ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/06/2018

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 36), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת14
ועדת הפנים והגנת הסביבה
19/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 658
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ו' בתמוז התשע"ח (19 ביוני 2018), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק מימון מפלגות בעניין רשימת מועמדים משותפת - כפי שפוצל מהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24).
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
יעל גרמן
יעל כהן-פארן
נכחו
מוזמנים: יצחק בקר - עוזר בכיר ליועמ"ש, מ.מבקר המדינה

ביין ותד - רפרנטית תעסוקה באג"ת, משרד האוצר

איריס פרנקל כהן - ראש אשכול - מח' למשפט אזרחי, משרד המשפטים

מיכל שמואלי - ממונה מפלגות, רשות התאגידים

שחר סולר - ממונה תכנון, איכות הסביבה

דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועדת הבחירות

טובה חכימיאן - מנהלת תנאי שכר, עובדי הכנסת

מלכה שניאור - מוזמן/ת

אסף זנזורי - מוזמן/ת

ענבל שלומי - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן, גור בליי
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון


הצעת חוק מימון מפלגות בעניין רשימת מועמדים משותפת - כפי שפוצל מהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24)., פ/3796/20 כ/737, הצעת ח"כ דוד אמסלם
היו"ר יואב קיש
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. אנחנו בהכנת חוק לקריאה שנייה ושלישית – חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 36.

אין פה עוד חברי כנסת, אבל אגיד במה מדובר ומה הסיכום שהעברתי גם ליועצת המשפטית וגם בשיחות עם ח"כים. התחלנו את התהליך שמטרתו היה לאפשר הפרדה חשבונאית בין שתי סיעות שרצות ברשימה משותפת. במהלך העבודה ראינו שעלו כל מיני הצעות וראיונות לשינוי. מכיוון שלא נספיק, אני רוצה לקדם את הנושא של ההפרדה הזו כדי לשים את הנושא הזה ופתרונו מאחורינו אז הכיוון שאני הולך אליו הוא לפצל סעיף מההצעה המקורית ואז לעשות דיון מעמיק יותר בכל הנושאים שרצינו לשנות, שהם יותר מהותיים. אני אפילו יכול להגיד שגם הנושא שאני ביקשתי בנושא תקרת ההוצאות – נושא שהוא קשור, אך אין בו כדי להכתיב על ההפרדה הטכנית בין הנושא של הריצה המשותפת של הסיעות ולכן כן זו כוונתי.

אנחנו נדחה את ההצבעות עד יבואו כל חברי הכנסת, אבל אני כבר אומר מה הכוונה. ראשית נצביע על פיצול, ואז תהיה לנו את האפשרות המאוחרת יותר לדון בכל הנושאים שנרצה לתקן בחוק, בהמשך. יעלו גם נושאים שחבר הכנסת יואל חסון שרצה, ועוד, של אחרים – כל הדברים האלה יידונו בנפרד. המטרה של הדיון עכשיו היא להשלים ככל שניתן – סיום, מבחינתי – את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית שמטרתו הפשוטה ביותר היא לייצר אפשרות לשתי סיעות לרוץ ברשימה משותפת עם ניהול חשבונאי נפרד, זה הכל. טכני מעיקרו, מבחינתי.
ארבל אסרחן
מבחינה פורמלית הפיצול יכול להיעשות כך - - - הצעת החוק שמונחת כעת היא כבר פיצול, בעצם. היא בעצם סעיף 10 מתוך הצעת החוק המקורית שהוגשה ושהעיקר שלה היה מימון פריימריז. מה שפוצל זה תיקון חוק מימון מפלגות – זה פיצול שנעשה בדצמבר 2017 ושם היו שתי פסקאות – פסקה אחת שעסקה בתוספת למימון המפלגות ופסקה שנייה שעסקה בנושא של רשימת מועמדים משותפת של מימון של מפלגות ש- - - סיעה אחת. זה העניין שיפוצל וכעת יקודם לשנייה ושלישית, והעניין האחר הושאר על שולחן הוועדה. כמובן שזו החלטת ועדה שמחייבת אישור מליאה. אפשר יהיה לקבל את ההחלטות ביחד, אבל קודם יהיה צורך קודם לקבל אישור של המליאה על הפיצול לפני שאפשר יהיה להניח.
היו"ר יואב קיש
להניח?
ארבל אסרחן
להניח. רק אחרי הפיצול אפשר להניח.
היו"ר יואב קיש
אי אפשר באותו יום לעשות את זה?
ארבל אסרחן
אפשר.
היו"ר יואב קיש
נצביע על פיצול, נניח ואז הכל יהיה מוכן – יצטרכו פטור?
ארבל אסרחן
אם רוצים גם להצביע באותו יום צריכים פטור, או שזה ייעשה ביום אחר.
גור בליי
אפשר את הפיצול להניח היום, להצביע היום ולהניח מחר את ה - - -
היו"ר יואב קיש
או אולי מחר לעשות את הפיצול.
ארבל אסרחן
צריך לבדוק עם המזכירות איך מעלים את זה לסדר היום.
היו"ר יואב קיש
צריך לראות שיש הסכמות גם עם האופוזיציה, אז אני לא בטוח שהיום אני אעשה את זה, אולי אעשה את זה מחר, כי לפחות לחבר הכנסת יואל חסון יש השגות לגבי הנוסח הזה, דברים שהוא רוצה לשנות, ואני לא בטוח שכל המהלך הזה נעשה במאה אחוז עם הסכמה של האופוזיציה.
ארבל אסרחן
ואז, בנוסח הזה בעצם, מה לא נכלל זה כמו שאמר יו"ר הוועדה שני עניינים שהועלו – גם לגבי העניין של מימון לכמה מפלגות שרצות ביחד, זה גם עניין שלא לובן עד הסוף, זו הצעה שעלת. הנושא שהעלה יו"ר הוועדה של תקרת ההוצאות, לשנות את הקטגוריות, זה גם נושא שלא נכלל פה, וגם דברים אחרים שעלו, שיותר הסתבכו אתם – הנושא של התרומות. היתה איזושהי מחשבה לעשות אבחנה בין תרומות בשוטף לתרומות בבחירות, ואז להגיד שיכול להיות שצריך להחריג תרומות בבחירות, שאם לא השתמשו בהן יהיה צריך להחזיר – כל העניין הזה ירד מהנוסח שנמצא כאן, והנושא של יחס החלוקה בין המפלגות שרצות ביחד, ודובר על כך שאם יש מפלגות שרצות ביחד ומקבלות מימון, כל אחת חייבת להוציא, אבל אז התחלנו לדבר כמה היא חייבת להוציא ואיך לקבוע יחסים מסוימים, אז גם זה לא נמצא כאן, העניין של היחסים, אלא רק קביעה שכאשר מפלגות מגישות רשימת מועמדים וזכאיות למימון, כל אחת מהמפלגות שזכאית למימון מחויבת להשתתף בהוצאות הבחירות והעניין שהם יערכו ביניהן הסכם.
היו"ר יואב קיש
מישהו רוצה להתייחס? אין לכם הערות.

שלום לחברת הכנסת גרמן, לא שמעת את הפתיחה שליל אז אני אחזור, כי לדעתי אתך לא דיברתי על זה, דיברתי על זה יותר עם יואל חסון כנציג האופוזיציה. אנחנו עושים שני מהלכים. במהלך הדיונים ראינו שיש כל מיני דרישות לשינויים. הדרישה הראשונית, הבסיסית היתה לאפשר לשתי סיעות שרצות ברשימה משותפת הפרדה חשבונאית. זו היתה הדרישה הבסיסית. במסגרת זה התחילו לעלות שינויים – שאני רציתי, שרצה חבר הכנסת יואל חסון, להעלות את התקרה, להוריד – כל מיני. אמרתי ככה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
מה שתגיעו – מבחינתי זה בסדר.
היו"ר יואב קיש
אז אמרתי ככה – אין עוד הסכמות, זה דיון ארוך. אני רוצה להביא להצבעה מהר את הנושא של האפשרות הטכנית הזאת של ריצה משותפת ברשימה עם הפרדה חשבונאית. לכן, מה שאנחנו עושים – יש סעיף שאנחנו מפצלים ואז נדון בנפרד, והנושא של כמה הסיעות ברשימה אחת טכני, מבחינתי. אפילו דברים שרציתי, למשל – העלאת תקרת ההוצאות של הסיעות הגדולות – ירדתי מכל השינויים, נעשה את הכל בנפרד. כרגע לתפיסתי מדובר רק בזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז היום זה רק פיצול ואת הדיונים תעשה בפעם אחרת.
היו"ר יואב קיש
פיצול וסיום החקיקה הספציפית של הריצה המשותפת ברשימה אחת. בסופו של דבר עשינו את הפיצול כדי שנוכל להמשיך לדון על כל הדברים שאנחנו עוד רוצים - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
הנושא שמדאיג אותי הוא הנושא שדיברתי – האפשרות שבאמת יותר מ-2,3, ו-4, שלא תהיה מניעה ש-4 מפלגות - - -
היו"ר יואב קיש
זה לא על הפרק.
ארבל אסרחן
אז אפנה את תשומת הלב לעניינים שהשתנו, זה מסומן אצלכם ב "עקוב אחר שינויים".

בסעיף 5 להצעת החוק שמתקנת את סעיף 8(ב). היום הסעיף אומר "לא תקבל סיעה במישרין או בעקיפין כל תרומה בסכום העולה על 1,000 ₪..." כאן מוצע להוסיף "...לא תקבל סיעה" – "...מפלגה או רשימת מועמדים". זה מקובל גם בחוק לגבי איסורים אחרים, להבהיר שההגבלה הזו חלה גם על מפלגות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הכוונה היא גם מפלגות שאין להן ייצוג?
ארבל אסרחן
נכון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי יש חוק אחר - - -
ארבל אסרחן
יש לגביהן הוראה שמפלגה שאינה מיוצגת בכנסת יכולה לקבל תרומה בסכום שעולה פי 5 ממה ש - - - . את זה משאירים. הכוונה פה גם להבהיר שמדובר בסיעות נפרדות. האיסורים קיימים. מפלגה שאינה מיוצגת בכנסת ומתמודדת יש לה זכות לתרומות גבוהות יותר.

בסעיף 12, שזה הסעיף שעוסק במפלגות בכנסת שמאוחדות בסיעה אחת – סעיף קטן (א) יש בו תיקון קל לגבי התרומות שתכף זה גם תיקון נוסף שאזכיר אותו בהמשך בקשר לסעיף 13(ב). היום כתוב בסעיף שסיעה שהיא צירוף של כמה מפלגות יראו אותן כסיעות נפרדות לעניין המימון השוטף ולעניין הלוואות שהן מקבלות מהכנסת. זה קיים כבר היום. מוצע להבהיר שיראו אותן כסיעות נפרדות גם לעניין תרומות, למעט תרומה בשנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת. זאת אומרת, בשנים שוטפות וגם בשנים שמתקיימות בהן בחירות לרשויות המקומיות – יראו אותן כסיעות נפרדות.

עכשיו נראה מה קורה בשנה שמתקיימות בה בחירות – זה מופיע בעמוד 5, סעיף 8 להצעת החוק שמוסיף את סעיף 13ב(ו). זה הסעיף שמסדיר את כל העניינים של מפלגות שרצות ברשימת מועמדים משותפת, ואז הוא אומר: "בשנה שמתקיימות בה בחירות לכנסת יראו מפלגות שהגישו רשימה של מועמדים משותפת לאותן בחירות כסיעה אחת לעניין סעיף 8(ג)...." – סעיף 8(ג) זה הסעיף שמדבר על מימון בשנת בחירות, שזה 2,300 – "...ואם כלל המפלגות אינן מיוצגות בכנסת – לענין סעיף 8(ג1)...." שזה סעיף שמאפשר - - -
היו"ר יואב קיש
פי חמש.
ארבל אסרחן
בדיוק.

אם רצות אחת חדשה ואחת קיימת ילכו לפי הנמוך יותר, לפי הסיעות שמיוצגות בכנסת. אם כולן לא מיוצגות - - -
היו"ר יואב קיש
ברור, אחרת יש אינטרס למפלגה להוסיף אפילו פיקטיבית.
ארבל אסרחן
אני ממשיכה: "קיבלו מפלגות כאמור לרומה בסכום העולה על סכום התרומה המרבי לפי סעיף קטן זה, לפני שהוגשה רשימת המועמדים המשותפת..." – יכול להיות שכל אחת קיבלה את ה-2,300, ורק אחר כך הן החליטו. שנת הבחירות כבר התחילה, קיבלו 2,300 ורק אחר כך החליטו להגיש רשימה משותפת – "...יחולו הוראות סעיף 8(ז)..." שזה הסעיף שהיום אומר שאם התקבלה תרומה בניגוד להוראות הסעיף או בסכום העולה על הסכום המרבי - - -
היו"ר יואב קיש
צריך להחזיר.
ארבל אסרחן
בדיוק.
היו"ר יואב קיש
לתורם או לאוצר?
ארבל אסרחן
לתורם, ואם לא ניתן – לאוצר המדינה באמצעות חשב הכנסת.

"...החזר התרומה יחולק בין המפלגות בחלקים שווים או בדרך אחרת שקבעו בהסכם הוצאות הבחירות". זו היתה הצעת יו"ר הוועדה.

לגבי אותו הסכם תסתכלו בסעיף קטן (ד) שאומר ש "מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת יערכו, בטרם הגשת הרשימה, הסכם הוצאות הבחירות, שיתייחס בין היתר להוצאות הבחירות, לתקציב הבחירות, וכן לעודף ולגרעון בתקציב הבחירות. מפלגות יגישו את ההסכם..." - פה, בישיבה הקודמת דובר על כך שהוא יוגש למבקר אבל אז העירו לי שהיות ומגישים במילא הסכם ליו"ר ועדת הבחירות, אז נכון שהוא יוגש ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימות המועמדים, זאת אומרת – כל ההסכמים, כל הדברים מוגשים. פה העירו - - -
היו"ר יואב קיש
אבל גם למבקר, למה לא?
יעל גרמן (יש עתיד)
המבקר ממילא רואה את זה.
היו"ר יואב קיש
מה עם החוק שלכם, מתי הוא עובר? החוק של ועדת הבחירות המרכזית.
דין ליבנה
התעמולה? הוא על שולחן ועדת החוקה. דנים בו במרץ.
היו"ר יואב קיש
מתי עשיתם דיון?
דין ליבנה
בשבוע שעבר.
היו"ר יואב קיש
כי לי יש ניסיון שלוקח הרבה זמן להזיז דברים בוועדת החוקה.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון. צריך היה להקים צוות מיוחד, זה חוק שצריך היה לדון בו בנפרד.
קריאות
- - -
דין ליבנה
היום, כשמפלגות מגישות רשימות מועמדים הן מגישות אותן ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית ולסגניו בסוג של טקס בכנסת, ואנחנו מחלקים את כל החומרים שאנחנו מקבלים לגורמים שצריכים לטפל בהם. למשל, הסכם מימון שוטף – אנחנו מעבירים לכנסת והיא מטפלת בו. כשקראנו את הנוסח אתמול חשבנו שאנחנו לא רוצים שיהיה בלבול. בימי הגשת רשימות המועמדים יש המון המון החלפות ברשימות, לא יודעים איזה הסכם ומה להגיש ולאיפה. חשבנו שנכון לרכז את הכל שיוגש אלינו. אנחנו, בנהלים שלנו, מעבירים כל דבר לגורם הרלבנטי. אזרחות נוספת מעבירים למזכירות הכנסת כדי שיידעו לטפל בזה מול הח"כים, הסכמי מימון לחשבות הכנסת, וכדומה וכדומה, רק כדי למנוע בלבול בין המפלגות ובסוף יגישו את ההסכם לגורם הלא נכון, ההסכם לא ייכנס לתוקף וסתם יהיו בעיות.
דין ליבנה
אנחנו נעביר את זה ישר למבקר וזה יעוגן בנוהל פנימי, בנוהל הגשת רשימות המועמדים, שזה נוהל שכל המפלגות רואות מראש.
ארבל אסרחן
לא חשבנו שצריך לכתוב בחוק שיו"ר - - -אני חושבת שאלה הדברים. אמרנו את כל השינויים. אמרנו שיש כאן תיקון עקיף לחוק הבחירות לרשויות המקומיות, בעמוד האחרון, שעד היום אמר שמפלגות נפרדות צריכות להודיע ליו"ר הכנסת את באי הכוח שלהם והוא צריך להודיע לשר הפנים, אנחנו בעצם עכשיו מעגנים את זה. כבר היום, גם לפי התיקון הזה, לסיעות נפרדות יש כבר באי כוח ויהיו באי כוח נפרדים שגם מתפרסמים ברשומות ולכן אין צורך שעל כך יו"ר הכנסת יודיע לשר הפנים, אלא זה פשוט מפורסם כבר ברשומות, ורק אותיות, ככל שהסיעות יודיעו, הוא יעביר הודעה לשר הפנים והדבר הזה יהיה נכון גם לקראת הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות. יש כבר באי כוח לסיעות הנפרדות. חשבתי שצריך לעשות פה הוראת מעבר אבל בעצם לא צריך כי בעצם העניין הזה כבר קיים והתפרסם ברשומות.

אני חושבת שאלה השינויים לעומת הישיבה הקודמת, כולל הדברים שאמרנו שלא נכללים פה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול על סעיף 6(1). בעצם המשמעות היא שבכל סיטואציה שהיא לא שנת בחירות, גם כשיש ייצוג לשתי המפלגות בסיעה משותפת, הן יכולות לקבל תרומות. המימון הוא בנפרד, ו - - -
היו"ר יואב קיש
בשוטף. הפרדנו את השוטף משנת בחירות לכנסת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיד שהמחנה הציוני מתנגד לסעיף (ו) כי יש פה משהו בעצם שחל על מפלגות רטרואקטיבית. בהנחה שבחירות הן כסדרן, בנובמבר, והתאחדות יכולה להיות באוגוסט. כל העניין הוא שמתחילת השנה הן צריכות – החזר של תרומות - - -לפעמים דברים נסגרים חודש לפני הגשת רשימת המועמדים. זה פשוט נראה לי לא סביר שכל מה שקורה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
תסבירי לי, אני לא מבינה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בחירות בנובמבר, ורשימות מתאחדות באוגוסט. מתחילת השנה הן קיבלו תרומות. מפלגות מתנהלות בצורה שוטפת ועכשיו הן - - -החזרים.
היו"ר יואב קיש
בואי נעשה סדר. גם לגבי שנת בחירות, גם לגבי מימון שוטף וגם לגבי מימון בחירות. יש מימון שוטף שנדמה לי עומד על אלף שקלים? כמה?
ארבל אסרחן
אלף שקלים לאדם.
קריאות
תרומה.
היו"ר יואב קיש
סליחה. תרומות של אלף שקלים. תרומות שוטפות – אמרנו שגם אם רצים ביחד וגם אם לא רצים ביחד, הן בנפרד. עכשיו, יש תרומה של שנת בחירות. שנת בחירות היא שנה קלנדרית. 2019 היא שנת בחירות. שם זה לא אלף אלא 2,300 שקלים. מה אני חושב שצריך להבין? אנחנו לא רוצים לייצר מצב שתהיה מוטיבציה שלילית למפלגות להתחיל להתאגד עם כל מיני מפלגות סתם בשביל המימון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בשביל אלף שקל?
היו"ר יואב קיש
כן. כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
נו, באמת. זה מגוחך. ההחלטות הן פוליטיות.
היו"ר יואב קיש
אני לא רואה סיבה. את נותנת פה פתח למנגנון עקום. בסופו של דבר בשנת בחירות, אם הן רצות ביחד הן צריכות לקבל את הכסף שלהן ביחד. לא יכול להיות שיש פה איזה מכפיל אסטרטגי חבוי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל ההחלטה היא לא בינואר, ובחירות הן בנובמבר בסוף שנה.
היו"ר יואב קיש
אז אמרנו – אין בעיה, תיקחו את התרומות בנפרד. אם לא רצים ביחד גם אין בעיה. אם בסוף רצים ביחד, או שתחזירו לתורמים, או שתחזירו לקופת אוצר המדינה. זה לא מסובך.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי אני חושבת שזה יוצר מצב - - -אתה יוצא מנקודת הנחה שכולם ינסו לעבוד ולהרוויח כמה שיותר, עוד אלף שקל. הרי זה לא תרומות של מאות אלפי שקלים, זה תרומות של אלף שקל.
היו"ר יואב קיש
זה 2,300.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, בסדר.
היו"ר יואב קיש
ועכשיו את יכולה לרוץ עם שלוש מפלגות ביחד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אלף שקל מעבר לרגיל. 1,300. אני סבורה שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת התנהלות. מפלגות שקיבלו תרומות – כן, הרבה פעמים זה חלק מההוצאות שלהן, השוטפות. אתה לא יכול לבקש להחזיר שנה אחורה חלק גדול מהתרומות. זה משהו מאוד בעייתי, וגם הכנסות נלקחות ברגע האחרון - - -
ארבל אסרחן
היום החוק לא מדבר על העניין הזה של תרומות של מפלגות שרצות ביחד, במסגרת ההסדרה שעשינו פה רצינו להסדיר את זה. למעשה, היום כתוב בחוק שמפלגות שמקיימות בכנסת סיעה אחת רואים אותן רק לעניין מימון ההוצאות השוטפות והלוואה – כסיעות נפרדות. כלומר, שלעניין התרומות רואים אותן כבר היום כסיעה אחת.
קריאות
- - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אין לי שום בעיה שמהרגע שמפלגות מתאחדות בסיעה אחת הכל יחול עליהן, אבל הדרישה של רטרואקטיבית שנה אחורה – וכן, לפעמים זה שנה אחורה כי מגישים את הרשימות - - -כן, כן, הן מתחברות בספטמבר ומגישות רשימה. עכשיו הן צריכות להחזיר תרומות שנתרמו להן מינואר. זה נראה לי לא סביר. אתה מבין אותי?
היו"ר יואב קיש
בתחילת הדיון אמרתי שיש לא מעט שאלות על נושאים שהם לא טכניים. אני רציתי להגדיל תקרת הוצאות לסיעות גדולות, שיש פה בעיניי איזשהו עיוות. יואל חסון רצה להעלות את התרומות למפלגות ל-5,000 שקלים. מחר זה יהיה 5,000, אז הנימוק שלך של ה-1,300 פתאום הופך פג תוקף, כי זה כן סכום משמעותי. אז מה, מישהו מותר לו 5,000 ומישהו מותר לו 10,000? אני מוכן לעשות את הדיון הזה. המטרה שלי, מה שאמרתי גם לחברת הכנסת גרמן שנכנסה ואת לא היית, מכיוון שיש הרבה נושאים שהם מסביב למהות הבסיסית של באמת יצירת מערכת חשבונאית נפרדת שתאפשר לשתי סיעות לרוץ יחד עם מערכת חשבונאית נפרדת. היום כפי שהעסק מתנהל אין את מה שאת רוצה. מה שאת רוצה הוא שינוי מהמציאות היום, לפי הבנתי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל המגבלות שחלות עליהן מרגע שהם הכריזו שהם סיעה משותפת יש מגבלות שחלות עליהן. העניין הבעייתי הוא ההחלה הרטרואקטיבית.
היו"ר יואב קיש
אבל חברת הכנסת פארן, זו הסיטואציה היום. את היום רוצה לשנות את הסיטואציה הקיימת ולעשות משהו חדש. אני אמרתי בתחילת דברי שכל שינוי שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נפצל ונדון בו בהרחבה בנפרד. אני לא רוצה ליצור מצב שבו אני מעכב את קידום החקיקה הזאת, כדי שלפחות אם אנחנו נהיה בהליך מזורז כזה או אחר אותן סיעות שרצות ביחד יוכלו להתנהל חשבונאית בנפרד. לגבי השינוי שאת מציעה, השינוי שיואל מציע, השינוי שאני מציע, אני מוכן לדון בהם. אנחנו נעשה פיצול, ונדון בהם בהרחבה בנפרד, אבל אני לא רוצה היום לשנות את המציאות הקיימת כפי שהוגדרה.
גור בליי
יש פה גם עוד נקודה. אני חושב שזה לא נכון להסתכל על זה רק כפער של 1,000 או 1,300. אנחנו מדברים על מצב שאני והמשפחה שלי - - - אם זו מפלגה שרצה לבד, אנחנו יכולים בשנת בחירות אני ובני ביתי יכולים לתרום 2,300 שקל. לעומת זאת במצב שבו 3 סיעות מתאחדות אנחנו יכולים לתרום להם 6,900, 2,300 לכל אחת, ואז הן מחליטות בשלב מסוים לרוץ, ובקופה שלהן יש ממני 6,900 בעוד שמפלגה אחרת יש רק 2,300.
היו"ר יואב קיש
נכון. יש פה עיוות, זה לא פשוט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל יש פה עניין גם שאתה יוצא מתוך נקודת הנחה שיש איזושהי כוונה של כולם ומינואר הם עובדים על זה, לקראת איחוד משותף. אז בואו נגדיר את זה בלוחות זמנים – של חודשיים לפני הגשת הרשימות התרומות האלה - - - זאת אומרת, לא מתחילת השנה, כי זה 9 חודשים. אתה מתאחד בספטמבר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל גור בליי מסביר לך. אם את היית הולכת היה לך 2,300 - -
היו"ר יואב קיש
ואם הבחירות יהיו במרץ? מה זה משנה?
יעל גרמן (יש עתיד)
- - למה אנחנו צריכים לתת את ה-6,900?
היו"ר יואב קיש
ומחר זה יהיה 5,000 כי יואל חסון רוצה שזה יהיה 5,000.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
בוודאי שזה כספי ציבור.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה תרומות, זה כספים פרטיים של אנשים שהחליטו לתרום.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה גם ציבור.
היו"ר יואב קיש
אבל למה ליצור פה מנגנון לא הוגן? מחר זה יהיה 5,000 שקלים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, כי בעיניי זה לא הוגן להתחיל להחזיר אחורה כספים מתוך תפיסה שההתאחדות היא החלטות פוליטיות שנערכות חודשיים לפני בחירות.
היו"ר יואב קיש
אני לא חושב שזה חודשיים. אני יכול להגיד לכם שבמקרה שלכם או במקרה של הרשימה המשותפת אנחנו לא מדברים על חודשיים, אני רואה את זה ארוך טווח. את לא יכולה כל דבר לגופו של עניין - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר יואב קיש
את רוצה לשנות משהו שהיום בחוק מתנהל בצורה מסוימת, ואת אומרת – בואו נעשה אחרת. יכול להיות שאת צודקת, ויכול להיות שלא. אני לא רוצה בחקיקה הזו לעשות שינוי, זה מה שאמרתי. כרגע לא. אנחנו נפצל ואז נעשה את זה. אני מבין שאתם מתנגדים. זה גם בסדר להתנגד. אין בעיה. אבל אני אומר שכרגע אין בכוונתי לעשות את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל זה באמת לא כספי ציבור. זה כספי אנשים פרטיים.
קריאה
זה גם ציבור.
היו"ר יואב קיש
לא, זה כספים פרטיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
כסף פרטי זה לא כסף של ציבור?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, זה כסף של אדם פרטי ש - - -
היו"ר יואב קיש
אתם רוצים להתייחס לפני שאנחנו עוברים להצבעות? אני אסביר. החוק הזה התחיל כבקשה של הסיעות החרדיות שרצו לייצר מצב שבו סיעות שרצות ברשימה משותפת יוכלו לנהל את החשבונות שלהן בנפרד. למה? איפה ההיגיון? אם אחת הסיעות עכשיו עושה עבירה כזו או אחרת לא רצו שהסיעה השנייה תהיה תוך הבלאגן מול המבקר. זו היתה המטרה. הגיע לדיון לוועדה והתחלנו לעבור על החוק ולראות איפה יש בעיות. יש בעיות, אני לא אומר שלא. למשל, לתפיסתך את מעלה בעיה שהיום מתנהלים בצורה מסוימת, ואת רוצה לשנות אותה. אי אפשר להתכחש לזה שמה שאת מבקשת הוא שונה מהמציאות היום. אני יכול להגיד לך איפה אני רציתי – יש נושא של תקרת הוצאה. אני אסביר. זה לא מימון, זו תקרת הוצאה. זה תלוי בכמות המנדטים שיש לך. מאפס עד 5 מנדטים – אתה יכול להוציא 10 יחידות, מעוגל לכפול שתיים. מעל 5 מנדטים עד 10 מנדטים אתה יכול להוציא כפול שתיים. זאת אומרת, מי שיש לו 10 מנדטים יכול להוציא 20 יחידות מימון, מי שיש לו 8 יכול להוציא 16, וכיוצא בזה. מעל 10 מנדטים, על כל מנדט נוסף אתה יכול להוציא רק יחידה וחצי. זאת אומרת, אם קודם נתנו 2 יחידות למימון – כמה יש לכם, ליש עתיד?
יעל גרמן (יש עתיד)
כרגע 11. אבל בסקרים - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, בלי סקרים – הליכוד 30. מה היתה תקרת ההוצאה שלנו? על ה-10 הראשונות קיבלנו פי שתיים, כמו כולם. אז 20, ועל ה-20 הנוספים קיבלנו פי 1.5, זאת אומרת שעוד 30, סך הכל 50. זו תקרת ההוצאה של סיעה שיש לה 30 מנדטים. מה אני אמרתי? אני רואה פה מנגנון שמעניש, במרכאות, את בתקרת ההוצאה את הסיעות הגדולות. אני לא רואה לזה סיבה. אמרתי – עד 5 אין בעיה, ניתן להם עד 10 יחידות, גם אם הן יותר קטנות. מעל 5, מסלול אחד כפול שתיים. לא משנה. כי אני לא רואה סיבה להפלות לרעה את הסיעות הגדולות. זו היתה תפיסתי. התחיל על זה דיון .
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זו לא אפליה. יש מינימום מסוים לקמפיין שאי אפשר לרדת פחות ממנו.
היו"ר יואב קיש
לא משנה. זה היה נושא שאני רציתי לשנות. יואל חסון בא לכאן לוועדה ואמר שאין שום סיבה שמפלגה לא תוכל לקבל גם 5,000 שקלים כמו מישהי קיימת בכנסת כסיעה, ומי שלא, למה אנחנו מפלים פה לרעה. התחיל פה דיון בעניין הזה. אני אמרתי בצרוה הכי פשוטה – כדי לסיים את החקיקה הפשוטה, היותר טכנית מעיקרה, של הדבר שרצינו לאפשר מלכתחילה יש בהצעת החוק הקודמת שעברה קריאה ראשונה סעיף שאפשר לפצל אותו. ברגע שנפצל נוכל לדון על כל שאר הדברים בניחותא בלי לחץ זמנים. את הנושא הזה נוכל לסיים ולהביא לחקיקה מהר, שהוא טכני בעיקרו, ללא שינויים. גם את מבקשת שינוי. אני אומר – אני לא מוכן לעשות את זה בשינוי הנוכחי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר, אני מבקשת שינוי במסגרת הזאת, שזה לא יחול על האיחוד - - - שוב, זה יכול לחול על איחוד חדש.
היו"ר יואב קיש
את יכולה להגיש הסתייגות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חייבת לומר שלא הבקשה שלך ולא שלך – שתי הבקשות הן בעיניי לא נכונות ואני לא רוצה להשתמש במילים שלי, מפני שיש הגיון רב שאחרי מספר מסוים זה רק 1.5, ואני לא צריכה לומר לך, תמיד בכלכלה ובניהול אתה לא תמיד מכפיל בהתאם. להפך, ככל שיש יותר אתה צריך פחות, וזה נכון, וגם מה שאת אומרת. שניכם בעיניי זה לקחת - - -אני מתנגדת לשני הדברים ואני מקווה שלא תעשו בסופו של דבר הסדר שאתה נותן לה והיא נותנת לך- - -
היו"ר יואב קיש
אל"ף, זו פוליטיקה. יכול להיות שיהיו דברים אחרים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל כרגע זה נשאר כפי שזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה בסדר שזה נשאר אני רק עדיין חושבת שכשיש איחוד שהוא לפני בחירות, זה לא נכון להתחיל לקחת חזרה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
מה שהוא אומר לך – כנסי אתי למשא ומתן.
היו"ר יואב קיש
את רוצה הסתייגות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, אני מגישה הסתייגות בשם כל המחנה הציוני, למחוק את סעיף 8(ו) - - -
היו"ר יואב קיש
אז את צריכה להכניס משהו אחר במקום.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
או לחילופין למחוק, החל מהמילה "קיבלו", זאת אומרת: "קיבלו מפלגות כאמור תרומה". כל החלק הרטרואקטיבי – למחוק.
ארבל אסרחן
אבל צריך להבהיר מה קורה.
גור בליי
אז בעצם אני חושב שמה שאת מתכוונת זה להוריד דווקא את הסיפה. לשיטתך – רק להוריד את הסיפה. כי בשנה שהם הגישו – יראו אותם כסיעה אחת, אבל את לא רוצה את העניין הזה שאם הם קיבלו קודם לכן - - -
ארבל אסרחן
צריך להבהיר את העניין הזה - - -
קריאות
- - -
ארבל אסרחן
אז במקום הסיפה, החל ב "יחולו..." – זו כרגע ההסתייגות שלך.
היו"ר יואב קיש
קודם נצביע על הפיצול.
ארבל אסרחן
הפיצול הוא כך שסעיף 10 להצעת החוק המקורית שעסק בתיקונים לחוק מימון מפלגות יפוצל כך שחלק אחד יכלול את פסקאות (1) ו-(2) שזה הפסקאות שיישארו על שולחן הוועדה, וחלק אחר יכלול את פסקה (3) שזה מה שכרגע הופך להצעת חוק.
היו"ר יואב קיש
מי בעד הפיצול? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים –אין
פיצול סעיף 10 אושר.
היו"ר יואב קיש
פיצול סעיף 10 התקבל פה אחד.

עכשיו אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חברת הכנסת כהן פארן. מי בעד ההסתייגות?
ארבל אסרחן
שבסעיף קטן (ו), במקום הסיפה שחל במילים "יחולו הוראות..." יבוא – שאם הם קיבלו תרומה בסכום העולה לפני הגשת רשימת המועמדים, לא יידרשו להחזיר את - - -
היו"ר יואב קיש
מי בעד ההסתייגות?

הצבעה

בעד – 1
נגד – 1
נמנעים – 1
ההסתייגות של חברת הכנסת יעל כהן-פארן לא התקבלה.
היו"ר יואב קיש
ההסתייגות לא עברה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו מצביעים עכשיו על החוק. מי בעד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים –אין
הצעת חוק מימון מפלגות בעניין רשימת מועמדים משותפת - כפי שפוצל מהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24). אושר לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יואב קיש
תודה, התקבל.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:08.

קוד המקור של הנתונים