ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/07/2018

תקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע״ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת21
ועדת הפנים והגנת הסביבה
03/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 681
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ' בתמוז התשע"ח (03 ביולי 2018), שעה 10:15
סדר היום
תקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
אליעזר רוזנבאום - משנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים

יוסי מנשה - סגן ראש אגף כלי ירייה, המשרד לביטחון פנים

לימור ארזני - מנהלת תחום אגף כלי ירייה, המשרד לביטחון פנים

יואל הדר - עו"ד, היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

בוסנה מהרט דסה - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

מאיר פוקס - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

ליאור חיימוביץ - יועץ השר לביטחון פנים

יוסף בנט קורן - עוזר מנכ"ל המשרד לביטחון פנים

מאיה וינקלר - רמ"ד רישוי, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

אורטל בלילתי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

אנדרי אבנטוב - עו"ד, הלשכה המשפטית, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

תמר רוסמן - עו"ד, משרד המשפטים

ופא מופלה - מתמחה, משרד המשפטים

מאיר רוט - יו"ר חטיבת כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

יסמין הרמן וייס - מנהלת תחום כלי ירייה ומטווחים, איגוד לשכות המסחר

עופר זלצר - יבואן נשק בעל מטווח ירי, איגוד לשכות המסחר

דבי גילד חיו - עו"ד, האגודה לזכויות האזרח

אביב ארוך - הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל

רוני הראל - יו"ר מדריכי הירי בישראל

אורן שם טוב - מדריך ירי בכיר

יחיאל טובול - מדריך ירי בכיר

אלכס זוהר - יו"ר העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל

רם דישון - עמותה לקידום תרבות הנשק בישראל

אופיר בשן - מנכ"ל המרכז האולימפי לקליעה

לוי אמיתי - מנכ"ל התאחדות הקליעה

ישי פולק - מנכ"ל התאחדות האיכרים והחקלאים

איתן ברוגרדי - מייסד חמוש מאומן

ירון אלוש - מנהל קבוצת חמוש מאומן
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםתקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום תקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע"ח-2018.

אנחנו בדיון שני, אחרי שבדיון הראשון עלו מספר נושאים. הוגש נוסח מתוקן. הלכנו בהובלת המשרד לביטחון פנים ובהסכמתי למהלך מאוד משמעותי שלראשונה מתלה את קבלת הרישיון במבחן מעשי של תוצאות ירי. לתפיסתי, אם בא המשרד ואמר שבעיניו זה הדבר המקצועי והנכון, נראה לי מהלך נכון ואני אשמח לשמוע בעניין הזה גם גורמים חוץ ממשלתיים. נראה לי שבאופן בסיסי לא הייתי רוצה שיסתובב מישהו עם כלי נשק שלא מסוגל לעמוד ביעדים סבירים.

לגבי הסבירים מתחילה השאלה ואין לי תשובה. אני לא יודע אם מה שהמשרד הגדיר כדרישה סבירה, האם זה באמת משקף . הייתי רוצה שלפחות 95 אחוזים מהמחזיקים, זו תהיה יכולת סבירה לעמוד ואולי לגבי אותם 5 אחוזים צריך לראות. אני לא יודע מה היום אחוזי המעבר של רישיון, אבל כל עוד לא היה מבחן, למעשה כל מי שבא והיה עומד בהדרכה והיה יורה, היה עובר אלא אם היה משהו קיצוני שהבוחן יכול היה להצביע עליו באותה סיטואציה. אני גם לא יודע אם בתקנות הקודמות זה היה.

הנקודה העיקרית היא שהוספנו מבחן מעשי שיש לו תוצאה, שאנחנו מתייחסים לתוצאה שעד היום לא עשינו. שמתי סימן שאלה היכן אני חושש. אני חושש שלא נלך למבחן שבו נכשלים יותר מדי אנשים וזאת שאלה שאני אשמח לשמוע התייחסויות.

הנושא השני הוא כל מיני הערות שעלו במהלך הדיון הקודם, בעיקר שילוב אם זה לתחרות, אקדחים, רובים, ואמרנו שנכניס את זה, ומדריכים, שגם זה ייכנס לתקנות. הבנתי שהנושא הזה הוסדר. בהמשך לזה גם ההדרכות עצמן, לראות שמשך ההדרכה, התוכן שלה מתאים לזמנים ולראות שזה מסתנכרן גם עם אותם מדריכי ירי שנמצאים במטווחים.

אני מציע שאנחנו נקריא ואני אשמח לעצור להתייחסויות עת נגיע לדברים הרלוונטיים.
עידו בן יצחק
1. הגדרות

בתקנות אלה –

"הכשרת ריענון" – הכשרה תקופתית לפי תקנה 3(ב), (ג), (ד), (ה), (ו).

"הרשאה" – הרשאה הניתנת לפי סעיפים 9(ב), 10(ב), 10א(ב) ו-10ג(ב) לחוק.

"הרשות המוסמכת" – כמשמעותה בסעיף 11 לחוק.

"מדריך ירי" – מי שקיבל רישיון לשמש מדריך ירי לפי סעיף 5ד לחוק.

"רישיון" – רישיון הניתן לפי סעיפים 4, 5(א) ו-10ג(ג) לחוק.

2. מטרה

תקנות אלה קובעת הוראות לגבי ההכשרה הנדרשת לצורך מתן רישיון או הרשאה ולצורך המשך החזקתם או חידשום מזמן לזמן.

3. הכשרה כתנאי לרישיון ולהרשאה

(1) לא יינתן רישיון כאמור בסעיף 5ג לחוק ולא תינתן הרשאה ללא הכשרה מתאימה לסוג הרישיון או ההרשאה לפי המפורט בתוספת הראשונה.

(2) על אף האמור בתקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות), התשס"ג-2002, תוקפו של רישיון ותוקפה של הרשאה, לרבות חידושם מותנים בביצוע הכשרת ריענון לפי סוג הרישיון או ההרשאה, כמפורט בתוספת השנייה.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת שאנחנו בתוספת הראשונה והשנייה נראה את כל הפרטים.

בעצם הפרדנו את זה. פסקה (ג) לא הייתה קיימת בהצעה הקודמת. אמרנו שקבלת רישיון, שזה פעם בשלוש שנים, זה נשאר, והוספנו לבקשת המשרד והמשטרה שרצתה יותר, והמשרד שרצה יותר, ואני שרציתי פחות, בסוף התכנסנו לסעיף (ג) שמדבר על עוד ריענון באמצע התקופה של הרישיון. אני אמנם לא מקצועי אבל דיברנו על שיקולים של עומס ואולי ריא במידה מסוימת על בעלי הרישיון.
עידו בן יצחק
(3) הכשרת ריענון לצורך המשך החזקה ברישיון, למעט רישיון הניתן לפי סעיף 10ג(ג) לחוק תתבצע במהלך השנה השנייה לתקופת תוקפו של הרישיון ותהיה כמפורט בפרט 1 בחלק א' לתוספת השנייה. פקיד רישוי ישלח הודעה על מועד ביצוע הכשרת ריענון, לפי תקנת משנה זו.
היו"ר יואב קיש
מה זה 10ג(ג)?
קריאה
מאבטחים.
אלכס זוהר
עמותה לקידום תרבות הנשק. יש כאן הגדרה שמבלבלת הכול. אין דבר כזה הכשרת ריענון. יש או הכשרה בסיסית או ריענון. הכשרת ריענון, לא קיים.
עידו בן יצחק
עכשיו תהיה.
אלכס זוהר
זאת טעות וזה לא נכון. זה מבלבל. מקצועית זה לא נכון.
היו"ר יואב קיש
הבעיה שלך היא השם?
אלכס זוהר
השם הזה מבלבל כי אחר כך קשה מאוד למה מתייחסות התקנות, לאיזה סוג של אימון. יש הכשרה בסיסית ויש ריענון. כך זה עובד בהדרכה.
היו"ר יואב קיש
אם זאת טרמינולוגיה, במקום לקרוא לזה הכשרת ריענון - - -
אלכס זוהר
זה גם מהותי
היו"ר יואב קיש
מבחן ריענון. לא יודע. נגיע לזה בהמשך.
קריאה
אפשר לקרוא לזה ריענון לצורך הכשרה, אם זה יספק אותך.
עידו בן יצחק
(4) הכשרת ריענון לצורך חידוש רישיון, למעט רישיון הניתן לפי סעיף 10ג(ג) לחוק תהיה כמפורט בפרטים 2 ו-3 בחלק א' לתוספת השנייה. פקיד רישוי ישלח הודעה על מועד ביצוע הכשרת ריענון, לפי תקנת משנה זו.
היו"ר יואב קיש
מה זה סעיף 10ג(ב)?
מאיר פוקס
מאבטחים. 10ג(ג) זה רישיון למאבטחים ו-10ג(ב) הוא הרשאה למאבטחים. זאת אותה אוכלוסייה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מחריגים את אוכלוסיית המאבטחים כי להם יש הדרכה נפרדת.
מאיר פוקס
עוד מעט נתייחס אליהם.
עידו בן יצחק
(5) הכשרת ריענון לצורך המשך החזקה בהרשאה או חידושה, למעט הרשאה לפי סעיף 10ג(ב) לחוק, תתבצע אחת לשנה ותהיה כמפורט בפרט 2, בחלק א' לתוספת השנייה.
היו"ר יואב קיש
אחת לשנה? למה אחת לשנה?
מאיר פוקס
זה מתייחס לעובדים בארגון חמוש. זה גם קיים היום .
היו"ר יואב קיש
איפה אתה רואה שזה כתוב?
אמיר אוחנה (הליכוד)
למעט הכשרה לפי סעיף 10ג(ב). מה זה?
היו"ר יואב קיש
זה למעט. אתה מחריג את זה.
מאיר פוקס
אני מתייחס להרשאה. לא לרישיון. לפני כן הגדרנו מהי הרשאה. הרשאה זה לא לאדם פרטי שמוציא רישיון. ההרשאה היא לעובדים בארגון חמוש ולהם גם היום יש הרשאה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. קודם דנו בהחזקה ברישיון ועכשיו בהרשאה ברישיון.
מאיר פוקס
כן.
היו"ר יואב קיש
מה ההבדל בין החזקה ברישיון לבין הרשאה ברישיון?
מאיר פוקס
החזקה ברישיון זה מתייחס לאדם פרטי. לאדם פרטי יש רישיון, הוא מקבל רישיון, הוא עובר הכשרה ראשונית והוא עושה עכשיו ריענון במהלך השנה השנייה והכשרה לצורך חידוש כל שלוש שנים. הרשאה מתחדשת כל שנה לעובדים בארגון חמוש.
היו"ר יואב קיש
יש לנו הכשרת ריענון להרשאה ברישיון.
מאיר פוקס
נכון.
היו"ר יואב קיש
המסה הגדולה היא הכשרת ריענון להחזקת רישיון.
מאיר פוקס
כן, להחזקה ולחידוש.
היו"ר יואב קיש
אבל כאן אתה מערב את כל הדברים ביחד. זה ממש לא ברור. כאן אני מתחבר למה שהוא אמר קודם. בוא נעשה איזושהי הגדרה של המושגים האלה. יש לנו הכשרת ריענון, יש לנו רישיון שזה רישיון להחזקה ומה זה הרשאה?
מאיר פוקס
אני חושב שהדברים די ברורים. יש תוספת ראשונה אליה נגיע עוד מעט. היא מדברת על פעם ראשונה שאדם מקבל רישיון או הרשאה. זו תוספת ראשונה.
היו"ר יואב קיש
רישיון או הרשאה. יש הבדל בין רישיון להרשאה.
מאיר פוקס
נכון.
היו"ר יואב קיש
תסביר את ההבדל בין שני הדברים האלה.
מאיר פוקס
רישיון זה לאדם פרטי. הרשאה זה לעובד בארגון חמוש שיש לו הרשאה שמתחדשת כל שנה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אנחנו גם מתעסקים בהרשאות?
מאיר פוקס
כן. בהחלט.
היו"ר יואב קיש
תקנות להרשאות? גם בפעם שעברה?
מאיר פוקס
כן.
בוסנה מהרט דסה
זה היה.
מאיר פוקס
יש הכשרה ראשונית ויש הכשרת ריענון. הכשרת ריענון, אם אנחנו מדברים על רישיון - - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי. מה שבלבל אותי זה הרישיון וההרשאה.
עידו בן יצחק
הפירוט של ההבדלים בין סוגי הריענונים בא לידי ביטוי בתוספות.

