ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/06/2018

שינויים בתקציב לשנת 2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת7
ועדת הכספים
25/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1084
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ח (25 ביוני 2018), שעה 13:10
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2018
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
איתן ברושי
עמר בר-לב
חברי הכנסת
ינון אזולאי
מוזמנים
עמרי בן חורין - אגף התקציבים, משרד האוצר

שני מנדל לאופר - אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר כרמל - רו"ח, התקציבן הראשי, רשות מקרקעי ישראל
ייעוץ משפטי
שיר שפר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

שינויים בתקציב לשנת 2018
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. שינויים בתקציב לשנת 2018.

פנייה מספר 44, רשות מקרקעי ישראל.

אני דרשתי שיצא המכרז לגבי טרמוקיר, לגבי החולות הדקים, ודרשתי תשובה לגבי הנושא של המחצבה ברמת הגולן. לגבי טרמוקיר, באמת הסתדר והוצאתם מכרז ואני חושב שצריך לאשר את הבקשה שלכם. לא שרשות מקרקעי ישראל היא בראש מעייני אבל אני רוצה תשובה לגבי המחצבה ברמת הגולן. מישהו יודע לומר?
יאיר כרמל
התקציבן הראשי של הרשות. אתמול נשלח אליכם לוועדה מכתב מישי לוי, ראש תחום המחצבות בנושא, אני מאמין שקיבלתם אותו.
היו"ר משה גפני
לא ראינו.
יאיר כרמל
במכתב הוא מראה שיש התקדמות בנושא המחצבות. אם אתה רוצה, אני אראה לכם אחר כך את המכתב.
היו"ר משה גפני
לא את המכתב. תגיד לי מה עם המחצבה ברמת הגולן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אין כל התקדמות.
יאיר כרמל
לפי מה דיברתי עם ישי, הוא אמר שיש התקדמות עם המחצבה. מעבר לזה, הוא העביר לכם מכתב עם כל הפירוט.
היו"ר משה גפני
מכתב, הבנתי, אבל אני רוצה לדעת איפה אנחנו עומדים עם זה. כמה זמן עוד צריך? אתה לא יודע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני יכול לומר שאין מסים על מילים. על זה נאמר שאין מסים על מילים. בדקתי עם מרום הגולן. למרות שהייתה הבטחה עד סוף מאי, אנחנו בסוף יוני ועדיין אין סיכום. הם נדרשו להעביר עוד ניירות. שאלו אותם למשל כמה קריטי המפעל הזה לקיבוץ, כאשר כאן ישב חתן פרס ישראל והסביר את הכול. הם ממשיכים לבלבל את המוח ולמזמז את הזמן ולכן אני מבקש לא להעביר את הכסף עד שיוסדר עניין המחצבה. יש איזה גבול להתעללות בישובים וגם להבטחות כלפיך אדוני. סוכם שעד סוף מאי יוסדר העניין והוא לא הוסדר והם לא ראויים להעברה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לחברי הוועדה וגם לך איתן.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש את הסיפור של המחצבות עם החצץ.
היו"ר משה גפני
אני יודע. העליתי את זה בישיבה הקודמת.
ינון אזולאי (ש"ס)
אולי כדאי שהם ייתנו את הדעת גם על זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו העלינו כאן בוועדה בראש ובראשונה את הנושא של החולות הדקים בגלל שהייתה סכנת סגירה של חברה שהייתה אמורה להיסגר, חברת טרמוקיר. המציאות הזאת שאם לא היה יוצא המכרז על חולות דקים, אני גם התקשרתי לראש המועצה האזורית תמר והתוצאה הייתה שהמפעל ניצל. זאת מציאות שצריך לקחת אותה בחשבון כשאנחנו אומרים שאנחנו מעכבים תקציב. אנחנו הלכנו ביחד על העניין של עיכוב התקציב עד שהעניין יוסדר.

יש עוד שתי בעיות. בעיה אחת שעלתה, ואת הבעיה העלה איתן ברושי. ישבתי עם אנשי מקרקעי ישראל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הם היו כאן.
היו"ר משה גפני
כן, לא רק היו כאן אלא גם ישבו אצלי. הנושא הזה עלה כבר כמה פעמים. לדעתי העניין הזה מתקדם. אנחנו יכולים לא להעביר למקרקעי ישראל כסף ואנחנו נעצור הכול.

העלה חבר הכנסת אזולאי את הנושא לגבי כביש 6, שם צריך להקים את המחצבה. אם אפשר, תקשיבו לי רק דקה אחת כי ממילא אחר כך תעשו מה שאתם רוצים. רשות מקרקעי ישראל כשלה באופן טוטלי. היה צריך לעשות חשבונות של שנים קדימה בגלל שבלי המחצבות ובלי העובדה שיהיו חומרי גלם מהסוג הזה, לא רק בחולות דקים אלא גם לגבי כביש 6 מיוקנעם לצפון, בסוף זה יגיע העניין הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בכלל בכל הבנייה.
היו"ר משה גפני
נכון. בסוף זה יגיע ואנחנו נשאל כאן מה הייתה התכנית של רשות מקרקעי ישראל בחמש השנים האחרונות. להקים מחצבות? לעשות דברים? אנחנו נשאל את השאלה הזאת.

זה לא אנחנו מאשרים להם עכשיו ומחר הם לא צריכים לבוא לכאן. המציאות היא שצריך לבוא לכאן כל הזמן. אם העניין הזה לא יתקדם, ואני לא אקבל תשובה מדויקת כי היה צריך לתת תשובה מדויקת לגבי הנושא של המחצבה בתל פארס, יתחילו להיעצר כאן עוד תקציבים. תבואו ותאמרו שאי אפשר לעשות שם את המחצבה, תנמקו מקצועית.
יאיר כרמל
בשבוע שעבר היה שם דיון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה הרי לא מכיר את הנושא. למה לא שלחו לכאן מישהו שעוסק בזה?
היו"ר משה גפני
לא ביקשנו.
יאיר כרמל
אלה שני דברים שהם שונים. הפנייה התקציבית היא משהו אחד וכל המחצבות זה משהו אחר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הכול קשור.
יאיר כרמל
לא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שולחים אותו לכאן כדי שלא ייתן לך תשובות ואתה תעביר לו כסף.
יאיר כרמל
בשבוע שעבר הייתה ישיבה עם מרום הגולן. הם נתבקשו להעביר לנו מסמכים ודוחות כספיים כדי שנקדם את התהליך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ייקח עוד שנה. אתם לא מתביישים?
היו"ר משה גפני
אני אומר שוב שהתוצאה תהיה שבסופו של דבר מישהו יצטרך לתת את הדין למה לא עשו תכנית של מחצבות וכל מה שנלווה לעניין כדי שיהיו כאן חומרים שיהיה אפשר לעבוד אתם. פתאום ייעצר כביש 6 בגלל שאין חומר. אתם מבינים שמישהו יצטרך לשלם בכיסאו על העניין הזה? אני מציע שתיקחו את זה יותר ברצינות.

אין קשר בין ההעברה לרשות מקרקעי ישראל לבין הנושאים שאנחנו מעלים, על זה אנחנו נחליט. המחוקק קבע שאנחנו יכולים לא לאשר לרשות מקרקעי ישראל כי אנחנו מגלים שם ליקויים ואי אפשר לאשר לה. אני בעד לאשר. אני בעד לתת לכם את האפשרות שתבואו לכאן בזמן הקצר הקרוב ותאמרו שיש פתרונות, גם לגבי מחצבות רגילות, לא חולות דקים, וגם לגבי הנושא של המחצבה ברמת הגולן.

אני נותן לכם את הצ'אנס הזה כדי שתבואו עם תשובות מהר. לא יהיו תשובות או שלא יהיו תשובות מספקות אותנו, אנחנו נעצור תקציבים. זאת האפשרות החוקית הקיימת אצלנו. אני מציע שלא תתערבו לנו בעבודה כי אם אנחנו נתערב בעבודה של רשות מקרקעי ישראל, נגיע רחוק.

מי בעד אישור הבקשה? מי נגד?
היו"ר משה גפני
מי נגד?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו נגד.

הצבעה
בעד – 1
נגד – 2
פנייה מספר 44 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
רביזיה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מתי רביזיה? מחר?
היו"ר משה גפני
כנראה מחר.

פנייה מספר 53.
עמרי בן חורין
אגף התקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בסעיף 83 להעביר 35 מיליון שקלים לחברת נצר השרון, החברה שמטפלת בכל שיקום הקרקע.
היו"ר משה גפני
אישרנו לכם.
עמרי בן חורין
זה היה לרכיבים מסוימים ועכשיו אני אפרט את זה לרכיבים אחרים. זה טיפול במחפרות ברמת השרון, חקר קרקע ברמת בקע, מתחם אליהו, בטירת הכרמל וסקר סיכונים שנדרש לתכנית טיוב הקרקע ברמת השרון. הדברים האלה לא תוקצבו בהעברות הקודמות ובאישורי ההשקעה שהיו והם נדרשים עכשיו, בטח לאור האישור.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לאיזה משרד זה עובר?
עמרי בן חורין
זאת חברה ממשלתית שנקראת נצר השרון, שהיא הוקמה לטובת ניקוי הקרקע של תע"ש.

הדבר השני בפנייה הזאת הוא 190 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב, רק בהרשאה להתחייב, לטובת פרויקט הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור. המזומן לשנה כבר קיים ורק לצורך ההתקשרות של המדינה עם התאגיד, צריך להעביר את כל תקציב ההרשאה להתחייב מראש וזה מה שאנחנו מבקשים לעשות היום.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור פנייה מספר 53? מי נגד?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
פנייה מספר 53 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פניות מספר 54 עד 56, משרד התיירות.
עמרי בן חורין
הפנייה נועדה להעביר סכום של 258,782 אלפי שקלים לתקציב משרד התיירות כאשר הסכום העיקרי, כ-241 מיליון שקלים, נועד לפעילויות שיווק, בעיקר קמפיינים שיווקיים. הסיבה שזה מועבר עכשיו היא כי בעת גיבוש התקציב לא הייתה יכולה להיות מגובשת תכנית שיווק מלאה לכל 2018 כי תוכן הקמפיינים, ההיקף שלהם, האופי שלהם, המיקום שלהם – אלה פרמטרים שהם יחסית דינמיים והם נקבעים בהתאם להצלחה של קמפיינים קודמים, להיקף הגידול, למדינות היעד, פוטנציאל ממדינות כאלה ואחרות ולכן זה מגובש במהלך השנה בהסכמה והכסף מועבר אחרי שהתכנית מגובשת.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות 54 עד 56, משרד התיירות, נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 57 עד 59.
שני מנדל לאופר
אגף התקציבים, משרד האוצר. הפנייה נועדה לתקצב 8 מיליון שקלים למרכז למיפוי ישראל ותוספת של תקן כוח אדם אחד. הפירוט של ה-8 מיליון שקלים הוא סך של 5 מיליון שקלים עבור מיפוי HD כתשתית לתחבורה חכמה, לרכבים אוטונומיים, שיעשה המרכז. סך של 3 מיליון שקלים עבור פתיחת המידע הקדסטרי לציבור שזה כל את כל הנתונים שקשורים לגבולות של גושים וחלקות רשומים.

הסיבה שאנחנו מבצעים את השינוי עכשיו היא שההסכם לפתיחת המידע הקדסטרי נעשה אחרי סגירת התקציב והסך של 5 מיליון שקלים שמתוקצבים כעת הוא במסגרת הסכם שנעשה בין משרד ראש הממשלה והמינהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה. הם יוצאים עכשיו לפיילוט ולכן התקצוב נעשה כעת.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
פניות 57 עד 59 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

נשאר לנו הנושא של מינהל מקרקעי ישראל שלא התקבל ויש רביזיה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא מחר. מחר אני לא אהיה. ביום רביעי. תראה כמה אנחנו ענייניים.

הישיבה נעולה. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים