ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/07/2018

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת45
ועדת החינוך, התרבות והספורט
02/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 663
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ח (02 ביולי 2018), שעה 10:46
סדר היום
הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מירב בן ארי
איתן ברושי
יוסף ג'בארין
מסעוד גנאים
מכלוף מיקי זוהר
מרדכי יוגב
מאיר כהן
מנחם אליעזר מוזס
חברי הכנסת
ג'מעה אזברגה
זאב בנימין בגין
זוהיר בהלול
דוד ביטן
יהודה גליק
לאה פדידה
מוזמנים
רחל אברמזון - מנהלת אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

דודי מזרחי - מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

מירי נבון - ראש מינהלת הכלה והשתלבות, משרד החינוך

אילן שי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

פנינה אלתר - מפקחת ארצית, אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

רויטל בר - מפקחת ארצית, אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

שמחה הלוי - מפקחת ארצית, אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

לימור כהן - יועצת מנכ"ל משרד החינוך

דן אורן - עו"ד, ראש אשכול חברתי, משרד המשפטים

הדס אגמון - עו"ד, ממונה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

אמיתי שוחט - מנהל תחום שילוב בחינוך, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

רוא קודסי - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מיכל מנקס - סמנכ"ל חברה וחינוך, מרכז השלטון המקומי

רות דיין מדר - מנהלת מחלקת חברה, מרכז השלטון המקומי

יפה בן דוד - מנכ"לית הסתדרות המורים

מיכל בן דוד - הסתדרות המורים

מאיר אסרף - עו"ד, מייצג את הסתדרות המורים

אביבית ברקאי אהרונוף - עו"ד, בזכות

עמוס תמם - הנהלת איגוד מנהלי מחלקות החינוך

פרח ברקוביץ - קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

אורי רביב - קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

מנחם גולדין - עו"ד, מנהל יחידת המידע ומיצוי זכויות, קשר - הבית של המשפחות המיוחדות

ולרי זילכה - עו"ד, רכזת פורום, בית איזי שפירא

יואב קריים - מנהל אשכול לשינוי חברתי, בית איזי שפירא

יעל יוספסברג - הנהלת אלו"ט

הדס ארנון שרעבי - עו"ד, אגף קידום זכויות, אלו"ט

זאב גולדבלט - מנכ"ל פורום ועדי ההורים היישוביים

הניה מרמורשטיין - מנהלת עלה, לילד המיוחד

עדי רודריגז ברנע - ועד מנהל, עמותת חברים בנגב

גבריאל שיין מרקוביץ - עמותת ביחד

ליאורה רגב - אימא

ליאור דולב - הורה

גלי רביב - ילדה

טל רביב - הורה

מאיר אסרף - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו''ד) מייצג/ת את הסתדרות המורים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום ה-2 ביולי 2018, י"ט בתמוז התשע"ח. על סדר היום הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018, הצעת חוק ממשלתית 1199, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. הצבעות. מאחר והגענו למוצר יחסית מושלם לעומת מה שחשבתי בתחילת הדיונים, אני חוזר בי ואני אצמיד את הצעת החוק שלי להצעת החוק הממשלתית.
מירב ישראלי
צריך להצביע על המיזוג.
היו"ר יעקב מרגי
נצביע על המיזוג אחרי שנקרא את הצעת החוק.
מירב ישראלי
אני רק אומרת לך שאנחנו צריכים את אישור ועדת הכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
מירב ישראלי
כי זה טרומית. תשקול את זה. זה משהו שצריך לעשות פרוצדורה. זה טרומית לראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. אנחנו נצמיד ונראה. נצביע על זה.

הגענו לישורת האחרונה אחרי כ-20 דיונים בוועדה. זה הדיון ה-20. היו עוד ישיבות מקצועיות וישיבות הכנה אצלי בלשכה ועוד ישיבות בלשכות המשפטיות וכן עם נציגי הארגונים השונים במשרד החינוך וגם במשרדי ממשלה אחרים.

אני חושב שזאת אות כבוד להליך חקיקה בכנסת. לא הייתי אומר זאת בפתיח כי אני בדרך כלל לא מחלק לעצמי סופרלטיבים, אין לי חסך כזה, אבל כאשר מעלים על הכתב בנייר עמדה הליך חקיקה מואץ, היה אפילו מי שכתב במייל מחטף, אני רוצה לומר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שאני גאה בהליך החקיקה הזה. החוק יוצא לא כפי שהוא נכנס וזאת לא בושה. החכמה לא נמצאת במקום אחד. היה כאן דיון ציבורי ער, מכובד ונשמעו הצדדים ולא אחת אלא לטעמי לעתים גם בנדיבות רבה של המשרד להיענות לתיקוני נוסח כאלה ואחרים שגררו דיונים על כל תיקון נוסח כזה ואחר. שוב, יחסית לדיונים בוועדות אחרות, גם ההתייחסות שניתנה לבעלי דעה גם הייתה בנדיבות רבה והייתה מקיפה בתהליך של מימין לשמאל סביב השולחן לא למי שנרשם בלבד ולתת לו לקצר בדקה או שתיים.

אני חושב שבסך הכול הכללי, בימים שמדברים על כבודה של הכנסת, בזה מתבטא כבודה של הכנסת. היו הסכמות אחרונות שנעשו בלשכות המשפטיות. אילן, אתה רוצה להציג אותן?
אילן שי
היו דיונים עם משרד המשפטים. היה דיון במשרד המשפטים אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דיונים גם עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. במסגרת הדיונים האלה, אחד השינויים המשמעותיים שהיו בהצעת החוק בהשוואה להצעת החוק שהוגשה לאישור הכנסת זאת בעצם התוספת של שתי תוספות. תוספת ראשונה בה יש הגדרה גם של מוגבלויות וגם של הגורמים שאבחנתם קבילה לצורך דעה שלאותו תלמיד יש את אותה מוגבלות.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה יש?
אילן שי
רשימה של מוגבלויות.
מאיר כהן (יש עתיד)
כלומר, הגדרה של מוגבלות אחת, שתיים, לפי דרגות?
אילן שי
לא. זו הגדרה של המוגבלות עצמה. מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, ולצד אותה מוגבלות הגדרה של מי הגורמים שיכולים לאבחן את המוגבלות הזאת. זה משהו שקיים היום במסגרת נספח לחוזר מנכ"ל ועכשיו הוא הופך להיות חלק מתוספת לחוק.

התוספת השנייה היא תוספת שיש בה את הפירוט של אותן מוגבלויות שמופיעות בתוספת הראשונה ורמות תפקוד שונות, כאשר ביחס לרמות התפקוד השונות ולמוגבלויות, המטריצה של מוגבלות ברמת תפקוד נקבעת בשילוב מה מקבל תלמיד שיש לו מוגבלות עם אחת מרמות התפקוד מבחינת המענים של סל השירותים של משרד החינוך, כולל גם הוראות שמדברות על מסגרת הערות לתוספת, על כך שמדובר בתקציב גמיש, שאפשר להעביר משאבים מסיוע לשעות הוראה לשעות של טיפולים, והתיקון לחוק נקבע שוועדה שתהיה בכל בית ספר תהיה מוסמכת לקבל את ההחלטה לגבי אופן חלוקת התקציב כפי שהוא קבוע בתוספת. החלק השני של התוספת השנייה מדבר על מה יהיו המענים שיינתנו במסגרת בתי הספר, הגנים בחינוך המיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר הרגילים, שוב, בחלוקה לפי המוגבלויות השונות.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא הבנתי.
אילן שי
לתוספת השנייה יש שני חלקים. החלק הראשון עוסק בשילוב.
מאיר כהן (יש עתיד)
רשימה של מה?
אילן שי
רשימה של המענים הנוספים המיוחדים לבתי ספר לחינוך מיוחד ולכיתות חינוך מיוחד. למשל הארכת שנת לימודים, למשל הארכת יום לימודים, סוג של מענים שיש בבתי הספר בכיתות חינוך מיוחד כאשר הם משתנים בין מוגבלות למוגבלות.
היו"ר יעקב מרגי
ליושבים סביב השולחן. בשלב ההצבעות יהיו כאן חברי כנסת רבים ולכן צפו למעבר לאגף האחורי של השולחן.

הצעות לסדר. מוטי, בבקשה.
קריאה
אני מבקשת להתייחס.
היו"ר יעקב מרגי
אין רשות דיבור היום. היום יש רק הצבעות.
קריאה
יש כאן הורים.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, לא להפריע לי.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מבקש שבתוך השמעת החוק על ידי היועצת המשפטית נבהיר כמה דברים.
היו"ר יעקב מרגי
רק השמעת התיקונים. לא תהיה השמעת החוק. קראנו אותו. יהיו רק התיקונים. נקודה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני לא נוהג להתווכח אתך.
היו"ר יעקב מרגי
אל תתווכח. בדרך כלל אתה נוהג אבל היום אל תתווכח.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אפשר גם לצאת ולא להיות בהצבעות.
היו"ר יעקב מרגי
לא. חס ושלום.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מודה לך על ההתנהלות. התייחסות אחת. האם החוק הוא חלק מחוק חינוך חובה? להבין משפטית. בכך הילדים הללו יהיו חלק והתוספות עליהן דיברת הן מעבר לחוק חינוך חובה והיכן זה מובא משפטית לכך שהן חלק מחוק חינוך חובה ולא עוד הטבה ועוד הטבה?

שאלה שנייה. האם לא נכון לאור חששות של הורים, ואנחנו נקרא את זה בתיקונים כי זה הובא כאן כתיקון, בסעיף הראשון זה מופיע, בסעיף 7, ובתיקון זה מופיע בסעיף 6.
מירב ישראלי
כן, זה בסעיף 7 לחוק.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
יש כאן דבר שנותן בעצם לשר את היכולת להתייעץ עם הוועדה לגבי שינוי של התוספות, ראשונה ושנייה. אני שואל האם לא נכון שהדבר הזה יבוא לוועדה ובכך יפיג את חששות ההורים בנקודה הזאת. אנחנו מחוקקים חוק, עובדים קשה.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה ברורה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
שאלה שלישית. תוך כדי הקראת החוק, שיבוא לידי דגש, פער נוסף בטיפולים פרה-רפואיים בשילוב פר ילד כי בסוף זה הילד שעבר ממיוחד לשילוב ומה הוא יזכה שם בטיפולך הפרה-רפואי ואיך זה בא בתוך החוק ובכמה. את הדגש הזה במיוחד, כי הוא מהווה חשש מאוד עמוק. אתה אמרת לי שהוא קיים.
היו"ר יעקב מרגי
דיברנו על השקיפות.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לכן אני מבקש שבהקראת החוק גם משפטית תהיה תוספת של הדגש לדבר הזה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אנחנו תכף הולכים להצבעות.
היו"ר יעקב מרגי
יש לך חצי דקה. תגיד מה שאתה רוצה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני אומר מה שאני רוצה. תודה. אנשים היו בחוץ והרבה פעמים הדרך הטובה ביותר לדעת אם החוק הוא טוב או לא טוב היא לדעת מהי התחושה של השטח. באו הורים רבים והפגינו בחוץ. אנחנו מופצצים אדוני היושב ראש בהודעות, ב-SMS שלנו על ידי הורים מודאגים שחושבים שהחוק הזה הולך לפגוע קשות.

לגבי ההערה שלך אדוני בתחילת הדיון, אני רוצה לציין לזכותך שאכן קיימנו הרבה דיונים אבל כפי שאמרתי גם בהערת אגב מכך אין ערובה שבסופו של דבר אנחנו מוציאים משהו טוב מתחת ידינו. אני רוצה להתריע ואני אומר את זה אדוני באופן חד משמעי. החוק שאנחנו הולכים להעביר אותו הוא חוק מאוד מאוד גרוע. לא לדבר הזה ציפינו ולא לזה ייחלנו. הוא הולך לעשות ממש שמות בתחום של החינוך המיוחד בבתי ספר. אני יודע שאתם תעבירו אותו בסופו של דבר אבל אני רוצה לומר לך אדוני היושב ראש, אני מאוד מעריך אותך ואתה יודע את היחסים האישיים בינינו, של חיבה רבה, אבל בסופו של יום אדוני היושב ראש אתה מוציא מתחת ידיך חוק מאוד מאוד רע, במקום לעשות רפורמה.

(מחיאות כפיים).
היו"ר יעקב מרגי
סדרנים, אני מבקש להוציא את שני הנשים האלה. תצאו החוצה.
קריאה
כל ההורים יקומו ויצאו מכנסת כי לא שומעים אותנו.
היו"ר יעקב מרגי
אנרכיסטים לא בוועדות הכנסת.
קריאה
הם לא אנרכיסטים. הם הורים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מוזהר לפני יציאה.

אני מבקש להוציא אותן.
קריאה
איך אתם מעזים? איך אתם יכולים לעשות את זה? לא עשיתם כלום.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
משפט אחד אדוני היושב ראש, ברשותך. כ-250,000 ילדים פחות או יותר זכאים לחינוך מיוחד במערכת החינוך. אולי מחצית מהתלמידים הללו, לא יהיה להם סל פרטני כי הם לא יעברו את המשוכה של הזכאות ושם הם ייכנסו לתוך הסיפור של התקציב הסטטיסטי וזה יהיה נורא ואיום. הסל לא ילך אחריהם וזו בכייה לדורות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אנחנו עוברים לשלב הצגת התיקונים.
מירב ישראלי
אני אומר משהו לגבי נוסח שנמצא בפניכם. מה שמסומן בצהוב, אלה התיקונים שהוכנסו מאז הישיבה האחרונה.

בעמוד הראשון, הנושא של שירותים נלווים ושירותים מיוחדים, זו איזושהי התאמה ניסוחית שנעשתה. זה תיקון ניסוחי, כדי להבהיר שלגבי ילדי החינוך המיוחד, הם מקבלים שירותים נלווים וילדי השילוב מקבלים שירותים מיוחדים, כך שלא תהיה אי הבנה.

בעמוד 3.
היו"ר יעקב מרגי
לא שינינו כלום. על פי בקשות הארגונים וההורים הוספנו "שוויונית".
מירב ישראלי
כן. שוויונית.

בעמוד 4, הנושא של ההתייעצות עם הנציגות ועם הוועדה. זה רק תיקון ניסוחי.

הוספנו את הנושא שהתכנית של הילד הולכת אתו לשנה הבאה כל עוד לא נקבעה לו תכנית אחרת.

נוסף כאן "לעניין של צרכיו של התלמיד " כדי להבהיר שהתכנית כוללת גם התאמות בתכנון הלמידה והתאמות בדרכי הערכה ומדידה. זה דבר שרחלי אברמזון אמרה בדיון הקודם. אותו דבר גם בשילוב וגם בחינוך המיוחד.

לגבי התקנות שיבואו להתייעצות עם הוועדה, חוץ משינוי התוספות, בעמוד 13, כל סדרי הדין בוועדות, לרבות זימון ההורים כפיט שדיברנו וגם התיקון של תקנות הרישום. זה דבר שהוועדה רצתה לראות כדי לראות שכל הזכויות של הילדים מובטחות.

לגבי התוספות. הוספנו את העניין שכל הנושא של המענה הפרטי או הקבוצתי, מה שנקרא סל בית ספרי, יפורסם בחוזר מנכ"ל באתר של משרד החינוך. התייעצתי עם הנסחית לגבי העניין של פרסום חוזר מנכ"ל ואנחנו ננסח את זה בצורה שברור שחובה לפרסם את חוזר המנכ"ל הזה באתר האינטרנט.
היו"ר יעקב מרגי
בעברית ובערבית. חוזר מנכ"ל מפורסם בערבית?
אילן שי
יש חוזרים שמפורסמים בערבית. לא כולם.
היו"ר יעקב מרגי
של החינוך המיוחד, בערבית.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
רובם לא מפורסמים בערבית.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש שבסוגיה הזו של החינוך, זה יהיה גם בערבית.
מאיר כהן (יש עתיד)
אולי כגישה של רצון טוב של אנשי משרד החינוך, תסבירו לי, אולי אפשר לשנות את זה עכשיו, למה מוגבלויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
באיזה עמוד אתה?
מאיר כהן (יש עתיד)
בתוספת השנייה, בעמוד 15. למה מוגבלויות שכליות התפתחותיות וחשד למוגבלות שכלית התפתחותית מקבלת היקפי סיוע של 16 שעות ומוגבלות על רצף האוטיזם לא מקבלת כלום?
רחל אברמזון
מקבלת.
מאיר כהן (יש עתיד)
מקבלת על פי חוזר מנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
שאלת שאלה טובה. היא תענה.
רחל אברמזון
אני רוצה להתייחס לתוספת הזאת. נאמר קודם 135,000 תלמידים, וזו האשמה מאוד קשה, שלא יקבלו מענה ורק מהסל הסטטיסטי. אני רוצה לסבר את האוזן.
מאיר כהן (יש עתיד)
את עונה לי?
רחל אברמזון
אני עונה גם לך.
היו"ר יעקב מרגי
על הדרך היא עונה גם ליוסי יונה.
רחל אברמזון
אני רוצה להתייחס לטבלת התוספת. קודם כל, זו פעם ראשונה שהתלמידים, אותם תלמידים עם הלקויות, לקויות למידה, הפרעות קשב, הפרעות התנהגות, מקבלים גם יכולת לקבל מענה מהסל האישי כשהם ברמות תפקוד נמוכות. בעבר זה לא היה.

הדבר השני, לגבי הנושא של מוגבלות שכלית ואוטיזם. עד היום המוגבלות השכלית בכלל לא הייתה בתוך המסלול הזה שמקבל מענה אישי לתלמיד ולא יכלו ילדים עם מוגבלות שכלית קלה בכלל להשתלב במסגרות החינוך הרגילות. אנחנו החלטנו לעשות כאן תיקון משמעותי כי הילדים האלה זקוקים מאוד לתיווך. הילדים עם רצף האוטיזם מקבלים את המענה ואיש לא אמר שהם לא יקבלו. ברמת תפקוד גבוהה, הם יקבלו את השעות בהתאם לצרכים שלהם. אם הם צריכים הרבה שעות, הם יקבלו.
קריאה
אז שזה יהיה כתוב.
קריאה
זה לא כתוב בשום מקום.
קריאה
מי קובע מה הצרכים?
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, הוזהרת. פעם אחרונה שאני אעיר לך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
שיהיה כתוב.
מאיר כהן (יש עתיד)
בדיוק. את אמרת משהו טוב. בסוף דבריך אמרת שאם יצטרכו יותר, יקבלו.
רחל אברמזון
נכון.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני חושב שראוי - גם אם אני לא מצביע על החוק בסופו של יום – שזה יהיה מעוגן, כתוב וברור. על פניו זה נותן תחושה.
רחל אברמזון
כתוב בנוסף, במידת הצורך. בכוונה לא החלטנו לקבע מה זה אומר כי בעבר זה היה שבע שעות לכל היותר ואנחנו חושבים שהגמישות הזאת מאפשרת את מתן השעות באמת על פי הצרכים של הילדים.
היו"ר יעקב מרגי
יואב קריים, אתה מוזהר.
מירב ישראלי
במוגבלות שכלית התפתחותית, בחשד למוגבלות שכלית, משרד החינוך תיקן כאן ל-16 שעות סיוע.
מנחם גולדין
2.7 שעות.
קריאה
יש עוד שינוי שלא מוכר.
מאיר כהן (יש עתיד)
בקשתך נפלה על אוזניים ערלות.
היו"ר יעקב מרגי
זה עדיין מופיע באתר של המשרד?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן. באתר של המשרד.
היו"ר יעקב מרגי
אבל הורדתם את זה.
מירב ישראלי
אני מתייחסת לתיקון שהיה בפני הוועדה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני, שמעתי שהמנכ"ל מקיים ב-11:00 ישיבת תדרוך בה הוא בטח הולך ליישם את החוק מיד.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא עובד אצלי. תודה.
מירב ישראלי
אביבית מתייחסת לתיקון שהיה בפני הוועדה בפעם הקודמת. אולי אילן יאמר עליו כמה מלים, על במידת הצורך, שעות סיוע לפי הנחיות חוזר מנכ"ל, מדוע זה תוקן. זה שרחלי התייחסה אליו לגבי שבע שעות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הם עושים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני מוחל על כבודי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל על כבודי לא.
היו"ר יעקב מרגי
אתה תתבע על עלבונך בחוץ. לא כאן. לא בוועדה.

יואב, תודה, אני אוציא אותך. אני בהצבעות. אני מבקש להוציא את יואב שיירגע בחוץ.
יואב קריים
בבקשה, תוציאו.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש להירגע. צא להירגע.
יואב קריים
לא. אני לא רוצה להירגע.
מירב ישראלי
מכיוון שנאמר שזה לא הוסבר בפעם הקודמת, למרות שזה היה על שולחן הוועדה, אולי תאמרו כמה מלים על התיקון הזה.
אילן שי
לגבי אותם מקומות בתוספת השנייה, כיתת חינוך רגילה בבית ספר רגיל בה יש את הביטוי "בנוסף להיקף הסיוע ובהתאם לצרכי התלמיד", בחוזר מנכ"ל, שם הטבלה הזו מעוגנת היום, יש ביחס לרמת תפקוד ראשונה את הביטוי שהיקף הסיוע הוא שבע שעות לכל היותר.
מירב ישראלי
לכל היותר.
אילן שי
לכל היותר. מכיוון שהתוספת מיועדת לעגן את המינימום שניתן, המינימום, כאשר כתוב שבע שעות סיוע לכל היותר, המינימום הוא בעצם שאין שעות סיוע. אנחנו לא רואים לנכון, הטבלה נועדה לעגן את המינימום ולכן לכתוב בטבלה היקף מקסימום – זה לא נכון מבחינה משפטית. כתבנו היקף שעות במידת הצורך וזה מבהיר שזה יכול להיות טווח שמתחיל מאותם תלמידים שלא צריכים סיוע.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
תאמר לכל הפחות. תשים את המספר עליו אתה מחליט ותשאיר "לכל הפחות".
אילן שי
במקרה הזה לכל הפחות הוא אפס.
היו"ר יעקב מרגי
יש כאלה שלא זקוקים לסיוע.
מנחם גולדין
2.7 לכל הפחות.
היו"ר יעקב מרגי
גולדין, צא תתרענן בחוץ. כשאני אחליט, אני אקרא לך לחזור.
מנחם גולדין
למה? יש לי 2.7.
היו"ר יעקב מרגי
קבל 4 ממני בחוץ.
מנחם גולדין
למה אין כאן חוק חינוך חובה? למה אתם הורסים את מה שבן גוריון בנה במדינה הזאת?
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש להוציא אותו.
מנחם גולדין
למה? תסתכל לי בעיניים ותגיד לי למה ילדים הם לא חלק מחוק חינוך חובה?
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מרגש אותי.

גברתי, החוצה. זאת שמחאה כפיים, החוצה. לכבד את הכנסת, זו לא אמירה ריקה מתוכן. הכנסת השקיעה כאן 20 דיונים מכובדים. לבוא לכאן ולעשות הפגנות, לא מרגש אותי.
קריאה
היא יצאה מהשורה, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
שמעתי את דעתך 200 פעמים. תודה. זה מה שיקרה לכל מי שימחא כפיים. סדרנים, מי שימחא כפיים, להוציא אותו אוטומטית.
מירב ישראלי
הטבלה בעמוד 18, הטבלה שמדברת על החינוך המיוחד, בעקבות הדיונים, גם עם משרד המשפטים וגם בינינו מה צריך להיכלל בטבלה, משרד החינוך הבהיר שבעצם ילד בחינוך המיוחד מקבל לאורך כל המוגבלויות 100 אחוזים לשעות הוראה הנדרשות כדי לקיים תקן כיתה לפי מספר התלמידים בהתאם לחוזר מנכ"ל ו-100 אחוזים משעות המינימום המוקצות לטיפול רפואי לפי הוראות חוזר מנכ"ל. ברגע שילד נכנס לכיתה במוסד לחינוך מיוחד, הוא בעצם מקבל את 100 האחוזים שמוקצים לאותה כיתה לפי הוראות חוזר מנכ"ל לפי המוגבלות.

יש כאן כמה תיקונים של טעויות.
אילן שי
כן.
מירב ישראלי
אנחנו בעמוד 18, בטבלה השנייה בתוספת השנייה. במוגבלות שכלית התפתחותית כתוב בטעות שאין הארכת יום לימודים. זה צריך להיות שיש הארכת יום לימודים. במוגבלות שמיעה ומוגבלות ראייה, לגבי פעילות בחופשה, כתוב שיש הארכה רק בגנים ובבתי ספר לחינוך מיוחד, אבל בעצם יש הארכה כך שאנחנו מוחקים את בגנים ובבתי הספר לחינוך מיוחד.
אילן שי
גם במוגבלות שמיעה וגם במוגבלות ראייה.
מירב ישראלי
כן, בשתי המוגבלויות. כאמור, כל הדברים האלה יופיעו בחוזר מנכ"ל שיתפרסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עד מתי יתפרסם חוזר מנכ"ל?
היו"ר יעקב מרגי
לא תוחל הרפורמה בלי שיתפרסם חוזר מנכ"ל. הוא יתפרסם לפני שמתחילים ברפורמה.
אילן שי
כבר יש חוזר מנכ"ל. יצטרכו לעשות לו תיקונים.
קריאה
יש כאן תיקון שהם לא כתבו.
היו"ר יעקב מרגי
לא. בבקשה, הסתייגויות.
מירב ישראלי
אני אלך לפי סדר הסעיפים.

חבר הכנסת יוסי יונה, ההסתייגות שלך בסעיף 2.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בסעיף 2, אחרי המילים "שירותי חינוך מיוחדים" יתווספו המילים "הדרכה, שירותים רפואיים, פרה-רפואיים, פסיכולוגיים, אבחוניים, טווח לימודי, חברתי ורגשי, התאמות בלמידה, בדרכי... בתחומי מקצועות נוספים שייקבעו על ידי השר ולרבות שירותים נלווים ושירותים מיוחדים כהגדרתם בחוק".
היו"ר יעקב מרגי
נצביע ביחד על כל ההסתייגויות של יוסי יונה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
יכולים להצטרף להסתייגויות שלו?
מירב ישראלי
אם אתם רוצים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
מצטרפים להסתייגויות שלו.
מירב ישראלי
גם ההסתייגויות של אורלי לוי אבקסיס הן אותן הסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
תציג את ההסתייגות השנייה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תצביע על ההסתייגות הראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
לא. תציג את כל ההסתייגויות שלך. נציע על כל הסתייגות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בסעיף 2(2). תימחק הסיפה.
מירב ישראלי
הסיפה נמחקה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יפה. בסעיף 2(2), במקום ההגדרה "תלמיד עם צרכים מיוחדים" יבוא "תלמיד עם מוגבלות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים והוא נזקק לשירותי חינוך מיוחדים".
מירב ישראלי
לדעתי אתה רק מרע בהסתייגות הזאת, אבל זאת דעתי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אנחנו משאירים אותה על כנה.
מירב ישראלי
כי היום המוגבלויות הן ברורות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בסעיף 2(3) בהגדרה במקום "מוסד לחינוך מיוחד" ייכתב "מסגרת לחינוך מיוחד".

בסעיף 2(3), במקום ההגדרה "שבחוק" יבוא "מוסד לחינוך מוכר המיועד לתלמידים עם צרכים מיוחדים לרבות כיתה ייעודית לתלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרת חינוך כללי".
מירב ישראלי
יש הסתייגות של מאיר כהן וקארין אלהרר לפסקה (5), לשירותים נלווים.
מאיר כהן (יש עתיד)
אחרי המלים "עם צרכים מיוחדים" יבוא "יתוקצב לפי מספר הילדים עם צרכים מיוחדים שלומדים במוסד על פי חישוב שייקבע בתוספת השלישית". התקציב שיגיע יהיה לפי מספר הילדים.
מירב ישראלי
אם הבנתי, רציתם להכניס את זה כאן. לא הבנתי איפה בדיוק רציתם להכניס את זה אבל שמתי את זה כאן.
מאיר כהן (יש עתיד)
בסדר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הסתייגות נוספת. להוסיף סעיף 1א, עקרונות היסוד –

סעיף קטן (א), "מתוקף זכויותיהם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשוויון ולחינוך, זכותם ללמוד במערכת החינוך הכללית ולקבל את התמיכות הדרושות להם שם ומחויבותו של משרד החינוך לתת עדיפות לילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הכללית וכן לפעול למימוש זכויות אלה".

סעיף קטן (ב), "על מנת לממש את זכויותיהם של תלמידים עם צרכים מיוחדים לחינוך, לשילוב ולשוויון, יובטחו לתלמיד שירותי חינוך מיוחדים בהיקף הדרוש להם על פי צרכיהם ללא תלות בסוג המסגרת החינוכית בה בחרו ללמוד".

כאן אנחנו מממשים את הרעיון שלנו שהתקציב אחראי עליהם.

הסתייגות נוספת, סעיף 3(1), אחרי המילה "ולפתח" יבוא "את כישוריו ויכולותיו הגופניים, הקוגניטיביים, הנפשיים, החברתיים וההתנהגותיים של תלמיד עם צרכים מיוחדים" ויימחקו המילים "את הלמידה".
מירב ישראלי
לדעתי הסיפה כבר לא רלוונטית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הסתייגות לסעיף 3(2). אחרי המילה "להשתתפות" תבוא המילה "שוויוני".

אחרי המילה "פעילה" יבוא ...

אחרי המילים "תחומי החיים" יבוא "וכן לתת תמיכה, התאמות".

אחרי המילים "שיאפשר לו" יבוא "להשתלב בה, לממש את זכותו לחינוך".
מירב ישראלי
כאן יש הסתייגות גם של חבר הכנסת מאיר כהן וקארין אלהרר. רציתם להוסיף שוויונית ופעילה בחברה.
מאיר כהן (יש עתיד)
שילוב לימודים של תלמידים?
מירב ישראלי
כן. אתם ציינתם את זה כ-2(ב).
מאיר כהן (יש עתיד)
שוויוניות ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ומענה הולם באופן שיאפשר לו להשתלב ולאפשר את זכותו לחינוך.

אנחנו בנינו את ההסתייגויות כדי לצמצם את גבולות הגזרה.

אני חוזר על ההסתייגות. לאחר המילים "עם הצרכים המיוחדים להשתתפות", אנחנו מבקשים להרחיב. "שוויוני ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ומענה הולם באופן שיאפשר לו להשתלב בה ולאפשר את זכותו לחינוך".
מירב ישראלי
לסעיף המטרות יש עוד הסתייגות של יוסי יונה, לסעיף 3.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סעיף 3(3). אחרי המילה "שילובים" יבוא "והכללתם". אחרי המילים "מוסדות לחינוך מיוחד" יבוא "תוך מתן מענה לצרכיהם ומניעת אפלייתם מחמת המוגבלות".
מירב ישראלי
יש גם הסתייגות שלש מאיר כהן.
מאיר כהן (יש עתיד)
הסתייגות דומה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תיקון סעיף 3 לחוק העיקרי. אחרי המילים "באזור מגוריו" יבוא "ללא תלות בסוג המסגרת החינוכית בה הוא לומד".
מירב ישראלי
לסעיף 5, תיקון סעיף 6, אתה רוצה לכל האורך למחוק - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תיקון סעיף 5, תימחק המילה זכאות. להלן תיקרא הוועדה ועדת אפיון.
מירב ישראלי
זה לכל אורך החוק וגם בהגדרות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן.
מירב ישראלי
יש כאן הסתייגות של חבר הכנסת ברושי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חבריי במשרד החינוך, אולי תנמקו למה אתם מתנגדים. ההסתייגות אומרת שבמקום עובד משרד החינוך יהיה עובד הרשות המקומית. אני אמרתי כל הזמן ואני חוזר ואומר אדוני היושב ראש, וזה לא נורא אם הקואליציה תקבל גם הסתייגויות חכמות, שהשיבוץ והטיפול בילדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
כל ההסתייגויות חכמות. אני לא יודע אם הן צודקות, אבל הן חכמות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה יודע שהרוב קובע אבל לא תמיד צודק. מה שצריך זה להטיל את האחריות אני מציע שבמקום לכתוב את מה שכתוב, יהיה עובד הרשות המקומית. אני חושב שזה נכון וזה אמיתי. יש כאן נציגים שעוסקים בזה ויסבירו את זה. אני לא מבין מה ההתעקשות שמירושלים ינהלו.
היו"ר יעקב מרגי
נימקת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יכול להיות שגם מותר לקבל משהו ולא אוטומטית לדחות הכול. לא כל השכל בירושלים.
היו"ר יעקב מרגי
את זה נראה בהצבעות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סעיף 5.
מירב ישראלי
את ההכשרה בחינוך מיוחד כבר נימקת. עובד משרד החינוך, תהיה לו גם התמחות בשילוב.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סעיף 5, תיקון סעיף 6 לחוק העיקרי. סעיף קטן (2). אחרי המילים "או הכשרה בחינוך מיוחד" יבוא "ובשילוב".
מירב ישראלי
גם לגבי נציג הרשות המקומית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן.

סעיף 5, בתיקון סעיף 6 לחוק העיקרי, סעיף קטן (3) יימחק ובמקומו יבוא "מנהל המוסד החינוכי בו לומד הילד".

בתיקון סעיף 6 לחוק העיקרי, סעיף קטן (3), יימחקו המילים "או נציגיהם".

בסעיף 6, אחרי המילים "בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" יבוא "ועם ארגונים המקדמים זכויות של אנשים עם מוגבלות ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת".
מירב ישראלי
גם ההסתייגות הבאה היא כאן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סעיף 6. אחרי המילים "רשאי בצו" תימחק המילה לשנות את" ויבוא "להוסיף על".
מירב ישראלי
גם למאיר כהן יש "באישור הוועדה".
מאיר כהן (יש עתיד)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לומר מילה טובה ליועצת המשפטית של הוועדה שלאורך כל הדיונים תפסה ראש. זה חוק לא פשוט עם ניסוחים וגם עכשיו בהסתייגויות אני רואה את זה. לפעמים מגיעה גם מילה טובה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אנחנו מוסיפים את הערכתנו העמוקה על עבודתך המסורה והמקצועית.
מירב ישראלי
תודה רבה. אני מודה לכולם על העזרה שקיבלתי.
היו"ר יעקב מרגי
אני חס על כבודה של הכנסת ואתם מכירים אותי לא מהיום. לטעון ולחלוק, מותר ולגיטימי. זה מכבד. נאבקים בסוף נפרדים באהבה ולא במחלוקת. יש מחלוקת, יש חששות, לגיטימי, אבל לבוא ולומר שלא נעשה כאן הבירור – לא. נעשה הבירור בכל הכלים הפרלמנטריים ואפילו נושא חדש היה שחיפשנו אותו עם זכוכית מגדלת ולא הצלחנו למצוא אותו.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
זה נכון אבל חבל שזה לא חגיגי מספיק.
היו"ר יעקב מרגי
אין מה לעשות. כשיש אופוזיציה וקואליציה, זה נדיר.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אלה התלמידים. לא האופוזיציה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תיקון ההסתייגות שלנו. אחרי המילים "רשאי לעדכן את התוספת הראשונה והשנייה בצו". אדוני, אני פונה אליך ישירות. אני חושב שזאת באמת הסתייגות שצריך באישור ועדת החינוך. אני לא יודע לףמה החשש הגדול.
היו"ר יעקב מרגי
ניסינו.
מאיר כהן (יש עתיד)
סליחה, לא צריך לשאול את משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, גורמים מקצועיים, אנשי משרד החינוך, אין להם בעיה באישור הוועדה. זאת התעקשות של האוצר. האוצר שם כאן כמיליארד וחצי שקלים על התיקון הזה ולהערכתי הוא יידרש לעוד מאות מיליוני שקלים נוספים. לכן לא התעקשתי עם האוצר. נקודה.
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא יכול גם להוריד.
היו"ר יעקב מרגי
מיצינו. זה יבוא להכרעת הפרלמנט.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה שמוסיף וזה שמוריד. אם זה צו של השר, הוא יכול גם להעלות ויכול גם להוריד.
היו"ר יעקב מרגי
פיליבסטר יהיה מיותר כי אני שריינתי לי גם אתה שעות של אחר הצהרים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מאחר שחברי מאיר כהן העלה את הנקודה, אני התייחסתי.
היו"ר יעקב מרגי
נמשיך עם ההסתייגויות.
מירב ישראלי
בעמוד 6.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אנחנו בסעיף 6, (4). אחרי המילים "גורמים טיפוליים" יבוא "המטפלים בילד". אחרי המילים "פגיעה ממשית" – תימחק המילה "בשלומו". אחרי המילים "בשלומו של הילד", יימחקו המילים "או לפגיעה ממשית בתורם של אחרים".

אחרי המילים האלו יבוא "תביא עת עמדתה בפני ועדת ההשגה, ועדת ההשגה תחליט לעניין זה לאחר שמיעת ההורים או מטעמם". יימחקו המילים "רשאית היא או סגנו".
מירב ישראלי
חבר הכנסת מאיר כהן, אתם רוצים להוסיף כאן פסקה (5)?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן. ההסתייגות הזאת היא הסתייגות מתוך ניסיון. אנחנו מבקשים להוסיף כל תלמיד כדי באמת לבריאותם ולשלמותם של התלמידים. כל תלמיד יקבל את השירותים להם הוא זקוק ללא תלות במסגרת בה הוא לומד. אנחנו נראה גם בפיילוט שאחת הבעיות הקשות היא שהורים יבחרו ללכת למסגרת מסוימת והמסגרת תאמר שהיא לא הכינה את עצמה, אין לה את הכלים האלה, גם אם תביאו את השעות היא לא יכולה לתת. הדומה הטובה ביותר היא שיכול הורה לבוא עם שעות של קלינאי תקשורת ויאמר מנהל בית הספר שאין לו.
היו"ר יעקב מרגי
יוכרע בפרלמנט.
מאיר כהן (יש עתיד)
באמת, זה אחד הדברים החשובים. אתה גם היית איש חינוך.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני הייתי מהצד השני. הייתי הקליינט.
מאיר כהן (יש עתיד)
הייתי מנהל בית ספר ולפעמים דברים שאין לך, מגיעים הורים מהחינוך המיוחד וקל לך לומר אין. זה לא שאתה משקר אלא זאת המציאות. אין לך. אבל זה לא הוגן כי אם עושים חוק שאומר שילד יקבל את כל מה שהוא צריך לקבל, זה לא הוגן לנפץ את העתיד שלו מול אמירה של מנהל בית ספר בישוב כלשהו שאומר שאת זה ואת זה אין לו. אתה יכול לבוא עם הסל, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה אבל הוא אין לו לתת.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה לזכותו של היושב ראש. אני יכול לומר משהו לזכותך?
היו"ר יעקב מרגי
לא. אין לנו זמן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לזכותו של היושב ראש, כבר בתחילת הדיון הוא אמר - - -
יהודה גליק (הליכוד)
למה שאלת אם אתה לא מקשיב לו? הוא אמר לך לא.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זו הייתה שאלה רטורית. לזכותו של היושב ראש, הוא כבר אמר בתחילת הדיון שאלה מכם שבאמת מצפים שזה מה שיהיה בסופו של דבר, שהתקציב ילך לילד במסגרות המשלבות, זה לא יהיה. זו אחת בעיות היסוד של החוק הזה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מה שאמרתי. זה לא חוק השילוב ואני שמח שזה לא חוק השילוב. אתם מדברים על דורנר, אבל זה לא הכי אידיאלי לילדים במציאות התקציבית הנוכחית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ייווצר מצב שלא יהיה לילד מה שמגיע לו. זה מה אתה אומר. בשילוב.
מירב ישראלי
הסתייגות 19 ו-20, שתי הסתייגויות לסעיף של המאפיינים המובנים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
סעיף 6(4). המילה "בכפוף" תימחק ובמקומה יבוא "בשים לב".

הסתייגות מספר 20, סעיף 6(4), הסיפה מהמילים "וכן בכפוף למאפיינים המובנים" – תימחק.

הסתייגות מספר 21. סעיף 7(1)(א2). במקום המילה "יוזמן" יבוא "יהיה נוכח". יוזמן, זאת הזמנה פורמלית של הוא הוזמן אבל לא הגיע. אז יש לקות מאוד משמעותית בדפוסי עבודה, אם הוא לא נמצא שם.
מירב ישראלי
עמוד 8 להצעת החוק, סעיף 9, הסתייגות 22 ו-23.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תיקון לסעיף 11 בחוק העיקרי. בסעיף (א), במקום ארבעה חברים", יבוא "חמישה חברים" ובסופו יבוא "ונציג הורים".

סעיף 9, תיקון סעיף 11 לחוק העיקרי, תימחק הסיפה מהמילים "יהיה ליושב ראש הוועדה".
מירב ישראלי
זה הקול הנוסף.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הסתייגות מספר 24. סעיף 11. ברור, אנחנו מערערים על המצב הקיים כפי שהוא מנוסח בחוק. במקום "סעיף 14 לחוק העיקרי" יבוא "השר בהסכמת שר האוצר רשאי לקבוע כי שנת הלימודים במוסדות חינוך מוכרים הניתנים בהם שירותי חינוך מיוחד, כולם או מקצתם, תוארך מעבר לשנת לימודים רגילה. כן רשאי השר לקבוע כי לימודים במוסדות כאמור יתקיימו גם בתקופות של חופשת לימודים רגילה".
מירב ישראלי
יש כאן בקשת תיקון לסעיף 14 לחוק העיקרי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן.

"השר בהסכמת שר האוצר רשאי לקבוע כי שנת הלימודים במוסדות חינוך מוכרים הניתנים בהם שירותי חינוך מיוחד, כולם או מקצתם, תוארך מעבר לשנת לימודים רגילה. כן רשאי השר לקבוע כי לימודים במוסדות כאמור יתקיימו גם בתקופות של חופשת לימודים רגילה".
מירב ישראלי
בעצם זה נגרר להסתייגות שלכם לגבי המאפיינים המובנים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן. בדיוק.
מירב ישראלי
זה גם יהיה במוסדות חינוך של השילוב.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן, מתוך איזשהו חשש שבגלל איזה שהן החלטות שרירותיות לא ענייניות, הילדים לא יזכו למלוא השירותים ולאורך כל הזמן.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 25, היא אותו הדבר.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן. במקום "סעיף 16 לחוק העיקרי" יבוא "במוסד חינוך מוכר יהיה מורה מוסמך עם הכשרה לחינוך מיוחד ולשילוב ובלבד שבמסגרת החינוך המיוחד יהיו כל המורים עם הסמכה כאמור". בוודאי זאת הסתייגות כפי שאתם מבינים, בתמיכה מאוד גדולה של הסתדרות המורים בגלל החשש שלהם שלא יהיו תנאי מסגרת בסיסיים כדי לאפשר את השילוב.

הסתייגות מספר 26. סעיף 11. במקום "סעיף 17 לחוק העיקרי" יבוא "השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות את מספר התלמידים המרבי בכיתה של מסגרת לחינוך מיוחד ומספר תלמידים המרבי בכיתה במסגרת חינוך כללית בה לומדים יותר משני תלמידים עם צרכים מיוחדים".

הסתייגות מספר 27. תיקון סעף 19א לחוק העיקרי. במקום המילים "מחודשים מתחילת שנת הלימודים" יבוא "חודשיים לפני תחילת שנת הלימודים".
מירב ישראלי
זאת תכנית הלימודים האישית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן. בוודאי.

הסתייגות מספר 28. סעיף 11. נוסיף סעיף 19(א1). "קיבל מנהל מוסד חינוך מוכר את הודעת השיבוץ, יכנס תוך שבעה ימים את הצוות הרב מקצועי".

הסתייגות מספר 29, סעיף 14, סעיף קטן (א). במקום המילים "חודשיים מתחילת שנת הלימודים" יבוא "חודשיים לפני תחילת שנת הלימודים".
מירב ישראלי
זה בעמוד 12. אותה הסתייגות כמו לגבי התכנית האישית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
נכון.

הסתייגות מספר 30. סעיף 14. יתווסף אחרי סעיף 20(ז) לחוק העיקרי, סעיף 20(ח):

(1) במתן שירותי חינוך מיוחדים אין להפלות לרעה תלמיד עם צרכים מיוחדים מטעמים בלתי ענייניים לרבות כאלו הנוגעים למגבלות שיש לו או לצרכיו המיוחדים.

(2) לעניין סעיף קטן (א), רואים כאפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין.

(3) לעניין סעיף זה, אפליה – לרבות אי ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו של התלמיד.

(4) העובר על הוראת סעיף זה – דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף... לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
מירב ישראלי
זה בעצם סעיף איסור אפליה כמו בחוק זכויות התלמיד.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בדיוק.

סעיף 1. במקום המילים "1 בינואר 2019" יבוא "1 בינואר 2021". במקום המילים "שנת הלימודים
התש"פ" יבוא "שנת הלימודים התשפ"מ". במקום המילים "ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשפ"א" יבוא "ובלבד שייעשה מחקר מלווה שיעמוד ביעדי מדידים שהוגדרו מראש על ידי משרד החינוך ואושרו על ידי ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת".
מירב ישראלי
זו ההערה שלך לגבי הפיילוט.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בדיוק.

הסתייגות מספר 32, תיקון התוספת הראשונה, סעיף 7, טור א'. יתווסף SCM.
מירב ישראלי
לא כתבת מי הגורם המאבחן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מצדי שזה יהיה משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מאמין למשרד החינוך באבחון שלו?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אם זה יהיה פרטי, זה יהיה דיפרנציאלי ויהיו כאלה שיוכלו וכאלה שלא יוכלו.
היו"ר יעקב מרגי
זה נקרא אמון סלקטיבי.
מירב ישראלי
תוספת 33.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תוספת שנייה ושלישית – תימחק.
מירב ישראלי
ולחלופין תוספת 34.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תוספת שנייה, במקום 4 עמודות יהיו 3 עמודות – רמת תפקוד 1, 2, 3 בכל אחת מהם, ובהתאמה ייכתב מינימום שמונה שעות הוראה, מינימום 16 שעות הוראה, מינימום 24 שעות הוראה.
מירב ישראלי
אני מבינה שזה מתייחס לכל המוגבלויות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כן.
מירב ישראלי
35.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תוספת שלישית. יימחקו המילים "ובהתאם לחוזר המנכ"ל ויפורטו".
מירב ישראלי
יפורטו בטבלה, אני לא יכולה לקבל כהסתייגות כי לא כתבת מה יפורט בטבלה. אפשר להאיר את זה ריק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בסדר.
מירב ישראלי
לעשות תוספת שלישית בהתאם לחוזר מנכ"ל.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בסדר. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רב לחברי הכנסת על ההסתייגויות. אנחנו מצביעים עכשיו על כל הסתייגות והסתייגות בנפרד. אני מבקש מחברי הכנסת להיות קשובים וכמו שאומר אחמד טיבי, אלה שבעד – בעד, ואלה שנגד – הם נגד.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אתה יודע שלפעמים זה מתבלבל.
היו"ר יעקב מרגי
לכן הוא מקפיד לפגוע בחברי הכנסת.

רבותיי, אנחנו מצביעים על ההסתייגויות.
מירב ישראלי
אני אומר את המספרים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מצביע.
דוד ביטן (הליכוד)
אני במקום נגוסה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
ג'מעה במקום חנין.
מירב ישראלי
אני מתייחסת להסתייגויות של יוסי יונה ואורלי לוי אבקסיס. הם לפי אותו מספר. אני מבינה שהרשימה המשותפת מצטרפת גם להסתייגויות האלה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
של יוסי.
מירב ישראלי
אני הולכת לפי המספרים. במקומות שיש הסתייגויות של חברי כנסת אחרים, אני אומר.

הסתייגות מספר 1 של חבר הכנסת יוסי יונה.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת יוסי יונה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 6
ההסתייגות לא נתקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות 2 לדעתי מתייתרת כי הסיפה הזו כבר נמחקה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
בסדר.
קריאה
תחשוב על הילדים שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
חשבנו. תסמכי עלינו. תודה.
קריאה
יש כאלה שלא יקבלו כלום. כלום הם לא יקבלו. תחשבו עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
אל תאמינו לארגונים. זה הכי חשוב.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
היא אימא.
היו"ר יעקב מרגי
מי שיפריע, אני אוציא אותו. להוציא את אביבית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה לא הוגן.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לי לא להיות הוגן פעם בחצי שנה. בהצבעות אין הפרעות.
אמיתי שוחט
אדוני היושב ראש, כנציג משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם אותך אני אוציא אם תפריע לי.
אמיתי שוחט
אני מוחה על כך.
היו"ר יעקב מרגי
תמחה. מותר לך. מקבל את המחאות. נקודה. חוזר בי מהאמירה. תאמינו גם למשרדי הממשלה שדאגו לכם עד היום וממשיכים לדאוג לכם וידאגו לכם עוד בעתיד. תודה. מי שיפריע לי, אני אוציא אותו.

את יכולה להשאיר אותה אם היא רוצה להישאר.
מאיר כהן (יש עתיד)
אביבית, תישארי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
הם באמת עושים עבודת קודש.
היו"ר יעקב מרגי
גם אתה עושה עבודת קודש, לא פחות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני לא מדבר עלי.
היו"ר יעקב מרגי
אני מדבר עליך.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 3 של חבר הכנסת יוסי יונה.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת יוסי יונה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 7
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, האם המוכש"ר בחוץ?
היו"ר יעקב מרגי
לא. בפנים.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 4.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד של חבר הכנסת יוסי יונה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 7
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 5.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד הסתייגות מספר 5 של חבר הכנסת יוסי יונה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 6
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 6.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 6
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 7.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 6
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 8.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 7
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות של מאיר כהן וקארין אלהרר על השוויונית ופעילה.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת מאיר כהן וקארין אלהרר? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
היה צריך להצביע גם על ההסתייגות של מאיר כהן וקארין אלהרר בעמוד 2 לפסקה (5).
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת מאיר כהן וקארין אלהרר לפסקה (5)? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
יהודה גליק (הליכוד)
שיהיה ברור. אני בעד מאיר כהן אבל נגד ההסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
כן. גם אני.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 9.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות של מאיר כהן וקארין אלהרר לפסקה (3) בעמוד 3.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד הסתייגות חברי הכנסת מאיר כהן וקארין אלהרר? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 10.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 11. הנושא של אפיון.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 12.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות של חבר הכנסת ברושי לגבי עובד הרשות המקומית.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת איתן ברושי? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 13.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 14.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 15.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 16.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 17.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.

חברי הקואליציה, ישנים? תוצאה משעממת אבל אין ברירה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
משעממת כי הם לא יודעים על מה הם מצביעים.
היו"ר יעקב מרגי
גם אתה לא יודע. לא היית בדיון.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אנחנו קראנו. הנה ההסתייגויות שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
אני אוציא אותך. אתה מפריע לי.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אמרתי משהו לא נכון?
היו"ר יעקב מרגי
הכול נכון.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
הם מצביעים והם לא יודעים על המה הם מצביעים.
מירב בן ארי (כולנו)
כל פעם שאתה מצביע, אתה נמצא בדיון? איזה קשקוש.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
בנושא כל כך חברתי וחשוב.
מירב בן ארי (כולנו)
לא היית בדיון שלי בקריאה שנייה ושלישית. באת בסוף והצבעת.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת ג'בארין, את בקריאה ראשונה. אני מזהיר אותך פעם שנייה. אני אוציא אותך גם בהצבעות.
מירב בן ארי (כולנו)
איזו חוצפה. בדיוק בשבוע שעבר זה היה. בדקה האחרונה הוא בא והצביע נגד. מה הוא מטיף לנו עכשיו? בשבוע שעבר הצבעת בדיוק אותו הדבר.
היו"ר יעקב מרגי
הסתייגות של חבר הכנסת מאיר כהן וקארין אלהרר. מי בעד? מי נגד?
מירב ישראלי
באישור ועדת החינוך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אתה יודע אדוני מה קורה כאן.
היו"ר יעקב מרגי
לא.

מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת מאיר כהן וקארין אלהרר? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 18.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות חברי הכנסת מאיר כהן וקארין אלהרר בנושא כל תלמיד יקבל את השירותים להם הוא זקוק.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת מאיר כהן וקארין אלהרר? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
למה הם מצביעים נגד? אלה נושאים כל כך כואבים ואתם ככה בקלות נגד.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 19. הסתייגות חברי הכנסת יוסי יונה ואורלי לוי אבקסיס.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 20 של יוסי יונה ואורלי לוי אבקסיס.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות של חברי הכנסת יוסי יונה ואורלי לוי אבקסיס? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.

תוציא אותה בבקשה. גברתי, זאת חוצפה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 21.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 22. נציג הורים לעניין חוקי.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 23.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 24.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 25.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 26.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.

תוציאו אותה.
קריאה
אני יוצאת. רוב הדיון לא הייתם כאן ובאתם רק להצביע.
היו"ר יעקב מרגי
חוצפה מצדך שאת מפריעה.
קריאה
אתה חוצפן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
קריאה
כל מיני הסכמים קואליציוניים.
היו"ר יעקב מרגי
נחסום את ההשתתפות שלך בכנסת בדיונים הבאים.
יהודה גליק (הליכוד)
יעקב, כואב לה משהו.
היו"ר יעקב מרגי
אם היא הייתה כאן במשך 20 דיונים והייתה מטיפה לחברי הכנסת – כן. למרות שאין לה זכות להטיף לחברי הכנסת אבל גם היא לא הייתה והיא מטיפה. תודה. על תפריע לי. אני מבין את הרגישות שלך. כל אחד ורף הרגישות שלו.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 27.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מאיר כהן (יש עתיד)
לכבודם של ההורים אנחנו רוצים להגיש רביזיה על כל החוק.
היו"ר יעקב מרגי
אחר כך.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 28.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 29.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 30.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 31, החלה הדרגתית.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
תוספות. הסתייגות מספר 32, SCM.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 33, תוספת שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 34.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 35.
מירב ישראלי
הסתייגות מספר 35.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
בעד – 6
נגד – 8
ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.

דחינו את כל ההסתייגויות ואנחנו מצביעים על כל החוק.
מירב ישראלי
לפני כן, המיזוג.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מצביעים על המיזוג של הצעת החוק הפרטית שלי שתבוא לאישור ועדת הכנסת. אנחנו מצביעים על מיזוג הצעת החוק שלי על הצעת החוק הממשלתית.

מי בעד המיזוג? מי נגד?

הצבעה
בעד – 8
נגד – 6
ההצעה למיזוג הצעת החוק הפרטית להצעת החוק הממשלתית נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההצעה למיזוג התקבלה.
מירב ישראלי
כפוף לאישור ועדת הכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
כמובן. כפוף לאישור ועדת הכנסת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לצערי הרב לא יכולתי לקחת חלק פעיל בדיונים על הצעת החוק הזו מאילוצים נוספים. מה לעשות, אנחנו חברי הכנסת עושים עוד דברים ולא תמיד מספיקים הכול.

לגבי מהות החוק. שמעתי את ההערה של חבר הכנסת יוסף ג'בארין והקשבתי לה בקשב רב. אני כן בדקתי את עניין החוק. כן עברו אלי הרבה פניות ועברו אלי הרבה מכתבים ומסמכים שמסבירים למה החוק הזה לא טוב. אבל מצד שני, כאשר דיברתי אתך אדוני היושב ראש, ושאלתי גם במשרד החינוך, הבנתי למה החוק הזה הוא גם כן טוב. יש בחוק הזה הרבה מאוד דברים טובים ויש הרבה מאוד דברים שאי אפשר להגדיר אותם רעים אבל אפשר להגדיר אותם מסוכנים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
מסוכן, זה גרוע.
היו"ר יעקב מרגי
הוא ברשות דיבור. לא להפריע. בבקשה אדוני, יושב ראש ועדת הכנסת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
המהלך האופוזיציוני הנפלא שלכם, אבל אני מדבר עכשיו כחבר כנסת בקואליציה שמכבד את החלטות הקואליציה. יש דברים שבאמת מסוכנים שאי אפשר לומר שהם הולכים על קרקע בטוחה. יכול להיות שמחר בבוקר יתברר לכולנו שהחוק הזה עשה איזשהו נזק לאותם ילדים. אבל אני רוצה להזכיר לכולכם - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ואז מה נעשה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה מה שאני רוצה להזכיר לכולכם. בשונה מדרך האופוזיציה, שלה הרבה יותר קל לייצר את כל הפופוליזם הזה כנגד החוק - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני מוחה, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. מחיתם.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
באים לכאן, צועקים את צעקתם והוא מכנה את זה פופוליזם.
היו"ר יעקב מרגי
הרגישות הסלקטיבית. עד כאן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא. זה לא הוגן.
קריאה
אתה מפלה את הילדים המשולבים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
באו הורים ובכו, והוא קורא לזה פופוליזם. באו ארגונים חברתיים וטענו את הטענות שלהם והוא אומר פופוליזם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ואנחנו חוצפנים. הרגישות היא סלקטיבית.

תודה . אני לא מבקש לתבוע את עלבוני. אני חי טוב עם זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להזכיר גם ליושבים סביב השולחן וגם ליושבים מעבר לשולחן. אנחנו כאן ואם יהיו בעיות, אנחנו נתקן. אם יהיו כשלים, אנחנו נסדר. לא יהיה מצב – הנה, אני מודיע לכם כאן יושב ראש ועדת הכנסת וכחבר בקואליציה – שאף ילד ייפגע ושערה מראשו לא תיפול.
קריאה
הילד יושב כאן והוא נפגע כל יום.
קריאה
החוק הזה פוגע.
קריאה
אני אצא לבד אבל הילד שלי לא מקבל כבר היום את השעות שלו. מגיעות לו שעות ובית הספר לא מממן.
קריאה
אתה מבטיח הבטחות שאתה לא יכול לעמוד בהן. זוז הבטחה בעלמא.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רבותיי, אני מביא להצבעה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מבקש להציע הצעה לסדר.
היו"ר יעקב מרגי
לא יהיה. לא מאשר לך. נקודה. קיבלת הצעה לסדר בתחילת הדיון.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מבקש להציע הצעה לסדר.
היו"ר יעקב מרגי
לא יהיה. נקודה. אתה מפריע לי.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מבקש להציע הצעה לסדר.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא יהיה. אני מבקש להביא להצבעה את הצעת החוק כפי שהוקראה.

מי בעד הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 כפי שהוצגה והוקראה?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
ביקשתי ממך הצעה לסדר לפני ההצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
קיבלת.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא קיבלתי.
קריאה
בושה. בושה. זכויות אדם.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 8
נגד – 6
נמנעים – אין
הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק אושרה.

בשעה 13:15 הצבעה על הרביזיה. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים