ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/07/2018

חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת19
ועדת החינוך, התרבות והספורט
09/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 671
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ח (09 ביולי 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (הכרה באנשים עם מוגבלות כחניכי מכינות), התשע"ח–2018, (פ/2889/20) (כ/771) של חה"כ עמר בר-לב וקבוצת חברי כנסת
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מרדכי יוגב
מאיר כהן
חברי הכנסת
עומר בר-לב
עליזה לביא
מוזמנים
חנן ארליך - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אמיתי שוחט - מנהל תחום בכיר שילוב בחינוך, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

אירית ברוק - מנהלת המחלקה לתנועות נוער, משרד החינוך

מימי פלאצ'י - מפקחת ארצית, אגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך

שנית פנחסי הראל - עו"ד, סגנית היועצת המשפטית, משרד החינוך

טלי אלון - מנהלת תוכן תוכניות בקהילה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נעמה קוזר - עו"ד, יועצת משפטית, משרד הביטחון

חביבה סלומון - ראש יחידת הנחל, ש"ש ומכינות הקדם-צבאיות, משרד הביטחון

אנה כחלון - ראש מדור פנסיה, חינוך וחסכון, אגף התקציבים, משרד הביטחון

שושי גז'ינסקי - ראש מדור גיוס, אגף כוח אדם, משרד הביטחון

ליאור פנחס שחר - מנהל, אגף תיאום ובקרה, משרד הפנים

שאול קירשנבום - רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

דבורה מרגוליס - ראש מינהל ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות

אורה חכם - יו"ר, הפורום הציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך

שלומי קסטרו - מנכ"ל, מועצת ארגוני הילדים והנוער

אפרת אהרוני - מנהלת תוכנית שילובים, מועצת המכינות הקדם-צבאיות

איתי קפסוטו - מנהל, מכינת חנתון

אריאל אדרי - פעיל חברתי, הארגונים החברתיים בכנסת

ברק מדינה - מוזמן/ת

בר זהר זונשיין - מוזמן/ת

עמרי גולן - מוזמן/ת

אבישג שחם חדד - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
תמי סלע
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
אתי דנן
רישום פרלמנטרי
אלון דמלההצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (הכרה באנשים עם מוגבלות כחניכי מכינות), התשע"ח–2018, (פ/2889/20) (כ/771) של חה"כ עמר בר-לב וקבוצת חברי כנסת
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ה-9 ביולי 2018, כ"ו בתמוז התשע"ח. הנושא: הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (הכרה באנשים עם מוגבלות כחניכי מכינות), התשע"ח-2018, פ/2889/20 כ/771, הצעת ח"כ עמר בר-לב וקבוצת חברי כנסת.

היועצת המשפטית, תכניסי אותנו קצת למה שהיה בדיון הקודם. לאחר מכן, ניתן למציע את זכות הדיבור וניכנס להליך החקיקה – לא רוצה מואץ, כדי שזה לא יהווה מחר, מחרתיים עילה – איך כתוב שם, מאיר? כשמכניסים מישהו לחקירה, כל מה שאתה אומר עלול להוות ראיה כנגדך. אז לא מואץ בחיפזון, אלא מואץ בשיקול דעת, בכובד ראש ובתשומת לב מיוחדת. אמרתי זאת לפרוטוקול. בבקשה, גברתי.
תמי סלע
בעצם הנוסח שעבר בקריאה ראשונה ושעליו דובר כולל הגדרה של מיועד להתנדבות בשירות ביטחון. אולי אני אקרא את ההגדרה ושם יש תוספת שעליה הייתה מחלוקת בישיבה הקודמת. "אזרח ישראלי או תושב ישראל שוועדה רפואית קבעה כי הוא נמצא בלתי כשיר לשירות או בלתי כשיר ארעית לשירות לפי חוק שירות ביטחון ורשאי להתנדב לשירות ביטחון לפי אותו חוק".

הייתה מחלוקת בשאלה אם לדרוש כבר כתנאי, כחלק מההגדרה, את האישור להתנדבות. אני מבינה שבעניין הזה יש הסכמות להישאר עם הנוסח כפי שהוא עבר בקריאה ראשונה, כלומר, מספיק שהוא רשאי להתנדב. ולשאלה שהייתה לנו בדיונים פנימיים על הנוסח, לפי ההגדרה בסעיף 17, רשאי זה מי שהוא לא כשר לשירות סדיר והוא עומד בגיל הרלוונטי לקריאה לשירות. אחר כך יש את כל התנאים הנוספים של אישור שר הביטחון והצהרה והדברים הנוספים. זה לא נכלל כאן.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
רגע, רשאי להתנדב זה עוד לפני - - -
תמי סלע
עוד קודם לאישור, נכון.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
עוד לפני שמשרד הביטחון החליט, אוקיי.
תמי סלע
נכון. זה לא מחייב את – זה לא תנאי סף, אוקיי?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אוקיי.
תמי סלע
הדבר הנוסף הוא בעצם הנושא של התקציב. היה פה מכתב של שר הביטחון לגבי 70 תקנים - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
עד 70 תקנים.
תמי סלע
עד 70 תקנים, והייתה שאלה גם לגבי מועד העברת המימון שעלתה פה בישיבה. אלה לא דברים שבדרך כלל מכניסים אותם בחקיקה. כרגע יש התייחסות לתקציב עצמו שיועבר וחניך, לפי הגדרה החדשה, כולל גם מיועדים לשירות ביטחון ויוצאי צבא כפי שהיה עד היום וגם את המיועד להתנדבות לשירות ביטחון. ויש גם שאלה באמת האם התקציב כפי שהוא והמכסות כפי שהן מוגדרות כאן חלות על כלל הנכללים בהגדרת חניך או שזה משהו שהוא מעבר למה שנכלל בסעיף הקיים. בעצם אלה השאלות שמונחות לפתחנו.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שנשמע את משרדי הממשלה השונים, אני מציע – הסקירה שנתנה הגברת תמי, היועצת המשפטית.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כן, כן, מאה אחוז. אז בעצם היו שתי סוגיות: אחת, שיהיה ברור שה-70 האלה, או עד 70, זה מעל מה שמופיע בחוק המכינות – זאת אומרת, תקנים שמיועדים לצעירים וצעירות עם מוגבלויות – ועל זה הייתה הסכמה בדיון הקודם, כולל המכתב של שר הביטחון. והנושא השני הוא באמת התקצוב. האם התקצוב יהיה מספטמבר כשמתחילה המכינה או רק כאשר יתקבל האישור הסופי ממשרד הביטחון. וכאן יש הסכמה עם משרד הביטחון, הנציגים של משרד הביטחון יכולים, אני מקווה, לאשר את זה שכן התקצוב יהיה מספטמבר, עוד לפני שלחלק מהמתנדבים אושרה - - -
היו"ר יעקב מרגי
המדינה ותקציב המדינה יודעים לחיות עם הקטע הזה של תחילת שנת לימודים אל מול תקציב המדינה; יש את כל המכניזם הזה ומוכר.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כן. רק השאלה שלי בנוסח הייתה שכאן כתוב: התשלום יועבר בראשית - - -
תמי סלע
לא. אלה היו ניסיונות – זאת אומרת, הנוסח שכרגע עומד לפנינו הוא הנוסח שעבר בקריאה הראשונה ויש עליו "אוקיי" - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו נראה.
שנית פנחסי הראל
אפשר לקבל את הנוסח החדש?
יהודית גידלי
הוא בצילום.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
בסדר, אז יש הסכמה של משרד הביטחון; נשמע את משרד הביטחון לגבי העניין הזה.
תמי סלע
יש דברים שלא חייבים לכתוב אותם בחוק ולגבי התקציב - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא, בסדר גמור.
יהודית גידלי
את הנוסח החדש עוד אף אחד לא העביר לי.
היו"ר יעקב מרגי
אין נוסח חדש.
תמי סלע
לא, לא, כי אין נוסח פורמלי שהוסכם. לא הוסכם - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא מתגבש עכשיו.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מאה אחוז.
היו"ר יעקב מרגי
זה הנוסח שהועבר בקריאה ראשונה ועכשיו יהיו תיקונים שאנחנו נתכנס להסכמות עליהם.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
יושב-ראש הוועדה, אתה אמרת לי: לא לחזור הנה לפני שיש הסכמה עם משרד הביטחון. אז יש הסכמות על התיקונים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
אז הבאת הסכמות כמו ש"עיוני" מסכים. אתה יודע מה זה? אתה הולך עם אי הבנה אחת, חוזר עם ארבע הבהרות שצריך לתת. זה בדיוק כך.
חביבה סלומון
לא נראה לי שבמקרה הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בואי נראה, בואי נראה אתכם. אני שמח על – איך אומרים – שהנמכת לי את החששות. חברי הכנסת, רוצים לשמוע את משרדי הממשלה קודם?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, נתחיל מימין לשמאל. כל אחד ואחת שיציגו את עצמם ואת תפקידם לפני שהם מדברים.
חביבה סלומון
אני חביבה סלמון, אני ראש יחידת הנח"ל, השינשינים, המכינות הקדם-צבאיות, אגף הביטחון-החברתי במשרד הביטחון. בשונה מהפעמים הקודמות - - -
היו"ר יעקב מרגי
תני לי נתון. אנחנו פשוט אחרי חקיקת חוק החינוך המיוחד – חשוב לי: כמה מונה שנתון של תלמיד עם מכינות ושינשינים, מכינות קדם-צבאיות?
חביבה סלומון
יש היום 54 מכינות קדם-צבאיות.
היו"ר יעקב מרגי
סך הכול חניכים?
חביבה סלומון
סדר גודל של 4,000 חניכים בשנה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מאיר כהן (יש עתיד)
כמה?
חביבה סלומון
4,000
מאיר כהן (יש עתיד)
אוקיי.
חביבה סלומון
שינשינים – 3,500.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
זה המון.
חביבה סלומון
קודם כול, בשונה מהפעמים הקודמות, אני שמחה לבשר שמשרד הביטחון הפעם לגמרי תומך בחוק הזה עם 70 תקנים ותקציב יותר - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
חביבה, סליחה, 4,000 זה כולל גם שנה שנייה במחזור?
חביבה סלומון
4,700 זה כולל שנה ב'. זה לגבי המכינות הקדם-צבאיות. דיברתי על שנה א', שזה סדר גודל של 4,000 חניכים. אז יש, כמובן, תמיכה מלאה גם בתקציב וגם בתקנים, ואני אבקש מנעמה, היועצת המשפטית, להרחיב בסוגיה הזו.
נעמה קוזר
שלום. אני נעמה, יועצת המשפטית של משרד הביטחון. לגבי התיקון המוצע, אנחנו בהסכמה עם משרד המשפטים ומשרד החינוך שלעניין מועד העברת התקציב שאולי ראוי לא להכניס את זה בחקיקה הראשית, אלא להשאיר את המנגנון הקיים היום לגבי כל חניך וחניך.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה המנגנון אומר היום?
נעמה קוזר
סליחה?
מאיר כהן (יש עתיד)
מה המנגנון אומר היום?
היו"ר יעקב מרגי
כפי שהוא עובר לכל החניכים.
נעמה קוזר
תכף תפרט מהאגף התקציבים שלנו, שיושבת פה, איך המנגנון ויותר תרחיב עליו. אנחנו פשוט נשים לב לנוסח - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב, בלי להיכנס לעומק ונשמע, לא צריך לייצר מנגנון ייעודי וייחודי.
חביבה סלומון
נכון, נכון.
נעמה קוזר
אין סיבה – בדיוק, בדיוק להשאיר את המנגנון הקיים היום.
היו"ר יעקב מרגי
צריך להשאיר כמו שקיים היום לכל החלקים.
חביבה סלומון
מדויק.
נעמה קוזר
אנחנו מכירים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל נרצה ללמוד עליו, נלמד אותו.
נעמה קוזר
הרי למה עלה המנגנון פעם קודמת? זה בגלל שהתנגדנו.
מאיר כהן (יש עתיד)
המכינה מתחילה מתי?
חביבה סלומון
בספטמבר.
מאיר כהן (יש עתיד)
ספטמבר. זאת אומרת, התקציב הוא בינואר, ה-1 לינואר. איך מגשרים על – אין שום בעיה?
חביבה סלומון
לא, לא. החניך לומד במכינה בספטמבר, מדי חודש - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
כל ילד בא עם התקצוב שלו כבר בספטמבר?
חביבה סלומון
כן, כן.
קריאה
כן, כן. כל אחד בא עם התקצוב שלו.
נעמה קוזר
כן, כן. לכן אנחנו אומרים: להשאיר.
חביבה סלומון
יש מנגנון שהוא מסודר, שהוא קבוע ולא צריך להחריג אותו.
מאיר כהן (יש עתיד)
טוב, אם כך, ישאירו. בסדר.
נעמה קוזר
שאלת המנגנון הועלתה בדיון הקודם בגלל שמשרד הביטחון אז התנגד ל"רשאי להתנדב". התנאי שלנו היה שהוא יוכר. היום כשאנחנו לא מתנגדים, ומבחינתנו הוא מתחיל את המכינה כרשאי להתנדב, אז אין לנו בעיה.
תמי סלע
אין סיבה שזה לא יועבר במועד.
היו"ר יעקב מרגי
אז הוא יועבר, ברור, במועד הרגיל.
חביבה סלומון
- - -
היו"ר יעקב מרגי
ברור.
נעמה קוזר
אוקיי, אז זה לגבי מנגנון התקצוב בחוק. לגבי קביעת 70 תקנים בחוק, ביחד עם משרד המשפטים ומשרד החינוך, אנחנו גם חושבים שאולי אין מקום לקבוע את זה בחקיקה הראשית.
היו"ר יעקב מרגי
אני גם חושב שלא צריך לקבוע מספרים בתוך החוק.
נעמה קוזר
אנחנו גם ככה עובדים עכשיו, בימים האלה, על תיקון התקנות של המכינות בעקבות האירוע, אז מוצע להשאיר שיקול דעת בחקיקה הראשית לשר הביטחון ולקבוע את זה פשוט בתקנות.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לפרוטוקול, הצהרת כוונות שלכם זה עד 70 תקנים?
נעמה קוזר
קביעת 70 תקנים לשנה, כן, בנוסף ל-15% גידול - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם יהיו 72, 74, לא תריבו אתנו.
נעמה קוזר
15% של הגידול.
תמי סלע
עד 70 - - - 50% שבסוף זה 5%, נכון? או שזה מינימום.
נעמה קוזר
מה? סליחה?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כבוד היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, אני רוצה להבין את הזה.
תמי סלע
זה עד 70.
נעמה קוזר
אוקיי?
תמי סלע
שלא יהיו שניים - - -
היו"ר יעקב מרגי
שמעת את ההבהרה שלה - - -
חביבה סלומון
עד 70.
נעמה קוזר
לא, לא הבנתי.
היו"ר יעקב מרגי
"עד 70" בהגדרה המשפטית זה: שר הביטחון רשאי לאשר מ-1 עד 70.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
נכון, זה מה שאמרתי.
חביבה סלומון
נכון.
קריאה
- - -
נעמה קוזר
מה?
חביבה סלומון
מה זה?
היו"ר יעקב מרגי
רגע.
חביבה סלומון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
הגדרה: כשכותב רשאי עד 70, זה לא שאין פה התחייבות לשריין 70 תקנים לאנשים – אם לא יהיו מועמדים, אני מבין. אבל אם יהיו 70 מועמדים, הוא יצטרך לאשר 70.
חביבה סלומון
הוא יאשר את ה-70 התקנים, נקודה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל הוא יכול גם לאשר חלקים?
חביבה סלומון
כן, הוא יאשר את כל ה-70.
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מאיר כהן (יש עתיד)
איפה זה כתוב?
חביבה סלומון
עד 70.
היו"ר יעקב מרגי
הצהרה לפרוטוקול.
חביבה סלומון
עד 70 זה בוודאות. עד 70 תקנים, כן. בואו, אנחנו נכנסים לניואנסים הקטנים.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
במכתב שהוא ששלח לי - - -
חביבה סלומון
הלוואי ויהיו 70 תקנים, הלוואי ויגיעו 70 חניכים.
נעמה קוזר
כן.
יהודית גידלי
גם כתוב.
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 3 במכתבו של השר: "לפיכך, אישרתי להקצות עד כ-70 תקנים בשנה למתנדבים, אשר יוכרו כאמור ע"י שלטונות הצבא, ולשלבם כחניכים במכינות קדם-צבאיות".
נעמה קוזר
שהם מעבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושש ואגיד לכם גם למה: גם בשיחה מקדימה שהייתה, אני מבין שמבחינת המדינה חלק גדול, רובם המכריע של אותם חניכים – אם הם לא הולכים למכינה, הם עולים למדינה עד גיל 21 בערך 100,000 ש"ח במסגרות שהם - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
כן.
חביבה סלומון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
לכן, הקטע התקציבי פה הוא לא הפקטור. יש עוד התייחסות? משרד הביטחון? צבא?
נעמה קוזר
אני חושבת – את רוצה להתייחס?
אנה כחלון
אני חושבת שאת התייחסת להכול. אם אתם רוצים, אני אוכל לפרט - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק תציגי את עצמך.
אנה כחלון
שלום, לי קוראים אנה כחלון. אני מאגף התקציבים במשרד הביטחון בתפקיד תקציבי פנסיה חובה ומילואים. העמדה שלנו היא שדין חניך בעל מוגבלויות כדין חניך רגיל - -
קריאה
עם.
היו"ר יעקב מרגי
שינינו את הטרמינולוגיה: עם מוגבלות.
אנה כחלון
- - עם מוגבלויות, תודה על התיקון. דין חניך כזה כדין כל חניך אחר ורגיל. ההתחשבנות בגינו תהיה באותו מסלול - -
היו"ר יעקב מרגי
נאמר כבר, מסכימים, מסכימים.
אנה כחלון
- - כמו שנעמה אמרה. והכוונה היא בהחלט – אם יהיו 70 חניכים – לממן את כל ה-70.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, טוב שנאמר לפרוטוקול. משרד המשפטים?
חנן ארליך
הדברים נאמרו: אנחנו חושבים שלא נכון להזכיר באופן מפורש, זה נאמר. רק לגבי סמכות שר הביטחון בהקשר הזה, מכיוון שלא מדובר פה על אנשים שגיוסם נדחה, כי הם הרי פטורים - -
היו"ר יעקב מרגי
פטורים.
חנן ארליך
- - אז בעצם מדובר על תקצוב, המשעות של - - - רק לגבי התקצוב. אני רוצה רק לחדד ויוסיפו ואולי יתקנו אותי חבריי מהממשלה: אם הבנתי נכון, כוונת שר הביטחון היא לחלקו היחסי באותם אנשים, זאת אומרת, מחצית - -
תמי סלע
זה כתוב.
חנן ארליך
- - ולכן חשוב גם לשמוע את משרד הביטחון בהקשר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
תאמרי.
תמי סלע
זה כתוב בסעיף ב' לחוק המכינות הקדם-צבאיות: זה מחצית משרד הביטחון ומחצית משרד החינוך.
חביבה סלומון
כן, כן. 50% ואת ה-50% - - -
חנן ארליך
כן, כן. זה נכון גם לגבי התוספת, אבל - - -
תמי סלע
מכיוון ששינינו את הגדרה "חניך", אז גם בסעיף הזה הוא חל גם על חניך - - -
חנן ארליך
אז בסדר. אז אני אומר: זה לא תקנים, זה לא עניין של תקנים. זה עניין של מימון החניכים: מחצית הביטחון ומחצית החינוך, ולכן חשוב גם לשמוע את משרד החינוך.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, מוטי.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לרווחה לא נכון שיהיה פה חלק?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
מה?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כי אם לא, כמו שאמרת, הרווחה צריכה להיכנס פה בעשרות אלפי שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
לא. זה חינוך. היום אם הוא לא במכינה, הוא ממשיך במסגרות החינוכיות. עלות של המסגרת היא כ-100,000 ש"ח. תכניס רווחה, תכניס גם say אחר ומגבלה כזו, לא. מה פתאום.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
שאלה נוספת היא באמת: בתוך מסגרת הגידול של 15% שמקובלת היום, אז איך ההתייחסות לאותה אוכלוסייה? אותו דבר?
חביבה סלומון
מה זאת אומרת?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
הגידול של 15% הוא גידול כולל שכולל גם את הרגילים וגם את האוכלוסייה הזאת?
חביבה סלומון
לא, לא.
נעמה קוזר
לא, 70 תקנים זה בנוסף.
חביבה סלומון
70 תקנים זה מעבר ל-15%, מעבר.
נעמה קוזר
גידול.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
מעבר ל-15%, אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא בא על חשבון הגידול?
חביבה סלומון
לא.
אירית ברוק
למה 15%?
היו"ר יעקב מרגי
לא, הוא. אני ירדתי לסוף דעתו לפני.
חביבה סלומון
לא, לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני ירדתי מזווית אחרת. מוטי, בבקשה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה הובהר לי כבר קודם.
היו"ר יעקב מרגי
האם על ה-70 יחול אותו מקדם גידול?
חביבה סלומון
לא, לא.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אז אני אגע גם בברכה לחברי, חבר הכנסת עמר בר-לב, שיזם ואני נמצא פה בשורות של היוזמים גם אחריו, אבל אני אומר גם: בהתייחס לכך שברגע שזה יכנס למתכונת ויותר יידעו שהאופציה קיימת, אז גם יהיה גידול בזה, ואנחנו נשמח פה ונראה אותם החל ממופעים – כבוד היושב-ראש – במקומות שחזינו וראינו, במרפ"ם ובכל מיני מקומות, ובמרכז פיענוח ועוד מקומות, ויבואו יותר. זאת אומרת, נגיד שכעבור שנתיים ושלוש שנים – עמר – הדבר ייצא ויידעו ההורים או יידעו הנערים או הנערות בעלות ובעלי המוגבלות, אז יכול להיות שנצמא שיש במדינת ישראל יותר מ-70. יבואו לפתחנו. לכן אני שואל, כבוד היושב-ראש, איזה מנגנון אני שם פה שלא בעוד שנה או בעוד שנתיים אני צריך לשנות פה - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לא. לכן הציעו להוריד את המספר 70, כדי להתמודד עם השאלה שלך.
חביבה סלומון
אנחנו הצגנו את זה - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
הצגתם את הנושא?
חביבה סלומון
כן, אנחנו מלכתחילה, כשדיברנו והגענו גם לכאן, דיברנו על עד 70, ובהתאם קיבלנו התייחסות.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כמה יש כיום? כמה יש כיום - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
30. שנה שעברה היו 33, נכון?
שושי גז'ינסקי
נעים מאוד, אני שושי, נציגת "מיטב", ראש מדור גיוס. נכון לשנת הרישום הנוכחית יש לנו 31 מתנדבים שכבר השלימו את תהליך ההתנדבות ורשומים ככל החניכים ועוד 37 שממתינים להשלמת התהליך ועליהם בעצם נסוב דיון התקצוב. אז כרגע אנחנו מדברים על 37.
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, אני שאלתי בתחילת דבריה של גברת חביבה: כמה שנתון של מכינות. היה 4,000. 2% מזה מגיע ל-80. אנחנו רחוקים, המגבלה של 15 – אני לא חושב שצריך לשנות את תקרת הגידול.
תמי סלע
הגידול מזה - - - ? זאת השאלה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
יכול להיות שזה יבוא לפתחה של הכנסת ועוד שנה ועוד שנתיים.
היו"ר יעקב מרגי
אז שיבוא. מי חשב שאי פעם נחוקק את החוק הזה? והנה, ברוך השם - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
גם הגענו להסכמה על זה.
היו"ר יעקב מרגי
למכינות. מי חשב – והנה ברוך שהשם - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מברך על נושא של הסכמות. אני לא בא לבקש - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. השאלה במקום, אבל - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני בא לומר: אם אנחנו רוצים לשים פה את המנגנון של הגידול – כי אין לי ספק שיבואו הורים ויגידו: ואללה זה נהדר, אני אשמח שהילד שלי בגיל 18 יכנס לנתיב הזה של מכינה קדם-צבאית; ושזה יגדל, אין לי ספק.
חביבה סלומון
נכון.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
הדוגמה שלי, לצורך העניין, זה שבטי "אורות" בני עקיבא. אנחנו התחלנו באחד, בשתיים, ובשלוש, היום יש 40. זאת אומרת, זה - -
קריאה
שבטים.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
- - שבטים שהנה, כן - - -
תמי סלע
רק לחדד, אם אפשר, את הנקודה הזו לפרוטוקול של המגבלה של הגידול של 15%. אם לא אומרים שום דבר בחוק לעניין הזה, המגבלה הזו כן חלה על כלל החניכים כולל המיועדים להתנדבות - -
היו"ר יעקב מרגי
כולל המיועדים.
תמי סלע
- - כי הכנסנו להגדרת "חניך" גם אותם. עכשיו, לפי מה שאנחנו מבינים פה, המגבלה הזו לא באמת מפריעה כי לא מגיעים ל-15% גידול מדי שנה.
חביבה סלומון
נכון.
תמי סלע
כן, ויש פה התחייבות שה-70 יהיו מעבר למה שמוקצה - -
חביבה סלומון
כן, כן.
תמי סלע
- - אבל כן צריך להבין שהמגבלה חלה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מאחל לכולנו להיות פה בעוד שנתיים ולהגדיל את זה מבחינה כמותית.
חביבה סלומון
הלוואי, הלוואי.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני כבר אומרת לך שיגדל. בתוך עמנו אנחנו חיים.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, משרד המשפטים? יש הסכמות? נגמר?
תמי סלע
זה בעצם הנוסח שעבר בקריאה הראשונה - - -
היו"ר יעקב מרגי
ודאי, ברור.
חנן ארליך
מבחינתנו, כמו שאמרתי: שלא יהיה רשום במפורש, וצריך לשמוע את משרד החינוך לגבי השותפות שלהם והסיפור של ה-70.
היו"ר יעקב מרגי
והחינוך? יש לו מה לומר?
שנית פנחסי הראל
כן.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
שנית פנחסי הראל
אני שנית הראל מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. קודם כול, לנוסח שעבר בקריאה ראשונה אנחנו מסכימים הסכמה מלאה; זה מקובל עלינו. אשר לתוספת המוצעת בסעיף הנוסף שהגיע אלינו בעצם רק אתמול - - -
תמי סלע
הוא לא עלה, הוא לא על הפרק.
שנית פנחסי הראל
הוא לא על הפרק, אבל מדובר על - - -
תמי סלע
מסכימים שלא צריך להכניס את זה לחוק.
שנית פנחסי הראל
מבחינתנו, הנוסח המקובל עלינו זה הנוסח שעבר בקריאה הראשונה; זה הנוסח שאנחנו מסכימים לו באופן מלא, בלי שום תוספת כך או אחרת. זאת אומרת, חניך כזה שהוכר כחניך, מיועד להתנדבות שהוכר כחניך יטופל ככל חניך אחר ויכנס במסגרת המכסה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין אותך היטב, רק יש לי חשד לעתיד. האם הצלחת להבין ממני או מיועצת המשפטית שאנחנו הולכים לשנות עכשיו משהו?
שנית פנחסי הראל
אוקיי, רק - - -
היו"ר יעקב מרגי
הרי זה נאמר על-ידי ועל-ידי כל הדוברים עוד לפנייך. ראיתי שאת לחוצה. אל תדאגי, תהיה רגועה.
שנית פנחסי הראל
אז על הנוסח הזה אנחנו מסכימים.
היו"ר יעקב מרגי
תראי, נציג האוצר יושב ברגוע. למה להיות בלחץ?
שנית פנחסי הראל
הוא תמיד רגוע.
אירית ברוק
הוא כבר הרג אותנו בבוקר.
היו"ר יעקב מרגי
כן, בבקשה.
אירית ברוק
אני אירית ברוק, מנהלת המחלקה לתנועות נוער, קהילה והגשמה במשרד החינוך. אם אפשר בתום הסבב של משרדי הממשלה לברך ולהגיד שאני מאוד שמחה על התיקון הזה. אנחנו פועלים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רק אני, ברשותך, רוצה להזהיר את משרד החינוך בהמשך לגברתי היועצת המשפטית - -
שנית פנחסי הראל
כן.
היו"ר יעקב מרגי
- - שלא יהיה לכם אינסנטיב להתחיל לשלוח למכינות את הנערים האלה, כי זה חוסך למשרד החינוך כסף. לא אמרתי, את לא חייבת להגיב. רק אמרתי לפרוטוקול.
אירית ברוק
המכינות בוחרות בעצמן את החניכים שלהן.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. אמרתי, מה אכפת לך. זה לא עולה כסף.
אירית ברוק
רציתי לומר שאנחנו פועלים עם שילוב צעירים עם מוגבלויות במכינות כבר מזה שנתיים יחד עם כל הגורמים שפועלים בשדה החינוך סביב המכינות: גם מועצת המכינות, משרד הרווחה, הג'וינט, ביטוח לאומי, ושכחתי עוד את מי?
איתי קפסוטו
משרד הביטחון.
אירית ברוק
משרד הביטחון כמובן יחד עם משרד החינוך.
מאיר כהן (יש עתיד)
כל מכינה מחויבת? או שזה - - -
חביבה סלומון
לא.
אירית ברוק
שנייה, השילוב של הצעירים עם מוגבלויות אנחנו רואים אותו קורה, כרגע במספרים קטנים. כפי שנאמר, סיימו השנה 31. בביקורים שאנחנו עורכים ורואים, אנחנו רואים כי טוב. זאת אומרת, מה שרצינו, הלוא, שיקרה זה שלשכבת המנהיגות של החבר'ה עם מוגבלויות יהיה גם מקום להתפתח. אנחנו רואים את זה קורה. היינו בביקור - - -
היו"ר יעקב מרגי
וזה יקרה וזה יגדל, אבל כל דבר טוב מתחיל בהתחלה בצעדים מדודים.
אירית ברוק
אני אומרת שזה יופי של דבר ואני שמחה על - - -
היו"ר יעקב מרגי
מישהו יודע לומר לי – אפרופו לא קשור לדיון, כי בתחילת המושב הבא זה מה שאני אעשה: דיון לבדוק את כל הטיפול וההכנות, והנוהלים ושידוד מערכות בנושא המכינות – אפרופו האסון בנחל צפית?
אירית ברוק
אני מניחה שעד שתקיים את הדיון זה יהיה גמור.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח, אני מאוד מודה לך.
מאיר כהן (יש עתיד)
יש לי שאלה קצרה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אתם מזהים מכינות שאין בהן סיסטמתית לאורך זמן ילדים עם מוגבלויות?
אירית ברוק
בוודאי. במוגבלות? בוודאי. זה קיים. תראו, היום - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
מה אתם עושים עם זה?
אירית ברוק
קיימות היום 54 מכינות, אוקיי?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן.
אירית ברוק
מתוכן יש שילוב בכמה מכינות?
אפרת אהרוני
השנה היו ב-20 מכינות ושלוחות; שנה הבאה הולכים להיות ב-28 מכינות.
אירית ברוק
אנחנו מאמינים בשינוי תרבות התנהגות ובעניין של איזון. אף מכינה לא חייבת לקחת, אבל משעה שמכינה אחת רואה שמכינה אחות לוקחת ושזה הולך טוב, אז נפתח התיאבון.
היו"ר יעקב מרגי
גם מכינות הן עם מאפיינים שונים.
אירית ברוק
כן, עם מאפיינים שונים.
היו"ר יעקב מרגי
יתכן שלא יהיה מאה אחוז, כי לכל מכינה יש את המאפיין שלה.
אירית ברוק
- - - אין בכוונתנו לכפות - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה גברתי. אני חושב שנתת ותודה שנתת. אני רוצה רק התייחסויות קצרות. בבקשה.
טלי אלון
אני טלי אלון, משרד הרווחה, מינהל מוגבלויות. אני גם מצטרפת כמובן - -
היו"ר יעקב מרגי
לברכות, ודאי.
טלי אלון
- - לברכות על החוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מובן מאליו, כי יש משרדי ממשלה שאפילו כשזה לא נוגע אליהם הם לא מברכים.
טלי אלון
לא, קודם אנחנו מברכים.
היו"ר יעקב מרגי
יש להם מה לומר גם ולתקוע.
טלי אלון
