ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/06/2018

חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 11 - הוראת שעה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת20
הוועדה מיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן
26/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 49
מישיבת הוועדה מיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן
יום שלישי, י"ג בתמוז התשע"ח (26 ביוני 2018), שעה 11:45
סדר היום
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 13 - הוראת שעה) (הוראת מיוחדות בנוגע לגילוי פרטי אימוץ של עולי תימן, המזרח והבלקן), התשע"ח-2018, של חה"כ נורית קורן, חה"כ אמיר אוחנה, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ עודד פורר, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ איציק שמולי, חה"כ מירב בן ארי, חה"כ אורי מקלב, חה"כ איתן כבל, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ יואל חסון, חה"כ מיקי לוי, חה"כ יעל כהן-פארן, חה"כ איילת נחמיאס ורבין, חה"כ מיכל רוזין, חה"כ אילן גילאון, חה"כ מאיר כהן, חה"כ יעל גרמן, חה"כ אבי דיכטר, חה"כ יפעת שאשא ביטון, חה"כ רחל עזריה, חה"כ אברהם נגוסה
נכחו
חברי הוועדה: נורית קורן – היו"ר
מוזמנים
אורנה הירשפלד - מנהלת השירות למען הילד, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דבורה שבתאי - מפקחת ארצית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ליאורה אברמוביץ - ממונה תחום חסויים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מאיר אמסלם - מנהל הגנזך, רשות האוכלוסין וההגירה

ליאת יעקובוביץ - עו"ד, משרד המשפטים

רחלי ברכה - עו"ד, הנהלת בתי המשפט

חנה שטרום כהן - יו"ר הפורום, פורום הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים בבריאות הנפש

אברהם מדמון - נציגי משפחות הנעלמים

ישי כהן - נציגי משפחות הנעלמים

מאיר קורח - נציגי משפחות הנעלמים

נחמן מזעקי - נציגי משפחות הנעלמים

אסתר פיש - סוציולוגית, פורום משפחות החטופים

יונה מרון - אחות, פורום משפחות החטופים

יוסי סאמט - נציג משפחה
ייעוץ משפטי
ורד קירו-זילברמן
מנהל/ת הוועדה
מירב שמעון
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 13 - הוראת שעה) (הוראת מיוחדות בנוגע לגילוי פרטי אימוץ של עולי תימן, המזרח והבלקן), התשע"ח-2018
היו"ר נורית קורן
בוקר טוב לכולם. היום יום שלישי, י"ג בתמוז התשע"ח, 26 ביוני 2018 ואנחנו דנים על הצעת חוק אימוץ ילדים, תיקון, מתן זכות עיון בתיקי אימוץ של עולי תימן, מזרח ובלקן, בין השנים 1935 עד 1965 התשע"ז-2016, אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

לפני שאני מתחילה את הדיון בהצעה ונקריא את הצעת החוק אני רוצה לציין שהיום זה יום פטירתו של הרב עוזי משולם ז"ל, זכר צדיק לברכה. יום קצת קשה, יום לא פשוט. אנחנו יודעים שלזכותו וזכותו עומדת לו גם בשמים, שהוא זה שהתחיל את כל המאבק להקמת ועדת חקירה אחרי שהיו שתי ועדות בדיקה. ועדת החקירה הממלכתית, ועדת כהן-קדמי, לא עשתה את עבודתה נאמנה, היא לא דנה בכל הפרמטרים שעלו בפניה, כמו מבצע כתונת פסים, שבו העלו ילדים על אונייה והעבירו אותם לארצות הברית, מחקרים רפואיים שנעשו בילדים חיים, ניתוחי גופות. כל הדברים האלה נמצאים בתוך תיקי החקירה וחומר החקירה של ועדת כהן-קדמי והם לא בדקו את הדברים כמו שצריך. כמו כן גם לויטן דיבר על זה שהמוסד היה מעורב, וגם זה לא נבדק.

אלה דברים חשובים ואני חושבת שכאן המקום להגיד שבאמת אנחנו מבקשים סליחה ממנו שבהתחלה הרבה אנשים אמרו שזה לא נכון, אנחנו הוזים, הפרשה לא התקיימה, לא היה ולא נברא, אבל ברוך ה', חלפה תקופה, התקופה שונה, והנה אנחנו יושבים פה בכנסת ישראל ומזכירים אותו, את הרב עוזי משולם, ומנהלים פה דיון איך לתת פתרונות לפרשה, איך להגיע לפתרונות, איך לתת תשובות למשפחות. כל מה שאני עושה, הכול זה באמת לתת תשובות למשפחות ולנסות להנגיש את המידע, לצערי גם מידע שאין לנו, אבל אנחנו עושים הכול כדי שהמשפחות תקבלנה תשובות ולהגיע לאיזה שהוא פתרון.

אני אמשיך ואפעל ולנגד עיניי טובת המשפחות. לא קרדיט, לא שום דבר אחר. אני יודעת שכל מה שאני עושה זה באמת עבודה פרלמנטרית שפותחת את כל השערים. ולהגיד עוד משהו, זה שאני חברת כנסת, במעמד חברת כנסת, זה מה שפותח דלתות, זה מה שגרם לראש הממשלה להבין שצריך לפתוח את החיסיון על חומרי החקירה וזה מה שגרם לכל המערכת, אני צריכה להגיד כאן, אם זה הפרקליטות, היועמ"ש, אם זה משרד המשפטים, אם זה משרד הרווחה ואם זה משרד הפנים ובמיוחד למי שאחראי על מרשם התושבים והגנזך, לתת תשובות למשפחות וזה מה שחשוב.

אני שוב מודה כאן לכל משרדי הממשלה, שכל הזמן אתם מלווים אותי ומגיעים ודנים בכל הבקשות שלי ואנחנו שוקלים הכול, הנה גם ההתייעצות שעשינו עכשיו, כדי לייעל את החוק, כדי להביא לפתרון הטוב ביותר. אז אנחנו נתחיל בהקראה, ורד, בבקשה, ונמשיך.
ורד קירו-זילברמן
אני רק אציין שכרגע מה שאני הולכת להקריא זה למעשה החוק כפי שהוא עבר בקריאה הראשונה. לייעוץ המשפטי של הוועדה ובעקבות זה למשרדי הממשלה יש עוד תוספת, כפי שהיא תוסבר בהמשך, בעקבות הבקשה של יושבת ראש הוועדה.

חוק אימוץ ילדים (תיקון מספר – יינתן בהמשך – הוראת שעה), התשע"ח2018
תיקון סעיף 34 – הוראת שעה. 1.
בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, כך שבסעיף 34, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא:
"(ב2) על אף האמור בסעיף קטן (ב), עובד סוציאלי ראשי, כאמור בסעיף 36(ב) רשאי להודיע לקרוב של יהודי בן למשפחה יוצאת תימן, המזרח או הבלקן, שנטען כי אומץ בין השנים 1948 ו-1954, אם יש לגביו רישום בפנקס האימוצים, בתוך 30 ימים מהיום שקרוב כאמור הגיש לו את הבקשה למידע; מצא העובד הסוציאלי הראשי רישום כאמור, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לנציגו, שיפנה אל בית המשפט בבקשה לקיים דיון לפי סעיף קטן (ב1); בסעיף קטן זה –
"קרוב" – ילד, הורה, אח או אחות, ובהיעדר אחד מאלו – ילד של אח או אחות;
"המזרח והבלקן" – מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה, לוב, מצרים, עיראק, איראן, סוריה, לבנון, בולגריה, יוון, מקדוניה, טורקיה, אפגניסטן, אוזבקיסטן."
היו"ר נורית קורן
זו בעצם הפסקה הראשונה שהייתה לנו ואיתה רצנו ואין לנו תיקונים עליה.
ורד קירו-זילברמן
נכון.
היו"ר נורית קורן
אני רוצה להסביר לנוכחים פה, אני ביקשתי, מכיוון שתחמנו את השנים, משרד המשפטים ביקש לתחום את השנים, מ-1948 ועד 1954, שזאת המסגרת המשפטית שיש, ותיכף משרד המשפטים יסביר למה בדיוק השנים, אני ביקשתי לאפשר ולא לסגור את הדלת בפני אנשים שהשנים היו מעבר לכך. זו מטרת הדיון, כי אנחנו יודעים ואני יודעת שעד 1970 לפחות הייתה עדיין הפרשה. אני אתן לך, ליאת, להסביר לנו איך אנחנו מאפשרים מעבר לשנים הללו גם לאנשים לפנות ולא סוגרים להם את הדלת.
ליאת יעקובוביץ
אנחנו מדברים כאן על שתי קבוצות. קבוצה אחת זו הקבוצה שוועדת קדמי דיברה עליה, 48'-54', ולגביה גם כל החלטות הממשלה שהוצאו עד עכשיו, לדוגמה חשיפת ארכיונים התייחסה לאותן שנים. מעבר לזה אנחנו מבינים שיכול להיות וישנם מקרים חריגים בכל זאת שבעלי מאפיינים דומים לאותה פרשה של השנים של 48'-54' וגם לגביהם נכון לתת מענה. לכן מבחינתנו לגבי הקבוצה השנייה של השנים לאחר 54', במאפיינים דומים של, עוד פעם, מי שנטען, יהודי בן משפחה ליוצאי תימן, מזרח ובלקן, אומץ, תינתן אפשרות מטעמים שיירשמו לעובדת סוציאלית ראשית לשקול מתן הודעה כמו שנעשה באותו הסדר לגבי הקבוצה הראשונה.

באופן כזה אנחנו מרגישים שיש איזה שהוא איזון בין הדברים, מחד מבחינתנו אנחנו שומרים כן על המסגרת ועל מה שידוע מבחינת השנים המוכרות - - -
היו"ר נורית קורן
אני רוצה שתסבירי, כדי שיירשם בפרוטוקול, למה המסגרת המשפטית היא השנים 1954-1948, מאוד חשוב לי שתסבירי את זה לפרוטוקול כי אני ואת יודעות שזה החלטות ממשלה וועדת כהן-קדמי התייחסה לזה, אבל אני רוצה מבחינה משפטית שתסבירי למה זאת המסגרת.
ליאת יעקובוביץ
אלה כרגע השנים שלגביהן ועדת החקירה קבעה שהיו - - -
היו"ר נורית קורן
ועדת החקירה קבעה, ועדת כהן-קדמי.
ליאת יעקובוביץ
ועדת כהן-קדמי ולאורך הדרך כרגע אנחנו נמצאים במצב שהחלטת הממשלה וההתייחסות הממשלתית היא בעבור אותן שנים.
היו"ר נורית קורן
כלומר כל הזמן הייתה התייחסות על אותן שנים ומבחינה משפטית פה אתם התייחסתם כל הזמן רק למסגרת הזאת ולא פרצתם אותה. אני רוצה לומר לך שמקריאה של החומרים בתוך חומרי החקירה ועדת כהן-קדמי בעצמה אמרה שהם יודעים שהפרשה התרחשה עד 1964, אבל הם אספו חומרים רק עד 1954, ולכן היחס שלהם הוא כזה. לי יש בעיה עם השנים, בגלל זה אני מבקשת ממך שתסבירי לפרוטוקול את הבחינה המשפטית הזאת, שבעצם זו המסגרת שלנו ואנחנו לא יכולים לצאת ממנה.
ליאת יעקובוביץ
שוב פעם, מה נעשה ומה לא נעשה מבחינת החקירה והשנים, זה לא שאלות משפטיות, אנחנו לא ברובד הזה. כרגע אנחנו במצב שהממשלה החליטה לקדם את הדברים במתווה הידוע שלגביו כרגע אנחנו יודעים שהדברים נחקרו ואלו השנים. אנחנו מודעים לעובדה ושמענו את שיקולי חברת הכנסת ברוב קשב ואנחנו מודעים לעובדה שיש מקרים שדומים ומעבר לשנים ולכן אנחנו רוצים לאשר את הפרוצדורה גם לגבי טווח שנים שהוא אחרי. יחד עם זאת, שוב פעם, ברור שלגבי אותם מקרים אנחנו נרצה שיהיו נימוקים. לכן העו"סית הראשית שתבחן את המקרים תצטרך לבוא ולרשום.
היו"ר נורית קורן
היא תצטרך להסביר. הבקשה שתבוא היא בקשה רגילה וה - - -
ליאת יעקובוביץ
עו"סית ראשית לחוק האימוץ.
היו"ר נורית קורן
כן, אז היא בעצם תצטרך, אם היא מסרבת - - - כלומר יש לה איזה שהן ידיעות או כל דבר אחר והיא מסרבת לפתוח את תיק האימוץ, או אם יש תיק אימוץ, אם יש והיא מסרבת - - -
ליאת יעקובוביץ
אני רוצה לחזור עוד פעם.
היו"ר נורית קורן
או שניתן להם להסביר את זה.
ליאת יעקובוביץ
כן, אני רק רוצה לחדד שגם כאשר ייתנו לעו"סית הראשית לפי חוק האימוץ, כשאנחנו פונים לפי הוראת השעה הזאת שנוגעת פרטנית לגבי מי שנטען שאומץ באותן מדינות, הבקשה צריכה להיות סביב אותן נסיבות. בקשה מקרית של דברים שיכול להיות שלא קשורים, ממילא היא אינה תחומה באותו סעיף. מהבחינה הזאת אנחנו לא יכולים לעצום עיניים שגם בשנים אחרי היו אימוצים שהם כשרים והיו נשים שילדו ילדים, חד הוריות, ואז זה היה פחות מקובל להשאיר את הילדים, היו מקרים של אימוצים שנעשו כדת וכדין. אנחנו מבחינתנו, וזו גם כוונת חברי הכנסת, לגבי הנסיבות הפרטניות שלא עולות - - -
היו"ר נורית קורן
אוקיי, בסדר. תרצו להסביר, בבקשה? השירות למען הילד. אורנה, את יודעת מה אני מבקשת ממך, כדי שיירשם בפרוטוקול? איך צריכה לבוא הבקשה מצד הציבור ואיך את נותנת תשובה. כאילו על כל ההליך תספרי לנו.
אורנה הירשפלד
יש בעצם שני סוגי פניות של משפחות לשירות למען הילד. משפחות אשר ההורה מסר את ילדו לאימוץ או שבית המשפט החליט, כדין ובצורה מסודרת, אז קורה שהמשפחה פונה. היא פונה לדעת אם המאומץ פתח את התיק, היא פונה לבקש למסור משהו להשאיר בתיק. אנשים כואבים, גם אנשים שמסרו בנסיבות מסוימות, נאלצו למסור ילדים לאימוץ, יש כאב והם משתפים בכאב. זה סוג אחד של פניות.

