 ₪ בחודש. והם עמדו בתור.

אז אם רוצים לעזור לפריפריה צריך לעזור לחבר'ה האלה. ואם מישהו בא לצלם סרט בדימונה צריך לתת לו כסף. ומישהו הולך לקריית שמונה לתת לו כסף. ולכן אני מציע, רוצים לתת לחבר'ה המסחריים, יוסי, תתנו, אבל תביאו כסף תוספתי. אגב, הלכתי לבדוק, זה קיים בכמה מקומות בעולם. אבל תביאו כסף תוספתי, לא מתקציב קולנוע שממילא הוא דל. ועל זה אנחנו צריכים להתעקש בוועדה. לא יכול להיות שאנחנו ניתן כסף למישהו מסחרי על חשבון עידוד של קולנוע. זהו, תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. עדנה. אין דוברים יותר אחרי עדנה. סמכו על כל מי שדיבר, ודיברתם, וואלה, תאמין לי, בואו אני אגיד לכם בכנות, פתחתי את זה, נכון, נתתי ב- - - אף אחד לא דיבר, לא ירד - - - עוד פעם סיסמאות ועוד פעם - - -
קריאה
לא סיסמאות.
היו"ר יעקב מרגי
לא לך, אני מדבר לעצמי, למה אתה עונה לי. אבל בוא, אתה יודע מה, נתנו. עדנה בבקשה למהות.
עדנה הראל פישר
אני רוצה בבקשה להציע כמה הצעות מאוד ספציפיות.
היו"ר יעקב מרגי
קודם כל, רגע, יש לי שאלה. על מה הגשת - - - ההצעה לנוסח היה?
עדנה הראל פישר
אני אחזור על זה, ניגוד עניינים.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לשמוע על הקטע של הניגוד עניינים אם הסכמתם או לא הסכמתם. בבקשה.
עדנה הראל פישר
אוקיי. קודם כל בסעיף 3 תפקידי המועצה. פסקה 3, לא הוצע תיקון שלה. אני מבקשת להציע שהוועדה תחליט שגם המלצותיה של מועצת הקולנוע לעניין תמיכה בקרנות יפורסמו לצד החלטותיה של המועצה בקבילות. ההחלטות של המועצה בקבילות זה שיימינג, צריך שיבוא גם הביטוי החיובי של המועצה ביחס לקרנות בפרסום. זאת הצעה ראשונה שלי לוועדה, ליצור איזון בפרסום שהמועצה מחויבת בו.

דבר שני, למועצה מותנות כעת סמכויות מאוד משמעותיות ביחס לקרנות. גם בירור קבילות, הסמכות לתת המלצות לתמיכות קיימת כבר היום. גם הסמכות לנהל את מאגר הלקטורים. היא צריכה עובדים והדבר צוין בסעיף הלקטורים. צריך להוציא את זה מסעיף הלקטורים, לשים בסעיף נפרד שאומר שעובדי המשרד שיתנו סיוע למועצה יפעלו לפי הוראותיה. כך כתוב גם בחוקים אחרים שבהם יש מועצות עם שיקול דעת עצמאי ובלתי תלוי. כאן כתוב באופן מפורש שהמועצה תבקר באופן עצמאי את הקבילות. כדי שהיא תבקר באופן עצמאי - - -
היו"ר יעקב מרגי
הבנו. קדימה.
עדנה הראל פישר
עניין שלישי זה עניין ניגוד העניינים. אני הצעתי נוסח כפי שהיושב ראש ביקש - -
היו"ר יעקב מרגי
רוצה תשובה לגבי הניגוד עניינים.
עדנה הראל פישר
- - ואני רק חושבת שעניין ניגוד העניינים צריך להבהיר אותו גם לעניין הלקטורים. בסעיף שאומר שאת אותו נוסח - - -
היו"ר יעקב מרגי
חדש. הנוסח ש- - - מקובל עליכם, שיכנס - - -
הדס פרבר
מקובל.
קריאה
קורא את זה עוד פעם.
עדנה הראל פישר
את אותו נוסח שאומר שלא יראו בעצם העיסוק בתחום הקולנוע ניגוד עניינים תדיר צריך להכניס אותו גם בסעיף שמסמיך לקבוע ניגוד עניינים לעניין לקטורים. כי אחרת ברור מאליו שלא יכול להיות שלא יהיו לקטורים מתחום הקולנוע.

דבר רביעי, סעיף קביעת המבחנים, סעיף 12 ז' והגדרת פריפריה. במקום שיהיה כתוב "במבחנים" אני מציעה לוועדה שיהיה כתוב "בתקנות". וכך הוועדה תוכל לאשר את הסעיפים המהותיים שנוגעים לשימוש בלקטורים. זה לא קשור למבחני תמיכה, מבחני תמיכה יקבעו דברים אחרים באישורי יועץ.

הערות אחרונות נוגעות לסעיף המסלול המסחרי. הסעיף נפתח במילה "השר יקבע סכום", צריך "השר רשאי לקבוע סכום". ואז לפחות אם השר יחליט שזה מסלול לא מוצלח הוא לא ייקח את הכסף מהקולנוע אחרת הוא חייב לקחת את הכסף לקולנוע וגם האוצר לא מתחייב להחזיר. אז לפחות צריכה להיות המילה רשאי - - -
היו"ר יעקב מרגי
ואת חושבת שאם יהיה כתוב רשאי זה פותר לך - - -
עדנה הראל פישר
כן, אז הוא יכול להחליט שהוא לא עושה בזה שימוש.
היו"ר יעקב מרגי
תרשמו כי אני רוצה תשובה על זה.
עדנה הראל פישר
דבר שני, שצריך להיות כתוב בצורה מפורשת שיהיו זכאים לקבל כספים רק כאלה שלא יקבלו כספים מהקרנות או מגופי שידור שמחויבים בהפקות מקור. אחרת אנחנו יוצרים מצב שבמסלול המסחרי ניתן כסף כחליף לחובת הפקות המקור של גופי השידור. אני לא חושבת שזאת הייתה הכוונה – להעביר כסף מכיס אחד לגופים המסחריים שמחויבים בהפקות מקור, שזה צריך להבהיר את זה.

דבר שלישי, אני מציעה שכל הסעיף הזה יהפוך להיות הוראת שעה מוגבלת בזמן כדי שאפשר יהיה לדון ולראות את ההשפעה של זה על תחום הקולנוע.
היו"ר יעקב מרגי
הדס, יוסי, התייחסות לניגוד עניינים קודם.
הדס פרבר
מקובל עלינו.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל עליכם. תקריאו את הנוסח או שתביאו לי אותו - - -
הדס פרבר
העברנו למירב.
היו"ר יעקב מרגי
העברתם כבר?
מירב ישראלי
מה העברתם לי? לא ראיתי.
הדס פרבר
בוואטסאפ שלחתי לך - - -
מירב ישראלי
אה, טוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חקיקת וואטסאפ.
עפר שלח (יש עתיד)
לפחות תעשו קבוצת וואטסאפ שגם אנחנו נוכל לקרוא.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי - - - הערות של - - -
חנן ארליך
לגבי העברת עניינים מסוימים לתקנות אז אנחנו חושבים שזה לא נכון לקבוע בתקנות עניינים שתמיד נקבעים במבחני תמיכה. אני לפחות לא זוכר פרטים שנבחנים לפי 3 א' שנקבעים בתקנות - - -
עדנה הראל פישר
זה לא נכון, לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
עדנה, אמרת , הלאה. מה עם "רשאי" לגבי התקציב.
הדס פרבר
זה שהאוצר יגיב.
היו"ר יעקב מרגי
האוצר כאן?
מירב ישראלי
לדעתי זה חייב להיות רשאי. זה ממש.
יוסי שרעבי
אני לא רואה מצב שזה מתאפשר.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
יוסי שרעבי
אני לא רואה מצב שהאוצר מסכים לזה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא שואל את האוצר. אני שואל אותך. יש לך 30 שניות, תשמע את הגונג ואני מפריע.
יוסי שרעבי
אני לא חושב שאני יכול להסכים לדבר כזה.
היו"ר יעקב מרגי
למה, למה?
יוסי שרעבי