ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/06/2018

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע״ט-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת5
ועדת הפנים והגנת הסביבה
18/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 653
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ה' בתמוז התשע"ח (18 ביוני 2018), שעה 8:52
סדר היום
חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - שינוי התוספת הראשונה
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
חברי הכנסת
איתן ברושי
מאיר כהן
מוזמנים
אליעזר רוזנבאום - משנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים

גלי גלילי קרן - עו"ד, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

ליאור לוי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

יפרח דוכובני - מנהל תכנית שיטור עירוני, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ניר מזור - ראש מדור שיטור עירוני ורגלי, המשרד לביטחון פנים

שי עמרם - מחלקת מחקר, המשרד לביטחון פנים

ליאור חיימוביץ - יועץ השר לביטחון פנים

ביין ותד - רפרנטית תעסוקה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יחיאל גודבלט - משרד הפנים

אפרת לב ארי - עו"ד, היועצת המשפטית, רשות האוכלוסין וההגירה

מאיר דוד - מנהל אגף אכיפה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דני לוין - מנכ"ל המועצה המקומית כפר יונה
ייעוץ משפטי
איילת לוין
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 - שינוי התוספת הראשונה
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הדיון אמור להיות דיון קצר ואני מקווה שלא צפויות כאן התנגדויות אבל בחיים תמיד אפשר להיות מופתעים.

אנחנו מדברים על החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011, שינוי התוספת הראשונה.

מונח לפני מכתב מהשר גלעד ארדן על שינוי התוספת הראשונה. נתחיל בהקראה של הדברים הרלוונטיים ואחרי כן נשמע את המשרד לביטחון פנים שיציג את הנושא.
איילת לוין
ני אקריא את הצו.

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה) לחוק, התשע"ח-2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(א) לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – החוק), בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. שינוי התוספת הראשונה לחוק

(1) בתוספת הראשונה לחוק במקום "פרט 44, סחנין" יבוא "44 טמרה".

(2) במקום "פרט 47 נהריה" יבוא "47 כפר יונה".

(3) במקום "פרט 68 נס ציונה" יבוא "68 פרדס חנה-כרכור".
היו"ר יואב קיש
המשרד לביטחון פנים, בבקשה.
אליעזר רוזנבאום
בוקר טוב. אני המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים. נמצאים אתי יפרח דוכובני שהוא אחראי על השיטור העירוני והייעוץ המשפטי.

מבחינת תמונת המצב, אנחנו נמצאים עם 59 יחידות פעילות בכלל הרשויות במדינת ישראל. בנוסף לכך יש לנו עוד 7 יחידות שהן בתהליך כניסה כאשר שתיים מתוכן ייכנסו בספטמבר הקרוב וחמש היחידות הנוספות בהמשך. בספטמבר, הכוונה היא לחולון ולראשון לציון, שתי רשויות גדולות. בסך הכול יש לנו היום ביחידות הללו – אני מזכיר לכולם שכל יחידה מונה שוטרים ופקחים – כ-900 שוטרים וכ-900 פקחים. בהחלט זה כוח משמעותי מאוד. הפרויקט רץ מספר שנים והוא בהחלט מוצלח ויש שביעות רצון גבוהה מאוד של ראשי הרשויות וראשי רשויות נוספים מעוניינים להיכנס. אנחנו כמובן בתהליך מולם על פי קריטריונים ועל פי אותם מיונים שאנחנו עושים. זה כמובן מותנה במשאבים שעומדים לרשותנו.

לגבי הרשויות אותן אנחנו מבקשים להוציא. נהריה, למרות ניסיונות רבים כולל שלי באופן אישי וגם של יפרח ואנשיו לשכנע שהיחידה הזאת כן תקום כי אין מצב שיהיו רק שוטרים בלי פקחים, כי כל הרעיון הוא לטפל בסל עבירות משולב ולהפעיל באמת את המאמץ המשולב בעבירות איכות חיים וביטחון אישי. ראש העיר החליט שלא להקים את היחידה הזאת. יש לנו גם מכתב ממנו. כנ"ל לגבי סכנין. בתחילת הדרך, לא הסכימו בסכנין. גם לגבי נס ציונה שבהתחלה רצתה ולאחר מכן החליט ראש העיר שהוא מסתדר עם מה שיש לו, עם מערך המצלמות הגדול שלו ועם הפיקוח העירוני שלו.

לכן אנחנו מבקשים להכניס את הרשויות כפיש הוקראו.
היו"ר יואב קיש
רק להבין. קודם כל, כל שלושת הרשויות שגורעים אותן, כמובן זה בהסכמתן ובאישורן. כל שלושת הרשויות שרוצות להיכנס, הן מעוניינות ורוצות. לקחתם רשויות שבמידה מגזרית וטריטוריאלית דומות כך שבמקום סכנין יש לנו את טמרה, במקום נהריה יש לנו את כפר יונה ובמקום נס ציונה יש לנו את פרדס חנה-כרכור. זה הרעיון מאחורי העניין הזה.

הן לא רוצות בגלל התקצוב של הדבר הזה?
אליעזר רוזנבאום
לא רק בגלל התקצוב.
היו"ר יואב קיש
זכותם, אבל לא ניכנס לשיקולים כרגע. אני לא בא לפתור את בעיות כל העולם.

מישהו רוצה להתייחס? יש כאן מישהו מהרשויות עצמן?
דני לוין
כפר יונה. אין לי מה להתייחס. אני מנכ"ל העירייה. אנחנו כמובן כבר מזה זמן רב ממתינים ומבקשים להיכנס לשיטור העירוני. אנחנו רואים בזה אחד הדברים החיוביים. עד עכשיו היה לנו ויש לנו שיטור משולב אבל העוצמה שלו והאינטנסיביות שלו הרבה יותר פחותה. לכן אנחנו מאוד בעד ומחכים בסבלנות.
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע כמה זמן אתם מחכים. המכתב נשלח ב-11 ביוני 2018.
דני לוין
שלנו?
היו"ר יואב קיש
המכתב שאני קיבלתי.
אליעזר רוזנבאום
לא. היה תהליך מול הרשויות.
היו"ר יואב קיש
יש דברים שאני יכול לעשות מהר.
דני לוין
אין לנו טענות.
היו"ר יואב קיש
אלה לא תקנות כלי ירי למשל שמביאים לי משהו לא מבושל וצריך לעשות עבודה. זה משהו פשוט.

חברי הכנסת, מישהו רוצה להתייחס?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה עמדת מרכז השלטון המקומי?
אליעזר רוזנבאום
משרד הפנים ניסה לשכנע את הרשויות. אנחנו בקשר אתם.
היו"ר יואב קיש
נשמע את משרד הפנים.
אליעזר רוזנבאום
שר הפנים לא חתם כי הוא בכל זאת רצה למצות את התהליך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא חושב שזה נתון לשיקול דעת ראש רשות שמתחלף כל כמה שנים. יש כאן תפיסה שלמה.
יחיאל גודבלט
משרד הפנים. נתבקשתי לומר שזה נעשה בתיאום עם משרד הפנים שתומך בזה.
איילת לוין
זה בהסכמה, על פי הצו. על פי הוראות החוק.
יחיאל גודבלט
כן.
היו"ר יואב קיש
אני אומר לך חבר הכנסת ברושי שבסוף יש כאן עניין תקציבי של הרשות. לכן מערבים את ראשי הרשויות ולא כופים. אם אתה אומר שאתה מממן הכול, אז אל תשאל את מנהל הרשות ותעשה את זה בעצמך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא שמעתי שהשאירו לשיקול מנהל הרשות עובדת רווחה שממומנת במשותף על ידי הממשלה והרשות או קצין ביקור סדיר.
היו"ר יואב קיש
כן, אבל זה הליך של משהו חדש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לגבי נהריה אני לא מופתע.
היו"ר יואב קיש
למה אתה לא מופתע?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי שמכיר את ראש העיר לא צריך להיות מופתע משום דבר. רק שיגיד תודה שלא צבעו אותו בלבן.
קריאה
זה לטוב או לרע?
היו"ר יואב קיש
אני לא יודע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא לטוב ולא לרע.
היו"ר יואב קיש
בוא נשאיר את זה כך. לא ניכנס לזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא קובע את הצבע של התלבושת. לעצם העניין, אני חושב שעניין ביטחון הפנים, וקצת התבגרנו ועברנו לעיר ללא אלימות וכל הדברים האלה, הקמנו את השוטר הקהילתי ועשינו את כל הדברים , לפי דעתי לא יכול להיות שזה נתון לשיקול דעת משתנה לפי סיטואציה כזו או אחרת. העקרונות של ביטחון הפנים והשיתוף עם הקהילה, זה דבר שהממשלה צריכה לכפות אותו.
היו"ר יואב קיש
אני יכול לומר לך שבמידה מסוימת אני כן מבין את ההיגיון בשאלה שלך. צריך להבין שזה מהלך חדש שקצב כניסת הרשויות הוא משהו שלדעתי נעשה בתיאום ודווקא כאן אני רואה את זה לחיוב. יש רשות שספציפית אולי עכשיו זה לא מתאים לה ולא "מתעקשים" אתה ויכול להיות שבעוד שנתיים, שלוש, ארבע, אנחנו נהיה במקום אחר בעניין הזה. כרגע, בגלל שזה מהלך יחסית חדש, הולכים אתו בהסכמה.

אני מעלה להצבעה את צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה) לחוק, התשע"ח-2018 כפי שהוקרא.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה) לחוק, התשע"ח-2018 נתקבל.
היו"ר יואב קיש
התקבל פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:00.

קוד המקור של הנתונים