ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/06/2018

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת31
ועדת החינוך, התרבות והספורט
18/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 649
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ה' בתמוז התשע"ח (18 ביוני 2018), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מרדכי יוגב
יוסי יונה
נורית קורן
מוזמנים
סימה חדד - מנהלת אגף חינוך קדם יסודי, משרד החינוך

לימור כהן - יועצת המנכ"ל, משרד החינוך

דודי מזרחי - מנהל אגף תקציבים, משרד החינוך

מירי נבון - מ"מ מנהל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

מיכל שאול - עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

אילן שי - ממונה ייעוץ משפטי, משרד החינוך

רחל אברמזון - מנהלת אגף חינוך מיוחד, משרד החינוך

חוה פרידמן - מנהלת אגף פסיכולוגיה, משרד החינוך

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך באגף תקציבים, משרד האוצר

רוא קודסי - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אדוארד ווייס - סגן יועץ משפטי, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

דן אורן - ראש אשכול חברתי, משרד המשפטים

מיכל מנקס - סמנכ"ל חברה וחינוך, מרכז השלטון המקומי

רויטל לן כהן - הנהלת הקואליציה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

מורן ריס - יועצת חינוכית, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

פרח ברקוביץ - נציגת הורים, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

מנחם גולדין - מנהל יחידת המידע ומיצוי זכויות, קשר - הבית של המשפחות המיוחדות

אביבית ברקאי - אהרונוף - עו"ד, בזכות

אלונה אייזנברג - דוברת, בזכות

גד שמואל כהן - ראש צוות חנ"מ, פורום ועדי ההורים היישוביים

זאב גולדבלט - פורום ועדי ההורים היישוביים

הדס ארנון-שרעבי - עו"ד אגף קידום זכויות, אלו"ט

נועה ביתן - עורכת דין, אקי"ם

יעל וייס-ריינד - מנהלת העמותה, ארגון "אופק לילדינו"

גילה זיידל - יו"ר, ארגון "אופק לילדינו"

יואב קריים - מנהל אשכול לפיתוח ושינוי חברתי, בית איזי שפירא

מנשה לוי - יושב ראש התאגדות מנהלי בתי הספר, ארגון מנהלי בתי-ספר

עמוס תמם - חבר, איגוד מנהלי מחלקות חינוך

נתי ביאליסטוק כהן - מנהל כללי, המרכז לעיוור

תיקי וידס - משקיפה, המשמר החברתי

מירי ניר - משקיפה, המשמר החברתי

אמיתי שוחט - מנהל תחום שילוב בחינוך, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הדס אגמון - ממונה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מתן צדיק - נציג לשכת הקשר, הסתדרות המורים

אור אזרחי - שדלנית, הסתדרות המורים

נועם כפיר - נציגות הורים

אסתר קרמר - אחראית תחום חינוך דתי חרדי ומחוז ירושלים

זיו אור - נציגת הורים בוועדות השמה

בועז אחד העם - נציגות הורים

שרון כפיר - נציגות הורים

ארנה מלוא - עוצמה פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

הניה מרמורשטיין - מנהלת על"ה- לילד המיוחד

גבריאל שיין מרקוביץ - מ"מ מנכ"לית ביח"ד

אולגה וילנבקי - חברת וועד מנהל עמותת חברים בנגב

צביקה רייסמן - חבר וועד מנהל עמותת חברים בנגב

נלה דוידוב - אמא לשני ילדים חולים

ירון לוי - יו"ר המטה "קולם" למען נכים

יעל ניר - מתאמת פעילות, ארגוני הורים

גילה זיידל - מתאמת פעילות, ארגוני הורים

מתן צדיק - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו''ד) מייצג/ת את הסתדרות המורים

אור אזרחי - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו''ד) מייצג/ת את הסתדרות המורים

מאיר אסרף - שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו''ד) מייצג/ת את הסתדרות המורים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
אתי דנן
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי


הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט הרביעית במניינה היום. 18 ביוני2018 ה' בתמוז התשע"ח והנושא הוא הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018, המשך הכנה לקריאה שנייה ושלישית. סיימנו את הקראת החוק. נתנו כשבוע עבודה ללשכה המשפטית להתכנס לנוסח כלשהו. תוך כדי ריכזתי לעצמי מספר שאלות שהיו פתוחות, כ-30 במספר. קיבלתי גם חלק מכם. גם ליועצת המשפטית היו שאלות ונקודות שדורשות תיקוני נוסח נעשה עליהם דיון.

כתוצאה מהמסמך של היועצת המשפטית קבלנו ריכוז של סעיפים שיש הסכמה של משרד החינוך לדון בהם מחדש. הם הוצגו אתמול באתר הוועדה. החלטנו שנדון היום בסעיפים שמשרד החינוך שלח לנו והצגנו אותם באתר. לכן אני אבקש מאילן שי להציג את הסעיפים ולהסביר אותם. תסביר לנו סעיף סעיף על מה הוא מדבר ותפנה אותנו לסעיף בחוק. אני אאלץ לסיים את הישיבה ב-14:55 כדי שנספיק לישיבת סיעה.

לטובת חבר הכנסת יוסי יונה, כדי שייכנס לדיון, אני אסביר על מה הדיון. כתוצאה משיעורי הבית שהכינה היועצת המשפטית של הוועדה, שהגישה לנו ולאוצר מסמך. הצטברו אצלי שאלות. אתמול ישבתי עם צוות ממשרד החינוך על חלקם, היום נמשיך על החלק הנותר. ברגע שתהיינה לי תשובות על כל מה ששאלתי, חלקם אני אביא בפניכם ובחלקם נסתפק. זה יהיה הבסיס להתקדמות.
אילן שי
הסעיף הראשון הוא סעיף 2 לתיקון לחוק, בעמוד 2 למעלה, ההגדרה של מתי"א.
מירב ישראלי
הנוסח שמונח על השולחן הוא הנוסח מהדיון הקודם.
אילן שי
בסעיף 2(4) בעמוד הראשון בהגדרה של מתי"א מופיע: "מרכז תמיכה יישובי אזורי, מרכז מידע תמיכה וסיוע לאנשי צוות חינוכי ועובדי הוראה העוסקים בתלמידים". עלתה השאלה מיהם אנשי צוות חינוכי? בהתאם לתשובות שעלו בדיון שעשינו אצלנו, מעבר לעובדי הוראה ומטפלים במקצועות הבריאות מוגדרים אצלנו גם כעובדי הוראה, אלה הסייעות. האוכלוסייה שהמתי"א נותנת לה שירות הם עובדי הוראה, מטפלים במקצועות הבריאות והסייעות.
היו"ר יעקב מרגי
על הדרך קיבלנו הכרה בכך שהסייעות הן חלק מהצוות החינוכי.
אילן שי
אפשר לנסח את זה כ"עובדי הוראה, מטפלים וסייעות" במקום הביטוי "אנשי צוות חינוכי". בסעיף 2 של המסמך שלנו, שהוא סעיף 6(ג) בתיקון לחוק. באחד הניסוחים שהעברנו הכנסנו במסגרת הניסוח פסקה לגבי השוויון בין המסגרות השונות בכפוף למאפיינים המובנים. הפסקה הזו, במהלך הניסוחים והדיונים נשמטה. זה השינוי.
היו"ר יעקב מרגי
תסביר לנו בבקשה, לא הבנתי.
אילן שי
אם אפשר בבקשה לחזור לזה אחר כך.
היו"ר יעקב מרגי
נחזור לזה אחר כך.
אילן שי
סעיפים 10(ב) ו-10(ג) לחוק מה שכרגע לא מופיע בתיקון, זה בחוק המקורי. סעיפים אלה עוסקים באפשרות לקיים דיון חוזר בוועדת השמה.
מירב ישראלי
בשאלות שאני הפניתי למשרד החינוך רכזתי את כל הדברים שעלו בעקבות הוועדה. עברתי על כל המסמכים שהגיעו לוועדה עם הערות ועשיתי השוואה של הנוסח שהגענו אליו פחות או יותר לחוק הקיים. בגלל שלא כל הזמן עברנו מהחוק הקיים לזה, נוצרו כל מיני נקודות שבהן צריך ליצור התאמה מחודשת בין ההצעה לחוק הקיים, זאת אחת הנקודות.
אילן שי
סעיף 10 (ב) קובע שהורים יכולים לפנות בכל עת לוועדת השמה ובלבד שחלפה שנה מאז שהתקבלה החלטה קודמת. סעיף 10(ג) קובע שמנהל המוסד החינוכי וארגון ציבורי יכולים לפנות בכל עת לוועדת השמה. מה שאנחנו מציעים זה לעשות התאמה באופן שגם מנהל מוסד וגם ארגון ציבורי יוכלו לפנות רק לאחר שחלפה שנה ממועד שהתקלה ההחלטה הקודמת, בדומה להורים ואם יתקבל אישור של מנהל מחוז משרד החינוך, כל הגורמים יוכלו לפנות בכל עת.
היו"ר יעקב מרגי
זה שונה ממה שהבנו וסיכמנו.
מירב ישראלי
אני סברתי שבגלל שאנחנו מכניסים פה חידוש של בחירת הורים, יכול להיות מצב שהורה יבחר במסלול ואז יתברר תוך כדי זמן יחסית קצר שהניסוי הזה לא מתאים, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב לתת להורה לפחות פעם אחת לפנות שוב. זאת הייתה ההצעה שלי.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבין את הצורך להסדיר את זה.
אילן שי
פעם אחת זה בסדר. מעבר לפעם אחת באישור מנהל מחוז. אחרי שנה אין מגבלה. אבל בתקופה של שנה, פעם אחת אפשר בלי הגבלה אבל יותר מפעם אחת עם אישור. אם פנית פעם אחת ואז אתה רוצה לפנות שוב, אז צריך אישור של מנהל מחוז.
מירב ישראלי
זה לגבי כל שלושת הגורמים?
אילן שי
לכולם.
היו"ר יעקב מרגי
אני מכיר בצורך לעשות סדר ושלא תהיה הפקרות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
שאלת הבהרה, גם כאשר ילד מופנה למסגרות כאלה ואחרות של חינוך מיוחד, בעבר היה היגיון שאומר שגם ההפניה יכולה להיות זמנית משום שבכל אופן האתוס הוא משעה שהילד היה במסגרת חינוך מיוחד תקופה מסוימת, השלים פער, התגבר על קושי כזה או אחר, הרי שנשאף בסופו של יום להחזיר למסגרות הרגילות. השאלה היא לגבי נקיטת היוזמה ההתחלתית, האם היא צריכה להיות כזו שהמערכת נענית להורה או שהמגמה צריכה להיות שמערכת החינוך עצמה היא זו, אפשר שיהיה מנגנון שאומר פעם בשנה או בחצי שנה, זה קיים?
רחל אברמזון
זה קיים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
כי חייב להיות מנגנון קבוע, במיוחד למקרים בהם הלקויות הם לקויות שאפשר לחשוב עליהם כלקויות זמניות. השאלה אם אין מקום לעגן איזשהו מנגנון שפועל ועושה את האפיונים המחודשים הללו לילדים.
היו"ר יעקב מרגי
עומדת הזכות לצוות החינוכי ולהורים לבקש דיון בכל עת. קודם הזכות הזו הייתה רק לצוות החינוכי, עכשיו אנחנו רוצים גם להורים. אבל אי אפשר להשאיר את זה במצב של כמה שרוצים. אני חושב שזה נכון, ברגע שניתנה עוד הזדמנות בשנה.
רחל אברמזון
יש עוד דבר, בהתייחס לדבריו של חבר הכנסת יוסי יונה, לעניין הוועדה. גם בוועדה אפשר להחליט שנותנים את האפשרות להשתלבות באיזושהי מסגרת ומקיימים דיון בעוד חצי שנה בעניין, לראות האם זה מתאים או לא. זה קיים גם היום. זה בהחלטה של ועדה.
קריאה
אבל זה לא מעוגן. תעגנו את זה.
אילן שי
סעיף 4, זה סעיף 20ד(2) בחוק החדש.
מירב ישראלי
אנחנו מגיעים לכניסה לפרק השני. זה מתחיל בעמוד 8. במקור, בהצעת החוק הממשלתית ירדה ועדת השילוב ותוך כדי הדיונים הוחלט להחזיר את הצוות הרב מקצועי. מהרגע שהכניסו את הצוות הרב המקצועי נוצר צורך להתאים את כל הפרק ה"שילוב" ל"צוות הרב מקצועי". בנוסח הקודם שהונח היו הרבה מאוד שאלות פתוחות לגבי איך הצוות הרב מקצועי הזה יפעל, סמכויות וכו'. מכיוון שהפנינו מספר שאלות לגבי הפעולה של הצוות הרב מקצועי, עכשיו אנחנו נכנסים לדיון איך הצוות הזה פועל בבית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
תרשו לי לקדם בברכה קבוצה של בוגרי מערכת החינוך שעתידים לצאת מטעם הסוכנות היהודית לשנת שירות בתפוצות. ברוכים הבאים ובהצלחה בשליחותכם. אבל תחזרו, אל תשתקעו שם.
אילן שי
סעיף 20 ד(א)(2), זה סעיף 14 לתיקון ו-4 במסמך המרכז. השינוי שצריך להיעשות, זה שהסמכות להחליט על חלוקת סל השירותים היא כמפורט לתוספת השנייה לחוק ולא התוספת הראשונה.
דן אורן
יש לי הערה לעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו רק בשלב ההצגה, לא בדיון. אחרי זה תינתן זכות להעיר.
דן אורן
מכיוון שיש הרבה נושאים, כמו שהרבה פעמים אנחנו עושים בשלב זה של החקיקה, נראה לי, גם לפי הניסיון העשיר שלי, שהדיון יהיה יותר יעיל אם נדון בכל סעיף וסעיף.
היו"ר יעקב מרגי
אני שומע את עצתך. מאחר והיו מעל עשרה דיונים ואנחנו עושים זאת בשום שכל, אנחנו ניתן לאילן שי להציג את כל הנקודות ואחר כך כשנפתח את הדיון כל אחד יתייחס ויפנה לסעיף ולעמוד שהוא רוצה להתייחס. נעשה סבב שיכלול את כולם, כמה זמן שזה ייקח.
אילן שי
בסעיף 5, 20 ד(א) לתיקון החוק, סעיף 20ז לחוק הקיים שלא נמצא כאן, הסעיף קובע הוראה לגבי תכנית חינוכית יחידנית לתלמיד משולב. עלתה השאלה האם להסמיך את הצוות הרב מקצועי לקבוע את התכנית החינוכית העתידנית ואז להוסיף את זה בסעיף 20ד(א) החדש בעקבות התיקון. אנחנו חושבים שצריך שהצוות הרב מקצועי יקבע.
היו"ר יעקב מרגי
זה הייעוד שלו.
אילן שי
אז להוסיף כאן עוד סעיף של קביעת תכנית ולהתאים את סעיף 20ז בהתאם. עוברים לסעיף 6 למסמך שלנו, 20ד(ג) לחוק הקיים, אנחנו סבורים שצריך להוסיף לצוות הרב מקצועי בדומה למה שהיום קבוע בסעיף ד(ג) בחוק הקיים ביחס לוועדת שילוב, שיש הוראות פרוצדוראליות על מה קורה אם יש שוויון דעות, קול נוסף ליושב-ראש, קביעת הליכים ככל שהם לא נקבעו בתקנות. כל זה יקבע, הסעיף קיים, רק להוסיף אותו לסעיף 20ד החדש.

סעיף 7 אצלנו, 20ד(ב)(1), סוג ההכשרה והמומחיות של איש מקצוע מוסמך המומחה למוגבלות. במתי"א יש היום בעלי תפקיד של מומחה תחום. הכוונה כאן למומחה התחום במתי"א, שאלה אנשים עם הכשרה במקצועות הבריאות שיש להם התמחות במגבלות מסוימת. נוסיף סעיף הגדרה שיגדיר מהו מומחה תחום במתי"א וזה איש המקצוע.
מירב ישראלי
האם המוגבלות שהוא מומחה בה תהיה לפי הילד?
אילן שי
ברור.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא היה ברור. יש את כל אנשי המקצוע שיהיו מומחים?
רחל אברמזון
יש לנו מומחי תחום למוגבלויות השונות. אם צריך לדיון אז ידאגו במחוז להביא את מומחי התחום לדיון הזה.
היו"ר יעקב מרגי
במתי"אות יש אנשים מומחים לכל המוגבלויות?
רחל אברמזון
יש לנו 67 מתי"אות ומרכזים שפרושות גיאוגרפית. במחוז אחד יש לפעמים יותר ממתי"א אחד. יחד עם זה יש לנו בהדרכה הארצית מומחים לכל מוגבלות. אנחנו חושבים שאם צריך לזמן איש מקצוע מומחה תחום, יגיע איש המקצוע. הוא יכול להיות מומחה תחום מהמתי"א, יכול להיות מדריך ברמה ארצית. יגיע.
מירב ישראלי
שאלה נוספת שאני לא יודעת אם עניתם עליה, שהיום יש סמכות למנהל מוסד החינוך להזמין אנשי מקצוע נוספים שכאן זה נפל, חשבתי שאולי כדאי להחזיר את זה. ההוראה קיימת.
רחל אברמזון
למה זה נפל?
היו"ר יעקב מרגי
למה זה נפל? דברנו על זה.
מירב ישראלי
זה לא קיים בהוראה שלכם.
היו"ר יעקב מרגי
אז צריך להכניס את זה. זה המהות של הבדיקה. דברנו על זה וסיכמנו את זה.
רחל אברמזון
אין בעיה.
אילן שי
לגבי סעיף 20ד(ג) של התיקון לחוק, דברנו על סמכות מילוי גורמי מקצוע של המפקח. שאלה שנייה היא לגבי היקף שיקול הדעת שיש בקבלת ההחלטה.
מירב ישראלי
בעצם שאלתי מה משמעות של סעיף קטן (ג)? מה הוא אומר? לא לגמרי הבנתי מה הוא אומר מבחינת הכרעה לגבי זכויות של הילד. מזמנים את הפיקוח או את המנהל, אז קודם כל האם יש חופש לזמן או את הפיקוח או את מנהל המתי"א? או שצריך להחליט על אחד מהם ומתי? דבר שני, איזה סמכות יש להם? האם הם הופכים לקול אחד נוסף במסגרת הוועדה? או שיש להם סמכות הכרעה שמפקיעה את סמכות הוועדה? כל זה לא ברור מהנוסח הזה.
דודי מזרחי
אני מבין שהיה מדובר בסוג של פרקטיקה שקיימת, נשאלת השאלה מה רוצים לקבע בחקיקה ראשית.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לשמוע מה תכננתם? מה התכוונתם בסעיף?
מירב ישראלי
לפי החוק הקיים האחראי בידי ועדת השילוב, אולי הפרקטיקה הזו לא הייתה - - -
אילן שי
יש צוות רב מקצועי שמוגדר בחוזר מנכ"ל.
מירב ישראלי
אני מדברת על חקיקה. לפי החקיקה, ועדת השילוב היא זו שקובעת את הזכאות.
רחל אברמזון
ואז דובר, במקרה של חילוקי דעות, כדי שלא תהיה תחושה שמישהו מנסה אולי לכופף איזושהי החלטה או בניגוד להורים, או בניגוד למה שחושב צוות בית הספר, מצאנו לנכון לזמן גורם נוסף שיכול לתת איזושהי החלטה.
מירב ישראלי
לייעוץ?
רחל אברמזון
להיוועצות, כדי שאחרי זה הוועדה תקבל את ההחלטה שלה.
מירב ישראלי
אז רק להתייעצות.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא בורר?
רחל אברמזון
לא. מזמנים להתייעצות נוספת את המפקח או את מנהל המתי"א כדי שישמעו את הגורמים, יתנו את חוות דעתם והוועדה תוכל יחד לקבל את ההחלטה.
מירב ישראלי
השאלה אם צריך לקבע את זה בחקיקה.
רחל אברמזון
אנחנו לא חושבים - - -
היו"ר יעקב מרגי
הכרזתם זאת.
רחל אברמזון
בעקבות זה שבקשו לדעת מה קורה אם יש חילוקי דעות.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב להשאיר את זה.
מירב ישראלי
יש פה כמה דברים, ראשית, ברגע שיש חילוקי דעות לפי החוק נוצרת חובה להזמין, זו חובה לא שיקול דעת.
רחל אברמזון
להיוועצות.
מירב ישראלי
בסדר. איך מחליטים אם לזמן את הפיקוח או את מנהל המתי"א? את מי מזמינים?
רחל אברמזון
מזמינים אחד מהם.
מירב ישראלי
את מי מהם? את מי שבוחרים?
רחל אברמזון
יכולים להזמין או את זה או את זה. זה צריך להיות בשיקול דעת.
מירב ישראלי
זה קצת מוזר.
היו"ר יעקב מרגי
נראה לי שה"או" מקרי פה. אם זה יהיה שניהם? אני הייתי כותב "ו/או". אם כבר מאפשרים את ההיוועצות הזו במקרה של חילוקי דעות, יכול להיות "ו/או".
מירב ישראלי
אין "ו/או" בחקיקה.
היו"ר יעקב מרגי
אז תמצאי את הביטוי שמקביל לו.
מירב ישראלי
אבל צריך להגדיר מה אנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים להגיד שזה או, או, או שניהם, אז צריך להגיד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אז לומר את זה במפורש.
מירב ישראלי
שאת זה מנהל בית הספר מחליט? מי מחליט?
היו"ר יעקב מרגי
בוועדה.
מירב ישראלי
אי אפשר ככה. זו חקיקה. יש ועדה שקובעת זכאות. אלה זכויות של ילד, הכול צריך להיות מאוד מסודר. אי אפשר שיחשבו ש"אולי".
היו"ר יעקב מרגי
אין "אולי". אם כותבים, שיהיה ברור.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ההכרזה כאן היא לשנות את העניין שיש ולהכיר חובה ספציפית מישהו.
מירב ישראלי
אני רוצה להבין את התהליך.
היו"ר יעקב מרגי
מי מזמן?
מירי נבון
מנהל המוסד.
מירב ישראלי
מזמן לפי שיקול דעתו? שיקול דעת של מי?
היו"ר יעקב מרגי
של המנהל.
מירב ישראלי
ולהתייעצות בלבד.
אילן שי
הסעיף הבא נמצא בנוסח שהעברתי למירב. סעיף שאומר שהורה רשאי לפנות לוועדת זכאות ואפיון בכל עת. את ההסדר לגבי האפשרות לפנות לוועדת זכאות ואפיון, בהתאם להערה שהייתה קודם, יהיה בסעיף 10 לחוק. הסעיף לדעתי לא נמצא כאן והוא לא מתאים.
מירב ישראלי
אני אסביר. בסיפה של (ג) כתוב שהורה רשאי לפנות לוועדת הזכאות והאפיון בכל שלב של דיון. המקום שלו לא פה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אז למה הוסיפו אותו פה? אולי צריך להוריד אותו.
מירב ישראלי
בגלל שהכנסנו תיקונים על הדרך, היו כל מיני דברים שנשארו. ניסיתי לחזור אחורה ולראות איך זה משתלב עכשיו בחוק הקיים. עכשיו העברנו את זה לסעיף 10. אבל הייתה הערה ואני חושבת שמשרד החינוך קיבל אותה, שצריך להחזיר את ההסגה שיש על ההחלטה של ועדת השילוב. זה מוסכם שצריך לחזור.
אילן שי
צריך להחזיר את סעיף 20ה' בשינויים המחויבים ולתת זכות ערר על ההחלטות של הצוות.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מקדים את סעיף 11 במסמך שלך. נתמקד קודם בסעיף 10.
אילן שי
על סעיף 11 דיברנו, שזה החזרת ההסגה. סעיף 10 זה הביטול של אותו סעיף שמירב ציינה. נקודה אחרונה, בתוספת הראשונה יש את הסוגיה של קבלת זכאות מותנית - - - עד קבלת תוצאות של אבחון. זה צריך להיות מוגבל בפרק זמן. ציינו קודם שבתהליך האבחון, או ההמתנה עד תחילת תהליך האבחון נמשך זמן. הפרקטיקה שנוהגת היום היא שמאפשרים עד ה-10 באוגוסט.
מירב ישראלי
התוספת הראשונה קובעת לגבי כל מוגבלות מי המוסמך לאבחן. הילד התחיל תהליך אבחון, אבל התהליך לוקח זמן. יש פרקטיקה היום שמאפשרת סוג של זכאות מותנית עד ה-10 באוגוסט.
אילן שי
בתנאי שתהליך האבחון יסתיים עד ה-10 באוגוסט.
מירב ישראלי
ההערה שאני קיבלתי זה האם נותנים זכאות מותנית?
רחל אברמזון
אני רוצה להבהיר, בתוך תהליך הפניה לדיון בוועדה, הורים צריכים להגיש את הבקשה בזמן הקבוע בחוק. נפתחת פניה לדיון בוועדה ועד ל-10 באוגוסט אנחנו ממתינים - - -
מירב ישראלי
אבל המועדים לא נמצאים בחוק.
רחל אברמזון
נכון, הם מפורסמים בחוזר מנכ"ל.
מירב ישראלי
השאלה היא אחרת. אם התחילה שנת הלימודים, ה-10 באוגוסט לא מעניין אותי מבחינת החקיקה כי זה עדין לא נכנס לתוך שנת הלימודים. השאלה היא מה קורה עם ילד שהתחיל תהליך אבחון, האם הוא מפסיד זכאות בשנת לימודים? האם יכול להיות מצב כזה?
רחל אברמזון
לא. כי עד ה-10 באוגוסט הוא מגיש לנו את העדכון.
מירב ישראלי
לא הסתיים עד ה-10 באוגוסט.
רחל אברמזון
אם הוא התחיל כבר את תהליך האבחון וזה נמצא בתוך המערכות, הוא יכול להגיש את זה כשמסתיים. יחד עם זה הגענו להסכמה עם משרד הבריאות, עם המכונים להתפתחות הילד, שהם יספקו את האבחונים עד ה-10 באוגוסט כדי שאנחנו נוכל לאשר את זכאות אם היא אמורה להיות לשנת הלימודים העוקבת.
מירב ישראלי
זאת אומרת שאין מצב שילד מתחיל תהליך אבחון ולא קבלתם עדין תוצאה אבל נותנים לו משהו כדי שלא יפסיק שנת לימודים בתוך שנת הלימודים. יש דבר כזה?
רחל אברמזון
השאלה עד כמה הממצאים שיש בידינו יכולים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין לך אמצעים. אם ילד התחיל את התהליך, לא סיים אותו.
מירב ישראלי
לא מסיבות שקשורות אליו.
רחל אברמזון
אנחנו חייבים את המסמך.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא סיים את המסמך, מגיע ה-1 בספטמבר. מה קורה?
רחל אברמזון
אם מתחילה שנת לימודים אנחנו לא יכולים לקבל החלטה בלי המסמכים או בלי שאנחנו נדע על סמך משהו - - -
יואב קריים
- - -
היו"ר יעקב מרגי
יואב, לא הפקרתי עמדה, אני באמצע שאלה. אם לא אקבל תשובה, עומדת לך הזכות להביע דעתך.
רחל אברמזון
לכן אנחנו נעזרים בחוות דעת. אני מציעה שד"ר חווה פרידמן מנהלת אגף פסיכולוגיה שלנו במשרד החינוך תענה.
חוה פרידמן
בפועל יש שני מצבים: אחד הוא מצב שאין בידי הוועדה מספיק מידע ללא האבחנה וללא כל חוות הדעת כדי לקבוע בכלל זכאות. המצב השני הוא שהמידע שיש ברשותה מאפשר לה לקבוע זכאות כי היא מותנית במובן של רק הבאת האישורים בסופו של דבר.
היו"ר יעקב מרגי
אז תני לי תשובה לגבי האפשרות הראשונה.
חוה פרידמן
אין מספיק מידע כדי לקבוע את הזכאות.
היו"ר יעקב מרגי
ואז הוא לא זכאי.
חוה פרידמן
ואז הוא לא זכאי.
היו"ר יעקב מרגי
אם יש לך מידע לזכאות מותנית?
חוה פרידמן
אז אפשר להקנות זכאות ולחכות להשלמת המסמכים. בפועל זה מה שקורה.
מירב ישראלי
באמת ברוב המקרים המסמכים המשלימים אכן משלימים או שיש מצב שאת צריכה להפסיק את הזכאות המותנית הזו?
חוה פרידמן
זה לא קרה. ברגע שילד קיבל זכאות זה משום ששיקול הדעת היה מספיק כדי להקנות לו זכאות.
מירב ישראלי
המשמעות של זכאות מותנית, ברגע שאנחנו כותבים את התוספת הראשונה כמו שאנחנו כותבים אותה, אי אפשר לתת אותה, זו המשמעות כרגע.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
מירב ישראלי
כי אתה כותב שהזכות לפי החוק היא רק לפי אבחנה כזו וכזו בתוספת הראשונה. אם אין את זה, הילד לא מקבל.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה זה זכאות מותנית?
דודי מזרחי
צריך למצוא את הניסוח.
היו"ר יעקב מרגי
אז בשביל מה אני צריך את הזכאות המותנית אם המצב הוא כפי שאת מתארת?
מירב ישראלי
מבקשים בחוק לאפשר את זה. צריך לאפשר את הזכאות המותנית בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
את אומרת שזה מתקיים.
מירב ישראלי
אבל צריך לתת הסמכה.
אילן שי
זה שזה נקבע בחוק, עדין יוכל לתת - - -
מירב ישראלי
זה כמו שתגיד שאתה נותן לילד למרות שהוא לא עם צרכים מיוחדים. אתה לא יכול לעשות את זה. למרות אתה כאילו נותן לו הקלה, זה בא על חשבון ילדים אחרים, אתה לא יכול לעשות את זה. אני מציעה שאם אתם רוצים את האפשרות הזו, צריך פשוט לאפשר, או לכתוב כוכבית בתוספת הראשונה, או משהו כזה שמאפשר לוועדה לתת את זה.
דודי מזרחי
צריך למצוא את הניסוח, המהות היא אותה מהות.
היו"ר יעקב מרגי
בפרקטיקה משתמשים בזכאות מותנית ורוצים להמשיך אותה. אז צריך למצוא את המענה בחוק שיאפשר לכם לעשות את זה.
מירב ישראלי
רציתי לשמוע את התשובה אם יש בכלל דבר כזה. זו הערה נכונה שקיבלנו.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. אני מבקש לרשום את זה במטלות. אנחנו נעבור כמנהגי בקודש לסבב דוברים וכל מי שמעיר או שואל שאלה או מבקש לדעת הבהרה כזו או אחרת שיציין את מספר הסעיף במסמך המרוכז.
דן אורן
דן אורן, ראש אשכול חברתי ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. יש עדכון, אבל קודם הערה כללית ואז עדכון ואז עוד הערה לגבי אחד הסעיפים. הערה כללית, אנחנו כמובן שותפים עם משרד החינוך, עם הלשכה המשפטית של משרד החינוך ועם היועצת המשפטית של הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
לא חשבתי אחרת, אבל טוב שנאמר לפרוטוקול.
דן אורן
במסגרת העבודה הזאת אני רואה עוד הרבה עבודה, בוודאי ברמה של ניסוח, כפי שהממונה על נוסח החוק הייתה אומרת, שהרבה פעמים הבעיות בניסוח משקפות צורך ללבן את המהות. זה עדין המקרה למרות שהושקעה פה הרבה עבודה. אני לא רואה שאנחנו עדין בשלים לשלב האחרון כי יש הרבה שאלות ועדין הרבה עבודה מקצועית ניסוחית משפטית שצריך לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
הסרת חשש מלבך, לא הייתה כוונה אחרת.
דן אורן
מבחינת עדכון, יש את השאלה שהובאה לפתחו של המשנה ליועץ בקשר לפירוט שצריך להיות בחקיקה ושכבר מופיע המבחנים לעניין הזכאות ולעניין היקף סל השירותים. היה סיכום שדיווחנו עליו ולאחר הסיכום הזה הייתה שאלה בקשר לסל של התלמידים הסטטיסטיים והייתה מחלוקת בתוך הממשלה, בראש ובראשונה בין בנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות לבין משרד החינוך שהובאה שוב לפתחו של המשנה ליועץ. זה מתייחס לניסוח בתוספת לגבי התלמידים הסטטיסטיים, מה שמופיע היום בתוספת. זו התוספת השנייה בעמוד השני. זה מופיע בכמה מקומות, לגבי התלמידים הספציפיים, שבעצם המענה יהיה מענה פרטני או קבוצתי מסל המוסד החינוכי, כולל הנחית הצוות.

במחלוקת הזאת שהייתה, בראש ובראשונה בין משרד החינוך שדוגל בניסוח שהקראתי ונציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות שאומרת שצריך לפרט מינימום של שעות וצריך לפרט יותר מה התלמיד הסטטיסטי יקבל, בשלב הזה הכריע המשנה ליועץ. זו החלטה טרייה מאתמול בלילה, שעדכנתי לגביה, שמאמצים אחת מההצעות שהוצעו על ידי אחד מהרפרנטים אצלנו ובמקום לכתוב "מענה פרטני או קבוצתי מסל המוסד החינוכי, כולל הנחיית הצוות" מוחקים את המילים "מסל המוסד החינוכי". זו החלטה בשלב הזה של המשנה ליועץ.
היו"ר יעקב מרגי
נגיע לזה ונרחיב, זה בשלב העדכון.
דן אורן
כאשר יש אפשרות לדון בזה בהמשך. ההערה שלי קשורה למה שדברתי על מבחני זכאות. במסגרת הליכי החקיקה לא תמיד התקיימו כל התיאומים בינינו ולכן אני אומר משהו שאולי במצב תקין יותר היינו מסדרים בבית. לגבי הצוות הרב מקצועי, אני מדבר על עמוד 8 לנוסח, סעיף 14. סעיף 20ד'. אני מבין שהבסיס לזכאות הוא אותו בסיס שמופיע לגבי ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון, זה מופיע בעמוד 3 בסעיף 6 להצעת החוק, ששם הבסיס לזכאות זה שני דברים, אחד מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה ושהמוגבלות הזאת מגבילה את התפקוד ברמת קושי שמפורטת בתוספת השנייה.

אני מבין שכיוון שאנחנו מדברים על זכאות לשירותי חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, גם הצוות הרב מקצועי מבסס את הזכאות על אותם שני דברים. כך אני מבין שהייתה הכוונה, אולי משרד החינוך יגיד משהו אחר. זה לא ברור כל כך מהניסוח וכפיש כבר נאמר יש פה עוד עבודת ניסוח. אם אני מסתכל על סעיף 14א' אז כתוב 20ד(א) המוצע לקבוע את הזכאות של תלמיד במוסד רגיל שהוא ילד עם צרכים מיוחדים, זה משליך אותי להגדרה של ילד בעל צרכים מיוחדים עם צרכים מיוחדים בתחילת החוק שזה יהיה אדם בגיל 3 עד 21 עם לקות משמעותית.
מירב ישראלי
זו הערה שהערתי גם למשרד החינוך, שכרגע ההוראות האלה קצת מעגליות כי בעצם ילד עם צרכים מיוחדים זה ילד שנקבעה זכאותו לחינוך מיוחד. אי אפשר לקבוע את הזכאות לחינוך מיוחד לילד עם צרכים מיוחדים. אז אנחנו צריכים למצוא ניסוח שיפנה לתוספות.
דן אורן
מה שחשוב מבחינת המהות זה שעד כמה שאני מבין, גם כאשר אנחנו מדברים על קביעת זכאות בידי הצוות הרב מקצועי, אלה אותם מבחני זכאות שיש לנו.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. תתאימו את הנוסח. אנחנו ממשיכים, הדיון כרגע הוא על המסמך של משרד החינוך.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אביבית ברקאי-אהרונוף מארגון בזכות. לגבי ההגדרה של אנשי הצוות החינוכי, כמובן שאנחנו מברכים על כך שתהיה הגדרה שכוללת גם את הסייעת, אבל צריכים להוסיף את הסייעת גם להגדרה של שירותים נלווים כדי שיהיה ברור שחלק מהשירותים, שירותי החינוך המיוחדים שמקבלים ילדים עם צרכים מיוחדים, זה גם שירותי סיוע, מה שלא נכלל היום בשירותים הנלווים מאחר והם היו רק בפרק השילוב.
אילן שי
אין סיוע אישי בחינוך המיוחד. סייעת כיתתית וסייעת תגבור שיש בחינוך המיוחד זה לא שירות שהילד מקבל. סיוע אישי יש רק בשילוב. הסייעת במסגרת בתי הספר לחינוך מיוחד, כיתות של חינוך מיוחד בבית ספר רגיל יש סייעות כיתתיות וסייעות תגבור, אבל זה לא שירות אישי.
מירב ישראלי
הפניתי שאלה דומה למשרד החינוך לגבי הגדרות. בעצם האם ההגדרות, גם של חינוך מיוחד ושירותים נלווים, האם הם בעצם היום כוללים את כל השירותים שניתנים בחינוך המיוחד, כי גם השילוב נכנס לחינוך המיוחד, זה לא רק בחינוך המיוחד. השירותים נלווים אומר היום כך: שירותי הסעה וארוחות, עזרים מסייעים, שירותים רפואיים שהכנסתנו גם את שירותי מקצועות הבריאות וטיפול באומנות ופרה-רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים. יש פה בכל שירות אחר שהשר קבע בצו, אין צו כזה, זאת אומרת השר לא הרחיב את השירותים מעבר למה שקיים היום, בהתייעצות עם שר הבריאות, שר העבודה והרווחה, לפי העניין.

השאלה שאני הפניתי, האם השירותים שניתנים היום, הן בחינוך המיוחד והן בשילוב, מכיוון שאנחנו עושים תיקון לחוק, האם מה שכתוב כאן מכסה את כל הדברים שיש בחינוך המיוחד ובשילוב או שצריך להוסיף עוד דברים.
היו"ר יעקב מרגי
אמרת מטפלים מקצועיים רפואיים סייעות ועובדי הוראה. זה כולל הכול.
אילן שי
זה מבחינת מה שאמרנו שהמתי"א נותנת לו הנחיה. אבל לעניין השירותים - - -
היו"ר יעקב מרגי
באת עכשיו בהגדרה של אנשי צוות חינוכי, לאור השאלות שהתעוררו, באת ונתת לנו פירוט. עכשיו נשאלת שאלה האם זה כולל את כל השירותים שניתנים במסגרת הזו. האם הקפת בהגדרה שנתת לי את כל השירותים והטיפולים שמקבל הילד בחינוך המיוחד או בשילוב?
מירב ישראלי
הטענה היא ששירותי סיוע שניתנים, בין אם זו סייעת כיתתית בחינוך המיוחד ובין אם זו סייעת אישית בשילוב, שירותי סיוע זה כן שירותים שניתנים והם לא נכללים פה. השאלה היא מה זה אומר שהם לא נכללים פה?
קריאה.
צריך לקבוע את כל סל השירותים.
מירב ישראלי
נכון, זה מה ששאלתי, איזה עוד שירותים קיימים היום בשילוב ובחינוך המיוחד ולא נכנסים לפה?
היו"ר יעקב מרגי
איפה בתיקון נכנסו אנשי צוות חינוכי?
מירב ישראלי
יש הגדרה חדשה של מתי"א, שם יש הכרה בסייעות.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מדברים על השלב של ההדרכה של אנשי הצוות החינוכי? למה באה ההגדרה הזו? איפה היא נכנסה? אנחנו שוכחים למה באנו. אתה באת ואמרת שיש בעיה עם ההגדרה של אנשי צוות חינוכי, איפה זה בהגדרה?
אילן שי
בהגדרה של המתי"א.
היו"ר יעקב מרגי
תקריא בבקשה את הסעיף המתוקן.
אילן שי
מרכז תמיכה יישובי אזורי למתן מידע, הנחיה וסיוע לעובדי הוראה, מטפלים במקצועות הבריאות וסייעים/סייעות, העוסקים במתן שירותי חינוך מיוחד לתלמידים עם צרכים מיוחדים, הנותן שירותי חינוך וטיפול לתלמידים.
היו"ר יעקב מרגי
אומרת אביבית שחסר משהו בהגדרה. חסר הקטע של טיפולים אחרים. האם זה נכנס בהגדרה או לא?
רחל אברמזון
אם הבנתי נכון אביבית מסבה את תשומת לבנו להגדרה של שירותים נלווים. בשירותים הנלווים, כל עוד היה פרק השילוב לבד והפרק של החוק בשירותים נלווים, הסיוע לא נכנס. אבל מהבחינה הזאת, שירותי סיוע ניתנים גם בחינוך המיוחד וגם בחינוך הרגיל. רק אני רוצה שיהיה ברור, השילוב האישי הוא שילוב אישי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מתעקש על משהו אחר. באת להסביר לי מה זה מתי"א. אתה אומר מרכז מידע הנחיה וסיוע לצוות חינוכי, לסייעת. יש לי שאלה פשוטה, האם המתי"אות מדריכות גם את הסייעת בשירותים האחרים או את המטפלים בשירותים אחרים?
רחל אברמזון
באיזה שירותים אחרים?
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, קבלת תשובה?
אביבית ברקאי - אהרונוף
לפי מה שאני מבינה מהתשובה של רחל, שאתם מסכימים להכניס את שירותי הסיוע לשירותים הנלווים.
רחל אברמזון
כי יש גם סייעת בכיתה במסגרת של חינוך מיוחד, נדייק את זה כדי שזה יהיה ברור.
נורית קורן (הליכוד)
אני רוצה לדעת אם כתוב בחוק, שזה לא יהיה פירוש, שיש סייעת ואם ילד עובר מהחינוך המיוחד לשילוב, האם הוא מקבל את כל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עכשיו רק בהגדרה של המתי"א. אביבית, מה חסר לך בהגדרה?
מירב ישראלי
אם אני מבינה את אביבית יש פה התייחסות לסייעות. שירותי סיוע, שהם שירותים שניתנים בתוך פרק השילוב בהגדרה של שירותים מיוחדים שניתנים לילד יש שירותי סיוע. בהגדרה של שירותים נלווים, שזה השירותים שניתנים בחינוך המיוחד אין שירותי סיוע. כן יש שירותי סיוע מסוימים בחינוך המיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה קשור להגדרת המתי"אות?
אביבית ברקאי - אהרונוף
בגלל שהוסיפו את עניין הסייעת יש פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תבדקו את זה. לדעתי אין פה בעיה. תבדקו את זה ותתנו לי תשובות בדיון הבא.
אביבית ברקאי - אהרונוף
הערה נוספת, ישנם תפקידים נוספים שהמתי"אות עושות היום, חלק מהן בעניין פיקוח וגם במתן שירותים וטיפול לילדים ואלה שני דברים שצריך להוסיף להגדרה. לכן יש מקום שזה ייכתב בהגדרה עצמה מאחר וההגדרה כוללת גם את תפקידי המתי"א.
מירב ישראלי
כתוב "מתן שירותי חינוך וטיפול לתלמידים", בסיפה.
אילן שי
מתי"א לא מפקחים.
אביבית ברקאי - אהרונוף
לגבי סעיף 3 במסמך של משרד החינוך, לגבי האפשרות לפנות לוועדת הזכאות. אני רוצה להבין, ברגע שהורה מעוניין לשנות את סוג המסגרת, הוא בחר בשילוב ומעוניין לשנות את המסגרת ולהעביר את הילד שלו למסגרת נפרדת. מדוע הוא צריך לעבור דרך ועדת הזכאות? האם הוא לא צריך לפנות רק לוועדת שיבוץ?
מירב ישראלי
זאת אכן שאלה כי היום זה עובר דרך ועדת זכאות ואפיון. אלא אם כן הוא הולך ישר לשילוב במוגבלויות המסוימות. בעיקרון היום זה עובר דרך ועדת זכאות ואפיון שדנה בילד ואז ההורה בוחר ואז יש את השיבוץ. כאן עולה שאלה טובה, אם הורה שלח את הילד לשילוב ועכשיו הוא רוצה להחזיר אותו לחינוך המיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
יעבור באותו מסלול. זו לא אנרכיה. צריך להיות סדר וזה צריך להיות באותו מסלול, שלא תהיה הפקרות. הוועדה היא גם ועדה שקובעת זכאות.
מירב ישראלי
הזכאות נקבעה.
היו"ר יעקב מרגי
היא קבעה את הזכאות, היא תתיר אותה. יכול להיות שתמצא לנכון גם לא להתיר אותה, גם זו אפשרות.
מירב ישראלי
היום את כאילו מחזירה אותו אחורה למסלול שהוא היה בו. גם היום הוא לא בוחר לבד. הוא עובר דרך הוועדה ואז הוא מודיע לוועדה, יש את השאלה האחרת על סיכון או לא סיכון, שזה גם עניין שצריך לדון בו לדעתי. הוועדה גם מוסמכת להגיד - - -
קריאה
היה בחוזר מנכ"ל שאם אני רוצה לעבור מהחינוך המיוחד לשילוב ויש הסכמה בין ההורים לצוות, אני לא עוברת שום ועדה, הולכת ישר לבית הספר.
מירב ישראלי
בדיוק את זה משנים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש שתעני לשאלה של אביבית. אנחנו לא חוזרים אחורה בדיון.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אם נקבעה זכאות והרי ועדת זכאות ניתן - - -
היו"ר יעקב מרגי
שאלת שאלה פשוטה וברורה, ההורה החליט, באותה שנה יבוא לוועדה.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אבל מדוע? נקבעה לו זכאות ונקבעה לו - - -
היו"ר יעקב מרגי
שאלת מדוע, אז מסבירים לך. הזכאות נקבעה באמצעות הוועדה, השיבוץ באמצעות?
אביבית ברקאי - אהרונוף
ועדת שיבוץ.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אז יחזור לוועדה.
אביבית ברקאי - אהרונוף
ולכן אין בזה היגיון.
אילן שי
המעבר באמצע שנה בין מסגרות - - -
היו"ר יעקב מרגי
מכוח מה באה ועדת שיבוץ?
אילן שי
מכוח הזכאות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אז יחזור לוועדה.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אבל הילד כבר זכאי.
היו"ר יעקב מרגי
מי אמר שלא יהיה זכאי. הפרוצדורה תעבור דרך הוועדה. כבר קבענו את זה. זה הוכרע ולא יהיה על זה דיון.
אביבית ברקאי - אהרונוף
אבל הוועדה כבר הכריעה, למה היא צריכה להכריע שוב?
אילן שי
אני מסכים עם היושב-ראש.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שאלה הבאה.
אביבית ברקאי - אהרונוף
לגבי סעיף 5, קביעת תכנית חינוכית יחידנית. חסר סעיף שמחייב את כינוס הוועדה בפרק זמן סביר אחרי הודעת השיבוץ על מנת שזה לא יהיה כפי שקורה לעיתים היום תוך כדי שנת הלימודים והילד למעשה מתחיל את שנת הלימודים בלי תכנית מסודרת.
היו"ר יעקב מרגי
באיזה שלב זה צריך להיות? על איזה שלב את מדברת?
אביבית ברקאי - אהרונוף
לדעתי ברגע שילד מקבל את הודעת השיבוץ.
אילן שי
במסגרת ההתאמה של סעיף 20ז אנחנו חושבים שצריך לקבוע מועד לקביעת התכנית.
היו"ר יעקב מרגי
אז תרשום את זה כדי שבדיון הבא זה יהיה כבר מסודר.
אביבית ברקאי - אהרונוף
שאלת הבהרה, האם גם מנהל יכול לפנות בכל עת לוועדת הזכאות והאפיון?
היו"ר יעקב מרגי
כן. זה כבר נאמר עשרות פעמים.
אילן שי
אחרי שנה תמיד אפשר לפנות. באותו פרק זמן של שנה פעם אחת כולם יוכלו לפנות ולבקש שינוי של ההחלטה, יותר מפעם אחת זה באישור מנהל המחוז.
מירב ישראלי
יש בעיות היום של פניות חוזרות של מנהלים וארגונים ציבוריים שצריך לשים את המגבלה הזאת?
אילן שי
יש בקשות לפנות לוועדה באמצע שנה כדי להעביר.
היו"ר יעקב מרגי
בנוסף, בעקבות השינוי יש גם בחירת הורים.
מירב ישראלי
הורים זה בסדר, אין לי בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
רציתם שוויון. יצרו שוויון.
מירב ישראלי
אני לא בקשתי שוויון. זכויות שקיימות היום, לא צריך להרע אותם.
אילן שי
גם היום זה באישור מנהל מחוז.
מירב ישראלי
אבל זה לא כתוב בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
שום דבר לא היה כתוב בחוק.
דודי מזרחי
בחוק לא כתוב כמעט כלום, אחרת לא היינו דנים כל כך הרבה שעות.
מירב ישראלי
לכאורה ארגון ציבורי יכול לבוא ולהגיד שלא כתוב בחוק מנהל מחוז, אל תפנו אותי למנהל מחוז.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו צריכים לתקן שיהיה כתוב.
מירב ישראלי
אתה לא יכול להכניס אם זה לא כתוב בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
למה לא? אנחנו מתקנים את החוק.
אילן שי
רוב הפניות הם של מנהלי מוסד.
מירב ישראלי
כאילו מריעים פה מצב, לכן אני שואלת.
נתי ביאליסטוק כהן
נתי כהן, מנכ"ל המרכז לעיוור, בנוגע לנקודה 3 כפי שאמרה אביבית, אדם עם צרכים מיוחדים בדרכו לבית הספר עובר כמה תחנות, שתים מהמהותיות בהן היא ועדת הזכאות ואחריה רק ועדת השיבוץ. מדוע כשהוא רוצה לשנות רק את השיבוץ, אף אחד לא מערער על זכאותו, הוא צריך לחזור שוב לוועדת הזכאות.
אילן שי
זו לא ועדת שיבוץ. כדי לשנות החלטה של ועדת שיבוץ יש את כל המנגנון של תקנות רישום והעברה. שם יש הסדר לגבי שינוי שיבוץ. כאן אנחנו מדברים לא על השיבוץ אלא רק על שינוי החלטה של ועדת הזכאות והאפיון או של בחירת ההורים במסגרת החלטה של ועדת הזכאות.
נתי ביאליסטוק כהן
זו לא החלטה של ועדת הזכאות.
אביבית ברקאי - אהרונוף
זה בתוך הזכאות לחינוך מיוחד, סוג המסגרת.
נתי ביאליסטוק כהן
סוג המסגרת נקבעת בוועדת השיבוץ עם כל הפרוצדורה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. טעות בידך. ממשיכים הלאה.
יעל ניר
יעל ניר, ועד ההורים המשלבים. בנושא המתי"א, כיוון שפרטנו איזה שירותים המתי"א נותנת, עם מי היא מייצרת תקשורת ועם מי לא, חסר אלמנט של ההורים. אני אומרת את זה בגלל שהיום יש בעיה להורים ליצור תקשורת עם המתי"א ולעשות אתה דיון.
היו"ר יעקב מרגי
מה את רוצה שיהיה בהגדרה?
יעל ניר
שיהיה בהגדרה שהמתי"א רשאית לקיים דיאלוג עם ההורים.
מירב ישראלי
זו הגדרה, זה לא משהו אופרטיבי. כל הרעיון הוא להגיד מה זה המתי"א כדי שאחר כך נדע שמזמינים נציג מהמתי"א לזה או לזה. אם מתחילים להעמיס על ההגדרה של המתי"א דברים שאנחנו לא צריכים אותם לצורך ההגדרה, אנחנו לא עושים פה חוק המתי"א, מהם תפקידי המתי"א. להפך, אני חושבת שאם נתחיל לעשות את הדברים האלה, זה רק יגרע. לדעתי צריך לעשות את ההגדרה כמה שיותר רזה, לא להעמיס עליה. לא דרך זה נחליט מה התפקידים של המתי"א. זו הגדרה, זה משהו טכני.
רויטל לן כהן
אבל בטכני - - -
מירב ישראלי
כל מה שזה עושה בחוק הזה זה להגיד מה זה המתי"א.
רויטל לן כהן
אבל אני יודעת מה זה עושה בפועל.
מירב ישראלי
אבל לא כתוב פה מה המתי"א עושה או לא עושה.
רויטל לן כהן
הם ישתמשו בזה, כמו שהם משתמשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש שתדברי כשיבוא תורך. תודה.
מירב ישראלי
לכן אני אומרת שכדי שהם לא ישתמשו בזה, זה צריך להיות הכי רזה.
יעל ניר
שאלת הבהרה לגבי החלפת ועדת השילוב בצוות רב מקצועי, אני רוצה לדעת אם זה סטטוטורי? דבר שני, כתוב שהתפקיד של הצוות הרב מקצועי יהיה לקבוע את הזכאות של תלמיד במוסד חינוך רגיל למענה פרטני או קבוצתי. אני מסתכלת בעמוד 8, סעיף 20ד. האם הצוות הרב מקצועי הוא זה שקובע ולא ועדת הזכאות והאפיון? איפה חלוקת התפקידים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מרשה לך לחרוג למרות שזה לא במסמך של משרד החינוך, בבקשה, מי יכול לענות לה?
אילן שי
בעצם ההגדרה בסעיף 14, 20ד(א)(1) נאמר שקביעת הזכאות היא קודם כל זה סטטוטורי כיוון שזה נמצא בחוק, דבר שני, קביעת הזכאות של תלמיד ממוסד חינוך רגיל של ילד עם צרכים מיוחדים למענה פרטני או קבוצתי, המילים "מוסד חינוכי" יורדות בעקבות ההחלטה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כמפורט בתוספות הראשונה והשנייה לחוק. בעצם באותם מקומות שכתוב בתוספת השנייה שזה מענה פרטני או קבוצתי יש סמכות לצוות הרב מקצועי לקבוע זכאות במקביל לסמכות שיש לוועדת הזכאות והאפיון.
יעל ניר
אז מי גובר?
מירב ישראלי
זה לאן שההורה פונה. זה כמו היום. אין שינוי.
היו"ר יעקב מרגי
וזה סטטוטורי.
אילן שי
אני אנסה להסביר את זה באמצעות המצב הקיים. היום גם ועדת השמה וגם שילוב יכולות לקבוע זכאות לחינוך מיוחד רק שהזכאות שוועדת השילוב נותנת היא רק במסגרת של שילוב. בדומה היום הצוות הרב מקצועי יוכל לתת זכאות שהוא רק במסגרת השילוב, של מענה פרטני או קבוצתי במוסד החינוכי.
יעל ניר
זה אומר שילד בשילוב לא יצטרך ללכת לוועדת זכאות ואפיון? כי הוא יקבל את הזכויות שלו במסגרת - - -
מירב ישראלי
במוגבלויות מסוימות.
אילן שי
במוגבלויות מסוימות וברמות תפקוד מסוימות.
דודי מזרחי
באנלוגיה למצב הקיים היום, עבור הילדים שמשולבים במסגרת השילוב הדיפרנציאלי, מי שיאשר את הזכאות שלהם היא ועדת זכאות. עבור הילדים שמשולבים ישר למוסד החינוכי, קרי המוסד הסטטיסטי וההיבטים הנוספים שדברנו עליהם בוועדה, זו הוועדה הבין מקצועית שדומה לוועדת שילוב שעובדת.
עמוס תמם
עמוס תמם, איגוד מנהלי מחלקות חינוך. משהו לא ברור לי, ככל שאני מתעמק בזה אני יותר חושב שוועדות הזכאות והאפיון הן מיותרות. כל התהליך מייתר את הוועדות האלה. איך תיקבע עכשיו זכאות?
היו"ר יעקב מרגי
אמרת זאת בדיון הקודם. אמרת למה צריך את הוועדה?
עמוס תמם
עכשיו אני מחדד את זה יותר. מי שיקבע את הזכאות זה בעצם אותו שאלון שאנחנו כרגע עוד לא יודעים איך הוא נראה ומה תהיינה השאלות, אני לא יודע אם זה השאלון שיש ב - - - עם 184 השאלות או שיהיה שאלון אחר שהוא בעצם יקבע את הזכאות של הילד ויאפיין אותו בין 1 ל-4. הוועדה שתשב אין לה עניין של לתת זכאות. הילד קיבל זכאות על פי השאלון.
רחל אברמזון
חד משמעי לא.
עמוס תמם
אשמח אם תסבירו כי ככל שאנחנו מתעמקים בזה אנחנו לא מוצאים את העילה. אנחנו לומדים, תלמדו אותנו על גרוע. אני רוצה להתייחס לסעיף 3 לחוק הקיים, גם במעבר הזה, שיהיה אפשר לבקש להחליף או לשנות את הוועדה, גם הורים וגם צוות, צריך לקבוע תקופת הכשרה. ייווצר מצב שאני אגיע לבית הספר והמורה לא תמצא חן בעיני ואז נתחיל את המשחק בלי שניתן לילד בכלל סיכוי להיות בתוך המערכת שנקבעה לו מלכתחילה ולבקש שוב ועדה כדי לצאת. לכן אני חושב שצריכה להיות תקופה מסוימת של שלושה חודשים, חצי שנה, שבה המצב הוא כמו שהוא נקבע כדי לתת לזה סיכוי. אי אפשר להיות עם המזוודה.

אני מבקש שיתייחסו לעניין של הכשרה, אולי הפסיכולוגים יסכימו אתי ואולי לא, אבל בכל מקרה התכלית היא לקבוע. חייבים בעניין הזה של ה-10 לחודש, לגבי המסמכים, חייבים לשים קו כי המערכת לא תוכל להמשיך ולשבץ את הילדים. ייווצר מצב שכל הזמן מחכים למסמכים וכל הזמן יש עוד אפשרויות, לא ניתן מקומות לילדים שצריכים לקבל מענה ולא נוכל לשבץ אותם כי פשוט לא נשבץ. נגיד שיש לנו חמישה ילדים ו-16 מחכים, אנחנו מחכים עם זה.

לגבי העניין של הסייעות שעובר למתי"אות. האם היום משרד החינוך אומר שהוא הולך להכשיר את הסייעות? זה המסר שעובר כאן?
היו"ר יעקב מרגי
לא להכשיר. הוא מכשיר את המורים? המתי"א מדריך, לא מכשיר. יש הבדל בסיסי ומהותי.
רחל אברמזון
אני אתחיל מסיפור המתי"א והסייעות. הסייעות לא מוכשרות על ידי משרד החינוך אבל כשמנחים צוות לטפל או להכין תכנית לתלמיד כזה או אחר הסייעת היא חלק מהצוות החינוכי והיא תקבל את ההנחיה באותה מידה.

לגבי השאלונים, צוות חינוכי ממלא שאלון, הוא לא קובע רמת תפקוד. הוא יכול לחוות את דעתו, הוא יכול להביא את המלצתו, הוא יכול להביע את הקשיים והצרכים של הילד והדיון לגבי רמת התפקוד של התלמיד נדונה בוועדת הזכאות. אין קביעה לפני שהילד נדון בוועדה.
ירון לוי
ירון לוי יושב-ראש מטה "קולם" לגבי הצוות החינוכי, אני שוב חוזר לסייעות, גם היום בחינוך המיוחד במסגרות של בתי הספר הרגילים, מקבלים סייעות. גם בבית הספר לחינוך המיוחד, אם זו סייעת אישית ויש עשרות - - - שמאשרים אותם.
דבר שני, סעיף 12 לגבי קבלת זכאות מותנית, אם עד ה-10 לאוגוסט לא נקבעה זכאות לילד ולא נקבע שיבוץ?
היו"ר יעקב מרגי
דברנו על זה ויחזרו על זה שוב.
אילן שי
הוזכר השם של עירית לבנה, עירית לבנה אחראית על סייעות רפואיות במערכת החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא קשור לשילוב ולא קשור לחינוך המיוחד.
אביבית ברקאי - אהרונוף
יש עוד סייעות בחינוך המיוחד. אני מפנה לפסק דין אוראל - - -
אילן שי
זה לא במסגרת זכאות
אביבית ברקאי - אהרונוף
אני לא מדברת על סייעת רפואית, אני מדברת על סייעת אישית בחינוך המיוחד. היה פסק דין בעניין הזה.
אילן שי
מה שאביבית קוראת לו סייעת אישית, זה הוספת סייעת תגבור לכיתה בגלל הצרכים של הילד.
אביבית ברקאי - אהרונוף
זה הפירוש שלכם, זה לא מה שבית המשפט אמר.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לענות רק על השאלות שירון לוי שאל.
אילן שי
כשמדברים על סייעות רפואיות יש מצבים רפואיים מסוימים שמצריכים סייעת אישית, זה גם בחינוך המיוחד. הסייעת הזאת באה לתת מענה לבעיה מסוימת, יכול להיות בגילאים מסוימים בגלל אלרגיה, יכול להיות בגלל טיפולים פולשניים, סכרת, אפילפסיה לא מאוזנת וכדומה. זה לא במסגרת הזכאות.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא בתחום ההדרכה של המתי"אות. כרגע זה צוות חינוכי בהגדרה.
ירון לוי
אני מבקש לתת רק דוגמה אחת מיני רבות, אני מדבר על התכתבויות מ-2010 עם הגברת עירית לבנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה לא הדיון. אם חסרות לך שעות עירית לבנה אני אתרום לך ואני אסדר לך אותם, אני אסדר לך עוד דיון על זה. לגבי 12 הוא יסביר שוב.
אילן שי
הוראה שקבעה שגם מי שהתחיל אבחון ולא סיים אותו עד למועד מסוים, תקבע הוראה מיוחדת לכך.
ירון לוי
- - -
היו"ר יעקב מרגי
יש קושי בחוק לתת - - -
מירב ישראלי
אני חושבת שאנחנו לא נקבע תאריך בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
אני אסביר לך למה זה נולד - - -
אילן שי
לאפשר בלי תאריך שיקבע זו טעות למי שירצה - - -
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני שמח שהדיון מתנהל ברגיעה. יש פה חשש וחרדות של ההורים, ככל שאני לומד אותם החרדות והחששות הם משני דברים: האחד שוועדת ההשמה המקומית הופכת למשהו יותר אזורי, יותר רחוק מההורה ופחות נגישה. הדבר השני הוא שכל התקציבים שעברו פר הילד וכשההורה חשב שאולי ייקח אותו לשילוב ואז זה קצת כמו בביטוחים שיורדים, ירדו טיפולים ממנו. לכאורה רצון לשלב אבל הוא זקוק ויהיה לו פחות.
היו"ר יעקב מרגי
איפה זה מופיע במסמך של משרד החינוך? זה דיון שהיינו בו.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אלה חששות שעולים מהרבה הורים באזורים שונים.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה לא הדיון כרגע.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
זה כן הדיון. זו חובת ההוכחה להורים שמתמודדים עם המעבר לשילוב ואז בשילוב הסיוע להם הוא פעמים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, בדרום אי אפשר בכלל למצוא אותו כי הוא לא קיים. במקום בתוך מוסד ייחודי שהוא כן קיים. אז לכאורה חוסכים על חשבון הילד וזו אחת מנקודות החשש ושמעתם הורים שאומרים שאם הוא חוזר משילוב למוסד כי הם עשו מאמץ להגיע לשילוב אבל לא זכו למספיק, רק פעמים בשבוע.
היו"ר יעקב מרגי
אמרת את דבריך אבל זה לא הדיון. הדין כרגע הוא על הנקודות שהביא לנו משרד החינוך.
גד שמואל כהן
גדי כהן, פורום ועדי ההורים היישוביים. אני רוצה לברך שוב את משרד החינוך ואת יושב-ראש הוועדה על ההבנה שהסייעות הן חלק מהצוות הטיפולי והחינוכי של הילד. אנחנו גם נקווה כהורים שמשרד החינוך ייקח אחריות גם על ההכשרה שלהם ולעשות מיון שלא כל אחד יכול להיות סייע רפואי, בוודאי כשאנחנו מדברים על שילוב שהן אמורות להיות גם משלבות.
ביחס לסעיף 7 הסבירה לנו מנהלת האגף לחינוך מיוחד שיש במשרד החינוך מומחה לכל תחום שהוא, לכל צורך שהוא כי מדברים שם על להביא מומחה ביחס להגדרה של המומחיות. אני רוצה לשאול האם משרד החינוך ישלח את המומחה הזה מאילת למטולה בתוך פרק זמן שיאפשר לבנות תכנית לימודית לילד בפרק זמן סביר?
רחל אברמזון
הפרישה של מומחי התחום שלנו במתי"אות היא ב-67 מתי"אות. המתי"אות מפוזרים באופן גיאוגרפי. במקום שתתעורר בעיה ישנם מדריכים ארציים. המדריכים הארציים והמחוזיים בתוך המחוזות יכולים לתת את המענה המקצועי למומחיות תחום.
גד שמואל כהן
אתם יודעים להגדיר מסגרת זמן? חודש מתחילת שנת הלימודים או חצי שנה מתחילת שנת הלימודים?
מירב ישראלי
נאמר שהתכנית היחידנית תהיה תוך זמן מסוים. תגידו מתי הזמן הזה יהיה?
רחל אברמזון
אמרנו שניתן את ההגדרה.
מיכל מנקס
מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך חברה רווחה במרכז השלטון המקומי. יש לי שתי נקודות לחדד: הראשונה סמנטית, אני ממש חוששת מלהכניס את המושג "זכאות מותנית". או שיש זכאות או שאין זכאות. אם יש עניין טכני בו אין מסמכים לוועדה, אסור שיהי סימן שאלה על זכאותו של הילד. במיוחד כשאנחנו מגיעים ל-10 באוגוסט ואחריו. אולי זה לא משהו שייפתר עכשיו אבל צריך לחשוב על השלכות האלה.
מירב ישראלי
אפשר לכתוב את זה חיובי שהוועדה זכאית לקבוע זכאות גם על סמך מסמכים חסרים ובלבד שיוגשו עד למועד מסוים.
היו"ר יעקב מרגי
אם הבנתי נכון, זה יותר מקנה לו את הזכות לעשות כי קודם לא הייתה לו הסמכה. זה יכול להיות רק חיובי.
מיכל מנקס
דבר שני שחשוב לי מאוד לחדד זה זכותם של הורים לפנות בבקשה לשינוי המסגרת שבחרו במהלך השנה. חשוב לי להזכיר את מקומה של הרשות המקומית. בכל הכבוד, הרשות שולחת, אני מנסה להשתמש במונחים של חוזר מנכ"ל, הרשות היא השולחת, הרשות היא האחראית, הדואגת לרישום, לגיוס צוות מקצועי כזה או אחר לתיעוד מול משרד החינוך. לכן, דמיינו בנפשכם שבחר הורה לשלוח את ילדו לבית ספר לחינוך מיוחד שלא נמצא בתחום השיפוט העירוני והרשות מסיעה אותו וכו'. ברצותו לחזור לשילוב, בוודאי שירצה לחזור לעיר בה הוא מתגורר ואולי לאותה שכונת מגורים, לא עולה על הדעת שהוא יפנה לבית הספר שבו הילד לומד שלא בתחום השיפוט.
היו"ר יעקב מרגי
סגרנו את זה.
מיכל מנקס
אז אני מבקשת לחדד את החשיבות הרבה. אפשר לחשוב על ועדת השיבוץ ברשות השולחת כאופציה.
מירב ישראלי
זה מה שבקשת?
היו"ר יעקב מרגי
לא בקשת את זה, בקשת הפוך, או שלא הבנו אותך.
מירב ישראלי
העמדה שלך היא שהוא חייב לחזור לוועדת זכאות.
מיכל מנקס
אני אומרת שיש מקום לחשיבה לחזור לוועדת השיבוץ. נניח שהילד גר בנתניה. ועדת הזכאות קבעה את זכאותו בנתניה. הוריו בחרו ללמוד בבית ספר במועצה אזורית דרום השרון. בית ספר לחינוך מיוחד במועצה אזורית סמוכה. בחלוף כמה חודשים הם מבקשים לחזור ולהיות משולבים בבית ספר רגיל סמוך לביתם בנתניה. לא יכול להיות הם יחכו לעיתים לכינוסה של ועדת הזכאות והאפיון.
היו"ר יעקב מרגי
יכול להיות שחזרתו לשילוב מבחינה מקצועית צריכה להיות לפי טור 1, 2 בתוספת ולא 3,4. או ההפך. מי קובע את זה?
מיכל מנקס
הזכאות נקבעה.
היו"ר יעקב מרגי
ברגע שההורה בחר כיתת חינוך מיוחד הוא בפול של כיתת החינוך המיוחד ומקבל את כל המעטפת. ברגע שהוא שילוב יש לנו את התוספת השנייה. איך זה יקבע בחזרה?
מיכל מנקס
ועדת הזכאות תחזור ותתכנס - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שאין כאן מקום לשקול. צריך להיות סדר. דברנו הרבה פעמים שהצורך נוצר פה גם בגלל אי ודאות. הדברים זזים בתוך המערכת והרשויות לא יודעות, המשרד לא יודע וצריך לעשות סדר. סדר זה דרך הוועדה.
קריאה
הזכאות והאפיון נקבעים לפני בחירת ההורים.
מירב ישראלי
הזכאות והאפיון היא אותו דבר. אם הילד קיבל זכאות ואפיון הוא יכול לבחור לאיזו מסגרת ללכת. החזרה לוועדה, לדעתי הנפקות שלה זה הנושא של הפגיעה. הסיכון הוא פגיעה.
דודי מזרחי
אחרת זה עוקף את ועדת הזכאות.
אביבית ברקאי - אהרונוף
לכן לא צריך לחזור בשביל הסל. הסל כבר נקבע.
מירב ישראלי
צריך לחזור לוועדה כדי שהוועדה תקבע איזו מסגרת מתאימה לו.
נלה דוידוב
אדוני אמר - - -
היו"ר יעקב מרגי
עזבי מה שאני אמרתי, ברגע שמירב אמרה, אני נשען על זה, נשען על הנפקות.
מירב ישראלי
את הזכאות והאפיון לא צריך להגדיר מחדש כי הוועדה קבעה אותם. מה שצריך זה לראות אם המסגרת מתאימה לו, זה הכול.
נלה דוידוב
את מדברת מהחריג הזה של הסיכון, הסל כבר נקבע, אין פינג פונג, מגיעים לוועדה - - -
מירב ישראלי
הזכות היא של ההורה, אתה לא יכול להגיד לו במה לבחור אלא אם כן יש את החריג. עכשיו ההורה אומר שהוא רוצה לשנות את דעתו ובמקום החינוך המיוחד ללכת לשילוב או במקום שילוב ללכת לחינוך המיוחד. יש לו זכות.
אפשר להגיד שני דברים
אפשר להגיד או שהוא חוזר לוועדת זכאות ואפיון כי ועדת הזכאות והאפיון צריכה רק לבדוק האם המסגרת מתאימה לו, שיש לה סמכות כזו בחוק. או שאתה יכול להגיד שבמקרה כזה אני סומך על הרשות המקומית, שזה מה שמיכל אמרה. אני סומך על הרשות המקומית שהיא תעשה את העבודה. אני לא רוצה שהוא יחזור לזכאות ואפיון, אלא אם ההורים דורשים. אלה שתי האופציות.
אילן שי
זה שהוא יחזור לוועדה ויגיד פעם אחת שהוא בוחר עכשיו, עומדת לו את הזכות, כפוף לחריג של הסיכון להגיד שהוא רוצה לבחור את סוג המסגרת. מה שיותר מטריד, זה שפעם בשלושה חודשים יתחילו לנדוד.
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא דברנו על זה.
מירב ישראלי
הם אומרים פעם אחת. רק אל תגרום לי לעבור - - -
היו"ר יעקב מרגי
באותה פעם שאתה מאפשר להורה, השאלה אם צריך לעבור דרך הוועדה או לא צריך לעבור דרך הוועדה.
אילן שי
צריך לעבור דרך הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מיצינו את זה. נקודה נוספת?
מאיר אסרף
כמו העוול שנגרם לאלה שפונים לביטוח לאומי שמחזירים אותם שוב את ה"וויה דולורוזה" של ועדת הזכאות. יש פה ועדת זכאות, לא ועדה של שיבוץ. הרי נתתם להורים לבחור, אז מה קרה אם הם מבקשים לבחור משהו אחר.
נלה דוידוב
שמי נלה, אמר לשני ילדים עם צרכים מיוחדים, שאלה נוספת, הגענו לוועדה, אני מעבירה את היד שלי מחינוך מיוחד לחינוך רגיל ואכן הצוות החינוכי קובע שהילד צריך קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק והכל טוב ויפה ועומד לפי התקנות. אבל הרשות לא מספקת את הטיפולים הפרה-רפואיים ולה יש את ההחלטה והשיקול להפעיל שעות גננת שיח, הוראת שיח פעם בשבוע. איפה זה מתיישב? אני לא רוצה שעוד הורים ישמעו תשובה כמוני, שבקריית אונו מפעילים פעם בשבוע אחר הצהרים ונותנים את כל הטיפולים הפרה-רפואיים, אולי תשקלי לעבור לקריית אונו. אני באמת שואלת, אם אני מגיעה היום לוועדה, הגננת אומרת שהוא צריך קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, בסופו של דבר איך אנחנו מיישמים?
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, הדיון היום הוא על המסמך של משרד החינוך.
מירב ישראלי
אלה התוספות ונצטרך לדון בהם בצורה מעמיקה.
היו"ר יעקב מרגי
הפירוט מופיעה בתוספת לחוק. כשנגיע לזה שוב נדון בזה.
נלה דוידוב
השאלה לגבי הסייעות. יש ילדים שאמנם עירית לבנה יש לה בתקנות רק אם זה ילד שמצריך הזרקת אינסולין או זונדה, אבל יש היום גם מחלות נדירות שמצריכות השגחה צמודה. הסייעות האלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זה לא בדיון הזה. בישיבה שתתקיים מחר נמשיך בסבב מהנקודה שעצרנו היום. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:56.

קוד המקור של הנתונים