ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/07/2018

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות מסגרות לאנשים עם מוגבלות בשעת חירום), התשע"ו-2015

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים