ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/07/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 125), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים