ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/06/2018

חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת20
ועדת הפנים והגנת הסביבה
28/06/2018


מושב רביעי
היו"ר יואב קיש
טוב, שלום, נא לשבת.

אנחנו חוזרים להמשך הישיבה. אני רואה שמישהו כעס מאוד על הקולה במרכז החדר...

אנחנו היינו בסיום הדיון הקודם, רועי פולקמן, איפה אתם עומדים? אתה רוצה שאני אעדכן או שאתה רוצה לעדכן?
רועי פולקמן (כולנו)
לא, בבקשה.
היו"ר יואב קיש
מה אתה יודע? אולי יש לך משהו יותר טוב.!!!

גם המשרד האוצר תכף יתייחס. אני רוצה להגיד ככה: לפי תשובת המשרד האוצר אנחנו תכף נראה אם אנחנו נמשיך. כרגע מה שנעשה כדי לייצר פה איזשהו סדר, המש"מים (מרכזי השירות המשותפים), אנחנו נעשה בהוראת התחולה שהחובה של הנוכחות, כפי שהגדרנו אותה, תחל רק מ 2020 מה-1 בינואר 2020.
תומר רוזנר
רגע עוד לא הגדרנו חובת נוכחות אז תגדיר.
היו"ר יואב קיש
בסדר, תכף נגדיר את חובת הנוכחות ספציפית.
תומר רוזנר
אוקיי
היו"ר יואב קיש
למש"מים אנחנו נוסיף חובת נוכחות שבגדול דומה למה שאמר רועי פולקמן , אני רוצה שלא יהיו יותר מ-25 מרכזים כאלה. ובמש"מים האלה תהיה חובת נוכחות של נותני האישורים, אלא אם חריגה עקב שינויים בלתי צפויים. נעביר נוסח בעניין הזה.

המשמעות היא, למה אני אומר 2020? גם תקציבית וגם תקנים שמשרד האוצר יצטרך להיערך, וגם יעשה בחינה מסודרת עם נותני האישורים אבל ,לפחות לתפיסתי, וזה אני אומר למשרד האוצר – תכף נשמע מה משרד המשרד האוצר יגיד על זה – בשביל שזה יכנס אנחנו חייבים לפחות אדם אחד, משרה מה שנקרא. לא כסף אלא תקן. שהוא יהיה המרכז שיעבוד מול המש"מים, והוא יהיה זה שיוכל להפעיל הגורמים הרלוונטיים ונותני האישורים השונים. אנחנו מדברים על כיבוי אש, בריאות, הגנת סביבה ומשטרה. זה ארבעה אנשים שכל אחד בתחומו.
תומר רוזנר
מה עם תחום עבודה ורווחה?
היו"ר יואב קיש
עבודה ורווחה גם צריך, סליחה. חמישה, גם עבודה ורווחה. עבודה – אני אומר עבודה ורווחה כי זה אותו זה.
נפתלי קאיקוב
והחקלאות.
היו"ר יואב קיש
חקלאות לא צריך

כן.
עמיר יצחקי
אני חושב שכמות העסקים שאתם רוצים שאנחנו נעשה בה היא לא בפרופורציה.
היו"ר יואב קיש
אני תכף אתייחס לזה. לפני שאנחנו עוברים הלאה, משרד האוצר, שנייה רועי פולקמן, בואו תקשובו עכשיו.

משרד האוצר, מה ההתייחסות שלכם? כי לפי התשובה אני אדע אם זה נכנס או לא נכנס.
ביאן ותד
ביאן אגף תקציבים.
היו"ר יואב קיש
שקט. תומר פולקמן, משרד האוצר מדבר.
ביאן ותד
עמדת משרד האוצר שהנושא הזה לא ייפול בגלל הדרישות שהעלית, אבל מה שחשוב להגיד זה שידוע לכולם שתקציב 2019 נסגר, וגם כל הנושא של תהליכי היתכנות לרפורמה יהיו ב-2019.
היו"ר יואב קיש
דיברתי על ה-1 בינואר 2020.
רועי פולקמן (כולנו)
הוא לא יפול.
ביאן ותד
כן, בדיוק. ולכן נותני האישור מוזמנים בדיוני התקציב של 2020 לבוא ולהסביר למה נוצר עומס ומשרד האוצר - - -
רועי פולקמן (כולנו)
היא אומרת - - -
היו"ר יואב קיש
תנו לה לסיים את דבריה.
ביאן ותד
בסופו של יום, בדומה לכל הדיונים התקציביים שנעשו מול המשרדים, משרדים יבואו וישיגו ויוכיחו שנוצר עומס בגלל ה - - -
היו"ר יואב קיש
זה ברור שנוצר עומס. לא צריך להוכיח את זה.
ביאן ותד
שנייה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אולי צריך יותר מתקן.
ביאן ותד
ואחרי שהם יראו את זה ומשרד האוצר ישתכנע - - -
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שצריך יותר אני רוצה התחייבות לתקן.
רועי פולקמן (כולנו)
אז היא אומרת, לא ייפול על הדברים האלה. זה הכי מפורש שאפשר להגיד כי המשרדים דורשים דברים נוספים.
היו"ר יואב קיש
על הדברים הנוספים אני לא חייבתי את משרד האוצר.

בבקשה ביאן ותד.
ביאן ותד
מה שאני אומרת שמשרד האוצר בדיונים על 2020 אחרי שהמשרדים יציגו את כל הנושא הזה ויראו שנוצר עומס משרד האוצר ייתן לזה מענה ככל שהוא ישתכנע בכך.
היו"ר יואב קיש
מה זה "ככל שישתכנע"? אם זה בחוק הוא חייב לתת לזה מענה.
רועי פולקמן (כולנו)
ביאן אמרה, ואני אומר מה שאני הבנתי.

וודאי שעל היקפי דרישות מצומצמים זה לא ייפול, היא אמרה את זה. אבל, זה יכנס כחלק מהצגת האילוצים. אני אומר לך שיש משרדים שדורשים דברים הרבה יותר גדולים.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את המשפט: "חמישה תקנים זה לא ייפול וכל אחד מהם יקבל לפחות תקן אחד" על זה לא תפילו את הנושא.
רועי פולקמן (כולנו)
אז היא אמרה: "לא יפול".
ביאן ותד
מה שאני אומרת: בכל הנושא של דיוני תקציב אנחנו נראה את הנתונים - - -
היו"ר יואב קיש
ברור, הכול בכפוף לזה, אבל אני אומר לך כבר עכשיו שפחות מתקן אחד זה לא יכול להיות.
רועי פולקמן (כולנו)
אז היא אמרה: "לא ייפול על זה". היא אמרה את זה.
ביאן ותד
אנחנו נשקול את זה בחיוב.
תומר רוזנר
בשביל חמישה תקנים.
היו"ר יואב קיש
אז תגידי: "על חמישה תקנים זה לא ייפול"...

בואי נעשה ככה, תתקשרי לבוס שלך, אני רוצה לשמועה את המשפט "על חמישה תקנים זה לא ייפול" ואז נמשיך.
רועי פולקמן (כולנו)
והכול יהיה בכפוף לדיוני תקציב 2020.
היו"ר יואב קיש
והכול יהיה בכפוף לדיוני תקציב 2020 . אמרנו את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
הוא רוצה רק שתוסיפי את האמירה "על חמישה תקנים זה לא ייפול והכול בכפוף לדיוני תקציב 2020".
היו"ר יואב קיש
תבדקי ותחזרי ואז אנחנו נעשה את זה.

כרגע הכיוון הוא, דרך אגב, עמיר זה עונה על הדרישות שלכם ואני אסביר לך למה. אנחנו מדברים על כניסה לא לפני 2020 זה אומר שהמש"מ הזה יתחיל לעבוד קודם, זה בסדר, אבל חובת ההתייצבות לא תהיה לפני 2020. אתם תעשו חשיבה ובחינה תקציבית האם זה לא מספיק תקן אחד והאם זה מצדיק 500 תקנים תביאו את זה למשרד האוצר, אחד בטוח יש לכם זו ההתחייבות שאני יודע לתת.

תודה.
עמיר יצחקי
אבל אתם יוצרים בחוק, החוק הוא לא מותנה.
היו"ר יואב קיש
אבל אני אמרתי פה לפרוטוקול שלפחות אחד תקבלו.
רועי פולקמן (כולנו)
כי אין התחייבויות תקציביות. כי ככה לא מחוקקים נו אין מה לעשות.
עמיר יצחקי
אבל אני כבר שבע מתרגילים כאלה שעשו לי כבר קודם ולכן אני לא יכול להסכים.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה צודק אבל בחוק לא כותבים תקנים.
עמיר יצחקי
קודם כל גם ב-1 בינואר 2020 אם יש תקציב אז לוקח. במדינת ישראל עד שאנחנו מאיישים לפחות שנה. אתם שמים אותנו במצב שאתם מורידים את הפיקוח לבירוקרטיה. במקום שאנחנו נעשה בקרה אנחנו נהיה יועצים של העסקים.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון. זה מה שאנחנו רוצים - - -
עמיר יצחקי
אבל אני לא יועץ של העסקים.
רועי פולקמן (כולנו)
סליחה, אתה טועה. אני מצטער שאחרי כל כך הרבה דיונים כאן, וזו בדיוק סיבת הוויכוח, אתה צריך להבין שאנחנו מחוקקים חוק רישוי עסקים, ואתה טועה לחלוטין במה שאתה אומר עכשיו.

אנחנו מצפים שמשרדי הממשלה – מעבר לתפקיד הפיקוחי שלהם יש להם תפקיד שירותי – מכיוון שאתה רגולטור אתה צריך לתת גם מידע, זה הכול. עכשיו אם אתה לא מבין את זה אחרי עשרה דיונים אז זו בעיה. זה החוק.
עמיר יצחקי
אבל אתה צריך להבין שיש לי בקדימויות קודם את הפיקוח ואחר-כך את השירות בעניין הזה.
רועי פולקמן (כולנו)
אז אתה לא מבין. סליחה. אתה טועה. בעיני זה לא מקובל.
עמיר יצחקי
גם בעיני זה לא מקובל.
היו"ר יואב קיש
עמיר ורועי תודה.

אם אנחנו נשמע את המשפט שביקשתי אז זה יכנס וזה יכנס החל מה-1 בינואר 2020.

סיימנו עם ה - - -
מירה סלומון
ועד ה-1 בינואר 2020 מה אמור להיות? יהיה נוסח כלשהו?
רועי פולקמן (כולנו)
יהיה נוסח , בלי חובת הנוכחות, בוודאי.
היו"ר יואב קיש
יש הנוסח הקיים. זה הוסכם כבר על הוועדה. הנוסח הכתוב כפי שהוצג והוקרא התקבל. הנוסח הנוסף, שיתחיל ב-1 בינואר ,2020 בכפוף לאמירת והסכמת סגן ממונה לענייני מקרו, יכנס או לא.
תומר רוזנר
מה הנוסח?
היו"ר יואב קיש
הנוסח צריך להגיד שלנותני האישורים לא רק יפעל ככל יכולתו אלא יהיה חייב להגיע לדיון אחד בחודש לכל אחד ממרכזי העסקים הגדולים - -
רועי פולקמן (כולנו)
אלא בנסיבות מיוחדות.
היו"ר יואב קיש
- - שיפעלו או בריכוזים של 100,000 תושבים.
מירה סלומון
80,000.
נפתלי קאיקוב
אמרת 80,000.
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה שיהיה מעל 25 מרכזים אז איך יודע שלא יהיו עכשיו 50?
רועי פולקמן (כולנו)
תביאו רשימה.
מירה סלומון
80,000 זה 20 רשויות כרגע. וכרגע על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-20 רשויות - - -
היו"ר יואב קיש
אבל מה קורה אם יש לך רשות מתחת 80,000 ובאשכול? לא כל הרשויות שמעל 80,000.
מירה סלומון
אשכול איגוד ערים זו לא הכוונה שלנו.
נפתלי קאיקוב
הם יבוא למקום אחד. אנחנו לא - - -
מירה סלומון
נכון, מרכז שירות שלמעשה ירכז כמה רשויות.
היו"ר יואב קיש
מצפה רמון, 30,000 איש, לפי מה שאת אומרת לא יכללו?
מירה סלומון
יוכל לאחד משאבים עם ירוחם ודימונה.
היו"ר יואב קיש
אז כמה כאלה יש?
מירה סלומון
אבל לאחד משאבים זה רק לעניין הלוגיסטיקה.
היו"ר יואב קיש
נכון, אז כמה כאלה יש?
שחר פרלמוטר
הם לא מעבירים סמכויות, זה מה שהם עושים.
מירה סלומון
זה תלוי בשיתופי הפעולה שייווצרו בין רשויות מקומיות. הרי זה לא מתבסס על אשכולות איגודי ערים - - -
היו"ר יואב קיש
אני לא רוצה יותר מ-25. אני לא אעשה עכשיו 50 מקומות.
מירה סלומון
אני גם לא יודעת שכל 20 היישובים שיש בהם מעל 80,000 יבקשו לעשות את מרכזי השירות. חלק מה-80,000 למשל - - -
היו"ר יואב קיש
ואם כולם ירצו?
נפתלי קאיקוב
אז יהיה.
היו"ר יואב קיש
לא אבל יש לי עומסים אני לא יכול אני מאזן פה עוד פעם בין הדרישות של - - - אני מוכן ככה - - -
מירה סלומון
אנחנו נציג תוכנית בקשר לזה שתראה איך אפשר לעשות את זה. אבל אם אוכל להציג לאדוני למשל חלק מהרשויות המקומיות שמעל ,80,000 ניתן להניח ברמת סבירות טובה שחלקן לא יבקשו לעשות את הדבר הזה, ולו רק משיקולי תקציב פנימיים שלהן והעדפה להקים את המרכז הלוגיסטי בעצמן.

אני יכולה להציג נתונים בעניין הזה.
היו"ר יואב קיש
לא, אל תציגי לי נתונים.
תומר רוזנר
כמה מעל 100,000 יש?
מירה סלומון
20 רשויות.
היו"ר יואב קיש
אבל זה לא עוזר לי כי אני רוצה שיאחדו וזה לא, אתה אומר מעל 100,000 .

כמה יש מעל 100,000?
מירה סלומון
אני מיד אומר לך.
רועי פולקמן (כולנו)
דרך אגב מירה, אחד הפתרונות שגם היושב-ראש התייחס אליהם זה שגם אם המספר יהיה יותר גבוה יוכלו רשויות לפעול יחד. אפשר יהיה להקים מרכז שירות של שתי רשויות. גם כפר סבא ורעננה, סתם אני אומר, יכולים להקים מרכז שירות ביחד.
מירה סלומון
זה ברור.
היו"ר יואב קיש
זה המינימום.
רועי פולקמן (כולנו)
ואז אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
יש בעיה כי אני עדיין יכול למצוא את עצמי - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אם אתה אומר 100,000 ככלל אז יש אשכולות של מעל 100,000 וגם עם שתי רשויות בנות80,000 תושבים מתאחדות אז זה מעל 100,000.
היו"ר יואב קיש
לא, יש לך פה בסוף 8,000,000 תושבים.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל הגעת לפחות, פחות מ25 כמו שהצעת.
שחר פרלמוטר
הכוונה של מרכז שלטון מקומי זה על מנת שנותן האישור לא יצטרך לתזז בין הרשויות והוא רק ירוויח.
היו"ר יואב קיש
אם אני חותך ב-25 אז למה הוא כן וההוא לא.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אל תגיד את המספר 25, תגיד מעל 100,000.
היו"ר יואב קיש
אבל זה יכול להיות מעל 25.

כן מירה, כמה יש מעל 100,000?
מירה סלומון
מעל 100,000 יש 16 רשויות מקומיות.
רועי פולקמן (כולנו)
נו, סביר, ותחשוב אדוני היושב-ראש ותחשוב יושב-ראש - - - 70,000 ועוד קצת אשכולות. זהו.
היו"ר יואב קיש
אז בואו נכתוב ככה: מעל 100,000 ומי שצריך להתאגד בשביל זה שיתאגד ובמידה וצריך לכתוב פה אבל משהו בתקנות - - -.
רועי פולקמן (כולנו)
או אשכול.
היו"ר יואב קיש
100,000 או אשכול. ככה אני נותן להתאגד.
טל ימיני
ואם יהיו פתאום 50 כאלה, מה עושים?
מירה סלומון
אנחנו לא נוכל לעשות התאגדות באשכול. אשכולות זה רשות מקומית. היא נכנסת לנעלי הרשויות המקומיות שמאוגדות בתוכה. אין בזה היגיון. שיתוף פעולה בין רשויות, התאגדות בין רשויות.
היו"ר יואב קיש
אז נכתוב ככה: או רשות מעל 100,000 או התאגדות רשויות, לא חייב להיות אשכול. כדי לא להשתמש במילה "אשכול".
נפתלי קאיקוב
לצורך העניין "התאגדות לוגיסטית". המילה אשכול לא נכונה.
רועי פולקמן (כולנו)
יואב, בוא נפשט, יש מודל כבר שמאפשר לרשויות להתאגד בצורה וולנטרית. עכשיו, הוועדה חוקקה. למה לא להסתמך על זה?
היו"ר יואב קיש
אז זה האשכולות.
מירה סלומון
לא לא האשכולות.
טל ימיני
ואם נגיע ל-50 מרכזים כאלה אז מה נעשה?
מירה סלומון
האשכול הוא איגוד ערים, הוא נכנס לנעלי הרשויות המקומיות, אנחנו לא מעוניינים בזה. כל הרעיון ברישוי עסקים הוא ההסתכלות באספקלריה מקומית. לא יכול להיות מצב שבו איגוד ערים שיכול למנות גם עשר רשויות מקומיות ינהל עכשיו את העסקים בכל הרשויות. אין להם שום עניין לעשות את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
אז את טועה.

קודם כל – הם רוצים, יש כבר בנגב המערבי - - -.
מירה סלומון
לא רישוי עסקים.
רועי פולקמן (כולנו)
בוודאי שכן. בוודאי שכן. וגם, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא רוצים להפלות פה את הפריפריה. ולכן, אם מחר הגליל המזרחי רוצה להנות מהאפשרות של One stop shop אז יהיה אשכול.
נפתלי קאיקוב
אז יבואו למקום אחד.
מירה סלומון
זה יהיה חלק מהסמכויות שנתונות לו.
רועי פולקמן (כולנו)
אז מה אכפת לכם שזה יהיה באשכולות?
מירה סלומון
אנחנו צריכים לאפשר יותר, לא פחות.
היו"ר יואב קיש
אני לא יכול לאפשר התאגדות כי אנחנו לא מקבלים - - -
מירה סלומון
אנחנו יכולים להעביר לוועדה נוסח.
תומר רוזנר
אולי שיתוף פעולה מותר.
מירה סלומון
נכון, בדיוק, שיתוף פעולה. אנחנו יכולים להעביר נוסח.
היו"ר יואב קיש
אז בואו נכתוב ככה: או רשויות מעל 100,000.
נפתלי קאיקוב
80,000 כי זה 25 מרכזים כמו שרצית.
תומר רוזנר
לא צריך.
היו"ר יואב קיש
לא.
נפתלי קאיקוב
למה?
היו"ר יואב קיש
אני אסביר לך למה, תכף תשמע. או רשויות מעל 100,000 .
תומר רוזנר
או אשכולות.
היו"ר יואב קיש
אשכולות זה רשויות.
מירה סלומון
לא אשכולות, רשויות.
נפתלי קאיקוב
או רשויות שיתחברו יחדיו לטובת המטרה הזו.
היו"ר יואב קיש
או רשויות שבחרו לשתף פעולה לעניין רישוי עסקים .
נפתלי קאיקוב
מתחת ל-100,000.
מירה סלומון
לצורך הקמת מרכז שירות משותף.
היו"ר יואב קיש
להקמת מש"מ.
נפתלי קאיקוב
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
כאשר, אני אומר ככה – וזה חשוב לציין: אנחנו מדברים, במידה ויהיו מעל 25 מש"מים, שר הפנים יצטרך להוציא תקנות בעניין, כך שנושא המש"מים ירוכז ללא יותר מ-25 מש"מים. או שמשרד האוצר, לא יודע, אני לא מוכן מעל 25 מרכזים. אנחנו ניתן לזה להתחיל לרוץ, בגלל זה בחרתי את 100,000 עד שנגיע.
תומר רוזנר
שר משרד הפנים יוכל - - - את האיחוד.
היו"ר יואב קיש
או ששר הפנים יעשה תקנות - - -
תומר רוזנר
כן, כן.
היו"ר יואב קיש
או שהוא יאחד או שיהיו משאבים. בסוף אם יהיו לנו 50 מרכזים של 100,000 – יכול להיות מצב כזה – אז או שיכפילו את המשאבים או - - -.
שחר פרלמוטר
אנחנו רוצים להבין.
היו"ר יואב קיש
עוד רגע.

את הניסוח הזה הבנו? לפחות ברמת הניסוח.
תומר רוזנר
אמרתם גם שבאותם המש"מים שיהיו תהיה חובת התייצבות לנותן האישור.
היו"ר יואב קיש
פעם בחודש.
רועי פולקמן (כולנו)
שלא תפחת מפעם בחודש.
לירון אדלר
שלא תפחת מ-12 פעמים בשנה.
תומר רוזנר
לא פחות מ-12 פעמים בשנה. כפי שיתואם בין נותני האישור לרשויות.
מהיו"ר יואב קיש
מראש.
תומר רוזנר
כפי שיתואם מראש.
דוד שטרית
מה זה לא פחות? לא יותר מ-12.
רועי פולקמן (כולנו)
או לחילופין, כדי להקל על המשרדים - - -
היו"ר יואב קיש
לא יותר, אני לא מחייב - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לא לא יותר. יכול להיות גם מ-50 פעם.
היו"ר יואב קיש
שיבוא כמה שהוא רוצה. אבל הוא לא מחויב ליותר.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה לא אומר לו שהוא לא יכול לבוא 50 פעם.
רועי הראל
אבל אם הוא לא בא אז לכאורה הוא - - -
רועי פולקמן (כולנו)
הוא חייב לבוא 12 פעמים. הוא יכול לבוא גם 40 פעם בתיאום אם זה מסתדר לו. גם היום הם מגיעים.
נטע דרורי
לא לרשויות, הם מגיעים לעסקים לפיקוח.
רועי פולקמן (כולנו)
לא. אנחנו מדברים על רישוי. גם היום נציגים של המשרדים מגיעים.
חוה מונדרוביץ
לא.
רועי פולקמן (כולנו)
בוודאי שכן אני ישבתי בדיונים כאלה עם נציגי המשרדים. בוודאי שמגיעים. בתל אביב אין נציגים? וודאי שיש.
רועי הראל
אם ניסו לתאם עם כולם ואחד לא יכול לבוא אז מה? זה לא משנה?
רועי פולקמן (כולנו)
הוא מחויב להגיע 12 פעמים בשנה. אם הוא רוצה להגיע 50 פעמים בשנה שיגיע 50 פעמים בשנה. זה עניין של המשרד.
היו"ר יואב קיש
אני לא מונע מאנשים לבוא כמה שהם רוצים. הוא יש לו חובה פעם בחודש להגיע בצורה מתואמת.
אריק טייב
אדוני, אני מבקש שירשם לפרוטוקול שהתקן שאין לנו והמשאב שאין לנו לא יוכל להגיע 12 פעמים כי האדם הזה לא נמצא.

אני חושב שאם משרדים אחרים מקבלים ראוי שגם המשרד שלנו, שמטפל ב-60,000 עסקים, יהיה לו תקן.
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, רק שתי הערות לעניין משרד האוצר, שתי הקלות בעניין הזה למשרדים.

1. האופציה היא - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, לפני שאתה ממשיך, יש לכם עוד שאלות ?
רועי פולקמן (כולנו)
כן, כן, אני עונה על זה.
היו"ר יואב קיש
תומר, מה השאלה?
תומר רוזנר
מהן הנסיבות החריגות שבהן הוא לא חייב להופיע.
רועי פולקמן (כולנו)
אז דבר ראשון אנחנו אומרים שיכול המשרד להסמיך גורם מטעם הרשות - -
תומר רוזנר
מטעם הרשות המקומית.
רועי פולקמן (כולנו)
- - ואז זה פותר לו את ההגעה של ה-12.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יואב קיש
זה ברור.
תומר רוזנר
זה צריך להסדיר כמובן.
רועי פולקמן (כולנו)
כן, אם הוא הסדיר אז זה מקל על המשרד.
גילי צימנד
אבל רק בהסכמת הרשות.
רועי פולקמן (כולנו)
איפה שיכלת להסמיך הסמכת.
גילי צימנד
שנייה אני רוצה - - -.
היו"ר יואב קיש
אם במש"מ הזה הסמכת אז לא צריך 12 פעמים.
גילי צימנד
אני מבינה. אני רק רוצה לבקש שיוגדר, אם כבר כותבים בחוק, שהמש"מים האלו יעסקו בעסקים המרובים בעלי ההשפעות המקומיות, לא במעט הגדולים. כי ממלא לא מתכוונים - - -
היו"ר יואב קיש
רועי המשך בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
בנוסח המקורי הייתה הגדרה שאפשרה בנסיבות מיוחדות, היה כתוב: "יעשה מאמץ - - -". אני חושב שאפשר למצוא לזה נוסח מקביל שבנסיבות מיוחדות יוכל, ופה צריך לחשוב אם רוצים - - -
תומר רוזנר
תגיד מה אתה רוצה.
רועי פולקמן (כולנו)
באישור שר הפנים או משהו כזה לבוא ולהגיד.
תומר רוזנר
מה שר הפנים?
היו"ר יואב קיש
מה פתאום רועי?
רועי פולקמן (כולנו)
אז באישור הוועדה.
היו"ר יואב קיש
כתבנו ככה: יגיע ל-12 ישיבות, אי-התייצבות לישיבה שנקבעה מראש תותר רק עקב נסיבות חריגות ויוצאות דופן.
תומר רוזנר
בדיוק.
רועי פולקמן (כולנו)
אפשר.

נכון, כדי שלא יתחילו לספור לו אחד שהוא לא הגיע אם קרה משהו ולהגיד שבגלל זה הוא לא עומד בהוראות החוק. כדי שיהיה כאן איזה שלייקס.
תומר רוזנר
רק שהוא יצטרך להסביר את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
בסדר, להסביר ל - - -
היו"ר יואב קיש
ברור, הוא לא יכול לא לבוא ולא להגיד.
נטע דרורי
לא כל כך ברור על מי תחול החובה כשאתה אומר "נותן אישור". אתה מדבר ברמה של עובד מסוים?
רועי פולקמן (כולנו)
לא, מה פתאום?
תומר רוזנר
מי שתחליטו.
היו"ר יואב קיש
מי שנותן האישור יחליט.
רועי פולקמן (כולנו)
נותן האישור זה המשרד.
היו"ר יואב קיש
השר צריך להגיע...
נטע דרורי
זה בדיוק העניין – אני חושבת שיש איזשהו קושי בלהגיד שבהינתן שאנחנו גם יודעים שיש לנו בעיה של משאבים, אנחנו גם אומרים את זה מראש, ואנחנו גם אומרים שאנחנו מעוניינים לקדם את הדבר הזה ואנחנו מעוניינים גם להסמיך - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אז תסמיכו.
נטע דרורי
במקום שאין יחידה סביבתית.
היו"ר יואב קיש
דווקא המשרד להגנת הסביבה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לכם הכי קל כי אצלכם רוב האנשים מוסמכים.
היו"ר יואב קיש
רגע, נציגת משרד המשרד האוצר חזרה.
רועי פולקמן (כולנו)
אז אני אגיד - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא.
רועי פולקמן (כולנו)
היא תגיד כן, אני אקל עליה...
היו"ר יואב קיש
לא, אני רוצה לשמוע ממנה.
רועי פולקמן (כולנו)
בבקשה.
היו"ר יואב קיש
קודם כל אני רוצה לדעת שזה בסמכות יוגב, הסגן הממונה לענייני מקרו. בהסכמתו.
ביאן ותד
זה בהסכמת הסגן האחראי על תחום תשתיות ונדל"ן אצלנו באגף.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל הוא לא אחראי על תקנים.
היו"ר יואב קיש
צריך לדבר עם יוגב.
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא משנה. זו התחייבות - - - אתה רוצה להיכנס למי אחראי על מה בתוך המשרד?
ביאן ותד
זו התחייבות, נעשתה בדיקה בתוך אגף תקציבים אצלנו במשרד.
היו"ר יואב קיש
כן. בואו נשמע.
ביאן ותד
לבקשת הוועדה אני מבקשת לחדד את הדברים שאמרתי מקודם:

הרפורמה והשינוי המוצע לא ייפול על חמישה תקנים. בדיוני 2020 המשרדים - - -
היו"ר יואב קיש
אוקיי.

ענו לדרישתי, אז אנחנו ממשיכים כמו שאמרנו עם ההתנהלות הזו.
ביאן ותד
אבל חשוב לי לחדד ש - - -
היו"ר יואב קיש
ברור, יציגו את הצרכים, יבחנו, ובסוף תתנו 50 תקנים. בסדר... לא ייפול על חמישה.
ביאן ותד
במסגרת - - -
היו"ר יואב קיש
אז הנושא הזה ברור. חסר לכם עוד משהו לניסוח?
תומר רוזנר
אם יהיה חסר נגיד לכם.
היו"ר יואב קיש
רועי פולקמן, משהו נוסף?
רועי פולקמן (כולנו)
לא.
היו"ר יואב קיש
משרד הפנים בבקשה.
שחר פרלמוטר
לעניין סמכות הרשות המקומית להקים את זה, אני הבנתי שזה וולונטרי. עכשיו נעשה שינוי, אנחנו מבקשים להבין מה השינוי?
לירון אדלר
בכל מקרה ההקמה היא וולונטרית.
שחר פרלמוטר
ההקמה היא וולונטרית - - -
היו"ר יואב קיש
השינוי הוא כזה, אני רוצה לחדד את ה-25 . אני עונה לשאלה שלך.
שחר פרלמוטר
בחודש הראשון יש 25 ואחר כך - - - 26 מה קורה אחר כך?
היו"ר יואב קיש
יפה, אני אענה. אנחנו אומרים – וזה אמרתי צריך לראות איך אנחנו מנסחים את זה – רשאיות רשויות מעל 100,000 להקים - - -
מירה סלומון
שיתופי פעולה.
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, כל רשות יכולה להקים. חובת ההתייצבות היא למרכזי שירות. גם רשות של 5000 יכולה להקים. שיהיה ברור– כל רשות יכולה להקים. יכולים להיות 100 כאלה בארץ.
היו"ר יואב קיש
לא מונעים מהם להקים אני מדבר רק על חובת ההתייצבות. הנוסח כמו שהוא כרגע יחול על כל הרשויות. למקומות שבהן יש מעל 100,000 יש חובת התייצבות ולא יותר מ-25 כאלה. זה הכול. וזה צריך להיות כתוב, דרך אגב. במידה ויש דרישה ליותר מ-25 מקומות וישנם 25 מקומות שעומדים בתנאים שהגדרנו אזי יוציא שר הפנים תקנות בעניין.
שחר פרלמוטר
אבל ה-25 הראשונות לא טעונות אישור?
רועי פולקמן (כולנו)
לא
היו"ר יואב קיש
לא
שחר פרלמוטר
איך אנחנו נדע ?
רועי פולקמן (כולנו)
מגדירים מעל 100,000.
תומר רוזנר
שמי שמקים יודיע לשר משרד הפנים.
היו"ר יואב קיש
הראשונים – First come first served.
רועי פולקמן (כולנו)
ולמה המשרד צריך לדעת?
היו"ר יואב קיש
ה-25 הראשונים כל הקודם זוכה.
שחר פרלמוטר
ואז יש 26.
היו"ר יואב קיש
אתה עוצר, אתה לא מאשר, ואתה - - -
תומר רוזנר
לא בקשת - - -
היו"ר יואב קיש
אין חובת התייצבות מעל 25. יהיה ניתן להחיל את חובת ההתייצבות מעל 25 רק עם תקנות שלכם במשרד הפנים.
היו"ר יואב קיש
מה התקנות אומרות?
היו"ר יואב קיש
זה מה שיקרה, הנה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
שחר צודק, הוא רוצה להבין.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות ששר הפנים יגיד: "אני רואה שיש דרישה, אני מעלה את זה ל-50 ואני קובע ביקור פעם בחודשיים", לדוגמא. אני לא יודע. בוא תן לזה להתגלגל. הרי לא יהיו לך 25 - - -
שחר פרלמוטר
ראה, אני חוזר למשרד, אני רוצה לדעת להגיד לשר מה הוועדה מבקשת. מה הסמכות? איזו סמכות אתה מטיל עליו?
רועי פולקמן (כולנו)
הוא צודק, שאלה טובה.
היו"ר יואב קיש
אני אעשה סדר – אני מתחיל פה - - -
שחר פרלמוטר
לקבוע הוראות לעניין מה?
היו"ר יואב קיש
חברים, אנחנו מתחילים פה מהלך חדש ומשמעותי לטובת העסקים. בוודאי שיש לנו לא מעט רשויות שירצו – כשאני אומר "מעט" אני לא מדבר על אחת או שתיים – אבל להערכתי אני לא רואה מעל עשר או 20 לכל היותר, אני עוד מגזים - -
רועי פולקמן (כולנו)
זו תהיה הצלחה אדירה.
היו"ר יואב קיש
שמצד אחד גם מתאגדות, וגם מעל ,100,000 וגם דורשות שתגיעו לישיבות. ואם כן אז מצוין. ואם נגלה שכמו שאתה אומר – אמרנו First come first served בלי אפליה, רק מי שעובד מהר יותר יקבל. והיה והגיע מצב שאחר חודשיים, חמש שנים, חצי שנה, הגיע עדכון למספר 26 שרוצה חובת התייצבות. במקום הזה אנחנו מגדירים שלא יהיה מעל 25 זאת אומרת רק ה25 הראשונים, תומר–אתה רוצה לעשות את זה בתוספת שיוגדרו - - -
תומר רוזנר
לא, הודעה לשר.
היו"ר יואב קיש
הודעה לשר. כל מי שמקים, ומעל 100,000, ועומד בקריטריון, ודורש צריך להודיע לשר. השר ינהל את הרישום הזה. זה מה שאני מבקש. שחר פרלמוטר, אתם תנהלו את הרישום, הגעתם ל-26 – אתם מודיעים ל-26 שכרגע החובה לא חלה עד שתוציאו תקנות.

עכשיו, מה זה התקנות? אתה יכול לבוא ולומר: "אני רואה שיש דרישה כי ישנם עוד עשרה שמחכים אז אני מקטין את חובת ההתייצבות" יכול להיות שזו תהיה כזו הצלחה שמשרד האוצר ייתן תקנים אולי אתם במשרד הפנים, לא יודע, אני לא רוצה לפתוח את זה.
שחר פרלמוטר
אני לא יודע, אני מתנצל.
היו"ר יואב קיש
הבנת או שזה עוד לא ברור?
שחר פרלמוטר
לא הבנתי.
מהיו"ר יואב קיש
מה השאלה?
לירון אדלר
מה תהיה הסמכות לשנות את חובת ההתייצבות?
תומר רוזנר
מה תהיה הסמכות לשנות את סעיף כ"ד שאנחנו נכתוב?
שחר פרלמוטר
לבטל 125 מרכזים שהוקמו?
מירה סלומון
זה לא מבטל, זה פשוט ממעיט. זה מפחית את כמות הביקורים שחייבים לעשות ב-25 שנקבעו.
רועי פולקמן (כולנו)
מעל 25 אתם תוכלו לקבוע נהלים חדשים. הנוהל כאן הגדיר ל-25 הראשונים מעבר לזה, מכיוון שיש בה בעיית משאבים אתם במשרד הפנים תקבעו את הנוהל. הרי אפשר היה לומר שהכול יקבע בנהלים של המשרד.
שחר פרלמוטר
אז זה לשנות את מספר הביקורים, את המספר עצמו?
רועי פולקמן (כולנו)
כן.
מירה סלומון
- - - התדירות - - -
היו"ר יואב קיש
שחר, הרי דין העומס על המשרדים - - -
הגר סלקטר
התקנות ממש ישנו את החוק?
תומר רוזנר
כן.
לירון אדלר
זה קרה לא אחת.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד ככה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
למשל לדרוש התאגדות של 120,000 או 150,000.
שחר פרלמוטר
רגע, אז שר הפנים יהיה רשאי לתקן בצו את ממספר הביקורים.
לירון אדלר
כן
רועי פולקמן (כולנו)
ואת הכמות שמתאגדת.
שחר פרלמוטר
תגדירו, תגדירו. אנחנו רוצים להבין.
היו"ר יואב קיש
למה צריך להגדיר את זה בחוק?
תומר רוזנר
כמו שכתוב בחוק שתוקפם של עסקים הוא ל-15 שנה ובתקנות השר משנה.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון, אותו דבר.
שחר פרלמוטר
אני לא אמרתי, אני מנסה להבין קודם מה אתם רוצים לתת לי .
היו"ר יואב קיש
אז אני אגיד. אם צריך אז שיהיה כתוב גם.

אין לי בעיה, מכיוון שאני לא רואה את זה קורה ביום אחד, אני רואה את זה בתהליך ושהדבר יתבסס מעצמו. מי שיצטרך לתת את התשובה הזו שאתה כל כך מוטרד ממנה, יבחר בתשובה הנכונה בצורה קלה. תהיינה לו 2–3 אלטרנטיבות והוא יבחר את הדבר האחרון.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון.
היו"ר יואב קיש
היום, כשאנחנו עוד לא התחלנו, ואנחנו לא יודעים, אני נותן לך, שחר פרלמוטר, את הגמישות ואני אומר: בתקנות השר יוכל לשנות את כמות הביקורים, את המספר 25, אולי הוא יעלה את זה מ-100,000 ואת התכולה. אני נותן לך גמישות בעניין הזה.
רועי פולקמן (כולנו)
את כל הפרמטרים הוא יוכל לקבוע בתקנות. זה פשוט.
היו"ר יואב קיש
ויכול להיות שהוא יתקצב יותר ויצליח להגדיל כי זו תהיה הצלחה וכולי.
רועי פולקמן (כולנו)
נכון.
תומר רוזנר
לנו זה ברור. אם זה לא ברור לשחר פרלמוטר שיגיד לנו ונענה לו.
היו"ר יואב קיש
נכון, הוועדה יכולה לענות גם אחר כך.
נטע דרורי
ככל ששר הפנים יפעיל את הסמכות - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, אל תפריעי.
שחר פרלמוטר
ברשות. כמובן שהסמכות הזו היא ברשות. השר יהיה רשאי - - -
תומר רוזנר
לא, לא. הוא חייב. מעל 25 הוא חייב.
שחר פרלמוטר
הוא יכול לקבל החלטה שהוא לא משנה. לכן זה לא חובה.
רועי פולקמן (כולנו)
הוא יכול להגיד שהוא משאיר את זה מעל 25.
שחר פרלמוטר
לכן יש לומר "השר רשאי" ולא "השר יתקן".
תומר רוזנר
- - -זה לא בסדר.
רועי פולקמן (כולנו)
ברגע שאתה נותן לשר לקבוע אז הוא יכול לומר: "קבעתי, שזה ימשיך היות אחת לחודש ומעל 100,000".
תומר רוזנר
ומי ישלם?
לירון אדלר
הוא ימצא את הדרך.
תומר רוזנר
מה זה ימצא את הדרך? שיביא מהתקציב שלו.
רועי פולקמן (כולנו)
אז ינהלו דיון בתוך הממשלה - - -
שחר פרלמוטר
לצערי זה קורה ככה ואין לנו אפשרות לתאם. אנחנו בהחלט רוצים בהתייעצות עם שר האוצר לאור הנסיבות.

לירון, תומר, אין לנו כרגע אפשרות לתאם ככה בשלוף ואנחנו בהחלט רואים שאם כך הם פני הדברים אז שתהיה התייעצות עם שר האוצר.
היו"ר יואב קיש
שחר, תומר, אין לנו כאן בעיה מהותית. לתפיסתי יש בעיה ניסוחית ואולי הבנה. אנחנו נעשה עוד דיון אם יהיה צורך. אתם הבנתם מה צריך, שבו עם נציגי משרד הפנים ואם תהיינה עוד שאלות אנחנו נערוך עוד דיון.
תומר רוזנר
לא צריך עוד דיון.
שחר פרלמוטר
אני רוצה להוסיף אנחנו סבורים שצריכה להיות התייעצות עם שר האוצר לגבי הנסיבות של ההשלכות.
תומר רוזנר
מעל 25.
היו"ר יואב קיש
מקובל.
נטע דרורי
על פניו גם אם נותני האישור עצמם שהם אלה - - -
היו"ר יואב קיש
לא. זה בתקציב. זה בדיוני תקציב.
ביאן ותד
לא הבנתי.
היו"ר יואב קיש
עוזרים לכם, גם יתייעצו אתכם.
היו"ר יואב קיש
תודה.

סיימנו את הנושא הזה.

נציגי השלטון המקומי, יש לכן שינוי דעה בנושא הוועדה המייעצת?
מירה סלומון
כן אדוני, אנחנו מבקשים משקיף שימונה על ידנו.
היו"ר יואב קיש
מי זה "על ידנו"
מירה סלומון
על ידי יושב-ראש השלטון המקומי, הארגון המייצג את מרבית הרשויות המקומיות.
היו"ר יואב קיש
אז זה מה שיהיה.
מירה סלומון
אני רוצה לומר ליועץ המשפטי לוועדה שיש דברי חקיקה מודרניים, שהם נוקבים בשם המפורש של מרכז השלטון המקומי ויש דברי חקיקה מודרניים שמתייחסים - - -
היו"ר יואב קיש
אז את רוצה שעכשיו נעשה תיקון עקיף על כל המקומות ונתקן את זה?
מירה סלומון
אני לא חושבת שזה משהו שיהיה מונח בפני הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש להוסיף לוועדה המייעצת משקיף מטעם ארגון - - -
מירה סלומון
שמייצג את מרבית הרשויות המקומיות.
שחר פרלמוטר
מה נאמר פה?
היו"ר יואב קיש
הם בקשו משקיף לוועדה המייעצת.
תומר רוזנר
שהם ימנו.
היו"ר יואב קיש
הם ימנו משקיף לוועדה המייעצת.
מירה סלומון
ישב ראש הוועדה היציג בפנינו שתי חלופות: 1. כל מצביע בהסכמות עם משרד הפנים.

2. משקיף במינוי שלנו.

אנחנו בחרנו את האופציה השנייה.
שחר פרלמוטר
מבקש לבדוק זאת מול לשכת שר הפנים.
היו"ר יואב קיש
תבדוק, זה מה שאני רוצה.

רק שנייה, מה נציגי המשטרה רוצים?
אורטל בלילטי
אני אורטל מהמשטרה. יש לי הערה כללית.

מאחר ואצלנו הדברים עובדים קצת אחרת – העסקים בדרך כלל מזמינים אותנו כדי שאנחנו נבקר במקום, ניתן את התנאים, הם חותמים על התנאים וכולי, אנחנו העברנו מסמך מפורט למפכ"ל כדי לקבל את עמדתו. ברגע שהיא תתקבל אנחנו נעדכן את הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אני לא הבנתי.
תומר רוזנר
הם לא רוצים להיות במרכז שירות.
היו"ר יואב קיש
אתם לא רוצים להיות מחויבים להגיע למרכז השירות?
אורטל בלילטי
כן.
היו"ר יואב קיש
נציגי השלטון המקומי, אתם רואים צורך שהמשטרה תהיה מחויבת להגיע למרכז שירות?
מירה סלומון
בוודאי.
נפתלי קאיקוב
בוודאי, מה זאת אומרת?
ישראלה מני
יש לנו לא מעט סוגיות מול המשטרה. יעיד על זה שי ברמן, יעידו על זה הנוכחים.
אורטל בלילטי
הצורה שבה אנחנו מתנהלים היא אחרת. לא שולחים אנשים לתחנת משטרה כדי שיתנו להם את התנאים אלא להיפך, אנחנו מגיעים למקום, רואים את המקום, מטילים את התנאים, בעל העסק חותם על התנאים.
היו"ר יואב קיש
אבל תשמעי יכול להיות הרבה פעמים שתהיינה דרישות שונות, תיאומים, בסוף אנחנו באים לקראת העסקים.

יכול להיות עסק שיש לו שאלות גם מול המשטרה גם מול משרד הבריאות, גם מול משרד הפנים והשלטון המקומי. אני רוצה לתת לאותו בעל עסק לבוא פעם בחודש למרכז גדול שתתנו לו שירות. במידה מסוימת, מה לעשות.
רועי הראל
זה אותו שוטר ל-11 מועצות. מה זה פעם בחודש? הוא לא נמצא בשטח.
רועי פולקמן (כולנו)
זה מקום אחד.
רועי הראל
הבנתי מה זה. אבל תחשוב, יום פה יום שם - - -
היו"ר יואב קיש
אתה מקבל תקן.
רועי הראל
תקן אחד ארצי לתיאום. לא לשבת בכל מושב.
היו"ר מיואב קיש
מצדי שילך.
אורטל בלילטי
יש להבין שאצלנו האופציה של הסמכה היא לא רלוונטית ולכן זה רק - - -
רועי פולקמן (כולנו)
בסדר.
היו"ר יואב קיש
אני לא בטוח שזה נכון. גם על זה אתם במשטרה צריכים לעשות חושבים. אני לא מקבל את עמדת המשטרה בעניין הזה.
הגר סלקטר
בקשר ליכולת להסמיך , משרד המשפטים - - -
היו"ר יואב קיש
לגבי העברת סמכות של שוטר.
הגר סלקטר
לא ניתן להעביר סמכות של שוטר למי שאינו שוטר. בזה משרד המשפטים בעמדה אחת עם המשטרה.
אורטל בלילטי
- - -
הגר סלקטר
לגבי הסמכה, להסמיך בסמכויות של המשטרה זה בלתי אפשרי.
תומר רוזנר
אנחנו לא מדברים - - -
היו"ר יואב קיש
תן לה לסיים.
הגר סלקטר
איני אומרת שאין אפשרויות אחרות אבל להסמיך זה לא אפשרי.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל זה לא מה שהוצע פה.

דובר על כך שאותן סמכויות רישוי, וסמכות רישוי איננה סמכות שוטר. בחוקים שבהם מגדירים סמכויות - - -
תומר רוזנר
הסמכות היא סמכות שמוענקת על ידי השר. לא על ידי המשטרה.
מירה סלומון
נכון, היא בכלל יונקת מה - - -
ורועי פולקמן (כולנו)
ולכן אין הקבלה בין סמכות רישוי לסמכות שוטר.
מירה סלומון
נכון.
הגר סלקטר
יש הבדל. זה לא שאתה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
זו סמכות רישוי שמגיעה מכוח סמכויות אחרות. אותם אפשר להסמיך, היה את הדיון הזה גם על פקחים, זה שהמשטרה מקנה את סמכות הרישוי לשוטר לא אומר שזו סמכות שוטר. ולכן חוקית זה פשוט לא - - -
מירה סלומון
נכון.
נפתלי קאיקוב
יש גם שיטור עירוני.
רועי פולקמן (כולנו)
אדוני היושב-ראש, לא מדובר כאן בסמכויות שוטר. סמכויות שוטר נקבעות בפקודת משטרה. אלו סמכויות רישוי שבהם לא קובעים שום דבר על סמכויות שוטר. אמרו ששוטר יכול לקבל גם סמכויות רישוי. זה לא אותו דבר.
הגר סלקטר
אנחנו מבקשות לחדד. אמרתי שדברים אחרים יכול להיות שהם כן אפשריים.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל זו הייתה השאלה. על סמכויות רישוי.
אפי טפליץ
אני אחדד: המונח "הסמכה" אינו רלוונטי. המשטרה אינה מסמיכה גורמים אחרים.
מירה סלומון
המשרד לביטחון פנים מסמיך.
תומר רוזנר
רק דקה אני אסביר.
אפי טפליץ
העיקרון עצמו, זה שמישהו מטעמם או משהו כזה הוא לא בעייתי מבחינת משרד המשפטים. רק המונח "הסמכה" הוא לא רלוונטי.
היו"ר יואב קיש
תודה, הדיון הסתיים. אני מבקש שקט. בבקשה תומר.
תומר רוזנר
הסמכות בתחום רישוי עסקים מנויה בסעיף 6 בחוק רישוי עסקים. הסעיף קובע שהשר הוא הגורם המסמיך. אין זכר למילה שוטר.
מירה סלומון
נכון.
תומר רוזנר
השר הסמיך שוטרים במקרה. יכול היה להסמיך את עובדי המשרד לביטחון פנים או עובדים של גורמים אחרים ולכן השר בהחלט יכול להסמיך את עובד הרשות המקומית למלא את הסמכויות הנוגעות לרישוי עסקים. אין בסמכויות הנוגעות לרישוי עסקים הפעלת כל סמכות של שוטר.
היו"ר יואב קיש
תודה.

לדעתי סיימנו את ה One stop shop הזה.
תומר רוזנר
לא סיימנו, יש את נושא הגדרת מפעלי A.
היו"ר יואב קיש
לעניין מפעלי A אנחנו צריכים גם את הוועדה המייעצת.
עמיר יצחקי
אנחנו במשרד הבריאות נאלץ להסתייג מנושא הזה.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה.
תומר רוזנר
להסתייג ממה?
היו"ר יואב קיש
לא יודע, שיסתייג ממה שהוא רוצה.

אה, עמיר, אתה צריך להודיע ממה אתה מסתייג.

תומר, זה לא בכתב?
תומר רוזנר
אחר כך השר צריך להביא בכתב.
עמיר יצחקי
אני מסתייג מההצעה הזו.
תומר רוזנר
איזו הצעה?
היו"ר יואב קיש
מחובת ההתייצבות.
עמיר יצחקי
מחובת ההתייצבות.

מכל המרכז בלי שנותנים לנו בכלל את היכולת לתת מענה אמתי.
תומר רוזנר
מכתב חתום בידי השר.
היו"ר יואב קיש
אנא העבירו אלינו הסתייגות בכתב. תודה.

יש שתי שאלות לעניין של מפעלי A: קודם כל אני לא רוצה להכניס את מפעלי A לנוהל הזה.
תומר רוזנר
ולכן הם צריכים הגדרה.
היו"ר יואב קיש
ולכן אנחנו צריכים את ההגדרה למפעלי A - - -
לירון אדלר
לוועדה המייעצת?
היו"ר יואב קיש
הם יוצאים גם מהוועדה המייעצת אבל גם בOne stop shop-. אני לא רוצה ב-One stop shop מפעלי A. אתם אמרתם רק C אני אומר לא רק C אלא גם לא יהיה A.
גילי צימנד
רצינו שרק C יהיו.
היו"ר יואב קיש
נכון, אתם רציתם שרק C יהיו. יהיו C ו-B. A לא יהיו. אני מבקש, האם העברתם לוועדה את ההגדרה ל-A?
גילי צימנד
אני רוצה להקריא את ההצעה שלנו.
היו"ר יואב קיש
לא. אני רוצה לשמוע הגדרה ל-A, לא את ההצעה שלכם.
גילי צימנד
אדוני, זה קצת יותר מורכב, ברשותו, ההגדרה ל-A שונה בין סקטור לסקטור. אין איזו הגדרה אחת. לכן אני רוצה להציע הגדרה כללית - - -
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי.
גילי צימנד
אני רוצה להציע שיוחרגו מהוועדה המייעצת עסקים במסלול המיוחד שאין עבורם מפרט אחיד.
תומר רוזנר
מה זה המסלול המיוחד?
רועי פולקמן (כולנו)
זה כל העסקים.
גילי צימנד
אני אשלים את ההגדרה.
היו"ר יואב קיש
אני שואל שאלה אחרת: אמרת שיש A, B, ו-C איך אין הגדרה ל-A , אז על מה אנחנו מדברים?
גילי צימנד
יש הגדרה.
היו"ר יואב קיש
אז תגדירי.
גילי צימנד
אני מנסה להגדיר.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שתקריאי את ההגדרה שקיימת היום. לא מה שאת מציעה. אני רוצה את ההגדרה שלכם ל-A אם אין לכם אז תגידי שאין.
גילי צימנד
A אלו עסקים בעלי השפעות משמעותיות, זאת ההגדרה.
היו"ר יואב קיש
זו כל ההגדרה?
גילי צימנד
ויש לנו למול זה פירוט מה זה משמעותי בכל סקטור וסקטור. זה לא משהו אחד כללי. יש לזה אבחנות בין הסקטורים. מה לעשות? זה עולם תוכן קצת מורכב. יש פירוט ואנחנו רוצים להציע שיוחרגו מהוועדה המייעצת עסקים במסלול המיוחד או עסקים שיש להם מפרט אחיד ככל שהם בעלי השפעה סביבתית משמעותית. כפי שנפרסם.
היו"ר יואב קיש
עצרי בבקשה. אני עוד רגע הולך לשנות את ההחלטה שלי והכול יהיה. לא מוכן להגדרה - - - אתם עושים לי מאחורי הגב וחושבים שלא אשים לב. לא יהיה. אם אתם לא מסוגלים לתת הגדרה ברורה שמתייחסת לאותם 450 מפעלים תגידי לי "לא מסוגלת" ואז אחליט מה שארצה. אני לא מוכן לקבל את האמירה הזו.
גילי צימנד
אנחנו יכולים לפרסם את הקריטריונים לאותם העסקים. יש קריטריונים.
היו"ר יואב קיש
מה הם?
גילי צימנד
קריטריונים לפי חומרי גלם, כמויות ייצור, הספק אנרגטי, בכל סקטור זה קריטריון שונה. אין קריטריון חד ערכי. זה נלקח מדרקטיבות אירופאיות אנחנו לא מתנהלים - - -
היו"ר יואב קיש
אז אנחנו עושים את זה ככה: השר יפרסם תקנות לסקטור A באישור הוועדה וככה אנחנו פותרים את זה.
תומר רוזנר
כל עוד אין החרגה.
היו"ר יואב קיש
ברור.
גילי צימנד
מה שאני רוצה לומר, שאנחנו מבקשים שגם עסקי B יוחרגו.
היו"ר יואב קיש
לא יהיה. אתם תתנו תקנות ל-A ואנחנו נחליט. כרגע את אפילו לא יודעת להגיד לי מה זה A ומה זה B.
גילי צימנד
אני יודעת להגיד.
היו"ר יואב קיש
לא את לא יודעת.
גילי צימנד
אני יודעת רק שזו טבלה ארוכה של קריטריונים.
היו"ר יואב קיש
אז אני אקבל אותה בתקנות ואנחנו נעשה.
גילי צימנד
מה שאני רוצה להגיד שאם זו התשובה אנחנו שוקלים להגיש הסתייגות לחוק ולהגיע לוועדת - - -.
היו"ר יואב קיש
אז תחליטו אם אתם רוצים להגיש הסתייגות.

אני רק אומר שכרגע בגלל שאין הגדרה ברורה של A במשרד להגנת הסביבה.
גילי צימנד
יש רשימה של קריטריונים.
היו"ר יואב קיש
הקריטריונים האלו שיבואו בתקנות, ואנחנו נקבע את זה באישור הוועדה.
ביאן ותד
אני אשמח לשמוע ממשרד הפנים לגבי התקנות שביקשו שזה יהיה בהתייעצות עם שר האוצר, מה השיקולים שהם מבקשים עם זה ובהתאם לשיקולים, לפי מה ששמעתי, לא בוועדה.
היו"ר יואב קיש
אני סיימתי עם זה עכשיו, לא חוזר לזה. את רוצה תעשי אחר כך שיחה עם נציגי האוצר. אם הנושא הזה לא יהיה ברור אז אחזור אליו בסוף. כרגע אני לא חוזר אליו.
קרן גל-און
יש לנו שתי הערות קטנות לנוסח. 1. מאחר ומתחילת 2020 זה יהיה חובה אנחנו מבקשים - - -
היו"ר יואב קיש
מה חובה, רק ההתייצבות ב2020?
קרן גל-און
כן. אנחנו מבקשים שתהיה חובה מקבילה לרשויות המקומיות לשלוח כעשרה ימים קודם את סדר-היום עם פירוט העסקים הרלוונטים, שלא באים טבולא ראסה אלא אנחנו מאתרים ושולחים את הנציגים המתאימים.
היו"ר יואב קיש
הגיוני.
קרן גל-און
זה הדבר הראשון.
היו"ר יואב קיש
נא להוסיף את זה.
תומר רוזנר
רגע, עשרה ימים מראש תגידי בדיוק מה את רוצה.
קרן גל-און
סדר-יום, פירוט לעסקים שידונו על הסוגיות שעל הפרק.
היו"ר יואב קיש
עסקים לא באים סתם. קובעים להם פגישות והם צריכים לדעת.
קרן גל-און
כדי שנדע איזה נציג לשלוח.
היו"ר יואב קיש
יכולים לכתוב בסדר-היום שבשעתיים הראשונות יבואו נציגי מסעדות לא חייב להיות, יכול להיות שיום אחד יוקדש למספרות וכולי. נושאי דיון.
מירה סלומון
לא חייבים את שם העסק אלא את הפריטים שיידונו.
קרן גל-און
כמובן שככל שיהיו רשומות לעסק נוכל לבוא יותר מוכנים.
היו"ר יואב קיש
הערה טובה.
קרן גל-און
הדבר השני שאנחנו מבקשים זה שבסעיף ייכתב שמטרות הישיבה הן מתן מידע. אנחנו חושבים שזה מספיק. היום כתוב בסעיף "מתן מידע, ייעוץ והכוונה", אנחנו מבקשים למחוק את המילים "ייעוץ והכוונה". לא בגלל שזה לא יינתן אלא פשוט בגלל שמכוסה במתן מידע ואנחנו לא רוצים להרחיב את החבות שלנו.

כשאנחנו נותנים מידע זה מכסה הכול. אנחנו לא מייעצים ולא מכווינים - - -
היו"ר יואב קיש
אשאל אותך שאלה: עכשיו בא אלייך בעל עסק, סוף-סוף הוא פוגש אתכם, ועכשיו הוא מראה לכם את התוכנית.
קרן גל-און
אנחנו ניתן לו מידע מה המשרד - - -
מהיו"ר יואב קיש
מה זה מידע? אתם יכולים לומר לו אם התוכנית מאושרת או לא?
קרן גל-און
אנחנו יכולים לומר אם התוכנית מתאימה למפרט או לא.
היו"ר יואב קיש
ומה המשמעות של האמירה "מתאים למפרט"? אם הוא עושה את התוכנית בדיור כמו שאמרת - - -
קרן גל-און
אז התוכנית תהיה מאושרת.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת שחוות הדעת שאתם נותנים מחייבת אתכם. אם עמדו בדרישות שלכם אז חוות הדעת מחייבת.
קרן גל-און
נכון.
היו"ר יואב קיש
זה לכל נותני האישורים.

תומר, הוסף גם את זה שיהיה ברור: אם נתנו חוות דעת לעסקים במש"מ מצד נותני האישורים הן מחייבות.
קרן גל-און
אנחנו לא קוראים לזה חוות דעת. אנחנו רוצים לקרוא לזה מתן מידע. אנחנו ניתן את המידע כמו שאמרו. אם לא מבינים את המשרד אז הגורמים המקצועיים שלנו יסבירו. אבל זה לא ייעוץ והכוונה. אנחנו לא מכווינים את העסקים ולא מייעצים להם.
שי עגמי ליבוביץ
למה לא?
היו"ר יואב קיש
הכוונה אולי לא, ייעוץ.
קרן גל-און
אלו המילים בחוק. אנחנו גם לא מייעצים להם האם לפתוח את העסק.
יו"ר יואב קיש
אבל מה זה מידע? את יכולה להגיד לו "שמע, חסר לך פה חלון" - - -
שי עגמי ליבוביץ
מה רע בייעוץ והכוונה?
לילך דחוח
מידע זה כמו להפנות למפרט.
היו"ר יואב קיש
"חסר פה חלון" זה לא מידע זה כבר ייעוץ. "תוסיף פה חלון ואז התוכנית שלך תהיה בסדר" . אני לא יכול להגיד שזה מידע זה ייעוץ, וחשוב שתתנו אותו, "הכוונה" קשה לך? אז מספיק "ייעוץ" מבחינתי. אפשר להוריד את ההכוונה. "ייעוץ" נשאר. ואמרנו שזה בכל מקרה הדרישות האלה תהיינה מחייבות גם את נותני האישורים אחר כך.
תומר רוזנר
בואו נכתוב שבעל עסק שקיבל מידע וייעוץ כאמור יוכל להסתמך עליו.
קרן גל-און
זה צריך להיות בכתב כי אחר כך הוא יגיד "אמרו לי" ו-"לא אמרו לי" וכולי. זה חייב להיות בכתב.
תומר רוזנר
לא יתנו בכתב.
היו"ר יואב קיש
למה לא יתנו? אז כשהיה בפרוטוקול של הישיבה.
תומר רוזנר
אין פרוטוקול זו לא ישיבה.
קרן גל-און
אבל אתה מבין מה יקרה אחר כך, מספיק שאדם לא הבין ויאמר "אמרו לי" ו-"לא אמרו לי" וכולי.
לילך דחוח
אז תתנו לו את זה בכתב.
היו"ר יואב קיש
תומר, לזה אני לא מסכים.

אני מבקש שהישיבות שיתנהלו במרכז יכללו פרוטוקול סיכום. לא חייב פרוטוקול דיון. תמצית סיכום שתחייב ויגידו נותני האישורים שהן מסכימים וזהו. ואז זה בכתב, וזה נעשה, וזה במקום, וככה עובדים.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד לנציגי המשרדים: אינני מתכוון למנוע מנציגי המשרדים השונים להגיש הסתייגות. אני רק לומר רוצה שאינני מחויב לעבוד בשיתוף פעולה עם משרד שמגיש הסתייגות. אם אני באתי לקראת, ועשיתי דברים, כל המחויבויות פוקעות אם יש הסתייגות של מי מהמשרדים. כלפי אותו משרד כמובן. תודה.
רועי הראל
אפשר שאלה?
היו"ר יואב קיש
כן.
רועי הראל
לאור העובדה שכל נותני האישורים חויבו להשתתף במרכזים, אנחנו נבחן שוב את סוגיית ההאצלה שבסעיף 6(א), אם אנחנו נוכל להוסיף לסעיף זה תוספת שאומרת שככל שהוסמך עובד כאמור באותו סעיף, ונמצאו הנחיות או הוראות סותרות שנתן אותו עובד רשות שהוסמך ונותן האישור, יגברו הוראות נותן האישור.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי.
רועי הראל
עובד הרשות שהוסמך, ויושב באותו מרכז, ונותן ייעוץ מקדים לאותם בעלי עסקים, יכול להיות שלא הבין לאשורו את מפרט או - - -
היו"ר יואב קיש
אבל אז אתה מעקר מתוכן את ה - - -
רועי הראל
לא, אני לא מעקר, במידה ו - - -
היו"ר יואב קיש
ואם הוא בסוף אומר משהו - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אם זה יקל עליהם להסמיך - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא יכול להסמיך בלי סמכות.
רועי פולקמן (כולנו)
יש סמכות.
רועי הראל
בסוף זה אותו עובד שהוסמך ולא חי את ההוויה, ובסוף המשטרה כן רוצה לעשות את הבקרה והוא יישב וייתן את הייעוץ.
היו"ר יואב קיש
אני מוכן לכתוב: טעות שנעשתה בתום לב - - -
רועי הראל
וודאי, על זה מדובר. שאותו עובד- - -
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להבין, אתה לימדת בחור לבוא ולבחון - - -
רועי הראל
הסמכתי עובד רשות מקומית. הוא יושב באותו מרכז ובא בעל עסק להתייעץ: "תסביר לי" הוא אומר לו: "כך וכך צריך לעשות".
היו"ר יואב קיש
נכון.
נפתלי קאיקוב
יופי, התחלת טוב, אבל...
רועי הראל
או שאותו בעל עסק משום מה פנה וביקש את עמדת המשטרה, או שהגיע אליו בקר משטרה לעסק ובדק אותו. והבקר אומר לבעל העסק: "שמע, יש צורך בארבע מצלמות ולא בשתי מצלמות" יאמר בעל העסק: "אבל אמרו לי כך" ברור שבתום לב.
היו"ר יואב קיש
אבל זו בעיה כי אז ההסמכה שלך לא - - -
רועי הראל
מאוד יכול להיות , חייב להיות פה משהו מצד שני - - -
היו"ר יואב קיש
בבקשה תומר.
נפתלי קאיקוב
זה חוסר הוודאות.
רועי הראל
בדיוק, חיים בחוסר וודאות.
תומר רוזנר
הבקשה של נציג המשרד לביטחון פנים מחזירה אותנו למצב אי-הוודאות שהיינו בו עד עכשיו. שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים למנוע. שיבוא אחד ויגיד ככה והשני יגיד ככה והשלישי יגיד ככה. יש לנו ניסיון בדבר הזה מהמשרד להגנת הסביבה שהסמיך יחידות סביבתיות ברשויות המקומיות. מה שקורה ההסמכה הזו כפופה להנחיות מאד מהודקות - -
מירה סלומון
קפדניות.
תומר רוזנר
- - שהמשרד נותן לגורמים המוסמכים. המשטרה, או מי שהשר לביטחון פנים הסמיך לעניין הזה, מוזמן לכתוב הנחיות ברורות למי שהוא יסמיך, אם הוא יחליט להסמיך, מקרב הרשויות המקומיות ואם הם יחרגו מאותן ההנחיות אז הן פעלו מחוץ להסמכה. ולכן הנטל הוא עליכם לכתוב לגורמים הרלוונטיים את ההנחיות בצורה הברורה ביותר.
עמיחי פרישר
אפשר להציע הצעה?
היו"ר יואב קיש
כן.
עמיחי פרישר
רק מציע, אם לא מקובל לא מקובל.
כמו שעשינו בתיקון ליקויים
אם בא פקח אחרי פקח זה הולך לדרגה גבוהה יותר, לצורך העניין זה גם יכול להיות פה. אם מגיע בקר של המשטרה כדי לא לנעול את זה לגמרי, והוא אומר: "ההוא שהסמכנו טעה וצריך משהו אחר" אז הוא חוזר לדרג הבכיר יותר.
רועי פולקמן (כולנו)
אדוני היושב-ראש.

החלק המשמח במה שנאמר כאן – וזה בדיוק מה שהסעיף הזה אמור היה לעשות – זה שזה מעודד את המשרד לביטחון פנים לייצר הסמכות. והם צריכים להיות רגועים, כבר אני מבסוט ממה שאמרת, רועי הראל, כי זה אומר שאתה לא רוצה להגיע 12 פעמים - - -
קריאה
זאת אומר שנפלת למלכודת אבל לא חשוב...
נפתלי קאיקוב
לא, הוא אמר אם...
רועי פולקמן (כולנו)
מבחינתי אם אתה לא רוצה להגיע ל-12 זה מצוין וזה מה שאנחנו רוצים. אבל אומר כאן היועץ המשפטי שגם בהגנת סביבה בסוף אתה יכול להגדיר מה האדם שהסמכת אותו רשאי ומה לא. ואז יכול להיות שלדברים הרגישים יותר אתה לא מסמיך אותו ואז יהיה חייב לבוא נציג שלך, ויהיו דברים שהם 70% מהנושאים - - -
קריאה
אפשר להעיר הערה.
היו"ר יואב קיש
לא. אל תדבר ככה לתוך המיקרופון כי זה מפריע.

אתם לא צריכים להתערב בדיון.
רועי הראל
בסוף המשטרה רוצה לתת את שירות הרישוי וגם למלא את חובתה לציבור בפיקוח והכוונה. כי בסוף את האזרח לא מעניין מי נתן או לא האשמה תהיה על המשטרה.
רועי פולקמן (כולנו)
אנחנו לא רוצים שתתעסקו ברישום. זו טעות חמורה שאתם בכלל שם.
היו"ר יואב קיש
לא, יש להם דברים שהם מאוד רלוונטיים.
רועי פולקמן (כולנו)
אני אמרתי את זה באחד הדיונים - - -
רועי הראל
אבל זה לא נושא הדיון ואני לא מוסמך לענות לך על זה.
היו"ר יואב קיש
רועי, אתה לא יכול, יש הרבה אספקטים למשטרה בענייני רישוי.
רועי פולקמן (כולנו)
רק דוגמה קטנה: ברכב אתה נותן הסמכה למכוני רישוי פרטיים ל - - - להתארך, זה פי מאה יותר סבוך ועדיין אתה לא שם.
היו"ר יואב קיש
רועי תודה.
רועי הראל
כמה ארגוני פשיעה תפסנו ב- - - על הפיצוציות. כמה?
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להתקדם.

רועי זה מפריע. אתה רוצה שאני אוציא את חבר הכנסת היחידי שיושב בדיון...
רועי פולקמן (כולנו)
לפחות קרא לי בקריאה ראשונה...
היו"ר יואב קיש
שחר פרלמוטר רוצה לשאול שאלה שאני חייב לו מקודם.

בבקשה.

רגע, לפני זה, משרד המשפטים – אני הבנתי שיש חילוקי דעות בין מישהו אצלכם לבין הייעוץ המשפטי של הוועדה בנושא השאילתה של משרד הבריאות.
הגר סלקטר
נכון.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש מאותו אדם שיגיע לפה כי אני רוצה לנהל את הדיון הזה. אני רוצה לחתוך את זה.
הגר סלקטר
אני פה.
היו"ר יואב קיש
את הנציגה?
תומר רוזנר
לא, שיבוא הרפרנט של חופש עיסוק שטוען שיש בעיה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לא חושבים שיש בעיה של חופש עיסוק.
היו"ר יואב קיש
רק רגע, אסביר את הבעיה.

לתפיסתנו אין בעיה של חופש עיסוק - - -
הגר סלקטר
בכל הסעיף המסמיך? גם לייעוץ המשפטי של הוועדה אין בעיה עם זה?
היו"ר יואב קיש
כן.
הגר סלקטר
בכל הסעיף?
תומר רוזנר
בסעיף שאמרתי לך שאנחנו מסכימים לו. רק של נאמני בריאות. לא נאמני מקצוע ולא מעבדות.

אתם רוצים אבל אנחנו גם לא מסכימים.
הגר סלקטר
אני אתייחס רגע מהתחלה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו רוצים להוסיף את נושא נאמני הבריאות. אם ישנה התנגדות לגבי זה אבקש שמי שרלוונטי להתנגדות זו יהיה נוכח בדיון. זה הכול.
הגר סלקטר
אני רוצה להגיד משהו.

אין לי בעיה ואני אנסה לגרום לזה לקרות אבל, הסעיף הזה נשלח אלינו אתמול לראשונה ב-.18:00 הסעיף כפי שהוא נשלח אלינו מעורר שאלות של חופש עיסוק, של הפרטה, של רגולציה, ושל הסמכת מעבדות.
תומר רוזנר
אנחנו לא מדברים על הסמכת מעבדות.
היו"ר יואב קיש
הכול החוצה. רק נאמני בריאות.
הגר סלקטר
אוקיי
היו"ר יואב קיש
אז כבר הורדנו את הבעיה.
תומר רוזנר
הגר, רק נאמני בריאות.
הגר סלקטר
אני מבינה תומר.
היו"ר יואב קיש
זה בינתיים דיון פרטי.
נפתלי קאיקוב
תרגישו בנוח...
הגר סלקטר
כשמבקשים לקבוע בחוק הסמכה שהיא כרוכה בהכבדה על חופש העיסוק, אנחנו דורשים סמכות מפורטת. את זה אני אומרת בעקבות התייעצות עם אנשי חופש העיסוק שלנו. אתם רוצים שהם יגיעו לכאן כדי להגיד את זה? אני אנסה לגרום לזה לקרות.

אבל, מעבר לזה, שאנחנו דורשים הסמכה מפורטת בחוק, ואז צריך להבין קצת יותר טוב מה בדיוק משרד הבריאות רוצה. כששואלים את השאלות הם עדיין לא יודעים לענות באופן מלא מה אותו בן אדם רוצה, מה המשמעות של כישלון בבחינה הזו שהוא רוצה לעשות לנאמנים האלו? האם בן אדם לא יוכל להפעיל את העסק בגלל זה? יש לזה השפעות משמעותיות על בעלי עסקים. לכן, גם מבחינה פרוצדורלית, להכניס את זה יום לפני הדיון האחרון או שני דיונים לפני הסוף של קריאה שנייה ושלישית זה מאוד בעייתי. אנחנו יכולים לתת לזה מענה אבל אנחנו צריכים יותר מה-15 שעות האלה.
היו"ר יואב קיש
אז אני אומר כך: ראשית, הנושא הזה להבנתי ועל פי הייעוץ המשפטי של הבעיה אין איתו בעיה. לכם במשרד המשפטים יש איתו בעיה וזה מורכב. אז אני אומר לך שאני הולך לדון בו היום. אני מבקש שהנציג הרלוונטי בנושא הזה יגיעו לכאן. אם לא יבואו אנחנו ננהל את הדיון הזה בכל מקרה אבל אם הוא יבוא זה יהיה הרבה יותר פרודוקטיבי מבחינתכם. וזכותו לא לבוא אני לא יכול להכריח אבל זה מה שהולך להיות.

תודה.

אנחנו חוזרים חזרה לשאלה של המשטרה.
עמיחי פרישר
אני אנסה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה.
עמיחי פרישר
כמו שאמרנו בפיקוח רגיל שאם הגיע פקח אחרי פיקוח ראשון והוא רוצה לשנות אז עליו לעלות לדרג גבוה יותר.
היו"ר יואב קיש
מה?
עמיחי פרישר
הצענו בסעיף 8(ה) שאם פקח מגיע אחרי פקח ורוצה לשנות את - - -
תומר רוזנר
אין דבר כזה, מה פתאום? רק בעל העסק יכול לערער.
נפתלי קאיקוב
מה, ישקיעו מיליונים ואז תגידו "טעיתי"?
לירון אדלר
אם רוצה לשנות את הדרישה - - -
עמיחי פרישר
הוא צריך לעלות לגורם גבוה יותר במחוז?
תומר רוזנר
סליחה, אתה צודק.
עמיחי פרישר
אז אותו דבר גם פה, אם בקר של המשטרה רואה ורוצה לשנות את מה שהסמיך ההוא ב- One stop shop - - -
תומר רוזנר
מפקד המחוז.
עמיחי פרישר
אז הוא צריך לעלות למעלה.
שי עגמי ליבוביץ
יש שלושה מקרים: או שזה כתוב במפורש במפרט, או שזה בהתאם להוראות כל דין, או שזה- - -
עמיחי פרישר
אותה פרוצדורה.
תומר רוזנר
בסדר, נשמע לי סביר.
עמיחי פרישר
זה כדי לגרום למשרד לביטחון פנים שהם ירצו להסמיך.
היו"ר יואב קיש
שמעת רועי הראל? זה היה מיועד אליך.
רועי הראל
אנחנו היינו בדיון עם חבר הכנסת פולקמן.
היו"ר יואב קיש
פולקמן, אתה עוד פעם מפריע לי?
היו"ר יואב קיש
בבקשה תסבירו, תומר, אתה רוצה להסביר את מה שהם הציעו?
תומר רוזנר
לא, אני לא גונב קרדיטים...
היו"ר יואב קיש
אז הנה, הקשיבו לפתרון.

בבקשה עמיחי.
תומר רוזנר
להצעה.
היו"ר יואב קיש
תציע שי
שי עגמי ליבוביץ
בסעיף 8(ה) יש פרוצדורה שבה פקח של אותו נותן אישור יכול לשנות הוראות פיקוח קודמות. וזה בעצם אחד משלושה תנאים: או שזה מופיע במפורש במפרט, או שזה כתוב במפורש בדין אחר, או שהגורם הבכיר במחוז אישר את זה.

יש לראות את הבקר שהסמכתם ברשות המקומית כאילו הוא מפקח מטעמכם, ולכן שינוי של זה יהיה כפוף לאותה הפרוצדורה.
תומר רוזנר
זה מה שהם בקשו.
רועי הראל
אין לנו פה מחלוקת על מה שכתוב. יש בעצם אי-הבנה של אחד משני הגורמים מה כתוב במפרט. בסוף, כמו שאתה אומר, בעל העסק עשה מה שציוו עליו וזה שאמר לו מה לעשות לא הבין את המפרט.
היו"ר יואב קיש
מה שמנסים להגיד זה ככה. זה יכול לקרות אנחנו לא רוצים שזה יקרה כסטנדרט ויהפוך להיות טרטור של האזרחים. אז אנחנו מציעים פה מסלול שיאפשר תיקון לאותן בעיות ויהיה קצת יותר מורכב, זה הכול. הוא ידרוש אסמכתא יותר גבוהה – אותו פקח לא יוכל לבוא בעצמו פעמיים.

זה נותן לך מענה?
רועי הראל
אני צריך לבדוק.
היו"ר יואב קיש
אוקיי, זה הכיוון.
רועי הראל
עוד הצעה שיכולה לנטרל חלק מהבעיה - - -
היו"ר יואב קיש
רגע, תומר אתם רשמתם את זה?
נפתלי קאיקוב
הוא צריך להיות גם קצוב בזמן, ההוא החליט אחרי שבוע אחרי שנה הוא מחליט שזה לא מתאים - - -
תומר רוזנר
המנגנון הוא - - -
היו"ר יואב קיש
המנגנון הוא כמו 8(ה). וזה לכל נותני האישורים, חברים, וגם ל One stop shopתקשיבו.

אמרנו שהפרוטוקול מחייב. מה המשמעות שהוא מחייב? הוא מחייב שאותו אדם לא יוכל לבוא מחר עם דרישה חדשה.
נפתלי קאיקוב
זו הוודאות לעסק.
היו"ר יואב קיש
זו הוודאות. אבל - - -
תומר רוזנר
כשאנחנו מדברים על מישהו שהוסמך מתוך הרשות המקומית כמובן. אם יש שם פקח של המשטרה הוא לא יכול עכשיו להתחרט.
היו"ר יואב קיש
אם יש הליך של הסמכה - -
תומר רוזנר
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
- -שבו הסמיכו את אחד מעובדי הרשות המקומית, והוא אמר משהו, והסתבר שאו שהוא לא הבין נכון בהסמכה שלו או שהייתה איזו טעות, אם תבוא אינסטנצייה.

קוד המקור של הנתונים