ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/07/2018

חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 698
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ח (11 ביולי 2018), שעה 10:55
סדר היום
הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים לראשות מועצה אזורית והצבעת בעלי תפקידים), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
מוזמנים
ענת אסרף חיוט - מפקחת על הבחירות, משרד הפנים

רון אלמוג - יועץ משפטי, המפקח על הבחירות, משרד הפנים

עמי ברקוביץ - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

צילי נאה - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מירה סלומון - יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אור שושני


הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים לראשות מועצה אזורית והצבעת בעלי תפקידים), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, בקשתך ובקשתו של דודי אמסלם נדונו פה בוועדה ואני חושב ששתיהן הם שינויים משמעותיים להחלטה הזו, ולכן אני הולך לפצל את סעיף 2 ו-3, ואנחנו נדון בהרחבה בפיצול הזה.

הרעיון פה הוא מהותי – מדוע מפלגות לא מתמודדות במועצות. זאת המהות, וברגע שאתה פותר את זה אז בעצם הכול יסתדר. ולכן לעשות משהו עקיף – אני לא אוהב את זה. נלך בדרך המלך, נעשה דיון מסודר על הדבר הזה. משרד הפנים רוצים להתייחס?
רון אלמוג
בגלל שמדובר כאן בלאפשר ולהקל על 16-15 אלף מצביעים להצביע כבר ביום הבחירות הקרוב, אנחנו מבקשים בכל זאת לא לפצל את זה אלא לדון בזה ולהעביר את זה, כדי לאפשר להם להצביע כבר בבחירות הקרובות.

בגלל שיש קושי בגלל שזה הרבה ימים לפני הבחירות, דיברנו על לעשות את זה יותר קרוב לבחירות, אולי ביום ראשון, יומיים לפני הבחירות. אבל - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא, אני את המנגנון לא רוצה להכניס עכשיו, זה הכול.
רון אלמוג
אז אני אומר שאנחנו מבקשים לא לפצל את זה.
היו"ר יואב קיש
בקשתכם נדחית, פעם באה תבואו בזמן.

אני מעלה להצבעה את הצעת הוועדה לפצל את סעיפים 2 ו-3 מהצעת החוק. מי בעד?

הצבעה

בעד ההצעה – פה אחד
ההצעה לפצל את סעיפים 2 ו-3 מהצעת החוק נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
פה אחד.

סיימנו הקראה והעברנו את סעיף 1 כלשונו, נכון?
עמי ברקוביץ
התיקון שלו זה בסעיף השני.
גלעד קרן
ההחלה של ח'4 אמנם לא רלוונטית, אבל ההחלה של ח'2 ו-ח'3, שהושמטו בטעות בפעם שעברה, עדיין רלוונטית. אני רק רוצה להגיד לעניין הזה שהייתה הוראת מעבר שנקבעה לגבי הצבעות בבתי החולים, שזה יחול לא מהבחירות הקרובות אלא שאחרי זה – רק להבהיר שזה אותו דבר לגבי הצבעה לראש הרשות.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי.
גלעד קרן
- - - קבענו הוראת מעבר שהצבעה בבתי חולים תתחיל בבחירות הבאות - - -
היו"ר יואב קיש
אה, אז זה יאוחד ביחד, כלומר, גם הצבעה לראש מועצה. כמובן.
היו"ר יואב קיש
מקובל?
ענת אסרף חיוט
לא, גלעד, תחזור בבקשה.
גלעד קרן
כשקבענו החלה של בחירות בבתי חולים - - -
עמי ברקוביץ
מקובל.
היו"ר יואב קיש
אז אני מעלה את סעיף עם השינויים כפי שהקראנו. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים לראשות מועצה אזורית והצבעת בעלי תפקידים), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
פה אחד. ההחלטה התקבלה, הישיבה סגורה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים