ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/06/2018

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים