ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/07/2018

מכירת תע"ש לאלביט – "מכרז" עם מתמודד אחד, בלי תחרות, בלי שקיפות, ובניגוד לכללי מנהל תקין - הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (תע"ש) - דו"ח ביקורת מיוחד (2018)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת75
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
02/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 349
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ח (2 ביולי 2018), שעה 9:00
סדר היום
מכירת תע"ש לאלביט – "מכרז" עם מתמודד אחד, בלי תחרות, בלי שקיפות ובניגוד לכללי מנהל תקין – הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (תע"ש) דו"ח ביקורת מיוחד (2018)
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
איל בן ראובן
חברי הכנסת
מיקי רוזנטל
מוזמנים
מבקר המדינה יוסף שפירא
אלחנן גלזר - חבר כנסת לשעבר, יו"ר גמלאי תע"ש

תא"ל יוסי ביינהורן - מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון, משרד מבקר המדינה

משה שוחט - מנהל האגף לביקורת תעשייה ביטחונית, משרד מבקר המדינה

אילן סגל - סגן מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

אורנית צירקין - עובדת ביקורת בכירה, משרד מבקר המדינה

אהובה נבו - רמ"ט מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

יאיר יששכר וולךף - המפקח הכללי על ביקורת המדינה, משרד ראש הממשלה

רוני חזקיהו - החשב הכללי, משרד האוצר

יובל רז - סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

יעקב קוינט - עורך דין, מנהל רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

מאיר שמרה - משנה למנהל, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר

אסף מסינג - היועץ המשפטי, משרד האוצר

ניר אמסל - רכז שירותים מיוחדים ומשרדי מטה באגף תקציבים, משרד האוצר

שירה עמיאל - רפרנטית שירותים מיוחדים, אגף תקציבים, משרד האוצר

נעם הרצוג - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שלום גנצר - הממונה על ענייני ביקורת המדינה, משרד הביטחון

מורג מקייטין - יועץ משפטי, משרד הביטחון וצה"ל

שמואל לטקו - מנהל ועדת חוץ וביטחון של הכנסת

אבי פלדר - מנכ"ל התעשייה הצבאית

יורם קורן - מבקר התעשייה הצבאית

משה שרון - נהג מובל, התעשייה הצבאית

מאיר אורן - עורך דין, יועץ משפטי, תעשייה צבאית

דורון זכאי - סמנכ"ל תכנון ובקרה, התעשייה האווירית

יונתן פייגין - עורך דין, לשכה משפטית, תעשייה אווירית

מיכל רוטשילד - עורכת דין, ב"כ התעשייה האווירית

אוריאל סיטרואן - כלכלן, סגן כלכלן ראשי, רשות ההגבלים העסקיים

יהודה ורד - יועץ משפטי ראשי, חברת אלביט

אודי ורד - מנהל חטיבת יבשה וסמנכ"ל בכיר, אלביט

יהונתן אריאל - עורך דין, סמנכ"ל בכיר, היועץ המשפטי הראשי, אלביט

אלישע אדל - עורך דין, המחלקה המשפטית, רשות מקרקעי ישראל

פאני ששפורטה - מנהלת אגף פרויקטים לאומיים, רשות מקרקעי ישראל

דור דאודיאן - נציג התאחדות המלאכה והתעשייה

אלוף במיל' יעקב עמידרור - אזרח פרטי

יעקב מאור - חבר הנהלה, תנועת אומ"ץ

מירי ניר - פעילה, המשמר החברתי

מבשרת נבו - שדלן/ית (ריפבליק יועצים בע"מ), מייצגת את TWI

טל מאשה בנוש - שדלן/ית (ריפבליק יועצים בע"מ), מייצגת את TWI

אנה וייס - שדלן/ית (עו"ד גניסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה), מייצג/ת את התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר תרגומים

מכירת תע"ש לאלביט – "מכרז" עם מתמודד אחד, בלי תחרות, בלי שקיפות ובניגוד לכללי מנהל תקין – הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (תע"ש) דו"ח ביקורת מיוחד (2018)
היו"ר שלי יחימוביץ
שלום לכולם בוקר טוב. אנחנו עוסקים בדו"ח מיוחד של מבקר המדינה, כבוד השופט בדימוס יוסף שפירא, שגם מכבד אותנו בנוכחותו. הדו"ח הזה עוסק בהפרטת תע"ש. ייחודו בכך שזו הפעם הראשונה שבתוך תהליך ההפרטה מבקר המדינה נכנס בזמן אמת, בודק ומצביע על כשלים. אני מעריכה ואף יודעת שלמעורבות של המבקר במהלך ההפרטה הייתה תרומה משמעותית ביותר.

תראו, דו"ח המבקר מטבע הדברים עוסק בכשלים במהלך ההפרטה ולא בסוגיות של מדיניות. כלומר למה בכלל התבצעה ההפרטה הזאת והאם היא הייתה נחוצה, כיוון שזה לא תפקידו של המבקר לעסוק במדיניות, אבל אנחנו ועדה של הכנסת, תפקדינו גם לעסוק במדיניות. מה גם שכשמסתכלים על ממצאי דו"ח המבקר, עולות הרבה מאד שאלות בקנה אחד עם השאלה המשמעותית והעקרונית – מדוע ההפרטה הזאת בכלל נעשתה. האם נכון היה להפריט את תע"ש, שהיא חלק כל כך אקוטי ובסיסי בביטחון ישראל.

האם נכון היה להעביר שלל תעשיות ביטחוניות שמגוננות על מדינת ישראל ועל חייה של מדינת ישראל לידי גורם עסקי-פרטי, שעם כל החיבה וההערכה שלנו לחברה הזאת, השיקולים שלה הם עסקיים. איך הדבר יקרין וישפיע על התעשיות הביטחוניות האחרות במדינת ישראל. האם נכון להפקיד חלקים כל כך גדולים מביטחוננו בידי חברה עסקית. איך מדינת ישראל מבטיחה למשל את ההשקעה האדירה שלה במו"פ, שעוברת עכשיו לידי אלביט, איך היא מבטיחה את התמורה על ההשקעה הזאת במו"פ? וגם השאלה הסופית של מה יצא לנו מזה, כי כשאנחנו בודקים את המספרים זה מול זה, לא ברור אפילו מה מדינת ישראל מקבלת ומה היא נותנת והאם מה שהיא נותנת לא עולה על מה שהיא מקבלת. השאלות האלה עולות מכל שורה ושורה בדו"ח.

המבקר כמובן עוסק בכשלים החומרים בפני עצמם, שעליהם דובר רבות ואנחנו נפתח בך, כבוד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בבקשה.
מבקר המדינה יוסף שפירא
אם יתנו לי. כבוד יושבת הראש, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, מכובדי כולם. הייתה איזו שהיא טענה או אמירה שהדו"ח הזה ערך להכין אותו זמן רב, כמעט שניים. מודה באשמה. נכון, זה לקח זמן אולי מעבר לדו"חות רגילים, אבל בנסיבות העניין אני חושב שהתועלת מהדו"ח הזה היא טובה גם בהיבט הכספי וגם בהיבט להשלכות לגבי הפרטות נוספות. אני אקצר בדברים, חצי עמוד ונעבור הלאה אחר כך. ראש החטיבה יוסי ביינהורן יפרט את נושאי הדו"ח והשיקולים שהיו גם בהגעה לדו"ח כזה, אחרי מספר טיוטות. בדרך כלל אנחנו מסתפקים בטיוטה אחת ובדו"ח הזה היו מספר טיוטות.

הפרטת תע"ש נועדה גם להשיג יעדים נוספים וחשובים, חלקם ברמה לאומית, נוכח חשיבות תהליך ההפרטה מבחינה לאומית, ההיקף הכספי הניכר ובעקבות פניות וטענות שהגיעו למשרדי, הוריתי בהתאם למדיניות שקבעתי לפתוח בביקורת תוך כדי תהליך לבחינת תקינות. אציין לטובה כי במהלך הביקורת והממצאים שהצגתי, ביצעו משרד האוצר ומשרד הביטחון שינויים בחלק מהנושאים שהממצאים נגעו להם, כדי לטייב ולשפר את תהליך ההפרטה, כגון ביצוע הרכות שווי נוספות והעלאת מחיר המכירה מהמינימום שנקבע – 1.1 מיליארד שקלים ל-1.8 עד 1.9 מיליארד שקלים.

היה זה לאחר ששלחתי מספר טיוטות ביקורת לתהליך ההפרטה שהצביעו על ליקויים ואף פניתי לשר האוצר לשקול שלא להיכנס למשא ומתן עם אלביט, טרם קבלת טיוטת הביקורת לתיקון הליקויים.

הביקורת בנושא הפרטת תע"ש העלתה סוגיות עקרוניות ומהותיות הקשורות לתהליכי ההפרטה ככלל, לקחים שנדרש ליישמם בהפרטות עתידיות וליקויים במגוון נושאים הנוגעים לתהליך ההפרטה הזה שהתקיים וביניהם קיומו של חשש מהותי שמכירת תע"ש לאלביט תפגע בשוק הביטחוני בארץ, לרבות התעשיות הביטחוניות הממשלתיות, דהיינו התעשייה האווירית ורפאל, שמהוות נכנס משמעותי וחשוב לביטחונה של המדינה ולכלכלתה.

להמשיך? יופי. נשמעה טענה כי הכנת הדו"ח ארכה תקופה ארוכה על ציר הזמן ואבהיר זאת בחריזה. ביקשתי להמתין עם סיום ההפרטה על מנת לבדוק הנושא ולשלוח טיוטא. פניתי לשר הביטחון בוגי יעלון ולשר האוצר מר כחלון. או אז לפני נפתח חלון, המתאים לעבור מכאן לעלון. בשנת 2016 החל דיאלוג בין האוצר לביטחון, בזכותו למדינה גדל ההון.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, אתגרת את כולם. כל אחד יצטרך עכשיו לפתוח בשיר.
מבקר המדינה יוסף שפירא
תודה רבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה לך אדוני המבקר. אתה תצטרך לעזוב אותנו עוד מעט.
מבקר המדינה יוסף שפירא
יש לי פגישה עם השר כחלון, אז אני מתנצל שאני תיכף אצא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, אז תדבר איתו על ההון.
מבקר המדינה יוסף שפירא
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה. תת אלוף במילואים יוסי ביינהורן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד המבקר, בבקשה.
יוסי ביינהורן
אוקיי, כבר אני רוצה להגיד בהתחלה שאני לא אעמוד באתגר שהצבת, אני לא אצליח לפתוח בשיר. אבל אני כן רוצה להודות לצוות שעשה את הביקורת המורכבת הזאת, הלא רגילה במשרד מבקר המדינה. ראש האגף שעסק בזה הוא משה שוחט וסגנו אילן סיגל ואורנית צירקין. כולם נמצאים פה איתנו ועשו פה עבודה חשובה ומסורה, גם אם היא לקחה את הזמן שהיא לקחה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יוסי, אני חייבת להפסיק אותך. אם לרגע הצטיירה כאן אווירה חגיגית שכולנו מברכים על המוגמר - - -
יוסי ביינהורן
לא, על הצוות.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומשבחים את ההפרטה, אין הכוונה לעשות כך ובמהלך הישיבה אנחנו נדון על כשלים וסימני שאלה רבים מאד שעולים מהדו"ח.
יוסי ביינהורן
גברתי, הנאום פה היה למי שעשה את הדו"ח, לא על ההפרטה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, כן. וגם אגב שמדגיש את החשיבות של ביקורת בזמן אמת.
יוסי ביינהורן
נכון. ולכן על זה אני משבח. זו ביקורת לא שגרתית, היא גם לא פשוטה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן. בקיצור השבחים הם למבקר ולא להפרטה.
יוסי ביינהורן
בינתיים. גברתי יושבת הראש, כמו שאת אמרת ומבקר המדינה, המדינה משיקוליה היא, שעליה הבעת סימני שאלה, החליטה להפריט את תע"ש. כלומר, אם אני אתרגם את זה לשפה יותר פשוטה, לקחת נכס שלה חשוב, ביטחוני ולמכור אותו לרוכש פרטי.

אנחנו נכנסנו לשלב שבו כבר יש החלטה כזו וכרגע אנחנו בוחנים, כמו שבוחן מבקר, האם התהליך שנעשה נעשה תהליך תקין. לקחנו כמה מרכיבים משמעותיים, שהם אלה שמרכיבים את התהליך ובחנו אותם, האם הם נעשו בדרך הנכונה.

אני אפרט את הנושאים ואני רוצה לעשות את זה מאד בקצרה, לא בהכרח לפי סדר חשיבותם. הדבר הראשון שמופיע בדו"ח ואנחנו אומרים זה מי שעוסק בתהליך הוא הוועדה למכירת מניות המדינה, שחברים בה מה שקרוי בעגה הממשלתית – נציגי המדינה. אנחנו שואלים שאלה – האם מישהו הגדיר לנציגי המדינה מה בדיוק הסמכות שלהם? האם כאשר צריכה להתקבל החלטה מאד מהותית כמו באיזה מחיר המדינה מוכרת את הנכס שלה, יהיה מי שיוכל להטיל אולי וטו על מחיר מכירה שנניח מתחת לשווי של הנכס. לא מצאנו. יש לפי החוקים לכאורה לחשכ"לית או לחשב הכללי את הסמכות הזאת, אבל הוא לא היה. הוא היה לא רק נציג בוועדה.

מה שאנחנו אומרים צריך לקבוע באופן ברור מי הוועדה, מה הסמכויות שלה ומי יכול להטיל וטו, כדי שלא יקרה מצב שהליך לא תקין ממשיך את דרכו.

מפה אני בא למחיר המכירה. מחיר המכירה הוא דבר מאד חשוב, כי שוב, המדינה מוכרת נכס לגוף פרטי וצריכה לקבל תמורה עבורו. כדי שנדע מה התמורה, צריך גם להעריך את הנכס ולדעת מה הוא שווה. כדי שאני אמכור אותו במחיר הולם, המדינה צריכה לקבל את התמורה. אנחנו מצאנו שאת מחיר המינימום, המחיר הראשוני, מה שקראנו התשלומים הנוספים, שאלה דברים שנשארו מאחורינו, דברים שצריך לשלם עבור תע"ש, נקבעו על פי אינדיקציות, על פי תשובה של הוועדה.

אנחנו אומרים אינדיקציות זה לא שיטה להעריך שווי.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה, אבל היו מעריכי שווי, בהם גם מעריך שווי עם ניגוד עניינים.
יוסי ביינהורן
תיכף. אני הולך לפי הסדר. בהתחלה זה היה אינדיקציות. אחרי האינדיקציות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, אבל בהתחלה לא הייתה כוונה אפילו להביא מעריכי שווי?
יוסי ביינהורן
אנחנו אומרים, ה-1.1 הזה, - - - מחיר, נקבע לפי תשובות גם של רשות באינדיקציה. על זה אנחנו אומרים לא עושים את באינדיקציות. אחר כך עשו הערכות שווי ובחנו האם החברות שעושות את הערכות השווי הן בלתי תלויות ואין להן ניגוד עניינים, מאחר ושוב המחיר הזה הוא מאד חשוב וצריך שהוא יבוא ממקום שבו מי שעושה את ההערכה הזאת הוא בלתי תלוי לחלוטין.

מצאנו שלא כך הדברים ואכן בסופו של דבר הוועדה, הרשות, משרד האוצר התעשתו והחליפו את מעריכי השווי. ופה אני בא למחיר. המחיר כמו שאמרתי התחיל ב-1.1 ובמהלך ההפרטה הגיע ל-1.6. זה הסתיים בהערכת השווי האחרונה - אני מניח שהחשב הכללי שניהל את המשא ומתן יוכל להאיר על זה זרקור - זה 1.8. אנחנו לא אומרים האם זה המחיר האחרון שאפשר להגיע אליו או לא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו לא יודעים שזאת הייתה הערכת השווי. אנחנו יודעים שזה מחיר המכירה.
יוסי ביינהורן
נכון. אנחנו יודעים שבזה זה נמכר. בכל מקרה, פה אנחנו אומרים לעצמנו שהמעורבות בהחלט גמרה להעלאת המחיר. זה היה יכול להיות במחיר נמוך יותר.

מפה אני רוצה רגע לצאת מההפרטה ולהגיד משהו שהוא לא פחות חשוב והוא קשור למשהו שקרה בתהליך ואנחנו מצאנו אותו וזה נושא התמריצים שניתנו למשרד הביטחון לצורך ההפרטה של תע"ש. משרד האוצר ומשרד הביטחון סיכמו ביניהם כי יועבר לתקציב הביטחון כמיליארד שקלים – 980 מיליון, כדי לדייק, ללא קשר לתהליך הפרטה, כך נאמר בהסכם.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה?
יוסי ביינהורן
עוד מעט נשמע.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה, שוחד שיסכימו להפרטה? צ'ופר?
יוסי ביינהורן
נשמע את זה ממשרד הביטחון, אני מקווה, בהמשך.
היו"ר שלי יחימוביץ
אגב, מנכ"ל משרד הביטחון לא הגיע, הוא נמצא בחו"ל, אבל הדחיפות של הדיון הזה הייתה מאד גבוהה לכן קיימנו אותו ואנחנו נקיים דיון נוסף בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון.
יוסי ביינהורן
אמרנו על זה שני דברים. אחד, נאמר שכל מה שקשור להפרטה צריך לעבור דרך תקציב המדינה. במקרה הזה זה לא עבר במה שאנחנו קראנו דרך המלך, דרך תקציב המדינה. לא מדובר בכמה מאות שקלים, מדובר בסכום משמעותי ונאמר גם בהסכם שהוא יכול לשמש לכל הפעילויות של מערכת הביטחון. קרי, בפועל זה תוספת לתקציב הביטחון שלא עוברת בדרך הישרה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז דרך איפה? רגע, רגע, זה מופיע בתקציב המדינה?
יוסי ביינהורן
זה לא מופיע בתקציב המדינה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז מאיפה המיליארד שקלים האלה? איפה הם מוחבאים?
יוסי ביינהורן
אז אני מניח שבהמשך יסבירו לנו.
היו"ר שלי יחימוביץ
מן תיקיות צדדיות. אתה יודע, בשעתו היה מנהג כזה, אני לא זוכרת איך קראו לזה, של תיקיות, משהו שהוא מחוץ לתקציב ואז קיבלנו על-. ההתנתקות למשל מומנה כך ואז קיבלנו על זה הערה מהבנק העולמי והמנהג הזה נפסק. אז אני מבינה שהוא חזר בכסות חדשה.
יוסי ביינהורן
גברתי, אני עובר נושא.
היו"ר שלי יחימוביץ
על כל פנים להדגיש, מיליארד שקלים עברו למשרד הביטחון בלי קשר להפרטה, כדי לרכך את משרד הביטחון - - -
יוסי ביינהורן
כדי להמריץ אותו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
להמריץ אותו שיסכים להפרטה. זאת אומר לכל המחירים שהמדינה משלמת אפשר להוסיף מיליארד שקלים.
יוסי ביינהורן
אני עובר לנושא נוסף שחלק מהאנשים אולי נוטים לתת לו חשיבות משנה, אבל אנחנו חשבנו שהוא מאד חשוב וזו השקיפות של התהליך. שקיפות של תהליך הפרטה. כאשר אני בתהליך של מכירת נכס, או סוג של מכרז, כאשר מתחרים על הנכס הזה כמה חברות, התהליך שנעשה מול החברות הוא תהליך שנעשה לקבלת ההחלטות, שנעשה בוועדה למכירת מניות המדינה, צריך להיות שקוף. מה שמצאנו שהפרוטוקולים, שזה דבר בסיסי בכל תהליך שנעשה בוועדה מהסוג של הוועדה לביקורת המדינה, נחתמו. ושוב, בסוגריים אני אומר, אני לא רוצה לקחת את כל הקרדיט, בין השאר כנראה על ידי זה שהיינו מעורבים, כ-4-5 חודשים אחרי הדיונים. כלומר זה תהליך, זה דברים מאד דינאמיים שקורים.

מצאנו שתוכן הפגישות של מנהל רשות החברות עם נציגי הוועדה, עם החברות המתחרות, כל אחת מהן נפגשו איתן, היו מתועדות בצורה דלה וגם זה עם שגיאות לא מעטות שמצאנו שם, ושוב, עם דברים שנעשו בדיעבד. כלומר זה לא היה בתהליך שקוף. כמובן שאנחנו מדברים על רשות החברות בתקופה של אורי יוגב בראשה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש כאן הרבה מגיבורי הפרשה שלא נמצאים, לטוב ולרע. גם החשכ"לית – מיכל עבדי בויאג'ו, גם מנהל רשות החברות הממשלתיות, גם הממונה על התקציבים, גם מנכ"ל משרד הביטחון. אבל זה לא פרסונאלי. יש כאן את האופן שבו מערכות עובדות ויש המשכיות בממשל תקין.
יוסי ביינהורן
לעניין התיעוד, אני עוד אוסיף, היו פגישות בארבע עיניים בין מנכ"ל רשות החברות למנכ"ל משרד הביטחון, שהם שחקנים מאד מרכזיים בהפרטה. הדיונים האלה או הפגישות האלה לא תועדו. כלומר אף אחד מאיתנו לא יודע מה נאמר שם. כל הדברים שנאמרים בדו"ח הזה הם בהחלט מאד בעייתיים.
העברת תע"ש לנגב היא אחד מהדברים שהממשלה החליטה כהחלטה במסגרת ההפרטה. מכל מה שראינו עד היום, אול יאפשר לעדכן אותנו, אין הבטחה שכל המתקנים של תע"ש יעברו לנגב. רצו להרוויח מזה שני דברים, אחד פינוי אזור רמת השרון היקר באמת והעברה לנגב, עם כל המשמעות שלה, כולל תעסוקה. הדבר הזה לא מובטח.
היו"ר שלי יחימוביץ
נבדוק את זה.
יוסי ביינהורן
נמצא פה נציג אלביט. ראיתי גם איזו תגובה, אני מניח שהם יגיבו לכך.

אני רוצה לסיים בנושא ששוב, היה לנו קשה לעסוק בו, אבל הוא קרה וזה האמירה החמורה שמנהל החברות, צריך להבין, זה מנהל רשות החברות שמנהל את ההפרטה, זה לא מישהו כללי בתהליך, שמופיע במקום החשוב הזה שנקרא דירקטוריון תע"ש ואומר שם אמירה כנגד משרד הביטחון ומנכ"ל משרד הביטחון, על זה שמבטיחים לאלביט הבטחות מהצד. כל מי שקורא את האמירה הזאת ושמענו אותה בהקלטות, היא חד משמעית. אף אחד לא יכול להכחיש אותה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר שיתנו מחיר גבוה והם כבר יפצו על המחיר הגבוה.
יוסי ביינהורן
אחר כך, כן. דבר שללא ספק בעת אמירתו נחשב כאמירה חמורה שעושה שני דברים. אחד, או שהיא פוגעת בתהליך ההפרטה ואי אפשר אולי להמשיך אותה; או שהיא עושה עוול מאד חמור למנכ"ל משרד הביטחון אם היא לא נכונה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה המסקנה?
יוסי ביינהורן
אז ככה, אנחנו בדקנו את כל הגורמים. מה שקרה זה שכל הגורמים הכחישו מכל כיוון, כולל אורי עצמו, שאמור היום אני לא יודע על זה שמשרד הביטחון והמנכ"ל מציעים מהצד. אז למה אמרת? אמירות של הוצא מהקשרו ואמירות אחרות.

בסופו של דבר אנחנו אומרים על זה מאחר שגם היועץ המשפטי לממשלה לא חשב שצריך לפתוח בחקירה פלילית והוא גם קיבל את הטיוטות, אמרנו שהאמירה של אורי יוגב היא אמירה בלתי אחראית, היא אמירה שיש בה, היה בה - - - לעצור את ההחלטה ואז הוא היה צריך לעשות את זה בעצמו; או לפגוע במנכ"ל משרד הביטחון, שהוא הדבר שאחרי שהוא מכחיש ברור שהוא לא היה.

דברד נוסף גם לא אותרנו את הדירקטוריון בלי אמירה, כי בכל זאת, גוף כמו דירקטוריון של תע"ש, ששומע אמירה כזאת, היינו מצפים ממנו, לפחות מחברי הדירקטוריון, מיושב הראש, ושוב - - -, שייכנסו את עצמם לאיזו שהיא חשיבה מה עושים עם האמירה הזאת. מה החובה שלנו לגבי הדיווח על אמירה כזאת. כל הדברים לא נעשו. התשובות נמצאות בתוך הדו"ח.

שורה תחתונה ואני פה סיימתי. הדאגה כפי שהביע אותה המבקר בדברים שלו, מהדברים שעולים בדו"ח שלנו, היא הדאגה ליום שאחרי, שהיא דאגה חשובה, שאולי עכשיו צריך לטפל בה וזה עתיד לתעשיות הביטחוניות והם יציגו אני מניח גם פה. זה דבר מאד מאד חשוב לעשות. תודה רבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, תודה. כמובן שיש עוד פרקים רבים אחרי בדו"ח, אבל אני מניחה שהמשתתפים כאן קרו את הדו"ח ומכירים אותו.
יוסי ביינהורן
כן, אני דיברתי על חלקים.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה אדוני המבקר. חברי הכנסת, אתם רוצים לפתוח וגם להציג בהזדמנות זאת כמה שאלות לדוברים הבאים, שאנחנו נפנה אליהם לפי סדר?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני מעדיף לשמוע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אני רוצה לשמוע את התשובות לדו"ח לפני.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, בסדר גמור. אנחנו נפתח עם החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו.
יעקב עמידרור
אם אפשר, אני בעשר, בגלל מחויבות קודמת חייב לזוז.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אתה יודע מה, אני מקבלת, בסדר גמור.
יעקב עמידרור
אני הודעתי מראש.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, כן, לא התכוונתי לעקב אותך אחרי 10, אבל בוא באמת נפתח איתך, אלוף במילואים יעקב עמידרור. אתה מונית לבדוק את תקינות הליך ההפרטה בדצמבר 2016. נציג אותך בשלל תאריך – לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ראש חטיבת המחקר באמ"ן, מזכיר צבאי לשר הביטחון וכן הלאה וכן הלאה. אז בבקשה.
קריאה
בשביל איל אני אגיד מפקד המכללות הצבאיות.
יעקב עמידרור
טוב, אני נפגשתי בתע"ש פעמיים. פעם אחת בתפקידי כראש המטה לביטחון לאומי, הטיל עלי ראש הממשלה לאחר משא ומתן שנגמר באי חתימה. זה 11 שנות ניסיון להפריט את תע"ש. ביקש שאפריט את תע"ש וניגשנו למלאכה והתוצאה הייתה החוק שעבר בכנסת חודש לאחר סיום תפקידים, אבל אני לוקח עליו את מלוא האחריות.

פעם שנייה כשבשנת 2016 התקשר אלי מנכ"ל משרד הביטחון, אמר תשמע, אנחנו תקועים, סיכמתי עם מנכ"ל משרד האוצר שתבוא ותבדוק, תגיד לנו מה לעשות הלאה. אלה הפעמיים שנתקלתי בתע"ש.

ברוח דבריו של המבקר, התבקשתי להפריט ועבדתי לזאת התכלית. לא שאלתי אם המדיניות נכונה, אם כי בדיעבד זו דעתי עתה. מעולם לא חשבתי שצריך לעבוד לטובת הביקורת והמבקרים ולא שיניתי דעתי בעקבות הערות המעירים. תפקיד הרשות המבצעת לבצע ולא כל הזמן לשפר את הצבע. זאת תפיסת עולמי באופן עקרוני. אם רוצים בצורה שירית, אז בצורה שירית.

תע"ש הייתה מפעל מדמם. כשאני קיבלתי לידיים את פקודת ההפרטה, תע"ש הייתה מפעל שאם לא היו מפריטים אותו היה צריך להחליט, או שהמדינה תשקיע בו כל חודש מיליונים – תיכף אני אספר איך אני יודע – או שלא יהיה מפעל. כי הייתי צריך להתקשר לוועדה, אני לא זוכר כבר למי בכנסת, להגיד תאשרו להם עוד הפעם, לאגף התקציבים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני הייתי שם. אני הייתי בוועדת הכספים, הגעתם אלינו, ביקשתם בכל פעם תוספות.
יעקב עמידרור
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל היו לזה עוד היבטים.
יעקב עמידרור
בוודאי. יש הרבה היבטים. ברמת ביטחון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הייתה גם תחושה שמייבשים את תע"ש על בסיס שיפוטי.
יעקב עמידרור
אז אני חושב שזה לא נכון, אבל ברמת ביטחון לאומי תמיד יש יותר מהיבט אחד. אני אומר איך זה נראה. תע"ש הייתה מפעל מדמם שלא הייתה לו זכות קיום. כל העולם, לא אנחנו, כל העולם הולך לאינטגרציה של פחות ופחות חברות שעוסקות בביטחון, החברות הולכות וגדלות ולא הולכות וקטנות. בכל העולם, לא רק אצלנו. יש לפני הרבה מאד שנים ועדה של אלוף במילואים משה פלד, שישב בלי לעסוק במשהו קונקרטי ואמר מדינת ישראל צריכה ללכת באופן עקרוני והוא לא עסק במשרד מסוים. לכן זה נקי מכל שיקול פרטני, למצב שבו היו לה שני מפעלי ביטחון גדולים, ממשלתיים ומפעל אחד פרטי. הוא אמר שזאת צריכה להיות האסטרטגיה של מדינת ישראל.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי אמר את זה?
יעקב עמידרור
אם אתם ניגשים לשאלת הפרטת תע"ש בלי לקרוא את הדו"ח של משה פלד, שהיה הבסיס העקרוני לכל התהליך. הוא היה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. בסדר, לא מדובר בעשרת הדיברות שירדו מהר סיני.
יעקב עמידרור
לא בעשרת הדיברות. שום דבר הוא לא. תראי, הרי לי לא צריך להגיד, חוץ מעשרת הדיברות שום דבר הוא לא עשרת הדיברות, אז בטח לא צריך להגיד את זה לי.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל בוא - - -
יעקב עמידרור
אבל לא, לא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שנייה, רגע.
יעקב עמידרור
לא, לא. חשוב להבין שזה היה על בסיס של אסטרטגיה שנקבעה על ידי ממשלת ישראל, בלי קשר למפעל ספציפי לפני הרבה מאד שנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אין חולק.
יעקב עמידרור
אוקיי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אין חולק על זה ואני רוצה לומר עוד דבר. הפרטה זה עניין אידיאולוגי, זה לא עניין מדעי. אז מהרגע שממשלה, וזכותה – אם זאת האידיאולוגיה שלה להפריט תשתיות, להפריט מפעל שאחראי על מרכיב כל כך גדול מביטחון המדינה. יצאנו לדרך. לי יש ויכוח על זה, אבל אני מבקשת ממך להתייחס עכשיו לא לרעיון שעומד בבסיס העניין, אלא באמת לשורת הקשיים - - -
יעקב עמידרור
כן, אבל אי אפשר להבין את התהליך בלי להבין מאיפה באנו. באנו מזה שיש מפעל שכל חודש צריך לפנות לכנסת לבקש כסף, למשרד האוצר לבקש כסף. כולם מסכימים שיש בו עודף כוח אדם ולא ברור אם זה חצי או שליש.
היו"ר שלי יחימוביץ
אפשר לעשות רפורמה, לא חייבים - - -
יעקב עמידרור
אי אפשר. אפשר לדבר על רפורמה. עובדה שאחר כך - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אפשר היה למזג עם רפאל ועם תעשייה אווירית, כמו שהיה רעיון כזה.
יעקב עמידרור
גברתי חברת הכנסת עובדה. קודם כל נשיא רפאל בזמנו, יושב ראש מועצת המנהלים של רפאל בזמנו אמר שהוא לא רוצה לקנות את תע"ש. הציעו לו לקנות את תע"ש, הוא אמר אני לא רוצה לקנות את תע"ש. אז זה קל להגיד, אבל בזמנו, לא חשוב שאחרי זה חשבו אחרת, בזמנו הציעו לו לקנות את תע"ש והוא אמר אני לא קונה מפעל עם כזאת תרבות עבודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
איך קרה שנשארנו בסוף עם קונה יחיד במכרז ש - - -
יעקב עמידרור
משום שהכסף שהמדינה הציעה – לעניות דעתי, לא בדקתי, כי לא דיברתי עם כל המציעים. דיברתי רק עם עוד מציע אחד והוא נתן לי להבין שמחיר המינימום של המדינה – הוא לא אמר לי את זה באותן מילים – אבל הוא נתן לי להבין שמחיר המינימום של המדינה, נוכח הסיכונים שהוא רואה, הוא לא ישקיע כל כך הרבה כסף. אבל דיברתי רק עם אחד המציעים, לא דיברתי עם כלום.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, זה כתוב בדו"ח.
יעקב עמידרור
כן, דיברתי רק עם אחד.
היו"ר שלי יחימוביץ
ובכל זאת, כשאתה נקראת לדגל, מה מצאת ומה תיקנת?
יעקב עמידרור
כשנקראתי לדגל בשנת 2016, אמרתי קודם כל תביאו לי את דו"ח מבקר המדינה, בשביל שאני אדע מה לא בסדר. קיבלתי את התשובה הבירוקרטית הכי לא חכמה בחיי. אמרו לי אתה לא יכול לקרוא את הדו"ח. היות והדו"ח הזה לא סופי, אתה לא יכול לקרוא אותו.
היו"ר שלי יחימוביץ
את הטיוטא לא קיבלת לידיך?
יעקב עמידרור
לא, לא. אמרו לי שמבקר המדינה אוסר עלי לקרוא אותו.
היו"ר שלי יחימוביץ
עד לעצם היום הזה? הוא לא קיבל את הטיוטא?
יוסי ביינהורן
אני - - -
יעקב עמידרור
אז אני אמרתי אם ככה, יוסי, חבל, חבל, תגיד אחרי זה את דעתך.
יוסי ביינהורן
לא, לא, אתה אומר משהו שהוא לא - - -
יעקב עמידרור
יוסי, תגיד את דעתך אחר כך. אני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זו לא דעתו, רגע, סליחה.
יעקב עמידרור
לי לא נתנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
עמידרור, רגע, רגע, זה לא עניין של דעה. אני שואלת האם הם לא נתנו את טיוטת הדו"ח?
יוסי ביינהורן
תראי, יש פה את שלושת האנשים שעסקו. מי פנה אלינו ואיזו תשובה הוא קיבל?
יעקב עמידרור
מי שפנה, אני הבנתי דרך סגן היועץ המשפטי שלמשרד הביטחון, הוא אמר לי אין לך אישור לקרוא את הדו"ח, מבקר המדינה לא מאשר.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה נשמע אבסורדי לחלוטין.
יוסי ביינהורן
אנחנו לא מכירים את זה.
יעקב עמידרור
נכון, אז מה עשיתי?
היו"ר שלי יחימוביץ
גם הטיוטא הזאת עברה מיד ליד וכולם ראו אותה, העירו עליה.
יעקב עמידרור
היות ולא רציתי שזה יהיה מצווה בעבירה, אז אמרתי אוקיי, תנו לי את התשובות שלכם לדו"ח מבקר המדינה, מהתשובות שלכם אני אבין מה הדו"ח.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. זה נשמע אבסורד.
יעקב עמידרור
ואת הדו"ח לא קראתי. קראתי את התשובות שלהם, הבנתי מה הבעיות. ואני אומר לכם, אחרי שקראתי את כל הניירות של כולם, ובאמת, אלי בשמיים, אין לי שום אינטרס בעניין הזה, כמעט והיה לי, כי שנתיים אחרי שעזבתי את התפקיד פנה אלי מישהו מאלה שרצו לקנות והציע שאני אהיה יועץ שלו לענייני קניית תע"ש. אמרתי לו היות ואני הבאתי את החוק להפרטה, אני לא אגע בתע"ש עם מקל של 200 מטרים באופן - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בכל זאת, עכשיו בוא ניגש לעניין.
יעקב עמידרור
קראתי את כל הניירות והגעתי לשלוש מסקנות. אחת, צריך להמשיך את התהליך. רצוי שאם מישהו יכול להציע ורוצה להציע ואפשר להביא אותו להציע, אז שיציע עוד, אבל אם לא, ללכת על מועמד בודד ולנהל משא ומתן קשוח על מנת להשיג מחיר יותר טוב למדינת ישראל.

שנית, אחרי שקראתי את כל הניירות ואת כל האשמות, לא שמעתי את ההקלטה, אבל קראתי את הטקסט של מה שאומר אורי יוגב, אני חשבתי שאין שם שום דבר פלילי, אבל בשביל לנקות את השולחן אמרתי תוציאו את אורי יוגב מהתהליך, תעבירו אותו לחשב הכללי. בדיוק התחלף החשב הכללי, אמרתי בשביל לנקות את זה לגמרי, תוציאו את אורי יוגב מהתהליך, תעבירו את זה לחשב הכללי וככה הצעתי התקבלה.

הדבר השלישי, הגעתי למסקנה שיש בסוף בעיה אחת, שאם אתם שואלים אותי במה צריך להתעסק באמת, זה לא בכל הרכילות שנשמעה פה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מי מדבר על רכילות? איך אתה מאשים את המבקר בעיסוק ברכילות?
יעקב עמידרור
זה מה שאני אומר, לעניות דעתי הבלתי קובעת. לעניות דעתי הבלתי קובעת יש פה בעיה אחת. תראו, בסוף בסוף בסוף נוצר מצב שבו אמנם הדברים האסטרטגיים של מדינת ישראל הוצאו מתע"ש ונשמרים ברשות המדינה, אבל הצירוף של תע"ש אל תוך אלביט יוצר מצב שמול כוחות היבשה, לא מול צה"ל-. בסוף אם מסתכלים על תקציבים של משרד הביטחון, שליש פחות או יותר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מול כוחות היבשה, כן, תשלים את המשפט.
יעקב עמידרור
שנייה, אני אעשה אותו יותר עמוק רגע. מול משרד הביטחון, שליש הולך לרפאל, שליש הולך לתעשייה האווירית, שליש ילך לאלביט פלוס תע"ש, בגס. מול כוחות היבשה אלביט הופך להיות מונופול חזק ביותר. בסוף איפה הבעיה?
היו"ר שלי יחימוביץ
שם זה 40% בערך.
יעקב עמידרור
אולי אפילו יותר.
היו"ר שלי יחימוביץ
יותר מ-40%?
יעקב עמידרור
אולי אפילו, מול כוחות היבשה. יותר.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, כן, אני מבינה. הבנתי. שליש, שליש, שליש, אבל מול כוחות היבשה זה יותר מ-40%.
יעקב עמידרור
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
כמה, 50%?
יעקב עמידרור
לא יודע, לא ספרתי, אבל זה יהיה-. עזבי, מונופול חזק. דרך אגב, כבר היום - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מונופול פרטי, כן?
יעקב עמידרור
כן, כן, כן. זה לא- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה כן, זה חברה עסקית.
יעקב עמידרור
נכון, אבל בסוף אנחנו רוצים שגם התעשייה האווירית וגם רפאל יהיו חברות עסקיות ואנחנו דורשים מהדירקטוריון שלהן ומההנהלה שלהן להתנהג כחברות עסקיות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, אז מה עושים?
יעקב עמידרור
ואחת הבעיות הכי גדולות של תע"ש זה שהיא לא התנהגה כמו חברה עסקית ולכן היא דיממה, כמו שהיא דיממה. במדינת ישראל בסוף בגלל שאנחנו קטנים, חיל האוויר עובד-. אני אקח נושא שכולם מכירים אותו: טילים. אם רוצים היום טילים במדינת ישראל, טילים גדולים, אין שום תעשייה אחרת חוץ מאשר תעשייה אווירת. אין היום. למה? נוצר ברבות הזמנים. אם רוצים היום טילי נ"מ במדינת ישראל, לא יעזור שום דבר, זה רפאל.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה ברור. איך מתמודדים עם זה?
יעקב עמידרור
איך מתמודדים עם זה, לדעתי זאת השאלה העיקרית. לעניות דעתי התמונה שנראית היא לא תמונה מלאה. למה? כי שלוש התעשיות האלה תלויות בהנהון ראש אחד של פקיד בינוני במשרד הביטחון – האם הן יכולות לייצא או לא. ולכן זה נכון שיש תלות של משרד הביטחון בהן כמונופול, אבל בסוף הן, בשביל החיים שלהן, תלויות בהנהון של משרד הביטחון.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אין ספק שהרוכש האמריקאי - - -
יעקב עמידרור
לא, לא רוכש, הוא מאפשר להם לייצא. אם הוא אומר להם לא, הן לא יכולות לייצא והחברות האלה, ככל שהן מייצאות יותר הן מוצלחות יותר. אם את רוצה להבין אם החברה בסדר או לא, תסתכלי כמה היא מייצאת וכמה לצה"ל. אחת הבעיות הגדולות של תע"ש שהיה לה אחוז גבוה של צה"ל. פחות מדי ייצוא.
היו"ר שלי יחימוביץ
עמידרור, אתה תרשה לי מדי פעם בכל זאת לנהל את הדיון.
יעקב עמידרור
אני רק אגמור את המשפט. לכן זה נכון שמשרד הביטחון עומד מול מונופול, אבל זה נכון שהמונופול הזה תלוי בקו החיים שלו במשרד הביטחון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, עכשיו זה מונופול שלעתים מאד קרובות, עוד לפעמים לאורך כל הקצה, מהמחשוב ועד מה שקורה בתוך הנגמ"ש, הוא שולט על כל השרשרת הזאת ואין ספק שהוא גם ספק יחיד ברוב מכריע מהמקרים. אתה אומר מול כוחות היבשה קרוב ל-50%.
יעקב עמידרור
אולי יותר אפילו.
היו"ר שלי יחימוביץ
אפילו יותר מ-50%?
יעקב עמידרור
אולי אפילו יותר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי.
יעקב עמידרור
צריך לבדוק בדיוק.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, אז בין 50% ל-60% מונופול על כוחות היבשה?
יעקב עמידרור
אני לא רוצה להגיד מספר. תבדקו. אני לא יודע להגיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אמרתי בערך. אז מי - - - ואיזה מנגנון כאן הובטח שהמחירים לא יהיו מטורפים פתאום? זה ספק יחיד.
יעקב עמידרור
תראו, עוד הפעם. כשצה"ל בא לקנות עכשיו טילי אוויר-אוויר הוא עומד מול ספק יחיד. רק רפאל במדינת ישראל יודע לעשות את זה. כאשר מדינת ישראל באה לקנות טילי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל יש הבדל בין חברה ממשלתית לחברה עסקית, שכל האינסנטיב שלה זה לעשות רווחים, נקודה. ואם היא ספק יחיד והיא מונופול, כמו שאתה עצמך מתאר, איך אנחנו מתגוננים מפני הצרכים הפיננסים של המונופול הזה?
יעקב עמידרור
אז אמרתי שני דברים. אחד, גם החברות הממשלתיות, אנחנו רוצים שתתנהגנה כמו חברה עסקית.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, אבל יש לך שליטה עליהן. הן לא יכולות לעשות מה שמתחשק להן.
יעקב עמידרור
הן יכולות לעשות מה שמתחשק להן, אלא אם כן תחליפי את הדירקטוריון. תלכי לאקט קיצוני, תאמרי אתם לא מורידים את המחיר, אני מחליפה את הדירקטוריון. וזה לא קרה אף פעם בתולדות מדינת ישראל.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, הצבעת על בעיה. איזה מנגנונים יש בתהליך ההפרטה שמאפשרים להתגבר על הבעיה הזאת?
יעקב עמידרור
בתהליך ההפרטה אין - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז מה?
יעקב עמידרור
אבל המנגנון שקיים אחרי תהליך ההפרטה, אמרתי, בסוף אלביט עכשיו, נגיד שהיא לוחצת באיזה שהוא מקום בצבא, בצבא ועכשיו זה מגיע למשרד הביטחון והיא צריכה לייצא למדינת אוריגידמיה. אומר פקיד בינוני במשרד הביטחון אנחנו בודקים את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
תעלה מחירים לא ניתן לך לייצא.
יעקב עמידרור
הוא לא יגיד ככה. לא סוחטים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני משוכנעת שזה מה שיקרה.
יעקב עמידרור
לא, תראי, גם אני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בסוף החברות האלה, עם המנגנונים המשפטיים הבין לאומיים שלהן, מכריעות לעיתים קרובות מדי את מנגנוני המדינה.
יעקב עמידרור
אני מציע שתבדקי האם יש פעם אחת שחברה פרטית תבעה את משרד הביטחון וזכתה במשפט.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא קשור לתביעה, זה הפוך.
יעקב עמידרור
זה מה?
היו"ר שלי יחימוביץ
זה הפוך. זה כמו שמדינת ישראל, בנושא מתווה הגז, לא הולכת להליכים משפטיים מול הספקיות גם כשהן מפרות את ההסכם, כי באים ואומרים לנו מה, אנחנו ניכנס עכשיו לתהליכים של בוררות בין לאומית ומשפטיים, ולהם יש את המשפטנים הטובים ביותר בעולם. הרי בסוף במאזן הכוחות זה ככה. הכסף מדבר.
יעקב עמידרור
קודם כל אני חושב שזה שיקול, אם אנחנו הולכים להפסיד במשפט נגד תעשיות הגז – וזה לא העולם שלי – אבל אם הולכים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל גם שם זה יהיה שיקול.
יעקב עמידרור
באמת לא כדאי להיכנס למשפט, זה נשמע לי הגיוני.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל גם שם זה יהיה שיקול. היא הנותנת.
יעקב עמידרור
תראי, החיים הם אלביט לא יום ולא יומיים. אני יכול להגיד לך מה אמר לי מנכ"ל משרד הביטחון. הוא אומר לא הייתה פעם אחת שפנינו לאלביט וביקשנו ממנה עזרה מחוץ למערכות השונות ואלביט לא נענתה מיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני לא מאמינה שאתה נותן לי את התשובה הזאת.
יעקב עמידרור
לא, אני אומר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבינה שאלביט בחורים נחמדים מאד.
יעקב עמידרור
לא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל ככה לא מפריטים נכס מדינה, בלסמוך על אותם חברה טובים והם יהיו בסדר כי הם היו בסדר.
יעקב עמידרור
לא, עוד הפעם, אם מישהו אחר היה מוכן לשלם בשביל זה, גם כן. אני אומר בסוף במדינת ישראל לא יעזור שום דבר. צדק משה פלד – מדינת ישראל – אני אומר לכם, זה תהליך עולמי. תסתכלו מה קורה בתעשיית הביטחון בארצות הברית. קודם כל כמעט כולה פרטית. והדבר הכי חשוב, הם כל הזמן מתמזגים. למה? עומד מאחורי זה משהו מאד עמוק.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה לא עונה לי על השאלה.
יעקב עמידרור
אני עונה לך, כי אין ברירה. בסוף זה צריך ללכת - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בזה שתגיד לי שזה ככה, אני אביא לך מקומות אחרים שזה לא ככה.
יעקב עמידרור
תראי לי. בבקשה, תראי לי. אין מקומות אחרים. אין מקום בעולם, בכל העולם, זה כבר העולם שלי, אין מקום בעולם שבו תעשיות ביטחון מתפצלות. בכל העולם תעשיות ביטחון מתאחדות. תראי לי מקום אחד שהן מתפצלות.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל יש לך בארצות הברית, לשם דוגמא, הגנות אחרות לגמרי על התעשיות הביטחוניות. למשל יש העדפה על פי חוק של תעשיות ביטחוניות מקומיות ובכלל של כוחות הביטחון במכרזים. למשל. דבר שלא קיים אצלנו. קיים ב-15%, קיים בטקסטיל בגלל - - -
יעקב עמידרור
את רוצה שיהיה אצלנו כזה דבר? דרך אגב, לא צריך - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
חוק שאני חוקקתי. אתה מתחיל לעשות השוואות ואתה לא גומר.
יעקב עמידרור
לא, לא, לא. מה שאני אומר זה, תראו, יש בסוף - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל עמידרור נו, רק תן לי תשובה.
יעקב עמידרור
אין. בהפרטה אין לזה תשובה מלבד - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה חמור ביותר מה שאתה אומר.
יעקב עמידרור
יכול להיות.
היו"ר שלי יחימוביץ
הייתי בטוחה שתגידו יש לנו הסכם שככה וככה וככה. אני מקווה שהחשכ"ל יוכל להאיר את עיני.
יעקב עמידרור
אני חושב שבהפרטה שממילא אני אומר, אלביט כבר היום מוכרת מאד מאד גדולה לכוחות היבשה, לא יעזור שום דבר. היא זכתה במכרזים בצורה חוקית ואין לי חלק ונחלה באלביט. אני אפילו לא מחזיק שום מנייה של אלביט. אין לי שום אינטרס באלביט.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, הבנתי, כן.
יעקב עמידרור
אלביט כבר היום היא כוח מאד חזק מול כוחות היבשה בגלל החלטות קודמות ובסוף בסוף בסוף המונופול הזה תלוי במשרד הביטחון יותר מאשר משרד הביטחון תלוי בו.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, אני מאד מודה לך על הדברים האלה.
יעקב עמידרור
על לא דבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
החשב הכללי.
יעקב עמידרור
דרך אגב, רק הערה אחת.
היו"ר שלי יחימוביץ
בקצרה.
יעקב עמידרור
לא היה צריך לשחד את משרד הביטחון. משרד הביטחון היה מאד מאד מאד בעד הפרטת תע"ש.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. אז הם קיבלו מהם מיליארד שקלים מתנה סתם.
יעקב עמידרור
כן, צריך לבדוק מאיפה הגיעו המיליארד שקלים האלה, אבל לא היה צריך לשחד אף אחד.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר. תודה רבה. רוני חזקיהו, החשב הכללי באוצר, בבקשה.
רוני חזקיהו
בוקר טוב. קודם כל אני שמח על הסדר הכרונולוגי שעמידרור דיבר לפני, כי אני בדיוק נכנסתי אז – הוא האשם – אני נכנסתי אז לנושא הזה של משא ומתן מול אלביט. בעצם לאחר קבלת הדו"ח מעמידרור, החליטו גם במשרד הביטחון ויותר מאוחר בוועדת המכרזים, להמשיך את המשא ומתן מול אלביט כמתמודד יחיד והיטלו עלי את המשימה לנהל את המשא ומתן הזה מולו.

על מנת לבצע את מלאכתי טוב, אני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שזה לא היה התפקיד של קודמתך?
רוני חזקיהו
לא. יש ועדת מכרזים, כפי שהוזכר פה, שעוסקת ב - - -
יעקב עמידרור
אני המלצתי לעשות את ההחלפה.
רוני חזקיהו
במכירת מניות המדינה ובעקבות בעצם טיוטת הדו"ח ועם מעורבות המבקר, כפי שתואר פה, למעשה זה נעצר וכתוצאה מכך ביקשו לחשוב מה עושים והגענו למצב הזה, שבו בעצם פנו אלי וביקשו שאני אקח את הנושא הזה עלי. גם הנושא הזה עבר כמובן בוועדת המכרזים כהחלטה וזה גם היה האינטרס של הלקוח, שהוא משרד הביטחון לצורך העניין.

כדי לקחת על עצמי את העניין, אני לקחתי פסק זמן והחלטתי לבדוק האם אני יכול לקחת את זה על עצמי ומה אני צריך לעשות כדי לעשות את זה. אז א' קראתי את דו"ח מבקר המדינה, את טיוטת דו"ח מבקר המדינה. כן הייתה לי נגישות לטיוטא וקיבלתי אותה והיא הייתה אצלנו במילא - - -
מבקר המדינה יוסף שפירא
לא הייתה בעיה.
רוני חזקיהו
לא הייתה בעיה. גם קיבלנו את הכל ועברתי על הטיוטא. אחר כך ישבתי ודיברתי עם מספר גורמים.
היו"ר שלי יחימוביץ
דאגת ממה שראית בטיוטא?
רוני חזקיהו
לא. אני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כי הטיוטא הייתה הרבה יותר חמורה מהדו"ח.
רוני חזקיהו
לא, אני לא הייתי בקטע של דאגה. אני רק רציתי להבין מה הם הדברים המהותיים שמוזכרים בדו"ח ויש בו הרבה פרטים והדברים הפיקנטיים פחות עניינו והדברים של העבר פחות עניינו. אלא מה, בתוך הדו"ח יש משהו שיש לו השלכות לגבי העתיד, אני חושב שהן אלה ההערות שהן יכולות לקחת אותנו קדימה במשרד ומתן בצורה יותר טובה, על מנת להגיע לתוצאה שנגיע.

הדבר השני הוא שישבתי עם גורמים רבים אחרים, החל ממשרד הביטחון כדי להבין מה צורכי הביטחון של המדינה ברמה הזאת. זאת אומרת זה מתייחס טיפה – ואני ארחיב בהמשך – לגבי כל הסיפור של ההתמודדות מול תעשייה פרטית כספק חשוב ומרכזי, במיוחד עם כל מה שקשור לנושא היבשה.

אחר כך אני ישבתי עם ועדת החוץ והביטחון פעם או פעמיים בנושא הזה, כדי להבין ולקבל מהם את התובנות שלהם. המשכתי בזה שביקרתי בתעשייה האווירית וישבתי איתם, גם להבין מה זה תעשייה אווירת וגם להבין מה דעתם על הסיפור הזה של ההפרטה. ישבתי עם רפאל באותה מידה גם כן, גם ביקרתי, גם ראיתי, גם נפגשתי.

ישבתי עם תע"ש, הייתי בביקורת בתע"ש, ישבתי עם הנהלת תע"ש, עשיתי סיור, הבנתי מה הם חושבים על העניין הזה. ישבתי עם תומר מה שנקרא וגם מהם הבנתי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רק שנבין, תומר לא כלולה בהפרטה.
רוני חזקיהו
תומר לא מופרטת, אבל זה אחד הנושאים המרכזיים, אם לא המרכזי שבהם, שהטריד את התעשיות הביטחוניות, כי - - -
קריאה
לא, תומר לא תופרט לעולם.
רוני חזקיהו
גם תומר לא הופרטה וגם לא תופרט, אבל היה שם סעיף שאפשר שבעצם במשך 13 שנה נדמה לי, תעשייה צבאית, תע"ש תחת אלביט בעצם אמורה לנהל את תומר וגם את המשא ומתן מול החברות הביטחוניות האחרות וזו סוגיה שהייתה הערה כזו. זה בא מכיוון כל התעשיות ולקחתי את זה כמובן בחשבון. ישבתי עם משרד האוצר, ישבתי עם רשות החברות כמובן ואחרי שישבתי עם כולם, אז הבנתי שבעצם – כולל מבקר המדינה, שישבתי גם איתו – ורציתי להבין האם בעצם יש התנגדות להמשיך בתהליך הזה, תחת זה שאני ככה מנסה לעשות את הטוב ביותר, כמובן בעניין הזה.

אני חושב שבסופו של דבר ניתנה ברכת הדרך, אם אפשר לקרוא לזה כך, ואף אחד לא הביע שום צעד של מחאה או מניעה למה שהוטל עלי לעשות. מפה אני התחלתי ואז נתתי את הסכמתי ואז התחלנו את זה.

הסוגיה שעמדה בפני היא הבעיה של ניהול משא ומתן מול מתמודד יחיד שזאת סוגיה לא פשוטה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל לפני כן, ברשותך, אני רוצה לשאול שאלה אינפורמטיבית אחרת. אורי יוגב הביא בשעתו שלוש הערכות שווי. הן היו די נמוכות, הן דיברו 1.1 מיליארד - - -
קריאה
ממש לא. לא, זה לא נכון.
רוני חזקיהו
לא, זה לא נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז תתקנו אותי.
רוני חזקיהו
אני אתקן, אוקיי. אני אתייחס.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, אז שאלה אחרת. החשכ"לית דאז אמרה שהערכות השווי האלה נמוכות מדי והיא קבעה הערכה כללית שזה לפחות 2 מיליארד שקלים.
רוני חזקיהו
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
עכשיו השאלה שלי היא כזאת: האם מאז, מה שלא מופיע בדו"ח המבקר, האם יש בידיך הערכות שווי חדשות?
רוני חזקיהו
כן, כן, כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, אז ספר לנו עליהן, זה מעניין.
רוני חזקיהו
עשינו הערכות שווי. אני אגיע לזה, זה בדיוק הנקודות שבהן החלטתי איך אנחנו לוקחים עכשיו את הנושא הזה. אבל קודם כל ב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
סליחה, לא שלוש החברות הקודמות.
רוני חזקיהו
שלוש חברות קודמות מתוך ארבע.
היו"ר שלי יחימוביץ
שנתנו הערכת שווי?
רוני חזקיהו
אחת נפסלה ומתוך שלוש ביקשנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
פרומתאוס נפסלה.
רוני חזקיהו
בכל זאת עבר זמן קודם כל והיו שלוש חברות שהיו - - - אף אחד לא - - - לגבי החברות האלה. זה חברות מובילות בתחום ה - - - וזה לא סתם חברות ואלה החברות גם כן ועבר זמן - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
והן נתנו הערכת שווי חדשה?
רוני חזקיהו
כן, כן, שלוש חברות.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. אותן חברות, חוץ מזאת שנפסלה.
רוני חזקיהו
לקחו את הנתונים החדשים ועל בסיס הנתונים החדשים, בכל זאת עבר זמן, דו"חות אחרים וכן הלאה, ועל בסיס זה נתנו הערכות שווי.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה היו הערכות השווי החדשות?
רוני חזקיהו
אני אתייחס לזה, ברשותך. רק עוד מילה הקדמה ואני אקצר. הבעיה הייתה שהיה ברור שיש בעיה לנהל משא ומתן מול מתמודד יחיד, כי בעצם אין לך אפשרות ל - - - ובעצם האסטרטגיה הייתה דבר מאד פשוט, שאני לא קיבלתי מנדט למכור את תע"ש לאלביט. קיבלתי מנדט לנהל משא ומתן כשברירת המחדל היא לא למכור בכלל ואז להחזיר את המנדט למי ששלח אותי ושהוא יחליט מה הוא עושה ומה שהוא עושה הוא יכול לצאת במכרז חדש, הוא יכול להחליט שהוא לא מפריט. הוא יכול להחליט שהוא מפזר את תע"ש בין רפאל והתעשייה האווירית וכן הלאה.

אז לכן מפה יצאתי, כי זה האיום היחידי שבאמצעותו יכולתי. אז זה הסיפור.

לתחילת המשא ומתן הכנתי בעצם את כל הדברים שלזה צריך לעשות תיקון, אם אפשר לקרוא לזה, או שינוי, או בדיקה מחדש לגבי הנושאים. אז קודם כל הנושא הראשון הוא נושא תומר. היה צריך לטפל בעניין שבעצם התעשיות הביטחוניות – ובצדק לדעתי – אמרו שלא ניתן לנהל את המצב של יחסי העבודה במסחר מול תומר דרך תע"ש ולצורך העניין הזה, כתנאי ראשוני במשא ומתן מול אלביט, העמדתי את ההחלטה שבעצם תומר עובדת עצמאית והיא לא עובדת תחת אלביט/תע"ש. כתוצאה מזה נטרלנו את החשש שהיה בתחום שבו אלביט – כי היא מתחרה בתעשיות הביטחוניות – תשתמש בתומר לצרכים כאלה ואחרים. אז את זה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ברור. אני רק אגיד שאנחנו לא יכולים להרחיב פה על תומר, כי זה נושא חסוי.
יוסי ביינהורן
נכון.
רוני חזקיהו
לא. זה נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אם נצטרך נרחיב על זה בוועדת המשנה.
רוני חזקיהו
אוקיי. ניגשנו לנושא הזה כנושא שאומר עכשיו אנחנו יכולים לנהל משא ומתן אבל יש לנו דרישות. כל הדרישות שלנו, דרך אגב, שכולן עברו ואושרו דרך ועדת המכרזים ש - - - ברשות החברות, אותה וועדת מכרזים, אנחנו באנו בעצם עם דרישות לאלביט לפני תחילת המשא ומתן. כל הדרישות הן דרישות שהרעו את מצב אלביט מהמכרז המקורי. כל הדרישות שהעמדנו, ותיכף אני אסביר, כי חלק עונה גם לשאלות ששאלת לגבי אלביט כמונופול מול משרד הביטחון. אז זה דבר נוסף.

דבר שני אמרנו הערכות שווי, צריך להוציא חדש. היו שם בהתחלה 4, עכשיו נשארו 3 חברות הערכות שווי, ביקשנו מהן לעשות עבודה חדשה. הם לקחו כמה חודשים ועשו עבודה חדשה. בינתיים אנחנו המשכנו להתארגן. עוד לא קיימנו ישיבות משא ומתן מול אלביט. אז עשינו גם את זה וקיבלנו מהן הערכות שווי, כשבעצם עשו שני דברים. ופה גם התייחסות קלה לגבי קודמתי בתפקיד, כי הסיפור שני מיליארד, עם כל הכבוד, נזרק לדעתי בלי שום בסיס, מעבר למשחק במחירי היוון ומה זה הערכות שווי. אחד הדברים המרכזיים זה איזה מחיר היוון אתה עושה לפרויקט. אם אתה צריך להוון במחיר היוון של 10%, 5% או 15%. כל מחיר היוון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל רוני, סליחה, תודה שגם אתה, אם היו מביאים לך הערכות שווי שנראות דרדלה, סליחה על הביטוי - - -
רוני חזקיהו
אני לא אמרתי.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש לך מספיק מיומנות כדי להעיף מבט, לעשות איזה שהוא חישוב שלך ולהגיד תשמעו זה לא הגיוני, זה במינימום 2 מיליארד.
רוני חזקיהו
אני פחות עסקתי בעבר ואולי גם לא הייתי צריך לעסוק עכשיו, אבל כל מה שאני רוצה לומר זה שאמרנו תביאו לנו הערכות שווי. מה שחשוב בהערכות השווי הוא שאנחנו רוצים הערכות שווי הפעם אחד מה השווי של תע"ש ושנית מה השווי הסינרגיה לאלביט. כמה זה שווה לאלביט, לא כמה שווה תע"ש. ותוסיפו לנו את עלות הסינרגיה מה שנקרא, את מחיר הסינרגיה, מה שמקפיץ את ה - - -
יוסי ביינהורן
מה שלא היה בהתחלה.
קריאה
היה מהתחלה.
יוסי ביינהורן
לא היה.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, לא צריך להגן על הערכות השווי הקודמות עכשיו, אנחנו כבר אחרי זה. אבל תגלה לנו מה הן הערכות השווי החדשות.
רוני חזקיהו
אני רק בקטע מה שביקשנו שיהיה ברור וככה הסתכלנו על העניין הזה וקיבלנו את הערכות השווי האלה. הדבר הנוסף, עשינו הערכות שווי חדשות. הדבר הנוסף זה שבאנו למשרד הביטחון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה שומר אותנו במתח. מה היו הערכות השווי החדשות?
רוני חזקיהו
הערכות השווי היו בגבולות המחיר שמכרנו. ממוצע הערכות השווי בלי הסינרגיה היו נמוכות מאד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז זה אומר בסביבות 1.8? כמה? תגיד לנו את השווי.
רוני חזקיהו
כן, כן. אני לא יכול להגיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה?
רוני חזקיהו
אני לא יודע למה. אני לא רוצה להגיד.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה הבעיה להגיד?
רוני חזקיהו
אני לא רוצה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כבר נקבע מחיר, הכל מאחורינו.
רוני חזקיהו
אבל אני אומר לך, הממוצע היה בסביבות המחיר שמכרנו, 1.8. אז זה המחיר. זה כולל הסינרגיה. זאת אומרת בלי הסינרגיה הערכות השווי היו כמובן יותר נמוכות. אז זה לגבי הנושא של הערכות השווי.
בדבר הסוגיות מול משרד הביטחון, בעצם באנו ואמרנו לאלביט בתחילת המשא ומתן, עוד לפני המשא ומתן, יש לנו עוד דרישות. הדרישה היא לגבי הנושא שהעילית, לגבי הסיפור הזה. אתם בעצם לא תוכלו להעלות מחיר בגין כל המוצרים הקיימים שהיום תע"ש מוכרת למשרד הביטחון. לא תוכלו להעלות את המחיר For Ever.
היו"ר שלי יחימוביץ
For Ever?
רוני חזקיהו
For Ever במוצרים האלה. זאת אומרת אתם לא תוכלו להעלות. להוריד כן, להעלות לא. אז זה דבר שהכנסנו, לאור העובדה ש - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה הסנקציה? נגיד שהם פתאום מעלים לך מחיר, מה אתה עושה?
רוני חזקיהו
כל דבר שהוא הפרת הסכם יש לו סנקציות של הפרות הסכם. אני לא אכנס לזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. ממש כתוב בהסכם לעולם לא תוכלו להעלות מחירים?
רוני חזקיהו
עוד פעם, הכנסנו נושא חדש.
קריאה
למוצרים קיימים.
היו"ר שלי יחימוביץ
למוצרים של תע"ש.
רוני חזקיהו
ברור, אני לא יכול להגיד מה יהיו המחירים של המוצרים החדשים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מוצרים של תע"ש, לא מוצרים של אלביט.
רוני חזקיהו
מוצרים של תע"ש. אנחנו מטפלים בתע"ש, אני מדברת על הפרטת תע"ש. זה לגבי הנושא הזה. דבר נוסף. כל זה היה טרום משא ומתן כדרישות חדשות מתע"ש, שלפי עניות דעתי לפחות היה חשוב לשים אותן מול אלביט על ההתחלה, לפני שמתחילים. תסכימו לזה, אז נמשיך. דבר נוסף - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני עוצרת אותך רגע, יש לי שאלה בהקשר הזה. תראה, אני ראיתי את הנייר של משרד האוצר מ-19 ביוני 2018 וכתוב ככה כלאחר יד – כן הושגה הסכמה על שימור רמות המחירים הנוכחיות, שזה מה שאתה אומר. למשרד האוצר, המדינה מוכרת את חברת תע"ש - - -
רוני חזקיהו
הודעה לעיתונות.
היו"ר שלי יחימוביץ
הודעה לעיתונות, כן. יש שורה אחת שאומרת כן הושגה הסכמה על שימור רמות המחירים הנוכחיות, סבבה, ותשלומי התמלוגים של תע"ש מערכות מול משרד הביטחון. המשוואה הזאת לא כל כך ברורה לי, כי שימור רמת מחירים נשמע מצוין, אבל למה שימור רמת תמלוגים? הרי המו"פ שהמדינה מעבירה כאן לאלביט באמצעות העברת תע"ש, הושקע בו כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה משאבים, למה על זה אנחנו לא מקבלים תמורה? הרי זה דבר שהוא לא יסולא בפז בכלל וזה מוזכר באותה שורה - רמות מחירים, רמות תמלוגים.
רוני חזקיהו
יובל רז הוא סגן החשב הכללי בין השאר, המומחיות שלו, מעבר לאחריות על המשרדים הביטחוניים היא גם בנושא קניין רוחני.
יובל רז
- - - כיוון שלמשרד הביטחון יש לכל תעשייה נוסחה שהוא בנה מה התמלוגים שהם אמורים לשלם למשרד הביטחון. התמלוגים של אלביט נמוכים מהתמלוגים של תע"ש בעצם, וזה כדי שלא תהיה הסטה בין - - -
רוני חזקיהו
זו עוד הגנה.
יובל רז
בין המוצרים לתמלוגים יותר לתמלוגים נמוכים יותר. כמובן שאם משרד הביטחון בעתיד יתקן את הנוסחה או יעדכן את הנוסחה, אז זה יעודכן. אבל כרגע על המוצרים האלה הם לא יכולים להסיט בין התמלוגים הגבוהים לתמלוגים הנמוכים. זו הייתה הכוונה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל אני חוזרת על מה שאמרתי קודם, קודם היה מדובר בחברה ממשלתית. עכשיו אנחנו מעבירים את כל ההון הזה, של הידע, של המו"פ, אנחנו מעבירים אותו לחברה פרטית.
רוני חזקיהו
ב - - שלנו, אנחנו יודעים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל למה באותו שיעור? איך הם מחזירים לנו - -
רוני חזקיהו
הם שילמו פחות.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה פחות?
רוני חזקיהו
אלביט משלמים פחות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אלביט משלמת - - -
רוני חזקיהו
פחות.
היו"ר שלי יחימוביץ
פחות תמלוגים.
רוני חזקיהו
תע"ש שילמה יותר. וכשתע"ש עובר לאלביט הוא ממשיך לשלם יותר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל זה לא תשובה לשום דבר. מעכשיו תע"ש זה אלביט. אלביט ממשיכים לשלם תמלוגים כמו קודם ובעצם הם לא מגלמים בשום צורה – תסבירו לי אם אני טועה – הם לא מגלמים בשום צורה-. סליחה, מי מרים שם את היד? אני אחזור אליך, רוני.
מורג מקייטין
שמי מורג מקייטין, אני עורך הדין בלשכה המשפטית של משרד הביטחון, שמתעסק ברכש ובתאגידים ומלווה את ההפרטה משנת 2013.
יעקב עמידרור
ברשותך אני מבקש סליחה, אני חייב לעזוב.
אבי פלדר
רציתי לענות לך, עמידרור, על מה שאמרת קודם, חבל שאתה עוזב.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבי אני מבינה, אתה תגן על כבודה של תע"ש ונאמרו כאן דברים קשים על תש"ע שקוממו גם אותי, כי מדובר בחברה מצוינת, אבל אני אאפשר לך באמת לגונן עליה. מיד אחרי רוני, טוב? רוני, בבקשה. אנחנו ממשיכים עם רוני, יש לנו את הסדר שלנו, אחר כך תוכל להשתתף.
רוני חזקיהו
הנושא האחר גם, יש לי עוד נושאים שאני לא רוצה לפרט אותם, שעלו ממשרד הביטחון, כמו למשל להבטיח ייצור מוצרים שהיום תע"ש מייצרת אותם בלעדית למשרד הביטחון ומחר תבוא חברה - - - שלא מייצרת אותם, כי לא כדאי לה. לכן דאגנו לכל הדברים האלה במסגרת טרום המשא ומתן בעניין הזה. כל שאר הדברים, אני לא ארחיב עליהם, בעצם זה מה שעשינו ואז ניהלנו את המשא ומתן ובמסגרת המשא ומתן הגענו למחירים האלה.

אני חושב שבסופו של דבר התמורה קודם כל עומדת במצב טוב מול הערכות השווי, כפי שאמרתי וכל שאר הנושאים האחרים שהועלו, אני לא יודע אם אני רוצה להתייחס אליהם, לגבי ה- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
תתייחס לדברים שבתחומך, כמובן.
רוני חזקיהו
כן. כל מה שעשינו, לפחות עבדנו בשיתוף עם משרד הביטחון. כל דבר עבד בשיתוף עם ועדת המכרזים, בתיעוד מלא, בתיאום מלא, בשקיפות מלאה. זה מה שיש לי להגיד היום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז אתה מרוצה?
רוני חזקיהו
מה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה מרוצה?
רוני חזקיהו
אני מה זה מרוצה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, כי אני אגיד לך מה - - -
רוני חזקיהו
צריך להגיד מודאג.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תשמע, אני רוצה לשמוע את כולם לפני שאני אגיד את דעתי, אבל תראה, הערכת השווי הראשונית הייתה לא ראויה.
קריאה
לא נכון.
רוני חזקיהו
לא, לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני עכשיו מדבר, לא אתה. הערכות השווי של המדינה באופן שיטתי אינן ראויות. מצים, דרך מה שאתה רוצה. דרך הכשרת היישוב. תמיד יש בעיות עם הערכות השווי, תמיד אנחנו נתקלים באותן בעיות וגם פה היו בעיות אין סופיות, שזה דבר אחד. התוצאה השנייה היא שיש חשש אמיתי לתשלום רנטה מונופוליסטית על המוצרים. אלה התוצאות עד עכשיו. - - - המדינה תמיד מתנהלת באיזה סוג של אי יעילות אל מול הגורמים הפרטיים והיא בסוף כולאת את עצמה במכרז מול גורם אחד. אלה שלוש התוצאות הברורות ועכשיו אתה אומר הכל טוב.

אם הכל טוב, אולי אני לא מבין שום דבר בכלכלה, אבל טוב זה לא. זה לא. המדינה כלאה את עצמה, יש לה מתמודד אחד בסוף, מצב לא טוב. הערכות השווי לא ראויות, היו מלא בעיות איתן ועובדה שהן השתנו. ובסוף מדינת ישראל תשלם פה רנטה מונופוליסטית על הסיטואציה שנוצרה. מה טוב בזה? תסבירו לי מה טוב בזה, ממה כולם עפים על עצמם?
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה להפוך את השאלה של מיקי למספרים. יש כאן משהו שהוא באמת לא מובן לי. גם אם אנחנו אומרים ש-1.8 מיליארד זה מחיר טוב ובמידה רבה הוא היה בזכות הביקורת בזמן אמת שנעשתה, בזה שהרימו דגל אדום ובטיוטת הדו"ח נכתב – עננה שחורה מרחפת מעל התהליך – משפט שיצא בדו"ח הסופי. אבל הדברים האלה כן טלטלו את המערכת, אז המחיר של 1.8 הוא בטח יותר טוב מהמחיר קודם.

אבל אני מסתכלת ואני מתקשה להבין מה המדינה מרוויחה מזה. בסוף אפילו לא במישור האידיאולוגי והביטחוני, כי יש לנו 1.8 מיליארד של המחיר ומתוכם, בדו"ח המבקר – יוסי, תקן אותי אם אני טועה – כתוב ש-1.8 מיליארד שקלים זה שווי התמריצים שישולמו לתע"ש בגין העברה לדרום.
יוסי ביינהורן
זה לא קשור למחיר. הם יצטרכו לאחר מכן לשלם את זה.
רוני חזקיהו
זה לא קשור למכירה. זה לא קשור. המחיר של 1.1 כמינימום נקבע תוך ידיעה שיש מהלכים של פינוי בינוי, שנערכים בין רמ"י לבין גופים שונים וביניהם גם הצבא.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אנחנו מדברים גם על רמ"י.
רוני חזקיהו
ויש עלות לפינוי ולבינוי והעלות הזו הוערכה כפי שהוערכה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, למרות שבמהלך ההפרטה הזאת נאמר שרק אלביט תדע לקחת את תע"ש ולהעביר אותה לדרום ושזה חלק בעצם מהאינסנטיב למכירה.
רוני חזקיהו
אני לא יודע. הדבר היחיד שאני רוצה להגיד שאולי לא התייחסתי וכדאי שאני אגיד עוד פעם, ההעברה לנגב.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, נכון.
רוני חזקיהו
חשבתי שמשהו חסר פה. אז הנושא הזה, קודם כל אנחנו עשינו את זה כחובה לפנות את כל מתחם רמת השרון. זאת אומרת זה לא רשות, זה לא המלצה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אלביט מחויבת לזה?
רוני חזקיהו
כן. וזה לא המלצה וזה לא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל היא תקבל על זה כסף מהמדינה, מן הסתם.
רוני חזקיהו
יש את העסקה שבה יש פינוי בינוי ומקבלים. אף אחד לא מקבל כסף לפני שהוא מפנה ובונה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל זה לא משהו שהיא תורמת במסגרת חלקה בעסקה.
רוני חזקיהו
לא, לא, אבל הייתה- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל המדינה ממילא משלמת עליו.
רוני חזקיהו
השאלה אם זה היה חובה או לא, אנחנו הכנסנו את זה כחובה.
יוסי ביינהורן
זה נכנס לאחרונה? כי אנחנו לא ראינו שזה קיים.
רוני חזקיהו
זה בתוך ההסכם.
היו"ר שלי יחימוביץ
ההתחייבות של אלביט להעביר לנגב.
רוני חזקיהו
ההתחייבות של אלביט אחד לפנות בפרק זמן קבוע, ידוע, את כל מתחם רמת השרון, למעט 80 דונם. בהחלטה המקורית היה אפשר 300, בסוף זה נגמר ב-80 דונם וכל השאר מתפנה. לאן זה עובר? כל המפעלים הכימיים וכל מה שנקרא תע"ש ב' ומוצרי תע"ש ב' ומוצרי תע"ש ג' עוברים לרמת בקע, כולם וזה מה שהיה חשוב כדי להעביר אותם למקום ההוא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת המחויבות של אלביט.
רוני חזקיהו
הכל חובה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כשמדינה מממנת את זה.
רוני חזקיהו
המדינה לא מממנת.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני פשוט מבהירה את זה, אני לא מדברת נגד ובעד. המדינה משפה אותם על ההעברה.
רוני חזקיהו
זה דברים שעם הוצאת המכרז נקבעו מהתחלה. זה לא דבר שכרגע אני עסקתי בו.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל רוני, אני רק רוצה להבין את זה.
רוני חזקיהו
מה שאני עסקתי זה בדבר אחד, זה להפוך את זה לחובה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. אז גם אם אני מעירה בהערת צד, שזה לא חלק מהדברים שאלביט תורמת לעסקה מבחינתה, אלא משהו שהמדינה ממילא מממנת וגם אם לא הייתה מתרחשת העסקה הזאת, אז המדינה הייתה משלמת אותו סכום כדי להעביר את המפעלים לנגב. זו רק אמירת הבהרה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר רגע?
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע מיקי, סליחה. עוד דבר אחד. 1.4 משולמים במהלך העסקה, נכון?
רוני חזקיהו
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה השיעור של הלוואת הבעלים פה, שהמדינה נותנת?
רוני חזקיהו
מה זאת אומרת, חלק מהתשלום 400 מיליון?
היו"ר שלי יחימוביץ
כן.
רוני חזקיהו
1.4 משולם ביום העברת המניות ועוד 400 בשני תשלומים במשך 4 שנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
בשנת - - -
רוני חזקיהו
ב-4 שנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
בשנת 2020 ובשנת 2022.
רוני חזקיהו
200 מיליון אחרי שנתיים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה המשמעות של הלוואת הבעלים הזאת? למה המדינה צריכה לתת הלוואה למישהו שקונה ממנה משהו?
רוני חזקיהו
מה שהיא מייצגת קודם כל זה שההלוואה הזאת מובטחת בערבות בנקאית אוטונומית לגמרי. זאת אומרת כל המאמרים והכתבות והציוצים בנושא הזה, הם פשוט לא נכונים. מדינת ישראל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה רואה ציוצים?
רוני חזקיהו
לא, אבל אני מדווח על כל מיני דברים. לי אין. אני לא יודע מה זה אפילו.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו יכולים להסביר לך בתום הישיבה, ללמד אותך איך לצייץ.
רוני חזקיהו
אין לי אפילו פייסבוק. אני לא יודע מה זה טוויטר. לא חשוב. לגופו של עניין יש לנו ערבות בנקאית תמורת העניין הזה, אוטונומית לגמרי. זאת אומרת ביום שאנחנו רוצים, מגישים את הערבות, מקבלים את הכסף. זה פעם אחת.

דבר שני, תוך כדי ההסכם זה מעוגן בהסכם שהם מחזירים את זה. זה לא רשות, זה לא משהו אחר. דבר שלישי זה שבמסגרת הביטחון הנוסף, יש גם זכות קיזוז למדינה על הכנסות אלביט שמגיע למשרד הביטחון. זאת אומרת הסירו דאגה מלבכם בעניין הזה. אין שום בעיה בעניין הזה.

עכשיו לגופו של עניין למה כן צריך או למה לא צריך, זה סיפור אחר. זה נוגע גם לנושא של העברת תע"ש לדרום וכן הלאה. כשאמרנו שאנחנו רוצים לעלות ממחיר 1.1, מהמינימום, כשלא היה אף מתחרה נוסף לעניין הזה, להגיע לסכומים שהם יותר קרובים להערכות השווי של 1.8, הממוצע, אנחנו מבינים שיש פה מחיר נוסף שנובע מסינרגיה. הרי בסוף כשאתה קונה משהו, אתה רוצה לשלם עליו ולהרוויח מהסינרגיה. בין שאר הסינרגיה, יכול להיות שיהיה מפעל כזה או אחר שכדאי דווקא להעביר אותו ליקנעם ויש מפעל מיקנעם שכדאי להעביר אותו לדרום.

ולכן אין משמעות לבוא ולהגיד בוא ניקח את תע"ש איך שהיא כרגע, נעביר אותה לדרום. זאת לא הייתה המהות. המהות הייתה לפנות את רמת השרון לגמרי ולהעביר את המפעלים הכימיים וכל מה שקשור בעניין הזה, דרומה. וכל השאר, חלק ממפעלי אלביט מן הסתם יעברו. החברה שקנתה את זה מבינה שבמהלך 5 השנים הקרובות לפחות – והם טוענים יותר מהעניין הזה – יש לה מצב שהיא צריכה בכללן לעכל את העניין הזה, עד שיהיה מצב שהיא תראה מתי שהיא תראה את הרווחים ואני מקווה שהיא תראה רווחים מהעסקה הזו. בזמן הזה התשלום הזה נדחה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני יכול להתייחס רק לזיהום הקרקע שתע"ש משאירה ומי יממן אותו?
רוני חזקיהו
הוא לא חלק מהעסקה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אבל הזיהום נשאר ומי מממן אותו? האם העלויות האלה יושתו על המדינה? מדובר בהיקפים גדולים מאד של כספים.
רוני חזקיהו
זה לא במנדט שלי. אני לא מטפל בזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
המדינה תשלם את זה. כמה זה יעלה לנו?
מאיר שמרה
זה לא קשור לתהליך ההפרטה, זה נשאר בנצר השרון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה?
מאיר שמרה
לא הפרטנו את הקרקע. לשאלתך. הפרטנו את הפעילות, לא את הקרקע. הקרקע נשארת בחברת תע"ש הישנה. להלן נצר השרון. מלכתחילה כולם ידעו את זה, אמרנו את זה. זה לא היה סוד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה עלול לעלות למדינה יותר מהעסקה כולה, נכון?
מאיר שמרה
בוודאי, בוודאי. ברור. גם הקרקע שווה הרבה יותר מתע"ש ברמה של עשרות מיליארדים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. אז מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות, יעקב קוינט, בבקשה.
יעקב קוינט
טוב, אז הליכי מכירת החברות או הפרטה הם הליכים מורכבים. אני חושב שיש לי 18 שנים ניסיון של מכירת נכסי המדינה, אלפי אם לא עשרות אלפי נכסים, אני חתום על מכירתם ואני חושב שזה שונה מאד ממכירה של חברה. הליך של מכירת חברה הוא הליך מורכב, הוא לא דומה לשום דבר אחר.

ההערכות השווי הן לו דומות לשומות וגם שומות, יש פערים מאד גדולים בין השומה לבין מה שמתקבל בסופו של דבר בשוק. השוק הוא הגורם שמדמה הכי טוב את ערך הנכס.

קראנו את טיוטות הדו"ח. הפקנו לקחים לכל ההליכים וגם להליכים אחרים. אני שמח ואני ראיתי את הפער האדיר בין הטיוטות. אני שמח שהופג החשש שלכאורה עלה בטיוטות הראשונות ואני שמח שהטיוטא נראית כמו שהיא נראית היום ולא כמו שהיא נראתה מלכתחילה.

אני חושב שמה שהיה ברור זה שיש אמון מלא בכל מי שליווה את התהליך הזה ברשות החברות.
היו"ר שלי יחימוביץ
במי? לא הבנתי.
יעקב קוינט
בכל עובדי רשות החברות, כולל בקודמי. אני לא חושב שיש רבב שדבק במישהו בתהליך הזה. אני אומר, ואני בדקתי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה מגיב כאן על טענות שלא נשמעו. אני קראתי את הדו"ח. לא ראיתי שם האשמות בשחיתות.
יעקב קוינט
לא, ועדיין יש גם האשמות מקצועיות או הטענות המקצועיות, אני חושב ש - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הכל היה מושלם?
יעקב קוינט
אני לא אמרתי שהכל מושלם, ועדיין, אני לא חושב שאף אחד עושה משהו שהוא מושלם ולכל אחד יש וזה תפקידו של מבקר המדינה, לבוא ולבקר ועדיין אני חושב שהתהליך הזה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל יכול להיות שהייתה להיטות כל כך גדולה להפריט, עד שבדרך נעשו כל מיני כשלים שהמבקר הצביע עליהם. הייתה תחושה של להפריט בכל מחיר. אני ישבתי בוועדת הכספים בשנים האלה. היה ברור שגם מייבשים את החברה ומהדקים לה את החבל לצוואר וגם לא נותנים לה לייצר להזמנות לחו"ל, כשהיא צריכה ערבויות מאד מאד קטנות לעומת ערבויות שחילקנו ביד נדיבה לתחנות כוח מתחרות לחברת חשמל;

וכן יכול להיות שברגע שהמערכת כל כך להוטה ויש כאן מרכיב אידיאולוגי. כשבן גוריון החליט שמדינת ישראל תספק לעצמה את הצרכים הביטחוניים, זאת הייתה החלטה ערכית ואני לא אומרת שזה בסדר, אני מתנגדת לזה ערכית, אבל אני אומרת שלפעמים שכל כך להוטים לבצע משהו, אז מחליקים המון דברים בדרך ויש כשלים. אף אחד פה לא האשים בשחיתות ואני מקווה שלעולם לא נגלה בדיעבד שהייתה שחיתות.
יעקב קוינט
אני דווקא שמח שפקידים עושים את עבודתם בלהיטות. אני לא חושב שהייתה פה להיטות כזאת, שסטתה מן השורה ומישהו עשה משהו שהוא לא נכון. אבל זה שאנשים עושים את העבודה שלהם בלהיטות, זה דבר נכון וטוב. זאת המשימה שלהם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
השאלה אם - - -
יעקב קוינט
נכון, לפי חוק - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אם יש כשלים בדרך או לא.
יעקב קוינט
גברתי יושבת ראש הוועדה, הם לא אלה שייבשו את תע"ש לאורך כל הדרך. אני אגיד עוד כמה דברים. לגבי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה יכול פשוט לענות לדו"ח המבקר.
יעקב קוינט
אני אענה לנקודות שעלו. לגבי סמכות הוועדה, ישנה החלטה מספר 1581, החלטה משנת 1991, החלטת ממשלה, שלדעתי יצאה במקביל פחות או יותר לחקיקת חוק חובת מכרזים ותקנות חובת מכרזים, שקובעת את אופן ועדת שרים לענייני הפרטה וקובעת את אופן הליך ההפרטה, ועדה למכירת מניות. הוועדה הזאת דומה מאד בפעולתה לוועדת מכרזים רגילה ויש בה יועץ משפטי ויש בה נציג חשב כללי וכפי שקבוע לדעתי בסעיף 3 ג', מכירה פרטית תתבצע בהתאם למכירה בפטור ממכרז של הליך, כאשר לחשב יש סמכות בעניינים תקציביים, ליועץ המשפטי יש סמכות לווטו בעניינים משפטיים.

אני אגיד לגבי דיוני הוועדות. דיוני הוועדות היו תמלולים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מודע למכתב שכתבה מיכל עבדי בויאג'ו, החשכ"לית, ב-1 בינואר 2017? היא כתבה – אנו סבורים שטיוטת הדו"ח היא חמורה ומטרידה. אנחנו מקווים שבהתדיינות מול מבקר המדינה, גורמי המדינה המוזכרים בדו"ח יצליחו לתת תשובות מספקות למבקר.
יעקב קוינט
אז כנראה שהתשובות שניתנו היום מספקות, כי יש פער גדול מאד בין אותה טיוטה לבין הדו"ח שיצא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, אבל מה שאתה אמרת כאן זה הפוך. אמרת מההתחלה כולם פעלו בידיים נקיות.
יעקב קוינט
לא, אבל אם האנשים נתנו תשובות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הערכות השווי היו מושלמות. לקחו בחשבון את הסינרגיה, הכל היה פיקס.
יעקב קוינט
אם העובדים נתנו תשובות מלאות לטענות שנטענו וכך גם מבקר המדינה לפחות קיבל את חלקן, אני יכול להגיד לך שלעובדים שלי לפחות יש עוד-, את יודעת, הם עוד מאד נסערים ויש להם גם מה להגיד גם על הדו"ח הסופי ויש להם תחושות קשות. אז ודאי שהתשובות שניתנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
יעקב, אבל זה שאתה מעביר את זה לדרג של העובדים שנעלבו, זה מה זה לא לעניין.
יעקב קוינט
אני לא מעביר את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו חסים על רגשותיהם של העובדים, אנחנו לא מדברים כאן על עובדים. אנחנו מדברים כאן על הבכירים ביותר גם במערכת הפוליטית, גם במערכת קבלת ההחלטות, ששעטו כמו עדר סומים לבצע את ההפרטה הזאת ויהי מה.
יעקב קוינט
אז אני אגיד לך, כשנכנסתי לתפקיד, האמנתי ב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ודי עם הרטוריקה הזאת של העובדים נעלבו. העובדים עשו את העבודה שלהם. הם מצייתים להנחיות, אבל ההנחיות נעשו על ידי בכירים מהם.
יעקב קוינט
בדקתי אותו, לדעתי הוא נכון וצודק. התהליך הוא נכון וצודק ואני שמח גם שתוך כדי תנועה קיבלנו את ההערות, הסכמנו, לא הסכמנו, טייבו תהליך ואני חושב שהתוצאה הזאת היא נכונה ואני מקווה שתע"ש תצא לדרך חדשה. אני אגיד לגבי הרשות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
תגיד, מה המדינה מרוויחה מזה?
יעקב קוינט
מה המדינה מרוויחה בראייה משקית?
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, בראייה משקית. תספר לי.
יעקב קוינט
תע"ש במצבה הקודם, כמו שאמר האלוף עמידרור, הייתה חברה שנזקקה לסיוע של המדינה ולא הייתה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה יודע שבשנת 2017 תע"ש סיימה עם רווח של 12 מיליון שקלים. זה לא שזאת הייתה חברה מפסידה.
יעקב קוינט
ו-?
היו"ר שלי יחימוביץ
ו-?
יעקב קוינט
ומה היה בשנת 2010? 2009? 2011?
היו"ר שלי יחימוביץ
אתם מתארים כאן חברה כושלת, מרוסקת. הייתה להם עלייה קבועה במכירות של 10% בכל שנה. חברה עם איים של ידע ומצוינות גבוהים ביותר, עם מו"פ, עם הכל.
יעקב קוינט
תראי, כל הספרות הכלכלית מדברת, אני חושבת שאנחנו נכנסים לשאלה אידיאולוגית לגבי הפרטה של חברות ומה תפקידה של המדינה באמת בהחזקה של חברות, בוודאי שהחברות הביטחוניות הן סוג של חברות עסקיות, ש - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
למה בוודאי? מי אמר שבוודאי?
יעקב קוינט
הן מתחרות בשוק - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ודאי לשיטתך, לא לשיטתי.
יעקב קוינט
רוב הכנסותיהן הן בעולם מסחרי וישנו בו תחרות ויש רפרנס לתחרות הזאת, אולי שונה מחברות אחרות שמחזיקות מונופולים טבעיים. ישנם היבטים ביטחוניים שלגביהם צריך לתת את הדעת. אני חושב שהדעת ניתנה לגבי ההיבטים הביטחוניים שהחברה מפעילה ואני חושב שניתן מענה לסוגיות האלה. ואני חושב שטוב יהיה שתע"ש גם תמשיך להרוויח במסגרת - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בכל זאת, מה המדינה מרוויחה מההפרטה של תע"ש?
יעקב קוינט
אני חושב שההערכה שלנו שבמסגרת או תחת אלביט, היא תפעל בצורה יעילה יותר וטובה יותר. זה טוב למשק. זה טוב לתעשיות הביטחוניות וזה טוב גם לצורכי הביטחון של מדינת ישראל.

אני מצטער שאני נאלץ לפרוש. מאיר, תישאר פה עוד כמה דקות אחרי. הוא גם צריך להגיע איתי לוועדת שרים.
היו"ר שלי יחימוביץ
איזו ועדת שרים?
יעקב קוינט
ועדת שרים להפרטה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה עוד אתם מפריטים לנו?
יעקב קוינט
מה?
היו"ר שלי יחימוביץ
מה עם סיירת מטכ"ל? מה עם 8200? אפשר להעביר אותן לידיים פרטיות. חיל האוויר – אני בטוחה שהשווי שלו הוא מאד גבוה.
יעקב קוינט
תודה רבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, תודה, ינקי.
מאיר שמרה
מתי אנחנו?
היו"ר שלי יחימוביץ
כל אחד מתי שהוא רוצה. מיקי כבר השתתף.
מאיר שמרה
אני גם צריך לצאת עוד מעט לוועדת השרים ואני אשמח.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, בסדר.
מאיר שמרה
שמי מאיר שמרה, אני המשנה למנהל רשות החברות ומי שמייצג את הצד המקצועי בתהליך הזה. אני אבקש מגברתי לאפשר לי להשלים, גם אם אני אסטה טיפה מהקונסנסוס ומהתזמורת שמהללת ומשבחת ומלקה את הרשות וגם אני אעשה את זה לא בחרוזים.
היו"ר שלי יחימוביץ
מהללת ומשבחת את?
מאיר שמרה
את דו"ח הביקורת.
היו"ר שלי יחימוביץ
אה, אז אתם נגד דו"ח הביקורת.
מאיר שמרה
לא, אני חושב שמגיעה התנצלות גדולה לרשות החברות ואנשיה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו כולנו מיד משתחווים, מתנצלים, מסירים את הכובע בפני אורי יוגב על פועלו.
מאיר שמרה
אני ידעתי שזה יהיה קצת קשה לעיקול, אז אני מבקש בכל זאת להגיד את דברי ואני אגיד את זה בקצרה מאד כדי לא לגזול יותר מדי מזמנכם היקר.

נוצר הרושם שמדובר פה בחוסר תקינות משווע ובשורת כשלים. אני חושב שגם מי שקורא את הדו"ח וגם אם רשות החברות לא הסכימה להרבה ממצאי הדו"ח שהפך להיות מספר עמודים ממאות עמודים שהואשמו בהרבה דברים שאין ביניהם לבין המציאות דבר וחצי דבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
תמיד זה ככה בדו"חות מבקר. זה מתחיל - - -
מאיר שמרה
מאה אחוז.
היו"ר שלי יחימוביץ
מעבירים טיוטות - - -
מאיר שמרה
- - - והעבודה המבורכת שעשה פה החשב הכללי, לא היו רק בגלל הביקורת. הם היו יכולים להתבצע כך או אחרת, כי כך טיבו של תהליך ההפרטה, שבסופו של יום אתה מוצא את עצמך – אפשר גם לברר למה – מול מתמודד יחיד. אתה מתנהל מול זה ומתאים את העסקה לאופיו של המתמודד היחיד ואם תרצו נביא לכם דוגמאות מהעבר, שהדברים האלה נעשו.

כך או אחרת, יש חוסר קורלציה בין המוסיקה - גם אם היא הייתה בחרוזים פה - שנשמעה פה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מגנה את זה שהמבקר השתמש בחרוזים?
מאיר שמרה
לא, לא. אני אפילו אוהב את זה, רק שלי אין את הכישרון הזה ואנחנו לצערנו טובעים בים והכותרות בעיתון כשלים וכו'. אז אני אומר כך, יש גם חוסר קורלציה בין המוסיקה לבין מה שכתוב בדו"ח ואני לא אעבור על הכל אלא רק על מקצתם.

גברתי, את דיברת ואני לא אכנס פה למדיניות, אבל אני חושב שגם בנושא של מדיניות, קודם כל אנחנו גורם ביצועי בתחום של המדיניות. אנחנו גוללנו את העובדות בפני מבקר המדינה, הוא בחר לא להתעסק עם זה, זכותו. ברשות החברות אנחנו מדברים פה על תהליך של 10 שנים שבהן כל נושא המדיניות ותהליכי ההפרטה לגבי תע"ש נבחנו כל החלופות. רשות החברות אגב המליצה לשרים בזמנו למזג את תע"ש עם רפאל, זו עמדתה וזה לגיטימי. אחרי שנשקלו מרחב העמדות והשיקולים, היא לא התקבלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
היא לא התקבלה על ידי הממשלה.
מאיר שמרה
היא לא התקבלה על ידי השרים. שר האוצר, יש אגפים אחרים באוצר שחשבו אחרת. יכול להיות שהם צדקו ואנחנו טעינו. בסופו של יום גם גברתי הייתה בוועדת כספים כשהדברים האלה קרו. אפשר למצוא את הפרוטוקולים כי אמרנו אותם וזה לא סוד. מבקר המדינה יודע את זה. האם זה קשור לביצוע והאם יכול להיות שבגלל שהתנגדנו יש כשלים או אין כשלים? לא אמרתי שיש קשר, אבל כשמדברים טיפה על מדיניות והיינו להוטים, אז גם את זה צריך לשים בפרופורציות.

לגופו של עניין - ואני לא אגע פה בכל הכשלים לכאורה שנמצאו פה, ואגב אני לא בא ואומר שדו"ח ביקורת בזמן אמת הוא משהו שלא צריך להתבצע. הוא צריך להתבצע בזהירות המתחייבת, כי לפעמים כשנכנסים לתוך מה שנקרא הקוראלס, אז נורא קשה לצאת, גם אם בסוף מוצאים שהדברים הם לא בדיוק כמו שנאמרו. ואני מזכיר לכולם, למי שיודע, בינואר 2016 נקראנו למבקר המדינה עם שורה של האשמות כאלה ואחרות. אין קשר בין מה שנטען מלכתחילה לבין מה שקרה בסוף.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל כבר אמרת את זה. למה אתה כל כך תוקפני?
מאיר שמרה
אז אני אגיד רק לגופו של עניין - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
המבקר עושה את עבודתו, הוא מבקר את כל משרדי הממשלה.
מאיר שמרה
מאה אחוז.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב שהוא קיים. טוב שהוא נכנס - - -
מאיר שמרה
טוב שהוא קיים ואני מברך על קיומו והכל בסדר.
היו"ר שלי יחימוביץ
לביקורת הזאת. באמת, הזעם שלך כלפי המבקר - - -
מאיר שמרה
לא, הזעם שלי הוא לגבי מה שנאמר פה ואני אגיד את מה שיש לי.
היו"ר שלי יחימוביץ
מאיר, מאיר, סליחה רגע. אתה תסיים.
מאיר שמרה
בסדר, אז אני לא חייב להסכים עם המוסיקה ומותר לי - - -
יוסי ביינהורן
אני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, יוסי. מאיר, אני מבקשת ממך לעשות שנייה הפסקה קצרה. יוסי, בבקשה.
יוסי ביינהורן
אני רק רוצה ל- - -
מאיר שמרה
רגע, אבל תתני לי לסיים. אחר כך הוא יוכל להגיד הכל.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא. אתה תיכף תסיים.
מאיר שמרה
אז תודה ש- - -
יוסי ביינהורן
אמרת - - - מבקר המדינה, אז זה לא טענות של מבקר המדינה, זה היו טענות שמבקר המדינה קיבל מגורמים מאד בכירים, בסדר? וזה היה הרקע לביקורת שלנו. אחרי זה בדקנו את כל הדברים. אז כדי לדייק, כדי שאנשים לא יחשבו שהטענות באו מצדנו.
מאיר שמרה
טוב. לגבי בכל זאת לגופו של עניין, לדברים שנטענו פה, לגבי זכות הוטו, לגבי כל הנושא של וועדת המכרזים שנאמר פה ואני לא רוצה להיכנס לצד המשפטי, אין שאלה לגבי סמכויות החשכ"ל, היועץ המשפטי. זה קבוע בתקנות.

לגבי הנושא של הערכת השווי, נשים דברים על דיוקם. לא הייתה ולא נטענה, נטענה בתחילה, בטיוטת הדו"ח, הנושא של חוסר תלות וכו'. זה לא מופיע בסיום הדו"ח. סיום הדו"ח - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
מאיר שמרה
אני אסביר. יש הבדל בין ניגוד עניינים לחוסר תלות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל - - - ניגוד עניינים - - -
מאיר שמרה
גברתי תני לי, תני לי. ניגוד עניינים, אמרתי. אני עושה הבחנה בין חוסר תלות לבין - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אם חברה נותנת שירותים לאלביט והיא נותנת הערכת שווי, יש כאן ניגוד עניינים.
מאיר שמרה
גברתי, אני מסביר. ואם יהיה אפשר שאני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
למה אתה כל כך כועס?
מאיר שמרה
לא, כי אני לא יכול. קשה מאד להסביר טיעון בלי שאפשר להגיד שני משפטים ברצף. היה הנושא של פרומתאוס. הנושא של פרומתאוס לא היה קשור למבקר המדינה, הוא לא נמצא או טופל בגלל מבקר המדינה. נושא של חוסר תלות הוא מה שמבחינתנו מהותי, הוא אינהרנטי. כשהתגלה נושא של חוסר תלות, של ניגוד עניינים, כאשר הובהר שפרומתאוס עשו עבודה ב-12,000 שקלים לחברה נכדה או אני לא יודע מה של אלביט, ברגע שהדבר הזה התגלה אנחנו נתנו דעתנו לכשל הזה וביקשנו להחליף אותו בשני מעריכי שווי נוספים. אנחנו מחויבים על פי החלטת ממשלה לבצע שתי הערכות שווי וביצענו פה יותר משתי הערכות שווי, אחרי שהחלטנו מה ערך השווי ופרומתאוס, התגלה ניגוד העניינים שלו כאשר תהליך הביקורת היה חי. לא בגלל מבקר המדינה הוא התגלה ולא בגלל מבקר המדינה הוא טופל.

כך או אחרת - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז למה החשכ"ל היה צריך להזמין הערכות שווי?
מאיר שמרה
זה לא החשכ"ל הזמין, זה רשות החברות הזמינה. ההתקשרות היא איתנו. הוא לא הזמין הערכות שווי, אנחנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתם הזמנתם את הערכות השווי הנוספות?
מאיר שמרה
אנחנו הצענו מלכתחילה לחשבת הכללית ולוועדה לבצע הערכות שווי נוספות. בזמנו מבקר המדינה עצר את התהליך. מיכל מסיבותיה היא לא הסכימה לעשות את זה. עוד לפני רוני חזקיהו נעשו הערכות השווי ובאמת רוני חזקיהו שלקח את זה, לקח את זה קדימה.

הדבר השני, גם קודם לכן מעריכי השווי ביצעו עבודה על בסיס הסינרגטיות והסברנו למבקר המדינה את המתודולוגיה. אתה לא עושה הערכת שווי על בסיס סינרגטיות עם מתמודד יחיד, לפני שאתה יודע שהוא מתמודד יחיד. התהליך הזה סדור, יש משנה סדורה. הסברנו את זה, אבל נוח לציין את זה כאילו שאנחנו לא ידענו לעשות את העבודה שלנו. הערכות השווי מבחינת רשות החברות, הגורמים המקצועיים, התוצר הסופי שלהן מבחינת המספרים, אין מניעה מבחינתנו שהערכות השווי יגולו. גם מערכות השווי "הדרדלה", שלא היו דרדלה, כי זה אותן הערכות השווי שנעשו וגם הערכות השווי הסופיות מבחינתנו, נכון וצריך שיהיה להן גילוי ואנחנו לא מתחבאים מאחורי שום דבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז איך יש כזה פער בין הערכות השווי הראשונות לסבב הנוסף?
מאיר שמרה
אין פער. אז גברתי, יש פער בין - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אין פער? זה 1.1 וממוצע של 1.8.
מאיר שמרה
עוד כשל. אני אסביר את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה כשל? החשכ"ל אמר את זה הרגע.
מאיר שמרה
אם החשכ"ל אמר את זה הוא טעה. תנו לי לסיים.
רוני חזקיהו
לא, לא אמרתי את זה.
מאיר שמרה
הוא לא אמר את זה.
רוני חזקיהו
1.1 זה מחיר מינימום שנקבע, זה לא קשור להערכות שווי.
מאיר שמרה
אני אסביר. נוצר פה הרשום – לא בדו"ח אגב, כי בדו"ח יש פה אנשי מקצוע שבסוף לא הייתה להם ברירה לקבל את עמדתנו – אלא במוסיקה שנאמרה פה, שכאילו יש קשר בין 1.1 לבין הערכות השווי. לא היה שום קשר ויודעים אנשי המקצוע של מבקר המדינה שלא היה שום קשר. מצד אחד אנחנו הואשמו בזה שקבענו מחיר מינימום. זה לא היה מחיר מינימום ואני מקבל את ההגדרה הכלכלית שבסופו של יום זה יר מחיר מינימום, לבין הכוונה שלנו למכור במחיר משמעותית יותר גבוה.

גם בתקופה של מנהל הרשות הקודם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
גם כשהיה מחיר מינימום התכוונתם למכור ב - - - יותר.
מאיר שמרה
ולא רק שהתכוונו, הגענו עם אלביט למחיר אחרי משא ומתן ראשוני טרם זה שנאלצנו להספיק את התהליך, לבין 1.5 ל-1.6 ועוד לא הסכמנו למכור. רוצה לומר הקשר שהשתמע פה לכאורה בין ה-1.1 לבין המחיר שמכרנו, לא היא ואין בו שום דבר והוא נשמע כזה, אולי כדי לקשור את הדברים ולא היה להם שום קשר אחד לשני.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה אתה חושב על המיליארד שקלים שמשרד הביטחון קיבל במתנה?
מאיר שמרה
אני אסביר, רגע.
היו"ר שלי יחימוביץ
על לא עוול בכפו ולא ברור למה.
מאיר שמרה
יש לי עוד כמה דברים ואז אני אשמח לענות על זה. באמת. תני לי בבקשה, אני אשמח. ולכן אני אומר, עם כל הכבוד ויש לי הרבה כבוד למבקר המדינה, הביקורת לא הביאה להעלאת המחיר ולא היה לה שום קשר להעלאת המחיר ואם הגענו להעלאת המחיר בסבב שרוני חזקיהו ניהל בצורה מופתית בשיתוף פעולה עם הרבה גורמים, זה כתוצאה ממשא ומתן שהיה צריך לקרות אולי שנתיים קודם, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא.

לגבי הנושא של השקיפות – מעולם לא היה פה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אין שום קשר למבקר?
מאיר שמרה
אני אומר שלא היה שום קשר למבקר, כן, כך אני אומר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני דווקא שמעתי כל הזמן האשמות כלפי המבקר, שבגללו ההפרטה תקועה.
מאיר שמרה
אני אומר שההפרטה הייתה יכולה להתבצע אולי לפני שנתיים במחיר, אם היו ממנים אולי את רוני אז - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל רוני לא היה אז.
מאיר שמרה
אני רוצה לשבח אותו כדי לא להפוך את זה לדילמה אישית.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מוכן לשבח כל אחד. אתה משבח את רוני, רק לא את מבקר המדינה.
מאיר שמרה
אז אני מסביר. פוליטיקלי קורקט אני לא אכנס למשחק הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה שם, אתה נמצא בתוך זה.
מאיר שמרה
אנחנו הגענו למחיר של 1.6 לפני שנתיים ומבקר המדינה יודע את זה. עם כל הביקורת על זה שלא היו תמלילים או - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
חבל מאד שלא היו תמלילים.
מאיר שמרה
לא, היו.
היו"ר שלי יחימוביץ
אחרת לא היינו יושבים כאן ומחליפים גרסאות שאף אחד לא יכול לאשש.
מאיר שמרה
היו. דבר שני, לגבי חוסר השקיפות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בפעם הבאה פשוט תדאגו שזה יהיה מתועד ושקוף כמו שצריך.
מאיר שמרה
זהו, הבעיה שהכל תועד. לגבי חוסר השקיפות, לא רק שהיו פרוטוקולים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בקיצור דו"ח המבקר – לקחת אותו ולזרוק אותו לפח. הוא לא תרם כלום.
מאיר שמרה
אני אסיים ואני אגיד לך מה כן ומה לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא שינה כלום.
מאיר שמרה
גברתי, נורא חשוב, גם אם אנחנו נאמץ במלואו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
נורא פשוט. סליחה, הצורה שאתה מדבר - - -
מאיר שמרה
גם אם אנחנו נאמץ במלואו את דו"ח מבקר המדינה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מאיר, סליחה, רגע, אני מפסיקה אותך.
מאיר שמרה
עדיין אני קורא שבוע ימים את זה שאנחנו מושחתים ואני שומע - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מפסיקה אותך רגע. מאיר, הצורה שאתה מבקר על מבקר המדינה לא מקובלת עלי.
מאיר שמרה
אז זה מה שאני עושה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא מקובלת עלי.
מאיר שמרה
את יכולה לא לתת לי לדבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
והיא מצטרפת לעוד הרבה קולות שמשמיעים נאצות וגידופים כלפי שומרי הסף. זה מבקר המדינה, הוא שומר סף חשוב ביותר והמעורבות שלו כאן בזמן אמת הייתה דרמטית וקריטית ואתם האשמתם אותו כל הזמן שבגללו ההפרטה לא מתקדמת. אז כנראה בכל זאת היה לו איזה שהוא משקל. אז אני מבקשת גם להוריד את הטון כלפי המבקר. זה לא מקובל עלי.
מאיר שמרה
לגבי הנושא של - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה יכול לענות עניינית את אותן תשובות בדיוק.
מאיר שמרה
אני אענה עניינית. אומרים לי אני עושה לעצמי נזק, אבל אני טוב בלעשות לעצמי נזק כאשר אני חושב שאני מייצג את האינטרס של רשות החברות ולגבי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה לא מייצג את האינטרס של המדינה, כשאתה מקעקע את הסמכות ואת היכולות שיש למבקר המדינה ואת החשיבות הגדולה של המוסד הזה. אתה לא תורם לשום דבר, גם לא לעצמך, אבל גם לא תורם לשום דבר אחר.
מאיר שמרה
בסדר. לגבי הנושא של שקיפות, אני אומר פה בהכנעה, אנחנו עשינו בתהליך הזה לא רק פרוטוקולים, אלא גם תמלול של חברה חיצונית. אכן - - -
יוסי ביינהורן
מאיר, אני לא רוצה לבייש אותך פה - - -
מאיר שמרה
אתה לא מבייש אותי, רק תנו לי לסיים - - -
יוסי ביינהורן
ולהביא פה דוגמא לטעות שלך. אתה רוצה שאני אתן פה דוגמא?
היו"ר שלי יחימוביץ
יוסי, לא.
יוסי ביינהורן
שיש תיעוד של חברה א' וכתוב בפנים שמדובר ב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב די, יוסי, תודה.
יוסי ביינהורן
לא רציתי להיכנס לזה.
מאיר שמרה
אני מודה בהכנעה שהפרוטוקולים האלה אכן - שתומללו על ידי חברה חיצונית - לא נחתמו. ארבעה חודשים לא נחתמו. חבל מאד שהם לא נחתמו, היה ויכוח בתוך הוועדה ל - - - המדינה, שלצערי הגיעה להכרעה רק בחודשים האחרונים.

לגבי הנושא של מבקר המדינה, גברתי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אה, עד עכשיו לא דיברת על מבקר המדינה.
מאיר שמרה
לא, אני חושב שלא.
היו"ר שלי יחימוביץ
בואו לשם שינוי נדבר קצת על מבקר המדינה.
מאיר שמרה
אני אומר בסופו של יום זה נורא פשוט. מי שקורא את הדו"ח, בוודאי, הרי אף אחד פה לא נולד אתמול. אין תהליך ואני לא אומר את זה כמכבסת מילים, גברתי, אני אומר את זה מתוך הנשמה. אין תהליך שבו לא יימצא ליקוי בטכניקה, בעשייה וכו'. וגם אם הייתי מקבל את הדו"ח הזה ככתבו וכלשונו – ולצורך העניין אני מקבל אותו, כי צריך לבצע עבודת מטה מסודרת ואני טוען שאנחנו טענו - וזכותו של המבקר לא לקבל את זה - אנחנו טענו והוכחנו את זה שעשינו עבודת מטה מאד מסודרת במשך שנים, כי גם אנחנו התנגדנו. הייתה לנו לפחות דעה אחרת בנושא של מדיניות, עמדתנו לא התקבלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
מאיר, באמת, אתה מדבר המון. מרוב שאתה טוען על קיפוח, אתה מדבר המון זמן ואתה לא מאפשר לוועדה להציג לך כמה שאלות. כמו למשל - - -
מאיר שמרה
אז אני אגיד משפט אחד.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, משפט אחרון, כן.
מאיר שמרה
ואנחנו מסתכלים על הדו"ח הזה, מקבלים אותו מילה במילה, עדיין המוסיקה שנשמעה, שיש בה הקשר בין זה של מחיר המינימום ודרדרלה, הערכות השווי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנו. אמרת את זה.
מאיר שמרה
אין ביניהם קשר למה שהמבקר כתב בדו"ח שלו.
היו"ר שלי יחימוביץ
ספר לי על מיליארד השקלים שהועברו למשרד הביטחון מחוץ לתקציב, כנגד ההסכמה שלו להפרטה, כסף שהוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. למה? מאיפה? מה זה? מה זה הדבר הזה?
מאיר שמרה
אני אגיד את מה שאמרו אחרים. מכיוון שאני ליוויתי את התהליך במשך 10 שנים ומשרד הביטחון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אז אתה בוודאי יודע - - -
מאיר שמרה
נכון. משרד הביטחון דחף בכל הכוח לתהליך ההפרטה של תע"ש. למה, ככה הדברים מתבצעים. אגב, תהליך ההפרטה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
למה הם קיבלו מיליארד שקלים?
מאיר שמרה
את זה צריך לשאול את מי שעשה את זה, את מי שתקצב את זה ואני לא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתה מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות.
מאיר שמרה
לא, זה לא קשור לתהליך ההפרטה גברתי. אני מודיע. זה לא קשור היה לתהליך ההפרטה ההסכמות במשרד הביטחון לבין זה וקטונתי להסביר איך תקציב המדינה עובד.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, אנחנו נשאל את אגף התקציבים. אז אין לך הסבר למיליארד שקלים?
מאיר שמרה
לא, אין לי הסבר וזה לא קשור לתהליך ההפרטה, רק לדברים מסוימים.
היו"ר שלי יחימוביץ
בוודאי שזה קשור לתהליך ההפרטה. כשכולם אובססיביים על הפרטה בכל מחיר, אז אין בעיה גם לזרוק מיליארד שקלים על הוצאות כאוות נפשו של משרד הביטחון, ובלי שום קשר להפרטה כדי לשכנע אותם לשתף פעולה עם ההפרטה. בוודאי שזה קשור.
מאיר שמרה
שוב, אני אומר גברתי ש-10 שנים קודם לא היה עוררין על זה. משרד הביטחון תמך בתהליך ההפרטה. היו אבני דרך שהם היו צריכים לבצע בתחום של המקרקעין. אם זה נכון או לא אנחנו לא היינו מעורבים בזה ולכן לא אני הכתובת לענות על משהו שאין לי מושג בו.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. חבר הכנסת איל בן ראובן.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
בוקר טוב. אחד אני רוצה להודות למבקר המדינה על העבודה המאד חשובה, שלטעמי בוצעו גם תיקונים תוך כדי ביקורת, מה שמסביר מאד מאד את חשיבות בחינת המבקר של תהליכים תוך כדי.

אני חושב שהיו פה תיקונים. ההעברה של הנושא לרוני חזקיהו היא מאד חשובה, היא דבר נכון, מעניין וניתן גם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
נראה לי שעל זה כולם מסכימים.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
וניתן גם ללמוד. אני מוכרח לומר שאני מדבר פה ממקום מקצועי, אני חושב וכולם היו בניי. חשוב לי להגיד את זה – התעשייה האווירית, אלביט ותע"ש וכולם ואין פה שום תלות. מתוך כל אחד שמדבר, אפשר לחשוב כאילו למי הוא תלוי. אין פה שום תלות בכלום.

אני חושב שתע"ש במקרה הזה, ועם כל הכבוד לחברה, היא נושא משני בהקשר של התעשיות הביטחוניות שלן מדינת ישראל ומדינת ישראל בכלל, באשר לתקציבים ולכל מה שמתרחש סביב העניין הזה וכך צריך לטעמי לראות את זה.

יש נתונים מהעולם שמצביעים על כך שחברות ביטחוניות היום בעולם הולכות וגדלות והחברות הישראליות הגדולות תצטרכנה להתמודד. הן צריכות כבר היום להתמודד מול חברות ענק – בואינג, לוקהיד, כל אחת מהן, החברות שלנו הן בזעיר אנפין, לשמחתי עומדות יפה בתחרות ובכבוד, אבל הנושא של לגדול ולהתמזג, זה היום באמת המגרש, כך צריך לטעמי להסתכל על זה.

אני חושב שהדו"ח הזה מצביע על הרבה מאד לקחים, שבעיקר חשובים להסתכלות לעתיד לגבי תהליכים שכאלה, אם ויהיו לנו תהליכים שכאלה. יש הרבה מאד מה ללמוד וצריך ללמוד מהדו"ח הזה.

אנחנו בוועדת חוץ וביטחון דנו שעות בעניין הזה של המיזוג הזה בין תע"ש ואלביט והגענו למסקנה, אני אומר ואמרתי את זה גם שם, אבל אני אומר לך כוועדת חוץ וביטחון מצומצמת, כשדנו בנושא הזה, הגענו למסקנה מקצועית חד משמעית, שהתהליך הזה למערכת הביטחון הישראלית, לתעשיות הביטחוניות של ישראל, הוא תהליך נכון מאד. הוא תהליך נכון מאד וצריך לתת לו לרוץ.

הדיון הזה של מה ששמעתי היום פה מעמידרור, שהכרתי את דבריו, מה ששמעתי מרוני, רק מחזק את עמדתנו בכך שאני מזהיר פה – ממש – מעציר התהליך כאן. צריך לתת לתהליך הזה להמשיך לרוץ קדימה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בכל מחיר? איל?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
מה זה בכל מחיר? במחירים שאנחנו נמצאים בהם היום. בתמונה כפי שאני רואה אותה היום.
היו"ר שלי יחימוביץ
גם אם למדינה לא יוצא מזה שום דבר?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
למדינה יוצא ועוד איך.
היו"ר שלי יחימוביץ
גם אם ביטחון המדינה נפגע.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
זה את אומרת.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, אני שואלת.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני אומר לך.
היו"ר שלי יחימוביץ
גם אם יש לך מונופול על יותר מ-50% לפחות על יבשה?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
בצבא היבשה יש היום מונופול כזה ואחר. אני יודע מה עושות חברות אחרות היום בנושא היבשה, במקרה הייתי שם בצורה כזאת או אחרת וזאת תחרות. דרך אגב, התחרות היום - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
איזו תחרות? הם יהיו ספק יחיד. הם לא יתחרו באף אחד.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
התשובה היא – לא נכון. אני התמודדתי – עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס פה – אני התמודדתי מול אלביט במוצרים יבשתיים עם חברה אחרת. מה, למה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל היום המצב השתנה בצורה דרמטית.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
לא, לא, לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
יכול להיות שיש כאן 60% מונופול על צבא היבשה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
שלי, אני מסתובב היום בתעשייה האווירית והיינו לא מזמן בתעשייה האווירית והיינו ברפאל ויש תחרות ותחרות בריאה. ונכון, כמו שאמר קודם עמידרור, שלכל אחד יש את הנתח שלו, שבו הוא שליט, בו יש לו את היכולות, יש לו את היתרון היחסי איך להסתכל על זה בצורה הזאת, בסופו של דבר, אבל צריך גם להבין איפה התחרות. התחרות בסופו של דבר היום הולכת וגדלה לא על צה"ל. צה"ל הוא מאד מאד חשוב, אבל התחרות היום היא על הייצוא.

כל החברות היום מספרות - ובצדק - שעיקר התעסוקה שלהן – 70%-80% מהעבודה שלהן היא בחוץ בכלל בייצוא ביטחוני. וזאת נקודה שגם אותה צריך לקחת בחשבון.

אני חושב שממה שאני למדתי, הסיפור של התחרות פה – גם אני לא אהבתי במעלה הדרך את העניין שהבנתי שיש מתחרה אחד, אבל ניסיתי לבדוק ולשאול מדוע ואני הבנתי תובנה אחת מאד ברורה. במקרה הזה אלביט היא המתחרה הפרטי היחידי שהיה מוכן לקחת פה תהליך לאורך זמן, בהשקעות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בקיצור הם עשו לנו טובה ענקית.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
ובהשקעות ענק, בהשקעות גדולות שהם הצטרכו לעשות בעניין הזה ואני משוכנע שלטובת המערכת היום הדבר הנכון ביותר זה ללמוד את הלקחים, אבל לתת לתהליך הזה להמשיך לרוץ.

אסור לנו – אני ממש מזהיר מלעצור בשלב הזה. אסור לעצור ולהמשיך להשקיע כספים שהושקעו במעלה הדרך. עצרנו את זה. יצאנו לדרך חדשה ואני מאד מאד ממליץ להמשיך בה בכל ראייה – ביטחונית ומשאבית וכל מה שקשור.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה, חבר הכנסת איל בן ראובן.

אבי פלדר, מנכ"ל תע"ש. אני, שאין לי קשר לתע"ש, כעסתי ונעלבתי בשמכם. אז אני רוצה קודם כל שתספר לנו האם תע"ש באמת היא שכיב מרע, לא שווא כלום, מדממת בלי הפסקה ולא הייתה ברירה אלא להפריט אותה.
אבי פלדר
טוב, אני מציע שניכנס לדיונים בפנטגון, נשמע דברים יותר טובים על תע"ש מאשר פה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, - - -
אבי פלדר
אני רוצה להגיד כמה דברים. תראו, קודם כל אם הבעלים רוצה ללכת להפרטה, למיזוג, לעשות אקזיט, זו זכותו. יש בעלים, שיחליט מה שהוא רוצה.
היו"ר שלי יחימוביץ
המדינה אתה מתכוון.
אבי פלדר
המדינה זה הבעלים במקרה הזה וזאת זכותה לעשות מה שהיא רוצה. אבל אני אומר קודם כל מייבשים את החברה, אחר כך אומרים שהיא צמאה. זה מה שקרה פה לאורך כל השנים. באו והחליטו בעבר ללכת עם זה ושמו, הוציאו חברה בשנת 90' מיחידת סמך, חברה ממשלתית, חברה עם משקולות. לשמחתי ברפאל למדו את התהליך ולא עשו את התהליך הזה. תבדקו. ראיתי את ה-5 מיליארד שקלים שנאמר בדו"ח מבקר המדינה שזה עלה, תבדקו כמה זה עלה ברפאל. אני אומר לכם, זה עלה יותר. תבדקו. אני מכיר את המספרים. זה עלה יותר ברפאל מאשר בתע"ש.

כך ששם עשו את התהליך נכון ובבת אחת שמו את הכסף, בבת אחת הגיעו לסיכום עם ארגוני העובדים וכל מה שקרה. אני אתן לכם כמה דוגמאות מה קרה במשך השנים, שהמדינה באה וכיוונה דברים בכוונת מכוון.

בשנת 2002 – ואני הולך אתכם הרבה שנים אחורה – נחתם עם משרד הביטחון הסכם, שבהסכם הזה העובדים היו צריכים להוריד שכר והם הורידו שכר ב-11%. אני חושב שזה דבר ללא תקדים בתולדות יחסי העבודה במדינת ישראל. ההנהלה התחייבה להביא עסקאות ייצוא וההנהלה עמדה אז ב-92% מההתחייבות שלה, ומשרד הביטחון אז היה אמור לתת 170 מיליון דולר בשנה הזמנות, רק כשהייתה בעיה אחת. כתבו שם כמיטב היכולת.

שנה ראשונה הם נתנו הזמנות ב-108 מיליון דולר, שנה שנייה ב-112 מיליון דולר, תבדקו אותי במספרים, ובשנת 2005 הגענו למצב שהיה חסר כסף ואז נתנו לתע"ש הלוואה של כמה מאות מיליוני שקלים ואמרו תחזירו את ההלוואה תוך חצי שנה. זו הייתה בדיחה שכולם הבינו שהבדיחה הזאת מובילה לדרך מאד מאד מסוימת.

אנחנו רצינו לגייס כסף באותה תקופה. היה יושב ראש הדירקטוריון עובדיה אלי – אני מדבר אתכם על 2005-2006 – שביקש לגייס כסף ולהגיד אני צריך להון העצמי של החברה כך וכך מאות מיליוני שקלים. אני רוצה לגייס את הכסף הזה, תנו לי רק את הערבות לצורך הגיוס. קיבל תשובה שלילית מהמדינה, ממשרד האוצר, לא יודע כבר ממי, קיבל תשובה שלילית. הנושא הזה לא אושר.

לאחר מכן בשנת 2016, כשהייתה החלטה, או בשנת 2014 הייתה החלטה אבל יצאנו לדרך חדשה בשנת 2016, החברה, ברגע שהמשקולות ירדו, הפכה להיות חברה רווחית. תע"ש מערכות ללא המשקולות היא חברה רווחית. בהתחלה רווח תפעולי, היום זה רווח נקי. נכון שזה לא גבוה, אבל אחרי מאות מיליונים ששילמנו כל שנה, אז בואו נבדוק מה קרה בחברה הזאת. אני לא ראיתי חברה שעברה מהפך כזה – טרן-ראונד כזה, על הגלובוס. לא פה במדינת ישראל, על הגלובוס. תבדקו. תבדקו מה קרה במדינה הזאת.

תלכו לבסיס התקציב האמריקאי בשנת 2018, לא לצה"ל, לבסיס התקציב האמריקאי, בכמה נושאים תע"ש מופיעה או ישירות או דרך חברות אמריקאיות בנושא הגנה אקטיבית, בנושא M99. זה פגזי ארטילריה מהדור החדש, בנושא נורים למסוקים ולמטוסים, שאנחנו ספק יחיד לחלק מזרועות הצבא האמריקאי. זכייה במשגרים, גשרי סער ודברים נוספים.
היו"ר שלי יחימוביץ
את כל הדברים האלה אלביט - - -
אבי פלדר
בבסיס התקציב האמריקאי. אני לא מדבר כרגע על אלביט, אני מדבר על החברה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, זה עובר לידיה.
אבי פלדר
אני חושב שצריכה לבוא חברה טובה. הם לא טיפשים שיתנו חברה לא טובה. חברת הבת עשות אשקלון, מוכרת שנים כבר בארצות הברית. גם למגזר האזרחי, בכל מטוס שאתם טסים בו, לא משנה מאיזו חברה, עשות אשקלון נמצאת, בכל מטוס. ככה תסתכלו על זה בפרופורציה הנכונה.

אנחנו ביקשנו. החברה עלתה במכירות בשנים האחרונות משנת 2014 לשנת 2017 ב-33%. לפני שנתיים ושנה ביקשנו לגייס הון. הבעלים לא הסכימו. יצאנו לחברות מדרוג שידרגו אותנו. נעצרנו באמצע התהליך. אמרו לנו אל תלכו לדרג ואל תגייסו הון חיצוני, זה לא הכיוון. נעצרנו בתהליך הזה. בשנת 2015 כבר היה סיכום, באנו ואמרנו אנחנו עכשיו רוצים לנקות את השולחן. ניקיון השולחן הזה השאיר את תע"ש עם חוב כלפי ספקים, שהיום מתדפקים על דלתנו של 200 מיליון שקלים. וזאת חברה שגדלה וצומחת. חברה שצומחת צריכה הון עצמי. ללא הון עצמי החברה לא יכולה לצמוח.

אז לבוא אחר כך ועמידרור, עם כל מה שהוא מכיר והוא מכיר את זה, אז לבוא ולהגיד זאת חברה שמדממת? בוודאי. כשהבעלים שלך רוצה שאתה תדמם, אתה תדמם, לא יעזור לך שום דבר. מה, אני יכול ללכת לגייס כסף בבנקים? אתם יודעים מה זה לגייס כסף. אם הבעלים לא רוצים שאתה תגייס, אתה לא מגייס את הכסף.

לכן אני חושב שמה שיש פה היום זאת חברה עם סט מוצרים פנטסטי, מהדור החדש. השקענו 400-500 מיליון שקלים במו"פ עצמי במוצרים בשנים האחרונות. חברה, לפני צוק איתן ישב פה מנכ"ל משרד הביטחון הישראלי ואמר אני לא קונה היום תחמושת טנקים אלא בשביל לשים אותה על המדף. בעקבות צוק איתן קיבלנו הזמנות כמעט טלפוניות לכמות עצומה של תחמושת. מה קרה? מה, צה"ל פתאום התהפך? לא. הבינו שהתחמושת הזאת היא הכי טובה. אני כבר לא רוצה להגיד לכם מה קורה בכל אירוע שנמצא היום בכל אחת מהגזרות של מדינת ישראל. תע"ש מככבת באירועים האלה. אנחנו לא יכולים לפרסם את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הרי העובדים עצמם נמצאים שם.
אבי פלדר
אנחנו לא יכולים להגיד את זה, אנחנו לא יכולים לספר על זה. דברים מסווגים, אבל כדאי שהציבור יידע סוף סוף שהחברה הזאת זאת לא חברה שעוסקת בהגנה, היא עוסקת באמצעי התקפה, וכשאתה עוסק באמצעי התקפה, לא מוציאים את הדברים האלה, זה לא פופולארי. ולכן כשאומרים שהחברה מדממת זה נכון. הבעלים רצה שהיא תדמם.

דרך אגב, בנושא של אוויר קרקע, בלי להיכנס, אנחנו לקחנו עסקה שלא תעשייה אווירית ולא רפאל לקחו אותה עכשיו. אני מדבר אתכם לפני שנה ושנתיים. אז איפה היו כל המתחרים שלנו? עובדה שתע"ש לקחה את העסקה הזאת.

אני לא יכול להיכנס, הדברים מאד מסווגים, אבל אני אומר דבר מאד פשוט: רוצים למכור את החברה, אין בעיה. אלביט חברה מצוינת, אין לי חצי מילה. הם עשו את עסקת חייהם אני חושב, עסקה טובה, כי ככה עם חברה עסקית צריכים לעשות את זה. זה הכל. אנחנו כתע"ש עשינו בהפרטה את כל מה שהתבקשנו על ידי הבעלים, כולל חדרי מידע, כולל רוד-שואו. אנחנו עשינו 20 רוד-שואים גם בארץ וגם בארצות הברית. אני חושב שעשינו את זה בצורה הכי טובה שאפשר, כדי שהמדינה תמקסם את התמורה עבור מה שיש לה ביד.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, תודה רבה.
אבי פלדר
צריך להזכיר גם שהעובדים שותפים מלאים לכל מה שקורה והם סבלו במשך 20 שנה מאותה גישה של מדינה שבאה ואומרת חברה מדממת.
היו"ר שלי יחימוביץ
משרד הביטחון, בוא תציג את עצמך שוב.
מורג מקייטין
שלום, שמי מור מקייטין, אני עורך הדין בלשכה המשפטית. אני הרפרנט של המנהלות של מפא"ת.
היו"ר שלי יחימוביץ
מורג, אתה תדבר בקצרה.
מורג מקייטין
אוקיי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני לא רוצה חס וחלילה להטיל בך דופי, אבל זה לא הדרג הראוי. אני לא מתייחסת אליך באופן אישי.
מורג מקייטין
אנחנו מבינים.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא הדרג הראוי. תראה את האנשים שהגיעו לכאן. החשכ"ל, מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות ועוד כהנה וכהנה. מבקר המדינה בכבודו ובעצמו. זה לא מקובל עלי ולכן אני מבקשת שתהיה קצר ואנחנו נקיים ישיבה נוספת בשביל נציגי מערכת הביטחון.
מורג מקייטין
אוקיי. ראשית להגיד לפרוטוקול, המנכ"ל נמצא בחו"ל וגם הכלכלן הראשי, שהוא היה הנציג הבכיר שהשתתף בדיונים הקודמים.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומינהל הרכש ועוד - - -
מורג מקייטין
מינהל הרכש לא היה רלבנטי בכלל.
היו"ר שלי יחימוביץ
הוא יהיה רלבנטי לעתיד. יש לנו כאן שאלות לעתיד. זה לא בית משפט פה.
מורג מקייטין
זה ברור.
היו"ר שלי יחימוביץ
ולא באים עם עורכי דין להגן על גוף בפני המבקר. זו ועדה שהתפקיד שלה הוא לעסוק ב - - -
מורג מקייטין
אני לא מגיע לכאן כעורך דין, אני מגיע לכאן כמי שליווה את התהליך הזה במשך 5.5 שנים עד היום, מתחילתו ובמקביל גם מטפל ברכש ומודע לכל ההיבטים הנוספים שיש לרכש במשרד הביטחון. אני רק אגיד בקצרה את מספר הנקודות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז בקצרה.
מורג מקייטין
אז קודם כל משרד הביטחון מלווה, מנתח ועשה עבודות מטה וניתוחים כלכליים של ההשפעות של ההפרטה של תע"ש עוד משנת 2000, 2003 ו-2,004, החל דו"ח מוסה-פלד בשנת 2000 ודו"ח הררי בשנת 2009 וגם דו"חות שניתנו למנכ"ל לעבודות מטה וניתוחים כלכליים שנעשו בשלבים הקודמים של הפרטה של תע"ש או של האפשרות למזג אותה בשנת 2003 עד שנת 2005. זה דבר ראשון.

דבר שני, להגיד שאלביט היא מונופול ולמשרד הביטחון אין שום כלים להתמודד עם המונופול הזה - זה בלשון המעטה לא נכון. אלף אני רוצה לזקק את מה שאמר עמידרור. משרד הביטחון לא יכול ולא משתמש בסמכות שלו כרגולטור באפ"י כדי להשפיע על תעשיות בארץ בהיבט הרכש. למשרד הביטחון אסור להגיד לתעשייה אם לא תורידי את המחירים אנחנו לא ניתן לך היתר ייצוא. אנחנו לא עושים בזה שימוש, זה אסור בתכלית האיסור.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז רגע, אז מה שהחשכ"ל אמר לא נכון?
מורג מקייטין
לא, מה שאנחנו אומרים - - -
קריאה
זה לא החשכ"ל אמר, זה עמידרור.
היו"ר שלי יחימוביץ
עמידרור.
מורג מקייטין
מה שאנחנו עושים, למשרד הביטחון יש סט של כלים. קודם כל מעל 90% - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז אפילו הדבר הזה שעמידרור אמר, שהוא נועד לשמור על יציבות מחירים - - -
מורג מקייטין
אני אסביר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל החשכ"ל אמר אחר כך משהו אחר, שיש התחייבות לדורי דורות לשמור על המחירים.
מורג מקייטין
אז אני אסביר.
היו"ר שלי יחימוביץ
שנייה, שאלה: על מוצרים קיימים, מה קורה אם משכללים את השפיץ של המוצר וקוראים לו בשם אחר? זהו, נגמר הסיפור? אפשר ל - - - רוצים?
מורג מקייטין
לא, ממש לא נגמר הסיפור. קודם כל רק משפט אחד. למשרד הביטחון יש סט כלים להתמודד עם שוק לא תחרותי. רוב הפלטפורמות הגדולות של המשרד נרכשות מול ספקים יחידים ולא במכרזים. חלק ניכר בהיבט הכספי של משרד הביטחון זה מול ספקים יחידים ולא במכרזים. כמו שאמרו קודמי, מול כל תעשייה אווירית יש פלטפורמות מסוימות שנרכשות מספק יחיד רק מולם, רפאל זה מעיל רוח, זה הגנה אקטיבית וכן הלאה, אני לא רוצה לחזור על הדברים.

יש קביעה של תעריפי שעה, אודיט שנעשה בחברות, יש בדיקות הנדסיות שנעשות כדי לבקר ולבדוק מחירים ואת הסבירות שלהם. יש את העניין של התמלוגים שנקבע מהתעשיות. בהקשר הזה אני רוצה להגיד, הידע לא מועבר לתעשייה, נקודה. הידע הזה, שהמשרד משקיע במו"פ ממומן בתעשיות. הידע לא שייך לתעשייה. הידע שייך למשרד הביטחון, משרד הביטחון הוא הבעלים של הידע ולכן התעשייה לא יכולה לעשות בידע הזה שום שימוש. היא מקבלת רישיון שימוש בידע והיא משלמת על זה תמלוגים.

הדיפרנציאציה בין תמלוגים שהיא משלמת - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
תמלוגים די נמוכים. כמה תמלוגים אגב? תגיד לנו מספר.
מורג מקייטין
אני אסביר. יש הבדל בין תמלוגים שמשולמים בכל חברה והתמלוגים נקבעים על פי סל של שיקולים. במקרה הרגיל ברירת המחדל היא שבכל הזמנה ספציפית או בכל התקשרות ספציפית, אנחנו באים לחברה ואומרים לה – אנחנו השקענו בך ידע בנושא מסוים, את עכשיו עושה שימוש בידע הזה למכירה של מוצר מסוים, בואי ונחתום הסכם תמלוגים ספציפי, שאומר שעל כל מערכת שתמכרי, שהייצור והפיתוח שלה התבססו על הידע של משרד הביטחון, תשלמי תמלוגים. זה יכול להיגזר או מ - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
גם אם זה מוצר שפיתוח אותו אחר כך, על בסיס הידע הזה?
מורג מקייטין
בוודאי, כן, כן. זה נגזר מזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש תמלוגים לפי מוצר?
מורג מקייטין
אז יש מקרים חריגים שבהם אנחנו מבקשים תמלוגים על פי מוצר. הדוגמא היחידה שאני זוכר כרגע היא מוצר מסווג. אני יכול לומר את זה לא בפורום הזה, אבל ברירת המחדל, מה שמשרד הביטחון עושה, הפרקטיקה שלו היא ללכת בשיטה של תשלום תמלוגים כוללני. באים לכל החברות הביטחוניות - וזה לא ייחודי רק לאלביט או רק לתע"ש, זה גם רפאל וגם תעשייה אווירית – ואומרים להם אנחנו לא רוצים להיכנס פר עסקה ולבדוק מה הייתה התרומה של המו"פ הממומן של משרד הביטחון לעסקה הספציפית.
היו"ר שלי יחימוביץ
תיתן לנו מספר, על כמה עומד שיעור התמלוגים היום?
מורג מקייטין
זה יכול לנוע בין 0.7 לבין 1 פסיק משהו.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה הכל?
מורג מקייטין
וזה חל על כל המכירות.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה נורא מעט.
מורג מקייטין
נכון, אבל זה נורא מעט ב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בטח כשנותנים מתנה כזאת לחברה עסקית.
מורג מקייטין
לא, לא, שנייה. זה שיעור תמלוגים מאד נמוך כי המשרד אומר לחברה אני לא רוצה להיכנס איתך פר עסקה ולבחון מה הייתה התרומה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אפשר לקבוע מספר כללי שהוא קצת יותר נורמאלי.
מורג מקייטין
אבל יש הרבה מוצרים שהחברות מפתחות במו"פ עצמי ואין לזה שום קשר עם משרד הביטחון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל כל הרכיב של תע"ש, שעכשיו היא חלק בלתי נפרד וענקי מהענק הזה, הממוזג שקוראים לו אלביט-תע"ש, שקוראים לו אלביט, כל זה זה מו"פ שמדינת ישראל השקיעה בו מכספה. אני לא רואה איך בזה שאתה מטיל עליהם תמלוגים כמו על רפאל ותעשייה אווירית, אתה מחזיר לעצמך משהו מהדבר הזה. אני לא רואה.
מורג מקייטין
תראי, משרד הביטחון משקיע במו"פ - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אולי אני לא מבינה משהו. תסבירו לי.
מורג מקייטין
משרד הביטחון משקיע במו"פ ממומן בתעשיות האחרות לא פחות ואולי אפילו גם יותר ממה שהשקיעו בתע"ש. מו"פ ממומן מושקע בתעשיות האחרות. בכל התעשיות הנוספות מושקע מו"פ ממומן. הפרקטיקה - - - תע"ש.
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר גם אלביט נהנתה ממו"פ ממומן - - -
מורג מקייטין
גם באלביט יש השקעה של מו"פ ממומן.
היו"ר שלי יחימוביץ
כשהיא פרטית לגמרי.
מורג מקייטין
נכון, גם באלביט יש מוקדי ידע שמשרד הביטחון משקיע באלביט במוקדי ידע, כמו בעוד חברות נוספות שחשוב לו לשמר מוקד ידע מסוים בתעשייה או הוא רוצה לשמר תשתית לאומית בתעשייה מסוימת. זה לא שונה לא באלביט ולא בתעשיות נוספות.

השיעור הנמוך של התמלוגים במספרים מוחלטים נגזר מזה שיש תחומים שלמים וגדולים ובהיקפי מכירות עצומים של התעשייה. התעשייה לא מתבססת בהם על מו"פ של משרד הביטחון והמשרד אומר אני בוחן את הכל. את מגישה לי דו"ח שנתי של כל המכירות שלך על כל סל המוצרים לחו"ל ואני גוזר מספר קבוע שנגזר אחרי משא ומתן בין הכלכלן הראשי ושותפים לו כלל הגורמים הרלבנטיים במשרד הביטחון ומזה נגזרים התמלוגים. אז זה לגבי העניין הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, משפט אחרון.
מורג מקייטין
לגבי הנושא של ההפרטה. צריך לזכור שתע"ש התחילה את ההפרטה - החלטת הממשלה דיברה על צו אינטרסים חיוניים שחל על תע"ש. צו האינטרסים בא לשמור על האינטרסים הביטחוניים של המדינה בתע"ש המפורטת.
היו"ר שלי יחימוביץ
איפה זה עומד, הצו הזה?
מורג מקייטין
הצו הזה בתוקף. דרך אגב, הרבה מ - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה בתוקף? קודם לא היה בו צורך.
מורג מקייטין
לא. היה צורך בצו הזה. כשהחברה היא חברה ממשלתית אין צורך בצו אינטרסים, אבל ברגע שיש צו אינטרסים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז אני שואלת איפה עומדת סוגית צו האינטרסים עכשיו, נוכח ההפרטה.
מורג מקייטין
צו האינטרסים חל על תע"ש, על המוצרים שלה, על הפעילות שלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אין כרגע צו אינטרסים, כי זאת חברה ממשלתית. עכשיו היא עוברת הפרטה ויהיה צורך בצו אינטרסים.
מורג מקייטין
נכון, ויש צו אינטרסים שחל על החברה. כשהיא תופרט צו האינטרסים יחול עליה. צו האינטרסים אומר הגבלה על עבירות המניות של תע"ש, מדבר על זה שהחברה צריכה להישאר חברה ישראלית, מדבר על זה שמשרד הביטחון יפקח על כל רכישה מעבר ל-5%. מתחת ל-5% צריך לדווח.
היו"ר שלי יחימוביץ
טיוטת צו האינטרסים מוכנה כבר?
מורג מקייטין
זה לא טיוטא. צו האינטרסים תקף בשנת 2013. הוא עבר יחד עם החלטת ההפרטה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הוא כבר קיים.
מורג מקייטין
והוא פורסם ברשומות. דרך אגב, צו האינטרסים היה הסיבה שחלק מהמתמודדים, חברות בחו"ל, סרבו בסופו של דבר להתמודד על רכישת תע"ש, כי הם הבינו שצו האינטרסים חל הרוכש ועל כל מי שמחזיק לו בשרשור עד למעלה. אז יש צו אינטרסים בתוקף.

צו האינטרסים הזה אומר שיש מספר תחומים קריטיים למדינת ישראל, שתע"ש חייבת להמשיך ולהחזיק אותם פועלים. צו האינטרסים מדבר על ארבעה תחומים שתע"ש חייבת להמשיך ולהחזיק אותם. היא לא יכולה לסגור את הקווים האלה. המשמעות היא שמשרד הביטחון חייב להחזיק בקווים האלה, בין אם להוציא הזמנות ולהתאים מוצרים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שאלה שהיא קצת בירוקרטית. צו האינטרסים כרגע חל על תע"ש?
מורג מקייטין
הוא חל על תע"ש מרגע ש - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ומעבר לזה הוא חל על אלביט.
מורג מקייטין
מרגע שאלביט רוכשת את תע"ש, היא רוכשת אותה עם כל המחויבות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אוטומטית? זה נכנס לתוקף אוטומטית?
מורג מקייטין
אוטומטית. צו האינטרסים מדבר על קווים חיוניים, תחומי פעילות חיוניים שתע"ש חייבת לשמר. כמובן משרד הביטחון חייב לשמור את הקווים האלה, בין אם בהזמנת מוצרים או להחזיק את הקווים האלה.

נושא התחמושת הכבדה – וזה מאד חשוב – כי זה רלבנטי לרמת בקע – נושא התחמושת הכבדה לא היה בצו האינטרסים שנקבע בדצמבר 2013, כי מנכ"ל משרד הביטחון בשעתו סירב לשעבד את תקציב משרד הביטחון על רכש של תחמושת כבדה. במעלה הדרך לאורך ההפרטה הבנו שהקונה העתידי – ואז לא ידענו שזו תהיה בהכרח אלביט – יכול להגיד לנו תקשיבו, אני מעביר לרמת בקע את הקווים החיוניים, אבל אני סוגר את קווי התחמושת הכבדה, כי הם לא כדאיים לי כלכלית.

לכן גם מינהל הרכש וגם כל הגורמים הרלבנטיים במשרד הבינו שמדינת ישראל לא יכולה לחיות בלי שימור תשתית ויכולת וייצור של תחמושת כבדה בארץ. אני מדגיש, לאו דווקא ברמת בקע, בארץ. לכן היינו בפנינו שתי אפשרויות. אפשרות אחת לשנות את צו האינטרסים, מה שיעכב את תהליך ההפרטה, שזאת האפשרות שלא התקבלה בסופו של דבר.

האפשרות השנייה שהתקבלה זה להגיע להסכמה עם תע"ש מערכות לגבי הסכם רכש. הסכם רכש של מוצרי תחמושת כבדה שאומר לתע"ש מערכות – בתמורה להתחייבות שלך להעביר את כל קווי התחמושת הכבדה לרמת בקע או למקום אחר בארץ, זה להבטיח לי תשתית יכולת ייצור בארץ, של מוצרי תחמושת כבדה. זה להעתיק אותם תוך כדי זה שהיא מתחייבת להביא אותם שם ולהביא יכולת ייצוא ובסוף הם יעברו, כל המוצרים האלה יעברו בדיקות קבלה מורחבות.

משרד הביטחון התחייב לרכוש 250 מיליון שקלים בשנה למוצרי תחמושת כבדה, למשך 7 שנים. משנת 2019 - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, זה מסביר את ה-250 מיליון. ומה יהיה אחרי 7 שנים עם תחמושת כבדה בישראל?
מורג מקייטין
אז אני מסביר. משנת 2019 עד שנת 2025. זה כמובן רכש תחמושת כבדה, זה הסכם רכש ב'. הסכם הרכש הראשון מדבר על התחייבות של משרד הביטחון בשנים 2014 עד 2018 של 550 מיליון שקלים של רכש.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל מה יקרה בתום השנים האלה?
מורג מקייטין
אז אנחנו מסבירים.
היו"ר שלי יחימוביץ
יכול להיות שיהיה שלום כולל במזרח התיכון, אמן ויכול להיות גם שלא.
מורג מקייטין
נכון. במשא ומתן עם תע"ש וגם אחר כך במשא ומתן מול אלביט, תע"ש ואלביט אמרו מה יהיה אחרי שנת 2025? אנחנו נעביר את כל קווי התחמושת הכבדה, אתם סיימתם להזמין בשנת 2025, קווי התחמושת הכבדה עומדים ואין כלום.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה התשובה?
מורג מקייטין
אז התשובה הייתה קודם כל משרד הביטחון מבחינה חוקית לא יכול להתחייב להמשיך להוציא אספקות כספק יחיד, כי מחר ומחרתיים יכולה לבוא חברה אחרת ולפתוח גם היא קווי תחמושת כבדה. אבל אנחנו התחייבנו להמשך של רכש עד שנת 2030.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, זאת סוגיה רחבה בפני עצמה.
מורג מקייטין
עד שנת 2030, ושוב אני - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה צריך לסיים, אני מצטערת.
מורג מקייטין
אוקיי. זה פשוט דברים מאד חשובים. אני לא אאריך, זה ממש מאד קצר.
היו"ר שלי יחימוביץ
הכל מאד מאד חשוב ואנחנו צריכים לסיים.
מורג מקייטין
אוקיי. על הסטטוטוריקה – משרד הביטחון התחייב להוביל את כל הנושא של הסטטוטוריקה של רמת בקע ועל זה הוא קיבל 80 מיליון שקלים בלבד. רק 80 מיליון שקלים הוא קיבל על ההתחייבות שלו להוביל ולטפל בכל הליך הסטטוטוריקה של פינוי רמת השרון והמעבר לרמת בקע.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, אני מפסיקה אותך.
מורג מקייטין
יתר התקציבים שאת מדברת עליהם הם לא רלבנטיים בכלל להפרטה, הם עברו ועדת כספים, את הוועדה המשותפת לצורכי השימושים ואת ניתנו בין היתר גם בגלל כל הנושא של שוהם והעברת הקרקעות.
היו"ר שלי יחימוביץ
תודה רבה. אגף תקציבים. מי מדבר מאגף התקציבים?
ניר אמסל
ניר אמסל מאגף תקציבים. כמו שמורג אמר, אני אגיד - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
לפני הכל אני רוצה שתסביר לי את המיליארד שקלים האלה.
ניר אמסל
אז זה 980 מיליון שקלים וזה בהמשך למה שמורג גם אמר, מדובר בצורך תקציבי של משרד הביטחון, כפי שסוכם בין המשרדים. התקציב הזה הוא לא תקציב עבור העברת תע"ש או הפרטת תע"ש, אלא חלק קטן ממנו נעשה בו שימוש על ידי משרד הביטחון עבור מה שמשרד הביטחון היה צריך לעשות עבור העברת תע"ש לנגב. כל השאר זה צרכים תקציביים של משרד הביטחון, כפי שעבר בוועדת כספים וכפי שאושר גם בוועדה המשותפת לענייני תקציב הביטחון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז לא היה לזה שום קשר להפרטה?
ניר אמסל
התוספת התקציבית, במסגרת הסיכום בין המשרדים, יצרנו בין שני המשרדים תמריצים בשביל לקדם תהליך שאנחנו חושבים שהוא היה נכון. התקציב עצמו הוא עבור צרכים של משרד הביטחון.
היו"ר שלי יחימוביץ
עדיין לא הבנתי. יוסי ביינהורן, אתה יכול להסביר לי? כי בדו"ח שלכם זה מופיע. זה נשמע כמו שוחד למשרד הביטחון.
יוסי ביינהורן
כמו שאמרנו, אמרנו בדו"ח שה-980 מיליון שקלים האלה הם 980 מיליון שהועברו, אתם אכן כותבים ללא קשר לתהליך ההפרטה, זה היה במסגרת השיח על התמרוץ והוא לא הוצג כתקציב במסגרת תקציב המדינה הרגיל. זהו. זו הטענה.
ניר אמסל
קודם כל את התגובה המפורטת שלנו אנחנו העברנו למבקר המדינה, אני לא רוצה להקריא את כולה, זה מספר עמודים. העברות תקציביות נעשות בהתאם ל - - -
יוסי ביינהורן
יש דרך מקובלת לעשות את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני רוצה להבין, זה היה קשור להפרטה או לא היה קשור להפרטה? תענה לי.
ניר אמסל
זה היה קשור לצורך יצירת התמריצים הנכונים לקידום העברת תע"ש לנגב.
היו"ר שלי יחימוביץ
תמריצים למי? מה, צריך לתמרץ את משרד הביטחון כדי שיסכים להפרטה? איזה מין דבר זה?
ניר אמסל
מה זאת אומרת איזה מין דבר זה?
היו"ר שלי יחימוביץ
וזה מיליארד שקלים. זה כבר מאיין גם את הרווחים למדינה מהמכירה לגמרי.
ניר אמסל
לא. שוב, אני חוזר רגע לנושא של המספר. התקציב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
איך זה קרה? איך מיליארד שקלים מועברים סתם למשרד הביטחון מחוץ לתקציב, קשורים להפרטה, אבל הם לא נועדו לצורכי ההפרטה. למה? איזה דינאמיקה יוצרת את המצב ההזוי הזה?
יוסי ביינהורן
אני רוצה לומר שבתשובות שלכם אלינו אתם אומרים שה-980 מיליון הם ללא קשר להפרטה, אבל כתמריץ להפרטה.
ניר אמסל
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל היא הנותנת.
יוסי ביינהורן
זה משחק מילים חמור.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה הרבה יותר חמור.
ניר אמסל
ראשית כל אני רוצה רגע להבהיר משהו. זה לא עבר מחוץ לתקציב, זה עבר במסגרת התקציב, במסגרת העברה תקציבית שאושרה גם בוועדת הכספים של הכנסת וגם בוועדה - - - לתקציב הביטחון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, את זה הבהרת.
ניר אמסל
זה לא עבר מחוץ לתקציב. אין לנו יכולת להעביר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי, בסדר, בוא ננקה את הפינה הזאת, של המחוץ לתקציב.
ניר אמסל
אוקיי.
היו"ר שלי יחימוביץ
בתוך התקציב, עדיין, מיליארד שקלים מועברים כתמריץ להפרטה, בלי שהם נועדו לצורכי ההפרטה עצמה.
ניר אמסל
מיליארד השקלים הועברו כצורך תקציבי של משרד הביטחון.
היו"ר שלי יחימוביץ
כתמריץ.
ניר אמסל
בין היתר.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה מה שאמרתם למבקר.
ניר אמסל
בין היתר. לא. אנחנו אמרנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
למה משרד הביטחון היה צריך תמריץ, אם זה כל כך טוב לביטחון המדינה?
ניר אמסל
משרד הביטחון היה צריך את הכסף, את התקציב, את ה-980 מיליון שקלים.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה שמשרד הביטחון תמיד צריך תקציב, אנחנו מכירים. אני הייתי חברה בוועדת תקציב הביטחון, מכירה את זה על בסיס יום יומי. בסדר, לגיטימי - - -
ניר אמסל
דרך אגב, הצרכים בכסף והשימושים בו אושרו גם בוועדה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל למה זה הוגדר כתמריץ ולמה זה קשור להפרטה? תנו צ'ופר ותסכימו להפרטה?
ניר אמסל
אני לא מצליח להבין את האמירה שזה צ'ופר. זה ממש לא עניין של צ'ופר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז מה זה תמריץ? אם אני אפתח מילון ואני אראה מילים נרדפות יומיומיות לתמריץ, אני אקבל צ'ופר.
ניר אמסל
יש צורך או היה צורך למשרד הביטחון לקבלת התקציב. אחד מהדברים שאנחנו ראינו לנכון לשים על השולחן - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה דבר אחד.
ניר אמסל
זה דרישה ממשרד הביטחון לסייע בתהליך של ההפרטה והעברת תע"ש לנגב.
היו"ר שלי יחימוביץ
ובלי זה הם לא היו עוזרים?
ניר אמסל
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו חושבים שזה היה דבר נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתם רוצים שנעזור לכם בהפרטה, תביאו מיליארד שקלים.
ניר אמסל
לא. אני רוצה שוב לשלול את הכיוון שאליו את הולכת. זה לא אם אתם רוצים תביאו מיליארד שקלים. למשרד הביטחון היה צורך ב-980 מיליון שקלים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ברור. זה שאתה חוזר בלופ לדבר הזה – למשרד הביטחון – אני אגלה לך משהו – יש תמיד צרכים, אגב חיוניים ולא כולם מתמלאים. זאת אומרת תקציב הביטחון הוא אמנם 70 מיליארד שקלים, אבל חלק גדול מאד מהצרכים של צה"ל כפי שהוא רואה את זה, לא מתגשמים, כי בכל זאת זה "רק" 70 מיליארד שקלים. לכן ברור שתמיד יש צרכים. השאלה למה הועבר סכום כזה כתמריץ ואני לא מצליחה לקבל ממך תשובות.
ניר אמסל
האמירה שלנו וזה מה שאני מנסה להסביר, התקציב הזה היה עובר למשרד הביטחון בכל מקרה. זה צורך של משרד הביטחון.
היו"ר שלי יחימוביץ
בכל מקרה? אז מה זה צורכי משרד הביטחון?
ניר אמסל
צורך של משרד הביטחון. היה צורך של משרד הביטחון. סוכם בין משרד הביטחון למשרד האוצר על זה שיש למשרד הביטחון את הצורך ב-980 מיליון השקלים האלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לטקו, אתה רוצה להעביר על זה משהו?
שמואל לטקו
לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא?
שמואל לטקו
לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי.
יוסי ביינהורן
אני רק רוצה להקריא מתוך התשובה. בתשובתו מפברואר 2017 מסר אגף התקציבים כי הגדלת תקציב הביטחון לצורך יצירת תמריצים לקידום ההפרטה, היא מיצוי התועלות - - - התוספת התקציבית האמורה. אז אני לא יודע לקרוא את זה בשפה - - -
ניר אמסל
אני רק רוצה להוסיף מאותה תגובה, נאמר פה הסכום האמור בטיוטת הדו"ח - - - 980 מיליון שקלים עליהם הוחלט בסיכום התקציבי בין משרד האוצר למשרד הביטחון, הינו סכום שנקבע בין המשרדים כצורך תקציבי לתגבור משרד הביטחון, לא לצורך ההפרטה. אנחנו אומרים עוד שכחלק מהסיכום התקציבי בין המשרדים ולצורך יצירת תמריצים אפקטיביים לקידום - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, אוקיי.
ניר אמסל
אני שוב חוזר לאותה אמירה.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, חברים. מהתעשייה אווירית, יש פה נציג? בבקשה, תציג את עצמך. הייתי רוצה שתתייחס לסוגיה של ההשלכות של העוצמה הזאת שנוצרת עכשיו במיזוג בין תע"ש ואלביט, על ההשלכות של זה על התעשייה האווירית.
דורון זכאי
כן, בהחלט. שמי דורון זכאי, אני סמנכ"ל תכנון ובקרה ואני גם מרכז את הטיפול בהשפעות על התעשייה האווירית, של התהליך הזה של מכירת תע"ש. להחלטת השרים להפרטה במתווה, פורסם ברבים שכל מה שקשור להנעה קלה, ואני לא נכנס כאן לשום דבר מסווג, כל מה שקשור להנעה קלה יבוצע בחברת תומר, אותה חברה שלא מופרטת, אבל תומר תעסוק במשך 13 שנה אך ורק למול תע"ש מערכות. הווה אומר תע"ש מערכות/הקונה שלה, ישלטו על כל מה שקשור ומתבצע בתור - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז בעצם אתם משועבדים. למרות שהוחלט לא להפריט את תומר, אתם משעובדים לתע"ש. כלומר לאלביט.
דורון זכאי
שנייה. זה נכון, הם ישלטו על המחירים, על הלו"ז, על האספקות, על הכל. אנחנו מיד התרענו למבקר המדינה, לרשות החברות, לרשות להגבלים עסקיים. אמרנו יש פה פגיעה קשה ביותר בתעשייה האווירית. פגיעה במה? בתחום הגילאות, שזה לב ליבה של העשייה של התעשייה האווירית.
היו"ר שלי יחימוביץ
אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים על תומר.
דורון זכאי
לא, לא, אני לא נכנס לפרטים. זה לא מסווג. אנחנו אמרנו מה זה התחום הזה? זה מנוע הצמיחה העיקרי של התעשייה האווירית. זו פגיעה קשה ביותר בנו.

עכשיו נאמר לנו שנעשה שינוי במתווה. אנחנו עדיין באפלה. אנחנו לא יודעים מה השינוי. אנחנו פנינו, כולל בכתב, לשאול מה השינוי. תגידו לנו בזמן אמת מה השינוי שעשיתם, על מנת שנבחן אותו ונראה אם הוא באמת עונה על הסיכון שלנו, או שלא. בזמן אמת, לא אחר כך, כשכבר הכל חתום ונעול ואין לנו מה לעשות בקשר לזה. עד לרגע זה שאני יושב פה מולך, אנחנו לא יודעים אם - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מישהו יכול לתת תשובה?
מורג מקייטין
אני יכול לתת תשובה.
דורון זכאי
שנייה, אני רוצה להמשיך ברשותך.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע.
דורון זכאי
ממידע לא פורמאלי שקיבלנו, אנחנו הבנו שהשינוי במתווה הוא שתומר תשלם תמלוגים לתע"ש מערכות. תמלוגים כביכול בגין ידע.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא ייאמן.
דורון זכאי
מה זה אומר תומר תשלם תמלוגים? זה במהירות האור מגולגל לתעשייה האווירית, זה ברור. תומר לא תממן את הדברים האלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה זה ידע? זה לא ידע ששייך לאלביט.
דורון זכאי
יפה. אנחנו שילמנו - - -
מורג מקייטין
זה לא נכון. זה לא נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת ממך לא להפריע.
מורג מקייטין
אבל זה לא נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבקשת לא להפריע. תודה. כן.
דורון זכאי
זה ידע שאנחנו שילמנו עבורו, אנחנו פיתחנו את המוצרים האלה בתע"ש, בתומר.
אבי פלדר
מאיפה זה הגיע שאתם פיתחתם? סליחה על השאלה.
מורג מקייטין
זה לא נכון.
אבי פלדר
ממש לא נכון.
דורון זכאי
אנחנו שילמנו בשביל זה. אני - - -
אבי פלדר
לא, לא, לא. סליחה, אתה לא מכיר את ההיסטוריה, אתם לא שילמתם אגורה.
דורון זכאי
למה אתה אומר שאני לא מכיר את ההיסטוריה?
אבי פלדר
כי אתה לא מכיר. עובדה שאתה אומר דברים לא נכונים.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, חברים אני מבקשת לאפשר לו לסיים.
דורון זכאי
תן לי בבקשה לסיים. אני מזכיר לך שמה שאני אומר גם מעוגן בהסכמים. גם מדובר פה על תשלום במשך 13 שנה ואיזה תשלום? אנחנו יודעים כמה אנחנו משלמים בגין ידע למשרד הביטחון. מדובר, אם זה נכון המידע שהועבר אלינו, שוב, באופן לא פורמאלי, מדובר על פי שישה או פי שבעה ממה שנהוג לשלם. ברור שהתעשייה האווירית זה מכה קשה ביותר, זה פוגע בכושר התחרות שלנו. איך נתמודד עכשיו? מישהו הזכיר שם באגף ההוא - מול כל הענקים בתחומים האלה.

אז אנחנו פנינו לרשות להגבלים עסקיים, אמרנו שזה הסדר כובל, הסדר שמנוגד לתקנות של ההגבלים העסקיים ואנחנו מבקשים מהם להגיד את דברם פה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש פה מהרשות להגבלים עסקיים?
אבי פלדר
אני יכול לענות רגע במילה על זה?
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, לא, אבי. מספיק. הרשות להגבלים עסקיים, מישהו נמצא כאן? תציג את עצמך ותשיב ספציפית לשאלה הזאת, בסדר?
אוריאל סיטרואן
אוריאל סיטרואן, סגן הכלכלן הראשי ברשות ההגבלים העסקיים. אנחנו קיבלנו את הודעות המיזוג, אנחנו בוחנים את הודעות המיזוג וגם את הקבילות הנלוות אליהן ואנחנו לא מתייחסים לבדיקה, כאשר היא מתבצעת. אבל כל הכבילות כאלה צריכות להגיע אלינו ואנחנו בוחנים במסגרת בדיקת המיזוג.
היו"ר שלי יחימוביץ
והכבילה הגיעה אליכם?
אוריאל סיטרואן
הגיעו כבילות עם המיזוג, כן, ואנחנו בוחנים אותן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל ההפרטה יוצאת לדרך כבר עכשיו. ההסכם הזה נסגר, למה אתם מחכים בדיוק?
אוריאל סיטרואן
לא. שוב, כאשר חברות רוצות להתמזג והן עומדות ברף מסוים, הן צריכות להגיש הודעות מיזוג לרשות ההגבלים העסקיים. ההודעות האלה הוגשו ב-25 ביוני ויש לנו 30 יום לבדוק את המיזוג ו-90 יום לבדוק קבילות נלוות ואם הממונה רואה שיש בעיה תחרותית, יש לה סמכות לאשר או לאשר בתנאים או להתנגד למיזוג. לכן גם אם זה דאן-דיל מבחינת המדינה, יש לנו סמכות בחוק לאשר או להתנגד. שוב, זה בבחינה ואנחנו לא מתייחסים לבדיקה עצמה, כאשר היא בתהליך הבדיקה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ולגופו של מונופול אדיר כזה, שאפילו עמידרור, שהוא ממש חסיד ההליך הזה, אמר שמדובר בקרוב ל-60% על הרכש של צבא היבשה, מה יש לרשות להגבלים לומר?
אוריאל סיטרואן
אז חשוב להבין. כשאנחנו בוחנים מיזוג, אנחנו בוחנים את ההיבטים הענפיים וההגדרה של מונופול אולי שנאמרה פה, היא לא ההגדרה המקצועית בהגבלים עסקיים. אנחנו בוחנים כל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
למה?
אוריאל סיטרואן
מה?
היו"ר שלי יחימוביץ
אם הם מספקים 60% מ - - -
אוריאל סיטרואן
שנייה. אנחנו בוחנים את הענפים בחפיפות אופקיות וחפיפות אנכיות, יחסי ספק לקוח ובוחנים מוצר-מוצר ותעשייה-תעשייה, זאת אומרת בהיבט היותר צר מבחינת הגדרת שווקים ואנחנו בוחנים את השווקים הספציפיים ורואים אם יש חפיפה אופקית למשל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ובחנתם?
אוריאל סיטרואן
אנחנו בוחנים את זה בימים האלה. אני לא יכול להתייחס לבדיקות עצמן.
היו"ר שלי יחימוביץ
רק בימים אלה? הרי אנחנו מדברים על ההפרטה הזאת כבר שנים.
אוריאל סיטרואן
אז אנחנו בקשר כבר כמה חודשים עם החשב הכללי וגם עם גורמים נוספים.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה העמדה שלכם?
אוריאל סיטרואן
שוב, אני לא יכול להתייחס לעמדה כשאנחנו באמצע הבדיקה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל ההסכם הזה הולך להיחתם אוטוטו לפי לוחות הזמנים.
אוריאל סיטרואן
שוב, ההסכם הזה מותלה באישור של הממונה על הגבלים עסקיים. הם לא יכולים להתקדם בלי אישור שלנו. אנחנו בודקים את המיזוג ואני לא יכול להתייחס לפרטי הבדיקה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כרגע אין אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים.
אוריאל סיטרואן
לא, טרם. אני רק רוצה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כי מה? למה?
אוריאל סיטרואן
כי אנחנו בודקים. יש גם קבילות נלוות שאנחנו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל זה בדיקה שכבר אתם מקיימים הרבה זמן, מדברייך גם.
אוריאל סיטרואן
שוב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כרגע אתם לא מגיעים להחלטה בדבר הצורך או אי הצורך להגביל את העסקה בגלל הסדר כובל או מה שזה לא יהיה, בגלל שאתם נתקלים בבעיות?
אוריאל סיטרואן
אנחנו שמענו פרטים על העסקה, אבל כל עוד לא קיבלנו את הודעות המיזוג ואת ההסכם ואת כל הקבילות הנלוות, לא יכולנו לראות את כל המסמכים הנוספים.
היו"ר שלי יחימוביץ
וההודעות המיזוג וההסכם הנלווה זה הרגע בזמן שבו אתם צריכים לומר את עמדתכם ולא לפני כן?
אוריאל סיטרואן
כן. אנחנו מתחילים בדיקת מיזוג ברגע שהוגשו הודעות המיזוג. יש מקרים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
ויש לכם יכולת להטיל וטו? אני רוצה לחדד את הדבר הזה.
אוריאל סיטרואן
שנייה, אני רק אשלים את מה ששאלת קודם. יש מקרים שחברות מבקשות פרה-רולינג. הם רוצים לדעת לפני המועד אינדיקציות ולכן, בגלל שידענו שזו עסקה גדולה אז כן היינו בקשר עם החשב הכללי והיינו בקשר עם עוד גורמים וכן זו בדיקה מאד מורכבת וכן התחלנו לבדוק אותה לפני שהוגשו הודעות המיזוג, אבל בשביל לראות את המסמכים הסופיים, היינו צריכים להמתין להודעות המיזוג. אני לא יכול לדבר על מה שעלה גם בבדיקות המקדמיות, כי אנחנו בהליך של הבדיקה כרגע.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז אני שוב שואלת שאלה עקרונית. לכם יש זכות וטו על כל העסקה?
אוריאל סיטרואן
אז יש לנו סמכות בחוק. אם יש עלילות לפגיעה משמעותית בתחרות, אנחנו יכולים, הממונה רשאית להתנגד לעסקה, לאשר אותה בתנאים או לאשר אותה אם אין עלילות לפגיעה משמעותית בתחרות. רק אני רוצה להתייחס - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אלא אם המדינה תפעיל את סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, שזאת פרקטיקה שאנחנו מכירים לצערנו.
אוריאל סיטרואן
אני רק אציין, שאלת והתחלתי לענות על שאלה קודמת שלך, שאמרת לגבי כוח רב של אבליט. אז שוב, אנחנו בודקים את הענפי. תע"ש הוא לא גורם ריכוזי ולכן אין פה סמכות של ועדת הריכוזיות לשקול שיקולים של ריכוזיות כלל משקית ולכן עצם זה ש - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה כלל משקית? זה נשק. לא מספקים את זה לתנובה. מה זה כלל משקית? יש כאן רוכש יחיד וספק יחיד. נכון? או שאני טועה. זאת אומרת זה מילים כלליות כאלה – "כלל משקית" – מה כלל משקית?
אוריאל סיטרואן
זה כשלעצמו שאלביט חזקה זה לא בסמכות של בדיקת מיזוג. זה מה שאני אומר. בדיקת המיזוג בודקת את הענף הרלבנטי, חפיפות אופקיות, אנכיות וכדומות.
היו"ר שלי יחימוביץ
הבנתי. כן, מילה.
מורג מקייטין
במילה. אלף המתווה של תקופת ההגבלה של ה-13 שנים, זה היה בניגוד לעמדת משרד הביטחון. מי שקבע את זה זה מר עמידרור ביושבו כיושב ראש המל"ל. הוא זה שקבע שבכל מה שקשור להנעה קלה, כל הנעה קלה תימכר. תומר תייצר הנעה קלה ותמכור רק דרך תע"ש. בסופו של דבר, בתוך הליך ההפרטה שונה המתווה בצורה כזו שקבעה שתומר תוכל למכור הנעה קלה ישירות לתעשייה האווירית ורפאל, מבלי מעורבות של אלביט בדרך. ואני רוצה להסביר עוד דבר. הנעה קלה זה ידע ששייך לתע"ש מערכות נקודה. לא לתומר, לתע"ש מערכות, נקודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, הבהרת את עצמך. תודה.
אבי פלדר
אפשר להוסיף מילה?
היו"ר שלי יחימוביץ
ממש מילה.
אבי פלדר
מילה אחת.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש כאן נציג של רפאל?
קריאה
היה, אבל הוא יצא לפני רגע. היה סמנכ"ל הרגולציה.
היו"ר שלי יחימוביץ
והוא חוזר? אתה גם כן מרפאל?
קריאה
לא, לא, אני מרשות החברות. הוא פשוט ישב בשעתיים האחרונות כאן ואז הוא יצא.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. טוב.
אבי פלדר
שתי נקודות. הנעה קלה – דובר בהתחלה שהיא נשארת בכלל בתע"ש. הנעה כבדה כוללת גם הנעה קלה ולכן כשדובר על הנעה קלה, אנחנו באנו ואמרנו אין היגיון לפצל את זה, כי אין היגיון ברמה לאומית לפצל דבר כזה. אבל הנעה קלה היא נכס של תע"ש שפותח כמו שדובר - - - על ידי מהנדסי תע"ש. זה IP של תע"ש. זה אחד.

שנית, בהנעה קלה במדינת ישראל יש תחרות. התחרות זה רפאל ותע"ש. זאת אומרת זה לא שהיום-. גם התעשייה האווירית קונה חלק מהמנועים – ואני לא אפרט את הכל ברפאל ולא רק בתע"ש.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני שואלת שאלה כללית. אתם חושבים שאנחנו צריכים לעשות על זה דיון נפרד, על תומר?
מורג מקייטין
כן, בהחלט. העצמאות של תומר מאד חשובה לכל המהות של המכירה הזאת.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה אתה אומר? כן? טוב, אנחנו נראה את זה. אנחנו לקראת סיכום.

אני חייבת להגיד לכם שכשאני מסתכלת על המספרים, אני לא מבינה למה ההפרטה הזאת התרחשה בכלל. ואני כבר מתרחקת מהמישור האידיאולוגי ושל תפיסת עולם שרכיב כל כך חשוב מביטחון ישראל צריך להישאר לטעמי של המדינה, כמו עוד רכיבים משמעותיים בביטחון ישראל, שציינתי אותם באירוניה, אבל זה לא באירוניה כמו חיל האוויר, כמו 8200, כמו סיירת מטכ"ל.

אבל גם כשאני מסתכלת על המספרים, הרי אנחנו לוקחים בחשבון את הכסף שילך לכיסוי החובות, שזה 200 מיליון שקלים ולהתחייבות נצר השרון, שזה 300 מיליון שקלים. זה תשלום לפורשים, שזה 600 מיליון והתמריצים להעברת המפעלים לנגב, שזה 1.8 מיליארד. אני לא מדברת על הלוואת הבעלים, נשאיר אותה בצד.

כשאנחנו מדברים על זה שניקוי הקרקע מזיהום לא חל על הרוכשים, אלא על המדינה. כשאנחנו מדברים על מו"פ בשווי שלא יסולא בפז, תוצר של עשרות שנים של השקעה של מיליארדים רבים מאד, כשהתמלוגים הם משהו בסביבות 1%, 1 פסיק משהו, כל החבילה הזאת – אני עדיין לא מצליחה להבין מה המדינה מרוויחה מזה. לא הצלחתי להבין.

הרי גם אם המדינה הייתה לוקחת על עצמה את תשלום הפורשים של ה-600 מיליון שקלים, שהוא נראה ממש זעיר לעומת הסכומים שאנחנו מדברים עליהם כאן ולעומת הסכומים שאלביט תרוויח והיא תרוויח הון תועפות על העסקה הזאת, משהו כאן מאד מאד – מהיסוד הוא לא ברור והוא עוד קשור לפגמים שהמבקר מצביע עליהם, אבל הוא סוג של בסיס שממנו נוצרו כל הפגמים. הרי כל הפגמים האלה נוצרו במידה רבה בגלל הלהיטות חסרת המעצורים כדי להפריט את תע"ש.

אני ראיתי את זה מהצד השני בוועדת הכספים, כשלתע"ש היו עסקאות לאשר שהיו מזרימות לקופתה כסף רב והממשלה אסרה אותן בדרכים שונות ומשונות, אבל עצרה אותן. כלומר הייתה כאן כוונה ליבש את תע"ש כדי שאפשר יהיה להגיד החברה לא שווה, החברה מדממת ואז להפריט אותה. הרעיון של ההפרטה היה כל כך אובססיבי, עד שבדרך כל הדברים קרו, כל הדברים האלה שהמבקר מצביע עליהם. מטבע הדברים המבקר לא יכול לומר את מה שאני אומרת. גם סביר להניח שהוא לא מסכים איתי גם עקרונית, אבל הכשלים הם תוצר ישיר של תפיסת העולם הזאת, המוזרה בעיני.

אנחנו נקיים דיון נוסף עם מערכת הביטחון, עם מנכ"ל משרד הביטחון, כדי להבין את ההיבטים הביטחוניים ויתכן, אנחנו נדסקס את זה יחד, אבל יתכן שגם ננהל דיון בוועדת המשנה החסויה על סוגית תומר באופן ספציפי.

אני מודה לכולם. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:26.

קוד המקור של הנתונים