(6) הכשרת ריענון להרשאה הניתנת לפי סעיף 10ג(ג) לחוק, תהיה אחת לשישה חודשים, בחודש שבו עתיד להסתיים תוקפה של ההרשאה או בחודש הקודם לחודש זה, אולם לא תתבצע הכשרת ריענון בתקופה של פחות מארבעה חודשים מאז מעבר ההכשרה או הכשרת הריענון הקודמת. מועד ביצוע הריענון יצוין על גב ההרשאה.
היו"ר יואב קיש
זאת ההרשאה. לא קשור לרישיון.
מאיר פוקס
אלה המאבטחים.
עידו בן יצחק
(7) הכשרות נוספות למי שלא עמד בהכשרה, תוקף אישור לגבי המבחן העיוני והחובות החלות על מי שלא ביצע הכשרת ריענון או לא עמד בהכשרת ריענון יהיו לפי הפרט הנוגע לעניין בתוספת הראשונה או השנייה.
היו"ר יואב קיש
זה לשניהם. דרך אגב, לקחתם את אותו מודל גם להרשאה? אמרתם שכל שנה יהיה משהו?
מאיר פוקס
לא. ההרשאה היא אותו הדבר.
היו"ר יואב קיש
לא השתנתה?
מאיר פוקס
לא השתנתה.
היו"ר יואב קיש
מההצעה הקודמת שלכם?
מאיר פוקס
כן.
היו"ר יואב קיש
זה לא מה שהיה קודם.
בוסנה מהרט דסה
לגבי ההרשאה לא השתנה כלום.
היו"ר יואב קיש
מה ששינינו, זה רק את הרישיון.
בוסנה מהרט דסה
נכון.
עידו בן יצחק
4. הכשרה במטווח קליעה

(1) הכשרה הכוללת החזקה או נשיאה של כלי ירייה או שימוש בו, תיעשה במטווח קליעה בלבד ובידי מדריך ירי.
דבי גילד חיו
אני רוצה להתייחס לסעיף 3. עכשיו?
היו"ר יואב קיש
בסוף. נסיים את ההקראה.
עידו בן יצחק
(2) מנהל מטווח קליעה, או מי מטעמו, יזהה את המבקש לעבור הכשרה לפי התוספת הראשונה באמצעות תעודת זהות או תעודה רשמית מזהה אחרת.

(3) מנהל מטווח קליעה או מי מטעמו, יבדוק שהמחזיק בכלי ירייה, שבא לעבור הכשרת ריענון לפי התוספת השנייה, הוא בעל רישיון או הרשאה לאותו כלי הירייה, ושהרישיון או ההרשאה תקפים.

(4) מנהל מטווח קליעה יוודא, באמצעות מדריך ירי, שכלי הירייה שבו משתמש מי שעובר הכשרה תקין וניתן לירות בו.
היו"ר יואב קיש
מה קורה עם מי שעבר והוא פג תוקף ברישיון אבל הוא רוצה לחדש? הוא יכול? הוא קיבל שלושה חודשים, היה בחוץ לארץ.
יוסי מנשה
הוא מקבל רישיון זמני כדי לעשות את החידוש. זה נכנס לתוך התוקף הזה.
היו"ר יואב קיש
איך מקבלים רישיון זמני?
יוסי מנשה
מי שפג לו התוקף, פונה ללשכה. הלשכה שולחת לו רישיון זמני.
היו"ר יואב קיש
לשישה חודשים.
אמיר אוחנה (הליכוד)
עד איזו תקופה? אם הוא פונה 10 שנים אחרי כן? מה התקופה? מה הגרייס.
יוסי מנשה
אנחנו מאפשרים חידוש עד שלושה חודשים מיום תוקף הרישיון כדי שהוא יוכל לחדש אותו.
קריאה
ללא צורך בהוכחת עילה.
יוסי מנשה
ללא צורך בהוכחת עילה. בוודאי.
היו"ר יואב קיש
זה מעט מדי.
יוסי מנשה
יש שלושה חודשים לפני ויש שלושה חודשים אחרי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מה קורה עם רישיון נהיגה למשל?
יוסי מנשה
רישיון נהיגה, זה שנה.
היו"ר יואב קיש
רישיון רכב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רישיון רכב, אם אתה לא עושה ביום, אין לך רישיון רכב.
היו"ר יואב קיש
אני מסכים עם חבר הכנסת אוחנה, אתה יכול מצדי לתת זמני אפילו פחות משישה חודשים, אתה יכול לתת זמני לשלושה חודשים אבל תן יותר זמן. הבן אדם היה בחוץ לארץ שנה, הוא חוזר ועכשיו הוא פספס את זה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
פעם זה היה שנה.
יוסי מנשה
סליחה, אני מצטער, אף פעם זה לא היה שנה. אני 20 שנים באגף. פעם פג תוקף הרישיון, מיד להפקיד את הנשק. אפשרנו לחדש את הרישיון תמיד שלושה חודשים. היות ובנקודה הזאת אנחנו רוצים שאנשים יחדשו את הרישיון בזמן ושולחים להם התראות - - -
היו"ר יואב קיש
אתה לא נתקל בבעיות שאנשים אומרים שהם לא היו בארץ, שכחו, לא ידעו, לא קיבלו?
יוסי מנשה
כל נתון נבדק לגופו. זה לא שחור-לבן. אם מישהו היה בחוץ לארץ, מנחים אותו מה צריך לעשות ומציינים את זה במערכת. ברגע שאנחנו קובעים מסגרת והציבור יודע, זה גם קל לעקוב אחרי זה. אנשים יודעים ויש סדר בדברים האלה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מדברים על מצב שבו מישהו "פספס" את המסגרת ועברה תקופת זמן סבירה.
יוסי מנשה
הוא פונה והוא יטופל פרטנית.
היו"ר יואב קיש
שלושת החודשים מופיעים כאן?
יואל הדר
זה לא קשור לתקנות.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש שתבחנו את זה. אני לא רואה סיבה אם מישהו עד חצי שנה. אתה נותן זמני לחצי שנה, נכון? לכמה זמן אתה נותן זמני?
יוסי מנשה
מי שפג תוקף הרישיון, למעשה פג תוקף הרישיון.
היו"ר יואב קיש
אחרי חודש הוא מבקש לחדש. לכמה זמן אתה נותן לו את הרישיון?
יוסי מנשה
אני נותן לו את הרישיון מתוקף הרישיון שלו עוד שלושה חודשים. זאת אומרת, אם הוא אחרי חודש, הוא מקבל את זה לחודשיים כי המטרה שלי היא לסיים את התהליך.
היו"ר יואב קיש
אתה מגביל אותו. אתה לא נותן לו ללכת לעשות.
יוסי מנשה
בוודאי. הוא מחזיק נשק ללא רישיון תקף וזו עבירה פלילית. אין לי כוונה להפוך את הציבור לעבריינים פליליים. אז אני מאפשר לו. פג לך תוקף הרישיון, לא נורא, קח, יש לי איקס זמן, שלושה חודשים לחדש את הרישיון.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, אתה אומר לי שמי שפספס את תוקף הרישיון פלוס שלושה חודשים, גמרנו, איבד את הרישיון.
יוסי מנשה
לא. הוא לא איבד את הרישיון.
היו"ר יואב קיש
זה מה שאתה אומר.
יוסי מנשה
היות ומתן נשק לציבור היא לא זכות מוקנית והוא חייב לענות לתבחין מזכה, מי שפספס את הרישיון ולא עומד בתבחין מזכה, אני לא יכול לתת לו.
היו"ר יואב קיש
מה זה התבחינים המזכים?
יוסי מנשה
רשימת התבחינים, כל אדם שמחזיק נשק - - -
מאיר פוקס
כדי שאדם יקבל רישיון הוא צריך לעמוד בתבחין. התקנות האלה לא מתמודדות עם מה קורה - - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי. אני שואל שלא קשור לתקנות.
מאיר פוקס
לא קשור לתקנות. אדם פרטי שרוצה רישיון, הוא צריך לעמוד בדרישות סף ובתבחינים.
היו"ר יואב קיש
מה קורה למי שלא חידש אחרי שלושה חודשים ובא אחרי שלושה חודשים ויום או אחרי ארבעה חודשים ורוצה לחדש את הרישיון?
מאיר פוקס
אדם שבא אחרי שפג לו תוקף הרישיון, הוא מגיש בקשה. הוא צריך לשלם אגרה. תלוי אם הוא החזיק בנשק, הוא צריך לשלם אגרה ולהפקיד את הנשק. בעיקרון בודקים אם הוא עומד בתבחין. אם הוא עומד בתבחין, מאפשרים לו לחדש את הרישיון בכפוף להכשרה שהוא היה צריך לעבור ולתשלום אגרה או כפל אגרה.
היו"ר יואב קיש
הוא הפקיד את הנשק ושילם אגרה. עכשיו מה?
בוסנה מהרט דסה
רישיון זמני.
היו"ר יואב קיש
רישיון זמני ועם זה הוא מקבל את הנשק בחזרה?
מאיר פוקס
כן.
קריאה
לא. זה לא נכון. חברים, בואו נדייק.
אלכס זוהר
במילים פשוטות, הוא צריך להוציא רישיון חדש כאילו שמעולם לא היה לו.
קריאה
בדיוק. זה המצב.
יוסי מנשה
הנתונים שנאמרים כאן הם לא מדויקים.
היו"ר יואב קיש
תענה על השאלה שלי. מה קורה למי שאחרי ארבעה חודשים הפקיד את הנשק ועכשיו רוצה להוציא את הרישיון והוא עונה לתבחין?
יוסי מנשה
מחודש לו הרישיון.
אמיר אוחנה (הליכוד)
בכפוף לתבחין.
יוסי מנשה
הוא עומד בתבחין.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אז למה הוא לא מדייק? הוא מדייק.
יוסי מנשה
הוא אמר שהוא מתחיל את כל ההליך מחדש.
היו"ר יואב קיש
מה הוא עושה? מה זה תבחין? תן לי דוגמה לתבחין.
יוסי מנשה
מגורים בישוב זכאי. מדריך ירי. מורה דרך.
היו"ר יואב קיש
מה עם התבחינים שיש לכם משנת 90 ומשהו?
יוסי מנשה
התבחינים עודכנו בדצמבר 2016.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מה עם תבחין משמר?
מאיר פוקס
תבחין משמר, זה אדם - - -
היו"ר יואב קיש
הוא מאבד את זה?
מאיר פוקס
כן. תלוי.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר לי שאם למישהו היה תבחין ישן, החזיק 20 שנים אקדח ואיחר בשלושה חודשים, לא הגיע הדואר, קרה משהו - - -
מאיר רוט
איחר ביום כי הוא צריך להפקיד אותו.
היו"ר יואב קיש
לא. הוא אומר לך לא.
מאיר רוט
הוא חייב. אין דבר כזה.
היו"ר יואב קיש
רק אחרי שלושה חודשים.
מאיר רוט
זה לא מה שקורה בפועל.
היו"ר יואב קיש
עבר הרישיון בשלושה חודשים והיה לו תבחין ישן, אני לא מדבר על מגורים, כשהוא יבוא לחדש, אתה תאמר לו, סליחה, תמכור את האקדח, אתה לא מקבל רישיון.
מאיר רוט
זה מה שהם אומרים.
יוסי מנשה
זה לא קביל. אני מצטער.
מאיר פוקס
אנחנו בוחנים מה הסיבה בשלה הוא לא חידש רישיון.
היו"ר יואב קיש
לא משנה. הוא יאמר לך שהוא לא קיבל הודעה בדואר. הוא יגיד לך שהוא היה בחוץ לארץ או הוא שהיה במשבר ואיבד כספים או פוטר מהעבודה. מה זה משנה?
אמיר אוחנה (הליכוד)
הוא לא עבר עבירה.
היו"ר יואב קיש
אני מבר על פרק זמן סביר. בטח חצי שנה.
בוסנה מהרט דסה
עד חצי שנה?
היו"ר יואב קיש
לפחות חצי שנה מסוף הרישיון. לא יכול להיות מצב כזה שאתם מבטלים לבן אדם רישיון.
בוסנה מהרט דסה
זאת לא תקופה שקוטעת את הרצף והוא כן נכנס לאותן הוראות לגבי משך ההחזקה. כל עוד מדובר באדם שחידש מדי תקופה ועמד בהוראות של הרשות המוסמכת, זאת לא תקופה שמצדיקה שנקטע לו את הרצף ולא נחדש לו את הרישיון, גם אם כיום אין לו עילה, אותן עילות שאנחנו מכירים בהן. זאת אומרת, אדם כמו שאתה מתאר אותו, האגף כן יפעל לחדש לו את הרישיון.
מאיר רוט
בפועל זה לא קורה.
היו"ר יואב קיש
כמה מקרים כאלה יש? אתם יודעים לומר כמה?
מאיר פוקס
אני לא יודע.
יחיאל טובול
עשרות.
היו"ר יואב קיש
עשרות בשנה?
יחיאל טובול
כן.
היו"ר יואב קיש
שלא קיבלו דואר, לא שמו לב וכולי.
קריאה
או שלא שולחים לכם הודעה.
יוסי מנשה
אני מבקש להגיב. נושא הדואר, כמו שאתה אמרת, יש בעיה אבל חשוב לומר שהיום כל הודעות החידוש, נשלח מסרון לבן אדם או במסרון בפלאפון והודעת דואר אלקטרוני ואנחנו דואגים לעדכן אותו באופן שוטף.
היו"ר יואב קיש
מצוין.
יוסי מנשה
ארבע פעמים לפני תום תוקף הרישיון. שלושה חודשים, חודשיים, חודש ושבועיים.
היו"ר יואב קיש
אני שמח מאוד שאתם עושים את זה. כך צריך לעשות. אנחנו מדברים על תקופת זמן סבירה מבחינתי ולכן זה לא משנה, תעדכנו אותו גם מאה פעמים. בסוף עדיין יש לו את הזכות, ואני רואה את זה כזכות, לא לבוא אחרי שלושה חודשים ולהספיק, על טעויות כאלה ואחרות שהן סבירות. לא אמרתי אדם ששנתיים לא בא ולא חידש רישיון. אמרתי, לא על שלושה חודשים אלא על חצי שנה. חצי שנה זה בעיני זמן מינימלי ואני לא חושב שאתם יכולים לקחת לבן אדם רישיון אם הוא פספס, גם אם שלחתם לו מאה הודעות ולא ארבע. חצי שנה, אין שום סיבה לעשות את זה.
ליאור חיימוביץ
אדוני היושב ראש, הערה קצרה. כמו שהעיר סגן ראש האגף, המצב החוקי הקיים הוא שבאמת החזקת נשק ללא רישיון היא עבירה פלילית ויכול להיות שצריך לשנות את המצב החוקי. זה כפוף לתיקון חקיקה שזה באחריותך, בין היתר.
היו"ר יואב קיש
לא, זה באחריותכם.
ליאור חיימוביץ
אני צוחק. מלבד זה, אני רוצה להזכיר, זה גם אמר השר בדיון הקודם, שהמהלך הזה של תקנות ההכשרות הוא תנאי למהלך של הרחבת התבחינים, הרחבה מאוד מאוד גדולה שאנחנו מתכוונים לבצע. אני יכול לומר שגם הנושא הזה של התבחין המשמר ייבחן במסגרת ההרחבה הגדולה של התבחינים.
היו"ר יואב קיש
אני תכף אומר לך מה אני אעשה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
להערה הזו, חייבים להדגיש שלא דין מי ששכח לחדש את הרישיון מסיבה כזו או אחרת, גם אם היא לא מוצדקת, כדין מי שהלך והשיג נשק שלא כחוק.
היו"ר יואב קיש
ברור. זה לא אותו דבר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זו אותה עבירה.
היו"ר יואב קיש
לא, זאת לא אותה עבירה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מבחינת ההדרה הפלילית.
היו"ר יואב קיש
זה נושא שאני אתייחס אליו. נא להמשיך בהקראה.
עידו בן יצחק
(5) מנהל מטווח קליעה, או מי מטעמו, ידווח לפקיד הרישוי באופן מקוון במערכת המחשוב, על כלי ירייה שנבדק ונמצא שאינו תקין ולא ניתן לירות בו, והמהווה סכנה למשתמש בו ולציבור.

(6) מנהל מטווח קליעה ינהל רישום ממוחשב של כל המתאמנים במטווח הקליעה. הרישום יכלול את שם המתאמן, מספר תעודת הזהות שלו, מספר רישיון כלי הירייה, פרטי כלי הירייה, תקינות כלי הירייה, סוג ההכשרה, תוצאות ההכשרה, שם מדריך הירי ומועד ביצוע ההכשרה. הרישום יהיה פתוח לעיון פקיד רישוי בלבד, לצורך פיקוח ובקרה על מקבלי הרישיון.
מאיר רוט
אני מבקש להוסיף גם כאן "או מי מטעמו". כתוב מנהל מטווח קליעה ינהל. כמו שרשום בסעיפים אחרים, להוסיף גם כאן "או מי מטעמו".
היו"ר יואב קיש
נראה לי בסדר.
אלכס זוהר
ובנוסף לאותו סעיף שמנהל המטווח יהיה מחויב לתת לאותו מתאמן את התדפיס המלא שלו.
היו"ר יואב קיש
התוצאות שלו?
אלכס זוהר
כן.
יוסי מנשה
מישהו מנע ממנו לתת?
אלכס זוהר
לא מנע. יהיה מחויב. שלא יגיד שהוא לא רוצה לתת לו את התדפיס.
יוסי מנשה
אין מצב כזה.
היו"ר יואב קיש
הוא צודק. הדוח הזה שהמתאמן בא ועל סמך זה פוסלים לו או לא פוסלים לו, מאשרים לו או לא מאשרים לו, שייתן לו העתק מזה.
יוסי מנשה
זה מתבצע. לא שמעתי שמנהל מטווח מנע ממתאמן לקבל את התוצאה שלו.
היו"ר יואב קיש
אני אתקן את זה. לא בכל מקרה, כדי לא להעמיס. במקרים שנכשל, הוא יהיה חייב לתת לו את הדוח.
יוסי מנשה
הוא מקבל.
מאיר רוט
חברים, אני גם בעל מטווחים, תרשו לי. כל אדם שמסיים את האימונים, ברישיון שלו יוצא עם חתימה שהוא עבר את המטווח.
היו"ר יואב קיש
זה כשהוא עבר. וכשהוא לא עבר?
מאיר רוט
כשהוא לא עבר, יש משוב, הוא נכנס לשיחה עם מנהל המטווח, מקבל את התוצאות למה ואיך.
היו"ר יואב קיש
משהו בכתב?
מאיר רוט
ודאי.
היו"ר יואב קיש
אין לך בעיה לתת למי שנכשל.
מאיר רוט
הוא מקבל את זה.
היו"ר יואב קיש
מי שעבר, לא מעניין. אני מבקש להוסיף שבמידה והמועמד נכשל, מנהל המטווח יהיה מחויב להעביר לו דוח שיציין מדוע הוא נכשל.
דבי גילד חיו
אני רוצה להתייחס לתת סעיף הקודם, לגבי האיחור ברישיון.
היו"ר יואב קיש
זה לא כאן. זה משהו שדיברנו בלי קשר לכאן.
דבי גילד חיו
מה שדיברתם לפני שתי דקות, על בן אדם שמאחר ברישיון, לאפשר לו בכל זאת חצי שנה. בעיני מדובר בפרק זמן שרירותי לגמרי.
היו"ר יואב קיש
נכון. סביר. פרק זמן סביר.
דבי גילד חיו
בעיניך סביר, בעיני לא.
היו"ר יואב קיש
כשתהיי חברת כנסת, תצביעי נגד.
ישי פולק
בנושא של התעודה, בתוספות אתה תראה שרשום ובתנאי שמנהל המטווח סימן וי בתוכנה שהוא עבר. גם המסמך שהוא עבר, גם הטופס שהוא עבר, משמש אותו כהוכחה אחר כך במידה ומנהל המטווח שכח או לא רשם את ה-וי שהוא עבר וכתוצאה מכך נמנע חידוש רישיונו כי הוא לא עבר את הכשרת הריענון כפי שרשום.
היו"ר יואב קיש
טעות טכנית יכולה למנוע חידוש.
ישי פולק
טעות טכנית יכולה למנוע חידוש. על מנת להוכיח, צריך לתת את הטופס הזה.
היו"ר יואב קיש
היום הם חותמים במקום.
ישי פולק
יש חתימה על הרישיון, אבל בריענון אין חתימה על הרישיון. רק בחידוש. היות ובריענון התנאי הוא שיהיה וי בתוכנה, יש מקום לסמן וי.
היו"ר יואב קיש
אם כן, גם בריענון יחתום. למה אמרתי ללכת רק למי שנכשל? חשבתי שמי שעבר, מקבל חתימה ונגמר הסיפור. בחידוש הוא נותן לו חתימה?
יוסי מנשה
כן.
היו"ר יואב קיש
שייתן לו גם בריענון. או חתימה או מסמך. אני לא רוצה להיות במצב שאני עשיתי ריענון, הכול בסדר, הלכתי ועכשיו שוללים לו את הרישיון כי לא עשיתי ריענון. נראה לכם הגיוני?
ישי פולק
לכן צריך או חתימה או מסמך.
היו"ר יואב קיש
מקובל.
מאיר רוט
זה קורה גם היום בפועל. כל אחד שבא אלי, הכול ממוחשב, הוא בא ואומר שהפקיד טוען שהוא לא ביצע אימון, נכנסים למערכת ומוציאים לו את האישור שביום זה וזה הנ"ל ביצע אימון. מוציאים עותק של טופס ובזה הדברים מסתדרים.
היו"ר יואב קיש
היום ברישיון אתה חותם.
מאיר רוט
נכון.
היו"ר יואב קיש
למה לא לחתום גם בריענון?
מאיר רוט
אין לי שום בעיה. הצענו שיהיו קופונים. זה יהיה. אם זה יהיה באמצעות חתימה או באמצעות פלט, הכול מקובל.
היו"ר יואב קיש
אפשר לכתוב שיינתן אישור בכתב או על ידי חתימה על ביצוע האימון. אחרת יהיו טעויות.

תנסחו את זה. אני לא אצטרך להביא את זה שוב לוועדה אבל את הדבר הזה צריך לנסח.
מאיר רוט
אני מבקש, כמו שאמרתי, שיהיה כתוב "מי מטעמו".
היו"ר יואב קיש
גם קיבלתי. אם יש לו פקידה, שהפקידה תעשה את זה. הוא לא צריך לעשות את זה אישית אבל זה כמובן צריך להיות מנוהל במטווח.
עידו בן יצחק
(7) מנהל מטווח קליעה יזין במערכת ההכשרות הממוחשבת של הרשות המוסמכת את תוצאות ההכשרה לגבי כל מתאמן ואת הפרטים כמפורט בתקנת משנה (ו).
היו"ר יואב קיש
היום המערכת כבר קיימת?
יוסי מנשה
כן.
היו"ר יואב קיש
כולל הריענונים עליהם אנחנו מדברים?
יוסי מנשה
כן. היום המערכת יכולה לקלוט כל אימון שאנחנו רוצים.
היו"ר יואב קיש
עשיתם מערכת גמישה.
יוסי מנשה
כן.
היו"ר יואב קיש
כך צריך. יופי.
עידו בן יצחק
5. תחמושת

(1) מי שברשותו כלי ירייה ברישיון או הרשאה רשאי לעבור את ההכשרה בתחמושת שהוקצבה לו עם רישיונו ובהרשאתו, או בתחמושת שימכור לו מנהל מטווח קליעה.

(2) מנהל מטוח קליעה יוודא, באמצעות מדריך ירי, שהתחמושת הנמצאת בידי עובר הכשרה תקינה וניתן לירות אותה.

(3) מנהל מטווח קליעה רשאי למכור למבקש ההכשרה תחמושת המתאימה לכלי הירייה שבידיו לצורך ביצוע ההכשרה.
אלכס זוהר
יש לי כאן הערה מהותית לכל סעיף 5. כאן כתוב מנהל מטווח רשאי למכור לו תחמושת. קודם כל, זה חייב להיות חייב ולא רשאי.
היו"ר יואב קיש
למה חייב? אם הוא בא עם תחמושת?
אלכס זוהר
מאחר ומנהל מטווח יכול לומר שהוא לא רוצה למכור לו, והיו דברים כאלה. יכול להיות שאין לון את התחמושת מהסוג הזה.
היו"ר יואב קיש
לא. זה רשאי. אני לא מחייב. אם הוא לא ימכור לו, שילך למטווח אחר.
אלכס זוהר
אבל הוא כבר נרשם למטווח הזה.
היו"ר יואב קיש
אז ילך למטווח אחר. אם הוא לא רוצה למכור לו תחמושת ואין לו תחמושת, ילך למטווח אחר.
אלכס זוהר
הפריסה הגיאוגרפית של המטווחים היא די בעייתית.
היו"ר יואב קיש
נכון.
אלכס זוהר
מה שעושה בן אדם כזה, הוא יורד את ה-50 כדורים שיש לו בהרשאה בשביל האימון הזה ואחרי כן הוא צריך לרוץ למשרד לביטחון פנים, לקבל אישור ל-50 כדורים.
היו"ר יואב קיש
אין שום סיבה הגיונית למנהל מטווח לא למכור ואם יש, הוא לא ימכור לו.
אלכס זוהר
נניח שאין לו.
היו"ר יואב קיש
אני לא מחייב למכור. התשובה היא לא. תמשיך להקריא.
עידו בן יצחק
6. מחזיק מספר כלי ירייה

(1) מי שמחזיק במספר כלי ירייה מסוגים שונים, כגון אקדח ורובה, חייב לעבור הכשרה בכל אחד מהם.

(2) מי שמחזיק במספר כלי ירייה מאותו סוג יידרש לעבור הכשרה או הכשרת ריענון בכלי הירייה בעל הקליבר הגדול או בכלי הירייה שבו עיקר שימושו. חובת קיומה של בדיקת תקינות כמשמעותה בתקנת משנה 4(ד) תחול גם על שאר כלי ירייה.
היו"ר יואב קיש
מה זה חובת תקינות?
יוסי מנשה
כל הכלים שהבן אדם מחזיק חייבים לעבור בדיקת תקינות.
היו"ר יואב קיש
הוא לא צריך לירות בכולם.
יוסי מנשה
הוא לא חייב לירות בכולם.
עידו בן יצחק
(3) בתקנה זו, "סוג" – קבוצת כלי ירייה בעלי מנגנון הפעלה זהה.
רם דישון
צריך להיות מנגנון פעולה זהה ולא מנגנון הפעלה זהה. יש הבדל.
היו"ר יואב קיש
בסדר. תיקנו.
עידו בן יצחק
7. הכרה בהכשרה כתחליף לחובת ביצוע הכשרת ריענון

פקיד רישוי יכיר בהכשרה שבוצעה במטווח קליעה והכוללת את המפורט בחלק א' בתוספת השנייה, לרבות מעבר מבחני הסמכה בהצלחה, כתחליף לחובת ביצוע הכשרת ריענון ובתנאי שמנהל מטווח הקליעה הזין במערכת ההכשרות הממוחשבת של הרשות המוסמכת, את ההכשרה שבוצעה ופרטיה.
היו"ר יואב קיש
כאן אמרנו שגם לה יקבל המתאמן אישור בכתב על ביצוע ההכשרה.
איתן ברוגרדי
אני מייצג את חמוש מאומן. גם כאן אנחנו מעוניינים להגיע למצב שבו בין אם המטווח ובין אם ארגון או קבוצה תאשר את האימון שיתבצע על ידי חמוש כזה או אחר, זה יהיה קביל אצל האגף. אנחנו רוצים להגיע למצב שלא רק המטווח יכול להנפיק את האישור הזה. אזרח חמוש הגיע לאימון אתנו בתוך קבוצה.
היו"ר יואב קיש
אימון הכשרה כתחליף לחובת ביצוע ריענון.
איתן ברוגרדי
כן.
היו"ר יואב קיש
מי אתה רוצה שייתן אישור?
איתן ברוגרדי
אני רוצה שמסגרות מוכרות – ואנחנו רוצים להיות מסגרת מוכרת – לצורך העניין IDPA.
היו"ר יואב קיש
מה אתם אומרים?
יוסי מנשה
היות והאימונים מתבצעים אך ורק במטווח, האחריות חלה על מנהל המטווח. הסעיף הזה אומר שכל אדם שמתאמן במטווח ולא חשוב באיזו מסגרת ומתאמן באופן שוטף, האימון השוטף שלו יוכר לו כצורך אימון ריענון ובתנאי שהוא כלל את התכנית הזאת וזה לא משנה איזו מסגרת.
היו"ר יואב קיש
אתה צריך את אישור מנהל המטווח.
יוסי מנשה
כן.
היו"ר יואב קיש
אם הוא לא ייתן לך כי הוא לא מכיר בארגון שלך והוא לא רוצה, אז יש לך בעיה. אני לא אפתור לך את זה.
איתן ברוגרדי
לא זאת הבעיה. אחת הבעיות שאנחנו מזהים היא שהתקשורת בין המטווחים לבין האגף היא לא תמיד תקשורת תקינה מבחינת מערכות המחשוב וכולי.
היו"ר יואב קיש
ביקשתי שתקבל אישור בכתב על ביצוע. אם מנהל הקליעה במטווח יאמר שהאימון שעברת מבחינתו מספק, גם אם אתה הדרכת אותו או מדריך אחר, זה בסדר. אם הוא לא מסכים, אז הוא לא מסכים. אם הוא הסכים והייתה בעיית דיווח, יהיה לך אישור בכתב שתוכל לומר שהנה, עשיתי.
לוי אמיתי
זה הסעיף עליו דיבתי בחוץ עם הייעוץ המשפטי. זה בעצם היה לב ליבו של הסיפור הקודם, הספורטאים. לפטור את הספורטאים. עד עכשיו היה להם פטור מהדבר הזה וזה בעצם, כפי שהבנתי מהייעוץ המשפטי, אמור להיות תחליף לפטור.
היו"ר יואב קיש
להכיר בהכשרה הספורטאית שהם עושים כתחליף להכשרת ריענון. גם לרישיון או רק להכשרת ריענון?
יוסי מנשה
גם לרישיון.
היו"ר יואב קיש
למה כתוב רק להכשרת ריענון?
מאיר פוקס
לא. למבקשים חדשים יש הסדר אחר.
היו"ר יואב קיש
לא חדשים. מבקשים כל שלוש שנים.
מאיר פוקס
הכשרת ריענון זה כולל גם ריענון בשנה שנייה.
היו"ר יואב קיש
גם חידוש?
מאיר פוקס
כן.
קריאה
הכשרת ריענון זה גם וגם.
קריאה
אם כך, נכון יהיה להוסיף את זה.
היו"ר יואב קיש
זה מופיע?
מאיר פוקס
כן. מוגדר בתוספת השנייה.
ישי פולק
זה מופיע, אבל דבר אחד אדוני להשלים את התמונה. הדבר היחיד שחלוקים עליו כאן הוא הקטע העיוני של הריענון. שם יש בעיה מסוג אחר כי לפי התקנות כרגע, כשאתה בא לאימון, כדי שזה יוכר, אתה אמור לעשות גם את החלק הראשון שהוא החלק העיוני, שאלה הוראות הבטיחות, הוראות הממונה וכולי.
היו"ר יואב קיש
על החידוש היום עושים את זה?
ישי פולק
בחידוש עושים את זה בכל מקרה. התשובה היא כן.
היו"ר יואב קיש
היום הספורטאים עושים את זה?
ישי פולק
יש כאן שני דברים. בחידוש אתה מגיע לחידוש, אתה עושה את בדיקת התקינות ובזה נגמר הסיפור.
היו"ר יואב קיש
ספורטאים.
ישי פולק
ספורטאים. אני מדבר על ספורטאים.
היו"ר יואב קיש
אז לא עושים היום ריענון. לא עושים את העיוני.
ישי פולק
לא עושים את העיוני. בדיוק.
היו"ר יואב קיש
אתה אומר שכן עושים?
לוי אמיתי
לא. זה מה שאמרתי.
ישי פולק
הדרישה כרגע - - -
היו"ר יואב קיש
לא דרישה. ספורטאים היום - - -
ישי פולק
לא עושים עיוני.
היו"ר יואב קיש
היום לא עושים עיוני.
יוסי מנשה
רבותיי, עם כל הכבוד, כל אדם שנכנס למטווח חייב לקבל הוראות בטיחות. אדם נכנס למטווח וסתם כך מתחיל לירות? יש כללים לכניסה למטווח.
היו"ר יואב קיש
אבל יש הבדל בין לתת לו הוראות בטיחות שזה לוקח חמש דקות לבין לעשות לו שעתיים הדרכה.
יוסי מנשה
ספורטאים, יורים באופן קבוע, ירי מעשי וכל מיני ספורטאים אחרים מקבלים באופן קבוע הוראות בטיחות, שימוש בנשק כי זה חלק מתורת הלמידה שלהם.
היו"ר יואב קיש
אתה לא עונה לשאלה.
יוסי מנשה
לכן אמרנו שהיות ומקבלים באופן קבוע, אותו אדם שאחראי על הגוף הזה הוא זה שאחראי לוודא שהם מקבלים את זה ומדווח למנהל המטווח.
היו"ר יואב קיש
אתה לא עונה לשאלה שלי. בוא נמקד אותך. יש לנו את הספורטאים, כולנו סביב השולחן הזה הסכמנו שהם לא צריכים לעבור את ההדרכות ואת הריענון הזה כי אופי ההתנהלות שלהם עם הנשק הוא שונה לחלוטין משל מחזיק רישיון רגיל. זו הייתה ההסכמה. אז אמרנו שנפטור אותם מחובת הרישיון אבל אתם רציתם לראות שיהיה מעקב שאכן הם באמת פעילים וזה קורה. זה מקובל והגיוני.

את הנושא של הירי עצמו, ברור שמדובר במעבר מבחני הסמכה בהצלחה כתחליף לחובת ביצוע, הכשרת ריענון. זה ברור. עכשיו מה שהם באים ואומרים זה שגם בנושא ההדרכה העיונית של השעתיים וחצי, כמה זמן בחידוש רישיון? לא ספורטאים.
יוסי מנשה
חידוש רישיון, כל האימון הוא שעתיים, כולל עיוני וכולל מעשי.
היו"ר יואב קיש
היום זה שעתיים?
יוסי מנשה
כן.
היו"ר יואב קיש
כמה מזה מעשי?
יוסי מנשה
אין הגדרה.
מאיר רוט
חצי-חצי.
היו"ר יואב קיש
שעה ושעה. לגבי השעה, הירי, זה מוסכם ואין בעיה. הם יורים ואין בעיה. הנושא של הירי מוסדר כאן. עכשיו השאלה לגבי השעה העיונית. אני חייב לומר לך שלספורטאי שמשתמש, שבא למטווח וחי מטווח, כמו שאתה אומר הוא לומד וחי את זה, הוא לא צריך את השעה הזאת. הוא צריך הרבה יותר ויש לו הרבה יותר, אלא אם תגיד לי שזה לא המצב.
יוסי מנשה
אני מבקש לומר משהו. חונכנו בצבא שלא חשוב איזו רמת לוחם אתה, לפני שאתה יוצא לפעולה, אתה מקבל פקודות.
אלכס זוהר
אבל זה לא צבא.
יוסי מנשה
סליחה, אני מבקש לומר משהו.
היו"ר יואב קיש
אבל אני לא אמרתי שלא יקבל את הוראות הכניסה למטווח והוראות בטיחות. אבל אתה יודע שבשעה הזאת יש עוד הרבה דברים נוספים.
יוסי מנשה
העיוני כולל הוראות הבטיחות, הוראות החוק, הסבר על הנשק, ותכף אני אומר לך בדיוק מה קורה כאן.
קריאה
אחסנה והחזקה.
יוסי מנשה
... בטיחות כללית והוראות תפעול. אלה שלושת הדברים הבסיסיים שכל אדם שנכנס למטווח צריך לקבל אותם. מנהל המטווח או מדריך הירי צריך להסביר לו מה הוא הולך לירות והיכן.
היו"ר יואב קיש
אתה באמת חושב שספורטאי שבא למטווח אפילו לפעמים כל שבוע וחלקם אולי אפילו יותר, חלקם גם כל יום, הוא צריך את השעה הזאת? אני שואל אותך בכנות. אם תגיד לי שכן, אולי נגיד בסדר.
מאיר רוט
אני אומר משהו נגד האינטרס שלנו, בעלי המטווחים.
היו"ר יואב קיש
רגע. תן לי לשמוע את התשובה.
יוסי מנשה
אני חושב שכן. זה הבסיס של האימון. הוא צריך להכיר את המטווח.
מאיר רוט
אני אומר משהו שהוא נגד האינטרס שלנו, בעלי המטווחים. מיותר לחלוטין. ספורטאים שהם יורים על בסיס שבועי, דו שבועי, ואנחנו יודעים את זה, מיותר לחלוטין. זה אפילו יהיה מגוחך. הדבר הנכון הוא לומר להם, רבותיי, במטווח הזה כללי הבטיחות הם מעבר לכל מה שצריך גם א', ב', ג', ד', ולהמשיך כי הם מכירים את הדברים.
יוסי מנשה
מה עם הוראות בטיחות?
קריאה
בהחלט כן. זה מתרחש בכל הדרכה. כל הדרכה מתחילה ומסתיימת בהוראות בטיחות.
מאיר רוט
יש דברים שהם באמת דברים אלמנטריים שאלה חמש דקות שאתה לוקח ואתה אומר אותם כי הוא בא, הוא יורה, הוא עובר את כל ההכשרות ויורה כל שבוע.
יוסי מנשה
גם החמש דקות האלה הן חשובות. אני לא רוצה לוותר על חמש הדקות.
מאיר רוט
אבל זה מתבצע מאליו.
היו"ר יואב קיש
אתה סתם מתעקש. אלה אנשים שחיים את המטווח. הם באים כל שבוע למטווח. הם יורים כל הזמן ומקבלים כל שבוע את חמש דקות הוראות בטיחות כשהם נכנסים. יש להם את המנטליות של זהירות בנשק ושימוש בנשק פי אלף יותר מאשר לאחרים.

אני שם סימן שאלה. נחזור לזה בהמשך, אם הם צריכים את ההדרכה העיונית.
אביב ארוך
ארגון חברות האבטחה. שאלה לגבי הכרה בהכשרה. נוכל להכיר בהכשרות של מאבטחים לצורך ההכשרה הזאת? כל מי שעובד כמאבטח ועובר הכשרות?
יוסי מנשה
זה מצוין כאן. מאבטח עושה מעבר לדבר הזה.
אביב ארוך
אם יש לו נשק פרטי.
יוסי מנשה
לא. מאבטח זה משהו אחר. אנחנו מדברים על רישיון פרטי. תכף נגיע לרישיון מאבטח.
אביב ארוך
אם אני מאבטח ויש לי רישיון פרטי.
היו"ר יואב קיש
אם מאבטח שיש לו רישיון פרטי לאקדח שלו, אז מה? יש לו הרשאה ויש לו גם אקדח פרטי, הוא עובר הרשאה והוא מן הסתם עומד בדרישות יותר משמעותיות.
מאיר פוקס
אם הדרישות היותר משמעותיות כוללות גם את הדרישות שלנו של ההכשרה הרגילה, כמובן שנכיר בזה.
היו"ר יואב קיש
הן לא כוללות?
מאיר פוקס
זה כולל.
היו"ר יואב קיש
אם כן, התשובה היא כן.
מאיר פוקס
התשובה היא כן.
היו"ר יואב קיש
התשובה לשאלתך היא כן. דרך אגב, אני מוכן לכתוב, תגידו לי בייעוץ המשפטי אם זה אפשר, שכל הכשרה שנעשתה לטובת הרשאה או פעילות אחרת במידה והיא מכילה את הדרישות מרישיון למקרים של אדם פרטי, אם הוא עשה את ההכשרה, במסגרת ההכשרה, תהיה תקפה גם לטובת רישיונו הפרטי. אם זה על אותו כלי או דברים שאין בהם חריגות.
מאיר פוקס
הבעיה היא שזה לא על אותו כלי.
היו"ר יואב קיש
אותו סוג כלי לצורך העניין.
ירון אלוש
הגדרתם את זה כקליבר. מה ההבדל אם יש לו גלוק 19 או משהו אחר?
קריאה
אותו קוטר.
היו"ר יואב קיש
תוסיפו סעיף כזה בבקשה.
יוסי מנשה
אתם נכנסים כאן לניואנסים מקצועיים.
היו"ר יואב קיש
לא. למה? כמה מאבטחים עם אקדחים פרטיים? בטח יש הרבה.
קריאה
כשהם אומרים כלי, הם מתכוונים למנגנון פעולה.
היו"ר יואב קיש
למה לעשות להם עכשיו רישיון אם הם עושים הרשאה.
יוסי מנשה
אדוני, התוספת שאמרת היא בסדר גמור. ציינו. חיכיתי שהוא יאמר בהכשרה שבוצעה במטווח קליעה והכוללת. לא ציינו כאן אדם מסוים כזה או אחר.
היו"ר יואב קיש
הוא טוען שזה מובן מהנוסח.
יוסי מנשה
כן.
היו"ר יואב קיש
אם הייעוץ המשפטי של הוועדה יאמר שזה מובן מהנוסח, אין בעיה.
יוסי מנשה
בכוונה ציינו כי אנחנו מבינים שיש הרבה אנשים שמבצעים אימונים מעבר.
היו"ר יואב קיש
לא נטריד אותם סתם פעמיים. כמובן שאם יש לו רובה בבית ויש לו הרשאה לאקדח, זה סיפור אחר.
אופיר בשן
אדוני, אני רוצה לגעת שוב בנושא הספורטאים. ספורטאים יורים כמעט כל יום או שלוש או ארבע פעמים בשבוע.
היו"ר יואב קיש
אתה רוצה לדבר על הנושא העיוני? אמרתי שנדבר על זה אחר כך. אני אחליט אחר כך.
עידו בן יצחק
8. פטור מחובת הכשרה
(1) חובות הכשרה והכשרת ריענון לפי תקנות אלה, לא יחולו על מי שמחזיק כלי ירייה במצב של השבתה זמנית, בשינויים המחויבים.

(2) חובות הכשרה והכשרת ריענון לפי תקנה 3 לא יחולו על מי שמחזיק רישיון לכלי ירייה שאינו כולל היתר לנשיאתו, אך תחול לגביו חובת בדיקת תקינות לפי תקנה 4(ד).

(3) המחזיק ברישיון לכלי ירייה שאינו כולל היתר לנשיאתו ומבקש היתר לנשיאתו יידרש לעבור הכשרת ריענון כמפורט בפרטים 2 או 3 בחלק א' לתוספת השנייה, לפי סוג כלי הירייה.

(4) בתקנה זו, השבתה זמנית – שינוי הפיך בכלי ירייה, המונע את אפשרות ביצוע הירי בו, בהתאם להוראות הרשות המוסמכת.

9. שמירת דינים

חובות ההכשרה ותנאיהן לפי תקנות אלה הן בנוסף לחובות הכשרה ולתנאי הכשרה הנקבעים לפי דין אחר, ובכלל זה לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005 וחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

10. ביטול

תקנות כלי הירייה (הכשרה למתן רישיון ולחידושו), התשנ"ב-1992 – בטלות.

11. תחילה

תחילתן של תקנות אלה לגבי מי שביום התחילה מחזיק ברישיון או בהרשאה תקפים ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

תוספת ראשונה
(תקנה 3(א) ו-(ז))
חלק א'
תכנית הכשרה לצורך קבלת רישיון או הרשאה לצורך החזקה ונשיאה של כלי ירייה (סעיפים 4, 5(א), 9(ב), 10(ב), 10א(ב) לחוק)


הסעיף הראשון שאני אקרא מתייחס להכשרה הראשונית.
יוסי מנשה
להכשרה בקבלת רישיון חדש.
עידו בן יצחק
למבקש חדש. כן.

1. (א) משך ההכשרה למי שאינו בעל ידע והכשרה קודמים בתפעול כלי ירייה מסוג אקדח – 4.5
שעות ברצף.
התכנית כוללת
(1) עיוני -

(1) חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין.

(2) בטיחות כללית.

(3) שימוש בכלי ירייה והוראות פתיחה באש.

(4) אחסנה, אחזקה ונשיאה.

(2) מעשי – אימון ותרגול ללא ביצוע ירי -

(1) הכרה, תיאור ותכונות.

(2) פריקה וטעינה.

(3) פירוק והרכבה.

(4) תפעול כלי ירייה והתגברות על תקלות.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה קודם כל להבהיר על מה אנחנו מדברים. זה על רישיון ראשון, פעם ראשונה. קבלת רישיון פעם ראשונה.
מאיר פוקס
או הרשאה.
היו"ר יואב קיש
וזה זהה בין רישיון להרשאה?
מאיר פוקס
כן.
היו"ר יואב קיש
העלינו את זה משעתיים לארבע וחצי שעות. אנחנו כאן אומרים בעיוני את הדברים ואומרים את הדברים במעשי, באימון בירי וכולי.
עידו בן יצחק
(3) אימון בירי -

(1) ירי של 80 כדורים.

(2) ירי מצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי.

(4) מבחני הסמכה -

(1) מבחן עיוני – ציון עובר 80 אחוזים ומעלה.

(2) מבחן מעשי – ירי של 20 כדורים – ציון עובר 70 אחוזים ומעלה.

(ב) מי שלא עמד בדרישות תכנית ההכשרה המפורט בפרט זה, רשאי לבצע הכשרה נוספת ובלבד שההכשרה הנוספת תתבצע במטווח הקליעה שבו בוצעה ההכשרה הקודמת.

(ג) האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני יהיה תקף לתקופה של שלושה חודשים מיום ביצוע ההכשרה.

(ד) מי שלא עבר את המבחן העיוני בהצלחה לא יוכל לבצע אימון ירי, לרבות מבחן מעשי.
היו"ר יואב קיש
הערות.
אלכס זוהר
לגבי חומר עיוני. אני חושב שצריך לחייב את האגף לפרסם לומדות מחייבות את כל המטווחים שלא ייווצר מצב שבמטווח אחד מעבירים משהו אחר ובמטווח שני משהו שונה. לתת לומדות כדי שיבוצעו בדיוק אותו אימון אצל כולם והגוף האחראי הוא זה שיקבע מה יועבר שם.
היו"ר יואב קיש
מה אתם חושבים?
יוסי מנשה
יש לומדות. הכול מוכן. מחכה לפרסום.
היו"ר יואב קיש
אתם רוצים להוסיף את זה או לא להוסיף את זה? אין צורך. האגף יוציא את זה.
יוסי מנשה
האגף יוציא. הכול מוכן.
אורן שם טוב
עמותת מדריכי הירי. בהמשך לישיבה הקודמת, רצית שנשב אבל הם סירבו לשבת יחד.
היו"ר יואב קיש
לא דיברתם אתם?
אורן שם טוב
ניסיתי.
יוסי מנשה
על מה אתה מדבר?
היו"ר יואב קיש
אמרתי שאת ההכשרה, כדי שלא נהיה במצב שלתפיסת האגף זו הכשרה שמתאימה ל-4.5 שעות ובפועל הרי זה חדש, זה לוקח יותר זמן או פחות זמן, שיהיה תיאום ציפיות בין האנשים שצריכים להעביר את זה ומה שהם אמורים לעשות לבין האגף והיו אמורים לשבת. מנהל האגף אמר בשמחה הוא ישב אתם אבל הוא אומר שלא ישבו אתם.
מאיר פוקס
מנהל האגף קיים ישיבות או נפגש. אולי לא קיים ישיבות אבל בטח דיבר עם גורמים.
קריאה
לא דיבר עם אף אחד.
קריאה
עם אף אחד ממדריכי הירי הוא לא דיבר.
יוסי מנשה
אני לא יכול לדבר בשמו כי אני לא יודע.
אורן שם טוב
אני הייתי. לא צריך לשאול.
היו"ר יואב קיש
הוא אומר שלא דיברו אתו. הוא יכול לומר עליו, שאתו לא דיברו. הוא היה כאן בוועדה.
אלכס זוהר
אתי הוא דיבר טלפונית על שאלה אחת.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לשמוע את התייחסותך לנושא העיוני. האם משך האימון מסתנכרן ל-4.5 שעות לדעתך.
אורן שם טוב
קודם כל, לא. אני חושב שזה לא מסתנכרן. מאוד ערטילאי ובעיקר רוב האימון מתייחס סביב שליטה בכלי הירייה ולא תפעול כלי הירייה במרחב הציבורי. יש לזה גם תכנים עיוניים וגם תכנים מעשיים שחייבים לבוא לידי ביטוי בתכנית ההכשרה. התכנית היא מאוד כוללנית ומכילה ולמעשה לא ברור בכלל לאן היא מובילה. כאשר יורדים לתכנים המעשיים, ניתן להבין שמדובר באימוני שליטה בכלי ירייה ולא תפעול כלי ירייה במרחב הציבורי.
היו"ר יואב קיש
בסוף יש לנו 4.5 שעות. השאלה אם אתה רוצה לחלק אותן אחרת. תבין שמדובר על רישיון ראשון. בן אדם שעושה את הצעד הראשון שלו עם הנשק והוא עוד לא יכול להגיע למיומנות של מי שהוא כבר 20 שנים עם אקדח.
אורן שם טוב
חד משמעית. לכן, ככל שההליך יהיה יותר קצר, למעשה עקומת הלמידה שנדרשת, הנטל על הציבור הוא עוד יותר גבוה והסיכוי שהוא יעבור יותר נמוך. אנחנו דורשים ממנו הישגים מסוימים.
היו"ר יואב קיש
דרך אגב, מה דעתך על ההישגים? אלה דרישות מוגזמות?
אורן שם טוב
אם זה יהיה מבחן חיצוני, זה יכול לעבוד. אם זה מבחן שנשאר, הגורם שמכשיר הוא גם הגורם שמסמיך, לא.
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי. זה באותו מתחם קליעה.
אורן שם טוב
נכון, אבל השאלה אם הגורם המסמיך הוא הגורם שמכשיר. האם יש טסטר לטובת העניין. יש טסטר חיצוני או שאתה משלם לי ואני עושה לך את האימון ואומר הוסמכת.
ליאור חיימוביץ
הוא אומר שהוא נמצא בניגוד עניינים מובנה.
אורן שם טוב
חד משמעית.
מאיר רוט
תרשה לי, אין כאן ניגוד עניינים.
היו"ר יואב קיש
הבעיה היא שגם אם אתה המאמן שלו ואתה אחר כך הבוחן שלו, במקרה הזה זה תוצאה של שחור או לבן, או שזה בתוך הריבוע או שזה לא בריבוע. אין לך עניין כאן לומר שיש כאן ספק, זה לשיקול דעת רחב. אין שיקול דעת רחב לבוחן.
מאיר רוט
מדריך הירי נושא תעודה של מדינת ישראל. הוא מקבל משכורת במטווח.
היו"ר יואב קיש
אין לו שום קשר לאזרח.
מאיר רוט
אין לו שום קשר לאזרח ומנהל המטווח לא רשאי להתערב בשיקולים המקצועיים וגם לא עושה את זה.
היו"ר יואב קיש
נכון. אני מסכים אתך.
מאיר רוט
אגב, יושבים כאן מדריכים בכירים, מדריכים רגילים, כולם בעלי מקצוע והם יודעים שכל מקצה, לאחר כל מקצה של חמישה או שישה כדורים, המדריך יוצא עם המתאמן לקו המטרות, רואה את הפגיעות, משפר לו אותן. כך שמתבצע מעין סוג של מבחן לכל האורך.
היו"ר יואב קיש
היעד נראה לך סביר? היעד ששמנו כאן.
מאיר רוט
בהחלט כן.
היו"ר יואב קיש
כמה אחוזים ייכשלו?
מאיר רוט
אני מדגיש, לא יותר מאחוז או שניים ואני אסביר גם מדוע. המדריך משקיע בכל מקצה את האימון. בנוסף, האיש שייכשל רשאי לעבור הדרכה נוספת של 4.5 שעות. כמובן שהוא לא יצטרך לעבור אימון עיוני נוסף. הוא יעשה אימון מעשי נוסף. יש מספיק זמן וזה בסדר וזה סביר להעביר את התכנים הנכונים כי אנחנו מכשירים את האנשים, את אותם אנשים שבאו מהצבא שיודעים מה זה רובה, יודעים מאיפה יוצא הכדור, יודעים להשתמש בזה, יודעים את רמת הסיכון. אנחנו עושים להם הסבה לאקדח ולא מעבר לזה.
היו"ר יואב קיש
מה עם התוכן של ה-4.5 שעות? נראה לך סביר?
מאיר רוט
בהחלט כן. מצוין. העברנו בשעתיים פלוס. תלוי במספר המתאמנים. הווה אומר, אם למשל הזכרנו בפעם הקודמת בפגישה את עמיר שושני, מטווח בוטיק ממטולה שיש לו מתאמן אחד מקצרין שעשה את זה בשעתיים, במטווח של שש-שבע עמדות ירי, שעתיים לא מספיקות וגם אנחנו גולשים וזה ידוע. 4.5 שעות, מצוין. מבלי לגזול כספים מיותרים מהציבור.
אורן שם טוב
צודק. שאלה שהייתה צריכה להתעורר, כמדריך ירי ותיק שעוסק בהדרכה, גודל מטרה, טווח, כדי לומר שעברת מבחן אבל מבחינתך זה בסדר גמור כי הוא עבר.
קריאה
זמנים.
אורן שם טוב
זמנים. לא מוגדר טווח, לא מוגדר גודל מטרה. הוא פוגע בכל. המטרה יכולה להיות בגודל.
היו"ר יואב קיש
לא. מוגדר. מה זה לא מוגדר?
אורן שם טוב
לא מוגדר. איפה מוגדר?
אלכס זוהר
לא מוגדר. אין חניכים שלא פוגעים, יש מטרות לא מספיק קרובות.
קריאה
המטרה היא 50 על 35. תקרא בהמשך.
היו"ר יואב קיש
אני הבנתי שמגדירים. אם לא הגדרנו, מה עשינו? לא הגדרנו גודל מטרה? האגף, אתם לא דיברתם על הגדרת גודל מטרה? כשדיברתם אתי, דיברנו על גודל מטרה ומספר כדורים.
בוסנה מהרט דסה
זה חלק מהלומדה. האגף יפרסם את הדבר המפורט יותר.
קריאה
מה קשור הלומדה?
היו"ר יואב קיש
תגידו מה הקריטריון. איך אתם יודעים לומר לי שזה סביר? אתם לא יודעים.
קריאה
זה מה שאנחנו אומרים.
היו"ר יואב קיש
תגידו מה הגודל והמרחק? נדמה לי שבעה מטרים, 10 על 15 או משהו כזה.
יוסי מנשה
בתכנית ההכשרה הגדרנו טווח של שבעה מטרים. זה מוגדר בתכנית. את גודל המטרה לא הגדרנו היות וגודל המטרה הוא סטנדרטי. אפשר להגדיר אותו.
היו"ר יואב קיש
חייב להגדיר.
יוסי מנשה
נגדיר. מקבל.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה עכשיו לדעת. אני רוצה לשאול אותם אם זה סביר או לא. איך אתה יודע להגיד לי ששני אחוזים לא יעברו? אתה אפילו לא יודע מה גודל המטרה. אם זה יהיה ב-5 על 5?
מאיר רוט
אני לא יודע מה גודל המטרה?
היו"ר יואב קיש
כן. אתה יצאת מהנחה שזו המטרה הזו אבל הם עוד לא אמרו לך. אם הם יגידו ב-5 על 5 תכניס 10 כדורים?
מאיר רוט
אני אתן לך דוגמה ממה שקורה.
היו"ר יואב קיש
לא. אני רוצה לשמוע מה קורה בהגדרות היום.
יוסי מנשה
בתקנות ההכשרה משנת 1992 מוגדר גודל המטרה, מוגדר הטווח. בתקנות 1992 מוגדר 40 על 60.
היו"ר יואב קיש
ולזה אתם מכוונים?
יוסי מנשה
כן.
היו"ר יואב קיש
זה סביר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זה גדול.
אורן שם טוב
מדברים על בן אדם שלוקח כלי למרחב הציבורי.
היו"ר יואב קיש
40 על 60, זה גדול. זה נראה הגיוני.
אורן שם טוב
מה שאני מנסה לשאול בפעם השלישית זה היכן התכנים של נשיאת כלי ירייה במרחב הציבורי, מה עושים עם שוטר במרחב, מה עושים עם איש אבטחה נוסף במרחב, מה עושים כשיש ירי מהצדדים.
יוסי מנשה
מה זה קשור לתקנות?
אורן שם טוב
זה קשור להכשרה, זה קשור לתכנים של בן אדם שלוקח כלי ירייה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לכן יושבים שעתיים וחצי ומדריכים.
היו"ר יואב קיש
אני צריך לעשות הפסקה לעשר דקות. אנחנו נתכנס כאן בשעה 11:20. אתם יכולים לדבר על זה ברמה העניינית ולראות אם אפשר עוד לטייב את העניין הזה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:10 ונתחדשה בשעה 11:20.)
היו"ר יואב קיש
אני מחדש את הישיבה.

הצלחתם במשהו?
יוסי מנשה
שוחחנו בהפסקה על נושא של גודל המטרה. אנחנו נגדיר אותה 40 על 60.
קריאה
לא. 45 על 45.
יוסי מנשה
לא. 40 על 60, בטווח 7 מטרים.
היו"ר יואב קיש
אני מבקש את זה בתקנות. זה לא משהו שאני רוצה שהמשרד לביטחון פנים ישנה אותו סתם כך בלי אישור הוועדה. אני מבקש שזה ייכנס לתקנות כהגדרת מטרה. אם אתם תגלו שזה גדול מדי, קטן מדי, אתם רוצים לשנות, אתם מוזמנים להביא את זה לוועדה ונשנה.
מאיר רוט
הנושא שביקשתי לדבר עליו והחלפנו קצת אותיות כאן בהפסקה אלה התכנים הספציפיים שקשורים לתרחישים שיכולים להופיע בזירה כאשר בן אדם נקלע לאירוע, מה קורה עם חמושים נוספים, מה קורה עם הריבון שמגיע לזירה. הדרך לממש, יש מספר ורסיות. אפשר בתוכנות אינטרנטיות כהגדרות, אפשר לעשות את זה במפגש תוך שלושה חודשים שיתקיים, במפגש ערב.
היו"ר יואב קיש
לא. אני לא עושה את זה. לא תהיה עוד דקה שהם יבואו למקום כלשהו.
מאיר רוט
אני מנסה לומר שאפשר למצוא כל מיני ורסיות, אפילו לפני.
היו"ר יואב קיש
לא. אני לא נכנס לעניין הזה.
מאיר רוט
העיקר שהתכנים האלה יתקיימו.
היו"ר יואב קיש
למשרד לביטחון פנים יש את היכולות ואת הידע המקצועי ואם הם יחליטו בעקבות ההמלצות כאן שהם רוצים להיכנס גם לזה, הם מוזמנים להוסיף את זה. אפשר להוסיף בעיוני. אני מבין שזה בעיקר בעיוני ופחות במעשי. במעשי זה מוגדר די כללי. הייתי אומר שנושא בטיחות כללית, בנושא סעיף (ב), בטיחות כללית, אפשר להוסיף גם התייחסות לנשק במרחב הציבורי.
קריאה
תרחישים.
היו"ר יואב קיש
בסדר. משהו רחב שייתן לכם אפשרות לגעת בזה, שלא פתאום תהיה הרגשה למה אתם נכנסים לזה כשזה לא מופיע, אבל גם לא יחייב אתכם להיכנס יותר מדי.
אליעזר רוזנבאום
יש בכלל דבר כזה שנקרא מערך שיעור?
קריאה
לומדה.
היו"ר יואב קיש
אני מנסה להבין למה הדרישה שההכשרה הנוספת תהיה באותו מטווח שהוא עשה את ההכשרה הראשונה.
יוסי מנשה
אדם שהתאמן כבר מוכר במטווח.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מה מוכר? הוא עשה את זה לפני שלוש שנים.
היו"ר יואב קיש
לא. כשהוא נכשל. אם הוא רב עם המדריך והוא אומר שההוא עכשיו באופן אישי סימן אותו והוא רוצה לנסות במקום אחר? יש לכם בעיה טכנולוגית?
יוסי מנשה
הכוונה היא שמי שנכשל יקבל תגבור באותו מטווח בו הוא נכשל כי כבר מכירים אותו. כשהוא הולך למטווח אחר, הוא עלול לעבור את ההכשרה כשהוא עדיין לא מוסמך מספיק.
היו"ר יואב קיש
לא. לא מקבל את זה. התשובה שלך הייתה צריכה להיות אחרת. אם התשובה שלך היא בגלל שמכירים אותו, אני לא מקבל את זה. אני אומר לך בכנות.
יוסי מנשה
מכירים אותו, יודעים היכן הוא נכשל.
היו"ר יואב קיש
זאת לא סיבה. אם הוא רב עם מישהו, זכותו למקום אחר. דרך אגב, גם בטסט ברכב, אתה נכשל, אתה יכול ללכת למקום אחר.
קריאה
בשום פנים ואופן לא. רק במוסך שנבדקת.
היו"ר יואב קיש
אם היו לך ליקויים, אם הגדירו לך ליקויים.
מאיר רוט
המתאמן רשאי לומר שהוא לא רוצה לעבור עם המדריך הזה, הוא התעמר בי וכולי. הוא מקבל מדריך אחר. מעבר לזה, הוא גם רשאי לומר שהוא רוצה שמנהל המטווח בכבודו ובעצמו יהיה באימון במקרה שהוא נכשל פעם או פעמיים ויש לו השגה כלשהי. הוא מקבל את השירות הזה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
הוא רשאי לומר, אבל אין חובה.
מאיר רוט
אבל אנשים אומרים.
קריאה
כאן יש תקלה בחוק. הוא לא יכול לעשות את זה.
מאיר רוט
לדוגמה, בכל מטווח יש מדריך שהוא ותיק יותר ובדרך כלל הוא גם מעין רב בוחן, נקרא לו כך.
היו"ר יואב קיש
לא משנה. לא בעיניים של המטווח אלא בעיניים של הנבחן שמגיע למקום מסוים, נכשל ורוצה ללכת למקום אחר. האם זו דרישה לגיטימית או לא? האם צריך להסתכל על זה כמו על רכב שמצאו אצלו ליקויים או לומר שיש לו את האפשרות בגלל סיבות שיכולות להיות רלוונטיות לו שהוא רוצה ללכת למקום אחר?
אופיר בשן
אבל מבחינה מקצועית, ברגע שהוא חוזר לאותו מטווח מכירים - - -
היו"ר יואב קיש
זה סוג אחד של התנהלות. יש התנהלות אחרת שהוא חוזר לאותו מקום שהוא מרגיש שיש שם כנראה בעיות כלפיו.
אופיר בשן
לא. מכירים את הבעיות שהיו לו ואז פותרים לו אותן.
יוסי מנשה
חשוב לי לומר. אם באמת מתעוררת בעיה כמו שאתה תיארת, והיא יכולה לקרות, פקיד הרישוי מתערב ומאשר פרטנית לאדם ללכת למטווח אחר.
היו"ר יואב קיש
זה לא כתוב כאן.
יוסי מנשה
זה לא כתוב, נכון, כי אלה מקרים מאוד מאוד פרטניים.
היו"ר יואב קיש
לי אכפת מכל אחד.
קריאה
לדעתי הדרישה הזאת היא לגיטימית לחלוטין. זה נכון לגבי כל ענף היום, בכל בחינה רגולטיבית ובכל תחום. כמובן שכמו בענף הרכב וכמו בדברים אחרים - - -
היו"ר יואב קיש
בסדר, בואו נתקדם. אני מקבל את זה שזה לגיטימי. אני מבקש להוסיף סעיף שנבחן שיבקש מפקיד רישוי לעבור לעשות את ההכשרה הנוספת במטווח אחר, יוכל לעשות זאת באישור פקיד הרישוי.
קריאה
במקרים חריגים.
היו"ר יואב קיש
במקרים חריגים. באישור פקיד רישוי. למה במקרים חריגים? אני נותן לך באישור פקיד הרישוי שיחליט. זאת סמכותו. אני לא רוצה למנוע ממנו את ההחלטה. כמה כבר ייגשו? עזוב. באישור פקיד הרישוי.
קריאה
למה זה צריך לעבור פקיד רישוי.
היו"ר יואב קיש
כי אני לא רוצה להיות במצב שבו מישהו מנסה לתחמן את המערכת באופן עקרוני. אמרתי לך שבטסט לא נותנים. עשית טסט במקום אחד. אני כן רוצה לעודד הליכה לאותו מקום. אם יש סיבה שלא, שילך לפקיד רישוי, יסביר לו וילך למקום אחר.
קריאה
גם כך היום האגף עמוס והפנייה אליו היא מסורבלת. להגיע אליו, זה קשה מאוד. אני שואל האם באמת נדרש להגיע עד אליהם כדי לקבל אישור על משהו כה פעוט.
מאיר רוט
זה לא מדויק. יש פנייה מקוונת.
יוסי מנשה
יש מוקד שירות. המענה הוא תוך 30 שניות והוא נותן שירות.
היו"ר יואב קיש
אם זה קשה להגיע לפקיד הרישוי, אני בעד להוריד את הסעיף. אם אפשר לקבל אישור והתייחסות, אני לא יודע מה ההרגשה שלכם בשטח?
מאיר רוט
יש פנייה מקוונת. אדם שיש לו בעיה, בוא נאמר שהוא הגיע אלינו, התעמרנו בו, לא קיבל שירות טוב, כותב פנייה מקוונת לפקיד רישוי, נכנס לאגף, זה דבר מצוין, זה דבר שעובד ותוך 24 שעות פקיד רישוי פונה אליו.
היו"ר יואב קיש
כולם חושבים כך?
קריאה
לא.
מאיר רוט
למה לא?
עופר זלצר
אני מחזיק תשעה מטווחים - 7 ל-9 מ"מ ועוד 3 לאולימפיים – ואין לי שום בעיה שמי שיגיע אלי ולא מרוצה מרמת השירות, שיעבור למטווח אחר. אני לא רוצה לכפות על אנשים שיתאמנו רק אצלי. אני רוצה לאפשר להם להתאמן.
היו"ר יואב קיש
אני מוריד את הסעיף הזה. הורדתי. אני לא מחייב לעשות את ההכשרה. מי שרוצה, יכול ללכת לעשות הכשרה נוספת במקום שני.

ממשיכים.
עידו בן יצחק
סעיף 2 בעמוד 6 מתייחס להכשרה של מבקשי רישיון, הרשאה לרובים.

2. הכשרה למי שמבקש רישיון או הרשאה לצורך נשיאה והחזקה בכלי ירייה הוא כמפורט להלן:

סוג כלי הירייה תכנית הכשרה משך ההכשרה מספר הכדורים

רובה צייד, רובה (1) חקיקה ונהלים הנוגעים 11
אוויר ואקדח לעניין.
אוויר (2) בטיחות כללית.
(3) שימוש ותפעול כלי ירייה
רובה זעיר והתגברות על תקלות. 30
רובה צבאי (4) אחסנה, אחזקה ונשיאה שעה

כלי ירייה לצרכים 5 חיצי הרדמה
וטרינריים
היו"ר יואב קיש
מה עניין אקדח אוויר לקטגוריה הזאת?
יוסי מנשה
אלה כלים שנמצאים בידי הציבור.
היו"ר יואב קיש
אבל אקדח אוויר הוא כמו רובה ציד ורובה אוויר?
קריאה
לא.
יוסי מנשה
מבחינת הכלי, הוא כלי אחר. המטרה של הירי היא לראות - - -
היו"ר יואב קיש
אבל הוא לא צריך 30 כדורים באקדח אוויר?
קריאה
זה כדור-כדור. זאת לא מחסנית. זה דבר שיורים כדור-כדור.
אלכס זוהר
יש לי הערה כאן לרובה צבאי. רובה צבאי, 30 כדורים. לצורך העניין, לי יש רובה צבאי, רובה צלפים עם קנה של 2,500 דולר. אם אני יורה 30 כדורים בשעה בקנה הזה, תבוא עם דיסק ותחתוך לי את הקנה.
היו"ר יואב קיש
רובה צלפים.
אלכס זוהר
כן. רובה צלפים ברצף של 30 כדורים.
היו"ר יואב קיש
כמה צריך?
אלכס זוהר
חמישה.
היו"ר יואב קיש
תכניס קטגוריה של רובה צלפים. אפשר להתייחס לזה בנפרד?
אלכס זוהר
שיכירו את האימונים.
היו"ר יואב קיש
את זה עשינו כבר קודם.
עופר זלצר
אדוני היושב ראש, זה כל מה שיש לו חד קני. זאת אומרת, רובה צלפים, רובה ציד. גם רובה ציד לא יכול לירות 30 כדורים.
היו"ר יואב קיש
רובה ציד זה 11 כדורים.
יוסי מנשה
אני מבקש לציין כאן נושא חשוב. ישנם כל כך הרבה סוגים של רובים שאם יש מקרה בודד, כמו שציין חברי אלכס, צריך להתייחס אליו כבודד.
היו"ר יואב קיש
אתה מכניס אותו כאן לקטגוריה רובה צבאי, אתה כותב כאן 30 כדורים.
קריאה
רובה צלפים הוא לא רובה ציד.
היו"ר יואב קיש
אתה יכול להכניס רובה ציד, רובה צלפים, רובה אוויר ואקדח אוויר. בעצם כל מה שאין לו מחסנית לצורך העניין.
מאיר רוט
תפריד רובה בקליבר צבאי ורובה צלפים ואז פתרת את הבעיה. כי באמת במקרה הזה זה אבסורד שהוא יירה את כמות הכדורים הזאת.
היו"ר יואב קיש
נכון. 11 כדורים זה בסדר? אני רוצה לאחד את זה עם הקטגוריה.
מאיר רוט
אני חושב שהוא צודק.
היו"ר יואב קיש
הוצאנו את ההגדרה של רובה צלפים לסוג הראשון וברובה צבאי זה יהיה רובה בקליבר צבאי.
עידו בן יצחק
בסעיף 3 אנחנו מתייחסים לאקדחים.
מאיר פוקס
הכשרה ראשונית למי שיש לו ידע והכשרה קודמים.
היו"ר יואב קיש
זה בעצם מה שקיים כיום?
יוסי מנשה
כן.
היו"ר יואב קיש
למי אתה קורא בעל ידע והכשרה קודמים?
מאיר פוקס
זה מפורט בהמשך.
עידו בן יצחק
3. (א) משך ההכשרה למי שהוא בעל ידע והכשרה קודמים ויציג אסמכתה בתפעול כלי ירייה
מסוג אקדח – שעתיים ברצף.
התכנית כוללת
(1) עיוני -

(1) חקיקה ונהלים הנוגעים לעניין.

(2) בטיחות כללית.

(3) שימוש כלי ירייה והוראות פתיחה באש.

(2) אימון ללא ירי – תפעול כלי ירייה והתגברות על תקלות.

(3) אימון ירי של 20 כדורים, כולל ירי במצבים: ירי בעמידה, ירי בכריעה, ירי מאחורי מחסה והחלפת מחסנית במהלך ביצוע ירי.

(4) מבחני הסמכה -

(1) מבחן עיוני - ציון עובר 80 אחוזים ו מעלה.

(2) מבחן מעשי – ירי של 10 כדורים – ציון עובר 70 אחוזים ומעלה.

(ב) לעניין זה -

"אסמכתה" – היא אחת מאלה ובתנאי שניתנה על גבי הטופס שמצורף לתוספת זו ומסומן "א".

(1) אישור על מעבר הכשרה של תפעול הכרה ואימון בכלי ירייה בגוף ביטחון, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

(2) אישור על כך ששימש מדריך ירי בגוף ביטחון או אישור כי הוא בעל רישיון מדריך ירי לפי סעיף 5ד לחוק בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

(3) אישור על מעבר הכשרה במטווח קליעה בעל רישיון לפי סעיף 7 לחוק, בשלוש השנים שקדמו לבקשת הבקשה.
"גוף ביטחון" – אחד מאלה
צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, משמר הכנסת, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
אלכס זוהר
צריך להוסיף גם את רשות שדות התעופה, הרשות להגנת עדים ומשמר בתי המשפט.
עידו בן יצחק
(ג) מי שלא עבר בהצלחה את תכנית ההכשרה כאמור בפרט זה חייב בביצוע ההכשרה בהיקף של 4.5 שעות, כאמור בפרט 1 או בהיקף שעות נמוך יותר, ובלבד שיעמוד בכל נושאי תכנית ההכשרה ושיעבור את מבחני ההסמכה בהצלחה.
קריאה
לגבי ההערה. רשות שדות התעופה היא לא גוף ביטחון. מה עם רשות להגנת עדים?
יוסי מנשה
רשות להגנת עדים, אני לא יודע להגדיר אותה כגוף ביטחוני. נכון, זה גוף חשוב ומבצע עבודה נהדרת אבל אני חושב שהוא לא גוף ביטחוני.
קריאה
הוא גוף ביטחוני.
בוסנה מהרט דסה
אנחנו נוסיף אותו.
היו"ר יואב קיש
אני צריך לעשות הפסקה שלוש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:35 ונתחדשה בשעה 11:40.)
היו"ר יואב קיש
אנחנו מחדשים את הישיבה.

לדעתי החלטנו על הכול. דיברנו על הנושא של החצי שנה וזה משהו שלהבנתי המשרד יסדיר גם במהלך ההסמכות. התבחינים. זה אמנם לא מגיע לשולחן הוועדה אבל כל נושא התבחינים ייכנס מחדש להחלטת השר וגם יהיה תבחין, מה שנקרא תבחינים ישנים, ותק או איך שזה נקרא.
מאיר פוקס
הוראות מעבר.
היו"ר יואב קיש
תבחין משמר. בעניין הזה אני אהיה בקשר עם השר ונראה שהוא קורה.
קריאה
אשמח אם תשלב גם אותי.
היו"ר יואב קיש
בסדר גמור. אנחנו הגענו לסוף עמוד 7. ליאור, אמרתי שהגענו לסוף עמוד 7 ותכף נדבר על ההערה שנשארה. עד לכאן סיימנו כאשר יש את הנושא שדיברנו עליו שהוא קשור יותר לתבחינים, גם תבחין משמר וגם הנושא של החצי שנה עליו דיברנו. אלה דבריםש אמרנו שנהיה בקשר עם השר ונראה איך פותרים אותם.
ליאור חיימוביץ
כבר הספקתי לדבר עם השר. הוא אישר שהוא יקיים על זה דיון ואנחנו נעדכן.
היו"ר יואב קיש
בסדר גמור. הערות לעמוד 7.
קריאה
לעמוד 7, בתחילת סעיף (ב), שם מדברים על אסמכתה שהיא אחת מאלה ובתנאי שניתנה על גבי הטופס שמצורף ומסומן כ"א". בסופו של דבר אנחנו מדברים על אנשים שמדברים על תעודת ספורטאי, תעודת מדריך ירי או דברים כאלה, תעודות שכבר מוכרות על ידי המשרד לביטחון פנים.
היו"ר יואב קיש
כאן זה לא לגבי הספורטאי.
קריאה
לא. אני מדבר על תעודות רשמיות.
היו"ר יואב קיש
יש לך אישור על ההכשרה, יש לך גוף ביטחון שהגדרנו ומעבר של הכשרה.
ישי פולק
התעודות הרשמיות של מדריך ירי, זאת תעודה רשמית של המשרד לביטחון פנים. ברגע שיש תעודה רשמית, אין טעם שהוא יביא את טופס "א". זה עניין טכני משפטי והטופס הזה הוא לא רלוונטי.
קריאה
האגף מכיר גם בהכשרות של ספורטאי כמדריך ירי.
היו"ר יואב קיש
לדעתי זה לא הסעיף.
יוסי מנשה
מדובר רק על גופי הביטחון.
עידו בן יצחק
אני אציין – אני לא יודע אם זה נאמר לפרוטוקול או לא – שהם מסכימים להוסיף את הרשות להגנה על עדים.
היו"ר יואב קיש
בסדר. נוסיף את הרשות להגנה על עדים.
אנדרי אבנטוב
אחראי על הכשרות במשטרה. אני מבקש להוסיף בסעיף 2 בעמוד 6 את הנושא של כל מי שרוצה לקבל רובה ציד , רובה אוויר, אקדח אוויר, רובה צבאי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
איך לא מוכלל בפנים משמר בתי המשפט?
היו"ר יואב קיש
הוא לא מוגדר כגוף ביטחון.
אמיר אוחנה (הליכוד)
והרשות להגנת עדים כן מוגדרת כך?
היו"ר יואב קיש
כן.
אנדרי אבנטוב
לבי הנושא הזה של הטבלה בדף 6, בסעיף 2. חובה להוסיף או בוחן או לפחות מינימום פגיעות. מה שמובן לי כרגע מהטבלה זה שבן אדם שרוצה לקבל רובה ציד, מגיע, יורה 11 כדורים ובלי קשר אם הוא פגע או לא פגע, הוא אמור לקבל את הרישיון.
היו"ר יואב קיש
אנחנו כרגע נשאיר את זה כך. אם יאמרו במשרד שהם חושבים שגם במקום הזה צריך להראות יכולת פגיעה, אני חושב שזה לרובים פחות רלוונטי. זה לשיקול המשרד. תחשבו על זה ותתייחסו לזה.

אני אומר את זה כי אני עוצר עכשיו את הדיון. אנחנו חרגנו בהרבה מעבר לזמן ונצטרך לקבוע עוד דיון כדי לסיים את ההקראה ולשמוע אם יהיו עוד הערות. בכל מקרה עד עמוד 7 סיימנו כולל הקראה, קיבלנו את ההחלטות ואנחנו נמשיך בישיבה נוספת שיתכן שתתקיים ביום חמישי או בשבוע הבא. אני הבטחתי לשר שאני מקדם את זה ועושה את זה במלוא המרץ.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:46.

קוד המקור של הנתונים