ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/06/2018

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 125), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת23
ועדת הפנים והגנת הסביבה
25/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 669
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ח (25 ביוני 2018), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - היתר לשימוש חורג), התשע"ח-2018 (פ/5452/20), של חה"כ מירב בן ארי.
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
חברי הכנסת
מירב בן ארי
יוסף ג'בארין
רועי פולקמן
מוזמנים
מירי כהן - סגנית ראש מטה הדיור, משרד האוצר

אורי דביר - רפרנט רמ"י והגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אירית המאירי - מרכזת בכירה פרצלציה, אגף בכיר תכנון, משרד הבינוי והשיכון

נועה עמירב-פטאל - משפטנית, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דניאל וידלנסקי - יועץ השר, המשרד לביטחון פנים

טל זסק - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

טל רותם - לשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

שחר סולר - ממונה תכנון, המשרד להגנת הסביבה

אורית לנדסברג - מנהל אגף בכיר ועדות מקומיות, מינהל התכנון

ויצמן שירי - חכ"ל

מרים סלומון - יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי

משה בר - יושב-ראש, ארגון תנו יד לחרש

אנה וייס - מייצג/ת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

אורן קניג - מוזמן/ת

אנה וייס - שדלן/ית (עו''ד גויסקי-קשרי ממשל, ייעוץ ושירותי חקיקה) מייצג/ת את התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
טלי רם
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - היתר לשימוש חורג), התשע"ח-2018 (פ/5452/20), של חה"כ מירב בן ארי
היו"ר יואב קיש
שלום. אני פותח את הדיון. אנחנו בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – היתר לשימוש חורג), (פ/5452), של חברת הכנסת מירב בן ארי, שרק עכשיו העבירה קריאה שנייה ושלישית את הנושא של נקודות זיכוי למילואימניקים. כל הכבוד.
מירב בן ארי (כולנו)
מרגש.
היו"ר יואב קיש
אבל למה לא מחר, בזמן של - - -
מירב בן ארי (כולנו)
יום המילואים. כן, כי זה לקח זמן.
היו"ר יואב קיש
תמיד יש לנו על מה להתלונן. ככה זה. עושים משהו, תמיד מתלוננים.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, זה יהיה היסטורי.
היו"ר יואב קיש
יפה. בבקשה, חברת הכנסת מירב בן ארי.
מירב בן ארי (כולנו)
תודה, אדוני היושב-ראש, ותודה לך שהסכמת לעשות את הדיון בזמן כזה מהיר, באמת לאור דחיפות הנושא, ותודה ליועץ המשפטי שמלווה אותנו עוד לפני הקריאה הטרומית, תומר. תודה.
היו"ר יואב קיש
עוד לפני הטרומית?
מירב בן ארי (כולנו)
כן, התייעצנו איתו לפני.
היו"ר יואב קיש
יש פה איזה קשרים מיוחדים, משהו שאני צריך להכיר?
תומר רוזנר
אנחנו עוזרים לכל חבר כנסת לפני הטרומית, ודאי.
מירב בן ארי (כולנו)
ההצעה הזאת היא הצעה חשובה, היא בעצם נותנת לוועדה המקומית את הסמכות שדי לקחנו ממנה. ההצעה הגיעה לאחר שעסקים שהמחוקק לא התכוון לפנות אותם, נמצאים בסכנת פינוי ברמה של צו בבתי משפט.

בסופו של דבר - מה שהסברתי גם במליאה – אנחנו רוצים לתת את הסמכות לוועדה המקומית. יש עסקים שיישארו, שצריכים להישאר, שלא התכוונו לפנות אותם, ויש עסקים כמובן שהמחוקק ימשיך לפנות אותם כי הם מלכתחילה עמדו בהגדרות.

ביקשתי לקדם את זה, תודה שהתגייסת. אני חושבת שאנחנו בסופו של דבר רוצים לעזור לעסקים – גם יואב, במיוחד יו"ר הוועדה, הוא נמצא כאן הרבה למען העסקים הקטנים והבינוניים, ובשביל זה החוק הזה.
היו"ר יואב קיש
בעצם, אם אני מסכם את האמירה שלו, לא יודע מתי תיקנו את זה והעברנו - - -
תומר רוזנר
ב-2015.
היו"ר יואב קיש
ב-2015. שימוש חורג באזור מגורים לא יאושר, זה היה התיקון למעשה. נכון? במגורים לא אישרנו שימוש חורג.
תומר רוזנר
זה אפילו היה מרחיק לכת יותר, זאת אומרת שגם שימושים חורגים שהיו בעבר - -
מירב בן ארי (כולנו)
שניתנו להם.
תומר רוזנר
- - שניתנו בעבר, צריכים להסתיים.
מירב בן ארי (כולנו)
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
ואת זה רוצים לתקן. זאת אומרת, יש פה הרגשה שהלכו יותר מדי בפגיעה בעסקים - -
מירב בן ארי (כולנו)
נסחפו קצת.
היו"ר יואב קיש
- - ויש עסקים שיכולים להמשיך לחיות תחת שימוש חורג במגורים, עם נושא של היתר שימוש חורג. זה הרעיון, הבנו אותו.

יש לנו את הגורמים הממשלתיים השונים. מי כבודו?
ויצמן שירי
ויצמן שירי, חבר כנסת לשעבר.
היו"ר יואב קיש
שלום, נעים מאוד. מצטער, לא זיהיתי אותך. בבקשה, נשמע את עמדתך בעניין. באת בשביל להגיד את דעתך, אני מבין.
ויצמן שירי
באתי מטעם אחד. כולם מדברים על העניין הזה של חוק התכנון והבינוי, כל מה שמשתמע. אני עכשיו מדבר בכובע של יזם על צוואר הבקבוק, כשלהערכתי אולי עשרות אלפי יחידות דיור במדינת ישראל לא מקודמות אחרי הוועדה.

יש אבסורד בין הוועדה המקומית שדנה בשינוי תב"ע, בסמכות, עם כל מה שמשתמע, לבין השלב של המינהל, כבעלים רשום של הקרקע – אם ההסכם הוא בהסכם פיתוח - - -
היו"ר יואב קיש
זה קשור לעניין שאנחנו מדברים עליו?
ויצמן שירי
כן.
היו"ר יואב קיש
איך זה קשור לנושא שימוש חורג?
ויצמן שירי
זה מותנה בחתימה של המינהל.
תומר רוזנר
לא, זה לא קשור.
ויצמן שירי
המינהל למעשה לא יכול לחתום בשלב שיש שינוי תב"ע על תוכנית היות והייעוד שלה שונה. את זה צריך לבטל.
היו"ר יואב קיש
מצטער, הלכתי קצת לאיבוד. אתה אומר שיש לך מקומות שבהם לא מצליחים לקדם שינוי תב"ע בגלל שימוש חורג?
ויצמן שירי
לא. זה השלב השני?
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע מה זה השלב השני. אני הסברתי.
ויצמן שירי
אמרו לי שבדיון הזה זה לא רק בעניינים של שימוש חורג.
היו"ר יואב קיש
לא, זה רק שימוש חורג. בגלל זה לא הבנתי. אנחנו בהצעת חוק ספציפית של חברת הכנסת מירב בן ארי. תקריאי אותה בבקשה ואז תשמע את החוק.
ויצמן שירי
הבנתי את ההצעה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה שהיא תקריא בכל מקרה כדי שנוכל גם להצביע, אני לא חושב שזה קשור למה שאתה אומר, אבל בבקשה.
רוני טיסר
"הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – היתר לשימוש חורג), התשע"ח–2018

תיקון סעיף 151א
1.
בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, בסעיף 151א –(1) בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), המילים "ולא יחודש" – יימחקו;"
היו"ר יואב קיש
מה המשמעות? לא יחודש זה לא יחודש שימוש חורג במגורים?
תומר רוזנר
שהיה קיים.
היו"ר יואב קיש
אחרי התיקון של 2015?
תומר רוזנר
התיקון של 2015 דיבר גם על היתרים חדשים לשימוש חורג וגם על היתרים קיימים שלא יחודשו.
היו"ר יואב קיש
אז משאירים את החדשים שלא יקבלו, ומבטלים את מה שהיה כתוב שלא יחודש.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יואב קיש
ושם זה מחיקה, בסעיף 1.
תומר רוזנר
נכון.
רוני טיסר
"
(2) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד) הוועדה המקומית רשאית לחדש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים שפקע, ובלבד שהבקשה לחידוש ההיתר שפקע כאמור הוגשה לוועדה המקומית בתוך שנה ממועד פקיעתו, וזאת לאחר ששקלה, בין היתר, את הפגיעה במספר יחידות הדיור הזמינות למגורים במרחב התכנון המקומי";(3) בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), אחרי "ועל מספר ההיתרים כאמור שפקעו באותה תקופה" יבוא "ושלא חודשו"."
היו"ר יואב קיש
מה זה (3)?
תומר רוזנר
זה חובות הדיווח. אנחנו אומרים שרוצים שיפרטו את ההיתרים – מה שמוצע כאן, ואנחנו תכף נעיר – אבל יש בסעיפים (ו) ו-(ז), שתכף גם נתייחס למהותם, הוראות שמחייבות את הוועדות המקומיות ואת שר האוצר, מכיוון שמדובר בהוראת שעה שיש לה משמעות מעשית, יש חובת דיווח לכנסת. ושם מדובר על ההיתרים - -
היו"ר יואב קיש
שפקעו.
תומר רוזנר
- - שפקעו, ועכשיו מוסיפים - -
היו"ר יואב קיש
שלא חודשו.
תומר רוזנר
- - שלא חודשו.
מירב בן ארי (כולנו)
הייתה במשך שנים התנהלות שוועדה נתנה אישור חורג. נתנה.
היו"ר יואב קיש
ברור. חבר הכנסת לשעבר ויצמן שירי.
ויצמן שירי
בהמשך לעניין הזה, במלים אחרות, כשוועדה מקומית אישרה שימוש חורג לעסק או לכל סוג אחר לחמש שנים, לשלוש שנים, כל מה שמשתמע, בשביל לקבל את ההיתר - צריך לקבל היתר שימוש חורג, זה היתר לכל דבר - החוק היום אומר, היות ומינהל מקרקעי ישראל הוא בעלים של חלק גדול מהקרקעות כרשום, המשמעות היא, כבעל הקרקע, למרות שאם יש לך הסכם פיתוח, הסכם כזה, שימוש כזה, לא משנה מה, אתה לא יכול לקבל את ההיתר אם אתה לא מחתים את המינהל כבעל הקרקע על התוכנית.
היו"ר יואב קיש
אוקיי.
ויצמן שירי
וכל העניין הזה הוא ביורוקרטי מיותר. למעשה, יש את הסמכות והאחריות לוועדה המקומית.
היו"ר יואב קיש
זו בעיה נוספת שאתה מעיר. הבנתי. בכל מקרה נדון בה בפרוטרוט בין ראשונה לשנייה. טוב שאתה מעלה את זה עכשיו כי בין טרומית לראשונה זה משהו שנוכל לשקול לקדם.

מה שאני מציע, תיפגש עם חברת הכנסת מירב בן ארי שהיא היוזמת ותסביר לה את זה לעומק, ואם היא תרצה גם בהסכמתה בקריאה ראשונה, נוכל לקדם את זה.
ויצמן שירי
אפשר להרחיב את זה לתוך הסיפור של שימוש חורג בקטגוריה - - -
היו"ר יואב קיש
הבנתי, אבל אתה צריך להבין שזה לא הטרומית. אנחנו נשמע גם את התייחסות רמ"י וכולם. מי מייצג פה את משרד האוצר?
מירי כהן
שלום. מירי כהן, סגנית ראש מטה הדיור. אנחנו תומכים בהצעה של חברת הכנסת בן ארי. אנחנו כן היינו מבקשים לנסות לקראת קריאה שנייה-שלישית, אם נצליח, בכל זאת לעשות הבחנה בין העסקים.
היו"ר יואב קיש
מה זאת אומרת?
מירי כהן
כי אנחנו בהחלט תומכים. לקראת הדיון פה לא הצלחנו לזקק איזשהו נוסח יותר מדויק, אבל אנחנו כן היינו רוצים להבחין בין עסקים שהם בתי קפה, מסעדות, מלונאות - - -
היו"ר יואב קיש
שיש להם אופי אורבני, מגורים.
מירי כהן
שמהות העסק זה המבנה, וברור שכשאתה מבקש פתאום מבן אדם לעבור אחרי שהוא השקיע מיליונים ביצירת המבנה הזה, זו בעיה.
היו"ר יואב קיש
לבין מה? איזה עסק?
מירי כהן
להבדיל מכך, עורכי דין, מספרות, רופאים, מקצועות חופשיים.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל גם מספרה, יש לו קליינטורה.
תומר רוזנר
מספרה כן, אבל עורך דין לא.
מירי כהן
אוקיי. עורך דין. אנחנו מדברים יותר על מקצועות חופשיים, שהיינו שמחים שהם היו מתפנים.
מירב בן ארי (כולנו)
לפני החוק בכלל, ניסינו לחשוב או על תזרים מזומנים או על מספר אנשים שמגיעים.
היו"ר יואב קיש
את לא יכולה לרשום על תזרים מזומנים. מה הקשר?
מירב בן ארי (כולנו)
סתם העלינו רעיונות. לא הצלחנו לזקק את העניין איך אתה בדיוק מגדיר.
היו"ר יואב קיש
קריטריונים לשימושים שונים.
מירב בן ארי (כולנו)
אם אותה מניקוריסטית פתחה והשקיעה שם מאות אלפי שקלים על הקליניקה.
היו"ר יואב קיש
תכתבי אם הוא צריך רישיון עסק.
מירב בן ארי (כולנו)
גם חשבנו על זה, דרך אגב.
מירי כהן
אתה צודק, זה רעיון מעולה.
תומר רוזנר
זה רעיון טוב.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, זה רעיון טוב.
היו"ר יואב קיש
פשוט, יש לי סתם איזה רפורמה קטנה בראש.
מירי כהן
האמת שזה רעיון מצוין. זאת ההבחנה למעשה. היינו צריכים לדבר איתך לפני. אתה יודע כמה הסתבכנו עם זה?
היו"ר יואב קיש
תחשבו על זה, אנחנו לא נתעסק בזה עכשיו.
מירב בן ארי (כולנו)
בסדר. נעשה את זה לקריאה שנייה שלישית.
שחר סולר
שחר סולר, המשרד להגנת הסביבה. אני רק מציע, מירי, שתבדקו כי למשל גני ילדים או דברים כאלה שלשמם בעצם - - -
מירי כהן
אבל הם גם ככה מוחרגים.
תומר רוזנר
הם מוחרגים.
שחר סולר
אוקיי. או כל מיני שימושים. אנחנו הרי גם רוצים לעודד עירוב שימושים. לכן, צריך לחשוב טוב טוב מה אנחנו מונעים ומה לא, לטובת עירוב שימושים ועירוניות טובה.
היו"ר יואב קיש
אתם בעד או נגד?
שחר סולר
אנחנו בעד.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. מישהו מהמשרדים רוצה להגיד משהו?
אורית לנדסברג
אורית לנדסברג, מינהל תכנון. יכול להיות שגם יש עניין של קומת קרקע מול קומות עליונות.
תומר רוזנר
זה מטופל כבר. זה ברור.
מירב בן ארי (כולנו)
טיפלנו כבר בקרקע.
היו"ר יואב קיש
איך טיפלתם?
תומר רוזנר
קומת קרקע מוחרגת.
מירב בן ארי (כולנו)
יש לנו מלא, כל הבארים.
היו"ר יואב קיש
מה זאת אומרת קומת קרקע מוחרגת?
תומר רוזנר
האיסור לא חל על קומת קרקע.
היו"ר יואב קיש
אז איפה הבעיה שלנו? לא בקומות קרקע?
מירב בן ארי (כולנו)
קומה ראשונה.
היו"ר יואב קיש
מה יש בקומה ראשונה?
מירב בן ארי (כולנו)
מלא. מסעדות.
היו"ר יואב קיש
יש בקומה ראשונה?
מירב בן ארי (כולנו)
כן. מלא. כל המסעדות שיש להן קומה - - -
היו"ר יואב קיש
אז אפשר להוסיף את זה אולי, להחריג קומה ראשונה, ונגמר הסיפור.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל הם אומרים שזה לא מספיק.
היו"ר יואב קיש
כי יש עורכי דין בקומה ראשונה?
תומר רוזנר
לא. המלונות.
מירי כהן
המלונות הם על בניינים שלמים. יש מלונות בתל אביב שהם בשימוש חורג על בנייני מגורים שלמים.
היו"ר יואב קיש
בואו נסגור אותם.
תומר רוזנר
יכול להיות שצריך לכתוב על קומה ראשונה, ופלוס – כמו שהחרגנו גני ילדים – בהחלט לגיטימי לקבוע על בתי מלון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קומת קרקע, מתכוון אדוני.
תומר רוזנר
קרקע מוחרג כבר.
מירי כהן
נשמע לי שההצעה המקורית של יושב-ראש הוועדה עושה יותר שכל.
היו"ר יואב קיש
לא יודע, צריך לחשוב על זה. בכל מקרה, נתכנס לשינויים בעניין הזה בין ראשונה לשנייה. שלטון מקומי.
מירה סלומון
תודה, אדוני. מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי. אנחנו סבורים שאין מקום בכלל למגבלה.
היו"ר יואב קיש
אז אתם לא תומכים? כי אמרת שאתם סבורים שאין מקום. שאתם מתנגדים.
מירה סלומון
אין מקום למגבלה בכלל.
קריאה
בצורה גורפת.
תומר רוזנר
הם רוצים לבטל את כל האיסור.
היו"ר יואב קיש
בוא ננסח אחרת. אנחנו תומכים בהצעת החוק. אנחנו רוצים יותר.
מירה סלומון
מה שאמר אדוני.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. יפה, מאה אחוז. בבקשה, חבר הכנסת יעקב אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שלום, אדוני. קודם כול, הצעת החוק עצמה היא ראויה וטובה והיא נוגעת פה בנקודה שהיא מאוד בעייתית, בוודאי תומר ידע למה אני מתכוון ובטח מי שהיה ראש עיר.

כל הנושא של שימושים חורגים, הפכו את זה בשנים האחרונות לבעיה משפטית לא קלה ואני אתן לכם דוגמה אחת שהייתה בעיר בני ברק.
היו"ר יואב קיש
מאיפה אתה מכיר את בני ברק?
יעקב אשר (יהדות התורה)
במקרה. אגב, צריך להפריד בין הנושא של מגורים, שכאן צריכה להיות באמת הסתכלות ראויה לסוג, ואל תשכחו שאנחנו רוצים לפנות דירות, רוצים שיהיו יותר דירות וכו'. הפוך, להפנות משרדים ממקומות כאלה לאזורי תעסוקה, ואגב זה דבר שקורה היום.

אני אתן לכם דוגמה - אני לא יודע אם אפשר להלביש את זה על החוק הזה, אבל אולי היועץ המשפטי ידע להגיד. אני לא יודע מה המעמד היום של ועדה מקומית לגבי נושא של שימוש חורג.

יצאה בזמנו הנחיה של שרית דנה, היועצת המשפטית.
מירי כהן
המשנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
המשנה ליועץ המשפטי, שאי אפשר לעשות שימושים חורגים, הגבילו את זה לתקופה ממש קצרה, אי אפשר להאריך אותם. פעם היה מושג של שימוש חורג לצמיתות, שהוא בכלל ירד, והיו סיבות טובות לכל הצדדים.

אני אתן לכם דוגמה אחת, אדוני היושב-ראש. באזור התעסוקה של בני ברק, באזור קרקע שהייתה שייכת לרמ"י, שמתחוללת שם תב"ע ענקית – כשאני נכנסתי לעירייה כעוזר של סגן ראש עיר לפני 30 שנה, הכריזו אז על התב"ע הזאת, תב"ע 572, ואני כראש עיר, או יותר נכון כממלא מקום ראש עיר, אחרי 20 שנה זכיתי לקבל תוקף על התוכנית הזאת.

במקום הזה היו האנגרים גדולים כי זה היה פעם של הרכבת, מינהל הדיור השכיר את זה, הייתה שם חנות ביתילי, היו שם חנויות גדולות שגם נתנו ארנונה לעיר, גם שמרו על המקום הזה שלא יהפוך להיות מקום מוזנח שבאים אליו עבריינים וכו'. אנחנו רצינו לעשות שימוש חורג, להמשיך את השימוש החורג כי בעצם הקרקע הייתה קרקע של רכבת או הגדרות כאלה ואחרות, ואין לעירייה את היכולת להיות גמישה בשימושים חורגים במקומות שבהם הצורך זועק לשמים, אינטרס של העירייה מכל הסיבות שבעולם, אינטרס של המדינה מכל הסיבות שבעולם, והמצב הזה נעצר.
תומר רוזנר
למה לא יכלו לעשות את זה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי לא יכולנו לתת שימוש חורג.
תומר רוזנר
לא, למה לא יכולתם?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי הייתה הנחיה כזאת שאין יותר שימושים חורגים, אין החלטה לשימושים חורגים בעסקים. הייתה הנחיה כזאת של שרית דנה.
תומר רוזנר
לא מכיר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני ראיתי מישהי שהנהנה בראשה קודם, אני חושב שאת כן מכירה את ההנחיה הזאת.

יש סמכות היום בוועדה לתת שימוש חורג לחמש שנים ולהאריך לעוד חמש שנים במקום שהוא לא למגורים ולא עסקי ולתת אותו לעסקי? למיטב ידיעתי לא.
תומר רוזנר
לא יודע, לא מכיר את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צריך לבדוק את הנושא הזה. ודאי שלא צריך כרגע לעצור את התהליך הזה. רק אני מבקש, כן, לקראת הקריאה השנייה והשלישית לבדוק את העניין הזה כי אני לא בדקתי את זה נכון להיום, אני מדבר אתך נכון ללפני עשר שנים.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז. משרד המשפטים יתייחס – לא עכשיו, אלא אם יש לכם תשובה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי שרית דנה הפכה להיות בינתיים כבר יועצת של השלטון המקומי אז יכול להיות שהיא תעזור לי בעניין הזה.
נועה עמירב-פטאל
אני יכולה לענות בקצרה. נועה עמירב, משרד המשפטים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה הסמכויות של ועדה מקומית לגבי נושא של שימוש חורג?
נועה עמירב-פטאל
אני לא מכירה את ההנחיה שאתה מדבר עליה אבל בהחלט זה גם פסיקה וזה הדין מבחינתנו לגבי שימוש חורג, וזה גם החוק. הוא צריך להיות מוגבל בזמן. ושימוש חורג שהוא מתחדש שוב ושוב, בסופו של דבר אין היגיון לחדש אותו ולא להגיש תוכנית. זו דרך המלך, זה הדבר הראוי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מלבד העניין הטכני של להגיש את התוכנית.
תומר רוזנר
אתה מדבר על תקופת ההיתר שזה לחמש שנים או שאתה מדבר על עצם זה שלא לתת?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. תקופת היתר שיכולה להיות בסך הכול גם 15 ו-20 שנה כי תב"ע מתעכבת ואתה לא יכול להגיש את התוכנית. במקרה ההוא זו הייתה תב"ע ענקית, תיאום עם כל העולם ואשתו במשך שנים.
נועה עמירב-פטאל
אנחנו נבדוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכו תראו את המקום היום, החריבו את זה לגמרי, עבריינים נמצאים שם. אין לשלטון המקומי - - -
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, הם יבדקו וייתנו תשובה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אומר את זה רק כדי שלא יטענו נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
משרד האוצר, אני רוצה רק לשמוע. חבר הכנסת לשעבר ויצמן שירי העלה את הנושא של עיכוב קבלת היתר בגלל שימוש חורג.
ויצמן שירי
שינוי תב"ע. לא ניתן לשנות תב"ע ללא חתימה והם לא חותמים על תוכניות.
מירי כהן
זה נושא אחר לגמרי, אני צריכה פה גם את רמ"י. צריך להבין שאגב תיקון 101 אנחנו עובדים על מערכות של רמ"י לפשט את כל הסיפור של החתימה ברמ"י. אנחנו מודעים לכך שזאת בעיה והרבה פעמים זה מתעכב. זה פשוט לא קשור לנושא הזה.
היו"ר יואב קיש
שאלה אם צריך לתקן משהו.
מירי כהן
גם האנשים שיושבים פה לא כל כך יכולים לתת לזה מענה. צריך את רשות מקרקעי ישראל בסוף.
היו"ר יואב קיש
אני מנסה להבין את הבעיה. הבעיה היא שרמ"י, לא ניתן להתקדם לשינוי תב"ע בגלל שימוש חורג?
מירי כהן
רמ"י כבעלים אמורים להיות חתומים, הם בעלי הקרקע.
רועי פולקמן (כולנו)
והם לפעמים לא מאשרים עד שאתה מאשר את השינוי.
היו"ר יואב קיש
עוד פעם.
ויצמן שירי
אי אפשר לקדם את התב"ע ללא חתימת בעל הקרקע.
היו"ר יואב קיש
ורמ"י לא חותמים בגלל השימוש החורג?
ויצמן שירי
הם לא חותמים כי התב"ע היא תב"ע אחרת לגמרי, וזה לא ניתן לעשות.
היו"ר יואב קיש
אז אין קשר לענייננו.
מירי כהן
אפשר לעשות על זה דיון אחר.
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע, דבר עם המציעה אם היא רוצה. מישהו עוד רוצה להתייחס?
מירב בן ארי (כולנו)
יש איזה עניין עם חוק התכנון שאנחנו פותחים אותו עם סעיף 33(ב), האפשרות להכריז על מרחב תכנון מיוחד לתקופה נוספת של חמש שנים. בגלל שפותחים את החוק, התיקון המבוקש הוא לצורך הארכת הוועדה המיוחדת של חריש, ואני רוצה לדעת אם אפשר לבחון את זה לקראת קריאה שנייה ושלישית - בגלל שפותחים את החוק של התכנון.
היו"ר יואב קיש
שלא יגידו נושא חדש? מה קורה?
מירב בן ארי (כולנו)
זהו. כן.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה. אצלי שיגידו נושא חדש.
מירי כהן
אני רוצה להסביר לך את הסיפור. היו לנו שלושה נושאים אקוטיים לסיים במושב הזה, לפני המושב הבא, שהם עושים בלגן במערכת, ולא הצלחנו להשלים את הצעת החוק הממשלתית.
היו"ר יואב קיש
מהם?
מירב בן ארי (כולנו)
אחד זה שלי.
מירי כהן
כן. אחד זה שימוש חורג. השני, אנחנו נדבר עליו בהזדמנות אחרת, והשלישי – הוועדה המיוחדת חריש אמורה, נכון לכרגע, לסיים בסוף אוקטובר את פעילותה. היא יכלה להיות למשך עשר שנים והיא סיימה.

אנחנו ביקשנו להאריך את זה בחמש שנים נוספות. אם החוק לא ישתנה ויאפשר לנו להאריך בחמש שנים נוספות, הוועדה נכון לכרגע מתפזרת.
היו"ר יואב קיש
מתי?
מירב בן ארי (כולנו)
באוקטובר.
מירי כהן
סוף אוקטובר.
היו"ר יואב קיש
איפה היה התיקון לחוק? למה הוא לא הגיע?
קריאה
בוועדת שרים.
מירי כהן
אני אשמח לספר לך. בוא נגיד שזה לא ענייני, זה לא בגלל מהות החוק, זה בגלל עניינים אחרים.
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אפשר חמש דקות, כהתייעצות סיעתית לשמוע את הסיפור?
מירי כהן
נשמח לספר לך את זה בארבע עיניים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה פגיעה בחברי הוועדה.
היו"ר יואב קיש
אם זה בשש עיניים זה בסדר.

בואו נסכם ככה. יש נושא שעלה פה, אנחנו נדבר עליו לקראת קריאה ראשונה, אני לא מתעסק בו עכשיו – בחריש.
מירב בן ארי (כולנו)
לקראת קריאה שנייה ושלישית.
קריאה
פשוט כי מרחיבים את הגבולות שם.
מירי כהן
אני רוצה להגיד שהאופוזיציה הזאת עכשיו תציג - -
שחר סולר
לא אופוזיציה. אפשר לדייק את ההצעה הזאת.
מירי כהן
- - את האופוזיציה להחלטה הממשלתית שהיו אמורים להציג.
היו"ר יואב קיש
אין בעיה, הכול בסדר.
מירי כהן
חשוב להגיד.
היו"ר יואב קיש
אנחנו נדבר על זה אחר כך, זה לא מענייננו כרגע. חבר הכנסת פולקמן, אתה רוצה להצביע על שכר ראש הממשלה פה או משהו? מה קורה?
רועי פולקמן (כולנו)
אם זה עוזר, היתר חורג לשכר - - -
היו"ר יואב קיש
כי הבנתי שהכול הסתדר שם. אני מעלה להצבעה.
תומר רוזנר
רגע, הערות.
היו"ר יואב קיש
חשבתי שאין לכם. אני לא רואה פה שום תיקון.
תומר רוזנר
אנחנו מבקשים להציג לוועדה. החוק הוא הוראת שעה לחמש שנים, וכפי שאמרתי יש חשיבות רבה שהכנסת, כדי שהיא תדע איך לתפקד בין היתר עם ההצעה המונחת בפניה כרגע, נכללה בחוק חובת דיווח של הממשלה לכנסת.
היו"ר יואב קיש
כן. היא לפנינו גם.
תומר רוזנר
זהו, שלא.
היו"ר יואב קיש
מה זה? זה לא חובת דיווח?
תומר רוזנר
הממשלה לא קיימה את חובתה להגיש דיווחים לכנסת והגישה לקראת הדיון הזה דיווח מאוד מאוד מאוד מאוד חלקי, שלא עונה על דרישות החוק, ואני חושב שלקראת הקריאה השנייה והשלישית - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
על מה אדוני מדבר?
תומר רוזנר
היתר שימוש חורג. הרעיון היה לראות אם החוק משיג את מטרתו במובן זה שבאמת מתפנות דירות מגורים מעסקים שתפסו אותן כדי שיוכלו להיות בשוק הדיור, ודיווח בעניין הזה לא התקבל.
היו"ר יואב קיש
כן. זה נראה מספרים מגוחכים. זאת המציאות?
מירי כהן
אורית, את רוצה להתייחס? יש לנו תשובה למה הדיווח הזה הוא בעייתי.
אורית לנדסברג
אורית לנדסברג, מינהל התכנון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה גם במסגרת ארבע עיניים?
היו"ר יואב קיש
לא.
אורית לנדסברג
לא, גלוי. אנחנו לאורך 2016-2017 ארבע פעמים ביקשנו וקיבלנו דיווחים מהוועדות המקומיות. רק 65% מהוועדות נתנו דיווחים, וגם דיווחים חלקיים, למרות מאמץ מאוד גדול לקבל דיווחים בדיוק עבור מה שביקשנו.
הסיבות לכך, שלוועדות אין נתונים כאלה במערכות ניהול הוועדה, זאת אומרת כשמישהו מבקש שימוש חורג כתוב במהות הבקשה שימוש חורג, לא כתוב שזה שימוש חורג ממגורים. ולכן, כדי לתת לנו את הדיווח הם היו צריכים לפתוח את כל הבקשות ולהתחיל לחפור אחורה. זה התגייסות של כוח-אדם, משאבים וכדומה.
מירי כהן
חשוב להבין שהם לא כפופים לנו. אנחנו לא יכולים להכריח אותם, אנחנו יכולים לבקש.
תומר רוזנר
לא, לא, אתם כן יכולים. יש לכם מספיק כלים.
מירי כהן
איזה כלים יש לנו?
היו"ר יואב קיש
קודם כול תבקשו דיווח על שימוש חורג בכלל, אישורים לשימוש חורג בכלל, וזה ממוכן לדעתי. נכון?
אורית לנדסברג
אנחנו לא ביקשנו אישור חורג.
תומר רוזנר
כללית.
היו"ר יואב קיש
אני יודע. אני מבקש קודם כול לדעת על כל האישורים על שימושים חורגים בכללית, ומתוכם מה פקע ולא חודש. כמה חודשו, כמה לא חודשו, ואחרי כן נראה.
מירי כהן
אנחנו ננסה לקראת הישיבה הבאה ללחוץ עליהם.
תומר רוזנר
הערה שנייה היא לגבי חובות הדיווח עצמן. הם מבקשים פה שידווחו גם על היתרים שלא חודשו, אנחנו רוצים שידווחו גם על היתרים שחודשו, זאת אומרת לראות את האפקטיביות של הדבר הזה, לראות את ההיתרים שבעצם יחודשו לעסקים במסגרת אותה תמונה כוללת שתהיה.
היו"ר יואב קיש
לא, אבל בסוף גם בחוק הזה אתה מבקש לקבל מה שפקע ולא חודש. לא מעניין אותך מה שחודש.
תומר רוזנר
מעניין אותי מה שחודש.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה מתקן שלא תדע את זה.
תומר רוזנר
לא. אני כן רוצה לדעת. אנחנו צריכים לקבל בעצם את התמונה כולה – מה חודש, מה לא חודש, מה פקע – כל התמונה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. עוד משהו חוץ מזה?
תומר רוזנר
לגבי ההתייחסות לוועדה המיוחדת, כמובן שלא נתייחס אליה כרגע אבל אם תרצו אפשר להרחיב.
היו"ר יואב קיש
איזה ועדה מיוחדת?
מירי כהן
מה שביקשנו להוסיף.
היו"ר יואב קיש
לא, לא רלוונטי.
תומר רוזנר
לא להכניס בדברי ההסבר?
היו"ר יואב קיש
לא. מי שירצה יטען נושא חדש.
אורית לנדסברג
אני רוצה להעיר. בעצם, הדיווחים שהתבקשו היו שלושה דיווחים: מספר ההיתרים שהיו בתוקף עת אישור החוק – האם אנחנו ממשיכים עם זה, כן או לא.
תומר רוזנר
עוד פעם.
אורית לנדסברג
מספר ההיתרים לשימוש חורג בדירות למגורים שהיו בתוקף עת אישור החוק. האם אנחנו רוצים לקבל מהם דיווחים משנת 2000?
תומר רוזנר
ודאי. אם הייתם מקיימים את חובת הדיווח שלכם במועד, אז לא היה - - -
אורית לנדסברג
אני חייבת לציין שמדובר בהתגייסות של ועדות מקומיות, במקום להוציא היתרי בנייה למגורים הם יתחילו - - -
היו"ר יואב קיש
אבל יש להם את השימושים החורגים ממוכן, לא? יודעים כמה היתרים.
אורית לנדסברג
שימושים חורגים כן.
מירי כהן
אז הוא אמר, הוא לא רוצה הבחנה. בסדר.
היו"ר יואב קיש
לפחות מה לשימוש חורג, מה אושר, מה לא אושר.
מירי כהן
בסדר. אנחנו נביא, בלי הבחנה.
היו"ר יואב קיש
סיימנו. אני לא צריך תשובה עכשיו.
רועי פולקמן (כולנו)
לא עדיף שיהיה כדי שזה יהיה לדיון הבא?
היו"ר יואב קיש
לא. נסכם את הדיון ככה. ראשית, אני כבר הולך להצביע לקריאה ראשונה כפי שהקראנו את הנוסח. אני רואה שיש תמיכה מלאה של כל המשרדים ואין התנגדויות של אף אחד, וגם השלטון המקומי תומך.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני רק מוודא שהנושא של חריש לא נכנס.
מירב בן ארי (כולנו)
לא נכנס כרגע.
היו"ר יואב קיש
מאיפה באת עכשיו עם חריש?
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
מישהו התקשר אליי דחוף.
קריאות
- - -
היו"ר יואב קיש
מה זה רוצה? תרשמו בדברי הסבר חריש. מה, אתה באת להדליק?
מירב בן ארי (כולנו)
חבר'ה, חבל על הזמן. יש עניינים – תביאו לקריאה שנייה ושלישית. אי אפשר להיכנס בדקה האחרונה.
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
אני עוקב אחרי השידור, יואב, אל תזלזל. אני עוקב מילה במילה אחרי השידור.
היו"ר יואב קיש
אני אתמצת את נושא חריש. היה דיון על חריש בוועדה, עלו טענות של חברי הכנסת, נשמעה התייחסות ראשונית. אני כרגע לקריאה ראשונה אמרתי שאני לא רוצה להוסיף שום דבר על חריש לקריאה ראשונה. מכיוון שכבר דיברנו על זה, בין קריאה ראשונה לשנייה ושלישית נדון בזה ואז תבוא ותשטח את טענותיך. אני כרגע לא מכניס את זה לנוסח.
מירב בן ארי (כולנו)
תודה.
היו"ר יואב קיש
וכמו שהיא הרגיזה אותי עם הארבע עיניים אתה בא ומרגיז - - -
יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת)
לא, אני דווקא לא רואה שאתה כועס בכלל.
היו"ר יואב קיש
אני לא כועס אבל אמרתי. דיברנו על זה, דנו בזה ואנחנו נדון בזה בהמשך בין ראשונה לשנייה.

אני מבקש לשבת עם היועץ המשפטי של הוועדה ולהביא דוח כמו שצריך, כפי שהתבקשתם, להביא את זה גם להכנה לקריאה שנייה, בין ראשונה לשנייה. אנחנו נקדם את זה.

זהו, זה הסיכום של העניין.
תומר רוזנר
בשבוע הקרוב למעשה כי אתה רוצה לעשות את זה עוד לפני סוף המושב.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, השבוע. ברור.
היו"ר יואב קיש
אם הם יתעכבו, הם יתעכבו.
מירב בן ארי (כולנו)
אם הם יתעכבו, אנחנו ממשיכים.
היו"ר יואב קיש
לא. אם הם יתעכבו, אנחנו מתעכבים. אני ממתין למידע הזה.
מירי כהן
אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים.
מירב בן ארי (כולנו)
הם יעשו את זה, אל תדאג. הם בלחץ.
היו"ר יואב קיש
זה מאוד פשוט. אני לא ממהר לשום מקום.

אני מעלה להצבעה להכנה לקריאה ראשונה את הנוסח. מי בעד, שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – היתר לשימוש חורג), התשע"ח-2018, נתקבלה לקריאה ראשונה.
היו"ר יואב קיש
שלושה בעד. התקבל.

תודה. הישיבה סגורה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים