ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/07/2018

יום תכניות עבודה של הממשלה בכנסת - שר החינוך חה"כ נפתלי בנט: קידום חינוך איכותי לצמצום פערים: בפריפריה הגיאו-חברתית, בקרב אוכלוסיות ייחודיות, בגילאים הצעירים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים