ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/06/2018

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת25
ועדת הפנים והגנת הסביבה
18/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 656
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, ה' בתמוז התשע"ח (18 ביוני 2018), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14) (הארכת מועדים), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
אכרם חסון
חברי הכנסת
דוד ביטן
מוסי רז
מוזמנים
יועמ"ש המפקח על הבחירות, משרד הפנים - רון אלמוג

עו"ד, ממונה חקיקה, משרד המשפטים - עמי ברקוביץ'

ממונה בכירה-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אביטל שטרנברג

מנהלת ביקורת מימון מפלגות, מ.מבקר המדינה - חנה רותם

עוזר בכיר ליועמ"ש, מ.מבקר המדינה - יצחק בקר

ראש מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים, רשות האוכלוסין - יואל ליפובצקי

יועמ"ש, מרכז שלטון מקומי - מרים סלומון

עו"ד, המועצה להשכלה גבוהה - נדב שמיר

ראש מועצה ויו"ר מרכז המועצות - עמיר ריטוב

מוזמן/ת - אלכס זרנופולסקי

מוזמן/ת - קרן גלבוע
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
שרון רפאליהצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14) (הארכת מועדים), התשע"ח-2018
היו"ר יואב קיש
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14) (הארכת מועדים), התשע"ח-2018, פ/4976 של חבר הכנסת יעקב אשר, כ/786 – זה לאחר שהיא עברה קריאה ראשונה.

חבר הכנסת ביטן, טוב לראות אותך. אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. היו שני נושאים שאחד הולך למקום אחר - -
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי בעיה עם זה. תומר הפיל אותי בפח בלי כוונה.
היו"ר יואב קיש
זה מה שהוא טען - -

חבר הכנסת ביטן, תציע את ההצעה.
תומר רוזנר
שיעקב יציע את ההצעה.
היו"ר יואב קיש
עכשיו צריך להציג שוב?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יואב קיש
יעקב, אתה צריך להציג שוב את ההצעה שלך, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, במקור הצעת החוק מדברת לעגן בצורה נכונה תופעה שקיימת שחלקן הגדול של המפלגות – לא כולן – אינן מצליחות להגיש בזמן את הדוחות ואת החשבוניות. ואז צריך לבקש הארכה ואז צריך לחכות שתהיה ועדה, ואחרי שקמה ועדה צריך להכניס את זה לסדר היום, ואם זה נופל בימים של תקציב או חוק הסדרים אז בכלל – יושב-ראש הוועדה יגיד שאין לו זמן לזה. ובינתיים מעכבים ומתעכבים כולם. אמרנו, שנלך על-פי המציאות פחות או יותר, והגענו להסכמה גם עם – אגב, מבקר המדינה - -
דוד ביטן (הליכוד)
אין לו בעיה. רק זה דוחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מבקר המדינה גם כתב על ההימשכות של הדברים בזמנו בביקורת.
חנה רותם
בהתייחס גם לתקופת הביקורת, לא רק לזה. גם לתקופת הגשת הדוחות וגם לתקופה שמוקצבת לביקורת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון, לביקורת שלכם. אנחנו גם צריכים להתחשב גם בכם, לא רק בעצמנו.

אז מפה באה ההצעה שלי, והיא הצעה ממקום טוב. היו הערות – ואני רוצה להיות הוגן, במיוחד עם מוסי שדיבר על זה גם במליאה וגם בשיחות פרטיות וגם כאן בוועדה – שלא יהיה מצב שאותם אלה ממפלגות קטנות יותר או מרשימות צעירות יותר שיכולים להגיש את זה מהר יותר מאשר המפלגות הגדולות - -
דוד ביטן (הליכוד)
הגדולות מפסידות פה, אבל לא משנה. ביררתי את זה אצלנו – אין בעיה.
מוסי רז (מרצ)
אני אגיד לך מי מפסיד – מי שבמוניציפלי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, תעזור לי בגיוס, לא עכשיו. שנייה אחת.

בדיחוי, לא בגיוס.
היו"ר יואב קיש
תנו לו לסיים, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אגב, מוסי שם עוזר לנו.
מוסי רז (מרצ)
אני בגיוס עוזר לך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הנה, אתה רואה.

חברים, נאמר עכשיו דבר אחד – שלא יהיה מצב שבו כאלה שכן יכולים להגיש ייפגעו.
דוד ביטן (הליכוד)
אני העליתי את הטענה הזאת, ואני מוותר על זה. אין בעיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה מדבר בשם - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בישיבה הקודמת אמרתי - -
היו"ר יואב קיש
אני יודע. בוא ניתן לו לסיים את דבריו, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני בינתיים מוותר בשמי.
היו"ר יואב קיש
בשמי לא ויתרתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בישיבה הקודמת היו שתי אופציות: אופציה אחת להבדיל בין רשימות עצמאיות לבין הרשימות הגדולות כך שהרשימות העצמאיות ייתנו את האפשרות להגיש מהר יותר – מי שתהיה מוכנה, נכון, גברתי?
היו"ר יואב קיש
בלי פתרונות. תכף נדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עוד הצעה שהצעתי , ואני מבקש לדון בה היא לא רק - -
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מאה אחוז, מה?
היו"ר יואב קיש
לא רק - - - לכולם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני בא ואומר לו לעשות שני מועדים.
היו"ר יואב קיש
או – זה מה שרציתי לשמוע. כמה זמן עד שהגענו לזה, תגיד לזה.
דוד ביטן (הליכוד)
נגיד 90%.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ואז בשני מועדים זה אומר שאנחנו יודעים פחות או יותר שזה התחלק 50%-50% או 40%-60%. חלק יגישו בזמן; אלה שיגישו בזמן יקבלו את התגובה בזמן, וגם לכם תהיה ביקורת בזמן. הדד-ליין המסוים יהיה כזה שתקבעו שיהיה כמו החוק הקיים, ויהיה דד-ליין נוסף.
היו"ר יואב קיש
הצעה מצוינת. אנחנו בודקים את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה ולעוזר שלו על הדיון.
היו"ר יואב קיש
תודה.

אני רוצה לשאול את מבקר המדינה.
חנה רותם
בוא נעשה רגע סדר במושגים: קודם כול כל סיעות האם שמתפקדות באמצעות סיעות בת וגם הסיעות העצמאיות צריכות להגיש כולן שלושה חודשים אחרי הבחירות.
היו"ר יואב קיש
כמה זמן עבודה יש לכם לפי חוק לעניין הזה?
חנה רותם
לפי החוק כרגע, שולחן העבודה הוא חמישה חודשים.
היו"ר יואב קיש
סך-הכול שמונה חודשים.
חנה רותם
נכון. אני אגיד גם פה שוב – חמישה חודשים לא מספיקים לבצע ביקורת יסודית.
היו"ר יואב קיש
בעצם יש פה בקשה לדחות בחודשיים? כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חודשיים – את שני התאריכים.
היו"ר יואב קיש
שנעמוד על חמש ועשר.

השאלה שלי היא כזאת. אני לא יודע אם מוסי, אתה אמרת את זה, שבסופו של דבר זה מונע מאותן סיעות עצמאיות או לא לקבל את הכסף. השאלה היא כזאת – למה לא לעשות שני מועדים? זאת אומרת מועד אחד להשאיר כמו שהוא – שלושה חודשים ועוד חמישה חודשים ואז סיעות יותר קטנות, פעילות יותר נמוכה, דברים שאפשר להריץ מהר יסיימו מוקדם, יעבירו לכם, ואתם תוכלו לסיים עם זה מהר ולהשאיר את זה שמונה חודשים שלא ייפגעו. זאת אומרת נעשה את זה אופציונלי – תוך שלושה חודשים לוחות הזמנים שלו יישארו בתוקף ואז הוא לא נפגע, ולעשות מה שהמציאות היום – מי שמבקש הארכה מקבל ולהגיד, הזמן הפורמלי הוא חמישה חודשים - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מועד ב'.
היו"ר יואב קיש
לא. זה הסטנדרט דווקא. אנחנו עושים זמן סטנדרט של חמישה חודשים ולמקדימים שלושה חודשים.

מוסי רז (מרצ)

מסלול א', מסלול ב'.
היו"ר יואב קיש
כן.
חנה רותם
אז יש כאן עוד ניואנס. סיעות האם באופן מסורתי מבקשות אורכות הרבה יותר גדולות, וגם במערכת הבחירות הקודמת הדוח שלהם הוגש 4.5 חודשים לאחר המועד לעומת חודש וחצי איחור שהיה לנו בסיעות המקומיות. סיעות האם תמיד מגיעות עם סיבות רבות מדוע הן לא יכולות להגיש את הדוח בזמן. זה בדרך כלל צירוף של בחירות לכנסת או חגים. יש הרבה מאוד סיבות. העניין הוא שבבחירות לשלטון המקומי הסיעות לא רצות לבד דווקא. יש יחסי גומלין ביניהן לבין סיעות אחרות, וסיעות האם רצות בסיעות משותפות לפעמים עם סיעות אם אחרות ולפעמים עם סיעות עצמאיות - -
היו"ר יואב קיש
כל זה נכון.
חנה רותם
- - כל הדברים האלה לא מאפשרים את ההפרדה שאתה מדבר עליה.
היו"ר יואב קיש
למה?
חנה רותם
כי אם ניקח סיעה שהיא סיעה משותפת, וחלק אחד שלה מגיש בתאריך X וחלק אחר מגיש בתאריך Y אנחנו לא יכולים לראות את התמונה הכוללת.
היו"ר יואב קיש
אז אם לא כל הסיעה הגישה אז לפי המאוחר. בסדר.
מוסי רז (מרצ)
כל הסיעה, מה זאת אומרת. אנחנו רוצים כל הסיעה להגיש - -
היו"ר יואב קיש
אני רוצה לעזור לעצמאים, לקטנים בגלל העיכוב של רוב העבודה שיש לסיעות הגדולות.
דוד ביטן (הליכוד)
יש בעיה עם היתרה.
חנה רותם
אני מבינה שיש בעיה עם היתרה. אני רוצה להגיד לכם שעם כל הכבוד לרצון לאפשר לסיעות הקטנות לקבל את הכספים מוקדם - -
היו"ר יואב קיש
אז את רוצה להשאיר את זה על 5 + 5?
חנה רותם
אני אומרת שעצם העובדה שרק 36% מגישים בזמן זה סכום מאוד נמוך.
מוסי רז (מרצ)
אבל החקיקה שונתה. כמעט 30% מהמימון הוא בסוף.
היו"ר יואב קיש
אולי זאת לא גזירה שהציבור יכול לעמוד בה.
חנה רותם
לא, החקיקה לא שונתה בתחום הזה.
מוסי רז (מרצ)
15% על נשים זה שונה.
קריאה
גם לא כולם מקבלים את זה.
מוסי רז (מרצ)
אצלנו כל הסיעות מקבלות את זה. אז זה 30% מהמימון שלי. זה לא היה בעבר.
דוד ביטן (הליכוד)
הם צריכים - - - שאם יש שני גברים - -
מוסי רז (מרצ)
15% ועוד 15% זה 30% עם 115%- - -
היו"ר יואב קיש
לנו הכי קל לכפות עליהם. אני לא הולך לכפות עליהם. כרגע ההצעה שהוועדה מאשרת זה 5 חודשים ועוד 5 חודשים. אם תגידו שאתם מסוגלים לעמוד בכך שמי שייתן תוך שלושה חודשים להקדים לו בחודשיים ולהגדיר את זה כמסלול אפשרי ועם המגבלות אני אלך עם זה. אם תגידו שלא, אז לא.
חנה רותם
גם בעבר כשיכולנו הגשנו במועד את מי שסיימנו את הביקורת שלו במועד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז אפשר.
חנה רותם
מי שיכולנו. אני לא יכולה להתחייב היום שמי שהגיש ראשון יגיע ראשון - -
היו"ר יואב קיש
לא ראשון. אמרתי – מי שהגיש במועד.
חנה רותם
מי שהגיש במועד יגיע ראשון או יגיע למועד השני כי זה תלוי בהתנהלות שלהם גם בתוך התקופה. הם צריכים להשיב לממצאי הביקורת. הם מקבלים זכות טיעון. הלוא יש פה אלמנט של שלילת מימון. כל התהליך הזה הוא תהליך מורכב, מסובך ולא פשוט. יש פה עניין של אחריות שמוטלת גם על אותם גופים.
היו"ר יואב קיש
טוב, אני רציתי להוביל מהלך- -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז אולי הודעה לפרוטוקול. זה כמעט נעשה, אבל אולי משהו יותר מסודר; שתבוא ותאמר שמבחינתם מפלגה שתסיים את כל ההליכים כפי שנדרש מהם – יטפלו בהם תוך כדי תנועה בלי שהיא מתחייבת כרגע.
חנה רותם
אבל זה נעשה בפועל.
היו"ר יואב קיש
אני מסכם לפני שנגיע לסעיף ב' של ביטן. אני לא הולך לחייב את מבקר המדינה להכניס את מועד א' הזה. הצעתי את זה.
מוסי רז (מרצ)
זה לא את מבקר המדינה, זה את המחוקק.
היו"ר יואב קיש
אני לא מחייב, אני המחוקק. אני לא הולך כמחוקק לחייב את מבקר המדינה למהלך שהוא גם ככה טוען שהוא לחוץ.
מוסי רז (מרצ)
אבל אתה מחייב אותי כמחוקק לקחת הלוואה למרות שכבר קבעת בחוק שאסור לי לקחת הלוואה. אז מאיפה אני אמור להביא את הכסף הזה? אתה עכשיו מטיל על מפלגות ועל רשימות לקחת הלוואה כשנקבע בחוק שאסור לנו. מאיפה אנחנו אמורים להביא את זה?
היו"ר יואב קיש
לא. למה?
מוסי רז (מרצ)
אני אסביר לך למה. יש פה דבר שחייבים להבהיר אותו. 28%-29% מהמימון שלנו מגיע, על-פי החוק, שמונה חודשים לאחר הבחירות. עכשיו אתם מציעים לדחות את זה בעוד חודשיים.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אתה מקבל מימון מהכנסת.
מוסי רז (מרצ)
אני לא מקבל. ואם יהיו בחירות בתקופה הזאת? מה שסביר מאוד להניח שיקרה. אתה יכול להבטיח לי שעד 30 באוגוסט 2019 אין בחירות לכנסת?
חנה רותם
אז החלופה היא שהביקורת תהיה שטחית ולא משמעותית?
מוסי רז (מרצ)
אני לא ביקשתי. אין לי טענה אלייך. הטענה שלי היא לעצם החוק הזה. אני אומר לכם, תחזרו בכם מהחוק הזה - -
דוד ביטן (הליכוד)
אי אפשר לחזור מהחוק הזה. צריך לתקן אותו.
מוסי רז (מרצ)
עד עכשיו כל פעם שסיעות ביקשו ארכה הן קיבלו ארכה. למה אתם צריכים את זה? למה אתם חייבים לפגוע באחרים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה זה אורכה? היו צריכים להגיע לוועדה והוועדה - -
מוסי רז (מרצ)
ואישרו לך תמיד.
היו"ר יואב קיש
מוסי, מה המשמעות של הדחייה של חודשיים? הרי ממילא אתה צריך הלוואה. גם ככה אתה אומר שאתה צריך למצוא דרך לגשר, אז במקום 8 חודשים אתה מגשר על 10 חודשים. זאת המשמעות. זה לא שזה מאפס לעשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
במיוחד כשהם אמרו כאן שמי שמגיש בזמן הם יילכו אתו קדימה.
מוסי רז (מרצ)
ייתנו לו את הכסף בזמן?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן. היא אמרה שכן.
מוסי רז (מרצ)
יכול להיות מצב כזה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי תסבירי את עצמך שוב בלי להתחייב?
חנה רותם
אני אומרת שוב – בעבר היו שני אלמנטים - -
מוסי רז (מרצ)
לא היה אז 15% נשים.
חנה רותם
נכון.
מוסי רז (מרצ)
אז זה משנה לי הכול. זה מעלה ב-15% ל-30% את הסכום שמקבלים בסוף.
חנה רותם
זה בהנחה שיש לכם נשים מכהנות.
מוסי רז (מרצ)
לנו יש.

זה שונה לחלוטין - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא קשור עם יש נשים או 15%. אם היא אומר שבאה סיעה חרוצה כמו שלך ומגישה והיא עברה את כל התהליך כי היא לא רוצה להתחייב אז היא אומרת, סביר להניח - -
מוסי רז (מרצ)
בוא נכניס את זה לחוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היא לא רוצה להכניס את זה לחוק.
חנה רותם
יש מקדמות, זה נכון. הטענה שלהם, כמו שאני מבינה, שהמקדמות שלהם נמוכות יותר.
מוסי רז (מרצ)
זה בדיוק העניין שכל הסיעות המיוצגות בבית – אני שם את זה על השולחן – המקדמות אצלם יותר גדולות, וככל שתדחה את זה הן יעשו על זה יותר קופה. זאת האמת.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל יש להם יותר הוצאות. את מדבר כאילו אין מקדמות.
היו"ר יואב קיש
למה, מוסי? אני לא מבין את זה.
מוסי רז (מרצ)
אני אסביר לך בדיוק. הליכוד זאת סיעה גדולה. את המקדמות ניתן לקבל לפי הייצוג בכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
נכון.
חנה רותם
לא. יש שתי חלופות.
מוסי רז (מרצ)
אמרתי "ניתן". יש עוד אפשרות – לקבל לפי הייצוג במפלגה.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל יש יותר הוצאות.
מוסי רז (מרצ)
הייצוג שלכם בכנסת הוא 25% - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל עדיין יש לנו הוצאות. אתה יודע ת זה.
מוסי רז (מרצ)
אני יודע. הייצוג שלכם במקומי לא מגיע ל-,25% ואז קורה מצב שהמקדמות שלכם יותר גדולות מכל מימון המפלגות. כך קרה ב-2013. אני מאחל לכם הצלחה - -
דוד ביטן (הליכוד)
יש לו טעות.
מוסי רז (מרצ)
שאל את הגזבר שלך. - - - מפלגת העבודה, יש עתיד – כולם חוץ מאתנו.
דוד ביטן (הליכוד)
מכיוון שהרבה מאוד ראשי ערים הם שלנו - -
מוסי רז (מרצ)
נו, אז מה?
דוד ביטן (הליכוד)
אז אני מסביר לך. הרשימות שלהם רצות כרשימות - - - ולכן יש לי הרבה הוצאות, ולא נכון שאין לי 25%.
מוסי רז (מרצ)
שאל את הגזבר שלך כמה הוא הוציא וכמה הייתה המקדמה.
דוד ביטן (הליכוד)
שאלתי, אין בעיה. בהתחלה, במסלול הראשון רואים מקדמה לפי 30 מנדטים - - -
היו"ר יואב קיש
אני שואל את מבקר המדינה. הרי היום אתם במציאות של 3 חודשים פלוס 5. אני רוצה להשאיר את המציאות הזאת ולהגיד שמתעכב ל-5 חודשים – למה אני לא יכול לעשות את זה?
חנה רותם
כי אני לא אוכל להתחייב - -
דוד ביטן (הליכוד)
אולי תעשי ממוצע, תורידי חודש. ואז זה באמצע – לא זה ולא זה.
חנה רותם
לא אנחנו ביקשנו את החודשיים האלה עבור הסיעות המאחרות - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז תעשי חודש.
חנה רותם
לטעמי, אם תשאלו אותי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הוא יכול להאריך בחודשיים ואת מאריכה בחודש.
חנה רותם
אני אומרת לך באופן אישי – תקבע את מועד ההגשה ל-5 חודשים – אני אשאר באותו מצב של חוזים. הסיעות לא מגישות בזמן.
היו"ר יואב קיש
יעקב, מה אתה רוצה לעשות?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה שהיא אמרה לפרוטוקול או שאולי אפשר באיזושהי צורה לעגל את זה קצת כך שבסופו של יום אם יהיו סיעות צעירות - -
היו"ר יואב קיש
אז אני הולך על ההצעה של ביטן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צעירות וזריזות.
היו"ר יואב קיש
אני אגיד ככה – מי שהגיש אחרי 3 חודשים יהיה לכם 6 חודשים. עדיין זה יהיה תשעה. קיבלתם עוד חודש בשביל הפינות האלה, ולו נדחה מ-8 ל-9.
דוד ביטן (הליכוד)
חודש אחד זה לא נורא.
היו"ר יואב קיש
חודש אחד ואז אפשר לחיות עם זה.
חנה רותם
ובלבד שיישאר אותו מנגנון לגבי סיעות ספציפיות שבהתאם לנסיבות ניתן לדחות.
היו"ר יואב קיש
ברור.
מוסי רז (מרצ)
באתם לפה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ודאי. אנחנו לא גורעים מהסמכות.
היו"ר יואב קיש
אז הזמן הוא כזה. אני אגיד את הצעת החוק. ההצעה היא כזאת: המועד נדחה לחמישה חודשים עם בדיקה של חמישה חודשים של מבקר המדינה. סיעה שתקדים ותגיש את כל הנדרש ממנה בתוך שלושה חודשים - -
תומר רוזנר
למעט אם היא בסיעה משותפת.
היו"ר יואב קיש
אם היא משותפת וגם היא הגישה כל הזמן.
תומר רוזנר
למעט אם היא סיעה משותפת והחלק האחר לא הגיש.
היו"ר יואב קיש
ברור. הכוונה היא שכל חלקי הסיעה הגישו תוך 3 חודשים ויהיו להם שישה חודשים לבדוק. אז אנחנו הורדנו חודש.

חבר הכנסת ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
בישיבה הקודמת ביקשתי אפשרות – ואתם אמרתם שאפשר להעביר את זה לשנייה ושלישית –לממן יותר מרשימה אחת באמצעות סיעות בת. היום החוק אומר שרק אם סיעה מסוימת הצהירה במועצה יכול להיות מצב שלליכוד אין חבר מועצה, ולעומת זאת יש לו רשימה - - -
היו"ר יואב קיש
זאת ההגדרה? אם יש סיעה שהצהירה במועצה?
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה. גם בחוק הקיים. אבל אם אין לי את זה אני לא יכול לממן את הסיעה מבחוץ.
היו"ר יואב קיש
אם היא חדשה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה בעצם מח"ל בדרך כלל. איפה שאין לי בעיה, אין לי בעיה. אז תומר אמר שהוא מצא פתרון במובן הזה שאני אוכל לממן רשימה שהיא לא - - -
היו"ר יואב קיש
אבל רק מועמד אחד לראשות עיר. אתה לא יכול לממן שניים.
דוד ביטן (הליכוד)
אין הפרדה בחוק בין ראשות עיר לבין זה. ברור שאני לממן שתיים. כדי לממן שתיים צריך להיות דביל. אבל מועצה אני יכול.
היו"ר יואב קיש
כן, בבקשה.
תומר רוזנר
דיברנו על זה לפני הדיון והצעתי לו הצעה מה אני מוכן או לא מוכן.

לפי המצב המשפטי היום, סיעת אם יכולה לפרוס חסותה על מספר סיעות במועצה. אנחנו נתייחס לרשות מקומית אחת. היא יכול לפרוס חסותה על מספר סיעות במועצה כשיסמכו על המימון שלה למרות ששתיהן מתחרות זו בזו בבחירות. אבל מדובר על סיעות שמיוצגות בתוך המועצה היוצאת. לעומת זאת לגבי רשימת מועמדים חדשה שנקבע בחוק היום שאפשר להגיש רשימה אחת, ואם מגישים רשימה אחת אי אפשר לתמוך בסיעות קיימות. חבר הכנסת ביטן מבקש לשנות את המצב הזה ולאפשר לתמוך במספר סיעות כמו המצב היום, ובנוסף גם ברשימה חדשה אחת.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. נראה לי הגיוני. מישהו רוצה להתייחס מהמשרדים, ממבקר המדינה? התנגדויות? השלטון המקומי? כולם בעד?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה מתחנן?
היו"ר יואב קיש
מתחנן שלא יגידו שלא שאלתי. השלטון המקומי, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
שלטון מקומי נגד?
קריאה
הוא נבחר ציבור.
היו"ר יואב קיש
תציג, בבקשה, את עצמך לפרוטוקול.
עמיר ריטוב
חבר הכנסת ביטן באמת שאל מי אני?
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא אמרתי מי אתה. אני אמרתי מי אתה? אמרתי שאתה נגד?
קריאה
הוא שאל למה השלטון המקומי מדבר.
עמיר ריטוב
גם להגיד דברים טובים זה טוב.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי עוד בקשה, אבל אני אגיד אותה למבקר. נראה מה הוא יגיד.
היו"ר יואב קיש
תציג את עצמך לפרוטוקול, עמיר.
עמיר ריטוב
אני ראש המועצה האזורית לב השרון ויושב-ראש מרכז המועצות האזוריות בישראל.
היו"ר יואב קיש
רגע, אתה לא מייצג את המועצות האזוריות ביהודה ושומרון?
עמיר ריטוב
זה ישראל, מה זאת אומרת.
מוסי רז (מרצ)
יואב, אתה מודה שדווקא - - -
היו"ר יואב קיש
לא הבנתי למה הוא אמר "בישראל". הוא מייצג.
עמיר ריטוב
זה ישראל. זה לא ישראל?
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא מייצג - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה השם הרשמי של העמותה.
מוסי רז (מרצ)
אנחנו יכולים לקלוט אותך במרצ.
היו"ר יואב קיש
אתה יודע מה – תנסה.
עמיר ריטוב
בכל מקרה זה הרבה יותר פשוט וגם ראיתי שזה לוקח הרבה מאוד זמן. אצלנו זה לא קורה כי זה כמה מתמודדים לראש הזמן – שניים-שלושה – יותר פשוט. לעומת זאת בשלטון המקומי זה יותר מורכב. ואני רוצה להודות למי שיזם את הצעת החוק הזאת, ו- - - בביקורת המדינה שאומרת שיש עם זה תקלות ובעיות וצריך להסדיר את זה. לפעמים זה לוקח זמן עד שמגישים את הקבלות ועד שבודקים אותם ועושים.
מוסי רז (מרצ)
אתה מרשה לי לשאול אותו שאלה?
היו"ר יואב קיש
רגע, בעניין. אני לא רוצה להתפזר. אני רוצה לסיים.
עמיר ריטוב
מברכים את ועדת הפנים על הדיון וגם את האוצר שנמצא פה. תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי עוד הערה למבקר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בנושא אחר שהוא גם בחוק הרשויות המקומיות והוא גם אפליה שקיימת בין רשימות עצמאיות לבין רשימות אם וגם דבר שנכון לתקן אותו. אני דווקא הולך על משהו שכבוד היושב-ראש עצמו תיקן בזמנו בתיקון הידוע שלו V15. יש מצב היום שבחוק הקיים סיעות אם אינן יכולות לקחת תרומות במזומן או במטבעות, ולדעתי, צריך להחיל את זה גם על סיעות עצמאיות ברשויות המקומיות. זאת הזדמנות שהחוק הזה פתוח.
דוד ביטן (הליכוד)
עצרנו את זה וזהו.
תומר רוזנר
מה זה קשור?
יעקב אשר (יהדות התורה)
תומר, אותי לימדו שבזמן שפושקין מת - -
דוד ביטן (הליכוד)
בכלל אסור לקחת במזומן, גם - - -
היו"ר יואב קיש
מה עמדת מבקר המדינה?
חנה רותם
מבקר המדינה תומך בהצעה הזאת בכל לב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני צריך לבדוק את עצמי עכשיו.
חנה רותם
אני מתנצלת אם זה - - -

תרומות במזומן זה משהו שקשה מאוד לעקוב אחריו. גם בחוק הפריימריז אסור לקבל תרומות במזומן מעל סכום מסוים. זה פתח לתרומות שאולי ניתנות ממקור אחד ומפוזרות לכאורה על-ידי אחרים. בעיה קשה.
היו"ר יואב קיש
הבנתי. הבעיה היחידה שלי היא שמכיוון שהנושא הזה רק עכשיו הוזכר לנו, ואין פה סיעות עצמאיות - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אם זה בהסכמה אין בעיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אני רוצה לשמוע את תומר.
היו"ר יואב קיש
ההערה של תומר הייתה שאפשר להכניס את זה, אבל צריך לזמן - -
תומר רוזנר
לא אמרתי - - - בעיה עם זה.
היו"ר יואב קיש
עמדתי שאפשר אבל מן הראוי שיהיו פה סיעות עצמאיות שיגידו את דברן בעניין. אתה מבין? זאת הבעיה שלי. אז אני מוכן אחד מהשניים: אם אתה רוצה לדחות את ההצבעה לעוד דיון לא אכפת לי, ונבקש מסיעות עצמאיות שיבואו ויתייחסו.
דוד ביטן (הליכוד)
עוד דיון? צריך להעביר את החוק הזה עכשיו. עזוב את זה.
היו"ר יואב קיש
אבל - - - הוא רוצה לדחות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה הבעיה? עוד שלושה ימים. מה קרה?
דוד ביטן (הליכוד)
כי אין זמן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה אין זמן? זה עובר שנייה ושלישית. מה הבעיה? בשבוע הבא זה יעבור. אני מגיש את החוק, עם כל הכבוד, ואני אוהב אותך. אתה יודע.
דוד ביטן (הליכוד)
נו, אז מה, מה זה שייך? בגלל שטות כזאת אתה רוצה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא שטות.
היו"ר יואב קיש
מתי מועד הגשת הרשימות?
רון אלמוג
בחול המועד סוכות.
דוד ביטן (הליכוד)
איזה רשימות?
היו"ר יואב קיש
אלה האנשים שכבר מקבלים כסף? מה העניין, ביטן?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, איזה רשימות עצמאיות אתה מזמין?
היו"ר יואב קיש
השינוי היום בחוק של מפלגה קיימת לא יכול לקבל - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
שבוע הבא במליאה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני יודע מה יהיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה יהיה בשבוע הבא? הממשלה לא מתפרקת.
היו"ר יואב קיש
אין לנו זמן השבוע. זה יידחה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז זה יידחה לשבוע הבא. אין זמן. לא, תגמור את זה.
תומר רוזנר
עזוב, זה לא לעניין.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
היום יש הבדל בין מפלגה עצמאית ומפלגה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני, מפלגה עצמאית שקמה זאת פרצה שקוראת לגנב.
היו"ר יואב קיש
שמעת את מבקר המדינה. הם מאוד בעד. אני לא אמרתי שלא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני חושב שמי שמתחיל את חייו הפוליטיים או ברשימה כזאת או אחרת לא צריך להתחיל אותה עקום, אלא בצורה מסודרת.
היו"ר יואב קיש
זה יפה שאתה נותן להם עצות פשוט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מדבר ברצינות, ואני אומר שזאת הזדמנות שהחוק פתוח.
היו"ר יואב קיש
מי כמוני יודע, מה שנקרא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יכול להיות שאפשר לעשות הסתייגות.
היו"ר יואב קיש
לא, אני לא רוצה על זה הסתייגות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפשר לשאול.
היו"ר יואב קיש
אם אתה רוצה, אפשר רביזיה ואז נחליט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ואז אפשר לבדוק אם ברשימות עצמאיות יש גוף כזה?
גלעד קרן
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
למה לעכב את זה בשביל דבר כזה? אני חשבתי שאשר יגיד עוד משהו, אבל הוא לא אמר את זה. היום יש הבדל בין תרומה לסיעה עצמאית לבין תרומה למפלגה.
תומר רוזנר
נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
סיעה עצמאית זה 5,000 שקל, מפלגה – 2,200.
תומר רוזנר
נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
אין שום סיבה שיהיה הבדל - -
תומר רוזנר
יש סיבה.
דוד ביטן (הליכוד)
איזו סיבה?
חנה רותם
כי סיעה עצמאית יכולה לקבל 5,000 שקל - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז בשביל זה הוא אומר כן לעכב.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אני לא רוצה לעכב. חשבתי שתגיד את זה אז זה נראה לי יותר - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני חשבתי להגיד את זה, הבנתי שאתה הולך להגיד את זה, ואמרתי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
למה אתם נגד זה?
חנה רותם
כי סיעה עצמאית יכולה לקבל 5,000 בין בחירות לבחירות. זה בממוצע - - -
היו"ר יואב קיש
טוב, תודה רבה. תומר, בבקשה.
תומר רוזנר
אני רק אתייחס. קודם כול, כמובן, מדובר בנושא חדש שלא בא זכרו בהצעת החוק המקורית, לא בהכנה לקריאה הראשונה ולא בקריאה הראשונה. הניסיון להשוות רשימות עצמאיות לסיעות באופן כללי הוא ניסיון קשה. יש הבדל רבים בנושא מימון הבחירות בין רשימות עצמאיות לבין סיעות בת של סיעות אם. הנושא של אופן התרומות הוא בהחלט נושא ראוי לדיון, אבל צריך לראות את התמונה הכוללת של כל ההבדלים בין הסיעות. כמו שנאמר, למשל, גם גובה התרומה שונה, אופן המקדמות הוא שונה. יש הבדלים בין סיעות. לכן צריך לראות את התמונה הכוללת.
היו"ר יואב קיש
יש לי הרגשה, יעקב, שבתקופה כזאת קצרה לפני הבחירות לא מתאים לעשות את זה. אני אומר לך בכנות. במיוחד כשהם לא נמצאים פה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מציע לקבל את ההצעה של מוסי ולעשות את ההחלטה הזאת מהבחירות הבאות ולא עכשיו.
מוסי רז (מרצ)
תכניס את זה לחוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל הוא אומר שזה נושא חדש.
היו"ר יואב קיש
בכל מקרה זה בטוח. אבל עדיין צריך דיון ולהביא את האנשים.
דוד ביטן (הליכוד)
בבחירות הבאות תגיש. אני גם רוצה להשוות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין שום דרך שתהיה ישיבה השבוע?
היו"ר יואב קיש
השבוע לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם אני אעשה רביזיה, ואתם תבדקו את עצמכם אחר כך אולי תצליחו לעשות דיון, ואם לא, אני אוריד את הרביזיה.
היו"ר יואב קיש
אפשר תמיד. אין בעיה. השבוע שאלתי אותה – אין לנו זמנים. אני מתחיל מחר ב-8:30 בבוקר עד 16:00 רצוף; ביום רביעי השעתיים גם תפוסות.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא כל היום מתעסק ברישוי עסקים.
היו"ר יואב קיש
נכון. אני כל היום מתעסק ברישוי עסקים, הוא צודק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תאציל סמכויות לחברי הוועדה.
היו"ר יואב קיש
גם את זה אני עושה.
דוד ביטן (הליכוד)
רציתי להעלות עוד משהו אבל אני מוותר.
היו"ר יואב קיש
תקשיבו, חברים.
תומר רוזנר
חלק מ- - - אלה החלטות שהתקבלו עכשיו בישיבה אז אנחנו נקריא- -
היו"ר יואב קיש
חלק זה החלטות שהחלטנו אותן עכשיו. בבקשה, תקריא.
גלעד קרן
אנחנו נעשה תיקון בסעיף 1.

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14), התשע"ח–2018
תיקון סעיף 1
1.
בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "רשימת בת", המילים "שבה אין לסיעת האם סיעת בת" – יימחקו.
היו"ר יואב קיש
זה התיקון של חבר הכנסת ביטן?
גלעד קרן
כן.
היו"ר יואב קיש
למה אני לא רואה אפילו את הנוסח?
תומר רוזנר
עכשיו תיקנתם.
היו"ר יואב קיש
זה לא היה קיים בקודם?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר יואב קיש
אה, חשבתי שהפצנו - -
תומר רוזנר
לא.
גלעד קרן
תיקון סעיף 13. בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) בסעיף 13(א) לחוק העיקרי במקום "תשעה חודשים" יבוא "אחד עשר חודשים".

תיקון סעיף 22
3.
בסעיף 22(א) לחוק העיקרי, במקום "שלושה חודשים" יבוא "חמישה חודשים".
היו"ר יואב קיש
זה היה חמישה ועשרה, איך פתאום אחד עשר?
גלעד קרן
זה הערבות.

תיקון סעיף 23
4.
בסעיף 23 לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "שמונה חודשים" יבוא "עשרה חודשים";
וכאן ננסה להוסיף
ואחרי "הבחירות" יבוא "ולעניין דוחות שהוגשו אליו בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות לא יאוחר מתום תשעה חודשים מיום הבחירות".

וגם נוסיף פה תיקון, כמו שתומר אמר, שאם זאת סיעה משותפת - -
היו"ר יואב קיש
אז כל הסיעות היו צריכות להגיש. כן.
גלעד קרן
אנחנו מציעים תיקון טכני נוסף בסעיף 26 בעקבות השינוי של רשימת בת - -
מוסי רז (מרצ)
סליחה שאני קוטע אותך, ההגדרה שאתה דיברת – ברור שמותר להגיש אחרי שלושה חודשים.
היו"ר יואב קיש
כן, כן.
מוסי רז (מרצ)
הוא אמר: "לעניין דוחות שהוגשו - -
היו"ר יואב קיש
אם היו דוחות שהוגשו לשלושה חודשים.
גלעד קרן
- - -

תיקון טכני שמשלים את התיקון של רשימת בת בסעיף 26: "בסעיף 26(ג)(3) לחוק העיקרי אחרי "על סיעות הבת שלה" יבוא "לרשימות הבת שלה" והסיפא החל במילים "לכן תמסור", תימחק".
תומר רוזנר
שם היה כתוב שזה מסירת הודעות, וכתוב שלגבי רשימות בת צריך להודיע שאין סיעות בת. לכן בגלל השינוי הזה אנחנו מוחקים את ההודעה הזאת.
היו"ר יואב קיש
רצית משהו לפני שמצביעים, חבר הכנסת יעקב אשר?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן. קודם כול אני רוצה הסתייגות למליאה.
דוד ביטן (הליכוד)
למה הסתייגויות?
יעקב אשר (יהדות התורה)
ביקשתי.
היו"ר יואב קיש
תציג את ההסתייגות. הסתייגות דיבור?
יעקב אשר (יהדות התורה)
הסתייגות דיבור. אני רוצה לדבר. מדינה דמוקרטית.

שנית, אני מקבל את דעתו של היועץ המשפטי ויכול להיות שאפילו נגיש הצעת חוק פרטית בעניין הזה וידונו בזה כמו שצריך.
היו"ר יואב קיש
מאה אחוז.
דוד ביטן (הליכוד)
אז אם אתה כבר מגיש תגיש שיהיה שוויון בתרומה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אדבר אתך, אבל למה עכשיו?
היו"ר יואב קיש
אני מעלה להצבעה את הנוסח כפי שהקריא היועץ המשפטי להכנת סיום לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת החוק – רוב
נגד – נגד
נמנעים – אין
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14) (הארכת מועדים), התשע"ח-2018,
התקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק התקבלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מודה ליושב-ראש הוועדה על הניהול המקצועי של הדיון.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים