ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/07/2018

דחיית מסירת הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה עפ"י סעיף 16(ב) לחוק מבקר המדינה.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת4
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
09/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 352
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ח (09 ביולי 2018), שעה 12:04
סדר היום
התייעצות מבקר המדינה עם הוועדה על קביעת מועד להנחת דו"ח שנתי 69א על שולחן הכנסת בהתאם לסעיף 16(ב) לחוק מבקר המדינה.
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מוזמנים
שי עמיחי - יועץ בכיר לתפקידים מיוחדים, משרד מבקר המדינה

יאיר וולף - המפקח הכללי על ביקורת המדינה, משרד ראש הממשלה
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


התייעצות מבקר המדינה עם הוועדה על קביעת מועד להנחת דו"ח שנתי 69א על שולחן הכנסת בהתאם לסעיף 16(ב) לחוק מבקר המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
שלום לכולם. יש לנו בקשה ממבקר המדינה לדחיית הגשת דוח 69א, הדוח הכלכלי.

במכתב ששיגר מבקר המדינה הוא כותב כך: "דוח 69א יוגש להערות ראש הממשלה ביום 31 ביולי 2018. מר יאיר וולף המפקח הכללי על ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה מבקש לדחות את המועד ב-14 ימים. מצ"ב מכתבו. לפיכך אני פונה לוועדה בבקשה, על פי סעיף 16(ב) לחוק מבקר המדינה, לאשר את דחיית הנחת הדוח על שולחן הכנסת ב-14 ימים נוספים לעשרת השבועות ממועד הגשת הדוח להערות ראש הממשלה".

יאיר, בקצרה תאמר לנו למה אתם מבקשים דחייה.
יאיר וולף
יש לנו את חודש אוגוסט שבו יש חופשות מרוכזות בחלק ממשרדי הממשלה ואחר כך בספטמבר יש את החגים. אנחנו צריכים את השבועיים הנוספים.
היו"ר שלי יחימוביץ
תן לנו לוחות זמנים. מתי הדוח היה אמור להתפרסם?
יאיר וולף
הדוח אמור להגיע אלינו ב-31 ביולי ואמור להתפרסם במהלך אוקטובר.
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר, בכל מקרה הוא היה אמור להתפרסם במהלך פגרת הכנסת.
שי עמיחי
כן. בתום עשרת השבועות.
היו"ר שלי יחימוביץ
הדחייה דוחה אותו לפתיחת מושב הכנסת הבא.
שי עמיחי
כן. אם אנחנו מתייחסים לעשרת השבועות, אני לא נכנס כרגע כי אני גם צריך לתאם את זה מול לשכת היושב ראש, אבל כדי לעמוד בעשרת השבועות, זה בסביבות ה-5 באוקטובר, פלוס.
גלעד קרן
9 באוקטובר.
שי עמיחי
ה-14 השבועות, זה יוצא בסביבות ה-18-19 לחודש. יש לנו את ראש השנה באמצע, ערב ראש השנה ועוד יומיים חג, סוף שבוע לאחר מכן יום כיפורים. זאת אומרת, זה יצא מיד אחרי יום כיפור. משהו כזה. ננסה לתאם את זה בתקופה הזאת. אז זה נותן להם עוד זמן.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואתם מסכימים להיענות לבקשה שלהם?
שי עמיחי
כן. מבחינתנו זה לא פוגע כי אנחנו מניחים את זה ב-31. התוספת היא שבמסגרת סעיף 16(ב), מאפשרת לנו, בהתייעצות אתכם, לתת את ה-14 ימים הנוספים ברוטו.
גלעד קרן
צריך להיות ברור שבניגוד למה שכתוב במכתב, מבחינת ניסוח, הדחייה היא לא במועד הנחת הדוח ולא במועד הגשת הדוח אלא הדחייה היא בעצם במועד שעל ראש הממשלה להגיש את הערותיו ואת תגובות הגופים המבוקרים. למעשה אנחנו דוחים את זה, נותנים להם עוד שבועיים להגיש את התגובות שלהם.
היו"ר שלי יחימוביץ
המבקר נתן את הסכמתו לזה.
גלעד קרן
בהתייעצות עם הוועדה. ההחלטה הסופית היא של המבקר. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו ממליצים לו לדחות או לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
כיוון שאני לבד כאן, אני לא ממליצה לכם לדחות אבל כיוון שזו בקשה שלכם שהיא סבירה, דחייה של שבועיים במתן התשובות -- -
קריאה
למה?
היו"ר שלי יחימוביץ
למה שאני אמליץ על דבר כזה? זו בקשה שלכם. אני יכולה לא להתנגד לה אבל מבחינתי אין סיבה שאני אמליץ על זה. על כל פנים, זאת נראית בקשה הגיונית לחלוטין לדחות בשבועיים לנוכח העובדה שבאמת כוח האדם נמצא. וכיוון שהמבקר לא מתנגד, ואף שלח לי מכתב, ומקיים את חובת ההיוועצות, מבחינתי אין מניעה שהדבר הזה יקרה. אל תצפה ממני להמלצה חמה או מילה טובה. נראה לי הכול תקין במסגרת החוק. לא נגרע כהוא זה מחשיבותו של דוח מבקר המדינה.

אני לא צריכה להצביע?
גלעד קרן
צריך להצביע.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי בעד אישור בקשת המבקר, להיענות לבקשת מר יאיר וולף, המפקח הכללי על ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה, לדחות את תשובת משרדי הממשלה – משרד ראש הממשלה – בשבועיים לדוח המבקר האחרון?

הצבעה
בעד – פה אחד
הבקשה נתקבלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבקשה התקבלה פה אחד.

תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:08.

קוד המקור של הנתונים