הסוג השני, שאני חושבת שעל זה כוונת השינוי בחוק, זה אותם אנשים שנעלם להם בן משפחה, נכד, בן, שהוא אח או דוד וכן הלאה של הפונה, והם רוצים לדעת האם יש בכלל תיק אימוץ. כאשר אדם פונה, הדבר הראשון שאנחנו עושים אנחנו בודקים האם בארכיון שלנו, לפי נתוני ההורים הביולוגיים, יש תיק שרשום על ההורים האלה שיש תיק אימוץ. בלי שינוי החוק אנחנו, אם מוצאים תיק אימוץ, לא יכולים למסור את המידע הזה.
היו"ר נורית קורן
כן, זה מה שקיים עד היום.
אורנה הירשפלד
מה ששינוי החוק אומר זה שאם במקרה הזה שיש טענה של מי ממשפחה שילד נמסר לאימוץ, אני מוצאת תיק, ילד שקשור למאפייני הפרשה, אני מוצאת תיק, אני אוכל להגיד שיש תיק, והמשך התהליך, האפשרות לפגוש, אפשרות לברר יותר, אצטרך להביא לבית המשפט.
היו"ר נורית קורן
כן. אוקיי. איך אתם חושבים שאתם תתארגנו כדי לקבל את הבקשות האלה? באיזה צורה אנשים יוכלו? כי אני רוצה כמה שפחות בירוקרטיה, שאנשים באמת יוכלו, כי אנחנו עושים דבר מאוד חדש וייחודי. בדרך כלל היה צריך לפנות לבית משפט כדי לבקש מכם, לדעת בכלל אם יש תיק. היום הם פונים ישירות אליכם, זה בעצם החידוש - - -
דבורה שבתאי
או באמצעות הוועדה. הפניות היו, חלקן הרב, היו באמצעות הוועדה.
היו"ר נורית קורן
נכון, אני פשוט רוצה גם לאפשר שחלק מהפניות יכולות להיות דרך הוועדה, אבל חלק מהפניות יהיו דרככם. בואי נגיד שמחר יכריזו על בחירות, הרי הכנסת לא תמשיך לעבוד, אז אתם תצטרכנה לתת מענה, איך אתן תעשינה - - - יונגש, יהיה, איך, באיזה צורה? פיזית, ממש פיזית.
אורנה הירשפלד
הדבר הטוב ביותר זה הגשת בקשה בכתב.
היו"ר נורית קורן
כן, ברור, רק בכתב.
אורנה הירשפלד
הגשה בכתב, שכוללת כמה שיותר פרטים, שני סוגי פרטי, פרטי ההורה הביולוגי, שמות, מספרי תעודת זהות, איפה גרו בזמנו, דברים שיעזרו לחיפוש, ופרטי אותו ילד חסר, תאריך לידה, בית חולים. לפי בית חולים, אין לי חיפוש לפי בית חולים, אבל כמה שיותר פרטים, אבל זה תאריך לידה, אם יש מספר תעודת זהות שלו ושם הוריו הביולוגיים, האם היולדת והאב. הפנייה תהיה בכתב, זאת אומרת גם אם יפנו אלינו - - -
היו"ר נורית קורן
אבל באיזה אמצעי? במייל שאנחנו נפרסם? באתר שלכם?
אורנה הירשפלד
יש לנו אתר, למשרד העבודה והרווחה יש אתר, בתוך האתר יש תחום מאומצים בוגרים. אנחנו יכולים בתוך התחום של מאומצים בוגרים לכתוב באופן ברור את הפנייה, דרך המייל, יש זה, יש מספר טלפון. גם כשאנשים מתקשרים יום, יש בירורים מהסוג הזה, אז אנחנו שומעים בטלפון את הפנייה ונותנים להם מיילים או פקסים או מה שצריך כדי שיעשו את זה.
היו"ר נורית קורן
כן. לי מאוד חשוב שגם האתר יהיה נגיש. אל תשכחו שמדובר באנשים מבוגרים והם צריכים להיעזר בעוד מישהו. אני הייתי ממליצה ורוצה שיהיה לכם פקס, שיהיה פקס נגיש. כלומר שכל הפרטים יהיו ממש מונגשים כדי שאנשים יגישו, כי יש לנו הוראת שעה, היא קצובה בזמן, לשנתיים - - -
קריאה
לחמש.
היו"ר נורית קורן
לחמש, סליחה. בהתחלה זה היה שנתיים.
אורנה הירשפלד
יש לנו באתר את מספר הפקס, את המיילים שלי ושל המזכירה, כתובת ויש ממש הסבר. לא כתוב דווקא למשפחות של הפרשה, אבל כל משפחה.
היו"ר נורית קורן
כן, זה אותו דבר, אבל אתם תוסיפו - - -
ליאורה אברמוביץ
אנחנו נוסיף את הוראת השעה, נוסיף כתובית כזאת או קישור כזה עם הוראת השעה עם ההסבר מה עושים.
היו"ר נורית קורן
בסדר גמור. זה דבר אחד. הדבר השני, שברגע שנאשר בכנסת את החוק אני רוצה שתצאו באיזה שהוא סוג של פרסום כדי שזה יהיה נגיש לכולם. אז אנחנו אחר כך נראה איך אנחנו עושים את זה, אחרי החוק. אני מבחינתי אפרסם בכל מקום שאפשר, אבל אני גם רוצה שזה יהיה מאצלכם באיזה שהיא צורה, נחשוב איך אנחנו מגיעים לכולם. וכמה זמן ייקח לכם לתת תשובה?
אורנה הירשפלד
30 יום, רשמתם.
היו"ר נורית קורן
אתם כמו כל משרד ממשלתי? אותו דבר? 30 יום מספיק? זה הנוהל הרגיל.
דבורה שבתאי
אנחנו בדרך כלל עונים הרבה יותר מהר, תוך מספר ימים ספורים.
היו"ר נורית קורן
ועכשיו זה יוצא לך שבאמת מהר?
דבורה שבתאי
אלא אם כן אני מפקששת איזה שהוא מכתב, שלא הגיע, או שלא ראיתי אותו במייל או משהו, אבל ברגע שאני לוקחת את המכתב ובודקת, אנחנו משתדלים לעשות את זה תוך עשרה ימים.
היו"ר נורית קורן
כשאתן מקבלות באינטרנט, יש לכם מענה כזה שאומר 'בקשתך התקבלה'?
דבורה שבתאי
לא. אנחנו כותבים, אני כותבת ידני.
היו"ר נורית קורן
כשאת מקבלת אז את ישר עונה באותו רגע?
דבורה שבתאי
אבל לא כשאני לוחצת על זה.
היו"ר נורית קורן
כי יש משרדי ממשלה שאיך שהוא מקבל את המייל אז חוזר מייל אוטומט שזה התקבל. זה חשוב, אני אגיד לך גם למה, כי זה נותן לך איזה אישור שהנה הם קיבלו ולא שלחת וזה לא התקבל, כי אם לא מקבלים - - - לא, בדרך כלל זה כן נותן ובדרך כלל זה נותן, זה נותן איזה שהוא משוב ואז לא מציקים, קיבלתם או לא קיבלתם. אני בכלל תמיד אומרת לאנשים, כשהם שולחים מייל, להתקשר ולוודא שזה התקבל, אבל יש מערכות שבאמת מסונכרנות היום והמענה הוא מענה טוב.
ישי כהן
רציתי רק להעיר, תמיד כשאורנה מסבירה את התהליך של קבלת אינפורמציה מהמשרד, משום מה תמיד היא מפנה את זה דרך בית המשפט. למה אי אפשר להקל? היא תמיד אומרת, היא לעולם לא תיתן תשובות - - -
היו"ר נורית קורן
לא, אין עכשיו. ישי, זה החידוש של החוק הזה. אין עכשיו בית משפט.
ישי כהן
בשבוע שעבר היא אמרה את זה ועכשיו היא חוזרת על זה שוב.
היו"ר נורית קורן
לא, לא, לא.
ישי כהן
למה לא להקל על המשפחות ישירות ולא דרך בית המשפט?
היו"ר נורית קורן
ישי, תשמע. דבר ראשון, שזה הדבר הכי חשוב פה, עד עכשיו לא יכולנו לדעת אפילו אם יש תיק, היה אסור להם לענות אם יש תיק. זה הנוהל של החוק.
ישי כהן
על זה התרעומת.
היו"ר נורית קורן
אי אפשר, צריך להגן על מאומצים, זה החוק, אין מה לעשות.
ישי כהן
את המינימום, אבל לומר למשפחה?
יונה מרון
מה זה נקרא עכשיו?
היו"ר נורית קורן
עכשיו, עכשיו - - -
יונה מרון
עכשיו, אני קיבלתי תשובה מהם לפני כמה חודשים.
ישי כהן
בשבוע שעבר היה אחרת, השתנה משהו?
היו"ר נורית קורן
בטח שהשתנה.
יונה מרון
אני קיבלתי תשובה מהם, לפני חודשיים אם לא יותר, אז אני לא מבינה מה זה עכשיו.
אורנה הירשפלד
מה התשובה שקיבלת?
יונה מרון
שלא נמצא. אז השאלה אם זה אמין או לא אמין.
היו"ר נורית קורן
לא, זה אמין ביותר.
אורנה הירשפלד
אני רוצה להסביר.
היו"ר נורית קורן
אורנה, אני אתן לך להשיב, אבל שנייה.
ישי כהן
קודם מה השתנה.
היו"ר נורית קורן
את פנית דרכנו, נכון?
יונה מרון
אני פניתי אליהם לא דרככם, ישירות. הן היו מאוד נחמדות וקיבלתי תשובה. עכשיו, אני הפסקתי להאמין, לצערי, בשום מוסד אני לא מאמינה. אז אני שואלת, את אומרת לי 'עכשיו', אני קיבלתי את זה כבר מזמן.
היו"ר נורית קורן
לא, אז רגע, בואו נעשה סדר. מאז שקמה הוועדה בכנסת אנחנו יצרנו נוהל שאנחנו עובדים לפיו כבר שנה וחצי, הנוהל זה החוק. היה נוהל והם השיבו לבקשות, גם לאנשים שלא פנו דרך הוועדה, אנשים שפנו אליהם ישירות, הם השיבו אם יש תיק או אין תיק. עד שהוועדה התחילה לעבוד החוק היה שאסור להם לתת שום מידע, שום פרט. גם אם יש תיק או אין תיק, הם לא נתנו את המידע.
אורנה הירשפלד
לא, צריך לדייק. לא, אם אין תיק יכולתי להגיד, ולכן אין תיק הוא מידע מהימן. אם יש תיק לא יכולתי לענות, אלא דרך בית משפט. את ה'יש תיק'.
ישי כהן
אבל אם יש אתם לא אומרים, זאת הבעיה.
היו"ר נורית קורן
לא, אבל עכשיו יש חוק.
אורנה הירשפלד
בשביל זה אנחנו התכנסו כאן. התכנסנו כאן לאותו מצב שיש תיק. מצב שאין תיק, יכולתי לומר לך ולכן התשובה של 'אין תיק' היא תשובה נכונה, לארכיון השירות למען הילד אין תיק. והיה וכן היינו מוצאים תיק, אז אני הייתי צריכה לפנות לבית המשפט בשביל להגיד 'יש תיק', כי זו לא יוזמה של המאומץ והמחוקק קבע שזה יוזמה של המאומץ. מה שאנחנו עושים כאן, בהובלה של חברת הכנסת קורן, אנחנו רוצים את האפשרות דווקא להקל עליכם, שאם יש תיק אני לא אצטרך לפנות לבית המשפט ואני אגיד לך 'אדון נכבד, יש תיק'. אבל בשביל להתקדם ולראות את המאומץ או לראות מה שלומו אני אצטרך לפנות לבית משפט כי לא הוא פנה אליי, כי אסור.
היו"ר נורית קורן
כן, כדי לקבל אישור מבית המשפט.
אורנה הירשפלד
בכדי שבית המשפט יאשר לי ללכת לבן אדם ולהגיד לו 'תראה, אתה כפי הנראה קשור לפרשה' או ככה וככה 'ומחפשים אותך'.
ישי כהן
הקלתם מהכבדה להכבדה קלה.
היו"ר נורית קורן
לא, ישי, אין מה לעשות, יש פה דיני נפשות.
ישי כהן
הם כבר בני 70.
היו"ר נורית קורן
ישי, צריך להבין את הצד השני.
מאיר אמסלם
ואם ההורים שלהם לא אמרו להם ואם הם לא ידעו שהם מאומצים?
היו"ר נורית קורן
בדיוק, יש אנשים שלא יודעים שהם מאומצים.
מאיר אמסלם
מי אנחנו שנבוא ונהרוס להם עכשיו את החיים ונגיד להם 'תשמע, אתה מאומץ'? אי אפשר לעשות דבר כזה, החיים זה לא צופית גרנט, נשמה.
היו"ר נורית קורן
מאיר, בבקשה.
מאיר קורח
אני לא מבין את העניין הזה של אם יש תיק צריך לקבל אישור של בית המשפט. עכשיו, מה יכול להגיד בית המשפט, 'תגידו שאין תיק'?
אורנה הירשפלד
לא, בדיוק הפוך. עוד פעם, אני אנסה להסביר עוד פעם.
היו"ר נורית קורן
מאיר, תקשיב לה עוד פעם. תקשיבו לתהליך.
אורנה הירשפלד
המצב הקיים הוא המצב שאנחנו רוצים לשנות אותו. מה שאנחנו משנים זה שאני לא הולכת לבית משפט אם יש תיק, אם אני מוצאת תיק של אחד מהיקירים שלכם מהפרשה אני יכולה להגיד לך 'דע לך, יש תיק בשירות למען הילד שהוא תיק אימוץ'. זה אני אוכל להגיד לך בשינוי החוק שיזמה הוועדה וחברת הכנסת קורן.
מאיר קורח
אוקיי, יפה מאוד.
ישי כהן
לפי מה תדעי אם הוא שייך לפרשה? לפי השם, שם המשפחה שלו זרובוביץ או שרעבי?
היו"ר נורית קורן
לא, ישי.
ישי כהן
את לא יכולה לדעת. את צריכה להביא את השמות. זה לא נכון.
היו"ר נורית קורן
ישי, סליחה, רק רגע.
ישי כהן
אמר את זה אבנר פרחי, חברנו. את לא תדעי לפי שמות המשפחה, אנחנו כן נדע.
אורנה הירשפלד
לא, חס וחלילה. אני לא מומחית ב - - -
היו"ר נורית קורן
ישי, תקשיב. כל מי שפונה, משפחה שנעלם לה ילד, יש רישומים, אי אפשר להגיד שאין רישומים, יש רישומים של ילדים שאנחנו יודעים שהם נעלמו. משפחה פונה, וזה מה שקורה היום, המשפחה פונה אלינו או אליהם והם בודקים אם יש תיק או אין תיק. לפני זה הם לא יכלו לתת את התשובה אם יש תיק, עכשיו הם נותנים את התשובה, אבל כדי לאזן פה, כי לפעמים יש ילד מאומץ שלא רוצה קשר, אז היא חייבת לפנות לבית משפט, זה החוק, חייבת לפנות לבית המשפט ואז פונים אליו - - -
ישי כהן
לפני כן לפנות לוועדה.
היו"ר נורית קורן
היא עושה את העבודה הזאת, זה לא המשפחה.
ישי כהן
לפני כן לפנות לוועדה אם השם הזה קיים דרך רשימות הוועדה.
היו"ר נורית קורן
היא לא פונה אלינו, כל משפחה שתפנה והם בשנים האלה ואתה נותן לה ואומר לה שהילד היה בגיל שנה, הוא נולד ב-54'. 54' היא תבדוק, בלי לחשוב פעמיים, היא תבדוק, בסדר? אחרי שהיא בדקה, היא מצאה שיש תיק, אז היא תגיד לך 'יש תיק'. כדי להמשיך את הפעולה ולפנות לילד היא לא יכולה לפנות לילד, רק אם הילד פנה, זה החוק, היא פונה לבית המשפט, לא המשפחה, השירות למען הילד פונה לבית המשפט ואז בית המשפט אומר להם מה לעשות, כן לפנות לילד, לא לפנות לילד. ההליך, אני באמת לא יודעת, בית המשפט רק מאפשר לכם ואז אתם פונים?
אורנה הירשפלד
בדיוק.
היו"ר נורית קורן
הבנת? זה תהליכים שהיו מוסתרים מהעין כל הזמן, עכשיו אנחנו שמים אותם על השולחן. ושוב פעם, הדיון יכול שייעשה בבית המשפט, המשפחה יכולה, יש לה סיי, היא מגיעה לבית המשפט? המשפחה מגיעה לבית המשפט כשאתם פונים לבית המשפט לפתוח את התיק?
ליאורה אברמוביץ
לפעמים כן ולפעמים לא. בסיטואציה הזאת החדשה אנחנו לא יודעים בדיוק איך בית המשפט יפעל.
היו"ר נורית קורן
אבל בית המשפט יכול להזמין אותם?
ליאורה אברמוביץ
הוא יכול להזמין אותם, בוודאי, לפי שיקול דעתו. אני משערת שבית המשפט ירצה לשמוע אותם, אבל אני לא יכולה להתחייב על כך.
היו"ר נורית קורן
נכון. בסדר. הבנתם? תראו, זה הליך חדש, באמת, זה הליך חדש שעכשיו הוא פתוח לעיני הציבור, אבל זה תהליך שאני גם מאמינה שאני לא יודעת אם יצא לכם פעם לעשות אותו. עשיתם אותו פעם? לא, נכון?
אורנה הירשפלד
לא.
היו"ר נורית קורן
זו פעם ראשונה שאנחנו עושים או שקרה? אורנה, קרה פעם?
ליאורה אברמוביץ
היו מצבים שמשפחה פנתה, לפעמים בית המשפט, אני מודה, בית המשפט דחה על הסף מפאת ההבנה שזה מהלך שמאומץ צריך לפתוח את התיק, אבל היו גם מקרים שבית המשפט הזמין את המבקש, את המבקשים, ושמע אותם.
אורנה הירשפלד
והיו מקרים בודדים שבית המשפט כן אישר.
ישי כהן
שמה? מה עשה בית המשפט?
היו"ר נורית קורן
בית המשפט אישר למשפחה ואישר למשפחה לפתוח את התיק.
ליאורה אברמוביץ
היו מצבים מאוד מאוד מיוחדים שבית המשפט אפשר לפתוח.
יונה מרון
השאלה איך מגיעים אליכם הפרטים של הילד. כי אני יודעת - -
היו"ר נורית קורן
אתם מעבירים.
יונה מרון
- - שכשמעבירים אליכם ילד שרוצים להעלים אותו, אז הם לא נותנים את הפרטים האמיתיים.
ליאורה אברמוביץ
אני לא יודעת אם את דיברת איתי או עם חוה.
יונה מרון
איתך.
ליאורה אברמוביץ
זה לא משנה, מה שאנחנו מבקשות, כמו שאורנה קודם ציינה, לתת כמה שיותר פרטים.
יונה מרון
נתתי לך את כל הפרטים.
ליאורה אברמוביץ
עכשיו, אני יכולה לאתר תיק, הסברתי את זה כי אני מסבירה לכל אדם שפונה אליי, לפי שם אם ביולוגית, כל השמות שהיו לה, גם לפני העלייה, אחרי העלייה, מספר תעודת זהות, שמות של האבא, האבא הביולוגי, האבא המוליד, ותאריך לידה של האדם שנעדר. זו הדרך שאני יכולה לאתר.
יונה מרון
השאלה שלי, בית החולים העביר ילד אלייך, יכול להיות שהוא נתן פרטים אחרים מ - - -
היו"ר נורית קורן
לא, בית החולים לא העביר אליהם.
יונה מרון
אז איך הוא הגיע - - -
ליאורה אברמוביץ
אם הנתונים - - -
אורנה הירשפלד
אז לא נמצא תיק, זה בדיוק הקטע ש - - -
יונה מרון
ואני נתתי את הפרטים שלי יש.
ליאורה אברמוביץ
אם היה הליך לא חוקי וכתבו על שם, לא יודעת, רשמו נחמה כהן, אז אני לא יכולה לדעת.
היו"ר נורית קורן
יונה, בואו נגיד ככה, יש פה כמה דברים. אנחנו יודעים בפרשה שיש ילדים שלא נעשה לגביהם רישום, זה לא נותן מענה. זה ייתן מענה לאלה שנעשה להם רישום. לאלה שלא נעשה רישום, אנחנו צריכים למצוא דרך פעולה אחרת ואותה אנחנו נעשה בדרך אחרת. אני פשוט כל פעם בונה עוד מדרגה ועוד מדרגה, זה אי אפשר בבת אחת.
יונה מרון
עוד 70 שנה.
היו"ר נורית קורן
למה 70 שנה? אני עובדת שנה וחצי, הוועדה קיימת. אני משתדלת. אני לא יודעת אם אני אחיה עוד 70 שנה.
יונה מרון
אני מקווה בשבילך. וגם בשבילי.
היו"ר נורית קורן
אולי, רק אני רוצה בבריאות טובה. אנחנו עובדים שלב אחרי שלב. יש פה הרבה הסכמות של כל המשרדים וזה לא פשוט, החקיקה. תאמיני לי שאנחנו עשינו את זה מאוד מאוד יפה, שני החוקים הללו, ויש עוד חוק על השולחן, אבל פה יהיה פתרון רק לאלה שנרשמו ולצערי יהיו רבים שלא נרשמו. איך הם הגיעו לאימוץ?
ליאורה אברמוביץ
או שלא עברו דרך משרד הרווחה.
היו"ר נורית קורן
נכון, בדיוק. יש כאלה שלא עברו, יש כאלה שעברו דרך ויצ"ו, אז אנחנו לא יודעים. אבל פה נתתי פתרון קטן לאלה שבאמת היו רישומים. גם ועדת כהן-קדמי מצאה חמישה תיקי אימוץ, וצריך להגיד את זה, בגלל שהיה רישום. אם לא היה רישום היא לא הייתה מוצאת. אז אני כל פעם מכסה אזור אחר וממשיכה הלאה. אני ממשיכה לעבוד.

בבקשה, רק את שמך.
יוסי סאמט
שמי יוסי סאמט, יש לי אחות שנולדה ביוני 53' ולאחר מכן נעלמה. כשפניתי למשרד האוכלוסין לברר את הפרטים לגביה לא מצאנו שום פרטים. כשהפעלתי משרד חקירות, גם לא מצאו פרטים אבל מצאו העתק שהיא נולדה באפריל 53', מה שברור שזה לא נכון. איך אני יכול לפנות לברר לגבי אימוץ?
היו"ר נורית קורן
אז אתה לא פנית לוועדה, נכון? אתה פעם ראשונה אצלנו, אני לא מכירה אותך.
יוסי סאמט
נכון.
היו"ר נורית קורן
אז תישאר בסוף הדיון אנחנו ננסה לעזור לך, יש את העובדות של הוועדה. תישאר, ננסה לסייע. הוועדה עושה כל דבר, אנחנו מנסים למצוא כל סיפור, אם אין פרטים, אם אין שום דבר, אנחנו לאט לאט מנסים. יושב כאן גם מאיר ממשרד הפנים שגם מסייע.
יוסי סאמט
אני אשמח להישאר אחר כך, רק ההערה שלי לגבי הדיון הספציפי הזה. במקרה כזה אם פונים אליכם, לאימוץ, לא יכולים להיות פרטים, איך מזהים ילד כזה?
אורנה הירשפלד
למה? יש את שם ההורים. אם יש שם הורים, אתה יכול לשאול האם על שם האמא או על שם האבא. אני מבינה שאתה יודע את תאריך הלידה, שמעת מההורים, אתה אומר שייתכן שיש רישום לא נכון, אז אתה יכול להגיד, ילד שנולד ב-1953, להורים האלה. זה מספיק ספציפי בכדי לראות האם כן או לא קיים תיק.
ישי כהן
בתקווה שהם לא שינו את שמם.
דבורה שבתאי
אני רוצה להגיד עוד משהו. כשיש לי תאריך לא מדויק, אני פשוט עוברת תאריך תאריך, ה-1.5, 2.5, 3.5, עוברת על כל הילדים, על כל המאומצים, הם כבר לא ילדים, ומנסה לבדוק האם יש איזה שהיא היתכנות ואני נכנסת לתיק וקוראת בתוך התיק. אני עושה באמת עבודה.
היו"ר נורית קורן
כן, הם עושים עבודה, הם מנסים למצוא. הם מנסים למצוא בניגוד למה שקרה בשנים עברו, והן לא היו עובדות אז, סגרו את הדלת מיד, פה לא. באמת, אני יכולה להגיד, שלחנו הרבה מאוד תיקים ולצערי הרב לא היה שום דבר, אבל אני רוצה כאן לשבח אתכם שלפחות מקרה אחד שפנינו, עשיתם את מה שצריך לעשות, הם עשו את מה שצריך לעשות. כן, יש לנו תיק אחד שהם עשו את מה שצריך לעשות.
ישי כהן
הצעת ייעול. אולי כמו שמאיר אמסלם, שיהיה בריא, נציג, מכיר את הכול, לשלוח אליהם נציג של הוועדה שיעבוד איתם, שיהיה שם במשרד. אני אשלם לו משכורת, שיעבוד איתם שם.
היו"ר נורית קורן
ישי, תקשיב, אני פניתי - - -
ישי כהן
לא נראה לי. לפי השאלה שלו, אחותו לא תימצא. אחותו לא תימצא לפי השאלה.
היו"ר נורית קורן
אני רוצה גם לקצר את הדיון, כי מחכים לי בעוד ועדה.
מאיר אמסלם
רוצה להתערב?
ישי כהן
אני לא מתערב.
מאיר אמסלם
אל תתערב.
היו"ר נורית קורן
תקשיבו, כשהתחלנו עם הפרשה הגעתי למשרד הרווחה, הייתה לנו ישיבה, אני עשיתי הרבה הרבה פעולות כדי שיהיה גם נציג של הוועדה שיהיה שם. היו דברים אחרים שהתקדמו מהר יותר ולכן אנחנו פעלנו יותר לכיוון החוק הזה. אבל אני אומרת לכם, יש הסדרים, יש הכול, ואנחנו בעזרת ה', אם יש רישום נמצא, אם אין רישום אנחנו צריכים לחפור מתחת לאדמה כדי להביא פרטים. אבל יש פה נכונות גדולה מאוד כדי לגלות. כולם רוצים להביא את הפתרונות ולתת תשובות למשפחות ומכאן אנחנו יוצאים.
יונה מרון
יש לי עוד שאלה. את אומרת שאת רוצה לחפור ולמצוא. המדינה עשתה את כל זה, אני לא יודעת מי, למה לא חוקרים מי שצריך לחקור? ראבאק, אף אחד לא יודע, אומרים 'סגרו' - - -
היו"ר נורית קורן
אז בואי תקשיבי. תקשיבו. אנחנו עושים ככל יכולתנו כוועדה, לוועדה יש יכולות של ועדה בכנסת ואני עושה את מה שאני יכולה לעשות. יש משא ומתן מול לשכת ראש הממשלה, הכרה כבר יש לנו, אנחנו מבקשים שראש הממשלה והכנסת, לקחת איזה שהיא מידה של אחריות, כל הדברים האלה מונחים על שולחן ראש הממשלה, אני פועלת, אני לא ישנה, לא יום ולא לילה, אני פועלת למען הדברים האלה, אני פועלת למען המשפחות. יש דברים שייקח קצת זמן עוד לפרסם אותם, אני מקווה שאני אגיע לתחנה הסופית. הרכבת כבר יצאה, אני עובדת על זה והם חלק מהקרונות. כשאני אגיע, תאמיני לי, כולם יידעו. כרגע זה בשלבים של משא ומתן.

החקירות, כרגע אין לנו מישהו ספציפי, אנשים כבר לא בחיים, לבוא להגיד 'אתה נתת' או 'לא נתת'. זהו. מחר יש דיון נוסף שאני אשמח שתבואו ואני אדבר על זה אחר כך.

עוד הערות לצוות המקצועי?
ליאת יעקובוביץ
רגע, אבל, ורד, אולי נקריא את הסעיף בנוסח?
היו"ר נורית קורן
כן, אנחנו נקריא. רגע, עוד דבר שרציתי לשאול אותך, ליאת. האם את יודעת באיזה פרק זמן, את כנציגה של משרד המשפטים וגם הנהלת בתי המשפט - - -
ליאת יעקובוביץ
- - - לענות.
היו"ר נורית קורן
אה, את לא יכולה לענות על זה, שבאיזה פרק זמן יהיה דיון בבית משפט? טוב, אז אני צריכה לפעול מול הנהלת בתי המשפט. בסדר. אני אפעל גם שם.
ורד קירו-זילברמן
אנחנו ניסחנו פה עוד תוספת שמתייחסת למי שנטען שאומץ מעבר לשנים 1948 עד 1954, אני אקריא מחדש את סעיף קטן (ב2).

"(ב2) על אף האמור בסעיף קטן (ב), עובד סוציאלי ראשי, כאמור בסעיף 36(ב) רשאי להודיע לקרוב של יהודי, בן למשפחה יוצאת תימן, המזרח או הבלקן, שנטען כי אומץ בין השנים 1948 ו-1954, אם יש לגביו רישום בפנקס האימוצים, בתוך 30 ימים מהיום שקרוב כאמור הגיש לו את הבקשה למידע ורשאי הוא מטעמים שיירשמו לשקול מתן הודעה כאמור גם למי שנטען כי אומץ לאחר התקופה האמורה; "

אני רוצה להוסיף עוד תוספת שהוספנו בעקבות הערה של יושבת הראש, ש'אין באמור בסעיף קטן (ב2) כדי לגרוע מהאפשרות לפנות לבית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (ב1)'. זו התוספת וזה הנוסח.
היו"ר נורית קורן
בסדר, הכול בסדר מבחינת ה - - - ליאת, צריכה עוד משהו?
ליאת יעקובוביץ
לא.
היו"ר נורית קורן
טוב, לפני שנצביע אז אני באמת רוצה בסיום של הוועדה לומר ככה, כשנסיים, כשזה יעלה למליאה אני מאמינה שתוך שבוע ימים זה יעלה, שבוע הבא, או עשרה ימים? משהו כזה, זה יעלה למליאה ואז החוק יאושר, אז אני באמת רוצה שאתם תפרסמו בתקשורת, שיהיה את המידע, תצאו עם איזה שהיא הודעה. אני אשמח לעזור בזה, שאנשים יידעו שהם יכולים לפנות. חשוב מאוד שיהיה מוגדר, אפילו שזה בחוק, אבל שיהיה ברישום שלכם, שיהיה מוגדר מי זה הקרבה הראשונה. שיהיה בפרטים שהם ממלאים, שלא יהיו אחר כך אי הבנות.

וגם אם אפשר שהפנייה תהיה בדרך מקוונת, אתן יכולות לדאוג לזה שיהיה מקוון? שאנשים יכתבו ישר פנימה, לא יצטרכו לצלם או לעשות כל דבר אחר, שישלחו את כל הפרטים בצורה מקוונת. בסדר? תבדקו את זה מחשובית. אני מבקשת שתבדקו.
אורנה הירשפלד
אני יכולה להכין טופס מסודר, אבל מקוון? אני לא יודעת, טכנולוגית אני לא יודעת.
היו"ר נורית קורן
זה קצת התקדמות, יש את זה במכרזים של נציבות שירות המדינה, שהכול מקוון, יש לך טופס ואז את ממלאה. אם תוכלו לעשות את זה זה יהיה מצוין.

זהו, הדבר החשוב ביותר, שלא יהיה סרבול. שאנשים יגידו שהם צריכים למלא יותר מדי מסמכים ואז אנשים יתייאשו באמצע. אני לא רוצה, אני רוצה שבאמת מינימום סרבול. אני אסתכל על המסמכים שלכם, אם יש לי הערות אני אעיר, אני אסתכל עליהם.
אורנה הירשפלד
בדרך כלל גם המשפחות שולחות ומצרפות לזה כל מיני מסמכים מהחקירות, מתעודות זהות, מתעודות לידה.
היו"ר נורית קורן
כן, אפשר.
אורנה הירשפלד
לא, אז בכל מקרה אם יש להם - - -
היו"ר נורית קורן
מקוונת אפשר.
אורנה הירשפלד
לא, מקוונן אני לא יודעת, הם שולחים לנו את זה במייל או בפקס.
היו"ר נורית קורן
לא, אז אני מסבירה לך שאפשר. מקוונת גם אפשר.
אורנה הירשפלד
אני לא יכולה להתחייב בשם ה - - -
היו"ר נורית קורן
אני יודעת, אני פעם מילאתי מכרזים של נציבות שירות המדינה וזה אפשרי, זו לא בעיה בכלל. אתה עושה סריקה ואז מעביר את הכול במייל, זה לא בעיה. תבדקו, אני ביקשתי שתבדקו.
ליאורה אברמוביץ
אנחנו נעשה את המאמצים, אנחנו לא יכולים להתחייב בשם מחלקת המחשוב שלנו.
היו"ר נורית קורן
כן, אתם תבדקו אם זה אפשרי ולראות שגם הטופס לא יהיה מסורבל, אז הכול בסדר.

אני מעלה להצבעה. החוק נקרא חוק אימוץ ילדים, תיקון, מספר את אחר כך תוסיפי - - -
ורד קירו-זילברמן
הוראת שעה.
היו"ר נורית קורן
התשע"ח-2018, מי בעד? מי נגד? אוקיי. תודה.

הצבעה
בעד – רוב
נגד – מיעוט
חוק אימוץ ילדים, תיקון – הוראת שעה – אושר
היו"ר נורית קורן
אם כך, החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית. אני מודה לכם מאוד, גם השירות למען הילד, גם משרד המשפטים, ליאת, ממש תודה רבה, אני מודה לך על הכול, על כל המאמץ שעשית, היה חשוב לי מאוד שנאפשר לכולם, למרות שיש את השנים. אני רוצה להודות לך, מאיר אמסלם, ואני מודה לכל אלה שמלווים אותי ובאים באדיקות.

אני רוצה להזמין אתכם למחר. מחר יש דיון ב-9:00 בבוקר, לצערי מוקדם, שהוא מדבר על הדוח של משרד הבריאות שמדבר על דוח הגזענות במערכת הבריאות וכיצד התייחסה מערכת הבריאות לעולים. מבחינתי דוח חשוב ביותר ואנחנו אולי נעלה גם שם כל מיני דברים. תודה רבה לכם.
יונה מרון
שאלה קטנה. עכשיו אני הגעתי למבוי סתום. אצלם הוא לא נמצא, בבית קברות אומרים לי שקברו מעליו.
היו"ר נורית קורן
איפה, בירושלים?
יונה מרון
בירושלים, בקהילת ירושלים, ואני לא יודעת מה עושים הלאה. אם קברו מעליו הם לא נותנים לי מיקום, הם אומרים לי 'אולי פה, אולי שם, אולי פה', אני כבר לא מאמינה לאף אחד, אז מה עושים?
היו"ר נורית קורן
בואי נדבר על זה כי אני רוצה לתת לך מה היה במקרה אחר של אותה חלקה.
יונה מרון
שמעתי מה שקרה, זה לא מעניין אותי. סליחה.
היו"ר נורית קורן
בסדר, אבל אני אומרת, צריך לראות איך לתת פתרון, כי לכם לתת פתרון זה בעייתי, אבל אני יודעת שנתנו לכם את כל הניירת ואת כל מה שיש כרגע. אחרי הדיון ננסה לעזור לך.
יונה מרון
אוקיי, אני אשמח מאוד.
היו"ר נורית קורן
מה שאלת?
קריאה
היה את הדיון של חוק הטיפול בנפגעי הפרשה, יש התקדמות עם זה?
היו"ר נורית קורן
אנחנו עוד מדסקסים וכל הדברים האלה ייכנסו בתהליך של המשא ומתן עם לשכת ראש הממשלה, זה גם ייכנס שם. גם עם משרד הבריאות, יש לי פגישה עם השר, זה אחד הדברים שהשר צריך לאשר.

אורנה ודבורה, אנחנו ביקשנו מכם נתונים על מספר המשפחות הביולוגיות שפנו לפתוח תיקי אימוץ ומה היה מספר המאומצים שפנו לפתוח את תיק האימוץ . רצינו לדעת מה קרה עד עכשיו, זה נתון מאוד חשוב וכאן חשוב שתשמעו, מאומצים בוגרים שפנו לפתוח תיק אימוץ ב-2014 היה 257, ב-2015 244 וב-2016 288, ב-2017 307, באמת יש עלייה. גם בעקבות הפרשה כל הזמן יש עלייה. מאומצים בוגרים של שנת 1948 ו-1954 שביקשו לפתוח, ב-2014 13, ב-2015 9, ב-2016 18 והשנה 20. זה מראה שבכל זאת עוררנו אנשים. פניות של משפחות, אני רואה ב-2016 17 וב-2017 41, ובשנת 2018 עד החודש הזה, עד יוני?
דבורה שבתאי
בעיקר סביב העבודה שלכם באמת, ב-2017 באמת פנו - - -
היו"ר נורית קורן
נכון, הכי הרבה. כן, זה בעקבות הוועדה. אז חשוב שזה יירשם בפרוטוקול, שבעקבות הוועדה פנו 41 אנשים שגם קיבלו תשובות.
דבורה שבתאי
שהרבה מהם פנו באמצעותכם, בעזרתכם.
היו"ר נורית קורן
נכון. ב-2018 רק שמונה עד עכשיו, אני מאמינה שיהיו עוד, גם בעקבות החוק. אז אני באמת רוצה להודות לכם שאספתם לנו את הנתונים ונתתם לנו, כי זה באמת חשוב וחשוב שאנשים ישמעו שבכל זאת פונים אליכם ואתם נותנים תשובות, זה מה שחשוב.

אני שוב מודה לכולם, אני מודה לצוות, אני מודה לך, ורד, ואנחנו ניפגש במליאה כשזה יאושר לקריאה שנייה ושלישית, הישיבה נעולה, תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים