ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/06/2018

חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת12
ועדת הכלכלה
27/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 800
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ח (27 ביוני 2018), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
יצחק וקנין
עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
איתן ברושי
שרן השכל
נכחו
מוזמנים: צביקה כהן - סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אורי צוק-בר - סמנכ"ל מחקר כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסף לוי - סמנכ"ל גורמי יצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דפנה טיש
עמרי איתן בן צבי
עדי טל נוסבוים
ליאורה עופרי
עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים
עו"ד, המשרד להגנת הסביבה

צבי אלון - מנכ"ל, מועצת הצמחים

אמיר שניידר
ירון סולומון


יועמ"ש, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל
מנהל המחלקה להתיישבות, האיחוד החקלאי

אריאל ארליך - ראש מחלקת ליטיגציה, פורום קהלת

מיכל זליקוביץ - נציגה, פורום קהלת

יעל שביט - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגדהצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014, מ/871
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב לכם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014. רק להזכירכם שחברתי שרן השכל הגישה רביזיה, דיון מחדש, לסעיף 1 בהצעת החוק, בנושא: קביעת היטלים על ידי מועצת הצמחים בהתאם למשק התוצרת החקלאית ששיווקו המגדלים. האמת שאם זה היה אמיתי אז הייתי מפיל את זה.
שרן השכל (הליכוד)
ההסתייגות הייתה אמיתית, הרביזיה לא.
היו"ר איתן כבל
נכון. ההסתייגות היא אמיתית אלא שיכולתי לגייס פה גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה בעניין הזה כי יש תמימות דעים סביב הנקודה הזו, אבל הבנתי שהגעת להבנות אל מול משרד החקלאות ואנחנו תמיד בעד.
איתי עצמון
גם עם המועצה.
היו"ר איתן כבל
כן, אני מדבר על כל הגורמים שעוסקים בעניין. אני תמיד בעד הבנות, בוודאי אם אפשר להגיע אליהן. בבקשה, שרן, אני כן אאשר לך את פתיחת הנושא לדיון מחדש. יכולתי הרי להפיל את זה עכשיו ובכלל לא לקיים דיון ולא לעשות שום הסכמה, אבל כיוון שאני מכבד הסכמות ואני חושב שזה חשוב, אני ברשותכם מעלה את זה להצבעה.
לאה ורון
חבר הכנסת איתן ברושי יצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין וחברת הכנסת שרן השכל תצביע במקום חבר הכנסת דוד ביטן.
היו"ר איתן כבל
מי שבעד הבקשה לדיון מחדש ירים את ידו.

הצבעה
בעד – פה אחד
הבקשה לדיון מחדש של חברת הכנסת שרן השכל נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה אושרה. בבקשה, שרן.
שרן השכל (הליכוד)
תודה רבה. כבוד היושב-ראש, אני באמת מעריכה את ההתכנסות בזמן כל כך קצר. אני חושבת שאנחנו באמת עושים פה שינוי היסטורי לחקלאים משום שאנחנו רואים את המצב שבו הם נמצאים. יותר ויותר אנשים נוטשים את האדמות, מאבדים את המשקים שלהם, נכנסים לחובות, ממש פושטים את הרגל. אנחנו שומעים גם על כמות גדולה של חקלאים שמגיעים לסף התאבדות.
היו"ר איתן כבל
אפרופו הדברים של שרן, אני עוד לא קראתי, יש כתבה גדולה היום בדה מרקר ולפי הכותרת שלה לא הבנתי אם היא בעדכם או נגדכם, החקלאים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דה מרקר זה נגד.
היו"ר איתן כבל
לא נכון. יש שם שני מעגלי התייחסות – אפרופו, כשאת מדברת על הדברים הגדולים – מצד אחד ישראל מקבלת מה-OECD מחמאות מאוד גדולות, ואני אומר את זה רק מהכותרת המרכזיות, שהתפוקה גדלה מאוד ובנושא המים ישראל מטפלת בצורה יוצאת מהכלל. יחד עם זאת, הוויכוח המרכזי – נמצא פה אריאל מקהלת, ומחרה אחריו תלמידתו החרוצה שרן השכל - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עד עכשיו לא ידענו מה השורשים של שרן.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, שתדעי לך, את צריכה להיות גאה בזה. אני לא אומר את זה ממקום, חס וחלילה – אני מקפיד לתת לקהלת ולעמדות של קהלת כאן במה. אמת או לא?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רק שלא יהיו רוב. תברך אותם שיישארו מיעוט, מיעוט שולי.
אריאל ארליך
אני אשמח להעביר שיעורי פרטי גם לאדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן כבל
באמת חשוב שתקראו את זה כי הדוח של ה-OECD לגבי נושא המכסות, כל הדברים האלה שיש עליהם פה מלחמת חורמה כדי לבוא ולומר שהם חייבים להיות. חשוב שמי שעוסק בעניין יקרא את זה. אני מבטיח בכל מקרה לקרוא את זה ולהתעמק בזה.
צביקה כהן
רק הצעה, איתן – תקרא גם מה שקורה בצרפת אחרי שבוטלו המכסות.
היו"ר איתן כבל
אני כבר יודע את התשובות בעל-פה.
שרן השכל (הליכוד)
אז אני רק אזכיר לאדוני שגם אפשר לקרוא את מה שקורה בניו זילנד אחרי שביטלו את כל המועצות והכול. יש שני צדדים לכל מטבע.
היו"ר איתן כבל
בואו לא נפתח את זה.
שרן השכל (הליכוד)
גם אם מפרקים את המועצה או מבטלים את התכנון העודף אז יש דרך לעשות את זה. זה לא בהכרח באיזושהי צורה כאוטית. יש גם סדר לדברים האלה. אבל בעולם שבו הדבר הזה לא קורה אנחנו צריכים לדאוג לחקלאים שאנחנו רואים שהמצב שלהם הוא לא מצב טוב. אנחנו לא מדברים על הפשיעה החקלאית אלא רק הרווחים שלהם והקושי שאותו הם עוברים על מנת לייצר איזושהי הכנסה.
היו"ר איתן כבל
מה ההצעה?
שרן השכל (הליכוד)
בתוך העולם הזה אנחנו עכשיו עושים באמת שינוי היסטורי, כי עד היום המסחטה הזו שבעצם המדינה גובה עוד ועוד היטלים וכספים, בכלל מעובדים ומהחקלאים בפרט, לא מתחשבת בכלל באם הם עשו רווח או לא עשו רווח. לכן הרביזיה שלי וההצעה לתיקון היא למעשה לשנות את זה סוף כל סוף. ממצב כמו שקיים היום, בו הם צריכים לשלם היטל על כל דונם, בין אם הם הרוויחו ובין אם לא, בין אם התוצרת לא שווקה או כן שווקה - - -
היו"ר איתן כבל
את זה כבר סיכמנו בדיון הקודם.
שרן השכל (הליכוד)
אבל הדיון הקודם עדיין משאיר את הדונמים. במידה ומישהו היה רוצה, אולי הם יכולים לבקש בקשה מיוחדת. מה שהרביזיה הזו וההסתייגות הזו אומרת הוא שאנחנו עכשיו מעבירים את זה כברירת מחדל שכל חקלאי שיצטרך לשלם היטלים למועצה ישלם לפי כמות התוצרת המשווקת.
איתי עצמון
כמשקל, לפי משקל התוצרת?
שרן השכל (הליכוד)
לפי משקל התוצרת המשווקת. ורק במידה ויהיה שולחן מגדלים שתהיה בו הצבעה, שבהצבעה עצמה השולחן יחליט שהוא מעוניין כולו לעבור לדונמים, אז הוא יעבור לדונמים. אבל ברירת המחדל תהיה תוצרת משווקת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה כולו? מי שרוצה.
היו"ר איתן כבל
איתן, תן לה לסיים את ההצעה שלה.
שרן השכל (הליכוד)
גם בעולם הזה, אם יהיו חקלאים שלא ירצו לפי השולחן, הם יוכלו להגיש בקשה. כאשר 20% מתוך השולחן ירצו להיות לפי תוצרת משווקת - - -
היו"ר איתן כבל
את בטוחה שאפשר לנסח את כל מה שאת אומרת?
שרן השכל (הליכוד)
כן, ניסחנו את זה. אז ה-20% או יותר יוכלו לעבור לכמות של תוצרת משווקת. ניסחנו את הכול, הכול כתוב. אבל, איתן, אני באמת רוצה להגיד שזה שינוי היסטורי כי סוף כל סוף מתייחסים לחקלאים לפי הרווח שלהם ולא כאיזושהי מסחטה של כסף שאפשר פשוט לבוא ולגבות מהם עוד ועוד היטלים, עוד מסים ועוד כספים.
היו"ר איתן כבל
תודה, אני מאוד מעריך את עמדתך. דרך אגב, גם אני בא מנקודת מבט שמחפשת את הדרכים לסייע כל הזמן לחקלאים וכך זה גם בא לידי ביטוי פה.
שרן השכל (הליכוד)
להוריד מהם מסים?
היו"ר איתן כבל
ולכן גם כשקורה נס ועמדתכם נשמעת לי הגיונית אז אני לא מתבייש לאמץ אותה, ואת יודעת את זה. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אני מוכרח להגיד גם לזכותך שיותר מפעם אחת העלית בדיונים השונים בנושאים השונים נקודות שכן היו נכונות, ראויות, וגם הן נכנסו לתוך הדיון. אני תמיד אומר כשאני מסתכל על קהלת ועל הליברטריאנים - - -
אריאל ארליך
אני חייב להסתייג, אנחנו לא מוגדרים ככה. אנחנו בוחנים כל עניין לגופו. לא ליברטריאנים. לחלוטין לא עונים להגדרה הזו.
היו"ר איתן כבל
מה שנקרא, כל עניין – לגופתו.
אריאל ארליך
אתה מוזמן לקרוא את מה שאנחנו כותבים, אדוני.
היו"ר איתן כבל
זה מה שאני מפחד – שבסוף זה לא יהיה עניין לגופו אלא עניין לגופתו.
אריאל ארליך
אני בטוח שאדוני היושב-ראש קורא את כל מה שאנחנו מעבירים לוועדה. אנחנו לחלוטין לא בגישה כזאת.
שרן השכל (הליכוד)
איתן, אני רק אוסיף נקודה: שתדע לך שבזמן של מתווה הגז קהלת הביעו עמדה שמתנגדת למתווה מכמה סיבות, בניגוד גם לעמדה - - -
היו"ר איתן כבל
אני יודע, הייתי שם.
שרן השכל (הליכוד)
אז אפשר להגיש שהם מאוד עניינים.
היו"ר איתן כבל
כשהם צודקים – זה קורה, אמרתי.
אריאל ארליך
חכה שנגיע לרפורמה בחשמל, חכה-חכה.
היו"ר איתן כבל
אני כבר יודע. איתן, בבקשה, משפט.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, משפט אחד: האיום הגדול על החקלאים ועל מגדלי הירקות זאת הממשלה ולא המועצה. הבעיה העיקרית של הענף זו הממשלה. שתי נקודות – אני לא רוצה להאריך – אחת, הייבוא הפרוע, כולל מארצות אויב כמו טורקיה. פשוט לא יעלה על הדעת שביום שאנחנו לא יכולים לקבל אישורים לעבד את האדמה עד הגדר, ביום שאתם לא מביאים אישור לחקלאים לעבד את האדמה בעוטף עזה עד הגדר, אתם יכולים להביא עגבניות ממי שיורה את הבלונים - - -
היו"ר איתן כבל
איתן, תן לי לגמור כבר את הנושא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דקה. ועלויות הייצור. מה שמדברת שרן השכל זה עלויות של מועצת הצמחים שהיא חייה מתקציב של המגדלים. עכשיו אני שואל אותך, אדוני יושב-הראש, דונם אחד שלא הביא יבול אבל יש לו הוצאות, למשל, צריך לרסס, להדביר, הוצאות אחרות שהן הוצאות קבועות שלא תלויות ביבול – זה ייפול על מי שהיה לו יבול, הדונם של מי שלא היה לו יבול? זו לא קופה משותפת. הציגו את זה פה. אני לא מתנגד. אם יש פשרה היא מוסכמת. אבל - - -
שרן השכל (הליכוד)
אבל המועצה אמורה לעזור להם.
היו"ר איתן כבל
עזבי, אל תפתחי דיון.
יצחק וקנין (ש"ס)
חבר'ה, אתם רוצים לגמור את הדבש או שאתם לא רוצים לגמור את הדבש?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר שאם זה מוסכם אני לא אתנגד. אם הבנתי נכון, בהצעה הקודמת שתי האפשרויות, של הדונמים או של היבולים, הן שוות ערך. רק מילה אחרונה – מי שהתנגד פה ליבולים היו אלה, התאחדות האיכרים, שהתנגדו לזה שהגבייה תהיה דרך המשווקים. הם רואים, אדוני היושב-ראש, במשווקים גורם עוין. פתאום המשווקים הופכים להיות הגורם שגובה את הכסף מהחקלאים. בעיני חלק מהאנשים זה צלם בהיכל.
היו"ר איתן כבל
אחרון הדוברים איתי עצמון, אני רוצה לסיים עם הסאגה הזאת.
אמיר שניידר
סליחה, היושב-ראש, יש הערה משפטית אבל לגבי הניסוח שחשוב לי להעיר.
אורי צוק-בר
עוד לא שמעת.
אמיר שניידר
קיבלנו טיוטה. למה אתם קופצים?
איתי עצמון
אני רוצה להבהיר מה בדיוק העקרונות שאנחנו נשלב בנוסח הצעת החוק. בישיבה הקודמת הוחלט שההיטלים ייקבעו בהתאם לשטח גידולם או משקלם. כלומר, שתי אפשרויות. אם אני מבין נכון, ההסכמה היא שברירת המחדל תהיה שההיטלים שהמועצה תקבע יהיו לפי משקל התוצרת - - -
שרן השכל (הליכוד)
משקל משווק.
אורי צוק-בר
משקל, אתה צריך באיזשהו מקום למדוד אותו אז בשיווק מודדים אותו.
דפנה טיש
העליתם את האפשרות של המשקל המשווק. להבנתי מגורמי המקצוע במועצה, המילה "משקל" היא המילה שמשתמע ממנה כמובן הדרך למדוד אותה, באמצעות שיווק. בכללים אתה גם פורט - - -
איתי עצמון
אני לא בטוח, אגב. זה בטוח?
צביקה כהן
אז תרשמו מה שהיא רצתה – המשקל המשווק. מה הבעיה? אני לא מבין.
אורי צוק-בר
גם אם הוא משווק שלא באמצעות משווק.
שרן השכל (הליכוד)
ברור, כל משקל ששיווקו החוצה. מכרו, שיווקו.
דפנה טיש
מכאן גם תמיד מהו שטח ואיך אתה מודד אותו - - -
איתי עצמון
לא, שטח זה שטח הגידול, אבל משקל זה יכול להיות משקל התוצרת לפני שהיא שווקה. אני לא יודע.
אורי צוק-בר
אין דבר כזה.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. זה לא עניין משפטי, זה עניין מקצועי, נכון שיש לו השלכות משפטיות. זה בדיוק העניין, זה מה ששרן מבקשת בעצם – מה שהחקלאי מצליח להוציא מתוך השטח שלו, שם על המשקל, שהולך לשיווק. לא שחור, לא - - -
צביקה כהן
אז המשקל המשווק.
היו"ר איתן כבל
המשווק, לכן זה נכון.
שרן השכל (הליכוד)
אם אתה צריך להשמיד עכשיו שני טון מלפפונים אתה לא תשלם על זה.
היו"ר איתן כבל
את צודקת.
אורי צוק-בר
כל שיווק, גם אם הוא מכר אותו בבסטה. אותו דבר.
היו"ר איתן כבל
שיווק זה לא משנה אם הוא מוכר את זה לשכן, שם לו על המשקל ונתן את זה לשכן שלו, או לחמותו כשהוא גובה ממנה כסף. זה לא משנה.
איתי עצמון
החלק השני של ההצעה, אם אני מבין נכון – מכיוון ששולחן מגדלים הוא גוף שלא הוקם לפי חוק, הוא לא סטטוטורי, ההצעה שגובשה מתייחסת לוועדת משנה שהוקמה לפי סעיף 10א או לוועדה ממליצה לפי החוק.
שרן השכל (הליכוד)
לא ביטלתם את ועדות המשנה עכשיו?
צביקה כהן
ככל שיוקמו. אם לא יקימו אז לא יעברו. זה טוב לך.
איתי עצמון
הסמכות נשארה להקים אותן בחוק.
שרן השכל (הליכוד)
זאת אומרת שאם רוצים לעשות את זה מקימים את ועדת המשנה ואז - - -
דפנה טיש
כן, זה עוד חסם בדרך.
צביקה כהן
זה מה שרצית.
היו"ר איתן כבל
זה מתכתב לגמרי עם מה שביקשת.
שרן השכל (הליכוד)
כי מקודם הצבענו על זה שמבטלים אותן.
איתי עצמון
לא, לא. האפשרות להקים אותן לא בוטלה. סעיף 10א נותר כל כנו.
אורי צוק-בר
זה בסעיף אחר, לא הורדנו.
איתי עצמון
אני ממשיך להקריא:

"ואולם לעניין מין מסוים של צמחים, אם המליצה על כך ועדת משנה, ככל שמונתה לפי סעיף 10א לחוק, או ועדה ממליצה, לפי סעיף 12(ג) לחוק, ייקבעו היטלים בהתאם לשטח גידולם של הצמחים לגבי אותו מין".

אלה שני החלקים הראשונים.

החלק השלישי – יש כלל, יש חריג ולמעשה זה יאפשר למשווקים לחזור לכלל, לחזור לכלל של קביעה לפי משקל התוצרת המשווקת. מה שאני מבין שהתגבש הוא שבכללים האלה שתקבע המועצה היא תקבע גם כללים שיאפשרו לשיעור מסוים של מגדלי מין מסוים של צמחים, כפי שייקבע, לבקש מהמועצה להחיל עליהם את הכללים לפי משקל לתקופה כפי שיקבע, ובאותם כללים היא קבעה גם מועד להגשת הבקשה הזאת. משהוגשה הבקשה אני מבין שהמועצה תיעתר, תענה לבקשה הזאת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מהו פרק זמן מינימלי?
איתי עצמון
הכול ייקבע בחקיקת המשנה, בכללים שיובאו לאישור הוועדה.
אורי צוק-בר
חמש שנים.
איתי עצמון
אני מציע לא להיכנס לזה כאן.
אורי צוק-בר
לא, לא ניכנס לזה, אבל זה יקבע בכללים.
שרן השכל (הליכוד)
מה שאנחנו עושים – אנחנו בעצם קובעים עכשיו בחקיקה את העניין של המשקל המשווק. אם רוצים לעשות ערר צריך להרים את ועדת המשנה שרשום כאן והם צריכים לעשות הצבעה על העניין.
איתי עצמון
או ועדה ממליצה.
שרן השכל (הליכוד)
במידה והם עברו לדונמים בכללים אנחנו יוצרים את ההחרגה למי שרוצה לחזור למקורי, בנפרד מהשולחן.
אורי צוק-בר
חריג על החריג.
צביקה כהן
כן, בדיוק.
איתי עצמון
כלומר, כל מסגרת ההסדר תהיה בכללים, שכמובן יבואו לאישור ועדת הכלכלה. בהקשר הזה אני רק רוצה לחדד כהבהרת נוסח: הוועדה החליטה בדיון הקודם שהכללים יותקנו בתוך שישה חודשים. כמובן, משהוספנו את אישור ועדת הכלכלה וכדי לא ליצור לוועדה סד זמנים לאשר כללים – שהדבר הזה לא מקובל – אני מציע להבהיר שהכללים יובאו לאישור הוועדה בתוך שישה חודשים.
היו"ר איתן כבל
נכון, מקבל.
שרן השכל (הליכוד)
ובכללים אתם עושים ל-20% ולחמש שנים - - -
היו"ר איתן כבל
אני לא נכנס לזה, זה כבר בתוך התקנות.
צביקה כהן
לפרוטוקול, זה העיקרון.
היו"ר איתן כבל
כן, בבקשה.
אמיר שניידר
מכיוון שכבר לפני שנה וחצי אנחנו פנינו גם למועצת הצמחים וגם ליושב-ראש עם הערה שעד היום לא הוקמו ועדות משנה למרות שהייתה תחושה, ולאחר מכן יש לי גם מכתב ששלחנו, לפני שנה וחצי, גם ליושב-ראש המועצה, שגם ועדות ממליצות, עם כל הכבוד, יש הליך פומבי ומינוי רשמי – גם כן לא נעשה ולא קיבלנו שום דיווח שזה נעשה. אז גם אם אנחנו מחליטים על זה, אני מבקש שתהיה איזושהי הוראה שנדרשים למנות את הוועדות. אם כבר טוענים שהכוח של הוועדות הממליצות מופחת, שזה לא טוב, אז לפחות שיהיה איזשהו דד-ליין למינוי שלהן כי הוא לא קיים היום.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה, ברשותך, לענות.
אורי צוק-בר
אפשר? הוא אמר דברים לא נכונים.
אמיר שניידר
יש לי את סיכום הפגישה שלנו.
היו"ר איתן כבל
די', חבר'ה, הגזמתם. שמעתי. אצלי בוועדה אסור להגיד "אם". זה לא: אם ואם ואם. הרי תמיד ה"אם" מתקיים לאורך כל סעיף בחקיקה. השאלות אם תהיה אכיפה, אם יהיה פיקוח. אינני יודע להחיל, זה כבר האופן שבו התפיסה המשטרית, איך דברים מתנהלים, שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם. אני לא יכול לקבוע דבר כזה. אני יודע רק לכתוב חקיקה מסודרת, להשתדל שהיא תהיה דבר דבור על אופניו ולקבוע כללים שאם לא עומדים בהם מה קורה. אמרת שכבר פניתם, נכנס לפרוטוקול, אפשר להוציא הודעה. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד אישור העקרונות כפי שהקריא היועץ המשפטי?

הצבעה
בעד – פה אחד
הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014, נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ברכות.
איתי עצמון
אני רק רוצה שאלת הבהרה: מדובר על מגדלים פרטניים או שיש כלל, יש חריג, והחזרה לכלל תחול רק לגבי מגדלים ספציפיים?
צביקה כהן
מי שביקש – כתוב.
שרן השכל (הליכוד)
מגדלים ספציפיים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל גם חווה וגם קיבוץ.
דפנה טיש
הם לא יחייבו את יתר המגדלים מאותו מין.
איתי עצמון
בסדר גמור.
היו"ר איתן כבל
תודה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:25.

קוד המקור של הנתונים