ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/07/2018

חלוקת מגרשים לחיילים משוחררים בשפרעם - ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת16
ועדת המשנה לענייני תכנון ובניה ברשויות הדרוזיות
17/07/2018


מושב רביעי


פרוטוקול מס' 9
מישיבת ועדת משנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה
לענייני תכנון ובניה ברשויות הדרוזיות
יום שלישי, ה' באב התשע"ח (17 ביולי 2018), שעה 09:00
סדר היום
חלוקת מגרשים לחיילים משוחררים בשפרעם - ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר – היו"ר
מוזמנים
רויטל מילוא-קדמי - מרכזת בכירה תיאום, מעקב ובקרה, אגף מיעוטים, משרד הבינוי ושיכון

כמאל באדר (בטלפון) - סגן מתכנן מחוז צפון, משרד הבינוי והשיכון

אריאל צבי - עורך דין, יעוץ וחקיקה (אזרחי), משרד המשפטים

יחזקאל אייל - רכז שטח, מרכז השלטון המקומי

כמאל שופניה - מנכ"ל, עיריית שפרעם

פרג' חניפס - משנה לראש עיריית שפרעם

אורן יעקב - סגן מנהל אגף שיווק, רשות מקרקעי ישראל

טלי מורלי - עורכת דין, לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

הלל פרימן - מנהל אגף בכיר תאום ובקרה, רשות מקרקעי ישראל

איאד נעמה - סמנכ"ל כספים, תאגיד המים שפרעם
מנהל/ת הוועדה
ליאת סעדון
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים


חלוקת מגרשים לחיילים משוחררים בשפרעם – ישיבת מעקב
היו"ר חמד עמאר
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועדת המשנה לענייני תכנון ובניה ברשויות הדרוזיות, ושפרעם כחלק שיש בה הרבה תושבים דרוזים, גם שפרעם, אנחנו דנים בה.

קודם כול אני רוצה לפתוח את הישיבה בלהודות ליושב ראש הכנסת שאיפשר את קיום הדיון. כידוע, היום בגלל החוקים ופתיחת המליאה בשעה 10:00 בבוקר הייתה החלטה שלא פותחים את הוועדות, רק ועדה אחת תיפתח, הוועדה המיוחדת לחוק הלאום. איפשר לנו לקיים את הדיון הזה. להודות ליושב ראש ועדת הפנים, יואב קיש, שהסכים שנקיים את הדיון, ואני עמדתי על זה שנקיים את הדיון למרות שניהלתי את המליאה עד שעה 05:00 בבוקר, אבל הדיון הזה מאוד חשוב לי, מאוד חשוב לתושבי שפרעם, לצעירים בשפרעם, לחיילים המשוחררים בשפרעם. כמה שנים לא חילקנו בשפרעם?
פרג' חניפס
ארבע-חמש שנים.
היו"ר חמד עמאר
יותר מחמש שנים, אני חושב, לא חולק מגרש אחד בשפרעם. המצער והמשמח באותו זמן, שבשפרעם החלקות מוכנות ואנחנו לא מצליחים לחלק את זה בגלל כל מיני סיבות טכניות שיכולנו לפתור אותן לפני יותר משנה ולהתחיל ולחלק את החלקות לחיילים משוחררים. ברגע שאתה לא מחלק חלקות, אנשים, אין להם ברירה, יחפשו כל פיסת אדמה לבנות בית. אין מה לעשות, יש לנו תרבות שמי שרוצה להתחתן, צריך לגור בבית שלו. אין לנו דירות להשכרה, אין לנו בתים שאתה יכול להשכיר, אז במקום שאנחנו נגרום שאותם אנשים יבנו את הבית שלהם מסודר, יקבלו את החלקה שלהם שמגיעה להם והיא נמצאת והיא מוכנה, אנחנו דוחקים אותם הצידה שיתחילו לחפש כל פיסת אדמה לבנות את הבית שלהם ולבנות את העתיד שלהם.

בישיבה האחרונה שקיימנו כאן, משרד השיכון אמר בדיון שבחודש מאי שכבר מאחורינו, יחולקו 180 יחידות דיור, בחודש יוני יחלקו עוד 20 יחידות דיור. מאי עבר, אנחנו כבר באמצע יולי ועברנו את אמצע יולי ועדיין לא חולקו לא ה-180 חלקות ולא ה-20 חלקות שהיו אמורים להיות מחולקות ביוני, לכן אנחנו היינו חייבים לקיים את הדיון.
טלי מורלי
נציגי משרד השיכון לא כאן למיטב הבנתי.
היו"ר חמד עמאר
הם בדרך. נוצרה בעיה, הדיון היה אמור להתקיים ב-11:00 בבוקר. בגלל כל השינויים שהיו כאן בכנסת, שהמליאה תיפתח ב-10:00 בבוקר ותתחיל הצבעה והיא תישאר פתוחה על 07:00, הוחלט להקדים את הדיון הזה, ואמרתי בתחילת דבריי, באישור מיוחד של יושב ראש הכנסת ויושב ראש הוועדה מתאפשר לנו לקיים את הדיון.

מה שאני מבין מהשיחות שקיימתי עם מינהל מקרקעי ישראל, היום הם נקראים רשות מקרקעי ישראל, רמ"י. דיברנו על שני דברים וביקשתי מהם שני דברים. ניהלתי שיחה ארוכה עם תמיר, מנהל מרחב צפון וקיבלנו ממנו מכתב על שני הדברים שאני העליתי, אחד, על גוש 10296 חלקה 14, על החלקות שהייתה בקשה של עיריית שפרעם לשינוי יעוד, ונכתב לי, "מדובר על מספר מגרשים שהיו תפוסים ולכן לפני כחודשיים בוצע בינוי על ידי מפקח המרחב", שזה לא נכון, לא בוצע שום פינוי על ידי מנהל המרחב. "עיריית שפרעם הגישה לוועדה המחוזית תוכנית לשינוי יעוד ממגורים לציבורי ללא תאום הסכמות של המרחב ולכן המרחב יגיש התנגדות לתוכנית". אני מקווה שכבר אנחנו נשמע מנציגי המינהל אם הוגשה התנגדות או עדיין לא הוגשה התנגדות.

הנקודה הראשונה, נאמר שבוצע פינוי של הפולשים. בכלל לא בוצע פינוי. אני עובר משם כל יום ואני רואה את הדברים שלא השתנו בכלל. לא בוצע שום פינוי, אז חבל שאנחנו כותבים דברים בלי לאמת אותם.

בנושא שיווק מגרשים בשכונה המערבית בשפרעם, הנקודה השנייה שאני העליתי בפניו, מספר 198 – עדיין אותו דבר, אני יודע, 86846/ג. שוחחתי בעניין עם נציגי משרד השיכון בחיפה ועודכנתי ש"בימים הקרובים נקבל את המחירים והמדידות כנדרש. עם קבלת החומרים המרחב יפעל ויפרסם המכרז. צפי לפרסום – כחודשיים מיום קבלת החומרים". החומרים עדיין לא התקבלו. אני לא יודע איזו הסתמכות הייתה של משרד השיכון, שקיימנו את הדיון האחרון, שזה היה ב-22 במאי, לפני פחות מחודשיים, נאמר שבמאי יחולקו המגרשים, וכאן אנחנו מבינים שעדיין לא שלחו להם בכלל מדידות ולא שלחו להם איך לבנות את המחירים. בשיחה הוא אמר לי, "תוך שלושה חודשים מיום קבלת החומרים. מקווה שעניתי על שירותך". אני חושב שזה התשובות שקיבלתי ממינהל מקרקעי ישראל.

אני רוצה לשמוע קודם כול את המינהל ואנחנו נתקדם עד שיגיע משרד השיכון. בבקשה, נציג המינהל.
הלל פרימן
הקראת את מה שיש לנו להגיד.
היו"ר חמד עמאר
כן, אבל אחד הדברים שאתם אמרתם, שביצעתם פינוי.
הלל פרימן
אז הנה עכשיו אנחנו מתכתבים איתו כי באמת ישבנו אתמול עם תמיר והוא חזר על זה שהם ביצעו את הפינוי. אמר שהם הגישו התנגדות, אז אנחנו מוודאים איתו תוך כדי הדיון בעקבות מה שאמרת.
היו"ר חמד עמאר
לצערי, אני יכול לבשר לך שאני בעצמי עברתי בשבת האחרונה ולא בוצע שום פינוי.
הלל פרימן
בסדר, הנה היא מדברת איתו.
היו"ר חמד עמאר
אולי במוצאי שבת בוצע פינוי או ביום ראשון כשאני כבר הייתי כאן בכנסת.
פרג' חניפס
לא בוצע שום דבר.
היו"ר חמד עמאר
זה אחד. שניים, אנחנו תלויים עכשיו במשרד השיכון בעצם, מה שאני שומע.
הלל פרימן
כן, החומרים שהם אמורים להעביר כדי להכין את החוברות של המכרז.
היו"ר חמד עמאר
המכרז של החלקות. כמה זמן זה לוקח מרגע שמגיעים החומרים?
הלל פרימן
אז הנה רשום לך, צפי לפרסום - כחודשיים מיום קבלת החומרים.
היו"ר חמד עמאר
אז אנחנו מדברים רק בתחילת שנה הבאה אם יהיה.
טלי מורלי
ההתנגדות הוגשה כבר. לגבי הפינוי, הפינוי בוצע. יבדקו את הטענה שאתה מעלה כרגע, אולי יש פולשים חוזרים. יבדקו את זה, אבל הפינוי בוצע.
היו"ר חמד עמאר
המגיבים אפילו הביאו תמונה כאן שמאמתים את הדברים שלנו.
היחזקאל אייל
התמונה הזאת היא כבר בת שבוע וחצי או שבועיים, אז יכול להיות שאתמול הם ביצעו את הפינוי.
היו"ר חמד עמאר
אני בשבת עברתי שם ולא היה פינוי.
טלי מורלי
שוב, הפינוי מבחינתנו בוצע ואנחנו נוודא שהשטח יהיה פנוי.
היו"ר חמד עמאר
וההתנגדות שלכם להחזיר את זה כחלקות לחיילים משוחררים ולא להפוך את זה לשטח ציבורי, כי גם אתם יודעים ששם לא חסר שטח ציבורי. יש מתנ"ס, יש בית ספר, יש שלושה גנים שילדים יכולים לשחק שם. לא חסר שטח ציבורי, אז הבקשה של עיריית שפרעם מפתיעה אותנו אבל אני מקווה שאנחנו נחזיר את זה לקדמותו ונחזיר את זה לחלקות לחיילים משוחררים.

נציג עיריית שפרעם, בבקשה.
כמאל שופניה
בוקר טוב לכולם, בוקר טוב ליושב ראש ותודה על הדיון. אני מייחל לעצמנו דיון פורה, לפחות לצאת עם לוח גאנט מסוים שאנחנו נדע לבשר ל-200 ממתינים שכנראה לאף אחד לא אכפת מהם.

אנחנו לא מדברים על דירות במקום שיש שפע, שניתן לשכור. אנחנו מדברים על מקומות שאין גם איפה לשכור. כל הנושא הזה נופל בין הכיסאות של משרד השיכון, של רמ"י, של תאגיד המים. אנחנו מבחינתנו בישיבה האחרונה שהתקיימה בעיריית שפרעם ביוזמתך, אדוני היושב ראש, עמדנו בדרישה וחתמנו על מכתב הקיזוז. מכתב הקיזוז של התאגיד, מבירור שהיה לי בישיבה עם מנכ"ל התאגיד בשבוע שעבר, הוא הודיע שהוא העביר את זה לממונה על התאגידים, ליועץ המשפטי שם בכדי לחתום עליו. הבנתי שמשרד השיכון מנצל את הנושא הזה כאמתלה בכדי לדחות את מה שלא ניתן לדחות, ולאפשר עוד דחיה ועוד דחיה.

מבחינתנו הנושא מאוד כאוב. ראש העיר גם מתנצל על זה שנבצר ממנו להגיע, אבל הוא ביקש למסור ואני מוסר בשמו שהעניין הזה מאוד כאוב לנו. אנחנו מדברים על 200 בתי אב שניתן להקים בישראל. 200 בתי אב האלה, הבעלים של הבתים האלה עשו את כל מה שנדרש אזרח לעשות גם כמשלם מיסים, גם כנורמטיבי, גם כשומר חוק וגם כמגן, אז אין שום סיבה להתעלל בהם, אין שום סיבה להמתין ולדחות מדחייה לדחייה.

המטאפורה היא מאוד קשה, חבית נפץ של 200 חביות שכל העיר יושבת עליה ואני לא רוצה שזה יתפוצץ חלילה. להיפך, אנחנו שואפים לחיים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יבנו בתוך העיר, יהיו חלק בלתי נפרד מהעיר, יהיו שותפים לעתיד שלה כמו שהם שותפים לעבר שלה, כמו שאבותיהם וסביהם היו שותפים לעבר המפואר של העיר, ולשמור על ההווה שלה כמו שאנחנו שומרים עליו והם ישמרו על העתיד שלה. אנחנו נעשה את כל מה שנידרש במהירות הכי גדולה שיכולה להיות, נעמוד לרשות רמ"י ולרשות משרד השיכון בכל מה שנידרש וכל מה שנדרש, באיזו שעה שיידרש. נעמוד לרשותם לעשות את הכול בכדי לזרז את התהליך הזה ולא לעכב אותו ולו דקה אחת. לכל השותפים, יפה שעה אחת קודם.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה. אנחנו מבינים שאנחנו גם נכנסים לתקופה של בחירות של המועצות המקומיות ושל הרשויות. ב-30 באוקטובר יהיו בחירות לרשויות המקומיות. אנחנו בתקופה מאוד רגישה, לכן אני מקווה שמשרד השיכון יגיע ונבין מתי יעביר את כל המסמכים הדרושים למינהל מקרקעי ישראל ואז נתחיל מהר מאוד להכין את המכרז ולצאת למכרז ללא קשר לבחירות, ללא קשר לשום דבר. הצעירים מאוד חשובים לנו.

המשנה לראש העיר, פרג' חניפס, בבקשה. אני באמת רוצה להודות בהזדמנות הזאת לכמאל שופניה, מנכ"ל העירייה ולפרג' חניפס, המשנה לראש העיר, שהגיעו. גם איאד, נציג של התאגיד שגם נשמע אותו עכשיו. יש לנו בעיה עם התאגיד שם בקשר לחתימה, העלה את זה כמאל. נראה איך זה מתקדם. להודות להם שהגיעו משפרעם. זה מהצפון בכל מקרה, 08:30 היו כאן, אז באמת תודה לכם שהגעתם.
פרג' חניפס
אדוני היושב ראש, בוקר טוב לכולם. אני אגיד לך את האמת, יש לי הרגשה שבין רמ"י לבין משרד השיכון, כל העסק נכנס למן מערבולת של בירוקרטיה שאין מי שיעקוב אחרי הסיפור הזה. אני אומר לך ואתה אמרת את זה נכון. בסוף 2019 אנחנו נשווק. אני לא רוצה שאנחנו נגיע למודל שהיה בירכא, אבל אני אומר לך, אני כמשנה לראש עיר - - -
היו"ר חמד עמאר
אני מכיר את 1251 אבל אני חושב שרמ"י מכירים את זה. זה פלישות שכל הצעירים פלשו שם ועד היום אנחנו מטפלים בזה. שפרעם, אנחנו מאמין שלא נגיע לזה.
פרג' חניפס
אדוני היושב ראש, אם לא נגיע בקרוב לחלוקה, אני מבטיח לך, אני הראשון שהולך לפלוש ולחלק שם אדמות לחיילים. אני אומר את זה גלוי. זו אדמה שלי. אני נתתי למדינה את מיטב שנות החיים שלי, אני והבנים שלי. אני רוצה להיכנס. אני רוצה לבנות בית בישראל. אני לא אחיה תחת שלטון של בירוקרטיה בין רמ"י לבין משרד השיכון, אז אנשים צריכים להבין את זה. כמו שעשו את זה בירכא, אנחנו גם נעשה את זה בשפרעם.
היו"ר חמד עמאר
נציג של התאגיד, מה שאנחנו הבנו, ואני קיימתי שיחה עם ראש התאגיד בשפרעם, עם מנהל התאגיד בשפרעם, אלכס קושניר, הבנתי ממנו שהוא הכין את החומר, הוא מחכה לאישור של היועץ המשפטי של התאגיד בשביל שיחתמו ויעבירו את זה בחזרה למשרד השיכון. איפה אנחנו עומדים בזה? כי גם זה עלה בישיבה הקודמת.
איאד נעמה
בוקר טוב לכולם, כבוד היושב ראש, אני אעדכן רק. קודם כול כנציג התאגיד וכתושב היישוב שפרעם שאני מאוד רוצה לאמץ את הנושא הזה שחבריי מהיישוב שפרעם, הצעירים שחיינו, למדנו ביחד והם גם התגייסו לצבא הגנה לישראל וגם להם מגיע לבנות ולחיות חיים נורמטיביים במדינת ישראל. אנחנו כתאגיד המים מוכנים לחתום על ההסכם, אבל יש לנו רגולציה שהוא הממונה על התאגידים, והיועצת המשפטית הנחתה אותנו בכך שזה מותנה באישורו. במידה והוא יאשר את זה, אנחנו כתאגיד גם בביצוע וגם בחתימות מוכנים לכל הצעדים הנדרשים.
היו"ר חמד עמאר
למי הועבר החומר?
איאד נעמה
לממונה על התאגידים, למר אפי דביר.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו כוועדה, אני מבקש שנוציא מכתב לאפי דביר הממונה על התאגידים, לבדוק איתו איפה אנחנו עומדים בקשר לשכונת חיילים משוחררים בשפרעם. כידוע לי, אין את הבעיה הזאת באף ישוב דרוזי. מהר מאוד התאגידים חותמים. הייתה לנו חלוקה בכמה יישובים ולא הייתה לנו בעיה כזאת, רק נתקלנו בבעיה הזאת בשפרעם. אני מקווה שנקבל תשובה חיובית במהירות הנדרשת.
איאד נעמה
כבוד היו"ר, אני אציין עוד פעם שלתאגיד המים אין שום בעיה עם זה. צריך גם סטטוטורית לגמור את זה מול הממונה.
היו"ר חמד עמאר
מה שאנחנו שומעים, כל העיכוב הזה שיותר משנה, הכול טכני.
איאד נעמה
טכני.
היו"ר חמד עמאר
טכני, לא משהו מהותי. אנחנו באמת רואים עבודה טובה של משרד השיכון. אנחנו רואים שמינהל מקרקעי ישראל הקצה את האדמה שצריך להקצות, יש עבודה שם, יש הכנה. יותר מ-200 צעירים מחכים לזה. לא תהיה בעיה של שיווק. תוך יומיים-שלושה מרגע שזה מתפרסם, יותר מ-200 צעירים ייגשו לשם. אני רוצה גם התייחסות של רשות מקרקעי ישראל בנושא של המכרז.
יחזקאל אייל
שמי חזי אייל, רכז צפון של רגבים. בסופו של דבר גם אני הגעתי מהצפון הבוקר.

רגבים, אנחנו כולנו יודעים, המטרה שלנו בסופו של יום זה לשמור על הקרקעות, על האכיפה של בנייה בלתי חוקית, למנוע את הבנייה הבלתי חוקית ואנחנו נלחמים בשביל זה ואנחנו עובדים על זה כל היום. דווקא בגלל זה אנחנו פנינו במכתב לרמ"י. אני מבין לגבי ארבעה מגרשים האלה שזה כבר לא רלוונטי. אני מקווה שזה כבר לא רלוונטי כי הם פונו, כי אנחנו מסתכלים על ארבעה מגרשים ואנחנו אומרים, חוץ מקצת פסולת, זו לא איזו פלישה שמישהו שם שם את החיים ועבר לגור שם, זה פשוט בסופו של דבר הפך להיות פח זבל שכונתי.
היו"ר חמד עמאר
אבל תדע לך, שלוש לא. זה יותר מארבע שנים שרמ"י לא מבצעת מכרז שם ומשרד השיכון לא מקיים מכרז בגלל הפלישה ההיא.
יחזקאל אייל
הלכתי לסיור שם עם סגן ראש העיר וראינו על מה מדובר, בפלישה - - -
היו"ר חמד עמאר
יש פסק דין של בית המשפט שמחייב פינוי ואם לא מפנים, כל יום צריכים לשלם קנס, ואף אחד לא שומע לא לבית משפט ולא לרשות מקרקעי ישראל.
יחזקאל אייל
אני שומע כל הזמן על הפלישה ואז כשהלכתי וראיתי ארבעה צמיגים, חתיכת גדר, חבילה של אקרשטיין ופח זבל ריק, זו הפלישה לקרקע, אז אמרנו, זה בהחלט - - -
טלי מורלי
אחרי שאתה כבר ראית את הפינוי - - -
יחזקאל אייל
לא, לא. העשבייה גדלה בתוך הצמיגים. התמונות פה.
היו"ר חמד עמאר
מה שהיה שם, יכלו לקבל ארבעה מגרשים. זה שמונה יחידות דיור או כמה יחידות דיור שם אמורים להיכנס? מישהו יודע כמה אמורים להיכנס?
יחזקאל אייל
ארבעה מגרשים יש שם.
היו"ר חמד עמאר
שמונה יחידות דיור מתעכבים בגלל ארבעה צמיגים ומישהו שם החליט לשים גדר ולהגיד, זה שלי.
יחזקאל אייל
בכל אופן אנחנו מקווים שבאמת הארבעה מגרשים הם לא רלוונטיים, אבל בטח כשיש לנו עשרות מגרשים שעומדים פנויים, זו מציאות שהיא לא הגיונית. יש מצוקת קרקעות בכל מדינת ישראל, אין ספק. אנחנו מקווים שגם בשפרעם בסופו של דבר, כמו ברוב מדינת ישראל יאמצו את הבנייה הרוויה. מה לעשות, יותר בנייה צפופה יפתור אולי עוד כמה יחידות דיור.

סגן ראש העיר הציג אולטימטום. אני בטוח שהוא לא מתכוון באמת לפלוש, ואם הוא יפלוש, אני מאמין שרשויות האכיפה יפנו אותו כי ככה צריך להיות במדינת ישראל, אבל לא צריך לדחוק אותו לפינה. זה לא הגיוני. כשיש 200 אתה אומר, לא ספרתי אותם אחד לאחד, אבל זה עשרות מגרשים שעומדים לשיווק, כשיש מגרשים באמצע העיר שעומדים פנויים. בסופו של דבר הם פנויים. עשר דקות עבודה של בובקט והמגרשים האלה פנויים.

בעינינו זה מגוחך. צריך מצד אחד באמת לאכוף. מצד שני, כשיש אפשרות לתת בנייה, לתת ונטילציה, לתת לאנשים לגור ועוד בתוך העיר, לא צריך להרחיב את העיר החוצה בשביל זה, אנחנו לא מבינים מה מעכב.
כמאל שופניה
ממילא שם לא נותנים להתרחב, מחוץ לעיר.
יחזקאל אייל
תראה, אני לא נכנס כאן כי לא בדקנו את כל הקרקעות מחוץ לעיר וצריך לשמור בדברים האלה על החוק וצריך לראות איך עושים, אבל כשיש אפשרות, אין סיבה לעכב את האפשרות הזאת. יש בעיה בירוקרטית בכל הארץ. תמיד כל השיווקים וכל הדברים האלה מתעכבים. בסדר, זו בעיה שצריך לפתור אותה גם בשפרעם אבל לאו דווקא בשפרעם, ואנחנו מקווים שבאמת כל היחידות האלה יכנסו. מצד אחד לשווק את היחידות האלה, לתת לאנשים את האפשרות לגור בצורה מכובדת. מצד שני, רק בצורה מכובדת וחוקית.
היו"ר חמד עמאר
מישהו יכול להתייחס לנושא של השיווק? השיווק יהיה במכרז או תהיה הגרלה?
אורן יעקב
ברשותך, קודם כול אני רק אקדים ואומר, נאמר שארבע שנים לא היה מכרז בשפרעם. לפי האתר שלנו היו שני מכרזים בסוף 2016 בשכונת אל בסליה.
היו"ר חמד עמאר
לא, לא, אנחנו מדברים על שכונת חיילים משוחררים.
כמאל שופניה
בסלייה ואלקרק, אנחנו יודעים גם שמספר הניגשים שם הוא מאוד נמוך.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו מדברים על שכונת חיילים משוחררים וזה הדיון מתקיים בקשר לאותם חיילים משוחררים שמחכים ותאמין לי, תמצא בטלפון שלי עכשיו קבוצת חלוקת מגרשים בוואטסאפ בשפרעם. אני כל יום מקבל עשרות הודעות, מתי, מתי. המשנה לראש העיר אמר, רוצים לפלוש. אנשים לא רוצים לפלוש, אנשים רוצים לבנות מסודר. אנשים רוצים לבנות את העתיד שלהם. אף אחד לא רוצה תיק פלילי. אף אחד לא רוצה להרוס את העתיד שלו. הוא מוכן לחכות עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד חודש-חודשיים. מחכים שנה וחצי כאשר הכול מוכן שם בשפרעם, רק לבוא ולצאת למכרז ולשווק, לכן לא היו מכרזים בשכונות חיילים משוחררים יותר מארבע שנים.
כמאל שופניה
יש מכרז על שש חלקות שניתנו שם.
היו"ר חמד עמאר
שש חלקות זה לא נותן פתרון ל-200 צעירים, אז מישהו יודע איך תהיה בשפרעם החלוקה?
אורן יעקב
החלוקה תהיה בצורה כזו: תהיה הרשמה והגרלה למחוסרי דיור, כאשר הקדימות היא לנכים, 10%, כמו שיש בכל הרשמה והגרלה, ויתר המגרשים עם קדימות למומלצי משרד הביטחון, חיילים משוחררים שיש להם בסדר הקדימויות. אלה הקריטריונים בהרשמה וההגרלה.
היו"ר חמד עמאר
ותושב המקום? כי אתמול שמעתי את שר האוצר שהוא גם ממונה על מינהל מקרקעי ישראל, אומר בראיון שהוא קיים, וכששאלו על חוק הלאום והתיישבות יהודית, הוא אמר את זה באופן ברור, אנחנו היום גם במגזר הלא יהודי הולכים על תושבי המקום, ב-100% תושבי מקום. האם במכרז יהיה 100% תושבי מקום? אני שמעתי אותו. אמרו לו, למה אתה תומך בזה? אמר, אנחנו אפילו במגזר הלא יהודי הולכים על תושבי מקום, 100%.
אריאל צבי
תלוי בגודל היישוב, בהחלטה ספציפית של ההנהלה, אבל יש בהחלטות המועצה - - -
היו"ר חמד עמאר
אז מה שאמר שר האוצר זה לא נכון?
אריאל צבי
שר האוצר דיבר על זה שיש מקומות שלפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - - -
היו"ר חמד עמאר
הוא נתן דוגמא, עראבה אם אני לא טועה, במגזר הערבי. נתן דוגמא במגזר היהודי גם.
אריאל צבי
החלטות המועצה של מועצת מקרקעי ישראל קובעות הסדר מאוד ברור לגבי - - -
היו"ר חמד עמאר
רק את השם שלך לפרוטוקול.
אריאל צבי
אריאל צבי, משרד המשפטים.

החלטות המועצה של מועצת מקרקעי ישראל קובעות הסדר ברור ביחס לשיווק לבני מקום ביישובי מיעוטים וגם בשאר המקומות בארץ. אני לא יודע לגמרי באיזו רובריקה נכנסת שפרעם ומה בדיוק גודל האוכלוסייה, אבל הפרמטרים הם בגדול גודל האוכלוסייה, המיקום של היישוב, אם הוא באזור עדיפות א' או ב'. יש מקומות חריגים שבהם לפי החלטת המועצה אפשר לשווק ב-100% בני מקום, אבל זה תלוי בהחלטת הנהלה ספציפית ובגודל היישוב. בגדול, ביישובי מיעוטים מדברים על 75%, 50% ו-30%, תלוי בגודל היישוב.
אורן יעקב
הכול קבוע בהחלטות המועצה.
היו"ר חמד עמאר
כי ידוע לך שנתקלנו בבעיה הזאת בשפרעם במכרז האחרון ואנחנו עד עכשיו מטפלים בבעיה ואני אישית מעורב בנושא שלא חיילים משוחררים יגשו למכרז, לא חיילים משוחררים זכו במגרש, כי אז הייתה החלטה של ה-90%, אתה זוכר, הסכם שדיברנו עליו והחבר'ה הצעירים הדרוזים, אמרו להם, בואו נחכה עד שיכנסו ה-90% ואז קבוצה אחרת משפרעם נכנסה למכרז והיא זכתה במכרז, לא חיילים משוחררים, לא כלום, אבל הם בעצם ניגשו.

האם במכרז הזה יהיה איזשהו תיקון שייתן לנו את האפשרות? כי אני יודע בכפר ורדים פסלו את המכרז בגלל כל מיני סיבות. איך אנחנו נעשה בשפרעם שלא ייווצר לנו מצב מה שנוצר לנו - - - , כמשרד המשפטים?
אריאל צבי
ממה שאני יודע באופן ספציפי שבדקנו לגבי כפר ורדים, אני לא יודע על זה שפסלו שום מכרז. לא פסלו שום מכרז ובדקנו את זה עם רמ"י כמה פעמים. זו אולי שמועה.
היו"ר חמד עמאר
לא נפסל מכרז בכפר ורדים?
אריאל צבי
לא נפסל מכרז.
היו"ר חמד עמאר
זה מה שנאמר לנו כאן.
אריאל צבי
מה שראש העיר אמר, שהוא יבדוק את השיווקים הבאים, אבל שום מכרז לא נפסל. הדברים האלה נמצאים ברמ"י. לפי מה שאני יודע, מה שבדקנו, שום מכרז לא נפסל בהקשר הזה. לגבי הטענה הספציפית של שפרעם, אני לא מכיר את - - -
היו"ר חמד עמאר
תהיה העדפה ראשונה ליוצאי צבא במכרז?
אורן יעקב
העדפה ראשונה לנכים, אחר כך - - -
היו"ר חמד עמאר
10% נכים, לא קשור בשירות צבאי, לא שירות צבאי.
אריאל צבי
לא קשור.
היו"ר חמד עמאר
איזו דרגת נכות?
אורן יעקב
לפי החלטת המועצה מ-75% נכי גפיים תחתונות, מי שזכאי לתקנת הפטור. קודם כול זה נכי צה"ל בדרגת נכות 100% פלוס, מיוחדת - - -
היו"ר חמד עמאר
זה יש לו פטור, הוא לא ניגש למכרז, לא כלום.
אורן יעקב
יש לו קדימות. הוא יכול לגשת. יש לו גם פטור, תקנת פטור. הוא רשאי גם לגשת למכרז. הוא בעדיפות הראשונה. גם המקבילה שלו בנפגעי פעולות איבה. אחר כך זה נכי צה"ל בדרגת נכות קשה ואחריהם נכי ביטוח לאומי בדרגת נכות של 75% לפחות, נכי גפיים תחתונות. קטגוריה הבאה זה עיוורים לצמיתות.
קריאה
אבל זה הכול במסגרת ה-10%.
אורן יעקב
כן.
היו"ר חמד עמאר
ואחרי זה מגיע יוצאי צבא.
אורן יעקב
כן. אחרי זה עוברים למשרתי כוחות הביטחון.
היו"ר חמד עמאר
בסדר גמור.
רויטל מילוא-קדמי
צריכים להבין, יש להם קדימות.
היו"ר חמד עמאר
יש קדימות למשרתי כוחות הביטחון.
כמאל שופניה
איך זה בא לידי ביטוי במכרז עצמו?
רויטל מילוא-קדמי
הם מוגרלים ראשונים.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו נשמע את משרד השיכון. אנחנו הודענו לכם לפני שבוע שהדיון יתקיים ב-09:00 בבוקר. אני לא יודע איך נפלה טעות. את היית, אגב, בדיון הקודם?
רויטל מילוא-קדמי
לא.
היו"ר חמד עמאר
אז מישהי אחרת הייתה בדיון הקודם ואני פתחתי בדברים שלה. אני אצטט, אני לא אקריא מילה במילה כי אני זוכר מה שהיא אמרה. היא אמרה שיחולקו בשפרעם 180 יחידות דיור בחודש מאי 2018, עוד 20 יחידות דיור ביוני 2018. אנחנו היום ב-17 ביולי, ולא במאי ולא ביוני חולק.

מה שקיבלתי מרמ"י, המכתב שלהם, שעדיין אתם לא שלחתם להם את המדידות, את השמאות. הם לא יכולים אפילו לקבוע מחיר, אז בעצם מה שנאמר לנו ב-22 במאי, כשדיברו על מאי זה היה ב-22 במאי, לפני פחות מחודשיים, נאמר לנו דברים בכלל לא נכונים ולא מאומתים. מרמ"י קיבלנו מכתב ממנהל המרחב, שברגע שיגיעו אליהם השמאות וזה, ייקח להם עוד חודשיים להכין את המכרז. אם תעשו את זה כבר בחודש הזה, ביולי, אנחנו נצא למכרז רק באוקטובר.

בואי תגידי לנו איפה נפל הפגם או הטעות בדיווח שלכם בישיבה הקודמת, כי הדיווחים לכנסת צריכים להיות מאומתים עד הסוף. זה כנסת ישראל, זה המחוקק, זה אמור לפקח על כל דבר במדינת ישראל. לא יכול להיות מצב שאנחנו נקבל נתונים, שאני אסתמך עליהם כיושב ראש ועדת משנה ואני אוציא הודעה לכל האנשים שמחכים לחלקות, שאנחנו מחלקים במאי-יוני.

אנשים לא יודעים שאני קיבלתי דיווח של משרד השיכון. הם יודעים שאני אמרתי את זה ואז יוצא שאני לא אמרתי אמת, ואני הסתמכתי על הדברים שלכם שדווחו לוועדה, לא דווחו אלי באופן אישי, והם צריכים להיות 100%, לא 99%. אז בואי תשכילו אותנו בדברים שתגידי ואיך אנחנו יכולים לצאת לאותו צעיר שמחכה. באמת אנשים מחכים. דוחים את החתונה שלהם שנה ועוד שנה ועוד שנה עד שיקבלו את פיסת האדמה הזאת ולהתחיל לבנות את הבית. בבקשה.
רויטל מילוא-קדמי
בתאריך 8.7 נתקים דיון בנושא עם הבקרים מטעם חברת הבקרה, החברה המנהלת שהכינה את האומדנים והעבירה לבדיקת המחוז. המחוז השתתף. האומדנים עדיין נמצאים בבדיקה. הערכה באמת, וזה קיבלתי מהמחוז אתמול, הערכה שתוך מספר ימים תועבר בקשה לות"ת עבור השלמת עבודות הפיתוח עקב הבעיה הבטיחותית באתר המשווק, המאוכלס. מייד לאחר מכן יועברו האומדנים הסופיים עבור עלויות הפיתוח בכדי להעביר לרמ"י להכנת תיק. הבטחה שהם נתנו לנו, באוגוסט, זה יוצא לפרסום שיווק.
היו"ר חמד עמאר
תראי, כל מילה שאת אומרת כאן, נרשמת. אני אקיים דיון, רק נחזור מהפגרה, אפילו תוך כדי הפגרה. אני אבקש מהיושב ראש ונקיים דיון.
רויטל מילוא-קדמי
אני אהיה מוכנה לעדכן מייד כשזה יקרה.
היו"ר חמד עמאר
אז אני מבקש ממך לעדכן את הוועדה בדיוק איפה אנחנו עומדים, כל מה שמפתח בשפרעם. אם את מדברת על אוגוסט שאתם מעבירים, זה אומר שאתם כבר קיבלתם את החתימה של התאגיד.
רויטל מילוא-קדמי
נכון.
היו"ר חמד עמאר
קיבלתם את החתימה של התאגיד?
רויטל מילוא-קדמי
החתימה של התאגיד, הבנתי שיש הבנה בין המחוז לתאגיד. המחוז התחיל בביצוע התשתיות.
היו"ר חמד עמאר
ביצע את התשתיות, לא התחיל בביצוע. הוא ביצע אותן כבר. התשתיות מבוצעות בשפרעם, בגלל זה אנחנו מבקשים שהתאגיד לא יבוא ויגיד, אני רוצה כסף, כי מדינתי ישראל סבסדה את זה לחיילים המשוחררים, אז שלא ייקח התאגיד עוד פעם את הכסף.
רויטל מילוא-קדמי
אז הבנתי שיש הבנה בין התאגיד למשרד, שזה באמת מה שיקרה.
כמאל שופניה
אין הבנות, אדוני היושב ראש.
רויטל מילוא-קדמי
אין הבנות?
כמאל שופניה
יש מכתב קיזוז שהונח על שולחן התאגיד לפני שישה חודשים בנוכחות היושב ראש, בנוכחות משרד השיכון.
היו"ר חמד עמאר
אני קיימתי ישיבה בשפרעם. משרד השיכון, עיריית שפרעם והתאגיד היו צריכים לכתוב שני גופים, התאגיד ועיריית שפרעם. עיריית שפרעם תוך שבוע חתמה, החזירה את המסמך למשרד השיכון. שישה חודשים עברו.
כמאל שופניה
זה הצהרת הקיזוז של התאגיד שצריכים לחתום עליה.
היו"ר חמד עמאר
התאגיד ישב איתנו שם. הבנתי עכשיו מנציג התאגיד שעדיין לא חתמו.
רויטל מילוא-קדמי
כמאל באדר עדכן אותי אתמול בסטטוס הזה.
איאד נעמה
לא, תאגיד עדיין לא חתם כי מחכה לאישור של הממונה על התאגידים ברגולציה. זה לפי הנחיית היועצת המשפטית. אני הסברתי את זה עכשיו לפני שבאת. אמרתי להם שברגע ויש לנו אישור מהממונה על התאגידים, אני אישית כמורשה חתימה גם מוכן לחתום על ההסכם הזה מיידית ולשחרר את זה.
רויטל מילוא-קדמי
אני אבדוק את זה שוב פעם עם כמאל. זה מה שאני עודכנתי.
היו"ר חמד עמאר
את יכולה לבדוק לנו את זה עכשיו? יש לנו חמש דקות לחכות, שלוש דקות. אני באמת רוצה לצאת בהודעה לאנשים, גם בתשובות ברורות לעצמי, ותאמיני לי, אני לא מחכה לכם כאן, ואף אחד קרוב אלי לא מחכה לכם כאן, אבל כל הצעירים הם קרואים אלי ואני מחכה ל-200 צעירים שרוצים לבנות את הבית שלהם.

כמאל, בוקר טוב.
כמאל באדר (בטלפון)
בוקר טוב, מה שלומך?
היו"ר חמד עמאר
ברוך השם. אתה על רמקול ושומעים אותך כל הוועדה כאן, נציגי משרד השיכון, נציגי רמ"י, נציגי התאגיד וגם מרגבים שומעים אותך וגם אנחנו שומעים אותך ועיריית שפרעם, נמצאים המנכ"ל, פרג' ונציג התאגיד. בואו תעדכן אותנו איפה אנחנו עומדים, כי זו ישיבת מעקב ואנחנו מתכוונים להמשיך, כי בישיבה האחרונה נציג משרד השיכון, והקרינו את הדברים שהוא אמר, שבמאי יחולקו 180 יחידות דיור וביוני יחולקו עוד 20 יחידות דיור. אנחנו באמצע יולי, עדיין לא חולק כלום, לכן רצינו לקבל נתונים מדויקים לוועדה, שאנחנו נוכל להגיד איזו בשורה טובה לאותם צעירים שמחכים.
כמאל באדר (בטלפון)
אנחנו בהמשך לישיבה שהייתה בעירייה, עדיין לא נסגר עם התאגיד הנושא של החישוב. כמה - - - . יש חישוב - - - . זה עדיין לא נעשה. זה ברמה של חברה מנהל - - - והתאגיד והעירייה. אנחנו ניסינו המון ליצור קשר עם - - - התאגיד, זה אם הוא שומע אותי.
היו"ר חמד עמאר
הוא שומע אותך.
כמאל באדר (בטלפון)
והחברה המנהלת, המון ניסו להשיג אותו, לשבת בנושא של התחשיב. עדיין לא ישבנו, וזה חוסם את השיווק. הדבר הזה חוסם את השיווק.

הנושא השני שחוסם את השיווק זה הנושא של עבודת פיתוח שצריך לעשות שתי שכונות ביחד. בטח רויטל הסבירה לכם.
היו"ר חמד עמאר
לא הבנו את זה.
כמאל באדר (בטלפון)
הנושא של עבודות הפיתוח, שתי השכונות, שכונה ותיקה והשכונה החדשה.
היו"ר חמד עמאר
כן, אבל אני גם הבנתי שאתם לא מסכימים לעשות ואתם לא רוצים לעשות את זה ואתם רוצים לתת את החישוב של השכונה החדשה לבד, נכון?
כמאל באדר (בטלפון)
עדיין לא נסגר סופית. הנושא הזה תוקע. יש פה בעיה בהתנהלות של החברה המנהלת, בהתנהלות שלנו. עוד לא נסגר הסיפור של החישוב הסופי של השכונה. הוצאתי דוח סופי אבל עוד לא נסגרו וזה גם מעכב את השיווק.
היו"ר חמד עמאר
מה שקיבלנו עכשיו ממשרד השיכון, שבאוגוסט יעבירו את - - - ?
כמאל באדר (בטלפון)
מי שאמר באוגוסט, - - - . אני אישית לא - - - באוגוסט. לא נראה לי לפי קצב ההתקדמות - - -
היו"ר חמד עמאר
בסדר גמור, תודה לך. יום טוב.

טוב שהעליתי אותו על הקו, לפחות לא לבוא ולהגיד לך, אמרת באוגוסט. הוא סגן מנהל המחוז. הוא אומר באופן ברור שגם באוגוסט זה לא יהיה וזה מאוד מצער ומה שמבין אני גם, שיש בעיה בין משרד השיכון לתאגיד, שהם לא מצליחים ליצור קשר אחד עם השני ולהתקדם, ואני שומע מהתאגיד דברים אחרים, שהדבר כבר מונח לפתחו של הממונה על התאגידים, שרק הממונה על התאגידים ייתן את האישור ואז אתם חותמים.
כמאל שופניה
מה שדיבר עליו כמאל עכשיו, שיש את האומדנים שצריכים לעשות אותם. כמה יגבו? כמה יקזזו?
היו"ר חמד עמאר
כן, נכון.
איאד נעמה
זה תחשיב בינינו לבין משרד השיכון, אבל איך שהבנתי, לא מבחינה הנדסית כי אני באתי במקומם ולא - - -
היו"ר חמד עמאר
אתה אחראי על הכספים שם.
איאד נעמה
על הכספים, אז אני מבחינתי כתאגיד, במידה ויעשו את החישובים ויגיעו לעסקה, אין לי בעיה לחתום, להיפך. עכשיו אומרים לי שאין חישוב, אז אין חישוב, אני צריך לברר עם המהנדס שלי מה קורה פה.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו מקיימים ועדות כאן בכנסת. אנחנו דוחפים את כל המשרדים. אתה יושב ואתה לא יודע מה להגיד.
יחזקאל אייל
אולי כדאי את הישיבה הבאה לעשות במשרדי התאגיד. לפחות תדע מה קורה.
איאד נעמה
אני אשמח.
כמאל שופניה
לא, אבל התאגיד זה עיכוב טכני שאפשר לפתור אותו. הבעיה שנוצרה עכשיו, שמשרד השיכון, יש לו שתי אמירות, אמירה שנמצאת כאן ואמירה שנמצאת ברמקול, אז במקום ללכת לתכנון ובנייה, אנחנו הולכים לבנייה ותכנון וזה המצב שהעלה את החשש ממנו המשנה לראש העיר. זה חשש כבד ואל תיתנו לנו לעשות את זה, חברים. אנחנו רוצים להיות נורמטיביים, שומרי חוק, לבנות לפי החוק. אנחנו רוצים תכנון ובנייה. משרד השיכון עובד שם בצורה מאוד לתפארת ואנחנו מצדיעים לו. בשטח עובדים. במשרדים אנחנו לא מצליחים להתקדם צעד אחד. מאוד מכאיב.
היו"ר חמד עמאר
אני מסכם את הדיון הזה.

קודם כול, מאוד מצער שהעמדה של משרד השיכון שנשמעת כאן בוועדה היא לא העמדה האמיתית בשטח, ולכן אני קורא למשרד השיכון להתרכז בנושא של החישובים עם התאגיד, להגיע לסיכומים עם התאגיד בחודש הזה, לא בחודש אוגוסט, ולהעביר את האומדנים וכל מה שצריך לרמ"י, שרמ"י יוציא את המכרז. רמ"י הבטיח שתוך חודשיים מרגע שמגיע אליו כל החומר הוא יוצא למכרז, אז הנושא תקוע עכשיו במשרד השיכון ולרמ"י אין שום נגיעה. רמ"י אומר לכם, אני מחכה, מה אתם רוצים ממני? וזה באמת מה שקורה. אני קורא לממונה על התאגידים ואנחנו נוציא לו מכתב. אני מבקש שייצא המכתב, אם יש אפשרות, היום. אנחנו נחתום עליו נשלח העתק לעיריית שפרעם.
כמאל שופניה
גם למנכ"ל התאגיד.
היו"ר חמד עמאר
גם למנכ"ל התאגיד בשפרעם לשלוח העתקים. גם אני אצור איתו קשר טלפוני. אני היום גם אנסה להשיג את הממונה על התאגידים ולבדוק מה קורה עם החתימה שלהם ומתי הם אמורים לחתום. באמת הפעם אנחנו דורשים כוועדה ממשרד השיכון שאנחנו באוגוסט נהיה אחרי העברת כל החומרים לרמ"י ואני מקווה שרמ"י יעמוד בהבטחה שלו, שתוך חודשיים הוא מוציא למכרז.

רק שאלה אחרונה לפני שאני נועל, נושא של ה-90%, שפרעם נכללת, נכון?
אורן יעקב
נכללת.
היו"ר חמד עמאר
אז ה-90% גם שפרעם נכללת, חיילים משוחררים בשפרעם.

תודה רבה לכם, תודה לכל מי שהגיע לוועדה. אני מקווה שנלך להצביע עכשיו עד 07:00 בבוקר למחרת. שיהיה לכם יום טוב.


הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים