פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת30
ועדת הכספים
10/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1100
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ז בתמוז התשע"ח (10 ביולי 2018), שעה 11:33
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2018
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
דוד אמסלם
איתן ברושי
יצחק וקנין
מכלוף מיקי זוהר
מיקי לוי
אברהם נגוסה
עודד פורר
מיקי רוזנטל
מוסי רז
איציק שמולי
חברי הכנסת
מירב בן ארי
שלי מועלם-רפאלי
יוליה מלינובסקי
מוזמנים
דודי מזרחי - מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

אושרית קלפוס - מרכזת בכירה, תקציבי פיתוח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נתנאל ניסים - רפרנט תקציב וכלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ששי דקל - מנהל תחום בקרה ותקצוב, משרד הפנים

אורן פונו - עו"ד, משרד המשפטים

אלישיב ממן - עוזר מקצועי למשנה למנהל רשות המסים, משרד האוצר

שאול קירשנבוים - רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

עידו שוואב - אגף התקציבים, משרד האוצר

מעיין ספיבק - אגף התקציבים, משרד האוצר

טל שבתאי היימן - אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת תבור שני - תקציבאית, משרד האוצר

ראפת דיבסי - תקציבן, רשות הגז הטבעי

ארנון פלג - מוזמן/ת

אלי ביתן - מוזמן/ת

זכריה יחיאל רייך - שדלן/ית (פרילוג בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה

רפאל גרסון - שדלן/ית (אימפקט (ל.א.ב.) בע"מ), מייצג/ת את הוועד הארצי של החוקרים במינהל המחקר החקלאי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


שינויים בתקציב לשנת 2018
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. לפני שאנחנו עוסקים בהצעת החוק של מיקי זוהר, יש מספר העברות תקציביות שאני מבקש לאשר אותן או לדון בהן ולקבל החלטה.

פניות מספר 89 עד 91, חינוך.
דודי מזרחי
מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך. בקשה בסעיף 20. הפנייה נועדה לבצע סדרה של שינויים פנימיים בתקציב כדי ליישם החלטות ממשלה בהתאם לאבני הדרך. החלטת ממשלה מספר 922 למגזר הערבי, החלטת ממשלה לחיזוק המגזר הבדואי, החלטת ממשלה ליישום העצמת החינוך הדרוזי. במסגרת הפנייה יש סדרה של שינויים שנוגעים לתגבורים בחינוך המיוחד לאוכלוסיות נוער בסיכון וכיוצא בזה. ברי ההסבר מובאים בפני הוועדה.
היו"ר משה גפני
למה אתם מביאים את זה עכשיו. למה לא הבאתם את זה לפני חצי שנה או לפני שמונה חודשים? הרי יש דברים שסוכמו אז. אחרי כן העיתונאים כותבים נגד, כאילו יש משהו חדש. פשוט שמונה חודשים אתם מעכבים את זה.

יש שאלות?

מי בעד אישור פניות 89 עד 91? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 89 עד 91 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

אני מעיר ואני מבקש שתאמר לממונים עליך, אני מבקש שזה יגיע בזמן. המדיניות שלי השנה היא לא להגיע לסוף דצמבר ולעשות כאן את כל הדברים שאנחנו עושים. אני אומר את זה לכולם. צריך לעשות את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבקש רביזיה על הפניות האלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. עוד חצי שעה רביזיה. למה אתה רוצה רביזיה.
דוד אמסלם (הליכוד)
סתם. אם הוא יכול, למה לא? אם הוא יכול להפריע, למה לא?
מיקי לוי (יש עתיד)
מעוטף עזה חסרים 10 מיליון שקלים לכיבוי ולא מוצאים את הכסף הזה. לשאר הדברים כן מוצאים.
היו"ר משה גפני
מה זה שאר הדברים? אני אומר לך מה זה למשל שאר הדברים. יש שם את החינוך ההתיישבותי, 156 מיליון שקלים. 12 מיליון לספרייה הלאומית. אתה יודע שמה שאתה אומר על הכיבוי הוא לא רלוונטי לגבי העניין הזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה כסף קואליציוני יש כאן?
היו"ר משה גפני
זה לא כסף קואליציוני. זה כסף שבגלל זה הפסיקו תקציבים, לא שילמו משכורות, כי הם מחכים. זה דבר שהיה צריך לבוא לפני שמונה חודשים. הם עושים את זה בכוונה ואז הם נותנים לעיתונאים נשק. הנה, פתאום העבירו כסף. אין כאן שום כסף תוספתי. כלום. אתה רוצה רביזיה, בסדר, רביזיה. אני מבקש שלא יהיה, אבל איך שאתה רוצה.

רביזיה ב-12:05.

יש כאן דברים שאנחנו פועלים גם על פי צדק.

פניות מספר 62 עד 63.
עידו שוואב
אגף התקציבים. הפנייה נועדה להעברת סכום של 1,600 אלפי שקלים לפעולות משרד האוצר לטובת שליחת עמית מחקר לארגון ה-OECD. יש שם עמית מחקר ומחליפים אותו. זה היה פיילוט שהיה לפני שלוש שנים ועכשיו הפנייה נועדה להעברת תקציב לטובת שליחת עמית.
היו"ר משה גפני
מיליון ו-600,000 שקלים.
עידו שוואב
כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור פניות מספר 62 ו-63? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות מספר 62 ו-63 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מיקי לוי (יש עתיד)
בעמוד 5, בהעברה הקודמת, אתה יכול להסביר? שאלת אותי קודם למה אני מגיש רביזיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
פעילות לזיכרון השואה, זה למחוק את הבושה של פולין?
היו"ר משה גפני
הטבלה הזאת מופיעה בפנייה או שזה רק מביא את החלטת הממשלה?
שגית אפיק
זאת החלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
זה נמצא בפנייה?
שגית אפיק
חלק כן.
היו"ר משה גפני
לא יודע. חלק לא נמצא בפנייה. זאת החלטת הממשלה מלפני שנה או זמן מה. תאמין לי שלא ראיתי את זה קודם. במקום לעבוד נורמלי ולבוא ולומר שהחינוך העצמאי מקבל כך וכך כסף בשנה, למשל החינוך העצמאי שמופיע כאן בכסף גדול, זה לא כסף שאנחנו מבקשים אלא זה כסף שעל פי החוק צריך לתת משכורות לפי מתכונת רגילה והמשכורות לא ניתנות. הם מחכים. למה לא? העיתונאים היו פותחים עם זה את מהדורות החדשות כי הילדים לא מקבלים את מה שמגיע להם על פי חוק. אבל לא, לא פותחים, הם עסוקים בדברים אחרים.
מיקי לוי (יש עתיד)
תסתכל כאן ותראה על מה אני מתרגז.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 64 עד 65, רשויות פיקוח. עמוד 19.
מעיין ספיבק
אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 13,000 אלפי שקלים וחמישה תקני כוח אדם ליחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה ו-11 תקני כוח אדם למינהל התכנון. התכנית הראשונה אליה מועבר תקציב - - -
היו"ר משה גפני
לאן הולכים התקנים האלה?
מעיין ספיבק
לפי החלטת ממשלה הוחלט לתגבר את יחידת האכיפה בכל נושא של בנייה לא חוקית. ביצוע הריסות, ביצוע מדידות. לשם הולך הכסף.
היו"ר משה גפני
באיזה משרד הם יהיו?
מעיין ספיבק
במשרד האוצר. ביחידות עצמן.
היו"ר משה גפני
הם יעשו את המדידות והכול?
מעיין ספיבק
הם צריכים.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים יתקבלו?
מעיין ספיבק
חמישה תקני כוח אדם ועוד 11.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שגם חרדי יתקבל לעשות מדידות?
מעיין ספיבק
יש מכרז פומבי.
היו"ר משה גפני
המכרז לא פוסל חרדים.
מעיין ספיבק
ממש לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור פניות מספר 64 ו-65? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 4
נגד – 4
פניות מספר 64 ו-65 לא נתקבלו.
מיקי לוי (יש עתיד)
התוצאה היא ארבע-ארבע. נפל.
היו"ר משה גפני
רביזיה. חצי שעה מעכשיו.
אתם נגד מדידות?
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו נגד כל ההעברה הזאת שיש לה טעם רע. תסתכל על הטבלאות ב-4-5 ותבין למה אנחנו מתרגזים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לדעת לאן הולכות שעות הוראה של מיקי זוהר.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 87 ו-88, משרד האנרגיה. עמוד 25.

הנה, הקואליציה מגיעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
איזו תגבורת. רועי ומירב. עכשיו יש לכם יתרון של שלושה.
טל שבתאי היימן
הפנייה נועדה להעביר שני תקני כוח אדם למשרד האנרגיה, אחד מסעיף רזרבה כללית לצורכי ביקורת פנים בהתאם להוראות נציבות שירות המדינה, ותקן אחד מרשות הגז הטבעי, תקן שסוכם על העברה שלו במסגרת תקציב 2019 והוא מוקדם לשנת 2018.
היו"ר משה גפני
מה זה הוצאות שכר? מי הולך לקבל שכר שם?
טל שבתאי היימן
אלה תקנים שמועברים. תקני כוח אדם שמועברים.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא יעבוד בחינם?
טל שבתאי היימן
לא. כרגע יש בתקנת שכר הזו מספיק כדי להשלים לעובדים האלה. במידה והם יצטרכו, אנחנו ניתן להם את זה לקראת סוף השנה. כרגע לא נראה שיש צורך בכך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין לנו שאלות.
היו"ר משה גפני
אבל לי יש.
טל שבתאי היימן
יש שם עוד תקנים זמניים שעוברים.
היו"ר משה גפני
יש לי שאלה מאוד חשובה. רשות הגז הטבעי, צריך עובד נוסף ללשכה המשפטית. למה? מה קרה בלשכה המשפטית?
טל שבתאי היימן
נציג רשות הגז הטבעי נמצא כאן ואפשר לשאול אותו.
היו"ר משה גפני
אני אשאל אותו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מעולם לא קיבלת כל כך הרבה זמן בוועדת הכספים. כדאי לך, כי אין רוב לקואליציה ואתה יכול לדבר עכשיו כמה שאתה רוצה. הגז מעולם לא זכה לכזאת התעניינות. בבקשה, דבר.
היו"ר משה גפני
אתם כותבים לנו בדברי ההסבר שלרשות הגז הטבעי יש צורך דחוף בעובד נוסף ללשכה המשפטית. מה זאת אומרת? יש איזו בעיות משפטיות ברשות הגז הטבעי שצריך עובד נוסף ללשכה המשפטית? אתם צריכים עורך דין?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאלה נוספת. יש לכם גז במזגן?
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אני.
דוד אמסלם (הליכוד)
כמה עורכי דין יש להם היום, איזו תוספת הם רוצים ושינמקו מדוע ולמה.
היו"ר משה גפני
כן. למה דווקא לשכה משפטית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
האם חתמת אי פעם על איזשהו מכתב סיווג? זה חשוב מאוד לממשלה הזאת.
היו"ר משה גפני
אם הם שואלים שאלות לא רציניות, אל תענה להם. אם הם שואלים שאלות רציניות, תענה להם. אני שואל ברצינות כמה עובדים יש בלשכה המשפטית ברשות הגז הטבעי.
דוד אמסלם (הליכוד)
כמה אנשים יש במערכת. כמה אנשים יש בכל הרשות הזאת.
ראפת דיבסי
ברשות הגז כרגע יש 28 עובדים כאשר שלושה מתוכם הם במחלקה המשפטית.
היו"ר משה גפני
מה זה מחלקה משפטית? עורכי דין?
ראפת דיבסי
עורכי דין. יועצים משפטיים.
דוד אמסלם (הליכוד)
ומה אתם עושים בשוטף? ספר לנו קצת על הרשות. מה אתם עושים בבוקר?
קריאה
מכינים קפה.
דוד אמסלם (הליכוד)
שתיתם קפה, פיזרתם את הילדים, אכלתם סנדביץ'.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אל תענה. תגיד שאתה צריך עורך דין כדי לענות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הקואליציה הגיעה. אתה יכול להצביע.
היו"ר משה גפני
אתה לא חייב לענות על השאלות כי הבנו מדברי ההסבר את הדברים. אני קראתי אותם שוב והבנתי. דברי ההסבר מעולים. קראתי אותם שוב ובאתי על סיפוקי.

מי בעד אישור פניות 87 ו-88? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 7
נגד – 5
פניות מספר 87 ו-88 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מוסי רז (מרצ)
אפשר לשאול את אלה שהצביעו בעד אם הם יודעים על מה הצביעו?
היו"ר משה גפני
לא חשוב.

פניות מספר 81 ו-82, עמוד 31, רשויות מקומיות.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה. עוד חצי שעה.
מעיין ספיבק
אגף התקציבים. הפנייה נועדה להעברת תקצוב של 168,000 אלפי שקלים במזומן וסך של 122,500 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב לצורך תגבור תקציב הקרן לצמצום פערים, תקצוב פיתוח לעיריית ירושלים, מענקים להתיישבות צעירה ליישובי השדרה המזרחית ומענקי פיתוח.
היו"ר משה גפני
הבנתי. זה כתוב. ראינו. אני מבקש לדעת על פי אילו קריטריונים נקבעה החלוקה להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. מי היה היועץ המשפטי או היועצת המשפטית שאישרו את זה? אני רוצה לדעת כמה חרדים יש בישובים האלה. מאוד מעניין אותי לדעת. כאן מתחילה להיות האמת.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ביהודה ושומרון יש שליש, שליש, שליש.
היו"ר משה גפני
אני שואל. אם כן, אז בשמחה גדולה.
ששי דקל
הקריטריונים הם אשכול חברתי כלכלי, גודל אוכלוסייה - - -
קריאה
לא שומעים. יש בעיה עם המיקרופונים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא עם המיקרופונים, עם הנושא. אם הוא היה בטוח, הוא היה צועק. הוא מדבר חלש כי הוא לא בטוח.
דוד אמסלם (הליכוד)
נהיית פסיכולוג לעת זקנה. מה שאהבתי אצלך אתמול שחודש הוא טוחן לי את המוח שנלך מוקדם ולא נדבר הרבה. אתמול להפתעתי הוא עולה ב-2:00 בלילה ושואל למה לא מדברים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הציבור חשב שהפכנו להיות עדר כבשים. משעה מסוימת כולם שותקים.
קריאה
שמענו אותך יותר מדי. מספיק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ביחס לממוצע, זה בסדר.
ששי דקל
הקריטריונים להקצאה הם גודל אוכלוסייה, אשכול חברתי כלכלי ומספר ישובים.
היו"ר משה גפני
מה זה גודל האוכלוסייה?
ששי דקל
מספר התושבים.
היו"ר משה גפני
תסביר לי לאט כי ב-12:05 אנחנו מצביעים על רביזיה, כך שיש לנו עוד זמן.
ששי דקל
אשכול חברתי כלכלי של המועצה, מספר הישובים במועצה ומספר התושבים שלה.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לומר לי מה מספר המתיישבים בביתר עילית?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
42,000.
היו"ר משה גפני
זה ישוב גדול. מה המצב הסוציו אקונומי? מה הדירוג שלהם?
מירב בן ארי (כולנו)
הדירוג שלהם נמוך.
קריאה
אחד.
מוסי רז (מרצ)
אתה לא מבין שהתיישבות חרדית היא לא התיישבות צעירה?
היו"ר משה גפני
אני רוצה לבדוק. יכול להיות. אני לא מערער. אני שואל מקצועית.
ששי דקל
ביתר עילית היא לא בהקצאה הזאת כי ההקצאה הזאת נועדה רק למועצות אזוריות - - -
היו"ר משה גפני
לא, אל תגיד לי מה כן ומה לא. שאלתי מה המצב הסוציו אקונומי של ביתר עילית. בערך.
ששי דקל
נדמה לי אחד, אבל אני לא זוכר.
היו"ר משה גפני
אחד. אני זוכר. אחד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה הם לא מקבלים?
היו"ר משה גפני
למה הם לא מקבלים?
קריאה
הם נותנים רק לציונות הדתית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה כסף קואליציוני? לא.
מעיין ספיבק
כפי שנאמר בפעמים הקודמות שהעברנו תקציב, התקציב הזה מועבר על פי סיכום שנקבע על ידי הממשלה. אין כאן שום דבר חדש מהבחינה הזאת. מדובר במענקים יורדים שאמורים להסתיים בשנת 2021. מענקי פיתוח במקרה הזה מיועדים להחלפה של המענקים השוטפים שהועברו על פני שנים, על מנת לאפשר לרשויות לפתח הכנסות עצמיות בעצמן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, כאשר מדובר בכספים קואליציוניים, ואלה כספים קואליציוניים, הקריטריונים צריכים להיות ברורים ושקופים. מה הקריטריונים כאן? האם הם ברורים ושקופים? למה יוצא שעיר חרדית לא מקבלת?
מעיין ספיבק
לא מדובר בכספים קואליציוניים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא מדובר בכספים קואליציוניים? אז במה מדובר כאן?
דוד אמסלם (הליכוד)
דרך אגב, בתקציב 2019 לא היו כספים קואליציוניים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הממשלה החליטה להקצות כספים לישובים ספציפיים?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
להגדרה של התיישבות צעירה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זאת התיישבות צעירה? איפה זה מופיע? יש מושג כזה בחוק?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
אפשר לדעת באיזה ישובים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר לדעת לפי איזה קריטריונים זאת התיישבות צעירה?
מיקי לוי (יש עתיד)
אפשר לקבל את רשימת הישובים?
ששי דקל
צירפנו. שלחנו לכם את רשימת הישובים. אני יכול לחזור. זה גוש עציון, הר חברון, מטה בנימין ושומרון.
מוסי רז (מרצ)
גוש עציון הוא לא ישוב. זאת מועצה אזורית.
ששי דקל
מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית מטה בנימין ומועצה אזורית שומרון.
היו"ר משה גפני
אני אצביע בעד, אבל תדע לך שמפלים אותנו לרעה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לפי דוח במקר המדינה, המועצה המקומית שומרון לא צריכה לקבל שום דבר.
מוסי רז (מרצ)
למה? מי יממן את המאחזים הלא חוקיים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה התשובות? לא קיבלנו. האם יש ישובים לא חוקיים שמקבלים כסף?
מוסי רז (מרצ)
ברור.
היו"ר משה גפני
ההתיישבות הצעירה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש תשובה על הדבר הזה. האם יש ישובים לא חוקיים שמקבלים כסף במהלך הכספי הזה?
מירב בן ארי (כולנו)
מה זה ישוב לא חוקי?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ישוב לא חוקי הוא ישוב שלא אושר על ידי הממשלה.
מירב בן ארי (כולנו)
הוא אמר שמדובר בישובים מוכרים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
את עונה במקומו.
מירב בן ארי (כולנו)
זה מה שהוא אמר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לשמוע את התשובה שלו. עם כל הכבוד לך, מירב, את לא עונה. זה לא עניינך. אני רוצה תשובה.
ששי דקל
ההקצאה היא למועצות האזוריות עצמן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שמעבירות את זה לישובים. זאת אומרת, לישובים אין קריטריונים כדי שיקבלו?
היו"ר משה גפני
אתה רק המועצות האזוריות? מה קורה ברמת הגולן?
מעיין ספיבק
גם.
היו"ר משה גפני
מועצות אזוריות? ההתיישבות הצעירה? יש הגבלת תושבים ברמת הגולן? מספר מוגבל?
מירב בן ארי (כולנו)
יש הרבה מועצות אזוריות ברמת הגולן.
היו"ר משה גפני
אבל יש מספר מוגבל?
ששי דקל
לא הבנתי את השאלה.
היו"ר משה גפני
אמרתם שיש את גודל הישוב. יש גם הגבלה כאשר ישוב גדול מאוד לא מקבל. אמרתם?
ששי דקל
לא אמרנו.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה ששואל היושב ראש. הגרה של התיישבות צעירה היא הגדרה פלואידית. עכשיו השאלה אם יש לכם איזה קריטריונים, כן או לא, או שיש לכם רשימה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגיד מה הקריטריונים.
היו"ר משה גפני
מה הקריטריונים שהוציאו את הישובים החרדים החוצה.
דוד אמסלם (הליכוד)
עזוב חרדים. יש לכם קריטריונים?
ששי דקל
לא הוציאו.
דוד אמסלם (הליכוד)
שאלנו אם יש קריטריונים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אין קריטריונים, אסור לכם לאשר.
ששי דקל
זה רק למועצות האזוריות.
דוד אמסלם (הליכוד)
אם כן, אחד זה מועצות אזוריות.
ששי דקל
אני רוצה להסביר את הרקע. המועצות האזוריות האלה קיבלו לאורך שנים מענקים של התיישבות צעירה. בסוף 2016 נחתם מתווה כדי לסיים את המהלך הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוחלט לסיים אותו כי הוא היה לא שוויוני, נטול קריטריונים. תגיד את כל המשפט. עכשיו אנחנו שואלים אותך מה הקריטריונים ואתה לא יודע לענות לנו.
ששי דקל
עניתי.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני מבין ממך שזו תכנית גמילה.
ששי דקל
בדיוק. זו תכנית גמילה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז תכתבו תכנית גמילה.
היו"ר משה גפני
אני לא נוהג לשאול על חרדים אבל כאן זה קצת מעניין אותי. איך יצאו הישובים החרדים מהתכנית? מה היו הסיבות?
ששי דקל
אני לא יודע מה היה בעבר, אבל לאורך השנים שהמועצות האלה קיבלו בעבר, רק המועצות האלה קיבלו ולכן הגמילה היא רק להם.
היו"ר משה גפני
למה רק אלה קיבלו ולא אלה?
דוד אמסלם (הליכוד)
הוא לא יודע לענות לך למה. הוא לקח מצב נתון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גפני, מחילה, אתה יודע את התשובה. אל תהיה סתם דמגוג.
היו"ר משה גפני
לא. אנשים עוד יחשבו שאני באמת יודע את התשובה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני גר בקדומים וקדומים לא מקבלת. קרני שומרון לא מקבלת. אפרת לא מקבלת. קריית ארבע לא מקבלת. התיישבות צעירה כמו ברמת הגולן. ישובים קטנים של עד 3,000 תושבים.
היו"ר משה גפני
ברמת הגולן יש מגבלה של 3,000 תושבים?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בוודאי.
היו"ר משה גפני
אתה בטוח?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני כמעט בטוח. קדומים בחוץ בגלל שהיא חרדית? קרני שומרון בחוץ בגלל שהיא חרדית? תפסיק להרגיש נדפק. ברצינות. לא כל הזמן דופקים אותך. אתה לא כזה מסכן. חלאס. זו תקנה מסוימת שנבנתה להתיישבות כפרית קטנה עם מגבלות של תושבים. לא קשור לחרדים ולא חרדים.
היו"ר משה גפני
אני יכול לענות?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תמיד. אתה היושב ראש. אתה צריך לקבל רשות ממני לענות? תענה. אגב, עמנואל היא עיר חרדית? היא מקבלת? היא מקבלת. אז תפסיק להרגיש דפוק כל הזמן. היא קטנה והיא מקבלת.
היו"ר משה גפני
לא מועצה אזורית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל היא מקבלת.
היו"ר משה גפני
היא מקבלת. כל הכבוד שהיא מקבלת. אני מציע שהם יכתבו לך מכתב תודה על כך שהיא מקבלת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. ממש לא.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לומר לך שמה שהיה בכל הקריטריונים האלה בעבר, מה שהוא קורא תכנית גמילה, עשו הכול על מנת שהחרדים יהיו בחוץ. אתם מנצלים את החרדים ביהודה ושומרון כדי להגיד שהמספר הוא גדול. אנחנו לא מתנחלים. אנחנו לא מתנחלים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כל מי שבארץ, הוא מתנחל.
היו"ר משה גפני
לא מתנחלים. לא. לנו לא היה פתרון דיור והלכנו למודיעין עילית, הלכנו לביתר עילית. אתם הייתם צריכים להתנהג כמו בני אדם ולהכליל את כולם בתוך הסיוע הזה אבל לא עשיתם את זה כי אתם סקטוריאלים ואתם דואגים לעצמכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בטח. אתה ממש דואג לביתר עילית ולמודיעין עילית. אתה דואג שם לכבישים ולצורכי מיגון. אתה ממש דואג להם. תעשה לי טובה.
מוסי רז (מרצ)
אני רוצה תשובות. אנחנו כבר כמה פעמים העברנו מענקים ליש"ע. אני רוצה לדעת מה הסכומים, שיביאו אותם לכאן ושלא יאמרו לי שלא העברנו כי זה לא נכון.

שנית. מה ההתייחסות לדוח מבקר המדינה על כך שהמועצה האזורית בנימין גנבה את הכסף והעבירה למאחזים לא מורשים. אני לא מדבר על לא חוקיים. מאחזים לא מורשים. האם אנחנו מבטיחים לתת כסף גם למי שגנב אותו? איך אתם עושים את הדבר הזה? אני לא מבין. אני רוצה תשובות. אם אין לכם עכשיו תשובות, תלכו ותבואו בעוד שעה עם תשובות.
היו"ר משה גפני
תודה. אני מבקש תשובות גם על השאלות שנשאלו קודם.
ששי דקל
לגבי רשימת הרשויות שמקבלות, צירפנו אותה, את רשימת הרשויות והסכומים.
היו"ר משה גפני
אני שיבחתי את דברי ההסבר שלכם. היום מגיעה העברה ואנחנו יודעים על מה מדובר. יש לי אפשרות, כתוצאה מהפירוט שלכם, להתווכח עם חבר הכנסת סמוטריץ'. כך לא היינו יודעים להתווכח.
ששי דקל
לגבי הדוח של מטה בנימין, מה שנאמר, אני לא מכיר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לך, תבדוק ותחזור אלינו. היה דוח מבקר המדינה שהכסף הזה נגנב. אתם מעבירים כסף לגנבים? זה הרי לא יכול להיות.
דוד אמסלם (הליכוד)
למה אתה מפריע לו לדבר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא אומר שהוא לא יודע.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז הוא לא יודע. תן לו לדבר.
היו"ר משה גפני
תמשיך. אני מבקש לענות על השאלות.
מוסי רז (מרצ)
אני מציע שכל גנב יקבל מאתנו משכורת.
היו"ר משה גפני
זה רעיון טוב, אבל אל תחתים אותי על החוק הזה.
מוסי רז (מרצ)
אתה עושה את זה כאן. אתה עושה את זה בעל כורחך.
היו"ר משה גפני
תענה על השאלות שנשאלו, על מה שאתה יודע ואז נחליט מה אנחנו מצביעים.
ששי דקל
לגבי העברות השנה, אני צריך לבדוק. אין לי את זה כאן.
מוסי רז (מרצ)
תבדוק ותחזור. זאת הונאה. אין מילה אחרת. זו מילה מתונה מדי.
היו"ר משה גפני
אני מבקש את מה שהם ביקשו. תעביר לנו את זה ואני אעביר לחברי הוועדה.
מוסי רז (מרצ)
אנחנו עושים מעשה פלילי. להצביע כאן בעד, זה מעשה פלילי כי הוא הונה אותנו בהתחלה ועכשיו אין לו נתונים. פתאום אין לו נתונים. אנחנו יודעים שהכסף הזה עובר לגנבים אבל לא יודעים לאיזה גנבים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו נצביע נגד בכל מקרה, אבל זה לא שייך. אסור לקיים את ההצבעה הזאת. אנחנו דורשים את זה במסגרת הנוהל. זאת פנייה לגיטימית שלנו.
מוסי רז (מרצ)
זו גניבה. זאת לא העברת תקציב, זה לא שינוי תקציבי, זאת גניבה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה רוצה שנדבר על כל הכספים שהעברתם לקיבוצים כל השנים?
מוסי רז (מרצ)
מה הקשר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
באמת אין קשר. לקיבוצי השמוצניקים מותר.

גפני, יש לך רוב.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור פניות 81 ו-82? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 8
נגד – 3
פניות מספר 81 ו-82 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה. עוד חצי שעה הצבעה על הרביזיה.
דוד אמסלם (הליכוד)
תצביע על הרביזיה.
היו"ר משה גפני
מה מספר הפנייה עליה הוגשה רביזיה?
טמיר כהן
89 עד 91, משרד החינוך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
הצבעה עוד חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:06 ונתחדשה בשעה 12:09.)
היו"ר משה גפני
אנחנו מחדשים את הישיבה. אנחנו מצביעים על הרביזיה שביקשנו להצביע עליה לפני ההתייעצות הסיעתית.
טמיר כהן
פניות מספר 89 עד 91.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
בעד – מיעוט
נגד – רוב
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה ועל כן פניות מספר 89 עד 91 נתקבלו.
טמיר כהן
הרביזיה הבאה ב-12:15.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לחברי הקואליציה שבשעה 12:15 יש הצבעה על הרביזיה שצריך לאשר אותה. אנחנו צריכים לקבל את הרביזיה ולאחר מכן להצביע על הפנייה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:11 ונתחדשה בשעה 12:15.)
היו"ר משה גפני
אנחנו מחדשים את הישיבה.
טמיר כהן
פניות 64 עד 65.
היו"ר משה גפני
יש בקשה שלי לרביזיה. פניות מספר 64 עד 65. מי בעד אישור הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 8
נגד – 5
הרביזיה התקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה התקבלה.

אנחנו עוברים לפניות מספר 64 עד 65. עמוד 19. אני רוצה לומר לחברי הוועדה שזו פנייה טובה וצריך לתמוך בה. רשויות פיקוח. שלא נישאר בלי רשויות פיקוח.
דוד אמסלם (הליכוד)
זה ברור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל הוא לא ענה אם יש להם גז במזגן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור פניות מספר 64 עד 65? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 8
נגד – 5
פניות מספר 64 עד 65 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
דוד אמסלם (הליכוד)
יש עוד רביזיה?
היו"ר משה גפני
כן. בשעה 12:20. עוד שלוש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:17 ונתחדשה בשעה 12:20.)
היו"ר משה גפני
אנחנו מחדשים את הישיבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, לפני שאתה ממשיך ברביזיה, אני מבקש לשמוע את חוות דעתה של היועצת המשפטית בנושא הזה של ההתיישבות הצעירה, האם קיבלנו מענה לפנייתנו והאם לא ראוי היה לדחות את ההצבעה בעת הזו עד לקבלת התשובות.
היו"ר משה גפני
כשהיא תגיע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. ביקשתי לדעת לפני הרביזיה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אענה לך. היות ומדובר במשהו היסטורי שקורה כבר הרבה מאוד שנים. זה כל הסיפור. אתה רוצה את הפרטים, תקבל. אני לא חושב שצריך לדחות משהו בגלל שזה לא משהו חדש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני חושב שחשוב מאוד שנקבל את הפרטים לפני שמצביעים. גם אתם צריכים את הפרטים לפני כן.
דוד אמסלם (הליכוד)
הסברתי לך. אנחנו קיבלנו את הפרטים בעבר. הרי זאת לא פעם ראשונה שאנחנו מצביעים. רק שכחנו אבל זכרנו שזה בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הזיכרון שלי הוא אחר ולכן אני רוצה את הפרטים.
דוד אמסלם (הליכוד)
תקבל אותם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש לקבל אותם לפני שאני מצביע כי אני מצביע על סמך מצג עובדתי שמונח לפני. חבר הכנסת אסלם, אתה חס וחלילה לא רוצה לפגוע בעבודתי הפרלמנטרית.
דוד אמסלם (הליכוד)
חס ושלום. אם על כל סעיף בתקציב תהיה לך בקשה כזאת, יכול להיות שנעביר תקציב אחרי 30 שנים. תבקש את הניירות של כל משרד. אם אתה באמת הגון, תקבל את הפרטים ואם תהיה בעיה, נבוא ונסביר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני עדיין רוצה לשמוע את חוות דעת היועצת המשפטית, אם לא אכפת לך. אני מאוד מכבד אותך, אתה יודע, אבל אני רוצה לשמוע אותה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אמרתי לך מה העמדה שלי אבל אתה סוברני לקבל כל החלטה עם עצמך.
היו"ר משה גפני
מיקי רוזנטל רוצה לדעת לגבי הפנייה הבאה עליה יש רביזיה, את עמדת היועצת המשפטית של הוועדה, האם אפשר להצביע על זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
האם לאור העובדה שביקשנו פרטים מהותיים בקשר לרביזיה ולא קיבלנו. שאלנו מספר גדול של שאלות לגבי הקריטריונים, לגבי המהות. אני בכלל שמעתי מיושב ראש הקואליציה שזאת תכנית גמילה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להצביע על פנייה קודמת. לא קשור לזה.

הוגשה רביזיה על פניות מספר 87 עד 88, משרד האנרגיה.

מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 8
נגד – 5
הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני רוצה לומר משהו גם יעזור ליועצת המשפטית לגבי השאלה ששאל ידידי מיקי רוזנטל. יש שאלות שנשאלו כאן ואם צריך לקבל עליהן תשובות או הבהרות, שיהיו לכל חברי הוועדה ולא רק למיקי רוזנטל.
היו"ר משה גפני
נכון. אני ביקשתי שיעבירו לנו ונעביר לכל חברי הוועדה.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני מבקש שזאת תהיה הפרוצדורה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אחזור על התשובה שאמרתי. היות שמדובר בסעיף ישן מאוד, זה לא משהו חדש שהפתיע אותנו, להפך, זאת תכנית גמילה, לכן אני לא חושב שצריך לעכב בגלל שממילא זה כבר ישן ובוודאי נבדק לאורך כל השנים. אם רוצה מיקי, יכול לבקש את הפרטים.

עכשיו אני אומר ברמת המהות. כאשר מדובר בסעיפי תקציב, אתה יכול לעצור כל סעיף תקציב ולקבל את כל הספרים של אותו סעיף אבל לא תתקדם לאף מקום. אם הוא ירצה ובאמת יסתבר לו שיש משהו, נבוא וניכנס לדיון חדש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, בתכנית ארוכת טווח, ישוב צעיר הוא כבר לא ישוב צעיר. הישובים האלה הם כבר לא צעירים. ההגדרה של ישוב צעיר היא לא לנצח. פעם שאלו את שמעון פרס זכרונו לברכה מה זה צעיר, והוא אמר שצעיר זה הגיל שלו והוא שנה. הישובים ביהודה ושומרון הם צעירים לנצח. הם תמיד עונים לקריטריון של להביא עוד כסף ולאוצר יש תמיד כסף ליהודה ושומרון. אני לא מקבל את ההגדרה של צעירים. אין שם שום ישוב צעיר. אני מכיר את יהודה ושומרון לפחות כמו אלה שיושבים בחדר הזה. אין שם שום ישוב צעיר. כולם ישובים ותיקים, כולם יחסית חזקים. הישובים הצעירים הם רק מאחזים לא חוקיים ויש קרוב ל-100 כאלה שהם ישובים קטנים ומבודדים אבל הם לא חוקיים.

מועצה אזורית שומרון, בראשה עומד בן אדם שמשפיע, היא מככבת בדוח מבקר המדינה בצורה שאין לה תקדים במועצות אזוריות ועוד לא אמרתי על גרשון מסיקה שרצה להתמודד אחרי שהוא הפך להיות עד מדינה. גם הוא מאותו מקום.

אני לא חושב שזה נכון. אני אומר לך שוב, הייתי עוזר שר הביטחון ולעולם לא אמרו שאני דופק אותם אבל זה לא הגיוני שיהיה כאן צינור עיוור כזה. יש צינור עיוור מהאוצר ליהודה ושומרון, לוקחים כסף טוב. כתוב אצלנו סור מרע לפני שאתה עושה טוב. אז סור מרע. סור מרע, זה לא לתת ליהודה ושומרון, בטח לא בצורה עיוורת. דודי, אתה לא צריך להיות חתום. אתה בא ממעלה אדומים ואתה יודע על אכיפת החוק במעלה אדומים ואתה יודע איזה בלגן יש ביהודה ושומרון. אני הייתי קורא לגרשון מסיקה הורדוס. הוא חשב שהוא הורדוס. הוא כל הזמן בנה, ביום ובלילה, חוקי או לא חוקי.

אני חושב שזאת טעות להעביר את זה. אני רואה ברמת הגולן, גם קצרין, אלה לא ישובים צעירים. אני בעד ההתיישבות בכל מקום אבל שהיא תהיה חוקית ושהקריטריונים יהיו אחידים. לא יכול להיות שאנחנו מתלבטים. האוצר למשל לא מעלה את מחיר המטרה לחלב, האוצר לא משלם את המחיר של המחלבות, פתאום יש כסף לשם? זה סדר העדיפות הנכון? ביהודה ושומרון לא חסר שום דבר. הם גם בסוציו אקונומי גבוה. הם מקבלים מכל טוב הארץ, כולל החטיבה להתיישבות. עכשיו להעביר כסף ליהודה ושומרון? תנו לנגב ולגליל.

אני מתנגד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עלו ארבע סוגי שאלות שכולם נוגעים למהות המשפטית של השאלה האם אפשר להעביר את ההעברה התקציבית הזאת. מאחר שמדובר בכספים קואליציוניים בסופו של יום, שאלנו מה זאת התיישבות צעירה. כאמור, ראשית, היועץ המשפטי לממשלה צריך לאשר את הכספים הקואליציוניים, ושנית, צריך קריטריונים ברורים. שאלנו מה זאת התיישבות צעירה ולא קיבלנו מענה.

שנית. שאלנו האם יש התיישבות צעירה ברמת הגולן. לא קיבלנו על זה מענה חד משמעי.
יצחק וקנין (ש"ס)
כואב לי שאנחנו עובדים בשביל סמוטריץ שהוא לא כאן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שאלנו האם יש התיישבות צעירה נוספת ברמת הגולן למשל ולא קיבלנו על מענה הולם, ראוי ומוסמך.

שאלה שלישית נגעה לדוח מבקר המדינה לגבי החוקיות של העברת כסף לישובים שאינם מאושרים, שהמדינה לא מאשרת אותם, הממשלה לא מאשרת אותם. מדובר בהעברת כסף לישובים והאם יש ישובים שאינם מאושרים ומקבלים כסף כתוצאה מהמהלך הזה? ושוב לא קיבלנו תשובה.

יש כאן שאלות חוקתיות עקרוניות שלטעמי עד שלא מקבלים תשובה עליהן, אי אפשר להצביע על הסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו הצבענו על הסעיף. אתה מדבר על הרביזיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
על הרביזיה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, תראה את הטבלה. שדולה מזרחית, התיישבות צעירה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מכירים את זה. אתה דורך לנו על יבלות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קצרין היא התיישבות צעירה?
דוד אמסלם (הליכוד)
אתה נגד קצרין?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני בעד אבל היא לא התיישבות צעירה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים שגם ביתר עילית תקבל וגם קצרין תקבל אבל אלה לא החבר'ה של סמוטריץ. זה כל ההבדל.
קריאה
לא הבנתי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה אינטליגנטי. אתה יודע בדיוק מאיפה הכסף הזה נולד.
דוד אמסלם (הליכוד)
ובאיזה חטא נושא סמוטריץ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק. זה כסף של סמוטריץ.
דוד אמסלם (הליכוד)
ושל ברושי, הכסף של הקיבוצים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל אתם לא אומרים את זה. כל היום אתם אומרים את זה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אומר. אנחנו מכירים את העמדה שלכם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. אתה לא מכיר את העמדה שלנו.
דוד אמסלם (הליכוד)
לרוב אתם תומכים בעיקר בהתיישבות הערבית ולא ביהודית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. תעשו את העבודה בשביל סמוטריץ'. אין בעיה. בסוף גם איילת שקד תיקח לו את המפלגה והכול בסדר.
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו עושים בשביל היהודים בכל חלקי הארץ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין בעיה. תמשיכו כך. תהיו שבויים של החבורה הזאת ביהודה ושומרון והכול יהיה בסדר. אפשר לקבל תשובה?
שגית אפיק
כן. לפי הנוהל של הוועדה, למעשה ההסברים על ההעברות התקציביות מתחלקים לשני חלקים. החלק הראשון הוא בדברי ההסבר שאתם מקבלים ושהם הורחבו לא מעט בשנים האחרונות. בשנה וחצי האחרונות, למעשה מאז עשינו את הנוהל, שיר עוברת על כל העברה ואם היא חושבת שיש השלמות, היא מבקשת. במקרה של ההעברה הזאת, שיר לא חשבה שצריך השלמות לדברי ההסבר. אף על פי כן משרד הפנים שלח השלמות לדברי ההסבר ובהשלמות האלה יש את התוספות בדבר הישובים שזכאים ולא זכאים. אתם יכולים לראות את זה בחוברת אצלכם. הם מפרטים את הישובים לפי שלושה סוגי ישובים שזכאים ולא זכאים.

החלק השני, לפי הנוהל, הוא מתן תשובות לחברי הוועדה על שאלות שהם מעלים. אני חושבת שהשאלות שהעליתם הן לא שאלות כמו שאתה הגדרת אותן ברמה החוקתית, כזאת שאם אתם לא מקבלים עליהן מענה, למעשה לא קיבלתם הסבר שהוא הסבר מספק על מה ששאלתם, כך שלא ניתן להצביע על ההעברה הזאת.

יחד עם זאת, אני חושבת – ומסכים גם נציג המשרד כאשר על אחת השאלות הוא עצמו אומר שאין לו תשובה והוא צריך לבדוק את הדברים – שאם היושב ראש מסכים, אפשר להחזיק את הרביזיה הזאת ליום אחד, לאפשר לו לתת תשובות בכתב.
היו"ר משה גפני
כמה זמן ייקח לך להכין את התשובה?
ששי דקל
לגבי דוח מבקר המדינה, אני לא מכיר ולכן אני לא יודע לומר. לגבי ההעברה שהיו השנה, אני אלך למשרד ואני אעביר.
היו"ר משה גפני
אם תעביר היום, אנחנו היום כאן בישיבה ארוכה ואני אצביע על הרביזיה.
ששי דקל
אני אעביר.
היו"ר משה גפני
בסדר. תעביר את זה היום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מחכים לתשובות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה מדבר כאן על שתי תכניות שבתוכן יש גם כפילות. יש 181101, העברות לרשויות מקומיות בגין פיתוח, הסכם התיישבות צעירה והשדרה המזרחית.

אדוני היושב ראש, מעולם לא היה שימוש כזה במונח בעזרת השם. העברות לרשויות מקומיות בגין פיתוח, הסכם התיישבות צעירה והשדרה המזרחית. בעמוד השני פירוט תכניות 181102, מענקים לרשויות מקומיות ביו"ש. עכשיו זה חוזר. גוש עציון, הר חברון, מטה בנימין. יש כאן כפילות.
היו"ר משה גפני
אתה נגד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני קודם כל אומר שזה לא תקין. באמת, דודי, אפשר להצביע בעד ונגד, אבל הדבר החשוב זה שתהיה כאן אמינות ולא לקבל נתונים שמראש הם כוזבים והם לא נכונים. השימוש הזה במונחים, שלא יבלבלו אותנו. רוצים להעביר כסף – תעבירו אבל תגידו למי, כמה, לפי החוק וקריטריונים. מה זה שתי תכניות? יש כאן כפל מבצעים. מה זה שדרה מזרחית? זה לא בסדר. אחד שדרה מזרחית, אחד שדרה מערבית.
היו"ר משה גפני
מה זה השדרה המזרחית?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
השדרה המזרחית, זה מונח גיאוגרפי עוד מאז ששת הימים. הוא הולך לאורך הציר.
דוד אמסלם (הליכוד)
אם זה מונח מאז ששת הימים שאתה מכיר אותו ואפילו אנחנו לא הכרנו - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא. לא מכיר.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז אתה אומר לנו עכשיו שהם מבלפים? אני לא הכרתי את המונח.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
המונח לא קשור.
היו"ר משה גפני
הבנו את העיקרון. אנחנו נכריע בדבר בהצבעה.
דוד אמסלם (הליכוד)
השדרה המזרחית היא בקעת הירדן? היא בקעת הירדן. יש לך בעיה עם זה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא. אין לנו בכלל בעיה. דודי, אתה לא קורא אותנו נכון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
השדרה לא קשורה לכסף.
מוסי רז (מרצ)
בשבוע שעבר, בעקבות הפרסום על הגניבה של המועצה האזורית בנימין, פניתי ליועץ המשפטי של הכנסת שינחה את הוועדה שלא להעביר אליהם כסף עד שיתברר העניין הזה. אני מבקש לבדוק את הפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
הדבר יוכרע בהצבעה. אנחנו מעכבים את ההצבעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עד שיהיו תשובות.
היו"ר משה גפני
יהיו תשובות היום.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא. רגע. מה שאמרה היועצת המשפטית זה שנעכב את זה ביום. זאת אומרת, אנחנו מבקשים ממך לתת את התשובות היום.
היו"ר משה גפני
בוודאי.
דוד אמסלם (הליכוד)
בכל מקרה נעשה את ההצבעה מחר, עם התשובה ובלי התשובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא.
שגית אפיק
הוא ייתן היום תשובות.
היו"ר משה גפני
היא אמרה שאפשר להצביע גם עכשיו. היא ביקשה ממני, ואני מסכים, לדחות ביום.
דוד אמסלם (הליכוד)
אתה יכול לא להסכים ולעשות הצבעה.
היו"ר משה גפני
נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו פרורוגטיבה של יושב ראש הוועדה.
דוד אמסלם (הליכוד)
הוא כיבד אתכם.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום. אני רק רוצה למסור הודעה לוועדה. אני חשבתי לשים היום את הנושא של הוועדה ליציבות פיננסית בהסכמת האופוזיציה, להגיע להסכמה, מה שדיברנו אתמול בדיון. דיברנו אתמול בדיון והייתה הצעה ששגית ניסחה אותה ואנחנו הסכמנו. אנחנו, גם האופוזיציה וגם הקואליציה, הסכמנו והסכים גם שי באבד. דיברתי אתו בטלפון. הייתה הסכמה. רציתי לשים את זה על סדר היום ולסיים את הסאגה הזאת. הייתה בזה גם מעלה מבחינתנו, כמו שקראנו לזה, להכניס רגל בדלת ואנחנו בתוך העניין, בתוך החוק.

לפתע חזרו בהם במשרד האוצר היועצים המשפטיים מכיוון שמאיר לוין נמצא בטיסה והם צריכים את האישור שלו. בינתיים אין לנו תשובה חיובית ולכן הוועדה ליציבות פיננסית שלפי התכנית שלי היה לבקש מכם הסכמה לשים את זה בסוף סדר היום, אני לא שם את זה בסוף סדר היום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יתכן שיהיה מחר?
היו"ר משה גפני
יתכן שיהיה מחר. אם נקבל תשובה חיובית, נשים את זה בסדר היום. אני עוד יותר קיצוני משגית בעניין הזה. אם תתקבל תשובה בשעה סבירה כולם יוכלו לדעת שזה מה שקורה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מוסכם עלינו. אנחנו מעוניינים ומוכנים לסיים את החוק הזה.
היו"ר משה גפני
אין לי הסבר פסיכולוגי לעניין הזה.
קריאה
מאיר לוין לא באוצר.
שגית אפיק
אבל האוצר פנה אליו לקבל את חוות דעתו. אסי מסינג פנה אליו אתמול.
היו"ר משה גפני
התהליך היה שדיברתי עם שי באבד, הוא התקשר אלי כמה פעמים. מאיר לוין הוא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
שגית אפיק
הוא במשרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
הגענו להסכמה. ישבנו, ניסחנו, הכול בסדר. דיברנו עם האופוזיציה. הכול בסדר. אז התכוונתי לשים את זה על סדר היום ולדבר עם חברי הוועדה, להצביע ולגמור. גם משרד האוצר בלחץ וגם בנק ישראל בלחץ, וגם לנו אין עניין לעכב. פתאום קיבלנו הודעה ממשרד האוצר, מהלשכה המשפטית, שלא מוסכם. עם מנכ"ל האוצר סיכמתי.
שגית אפיק
הוא פנה לאסי מסינג לגבי הנוסח.
קריאה
מנכ"ל האוצר אמר שזה לא מתואם אתם?
היו"ר משה גפני
לא. מנכ"ל האוצר אמר שמוסכם עליו.
שגית אפיק
הוא ביקש שאסי ייתן את חוות דעתו לגבי הנוסח.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. אני לא הולך על הראש של אף אחד שם. אף אחד לא עושה לי טובה עם החוק הזה. שיגידו תודה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בזה. כך לא מנהלים מדינה.
קריאה
הפתרון הוא שיקול דעת בחוק.
היו"ר משה גפני
כן.
קריאה
על זה הבלגן?
שגית אפיק
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו כבר הסכמנו.
היו"ר משה גפני
הם הסכימו.
שגית אפיק
זה אחד הפתרונות שהוצע בישיבה הראשונה בנושא הזה, לפני כמה חודשים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תראו במה אנחנו מתעסקים. פשוט לא להאמין.
היו"ר משה גפני
אתמול ב-12:00 בלילה אני מקבל טלפון שהוא חזר בו.
קריאה
אני רק רוצה לומר שאני לא ידעתי על זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. לא האשמנו אותך. כשדיברנו בין לבין לבין לבין, דיברנו בשבחך. אתה ישנת. אנחנו דיברנו.

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.


הישיבה ננעלה בשעה 12:38.

קוד המקור של הנתונים