ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/07/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 126), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת5
ועדת הפנים והגנת הסביבה
09/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 689
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ח (09 ביולי 2018), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 118) (הוראות לעניין היטל השבחה), התשע"ז–2017 (פ/3954/20) (כ/727), של חה"כ מיכאל מלכיאלי, בצלאל סמוטריץ, שולי מועלם-רפאלי, ישראל אייכלר, יואב בן צור, יעקב אשר, יהודה גליק, מסעוד גנאים, איתן ברושי, אברהם נגוסה, טלב אבו עראר, יצחק וקנין, עודד פורר, מנחם אליעזר מוזס, רועי פולקמן, מרדכי יוגב, אכרם חסון, מירב בן ארי, אורי מקלב, אמיר אוחנה – בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115א לתקנון הכנסת של ח"כ יואב קיש.
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעל גרמן
אכרם חסון
אחמד טיבי
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
נאוה אושר - עורכת דין, משרד הפנים

בנימין ארביב - עו"ד, לשכה משפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

נועה סוניה עמירב - משפטנית, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מאיר פוקס - עוזר ליועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

אורטל בלילתי - יועמ"ש, מ"י, המשרד לביטחון הפנים

בני פירסט - תכנון ובניה, המשרד להגנת הסביבה

עמיר שקד - עו"ד לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

מרים סלומון - יועמ"ש, מ. שלטון מקומי

עוזי סלמן - יועץ משפטי לעיריית ת"א, פורום ה-15

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית חברת גורן עמיר, מייצג/ת פורום ה-15 הערים העצמאיות
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 118) (הוראות לעניין היטל השבחה), התשע"ז–2017 (פ/3954/20) (כ/727), של חה"כ מיכאל מלכיאלי, בצלאל סמוטריץ, שולי מועלם-רפאלי, ישראל אייכלר, יואב בן צור, יעקב אשר, יהודה גליק, מסעוד גנאים, איתן ברושי, אברהם נגוסה, טלב בו עראר, יצחק וקנין, עודד פורר, מנחם אליעזר מוזס, רועי פולקמן, מרדכי יוגב, אכרם חסון, מירב בן ארי, אורי מקלב, אמיר אוחנה – בקשה לדיון מחדש על פי סעיף 115א לתקנון הכנסת של ח"כ יואב קיש
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב, שלום לכולם. שלום ללאה מנהלת הוועדה, שלום לתומר. אני פותח את הישיבה. אנחנו בבקשה לדיון מחדש שלי לפי סעיף 115א לתקנון הכנסת בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 118) (הוראות לעניין היטב השבחה) (פ/3954/20) (כ/727), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

אני אסביר בקצרה את הרוויזיה. אין בכוונתי לשנות ממהות החוק. אנחנו עושים פה הבהרה, שהתעוררה לאחר שהשלטון המקומי ומשרדי הממשלה דיברו עם היועץ המשפטי. וההבהרה נועדה, ואני אנסה לתת את זה בפשטות, דיברנו שתוכנית כוללנית, שזה מטרת החוק, בין השאר, לא תחייב בהיטל השבחה. וזה כדי למנוע מצב שהיום מחייבים היטלי השבחה על תוכנית כוללנית. מה נוצר מזה? נוצרה אי הבנה, שהיה חשש של פרשנות, שאנחנו מדברים שגם לא תהיה חבות עתידית של היטל השבחה בגלל תוכנית כוללנית, ולא כך הדבר.

ולכן בכוונתי לפתוח את הדיון, להוסיף את הפסקה הזו, שהיועץ המשפטי יקריא אותה ונתייחס אליה, ונצביע. ואז אני חושב שתנועות הראש מסביבי אומרות כן, אנחנו בהחלטת ועדה מקצועית, אין פה עניין באמת קואליציוני-אופוזיציוני, אני אומר לחברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, זה בסדר.
היו"ר יואב קיש
אני מעלה להצבעה את החלטתי לרוויזיה. מי בעד? שירים את ידו.
תומר רוזנר
הצעת הרוויזיה.
היו"ר יואב קיש
4 בעד.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הצעת הרוויזיה נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הרוויזיה נפתחה.

ואנחנו מדברים על התיקון. תקריא בבקשה. זו לא הישיבה שלך עדיין. אתה יכול לשבת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל אני נגד בכל מקרה.
קריאה
ההיפך, פה אנחנו נגד.
יעל גרמן (יש עתיד)
זאת עמדה פרודוקטיבית.
תומר רוזנר
עניינינו, כפי שהסביר יושב-ראש הוועדה ושכנע את חברי הכנסת, בדיון מחדש בנושא של חיוב בהיטל השבחה במסגרת החוק בנושא של תוכנית כוללנית. ההצעה היא לקבוע בהגדרה של תוכנית, שהגדרה של תוכנית לא תכלול תוכנית כוללנית, כלומר שאישורה של תוכנית כוללנית לא יהווה אירוע מס בהיטל השבחה.

יחד עם זאת, כדי להבהיר שההשבחה שתהיה, ככל שתהיה, מתוכנית כוללנית תובא בחשבון, תתווסף לשומה כאשר תהיה תוכנית מפורטת אחריה, הגענו להסכמה - - -
היו"ר יואב קיש
נכון. לא הסכמנו על הדרך, דרך אגב. גם זה היה עוד דיון שהשארנו פתוח, אמרנו לממשלה שאנחנו מבקשים שיובילו חקיקה ממשלתית בנושא הדרך, אבל בוודאי בעיקרון אנחנו מסכימים.
תומר רוזנר
ולכן אנחנו נציע נוסח שבעצם יבהיר שמביאים בחשבון, מוסיפים את ההשבחה שיש מהתוכנית הכוללנית בעת הערכת שומת ההשבחה בתוכנית המפורטת שבאה אחריה. ואני אציע שרוני תקרא את הנוסח ותחליטו אם אתם מקבלים.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, רוני.
רוני טיסר
אוקיי, זה תיקון לסעיף 4 לתוספת השלישית, שקובע כי על שומת השבחה יחולו הוראות אלה. אנחנו נכנסים אחרי פסקה (5).
היו"ר יואב קיש
רגע, אני רוצה לראות איפה זה, כי אין לי את זה מול העיניים.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה במחשב?
רוני טיסר
זה נמצא במחשב בעמוד 2, סעיף קטן (ב). אנחנו המשכנו לדון עם הממשלה, ויהיה תיקון קטן, אני אקריא אותו לאט, תיקון קטן בנוסח - - -
היו"ר יואב קיש
מעבר למה שכתוב פה?
תומר רוזנר
כן, עוד תיקונון.
רוני טיסר
כדי להבהיר בדיוק את הכוונה שתומר הסביר.
היו"ר יואב קיש
טוב. אז תגידי מתי את מתחילה את ההקראה.
רוני טיסר
עכשיו אני מתחילה את ההקראה.


(ב)
אחרי פסקה (5) יבוא:
"(5א) במקרקעין שבהם אושרה תוכנית לאחר אישורה של תוכנית כוללנית, תתווסף לשומת ההשבחה ההשבחה, ככל שהייתה בגין התוכנית הכוללנית.
היו"ר יואב קיש
בסדר גמור.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר גמור. מקובל.
נאוה אושר
רגע, רגע.
היו"ר יואב קיש
עם מי אני מדבר?
נאוה אושר
סליחה, נאוה אושר ממשרד הפנים. אם נאמר השבחה, ככל שהייתה בגין התוכנית הכוללנית, זה נשמע שהיא לא שקופה, זה נשמע שההשבחה מחושבת נכון ליום הכוללנית ולא נכון ליום המפורטת.
היו"ר יואב קיש
רגע, אני מבין שמשרדי הממשלה, יש ביניהם אי הסכמה? כי זה נוסח שסוכם על דעת הממשלה.
נאוה אושר
בסדר, אבל רגע, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא – זה ברור שזה אומר שהכוללנית שקופה, אם כתוב שזה השבחה?
קריאה
לא, זה לא ברור.
נאוה אושר
זה לא ברור.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לחדד שני דברים, ואני אומר את זה לפרוטוקול, ואחרי זה נצביע. אין פה כוונה של מהות. שני דברים פשוטים. אחד, אנחנו החלטנו, ואין בהחלטה זו לשנות את כך שלא יוטלו היטלי השבחה בעקבות תוכנית כוללנית. אחד.

שתיים, אין בכוונת הוועדה להתייחס לדרך החישוב של היטל ההשבחה שייווצר בעקבות התוכנית הכוללנית בהמשך, כאשר תהיה תוכנית מפורטת שנסמכת עליה. אנחנו לא נכנסים למהות החישוב. כן הוועדה אומרת בצורה ברורה, שאם הייתה השבחה, ככל שהייתה, בעקבות התוכנית הכוללנית, היא צריכה להיחשב כחלק מההשבחה שבה יש היטל השבחה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן, אבל מה שהיא אומרת, שלא ברור שבאמת מכוח תוכנית כוללנית לא תוטל השבחה.
תומר רוזנר
לא, זה מה שכתוב. זה ברור.
היו"ר יואב קיש
זה ברור, זה "ברזל".
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בשביל זה התכנסנו.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אני מעלה להצבעה את ההחלטה על תוספת הניסוח, כפי שהקראנו להכנה לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 118) (הוראות לעניין היטל השבחה), התשע"ז–2017, כהצעת הוועדה, נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
פה אחד ההצעה התקבלה.

סיימנו את הדיון הזה. יש לנו את הדיון הבא, רוויזיה של מירב בן ארי. אני הסרתי את הרוויזיה, חבר הכנסת אחמד טיבי הודיע לי שהוא הסיר את הרוויזיה, ולכן הרוויזיה הוסרה והדיון התייתר. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:17.

קוד המקור של הנתונים