ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/07/2018

צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018, תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית)(תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת6
ועדת החינוך, התרבות והספורט
09/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 673
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ח (09 ביולי 2018), שעה 12:35
סדר היום
1. תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית)(תיקון), התשע"ח-2018
2. צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מוזמנים
אבי בנבנישתי - סגן ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

גיא אטיאס - מנהל אגף בכיר, תקציבים, משרד התרבות והספורט

יוסי ניסן - מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

מירב כהן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התרבות והספורט

לירון גולדנברג - עו"ד, הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

שי סומך - עו"ד, משרד המשפטים

חנן אהרון - רמ"ד תעבורה, אגף התנועה, המשרד לביטחון פנים

אמיר נבון - עו"ד, מנהל האגף המשפטי, התאחדות הכדורגל

ניב צורי - מ"מ מנכ"ל התאחדות ספורט מוטורי

מיכאל חן - ראש ענף עבירות, עמותת העבירות

ריקה צמח - יו"ר התאחדות הספורט המוטורי

מאיר רובין - מנכ"ל פורום קוהלת

עמירם הלוי - יושב ראש איגוד הכדורסל

מרטין לאה אנג'ל מדר - ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו

שלי מתתיהו - מוזמן/ת

בני פרץ - מוזמן/ת

אריק קפלן - מוזמן/ת

דביר זיוון - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית)(תיקון), התשע"ח-2018

צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
שלום. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-9 ביולי 2018, כ"ו בתמוז התשע"ח. על סדר היום צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018 והנושא השני הוא תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ח-2018.
יוסי ניסן
אני מנהל את הרשות לנהיגה ספורטיבית.
היו"ר יעקב מרגי
תאר לנו מה אתם רוצים לעשות.
יוסי ניסן
אגב, גם נשמח לראות אותך באחד האירועים הקרובים.
היו"ר יעקב מרגי
כשלא יהיו בשבתות וחגים.
יוסי ניסן
לא. לא בשבתות.
היו"ר יעקב מרגי
ולא בימי שישי.
יוסי ניסן
נהיגה ספורטיבית מתפתחת בארץ ואנחנו תמיד נצמדים לתקנות הבינלאומיות. כשהן משתנות, גם אנחנו משנים את התקנות שלנו. יש כאן תיקון קטן שגורם לכך שילדים בגיל 15 צריכים לנסוע על אופנועים כאשר בחוץ לארץ כבר מגיל 14 נוסעים ואפילו מגיל נמוך מזה. זה למעשה התיקון שאנחנו עושים היום.
היו"ר יעקב מרגי
מה הוא אומר?
יוסי ניסן
מתאימים את הנפח לגיל כפי שנהוג בעולם.
מירב ישראלי
אלה בעצם שני תיקונים.
יוסי ניסן
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מצעירים את הגיל?
יוסי ניסן
מצעירים את הגיל, כן, ומגדילים את הנפח.
מירב ישראלי
לגבי אופנוע, מדובר על אופנוע.
יוסי ניסן
מדובר על תחום האופנועים. בעולם ילד בגיל 14 יכול לנסוע על 125 - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לי במושב ילד בגיל 11 וראיתי אותו נוסע על טרקטורון. איזו מדינה אנחנו? ההורים חסרי אחריות ומדינה חסרת אחריות.
יוסי ניסן
זה לא קשור לנהיגה הספורטיבית.
היו"ר יעקב מרגי
לא מעניין אותי. זה קשור לנהיגה בכלל ובטיחות. אני מעלה עכשיו תהיות, איך מדינה מאפשרת ואחר כך מתפלאים שמספר הילדים הנפגעים בתאונות דרכים הוא גבוה.
יוסי ניסן
אין אכיפה. אתה צודק.
היו"ר יעקב מרגי
לא אכיפה. מותר. לא צריך לאכוף. מותר. זה הפלא.
יוסי ניסן
למעשה אנחנו עושים תיקון קטן שיכול לאפשר לילדים לעבור, למעשה מה שהם עושים כיום, זה 85 סמ"ק, ל-125 סמ"ק. יושבים כאן גם נציגי ההתאחדות יחד אתנו.
מירב ישראלי
אצלי כתוב: באופנועים, ילדים לפחות בגיל 8 מעלים מ-120 ל-125. נערים, לגבי אופנוע שנפח המנוע המרבי שלו הוא בין 145 ל-250, מורידים את הגיל מ-15 ל-14. אלה שני התיקונים.
יוסי ניסן
נכון.
מירב ישראלי
זה תיקון מקביל גם בתוספת לחוק שמתוקנת בצו וגם בתקנות הנהיגה הספורטיבית.
היו"ר יעקב מרגי
יש עוד התייחסויות? אין. נקריא.
מירב ישראלי
אנחנו מתקנים את הצו כי צריך לתקן בעוד שני מקומות ממה שהוגש לנו.

1. שינוי התוספת לחוק

בתוספת לחוק –

(1) בפרט 2, בפסקה (1)(ב) במקום "120" יבוא "125".

(2) בפסקה (2), במקום "15" יבוא "14".

(3) בפסקה (3), במקום "15" יבוא "14".

אפשר להצביע.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו הולכים למשהו תקדימי, להצבעה פה אחד תרתי משמע.

מי בעד אישור צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018? מי נגד?

הצבעה
בעד – 1, פה אחד
צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ח-2018 נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
הצו אושר פה אחד.
מירב ישראלי
התיקון הוא לתקנות הנהיגה הספורטיבית, רישיון לנהיגה ספורטיבית.

1. תיקון תקנה 2

בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית), התשע"א-2010, בתקנה 2, בטבלה –

(1) בפרט (3)(א) בטור ב', שכותרתו "נפח מנוע מרבי בסמ"ק, תחת כותרת המשנה "4 פעימות" במקום "120" יבוא "125".

(2) בפרט (3)(ג) בטור ד' שכותרתו "גיל הנוהג בשנים הוא לפחות – ", במקום "15" יבוא "14".

אפשר להצביע.
היו"ר יעקב מרגי
סתם שאלה. איך זה נולד?
יוסי ניסן
זה צורך בינלאומי.
היו"ר יעקב מרגי
היה צורך? הנערים ביקשו?
יוסי ניסן
מה שקורה זה שילד בגיל 15, האופנוע שהוא רשאי לרכוב עליו הוא קטן מדי בממדים ואז זה מסכן את הנהיגה עצמה. הם נופלים יותר, הם פחות יציבים. לכן האופנוע, 125, הוא יותר גדול ואז הוא יותר מתאים למשקל ולגיל.
היו"ר יעקב מרגי
משרד המשפטים, במקרה הזה אתם זורמים?
שי סומך
כן.
היו"ר יעקב מרגי
כמה זמן לקח לכם לתקן את התקנות והצו?
יוסי ניסן
כמה חודשים טובים.
היו"ר יעקב מרגי
פחות משנים. מצבכם טוב.
קריאה
עובדים בשיתוף פעולה מלא עם משרד המשפטים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מצביעים.

מי בעד אישור תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ח-2018? מי נגד?

הצבעה
בעד – 1, פה אחד
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ח-2018 נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות אושרו פה אחד.
מירב ישראלי
אני רוצה לומר לפרוטוקול דבר נוסף. מכיוון שהצו והתוספת צריכים לתאום לכללי הנהיגה הספורטיבית שמפורסמים באתר של משרד הספורט, אנחנו נוציא את האישור אחרי שנוודא – כך סיכמתי עם משרד הספורט – שאכן הכללים תואמים את מה שכתוב באתר.
יוסי ניסן
סיכמנו, כן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:41.

קוד המקור של הנתונים