ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/07/2018

חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת32
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/07/2018


מושב רביעי

פרוטוקול מס' 688
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, כ"ב בתמוז התשע"ח (05 ביולי 2018), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום, התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
זאב בנימין בגין – מ"מ היו"ר
חברי הכנסת
דוד ביטן
מוזמנים
ראש אגף ממשל וחברה, משרד רה"מ - אהוד פראוור

עוזר ליועמ"ש-בנש"מ, משרד רה"מ - בישארה אלי פראן

עוזרת ליועמ"ש, בטחון פנים - איילה ויינשטיין

קמ"ד חקירות אח"מ, המשרד לביטחון פנים - סיוון שחר

רע"ן משמעת שב"ס, המשרד לביטחון פנים - ריבי שפירא שדה

מתמחה, משרד המשפטים - ערן הוליץ

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אהוד לנדאו

עו"ד, משרד המשפטים - נעם הרצוג

ראש אשכול-מח' ציבורית חוקתית, משרד המשפטים - אבינועם סגל

ממונה על המשמעת בנש"מ, משרד רה"מ - גיא דוד

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד הרווחה - אור רוזנמן

עו"ד בלשכה המשפטית רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר - איתמר הר אבן

יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי - דגנית לפידור

יועמ"ש, מרכז השלטון מקומי - מרים סלומון

עו"ד ועו"ס, המועצה לשלום הילד - לירון אשל

מוזמן/ת - ישראל עוזר
ייעוץ משפטי
אפרת חקאק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט
הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום, התשע"ז-2017, פ/4378/20, הצעת ח"כ דוד ביטן
היו"ר יואב קיש
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום, פ/4378, של חבר הכנסת דוד ביטן, שלהבנתי, ממש בדרכו לכאן – אולי מתעכב מעט, ולכן דחינו. שלום, חבר הכנסת בני בגין. שלום למנהלת הוועדה, שמלווה אותי מהבוקר.

החוק זה - רק לתאר את ההיסטוריה שלו גם בוועדה הזו - עבר קריאה טרומית. מי שעשה פה דיון אחד בנושא היה חבר הכנסת דודי אמסלם כיו"ר הוועדה. הוא שינה קונספט מהקריאה הטרומית, ואני שאני בוחר להמשיך ולהכין את ההצעה, בחרתי להיצמד לקונספט שהוביל חבר הכנסת אמסלם בעניין.

אומר מה הכוונה – אנחנו דנים בהשעיה של עובד עקב פתיחת חקירה בעניינו. אנו דנים בשלושה תחומים שונים במקום הזה: תחום אחד, עובדי מדינה – נושא שמוסדר היום דרך הנציבות; תחום אחר הוא נושא עובדים של הרשויות המקומיות – נושא שגם די מוסדר עם בית הדין המשמעתי. זה בחוק נפרד, חוק הרשויות המקומיות, משמעת. שם הרשויות המקומיות הסדירו את כל נושא המשמעת, כולל בית דין משמעתי גם בנושא זה, ומצאנו את עצמנו במציאות שבה חברות ממשלתיות, תאגידים למעשה ללא מדיניות אחידה. פה יש ורסטיליות מסוימת בהתאם לגוף הספציפי שאנו דנים בו.
אפרת חקאק
רק אחדד, שלגבי עובדי המדינה בתוך שירות המדינה, התיקון הזה יחול גם לגבי השעיה אגב חקירה פלילית וגם כל ההשעיות. זה התיקון המוצע.
היו"ר יואב קיש
כשניגשתי לחשיבה, ועשינו את זה יחד עם היועצת המשפטית כמובן, אפשר לנקוט בכמה גישות: אפשר לנקוט בגישה שאומרת: אני מתעסק רק במה שלא מוסדר עדיין, וזה החברות הממשלתיות, התאגידים – לומר שרק בזה עסקינן, כי השאר יחסית מוסדר; או לומר: אני הולך לגישה כוללנית ורוצה ללכת למודל מסוים, שמן הראוי שיוחל על שלושת הגורמים שאמרתי.

לתפיסתי, אני חושב שזו הדרך היותר נכונה. יכול להיות שנשתכנע אחרת. זו התפישה, וכך היא מנוסחת, להבנתי. נבחן במהלך הדיון היום, מה באמת התפיסה שכדאי להתקדם בה.

בכל מקרה, אני מבקש שנקרא את החוק מתחילתו עד סופו, ואז נשמע את הערות המשתתפים, ונחליט אם אנחנו משנים ומה משנים. בכוונתי להביא את החוק לקריאה ראשונה ביום שני.

מי פה מהאוצר?
איתמר הר אבן
אני מרשות החברות.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה לא יכול לתת לי ניתוח תקציבי. למה האוצר לא הגיעו? אני מבקש נציג אוצר פה, שיגיד לי אם זו הצעה תקציבית או לא. אני מביא את זה לקריאה ראשונה ביום שני. אם לא, נגדיר שייתנו תשובה, נאמר, עד יום ראשון אחר הצהריים. בכל מקרה נצטרך לקבל תשובה בעניין זה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
זה יהיה תלוי בנוסח.
היו"ר יואב קיש
נכון, אבל כרגע יש נוסח, ואם הממשלה תומכת, זה מייתר את הנושא של תקציבים.
אפרת חקאק
כרגע אין תמיכה של הממשלה.
היו"ר יואב קיש
אז אחד מהשניים: או תמיכה של הממשלה או הגדרה, אם זה תקציבי או לא – זה אחד משני הדברים שנזדקק להם.
אפרת חקאק
רק אומר לפרוטוקול שמבחינת נוסח החוק והלשכה המשפטית, אני לא בטוחה שהחוברת תהיה מוכנה עד יום שני בגלל העומס על נוסח החוק ועל הלשכה המשפטית.
היו"ר יואב קיש
למה? אם לצורך העניין, אני אומר שזה הנוסח שאני רוצה, מה בעיה שזה יהיה מוכן?
אפרת חקאק
אנחנו צריכים לכתוב דברי הסבר.
היו"ר יואב קיש
אני לא מקבל את זה. טוב שאת אומרת לי את זה, ואני מבקש כשנסיים היום את הישיבה – תשובה, איך נערכים כדי שזה יהיה מוכן לקריאה ראשונה. אני מבקש, איך נערכים ומה צריך, כי ביום שני אנחנו מעלים את זה לקריאה ראשונה, זו הכוונה. אלא אם כן נגלה הפתעות. זו כוונתי, ולכן אני מבקש שתקריאי את החוק מתחילתו עד סופו. אני רוצה שאת חובת ההקראה נסיים, ואז נוכל לדון. קריאה, בלי הסברים.
אפרת חקאק
הצעת חוק השעיית עובדים בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה)(תיקון).

יש לכם נוסח משולב – בצבעים, ויש לכם נוסח בתבניות.

תיקון סעיף 43. 1. בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 43(א), בסופו יבוא "לעניין זה "פסק דין" – לרבות החלטת בית הדין בעניין השעיית עובד.

תיקון סעיף 47. 2. בסעיף 47 לחוק העיקרי – (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא: (א)(1) עובד שהוגשה עליו קובלנה לפי סעיף 32, או עובד שהחלה חקירה פלילית של המשטרה נגדו בעבירה שמפאת מהותה, סמכותה או נסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך לשמש בתפקידו, רשאי נציב השירות להשעותו ממשרתו בשירות המדינה לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, לתקופה שלא תעלה על 45 ימים, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להביא טענותיו לעניין זה.

(2) בית הדין רשאי להורות על הארכת תקופת ההשעיה, לפי בקשת נציב השירות, לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים.

(3) הוגש כתב אישום נגד עובד, רשאי בית הדין, לבקשת נציב השירות או השר, להורות על השעיית העובד, אם נוכח בית הדין כי בנסיבות העניין מדובר באישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין העובד ראוי להמשיך לשמש בתפקידו; השעיה כאמור תימשך לא מעבר לחמישה עשר ימים מיום גמר ההליכים בכתב האישום, ואולם אם הוגשה קובלנה נגד העובד על עובדות שעלו במהלך החקירה הפלילית או הדיון בבית המשפט בתוך חמישה עשר הימים האמורים, תימשך ההשעיה לא מעבר לגמר ההליכים המשמעתיים.";

(2) בסעיף קטן (א1) – (א) בפסקה (1), במקום הסיפה החל במילים "ישעה אותו נציב השירות" יבוא " יודיע על כך נציב השירות או השר לבית הדין מיד לאחר שנודע לו הדבר.";

(ב) במקום פסקה (2) יבוא – (2) בית הדין יקיים דיון במעמד הצדדים בעניין השעיית העובד, בהקדם האפשרי לאחר שקיבל הודעה כאמור בפסקה (1) או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

(2א) מצא בית הדין שהוגש כתב אישום כאמור בפסקה (1), יורה על השעיית העובד לתקופה כאמור בסעיף קטן (א)(2) סיפה, אלא אם כן שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להשעותו ובכללם האפשרות להעבירו לעבודה אחרת כאמור בסעיף קטן (ד), וכי לא ייגרם נזק לקטין או לחסר ישע שעליו הוא אחראי במסגרת עבודתו, לרבות במסגרת עבודה אחרת שאליה הועבר, בשל אי-השעייתו, והכל לאחר שנתן לעובד הזדמנות להביא לפניו את טענותיו.";

(3) סעיף קטן (ב) – בטל;

(4) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), בכל מקום, אחרי "השירות" יבוא "או בית הדין";

(5) במקום סעיף קטן (ה) יבוא: (ה) עובד שהושעה לפי הוראות סעיף זה, רשאי לפנות לבית הדין בתום שישה חודשים מיום מתן ההחלטה על השעייתו בבקשה להפסיק את ההשעיה; החליט בית הדין לדחות את הבקשה רשאי העובד לפנות כאמור אחת לתשעה חודשים החל ממועד דחיית הבקשה, אף אם לא התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות.";

(6) סעיף קטן (ה1) – בטל.

3. תיקון סעיף 48. בסעיף 48 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: (ה) בית הדין רשאי להורות על הארכת תקופת ההשעיה, לפי בקשת השר, לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים."

4. הוספת סעיף 48א. אחרי סעיף 48 לחוק העיקרי יבוא: 48א. השעיה של עובד גוף ציבורי. החלה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד בגוף ציבורי או הוגש כתב אישום נגד עובד בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך לשמש בתפקידו, רשאי אותו גוף, לפי ההסדר/ההסכם שחל לגביו – פה קיבלנו כמה הערות נוסח, שאומר אותן אחר כך - להשעות את העובד לתקופה שלא תעלה על 45 ימים; בית הדין למשמעת של שירות המדינה רשאי להורות על הארכת תקופת ההשעיה, לפי בקשת אותו גורם, לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים; ביקש אותו גורם להשעות את העובד ללא פנייה לבית הדין למשמעת כאמור, יקבל העובד מאה אחוז מהמשכורת הקבועה שלו, ורשאי הוא לפנות לבית הדין למשמעת בבקשה לבטל את ההשעיה; בסעיף זה, "גוף ציבורי" – חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975, או תאגיד שהוקם בחוק."

נוסיף משהו שמבהיר שכל הסעיף הזה חל רק כאשר הגוף הזה רשאי לקבל את המידע מהמרשם הפלילי.
היו"ר יואב קיש
ואם הוא לא רשאי?
אפרת חקאק
אם הוא לא רשאי, אין לו סמכות, לפי פרשנות החוק, להשעות אותו בשל החקירה הפלילית, כי הוא לא היה רשאי בכלל לקבל את זה.
היו"ר יואב קיש
נדבר על זה אחר כך. תמשיכי.
אפרת חקאק
5. תיקון חוק הרשויות המקומיות (משמעת). בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח–1978, בסעיף 24(א), בסופו יבוא "לעניין זה "פסק דין" – לרבות החלטת בית הדין בעניין השעיית עובד."

תחילה ותחולה.
היו"ר יואב קיש
מצדי, אפשר לומר תוך שלושה חודשים מאז שעבר. לא רואה סיבה, מעבר לזה. אפילו מיידית. למה לא מיידית?
אפרת חקאק
צריך להיערך.
היו"ר יואב קיש
שלושה חודשים זה זמן סביר?
אפרת חקאק
צריך לראות מבחינתם.
היו"ר יואב קיש
תרשמי – תחילה ותחולה – שלושה חודשים מיום פרסומו. זה להתייחסות.

שלום לחבר הכנסת דוד ביטן. בבקשה, התייחסות שלך.
אפרת חקאק
אני רוצה להסביר, מה התיקונים ממעוף הציפור, מה מוצע כאן. יש פה שלושה מישורים. לגבי עובדי המדינה, המצב הקיים כיום הוא שכל החלטת השעיה מתקבלת על-ידי הנציב. ההצעה פה היא להעביר את הסמכות של ההשעיה אחרי הסמכות של 45 ימים דווקא לבית הדין למשמעת.
היו"ר יואב קיש
מי ביקש בית דין לעבודה? תחזרי, לא הבנתי.
אפרת חקאק
לגבי עובדי המדינה, להעביר את הסמכות של השעיה מהנציב לבית הדין המשמעתי, מאוד בדומה לניסוח ולהסדר שיש ברשויות המקומיות, שזה מאפשר לגורמים מסוימים כן להשעות את העובד לתקופות קצרות על ההתחלה, בין אם זה השר למשך תקופה קצרה או אם זה הנציב למשך 45 ימים. זה התיקון הראשון, ופה יש לשאול את הגורמים, האם זה יעיל, האם זה לטובת העובד וכו'.

אחת ההשלכות של התיקון הזה היא שאם היום החלטת הנציב – אפשר לערער עליה בפני בית הדין לעבודה, אחרי התיקון הזה ההחלטות יהיו נתונות לערעור לבית משפט מחוזי רגיל. גם את זה יש לקחת בחשבון.

התיקון השני מתייחס כאמור לכל הגופים הציבוריים האחרים, החברות הממשלתיות והגופים הסטטוטוריים. שם היום כל גוף מתנהל לפי הסכם או הסדר שחל עליו באופן פרטני – בדרך כלל בהסכמים שהעובדים עושים עם ההנהלה.
היו"ר יואב קיש
יש פה נציג הסתדרות, אגב? לא. הזמנו? כן.
אפרת חקאק
פה ההצעה המקורית של חבר הכנסת אמסלם כיושב-ראש הוועדה הקודם היתה להחיל את כל דיני המשמעת, לבנות מנגנון משמעתי. בגלל שהוא הבין שזה לא ריאלי בפורום הזה- -
היו"ר יואב קיש
האויב של הטוב ביותר הוא המושלם.
אפרת חקאק
אז הוא הציע שלעניין השעיה אגב חקירה פלילית או הגשת כתב אישום – החלטת השעיה תתקבל – הוא התלבט בין בית דין למשמעת של עובדי מדינה, שבדרך כלל לא מתעסק עם הגופים האלה לבין בית דין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
זה דיון שנעשה.
אפרת חקאק
וגם פה כמובן מוצע להשאיר את הסמכות המיידית של השעיה של 45 יום. לא משנה מי.

והתיקון השלישי הוא יותר מינורי. זה תיקון לחוק הרשויות המקומיות, משמעת, כדי להבהיר שהחלטות על השעיה על-ידי בית הדין המשמעתי שלהם, הן נתונות לערעור, ואם עושים זאת ברשויות המקומיות, ההצעה היא גם להבהיר את זה בחוק שירות המדינה, משמעת.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
וזכות לערעור.
אפרת חקאק
כן.
היו"ר יואב קיש
התפיסה שלי, בהתאם למה שהיה פה בוועדה, שהלוואי שהיינו יכולים להתעסק רק עם בית דין משמעתי לכולם, כפי שאמרת, אבל זה לא פרקטי ולא נוכל לעשות את זה עכשיו ולא בהצעת החוק הזו. הממשלה, אם היא רוצה, יכולה לקדם.

בעצם החוק הזה בא לתקן מצב שבו הרבה פעמים עובדים מוצאים את עצמם במצב שהעונש שלהם זה התהליך. כלומר הוא נמצא בהליך שיש חקירה נגדו, הוא יכול להסתיים בכתב אישום או לא בכתב אישום. אם לא הסתיים בכתב אישום, יכול לקחת גם חצי שנה ושנה - שלא לדבר שכתב אישום שלא נגמר בהרשעה, שגם אז אנחנו נכנסים לתקופות זמן מאוד ארוכות, וכל התקופה הזו אותו עובד, ונכון שהוא סובל – אני מדבר על עובד שלא נמצא אשם – היה חף מפשע, ומעמדו היה מוטל בספק, עם הרבה מאוד בעיות של השחרה של תדמיתו וכיוצא בזה, ומעבר לכך, וזה הקטע שלי מאוד מפריע – גם המאבק הכלכלי והיכולת שלו לשרוד כלכלית. כלומר יש פה פגיעה משמעותית בעובד, שיכול למצוא עצמו מחכה למשטרה חצי שנה, שנה שנתיים, ולכתב אישום, כן או לא. בסיטואציה הזו הוא מושעה ללא שכר.
אהוד פראוור
עם שכר.
היו"ר יואב קיש
לפעמים כן, לפעמים לא.
אהוד פראוור
לא אצלנו, בנציבות.
היו"ר יואב קיש
יש מקומות שלא. לא כל מה שאני אומר עכשיו רלוונטי לרשויות המקומיות או לנציבות. אני מדבר על תופעה שקיימת.

התפישה שנמצאת היום, ש-45 יום ראשונים אפשר לתת פלסטר, מה שנקרא, ולשמר על זכות המעסיק לדאוג לכך שאם הוא רוצה להשעות, שיוכל לעשות כן, מתעוררת השאלה, מה קורה לאחר 45 יום. אני חושב שהפתרון של בית דין משמעתי, כמו שהרשויות המקומיות יעשו, הוא הפתרון הנכון, ואותו אני רוצה לשכפל – כפי שאמרתי, גם על הנציבות, גם על הרשויות המקומיות וגם על גוף ציבורי, למרות שהרשויות המקומיות כבר עושות את זה, אז אין פה חדשה. שוב - אני מתייחס פה גזרתית. במודל הזה אמרנו, בנושא הנציבות, יש להם בית דין משמעתי, רק שהיום הוא לא דן בהשעיות האלה – הסמכות נמצאת אצל הנציב, וההחלטה הזאת בידיים של הנציב. אנחנו מדברים פה על שינוי של להעביר את זה מידיים של הנציב לבית דין המשמעתי של עובדי המדינה. זו שאלה אחת, שאני יודע שיש התנגדות הנציבות לעניין.

שאלה שנייה היא לגבי מה שהוגדר פה כגוף ציבורי - מעכשיו אני אתייחס לזה כגוף ציבורי, אין צורך לחזור על פעם, לומר: חברות ותאגידים. גוף ציבורי כהגדרתו, זה איפה זה יידון. אנחנו בהצעת החוק הצענו שיידון גם בבית הדין המשמעתי של המדינה, ומפה אולי אגב השאלה, האם תהיה פה עלות לאוצר המדינה, ואז אם זה תקציבי או לא תקציבי, אם אני חוזר לשאלה התקציבית; ואפשרות שנייה זה בית דין לעבודה. את אומרת שהיו"ר הקודם סבר אולי שנכון בית דין לעבודה, ועל השאלה הזו גם אפשר להתלבט. אני לא נעול על זה, אבל אני כן רוצה לשמר את המנגנון של 45 יום ולאחר מכן בית דין – או משמעתי או בית דין לעבודה.

להקים עכשיו בית דין משמעתי לגופים הציבוריים - לא אעשה את זה, אבל אני כן רוצה לתת פתרון ראשוני בנושא.

ומעבר לזה, נושא שהכנסתי גם אני כי אני חושב שהוא ראוי – נאמר שיכול להיות מצב שבו גוף ציבורי מעונין בהשעיה, אבל לא מעוניין ללכת להליך של בית דין משמעתי או בית דין לעבודה – בית דין, לצורך העניין. נתתי לו את האפשרות להשעות בכפוף לדבר אחד – שיהיה מחויב לשלם את מלוא השכר והתנאים הנלווים. אל תפגע לו בכיס. אתה חושב שהוא לא בסדר ואתה לא רוצה אותו אצלך - בסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא בעד זה.
היו"ר יואב קיש
ננהל על זה דיון. במצב הזה יכול העובד לומר: אתה אמנם לא פוגע לי בכיס, אבל אתה פוגע לי בשם, ולפעמים השם חשוב לא פחות מהכיס. ואז הוא אומר: אני דורש ללכת לבית דין - לא משנה איזה, והעניין יוסדר שם.
דוד ביטן (הליכוד)
המסלול שלך לא טוב לחברי ועד, כי לפי השיטה שלך, למשל, אם הנהלת חברה רוצה להעיף את יושב-ראש הוועד, או את חבר הוועד, ויש נגדו חקירה, אז היא תלך על השיטה הזו ואז הוא יהיה בחוץ.
היו"ר יואב קיש
אבל הוא יכול ללכת בעצמו לבית דין.
דוד ביטן (הליכוד)
כמה זמן שהוא בחוץ – טוב להם. לכן זה לא המצב. אם אתה רוצה להכניס את הסעיף הזה, אין לי התנגדות - מלבד חברי ועד. חברי ועד – יכול להיות להם אינטרס מובהק לעשות את זה.
היו"ר יואב קיש
נשקול את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
דבר שני, אין בעיה להרחיב את התיקונים שקשורים לעובדי מדינה, אם כי אני חייב לומר מטעם ההגינות, שהסכמתי כשזה הגיע לוועדת שרים שזה לא יחול על עובדי מדינה. לכן גם תיקנתי את החוק, הגשתי אותו פעמיים: פעם אחת הגשתי, ואז שרת המשפטים דיברה אתי, ופעמם שניה דיברתי אתו – כי בהליך מזורז. זה גם היה- -
היו"ר יואב קיש
התחייבות שלך. זה לא מחייב את הוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רק אומר למען ההגינות. גם היועץ המשפטי לממשלה היה מעורב, ואז תיקנו תיקונים שהיו מקובלי עליו, בנגלה השנייה.

מעבר לזה אמרת דברים – בסדר גמור.
היו"ר יואב קיש
בני בגין.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
שאלה שאני לא בקי – נאמר, בסעיף 2 של ההצעה, סעיף קטן (3), כתוב פעמיים או שלוש, במה שאפרת קראה: אם נוכח בית הדין כי בנסיבות העניין מדובר באישום בעבירה מפאת מהותה וכן הלאה, אין העובד ראוי להמשיך בתפקידו.

מיהו זה שמגיש? נוכח בית הדין - מישהו צריך לטעון. או זה בא מעצמו? מיהו זה שבקביעה ראשונה אומר: אני אומר לכם, או מבקש שתקבעו שהעובד אינו ראוי להמשיך בתפקידו? איפה הקביעה הראשונית?
אפרת חקאק
לפי הנוסח המוצע, זה יהיה או נציב השירות או השר, במקרים מסוימים, אבל הוא יהיה המבקש.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
שהבקשה כוללת את הפירוט הזה, שבנסיבות העניין.
אפרת חקאק
כן. ככלל, אם יש עילה שבית המשפט צריך לקבוע אותה, בדרך כלל המבקש צריך להוכיח או לטעון.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל רק על-פי זאת שהוא אינו ראוי להמשיך בתפקידו; לא שהוא אינו ראוי להימנות בחודשים עם השירות הציבורי או עם סגל שירות המדינה. זה לא אותו דבר. פה זה מצמצם למילוי תפקידו, אבל מציעים לו תפקיד אחר.
היו"ר יואב קיש
יש סעיף שמאפשר תפקיד אחר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מדגיש שכאן מדובר רק על נסיבות שבגללן אין העובד ראוי להמשיך בתפקידו. זה נוסח מצמצם, אני בעד, רק אני רוצה שיהיה ברור לאן אנחנו הולכים, כי יכול להיות שזה מטיל על המעביד חובה למצוא תפקיד חלופי, וכפי שאומר הנציב, זה לא תמיד קל – לעתים בלתי-אפשרי.
היו"ר יואב קיש
שלטון מקומי, מה לגבי השינוי שעושים פה לגביכם? יש לכם בעיה עם זה?
מירה סלומון
מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי. זה לא תיקון בחוק, אבל זה מתכתב עם תיקון בחוק. אני מתייחסת כרגע לסעיף 48א, שיש בנוסח שבפני הוועדה, שהוקרא. אני מבקשת להתייחס לסעיף 20 לחוק הרשויות מקומיות.
היו"ר יואב קיש
סעיף 48א דן רק בגופים ציבוריים. אתם לא שם.
מירה סלומון
נכון. סעיף 20 לחוק הרשויות המקומיות, משמעת, קובע קבוצה של הוראות מהמדינה על הרשויות המקומיות בשינויים המחויבים. נבקש להחריג בצורה מפורשת, כדי שיהיה ברור שאין דרך לעשות כאן בשינויים המחויבים, כפי שכתוב בסעיף 20 לחוק שלנו, את 48א. שהוא לא יחול לא בשינויים המחויבים ולא בשינויים הלא מחויבים. שיהיה ברור – יש פה למעט סעיפים 19 עד 30, ולמעט סעיף 48א.
היו"ר יואב קיש
נחשוב על זה. ומה לגבי סעיף 5, מקובל עליכם?
מירה סלומון
שתי דקות בהתייעצות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני חוזר לשאלתי הקודמת. הנציב או ראש הרשות או השר, הם מבקשים מבית הדין, לקבוע שאכן הנסיבות אינן מאפשרות לו, לא ראוי שימשיך לשמש בתפקידו. איזה חומר אמור להיות מונח בפני המבקש? איזה סוג של חומר? מה מקור החומר? מי הסמכות שמגישה את החומר? אחרת זה קצת באוויר.
היו"ר יואב קיש
עוד לא סיימנו. השאלה של בני בגין היא משמעותית. אני מוסיף את השאלה, האם נתערב ונשנה את נושא הנוהל, כפי שקיים היום בשירות המדינה. זו שאלה.
דוד ביטן (הליכוד)
הנושא של חבר ועד.
היו"ר יואב קיש
קיבלתי את ההערה. והשאלה השנייה זה הנושא של בית דין משמעתי או בית דין לעבודה בנושא של גופים ציבוריים. נתחיל עם הנציבות.
גיא דוד
עו"ד גיא דוד. אני מנהל אגף המשמעת בנציבות.
היו"ר יואב קיש
אתה יושב בבית הדין המשמעתי?
גיא דוד
אני גורם התביעה, וגם מטפל בנושא ההשעיות.
היו"ר יואב קיש
ביקשתי שתגידו כמה השעיות יש בשירות המדינה בשנה בממוצע.
גיא דוד
הצגתי קודם נתונים. בואו נדבר על כמה נתונים.
היו"ר יואב קיש
טוענים שיש פה עלות תקציבית.
גיא דוד
הנתון הראשון הרלוונטי הוא כמה דיווחים על פתיחה בחקירה פלילית נגד עובדי מדינה יש בשנה. אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 350 ל-500 בשנה.
היו"ר יואב קיש
זה כמה שנים אחורה?
גיא דוד
חמש שנים אחורה. מתוכם אנחנו משעים - זה לא שאנחנו משעים כל שנה 120 עובדים; יש בממוצע 120 עובדים מושעים. חלקם מושעים יותר משנה. יש בסופו של דבר בקשות השעיה, שמגיעות לנתיב, כ-200 הליכים כאלה. אני מדבר על כאלה שהנציב אישר. יש לומר – הרבה השעיות בתחילת חקירה הן השעיות מאוד קצרות – לשלושה חודשים, לחודשיים. לפעמים על עובד אחד שמושעה יכולות להיות ארבע החלטות בשנה אחת, כי הנציב כל פעם משעה בקצת כדי לראות איך מתקדמת החקירה.
היו"ר יואב קיש
מה ההליך הכי ארוך?
גיא דוד
הזמן הכי ארוך תלוי בהליך הפלילי. אנחנו לא מדברים פה על מה שאחרי כתב אישום. חריג ביותר, יש לנו הליך שאדם הורשע בבית משפט השלום, והגיש ערעור למחוזי, וזה נדון במחוזי, והגיש בקשת ערעור לעליון. זה עשר שנים. יש לנו מקרה אחד כזה. אני מביא אותו כקיצון לצד השני. רוב ההשעיות, אם יש הליך פלילי שמסתיים עד הסוף – כשנה וחצי – זה כולל כתב אישום, הרשעה והעמדה לדין משמעתי בעקבות ההרשעה הפלילית.

כדאי להבין את התהליך. אני מדבר רק על מי שבהליכים פליליים.
היו"ר יואב קיש
כמה עובדי מדינה בסך הכול?
גיא דוד
80,000 עובדי מדינה, אבל לחוק המשמעת כפופים 300,000 עובדים – גם מורים- -
היו"ר יואב קיש
אז זה 300 על 300,000, כלומר אחד לאלף.
גיא דוד
פתיחות בחקירה. מושעים – כ-120.
היו"ר יואב קיש
רק להבין, כמה עובדים יש לנו בכל הגופים הציבוריים כהגדרתם?
גיא דוד
כהגדרתם פה אני לא יודע.
היו"ר יואב קיש
אתה יודע לומר, רשות החברות?
איתמר הר אבן
אין לי נתונים מדויקים. כ-40,000 עובדים.
גיא דוד
יש תאגידים סטטוטוריים.
היו"ר יואב קיש
דוד, מבחינת האוצר, שלא יגידו שיש עלות. יש עלות, אבל היא מאוד נמוכה. עכשיו מדובר על עובדי מדינה – מה שהתחייבת להחריג, ממה שהבנתי.
גיא דוד
תכף נדבר על העלות. בואו נבין קודם את התהליך הייחודי לעובדי מדינה, שהוא שונה מכל הגופים האחרים. ראשית, בעניינם של עובדי מדינה יש גוף מרכזי – הן גוף תביעה מרכזי, והן גוף מקבל החלטות מרכזי – נציב שירות המדינה. ההחלטות אינן החלטות של הגופים עצמם, של משרדי הממשלה עצמם.

כיום, לפי הדין, לשר או למנכ"ל משרד יש סמכות להשעיה ראשונית בת 14 יום ועוד 16 יום, כלומר 30 יום, בעקבות פתיחה בחקירה פלילית. לאחר מכן ההחלטות הן בידיים של הנציב בלבד כגורם מרכזי.
היו"ר יואב קיש
אבל לא של בית הדין.
גיא דוד
לא. החלטה על השעיה בעקבות הליך פלילי מותנית בהתייעצות עם נציג היועץ המשפטי לממשלה. לפני שאני מביא המלצה לנציב להשעיה, אני מקבל חוות דעת ממחלקה בפרקליטות המדינה שעוסקת בכך, שבוחנת את התיק, ומעבירה לנו חוות דעת שאומרת: חשוד בעבירות אלה ואלה, בדקנו את התיק, יש היתכנות או אין, מה הצפי שלהם לגבי הטיפול בחקירה ובכתב האישום והמלצה שלהם. יש לומר שהנציב לא כפוף להמלצתם – יכול להחליט לפי שיקול דעתו.
היו"ר יואב קיש
הוא יכול להשעות לכמה זמן שהוא רוצה.
גיא דוד
לא. השעית הנציב מחייבת בחינה אחת לששה חודשים. מעבר לכך היא מחייבת אחת לחצי שנה התייצבות שלנו בפני היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו והצגת כל המקרים לביקורת כל חצי שנה, ואחת לשנה דיווח לכנסת.
היו"ר יואב קיש
והערעור עליה?
גיא דוד
מייד אומר איך תוקפים את זה. בזמן ההשעיה, בחצי השנה הראשונה, עובד זכאי למחצית שכרו.
היו"ר יואב קיש
בין שאר התנאים הנוספים?
גיא דוד
הוא לא זכאי לתנאים נלווים.
היו"ר יואב קיש
כלומר רק חצי מהשכר – לוקחים לו רכב, טלפון. סוציאליות הוא מקבל?
גיא דוד
הפרשות וכו' – אם יתברר אחר כך שהוא זכאי, הוא מקבל. אם אחר כך ההשעיה תתבטל, הוא יקבל אותן אחורה. הפרשות זה לקרנות.
היו"ר יואב קיש
גם את השכר הוא יקבל אחורה?
גיא דוד
את השכר בחצי שנה הראשונה הוא מקבל מחצית. לאחר מכן הוא מקבל שכר מלא. גם בחצי השנה הזאת הוא רשאי להגיש בקשה להגדלת שכר, ובכפוף לתנאים סוציאליים. אנחנו לא מתנגדים. משאירים את זה לשיקול דעת. בית הדין למשמעת מחליט בזה. אם יש צורך סוציאלי, אין לנו התנגדות. יותר מזה, כשאנחנו שומעים מהמשרד על צורך סוציאלי, אנחנו מציעים לו: תגיש בקשה, ואומרים לו מראש שלא נתנגד.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
תוכל להסביר את ההיגיון של השעיה ומתן שכר בתנאים יותר קשים? את ההיגיון המשפטי, חברתי.
גיא דוד
לפני שהנושא הזה מגיע בכלל לנציב שירות המדינה, לעובד יש זכות שימוע. הוא זכאי לשימוע בכתב, ואם הוא מעוניין, מקבל שימוע בעל-פה.
דוד ביטן (הליכוד)
איפה השימוע נעשה?
גיא דוד
בפניי. אני עושה בעצמי את השימועים האלה. אנחנו מתייחסים אל זה מאוד ברצינות.
היו"ר יואב קיש
כמה מתוך ה-200 האלה בשנה שנפתחת נגדם חקירה? אמרנו שכמחציתם יש המלצה להשעיה.
גיא דוד
לא. 25% המלצה להשעיה.
דוד ביטן (הליכוד)
כמה מקרים בשנה בשימוע אתה הולך לטובת העובד?
גיא דוד
עשיתי בשבועיים האחרונים חמישה שימועים כאלה. שניים מהם – חזרתי לפרקליטות ואמרתי: במסגרת השימוע עלו שאלות – אני מבקש תשובות. אלה שימועים בעל-פה. אם הוא מעוניין בעורך דין, הוא בא עם עורך דין. אגב, לפעמים הוא בא עם עורך דין ונציג הוועד. לפעמים הוא בא עם עורך דין ואשתו שתתמוך בו. היה לי גם שהביא לי חוות דעת מהפסיכולוג שלו לגבי ההשלכות. אנחנו בוחנים כל מקרה בדקדקנות וקפדנות. השיקולים של הנציב הם כמובן גם השיקולים האישיים אבל גם שיקול אמון הציבור בשירות המדינה.

למה הכוונה – יש לנו לא מעט שימועים סביב טענות כנגד מורים או גננות, או מורות וגננות בנושא אלימות. התיקים האלה, כאשר נפתחים לחקירה משטרתית, לוקחים זמן, כי זה חקירות ילדים והליכים מסוג זה. הנציב צריך לקבל החלטה, האם הוא שולח מורה, שיש כנגדו טענות של הורים שהיכה ילדים, שולח אותו ללמד. השיקולים הם מעבר להאם כרגע יש ראיות, ולשיקולים האם האדם הזה כרגע נפגע כלכלית, כי בסוף הנציב צריך להצדיק את עצמו בפני הציבור, וההורים, שצריכים לשלוח ילד לבית הספר, ויש מורה שהם התלוננו עליו על אלימות ונמצא בבית הספר, המשמעות היא ברורה, ולא אחת נקראנו להשיב גם לחברי כנסת וגם בוועדות פה, איך לא השעינו מורים או מטפלים או רופאים במקרים כאלה.

הבאנו דוגמאות של כמה מקרים. למשל, מקרה אחד הוא של רופא בתחום רפואת הילדים שחשוד בפדופיליה. ברור לכולם שבמצב כזה, גם אם השלב הראייתי הוא מאוד-מאוד ראשוני, ההשלכות של לא להשעות הן קטסטרופליות. לאחר השימוע הזה, משהוחלט להשעות, ההשעיה כאמור קבועה לתקופות, ונבחנת בהתאם לזמנים שנקבעים. יש לומר שכאשר החקירה היא ברמה הראשונית, אנחנו לא משעים ליותר משלושה חודשים; משעים בדרך כלל לחודשיים או שלושה. אחרי חודשיים או שלושה ההשעיה נבחנת מחדש, בהתאם להתקדמות בחקירה.
היו"ר יואב קיש
אני חייב לומר, מה שלא ידעתי, חבר הכנסת ביטן – אני מבין את ההתנגדות. אני עדיין תומך בדעתי הראשונית, שכן צריך לעשות מהלך בית דין משמעתי, אבל בגלל ההתחייבות שלך, ובגלל ההתנגדות שאני שומע אותה פה, אני מציע שלקריאה ראשונה נסיר את ההתייחסות. אדבר על זה גם עם שרת המשפטים. נסיר את ההתייחסות לנציבות, כלומר סעיף הנציבות יוסר מהצעת החוק. נדון בתיקונים לגופים ציבוריים, וכפי שאמרנו, לסעיף 5 לרשויות מקומיות. יש לכם התייחסויות?
מירה סלומון
עשינו את הבירור. אני חוזרת לאותו סעיף שלא מונח בפני הוועדה, שחל על עובדי הרשויות המקומיות, סעיף 20(3).
היו"ר יואב קיש
לנו יש תיקון סעיף 5 שמדבר על סעיף 24א: לעניין זה פסק דין, לרבות החלטת בית הדין לעניין השעיית עובד. לזה יש לכם התנגדות?
מירה סלומון
אם יורשה לי להסביר, תבין מה עמדתנו. סעיף 20(3) לחוק הרשויות המקומיות, משמעת, קובע כך: עובד שהושעה לפי הוראות פסקה (1), שזה השעיה של ראש הרשות, שאחר כך פונה לבית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות, רשאי לפנות לבית הדין למשמעת בתום ששה חודשים מיום מתן ההחלטה על השעייתו בבקשה להפסיק את ההשעיה. החליט בית הדין לדחות את ההשעיה, רשאי העובד לפנות כאמור אחת לתשעה חודשים החל ממועד דחיית הבקשה – אך אם לא התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות.
היו"ר יואב קיש
עכשיו נדבר מה אומר סעיף 5.
מירה סלומון
קובע אפשרות לערעור על החלטת בית הדין למשמעת לבית משפט. לא ייתכן שאנחנו משאירים לעובד את האפשרות לחזור כל תשעה חודשים לבית הדין, אם הוא כבר ערער לבית המשפט המחוזי, וכבר התקבלה שם החלטה בעניינו. זה לייצר שני מסלולים, שבמידה מסוימת הם סותרים זה את זה, לא הולמים זה את זה, במידה מסוימת. אנחנו בעד לייצר זכות ערעור לערכאה גבוהה יותר ומניעת אולי- -
היו"ר יואב קיש
אז מה אתם מציעים?
מירה סלומון
שתבוטל פסקה (3), ויישאר סעיף 5 שמוצע על-ידי הוועדה.
היו"ר יואב קיש
רק הסיפא של (3): רשאי לפנות כאמור לתשעה חודשים וגו'.
מירה סלומון
אמת. המילים הללו יימחקו, כיוון שהוא הולך מלכתחילה- -
היו"ר יואב קיש
השאלה, אם התשעה חודשים האלה מדבר- -
אפרת חקאק
אנחנו צריכים לבדוק אם אין השלכות רוחב אחרות.
מירה סלומון
זה עוסק אך ורק בהוראות של הרשויות מקומיות. זה סעיף שמתייחס לבית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
ראית את סעיף (3) הקטן בעמ' 6? הוא אומר, שעובד שהורשע רשאי לפנות לבית הדין למשמעת במתום ששה חודשים מיום מתן ההחלטה על השעייתו, להפסיק את ההשעיה. זה נשאר. ואז אומר: החליט בית הדין לדחות את הבקשה – כלומר בית הדין דחה את הבקשה - הוא יכול לפנות אחת לתשעה חודשים החל ממועד דחיית הבקשה, כלומר לתת לו הליך נוסף לפנות לבית הדין המשמעתי.

למה את מונעת את זה ממנו? אם הוא לא רוצה ללכת לבית דין לעבודה, לא ילך. ילך לבית הדין הזה עוד תשעה חודשים. זה מקבילי, לא טורי.
מירה סלומון
אפשר שזה יהיה מקביל.
היו"ר יואב קיש
אפשר לכתוב: אלא אם הדיון מתקיים בבית דין לעבודה. זה נכון. אגב, מחוזי או עבודה?
מירה סלומון
כרגע סעיף 5 מדבר על המחוזי.
אור רוזנמן
למרות שזו תמיהה ששווה להעלות אותה. אני עו"ד רוזנמן, ממשרד העבודה. אני לא מומחה לדין משמעתי. אני מבין שדין משמעתי, במהותו, יש בהחלט מה לדון בו בבית משפט מחוזי, אבל ככל שאנחנו מדברים על שאלה של השעיה – אני אומר זאת כתמיהה – האם לא נכון להעביר את זה לבית הדין לעבודה, את שאלת ההשעיה.
מירה סלומון
הוועדה העלתה את השאלה הזאת, ועדיין לא הכריעה בה.
אור רוזנמן
זו שאלה שעלתה לגבי הגופים הציבוריים, ויכול להיות ששווה להעלות אותה גם לגבי הסעיף הזה.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה להתערב לשלטון המקומי במציאות העולם שלהם. מחוזי, הכוונה. השאלה, איך אני מאפשר את זה במקביל כדי לאפשר – גם פעם בתשעה חודשים, אם ירצה להישאר במשמעתי, אבל אם הלך למחוזי, לא ייתכן שעכשיו הולך שוב למשמעתי – זה לא הגיוני בעיניי.
אהוד לנדאו
אהוד לנדאו, משרד המשפטים. רק אם התיק עדיין מתנהל. מה קורה אם, למשל, בית הדין המחוזי התנהל נורא מהר, אישר את ההשעיה, ואז הוא חוזר אחרי תשעה חודשים? יכול לערער על ההחלטה להאריך לו אחרי תשעה חודשים. למה לא?
מירה סלומון
אם בית משפט מחוזי, שהוא ערכאה בבירור- - -
היו"ר יואב קיש
כרגע נשאיר את זה כך, ונדון בזה בהמשך, אחרי קריאה ראשונה. אני מציע שתגבשו דעה, תבחנו. לא פסלתי, אבל כרגע יישאר כך, ונדון בזה אחרי קריאה ראשונה. בני, בבקשה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
שני דברים שאני מבקש ללמוד: אחד, מה סוג הראיות, מה סוג החומר שמונח בפניך; והשני, מהו ההיגיון בהפחתה עד מחצית מהשכר בחודשים הראשונים והחזרתו, כך הבנתי, לשכר מלא אחר כך? זה מוזר לי, כי בחצי השנה הראשונה אנחנו יותר רחוקים מגיבוש, מחקירה מגובשת. אנחנו רחוקים עוד יותר, באופן ברור, כמעט פיזי, מכתב אישום. מה ההיגיון בפגיעה הזאת בשכר העובד? אני זוכר כל הזמן, שבשלב זה וגם בשלבים הבאים, הוא בחזקת זכאי.
גיא דוד
קודם כל נתייחס למה שנמצא בפנינו. כאמור נמצאת בפנינו הודעה מהמשטרה על פתיחה בחקירה עם פירוט החשדות, ללא ראיות, וחוות דעת של הפרקליטות, שניתחה את הראיות הקיימות, ולא אומרת לי בדיוק מה הראיות, אבל היא אומרת לי מה הסטטוס הראייתי - האם הם חושבים שיש בסיס לכתב אישום. הם מפרטים לי, למשל, גרסתו של החשוד עצמו, בחקירה, אם קיימת, וכן נותנים לנו תמונה רחבה יותר. שוב, אני לא מקבל את הראיות עצמן.

ככל שיש לנו שאלה בעקבות החומר הזה, אנחנו מבקשים לראות ראיה ספציפית – אנחנו יכולים לבקש אותה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
מה יכול להשפיע עליך על דחיית בקשה כזו?
גיא דוד
אני יכול לתת דוגמה מלפני כחודש – טענה לאלימות בבית הספר מצד מורה, ובמסגרת חוות הדעת נאמר שהאירוע מצולם במצלמת אבטחה. היה שימוע בפנינו, ובעקבותיו ביקשנו מהפרקליטות לראות את סרט האבטחה. ראינו אותו, התרשמנו שאמנם יש אלימות, אך היא מאוד מינורית ויכולה להיות תואמת את גרסת המורה לגבי האירוע, שקודם התלמיד דחף אותה, ולכן היא הגיבה בצורה מסוימת. ביטלנו את השעייתה – לא השעינו אותה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כשאתה מבקש, אתה נענה תמיד? בדרך כלל?
גיא דוד
אני לא מחויב להשעות. אם לא אענה – לא אשעה. אם הנציב מבקש לראות ראיה טרם החלטה - לא יראו לו – לא ישעה. הסמכות היא שלו; לא של הפרקליטות.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
איזו סנקציה זו?
גיא דוד
יש נוהל של המטה הארצי, שמאפשר לנו לראות חומר חקירה. כשאני מבקש חומר, אני אמור לקבל. אם אני לא מקבל, יש לי גורם ספציפי, קולגה במטה הארצי. זה חלק מהעבודה שלו. אנחנו פונים אליו – הוא אחראי על התיאום בינינו לבין המשטרה. אנחנו מקבלים מה שאנחנו מבקשים.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
ולגבי הפחתת השכר עד כדי מחצית?
גיא דוד
נכון להיום, חצי שנה ראשונה זה עד מחציתו, ולאחר מכן השכר הוא שכר קובע מלא. תפישת העולם אומרת שאם תוך זמן קצר של חצי שנה לא הגענו לכדי סיום ההליך, וההליך הולך להימשך, לא ניתן להחזיק עובד – מצד אחד, לא להעסיק אותו; מצד שני, להחזיק אותו ללא משכורת זמן כה ארוך. לכן מבחינה סוציאלית נכון לצפות מהעובד להתמודד חצי שנה עם חצי משכורת, אבל אי-אפשר לאורך זמן.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
למה מלכתחילה? במה אנחנו מענישים אותו – על כך שמודיעים מהמשטרה שנפתחה חקירה כי השכן התלונן? אני מקצין.
גיא דוד
בזמן הזה העובד רשאי לעבוד בעבודה אחרת. המגבלות על עבודה נוספת שקיימות לעובד מדינה, לא חלות עליו. שוב, הוא יכול לבקש הגדלת שכר בזמן הזה.
היו"ר יואב קיש
אני מסכים, אבל כרגע- -
זאב בנימין בגין (הליכוד)
עד שימצא עבודה אחרת - הוא נענש בינתיים על לא עוול בכפו.
היו"ר יואב קיש
בני, אתה צודק, אבל נשנה את זה לא עכשיו בחוק. אמרתי - כל מה שקושר לנציבות, אני דוחה את זה לאחרי קריאה ראשונה, ונדון גם בעניין זה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
האם כך גם בגופים אחרים?
היו"ר יואב קיש
חלקם – כן, חלקם - לא. לכן אנחנו מדברים רק על 45 יום שבהם ניתן יהיה להשעות, ומעבר לכך בית דין משמעתי הוא זה שיקבע.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
הוא קובע השעיה. למה צריכה להיות לו סמכות לרדת בסמכות?
היו"ר יואב קיש
מסכים אתך. אני רוצה לסכם את הדיון, לאן אנחנו מתקדמים. לגבי הנציבות, בהצעת החוק הזו כרגע לקריאה ראשונה, לא נתייחס. חבר הכנסת בני בגין העלה שאלה טובה מאוד, שאני רוצה להתייחס אליה אחרי קריאה ראשונה, וגם ייתכן שנבחן שוב את הנושא הזה אחרי קריאה ראשונה.

לגבי הרשויות המקומיות, קיבלנו את סעיף 5, ודיברנו על כך שאולי זה ישפיע בעקיפין. אנחנו צריכים לבחון את זה. נדון גם בזה.
מירה סלומון
והחרגת סעיף 8א.
היו"ר יואב קיש
חכי. עכשיו אנחנו דנים לגבי גופים ציבוריים כהגדרתם בהצעת החוק. אני חושב שהמסלול שנתתי, שימשיכו לשלם בתנאים, כמו שציינת – יכול להיות שבחברי ועד יהיו מוטיבציות ואינטרסים אחרים. גם אותו אני לא רוצה להעלות לקריאה ראשונה. לכן בקריאה ראשונה אני רוצה להצטמצם- - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אם יבוא לשנייה ושלישית, זאת העמדה שלי. אני לא רוצה שיתאפשר להם.
היו"ר יואב קיש
ברור.
אור רוזנמן
אדוני, רק אעיר לגבי חברי ועד, שחוק הסכמים קיבוציים נותן הגנה לחברי ועד מפני הרעת תנאיהם.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל עושים חוק עכשיו.
אור רוזנמן
זה כבר קיים. יש הגנה בחקיקה, בחוק הסכמים קיבוציים.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא רוצה לאפשר בחוק. עזוב. נחריג את זה בחוק. לא הגנה ולא בטיח. אם לא, לא יהיה.
היו"ר יואב קיש
בני, אתה צריך לנהל. אני מבקש להוריד את המסלולים - למחוק את ביקש אותו גורם להשעות. השאלה היחידה שאני מבקש שתנהל, בני, זה אם אנחנו הולכים לבית דין לעבודה או בית דין מחוזי. זו ההחלטה היחידה שנשארה. אחרי זה מצביעים.
אבינועם סגל
לנו יש הרבה מה לומר.

(היו"ר זאב בנימין בגין, 14:26)
אפרת חקאק
רק אחדד את ההצעה של היושב-ראש הקבוע, כדי שנדע על מה אנחנו דנים עכשיו. הוא ביקש לומר רק את החלק הראשון של הסעיף המוצע, שזה ההשעיה לפי הגורם הרגיל 45 יום, אחר כך זה ילך או לבית דין למשמעת או לבית דין לעבודה, וכל מה שהוא כתב לגבי המשכורת, הוא רוצה למחוק. זו ההצעה. אני יודעת שיש הרבה מה לומר על ההתערבות של המחוקק בהסכמים.
אבינועם סגל
אבינועם, משרד המשפטים. כמה דברים. אנחנו רואים בעייתיות רבה בסעיף הזה. אחת, כפי שהיושב-ראש ציין בתחילת דבריו, שיש פערים בנושא המשמעת בין עובדי המדינה לבין גופים ציבוריים, כהגדרתם בחוק, ולמעשה הצעת החוק הזו לוקחת רק נושא אחד – הנושא של השעיה, מבודדת אותו לחלוטין ועושה הסדר – תכף נדבר על המוזרות שלו, אבל עושה הסדר מוזר רק לגבי השעיה. למשל, פיטורים, שזה צעד הרבה יותר דרסטי ללא ספק – אין כל המנגנון הזה. אז פיטורים אפשר לעשות אין האוס, בתוך החברה הממשלתי, לפי ההסדר הקיבוצי שחל וכל ההסדרים, אבל כשאנחנו מגיעים להשעיה, שזה פחות מפיטורים, אז אנחנו צריכים לעבור מין הליך שמוציא את זה מתוך החברה, ומביא את זה לבית הדין למשמעת. זו הערה כללית ועקרונית.

בעניין זה אפתח סוגריים ואומר שבלי קשר להצעת החוק הזו ולדיון שמתקיים היום, התחלנו במשרד המשפטים לקדם חשיבה בנושא הזה, כי נושא המשמעת בגופים השונים, אנחנו רואים היגיון בניסיון לאחד את הדברים ולעשות סדר בעניין הזה. אנחנו כמובן סבורים שלעשות את הדבר הזה, לגמרי לא עושה סדר, כי אנחנו לוקחים רק את הנושא של השעיה, לא מתחשבים בכל ההסדרים שכבר כיום קיימים בגופים הציבורים. לכן אנו חושבים שאם כבר, לאפשר כהצעת חוק ממשלתית אולי בהמשך להביא את הדברים הללו בצורה יותר מסודרת.
היו"ר זאב בנימין בגין
אתם רוצים להכין הצעה לקראת שנייה-שלישית? בדיונים בוועדה? לוח הזמנים אינו ארוך, מבחינת המציעים. יש להם השפעה רבה על ועדת שרים לחקיקה, יותר מאשר לי.
אבינועם סגל
בפרקי הזמן האלה לא נהיה מוכנים לעשות הסדר כולל. אגיע בסוף דבריי להצעה שיכולה לענות על הקושי המרכזי שהיושב-ראש העלה בתחילת דבריו.

נושא בעייתי נוסף הוא נושא העברת חומרי חקירה. כפי שגיא ציין קודם, ראש אגף המשמעת היום יש לו קשר ישיר עם המשטרה ועם הפרקליטות, והוא מקבל חומרים. מה קורה עכשיו בעצם בכל הגופים הציבוריים - לבנות מנגנון שאין אותו כיום והוא מאוד בעייתי, כי גם נמצאת פה נציגה – זה להתחיל להעביר חומרי חקירה לשורה ארוכה של גופים ציבוריים, זה עשרות אם לא למעלה מכך, של חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים. איך עושים את הדבר הזה, בכלל אם יש סמכות, כי מי שאין לו גישה למרשם הפלילי –אחד משניים – או הוא לא יכול בכלל לגשת למידע הזה, או החוק הזה בנוסחו יאפשר לו לגשת למידע הזה, שזה גם דבר שהוא בלתי-מתקבל על הדעת, שכעת לכולם תהיה גישה למאגרים הפליליים. זה דבר שהוא מאוד בעייתי ומהותי, וגם בפרקי הזמן הקצרים האלה לחשוב בכלל על מנגנון כזה של משטרה, פרקליטות, גורם שמעמיד לדין, בית דין לעבודה או בית דין למשמעת אחר כך, זה מאוד בעייתי ואנחנו מתנגדים לו.
היו"ר זאב בנימין בגין
זה עשוי או עלול להחזיר אותנו להצעה שהסתובבה שהיועץ של הנציבות, ראש אגף המשמעת או בנציבות ירוכז הטיפול הזה. זה ודאי כרוך בעלות.
אבינועם סגל
זו נקודה שהיא מאוד בעייתית.
היו"ר זאב בנימין בגין
אני מצטער שהיושב-ראש איננו כאן.
אבינועם סגל
דבר נוסף, החוק בנוסחו הנוכחי לא מספיק ברור ביחס בין ההסכמים לחוק. בנוסח החוק מופיע, שרשאי אותו גוף לפי ההסדר או ההסכם שחל לגביו, להשעות את העובד. לפעמים יש הסכמים שונים ומשונים בכל הגופים הציבוריים, ולא ברור אם החוק הזה נועד לשנות מההסכמים הקיימים, ואם כן, יש לנו בעיה, גם עם חופש החוזים של אותן חברות, גם בנושא של התאגדויות של עובדים – זה מעלה עוד שורת קשיים.
היו"ר זאב בנימין בגין
ההנחה היא שחקיקה כזו מיטיבה אתם, לא?
אבינועם סגל
אבל היא לא בהכרח.
היו"ר זאב בנימין בגין
חשבתי שזה המניע הראשוני.
קריאה
יש הסכמים קיבוציים שבהם אין בכלל השעיות – בהסכם עצמו כתוב שאי-אפשר להשעות, ועכשיו החוק מקנה להם אפשרות להשעות.
אור רוזנמן
או ההשעיה תיעשה על-פי החלטת ועדה פריטטית.
אבינועם סגל
כן, ואז כמובן יש נציגי עובדים ונציגי ועד. זה חלק מהעניין שאמרנו – שבסוף יש כל כך הרבה הסדרים שונים. אנחנו הולכים על משהו שמנסה לעשות משהו כולל, ובסוף אנחנו משיגים את המטרה ההפוכה.
היו"ר זאב בנימין בגין
אני החוליה הפחות חשובה בעניין. היושב-ראש וגם חברי חבר הכנסת ביטן ממש צריכים לשמוע זאת, ומכלי ראשון. חמש דקות הפסקה.


(הישיבה נפסקה בשעה 14:45 ונתחדשה בשעה 14:55.)


(היו"ר יואב קיש, 14:55)
היו"ר יואב קיש
אני פותח שוב את הדיון. חבר הכנסת בני בגין, מה היה בהיעדרי?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
בהיעדרך, אדוני, החל דיון. נשמעו דברים חשובים, וחשבתי שהם כל כך חשובים, שמוטב שתשמע אותם מכלי ראשון. לכן עצרנו את הדיון.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני מציע שתחזור.
אבינועם סגל
אקדים ואומר שבסוף דבריי, מעבר להצגת הקשיים המהותיים שאנו רואים בסעיף הזה, כן נבקש להציע – התחלנו בהפסקה הקטנה ללבן איזה פתרון שעשוי לענות לקושי שהיושב-ראש ציין בתחילת הישיבה.

כמה בעיות מהותיות שאנו מזהים בהצעת החוק, ככל שהיא נוגעת לגופים ציבוריים: ראשית, כפי שהיושב-ראש ציין בתחילת דבריו, אכן נושא המשמעת אינו אחיד ואינו מוסדר, וציינתי שאנו עושים עבודה בלי קשר למחשבות, אולי פילוט, כיצד צריך להיראות דין משמעתי, ולהחיל את זה על דין מסוים, ואז לשכפל אותו לגופים אחרים. נעשית עבודה במישור הזה.

פה אנו מנסים לפתור את הבעיה הזו בלבודד רק דבר אחד – נושא ההשעיה. כלומר במצב של פיטורין, למשל, שזה ללא ספק חמור יותר, את הפיטורין אפשר יהיה לעשות אין האוס, בלי לעבור בבית הדין למשמעת או בבית הדין לעבודה, אלא כל אחד לפני ההסדר שלו, ולעומת זאת רק בהשעיה – פה אנו יוצרים מנגנון שמוציא את הדברים מתוך אותה חברה, מתוך ההסכם הקיבוצי, גורם לקונפליקטים בין ההסכם לחוק, ובעצם בצורה הזו אנו חושבים שאנחנו לא מוסיפים לאחידות של הדין המשמעתי, אלא רק גורמים לסרבול יתר. זו נקודה אחת, והיא כללית ביחס לכל ההצעה הזו על גופים ציבוריים.

נקודה שנייה, חשובה ביותר – העברת חומרי חקירה. כפי שציין ראש אגף המשמעת, היום יש מנגנון מאוד מסודר, והוא בנושא מאוד רגיש, של העברת חומרי חקירה. כשהמשטרה מעבירה את הדברים לפרקליטות, והפרקליטות מעבירה חוות דעת, מעבירים פרפראזה, ואם הנציב רוצה להראות ראיות, יעבירו לו ראיות. מנגנון מאוד מוסדר שנשקל בכובד ראש לפני ההחלטה על השעיה, וקיבלנו גם נתונים בהקשר הזה.
פה אנו עושים אחד משניים
או אנחנו דרך החוק הזה מאפשרים עכשיו לכל הגופים הציבוריים, שנזכיר שזה עשרות אם לא מאות גופים ציבוריים – גם חברות ממשלתיות, גם תאגידים סטטוטוריים, מאפשרים להם גישה למרשם הפלילי. זה בניגוד גמור לכל ההליכים בהקשר הזה.
היו"ר יואב קיש
זו לא הכוונה.
אבינועם סגל
אבל זו המשמעות, כי אם עכשיו גוף מוסמך, בעקבות פתיחה בחקירה פלילית, לנקוט באמצעים- - -
היו"ר יואב קיש
אז היום, אתה אומר, שהם משעים ללא שום ביקורת על מידע חקירה. זו סמכות. זו לא סמכות קבילה בעיניי.
אבינועם סגל
למי שאין- -
היו"ר יואב קיש
כמו שאמרת, כל אותם מאות גופים יכולים להשעות עובדים ללא שום בקרה – זה מה שאתה אומר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא, אבל התוספת כאן ששמענו, שחלק מזה, בתוך הסכמי עבודה, וזה נעשה עדין.
אבינועם סגל
בתוך ההסכמים כמעט כל גוף, יש לו הסדר, איך עושים השעיה.
היו"ר יואב קיש
אני לא מקבל. אני מוכן לקבל את האמירה, שלא תהיה להם גישה למרשם הפלילי – זו לא הכוונה, אבל אני לא מוכן לאפשר התנהלות, כל אחד, מה שהוא רוצה. יש ועד חזק, ועד חלש. מה פתאום?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אתה ביקשת שיהיה נציג ההסתדרות. זו סיבה טובה. צריך רק להיזהר. סלח לי שאני אומר – היגוי עדין.
היו"ר יואב קיש
זו בעיה שאתה רואה לנגד עיניך.
אבינועם סגל
לפי הנוסח הקיים, יש בעיה, כי בחוק המרשם הפלילי, בסעיף 6 שלו, כתוב שמי שהוסמך על-פי חיקוק לתת, לחדש או לבטל וכו'- -
היו"ר יואב קיש
אבל בית דין למשמעת, אין לו סמכות לזה? של שירות המדינה. אתה אמרת שאתה רואה, לא?
גיא דוד
בחוק המרשם הפלילי לנציב יש סמכות לראות מרשם פלילי, עובד או מועמד.
אפרת חקאק
חלק מהבעיה זה הניסוח של הרישא, שאולי אפשר לפרש אותה כך שזה נותן סמכות.
היו"ר יואב קיש
זה לא צריך. נפריד בין שני הדברים: אחד, צריך לנסח את זה שלא יהיה אי-הבנה מהנוסח, כאילו אנחנו מאפשרים. שתיים, אתה אומר, לפי מה הוא מחליט. תכף נדבר על זה. בבקשה.
אבינועם סגל
לפי מה הוא מחליט – בהקשר הזה גם הצעת החוק הזו, יש הסדרים פרטניים - אולי נציג רשות החברות יידע לפרט בחלק מהם.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה להיות פרטני; אני רוצה בצורה כוללת. פרטני – נתתי להם ל-45 יום.
אבינועם סגל
בהקשר הזה יש דברים שלכאורה ייתכן שהצעת החוק הזו יכולה גם לפגוע בעובדים, כי למשל, אם יש ועדה פריטטית.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה. ובית דין לעבודה, יש לו גישה? הוא יכול לקבל את המידע הזה?
אהוד לנדאו
לא. הבעיה היא בהשעיה הראשונית.
אבינועם סגל
בית הדין לא דורש או מבקש מהמשטרה. זה לא שיש לו סמכות לעיין במרשם הפלילי. יש ההשעיה. הגוף שמקבל את ההשעיה, זו ההחלטה המהותית.
היו"ר יואב קיש
החוק הזה בא לתקן את המצב היום, שיש בין גופים – לא כולם - שמשעים לתקופות ארוכות ללא יכולת בקרה או ערעור במקרים האלה. את זה אני לא רוצה.
אבינועם סגל
שני דברים בהקשר הזה, ואולי כבר אגש לרעיון שעלה: אל"ף, גם במצב הנוכחי היום כמובן כל השעיה – אפשר לתקוף אותה בבית דין לעבודה, והדברים נעשים.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה להגיע לזה. רוצה שזה לא יקרה.
אבינועם סגל
טוב. דבר שני שחשבנו עליו – אפשר לקבוע את ה-45 יום כעוגן, אבל שמעל אותה תקופת זמן, תהיה ביקורת חובה על-ידי בית הדין לעבודה – או ביקורת חובה או ללכת למסלול – צריך לחשוב על הדברים יותר לעומק – למסלול של אישור על-ידי בית הדין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
זה מה שמוצע פה. פה מוצע אמנם בית דין משמעת שהם שירות המדינה, ואתם אומרים שעדיף שזה יהיה בית דין לעבודה. בסדר. אני יכול לקבל אמירה שבית דין לעבודה עדיפה, מה שאמרת בסוף דבריך.
אפרת חקאק
אחדד - הוא הציע את שתי האופציות: אחת, שאחרי 45 ימים יביאו את ההשעיה לביקורת או כהחלטה חדשה.
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא ביקורת. אני לא רוצה שיהיה סמכות למעל 45 יום לאף אחד. הגוף צריך לפנות לבית דין לעבודה, ולקבל שם את האישור. שני דברים עשינו: החלפנו את בית הדין למשמעת של שירות המדינה בבית דין לעבודה; ושנית, נוסיף ניסוח שמבהיר שאין שום כוונה שגוף שלא זכאי לקבל גישה למרשם הפלילי, יקבל. צריך להיות ברור, שאין כוונה כזו.
אפרת חקאק
וגם נחדד ברישא שזה רק אם עובד הושעה על-ידי אותו גוף לפי הכללים של אותו גוף.
היו"ר יואב קיש
ברור. לגבי זה אני רוצה לשמוע התייחסויות. בבקשה.
אור רוזנמן
משרד העבודה. רק הערה קצרה – יש מקומות שבהם יש הסכם קיבוצי שכולל התייחסות לנושא ההשעיה, ששם המנגנון התקבל בהסכמת ועד העובדים או הארגון היציג לבין המעסיקים. אלה מקומות שבהם העובדים והמעסיקים הסכימו לגבי איך הם רוצים לנהל.
היו"ר יואב קיש
צודק, ויש מגוון כאלה של חברות והסכמות, ופה בחוק אנחנו מגדירים התנהלות אחת, שתהיה זהה לכולם, ותהיה כמובן מעבר. ה-45 יום הראשונים לאותם הסכמים. מעבר ל-45 ימים אנו מגדירים פה התנהלות אחרת, שתחויב בחוק.
אור רוזנמן
היה מקובל גם על היועצת המשפטית שמבחינת הנוסח שכתוב, שלפי ההסדר ההסכם שחל לגביו, זה לא נוסח שנכלול כדי ליצור יישור קו.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. ה-45 ימים ראשונים במירכאות, החוק לא מתערב. מה שהוסכם בין העובדים לוועד לגוף הציבורי, זה מה שיקרה. מעל 45 ימים זה המקום שבו אני רוצה נוהל אחיד, והנוהל האחיד שאני אומר הוא רק באישור בית דין לעבודה.
אור רוזנמן
בסדר.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
איילה וינשטיין
איילה וינשטיין, המשרד לביטחון פנים. בשם המשטרה נאמר שיש לזכור – כל המהלך הזה, לפי מה שמוצע כאן, מתנהל, ברוב המקרים, בזמן שחקירה עדיין מתנהלת. העמדה שלנו, שלא סביר שחומר חקירה יובא לביקורת שיפוטית בעוד החקירה מתנהלת.
היו"ר יואב קיש
אני לא מחייב את זה. זה – יש בית דין לעבודה. לא אני שאתערב בבקשות של בית דין לעבודה.
איילה וינשטיין
אבל זה החומר שעל בסיסו ברוב המקרים מתקבלת ההחלטה של הגוף הציבורי להשעות.
היו"ר יואב קיש
אני לא מנחה פה לכניסה למרשם הפלילי, אני לא מחייב את המשטרה. אני מגדיר תהליך שיתנהל בגופים הציבוריים. רשות החברות.
איתמר הר אבן
עו"ד איתמר הר אבן, לשכה משפטית.
היו"ר יואב קיש
מי היום בראשות רשות החברות?
איתמר הר אבן
ינקי קוינט.
היו"ר יואב קיש
את מי החליף?
איתמר הר אבן
אורי יוגב. אדוני היושב-ראש, כמה אמירות כלליות לפני התייחסות יותר פרטנית. ראשית, בהרבה מאוד חברות, אם לא בכולן, אבל לפחות האמירה הכי מדויקת היא כרגע לומר שבהרבה מאוד חברות, כפי שאמרו כאן, יש הסכמים קיבוציים שקובעים הסדרה שלמה, מלאה, הוליסטית של תחום המשמעת לרבות דיני ההשעיה, וגם ההיבטים השונים הנוגעים בהשעיה, כולל תנאי השכר.

אנחנו לא מכירים מצבים שאדוני ציין, שבהם יושב אדם שנה, שנתיים, שלוש ללא שום שכר. אם אדוני מכיר, יכול להפנות אותנו – נשמח.
היו"ר יואב קיש
ללא פגיעה בשכר או ללא פגיעה בתנאים? או אתה אומר: יש אבל לא בכלל? אתה אומר: יכול להיות שהוא יהיה ללא הרכב וללא התנאים, אולי 50% שכר כמו שבמדינה, אבל אין בכלל. בעיניי זו פגיעה. אולי לא דייקתי בדבריי. יש פגיעה בשכר לעובדים מושעים, או בתנאים.
איתמר הר אבן
יש הסדרים שונים ומשונים ומגוונים בעניין. יש הסדרים שכוללים שכר חלקי בתקופה חלקית.
היו"ר יואב קיש
שמענו מה יש בנציבות שירות המדינה לפני רגע, וחבר הכנסת בגין שאל מדוע זה כך.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אתם רואים קושי בקביעה כוללת כזו או אחרת בחוק, מבחינת היישום?
איתמר הר אבן
מייד אתייחס, אדוני. עוד אמירה כללית – הנושא נתפש כראוי ונכון להסדרה קיבוצית.
היו"ר יואב קיש
מסכים אתך.
איתמר הר אבן
אין פה נציגי ההסתדרות, אני לא מדבר מטעמם, אבל למיטב ידיעתי, הנושא הזה משך שנים ארוכות נתפש כנושא שמתאים להסדרה קיבוצית, ולא בכדי בהרבה מאוד הסכמים – הבאתי אתי כדוגמה את ההסכם הקיבוצי של התעשייה האווירית – אתם יכולים לראות שהוא מאוד ישן – הוא בתוקף עדיין. יש בו הסדרה בנושא הזה.

ההצעה הזאת, כפי שנאמר פה קודם, היא חלקית, ומתערבת רק בסגמנט מסוים- - -
היו"ר יואב קיש
כרגע, לקריאה ראשונה. נקווה שתורחב בהמשך. אתה מדבר בהשוואה לפיטורים?
איתמר הר אבן
לא. אני מדבר ספציפית. זה אפילו לא השעיה. הרי השעיה כתוצאה מעבירה משמעתית. פה אנחנו מדברים על השעיה כתוצאה מפתיחת חקירה פלילית – זה סגמנט מאוד-מאוד מצומצם של דיני ההשעיה. זה עצמו עלול ליצור חוסר סדר ואי-בהירות.

יש עוד נקודה כללית שחברי אמר אותה קודם לגבי השאלה אם התערבות בהסכמים קיבוציים בחקיקה היא נכונה או לא נכונה. זה לא המרום שלנו להעיר. אני רק מעיר את זה כאמירה כללית.

עם זאת, ולמרות שיש בהצעה כזאת, בהתערבות חקיקתית יש משום פגיעה בגמישות הניהולית של החברות, הרשות לא מתנגדת שתהיה קביעה קוגנטית, שתסדיר את עצם אפשרות ההשעיה של העובדים. עם זאת, אסייג את זה עוד סיוג - בהצעה הזו, כפי שהיא כתובה כרגע- - -
היו"ר יואב קיש
לא, כמו שעכשיו מדברים עליה. כתובה – התחלנו עם משהו אחר.
איתמר הר אבן
כן, לעניין של ההחרגה שמופיעה כרגע עם האמירה שלפי ההסכם או ההסדר שחל כרגע, אפשר להבין אותו לכאן או לכאן, היינו מציעים לומר שימשיכו לנהוג על-פי הסכמים קיימים, ולקבוע הוראת מעבר לגבי הסכמים חדשים כדי שלא תישמע טענה שבהסכמים חדשים לא תהיה אפשרות. כלומר הנוסח כרגע יכול לעורר סימן שאלה – כתוב בחוק: לפי ההסדר/ ההסכם שחל לגביו. זה יכול לעורר סימן שאלה לגבי הסכמים חדשים או קיימים.
היו"ר יואב קיש
איזו שאלה? אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, וגם הנוסח נובע מזה - ב-45 יום הראשונים החוק אינו מתערב בנוהל שקיים באותו גוף ציבורי. אם זה לא נוסח ברור, ננסח את זה ברור.
אפרת חקאק
ננסח את זה בצורה קצת שונה.
איתמר הר אבן
בסדר. בוא נוריד את זה. אני מבין את עמדת הוועדה. בעינינו, האמירה העקרונית הזו, המודל הזה שמבקש להוציא את ההחלטה ארוכת הטווח מידי הנהלות של גוף, אינה נכונה. אנו חושבים שנכון להמשיך במצב הקיים כיום – חלקו הוא בידי ההנהלות לבד; חלקו בידי גופים פריטטיים, כמו שחברי פה אמר, שהעובדים שותפים בעניין הזה, ובכל מקרה אנחנו תופשים את החלטת ההשעיה כצעד ניהולי ולא כצעד שיפוטי או אחר. לכן אנו חושבים שנכון יהיה להשאיר את זה בידי ההנהלות, וכמובן, כל ביקורת שיפוטית היא תמיד אפשרית. זה המצב שקורה היום. לכן לגבי האמירה של אדוני, שללא שום בקרה וללא שום ביקורת - רק לפני שבועיים ניתנה החלטה שהתפרסמה בתקשורת לגבי השעיה של אלון חסן בנמל אשדוד, והוא תקף אותה. יש אפשרות לתקוף בבית דין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
כמה שנים הוא עסק עד שהוא קיבל את הערעור והכול? כמה זמן זה לקח לו, עד שהוא קיבל את הערעור על פסק הדין? הוא היה מושעה כל הזמן הזה?
איתמר הר אבן
כן.
היו"ר יואב קיש
ובסוף קיבל זיכוי, אתה אומר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אבל אין לך מנוס מהחלטה על השעיה עם הגשת כתב אישום, מה שקורה אחר כך.
איתמר הר אבן
הוא היה מושעה. היה הליך פלילי שהוא זוכה. הוא ביקש לחזור אל החברה, והחברה אמרה: אני ממשיכה את ההשעיה שלך, היות שהוגש ערעור, גם אם חלקי, לבית המשפט העליון. והתקבלה החלטה כרגע, לפני שבועיים, בבית הדין האזורי לעבודה שמאשררת את החלטת החברה. כלומר יש לך מסלול לביקורת שיפוטית קיימת אפקטיבית.
היו"ר יואב קיש
תודה. הבנתי. עוד מישהו רוצה להתייחס? בבקשה.
איתמר הר אבן
אני מבקש לסיים. אין לנו התנגדות, למרות מה שאמרתי, שזה צריך להישאר בעינינו בידי ההנהלות או הוועדות הפריטטיות, לקבוע הסדרים שבדומה למה שמקובל בשירות המדינה, החלטות יהיו לתקופה קצרה וייבחנו מעת לעת, אבל עדיין הן החלטות שצריכות להישמר בידי ההנהלות או בידי הוועדות הפריטטיות, כך בעינינו.

לגבי נושא השכר, הצעת החוק כרגע מציעה מנגנון שיש בו עיוות מסוים.
היו"ר יואב קיש
אמרתי שכרגע לא.
איתמר הר אבן
אוקיי. הערה אחרונה. ההצעה מדברת כרגע על חקירה פלילית של המשטרה. יש עוד גורמי חקירה שהם מוסכמים, שרלוונטיים גם לעניין הזה. למשל, רשות לניירות ערך, הגבלים עסקיים, מיסים, גורמי חקירה. בגופים הביטחוניים יש המלמ"ב, שיש לו סמכויות חקירה, אולי שב"כ.
היו"ר יואב קיש
זו שאלה טובה. נבחן את זה גם אחרי קריאה ראשונה, אם רוצים להוסיף עוד גופים.
אפרת חקאק
הייתי מציעה לעשות את זה עוד עכשיו.
היו"ר יואב קיש
מייד. אני רוצה לשמוע את כל ההערות. לגבי ההערה הכללית שלך, הכללית. ראשית, אני מסכים אתך. הייתי רוצה להראות הסדרה גורפת של כל העניין הזה, מעין בית דין משמעתי לגופים ציבוריים שיוסדר בחקיקה, ואני פונה בבקשה למשרד המפשטים – נא לפעול לקדם זאת. פה אין בינינו חילוקי דעות. אני מניח שלזה התכוונת באמירתך בתחילה - תקן אותי אם אני טועה.
איתמר הר אבן
אין לנו התנגדות שתהיה פה הסדרה לעניין עצם האפשרות להשעיה, שתיקבע בחקיקה. לעניין הזה אין לנו התנגדות. לא בטוח שאנחנו שואפים לאותו בית דין.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת בגין, איני יודע אם אתה שותף לדעתי, אבל הייתי רוצה לראות, כמו שהרשויות המקומיות התארגנו ועשו לעצמם את ההתנהלות המשמעתית, וכמו שיש לנו בנציבות, הייתי רוצה לראות זאת גם בגופים הציבורים. אני אומר את זה לדעתי בלבד.
איתמר הר אבן
אני יכול להציע לאדוני – כבר בחוק יש אפשרות להחיל את חוק שירות המדינה, משמעת.
היו"ר יואב קיש
אני לא עושה פה מהפכות עולם בדיון קצר שני, לפני קריאה ראשונה.

המסר שלי, חשוב להבהיר, וצמצמתי אותו לפחות לקריאה ראשונה, להגיע להסכמות, שלא ניתקל בהתנגדות – עם הנציבות כרגע לא נדון בשינויים. גם עם הרשות המקומית כרגע אין פה בעיה, יש פה נוסח שצריך לזקק - האם זה משליך על סעיף אחר – כן או לא - נבחן את זה גם.
מירה סלומון
וגם החרגה של סעיף 48. יש פה תחולה עלינו, כי הסברנו, לפי סעיף 20(1)- - -
אפרת חקאק
לעניין הזה אני מבטיחה לכם לברר עם הנסחית, כדי להיות בטוחה ב-100% שאי-אפשר לקבוע את החוק, ואז 48א יחול עליכם. כולם מסכימים על המהות.
מירה סלומון
במהות אנחנו מבינים ש-48א לא- - -
אפרת חקאק
ברור לחלוטין.
היו"ר יואב קיש
לכן הנושא היחיד שאנחנו בסופו של דבר מקדמים פה, חבר הכנסת בגין, וזה מה שאני מבין, ותקני אותי אם טעיתי – שבעצם אנחנו מדברים על הגופים הציבוריים. כרגע אנחנו מדברים על חקיקה פלילית של המשטרה, שבעניין הזה אנחנו שוקלים להוסיף גופים נוספים – זו הערתך האחרונה; ואנחנו אומרים כך: ב-45 הימים הראשונים אנו לא מתערבים בהסכמים הקיימים כיום או יהיו בעתיד בין גופים כאלה ואחרים לוועד העובדים. ההליך נשאר כפי שקיים. רק אנחנו לא רוצים לייצר מצב, שבו במקרים האלה עובדים יכולים למצוא עצמם מושעים לתקופות מאוד ארוכות בהחלטות שהן לא בית דין משמעתי, כפי שהיינו רוצים שיהיה. לכן קטגורית אנחנו עוברים עכשיו לבית דין לעבודה. אנחנו לא פותחים את המרשם הפלילי לאף אחד. אולי בזה שאנחנו מגדירים קטגורית את העניין הזה, אולי אנחנו עושים פה זרז לכך שתהיה חקיקה ממשלתית בעניין, אבל לפחות בשלב הראשוני, לתפישתי, אנחנו שומרים על זכויות העובדים, ואני לא הולך למצב שבו העובד יצטרך ללכת לבית דין לעבודה אלא דווקא המעסיק, ההנהלה, אם ירצו להאריך את ההשעיה, יצטרכו ללכת לבית דין לעבודה. זה, בגדול, מהות השינוי. על כך דיברנו.

בבקשה.
לירון אשל
המועצה לשלום הילד. לירון אשל, עו"ד ועובדת סוציאלית. אני מנהלת כל תחום ילדים נפגעי עבירה. בנוסח הראשוני שהונח הוטרדנו עוד יותר, אבל ירדו עובדי המדינה כרגע, ואנחנו יושבים יותר ברוגע.

עובדי הוראה המועסקים בכל מיני וריאציות שונות, כאלה שכפופים לנציבות וכאלה שנקראים מעין מורי קבלן, שמועסקים דרך תאגידים עירוניים ועמותות. אני תוהה, בהקשרים השונים, בשלושת הרבדים השונים, אם אחרי 45 ימים שהם מוסמכים להשעות את אותם עובדים בעבירות, למשל, מין ואלימות כלפי ילדים, מה קורה עד שיתקיים דיון? זו תקופת מעבר.
היו"ר יואב קיש
הרעיון הוא שכשמתחילה חקירה ומשעים – שאם הם חושבים שמדובר פה השעיה ארוכה, הם צריכים לפנות להליך לבית דין לעבודה. אם הם לא פנו, סימן שהם ויתרו- -
לירון אשל
הרבה פעמים גם כשיש פנייה, אנחנו יודעות מה העומס שקיים בבתי הדין, והשאלה היא בתקופת המעבר- -
היו"ר יואב קיש
עד שיש החלטה. כמה זמן, בית דין לעבודה, סביר, צריך לתת החלטה בנושא, מבחינת עומס וכאלה? מישהו מהמשפטנים יודע לומר?
גיא דוד
צריך שזה יהיה הליך שמתנהל כמו צווי מניעה, באופן תכוף.
לירון אשל
השאלה אם אין מקום להאריך את התחולה לפחות בעבירות כאלה, מול קטינים. אנחנו יודעים שבכל המערכות השונות לוחות הזמנים של בתי דין- - -
היו"ר יואב קיש
אחד הדברים שאשקול להוסיף לחוק אחרי קריאה ראשונה – כי לא אכנס לפה בלי הנהלת בתי המשפט – אם נגלה שיש פה עניין משמעותי של זמנים, נוכל לומר שההשעיה תוכל להימשך ככל שההליך נמשך בבית המשפט, כדי לא לפגוע בהנהלה שיכולה למצוא עצמה בתפר.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
גיא הציג את הפגיעה האפשרית בילדים.
היו"ר יואב קיש
אם נבין מהנהלת בתי המשפט שלא יוכלו לקבל החלטה בפרק זמן סביר של שבועיים, שלושה, חודש, אז נוכל להוסיף סעיף שאומר שאם פנה המעסיק לבית דין לעבודה לפי סעיף זה, וההליך מתקיים, יוכל להמשיך את השעיה עד החלטה בבית דין לעבודה. רוצה שנכניס את זה עכשיו, בני? או נעשה את זה לקריאה שנייה?
זאב בנימין בגין (הליכוד)
אני חושב שזה הגיוני ודרוש. כמו שאנחנו יכולים להכניס, אפשר להוציא.
היו"ר יואב קיש
בסדר. במידה שהתחיל הליך בבית דין לעבודה, ועדיין לא נקבעה החלטה או ניתן פסק דין- -
גיא דוד
יושעה.
היו"ר יואב קיש
לא. הוא לא יושעה. למעסיק אפשר יהיה להמשיך את ההסדר הקודם. לא אמרנו לא להשעות. אני רוצה לומר שההסדר שקיים בגוף הציבורי ימשיך עד. אני לא משעה. אני אומר: ההסדר הקיים בגוף הציבורי.
איתמר הר אבן
הערה קצרה. בהנחה שאנחנו אכן מתערבים בהסכמים קיבוציים שכבר נחתמו, ואנחנו משנים את הנורמות הקבועות שם, אולי יש מקום לשקול תחולה מאוחרת יותר כדי לאפשר לצדדים להתאים את ההסכמים הקיבוציים שלהם לנורמה שתיקבע בחוק.
היו"ר יואב קיש
בסדר. נבחן את זה גם לאחר מכן. עוד הערות?
אפרת חקאק
לגבי מה שנאמר על-ידי רשות החברות הממשלתיות, אתה התייחסת להשעיה אגב עבירת משמעת. אנחנו כן חשבנו על נוסח שאומר: הושעה עובד גוף ציבורית בעקבות חקירה פלילית. לכן אם יש עבירת משמעת שעדיין קשורה לעבירה הפלילית, אני חושבת שההסדר הזה כן יחול.
אבינועם סגל
בהקשר הזה צריך להצביע על האנומליה שבחוק הזה, כי למעשה ההשעיה החמורה היא כשנפתחת חקירה פלילית, כלומר כנראה שאותו עובד, להבדיל מעובד שהגיע מאוחר לעבודה כמה ימים והחליטו להשעות אותו, אותו עובד שעשה דברים מינוריים, והוחלט להשעות אותו, לא יהיו לו ההגנות האלה. אף אחד לא ישגיח עליו. פה דווקא בחמורים ביותר שעוברים – נפתחה חקירה פלילית, אולי בדברים מאוד חמורים, שם אנחנו שמים את כל המגבלות.
היו"ר יואב קיש
אני יוצא מתוך הנחה שמעסיקים לא מנצלים את יכולת ההשעיה לרעה על עבירות משמעת פעוטות. לא נתקלתי בזה, וזה פחות מטריד אותי, ואני מסתכל מה קורה היום במשק ואיך זה נראה. לכן אם הייתי חושש שיש בעיה כזן, אתה צודק. אבל אתה בא בעיניים של משפטן, מסתכל על הסעיפים – ויש פה אנומליה. הרי אנחנו יודעים בחיים שזה לא כך הדבר. אנחנו לא מוצאים את עצמנו בהשעיות ארוכות טווח. אולי במקום להשעות אותו יומיים, השעה אותו שבועיים, אבל לא יהיה מצב שהוא יישב חודשים בבית על הבעיות האלה. לכן הבעיה בשטח לא קיימת.

היא כן קיימת במקרה השני, ולכן בו אנחנו מתערבים. מעבר לזה, אנא תכינו הצעת חוק מסודרת לגופים הציבוריים בנושא בית דין משמעתי, ולא נצטרך את התיקון הזה.
אבינועם סגל
הערה אחרונה. כשדיברנו על ביקורת שיפוטית בבית הדין לעבודה, הכוונה היתה שהיוזם צריך להיות המעסיק. אנחנו חושבים שזה מנגנון יותר נכון מזה שבית הדין בעצמו יקבע את ההשעיה. במה דברים אמורים- -
היו"ר יואב קיש
פה זה לא מוסדר ככה, שהיוזם הוא המעסיק?
אבינועם סגל
לא. השאלה היא מה קורה בבית הדין לעבודה – האם נאמר שמעבר ל-45 יום הוא זה שעושה את ההשעיה, או ב-45 יום חובה על המעסיק להביא את כל החומר בפני בית הדין לעבודה, והמעסיק לא יוכל לעשות השעיה נוספת אלא לאחר אישור בית הדין לעבודה. אלה שני דברים שונים.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי את ההבדל.
אפרת חקאק
האם אנחנו כותבים שבית הדין לעבודה רשאי להורות על הארכת ההשעיה או רשאי לאשר את ההשעיה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שיהיה ברור, שהמעסיק לא יכול להשעות בלי בית הדין לעבודה.
אבינועם סגל
בסדר. אסביר. אפשר, שבית הדין לעבודה ייכנס בנעלי המעסיק. אני מציע, שהוא לא נכנס בנעלי המעסיק, אלא הוא מעביר ביקורת שיפוטית.
אפרת חקאק
אין לי עמדה לכאן או לכאן.
היו"ר יואב קיש
אם זה חשוב לך- -
אבינועם סגל
חשוב לנו. תודה. אז הארכת השעיה מעבר ל-45 יום מותנית באישור בית הדין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
בסדר. אם הוא לא פנה לבית הדין לעבודה, הוא לא יכול.
אפרת חקאק
יש לי עוד שתי הערות קצרות: לעניין ההגדרה של גוף ציבורי, נצטרך עכשיו להוסיף שזה למעט עובד שחל עליו חוק שירות המדינה, משמעת.
היו"ר יואב קיש
טוב.
אפרת חקאק
שנית, אני כן רוצה להעיר שהתאגידים הסטטוטוריים לא היו.
היו"ר יואב קיש
אני לא אשם שהם לא הגיעו.
אפרת חקאק
חלקם הוזמנו.
היו"ר יואב קיש
היה נציג של מד"א, שבא והלך.
קריאה
הרפרנט ממשרד המשפטים אומר שהוזמנו 5 נציגים מתוך 70, גופים.
היו"ר יואב קיש
מאוד אשמח לראות אותם בין הדיונים בהמשך של אחרי קריאה ראשונה. רשימה מלאה של כל התאגידים - תעבירו לנו, נזמין.
אפרת חקאק
רק כדי לוודא – אנחנו כן מוסיפים שאפשר להמשיך את ההשעיה עד החלטת בית הדין לעבודה.
היו"ר יואב קיש
כן, את זה נוסיף, אבל רק בכפוף לכך שהיתה פנייה לבית הדין.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
כן. בהנחה שבית הדין לא דן בלי הפנייה הזו. זה ברור מאליו. הוא דן רק כשיש פנייה אליו. הוא לא יוזם פניות.
היו"ר יואב קיש
נכון.
אפרת חקאק
והדבר האחרון – העקרונות פה ברורים. הנסחית תשב אתנו.
היו"ר יואב קיש
אנחנו צריכים לסיים את זה ליום שני. כל מה שצריך – תגידי לי. אם צריך משאבים, נדאג לזה.
אפרת חקאק
אני רק רוצה לומר לפרוטוקול שיש קצת בלבול לעניין הנוסח עצמו.
היו"ר יואב קיש
בסוף נשארנו עם ניסוח מאוד קטן, והעקרונות ברורים, והמשימה הזו יכולה להיות מושלמת מהר מאוד.
אפרת חקאק
מבחינתי, כן.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הצעת החוק, כפי שהוקראה ועם התיקונים הנדרשים?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד
הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום, התשע"ז-2017, נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
נתקבלה פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:30.

קוד המקור של הנתונים