ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/06/2018

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת28
ועדת הכלכלה
05/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 772
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ב בסיון התשע"ח (05 ביוני 2018), שעה 15:00
סדר-היום
הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17) (העברת מכסות מהאזור או אליו), התשע"ח-2018 (מ/1205) - דיון בהצעה לתוספות להצעת החוק מאת חה"כ יצחק וקנין
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – מ"מ היו"ר
יצחק וקנין
חברי הכנסת
איתן ברושי
שרן השכל
דן סידה
מוזמנים
אסף לוי - סמנכ"ל גורמי יצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

צפניה שאולקר - מנהל מחוז השפלה וההר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ברק שדיאור - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הגר סיליקטר - רפרנטית חקלאות, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

צחי ברקוביץ - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

טומס מנור - יועמ"ש, המועצה לענף הלול

שלמה שטרית - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

אריאל ארליך - ראש מחלקת ליטיגציה, פורום "קהלת"

גיל ברגפרוינד - מוזמן/ת

שמואל ליטבק - מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק


הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17) (העברת מכסות מהאזור או אליו), התשע"ח-2018 (מ/1205) - דיון בהצעה לתוספות להצעת החוק מאת חה"כ יצחק וקנין
היו"ר יעקב אשר
רבותיי, אני פותח את הישיבה. הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17) (העברת מכסות מהאזור או אליו). דיון בהצעה לתוספת להצעת החוק מאת חבר הכנסת יצחק וקנין. להזכיר לכם, אישרנו את כל ההצעה. הייתה הצעה נוספת שנעשה עליה פרסום היום של חבר הכנסת וקנין לגבי המשך כהונת המועצה או חברי – איך ההגדרה היותר מדויקת?
מרב תורג'מן
נציגי הציבור החברים במועצה, המכהנים במועצה.
היו"ר יעקב אשר
נציגי הציבור, נציגי הממשלה גם כן, לא?
מרב תורג'מן
לא, מדובר פה רק על פקיעת כהונתם של נציגי הציבור במועצה.
היו"ר יעקב אשר
נציגי הציבור שמתמנים על-ידי הממשלה.
מרב תורג'מן
כן.
היו"ר יעקב אשר
להאריך את זה ל-12 חודשים סך הכול.
אסף לוי
נכון.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה לומר משהו, מר וקנין?
מרב תורג'מן
אני אשמח לומר משהו, אדוני, מבחינה פרוצדורלית.
היו"ר יעקב אשר
קודם כול היועצת המשפטית.
מרב תורג'מן
הועלו טענות מסוימות, גם קיבלנו מכתב מפורום "קהלת" לגבי נושא חדש. אז קודם כול אני מבקשת להזכיר שטענת נושא חדש יכולה להישמע רק על-ידי חברי הכנסת או חברי הממשלה באמצעות נציגיהם.
אריאל ארליך
טענו מהותית כמובן, לא פרוצדורלית.
מרב תורג'מן
כמובן. מבחינה מהותית אני אומר שאנחנו בעצמנו, כמו שגם אמרנו אתמול, ביררנו את העניין אם מדובר בנושא חדש. הוסבר לנו על-ידי חבר הכנסת וקנין ועל-ידי נציגי הממשלה שלמעשה אין משמעות לקביעת ניוד מכסות מהאזור לישראל ולהפך, אם למעשה אין פעילות של המועצה ואין ועדת מכסות.
יצחק וקנין (ש"ס)
אין ועדת מכסות אז איך ננייד אותן? בלי ועדת מכסות אתה לא יכול לעשות, זאת הבעיה. מצידי, תן לו תוקף, שלום, להתראות, אני הולך עכשיו. אבל אתה מסכים איתי שהממשלה לא - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ממתי פורום "קהלת" הוא בר שיח פה?
היו"ר יעקב אשר
רגע, מה, אז הוא אמר, האט ער געזאגט.
אסף לוי
מוקדם מהצפוי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה לא יכול להיות. לא, אדוני היושב-ראש, יש פה איזה דבר - - -
אריאל ארליך
פנית אליי.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה לקיים על זה דיון עכשיו?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אסף, הזנב מכשכש בכלב. הם התנחלו בכנסת, ונתנו לעצמם מעמד שאין להם, והתחילו להפוך אותם - - -
אריאל ארליך
אדוני היושב-ראש, הוזמנתי לדיון בוועדה, ואני מבקש לאפשר לי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה מתחצף עכשיו. אני מדבר.
היו"ר יעקב אשר
איתן, איתן.
אריאל ארליך
אני הוזמנתי.
היו"ר יעקב אשר
לא להפריע עכשיו. חבר כנסת יש לו פריבילגיה שאין אפילו לפורום "קהלת".
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עזוב, המומחיות שלהם זה לחסל את החקלאות וחברו אליהם גם גורמים נוספים, והחטא שלהם זה חיסול החקלאות. בכלל אין להם פה מעמד. הם לא יכולים לשבת פה, ואתה עוד מתייחס אליהם ברצינות.
יצחק וקנין (ש"ס)
לא, לא, איתן, איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חדש, לא חדש. לא, אני אומר לך, יש פה איזה גבול שהם עוברים, וזאת לא פעם ראשונה.
היו"ר יעקב אשר
סיימת, איתן?
יצחק וקנין (ש"ס)
איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כשתשימו אותם במקום.
יצחק וקנין (ש"ס)
איתן, צריך לכבד כל אחד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מכבד, אבל הם מכבדים?
יצחק וקנין (ש"ס)
גם כשהדעות שלהם שונות מהדעות שלך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תראה איזה זכויות הם לקחו לעצמם.
היו"ר יעקב אשר
סליחה, אני קודם כול לא רוצה לפגוע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אלו לא דעות. מה, את מי הם מייצגים? מה זה הדבר הזה?
יצחק וקנין (ש"ס)
במקרה הספציפי הזה אני חושב שכל אדם בר דעת מבין שלא יעלה על הדעת שתבחר היום 120 חברי כנסת, כולם נבחרו, העם בחר אותם - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תן להם מכה קצת.
יצחק וקנין (ש"ס)
- - ועוד לא מרכיבים ממשלה. מה אנחנו נגיד? שהממשלה הקודמת היא לא בתוקף? זו המציאות. זאת בדיוק המציאות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חצופים.
יצחק וקנין (ש"ס)
תאר לעצמך, בכל פורום שיש לך היום במדינה, שיש וברור שמתפקד, ופתאום הוא חדל לתפקד – במיוחד כשיש לו תפקידים מאוד מאוד חשובים בהסדרות של כל מיני עניינים – זאת מועצת הלול, יש פה עניין של מחלות, של סלמונלה, מיליון ואחד דברים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה אתה רוצה ממנו? על מה הוא אחראי?
יצחק וקנין (ש"ס)
מכסות וכל מה שאתה לא רוצה.
היו"ר יעקב אשר
יצחק, הדברים שלך הובנו.
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה לא יכול להגיד: פה אני עוצר וזהו. אתמול אמר לי את זה במלוא החומרה, יש פה חקלאים גם שעל-פי הדרך שאתם מתווים אותה לעשות רפורמות, רפורמות בענף ההטלה, לא יכולים להכניס עופות כי אין ועדת מכסות.
היו"ר יעקב אשר
נכון.
יצחק וקנין (ש"ס)
אז מה נעשה? נגיד לחקלאי, שהשקיע 6 מיליון והשקיע את כל מה שיש לו, חפש את החברים שלך?
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה עוד משפט אחד?
יצחק וקנין (ש"ס)
לא, זה הכול.
היו"ר יעקב אשר
אני חושב שאמרת את דעתך.
אריאל ארליך
אני עוד לא אמרתי.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה להוסיף? בבקשה.
אריאל ארליך
לא אמרתי.
היו"ר יעקב אשר
אמרת את דעתך, שהיא המהותית לנושא חדש. אני חושב שאני מצטרף לדברים שאומר וקנין, ואני חושב שבהיגיון הבריא זה אומר שאתה לא יכול להחיל משהו כשאתה יודע שהמנוע מושבת. זאת אומרת, אתה צריך קודם כול להחיות את המנוע, ואז זה יכול ללכת. לכן אני חושב שזאת לא נשמעת טענה רצינית, אבל אני אתן לך להשלים.
אריאל ארליך
הטענה בשני משפטים על הנושא הזה.
היו"ר יעקב אשר
שני משפטים קיבלת.
אריאל ארליך
הנושא הזה, ודאי שהיה צורך לעשות את זה, היו כמה חודשים מראש לממשלה או לכנסת לעשות את זה מבעוד מועד.
היו"ר יעקב אשר
אני מצטרף למה שאתה אומר לגבי זה שהממשלה הייתה צריכה לעשות את זה.
אסף לוי
סיימנו את הדיון הזה אתמול.
היו"ר יעקב אשר
אבל סיימנו כבר, הם קיבלו על הראש, עוד פעם לתת להם?
אסף לוי
לגמרי.
אריאל ארליך
אבל אם זה הקריטריון למהו נושא חדש ומהו לא נושא חדש, אז שום דבר הוא לא נושא חדש מבחינה מהותית.
מרב תורג'מן
לא אמרנו שזה הקריטריון.
היו"ר יעקב אשר
סליחה, לגבי הנושא החדש - - -
אריאל ארליך
זה שיש נחיצות זה לא הופך משהו לנושא חדש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - - להפסיק את הדו-שיח הזה.
היו"ר יעקב אשר
תן לי, אני רוצה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למרות שהוא נהנה מזה.
היו"ר יעקב אשר
מה אכפת לך שאני נהנה מזה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא, אני סובל.
היו"ר יעקב אשר
אתה סובל, מה לעשות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא יכול להיות שכל אחד יכנס פה מאחור ויש לו מה להגיד. מיהו בכלל.
היו"ר יעקב אשר
אבל אני נהנה, תן לי רגע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה זה הדבר הזה?
אריאל ארליך
נעשה היכרות אחר כך, אדוני.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אתה לא מבין שזאת חוצפה מה שאתה עושה כאן?
מרב תורג'מן
זה לא מה שאמרתי.
היו"ר יעקב אשר
סליחה, סליחה. קודם כול היועצת המשפטית תגיד את שלה תכף, וזה לא מה שהיא אמרה. אבל אני אומר עוד פעם, גם לגבי הטענה המהותית, קראת לה, והייתי בטוח שאני אבהל כשתגיד המהותית, אני חושב שיש לך טעות מהותית במה שאמרת. אני לא יודע כמה פעמים גידלת לולים או היית צריך לקבל החלטות.
יצחק וקנין (ש"ס)
אתה מחוקק חוק שאתה לא יכול להסביר אותו.
היו"ר יעקב אשר
זה טוב לשבת מהצד, הרבה פעמים זה קורה שאנשים מגיעים ממרום מושבם, אני לא מדבר ברמה האישית, אני מדבר אליך, אני חושב שאתם מפספסים. האויב של הטוב במקרה שלכם – אתה יודע מה, אני אתן דוגמה, סתם יש לנו זמן אחר הצוהריים. אפשר דוגמה?
יצחק וקנין (ש"ס)
עד ארבע.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - -
היו"ר יעקב אשר
אל תפריע לי.
מרב תורג'מן
יש לנו זמן.
היו"ר יעקב אשר
דקה.
יצחק וקנין (ש"ס)
זמן קצר יש לך.
היו"ר יעקב אשר
זמן קצר. אני כן אתן את הדוגמה הזאת. הייתי ראש עיריית בני ברק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא זה שחונה בכל מקום.
היו"ר יעקב אשר
ולא זה שחונה בכל מקום. הייתי ראש עיריית בני ברק – אתה שומע, ידידי?
אריאל ארליך
כן.
היו"ר יעקב אשר
קידמתי תב"ע שנקראת תב"ע – אתה לא מקשיב, תודה רבה. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה. אני מבין כמה מהותי היית עד עכשיו.
מרב תורג'מן
אני רק אחדד ואומר שלא אמרנו שמכיוון שיש דחיפות או כוונה של המשרד, כפי שהיא גם הובאה במכתבו של מנכ"ל המשרד, שבכוונתם לקדם תיקון חקיקה להסדיר את כל פעילות המועצה, לא אמרנו שזו הסיבה שטענו שזה לא נושא חדש. בחנו את העניין, את הנושא עניינית, ובהתאם – גם מהנחייתה של המשנה ליועץ המשפטי לכנסת והיועצת המשפטית לוועדה עורכת דין אתי בנדלר – אנחנו סבורים שעל-פניו לא מדובר בנושא חדש מבחינה מהותית.
היו"ר יעקב אשר
יש לנו את הנוסח של זה? יש משהו שאתם רוצים עוד להגיד, להוסיף? הבנתי שהיו לכם בקשות להוסיף דברים.
אסף לוי
זה הזמן. בוא נסיים פרה-פרה.
לאה ורון
קודם יסביר חבר הכנסת וקנין.
היו"ר יעקב אשר
אז תקריאי, בבקשה.
מרב תורג'מן
שיציג את הצעתו.
היו"ר יעקב אשר
הוא הציג. תציג את הצעתך.
יצחק וקנין (ש"ס)
לא הבאתי אותה.
היו"ר יעקב אשר
אז תציגי את זה את.
יצחק וקנין (ש"ס)
תציגי אותה במקומי.
מרב תורג'מן
אז אני אציג.
לאה ורון
עורכת הדין תורג'מן תציג אותה.
מרב תורג'מן
אני יכולה להציג את הצעתו. הצעתו למעשה קובעת שקודם כול מדובר בהארכת תקופת הכהונה, אני רק אפנה לסעיף, מדובר פה בתיקון לסעיף 16 שעניינו תקופת הכהונה של נציגי הציבור במועצה. תקופת הכהונה של נציגי הציבור במועצה בהתאם לחוק היא שלוש שנים, והם יוסיפו לכהן עד שיתמנו נציגי ציבור לתקופה כהונה חדשה במשך שלושה חודשים. כרגע הצעתו של חבר הכנסת וקנין היא להאריך את תקופה ההארכה למעשה ל-12 חודשים, כך שבפועל המועצה שתקופת הכהונה שלה פקעה בחודש מרס תמשיך לכהן. הכוונה היא לעשות את התיקון הזה באופן רטרואקטיבי ליום 1 במרס 2018, למעשה כדי להחיות את המועצה.

בנוסף לכך, מכיוון שעלו איזשהן חששות להתנהלות המועצה בתקופת ההארכה, הוצע על-ידי חבר הכנסת וקנין לקבוע שבתקופת ההארכה ינהלו המועצה והוועדות, שהוקמו מכוח החוק, פרוטוקולים בכל הדיונים שלהם, ויושבי-הראש הן של המועצה והן של הוועדות יפרסמו את הפרוטוקולים באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
שרן השכל (הליכוד)
אני מבקשת להוסיף שאם עושים את זה רטרואקטיבית, גם את הישיבות שהתקיימו עד היום ביניהם, שיפרסמו את הפרוטוקולים.
מרב תורג'מן
יש קושי משפטי.
אסף לוי
צריך לעשות סדר, זה לא שעד עכשיו - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
יש פרוטוקולים.
אסף לוי
יש פרוטוקולים.
שרן השכל (הליכוד)
יש, אז שיפרסמו, בסדר גמור.
ברק שדיאור
יפרסמו את הפרוטוקולים ולא ינהלו אותם.
אסף לוי
זהו, זה לא ינהלו. יש פרוטוקולים, יש הכול, צריך לשנות את - - -
מרב תורג'מן
יש קושי לחייב את פרסום הפרוטוקולים.
היו"ר יעקב אשר
לשקף אותם, להפוך אותם לשקופים. להשקיף אותם.
שרן השכל (הליכוד)
- - -
מרב תורג'מן
רק אשלים, ברשותך.
היו"ר יעקב אשר
תני ליועצת המשפטית להשלים, אתן לך.
מרב תורג'מן
אנחנו חושבים שיש קושי בחקיקה – ואולי נשמע גם את עמדת משרד המשפטים בעניין הזה – להחיל את החובה לנהל ולפרסם פרוטוקולים רטרואקטיבית.
היו"ר יעקב אשר
כן, רטרואקטיבית זאת בעיה.
מרב תורג'מן
מכיוון שזאת חובה פוזיטיבית, וזה מאוד בעייתי להפנות את זה אחורה.
דן סידה (ש"ס)
אבל זה קיים הוא אומר, אז מה הבעיה?
שרן השכל (הליכוד)
שישה חודשים אחורה.
מרב תורג'מן
אולי כדאי לומר שאני מבינה שבהתאם לתקנון המועצה יש חובה לקיים - - -
שרן השכל (הליכוד)
- - - שישה חודשים אחורה.
היו"ר יעקב אשר
אני לא עושה את זה רטרואקטיבית, אני הופך את זה ל-12 חודשים. אני לא עושה רטרואקטיבי.
מרב תורג'מן
כי חובת ניהול ופרסום הפרוטוקולים, הכוונה היא שהיא תהיה מיום הפרסום ואילך, חברת הכנסת שרן.
היו"ר יעקב אשר
אני עושה את זה במקום שלושה חודשים, 12 חודשים.
שרן השכל (הליכוד)
אבל אתה עושה את תחילתו של חוק זה במרס 2018.
אסף לוי
לא, של הסעיף הזה.
מרב תורג'מן
אסביר. כל הסעיפים שאושרו אתמול שנוגעים להעברת מכסות מאיו"ש לישראל יחולו מיום הפרסום, וכך גם העניין של ניהול ופרסום הפרוטוקולים. הדבר היחיד שיחול באופן רטרואקטיבי הוא הארכת תקופת הכהונה של נציגי הציבור במועצה.
היו"ר יעקב אשר
היא שואלת למה פה אפשר לעשות רטרואקטיבי ובשיקוף לא.
מרב תורג'מן
לכן אמרתי שחובת ניהול ופרסום הפרוטוקולים, להחיל אותם באופן רטרואקטיבי יש פה איזשהו קושי משפטי, מכיוון שזאת חובה פוזיטיבית שיהיה מאוד קשה להחיל אותם על תקופה שכבר עברה.
אריאל ארליך
למה?
מרב תורג'מן
כי אנחנו לא חושבים שזה נכון. אני מבינה, שוב, שגם בהתאם לתקנון המועצה אני כבר התחלתי לומר את הדברים האלה, חלה עליהם חובה לפרסם את הפרוטוקולים. לא ברור אם זה נעשה או לא נעשה.
קריאות
- - -
אסף לוי
לא לפרסם, לערוך. חובה לערוך פרוטוקולים.
אריאל ארליך
אז מה הקושי המשפטי לפרסם?
שרן השכל (הליכוד)
- - - לפרסם אותם.
יצחק וקנין (ש"ס)
אולי אפשר לשמוע את היועצת המשפטית?
היו"ר יעקב אשר
בבקשה.
הגר סלקטר
אולי נדייק. כי עדיין אם פונים אליהם היום לפי חוק חופש המידע, אז הם צריכים לבחון את הבקשה.
מרב תורג'מן
בדיוק, נכון.
הגר סלקטר
זה לא אומר שאי-אפשר לפנות אליהם לפי חוק חופש המידע ולבקש את מה שצריך לבקש, וגם ככל שלא – בנוגע לפרוטוקולים, אני כן אגיד כבר עכשיו שמשרד המשפטים לא הספיק לבחון לעומק את הסוגיה הזו, שעלולות להיות לה השלכות על גופים ציבוריים. ולכן, באופן עקרוני חשבנו שלא יהיה נכון להכניס את הסעיף הזה. בלי שום קשר, בגלל שהמועצה היא גוף, היא תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק, על-פניו חוק חופש המידע חל עליה, ולכן אין מניעה לפנות למועצה ולבקש ממנה לקבל את הפרוטוקולים.
שרן השכל (הליכוד)
ולפרסם אותם?
אסף לוי
המועצה צריכה לפרסם.
היו"ר יעקב אשר
עורך הדין, בבקשה.
טומס מנור
אני רוצה ראשית להפיס את דעת כל החברים.
היו"ר יעקב אשר
בוא תפיס אותנו קצת.
טומס מנור
אם צריך להחיות את המועצה משום שהכהונה של החברים פקעה, אז ברור שבתקופה שלאחר הפקיעה לא קוימו שום ישיבות, כך שגם אין ישיבות ואין פרוטוקולים. זה תרתי דסתרי, לא היו ישיבות, אני גם מצהיר כאן, מרגע שפקע המינוי של חברי המועצה לא התקיימה, לא ישיבה של המליאה, לא ישיבה של הוועד הפועל, ולא ישיבה של ועדת המכסות. זה דבר ראשון.

דבר שני, המועצה כגוף ציבורי, כתאגיד סטטוטורי מנהלת באופן שגרתי פרוטוקולים של ישיבה, של כל הישיבות.
היו"ר יעקב אשר
אבל דיבר חבר הכנסת וקנין בישיבה הקודמת ופנה ואמר לכם, אני מצטרף לעניין הזה, לא רק לנהל את הפרוטוקולים, גם להביא אותם לידיעת הציבור.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני אגיד לך למה.
טומס מנור
אני מדבר לגבי הפרסום.
יצחק וקנין (ש"ס)
עלה מצד נציגי החקלאים שיש בעיות רציניות.
היו"ר יעקב אשר
כן, כן, אני זוכר את הסיטואציה. אז אנחנו פונים, אני רוצה לדעת את התשובה שלך כיועץ משפטי שמייצג, מבחינתי לא כחיצוני אלא מייצג כרגע.
טומס מנור
מייצג, מייצג.
היו"ר יעקב אשר
מייצג אותם. לקבל תשובה, ותפיס את דעתי ודעתם של חברי הכנסת.
טומס מנור
אז כדי לחדד, מבחינת הניהול של הפרוטוקולים יש כאן שני היבטים, אחד הניהול, השני זה הפרסום. פרוטוקולים מתנהלים כדבר שבשגרה במועצה ובכל הוועדות שלה.
היו"ר יעקב אשר
וימשיכו להתנהל. הלאה.
טומס מנור
וימשיכו להתנהל. לגבי הפרסום, מבחינת המועצה אין שום בעיה לפרסם את הפרוטוקולים האלה בכל מקום שאתם תחליטו.
היו"ר יעקב אשר
אני מבקש נוסח לא משפטי.
טומס מנור
אני אומר, יפורסמו.
היו"ר יעקב אשר
אני רוצה שתצהיר שבכוונתכם לפרסם אותם לציבור.
טומס מנור
לפרסם אותם. אני חושב שהמקום הנכון הוא אתר המועצה ולא אתר משרד החקלאות.
אסף לוי
בסדר.
מרב תורג'מן
באתר המועצה?
טומס מנור
כן.
מרב תורג'מן
מה שיחליטו חברי הכנסת זה מקובל.
היו"ר יעקב אשר
באתר המועצה זה גם בסדר גמור.
מרב תורג'מן
מה שיחליטו כרגע.
היו"ר יעקב אשר
אז אני מבקש מכם.
טומס מנור
יפורסמו.
היו"ר יעקב אשר
יפורסמו. אנחנו רושמים את זה בפרוטוקול, את הודעתו של היועץ המשפטי של המועצה.
מרב תורג'מן
אם כך אנחנו מתכוונים לאתר המועצה.
הגר סלקטר
ואז לא צריך כסעיף?
היו"ר יעקב אשר
כן, גברתי, תמשיכי.
מרב תורג'מן
אם ככה, אז הם יפרסמו באתר המועצה.
אסף לוי
אבל אפרת הציעה שזה לא יהיה בתיקון הזה, שזה יהיה בסעיף 30(א).
הגר סלקטר
שזה לא יוחל רק על ה-12 חודשים.
מרב תורג'מן
חבר הכנסת וקנין, אני מבינה שיש כאן הצעה של משרד החקלאות שחובת ניהול ופרסום הפרוטוקולים - - -
אסף לוי
ניהול יש, בוא נוריד את זה מהשולחן. את הניהול נשים בצד.
טומס מנור
תורידו את הניהול, כי גם משתמע מזה שניהול זה עתיד.
היו"ר יעקב אשר
כאילו הוא לא היה עד היום.
אסף לוי
כן, זהו, ניהול יש.
טומס מנור
בוודאי. וגם אחרי זה לא יהיה, כי זה רק לתקופה הזאת.
קריאה
אלא נציג החקלאים בלבד.
היו"ר יעקב אשר
איפה אתה? על איזה סעיף זה יושב?
מרב תורג'מן
זה שהייתה חובת ניהול זה לא משנה את זה שאם אתה קובע הוראה בחוק רק של פרסום הפרוטוקולים, אתה צריך לחייב אותם קודם כול לנהל פרוטוקולים, לרשום פרוטוקולים. ולכן, אני חושבת שזה לא משנה, המשרד מציע שחובת ניהול ופרסום הפרוטוקולים תהיה חובה קבוע, שלא חלה רק בתקופת ההארכה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל מטרת התיקון היא לאפשר למועצה להתקיים ולחיות. כי בלי מועצה אי-אפשר - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
לא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה אתם דוחפים עכשיו את הפרוטוקולים? אתם רוצים להתעסק עם נהלי עבודה. מה, עד היום לא היו פרוטוקולים?
היו"ר יעקב אשר
זה היה בישיבה הקודמת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, אז יש פה טעות.
יצחק וקנין (ש"ס)
לא, איתן, אני אסביר.
הגר סלקטר
הוא לא צריך סעיף.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תורידו את זה.
טומס מנור
הצהרנו שאנחנו נפרסם את הפרוטוקולים, יש הצהרה בפרוטוקול.
היו"ר יעקב אשר
מה, הפרסום הוא גם ניהול?
מרב תורג'מן
הניהול והפרסום בתקופת ההארכה.
היו"ר יעקב אשר
ואחרי תקופת ההארכה כשתהיה מועצה קבועה?
מרב תורג'מן
הם אומרים שהם ממילא עושים את זה מכוח התקנון.
טומס מנור
יש איזשהו גוף שכתוב שהוא ינהל ויפרסם את הפרוטוקולים.
מרב תורג'מן
בחקיקה יש המון סעיפים, גם בדקנו את זה, שמחייבים ישיבות ועדה לנהל פרוטוקולים.
טומס מנור
ועדת מכרזים ודברים כאלה, בוודאי. אבל מה שאנחנו אומרים, שלא יהיה נכון היום באיזושהי הוראה שמתייחסת - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוראה זמנית.
טומס מנור
- - לתקופה מסוימת לקבוע לנהל פרוטוקולים, שמשתמע מזה שהם לא נוהלו, וגם אחרי התקופה לא צריך לנהל אותם. אם כותבים יפרסמו פרוטוקולים, ממילא צריך לנהל אותם. אז המילה הזאת "ינהלו ויפרסמו" היא מיותרת. ואנחנו אומרים: אין בעיה, אתם רוצים להכניס את זה בחוק, תכתבו בחוק: נפרסם פרוטוקולים באתר המועצה. אתם רוצים להסתפק בהתחייבות של המועצה כאן שזה יפורסם, גם טוב, up to you.
היו"ר יעקב אשר
את יכולה לחיות עם זה, רק עם יפורסמו?
מרב תורג'מן
אני לא יודעת עד כמה. זאת אומרת, זה לא משהו שבדקתי אותו בחקיקה, אם אפשר לומר רק פרסום הפרוטוקולים בלי הוראה פוזיטיבית לחייב רישום פרוטוקולים.
טומס מנור
אבל ההוראה קיימת, היא קיימת בדין.
היו"ר יעקב אשר
היא קיימת.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב אשר
בכלל לא להכניס את זה לחוק.
שרן השכל (הליכוד)
עם כל הכבוד, המועצה הוקמה גם כן לא בדרך הרגילה, אלא בדרך שאנחנו מנסים לתקן איזשהו פגם שנעשה.
יצחק וקנין (ש"ס)
נכון.
שרן השכל (הליכוד)
המינימום של המינימום זה באמת שקיפות. וגם אם זה מבחינתם רק לתקופה הזאת, אני חושבת שזאת מחויבות, וגם על הפגישות שנעשו בששת החודשים האחרונים על-ידי המועצה הזו.
טומס מנור
לא היו.
שרן השכל (הליכוד)
לא הייתה אף פגישה של המועצה?
טומס מנור
לא, כי אין מינוי.
שרן השכל (הליכוד)
אבל זה לא נכון, כי - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תראה איך אתם מסבכים את העניינים.
טומס מנור
למה מסבכים?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כי לא קיימתם מועצה, עכשיו צריך לשקם אותה.
מרב תורג'מן
- - - 12 חודשים אחרונים.
אסף לוי
לא 12, על הכול. לא. אז אני אומר על הכול.
לאה ורון
- - - יש לך התחייבות של הייעוץ המשפטי.
היו"ר יעקב אשר
אני חושב ככה, אני לא חושב שצריך להכניס את זה בחוק. אנחנו נכנסים פה לניסוחים. רשמנו בפנינו את הודעת היועץ המשפטי של המועצה.
לאה ורון
עורך דין מנור.
היו"ר יעקב אשר
שמה שלא נעשה עד היום יפורסם.
טומס מנור
עדיין.
היו"ר יעקב אשר
מהיום והלאה יפרסמו את כל ההחלטות, כל הישיבות של המועצה באתר האינטרנט של המועצה.
לאה ורון
הפרוטוקולים שלה.
מרב תורג'מן
לפרוטוקול. ואדוני לא מתכוון להכניס את זה, לכלול את זה בנוסח הצעת החוק.
היו"ר יעקב אשר
ואני לא מתכוון להכניס את זה לחקיקה, כי אנחנו נכנסים פה לניסוחים.
לאה ורון
לבקשה של חברת הכנסת השכל לרטרואקטיבי.
אסף לוי
תוך 30 יום.
טומס מנור
תוך 30 יום.
היו"ר יעקב אשר
מה? בהודעה לפרוטוקול?
טומס מנור
שהפרוטוקול יפורסם תוך 30 יום ממועד הישיבה.
לאה ורון
עורך דין מנור התחייב על התקופה, והתקופה היא 30 ימים. יופי.
היו"ר יעקב אשר
30 יום, סביר. עוד משהו?
מרב תורג'מן
אם כך, הדבר היחיד שנותר בסעיף, במקום "שלושה חודשים" יבוא "12 חודשים".
היו"ר יעקב אשר
12 חודשים.
הגר סלקטר
אני גם אשמח להתייחס לזה.
מרב תורג'מן
וההוראה הזאת, כאמור, תחול רטרואקטיבית ליום הפקיעה, זה 1 במרס 2018.
אסף לוי
צריך להקריא את הסיפה, שזה גם סעיף שצריך להחליט עליו, או לא?
היו"ר יעקב אשר
על מה?
מרב תורג'מן
מה זאת אומרת להחליט? להצביע? בוודאי.
היו"ר יעקב אשר
להצביע, ודאי.
אסף לוי
בסדר.
היו"ר יעקב אשר
משרד המשפטים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
צריך להגיד את זה פה.
הגר סלקטר
אני אשמח להתייחס גם לנקודה הזאת.
יצחק וקנין (ש"ס)
- - -
שרן השכל (הליכוד)
תוך כדי 12 החודשים האלה הוא יכול למנות.
מרב תורג'מן
כמובן, לפי המוקדם.
היו"ר יעקב אשר
ודאי. אנחנו קוראים לממשלה לא לחכות לסוף ה-12 חודשים.
אסף לוי
בוודאי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אל תגיד פה בוודאי.
אסף לוי
נשלחו המכתבים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
היה פה ויכוח על הכהונה של מולי לויט.
היו"ר יעקב אשר
תן לקרוא את הנוסח, דקה.
אסף לוי
זה לא קשור לכהונה של מולי לויט.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, זה קשור לתפקוד של הממשלה.
היו"ר יעקב אשר
איתן, אתה לא נותן לי לנהל, שנייה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בבקשה.
היו"ר יעקב אשר
דקה, חצי דקה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל תכתוב את זה.
היו"ר יעקב אשר
נדבר על זה בסוף וזה יכנס לפרוטוקול.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כתנאי להצבעה.
היו"ר יעקב אשר
בסדר, זה יכנס לפרוטוקול. אסף, תחשוב כבר על ניסוח שלכם, על הרצינות שלכם ללכת לעשות את מה שצריכים לעשות עוד במהלך הזמניות הזאת.
אסף לוי
בסדר.
הגר סלקטר
אני חושבת שאולי מה שאני אגיד יעזור לחשוב על הדברים, גם על מה שמטריד את חבר הכנסת ברושי. בגדול, עמדת גורמי המקצוע במשרד המשפטים, שאמונים על תחום המינויים - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מבקש שאסף ישמע, הוא מייצג את כל משרד החקלאות.
הגר סלקטר
בוודאי, אסף מכיר את העמדה הזו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא מכיר?
הגר סלקטר
אני כמובן אשמח שהוא יקשיב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אסף, מדברים אליך, זה לא תקין מה שאתה עושה.
לאה ורון
אסף, תנהלו את הדיון בגלוי ועם פרוטוקול.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עוד מעט תבקש שקיפות על השיחה שלך עם חברת הכנסת. אתה עכשיו נציג השר, תתנהג בהתאם, אסף.
היו"ר יעקב אשר
בבקשה.
הגר סלקטר
אני אחזור. עמדת גורמי המקצוע במשרד המשפטים, שאמונים על תחום המינויים, היא שככלל אין מקום לקביעה בחוק לפיה כאשר הסתיימה כהונה של נציגים, הנציגים הקיימים ימשיכו לכהן. זה כעמדה מקצועית מסורתית ושיטתית. למה? בדיוק משום התכלית של קציבת הכהונה. רוצים לרענן שורות, רוצים לפתוח את המשאב הזה של השתתפות בוועדה לציבור. ולכן, יש הרבה מאוד יתרונות גלומים לעצם קציבת הכהונה, שלוש שנים, ארבע. לצורך העניין, יכולנו לקבוע מראש ארבע שנים.
יצחק וקנין (ש"ס)
הטענה שלך לא נכונה.
הגר סלקטר
רק תן לי לסיים.
יצחק וקנין (ש"ס)
היא לא נכונה.
היו"ר יעקב אשר
מה? רגע, תן לה להגיד, אני לא הולך לעשות עכשיו שפגטים פה.
הגר סלקטר
אני מבינה. העמדה הזו, העמדה המקצועית הזו בעצם אומרת שההיגיון של קציבת הכהונה הוא כזה שכדאי להשאיר את קציבת הכהונה כפי שהיא ולא לתת אפשרויות הארכה. אבל משום שאנחנו מודעים למצוקה אנחנו כן חושבים - - -
היו"ר יעקב אשר
תגידי מצוקה של מי.
הגר סלקטר
למצוקה הקיימת היום.
היו"ר יעקב אשר
של משרדי הממשלה.
אסף לוי
בגלל משרד החקלאות.
היו"ר יעקב אשר
שלא יודעים למשול. תגידי.
יצחק וקנין (ש"ס)
זאת הבעיה של מי שלא ממנה.
היו"ר יעקב אשר
את משרד משפטים, את צריכה להגיד את האמת.
יצחק וקנין (ש"ס)
זאת הממשלה לא ממנה.
היו"ר יעקב אשר
ולכן, מה את מציעה?
הגר סלקטר
אני כן אגיד בהמשך למה שאמרנו אתמול, אם כבר העלינו את זה, שלכל חוק במדינת ישראל יש שר שאחראי על הביצוע שלו, ואחראי על כל ההיבטים שנובעים ממנו, ובין היתר גם למינויים מכוחו.
היו"ר יעקב אשר
עכשיו התחלת בלהעליב, מה שנקרא.
הגר סלקטר
בכלל לא.
היו"ר יעקב אשר
בסדר, אני נעלבתי בשביל אסף.
הגר סלקטר
ביקשת את האמת, אמרתי את האמת.
היו"ר יעקב אשר
לכן, מה את מציעה?
הגר סלקטר
ולכן אני מציעה לכם לשקול לקבוע את ההוראה הזו כהוראת שעה. את ההארכה הזו ל-12 חודשים כהוראת שעה. לתת מענה למצב - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, לא.
הגר סלקטר
רק רגע.
היו"ר יעקב אשר
הצעתך נפסלה על הסף. תודה רבה. מי בעד? צריך להקריא את זה?
מרב תורג'מן
אין כל כך מה להקריא, אני כבר אמרתי את התיקון.
היו"ר יעקב אשר
רוצה שיקריאו עוד פעם?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תקריאו על מה מצביעים עכשיו.
אריאל ארליך
אדוני היושב-ראש, אני אוכל גם להגיד?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה אתה מתערב בדיון הזה?
היו"ר יעקב אשר
עכשיו לא. אפשר להצביע?
אריאל ארליך
אני הוזמנתי לדיון, ולכן יש לי זכות להתערב בו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
דיברת מספיק.
אריאל ארליך
לא דיברתי מספיק.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
צריך לדאוג שלא יזמינו אותך לדיונים האלה.
שרן השכל (הליכוד)
זה ממש לא מכובד.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה לא מכובד? מה יש לו לדבר פה?
היו"ר יעקב אשר
מי בעד?
שרן השכל (הליכוד)
למה שלא ידבר?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי הגוף הזה? את בדקת את הגוף?
היו"ר יעקב אשר
ששש, רגע. איתן, מה אתה עושה לי עכשיו?
שרן השכל (הליכוד)
יש לו אינטרס ציבורי, של הציבור הישראלי. איך אתה מדבר?
היו"ר יעקב אשר
תגיד לי, איתן, אני לא צריך עזרה, אמרתי לו לא. מה אתה עוזר לי?
קריאה
הוא כבר דיבר.
שרן השכל (הליכוד)
מה זה? בסדר, אז מה? לדבר בצורה כזאת?
היו"ר יעקב אשר
איתן, אני מכבד אותך, באמת.
שרן השכל (הליכוד)
בן אדם לוקח מהזמן שלו לבוא להציג את זה בוועדה - - -
היו"ר יעקב אשר
תן לו, חבל על הזמן. נתתי לו את האפשרות.
יצחק וקנין (ש"ס)
למה אתה מוציא אנרגיות מיותרות?
אריאל ארליך
אדוני היושב-ראש, שאלת אותי בהתחלה ספציפית על הנושא הזה, לא לגופו.
היו"ר יעקב אשר
נתתי לו. ראיתי שאתה גם לא רוצה להקשיב.
אריאל ארליך
אני מאוד רוצה להקשיב.
היו"ר יעקב אשר
כשניסיתי להסביר לך, אז לא, גמרנו.
אריאל ארליך
אני הוזמנתי לדיון, ואני רוצה לומר להגיד דברים לגופו של עניין.
לאה ורון
הוא לא הוזמן לדיון.
היו"ר יעקב אשר
לא הוזמן, זה לא משנה, מותר לו לבוא.
לאה ורון
ביקשו להירשם. מי שביקש להירשם נרשם, אבל אנחנו לא הזמנו את פורום "קהלת" על מנת לדבר בוועדה.
היו"ר יעקב אשר
ביקשת להירשם, נרשמת, דיברת. גברתי היועצת המשפטית, כדי שנדע על מה אנחנו מצביעים.
אריאל ארליך
סליחה, לא שמעתי.
היו"ר יעקב אשר
כדי שנדע על מה אנחנו מצביעים, גברתי היועצת המשפטית. שוב אנחנו הולכים להצבעה.
מרב תורג'מן
אני רק שוב אומר שהתיקון הוא לסעיף 16, כך שבמקום "שלושה חודשים" יבוא "12 חודשים". ההוראה הספציפית הזו של הארכה במקום שלושה ל-12 תחול ביום 1 במרס 2018.
היו"ר יעקב אשר
מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
תיקון סעיף 16, ההצעה להארכת תקופת ההארכה של הכהונה של נציגי הציבור במועצת הלול משלושה חודשים ל-12 חודשים התקבלה.
היו"ר יעקב אשר
ההצעה התקבלה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גם מי נגד?
היו"ר יעקב אשר
מי נגד?
לאה ורון
רק נאמר שחבר הכנסת איתן ברושי מצביע במקום חבר הכנסת איתן כבל.
היו"ר יעקב אשר
מי נגד? אין אף אחד נגד. ההצעה התקבלה.

עכשיו עדיין לפרוטוקול. אני פונה אליך, אסף, ואנחנו מבקשים שהמשרד והממשלה - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
ימנה את הנציגים.
היו"ר יעקב אשר
המשרד ימנה את הנציגים, ולא ישתמש בכל הזמן שכרגע הארכנו לו, זה לא תפקוד נכון. אנחנו לא יכולים לצפות מחברות או ממוסדות או ממועצות או כל מיני דברים כאלה שאנחנו מחוקקים חוקים, הם חייבים לעמוד – אסף, אתה לא מקשיב לי.
אסף לוי
אני מקשיב לכל מילה.
היו"ר יעקב אשר
הם חייבים לעמוד בלוחות זמנים, ולפעמים אנחנו גם נותנים להם עיצומים כספיים על הדברים האלה וכדומה וכדומה, והממשלה יכולה לעשות דין לעצמה.

אני מבקש ממך התחייבות שלכם לעניין הזה, לעשות כל מאמץ שזה יגיע הרבה לפני תום תקופת ההארכה של עכשיו. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:35.

קוד המקור של הנתונים