ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/07/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה) (תיקון), התשע"ח–2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת11
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 697
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ח (11 ביולי 2018), שעה 10:15
סדר היום
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת הוראת השעה), התשע"ח–2018, (פ/5420/20) (כ/789), הצעת ח"כ יואב קיש
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעל כהן-פארן
לאה פדידה
חברי הכנסת
אמיר אוחנה
מוזמנים
רפרנט תכנון וסביבה, אגף תקציבים, משרד האוצר - אורי דביר

הלשכה המשפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר - בני ארביב

ראש צוות, מינהל התכנון, משרד האוצר - ליטל ידין

מנהלת מחלקה בכירה ייעוץ משפטי, משרד התיירות - שרון מאיר

מנהלת אגף תכנון סטטוטורי ויזמות, משרד התיירות - אורלי זיו

יועץ השר, משרד התיירות - ליאור פרבר

הלשכה המשפטית, רשות מקרקעי ישראל - עמיר שקד

מנהלת המחלקה המוניציפלית, מרכז שלטון מקומי - דנה דקו-מדנס
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אור שושניחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת הוראת השעה), התשע"ח–2018, (פ/5420/20) (כ/789), הצעת ח"כ יואב קיש
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב, אני פותח את הדיון בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), הארכת הוראת השעה, פ/5420 כ/789, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. נא להקריא את הצעת החוק ואחרי זה אני אגיד כמה מילים.
גלעד קרן
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת הוראת השעה), התשע"ח-2018

תיקון סעיף 6
1.
בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ב-2016, בסעיף 6, ברישה, במקום שנתיים יבוא שלוש שנים.
שרון מאיר
ארבע.
גלעד קרן
אני מקריא מה שכתוב.
היו"ר יואב קיש
אתם רוצים ארבע פתאום?
שרון מאיר
לא פתאום, זאת הייתה ההצעה המקורית.
היו"ר יואב קיש
זה שלי וזה לא היה המקורי.
גלעד קרן
זאת לא הצעה ממשלתית.
היו"ר יואב קיש
הוראת השעה פוקדת ב-7 באוגוסט?
שרון מאיר
כן.
היו"ר יואב קיש
זה עוד חודש, אפילו קצת פחות, וההרגשה היא שמשך הזמן שהיה עד עכשיו, של שנתיים, לא מאפשר למצות את המהלך ולהבין האם ראוי להמשיך אותו או לא. לכן הגשתי את הבקשה להארכה בשנה. למה בשנה? כי אם לא היו התנגדויות ואם זה היה משהו שנראה מוסכם על כולם, לא היה אכפת לי לעשות את זה לארבע או לחמש וגם יכול להיות שזה היה הופך לחוק. אבל יש כל מיני גורמים, בוא נגיד ככה, שחוששים שאולי הצעת החוק הזו יכולה לפגוע בציבור במקומות אחרים. אני חושב שלא, אני חושב שראוי לבחון את זה, ולכן ביקשתי להאריך את זה בשנה נוספת.
חברת הכנסת לאה פדידה, את רוצה להתייחס?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו בכלל לא בעד הארכה.
היו"ר יואב קיש
אתם נגד מוחלט.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כן, כי אנחנו פוחדים שינצלו את זה לשימוש לרעה בשטח החוף. אנחנו רוצים לשמור על החוף של כולם, אנחנו רוצים לשמור על הסביבה ולדעת שהתכנון הוא אכן תכנון בר-קיימא. וכרגע אנחנו לא מוצאים את האלמנטים של שמירה סביבתית וסביבה חופית, ולכן היינו שמחים מאוד שלא יאריכו את זה אלא יצאו לחוק חדש שמכיל את כל הנתונים החדשים.
היו"ר יואב קיש
גברתי, בבקשה.
שרון מאיר
אני עורכת דין שרון מאור, הלשכה המשפטית של משרד התיירות. לאחר שעשינו בדק בית ואנחנו רואים שיש תהליכים בצנרת, אנחנו מבינים ששנה אחת נוספת לא תספיק - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, תסבירי לי – הרי האם יש תהליך בצנרת אז לא מפסיקים אותו; ברגע שהוא הגיע וקיבל התייחסות הוא יהיה זכאי. זאת אומרת, הגיש בקשה במסגרת החוק - - -
שרון מאיר
אני מדברת על התייחסות שהיא עדיין לא פורמלית, היא ברמה המשרדית. עדיין לא הוגשו בקשות, ולכן אנחנו צריכים עוד שנה נוספת - - -
היו"ר יואב קיש
אז שידעו שיש להם עוד שנה להגיש בקשות, ובשנה הזאת הבקשות האלה כבר יהיו מובטחות בצנרת, ומי שלא יטריח את עצמו לעשות בקשה בשנה הזאת, למה שניתן לו עוד זמן?
ליאור פרבר
אני ליאור פרבר, יועץ מקצועי לשר התיירות. הבעיה שלא תמיד זה תלוי ביזם עצמו אלא הרבה פעמים זה תלוי במערכת התכנונית, עד שהוא מגיע לכדי בשלות שמאפשרת לו לקדם כזה תכנון. אם זה היה תלוי רק ביזם אז אדרבא, מבחינתנו עדיף רק שנה, כי אנחנו כן רוצים לקדם את התהליכים כמה שיותר מהר. הבעיה שהרבה פעמים זה תלוי גם בצדדים שלישיים שהם לא היזם ולא משרד התיירות. החשש הוא ששנה זה לא זמן שהוא לא מספיק כדי להשלים את התהליכים. עשינו את זה גם בשיח עם גורמי התכנון הרלוונטיים, וגם הם אומרים ששנה יכול להיות קצת קצר מדי.

אם אפשר, אני רוצה להגיד משפט אחד לחברת הכנסת לאה פדידה. עשינו המון שינויים בחוק בסיבוב הקודם, שנועדו להבטיח את הסביבה החופית. לדעתי, היום אלה שהתנגדו מבינים שההתנגדות הייתה שלא בצדק. בקו ראשון למים יש מגבלה של תוספת מגורים - - -
שרון מאיר
בסביבה החופית בכלל.
ליאור פרבר
ב-100 מטר אי אפשר בכלל וגם אי אפשר בקו ראשון למים. זאת אומר, החשש שתהיה פגיעה בסביבה החופית כמעט לא קיים בהקשר הזה.
היו"ר יואב קיש
לאה, אז מה החשש?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו עדים לבתי מלון שרוצים לפגוע בשטח פתוח, בשטחי יער, בשטחים ירוקים, ואני חושבת שצריך להסדיר את הנושא הזה באופן... צריך לקיים דיונים פתוחים, להסדיר את זה, לראות שכל הגופים נכנסו פנימה - - -
היו"ר יואב קיש
אבל זה מה שעשו בחקיקה הקודמת.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו גם אז התנגדנו. הדבר הזה צריך להסתיים - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, לא בהכרח מקבלים את דעתכם.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
שאלת את דעתי, אני לא יכולה להגיד דעה של מישהו אחר.
היו"ר יואב קיש
גברתי, בבקשה.
ליטל ידין
אני ליטל ידין, נציגת מינהל התכנון. רציתי להגיד שמבחינת מינהל התכנון אנחנו לא רואים איזה יתרון גדול מבחינת ההתייעלות של הוועדות בנושא הזה. גם בוועדות המחוזיות ההיקף - - -
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי, אנחנו לא עוסקים בהתייעלות הוועדות כרגע.
ליטל ידין
התכוונתי שההעברה של החוק שמאפשר לוועדות המחוזיות ולוות"ל לדון, לא בהכרח מייעל את תהליכי האישור - - -
שרון מאיר
אנחנו לא מדברים על הוות"ל. הוות"ל לא עומד על הפרק.
היו"ר יואב קיש
רגע, אני לא מבין, את נגד החוק?
ליטל ידין
אני לא נגד - - -
היו"ר יואב קיש
אני מנסה להבין מה את מנסה להגיד.
ליטל ידין
אם תרשה לי לסיים אז אני אסביר.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
ליטל ידין
אנחנו חושבים שזה לא בהכרח הביא לייעול תהליכי האישור של התכניות. יחד עם זה אנחנו לא מתנגדים להארכה של הוראת השעה לשנה או שנתיים. אנחנו חושבים שבסך הכול הוועדות המחוזיות הרגילות מתכנסות באופן תדיר, וזה שהקימו ועדות ייחודיות זה לא בהכרח ייעל את זה. גם מבחינת הוות"ל, מדובר בפרויקטים עירוניים במהותם, שבהם לוות"ל אין בהכרח יתרון.

בהקשר של הוות"ל אנחנו חושבים שראוי שההסמכה של היזמים תהיה כמו בהסמכה של יזמים פרטיים אחרים – על ידי הממשלה ולא רק על ידי השר עצמו. אבל כאמור, אין לנו התנגדות להארכה בשנה או שנתיים.
היו"ר יואב קיש
משרד האוצר, אתם רוצים להתייחס?
אורי דביר
לחוק אין עלות תקציבית, כך שאין לנו מה להוסיף. גם דיברנו קודם עם מינהל התכנון, ואם היושב-ראש יחליט שהוא רוצה שנתיים במקום שנה, גם לזה אין לנו התנגדות.
היו"ר יואב קיש
אדוני, בבקשה.
בני ארביב
אני בני ארביב, ממינהל התכנון. אני רוצה להבהיר מה מסגרת הדיון. הצעת החוק המקורית עסקה בשלושה נושאים. אחד, סמכות הוות"ל לאשר תכנית לתשתית תיירות. ההוראה הזו היא לא הוראת שעה במקור, היא הוראה קבועה, ולכן היא לא כל כך רלוונטית לדיון כעת. שני הנושאים האחרים הם כן הוראת שעה, והם: אחד, ועדה מחוזית – שבעצם החוק הקים ועדות משנה ייעודיות שידונו בתכניות לתיירות; והשני, סמכות ועדה מקומית עצמאית לאשר מלונאות.
היו"ר יואב קיש
רגע, עוד פעם, מה היה הנושא ש - - -
בני ארביב
הנושא השלישי זה ועדות מקומיות. זאת אומרת, הוות"ל מחוץ לעניין, ועדות מחוזיות זה הוראת שעה ו... ועדות מחוזיות זה לא בשורה כל כך גדולה כמו שהיא אמרה, אבל הכוונה הייתה לייעל תהליכים ולהקים ועדת משנה של הוועדה המחוזית, ועדה ייעודית, ועדה קבינטית, שתעסוק אך ורק בתכניות התיירות, מתוך מטרה לייעל תהליך. שנתיים זה לא פרק זמן מספיק, כך שאין לנו מספיק נתונים כמה ההליך הזה מייעל, אבל כאמור, אנחנו לא מתנגדים להאריך את זה בשנה-שנתיים.

הנושא השלישי זה סמכות - - -
היו"ר יואב קיש
שנה או שנתיים? מה אתם מעדיפים? חברת הכנסת פארן, רוצים להאריך את זה בשנתיים, לא בשנה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, אפילו לשנה אני מתנגדת.
היו"ר יואב קיש
בואי נשמע למה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
קודם כול, אני חושבת שהצעת החוק – שגם לפני שנתיים התנגדנו לה – לא צריכה להתארך, בטח לא בשנתיים, וגם לא בשנה. הרי המשמעויות שלה, כמו שאנחנו ראינו את זה, היו מסוכנות או בעלות אפשרות להביא סיכון לחופים - - -
היו"ר יואב קיש
איפה נציג משרד התיירות?
שרון מאיר
הוא לא יכול להגיע.
היו"ר יואב קיש
לא, הוא היה פה. הוא אמר שווידאו בחוק שלא תהיה סכנה לחופים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בחוק יש סעיף שמתייחס לקו ראשון לים - - -
היו"ר יואב קיש
ולמאה מטר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מאה מטר זה בכל התמ"אות וכו', אבל גם בין ה-100 וה-300 חוק החופים קבע שלא תהיה בנייה, חוץ מבנייה לתיירות ובתי מלון; והחוק הזה החיל גם מגורים עם מלונאות, מה שאומר שבבתי מלון יכלו להיות 20% מגורים, מה שפתח פתח לבנייה על הים של מגדלים שהם גם למגורים. אז כל ההסתייגויות שלנו בפעם שעברה הביאו לזה שאמרו, אוקיי, בסדר, לא קו ראשון. אלא שהמסר לא חלחל, עובדה. הנה, אני אתן לך דוגמה: רק לפני שבועיים הייתי בוועדת החופים, הוול"חוף, ועיריית תל אביב הביאה לשם תכנית לכיכר אתרים. ומה התכנית? שלושה מגדלים של 40 קומות, כאשר בכל אחד מהם 30% - - -
היו"ר יואב קיש
אז אני מקווה שלא אישרו להם את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בכל אחד מהם 30% מגורים. לא 20% – 30% מגורים. עכשיו, באה ועדה מחוזית ומאשרת את זה, והיא צריכה לבוא לוול"חוף. אני הגעתי לשם כדי להגיד: תקשיבו היה את החוק שאומר "לא בקו ראשון לים", זו הייתה אמירת המחוקק, שימו לב לזה. אבל ועדות תכנון, יש להן את הסמכות שלהן - - -
היו"ר יואב קיש
הנה דוגמה לוועדת תכנון שמנסה בתל אביב להרים בניין על כיכר אתרים בניגוד לחוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא בניגוד לחוק, מבחינתם יש להם את הסמכות להחליט את זה. אז אולי אנחנו צריכים להגיד פה לא. לא היה ולא יהיה.
אורי דביר
אבל את אומרת שזאת תכנית בסמכות מחוזית.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זאת תכנית בסמכות מחוזית, אבל בכל מקרה בסמכות הוול"חוף לאשר אותה.
אורי דביר
אבל המחוזית יכולה. אנחנו מאמינים פה בשיקול הדעת של ועדות התכנון.
ליאור פרבר
אבל איך זה קשור לחוק הזה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה קשור בדיוק לחוק הזה. אני אעשה לכם סדר. אני מדברת עכשיו על החוק של לפני שנתיים, על הוראת השעה, לא על ההארכה. הוראת השעה נתנה אור ירוק למגורים עם מלונאות, נקודה. אפילו על החוף. והאמירה פה היא "כן, בסדר". עכשיו, ועדות התכנון לוקחות את זה הלאה, כי יש להן סמכות. וזה לא שאני מזלזלת בסמכותן או רוצה לבטל אותן, אבל אתה נותן להם איזושהי הכוונה – ועובדה שאת ההבנה שיש פה הם פתחו עוד פתחו, לקחו עוד צעד קדימה.
היו"ר יואב קיש
מה קורה בתל אביב? מה הסיפור שם?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בתל אביב הם עוד לא אישרו את זה, כי הם רוצים לצמצם את זה רק לשני מגדלים, במקום השלושה שהעירייה רוצה. אבל עדיין מדובר ב - - -
היו"ר יואב קיש
ב-40 קומות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
40 קומות, כאשר 30% מהם למגורים - - -
היו"ר יואב קיש
זה בעצם הקו של בתי המלון. כממה קומות יש בבתי המלון?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עד 25. עד היום ועדות התכנון אישרו עד 25, ופתאום זה קופץ ל-40.

כמובן שמשבר הדיור משחק פה גם. איזה זוג צעיר יקנה דירה על החוץ בכיכר אתרים, תעשה לי טובה, כולם שם יהיו אזרחים זרים.
היו"ר יואב קיש
אולי הם יוכלו לקנות שם דירה של מטר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
חניה.
היו"ר יואב קיש
לא, חניה יקר מדי...
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה שאני אומרת זה שהחוק הזה כבר לפני שנתיים סימן כלגיטימי משהו שהיה לא לגיטימי ונתן אור ירוק לדברים שהם לא טובים לאזרחים. לציבור צריך לשמור את מעט החוף שיש לו - - -
היו"ר יואב קיש
תודה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, אני רק רוצה להגיד את ההסתייגות שלי. אני רוצה להוסיף סעיף שאומר שאם כבר מאריכים את התקופה – למרות שאני נגד ההארכה שלה – אז שבמהלך התקופה הזאת - - -
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת פארן, אני רוצה להגיד לך מילה לפני זה. באו לפה משרד התיירות וביקשו שנתיים. לאור ההתנגדות שאת מביעה ולאור זה שהעברתי את זה בקריאה הראשונה רק לשנה, אני אשאיר את זה על שנה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יופי.
היו"ר יואב קיש
אבל, אני לא רוצה להתחיל עכשיו מלחמות במליאה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, זה לא מלחמה, זו הצעה חיובית, עניינית.
היו"ר יואב קיש
ואת תהיי חתומה לבד על ההסתייגויות ואל תתחילו לעשות לי עכשיו פילביסטרים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר. אז ככה: במהלך תקופת הוראת השעה ידווח המשרד לוועדה כל חצי שנה על תכניות מקודמות.
היו"ר יואב קיש
אני חושב שחייבים את זה.
ליאור פרבר
יש את זה כבר בחוק המקורי – מינהל התכנון מדווח כל חצי שנה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל הם לא דיווחו לנו. רק כשהגענו לפה להאריך הוראת שעה אחרי שנתיים, קיבלנו איזשהו דיווח.
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה, אני מקבל את זה. ואם זה כבר קיים בחוק, אז אנחנו מייתרים את זה, בסדר? רק אם זה קיים בחוק?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר.
קריאה
לא, אבל למינהל התכנון יש חובה היום.
היו"ר יואב קיש
ומי את רשמת?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כתבתי "ידווח המשרד".
היו"ר יואב קיש
בסדר, זה מינהל התכנון.
אורלי זיו
אבל חצי שנה זה פרק זמן קצר בעולם התכנון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז תדווחו.
אורלי זיו
בסדר, פשוט לא קורה המון בחצי שנה. התכניות האלה, לוקח להן זמן עד שהן עוברות - - -
גלעד קרן
כרגע משרד האוצר מדווח לוועדת הפנים מדי שנה על יישומן של הוראות חוק - - -
היו"ר יואב קיש
מדי שנה זה מספיק.
אורלי זיו
זה מספיק. בתכנון, חצי שנה זה מעט זמן.
היו"ר יואב קיש
שנה זה מספיק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אני כן מבקשת כל חצי שנה.
היו"ר יואב קיש
בסדר, את רוצה לתקן את זה כך שיהיה כל חצי שנה. הסתייגות, בסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ואני גם מבקשת שהוראת השעה לא תוארך ותתבטל אם בתקופה לא קודמו לכל הפחות איזשהו מספר תכניות שאנחנו נקבע כאן.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה את זה, אבל תרשום, גלעד, ונצביע על זה כהסתייגות.
גלעד קרן
מה את רוצה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שהוראת השעה לא תוארך ותתבטל אם בתקופתה לא קודמו לכל הפחות עשר תכניות.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אלה שתי הסתייגויות של חברת הכנסת פארן, שהיא היחידה שחתומה עליהן למליאה.
גלעד קרן
רגע, אני מצטער, אבל לגבי ההסתייגות השנייה – התוקף של הוראת השעה פג בעוד שנה, אז מה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז שזה יהיה בתוך חצי שנה. כלומר, הם צריכים לדווח עוד חצי שנה, ואם אין מספיק תכניות - - -
גלעד קרן
עשר תכניות תוך חצי שנה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אם כל הדבר הזה מיותר אז היא תתבטל.
שרון מאיר
אני לא שמעתי על תנאי מותנה בתוך חוק.
גלעד קרן
יש.
היו"ר יואב קיש
יש, יש.

אז אנחנו מעלים להצבעה את שתי ההסתייגויות של חברת הכנסת פארן. ההסתייגות הראשונה מדברת על דיווח כל חצי שנה ולא כל שנה, כפי שיש בחוק; וההסתייגות השנייה מדברת על מגבלת תהליך של עשר תכניות בדיווח הבא, כלומר, שאם לא יהיו עשר תכניות בתהליך אז הוראת השעה תתבטל.

מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגויות – 1
נגד – 2
נמנעים – אין
ההסתייגויות של חברת הכנסת יעל כהן-פארן לא נתקבלו.
היו"ר יואב קיש
לא התקבל. אני מצביע על החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית כפי שהוא כתוב, בלי לשנות כלום ממנו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – 2
נגד – 1
נמנעים – אין
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת הוראת השעה), התשע"ח–2018 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
התקבלה. הישיבה ננעלה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים