ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/07/2018

תקנות הספנות (ימאים) (מגורי צוות) (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים