ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/06/2018

חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת11
ועדת הכלכלה
25/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 793
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ב בתמוז התשע"ח (25 ביוני 2018), שעה 11:30
סדר-היום
הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ח–2018.
נכחו
חברי הוועדה: עבד אל חכים חאג' יחיא – מ"מ היו"ר
איתן כבל
נכחו
מוזמנים: צחי בר-ציון - ממונה ייעוץ משפטי, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והמים

יאשה יורבורסקי - מהנדס ראשי, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והמים

עדי גואטה-קורן - עו"ד, לשכה משפטית, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והמים

רונן מרקו - יועץ, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והמים

יוסי רבי - ראש תחום, הע"ס חומרים מסוכנים, המשרד להגנת הסביבה

טל שפסה היימן - כלכלנית, אגף תקציבים, משרד האוצר

תהילה בורר - עו"ד, לשכה המשפטית, משרד האוצר

אדריאנה הדדי - מפקחת ארצית, מתכת מכונות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

נירה בוגדנובסקי - מרכזת בכירה, מינהל בטיחות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

שלמה קרסנר - סמנכ"ל הנדסה, חברת נתיבי הגז הטבעי

סילבי רון - מנהלת תחום לקוחות ורישוי, חברת נתיבי הגז הטבעי

משה שפיצר - מנכ"ל, חברת נגב גז טבעי דרום

בוריס סגלין - מהנדס ראשי, חברת דור אלון טכנולוגיות גז

ארז דאלי - סגן לתפעול אגף הייצור, חברת החשמל

אירדה קריימר - שדלן/ית חברת אימפקט, מייצג/ת חברת החשמל
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק


הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ח–2018
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אנחנו פותחים את הישיבה בנושא: הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6) (הארכת תקופות מעבר). קודם כול הצגה.
צחי בר-ציון
אני אפרט. בעצם בהמשך למה שאמרנו בישיבה הקודמת ובהמשך לאותה הסדרה שנעשתה עם הגופים הבודקים, והיו בה כל מיני הוראת מעבר, הייתה הוראת מעבר מאוד מאוד ספציפית שדיברה על נושא של סמכויות של הממונה על הבטיחות. באותן הוראות הסדרה נעשתה הסדרה שאומרת בסעיף 8י, שגופים וגורמים מסוימים יכולים לפנות לממונה על הבטיחות, אם הם חושבים שיש איזושהי סכנה או איזושהי בעיה עם איזשהו מתקן צריכה שאושר על-ידי הגופים הבודקים, הם פונים אליו, והוא יכול לעשות כמה פעולות. אחת הפעולות שהוא יכול לעשות זה בעצם לבקש מגוף בודק לבוא ולבדוק את המתקן. מכיוון שההסדרה הזאת, כמו שכבר דיברנו מקודם, נעשתה תוך כדי תנועה, הייתה בעיה שלא היו עדיין מספיק גופים בודקים מוסמכים, ובעצם לתוך החוק הוסמך מכון התקנים לאשר את כל סוגי המתקנים שדיברנו עליהם מקודם, מתקני צריכה, CNG.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
כמה בודקים יש לנו היום? כי לא היו קודם, ואמרנו שתוך כדי תנועה. השאלה אם זה השתפר. כמה התווספו? כי אני לא רוצה שאנחנו מכפילים פי שלושה מחצי שנה לשנה וחצי, ובסוף השנה וחצי נבוא גם עוד פעם ונגיד: תשמעו, אותו מצב של היום אחרי עוד זמן.
צחי בר-ציון
אני אנסה לענות. הנקודה היא שבעצם אותה הסדרה נעשתה, מה שאמרנו גם מקודם, שהיא הוציאה את זה בעצם מרשות הגז הטבעי והעבירה את זה לרשות להסמכת מעבדות ולממונה על התקינה במשרד הכלכלה. אני לא בקיא במספרים, אני רק יודע שהם מאוד מאוד קטנים.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אני חושב שכאתה בא ואומר במקום חצי שנה שנה וחצי, אתה צריך לבוא עם מידע מסוים שלפיו אתה מבקש. למה לא שנתיים? למה לא שנה?
צחי בר-ציון
אני אנסה להסביר. אני רק אומר שהמידע המדויק נמצא אצל הרשות להסמכת מעבדות. אני אגיד את מיטב ידיעתי, זה מה שניסיתי להגיד, בסדר?
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
טוב.
צחי בר-ציון
למיטב ידיעתי, חוץ ממכון התקנים, שהוא בעצם מוסמך בתוך החוק לכל הסוגים, הוסמכו עוד שני גופים שלמיטב ידיעתי לא הוסמכו לכל סוגי הנושאים שדיברנו עליהם. אבל כמו שאמרתי, מי שידע הכי טוב זאת הרשות להסמכת מעבדות.

אני אנסה לחזור לנקודה ואסגור גם את המעגל. מה שאנחנו מבקשים בעצם זה שבגלל שאין מספיק גופים בודקים שהוסמכו, כדי שאם ניקלע למצב שבו הממונה על הבטיחות יצטרך לבדוק דרך אחד מהגופים הבודקים, בדרך כלל סביר להניח שזה יהיה גם בזמנים או בשעות מאתגרות. לכן בתקופת מעבר נקבע שגם אם מכון התקנים הוא זה שבדק את אותו מתקן, הממונה על הבטיחות יוכל להיעזר בו, מכיוון שיש בעיה עם ההסמכה, וכרגע היא לא מספיקה כמו שהיינו רוצים. אבל כמו שאמרתי, אני לא הגוף שיכול לפרט בעניין. אנחנו מבקשים להאריך את התקופה.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
השאלה אם עובדים להסמיך אנשים, להכשיר אנשים, ובסוף התקופה הזו האם נגיע למצב שיש לנו.
צחי בר-ציון
אולי האוצר יודע עוד פרטים על העניין. אני פחות בקיא.
טל שפסה היימן
דיברתי הבוקר עם הרשות להסמכת מעבדות, חבל שהם לא כאן להגיד בעצמם. משיחתי עמם, וכמו שאמר צחי, זה באמת אצלם. יש שני גופים בודקים נוספים מלבד מכון התקנים, אחד מהם הוסמך לכל התהליך.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
כולל CNG?
טל שפסה היימן
כן, אחד מהם הוסמך לכל התהליכים שצריך עבורם בדיקות; והשני באמת הוסמך להכול, פרט לנושא של תחנות תדלוק וגז טבעי דחוס.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
לכן אנחנו מסתפקים במה שיש עכשיו. זה יספיק אם אנחנו נאריך בשנה וחצי במקום חצי שנה?
טל שפסה היימן
קודם כול, כבר נשאר באמת יחסית מעט זמן, אנחנו מדברים על עד מרס 2019, שזה באמת פחות משנה. הם טוענים שיש היום בתהליך בין שניים לעשרה גופים, אני ממש מצטטת, כי זה לא התחום שלנו, טוענים שיש גופים שנמצאים בתהליך, לא מעט, ושזה עניין של כמה חודשים. לכן יש סבירות שעד מרס יהיו עוד גופים מוסמכים. האם זה יקרה או לא יקרה?
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
יסיימו את העבודה. תראי, אני לא רוצה שבסוף - -
טל שפסה היימן
הם טוענים שיש כזאת אפשרות.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
- - במרס בשנה שבא יכנסו לעבודה הם לא יספיקו לסיים.
טל שפסה היימן
שוב, אני לא רוצה להעיד בשמם כי הם הגוף המקצועי, הם גם אמרו שהפרטים האלה חסויים ולכן הם לא אומרים יותר.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
הפרטים חסויים?
לאה ורון
אולי מבחינה עסקית.
צחי בר-ציון
רק לחדד משהו אחד. נראה לי שיש פה איזה בלבול בין שני הדברים.
טל שפסה היימן
רק לסיים את המשפט, צחי. הם טוענים שיש אפשרות שעד מרס יוסמכו עוד גופים, כי יש בתהליך.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
מאיזה טעמים הם חסויים?
טל שפסה היימן
הם אומרים שכשגוף נמצא בתהליך הסמכה אי-אפשר לחשוף עליו פרטים. אז שאלתי האם אפשר לדעת כמה גופים נמצאים בתהליך, האם שניים או עשרה? הוא אמר בין לבין. אבל שוב, אלו באמת פרטים בידי הרשות להסמכת מעבדות.
איתי עצמון
היום יש שניים.
טל שפסה היימן
היום שניים כבר עברו את התהליכים, אבל לאחד מהם יש תהליך אחד שהוא לא מוסמך לו. אני יכולה להבין שמבחינת הרשות זה קצת בעייתי.
צחי בר-ציון
אבל חשוב לי רק לחדד, נראה לי שיש פה איזה ערבוב בין שני הדברים. ברשות היושב-ראש, מה שאנחנו מבקשים המשמעות שלו היא לא להאריך את התקופה שבה יוסמכו או לא יוסמכו הגופים הבודקים. ככל שיוסמכו גופים בודקים הם יכולים להיות מוסמכים כל רגע, זאת לא הבקשה שלנו. הבקשה שלנו היא רק - - -
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אני מבין, אבל אתה אמרת: היות שעשינו את זה תוך כדי תנועה ובחוק הראשי קבענו חצי שנה, אנחנו עכשיו רוצים שנה וחצי כי עוד לא הספקנו, כי אין לנו את הגופים שיכולים לעשות את הבדיקה, לכן עניתי בדיוק למה שצריך.
צחי בר-ציון
כן, אבל לא לנקודה הזאת. מה שאני מנסה להגיד - - -
איתי עצמון
סליחה. ומעבר לכך, בדברי ההסבר כתבתם: "מאחר שנכון להיום מספר המוסמכים לבצע בדיקות שכאלה מועט, מוצע להאריך" את התקופה.
צחי בר-ציון
ברור.
איתי עצמון
השאלה כמה גופים יש וכמה גופים יוסמכו, זאת שאלה מאוד רלוונטית.
צחי בר-ציון
אין ספק שזאת השאלה. אין ספק שזאת שאלה רלוונטית. אני רק מנסה להגיד שההסמכה או לא ההסמכה, הכמות שלהם היא רלוונטית להארכה שלנו, אבל היא רלוונטית לעניין – היא כן משליכה – אבל היא לא הבקשה שלנו לרמה של האם יהיו גופים בודקים שיאשרו את המפעלים. זה ברור שככל שיהיו יותר גופים הרי זה מבורך. הארכת תקופת המעבר הזאת לא מונעת את ההסמכה שלהם, הם יכולים להיות מוסמכים, ונשמח על כל רגע שיוסמכו.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אני לא מדבר על למנוע. אני מדבר על היום של סוף השנה וחצי במקום חצי שנה, אנחנו לא נצטרך להאריך עוד פעם בגלל שאין לנו מספיק בודקים.
צחי בר-ציון
אני אישית חושש שכן, אבל אני לא יודע לענות לך.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
זאת בעצם השאלה. השאלה הייתה מראש אם עשיתם את הסנכרון הזה, אם בדקתם כמה יש, ואם אפשר להספיק. יכול להיות שהיה מקום לבוא ולהגיד שנתיים. זו הייתה השאלה, לא מעבר.
צחי בר-ציון
זאת שאלה מצוינת. גם כשזה היה זה היה חלק מחוק ההסדרים, עברה איזו תקופה, אני מודה שאז היינו אופטימיים כנראה אולי.
איתי עצמון
שני חוקי הסדרים. היה חוק הסדרים אחד - - - כל הרפורמה.
צחי בר-ציון
אני מדבר על החוק הזה.
איתי עצמון
ובחוק הסדרים לאחר מכן תוקן החוק הזה, תוקנו בדיוק הוראות המעבר האלה.
צחי בר-ציון
אני מדבר על חוק ההסדרים הזה, ואני אומר שיכול להיות שאז אולי היינו קצת אופטימיים.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
ועכשיו? אני לא רוצה שנגיד פסימיים, אני רוצה שגם נהיה אופטימיים. אתה לא יכול להצהיר שנהיה אופטימיים.
צחי בר-ציון
אני לא הרשות להסמכת מעבדות, אז קצת קשה לי.
ארז דאלי
אדוני היושב-ראש.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
בבקשה.
ארז דאלי
הדילמה הזאת מכניסה אותנו – אנחנו צריכים לעמוד עד 2020 בתקינה החדשה. זה שהיום יש בארץ שני גופים בודקים, א'. זה לא יוצר מצב תחרותי טוב, ומס' המתקנים שאני צריך לבדוק הוא רב מאוד; ו-ב'. אני צריך להתמודד מול שני גופים בודקים שצריכים לבדוק מס' רב שבתחנות בפרק זמן קצר מאוד. זה יוצר בעייתיות לנושא שהתייחסתי אליו גם קודם, זה יוצר מצב של לוח זמנים צפוף ולא ריאלי.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אבל מה ששמענו בין שתיים לעשר, ככה באמצע, אפילו לא אמרו לא שש ולא שבע - - -
ארז דאלי
אבל אם זה יהיה רק ב-2019, ואנחנו חברה ממשלתית שחייבת לעשות תהליך מכרז ותהליך שקוף, אז זה לא מאפשר לנו.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אתה יכול לעשות את התהליך כי יש לך שניים היום שהם יכולים להתחרות ביניהם.
ארז דאלי
עשינו את השניים, אבל זה עדיין לא מספיק.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אז זה לא אומר שאתה צריך להתעכב עד מרס 2019.
ארז דאלי
לא מתעכבים. אנחנו בעיצומו של תהליך, אבל זה לא יוצר מצב של תחרות שיש לך בין הגופים הבודקים בהיקף פעילות רחב.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אני שואל, החצי שנה שהייתה בחוק, האם היא הסתיימה?
צחי בר-ציון
סליחה, לא שמעתי.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
בחוק הייתה חצי שנה, ואנחנו מבקשים היום שבכל מקום שהייתה חצי שנה יהיה שנה וחצי.
צחי בר-ציון
כן, היא הסתיימה.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
הסתיימה. מתי? השאלה אם השנה וחצי ממה שהבנתי מסתיימים במרס.
טל שפסה היימן
במרס 2019. עברה לנו כבר החצי שנה.
צחי בר-ציון
התקופות הסתיימו ב-30 במרס 2018 וב-1 במרס 2018, כל אחד לפי הסוג שלו.
איתי עצמון
לפני כשלושה חודשים.
צחי בר-ציון
לפני כשלושה חודשים. אבל מכיוון שלא היה צורך להשתמש כרגע בגוף בודק כזה במכון התקנים למתקן שהוא זה שהבדק במסגרת סעיף 8י, לכן אין בעיה. אם השאלה היא על תקופת הרטרו, להבנתי אין בעיה עם תקופת הרטרו.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אני לא מדבר על הרטרו, אני מדבר על - - -
איתי עצמון
כלומר, לא ניתנו בכלל הוראות המנהל לפי סעיף 8י לחוק.
צחי בר-ציון
לא היה שימוש במכון התקנים לפי סעיף 8י למתקן שהוא בדק, ולכן לא התעוררה בעיה. אבל היא יכולה להתעורר כל רגע, ולכן אנחנו צריכים לפתור את הבעיה.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
הבנתי. אבל השנה וחצי, כבר חצי ממנה עברה. תשעה חודשים כבר עברו.
צחי בר-ציון
לצערנו כן.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
לצערנו.
צחי בר-ציון
עד שהגענו.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
השאלה אם אתם מבקשים יותר כי אתם לא צריכים לבוא – אני אגיד לך למה. כי יכול להיות שתגיע למרס ותגיע למצב שיהיו בחירות, ובתקופה הזאת העניין הפוליטי - - -
צחי בר-ציון
אנחנו לא נתנגד להארכה.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אתה לא תתנגד להארכה, השאלה אם אתה דורש אותה. אנחנו באים לדון במה שאתה מבקש, אם אתה רוצה להאריך אותה.
איתי עצמון
למעשה מכיוון שאין בפני הוועדה, מכל מיני סיבות, נתונים ברורים ביחס למס' או הערכה ביחס למס' הגופים הבודקים שיוסמכו, ומכיוון שהתכלית להצעת החוק היא מספרם המועט של הגופים האלה, אז אין לנו בעצם ודאות האם התקופה הזו היא מספקת או שאינה מספקת.
יאשה יורבורסקי
בסופו של דבר מי שיצטרך לעבוד על-פי זה לצערי אני. דבר שני, אני גם ממונה בטיחות, זה תפקיד פחות מהנה.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
פחות מעניין, כן, כי אנחנו חיים בשלום.
יאשה יורבורסקי
נכון.
צחי בר-ציון
לא, בטיחות, לא ביטחון.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
בטיחות, אני יודע. לא ביטחון, הבנתי. תאמין לי שידעתי, כי אני יושב-ראש ועדת משנה לבטיחות בתאונות עבודה בבניין, אז אני יודע מה זה בטיחות.
יאשה יורבורסקי
אין ספק. אז אנחנו מבינים אחד את השני מצוין. מה שקורה על-פי חוק, אם אני מקבל הודעה משמונה בעלי תפקידים שכתובים בחוק בכתב, אני צריך תוך 48 שעות להחליט מה עושים עם הצרכן הזה, עד כדי לסגור, למשוך ולקחת, לשקול. זה דבר שמכון התקנים צריך לתת לי את הגושפנקה המקצועית לקבלת החלטה. החלטה לסגור מפעל זאת החלטה לא טריוויאלית.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
היא מרחיקת לכת, לא פשוטה.
יאשה יורבורסקי
לא טריוויאלית. ואני חושב שאם ניתן להאריך את התקופה אני מאוד אשמח. שאלת אותי מבחינה מקצועית.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
בכמה? אנחנו נציע שנתיים במקום שנה וחצי?
יאשה יורבורסקי
מצוין.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
מישהו מתנגד? למישהו יש הערות? עוד הערות? עוד השגות?
טל שפסה היימן
אני רק רוצה להגיד שאנחנו חושבים שכן יכולים להיות מוסמכים עוד עד מרס. החשש המרכזי של השוק הוא פחות מזה שיש בעיה בלהסמיך אותם, כי הקצב הוא לא מספיק מהיר של ההסמכה, אלא מזה שאין מספיק מפעלים מחוברים. זה בעצם משפיע על האם גופים רוצים להגיש או לא להגיש, כי זה עניין של כמה לקוחות יש.

מצידנו, גם הרשות ומשרד האנרגיה וגם האוצר, עושים הרבה מאוד צעדים להאצת הרשת. החשש היחיד שיכול לעלות זה שאם אנחנו מאריכים את זה אנחנו לא קצת בעצם אומרים שגם אנחנו לא מאמינים שהרשת תיפרס, וכאן יש אולי איתות.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
השאלה אם אתם מאמינים.
טל שפסה היימן
אנחנו עושים כל כך הרבה מאמצים כדי שזה יקרה.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אפילו לא שמעתי אחד שרמז שמאמינים.
טל שפסה היימן
אז אנחנו כן מאמינים. אומר לך גם מנכ"ל חברת חלוקת גז שהוא רואה את כל הדברים האלה קורים, ואלו באמת תהליכים. אני חושבת ששנתיים זה אולי קצת הרבה, אבל אם הוועדה חושבת שזה המצב.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
זה שנה ותשעה חודשים. שנה מהיום הכוונה?
צחי בר-ציון
אני לא חושב שיש קשר בין הדברים, זה העניין.
טל שפסה היימן
למה אתה מתכוון בשנתיים, צחי? אולי נגדיר את זה קודם.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
במקום חצי שנה, המשמעות של שנתיים זה לספטמבר 2019. זאת המשמעות.
טל שפסה היימן
אוקיי, זה לא בלתי סביר.
איתי עצמון
חשוב לי להבהיר נקודה. כמו שנאמר כאן, לא מדובר על הארכת תקופת המעבר. מדובר כאן למעשה על הוראה מאוד מאוד ספציפית שבאה לגבור על הוראה שקיימת בחוק. אנחנו מתקנים עכשיו את הוראות המעבר. אני חוזר רגע לחוק, בחוק נקבע שבעקבות הוראות של המנהל ברשות הגז הטבעי לבדוק מתקנים, כלומר, המנהל יכול להורות לגוף בודק לבצע בדיקת תקינות של המתקן כל עוד הגוף שבודק הוא לא מי שנתן מלכתחילה את האישור למתקן. כלומר, למנוע מעין ניגוד עניינים בבדיקת המתקן.

כל מה שמוצע למעשה כאן הוא להאריך את הוראת המעבר שקובעת שבתקופות מסוימות המנהל רשאי לתת הוראה גם למכון התקנים לבדוק את המתקן, גם אם מכון התקנים הוא זה שביצע את הבדיקה הראשונית שלו. זה בעצם כל מהות התיקון המוצע. לא מדובר על הארכה גורפת של תקופת המעבר שנוגעת להסמכת גופים בודקים. לכן אני חושב שהמשמעות היא לא דרמטית בהארכה בחצי שנה נוספת.
צחי בר-ציון
חד-משמעית אני מסכים עם מה שאמר עורך דין איתי עצמון.
טל שפסה היימן
בסדר.
צחי בר-ציון
אני גם רוצה לחדד עוד דבר אחד. צריך גם לזכור שכדי שממונה הבטיחות יוכל להתקשר עם הגופים האלה צריך לעשות איתם מכרז, וכדי לעשות מכרז רצוי שיהיו כמה שיותר גורמים שאתה עושה איתם מכרז. לכן זה נתון שצריך לשקול.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
אני חוזר, כי אנחנו צריכים לעבור לישיבה הבאה.
טל שפסה היימן
עד ספטמבר זה סביר בעינינו.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
עד ספטמבר. אז אתם אומרים שבמקום שנה וחצי שנתיים.
טל שפסה היימן
כן.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
למישהו יש השגות? אז מעלים להצבעה.
צחי בר-ציון
אני אקריא?
איתי עצמון
כן.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
כן, בטח.
צחי בר-ציון
"הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6), (הארכת תקופת מעבר), התשע"ח–2018
תיקון סעיף 8טו
1.
בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט–1989‏, בסעיף 8טו(ב)(2), בכל מקום, במקום
"חצי שנה""


פה רשום "יבוא שנה וחצי", אבל כמו שהתבקשנו "יבוא שנתיים". זה התיקון.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
מי בעד? אתה רוצה להצביע, כבוד היושב-ראש?
איתן כבל (המחנה הציוני)
לא.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
מי בעד? אני בעד. נגד? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6), (הארכת תקופת מעבר), התשע"ח–2018, אושרה.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
ההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
איתן כבל (המחנה הציוני)
תודה.
היו"ר עבד אל חכים חאג' יחיא
הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:49.

קוד המקור של הנתונים