ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/06/2018

עדכון "סל לאור" בכפרי הנוער של משרד החינוך - מעקב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
ועדת החינוך, התרבות והספורט
12/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 643
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, כ"ט בסיון התשע"ח (12 ביוני 2018), שעה 10:56
סדר היום
עדכון "סל לאור" בכפרי הנוער של משרד החינוך - מעקב
נכחו
חברי הוועדה: מרדכי יוגב – מ"מ היו"ר
חברת הכנסת
אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
אברהם לוי - מנהל אגף תקציבים במינהל חינך התיישבותי, משרד החינוך

רון פרייזלר - מנהל אגף חינוך פנימייתי, משרד החינוך

אילנה נולמן - מנהלת מינהל חינוך התיישבותי, משרד החינוך

מירי כהן - מנהלת תחום עלויות, משרד החינוך

יובל בנימין - סגן מנהל ח"ן, משרד החינוך

ורד כרמון - מפקחת ארצית ילד ונוער, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יפית הלוי - מרכזת בכירה, תקצוב ותמחור אגפי, אגף שח"א, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יפעת אלביליה - תקציבאית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

שאול קירשנבום - רפרנט חינוך באגף תקציבים, משרד האוצר

יורם מאי - סגן מנהל היחידה הכלכלית, מרכז השלטון המקומי

מיכל מנקס - ראש מינהל חינוך, מרכז השלטון המקומי

אלי ברדה - ראש עיריית מגדל העמק, מרכז השלטון המקומי

משה בן שושן - סמנכ"ל כפר הנוער בן שמן

נחום רינצלר - מנהל כפר הנוער נווה הדסה

נעם שפר - מנהל כפר הנוער עיינות

רוני מלכאי אייריש - מנכ"לית הפורום הציבורי, כפרי הנוער והפנימיות

ג'מאל גנאים - מייצג ועד הורים יישובי, סח'נין וחבר בפורום ההורים הארצי

זאב גולדבלט - מנכ"ל, פורום ועדי ההורים היישוביים

מתן צדיק - שדלן/ת (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים

גל גולן - שדלן/ת (ברדוגו יועצים), מייצג/ת את פורום כפרי הנוער
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

עדכון "סל לאור" בכפרי הנוער של משרד החינוך – מעקב
היו"ר מרדכי יוגב
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, 12.6.2018, כ"ט בסיון. הנושא: עדכון "סל לאור" בכפרי הנוער של משרד החינוך – מעקב.

בשם הנהלת הוועדה והצוות, אנחנו מתנצלים על האיחור האלגנטי. קודם היה פה דיון על הפריפריה. חשתי שאני לא יודע לעצור אותו ויחד עם חברתי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני מוצא לנכון לברך. אני לא מכיר את כולם. אני רוצה לברך את אילנה, מנהלת מינהל חינוך התיישבותי, חדשה.

אולי נעשה סבב קצרצר, אנחנו פה לא הרבה אנשים, ומייד נתחיל בדיון.

(סבב נוכחות)

חברתי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס שבעצם ביוזמתה וביחד עוד עם הפורום הקודם מצאנו ויזמנו את הוועדה, מצאנו שנושא "סל לאור" קפא מלכת בכמה דברים, ובמקום שבו, כפי מה שדווח לנו, תרשו לי ברשותכם, פותח סוגריים רק בדקה, כי אני בא לפני כשעה, התפללתי שחרית היום בנתיב האבות יחד עם תושבים של 15 בתים שביתם ייחרב עליהם שלא בצדק. אנחנו שבים מבית המשפט העליון, מדוע? נשאיר את זה בסימן שאלה כדי לא להיכנס פה לנושאים הפוליטיים. ייבנו שם 300 יחידות דיור על ה-15 האלה שייהרסו, אז יחד איתם בכאבם והעיקר שעם ישראל יהיה מאוחד.

אנחנו הבנו בדיונים קודמים שבחינוך הפנימייתי נמצאים כ-30,000 חניכים, תלמידים, תלמידות. לעיתים הם אלה שיותר זקוקים, כפי שפה עוד קודם היה דיון על הפריפריה, וכ-7,000 מהם בפנימיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. היתר בפנימיות שונות שלא תמיד נכון לשלב אותם יחד.

גם אני למדתי בכפר הרוא"ה והיו כאלה לידי שעשו אותם עליית הנוער ואגף חינוך התיישבותי. יש ויש, אנחנו יודעים. יחד עם זאת, "סל לאור" שבתוכו עד מקום שדעתנו הגיע ואנחנו נשמח לשמוע אתכם, בנושא השכר היה בו איזשהו שינוי רכיב, אבל בנושאים אחרים, וגם יצא לי לבקר רק לאחרונה בהודיות ולפני כן בשדה יעקב ובימין עוד לפני כחצי שנה ובמקומות נוספים, החל מאחזקת המקום על הפנימיות שלו, שמצאנו שלא היה בכך כמעט תקצוב, דרך זה שהסל קפא מלכת בחלק מהשנים ובחלק מהרכיבים שלו, ומדובר בכ-130 פנימיות ב-57 כפרי נוער. שינויים רבים, חלק ב-74' וחלק מאוחר יותר, לא זוכר אם ב-2005 או ב-2002 לפי מה שדווח, רכיבים שונים, אם בחינוך, אם ברווחה, אם בפסיכולוגיה, אם בבריאות, העלויות שלהם נעשו גבוהות יותר, ואם בתשתיות ובאחזקת המקום. זוכר באחד מהמקומות, לא אציין כרגע את שמו, שבאתי ומצאתי שכל הצמחייה היפהפייה יבשה. אמר לי, אין לי כסף להחזיק. לא אציין כרגע את שמו. הבאתי לשם לשנה זו במסגרת נעל"ה, נערה אחת שתגיע לשם בספטמבר, והכול יבש.
אורלי לוי אבקסיס
איזה עצוב להיכנס למקום כזה ולראות הכול יבש.
היו"ר מרדכי יוגב
ואומר לי המנהל, אני מעדיף שהשירותים יהיו כמו שצריך ושירגישו בני אדם בשירותים. זה היה סדר העדיפויות שלי, וזה דווקא לילדים שאולי זקוקים ליותר מאיתנו, מהחברה, מהמדינה. זו מטרת הדיון, לראות איך אנחנו מעדכנים את "סל לאור" ואיך אנחנו דואגים לאותם ילדים.

חברתי, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.
אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה לך אדוני היושב ראש. מוטי ואני, למי שלא יודע, חבר הכנסת יוגב, משתפים פעולה בנושאים האלו כבר מהכנסת ה-18, כל מה שקשור לילדים בסיכון, חסרי עורף משפחתי וכדומה. עשינו זאת גם לא מעט בוועדה לזכויות הילד שבה היינו חברים.

תראה, אני חייבת להתחיל את הדיון הזה דווקא מתוך אותו מקום שאתה הזכרת לרגע, על אותן פנימיות של הרווחה מול אותן פנימיות של החינוך. לאורך השנים השינוי התבטא בפן אחד. נהייתה כמעט זהות מוחלטת באופי הילדים שמגיעים לפנימיות של משרד החינוך לאלו של הרווחה. לא מעט מהמקרים מופנים, ילדים של רווחה בידיעה שהם ילדים של רווחה, בגלל שאולי אין מספיק מקום בפנימיות של הרווחה, וגם בוא לא נשכח שזה קצת יותר זול לאותה רשות מקומית שצריכה לתת את המצ'ינג כאשר היא שולחת את הילד לפנימיות של החינוך לעומת של הרווחה, כשאני מדברת על הרשות, אבל התקצוב הוא אחר. מה שקורה, זה שכאילו המדינה בונה על כך שמנהלי הפנימיות ישיגו את מה שצריך להיות בבסיס התקצוב של אותם ילדים. מצפים מהם להיות משרד האוצר או משרד המיסים או איך שלא תקרא לזה, של אותו חינוך של ילדים. אם הם נדרשים ללכת כמו קבצן מתורם אחד לאחר, לפעמים הקהילות פה בארץ, לפעמים בחו"ל, ולנסות לגייס כספים כדי להוות את הבסיס של השירותים שהילד צריך.

"סל לאור", בואו נזכור, לא רק שהוא לא עודכן מזמן, ב-2007, הרכיב של השכר עודכן ב-2007 ומה שקרה הוא שמה שמגיע לילד, ממש בשוליים. אם אנחנו מדברים על כך שלאורך הזמן הזה היה בעצם שינוי במדד של 20 ומשהו אחוזים, שהוא לא היה מגולם בשינוי ובעדכון של "סל לאור", יצר פערים שגרם באמת לאותן פנימיות להחליט כמו שאמרת, אם לטפח את הצמחייה, ותחשבו כמה סביבה נעימה, אתה יודע, יש כלים נאים, אישה נאה, מרחיבים דעתו של אדם. תאר לך מה לגבי ילד.

כאשר אנחנו לומדים את תיאוריות הטיפול בילדים, בין אם זה מרכז קלט חירום או בין אם זה מרכז הגנה, נותנים את הדעת למימד הפסיכולוגי של ילד, של איך נראים הדברים ואיך זה משפיע עליו. אפילו בטיפולים, הרי אנחנו מכירים את המחלקות של הילדים, כמה החזות אמורה להיות נעימה לעין, מכילה, ידידותית לאותם ילדים. בואו נזכור שאותם ילדים עוברים טראומה. הם יוצאים מהמבנה ומהבית הפרטי שלהם ומגיעים לסביבה שגם עוד ילדים כמותם, וזה לפעמים מאוד מדכא ובעיקר כאשר אתה מכניס ילד כזה שעכשיו הוצא, ולעיתים הילד לא כל כך רוצה לצאת מתוך איזושהי מחויבות או תחושה של הזדהות עם ההורים, וזה גם כאשר ההורים יכולים להוות סכנה בעבורו. כאשר אתה מביא אותו למקום כזה, הוא יוצר התנגדות מוחלטת לאיזשהו שינוי בדפוס התנהגות ואולי אפילו כל הרצון שלו אחרי שאתה רואה את היבש הזה ואת הלא נעים הזה ועל זה שאין להם תקציבים לשפץ ולצבוע ולהפוך את אותה חוויה לחוויה קצת נעימה עד כמה שאפשר, יצרנו אצל הילד את המחסום הפסיכולוגי, אבל כאשר אנחנו מדברים שנאלצים להחליט איפה אתה שם את הכסף, כי גם יכולת גיוס הכספים כנראה קטנה או שפשוט הפערים שצריכים להשלים הולכת וגדלה, אז אנחנו מבינים שהמדינה בעצם, נוח לה במצב הזה.

אני חושבת שהגיע הזמן בכלל שאנחנו נעשה שיקול מחדש אם לעשות את ההפרדה מבחינת תקציב לאותם ילדים שמגיעים למערכת הפנימיות או הסידור החוץ-ביתי של משרד החינוך לעומת אלה של משרד הרווחה, וכולנו יודעים שתלמידי רווחה מגיעים לשם עם פערים מטורפים מבחינת לימוד.

אני השבוע הייתי בכפר הילדים בכרמיאל. ראיתי, האמת, מודל יפהפה, אני חייבת לומר, ומרגש, של משפחתונים שמדמים ממש מין בית כזה. אמרו לי, 12 ילדים. אמרתי, שמעו, אני גדלתי בבית כזה, אז זה גם מעצב, אבל זו מין תחושה שגם נותנים להם את החדר שלהם, וזה מין משהו שיותר קל לך להכיל, כי המבנה של הבית הוא כל כך חשוב כאשר אין להם מודל ודגל לבית שמתפקד כראוי. לדעתי זו צריכה להיות העדיפות מאשר הפנימיות הגדולות שאנחנו מכירים.

מה שקורה הוא שהפערים שנוצרו מחוסר העדכון יצרו פערים של למעלה מ-50 מיליון שקל, וב-50 מיליון שקל האלו, הם 50 מיליון שקל שנגרעו מהילדים, כי אם אנחנו מסתכלים, עכשיו עזבו את כוח האדם. נכון, לאורך השנים נוספו על כוח האדם עוד ועוד חוקים שהוספנו עליהם, לכן עוד אחריות, לכן עוד כוח אדם וכדומה, ולעיתים אין להם גם את הבסיס הזה כדי לעמוד באחריות שאנחנו מעבירים להם, אבל מזון של פירות וירקות, לא יתכן שזה משהו שאנחנו לא ניקח בחשבון. כאשר אנחנו מדברים על חשמל, גז, מים, בגלל זה שיש את העניין של המים, אז לא משקים את הצמחייה. לא משקים את הצמחייה, המצב גם נראה ככה.

כאשר אנחנו מדברים על ההעלאה היחידה שהייתה, אולי על 40 שקל, חשבתי, זו אולי חולצת בית ספר עם הסמל. זה מה שהיה ההפרש לאורך למעלה מעשור שאנחנו נותנים לילדים האלו, 40 שקל, חולצת בית ספר? יש להם צרכים הרבה יותר גדולים. הם נפגשים עם חברים מאוכלוסיות אחרות כאשר הם מגיעים לבתי הספר האזוריים. הם רואים את הפערים האלו ואני יודעת כמה הפנימיות מנסים להביא להם את הביגוד היפה ושיהיה להם את האיכות שלהם וכדומה, אבל הפנימיות קורסות, ואם הן קורסות, הילד לא מקבל את מה שמגיע לו ואנחנו בעצם לא באמת ממלאים את תפקידנו. החובה שלנו לבוא ולומר, ראשית, יש לצמצם את הפער שנוצר. שנית, לקבוע איזשהו מנגנון שיתעדכן "סל לאור" באופן אוטומטי. אנחנו יכולים לדון באיזה אופן, אבל אני חושבת שמטרת הדיון פה גם לגבי הסל וגם לגבי ההפרדה הפיקטיבית לטעמי בין הפנימיות של חסות הנוער לפנימיות של הרווחה.
היו"ר מרדכי יוגב
אני ברשותכם רוצה רק עוד שני דברים קצרים לפני שניתן פה את הדיבור לאנשים.

גורמי הרווחה לצערי לא הגיעו לפה בזמן. אני מקווה שהם חשבו שב-11:30. הם לדעתי חשובים מאוד וגם אני יכול לנזוף בהם או לא, אז שיתוף הפעולה, אין פה כנראה עוד נציגי משרד הרווחה.
אורלי לוי אבקסיס
אין בכלל?
היו"ר מרדכי יוגב
בינתיים. נתתי את דעתי תוך כדי הדיבור שלך, יחד עם יהודית.

אני אומר גם לאנשי משרד החינוך, בוודאי שהשילוביות היא מתחייבת כל הזמן. כמו שבוועדות השמה, גם בעצם הטיפול בנוער.

מכיוון שבירכנו אותך, גבירתי, כחדשה בתפקידך, אני ברשותך אתן, לפני שאני ארצה לשמוע אתכם, למי שעוד חדשה בתפקידה. אנחנו רגילים לראות פה את ענת נחמיה בתור מנהלת הפורום של כפרי הנוער, ואנחנו פוגשים פה עכשיו את רוני מלכאי. אנחנו מאחלים גם לך הצלחה בתפקיד.
אורלי לוי אבקסיס
זו הזדמנות להגיד שתצליחי. אנחנו פה לעזור.
היו"ר מרדכי יוגב
הזכרתי רק שהייתי בעוד שני כפרי נוער רק בשבועיים-שלושה האחרונים. נפגשתי עם תלמידי אחוזת שרה ודולב. זו אולפנה שאני חי בתוכה והיא חיה בתוכי.

אני אתן רגע לרוני, כמי שמאוד היה חשוב לה הדיון והתקשרה ואמרה, אני יודעת שיזמתם דיון וכו', וביקשה גם לבוא, לומר ולדבר, אז בבקשה. קחי רק את חמש הדקות, כי אני רוצה אחרי לעבור למשרד החינוך ולשמוע. יש גם ערך שתגידי מה הצד שאת התרשמת ממנו. גם גדלת בכפר נוער.
רוני מלכאי אייריש
לא, גדלתי בתיכון רגיל, חצי אולפנה.

אני רק רוצה להגיד קודם כול תודה רבה לכם, אורלי ומוטי על היוזמה הזאת של הדיון. אני חושבת שהנושא הזה, אחד הנושאים החשובים ביותר שגם נמצאים על סדר היום, אני יודעת, של משרד החינוך והמינהל לחינוך התיישבותי.

אנחנו כפורום ציבורי קיבלנו מנדט בעצם לקדם את כל התחום של כפרי הנוער והפנימיות ואנחנו מתייחסים למנדט הזה באמת בחרדת קודש.
היו"ר מרדכי יוגב
יש לכם עכשיו 'שטינקר' במשרד, הכי בכיר, המנכ"ל אבוהב. הוא היה הבוס שלכם. משת"פ בכיר.
רוני מלכאי אייריש
אני לא יודעת אם אני עדיין מוגדרת חדשה בתפקיד. אני כבר חצי שנה, אז יחסית לאילנה אני כבר ותיקה בתפקיד. אני מאחלת לאילנה באמת בהצלחה.
אורלי לוי אבקסיס
רק ששמואל אבוהב לא יהפוך להיות כמו שרון, 'מה שרואים מכאן, לא רואים משם'. זה תמיד מפחיד אותי שמשנים צד.
רוני מלכאי אייריש
בינתיים הכול בסדר ואני מאחלת לך, אילנה, בהצלחה. אני כבר רואה בך באמת כבת ברית ואנחנו כבר הפכנו להיות חברות למרות הזמן הקצר שלך, ויש לנו המון נושאים שצריך לקדם יחד.

אני רוצה באמת להגיד מילה טובה על המינהל לחינוך התיישבותי, על האנשים המקצועיים שיש שם, שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה לקדם המון נושאים, וגם להזכיר את מירב בן ארי שכרגע לא נמצאת כאן ואני מקווה שהיא תצטרף בהמשך, על ההישג של ה-15 מיליון שקלים ל"סל לאור", שזו התחלה של מה שאנחנו רוצים לקדם, אז תודה.
היו"ר מרדכי יוגב
טוב, אז אנחנו באמת נשמע את המשרד, ואם נספיק, נשמע גם את הרווחה. הכול פה בתוך סד זמנים ואנחנו באמת כן רוצים, כפי שאמרה חברתי אורלי, ברכיבים של מזון, דלק, חשמל, מים, אחזקת בית, אחזקת תלמיד ועוד עלויות שהן הפכו ללא ריאליות ביחס למה שהיה ומקשות על כפרי הנוער.

כל אחד דקה, מנהלי כפרי הנוער, כדי שתהיה לנו את הזווית שלכם.
נחום רינצלר
אני נחום מכפר הנוער בנווה הדסה. קודם כול אני מברך על הדיון. אני מודה גם לחברת הכנסת אורלי, גם למוטי וגם לחברת הכנסת מירב בן ארי שאנחנו יודעים שהיא פועלת בנושא.

אני רוצה בדקה לציין תמונת מצב של מנהל כפר. בעיניי "סל לאור" הוא מכונת זמן. רק ב"סל לאור" מחיר האורז נשאר כמו שהוא היה ב-1975, ואתה צריך להיות קוסם כדי להאכיל את הילדים בכפר.

הדבר השני, אנחנו ניצבים מול אתגרים חינוכיים. אני רואה בכפרי הנוער נכס. קולטים עלייה. בנווה הדסה מ-220 ילדים, 40 ילד עלו רק השנה לארץ. אין לי להשיג להם בשום מקום חוץ מהמינהל לחינוך התיישבותי, מה שאני אקבל, ואני מקבל הרבה. האתגר שלי מתקציב של 20 מיליון כשיש 15% בחסר ממומן, זאת אומרת בתקציב של 85%, זה 3 מיליון שקל. כל בוקר כשאני קם, אני צריך לדעת איך אני משלים.

לגבי הנטפות של הדשאיים הלא ירוקים, אז אני אומר את המשפט הבא: לא מייבשים את הדשא, מייבשים את הילדים, כי אנחנו לוקחים ילדים מוחלשים ובמקום שניתן להם את הכי טוב שיש, ואנחנו מגיעים למדדים חינוכיים מצוינים. רק בנווה הדסה זה 75% זכאות לתעודת בגרות ואני לא בין הגבוהים. יש הרבה יותר טובים ממני. אנחנו צריכים לייצר את המנהיגים של המחר, את אלה שמחר יובילו את הנושא.
היו"ר מרדכי יוגב
ברור, נחום. אני הייתי שמח לשמוע עוד הרבה. אשמח גם לבקר. כדי לאפשר גם למשרד לענות, נעשה קצרים מכל מנהל כפר ונגיע למשרד.
נעם שפר
נעם, מנהל כפר הנוער עיינות.

אני רוצה לדבר על רמת הילד. אני מצטרף כמובן לכל המברכים ולכל מי שעושה מאמץ לעזור בסיפור הזה.

אנחנו היום בכפר הנוער עיינות צריכים להביא כ-2.5 מיליון כל שנה מעבר לתקציב. אנחנו מקבלים את מלוא התקציב שמגיע לנו ממשרד החינוך, מהבעלות. כולם עושים את כל מה שהם צריכים. אין לנו עובד אחד מעל התקן שמקבל שקל אחד יותר ממה שקבע החוק, ועדיין אנחנו צריכים להביא 2-3 מיליון שקלים כל שנה.

הסיפור של ה-15 מיליון הוא סיפור מאוד חשוב. בסוף לילד היום אני מקבל 2,200 ומשהו שקל לחודש. התוספת הזאת של ה-15 מיליון תוסיף לנו עוד 38 שקלים. בחישוב הכי עדין, הכי חסכני, חסר עוד כ-150 שקל לחניך לחודש. אפשר לעשות את המכפלות. מדובר בסכומים שאנחנו איכשהו צריך להביא להם. אי אפשר לברוח מזה. בסוף הילדים מקבלים שירות פחות טוב. ככל שנעשה מאמצים, זה מה שקורה בסוף וזה לא שנה אחת ולא שנתיים וצריך לפתור לפתרון עומק.
היו"ר מרדכי יוגב
אוקי, תודה.
משה בן שושן
אני סמנכ"ל של כפר הנוער בן שמן, משה בן שושן.

אני מצטרף למה שנעם אמר. אחרי ארבע שנים שבו התחיל התהליך, באמת נעשה איזשהו שינוי קל. אנחנו נשמח אם התהליך הזה שמתוכנן להיות או להתפרס לאורך כמה שנים, יתפרס על פחות שנים ושהפער יצומצם בסדר גודל של זמן יותר סביר.
היו"ר מרדכי יוגב
אוקי, תודה. משרד החינוך, אתם תקבעו מי המדבר, מה הסדר.
אילנה נולמן
אולי אני אתחיל, יקיריי. קודם כול תודה רבה על הדיון החשוב. אני חדשה. אני לומדת את הנושא. אני חייבת לציין שזה הנושא הראשון שעלה על שולחני, "סל לאור". אין ספק שצריך לעדכן את הסל. אני חושבת שכולנו פה סביב השולחן מבינים את זה. אני למדתי שהשר עשה יחד עם המנכ"ל מעשה מדהים. 200 מיליון שקל הושקעו בשיפוץ כפרי נוער. עוול שם שנים, של מגורים לא ראויים, הושקע סכום עתק, שזה באמת ברכה.

ביקרתי בשלושה כפרים. אני פחות מחודש בתפקיד וביקרתי בשלושה כפרים והתרגשתי, וראיתי את הברק בעיניים של מנהלי הכפרים שמספרים לי, את לא יודעת איך זה היה קודם, אז זאת השקעה שאומרת שהצמרת גם של השר, גם של המנכ"ל רואים אותנו ומשקיעים בנו. 15 מיליון שקלים עד עכשיו, אבל הבנתי שזה הולך וגדל, זאת אומרת היה 5 מיליון בשנה שעברה, 10 השנה, 15 שנה הבאה, 20 עוד שנה, כלומר כן יש מגמה נפלאה בעיניי לצמצם את הפער, אבל בואו רק נסכים על דבר אחד: 85% צריכים להפוך ל-100%. פה צריך להביא את זה ממקורות אחרים. זאת הבקשה ואני חושבת שהיא בקשה לגיטימית של כולנו.

בשנת 75', איזושהי החלטה, אין לי מושג מה היה ההיגיון שלה, אבל היא לא הייתה הגיונית. כולנו מבינים שהיא לא הגיונית. פשוט לתקן את זה. אני חושבת שאם נתקן את זה, נרוויח את עולמם של הילדים, ואנחנו גאים במינהל, אני הצטרפתי לבית, להציל ילדים ולהפוך אותם לאזרחים מועילים, תורמים, לא נזקקים, זה חיסכון אדיר. עזבו בני אדם. התוצרים שהם יכולים להביא לנו. זה חיסכון אדיר כלכלי. בואו נשקיע את זה עכשיו. בואו נמנע עוד דור נכשל בשנה הבאה. זאת המשימה הלאומית של המינהל ואנחנו עושים אותה ביחד עם המשרד, בגאווה אדירה. פשוט להמשיך. תודה.
אורלי לוי אבקסיס
רק כדי לחדד. קיבלתם החלטה לעדכן את הסל? לפי מה שאני מבינה.
אילנה נולמן
לא קיבלנו החלטה.
אברהם לוי
אני אפרט. יש, ופה אני רוצה לברך את האוצר. יש הסכם בין מנכ"ל משרד החינוך לאוצר ללכת לעדכון הדרגתי שיסגור את הפער הזה של ה-50 מיליון שקל, שזה 5 מיליון שקל בשנה.
היו"ר מרדכי יוגב
אברהם, רק דקה אחת. נכנסו הרבה מאוד אורחים. אתם עושים פה סיור בכנסת?
קריאה
כן.
היו"ר מרדכי יוגב
ומי הקבוצה?
קריאה
מגדל העמק.
היו"ר מרדכי יוגב
ותיקי מגדל העמק, ברואים הבאים. קודם היה פה דיון על חינוך בפריפריה, השוואת התנאים, כי תיזהרו בבני עניים בפריפריה שמהם תצא תורה. אנחנו רואים את זה יום-יום. כעת אנחנו בדיון על כפרי הנוער.
קריאה
יש לנו אלפי תלמידים במגדל העמק, במוסדות הרב גרוסמן.
היו"ר מרדכי יוגב
נכון.
אורלי לוי אבקסיס
וגם הוא רצה להפוך אותו למודל למשפחתונים כאלו.
היו"ר מרדכי יוגב
המודל הזה עובד מצוין, משפחתונים.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו צריכים לשים לב לגבי הרפורמה שהולכת לצאת, כי זה הולך להשפיע למשל על המשפחתונים, לגבי ההגבלה של המסגרות.
היו"ר מרדכי יוגב
רגע, רגע, בואי נהיה ברצף דיון, אחרת נאבד אותו.

לפנינו מדבר כרגע מנהל אגף התקציבים במינהל לחינוך התיישבותי, שהם אחראים על הפנימיות בארץ ועל כפרי הנוער, ושם מצאנו ש"סל לאור", הסל לפר ילד עמד מלכת לפני 30 ו-40 שנה ומחיר האורז נשאר בעינו ואיך דואגים שזה יתעדכן כדי שדווקא לילדים שצריכים את זה, יהיה את מה שצריך.
אברהם לוי
אני רוצה להמשיך בסקירה ולומר כך: יש לנו קצת עדנה בשנים האחרונות בנושא הזה, עם שיתוף פעולה טוב מצב האוצר.

אילנה הזכירה את השיפוצים שהשקענו עד עכשיו, 200 מיליון שקל בארבע השנים האחרונות שזה סכומים אדירים.

בנושא של "סל לאור", יש את ההסכם של עדכון של 5 מיליון שקל בשנה בשביל לסגור את הפער של ה-50 מיליון שקל.

קיבלנו לפני שנה 100 תקני עובדים סוציאליים לפנימיות שלנו, שזה לא משהו שהולך ברגל.
יהודית גידלי
והם אוישו?
אברהם לוי
ודאי. חסרים לנו עוד 50 אבל לא משנה, כולם אוישו מייד, אין ספק.
אורלי לוי אבקסיס
העובדים הסוציאליים האלו זה גם לאותן פנימיות לאחר גיל 18?
אברהם לוי
לא, לא, לא, רק עד גיל 18.
אורלי לוי אבקסיס
גם את זה צריך לקחת בחשבון. השאלה היא כדי להבין איפה עדיין חסרים.
אברהם לוי
גם מספרי תלמידי הפנימיות גדל לנו ב-1,200 תלמידים. כל השינויים האלה בשנתיים האחרונות זה פרי עבודה מאומצת של המשרד עם אגף התקציבים באוצר, וזה דברים מאוד מהותיים.

אני חושב שהגענו פה באמת לפריצת דרך גדולה בנושא של טיפול בתלמידי הפנימיות, ואנחנו רואים גם את האופק בסיפור של "סל לאור", אבל "סל לאור" הרבה יותר מסובך, הרבה יותר צריך עבודה מאומצת ביחד, של שני המשרדים, ואנחנו בדרך לשם, בדרך לפתור - - -
היו"ר מרדכי יוגב
אתה התחלת ואני הייתי פחות קשב. נאמר פה קודם שניתן בשנה שעברה או השנה 200 מיליון שקל לשיפוץ ובינוי.
אברהם לוי
לא, אמרתי שבארבעת השנים האחרונות משרד החינוך בתאום עם משרד האוצר השקיע 200 מיליון שקל בפנימיות שלנו, בשיפוצים, כדי לענות על אותם - - -
היו"ר מרדכי יוגב
אני רק אשאל פה שלושה מנהלי הכפרים. אתם ראיתם מזה?
קריאה
כן, בהחלט.
היו"ר מרדכי יוגב
אוקי, מאה אחוז, ובתקני העובדים הסוציאליים גם?
קריאה
אכן.
היו"ר מרדכי יוגב
אוקי.
נחום רינצלר
כמו שהוא אמר, לא מספיק. זה ירד מ-100 ל-70.
אורלי לוי אבקסיס
מה פספסתי?
היו"ר מרדכי יוגב
ירד מ-100 ל-70 התקנים של העובדים הסוציאליים.
אברהם לוי
לא, לא, לא. היה לנו פעם יחס של עובד סוציאלי ל-100 תלמידים. עכשיו זה ירד ל-1:70.
אורלי לוי אבקסיס
אז הטייס האוטומטי לא עובד פה ולכן כשאתם מוסיפים 100 תקנים, זה אפילו לא בא לצמצם את הזה, אלא רק את מה שצריך. יש את הבסיס של הגידול הטבעי.
אברהם לוי
בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה.
אורלי לוי אבקסיס
לא יתכן.
היו"ר מרדכי יוגב
אנחנו לא מסתפקים, אורלי.
אורלי לוי אבקסיס
תקשיב רגע, אנחנו נותנים הוראות חוק. החוק מחייב אותם להעסיק. מה קורה עם הפער הזה? יש פה גידול טבעי גם במספר הילדים, גם בצרכים שלהם, גם במה שאנחנו כמחוקקים מטילים על הפנימיות, לכן זה לא הגיוני.
היו"ר מרדכי יוגב
אורלי, תעצרי רגע אחד. העובדים הסוציאליים דרך משרד החינוך א דרך משרד הרווחה?
אברהם לוי
דרך משרד החינוך.
היו"ר מרדכי יוגב
אוקי.
אברהם לוי
אנחנו כרגע בעבודה מאוד מאומצת של סיווג התלמידים לקטגוריות, ואז באמת ניכנס יותר לרזולוציה של כמות תלמידים לעובד סוציאלי. אנחנו נגיע. יש פנימיות טיפוליות שזה 1:30. אני מדבר כרגע על הפנימיות שהן יותר - - -
אורלי לוי אבקסיס
אבל אתה יודע שהפנימיות האלו מחזיקות ילדים של רווחה, שזקוקים לדברים האלו. זה שאנחנו מעלימים עין - - -
אברהם לוי
בפנימיות החינוכיות הפער איננו גדול.
אורלי לוי אבקסיס
מה זאת אומרת? הלכת לקריית יערים? הלכת לכפר הילדים בכרמיאל? כולם שם ילדים של רווחה.
אברהם לוי
קריית יערים זה 1:30.
אורלי לוי אבקסיס
יפה, ובכרמיאל ובמקומות האחרים?
אברהם לוי
בכרמיאל זה 1:30, אפילו 1:25.
אורלי לוי אבקסיס
ובמקומות אחרים שיש שם גם? חשוב להבין שהילדים הם ילדים של רווחה ולכן צריך להתייחס אליהם בתקן כילדי רווחה.
היו"ר מרדכי יוגב
ברור לגמרי.
אברהם לוי
לכן אמרנו, יש עדיין פער של 50 עובדים סוציאליים ואנחנו עובדים על זה, אבל אנחנו בדרך הנכונה.
אורלי לוי אבקסיס
תן לנו לעזור לכם.
היו"ר מרדכי יוגב
אברהם, תמשיך. אנחנו רוצים לשמוע את כל מה שיש לך לומר.
אברהם לוי
דבר נוסף שאני אגיד שאנחנו בעיצומו, זה הסכם שכר חדש לעובדי פנימיות, שזה באמת יבוא ויעשה צדק עם מדריכים ושאר העובדים המנהליים בתוך המסגרת של הפנימיות וכפרי הנוער. אני מקווה שהסיפור הזה יסתיים בתוך כשנה-שנה וחצי ואז מין הסתם גם יעודכן סל לאור בהתאם למסגרת - - -
אורלי לוי אבקסיס
רק עוד שנה וחצי?
היו"ר מרדכי יוגב
למה זה צריך לקחת כל כך הרבה זמן?
אברהם לוי
כי מה לעשות, הדינמיקה של הסכמי שכר - - -
אורלי לוי אבקסיס
לא, אבל "סל לאור" לפחות בהרכב של מה שמגיע לילד, את זה אפשר לגעת כבר עכשיו. זה לא רלוונטי בכלל מה הסיכום שאתם עושים.
קריאה
60% מ"סל לאור" זה שכר.
אורלי לוי אבקסיס
ברור לגבי השכר, אבל בתוך הקביעה של סל לאור יש לך פרמטרים. זה לא אומר שפרמטר אחד, צריך לחכות עכשיו עד שהפרמטר השני יתוקן, והנושא של התקצוב פר הילד, עזוב את מרכיב השכר. מרכיב השכר, תמשיכו במשא ומתן שלכם. אל תעקבו את המזון של הילד. זה אבסורד.
אברהם לוי
לכן במתווה הזה שסגר המנכ"ל עם אגף התקציבים באוצר, של 5 מיליון שקל בשנה, שהשנה יש לנו 10 מיליון - - -
אורלי לוי אבקסיס
לא, זה לצמצם את הפער אחורנית.
אברהם לוי
נכון.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא בעדכון החדש. הרי בסופו של החמש שנים האלו ייווצר לכם פער חדש.
אברהם לוי
נכון, והוא יטופל.
אורלי לוי אבקסיס
תחשבו על זה מראש.
היו"ר מרדכי יוגב
הדברים ברורים.
אורלי לוי אבקסיס
המדינה יכולה לספוג יותר מ-5 מיליון שקל בשנה לאוכל של הילדים.
היו"ר מרדכי יוגב
אורלי, אני צריך לעצור אותך. אני שואל, רק מירב, ה-15 מיליון שהיא הביאה, כפול שלוש שנים, זה כל מה שיש בשביל לשפר את "סל לאור"?
אברהם לוי
לא, לא, לא. עד סיום ה-50 מיליון שקל.
אורלי לוי אבקסיס
עשר שנים רק לצמצם את הפער ההוא ולפתוח פער חדש.
היו"ר מרדכי יוגב
אבל זה פער אחורה. זה פער שייצור כל הזמן בור יותר גדול מעצם כיסוי הפער.
אברהם לוי
תראה, חבר הכנסת יוגב, הפער נוצר בשנים 2008 עד 2011-2012. הפער של השנים האחרונות מאוד קטן. אין כמעט שינוי במדדים.
אורלי לוי אבקסיס
ואתה יכול להגיד שזה יקרה גם בעשור הבא?
אברהם לוי
לא. חייבים להתחיל בצעד הראשון בשביל לפתור את הסיפור. זה הצעד הראשון. לא אמרתי שהוא הסופי.
היו"ר מרדכי יוגב
העדכון האחרון היה בדצמבר 2007.
אברהם לוי
נכון.
היו"ר מרדכי יוגב
והעלייה מאז מסתכמת ב-21.4%, ככה החשבונות שלא אני עשיתי, אבל אני קורא מתוך ניירות שהם כנראה מעודכנים, אז ה-5 מיליון כפי הנראה לא ידביק את הפער ונשאיר ילדים רעבים או נחייב את מנהלי המוסדות לרוץ אחרי כסף.
אברהם לוי
לכן בפתרון ההדרגתי הזה יש לנו ב-2019 15 מיליון, 2020 – 20 מיליון, וכן הלאה וכן הלאה. בסוף זה ייסגר, כל הפער הזה.
אורלי לוי אבקסיס
אם בשנת 2016, שהיא השנה הכלכלית הטובה ביותר מאז תולדות המדינה לפי שר האוצר וראש הממשלה, לא מוצאים איך להביא את ה-50 מיליון שקל האלה כדי לסגור את הפער הזה ולא לצבור חדש, אני חושבת שיש פה סדרי עדיפויות מעוותים. אין להם מספיק לובי בממשלה, אתה מבין את זה?
היו"ר מרדכי יוגב
אנחנו תיכף נגיד את מה שיש לנו לומר למשרד החינוך ולנציגי האוצר ונשמע גם אותם.
אברהם לוי
בשנתיים האחרונות אין גידול במדד בכל אותם פרמטרים שאנחנו מדברים. אפילו יש ירידה קטנה.
היו"ר מרדכי יוגב
אז אם כן, בכל שנה יש כרגע תוספת של 5 מיליון.
אברהם לוי
נכון.
היו"ר מרדכי יוגב
אוקי. מי עוד מכם רוצה כרגע לעדכן? רון.
רון פרייזלר
קודם כול מודה על הדיון, מודה לך גם. אנחנו מרגישים פה בשותפות. אנחנו באים להמון דיונים בכנסת והדיון הזה הוא סוג כזה של מכוון איתנו ועלינו. אנחנו אפילו נשמח להציע לחברת הכנסת אורלי לוי. פקידים בכירים אצלנו במערכת, את מייצגת אותנו ממש נאמנה, אין ספק. אני אשמח להיות דווקא איתך בקשר משום ההיכרות שלנו איתך והמעורבות שלנו איתך בהתרחשות שקורית, ואני שם אותה כרגע בצד, מול משרד הרווחה, ואני אשמח לעדכן את זה כרגע במה שנקרא "ראשון מעון", שהוא משפיע והוא קריטי על המהלכים כולם. שמח שהיית אתמול בכרמיאל ואולי דרכם הבנת את המהלכים. אשמח מאוד להיות בקשר, שתסייעי לכולנו במהלך הזה.
אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נשמח.
רון פרייזלר
מילה אחת נוספת, ברשותך. לציין את הפורום הציבורי. אמנם מרבית המשאבים הגיעו ממשאבי מדינה, אבל מי שעסק בדחיפה של המהלך הזה זה באמת היה הפורום הציבורי שגרם ל- vibe הזה, והיה צריך מראש לציין את זה פה, דבר שלא צוין. שוב, כל מה שיכול להביא יותר משאבים לחינוך, נהיה שם. תודה רבה.
היו"ר מרדכי יוגב
אוקי. נמצאים פה גם נציגי משרד הרווחה. יפעת ויפית. מי מכן מציגה? הבעיה שהונחה על שולחננו, שאנחנו יזמנו את הדיון עליה מתוך הבנה שסל לאור לא עודכן בחלק מהרכיבים כבר מאז 2007, ברכיבי מזון, דלק, חשמל, מים, אחזקת בית, אחזקת תלמידים. בשכר יש סיפור קצת שונה. אלה אותם ילדים שדווקא הם צריכים, ואנחנו מוצאים שיש פערים וצרכים שמנהלי הכפרים נאלצים להתרוצץ אחרי גיוס כספים במקום שבו לילדים האלה צריך לדאוג יותר, ולעדכן את "סל לאור", שורה תחתונה. מה שיש לכן לומר?
יפית הלוי
"סל לאור" מעודכן באופן שוטף כל תחילת שנה, בינואר, בעלות מדד המחירים לצרכן של השנה החולפת, זאת אומרת שאנחנו מעדכנים באופן עצמאי את "סל לאור" כל שנה בתחילת שנה.
היו"ר מרדכי יוגב
זאת אומרת, למשל, אם את יודעת להגיד לי על סכומים בין 2017 ל-2016?
אורלי לוי אבקסיס
רגע, רגע, לא, לא. כל הדיון פה לא רלוונטי.
היו"ר מרדכי יוגב
אורלי, אני רוצה לשמוע. גם יש פה נייר לפנינו.
יפית הלוי
מה העלויות של "סל לאור"?
היו"ר מרדכי יוגב
כן.
יפעת אלביליה
"סל לאור" שלנו מורכב מארבעה רכיבים. אחזקת בית עומד נכון להיום עד 173 שקלים. אחזקת תלמיד – 143 שקלים. דלק – 90 שקלים. מזון – 568 שקלים.
אורלי לוי אבקסיס
אז אני אגיד לך שסל מזון היה ב-2008 569 שקלים לילד, אז אני רוצה להגיד לך, באמת עדכנתם. בכמה שקלים?
יהודית גידלי
לא, זה ירד לפי דברייך בשקל אחד.
אורלי לוי אבקסיס
אין סיכוי שמעדכנים את זה להורדה. משהו לא בסדר עם הנתונים, כי ב-2008 מזון כולל ירקות ופירות היה 569 שקלים פר ילד.
יפית הלוי
אבל יש כאן איזושהי טעות, כי הסל מתעדכן כל הזמן.
אורלי לוי אבקסיס
אז תגידי לי כמה הוא עלה ב-2008.
היו"ר מרדכי יוגב
יפעת, את אמרת עכשיו שסך הכול "סל לאור" לילד, 974 שקל, אבל פה כתוב שב-2015 זה כבר היה 1,106.48 שקל, אז מה, זה יורד?
יפית הלוי
זה ללא מע"מ. הסכומים שיפעת הקריאה הם ללא מע"מ.
היו"ר מרדכי יוגב
אז זאת אומרת שמ-2015, תוסיפי את המע"מ, 17.5% - - - . אין פה עדכון ממשי. בוודאי שאין פה עדכון בערך המדדים.
קריאה
יש רכיבים שכן ויש רכיבים - - -
קריאה
הם עדכנו.
היו"ר מרדכי יוגב
יכול להיות שיש פה עדכון, אבל הוא בוודאי לא בערך של העדכון שלהם. אני לא אעשה עכשיו את התחשיב. שתיכן תקציבאיות. האם זה מגלם בתוכו את עליית המדד ותוסיפי את המע"מ, איך שאת רוצה. כאילו הזמן עמד מלכת והמחירים עמדו מלכת.
יפית הלוי
אין לנו כרגע את הנתונים של 2008, אבל אין לנו בעיה לבדוק את כל הנתונים לאורך השנים.
אורלי לוי אבקסיס
מצוין.
היו"ר מרדכי יוגב
יש לנו גם בנייר שלכם. אתם בנייר שלכם עדכנתם שב-1/2008 הסל עמד על 956. אם להיום הוא בסך הכול עלה ב-18 שקלים - - -
אורלי לוי אבקסיס
18 שקלים בעשור?
יפית הלוי
לא. 18 שקלים בעשור לא יכול להיות. בגלל זה אני אומרת שאין לי בעיה לבדוק את הסכומים ולראות איך זה עלה משנת 2008 עד היום.
יהודית גידלי
זה בדיוק מה שהיית צריכה לבוא כרגע - - - . מה היה יותר ברור מאשר היה כתוב, עדכון "סל לאור". מה היה צריך להסביר?
יפית הלוי
לא אמרו ממתי, לא אמרו באיזה עדכונים.
אורלי לוי אבקסיס
לא, אבל אנחנו חברי הכנסת עושים שיעורי בית. המשרדים לא עושים שיעורי בית?
היו"ר מרדכי יוגב
יפית, עדכון של מדד.
יהודית גידלי
רגע, שאלת מישהו במשרד?
יפית הלוי
שאלתי.
אורלי לוי אבקסיס
כולנו, יש לנו מטרה שהדברים יהיו כמו שצריך, אבל אם אנחנו עושים שיעורי בית ומנסים להתעדכן ולדעת איפה עומדים הדברים, זה לא יתכן שמי שאמון על זה בא לנו בלי נתונים. תשמע, זה דיון עקר.
היו"ר מרדכי יוגב
במשך עשור וחצי לפי המספרים המוחלטים שלי, אחרי שהורדנו את המע"מ, הוא עלה בכ-157 שקלים. האם זה עומד במשימה או לא? אני לא יודע לומר. מנהלי כפרים פה אומרים שהם נדרשים כל שנה לגייס מיליונים לעניין.

מתי פעם אחרונה הייתם בכפרי נוער?
יפית הלוי
יכול להיות שהפיקוח היה בכפרי הנוער.
היו"ר מרדכי יוגב
אני מציע שהחלק התקציבי יהיה בכפרי נוער. אנחנו את אנשי אגף התקציבים, דואגים שיהיו בוועדות אחרות שאני יותר דומיננטי בהן, דואגים שאנשי התקציבים יגיעו למקומות ויכירו את המציאות ומתוך כך יבינו ויהיו גם הם מיינדדים למציאות הישראלית בהרבה מובנים, ברווחה, בבריאות, בחינוך, בביטחון. יש חשיבות גדולה של הבנת אנשי התקציבים גם את המאטריה ואת המציאות.
אורלי לוי אבקסיס
תסתכלו על הילדים בעיניים. תחשבו שזה הילדים שלכם.
היו"ר מרדכי יוגב
מצידי, תבואו לביקורת פתע. זה מאוד חשוב.

בואו נשמע את האוצר, כי זמננו קצר.
דניאל לורברבוים
אני רק אמשיך את מה שאברהם אמר. התוספת של ה-15 מיליון שקל בבסיס תקציב 2019 לטובת עדכון התעריף ב"סל לאור". מעבר לזה, מאות מיליוני השקלים שהושקעו בשיפוצים.

צריך להבין בסוף שמדובר בסדרי עדיפויות של משרד החינוך. אני לא חושב שאפשר לבוא למשרד האוצר ולהגיד שלא הושקעו תקציבי עתק במשרד החינוך בשנים האחרונות.
אורלי לוי אבקסיס
הם לא יאכלו את הקירות, גם לא את הצבע החדש שתשימו להם, אבל בהחלט המחירים של המזון עלו בעשור ומשהו האחרונים. לא יכול להיות שלא יהיה תקצוב לזה וגם לביגוד, שמתעדכן.
היו"ר מרדכי יוגב
שלום ראש עיריית מגדל העמק שגם זוכה לראות את תושביו. ברוך הבא.

ברוך הבא לראש עיריית מגדל העמק. גם קודם היה דיון על הפריפריה פה. כעת הדיון הוא על עדכון "סל לאור" בפנימיות ובכפרי הנוער.

אני אומר לך, דניאל, שני דברים. זה נכון שחלק מהדברים, סדרי עדיפויות פנימיים, משרד החינוך צריך לעשות את סדרי העדיפויות ואנחנו צריכים לבקש ממשרד החינוך שיבדוק את עצמו. זה דבר אחד.

דבר שני, כאשר משרד החינוך בא ומבין שהפנימיות וכפרי הנוער האלה, לעיתים מבנים קורסים, יש פה איזושהי הוצאה ייחודית, מיוחדת. לא בהכרח שזה צריך לבוא רק מבפנים ולא מאיזה מצ'ינג של משרדים. זה דבר שכן צריך לידון. זה לא השוטף של עדכון הסל. גם עדכון הסל צריך לראות בהידברות בין-משרדית. היחס אל תלמיד כזה הוא עניין פנים-משרדי. כמה הוא נותן לתלמיד נזקק יותר או עולה חדש שאין ביכולתו, הוא עניין משרדי, ביחס לתלמיד אחר, איפה אני מתעדף. יש גם דברים שהם לעיתים פורצים את תקרת הזכוכית כפי שבביטחון לעיתים קרה ועשו יותר או יש מלחמה או יש דבר אחר, אז יש דיון ופורצים לעיתים את סל התקציב. במקרה הזה היינו בפנימיות. חלקן, לא צריך לחכות שהתקרה תיפול. כרגע יש לי מבנה שתקרה נפלה בו, לא אזכיר אותו כרגע, שבוע הבא חונכים אותו, לא בכפרי נוער, אבל במבנה ציבורי, כי הוא 81 שנה ולא היה כסף לשים בו. לא צריך לחכות לזה. זה חלק מהעניין. זה שמשרד החינוך שם גם שם ולא רק בשוטף של כיתות, לא נאריך בזה יותר.

מישהו עוד רוצה להתייחס פה מכל הנוכחים?

ראש עיריית מגדל העמק, מה יש לך לומר על הפנימיות וכפרי הנוער?
אלי ברדה
אני שומר על זכות השתיקה.
אורלי לוי אבקסיס
אני רוצה להגיד שיש פרויקט מאוד יפה במגדל העמק, גם עם הרב גרוסמן וגם עם המודל שהולך ומשתנה לעוד מודלים נוספים, ואני יודעת את העזרה הגדולה שלך שם לגבי הדבר הזה.
אלי ברדה
אני במגדל העמק מזה כעשרים שנה, מחזיק תיק החינוך ברשות שלנו, ומתוך זה שמערכת החינוך היא החשובה בכל עיר, היא צריכה להיות כזו בכל עיר, ושיתופי הפעולה שאנחנו עושים עם כל הגורמים שקשורים למערכת החינוך, הם מבחינתנו בעלי ערך מוסף וסינרגטיים לטובת הילדים בכל מסגרת חינוכית שהיא נמצאת.

יש לנו כפר ילדים שנקרא אס.או.אס, כפר מגדים, משניים בארץ, אחד בערד ואחד במגדל העמק, וזוכים מאיתנו לשיתוף פעולה מצוין. כנ"ל עם המוסדות שיש לרב גרוסמן ובכלל. אני חושב שהיכן שיש שילובי כוחות וראיה נכוחה את הילד במרכז בכל מסגרת שהוא נמצא, זו תהיה חובתנו בכל תפקיד שכל אחד נמצא בו, כדי לעשות את זה, כדי שיהיה טוב לילדים האלה.
רון פרייזלר
אפשר להוסיף משפט אחד?
היו"ר מרדכי יוגב
כן.
רון פרייזלר
אפרופו המחר, אנחנו מארחים את חשבות האוצר.
אורלי לוי אבקסיס
רגע, מי זה אנחנו?
רון פרייזלר
החינוך ההתיישבותי מארח מחר בקריית יערים את חשבות האוצר ליום - - -
היו"ר מרדכי יוגב
חשוב מאוד.
אורלי לוי אבקסיס
את אגף תקציבים אתם מביאים לשם או החשבות?
רון פרייזלר
חשבות האוצר.
היו"ר מרדכי יוגב
תזמינו גם את חשבות הרווחה, אם אפשר. זו אתה חשיפה שנדרשת.
נעם שפר
מדברים הרבה עד העדכון וזה נכון. צריך לזכור שיש צרכים נוספים משנת 75', מיזוג, מחשבים, עולמות תוכן שלא היו. היום אנחנו לא יכולים לתת לילד פחות ממה שילד מקבל בבית רגיל. גם על זה צריך להתייחס.
היו"ר מרדכי יוגב
תודה.
ג'מאל גנאים
אני כמייצג ועד הורים יישובי, סח'נין, גם חבר בפורום ההורים הארצי, יש לי בקשה עתידית. אם יש אפשרות לתקצב בחברה הערבית לבניית כפר נוער. אני חושב שאין אף כפר נוער בחברה הערבית.
רון פרייזלר
פתחנו שלושה מוסדות במגזר הערבי, כפר נוער ערבי בגבעת חביבה, שפורח. קוראים לו סינדיאנה. אתה מוזמן להתרשם.
ג'מאל גנאים
אני יודע שזה חדש בגבעת חביבה, אבל אני מבקש בפריפריה, באזור הצפון.
היו"ר מרדכי יוגב
אוקי. אורלי, מילות סיכום שלך.
אורלי לוי אבקסיס
אני בהחלט מודה לכל עדכון, על כך שיושבים על המדוכה, שמנסים להבין. אני עשור בכנסת כמעט ואני יכולה להגיד שהרבה פעמים שמעתי את התשובות האלה, והנה יושבים עוד הפעם והנה יגיעו לסיכומים והם ידברו עם הפנימיות, ומה שיוצא בסופו של דבר זה שהשכר באמת, מה שמגיע לילדים בפיזית, שאנחנו מדברים על הלבשה, על אוכל, על הוצאות התחזוק המינימליות, לא ראינו שם שינוי אמיתי, וגם כאשר אומרים יעודכן ואנחנו רואים 18 שקלים במשך 11 שנה, מה עושים ב-11 שקלים או 18 שקלים ב-11 שנה? בואו נפרוס את זה, אז קיבלתם עוד 10 אגורות במקרה טוב, והייתי לארג'ית, בחודש. תחשבו מה אתם עושים עם זה.

עכשיו אני באה ואני אומרת, יש פה אחריות, והאחריות היא גם לראות איך החברה מתקדמת, ולהצמיד את אותם ילדים שאנחנו כמדינה החלטנו שאנחנו יכולים לעשות את הדבר טוב יותר מהסביבה הטבעית שלהם ולכן אנחנו מביאים אותם למקום, הרבה פעמים על ידי צו בית משפט. בואו נזכור את זה. אנחנו באים לבית המשפט, אנחנו אומרים, ההורים לא מתפקדים, הבית הזה לא מתפקד, לא מספק את הדברים המינימליים, ואז אנחנו לוקחים ומעבירים אותם בצו, את הדבר הקשה הזה, ומעבירים אותם לפנימיות, ואז אנחנו ואנחנו אומרים, גם לנו כמדינה אין מספיק כסף, יש לנו סדרי עדיפויות, אנחנו לא נדאג להם לדברים האלו. אנחנו חוטאים לדבר הבסיסי ביותר שזה טובת הילד.

אל תשכחו, ואני חוזרת על זה שוב פעם ושוב פעם ואני אחזור על זה גם אלף פעם. צודק כשאמר, החברה השתנתה. יש פה צרכים אחרים. היום עוני לא מתבטא בכך שאנחנו ניראה כמו הילדים של ביאפרה עם הבטן הגדולה והזרועות הרזות או הגפיים המאוד רזות, אבל יש פה עוני תרבותי. יש פה עוני וחסך שאנחנו צריכים להבין שהילדים האלה צריכים להיחשף. אנחנו רוצים אחוזי בגרויות גבוהים. אני יודעת שילדים מגיעים באמצע גם שנת בית ספר. אנחנו יודעים שאותם ילדים, יש להם פערים. אני יודעת, בקריית יערים למשל שהגיעו תלמידים בכיתה ו' ו-ז' בלי ידיעה של א'-ב'. איך מערכת החינוך בכלל הגיעה למצב הזה שילד מגיע לחטיבה בלי לדעת לקרוא ולכתוב? אז מישהו צריך לתת את השיעורים האלו, אז הפנימיות נותנים את השיעורים האלו. אף אחד לא משפה אותן ומאיפשהו זה יורד מהבסיס.

אני חושבת שכל החשיבה על הנושא הזה, צריך לגלם בתוכו מה שקורה עם שאר הילדים. הם לא נמצאים באיזה גטו סגור. אנחנו רוצים להחזיר אותם לחברה, לסביבה, בשווים בין שווים ולא להפוך אותם באמת להיות איזושהי דוגמא, ואם זה אומר שהם צריכים חיזוקים, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו נותנים להם את החיזוקים, כי אנחנו אמרנו שאנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב מהתא המשפחתי שלהם. אם אנחנו צריכים לתת את הכלים והאמצעים לפנימיות לעשות את זה, אנחנו צריכים לתת להם את הכלים, כי יכול להיות מנהל שמסתובב כל היום. איך אמר לי אחד מהם? אני כמעט חצי מהשנה נמצא בחו"ל לגייס כספים. אני לא יכול לנהל באופן שוטף.

צריך לומר איזו מילה טובה גם לפורום, כי הפורום מקים איזה צוות חשיבה שיצר בעצם תוכניות עבודה שבהן יכולים להשתמש הפנימיות, ויש שם דיסציפלינות שונות שיצרו באמת איזשהו מודל איך הדברים צריכים להיות, אבל הם לא מביאים את הכסף. בחלק מהמקרים זה תלוי ביכולת האישית של המנהל. בדרך כלל זה בא בשירותים או בהדרכה או בליווי, ואת הדברים האלה אי אפשר להשאיר לגורל, אם נפלת בפנימייה שיש לה מגייס מצוין או אם נפלת בגלל שאתה באזור אחר. זו החובה שלנו. אתם יודעים מה? לא רק החובה המוסרית, הכלכלית. זו העתודה של הילדים שלנו. אנחנו לא רוצים לראות דור הבא אותו דבר, וזו השקעה. זו לא הוצאה. זה שבאוצר ובמשרד החינוך לא הבינו שמדובר בהשקעה בילדים האלו, ותוציאו את זה, כי פה, גם אם אנחנו מסתכלים על מחקרים, משנה מצב זה החינוך. חינוך וקורת גג, אלו שני הדברים. כמובן, כי היום אנחנו מגלים שעבודה גם לא מצילה מעוני. יש משפחות עם שני הורים עובדים והם עניים, אבל בוודאי שהשכלה מוציאה אותך מהעוני או נותנת לך את ההזדמנות. בנושא הזה יש פה השכלה ויש פה איכות חיים ויש פה שגרת חיים ואנחנו חייבים לקחת את כל הדברים האלו ביחד, וכשילד מהפנימייה מגיע לבית הספר ורואה את החברים שלו, לא צריך להתבייש.
היו"ר מרדכי יוגב
תודה גם לחברתי אורלי לוי אבקסיס וגם למירב מיכאלי שלא נמצאת פה, אבל אורחה גם בדיון הזה. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שגם הגיע וגם לאורחים שלנו ממגדל העמק. כל מי שאכפת לו ועוסק בצד החינוכי, ועוד יותר, בצד החינוכי ובחינוך ההתיישבותי או במקומות שעוסקים דווקא עם אותם ילדים שהלכו לכפרי הנוער או לפנימיות משום שהעורף הביתי לא תמיד הספיק או מקשה עליהם לספק את הדרוש להם, ואיך אמרנו? היזהרו בבני עניים, וזו בהחלט חובה שלנו.

כל תלמיד ותלמידה, מגיעה להם הזדמנות שווה, ורוב התלמידים מופנים, כמו שאמרנו, אל הפנימיות, כי יש להם פחות. זה מחייב אותנו לתת יותר, למשרדי הממשלה השונים. פה נמצאים שלושה שחוברים יחדיו וצריך שימשיכו לחבור יחדיו, חינוך, אוצר, רווחה. זו השלישייה של המשרדים, ואנחנו כוועדה קוראים לשלושת המשרדים הללו, משרדי החינוך, הרווחה והאוצר, לקבוע את המנגנון השנתי לעדכון "סל לאור", כפי שאמרת, אברהם, תוך שנה וחצי. אנחנו מצפים לראות את זה הרבה יותר מהר. גם לסגור את הפערים, אבל להביא לעדכון יותר מהיר.

אנחנו נקיים פה בתחילת מושב החורף, באוקטובר למניינם - - -
אורלי לוי אבקסיס
לא, אבל מעבר לזה, שהרכיבים ישתנו.
היו"ר מרדכי יוגב
בוודאי ובוודאי, אני עוד לא הגעתי, למרות השורה התחתונה, שנקיים פה בתחילת מושב החורף, באוקטובר 2018 ישיבת מעקב על הדברים. אנחנו בהחלט עמדנו על כך שיש לא רק רכיבים שהשתנו, יש גם רכיבים חדשים שנדרשים, ודברים נוספים. לא רק לדבר על ענייני חשמל, מחשבים ומיזוגים, אלא גם דברים נוספים שהוכנסו לתוך מערכות החינוך הללו, מסוסים ועד בעלי חיים או דברים אחרים, וכולם יחד בונים. אני בהחלט מקבל את מה שאמרה פה חברתי. הם בסוף בונים ילד שמשתלם יותר למדינת ישראל, שאילולא זה, הוא לא רק ישתלם יותר למדינת ישראל, אלא חס וחלילה יגרם נזק ויצטרכו לטפל בו ובאחרים והעלויות תהיינה גבוהות יותר.

אנחנו קוראים לכולכם לקבוע את המנגנון השנתי הזה. נרצה שהוא יהיה הרבה יותר מהר גם בעבודה הפנים-משרדית, במה מוטה לטובת הדבר יותר, וגם בעבודה עם האוצר כפי שאמרתם, ואני מבקש גם מכם להכיר את הדברים. את שיר גרינברג מהאוצר הצלחנו להביא כדי לראות את פערי הבריאות בפריפריה בצפון, והיא ניהלה שם שני סיורים והגיעה לידי הבנה שאכן יש פערי בריאות. לפעמים צריך לראות את זה מהחיים, מהשטח, לראות את המציאות, ומתוך כך גם במקום שאתן נמצאות בו כנשות כספים במשרד הרווחה, לטפל בדברים.

תודה רבה לכל מי שפה איתנו. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:47.

קוד המקור של הנתונים