ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/07/2018

הגשת דוח מבקר המדינה - דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
09/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 353
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ח (09 ביולי 2018), שעה 14:00
סדר היום
הגשת דוח מבקר המדינה - דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2018
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מוזמנים
יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא
אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

מירי רזין - מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה

עמיחי שי - יועץ בכיר למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

אהובה נבו - ראש מטה, משרד מבקר המדינה
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים


הגשת דוח מבקר המדינה - דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2018
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני מבקר המדינה, גברתי יושבת ראש הוועדה, מנכ"ל משרד המבקר וכל צוותו, מנהלת הוועדה, קודם כל כתמיד אני רוצה להודות לאדוני ולצוותו על הגשת דוח נוסף. קשה לעמוד כבר בקצב שלכם. לא מזמן אנחנו נפגשנו, אמנם צריך לדייק ולומר שזה היה בכובע שלך כנציב קבילות הציבור בפעם האחרונה, אבל היום אנחנו מקבלים עוד דוח שמתייחס לנושאים רבים ומגוונים, אחד מהם זה הנושא של הרשויות המקומיות, נושא שמוכר לכולנו בחיי היום יום.

אין אזרח במדינת ישראל שלא גר ברשות מקומית זו או אחרת ולכן הדבר חשוב לכולנו. יש נושאים שוטפים מוכרים, אבל אני הייתי רוצה לעמוד על משהו שגם היום בנשיאות הכנסת שהתקיימה סביב השולחן הזה לפני שעה קלה, נושאים דומים ונושקים לדברים שהעלית בדוח שלך עלו לשולחנה של הכנסת ואני מדבר על נושא שהוא לא רק איכות החיים, אלא על החיים עצמם, וזה כל הנושא של מיגון. אתה מתייחס בדוח לנושא הזה, דברים שקשורים לתפקוד הרשויות המקומיות, אתה גם שם דגש על כל מה שקשור למגזר הלא יהודי ומה שקורה שם בתחום הזה ואני חושב, כפי שאנחנו תמיד אומרים, הנושאים שמבקר המדינה ומשרדו מעלים לסדר היום לא רק משפרים את איכות חיינו במידה שהם נלקחים בחשבון על ידי הממשלה, אלא גם לפעמים דואגים לחיים עצמם, וכאן זאת בעצם אחת הדוגמאות הבולטות ואני רוצה להודות לך על כך. אנחנו כדרכנו בכנסת, בוועדה לביקורת המדינה, בראשות חברת הכנסת יחימוביץ, נמשיך את המעקב ונגרום לכל מי שצריך לבצע גם לבצע.

משפט אחרון, לפני שאתה ויושבת ראש הוועדה תאמרו את דברכם, אני רוצה לציין שעבור מנהלת הוועדה, גב' חנה פריידין, עם כל הכבוד לקצב שלך, אבל כנראה זה הדוח האחרון שהיא מקבלת כאן יחד איתנו טרם פרישתה ואנחנו מודים לך על השנים הרבות, בכנסת בכלל, בוועדה בפרט, ומאחלים כל הצלחה בהמשך הדרך.
חנה פריידין
תודה.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אז תודה לך. אדוני המבקר, בבקשה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אדוני יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין, גברתי יושבת ראש של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, גב' חנה פריידין, מנהלת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, בהצלחה בדרכך הבאה ובתפקידייך הרבים שלפנייך.

השלטון המקומי מופקד במידה רבה על קיום שגרת היומיום של כל אחד ואחד מאזרחי המדינה ותושביה בעת שלום ובעתות חירום. בדוח זה שבנו לעסוק בנושא מיגון ומקלוט בשטחן של רשויות מקומיות מהמגזר הלא יהודי בצפון ובדרום ונמצא כי מצב המיגון בהן עגום במיוחד. ל-46% מהתושבים במגזר, דהיינו 550,000 תושבים, אין מיגון תקני. ממצאי הדוח מחייבים טיפול ברמה לאומית, הן במחסור החמור בתשתיות מיגון והן בליקויים הנוגעים לתחזוקת המקלטים ולציוד המצוי בהם.

כן ניתן דגש מיוחד לנושא השמירה על עקרונות דיני המכרזים שבבסיסם עומדת החובה החלה על הרשויות המקומיות לנהל את התקשרויותיהן על יסוד תחרות הוגנת. במועצות המקומיות חורפיש, יסוד המעלה, מגדל, מזרע, עילבון ופקיעין נמצאו כשלים בתפקוד המועצות המקומיות הנוגעות לפעולות בנושאי רכש והתקשרויות, בעריכת מכרזים ובהעסקת יועצים ונותני שירות ונמצאו מצבים של ניגוד עניינים בהתקשרויות עם מקורבים של נבחרים ועם עובדי מועצה בעצמם. הממצאים מעלים חשש לפגיעה בעקרון השוויון ולביצוע פעולות בניגוד להוראות החוק. הממצאים במועצה המקומית עילבון מלמדים על ליקויים, חלקם חמורים, בתפקיד המועצה והעומד בראשה ובפעולותיהם בנושא רכש והתקשרויות, העסקת יועצים, נותני שירותים וניהול כוח אדם. עלה גם מקרה של ניגוד עניינים חמור בין גזבר המועצה ובין מזכיר המועצה שלאחר כעשר שנים טרם הוסדר וכן התגלו ניגודי עניינים בהעסקת קרובי משפחה של ראש המועצה.

לסיכום, על הגופים המבוקרים מוטלת החובה לפעול בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים שצוינו בדוח על מנת לקדם את השירות הציבורי בישראל ובכך לשפר את איכות החיים והסביבה של תושבי ישראל.

אסיים בנושא אקטואלי, אבקש לציין כי בקרוב מאוד יפרסם משרדנו דוח מתכלל בנושא מוכנות לקראת רעידת אדמה, מבנים ותעשיות שבו נבדק באופן מקיף נושא התשתיות בבתי ספר, בתי חולים ומגורים פרטיים לאורך קו השבר. תודה.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה, אדוני המבקר. גברתי יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, בבקשה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, כבוד המבקר, מנכ"ל המשרד, מנהלת הוועדה חנה פריידין, שנתנה את מיטב שנותיה לניהול הוועדה על הצד הטוב ביותר. אני מאחלת לך שהפרק הבא יהיה מספק ומתגמל וחשוב לא פחות, אני בטוחה שזה יקרה.
חנה פריידין
תודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הדוח על הרשויות המקומיות הוא מטבע הדברים הופך להיות חלק מאוד מהותי מעבודתה של הוועדה לביקורת המדינה. אני חושבת, כבוד המבקר, שמדובר בדוח חשוב מאוד, לא הראשון בסדרה, אתה עושה את זה באופן שוטף, אבל אין ספק שלפעמים השלטון המקומי זה רחוק מהעין, רחוק מהלב, והעין לא בוחנת דיה ולפעמים הכללים הם, לא בכל הרשויות כמובן, אבל הם מעט יותר רופפים מאשר בשלטון המרכזי אפילו ולכן לביקורת הזאת יש חשיבות רבה ביותר.

חלק בלתי נפרד, אם כי הוא לא קיים כאן בדוח, אבל הוא מלווה אותנו כחוט השני בטיפול ברשויות המקומיות וחלק גדול מזה הוא בסמכותך, ברשותך ובאחריותך, זה גורלם של מבקרי הפנים ברשויות המקומיות, שאתה נותן להם גיבוי ומגן עליהם כאשר הם נזקקים לכך והם נזקקים לכך לעתים קרובות. לאחרונה, לפני כחודשיים, סוף סוף התקנו תקנות שמאפשרות מינימום של תקנים למבקרי הפנים, כך שלא יהיה ניתן לנקום בהם, במרכאות, על עבודתם המצוינת באמצעות קיצוץ תקנים. זה היה בשיתוף משרד הפנים, בהשראתך במידה רבה מאוד. חלק מהנושאים בדוח כבר נדונו בוועדה וחלק יידונו גם בהמשך, גם במהלך הפגרה. נראה לי שהדוח הזה חשוב מכדי לפסוח עליו ולכן יהיו כמה דיונים מיוחדים, גם בדוח הזה וגם בדוחות אחרים.

ושוב אני מודה לך על עבודתך המצוינת ועל חשיבותה ההולכת ומוכחת יותר ויותר של ביקורת בזמן אמת. תודה.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים