ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/07/2018

חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת הכלכלה
02/07/2018


04/07/2018
10:19
מושב רביעיפרוטוקול מס' 805
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ח (02 ביולי 2018), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1203)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
נחום צבי יהושע - כלכלן ראשי במינהל הדלק והגז, משרד האנרגיה והמים

טל שפסה - כלכלנית באגף תקציבים, משרד האוצר

יעל שיינין - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

גיל ברגפרוינד - כלכלן המועצה לצרכנות, ארגוני צרכנים

ערן וולף - כלכלן המועצה לצרכנות, ארגוני צרכנים

שגיא אהרון - שדלן/ית (קונטקטי בע''מ) מייצג/ת את איגוד חברות הנפט בישראל
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה


הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018, מ/1203
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, צהרים טובים. גברתי מנהלת הוועדה, יועצות משפטיות – אני רואה פה עוד רכש, שאני מכיר מהתפקיד הקודם שלה, קרן טרנר. שיהיה בהצלחה לה ולנו. רשמת, דובר, אורחים נכבדים. הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018.

"תיקון סעיף 4. בחוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון), התשנ"ח-1998, בסעיף 4 –

(1) סעיף קטן (ב) – בטל;

(2) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים 'לתקופה של עשר שנים' יבוא 'עד יום כ' באב התשפ"א (29 ביולי 2021)'."

בבקשה, נא לתת הסבר.
יעל שיינין
אני מרשות ההגבלים העסקיים. סעיף 4 לחוק משק הדלק (קידום התחרות) קובע שחברת דלק לא תתקשר בחוזה להקמה של תחנת תדלוק אם במרחקים מסוימים – שתיכף אפרט אותם - מצויה תחנת תדלוק נוספת שבבעלותה. החוק מבדיל בין תחנות דלק עירונית, ששם הוא מסתכל על טווח יותר קרוב של קילומטרים, לבין תחנות בין-עירוניות, ששם הוא מסתכל על טווח יותר רחוק. כדי להקים תחנה נוספת באותו אזור גיאוגרפי שבו לחברת הדלק יש כבר תחנת דלק, היא צריכה לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים ולקבל אישור, כשהממונה שוקלת שיקולים של תחרות גיאוגרפית באזור.
היו"ר איתן כבל
לא יכולה להיות תחרות בין שתי תחנות של אותה חברה, אבל שני מפעילים שונים?
יעל שיינין
זה טיעון שעולה מדי פעם.
אתי בנדלר
מה השאלה?
היו"ר איתן כבל
יש לי הסכם עם אחת החברות ולך יש הסכם עם אותה חברה, ואנחנו מקימים תחנות אחת ליד השניה. נכון שזה תחת הכותרת של אותה חברת גז, אבל התחרות היא קודם כול ביני לבינך, כי אנחנו הזכיינים. אני מקבל את הזיכיון להפעיל את התחנה מהחברה עצמה, וכך גם את.
יעל שיינין
הנושא של הפעלה הוא יחסית מצומצם, לא בכל התחנות יש מפעיל שהוא נפרד מחברת הדלק. בסופו של דבר המפעיל קונה את התשומה הכי עיקרית ומשמעותית שלו מחברת הדלק, והיא קובעת לו את המחיר של הדלק, של התזקיקים. לכן היכולת שלהם להתחרות באמת במחירים היא מאוד מאוד מוגבלת. בחלק מהחוזים חברת הדלק גם קובעת לו בכמה הוא ימכור.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לנסות לאתגר אותך. יש לי קרקע, ואני עושה סקר שוק. מה את אומרת לי בשורה התחתונה? אם החברה המסוימת הזאת נותנת לי מחיר טוב אבל יש עוד תחנה לידה, לא אוכל לפתוח ואת שולחת אותי לחברה אחרת שהיא לא טובה לי?
יעל שיינין
קודם כול, החוק מונה שאחד השיקולים שהממונה צריכה לבחון זה האם יש מועמדים אחרים שייכנסו לתחנה. אם אין מישהו אחר - זה אחד השיקולים שנלקחים בחשבון. אבל אנחנו צריכים לזכור שלבעל הקרקע יש לו יכולת, כמעט כמו מונופול, להפעיל כוח שוק ולקחת מחירים מופרזים, ומי שמשלם את זה הוא הציבור באמצעות הדלק. גם את הדבר הזה אנחנו רוצים למנוע.
היו"ר איתן כבל
האם את יודעת להגיד לי מה הבקשה הכי נפוצה שמייצרת לכם בעיה כשבא בן אדם לבקש אישור להקים תחנת דלק?
יעל שיינין
בדרך כלל מדובר באחת מארבע מחברות הדלק הגדולות, שמבקשת להקים תחנה באזור שבו יש כבר תחנה אחרת. הרבה פעמים אנחנו רואים שאין שם הרבה מתחרים, מעבר לאותה חברה. אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל חברה X שרוצה להקים עוד תחנת דלק באותו אזור גיאוגרפי שבו היא כבר נמצאות ואין שם עוד תחנות דלק, או יש מעט מאוד תחנות דלק, בדרך כלל לא נראה שם חברות דלק קטנות, שהן מי שבאמת מוריד את המחיר באזור. עוד דבר ששמנו לב זה שהחוזים הם מאוד ארוכים. זאת אומרת, היא מבקשת לפתוח דלק אז היא חוכרת את הקרקע או שוכרת את התחנה לתקופות ארוכות של 20 שנה.
לאה ורון
קראו לזה "חוזה עבדים". את החוק עצמו עשתה ועדת הכלכלה לפני שנים רבות במטרה לקדם את התחרות. השאלה היא האם מאז נפתחה איזושהי תחרות, לדעתכם. אולי זו שאלה לנחום, ממשרד האנרגיה: האם התפתחה משמעותית במשק הדלק?
נחום יהושע
כתוצאה מהמהלך הזה?
יעל שיינין
ביולי 2017 רשות ההגבלים העסקיים פרסמה דוח, שהוא כרגע בשימוע ציבורי, על מצב התחרות בין תחנות הדלק. מה שראינו, שיש אזורים גיאוגרפיים שבהם יש מעט מאוד מתחרים. לא קיימות חברות דלק קטנות, רק ארבע חברות הדלק הגדולות, ובהן - - -
היו"ר איתן כבל
מה שייצר בעיה, למשל, למי שיש לו "פזומט". לא שהם מסכנים, אבל באזורים מסוימים, בעיקר כשמדרימים או במרכזי הערים – אני אומר את זה מניסיון - קרה לי ששילמתי לא דרך "פזומט", כי בדקתי מה התחנה הקרובה ביותר וגיליתי שאני יכול למצוא את עצמי בלי דלק.
נחום יהושע
הבעיה הזאת תיפתר ב-1 בינואר.
היו"ר איתן כבל
זה בתנאי ש- - -
נחום יהושע
בתנאי שיחתמו על חוזים.
היו"ר איתן כבל
ברור. אתה מספר לי? הוועדה הזו מלווה את העניין הזה הכי מקרוב שיש, מי כמוך יודע את זה.
נחום יהושע
נכון.
היו"ר איתן כבל
לפי החוזה החדש אפשר יהיה לקבל שירות בכל תחנת דלק.
לאה ורון
עם דלקן אוניברסלי.
יעל שיינין
ראינו שבמקומות שבהם יש חברות דלק קטנות, הן עצמן מורידות מחירים והן גם גורמות לחברות הדלק הגדולות להוריד מחירים; במקומות שבהם הן לא נמצאות, המחירים נצמדים למחיר המפוקח המקסימלי.
היו"ר איתן כבל
איפה קרה הנס הזה, שיש חברות קטנות?
יעל שיינין
יש, בעיקר בצפון. באזור כרמיאל.
היו"ר איתן כבל
ראיתי בעיקר במגזר הערבי או בכל מיני מקומות שצריך - - -
ערן וולף
באזורי תעשייה.
היו"ר איתן כבל
נכון, אבל גם באזורי תעשייה רובן במגזר הערבי. המאסה הקריטית של חברות קטנות היא בפריפריה, אבל פריפריה רחוקה. עדיין השוק רחוק מלהיות שוק משוכלל. רחוק – לא ליד, לא כאילו.
יעל שיינין
אנחנו מסכימים, וחלק מההמלצות שלנו הן לא רק להאריך את הסעיף הקיים אלא אף להרחיב אותו. בעניין הזה נרצה בהמשך לקדם איזושהי הצעת חוק שמרחיבה את הסעיף הזה. הסעיף הזה מסתכל רק קדימה, כשסוף סוף יש הזדמנות לפתוח תחנת דלק חדשה - שזה לא קורה הרבה כי הקרקעות הפנויות לתחנות דלק מוגבלות - אז אנחנו רוצים לאפשר שמי שייכנס זו חברה חדשה.
היו"ר איתן כבל
הבעיה היא לא הקרקעות הפנויות, כי קרקע לא פנויה, עבור כולם היא לא פנויה. כמו שאנחנו מנסים להוביל בשוק הגפ"מ עכשיו, שאתה אומר בצורה מפורשת: כן, אני נותן עדיפות ומנסה לתת את כל הכלים כדי שחברות גדולות לא ייכנסו. אם לא – אין סיכוי בעולם.
אתי בנדלר
זו מטרת החוק הזה.
היו"ר איתן כבל
ברור.
אתי בנדלר
השאלה היא למה אתם מבקשים להאריך את התוקף בשלוש שנים בלבד.
יעל שיינין
כי אנחנו חושבים שזה מסוג הדברים שכדאי לבחון מעת לעת את המצב התחרותי. כפי שאמרתי, יש לנו טיוטת דוח שהיא בשימוע ציבורי, ובמסגרת הטיוטה אנחנו בוחנים אפשרות אולי ליזום אפילו חקיקה שמרחיבה את החוק הזה. לכן נראה לנו ששלוש שנים זה זמן מספיק מצד אחד כדי לאפשר לבדוק אם משהו קרה, ומצד שני, לראות אם יש צורך לעשות שינויים.
לאה ורון
תעבירו לוועדה את הדוח שאתם מכינים בעניין התחרות בתום השימוע?
יעל שיינין
נעביר אותו.
לאה ורון
תודה.
אתי בנדלר
עדיין לא הסברתם מדוע אתם מציעים לבטל את סעיף קטן (ב). אגב, גם בדברי ההסבר אין לכך התייחסות.
יעל שיינין
סעיף קטן (ב) הגביל בסך הכול את היכולת להאריך לתקופות קצובות ולא יותר משלוש שנים, וחשבנו שהסעיף הזה לא נדרש בשלב הזה.
אתי בנדלר
נכון.
היו"ר איתן כבל
הערות?
ערן וולף
אנחנו תומכים בהצעה הזאת וחושבים שזה נכון.
היו"ר איתן כבל
אני רק אומר לכם שנדרשת כאן מהפכה הרבה יותר משמעותית.
אתי בנדלר
אני סקרנית: כמה בקשות לאישור התקשרויות הוגשו לממונה?
יעל שיינין
אנחנו מקבלים בין שלוש לארבע בשנה.
אתי בנדלר
וכמה אישרתם עד כה?
יעל שיינין
קצת קשה להגיד. את רובן אנחנו מאשרים. בדרך כלל, כאלה שאנחנו לא מתכוונים לאשר נמשכות, אין לנו החלטת אי-אישור, או שיש איזושהי הסכמה על מכירת התחנה הנוספת. אני לא יכולה להגיד שיש התנגדויות רשמיות שלנו כי בפועל, כשאנחנו אומרים שאנחנו מתכוונים להתנגד - מושכים את הבקשה או שמגיעים אתנו להסכמה שאת התחנה הנוספת שכבר יש מוכרים ובתמורה אנחנו מאשרים.
אתי בנדלר
זאת אומרת, אין לך נתונים כמה תחנות דלק נפתחו מאז תחילת תוקפו של הסעיף הזה.
נחום יהושע
לנו יש. אנחנו יודעים כמה תחנות דלק נוספות.
יעל שיינין
אבל זה רק תחנות שנופלות אחת ליד - - -
אתי בנדלר
ברור, על זה אני מדברת - של אותה חברה.
יעל שיינין
יש לי את הנתונים במשרד. אם את רוצה, אני יכולה להשלים את זה.
אתי בנדלר
כי אני סקרנית לדעת עד כמה הסעיף הזה היה אפקטיבי.
יעל שיינין
אני חושבת שהוא אפקטיבי, בגלל שצריך להבין שיש מעט מאוד אופציות בכלל לפתוח תחנות דלק, ולכן שלוש-ארבע בשנה, לדעתי, זה לא הרבה פחות ממה שבפועל נפתח.
נחום יהושע
נפתחות כ-15 תחנות כל שנה, אבל אין אתן בעיה.
היו"ר איתן כבל
אני יכול להצביע?

הצבעה

בעד – פה אחד
נגד – אין
הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1203), נתקבלה
היו"ר איתן כבל
אני מאשר את הצעת החוק, והיא תעלה לקריאה שניה וקריאה שלישית. זה כיוון נכון, אבל זה ממש מצריך דרמה אמיתית. השוק חייב להשתכלל, הוא ממש לא משוכלל. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים