ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/07/2018

תקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
09/07/2018


מושב רביעי


פרוטוקול מס' 690
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ח (09 ביולי 2018), שעה 11:00
סדר היום
תקנות כלי היריה (הכשרה), התשע"ח–2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
תמר זנדברג
יעל כהן-פארן
חברי הכנסת
אמיר אוחנה
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
תמר רוסמן - משפטנית, משרד המשפטים

מאיה וינקלר - רמ"ד רישוי אגף שיטור , המשרד לביטחון הפנים

מאיר פוקס - עוזר ליועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

אורטל בלילתי - יועמ"ש מ"י, המשרד לביטחון הפנים

לוי ברחד - תובע רישוי חטיבת האבטחה, המשרד לביטחון הפנים

ליאורה עפרי - עורכת דין, המשרד להגנת הסביבה

אלעד יוסף לב - מנהל אגף תכנון ובניה, משרד הפנים

מרים סלומון - יועמ"ש, מ. שלטון מקומי

יסמין הרמן וייס - מנהלת תחום כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

מאיר רוט - יו"ר חטיבת כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

עפר זלצר - יבואן נשק, איגוד לשכות המסחר

אביב ארוך - יועץ לתחום כלי יריה, הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל

אורית אלוני - חברת ועד, עמותה לקידום תרבות הנשק בישראל

איתן ברוגרדי - מייסד "חמוש מאומן

ירון אלוש - מנהל קבוצה "חמוש מאומן"

מרים זלקינד - נציגת שדולת הנשים בישראל

גיתית ויסבלום - נציגת החברה להגנת הטבע

בני פרץ - פעיל חברתי

רוני הראל - יו"ר עמותת מדריכי הירי והבכירים בישראל

דרור בוימל - מוזמן/ת

טל ימיני - מוזמן/ת

נירית אהרון - מוזמן/ת

עמי שחר - מוזמן/ת

אביב טטרסקי - מוזמן/ת

שרי אנסאר - מוזמן/ת

מלכה שניאור - מוזמן/ת

זאב הכהן - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק


תקנות כלי היריה (הכשרה), התשע"ח–2018
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה בתקנות כלי היריה (הכשרה), 2018, ישיבה שלישית. אני מקווה היום להשלים את ההקראה ולהצביע על התקנות, אחרי שעשינו עבודה משמעותית. אני מבין שהתווסף לנו סעיף 5 – טווח ירי וגודל מטרה, נכון? בוא נקריא אותו.
עידו בן יצחק
טווח ירי וגודל מטרה
5.
(א)
טווח הירי לביצוע אימון בירי, לרבות המבחן המעשי בכלי יריה מסוג אקדח, הוא 7 מטרים וגודל המטרה הוא 60X40 ס"מ.
(ב)
טווח הירי לביצוע אימון בירי בכלי יריה מסוג אקדח אוויר ורובה אוויר הוא 10 מטרים וגודל המטרה הוא 60X40 ס"מ.(ג)
טווח הירי לביצוע ירי בכלי יריה מהסוגים רובה צייד, רובה זעיר ורובה צבאי הוא 15 מטרים וגודל מטרה הוא 60X40 ס"מ.
(ד)
טווח הירי לביצוע ירי בכלי יריה מסוג רובה צלפים הוא 25 מטרים וגודל מטרה הוא 60X40 ס"מ.
היו"ר יואב קיש
טוב. אנחנו עשינו פה מהלך חדשני, שלא היה קיים בתקנות ההכשרה בעבר: לראשונה ייבחן הנבחן, לצורך העניין, על תוצאה, מה שנקרא ביצוע. לא רק לעבור הדרכה ולראות ובזה נגמר העניין, אלא באמת ייבחן לראות אם הוא פוגע, כדי לראות שהוא באמת מסוגל לעמוד בדרישה שהחוק מגדיר, שיש לה משמעות לירי במרחב הציבורי, היה וקורה משהו. ולכן אני אומר: יש פה מהלך מאוד חדשני, שהובא על ידי משרד הבט"פ, אנחנו בוועדה הסכמנו לעניין.

אני רק רוצה לשאול פה, בצד הזה בדרך כלל יושבים לי החבר'ה מהשוק הפרטי, יותר מומחי היריה וכיוצא בזה: האם ההגדרות פה לגודל מטרה וטווחים לפי סוג כזה נראה לכם מקובל?
קריאה
מצוין.
קריאה
בהחלט.
היו"ר יואב קיש
מצוין. אז בוא נמשיך בבקשה עם ההקראה, עמוד 7.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
איפה נכנס הקריטריון של עבר או לא עבר את המבחן? בסעיף הזה?
היו"ר יואב קיש
תיכף נגיע לזה. תודה. נא להמשיך עם ההקראה. באיזה עמוד אנחנו?
עידו בן יצחק
אנחנו בעמוד 8, שבו נמצא הטופס.
היו"ר יואב קיש
7 הקראנו? 7 הקראנו. אז עמוד 8, כן.
עידו בן יצחק
זה הטופס של אישור על ידע והכשרה קודמים בתפעול כלי יריה מסוג אקדח.

1. אני מאשר כי מר/גב' ___ מספר תעודת זהות ___ הוא/היא בעל/ת ידע והכשרה בתפעול כלי יריה מסוג אקדח ועבר/ה / משמש/ת / שימש/ה - -
היו"ר יואב קיש
למי הטופס הזה? לא הבנתי.
יוסי מנשה
למי שיש לו ידע והכשרה קודמים, על מנת שיעשה את ההכשרה המקוצרת לקבלת רישיון ראשון.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. זו ההכשרה כמו שקיימת היום למי שיש לו ניסיון.
יוסי מנשה
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
עידו בן יצחק
- - במסגרת אחת או יותר מן החלופות הבאות (סמן את החלופה המתאימה):

(1) הכשרה בתפעול, הכרה ואימון בכלי יריה בגוף ביטחון;
(2) מדריך ירי בגוף ביטחון;
(3) מדריך ירי לפי סעיף 5ד לחוק;
(4) הכשרה במטווח קליעה בעל רישיון לפי סעיף 7 לחוק.
2. הכשרתו/ה האחרונה בוצעה ביום ______. אני מאשר כי לא חלפו 3 שנים ממועד ביצוע ההכשרה האחרונה.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
עידו בן יצחק
ואז בעלי התפקידים בגוף הביטחוני: אם זה צה"ל – אז קצין חיל רגלים וצנחנים ראשי או מי מטעמו;
משטרת ישראל – קצין כשירויות מחוזי;
שירות בתי הסוהר – קצין כליאה ארצי;
משמר הכנסת – קצין הכנסת;
שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – ראש ענף פרט;
והרשות להגנה על עדים – שנוספה בעקבות הדיון הקודם – מנהל הרשות או מי מטעמו.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
עידו בן יצחק
עכשיו אנחנו עוברים לחלק ב', שעניינו הכשרה ראשונה למאבטחים.
היו"ר יואב קיש
עשינו פה שינוי או שזה כמו שהיה?
יוסי מנשה
זה אותו דבר כמו שהיה קודם.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אז בוא תקריא את זה זריז.
עידו בן יצחק
(א) משך ההכשרה – 9 שעות ברצף; התכנית כוללת - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, רק להבין.
היו"ר יואב קיש
זה למאבטחים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה בנספחים, זה לא חלק מהתקנות?
עידו בן יצחק
זה חלק. זה תוספת לתקנות, זה חלק בלתי נפרד מהתקנות, זה חלק ממה שמובא - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל זה לא טוב, כי זה כאילו נוסח התקנות - - -
היו"ר יואב קיש
קודם היה טופס שבאמת רצינו לראות אותו, שמקל על מי שיש לו ניסיון והכשרה לא לעבור הכשרה מלאה. עכשיו אנחנו עוברים פר נושא נושא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה בעצם חלק ב' וחלק א' של התוספת הראשונה.
עידו בן יצחק
נכון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר. פשוט להבין את המסגרת.
אביב ארוך
ארגון חברות האבטחה – יש לנו מה להגיד.
היו"ר יואב קיש
אז תן לו לקרוא.
עידו בן יצחק
(1) עיוני –

(1). חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
(2). בטיחות כללית;
(3). שימוש בכלי יריה, הוראות פתיחה באש ותרחישי איום במרחב הציבורי;
(4). אחסנה, אחזקה ונשיאה;

(2) אימון ותרגול ללא ירי –

(1). הכרה, תיאור ותכונות;
(2). פריקה וטעינה;
(3). פירוק, הרכבה ותרגול;
(4). אחיזה, כיוון וירי – עבודה נכונה על ההדק;
(5). דריכה, שליפה, כריעה, החלפת מחסניות;
(6). טיפול בתקלות;
(7). תרגול מאחורי מחסה;

(3) אימון ירי של 120 כדורים לפי הכללים הבאים:

(1). מתן הוראות בטיחות לפני ביצוע הירי;
(2). ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע;
(3). הירי יתבצע באופן פרטני ואישי לעובר הכשרה לכל אורך האימון;
(4). רישום פגיעות ומתן הערות מדריך הירי לעוברי הכשרה יתבצע בסיום כל מקצה;

(4) מבחני הסמכה –

(1). מבחן עיוני – ציון עובר של 80% ומעלה;
(2). מבחן מעשי – ירי של 30 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.

(ב) מי שלא עמד בדרישות תכנית ההכשרה כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות נוספות.

(ג) האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני יהיה תקף לתקופה של שלושה חודשים מיום ביצוע הכשרה.

(ד) מי שלא עבר את מבחן העיוני בהצלחה לא יוכל לבצע אימון ירי, לרבות מבחן מעשי.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. הערות לגבי זה? רצית להתייחס, בבקשה.
אביב ארוך
כן, אביב, ארגון חברות האבטחה. קודם כול, בכותרת, מה זה "רישיון והרשאה"? רישיון נשיאה לכלי יריה ארגוני – לא ברור לנו מה זה רישיון והרשאה.
מאיר פוקס
אני אסביר. "רישיון והרשאה" שהכותרת מתייחסת אליו זה רישיון למאבטח לפי סעיף 10ג(ג), והרשאה זה לפי סעיף 10ג(ב). כלומר, הכוונה לאנשים שהם מאבטחים, וזו ההכשרה שהם צריכים לעשות.
יוסי מנשה
כל עובד ארגון, על מנת לקבל נשק, הנשק שלו ששייך לארגון, הארגון צריך לרשות אותו בתעודת הרשאה, שהיא למעשה משמשת לו אישור לנשיאת הנשק לארגון. זאת ההרשאה.
אביב ארוך
אבל זה לא קשור להכשרה הזאת.
מאיר פוקס
כאן זה רק על מאבטחים.
יוסי מנשה
רגע, זה הסבר. מאבטח על פי חוק, לפי סעיף 10ג(ג), מחייב שכל אדם שעוסק באבטחה מחויב להחזיק רישיון כדי לעסוק באבטחה, וזה הרישיון שמדובר עליו.
היו"ר יואב קיש
זה ברור?
אביב ארוך
כן. בהמשך השורה "למעט מאבטח כהגדרתו" – גם מאבטחים כהגדרתם בחוקים עדיין דורשים את הרישיון הזה?
יוסי מנשה
בוודאי.
היו"ר יואב קיש
תודה. טוב, תמשיך.
אביב ארוך
רגע, יש לנו עוד כמה הערות.
היו"ר יואב קיש
לא, שאלתי, אמרת על הדבר הזה.
אביב ארוך
לא, לא. זה הדבר היחיד שנוגע לחברות אבטחה בכל הנייר הזה, יש לנו עוד כמה הערות.
היו"ר יואב קיש
אני שואל למה שהקראתי.
אביב ארוך
כן, כן.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
אביב ארוך
אני חייב לציין, התעודה הזאת, הרישיון הזה הוא לא רישיון מאבטח, הוא לא מסמיך אותך כמאבטח. הסמכת מאבטח היא של המשטרה, של מלמ"ב, של כל הגופים האחרים. בעצם בן אדם שמקבל את התעודה הזאת, הסמכות היחידה שלו היא הגנה עצמית על פי חוק. הוא לא נושא בשום סמכויות אחרות ולא בחובות אחרות.
מאיר פוקס
נכון. אם יש לו סמכויות אז זה במסגרת אחרת, במסגרת חוקים אחרים. כאן אנחנו לא מדברים על סמכויות.
היו"ר יואב קיש
רק על ההכשרה.
מאיר פוקס
על ההכשרה.
אביב ארוך
ולכן אני שואל למה ההכשרה הזאת שונה - - - מהכשרה של אזרח שכנ"ל נושא באותן סמכויות ובאותן חובות? למה מישהו שלא הולך לעבוד במאבטח נדרש לעבוד 9 שעות וחידושים?
היו"ר יואב קיש
אוקיי, אז אתה שואל שאלה אחרת.
אביב ארוך
הוא לא יהיה מאבטח בעצם. כל הנושא הזה זה כמו רישיון נהיגה, הוא יכול לקבל ביד אקדח, אבל אחר כך הוא הולך ועובר עוד הכשרה של בין שבוע לחודשיים.
היו"ר יואב קיש
תענו לו בבקשה.
יוסי מנשה
חשוב להבדיל, אנחנו בחוק כלי יריה נותנים רישיון לנשק. הרישיון האחר של עבודה כמאבטח על פי סמכויות ניתן על ידי המשטרה. ואנחנו לא באים לערבב פה שני חוקים, אלא כל חוק עומד בפני עצמו. היות שאנחנו נותנים את הרישיון של הנשק, אנחנו מתייחסים לסעיף בחוק למתן הרישיון. וההכשרה הזאת אומרת שזאת ההכשרה על מנת שתוכל לקבל רישיון לעבוד כמאבטח.

אבל אי אפשר לערבב את הכול ביחד, חייבים לעשות הפרדה. את סמכויות העבודה שלך כמאבטח אתה מקבל במסגרת חוק הסדרת הביטחון של משטרת ישראל שאומר שאתה יכול לעבוד כמאבטח עם סמכויות, ואת זה לא מערבבים ביחד.
אביב ארוך
אני שואל: למה אזרח עובר איקס, ומאבטח צריך לעבור פי שתיים, פי שלוש?
יוסי מנשה
כי הוא מאבטח אחרים.
אביב ארוך
אבל הוא לא מאבטח אחרים לפי - - -
קריאה
כי זה המקצוע שלו.
קריאה
האזרח מאבטח את עצמו, והמאבטח מאבטח את הציבור.
אביב ארוך
יש לו לפי התעודה הזאת הגנה עצמית בלבד.
עידו בן יצחק
הרישיון לפי החוק הזה הוא למעשה הליך מקדים לקבלת ההסמכה כמאבטח. זאת אומרת, לא יכול להיות מישהו מוסמך כמאבטח בלי שיש לו את הרישיון מכוח זה.
אביב ארוך
נכון.
עידו בן יצחק
ולכן הרישיון שנדרש מכוח החוק הזה, כשהוא הולך למטרה של אבטחה, כשהוא הולך להסתובב עם הנשק כל יום בציבור, הוא צריך להיות יותר - - -
אביב ארוך
אם הוא הולך לקורס מאבטחים הוא לא עובר את התהליך הזה, הוא עובר תהליך אחר.
יוסי מנשה
סליחה, אני מבקש לתקן. תוכנית ההכשרה של מאבטח כוללת בתוכה את התוכנית הזאת, בתוספת של תוכנית הכשרה של המשטרה. זאת אומרת, החלק הזה הוא חלק בלתי נפרד מתוכנית הכשרה של המשטרה. עוד פעם, מנסים לערבב פה דברים שאני חושב שזה לא נכון, היות שכל אדם שרוצה לעבוד באבטחה חייב לקבל רישיון, קבלת הרישיון מותנה במעבר הכשרה. אליו מתלווה החלק המשטרתי, שהוא חייב לעבור על מנת להיות מוסמך מטעם המשטרה לעבוד כמאבטח. וכולם ביחד מהווים את המכלול.
עפר זלצר
יוסי, סליחה, אני רק אבהיר. יש שני סוגי מאבטחים, יש מאבטחים שהם תחת תו תקן משטרת ישראל, שחייבים לעבור קורס שישה ימים. יש מאבטחים שהם לא תחת תו תקן משטרת ישראל, שעושים את הקורס תשע שעות.
אביב ארוך
הם לא מאבטחים. הם לא מקבלים הסמכות של מאבטח בשום צורה שהיא.
עפר זלצר
הם עובדים כמאבטחים חמושים.
קריאה
זה לא נושא הדיון פה.
אביב ארוך
אוקיי, מקבל את דעתך. בכל זאת, ורק שאלה: כמו שהוספנו לפרטיים, אנחנו מבקשים להוסיף "גרייס" כמה חודשים, במידה ובן אדם לא חידש, שתהיה לו אופציה לחדש בלי לעבור את כל התהליך, כי מרגע שאיבד את הרישיון ביום אחד הוא לא יכול להתפרנס. יש פה הבדל מאוד משמעותי, בן אדם מאבד את הפרנסה שלו.
יוסי מנשה
השאלה לא מובנת.
אביב ארוך
כמו שרישיון פרטי ששכח, לא הספיק לחדש, מקבל שלושה חודשים, חצי שנה, לחדש, אנחנו מבקשים שגם מאבטח שמשום מה לא הספיק לחדש את הרישיון יקבל "גרייס", היות שהוא מאבד את הפרנסה שלו.
מאיר פוקס
מאבטח צריך להיות עם רישיון תקף.
אביב ארוך
גם אזרח, אבל - - -
מאיר פוקס
לא, אבל כאן זה משהו קצת בעייתי מבחינתנו. אנחנו לא רוצים שאדם שהוא מאבטח יסתובב - - -
היו"ר יואב קיש
לא דינו של אזרח שמחזיק ברישיון לדינו של מאבטח. זה כמו רישיון נהיגה של נהג מונית או רישיון נהיגה של אזרח רגיל, אני לא מתייחס לזה אותו דבר.
אביב ארוך
הוא יתחיל את התהליך.
היו"ר יואב קיש
שיתחיל בזמן, זה המקצוע שלו, זו העבודה שלו. אם לא, שלא יעסוק בזה. טוב, תודה, לא מקבל את הבקשה שלך. תודה. בבקשה, נא להמשיך להקריא.
עידו בן יצחק
אוקיי, אני עובר לתוספת השנייה. כאן אנחנו מדברים על הרענון שמתבצע במהלך השנה השנייה לנושא אקדח.

1. הכשרת ריענון לכלי יריה מסוג אקדח במהלך השנה השנייה לתקופת תוקפו של הרישיון -
(1) עיוני –הוראות בטיחות ושימוש בכלי יריה;
(2) מעשי- תפעול כלי יריה ואימון בירי בהתאם לכישורי המתאמן –
(1) ירי של 40 כדורים, כולל ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי;
(2) מבחן מעשי - ירי של 10 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.

(2) מי שלא עמד בדרישות הכשרת הריענון כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות נוספות תוך פרק זמן של 30 ימים מיום ביצוע הכשרת הריענון הראשונה.

(3) האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני יהיה תקף לתקופה של שלושה חודשים מיום ביצוע ההכשרה.

(4) מי שלא ביצע את הכשרת הריענון במהלך המועד האמור יידרש להפקיד את האקדח אצל סוחר מורשה תוך 72 שעות מיום קבלת הודעת פקיד רישוי על אי ביצוע הכשרת ריענון; חידוש הרישיון מותנה בהגשת בקשה חדשה וביצוע תכנית הכשרה כמפורט בתוספת הראשונה.

(5) מי שלא עמד בדרישות הכשרת ריענון יידרש להפקיד את האקדח אצל סוחר מורשה תוך 72 שעות מיום קבלת הודעת פקיד רישוי על אי עמידה בדרישות הכשרת ריענון.

2. (א) הכשרת ריענון לכלי יריה מסוג אקדח לצורך חידוש רישיון או לצורך המשך החזקה בהרשאה תימשך שעתיים רצופות;

כאן אנחנו עברנו להכשרת ריענון של לפני חודש, הקודם זה היה בשנה השנייה.
התוכנית כוללת
1.
עיוני –


0.
חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;


0.
בטיחות כללית;


0.
שימוש ותפעול כלי יריה, התגברות על תקלות והוראות פתיחה באש בתרחישי איום במרחב הציבורי;


0.
אחסנה, אחזקה ונשיאה;


1.
אימון בירי –
(א) ירי של 40 כדורים, כולל ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי;


1.
מבחני הסמכה –


1.
מבחן עיוני – ציון עובר 80% ומעלה;


1.
מבחן מעשי - ירי של 10 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.(ב) מי שלא עמד בדרישות הכשרת ריענון כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות ריענון נוספות עד תום תוקף הרישיון או ההרשאה.

(ג) האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני יהיה תקף לתקופה שלושה חודשים מיום ביצוע הכשרה.

(ד) מי שלא עבר את המבחן העיוני בהצלחה לא יוכל לבצע אימון ירי, לרבות מבחן מעשי.

(ה) מי שרישיונו או הרשאתו פקעו כתוצאה מכך שלא ביצע את הכשרת הריענון לצורך חידוש הרישיון או הרשאה יידרש להפקיד את האקדח במשטרת ישראל או בארגון שבו הוא עובד ללא דיחוי.

3 – כאן אנחנו מדברים על הכשרת ריענון של רובים וכלי נשק אחרים, שהם אחת לשלוש שנים.

הכשרת ריענון למי שמבקש לחדש רישיון בכלי יריה הוא כמפורט להלן:

סוג כלי היריה
תכנית הכשרה
משך ההכשרה ריענון
מספר כדורים

רובה צייד, רובה צלפים, רובה אוויר ואקדח אוויר
1. חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
2. בטיחות כללית;
3. שימוש ותפעול כלי יריה והתגברות על תקלות;
4. אחסנה, אחזקה ונשיאה.
שעה

11


רובה זעיר
רובה צבאי30


כלי יריה לצרכים וטרינריים


5 חיצי הרדמה
היו"ר יואב קיש
זהו, אני רוצה רגע לעצור פה. פה אנחנו מדברים על המסה הגדולה של בעלי הרישיון, לאקדח למעשה, בסוף יש לנו גם רישיון לפרטים נוספים. אנחנו הלכנו למקום של הכשרה ראשונה, שבה דיברנו על זה שהיא תהיה ארבע שעות.
קריאה
ארבע וחצי.
היו"ר יואב קיש
ארבע וחצי – איפה זה מופיע? אני לא רואה את זה.
מאיר פוקס
בתוספת הראשונה בהתחלה.
היו"ר יואב קיש
אה, לא פה, לא בתוספת השנייה. התוספת השנייה מדברת רק מה יהיה.
מאיר פוקס
נכון.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, ארבע וחצי. מה שחשוב להבהיר זה שהמבחן המעשי, כשהכוונה ציון עובר 70, אני אומר, זה שבעה כדורים במטרה זה עובר. פחות מזה לא עובר, יותר מזה כמובן עובר, אבל שבעה כדורים במטרה עובר. אני אומר את זה לכל המדריכים פה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ירי של 20 כדורים?
היו"ר יואב קיש
לא. מתוך עשרה. זה המבחן, המבחן זה עשרה כדורים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מתבלבלת אז בין העמודים. בתוספת הראשונה זה 20 כדורים.
היו"ר יואב קיש
יורים יותר. המבחן עצמו הוא עשרה כדורים, מתוכם שבעה במטרה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
בתחתית של עמוד 12.
היו"ר יואב קיש
זו הנקודה, זה עובר. ואני אומר עוד פעם, וזה אני אומר גם למדריכים: אנחנו מתחילים פה משהו חדש. יכול להיות שאנחנו סוטים ימינה או שמאלה, אני לא יודע. אם נגלה שבמירכאות זה קל מידי וזה נותן אולי רישיון למקרים שלא היינו רוצים, יכול להיות שצריך להקטין את המטרה – לא יודע, אולי ההיפך, אולי נגלה שאנחנו פוסלים אנשים שהם כן סבירים ומסוגלים. אז הדבר הזה אני מאוד מקווה מהמשרד לביטחון הפנים עוד שנה-שנתיים לשמוע, אחרי שהעסק הזה מתחיל לקרות, האם אנחנו במבחן הסבירות במקום טוב או לא?
אלעזר רוזנבאום
אתה מדבר על המאבטח הרגיל?
היו"ר יואב קיש
לא, אני מדבר על האיש שמחזיק רישיון רגיל.
אלעזר רוזנבאום
אז זה 20 כדורים.
היו"ר יואב קיש
המבחן הוא עשרה כדורים.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זה 50 כדור בסך הכול.
מאיר פוקס
צריך לעשות הבחנה. ההכשרה הראשונה היא 100 כדורים, זה 80 באימון ו-20 במבחן. בריענון זה 50 ועשרה כדורים.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אז דיברתי על הריענון. את צודקת, חברת הכנסת פארן, דייקו אותי. זה ההבדל בין הראשון לשני.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז בראשון זה 20 ובריענון 10?
היו"ר יואב קיש
20. מתוך זה 14 צריכים להיות במטרה.
בכל מקרה, אני אומר עוד פעם, אתם צריכים לעקוב ולראות, האם אנחנו פועלים בהיגיון מול הדרישות, מול הציבור, או שצריך לתקן? אין כוונה עכשיו ש-50% מאלה שמחזיקים רישיון ייכשלו. אם זה המצב – טעינו. וההיפך, אין כוונה ש-99.99 יעברו, כנראה שצריכים קצת כמה להיכשל על יכולות.
לכן אני אומר לכם
מתחילים פה מהלך חדש, אתם מקבלים את ברכת הוועדה. אני מבקש שתדווחו לוועדה בוא נגיד – שישה חודשים זה מהר מדי מכניסה לתוקף?
קריאה
שנה.
היו"ר יואב קיש
שנה. שנה מכניסה לתוקף על סטטיסטיקות של כמה לא עברו, כן עברו, מה שלמדתם מהשטח. גם לא חייבת להיות סטטיסטיקה, גם נושא איכותי, ההתרשמות, כדי שנדע האם אנחנו בתקנות - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
צריך רק להגיד, אדוני, שרק מקרים קיצוניים לא יעברו.
היו"ר יואב קיש
נכון. זו הכוונה. ודרך אגב, הוא היה עובר בשיטה הקודמת.
אמיר אוחנה (הליכוד)
נכון.
מאיר רוט
לא, הוא היה מוזמן לאימון חוזר שוב ושוב. אנשים - - - עד שהם השתפרו. זאת אומרת, לא ויתרנו. אגב, על האימון הנוסף אנשים לא משלמים, רק עבור התחמושת. הוא לא משלם עבור האימון הנוסף, לידיעה.
היו"ר יואב קיש
חברת הכנסת פארן, בנושא הסיפור של בן ארי – הגשת רוויזיה עכשיו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
על חריש? לא, אתה אומר בן ארי – תגיד מירב בן ארי.
היו"ר יואב קיש
מירב בן ארי. ואנחנו הלכנו עם האופוזיציה פה, ובהסכמות עם טיבי. ואם את רוצה לקרוע את ההסכמות, אני אפתח את הרוויזיה ואני אקרע להם את הצורה, אעיף להם את כל הנציגים שנתתי. זה לא הדרך. את לא יכולה ליפול עליי ככה. הלכתי עם טיבי. דברי עם טיבי, הוא הסיר את הרוויזיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אדבר עם טיבי. אני יודעת שהוא הסיר את הרוויזיה.
היו"ר יואב קיש
אז אם אתם שמים רוויזיה, אני אומר לך, אני פותח אותה, אני מוריד את כל הנציגים של הגנת הסביבה מהוועדה, ואני עושה רק מה שהקואליציה רצתה. זה מה שאני אעשה אם הרוויזיה הזו בתוקף. תקבעי אותה ל-12:00, ואם היא נפתחת זה מה שיהיה בה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר. אני - - -
היו"ר יואב קיש
ככה לא מתנהלים פשוט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר, אני אעדכן אותך. טיבי לא עדכן אותי, אני אברר איתו.
היו"ר יואב קיש
תודה. אוקיי, דברי איתו, מאה אחוז. תקבעי ל-12:00 את הרוויזיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר רק שאלה?
היו"ר יואב קיש
רק שנייה. אז אני אומר: זו עיקר המהות. מישהו רוצה להתייחס לנושא הזה? כן, בבקשה. רגע, שאלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בעמוד 15, ב-(3)(ב), למי שלא עבר בדרישות ההכשרה.
היו"ר יואב קיש
15 לא הגענו לדעתי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אה, עוד לא הגענו?
היו"ר יואב קיש
אנחנו ב-14 חלק ב'.
עידו בן יצחק
סיימנו את ההקראה עד עמוד 13.
היו"ר יואב קיש
עד 13 כולל. אוקיי, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אה, רגע, זה מופיע אבל גם שם. בסדר, סליחה, גם בעמוד 13 (ב), כי פשוט זה מופיע גם ב-15 –

(ב) מי שלא עמד בדרישות הכשרת ריענון כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות ריענון נוספות עד תום תוקף הרישיון או ההרשאה – ואז המשפט שמחוק – ובלבד שהכשרות - - -
היו"ר יואב קיש
כן, היה לנו על זה דיון ארוך. החלטנו להסיר את זה מהסיבה שבהתחלה חשבנו להכריח לאותו מקום, אחרי זה אמרנו: יכולה להיות סיטואציה שבא מישהו ויש לו איזה תאקל אישי עם המדריך, ובגלל זה ההוא עכשיו הולך על הראש שלו. כאילו הרגשנו שזה לא ראוי לעשות את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה מבין שזה יכול ללכת לכיוון ההפוך, שיהיה איזה מין מקום ששם כולם עוברים איכשהו, שמעלימים עין?
היו"ר יואב קיש
אז הוא הולך לשם ממילא.
מאיר רוט
אנחנו חושבים שזה לא נכון. ואני אסביר.
היו"ר יואב קיש
לא, אתה לא מסביר. אתה לא מתפרץ עכשיו, אתה לא לוקח את זכות הדיבור, אתה מחכה בסבלנות. היה לנו על זה דיון ארוך, אני לא פותח את זה לדיון פה, זה מה שהוחלט בוועדה, החלטנו שבמכלול השיקולים עדיף ללכת לכיוון הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שאלה: על מכוני ההכשרה האלה יש פיקוח?
היו"ר יואב קיש
בוודאי.
קריאה
יש מטווח - - -
היו"ר יואב קיש
לא, היא שואלת אם על המטווחים יש פיקוח.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
על מכוני ההכשרה.
אלעזר רוזנבאום
בוודאי. זה חלק מהעבודה שלנו. יש לנו בכל לשכה מפקח.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ואתם בסדר עם התיקון הזה, עם המחיקה?
קריאה
כן.
היו"ר יואב קיש
טוב. כן, בבקשה.
מרים זלקינד
מרים משדולת הנשים בישראל. אני מברכת כמובן על הדיון הזה, הוא מאוד חשוב, שקובעים את ההגדרות, אבל יש נושא שראינו אותו אתמול כולנו בעיתון, ואני חושבת שראוי שהוא יעלה גם כאן.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, אבל זה לא הדיון.
היו"ר יואב קיש
תן לה. כן, אני מקשיב.
מרים זלקינד
התבחינים מתרחבים, לפי מה שאנחנו רואות, באופן מאוד מאוד רציני, כך שיכפילו פי אחד וחצי את נושא הנשק. אנחנו מדברות בוועדות אחרות על כך שכל שבועיים וחצי נרצחת אישה בישראל.
אמיר אוחנה (הליכוד)
בנשק?
קריאה
האם באקדחים פרטיים?
מרים זלקינד
חלקן על ידי נשק כמובן.
קריאה
2%.
היו"ר יואב קיש
עצרי רגע. חברים, יש פה דעות הפוכות לגמרי מהדעות של הגברת.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, אבל זה גם לא רלוונטי לדיון.
היו"ר יואב קיש
נכון. אבל היא רוצה לדבר, אני מכבד את זכותה, אני מבקש לא להפריע לה. בבקשה.
מרים זלקינד
תודה רבה. אז שוב אני אומרת: יש מחקרים בידינו שמראים, שנוכחותו של נשק במרחב הפרטי מעלה את הסיכון של נשים להירצח פי שלוש עד חמש.
קריאה
יחסית למה?
היו"ר יואב קיש
סליחה, אמרנו שאנחנו מקשיבים למרות שלא מסכימים, בסדר? לא מסכימים, אני יודע שלא מסכימים, אבל אנחנו מכבדים. כן.
מרים זלקינד
ולכן, מה שאני אומרת, שבהרחבת התבחינים וברפורמה שעושים בתזכיר, וגם במה שכרגע אנחנו דנים בו - - -
היו"ר יואב קיש
פה אנחנו מחמירים.
מרים זלקינד
בסדר גמור. אבל ההחמרה נעשית בגלל שמרחיבים מאוד מאוד את התבחינים.
היו"ר יואב קיש
ההחמרה נעשית לבקשת משרד הבט"פ והמשטרה. כשיגיעו התבחינים – דרך אגב, אני לא בטוח שזה מגיע לוועדה.
עידו בן יצחק
לא מגיע.
היו"ר יואב קיש
לא מגיע.
מרים זלקינד
זה לא מגיע. וזאת הבעיה.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אז את מוזמנת לפעול פרלמנטרית בעניין הזה. אני מודה שאני אשמח אם תצליחי, שהתבחינים יגיעו לפה ונעשה פה דיון פתוח. לא בהכרח הדברים שאת אומרת מקובלים עליי או על חברי הכנסת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אבל מה זה תצליחי? כשמפרסמים תבחינים, זו הסמכות שלנו לבקש שהם יגיעו לוועדה. זה דבר די מקובל.
היו"ר יואב קיש
לא. איך זה עובד? בוא נשאל.
עידו בן יצחק
החוק לא מחייב את זה. כמובן אם הוועדה רוצה לקיים בזה דיון - - -
היו"ר יואב קיש
לא, אבל זה לא מספיק לי דיון.
מרים זלקינד
אני רק רוצה לסיים במשפט אחד.
היו"ר יואב קיש
החוק לא מחייב. תגישי תיקון לחוק, שיחייב שהתבחינים יגיעו.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? אבל עכשיו זו הזדמנות שאנחנו - - -
היו"ר יואב קיש
לא, זו לא הזדמנות. אנחנו דנים עכשיו בהליך ההכשרה. בין זה לתבחינים זה אומנם עוסק בשימוש באקדחים או בכלי יריה במרחב הציבורי, אבל בין זה לזה אין שום דמיון מעבר לתחום עצמו. ולכן אני היום לא עוסק בתבחינים, הערתך נרשמה לפרוטוקול. אני מבקש מחברת הכנסת זנדברג להוביל תיקון חקיקה שהתבחינים גם יבואו לאישור ועדת הפנים. אני אתמוך.
תמר זנדברג (מרצ)
אדוני יושב-ראש ועדה וחבר קואליציה, לאדוני יהיה הרבה יותר קל להוביל תיקון כזה.
מרים זלקינד
רק קחו את - - -
היו"ר יואב קיש
תודה. אני רק חייב להגיד לך שהרבה אנשים לא הסכימו עם הדברים שלך, אבל זה בסדר, הקשבנו לך.
מרים זלקינד
זה לא מפריע לי. אני רק אומרת שקחו בחשבון את זווית הראייה של נפגעי העבירה. היא חשובה, וגם להם יש זכות להישמע.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. תודה. כן, לעניין התקנות האלו, לא לעניין דברים אחרים, בבקשה.
תמר רוסמן
תמר רוסמן ממשרד המשפטים. זה קצת קשור, אבל רציתי עוד לפני להגיד הערה כללית באמת על הקשר בין התבחינים לבין התקנות האלה לגבי הכשרה. דובר הרבה על העובדה שהתקנות עכשיו נחקקות בגלל הרצון בעתיד להרחיב את התבחינים ולהכניס הרבה יותר כלי יריה למרחב הציבורי. משרד הבט"פ הביא לכאן תקנות עם הכשרה שמשרד הבט"פ ראה לנכון שצריך, עם התבחינים שרצו או הכוונה היא להרחיב אליהם. אני חושבת שצריך להתחשב בעובדה שעכשיו בדיונים אנחנו צמצמנו את ההכשרה הראשונית שהתכוונו מלכתחילה בתקנות שיהיה.
היו"ר יואב קיש
לא, הרחבנו ממה שקיים, צמצמנו מהכוונה.
תמר רוסמן
נכון.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אגב, גם הכוונות, היו שחשבו שצריך הרבה יותר.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, אולי את רוצה להמליץ שלא תהיה כנסת ונעשה רק מה שהמשרדים רוצים. אני חושב שכדאי שתהיה כנסת, גם אם מצמצמים, גם אם מרחיבים. אני לא מחויב להחלטות הממשלה בעניין הזה. ולכן ההערה שלך היא בסדר, אבל - - -
תמר רוסמן
אני חושבת שאדוני לא הבין את ההערה שלי.
היו"ר יואב קיש
אז אני לא מוכן לקבל הערה על עבודת הכנסת בעניין של סמכויות. זו סמכות הכנסת וחובת הכנסת לדון ולהחליט אם לצמצם או להרחיב. ולהגיד שצמצמנו וזה לא ככה – זה לא נכון.
תמר רוסמן
זאת לא הייתה ההערה שלי, אני חושבת שלא הובהרתי.
היו"ר יואב קיש
אז לא הבנתי אותך.
תמר רוסמן
לא הבהרתי את עצמי. זה בוודאי בסמכות הוועדה לצמצם או להרחיב - - -
היו"ר יואב קיש
תפקידה, לא רק סמכותה.
תמר רוסמן
תפקידה ככל שהיא מוצאת לנכון. ההערה שלי אומרת שכן אני חושבת שצריך לשים לב שזה מה שנעשה, ולהתחשב בזה בעתיד כאשר מחליטים להרחיב את התבחינים, כי האחד משפיע על השני.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס לפה ולא לדברים באוויר? כן, בבקשה.
מאיר רוט
אני רוצה להתייחס למה שהגברת אמרה.
היו"ר יואב קיש
לא, לא, לא. לפה. תודה. אנחנו ממשיכים בהקראה.
עידו בן יצחק
אוקיי. אז חלק ב'. כאן אנחנו עוסקים בתוכנית הריענון של המאבטחים.

1. (א) משך הכשרת ריענון – 4.5 שעות רצופות;
התוכנית כוללת
(1)
עיוני


(1)
חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין;
היו"ר יואב קיש
פעם בכמה זמן הם עושים את זה?
קריאה
כל חצי שנה.
עידו בן יצחק
(2)
בטיחות כללית;


(3)
שימוש ותפעול כלי יריה, התגברות על תקלות והוראות פתיחה באש בתרחישי איום במרחב הציבורי;


(4)
אחסנה, אחזקה ונשיאה;


(2)
אימון ירי של 30 כדורים לפי הכללים הבאים
(1).
(2).
מתן הוראות בטיחות לפני ביצוע הירי;
ירי מצבים
ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע הירי;


(3).
הירי יתבצע באופן פרטני ואישי לעובר הכשרה לכל אורך האימון;


(4).
רישום פגיעות ומתן הערות מדריך הירי לעוברי הכשרה יתבצע בסיום כל מקצה;


(3)
מבחני הסמכה –


(1)
מבחן עיוני – ציון עובר 80% ומעלה;


(2)
מבחן מעשי – ירי של 20 כדורים – ציון עובר 70% ומעלה.(ב) מי שלא עמד בדרישות הכשרת ריענון כמפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרות ריענון נוספות עד תום תוקף הרישיון.

(ג) האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני יהיה תקף לתקופה שלושה חודשים מיום ביצוע ההכשרה.

(ד) מי שלא עבר את המבחן העיוני בהצלחה לא יוכל לבצע אימון ירי, לרבות מבחן מעשי.

(ה) מי שרישיונו פקע כתוצאה מכך שלא ביצע את הכשרת הריענון לצורך חידוש הרישיון יידרש להחזיר את האקדח לחברת השמירה ללא דיחוי.
היו"ר יואב קיש
יפה. שתי שאלות: מבחן עיוני – ציון עובר 80, זה מה שקיים היום?
יוסי מנשה
כן, זה מה שקיים היום. גם המבחנים המעשי היה 80, ואתה ביקשת להוריד ל-70.
היו"ר יואב קיש
כן. אבל אני שואל עוד פעם: המבחן העיוני זה 80? כך אתם מתנהלים? גם לרישיון רגיל יש את זה, אם אני לא טועה.
קריאה
כן, נכון.
היו"ר יואב קיש
גם יש מבחן עיוני עם ציון מעבר 80?
קריאה
נכון.
היו"ר יואב קיש
אני לא זוכר שהיה לי מבחן עיוני.
מאיר רוט
לכל אורך האימון בעצם מתבצעים כמה מקצים. בסיומו של כל מקצה ניגשים לקו המטרות, בודקים את הפגיעות, וחוזרים אחורה לשפר.
היו"ר יואב קיש
אני מדבר על העיוני.
מאיר רוט
תיקון, חוזר בי.
היו"ר יואב קיש
העיוני אני שואל. אין מבחן עיוני?
יוסי מנשה
עד עכשיו לא היה.
היו"ר יואב קיש
לא היה. למה אתם אומרים שיש?
יוסי מנשה
אנחנו דיברנו על המאבטח.
היו"ר יואב קיש
עזוב מאבטח.
יוסי מנשה
אדם פרטי לא היה.
היו"ר יואב קיש
אדם פרטי לא היה?
יוסי מנשה
לא היה.
היו"ר יואב קיש
אז למה אתם מכניסים את זה עכשיו?
אלעזר רוזנבאום
בעמוד 5 מופיע - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל אני לא מבין מה יהיה במבחן העיוני – 80. דיברתם, אתם יודעים מה הולך להיות? מה הולך להיות במבחן העיוני אפשר לדעת?
יוסי מנשה
יהיו שם עשר שאלות. קצת על החוק, קצת על התיקון, קצת הוראות הבטיחות. עשר שאלות אמריקניות, יש לנו אותו כבר מוכן.
היו"ר יואב קיש
ולמה 80 זה ציון עובר? עוד פעם, אתם עכשיו תכשילו אנשים, ויצטרכו לעשות עיוני אחרי עיוני אחרי עיוני.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כמו לשכת עורכי הדין.
היו"ר יואב קיש
כן. כמו שהורדנו מ-80 ל-70 אני רוצה להוריד גם את זה ל-70. אנחנו מתחילים ממשהו חדש. על המעשי דיברנו כחדש, העיוני הוא גם חדש, מה לעשות.
יוסי מנשה
את העיוני הוא מקבל בכל מקרה, והוא צריך להכיר את החוק.
היו"ר יואב קיש
בסדר, אבל לא היה. היה או לא היה? שאלתי, לא היה. אז ציון מעבר 70, נראה לי יותר הגיוני.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עורך דין ב-60 כבר עובר, 65 עובר.
היו"ר יואב קיש
מה אתה אומר? 70? ציון מעבר לעיוני.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני חושב 60.
היו"ר יואב קיש
60?
קריאה
עורכי דין יש יותר ממחזיקי נשק.
היו"ר יואב קיש
השאלה מה רמת הקושי. אני לא יודע, זה העניין.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - - שיהיה לי נשק.
היו"ר יואב קיש
אני מחדד. אני לא מתעסק במאבטחים, מאבטחים היה תמיד, אני מבין. היה 80 תמיד? מה היה?
מאיר רוט
לא היה.
היו"ר יואב קיש
אז מה היה?
מאיר רוט
מה שכן היה, הרי זה לא דומה לנהיגה, שאתה רואה כל הזמן תמרורים ואתה צריך לדעת תמרורים. פה את שומע את הוראות החוק, מוסרים לך מה צריך לעשות, מה אתה רשאי ומה אתה לא רשאי. להתחיל לבחון אותך אם כשתיסע לחו"ל תפקיד את האקדח או לא תפקיד את האקדח - - -
מרים זלקינד
יש לך כלי רצח ביד, על מה אתה מדבר?
מאיר רוט
גברתי, תרשי לי. אני מעדיף לנצל את הזמן יותר לאמן - - -
היו"ר יואב קיש
לא, לא. סליחה, לא להפריע.
ליאור חיימוביץ
אנחנו חושבים שכדאי שייקחו גם את המבחן הזה ברצינות. ואם ציון המעבר יהיה נמוך, יכול להיות שאנשים ייקחו אותו פחות ברצינות.
היו"ר יואב קיש
אני מסכים איתך, אבל גם אולי בוא נעשה 95 ציון מעבר.
ליאור חיימוביץ
לא, לא ביקשנו. ביקשנו משהו סביר, 70 נשמע לנו סביר.
היו"ר יואב קיש
אז על זה הדיון.
ליאור חיימוביץ
אפשר ללכת על 70.
היו"ר יואב קיש
הם רוצים פה 60, חברי הכנסת.
קריאה
לא, אם צריך, נתקן.
היו"ר יואב קיש
טוב, אז 70, בסדר. אבל אני מבקש מכם לוודא. המטרה היא לא עכשיו לייצר מצב שאנשים באים ועושים שם מבחן אחרי מבחן.
אמיר שושני
אם אפשר רק הערה קלה. כשמדובר על מאבטחים, אכן מבחן עיוני הוא בין היתר גם בודק את הבנת השפה שלהם.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שלא צריך מבחן עיוני?
אמיר שושני
לא, לא. היה לנו איזשהו ויכוח. לגבי מאבטחים הייתה דרישה שיידעו עברית על בוריה, כדי שיבינו את עבודתם, יוכלו לתקשר עם הסביבה. לגבי פרטים, אני מאמן עולים חדשים, אני מאמן בני מיעוטים – אני מדבר על הפרטיים כרגע, רק על הפרטיים, ולי אין כלים לבדוק אותם בשפות שהן לא עברית, למעט אנגלית. ומצד שני, להם מדי פעם - - -
היו"ר יואב קיש
הם לא יעברו את הבוחן בעברית?
עפר זלצר
חלק לא יעברו.
אמיר שושני
הם לא יעמדו בזה.
קריאה
- - - בעל פה.
היו"ר יואב קיש
לא בעל פה. אתה מאפשר לו לבחון בעל פה?
אמיר שושני
הם יודעים לדבר נפלא, הם לא יודעים לקרוא ולכתוב. זו האמת, אני לא אשקר לכם.
מאיר פוקס
אם אפשר להתייחס, אחת הדרישות בכלל, דרישות הסף לקבל רישיון, כפי שהיא קבועה בתבחינים, זה ידיעה של השפה העברית.
אמיר שושני
אגב, אחת הבעיות שעוד העליתי בעבר – מי אני שאבחן עברית על אדם? באיזו סמכות?
היו"ר יואב קיש
אני מודה שאני פספסתי את המבחן העיוני לרישיון הרגיל. זה נפל איפשהו בלי שראיתי את זה. בסדר, אני טעיתי, זו פעם ראשונה שאני נכנס לדון בעניין. לנושא המעשי ישבתי ועשינו ישיבות עבודה, הנושא העיוני לא היה עד היום. לא היה. זו תוספת נוספת. אני שוקל לבטל אותו לגמרי מנושא אקדחים. אני לא רואה סיבה, זה רק יעשה בעיות.
עפר זלצר
אנחנו תומכים בזה.
אמיר שושני
ואני רק רוצה להרגיע את הצוות של המשרד לביטחון הפנים, אין לנו שום כוונה להוציא תחת ידינו אדם שאנחנו לא סומכים עליו, כי יש לנו אחריות אישית גם כמדריכים.
היו"ר יואב קיש
טוב. לא, אני החלטתי. אני התייעצתי גם.
קריאה
אזרח שעובר שעה של עיוני לא צריך להיבחן על זה בכתב.
היו"ר יואב קיש
טוב, לא צריך, תודה. אני מוכן ברישיון הרגיל בפעם הראשונה שיהיה מבחן עיוני עם ציון מעבר 70. מי שמקבל רישיון רגיל בפעם הראשונה, ציון מעבר 70. אני מבקש שתתייחסו גם למי שלא יודע לקרוא עברית. כל שאר המבחנים העיוניים לבעל רישיון, אם זה חידוש או שנה לא יהיו. רק מעשי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כמו רישיון רכב.
היו"ר יואב קיש
פעם אחת רישיון עיוני בקבלת הרישיון. אתה רוצה להגדיר לי אותו, את הסעיף?
עידו בן יצחק
מה שבתוספת, בחלק א' בתוספת הראשונה.
היו"ר יואב קיש
אז אני מחדד. אותה הדרכה של 4.5 שעות, שהיא לראשונה לקבלת רישיון לאקדח, תכלול מבחן עיוני, ציון מעבר 70. זהו. לא יהיה ברישיון אקדח רגיל – אני לא מדבר על מאבטחים.
קריאה
אדוני, 70 זה שלוש טעויות.
היו"ר יואב קיש
שמעתי. זה מה שיהיה. מאבטחים, המצב היום הוא שמבחן עיוני – 70 גם, השוו את התוצאה ל-70. הכול 70. ולמאבטחים תשאירו, ולפעם הראשונה תשאירו. לשוטף, לרישיון כל שלוש שנים, לא יהיה.
קריאה
ולהרשאה שעושים עובדים בארגון חמוש כל שנה יהיה או לא יהיה?
היו"ר יואב קיש
איפה זה? היה בעבר?
קריאה
היה להרשאה כל שנה?
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה להוסיף מה שלא היה. המקום היחיד שהרשיתי להוסיף זה בקבלת רישיון חדש. זה המקום היחידי שהרשיתי להוסיף. לא מוסיפים בשום מקום אחר, מה שהיה הוא שיהיה. שמעתם? מה שהיה הוא שיהיה בעניין הזה, הוספנו בקבלת רישיון חדש ציון מעבר 70, גם למעשי, גם לעיוני, בכל המבחנים.
קריאה
בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
מלכיאלי, מקובל? יפה. כן.
אופיר בשן
נושא נוסף אחר. כתוב: החזרת הנשק ללא דיחוי. לפי דעתי צריך לקבוע פרק זמן של שבוע.
קריאה
עבירה פלילית.
אופיר בשן
לא, מה זה ללא דיחוי? לא מוגדר פה פרק זמן.
היו"ר יואב קיש
מה אתה אומר? יש לי יועץ משפטי.
קריאה
מיידי הכוונה.
אופיר בשן
מה זה מיידי?
היו"ר יואב קיש
איזה עמוד?
אופיר בשן
15 ו-13.
קריאה
הסעיף האחרון שהוקרא.
עידו בן יצחק
"מי שרישיונו פקע" - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, אם ירצה הוא ינסח את זה אחרת. שמענו. הלאה. כן.
אביב ארוך
נאמר פה שמאבטחים יחדשו את התעודה פעם בחצי שנה. זה התעללות, חבר'ה, הם היום פעם - - -
יוסי מנשה
חבר'ה, הרי אימון ריענון למאבטח - - -
היו"ר יואב קיש
למה? תן לו לדבר.
אביב ארוך
לפעמים מאבטח דוחה את האימון, מותר לו עד תשעה חודשים לפי המשטרה. זה אומר שהוא יצטרך לבוא במיוחד לעשות קודם כול אימון לחדש תעודת פלסטיק, ואז אימון מקצועי. זאת התעללות. פעם בשנה, חבר'ה, וזה באמת הרבה. אזרח זה פעם בשלוש שנים, מאבטח פעם בשנה זה נראה לי - - -
קריאה
מאבטח הרבה יותר מסוכן לציבור.
היו"ר יואב קיש
שהוא עושה גם במשטרה אבל?
אביב ארוך
בדיוק. הוא חייב במשטרה - - -
יוסי מנשה
סליחה, אימוני הריענון של המאבטחים מחויבים פעם בחצי שנה.
אביב ארוך
מותר עד תשעה חודשים, יוסי. מותר.
היו"ר יואב קיש
מה המצב היום?
אביב ארוך
שלוש שנים.
היו"ר יואב קיש
אל תפריע. עכשיו הוא מדבר.
יוסי מנשה
סליחה, אני מאוד מצטער, אימון ריענון של מאבטח שעובד מתבצע פעם בחצי שנה, ויש מקומות שמתבצע פעם בחודש, פעם בשלושה חודשים. המינימום הוא פעם - - -
היו"ר יואב קיש
לא של המשטרה, האימון שלכם אני מדבר, האימון של ההכשרה בכלי.
יוסי מנשה
כל המאבטחים – ריענון הוא פעם בחצי שנה.
היו"ר יואב קיש
וזה המצב היום?
אביב ארוך
לא נכון. מותר תשעה חודשים.
יוסי מנשה
לא, סליחה, תשעה חודשים זו החרגה.
אביב ארוך
אבל מותר.
היו"ר יואב קיש
טוב, אני משאיר את המצב כמו שהוא.
אביב ארוך
חבר'ה, אנשים יאבדו את העבודה. מספיק שהוא עושה ריענון אחרי שבעה חודשים, לשיטתך הוא איבד את העבודה שלו.
היו"ר יואב קיש
אז מה אתם עושים במקרים האלה? מה אתם עושים במקרים האלה, שמישהו מבקש חודש או חודשיים דחייה?
מרים זלקינד
ואנשים אחרים יאבדו את החיים.
קריאה
עם הסיסמאות האלה.
מרים זלקינד
זה לא סיסמאות, נשים באמת מתות. אין פה שום סיסמה.
יוסי מנשה
- - -
היו"ר יואב קיש
כן, אבל בסוף חצי שנה – אמרנו כל שנה כן. אוקיי, מה עוד? רגע, עוד דברים. אחרון הדוברים, בבקשה, היועץ המשפטי בט"פ.
מרים זלקינד
- - -
היו"ר יואב קיש
זה מפריע לי עכשיו.
מרים זלקינד
בושה.
היו"ר יואב קיש
אני אוציא אותך. הקשבנו לך, אל תפריעי.
מרים זלקינד
הבן אדם צועק עליי.
היו"ר יואב קיש
לא משנה, עכשיו יש שקט. בבקשה.
מאיר פוקס
הערה שנאמרה כאן לגבי אדם שמחזיק בנשק ולא עובר את ההכשרה, ולמעשה הרישיון שלו פוקע, אז כבר היום החוק מדבר על זה, סעיף 14, שאדם כזה צריך להפקיד ללא דיחוי את הנשק.
היו"ר יואב קיש
אמרתי, אין התייחסות, מה שיוגדר משפטית זה בסדר. לגבי המאבטחים, אני לא הולך לשנות מהנוהג הקיים כיום. מה שהיה, אם אתה אומר שזה תשעה חודשים, אז זה יישאר, אנחנו לא משנים את זה.
אביב ארוך
לא, אבל הוא משנה.
היו"ר יואב קיש
למה?
אביב ארוך
כי הוא הופך את לחצי שנה, וזה לא נכון.
קריאה
הוא הופך את זה ללא דיחוי.
היו"ר יואב קיש
איפה זה? איזה סעיף?
יוסי מנשה
אף פעם לא היה תשעה חודשים.
אביב ארוך
מותר תשעה חודשים.
יוסי מנשה
מה זה מותר?
היו"ר יואב קיש
איזה סעיף? איפה זה?
אביב ארוך
חידוש רישיון.
היו"ר יואב קיש
איזה סעיף?
אביב ארוך
אימון ריענון 10ג(ב).
היו"ר יואב קיש
עמוד?
אביב ארוך
14. פעם בחצי שנה זו התעללות, ואנשים יאבדו את העבודה שלהם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ייקח יום חופש, יעמוד בתור וסיפורים.
אביב ארוך
לא, הוא לא יעבוד. הוא לא יעבוד שבוע-שבועיים, ופשוט לא תהיה לו עבודה.
עידו בן יצחק
השאלה אם אתה רוצה מאבטחים שעוברים הכשרה פעם ב - - -
אביב ארוך
היה שלוש שנים.
היו"ר יואב קיש
לא, יש להם גם במשטרה הכשרה. משטרה, איך זה עובד אצלכם מאבטחים?
עפר זלצר
כל חצי שנה.
היו"ר יואב קיש
שאלתי את המשטרה. מי ענה? אתה שוטר?
עפר זלצר
לא. אני מכשיר.
היו"ר יואב קיש
לא. אז אני שואל את המשטרה.
קריאה
אני צריכה לעשות בירור.
היו"ר יואב קיש
את לא יודעת?
אביב ארוך
חבר'ה, זה המקצוע שלי. חצי שנה, מותר חריגה של חודש, חודשיים, שלושה, הוא עושה יומיים במקום יום אחד. אבל זה קורה. בן אדם היה חולה, היה במילואים, היה בחו"ל, לא יכול להיות שהוא יאבד את הפרנסה שלו.
היו"ר יואב קיש
טוב, אני בעד הגמישות הזאת, אני לא נגד.
אביב ארוך
לא יכול להיות שהוא יאבד את הפרנסה, חבר'ה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אלה אנשים שמשתכרים מינימום. להכביד עליהם עוד?
מאיר פוקס
אנחנו לא אמרנו ללא דיחוי. אמרנו שאדם צריך לעשות כל חצי שנה את ההכשרה.
אביב ארוך
אבל היום זה שלוש שנים?
מאיר פוקס
יש אפשרות לגמישות.
אביב ארוך
אז שנה.
מאיר פוקס
אנחנו לא רוצים שנה.
אביב ארוך
תשעה חודשים?
היו"ר יואב קיש
איפה כתוב שישה חודשים? אני לא רואה את זה אפילו.
מאיר פוקס
כתוב בעמוד 2, בתקנה 3(ו).
עידו בן יצחק
"תהיה אחת לשישה חודשים, בחודש שבו עתיד" - - -
היו"ר יואב קיש
לא תבוצע בתקופה של פחות?
אביב ארוך
אתה נותן לו פה חלון של חודשיים שרק בו הוא יכול להתרענן. ואם זה לא הולך - - -
היו"ר יואב קיש
ואם זה חגים?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נניח שהוא יושב שבעה בסוף השישה חודשים, היה בחו"ל, חתונה.
מרים זלקינד
למה אין את ההחרגות האלה ברישיון רכב?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
למה לאמלל אנשים?
יוסי מנשה
אבל, חברים, התקנות נותנות מסגרת. חריגים תמיד יש, ולכל חריג צריך לדאוג בנפרד. אבל אי אפשר להכליל את החריגים בתוך המסגרת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש ועדת חריגים?
עידו בן יצחק
מה עם לתת סמכות למנהל האגף או מי שהוא הסמיך לדחות - - -
היו"ר יואב קיש
הנה, אז תוך שישה חודשים, ולא יותר מאוחר מתשעה חודשים. זה בסדר? ואז זה נותן את הטווח בין שישה לתשעה – תוך שישה, ולא יאוחר - - -
קריאה
לא יאוחר מתשעה חודשים.
היו"ר יואב קיש
בסדר? אוקיי, יאללה, תוסיף.
אביב ארוך
מקובל. תודה, יוסי.
היו"ר יואב קיש
זהו, אנחנו סיימנו. אני קודם כול רוצה להודות לכולם, אני חושב שהוצאנו מוצר הרבה יותר טוב ממה שהגיע לפה בהתחלה. אני חושב שהוספנו כמה דברים שהם גם בשורה: הנושא של האימון, תוספת משמעותית למי שמקבל רישיון חדש, שבאמת לא היה קיים עד היום, ריענון באמצע, התייחסות עניינית לפגיעות ולאפקטיביות ולא רק לכל מיני דברים מסביב.

איזון – אני מודה איזנתי בין המקסימום דרישות ששמענו שרצו להיות יותר גבוהות, לבין היום וההכבדה על האזרח. אני מקווה שהלכנו למהלך נכון, דיווח אחרי שנה מכניסת התקנות לתוקף. מתי הן נכנסות לתוקף?
עידו בן יצחק
ב-1 בינואר 2019.
היו"ר יואב קיש
ב-1 בינואר 2019 דיווח. אז בבקשה, שנה, כשהמטרה של הדיווח זה באמת לבחון את השינויים שעשינו והשפעתם על האזרחים בכל האספקטים, גם של הבטיחות.
מאיר פוקס
אם אפשר להבהיר, הן נכנסות לתוקף מיום הפרסום – ההכשרה הראשונה מיום הפרסום, אבל כל הרענונים, כל ההכשרות הרחבות, הן מה-1 בינואר 2019.
היו"ר יואב קיש
זהו, אני אומר עוד פעם: לקחנו, הכבדנו. אני מודה שזה גם בעקבות, כמו שאמרה משרד המשפטים, שאנחנו מבינים שהולכים להרחבה, ואנחנו רוצים לתת משמעותית יותר אימון, אבל עד גבול מסוים, בסוף אנחנו לא מתייחסים לזה כמו מקצוע, כמו מאבטח, ששם כמובן שההכשרה והדרישות הן יותר גבוהות.
עידו בן יצחק
רגע, רק למען הפרוטוקול, שאנחנו מצביעים, כולל התיקונים שהכנסנו בשני הדיונים הקודמים.
היו"ר יואב קיש
בוודאי. ברור. מי בעד?

הצבעה

בעד התקנות – פה אחד
תקנות כלי היריה (הכשרה), התשע"ח–2018, כולל התיקונים, אושרו.
היו"ר יואב קיש
פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:17.

קוד המקור של הנתונים