ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/07/2018

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 19) (סמכות למתן היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות של עובדי הכנסת ועובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת11
ועדה משותפת כנסת-עבודה לדיון בהצ"ח שעות עבודה ומנוחה
11/07/2018


מושב רביעי


פרוטוקול מס' 1
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצ"ח שעות עבודה ומנוחה (תיקון – סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546)
יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ח (11 ביולי 2018), שעה 08:45
סדר היום
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546/20), של חה"כ מיקי זוהר, ינון אזולאי, עיסאווי פריג', יחיאל חיליק בר, פנינה תמנו, יעקב אשר, עודד פורר, יואב בן צור, ישראל אייכלר, יהודה גליק, אורי מקלב, מיכאל מלכיאלי, מירב בן ארי, רועי פולקמן, יפעת שאשא ביטון, טלי פלוסקוב, נורית קורן, שולי מועלם-רפאלי, נאוה בוקר, אכרם חסון, רחל עזריה, אלי אלאלוף, מרדכי יוגב, איתן ברושי, חיים ילין, אלעזר שטרן, מיקי לוי, אחמד טיבי, איתן כבל, יואל רזבוזוב.
נכחו
חברי הוועדה: מכלוף מיקי זוהר – היו"ר
חברי הכנסת
דוד אמסלם
עמר בר-לב
מוזמנים
יפה סולימני - ראש מינהל אכיפה והסדרת חוקי עבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דיקלה חורש - ייעוץ משפטי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

איה דביר - משפטנית, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיים אבידור - חשב הכנסת

מירה פיירשטיין - ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

לבנה כהן - סגנית ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

שני רביב משה - יועצת משפטית למינהל הכנסת, הלשכה המשפטית, הכנסת

דוד צביאל - יועץ בכיר למנכ"ל הכנסת

דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית

אלינור לאון-ימין - מנהלת לשכת מזכירת הכנסת

אליעזר שוורץ - ראש תחום (מחקר ומידע), מרכז המחקר והמידע, הכנסת

ורד וייץ - לשכה משפטית, ההסתדרות הכללית
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
טלי רם


הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - סמכות יושב ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546/20), של חה"כ מיקי זוהר, ינון אזולאי, עיסאווי פריג', יחיאל חיליק בר, פנינה תמנו, יעקב אשר, עודד פורר, יואב בן צור, ישראל אייכלר, יהודה גליק, אורי מקלב, מיכאל מלכיאלי, מירב בן ארי, רועי פולקמן, יפעת שאשא ביטון, חה"כ טלי פלוסקוב, נורית קורן, שולי מועלם-רפאלי, נאוה בוקר, אכרם חסון, רחל עזריה, אלי אלאלוף, חה"כ מרדכי יוגב, איתן ברושי, חיים ילין, אלעזר שטרן, מיקי לוי, אחמד טיבי, איתן כבל, יואל רזבוזוב
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת בנושא הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – סמכות יושב-ראש הכנסת לעניין עובדי הכנסת). אם אפשר פירוט קצר מהיועצת המשפטית לגבי הדיון היום, מה מהות החוק והעקרונות שיש בו כי מדובר בחוק יחסית קצר, סעיף אחד שאנחנו מבצעים בו שינו קטן. בבקשה.
נעה בן שבת
ההצעה אומרת שהסמכות לתת היתר מיוחד להעסקת עובדי הכנסת בשעות נוספות, שהיא נתונה היום לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תהיה נתונה ליושב-ראש הכנסת אבל הוא יצטרך להתייעץ לשם כך עם אותו שר.

אנחנו מדברים רק על ההיתר המיוחד. העסקה בשעות נוספות אפשרית רק במקרים מסוימים שאנחנו רואים בסעיף 11, וניתן גם לקבל היתר להעסקה בשעות נוספות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי. גברתי חושבת שיש בעיה חוקתית עם העניין הזה מבחינת חוק-יסוד: חופש העיסוק, וכדומה?
נעה בן שבת
אדוני, אין בעיה חוקתית אבל אני רוצה לציין. בעצם, ההוראות הקיימות בחוק שעות עבודה ומנוחה קובעות מצד אחד מסגרת נוקשה של שעות עבודה, אבל הן קובעות גם כל מיני הסדרים של חריגים. יש פטורים לפי סעיף 30, יש הוראות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסעיפים האלה לא יכולים לעזור לנו פה בכנסת לפתור את הבעיות?
נעה בן שבת
הסעיפים האלה, אולי אפשר לברר עם אנשי הכנסת מדוע הסעיפים האלה לא יכולים - - -

אני רוצה אבל לציין שמה שמוצע כאן זה לא החרגה של עובדי הכנסת מתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה ולא החרגה שלהם אפילו מההוראות הכלליות אלא זה רק - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רק מתן מיוחד ליושב-ראש, לתת את האפשרות.
נעה בן שבת
- - העברת הסמכות מהשר אל היושב-ראש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
גורמי המקצוע, פרטו לנו בפרקטיקה המקצועית למה זה נחוץ ואיך זה בא לידי ביטוי. ברגע שהחוק יעבור איך הוא יבוא לידי ביטוי, נניח, בדוגמה. מי יכול לתת לנו דוגמה כזאת?
מירה פיירשטיין
שמי מירה פיירשטיין, ראש אגף בכיר משאבי אנוש בכנסת. ברשותכם, הייתי רוצה לסקור את סדרי העבודה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה שחשוב לי כרגע זה לתת דוגמה פרקטית למה החוק הזה נחוץ. נניח מה המצב היום שהוא בעייתי ומה יקרה בצורה הרבה יותר טובה אחרי שהחוק הזה יעבור.
מירה פיירשטיין
אז אני אומר שבעצם שעות העבודה של עובדי הכנסת נגזרות מהפעילות הפרלמנטרית כאן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שהיא לא צפויה.
מירה פיירשטיין
שהיא לא צפויה. יש לנו אי ודאות, בעיקר בתקופת כינוסי הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זה תלוי כמובן, אתם צריכים להתייעץ בבוקר עם יואל חסון ואז אתם מחליטים.
מירה פיירשטיין
מי כמוכם יודע את זה. אנחנו מדברים בתקופת כינוסי הכנסת, בעיקר בימים שני, שלישי ורביעי. מה שקורה, שנכון שנקבע סדר-יום - יושב-ראש הכנסת, מזכירת הכנסת - אנחנו מקבלים סדר-יום, אבל מגיע יום שני, שלישי, מתחילה ישיבת מליאת הכנסת, יש לנו חוסר ודאות ולא יודעים מתי ישיבת הכנסת תסתיים.

אנחנו מפעילים כאן מערך עובדים שבעצם תומכים בכל הפעילות הפרלמנטרית הזו ביחידות הכנסת השונות – סדרנים, רשמים פרלמנטריים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני יכול לתת דוגמה שלפני יומיים הייתה לי הצעת חוק, היינו צריכים להישאר פה עד אמצע הלילה, ואתי מנהלת הוועדה אמרה לי: מיקי, יש לי בעיה, אני חייבת לחזור הביתה, אני לא יכולה להישאר פה.
מירה פיירשטיין
נכון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לכן אני לא יכולה להישאר פה עד הרגע שההצבעה תקרה, וזה דבר שאגב לא אני הייתי מתוסכל ממנו כי אני הסתדרתי עם זה. דווקא היא כעובדת הייתה מאוד מתוסכלת מזה שהייתה צריכה לנסוע הביתה, לחכות בבית ולחזור לפה להמשיך לעשות את העבודה, למרות שהיא יכלה לעשות פה עוד הרבה עבודה והרבה מאוד דברים חשובים שהיא הייתה צריכה להכין לקראת החקיקה, והיא לא יכלה לעשות את זה בגלל החוק.

ולכן, לפחות מהפרקטיקה היומיומית שאני ראיתי וחוויתי פה, זה נראה לי ברור, אבל אם את יכולה לחדד לעניין הזה.
מירה פיירשטיין
אז אנחנו באמת מדברים על עובדי היחידות – עובדי לשכת יושב-ראש הכנסת, מזכירות הכנסת, מנכ"ל הכנסת, צוות היועצים המשפטיים, כמובן הצוות המינהלי של ועדות הכנסת, מנהלות הוועדה וכל הצוות המינהלי.

אנחנו אספנו נתונים רבים על שלושת הכנסים האחרונים של הכנסת, ראינו את שעות הפעילות של עובדי הכנסת בכנסים האחרונים. עשינו גם כל מיני מהלכים כך שבחלק מיחידות הכנסת העברנו את העובדים להעסקה במשמרת כדי באמת להסדיר כך שלא נעבור על החוק ונוכל גם לדאוג לכך שצורכי העבודה בכנסת יתגשמו, לדאוג גם לרווחת העובדים, וזה עשינו במהלך של עבודה במשמרת. יש יחידות שאנחנו צריכים עדיין את ההיתר הזה, ואלה היחידות שנקבתי בשמן. אנחנו רוצים להיות פשוט ערוכים למושב החמישי של הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מאה אחוז. משרדי הממשלה רוצים לומר משהו בנושא?
יפה סולימני
יפה סולימני, ראש מינהל אכיפה והסדרת חוקי עבודה, משרד העבודה והרווחה. חוק שעות עבודה ומנוחה בעצם עוסק בכל הקשור להסדרת תנאי העסקה של העובדים, גם בהיבט של שעות העסקה, גם בהיבט של אורך יום עבודה, העסקה ביום המנוחה השבועי, והתגמול בהתאם.

החוק, מעבר להסדרים שקיימים, נותן סמכות לרגולטור, שזה שר העבודה והרווחה – כאן אנחנו בעצם מקבלים את הסמכות שלו – במקרים חריגים, כתוצאה מצרכים של מקום העבודה, לתת היתרים, או היתר כללי או היתר פרטני למעסיק, כאשר בשיקולים שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים מצד אחד את צורכי המעסיק, מה המעסיק דורש, במקרה הזה זה הכנסת; מצד שני גם את רווחת העובד. ואנחנו רואים כאן באמת שנושא רווחת העובד הוא לא בעיה מבחינת מה שהכנסת נותנת, מבחינת תנאי שכר וכל מה שקשור.

במקרה של הכנסת ישבנו לפני יומיים עם מנכ"ל הכנסת והצוות הבכיר של הכנסת, הוצגו בפנינו הצרכים וגם קיבלנו טיוטת מסמך אתמול.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שוכנעתם?
יפה סולימני
אני רק אגיד - ואנחנו יודעים לתת היתר לנושא הזה הקיים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בעצמכם.
יפה סולימני
אנחנו יודעים לתת היתר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בפרק זמן נניח של שעתיים.
יפה סולימני
אני אסביר. אנחנו יודעים לתת את ההיתר, אנחנו הבנו את החשיבות והצרכים המיוחדים של הכנסת, אנחנו לא מתערבים בעבודת הכנסת כי זה לא מקום שיש למישהו להתערב. הבנו את הצרכים המיוחדים ויש לנו את הפתרון לתת את ההיתר הזה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בתוך כמה זמן? מרגע שפונים אליכם?
יפה סולימני
אמרתי למנכ"ל הכנסת שזה יכול לקחת יומיים-שלושה, גג.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, זה לא טוב.
יפה סולימני
לא. זה לא היתר כל פעם בנפרד. עכשיו לתת את ההיתר, שהוא יהיה לתקופה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זאת אומרת, אתם תתנו היתר מראש נניח לשנה.
יפה סולימני
זה לא היתר מראש. בעצם אנחנו קובעים בהיתר את שעות העבודה, לאיזה תפקידים, בדיוק כמו שהוצג פה – איזה תפקידים ייכנסו להיתר, מה אורך יום העבודה, מה השעות הנוספות - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איפה מנכ"ל הכנסת?
דוד צביאל
אני מחליף אותו.
יפה סולימני
- - מהן שעות העבודה של העובדים. הכול בעצם ייכנס, וזה בנוסף לסעיף 10(א)(1).
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה להבין. אתם אומרים שאתם יכולים לתת למנכ"ל הכנסת או ליושב-ראש הכנסת - -
יפה סולימני
את הפתרון מחר בבוקר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - מחר בבוקר אישור שאומר שהחל מהיום, נניח שנה קדימה - - -
יפה סולימני
שנתיים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
או שנתיים קדימה, כל העובדים הללו יכולים לקבל אישור לעבוד זמן נוסף - -
יפה סולימני
בהתאם לצורכי המשק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - בהתאם לצורכי המקום, בהתאם למה שהיושב-ראש יחליט. זאת אומרת, אתם נותנים לו סוג של סמכות.
יפה סולימני
אנחנו ניתן את ההיתר, נכתוב בפנים את כל מה שצריך מבחינת הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יענה לי נציג מנכ"ל הכנסת מדוע זה בעיה. למה זאת בעיה?
דוד צביאל
דוד צביאל, יועץ למנכ"ל הכנסת. קודם כול, אנחנו אכן ישבנו והייתה ישיבה מאוד טובה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אגב, הייתה ישיבה, אני מבין, אחרי שהחוק כבר הונח.
דוד צביאל
נכון. חשוב להגיד, המנכ"ל מבקש שבכל זאת החוק הזה יעבור בקריאה ראשונה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
החוק עבר בקריאה ראשונה.
נועה בירן - דדון
לא. החוק עבר טרומית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
החוק עבר קריאה טרומית? הוא לא עבר קריאה ראשונה?
קריאה
בהכנה לקריאה ראשונה.
דוד צביאל
אני אוסיף שהיו פגישות עוד לפני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הבנתי. קריאה ראשונה, לא יקודם עד אשר הדברים ייפתרו. בסדר. עוד ממשרדי הממשלה?
איה דביר
איה דביר, משרד המשפטים. אני מקשיבה למה שאומר משרד העבודה ומבקשת לתמוך בדרך הזאת. אנחנו חושבים שזה עדיף בהרבה, הם יודעים לתת את המענה לצרכים של הגוף הזה.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה הם אמרו?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הם אמרו שהם יכולים לתת לכנסת היתר שנתיים מעכשיו, שבשנתיים הללו ליושב-ראש תהיה הסמכות לאפשר, לתת עוד פעם.
מירה פיירשטיין
אבל אנחנו פועלים להיתר כללי.
דוד אמסלם (הליכוד)
ואחרי שנתיים מה נעשה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עוד פעם.
דוד אמסלם (הליכוד)
נבוא עוד פעם?
נעה בן שבת
אדוני, אני רוצה להסביר שגם ההיתר שמוצע לתת פה את הסמכות לגביו ליושב-ראש הכנסת, הוא היתר מיוחד שהוא מוגבל לפי החוק לשנתיים. הם מדברים על אותו ייצור של היתר מיוחד - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רק שלא צריך חוק בשביל זה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני מציע לכם משהו אחר. היות ואנחנו מכירים את הדינמיקה של הכנסת בעבודה, הכנסת לא תשתנה בעוד שנתיים. כאן הכנסת לא תשתנה בעוד שנתיים.
יפה סולימני
אני רק אגיד משפט לעניין הזה.
דוד אמסלם (הליכוד)
היא לא תשתנה שנתיים, זה ההליך שיהיה כאן. יש פה לילות, אני חושב שהסיפור נכון, מובנה. זה קורה גם בכל מיני מקומות, אני מספר לכם – זה קורה בעיריות, פתאום יש לנו שלג, מה עושים עם העובדים? עובדים חמישה ימים.
קריאה
יש את סעיף 10.
דוד אמסלם (הליכוד)
אבל זה לא בשגרה, זה לא קורה יום-יום.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תענו לשאלתו של יושב-ראש הקואליציה.
יפה סולימני
החוק בעצם מאפשר מתן היתר של שנתיים. גם אם זה יעבור לחקיקה להם זה יהיה שנתיים. אנחנו נבחן בתקופה הזאת – במהלך החודש הקרוב או בחודשיים הקרובים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא. בימים הקרובים.
יפה סולימני
קודם כול, יינתן ההיתר לשנתיים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי.
יפה סולימני
תיבחן מעבר לכך אפשרות לתת היתר כללי שהוא יהיה לאורך זמן, היתר כללי שייתן כל הזמן. הנושא ייבחן, זה לוקח יותר זמן ההיתר הכללי אבל יינתן עכשיו היתר לשנתיים. אנחנו ניתן את ההיתר הזה ובהתאם לכך.

אני לא חושבת שתהיה פה בעיה, אלא אם יש בעיה מבחינת החוק כי גם אם תועבר אליהם הסמכות, עדיין זה היתר של שנתיים.

אנחנו ניתן את הפתרון. לא יינתן הפתרון, תמיד אפשר להמשיך בדיונים.
איה דביר
רק להשלים שמשרד העבודה מתמודד עם המון גופים. לכל גוף יש את המאפיינים המאוד מיוחדים שלו. יש גם רשויות ציבוריות אחרות – כמו הרשות השופטת – כל אחד יש לו את המאפיינים הייחודיים שלו, והיום אין פריצה של העברת הסמכות לגורם אחר. תמיד שר העבודה פועל כלל-משקי ויודע לייצר את ההתאמה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר. מישהו נוסף רוצה להתייחס?
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אתן לך תשובה. בגלל זה אנחנו כנסת. אנחנו מדברים על הכנסת. לכנסת יש דבר ייחודי – תתפלאי – גם את התקציב אנחנו לא מעבירים דרך הממשלה. זה הכנסת.
דין ליבנה
דין ליבנה, היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית. ועדת הבחירות המרכזית היא רשות סטטוטורית עצמאית שאחראית לביצוע וניהול הבחירות לכנסת ולפיקוח שיפוטי מסוים על הבחירות לרשויות המקומיות.

הוועדה, בתקופה שבין בחירות לבחירות - כידוע הבחירות לכנסת לא פורצות עם הרבה הכנה מראש - עובדת במקביל לכנסת, ממש ראי של כנסת קטנה. נותנת שירותים לחברי הכנסת, לפי שעות עבודה - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי. אז הפתרון שלכם זה להגיש בקשה גם למשרד העבודה והרווחה ולקבל היתר כמו הכנסת, להצטרף יחד לבקשה, שזו תהיה בקשה משותפת גם של הכנסת וגם של ועדת הבחירות המרכזית, ואני לא חושב שתהיה בעיה. אם נותנים לכנסת, ייתנו גם לכם. שני.
שני רביב משה
שני רביב משה, היועצת המשפטית למינהל הכנסת. אני מבקשת לומר שהבקשה שלנו היא להיתר כללי. אנחנו ניהלנו מגעים קודמים עם המשרד בבקשה לקדם את ההיתר. המהלכים האלה לצערנו לא צלחו, ולכן הגענו להליך של הצעת החוק הזאת. אנחנו חושבים שכפי שציין חבר הכנסת אמסלם, לא צפוי לחול איזה שינוי באופי הפעילות של הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כשהגיעה אלי הצעת החוק לא חשבתי שזאת הצעת חוק שהיא פשוטה כזאת, ככה. בדרך כלל, הצעות חוק שמגיעות הן מעניינות.
שני רביב משה
בהתאם לכך, אין הצדקה לפני דעתנו לקבלת היתר מיוחד אלא היתר כללי שהוא לא מצריך חידוש מעת לעת. השר מוסמך לשנות ככל שיסבור שאין הצדקה להיתר אבל אנחנו לא נידרש להגיע ולבקש את חידוש ההיתר, וזה נראה לנו הדבר הנכון במענה לצרכים של הכנסת.
נעה בן שבת
אדוני, אני רוצה להפנות את תשומת הלב. בסעיף 33 יש חובת התייעצות לגבי היתר כללי לפי סעיף 11(8). יש חובת התייעצות עם ארגונים - ארגון העובדים וארגון המעבידים - ולכן השאלה, אולי זה עומד ברקע הבקשה, קודם היתר זמני לשנתיים ואחרי כן - - -
דיקלה חורש
אנחנו רוצים לבחון את הנושא של ההיתר הכללי. אני לא מבינה למה נאמר פה שהמגעים עם משרד העבודה לא צלחו כי אנחנו באמת עם נכונות ופתיחות, כולם מכירים בחשיבות של כנסת ישראל ובצרכים שלה, ושהם לא ישתנו. אנחנו יודעים מה המשקל של הבית הזה ואנחנו יודעים לספק מענים בהיתר זמני ולשקול את הנושא של היתר כללי. אנחנו רוצים לבחון אם אפשר לעשות את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מאה אחוז. נשמע לי קואופרטיבי.
שני רביב משה
רק לומר שהכול נעשה בהיוועצות עם ועד עובדי הכנסת.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ברור.
יפה סולימני
ודאי, אבל עדיין יש כללים.
שני רביב משה
קיימת הסכמה והבנה ואף רצון - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מישהו רוצה לומר משהו לפני שאני מסכם את הדיון?
נעה בן שבת
אדוני, רק הבהרה. ההסדר שבהצעת החוק מעביר את הסמכויות ליושב-ראש הכנסת לקבוע כמה שעות ואיזה שעות, וההיתר שייתן המשרד, הוא יקבע כמה שעות ואיזה שעות ואיזה תפקידים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בסדר. בשביל זה יש משא ומתן.
נעה בן שבת
כמובן, בהתאם לצרכים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אנחנו מקום באמת שונה ומוזר. אנחנו ייצור מוזר, כנסת ישראל, ויש בה לפעמים גם אנשים מוזרים, אבל בסך הכול הכנסת היא מקום שצריך לפעול בהתאם לכל חוקי מדינת ישראל.
יפה סולימני
אם הצלחנו לתת לבתי החולים ולרופאים היתר, אז אין סיבה שכאן לא.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אומר כך. למרות שאני באמת בתקופה טובה, יושב-ראש הקואליציה עוזר לי להעביר חוקים, באמת אני ככה במומנטום של העברת חוקים ואני באמת רוצה אולי גם לרשום עוד כמה חוקים על שמי, החוק הזה לא יירשם על שמי כנראה, הוא לא יעבור כי אין לו צורך.

אבל אני חייב לומר. אתם צריכים להבין שכנסת ישראל היא מקום מורכב, הדברים פה קורים במפתיע. יש כאן לפעמים מהלכים – שתאמינו או לא – בגלל עניין שעות עבודה ומנוחה הכנסת והממשלה בסכנה. אתם יכולים להאמין שזה יכול לקרות?
יפה סולימני
אין עוררין על כך.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אתן לכם דוגמה פשוטה. שאיזשהו עובד לא ינסח את החוק והוא לא יעלה להצבעה במליאה, ואם הוא לא עלה להצבעה במליאה יש משבר קואליציוני, ומהמשבר הקואליציוני מאיימים לפרק את הממשלה. דברים פה מאוד מאוד דינמיים, ויש כאן ערכים שהם באמת קשורים לכל מדינת ישראל, ומחר נופלת ממשלת ימין ואז יש הסכם אוסלו עוד פעם – אני לא רוצה להגיד לכם מה עוד יכול לקרות.
דוד צביאל
אדוני היושב-ראש, אני מבקש רק להביא את העמדה של הנהלת הכנסת. הכנסת מבקשת בכל זאת שהחוק הזה יעלה לקריאה ראשונה ויעבור.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבין את העמדה, העמדה לא התקבלה. החוק לא יעבור בקריאה ראשונה. אני אעקוב אחרי הסיכומים שלכם, אני אדרוש שהם יסתיימו בשבועיים הקרובים.

אני לא מתכוון לתת לזה להימשך. אם זה יימשך ואני אראה שהדברים לא צולחים, מייד בפגרה אני אכנס את הוועדה ואני אגמור את החוק הזה לקריאה ראשונה, בתחילת המושב הוא יעבור גם בקריאה ראשונה ותוך יומיים בקריאה שנייה ושלישית. אין שום בעיה, יש לנו יושב-ראש קואליציה הכי יעיל במדינת ישראל ובכל העולם כולו. אם הוא רוצה להעביר חוק, זה קורה תוך זמן מאוד מאוד קצר.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא להגזים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אבל בשלב זה אני באמת באמת מאמין שיש מהצד השני גורמים שרוצים לסכם את הבעיה.
דוד אמסלם (הליכוד)
יש לי רעיון. יושב-ראש ועדת הכנסת הוא בן אדם גם פתוח. אני לא הייתי בכל הדיון כאן אבל אם מנכ"ל הכנסת ואתם תשבו איתו אחרי - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בשמחה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אם הוא יחליט, הוא יכנס את הוועדה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני אנסה לעזור לכם בשמחה, אני רוצה שתסכמו את הדברים ואני חושב שאתם גם מסוגלים לסכם אותם, אבל באופן מיידי. אין צורך לעכב את העניין הזה. עכשיו אנחנו גם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד מאוד מורכבת, ערב סיום מושב, אנחנו באמת בשלב מכריע לקראת הפגרה ולכן אני חושב שהדברים צריכים להיפתר מהחדר הזה, לצאת לשולחן המשא ומתן, לשבת ולגמור את העניין בפרק זמן של יומיים-שלושה, עד לתחילת השבוע הבא להכריע לכאן או לכאן.

אם אתם אומרים לי, חבר הכנסת זוהר, אנחנו לא מסוגלים לעזור בסוגיה הזאת, אז אני אחשוב באמת, אם אין לי פתרון אני צריך להתקדם בחקיקה, אבל אם אתם חושבים שאתם יכולים לפתור את הבעיה הזאת, בזה זה נגמר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:10.

קוד המקור של הנתונים