ישנה שאלה שנשאלה לגבי תקציב, המשרד גם שותף בתקציב ובעצם במעטפת המקצועית.
אפרת אהרוני
שלום. אני אפרת אהרוני, מנהלת תוכנית שיבולים – השתלבות צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם-צבאיות. אז גם אני באמת מברכת; זו בשורה מאוד-מאוד גדולה בעיניי. אני חייבת להתייחס לנקודה אחת שבעיניי יכולה להוות בעיה: היום גם מינהל מוגבלויות בעצם מגדיר מחדש מיהו האדם עם מוגבלות ומי האנשים שמקבלים בעצם מענה, ויש הרבה אנשים שמקבלים פטור מהצבא לא מסיבה של מוגבלות. לדוגמה, צעיר עם סוכרת שיכול לעשות שנה מלאה רגילה של מכינה לא צריך את ההתאמות הנדרשות. מכינה יכולה לבוא ולהגיד: אני רוצה לקבל את התקן עליו וזה יהיה על חשבון תקן של צעיר עם מוגבלות. אני חושבת ששווה לחשוב להכניס איזושהי הגדרה של צעירים שנמצאים במסגרת תוכנית שנותנת מעטפת של מענים. כמובן שאם יקומו עוד תוכניות, כמו התוכנית שלנו, זה רק מבורך, אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
א', את צודקת. רק את צריכה לקחת בחשבון: כל שינוי נוסח כזה דוחה את יישום החוק בשנה זו. לכן אני מציע לא לגעת. יש לנו עכשיו אתגר, לעמר יש אתגר לקראת – כי אנחנו גם זה – אני לא יודע אם אנחנו – אני לא רוצה לתת למחלקה המשפטית חומר למחשבה – אני לא יודע על חוקים שעובדים עליהם בשבועות האלה. בשבוע הזה או בשבוע הבא, אם יוכלו לעלות למליאה, אני מקווה - - -
חביבה סלומון
אני יכולה - - -?
היו"ר יעקב מרגי
לא, שנייה, בואו נסיים את הסבב.
מאיר כהן (יש עתיד)
צריך להצביע.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להצביע, חבל על כל – בבקשה, אדוני.
איתי קפסוטו
אני איתי קפסוטו, מנהל מכינה קדם-צבאית בקיבוץ חנתון בגליל. קודם כול, מדהים, אני מברך ומודה. גם אצלי במכינה כבר שנים שאני משלב חבר'ה עם צרכים מיוחדים. שני דברים: אחד, מי קובע מי נכנס ומי לא? זאת אומרת, לפי הנוסח כרגע, יש 70 חבר'ה. אין אף ועדה שאמורה להחליט מי כן ומי לא. גם בהיבט של מה קורה אם אנחנו מגיעים למעל 70, ולדעתי, הסטטיסטיקות שנאמרו פה לא מתייחסות לחבר'ה שבסוף לא גויסו לצבא. לי יש לפחות שש כאלה בשנים האחרונות שלא סיימו את תהליך ההתנדבות כי הצבא לא אישר אותם; בסוף הם לא גויסו לצבא. אז הם לא נמצאים, לדעתי, בסטטיסטיקות של משרד הביטחון וצה"ל.
חביבה סלומון
אני רוצה להסביר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך להתייחס.
איתי קפסוטו
לדעתי, המספרים יגדלו מעל 70 די מהר, האמת היא. זו דעתי האישית.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, תאתגרו אותנו, שיאתגרו אותנו. רצית לתת תשובות לחששות?
חביבה סלומון
קצר, קצר על החששות - - -
היו"ר יעקב מרגי
חשוב שנפיג את חששותיו, כן.
חביבה סלומון
כן, באמת להסיר את החששות. גם כאן דיברנו על זה לפני כן, אפרת. כשאנחנו מקצים את הדח"גים יש קריטריונים. אנחנו נשב יחד אתכם, וועדת היגוי, נקבע את הקריטריונים, ורק אם נשנה את הקריטריונים - - -
אירית ברוק
אבל לא נותנים דח"גים לילדים עם פטור.
חביבה סלומון
לא, היא מדברת על – אם הם מגעים לשלבים מתקדמים - - -
אפרת אהרוני
אם הוא יכול לקבל את הפטורים האלה.
חביבה סלומון
להחליט מי נכנס מי לא.
היו"ר יעקב מרגי
מי נכנס ומי לא, תודה.
חביבה סלומון
אני צריכה את ההגדרה.
אירית ברוק
מי נכנס ומי לא תלוי במכינות הקדם-צבאיות.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אבל מימון, עם כל הכבוד, לא - - -
חביבה סלומון
היא מדברת על משהו אחר - -
תמי סלע
הן לא יודעות מה קורה במקביל בשאר המכינות, ואם הן הגיעו או לא הגיעו למכסה.
חביבה סלומון
- - היא מדברת על משהו אחר; היא אומרת: בהצעה להגדיר – אם זה מישהו עם סוכרת האם הוא חניך עם מוגבלויות או לא, זה משהו שאנחנו נגדיר פנימי בוועדת ההיגוי כשנחליט מה נכנס ומה לא.
היו"ר יעקב מרגי
צודקת, יותר פשוט.
חביבה סלומון
זה לא משהו שצריך לדאוג - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, כי אם נעשה צו או תקנות זה יהיה בממוצע בעוד ארבע וחצי שנים.
חביבה סלומון
נכון, צודק.
היו"ר יעקב מרגי
יש לי רגישות יתר, את רואה אותי אני נע באי נוחות כשאומרים לי תקנות וצו. אני עכשיו מסתכל על החבר'ה ממשרד המשפטים ויש להם הרבה עבודה; באמת אני אומר לגברתי, הרבה עבודה. אני לא רוצה להטיל עליהם עוד מטלות.
מאיר כהן (יש עתיד)
אפשר להצביע?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אדוני. מי בעד הנוסח כפי שהוקרא והוסבר?
תמי סלע
אני צריכה להקריא אותו.
היו"ר יעקב מרגי
את עוד תקריאי אותו?
תמי סלע
לא הקראנו אותו.
היו"ר יעקב מרגי
לא הקראנו אותו?
מאיר כהן (יש עתיד)
הקראנו אותו.
היו"ר יעקב מרגי
צריך לחזור עליו עוד הפעם?
תמי סלע
זה מאוד קצר.
היו"ר יעקב מרגי
למרות שלא שינינו, בבקשה.
תמי סלע
לא שינינו, אבל זו שנייה ושלישית.

"הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) התשע"ח–2018
תיקון סעיף 1
1.
בחוק המכינות הקדם-צבאיות, בסעיף 1 –(1) אחרי ההגדרה "יוצא צבא" יבוא:
""מיועד להתנדבות לשירות ביטחון" – אזרח ישראלי או תושב ישראל שוועדה רפואית קבעה כי הוא נמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות לפי חוק שירות ביטחון ורשאי להתנדב לשירות ביטחון לפי אותו חוק";(2) בהגדרה "מכינה קדם-צבאית", במקום "וליוצאי צבא" יבוא "ליוצאי צבא ולמיועדים להתנדבות לשירות ביטחון".

תיקון סעיף 3
2.
בסעיף 3 לחוק העיקרי" – שזה סעיף התקציב – "בסופו יבוא:"(ג) לעניין סעיף זה, "חניך" – יוצא צבא, מיועד לשירות ביטחון או מיועד להתנדבות לשירות ביטחון הלומדים במכינה קדם-צבאית.""
היו"ר יעקב מרגי
וזה הנוסח שמובא להצבעה. מי בעד הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן.

הצבעה
בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (הכרה באנשים עם מוגבלות כחניכי מכינות), התשע"ח–2018 נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
4 – בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה, תעלה לאישור המליאה. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:06.

קוד המקור של הנתונים