ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/06/2018

היערכות ליישום ביה"ס של החופשות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת16
ועדת החינוך, התרבות והספורט
18/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 647
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ה' בתמוז התשע"ח (18 ביוני 2018), שעה 10:50
סדר היום
היערכות ליישום בית הספר של החופשות
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
איתן ברושי
מאיר כהן
עודד פורר
מוזמנים
יהודית בר-און - ממונה על תוכניות תוספתיות, אגף יסודי, משרד החינוך

מיכל מנקס - סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי

מקס סיון - מנהל בית ספר "שבח מופת"

רומן סוקולוב - מזכ"ל תנועת "חזית הכבוד"

זאב גולדבלט - מנכ"ל, פורום ועדי ההורים היישוביים

דנית ברביבאי - יו"ר גנים קדימה-צורן, פורום ועדי ההורים היישוביים

איריס הרינג - סגנית יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים

מאיר אסרף - שדלן/ת (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים
מ"מ מנהל/ת הוועדה
אתי דנן
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

היערכות ליישום בית הספר של החופשות
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 18 ביוני 2018, ה' בתמוז תשע"ח. הנושא: היערכות ליישום בית הספר של החופשות.

אחרי חופשת החגים עלו קולות לפני וגם אחרי לגבי מידת ההצלחה או מידת היישום או ההטמעה ושיתוף הפעולה בנושא בתי הספר של החופשות. לא קפצתי מייד על העגלה, ואנחנו אוטוטו מסיימים את שנת הלימודים במערכת החינוך ונצא עוד פעם לפרק של בית הספר של החופשה, ואני רציתי לשמוע גם את השלטון המקומי, גם את משרד החינוך, ואם היו פה גורמים אחרים, גם לשמוע אותם, קודם כול סקירה איך היה מה שנקרא בית ספר של החגים. לפי זה נדע איך אנחנו הולכים. לא בהכרח זה אותו דבר, אבל גם לגבי בית ספר של החופשה.

מיכל, את רוצה לתת לנו סקירה?
מיכל מנקס
אשמח. חסר פה חיים הלפרין ממשרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה שהוא יגיע. בינתיים יבדקו למה לא.
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא כבר מאחר ב-20 דקות.
היו"ר יעקב מרגי
מי כאן ממשרד החינוך?
יהודית בר-און
אני. שמי יהודית בר-און, אני ממונה על תוכניות תוספתיות. אם אתה רוצה שאני אסקור את ההיערכות שלנו לגבי החופש הגדול - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתן לך. מיכל, בבקשה.
מיכל מנקס
אנחנו הרחבנו את תוכנית "ניצנים" לצהרונים בכדי לקצר את ימי החופשה ככל הניתן להורים עובדים, לסייע בידיהם שהילדים יהיו במסגרות מפוקחות. כמו שאנחנו אומרים תמיד, משרד החינוך הוא הפרטנר שלנו לכל עניין ודבר בנושא זה.

אני מוכרחה לומר בראש ובראשונה ששיתוף הפעולה היה מראש עם ההורים, עם שולחן עגול שבזכותך היושב ראש, כוננו. כך בנינו את התקינה ואת התמחור שלה וכו', ואך טבעי היה שנמשיך ונדון עם משרד החינוך בנושא החופשות.

הדבר שציער אותנו מאוד היה עיתוי היציאה לשטח והעובדה שלא נתפרה החליפה לגמרי, מורים שהרגישו מאוימים, הארגון שלהם שתמך בהם או אפילו ניסה למנוע מהם לשתף פעולה, סייעות, כוח העזר.

היות וסברנו שהצורך של ההורים גדול מהעבודה הקשה שהייתה לכולנו בכדי להסדיר את זה, אנחנו עבדנו במקביל ונערכנו, ולמרות הזעקה הגדולה אני חושבת שהייתה הצלחה והיה רישום נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לא היה זמן היערכות.
מיכל מנקס
אז הוא היה קצר, נכון. אנחנו, בכדי לא להגיד אי אפשר משום שזה הכי קל, עשינו במקביל גם משאים ומתנים והצלחנו להגיע להסדרה ובהחלט תכננו קדימה. נכון להיום יצא קול קורא של משרד החינוך. הוא עדיין באוויר.
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו את עוברת מהחגים לבית ספר של החופשה.
מיכל מנקס
כן, כן. הקול הקורא וההיערכות לקול הקורא של הצהרונים, ביקשנו שתהא משותפת לחופשות וזה בכדי להסדיר כמה דברים, האחד, יציאה למכרז, השני, היערכות מוקדמת מראש, השלישי, היערכות שכוללת בחובה גם גיוס של צוות קבוע, כי אנחנו הרי לא רוצים שיהיו פתרונות נקודתיים. אני מוכרחה לציין שמשרד החינוך באמת שאל בקשותינו, וכל הערותינו התקבלו ואנחנו נערכים עכשיו למענה לקול הקורא. אני חושבת שגם מאחורי הקלעים יש טבעות של עזרה לרשויות בהיערכות ויש באמת נכונות מאוד גבוהה גם ברשויות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
את מדברת על קול קורא לשנה הבאה?
מיכל מנקס
נכון. מדובר בעשרה ימים, חמישה ימים בחנוכה, חמישה ימים בפסח.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
והקול הקורא לצהרונים לשנה הבאה גם יצא כבר?
מיכל מנקס
כן, כן, זה קול קורא משותף, מודולרי. היות והסבסוד של הצהרונים הוא בחלק מהאשכולות, וכל הרשויות, אני יכולה לומר בביטחון מלא, לקחו את המודל על אף שאינו מסובסד, לקחו את המודל המסובסד ופועלים על פיו, וזה רווח נקי לכולם משום שיצרנו לכאורה פיקוח על המחיר גם במי שלא מפוקח וכולם יוצאים נשכרים מהעניין, וגם עודדנו את זה, ולכן ביקשנו את המודולריות כדי שאפשר יהיה להיענות, משום ש"ניצנים" בחופשות הוא לכל האשכולות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה לא אמור לעבוד דרך מרכז שלטון מקומי?
מיכל מנקס
אני מייצגת את מרכז השלטון המקומי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז מי שהוציא זו החברה למשק?
מיכל מנקס
החברה למשק היא חברת בת שלנו והיא יכולה להפעיל ככל שהרשויות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם יודעים כבר להגיד כמה ענו לקול הקורא הזה?
מיכל מנקס
אני לא יודעת עדיין.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא מדבר עכשיו על הרשויות. בסוף, הרי לא מפעילות את זה הרשויות. ברוב המקרים מפעילות את זה חברות שעובדות עבור הרשויות, בין אם זה באמצעות החברה למשק או בין אם באופן ישיר. השאלה היא מתי החברה למשק וכלכלה תפרסם את המכרז שבו ייגשו אלה שאמורים לבצע את זה? בדיוק ציינתם נכון, שצריך להיערך לזה וצריך לגייס צוות וצריך את כל התהליכים האלה. אם התהליכים האלה קורים מאוחר מיד, אז אין צוות, וכן הייתי רוצה לדעת בעניין הזה כמה פנו באשכולות הנמוכים דווקא, 1 עד 3, איפה שלפחות מפניות שהגיעו אלי אני מבין שלא נפתחים צהרונים מסובסדים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, אני בא מאמצע ישיבה אחרת. אני יכול שאלה?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
באתי כדי לראות לגבי המועצות האזוריות.
היו"ר יעקב מרגי
יש לי את הסיכום שהיה בדיון הקודם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא יודע, לא הייתי. העיקרון שעשינו על הצהרונים, שבמידה ויש פעילות וגם תקציבים, שאפשר יהיה לבצע את זה גם ביישובים באמצעות המועצה ולא רק בבתי הספר. האם יש נוהל כתוב?
היו"ר יעקב מרגי
תן לה רק לסכם את הסקירה שלה.
מיכל מנקס
כן, אני אענה לך בחצי משפט. כך היה בחוק. תיקפנו את זה בחוק, לבקשתכם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל זה על הצהרונים.
מיכל מנקס
תיקפתם את זה בחוק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
על הצהרונים.
מיכל מנקס
אותו דבר. היות והתשתית היא החוק וזה הבסיס - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
וזה נכון גם - - - ?
מיכל מנקס
בהחלט.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי. דרשנו זאת בכל הדיונים וגם משרד החינוך והשלטון המקומי אישרו את זה, שאם אפשר לעשות את זה ברמה היישובית, יהיה גם ברמה היישובית.
מיכל מנקס
נכון, וזה היה במטרה לחסוך את הכסף - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
וזו הכוונה.
מיכל מנקס
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
מיכל, אני כאן באמת רוצה לציין לחברים, אנחנו קצת שכחנו. הרי סוגיית הצהרונים חוקקה ממש סמוך לפתיחת שנת הלימודים והפלנו משימה לא קלה, הוועדה יחד עם משרד החינוך על השלטון המקומי. הוא יכול היה להגיד, סליחה, ליישום שנה הבאה. לקח את זה עם כל האתגר ורץ עם זה. בית ספר של החגים, קבלת ההחלטה והתקציב היה ממש סמוך וכולנו חששנו. חנוכה פספסנו. פסח, הצלחנו לייצר. גם זה היה ממש סמוך לחגים. השלטון המקומי התייצב, וצריך לציין את זה. התייצב, לא בחר לו אזורי נוחות ואמר, סליחה, אני לא מסוגל. צריך לזכור זאת ולומר. מבחינתי, שמתם לב, אני השנה לא נגעתי בכלל בדיון מעקב על הצהרונים ועל בתי הספר של החופשות, למה? מבחינתי, השנה, ראיתי אותה כשנת הרצה ואני שמח שזה יצא, כי זה היה תמיד ממש 'ערב שבת בין השמשות', התקבלו החלטות ונעשו.
יהודית בר-און
חשוב לי לציין שהיו דיוני סטטוס מדי יום אצל מנכ"ל משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
מייד אני אתן לך.
מאיר כהן (יש עתיד)
מיכל, זה יתפרס בכל הארץ?
מיכל מנקס
כן, ולצהרונים נענו, אם אני לא טועה, 245 רשויות, בעיקר האשכולות הנמוכים.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה רוב הרשויות.
מיכל מנקס
נכון ממש.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אשמח אם תעני לי על מועדי פרסום המכרזים.
מיכל מנקס
אני אבדוק את זה במדויק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו נמצאים ביוני. מתי הם יפרסמו את מכרזי הביצוע?
מיכל מנקס
עכשיו, משום שחיכו לקול קורא כדי לעמוד בסטנדרטים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
את מבינה איך אני מגייס צוות ממכרז כזה?
מאיר כהן (יש עתיד)
יהיה קשה לגייס.
היו"ר יעקב מרגי
עדיין אנחנו במצב טוב יותר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אין ספק, אדוני. כל המיזם הזה הוא מבורך. אין פה עניין של ביקורת על המיזם, אבל אנחנו צריכים לראות שהדברים קורים בלוחות זמנים כאלה שמאפשרים - - -
יהודית בר-און
יש גם הרבה צוות שכבר פעל שנה שעברה. מין הסתם הוא ימשיך לפעול גם בשנה הקרובה.
היו"ר יעקב מרגי
גבירתי, תציגי את עצמך שוב.
יהודית בר-און
אני יהודית בר-און, אני ממונה על תוכניות תוספתיות באגף יסודי, משרד החינוך.

אני רק רוצה לחזק את דבריה של מיכל ולומר שבאמת כמו שאמרת, אפשר היה להחליט שלא מיישמים את זה בפסח אלא עוברים לחנוכה הבא, אבל המנכ"ל החליט שהוא בכל זאת נותן את המענה הזה לתושבים. קיימנו יחד עם המנכ"ל סטטוסים מדי יום לעודד את הרישום ולעודד כוח אדם שיעבוד בתוכנית. בסופו של דבר היו כ-50% תלמידים שהשתתפו בתוכנית, מתוך הפוטנציאל הקיים.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה הסיבה העיקרית שלא באו?
יהודית בר-און
לחץ הזמן. המועד שפורסמה כל התוכנית גרם לאנשים גם לעשות תוכניות אחרות וגם לתת מענה לילדים שלהם בדרך אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
הערכה שלכם, שהשנה - - -
יהודית בר-און
לדעתי זה רק יגדל.
היו"ר יעקב מרגי
מאיר.
מאיר כהן (יש עתיד)
מיכל, היות ואני מקורב ומכיר את מה שקורה בשלטון המקומי, אז אני באמת שומע מראשי ערים שיש סד של זמן. הדבר הטוב, אדוני היושב ראש, בסיפור הזה, זה שיש ביקוש שהולך וגדל אצל האוכלוסייה וברגע שזה יכנס לשגרה ושהדברים יעשו מראש עם מכרזים בזמן ושיכנס לתוך השיח החינוכי, התרבות החינוכית, אני חושב שהפרויקט הזה יהיה מלא, כי אני לא רואה הורים שיוציאו את הילדים שלהם - - - בטירוף המוחלט הזה, ויש לי רק לברך על זה.
מיכל מנקס
תודה. אם יורשה לי, אני חושבת שהצורך של כולנו הוא בעידוד מורים וגננות לקחת חלק במהלך הזה.
היו"ר יעקב מרגי
וזה עם שכר תוספתי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה שאמר מאיר הוא נכון, אני אגיד לך למה, כי כשיהיו הרבה בתי ספר וכשהעסק הזה יעבוד כמו שצריך, יהיה גם קל לתגמל ולבנות את המערכת כמערכת נכונה.
מיכל מנקס
קל מאוד לתגמל והכול מאוד ברור והמחיר הוא שווה לכל נפש.
מאיר כהן (יש עתיד)
כאחד שנשוי למורה והייתי בעצמי מורה 30 שנה, יש קושי גדול מאוד. החבר'ה זקוקים באמת לימים האלה, כי קצת אנחנו שופטים אותם. העבודה היא עבודה קשה ומטורפת.
היו"ר יעקב מרגי
במיוחד של החגים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם אין להם חופשות במהלך שנת לימודים.
קריאה
לא, יש להם חגים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אבל הם לא יכולים לקחת ימי חופש.
מאיר כהן (יש עתיד)
הם עובדים קשה, המורים. ככל שהתגמול יהיה חכם, ותגמול חכם הוא לא תמיד של כסף. בשאלת התגמול צריך לשבת עם ארגוני המורים. אני מתנדב לגשר.
מיכל מנקס
לא, אין פה בעיה של גישור, אבל אני אשמח.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, גבירתי.
איריס הרינג
איריס הרינג מכפר תבור, סגנית יושב ראש פורום ועדי ההורים היישובים.

ראשית, כמובן אנחנו מברכים על כל ההתנהלות הזו של החופשות, על האכפתיות, על שיתוף הפעולה. מיכל, אין מילים. אנחנו לא רואים את זה כמובן מאליו.
היו"ר יעקב מרגי
כל הקולות שהיו ברקע, יכלו להירתע.
איריס הרינג
יכלו, אבל אנחנו נמצאים פה באמת בשביל לייצג את ההורים ולהאיר את עיניי מי שנמצא פה.

הדבר שבאמת אני מבקשת להעלות לתשומת ליבך במיוחד, זה הנושא של ההסעות של בית הספר של החגים. מה שקרה, זה שהובטח כאן בחדר הזה, הייתה הבטחה שבית ספר של החגים יקבלו הסעות כמו שמקבלים בבית ספר של החופש הגדול, כולם, שלא יהיה שום הבדל. מועצות אזוריות שיגעו אותם. פעם אמרו להם שיש להם תקציב, פעם אין להם תקציב. אין לי מושג מי יצר את כל הרעש הזה. בסופו של דבר מועצות אזוריות לא תפעלו את בית ספר של החופש הגדול" בגלל נושא ההסעות.
מיכל מנקס
זה לא מדויק, כי את לא יכולה לדבר בשם המועצות האזוריות.
איריס הרינג
אני יודעת לדבר בתור נציגה של בית ספר "כדורי" בגליל תחתון. יש את "עמק הירדן". אני יכולה להביא רשימה מסודרת של מי שנוצרה לו הבעיה הזו בגלל שלא היו הסעות. פה הובטח. שמעון היה כאן והובטח חד משמעית שיהיו הסעות לכולם. אנחנו היינו פה ביחד באותו דיון, זה מתועד, כך שאני לא ממציאה דברים. אני גם לא באה עכשיו לעשות נו-נו-נו, אני פשוט מבקשת שבתוכניות הקרובות, חנוכה, פסח, שאני משוכנעת שהן תהיינה הרבה יותר טובות ממה שהיה, כי תהיה פה למידה ויש פה אנשים שבאמת זה בדמם ובליבם. אנחנו לא באים לנו-נו-נו. מרגי, הבקשה אישית שלנו, של הפורום, לדאוג לנושא ההסעות. כל השאר, אני משאירה את זה באמת לדנית שהיא תוכל להמשיך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה.
דנית ברביבאי
שלום לכולם, אני דנית ברביבאי. אני נציגת פורום ועדי ההורים היישובים, חברת הנהלה ויושבת ראש גני ילדים קדימה-צורן.

לאחר קייטנת פסח ישבנו יחד עם חיים הלפרין והתבקשנו להכין דוח. יש לנו כרגע טיוטה, דוח שיתאר את כל ההתנהלות של הקייטנה ומה טעון שיפור ומה עבד. היו כמה נקודות מאוד חשובות שאנחנו רוצים להעלות, כמו למשל מועד הוצאת ההודעה לציבור ההורים. זה היה בהתראה מאוד קצרה ולא רק לציבור ההורים. מבחינת הרשויות המקומיות, זו התראה ממש קצרה. היו רשויות מקומיות שלא הצליחו להתארגן. אני כיו"רית גנים נאלצתי לעזור ולסייע בלחפש סייעות שיסכימו לעבוד ומדריכים שיסכימו לעבוד.

בניית תכני העשרה שהם תואמי גיל. הסתכלנו במתווה ולצערנו התוצרת שהילדים באו איתה הביתה, שזה נקרא אומנות חזותית, חזרו עם דף צבוע או עם ציור.

מדברים על הארכת שעות הפעילות, שבבתי ספר זה יהיה בין 8:00 ל-14:00, גני ילדים זה יהיה בין 07:30 ל-16:30. יחס של שלושה אנשי צוות ל-28 ילדים ומעלה במיוחד בכיתות הנמוכות ובגנים, מתן אפשרות רישום לילדים שהם לא בצהרונים, כי רוב אפשרויות הרישום היו לילדים שבצהרונים, אז זה היה על בסיס מקום פנוי. מי שלא היה רשום לצהרון, תועדף ממש לסוף הרשימה, וכמובן אנחנו חושבים שמתן אופציה לרישום חלקי עד השעה 13:00 זה גם משהו שאמור להילקח בחשבון.

כמובן אני אתזכר רק לגבי בית הספר של חופשת הקיץ, אנחנו נשמח אם זה יורחב גם לגני הילדים. כרגע גני הילדים לא נכללים בתוכנית הזו, לצערנו הרב. שם אין מענה והיינו כן שמחים לדעת שזה יקודם גם לשם, שילדי הגנים יכנסו תחת התוכנית הזאת. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
זאב גולדבלט
אם אפשר רק כמה דגשים. אחד, קודם כול 'שאפו' לשלטון המקומי על זה שהרימו את זה באמת בלוח זמנים קצר.

אנחנו חושבים, דיברה על זה ממש בתמצות דנית, אבל היה כשל אחד ענק בזה שכל מי שרצה להצטרף ולא היה רשום לצהרונים, לא נכנס. את אמרת שנכנס לסוף הרשימה. הבעיה שב-95% מהמקרים לא נכנס בכלל, כי אמרו שבשביל הדלתא הזאת הם לא פותחים עוד שכבה או עוד כיתה או עוד מסגרת ולכן לא אפשרו להם. פשוט לא אפשרו להירשם לבית ספר של החגים ואני מקווה שהכשל הזה לא יחזור על עצמו עכשיו בבית ספר של החופש הגדול", כי זה באמת מנע מאחוז עצום של אוכלוסיית הילדים להצטרף למסגרת הזאת.

הדבר השני זה פשוט לעשות הכול כדי לגייס את ההסכמה של הסתדרות המורים. יש גם את הסתדרות הגננות העצמאיות, המחנכות, שזה גוף אחר, שגם אותו צריך לגייס. אנחנו חושבים שזה קריטי כדי שלא יהיה מצב כמו שהיה לקראת סוף שנה שעברה, שההסתדרות יצאה בקריאה לחברים שלה לא להשתתף בדבר הזה. אסור שיקרה כזה דבר.

דבר אחרון עליו דיברה דנית, זה הרחבה לכיוון הגליל. מבחינתו כפורום זה בעדיפות ראשונה לפני כיתות ד'. אנחנו יודעים שהרבה יותר זול למשרד החינוך להתחיל להרחיב את זה לכיוון כיתות ד', כי זה גם יותר פשוט, כי זה בתוך המסגרת של בית הספר, והגנים מפוזרים על פני כל העיר, אבל זה קריטי לעשות את זה דווקא בגנים, כי זאת אוכלוסיית היעד הקשה ביותר מבחינת ההורים וגם מבחינת הילדים. למצוא להם אחרי זה מסגרת זה קשה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל הפרקטיקה בגנים היא כנראה - - -
זאב גולדבלט
היא שונה, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שזה אתגר הרבה יותר גדול ואנחנו גם יודעים שזה יותר יקר, ולכן משרד החינוך מעדיף ללכת לכיוון כיתות ד'. אנחנו חושבים שזו טעות. גם אם זה יעלה עוד קצת, להרחיב את זה דווקא לכיוון הגנים, כי שם זו הנקודה הרגישה.
היו"ר יעקב מרגי
יש מגמת הרחבה ל-ד'?
יהודית בר-און
כרגע אין מגמת הרחבה בכלל. זה תלוי תקציב, מין הסתם. אני שומעת את מה שאתה מבקש. אני אעביר את זה הלאה.
היו"ר יעקב מרגי
אני כולי תקווה שבקיצוץ לא יגעו.
זאב גולדבלט
אני רוצה להזכיר לך, דרך אגב, שהתוכנית המקורית הייתה צריכה כבר להיות מושלמת כרגע.
איריס הרינג
כולל הגנים.
זאב גולדבלט
כולל הגנים.
קריאה
התוכנית המקורית הייתה עד - - -
איריס הרינג
ולעלות ל-ג' ו-ד'.
היו"ר יעקב מרגי
לא, התוכנית המקורית הייתה בהתחלה א', ב'.

הייתה שעת כושר והצלחנו להשחיל צהרונים ברמת סבסוד לכל הארץ. אני חושב שזה דבר נכון ואני מקווה שזה לא יפגע. תמיד אני אומר, דבר שנכנס, אני לא רואה את השר האמיץ שיבוא ויגיד שהשנה לא יהיו צהרונים או לא יהיו קייטנות.
איריס הרינג
כמעט עשו את זה בחופשות של החופש הגדול עם א', ב'. כמעט גם את זה ביטלו.
היו"ר יעקב מרגי
זה היה כמעט, כהשבתת מגן, כפועל יוצא של לפעמים גם הצהרות לא אחראיות. שמעתי את הקריאה. אנחנו נקרא.

"שבח מופת" , יש לך משהו, למרות שאתה בדיון הבא?
מקס סיון
בנושא הזה אנחנו לא עוסקים.
היו"ר יעקב מרגי
ברור לי. מסתמא, יש לך עמדה.
מקס סיון
הבעיה הכי קשה במשרד היום זה שיש ארגוני מורים, כל אחד דוחף למקום אחר. אין רפורמה אחת לתיכונים. אני היום משבץ מורים לא לפי הכישורים שלהם אלא לפי איזו שייכות יש להם.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה, באמת בחטיבת ביניים, הסתדרות - - -
מקס סיון
חטיבת ביניים היא נפרדת ותיכון הוא נפרד.
היו"ר יעקב מרגי
ובכל זאת בהקשר של בתי ספר של החופש?
מקס סיון
בתיכונים אין לנו את הבעיה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יהודית בר-און
אני רוצה קצת להתייחס בגדול, ברשותך.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
יהודית בר-און
קצת להתייחס להיסטוריה. התוכנית התחילה עם כיתות א', ב' - - - ורק עם החינוך הרשמי. בהמשך השנים התרחבה התוכנית והתרחב התקציב ואז הכנסנו גם את המוכש"ר וגם את כיתות ג'.

לגבי מגמות עתידיות, כרגע אני לא יודעת אבל אני אעביר את המסר.
זאב גולדבלט
התוכנית המקורית שהציג פירון הייתה מהגנים והתחילו בכיתה א' - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, בגלל זה הוא לא המשיך.
יהודית בר-און
אבל "ניצנים" נפתחה במקביל לאורך כל השנה ובית הספר של החופשות בחנוכה ופסח, אבל אני אעביר את המסר.
מיכל מנקס
"ניצנים" בחופשות, אגב, זה כולל ילדי הגן.
יהודית בר-און
נכון, מגיל 3.
מיכל מנקס
לפחות משהו.
איריס הרינג
זה משהו אחר לגמרי, בית ספר של החופש הגדול" לעומת הצהרונים.
יהודית בר-און
טוב, אז קצת נספר על החופש הגדול. בשעה טובה אנחנו תיכף יוצאים עם תוכנית בית הספר של החופש הגדול, זו השנה החמישית, תוכנית מוערכת, טובה. כל בתי הספר, כל הרשויות נכנסו ומשתתפות, כל בתי הספר בחינוך הרשמי ובחינוך המוכש"ר. אני חייבת לציין את שיתוף הפעולה המלא של השלטון המקומי ומנהלי אגפי חינוך. יצאנו בקול קורא בחודש אפריל. פרסמנו את הקול הקורא. כמובן ניסחנו את זה ביחד עם השלטון המקומי.
מאיר כהן (יש עתיד)
ראשי ערים נבחרים על זה. ראשי ערים, זה האינטרס. אני מנסה לחשוב אילו אני הייתי ראש עיר עכשיו, הייתי מחבק את התוכנית הזו במאה ידיים. זו מתנה נהדרת.
יהודית בר-און
זה מענה מעולה להורים. מענה ערכי, חינוכי.
היו"ר יעקב מרגי
תוך כדי הליכה, שיפרתם את התכנים?
יהודית בר-און
בוודאי, זה מה שאני רוצה לומר. קודם כול, חשוב לנו מאוד שכוח העבודה יהיה ככל שניתן, מורים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נקרא להם בסיכום.
מאיר כהן (יש עתיד)
כמה באחוזים, את יכולה להגיד?
יהודית בר-און
משהו כמו 70% זה צוות חינוכי, שזה מורים ומדריכים שפועלים במסגרת בית הספר, מדריכי קר"ב, סטאז'רים, סטודנטים.
מאיר כהן (יש עתיד)
את יכולה להגיד שבתוכנית הבאה כ-70% יהיה - - -. זה מדהים. זה המון.
יהודית בר-און
אנחנו עובדים עם סטודנטים. יש הרבה מדריכים - - - וסטודנטים, סחל"ב.
היו"ר יעקב מרגי
מה שהיה היא אומרת לך. כל מי שנמצא בסביבה בית-ספרית.
יהודית בר-און
שהם אנשי חינוך שמכירים את המערכת. השנה נוסף משאב נוסף ואנחנו מאפשרים לרשויות לקבל מענה של ליווי פדגוגי כדי לשדרג ולשפר. רשות שמעניינת, ללא תשלום יכולה לקבל מלווה פדגוגי. זה זכיין שזכה במכרז. המלווים שלנו הם מנהלים שפרשו, אנשי חינוך, והם יכולים להצטרף לרשות ולסייע לה לבנות את התוכנית הבית-ספרית או את התוכנית הרשותית, איך שהיא בוחרת, חודש ליווי כדי להגיע לתוכנית איכותית ולשלב את כל תוכניות ההעשרה שאפשר גם לקחת במקביל.

רק להגיד על הפוטנציאל. אנחנו כרגע בסטטוס של 63% רישום בפועל. אנחנו שואפים ל-74% רישום. שנה שעברה היינו 70%. אני מדברת על הרשמי והמוכש"ר ביחד. כולם נערכים, כולם מתרגשים ותודה לכולם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. את רוצה להוסיף משהו?
מיכל מנקס
ממש חשוב, שסיפור המד"צים, וזה היה חשוב לנו מהרגע הראשון. אני מודה שמי שהעלה את זה היה שי פירון שהתחיל בתוכנית בתי הספר של החופש הגדול והיה לו מאוד חשוב מעורבות של בני הנוער בסיפור הזה. בשנים האחרונות זה ירד, והשנה אני שמחה שבשיתוף פעולה ולחץ גדול יצא מכתב לרשויות לעודד את המד"צים. זו גם פעילות בחופש שלהם, זה גם לחזור לבית הספר שהם למדו בו, זה גם להתנדב וזה גם לקבל קצת כסף.
היו"ר יעקב מרגי
זו לא חוכמה. מי שמכיר אותי, גם אם הייתי באופוזיציה, הייתי אומר. יאמר לזכותו, יושב פה חבר כנסת מאיר כהן שיודע להתעלות גם כשצריך, עומד מול חבריו ואומר בדיון, רבותיי, מה שנעשה זה - - - .

בשנים האחרונות מדינת ישראל נותנת תשומת לב יתרה לחינוך. נכון שיש עוד הרבה מה לעשות והרבה מה לשפר. נותנת תשומת לב יתרה, וטוב שכך, ואנחנו נמשיך לעקוב שאכן המגמה תימשך. אני הייתי קורא לשר החינוך לעזוב את המשרד חצי שנה, לתת למנהלים לנהל אותו, לשבת עם צוות מומחים, לייצר לנו מערכת חינוך חדשה, קלילה, צופה פני עתיד, שיותר סומכת על היכולות של התלמיד ומפתחת אותם.
מאיר כהן (יש עתיד)
שסומכת על המורים והמנהלים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר את הנאום שלי. מאיר, נמאס לו לשמוע את זה. הבן שלי סיים י"ב עכשיו. מערכת השעות שלו דומה למה שאני סיימתי לפני 41 שנה. אני אומר, מה, ריבונו של עולם, לא השתנה כלום?
מקס סיון
יותר גרוע. בי"ב הם כבר לא לומדים. י"ב זו שנה מבוזבזת. לא לומדים.
היו"ר יעקב מרגי
זו שאלה אחרת. אני אומר לך מי אשם, ויושבים פה שני מנהלי בתי ספר. המורים והמנהלים הולכים לאזורי הנוחות.
מאיר כהן (יש עתיד)
מקס היה הסגן שלי הרבה שנים.
היו"ר יעקב מרגי
מקס זה מדימונה?
מקס סיון
כן, אני ניהלתי אחריו.
היו"ר יעקב מרגי
ונהיית בורגני, הלכת ל"שבח מופת" .
מקס סיון
לא, לא.
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא מביא להם הישגים שרק חבר'ה מדימונה יכולים להביא.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אתה לא יודע, כשיש הישגים מתחילים לחסל. כשמצליחים, מתחילים לחסל. זה הדיון הבא.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר. יש באמת בתי ספר שהולכים לאזורי הנוחות. אתה דיברת איתי אז. זה שיש בתי ספר בארץ שהילדים שלהם בשעה 13:00 הולכים הביתה, בתיכונים, משהו לא בסדר. וזה שהורים, זו סוגיה אחרת שאתה מכיר, וזה שהורים, אני לא יודעת, מקס, אצלך, אבל הסתבר שהורים משלמים על שעות רוחב בתוך המערכת.
היו"ר יעקב מרגי
שעות תקניות.
מאיר כהן (יש עתיד)
על שעות תקניות.
היו"ר יעקב מרגי
כמה דיונים עשינו.
איריס הרינג
שאלה. לגבי החופשות, אתה אומר, מורים. נכון, אנחנו מאוד מעריכים, עובדים מאוד קשה. אין להם ימי חופש מבחירה. הם נאלצים לקבל את ימי החופש שמכותבים להם, ימים הכי יקרים שהם יכולים לצאת לחופש. אנחנו באנו בהצעה לארגוני המורים ואנחנו מבקשים ממך גם כן להתערב. אני מבינה שזה יהיה קשה למנהלים. שבעה ימים תמורת שבעה ימים. שבעה ימים במהלך השנה שהם יקבלו ויבחרו את ימי החופש שלהם. הכול יתנהל אחרת.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מתנגד לזה נחרצות. אתם תשגעו את מנהלי בתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תקשיבי, זה דיון אחר.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה שבעה ימים כפול 100,000 מורים, זאת אומרת, יש 700,000 ימים במערכת.
היו"ר יעקב מרגי
180,000 מורים יש במערכת.
מאיר כהן (יש עתיד)
אז זה פי שניים, מיליון וכמה שישגעו את מנהלי בתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא שכל אחד יבחר לו איך שהוא רוצה, אלא בהסכם.
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל הרעיון היה שכל אחד יבחר לו.
איריס הרינג
אפשר לשפר את הרעיון.
היו"ר יעקב מרגי
בהסכם. זו הייתה החלטה של ועדת משנה שאני הקמתי לסוגיית החופשות. כולם פוחדים אפילו לנסות לשקול, שמא מישהו לא יאיים בהשבתת המערכת. כאן הכעס שלי. אני חושב, בהסכם, בהבנה, בהסכמה, בתאום, כל המילים שמחייבות. אפשר לשבת ביחד. הרי גם המורים הם הורים בסוף. לנסות להתאים כמה שיותר את לוח החופשות. אי אפשר מאה אחוז, אבל כמה שאפשר להקל ולפשט את לוח החופשות של המורים, לקרב אותו ללוח החופשות של ההורים, של יום תמורת יום. זה מה שהתכוונו. לא להוריד להם שום יום.
איריס הרינג
הם רק ירוויחו מזה.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי, אבל זה לא הדיון.

הוועדה מודה למשרד החינוך, למרכז השלטון המקומי על ההיערכות הן בחגים והן בחופשת הקיץ, שהייתה לא התראה מוקדמת והרימו את הכפפה למרות שיכלו לבקש ליישם זאת החל משנה שאחרי כן ובכל זאת נענו לאתגר והרימו זאת, ואנחנו שומעים קולות על הצלחה לא מעטה בהרצה של בתי הספר של החופשות.

הוועדה קוראת להסתדרות המורים, זה בעקבות דבריכם, לצאת בקריאה שכל מורה, כל איש צוות חינוכי שמעוניין להשתתף ולהיות מועסק בבתי הספר של החגים והקיץ, כמובן בתגמול נוסף, שזה מתאפשר, תיתנן להם קריאה, שנשמע כאילו להחרים, וכשאני שומע ממך שזה כ-60%, אז אני די מעודד.

הוועדה קוראת למשרד החינוך לחדד את הנהלים ולפקח על תכנים פדגוגיים של בתי ספר של החופשות.

הוועדה קוראת למשרד החינוך להסדיר את סוגיית ההסעות לבתי הספר של הקיץ והחגים במועצות האזוריות.
יהודית בר-און
לא, אבל בקיץ זה מוסדר.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אז אם מוסדר, מוסדר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:23.

קוד המקור של הנתונים