ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/06/2018

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת49
ועדת הכספים
05/06/2018


מושב רביעי


פרוטוקול מס' 1063
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, כ"ב בסיון התשע"ח (05 ביוני 2018), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93) (שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים אחת נוספת על דירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מיקי לוי
רחל עזריה
חברי הכנסת
יעקב אשר
אורי מקלב
מוזמנים
שרית דנגור - יועצת למנהל רשות המסים, משרד האוצר

מיכל סופר - מנהלת תחום בכירה, משרד האוצר

ליאת שדמי - ממונה מיסוי מקרקעין, משרד האוצר

שי אהרונוביץ' - סמנכ"ל בכיר מיסוי מקרקעין, משרד האוצר

ישי פרלמן - עוזר ראשי מחלקה משפטית, משרד האוצר

רויטל לוי סלהוב - מנהלת תחום שומת מקרקעין, משרד האוצר

קוסאי עאסי - מנהל תחום מיסוי בינלאומי, משרד האוצר

גיא גולדמן - ממונה חקיקה, משרד האוצר

נור חאיך - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אלישבע גרשוני - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אריאלה מסבנד - מנהלת תחום מידע וסטטיסטיקה, אגף ניתוח כל, משרד הבינוי והשיכון

יעקב ביר - נציג וועדת חקיקה בלשכה, לשכת שמאי מקרקעין

אופיר לוי - רוכש בקבוצת רכישה

דוד איזקסון - עו"ד

דוד דהאן - נציג הארגונים החברתים

רפאל דוד גרסון - שדלן/ית

איתן אלון - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
אייל לב ארי
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93) (שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים אחת נוספת על דירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה), התשע"ח-2018, פ/3478/20 כ/778, הצעת ח"כ אורי מקלב
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93) (שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים אחת נוספת על דירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה), התשע"ח-2018. אנחנו עוסקים בחוק הזה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק של חבר הכנסת אורי מקלב, שאני וחבר הכנסת אשר הצטרפנו אליה. נתחיל אתך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם עצתי לאחרים, שאנחנו נוהגים להכשיל בהצעות חוק לחברי הסיעה שלנו אבל במקרה הזה, אתה השקעת לא פחות ממני - -
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו השקענו בוועדה בגלל שהחוק עבר אצלנו והיינו יכולים להימנע מהחוק הזה, זאת האמת, אם רשות המיסים היתה מוציאה חוזר עם פרשנות משפטית, היינו חוסכים את החוק אבל...
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני גם מצר בכלל, על אף שאני חושב ששנינו באנו עם כוונות טובות והיו הרבה ישיבות. אני לא חושב שהרבה הצעות חוק היו נתונות למשא ומתן בין הממשלה לבין המשרד לבין המציעים, ואולי כאן זה הרבה הבנה, זה דברים מסובכים להבנה במבט ראשון. בכלל, מס רכישה והיום גם מס שבח, זה דברים כבדים שבאופן רגיל צריך לצלול כל פעם מחדש, בכל אופן מי שלא עסוק בזה כל הזמן, אני חדש בתוך העניין, וההשלכות וההסתכלות על כל החוק הזה. וכשאנחנו באנו מנקודת הנחה - - - שאין הבדל בין אדם שגר בדירה ומשפר את הדיור שלו ואנחנו נותנים לו זמן למכור את הדירה שלו, ואנחנו לא רואים אותו כבעל שתי דירות באופן מובנה, על אף שלכאורה על הנייר יש לו עכשיו שתי דירות, וזה יכול להיות אפילו תקופה ארוכה, כמה שנים יש לו דירה שהוא גר בה ויש לו עוד דירה שרשומה על שמו וזה יכול להימשך שנים רבות, ואנחנו לא רואים אותו לכל דין, אנחנו לא רואים אותו כבעל שנתי דירות, אנחנו חשבנו גם במקרה הזה שהפוך, שהוא קנה דירה שהיא על הנייר, הוא לא בעל דירה, הוא גר אצל ההורים שלו והוא קנה באיזה שהוא מקום הוא מתחיל פחות, הוא רוצה לשפר את הדיון אבל - -
היו"ר משה גפני
זה הכל התחיל באותו דבר שקיים, לעשות הפוך שזה נשאר גם דירה אחת ולא שתיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - גם אם אחרי זה הוא קונה ובמיוחד לאור זאת שיש קשיים שהוא לא יכול לממש את המהלך שהוא רצה, הוא קנה בקבוצת רכישה והוא רוצה לקנות את הדירה שתשמש אותו, רצינו לראות את זה בהיפוך הדברים. בהתחלה היתה לנו גם מחשבה – אני אומר את ההיסטוריה, היתה לנו הסתכלות אחרת. אנחנו הגענו היום להסתכלות שווה במצוקה שלו ואנחנו לא רואים את ההבדל. אנחנו חושבים שאם נמשיך ללכת בתפיסה הזאת, שאין הבדל בין שני המקרים, שהוא מתחיל עם דירה וקונה דירה מקבוצת רכישה לבין שהוא קנה מקבוצת רכישה ועכשיו הוא קנה דירה אחרת. אם אנחנו בתפיסה הזאת, אנחנו מבינים לגבי מס רכישה, גם לא?
מיכל סופר
לא - - -
היו"ר משה גפני
רגע, לפי הסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - אנחנו שווים בתפיסה, כך אני מבין עד היום. אם זו ההנחה אז מבחינתי אפשר להמשיך הלאה. אם יש לדברים אחרים השלכה, אני מבין שבנושא של מס שבח אז צריך – אנחנו לא כל כך הבנו את העניין.

אני רק רוצה לציין עוד מילה אחת: תוך כדי הדיון, בדיון הקודם, דיברנו על כך שהוא – למה נזכרנו עכשיו אחרי 70 שנה? מה קרה? איפה היינו כל ה-70 שנה? מה שקרה, שבשנים האחרונות שינו את ההגדרה שמי שקונה דירה בקבוצת רכישה מבעל קרקע לבעל דירה בגלל ההשלכות שהיו לו לטובת הקונה. זה מה שהיה. זה גרם לכך שבמקרה הפוך, לא שיש לו דירה אלא במקרה שאדם קנה בקבוצת רכישה ועכשיו הוא קונה את הדירה הקבועה שלו או דירה שהוא אמור לגור בה, פתאום התברר שיש לו שתי דירות ואז לכאורה, לפי החוק, לא חלים עליו אותם פטורים שהיו לו. לאורך הדרך, היום מדובר שזה טעות בתפיסה. בסופו של דבר, הוכרחנו לבוא לחקיקה על אף שזה היה עניין של פרשנות כי החוק לא התייחס לכזה מקרה כי זה לא היה רלוונטי עד לפני כמה שנים שמשנים את ההגדרה מבעל קרקע לבעל דירה. אני אומר שאם זו נקודת ההנחה שלנו גם היום, בוודאי לגבי מס רכישה, לגבי מס שבח – חודד פה ונאמר שאני הסכמתי ולמה שאני הסכמתי, אני אף פעם לא מתחרט רק אני חושב שצריך לחדד מה המשמעות של זה וגם להסביר לציבור מדוע משונה הפטור ממס שבח במקרה הראשון, שיש לו דירה הוא - - - הוא מוכר אותה תוך תקופה למקרה הזה. כאן אני, אדוני היושב ראש, - - - אני מבקש שנשמע את גברת מיכל סופר.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היא לא הסכימה איתי על באיזה שהוא שלב.
מיכל סופר
אני מהמחלקה המקצועית, רשות המיסים. קודם כל, סעיף ההחלפה שקיים היום בחוק, שמאפשר לאדם שיש לו כבר דירה בבעלותו לקנות דירה אחרת ועדין להיחשב כבעלים של דירה יחידה, נועדה לאפשר רצף מגורים לתא משפחתי שכבר חי בדירת מגורים, קנה דירה חדשה, וכדי למנוע ממנו טרטור למגורים זמניים עד שיקבל את החזקה בדירה החדשה, יצרו איזה שהוא רצף מגורים. זה במקור סעיף ההחלפה. אני חייבת להגיד שאין לקונה, ולא בכדי המחוקק בגרסת המקור לא התייחס לסיטואציה הפוכה שאדם קנה דירה בקבוצת רכישה או דירה מקבלן, לא לחינם לא אפשרו את זה כי אדם שקנה בקבוצת רכישה או דירה מקבלן, הוא יודע שהוא נמצא במגורים זמניים עד שהוא מקבל את המסירה. הוא לא הולך וקונה דירה אם משהו לא מסתדר או מתעכב דקה. מתי כן הוא הולך וקונה דירה - -
היו"ר משה גפני
זה המצב הרגיל.
מיכל סופר
זה המצב הרגיל. כשמתעורר קושי, הוא הולך וקונה דירה ואלה באמת המקרים שנתקלנו בהם, ובאמת המקרים שאנחנו רוצים לתת להם מענה, שאנחנו חושבים שצריך לתת להם מענה, של אדם שקנה בקבוצת רכישה, הקבוצה נתקעה איפה שהוא בדרך ומתערערת האפשרות שלו לקבל דירה לשם מגורים והוא מנסה לחלץ את עצמו משם. אנחנו רצינו לתת מענה, ואז באמת היו הסכמות שצריך לתת מענה לאנשים שנקלעו לקשיים האלה. המענה נדרש בהיבט של מס רכישה כי מס רכישה הוא מס עקיף ובאמת, אם אתה עכשיו מכניס אדם כזה לברירת מס של 8% מהשקל הראשון זה חריף מאוד לאדם שנקלע לקושי, ולזה רצינו לתת מענה. וכשישבנו על ההסכמות בינינו, אני הנחתי על השולחן והסברתי את ההבדל בין מס רכישה למס שבח. מס רכישה הוא מס עקיף - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
עם מס רכישה אין לנו בעיה.
מיכל סופר
נכון. מס רכישה, אנחנו מסכימים שצריך לתת מענה לקושי שאליו נקלע אותו אדם. מס שבח הוא מס ישיר, ואם אדם מרוויח הוא משלם אותו. אם אדם לא הרוויח, הוא לא ישלם אותו כאשר אנחנו בוחנים את הרווח, זה לאחר ניכוי הוצאות ועלויות וכל מיני סיפורים שהיו בדרך. ולכן חשבנו שכאשר אנחנו בוחרים מנגנון מאוד מאוורר, והמנגנון שהסכמנו עליו הוא מאוד מאוורר ואם תרצו, תכף אני אפרט למה הוא מאוד מאוורר ולא מנגנון שנקודתית נוגע בבעיה ופותר אותה אלא מנגנון רחב יותר ומאוורר יותר. זה לא נכון לאפשר לאדם כזה שבתקופה הזו מחזיק בשתי דירות ועל הדרך גם יכול להיות שיש לו עליית ערך, להבדיל אותו מבעלים אחרים של שתי דירות מגורים שחייבים במס. תיקון 76 שינה את המודל של המיסוי ודירת מגורים תהיה פטורה רק אם אתה בעלים של דירה יחידה. אז מצד אחד בחרנו מנגנון מאוורר למס רכישה, לא מנגנון שנגע נקודתית בקושי ונעלנו את הכל אלא מנגנון מאוורר עד שבניית הדירה מסתיימת. מצד שני, להשקיף על אדם כזה אחרי 10 שנים שמחזיק בשתי דירות והושלמה הבניה בדירה הראשונה, בדירה של קבוצת הרכישה, אי אפשר להתייחס אליו באופן שונה מאדם שמחזיק שתי דירות אחרות.
היו"ר משה גפני
לגבי מה?
מיכל סופר
לגבי מס שבח. קחו לדוגמה: יש פרויקט של קבוצת רכישה בתל-אביב, שמיד כשהתחילו לעולות על הקרקע גילו מי תהום שם. בעיה חמורה של מי תהום. הביאו מומחים מחו"ל וסיפורים, כל הבנייה נתקעה שם בקבוצה איזה ארבע שנים בגלל אותה בעיה של מי תהום.
היו"ר משה גפני
את מדברת על מקרה קיים?
מיכל סופר
אני מדברת על מקרה ספציפי, כן, שנתקלנו בו. אדם שקנה בקבוצת הרכישה הזאת, וכשאין עדין מענה, לא מצאו מומחה שנתן מענה לבעיה של מי התהום, גם אם הוא ימכור, אפשר למכור הכל, זה תלוי במחיר, המשמעות היא שאם נדרוש ממנו למכור כשיש קושי בקבוצה, המשמעות היא שהוא יפסיד חלק ניכר מההון שהוא השקיע. הקבוצה הזו נחלצה מאותו קושי. ברגע שנחלצים מהקושי, קדימה, שימכור מעכשיו. נגמר הקושי המהותי, תמכור מעכשיו תוך 18 חודשים, תתאפס על עצמך ותמכור. בחרנו מסלול מאוד רחב. לא חייבנו אותו למכור מיום שנגמר הקושי המהותי אלא מיום שהסתיימה הבנייה. אפשרות כזו נותנת לו גם אפשרות – אחד שירצה למכור מידית, ימכור מידית ואין לו בעיה, גם לא יהיה לו מס שבח מן הסתם, לא יהיה לו רווח מן הסתם אבל אחד שבחר למכור רק כשתסתיים הבנייה ונהנה על הדרך מעליית ערך אז שישלם את המס, את מס השבח. זה 25% מס רק על הרווח אחרי שניכו הוצאות וכולי. אני חושבת שזה הסדר די מאוזן - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
ההשקעה שלו צמודה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
רק כדי לבין: את רואה אותו כמשקיע או שבסופו של דבר הוא בעל דירה אחת?
מיכל סופר
זה לא משנה.
שגית אפיק
לא, יש לך שתי שאלות. שואל אותך חבר הכנסת אורי מקלב, יש את הסיפור של השבח שהסברת עכשיו, אפשר לקבל ואפשר לא אבל יש רציונאל, ויש את הסיפור שאומר אורי, שיש בחקיקה התייחסויות שונות לעניין של קיומה של דירה יחידה. למשל, חוק אבטחת הכנסה – אם יש לך דירה יחידה אתה זכאי אבל אם אתם רואים אותו כבעל שתי דירות ולא כמי שהוא משחלף, תישלל ממנו גמלת אבטחת הכנסה, וזה משהו שלצורך העניין הוא מאוד בעייתי בעיניו.
מיכל סופר
אנחנו רואים אותו כמשחלף – לעניין מס רכישה הוא מופיע כמשחלף, לעניין מס הכנסה שלילי, מענק עבודה, אז הוא גם יופיע כבעלים יחידים של דירה יחידה כמשחלף. לעניין הביטוח הלאומי, אני לא יודעת להגיד לך אבל אפשר לבדוק את זה ולהסדיר את זה שלא יפגע בו הסטטוס הזה אבל אנחנו כן מסכימים לכך שהסטטוס שלו יישמר כבעלים של דירה יחידה לצורך כל הדברים האחרים. אנחנו לא מיד מסווגים אותו כבעל הון, אוקי? השאלה היא לענין הפטור ממס שבח, כאן יש לנו התנגשות עם תיקון 76.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אגיד ממש בקצרה: קודם כל, אני מאוד מעריך, אני אומר את זה כאן ברבים, את העבודה שאתם עושים, במיוחד המחלקה של מיכל סופר. אני לא יודע למה יש לי הרגשה שהיא כועסת עלי או משהו - -
מיכל סופר
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - נקווה שאין שום דבר, לי לא ידוע על מה. בכל אופן, אני מאוד מכבד את - - - אמנם בתפיסה עד היום אני לא מבין - אני חולק על זה בתפיסה וזה אולי לגיטימי לא בגלל שאני מגיע משני עולמות אלא באופן אמתי. בן אדם שיש לו דירה ומשפר את הדירה, הוא נמצא במקום הרבה יותר טוב ואנחנו נותנים לו את כל ההגנות ואנחנו באים לקראתו. המצב שלו האישי הרבה יותר טוב ממישהו שאין לו בכלל דירה, הוא מתגלגל בדירות שכורות, הוא גר אצל ההורים, הוא מנסה לקנות את הדירה הראשונה שלו בקבוצת רכישה שלא עלתה ולא צלחה והוא הפסיד הרבה כספים.
מיקי לוי (יש עתיד)
היא לא דיברה על זה, היא דיברה על דירה שנייה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, היא דיברה על זה. ועכשיו - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
השאלה ממתי אתה מגדיר את זה כדירה שנייה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ועכשיו הוא מבקש לקנות בגלל דירה שלא צלחה והוא תקוע הרבה שנים, המצב שלו הרבה יותר גרוע. ואם אנחנו באנו לקראת אותו אחד, ובאמת אני חושב שהמדינה במקרה הזה, ציינתי את זה, באה לקראת אותו משפר דיור בהבנה, בזמן, שלא יהיה לחוץ בלמכור את הדירה, מה ההבדל? הוא הרבה יותר מוחלש. אני לא אכנס לוויכוח הזה אם זה היה בתיקון או לא בשל העובדה שגם ביקשתם ואמרתם שלא צריך למחוק. שנים אנחנו תקועים עם העניין הזה, אמרתם שלא צריך למחוק, אנחנו נעשה את זה בנוהל,
היו"ר משה גפני
לא בנוהל, בפרשנות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בהוראת ביצוע כזאת. הוראת ביצוע, זה אומר שיש רק הבנה והבנה פרשנית אבל לא ניכנס לזה, זה ממש מיותר. אבל עכשיו אני אומר גם לגבי מס שבח, אני לא אומר לגבי - - - אבל הציבור שצריך להבין לגבי מס שבח: שני אנשים עברו אותו מסלול, קנו דירה, יש לו דירה וקנה דירה שנייה והרוויח באמצע משהו, אנחנו לא לוקחים מממנו שום דבר. בן אדם שני שאין לו דירה, קנה בקבוצת רכישה ולאחר מכן קנה עבור אותם רווחים שיש אותו דבר, מאחד ייקח ומאחד לא ייקח.
קריאות
לא, לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, לא.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה זה שונה? למה אתם לא רואה כדירה אחת בתוך התקופה הזאת שאנחנו מכירים כדירה אחת? בסופו של תהליך אנחנו היום נגיד שזה יישלם וזה לא יישלם, אנחנו מפלים בין שני אנשים שלעניות דעתי ולפי עניות דעתם של כולם, זה שאנחנו מחייבים אותו במס שבח הוא הרבה יותר מוחלש, הוא הרבה יותר - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אורי, אם הכניסה שלו לדירה במסגרת קבוצת רכישה היא דירה אחת, הם לא אומרים שום דבר. מחזיק דירה אחת, יצא לפועל, לא יצא לפועל, הרוויח או לא הרוויח, הם לא מתחשבנים אתו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל בדירה הראשונה הוא הרוויח - - - הדירה שהוא מוכר עכשיו.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, הוא מחזיק רק דירה אחת. בוא נפריד. אמרת שיש שתי סיטואציות: שני אנשים, אחד מחזיק עדין בדירה ונכנס לדירת רכישה. אחד ללא דירה ונכנס לקבוצת רכישה. אלה שני המקרים. אומרת מיכל - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא לא נכנס לקבוצת רכישה, הוא קנה ובסוף לא צלחה הקנייה - - - הוא חייב לקנות את הקבוצת רכישה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא משנה, לא צלח. אומרת מיכל: אם הוא מוכר אחר כך את קבוצת הרכישה, השקיע 300 ומכר ב-500, את ה-300 היא נותנת לו צמוד בדיוק כמו מחזיק שתי דירות, ועל הדלתא הוא צריך לשלם מס כמו כל אזרח במדינת ישראל. דינו כאילו הוא קיבל רווח מהסיטואציה השנייה. אם אין לו דירת מגורים, נכנס לקבוצת רכישה, לא צלחה קבוצת הרכישה ומכר כאילו יש לו דירה אחת כי יש לו דירה אחת, אין לו עוד דירה והרוויח, פטור ממס.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא הרוויח פעמים – מצד אחד הוא הרוויח מקבוצת הרכישה - -
מיקי לוי (יש עתיד)
נורא פשוט.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדם שהיתה לו דירה וקנה בקבוצת רכישה, הוא קנה בסופו של דבר ב-1,000,000, הוא השקיע ב-1,000,000 ומכר – מיקי, תהיה אתי שניה. אדם - - - שהוא פטור, יש לו דירה משלו. קנה דירה בקבוצת רכישה, סך הכל הוא השקיע 1,000,000 שקל. השווי שלו, היום הוא נכנס לדירה אבל השווי של הדירה כשהוא נכנס הוא 1,300,000, אני פוטר אותו, פעם אחת פוטר אותו. פוטר אותו גם על הדירה שהוא החזיק עד שהוא נכנס לקבוצת רכישה - -
היו"ר משה גפני
יש לו דירה אחת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לו דירה אחת, הוא החזיק עשר או חמש שנים דירה אחת - -
היו"ר משה גפני
בקבוצת הרכישה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, דירה שלו, רגילה. שם יש לו גם שבח בחמש שנים האלה. קונה בקבוצת רכישה, אחרי שנתיים הוא קנה בקבוצת רכישה. בקבוצת הרכישה גם יש לו שבח בגלל שהוא השקיע 1,000,000 ועכשיו הדירה שווה 1,300,000. אני לא מחייב אותו על שתי הדירות שום דבר. אותו אחד שקנה בקבוצת רכישה, נניח שאותו רווח, הוא לא יהיה אותו רווח אבל נניח כי זה הרבה שנים והוא השקיע כסף ואין לו אותו רווח, אחרי זה קנה בדירה שנייה, דירה אחרת, אז כשאני מוכר את הדירה הזאת ואתה רואה אותו כבעל שתי דירות, בסך הכל יש לו דירה אחת. הוא יום אחד לא גר בשתי דירות. לא רק שלא גר, הוא לא היה יכול לגור בדירה.
שגית אפיק
מה שהוא בעצם מנסה להגיד, אני רוצה רגע לפרש לך את מה שהוא מנסה להגיד - -
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא אומר שכשהדירה בקבוצת הרכישה תצא לפועל, מה יקרה עם מכירת הדירה הראשונה? זו השאלה.
מיכל סופר
לא הבנתי.
שגית אפיק
הוא בא ואומר שנוצר מצב שכאילו הבן אדם הזה נפגע אם מוסיפים עליו גם את המס. למה? כשהוא קנה את הדירה בקבוצת הרכישה, מחירי הדירות היו מסוימים. הוא נתקע חמש, עשר שנים עד שאפשר היה - -
היו"ר משה גפני
בקבוצת הרכישה.
שגית אפיק
בקבוצת הרכישה, אז הוא נאלץ לקנות דירה אחרת בגלל שהוא נתקע. כיוון שהוא קונה דירה אחרת, כנראה שהוא כבר יקנה אותה במחיר אחר, השוק התפתח. כרגע לפחות זאת הסיטואציה. אולי יבואו ימים אחרים אבל זאת הסיטואציה כרגע. הוא קונה אותה - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם היה לו 500,000 שקל הוא הפסיד בערך דירה.
שגית אפיק
בינתיים הוא כאילו באמת נמצא רק במצב של הפסד, הוא גם היה בלי שום דירה. עכשיו הוא קנה אותה, ואז את אומרת לו: ברגע שהדירה של קבוצת הרכישה שלך מוכנה, אתה חייב למכור אותה בתוך של שנה - -
מיקי לוי (יש עתיד)
18 חודש.
שגית אפיק
מה שכרגע קבוע בנוסח זה שנה. מה שכרגע קבוע בנוסח של ההצעה שלפנינו - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא מספיק, אני מתנגד.
שגית אפיק
נכון, זה מעט מדי אולי אבל בסדר, לא משנה, זו כרגע לא הנקודה. ברגע שאת אומרת לו: בתוך שנה תמכור את הדירה של קבוצת הרכישה ותשלם על זה שבח, את בעצם הרעת את מצבו.
מיכל סופר
אני אסביר למה לא: קודם כל, יש לנו שתי דירות כאן במשחק. לגביה דירה החדשה, שחבר הכנסת מקבל אומר שאותו אדם נאלץ לקנות במחיר גבוה יותר כתוצאה מעליית מחירי השוק, אם היה לו רווח או היה לו הפסד כתוצאה מזה, זה ייבחן במימוש של הדירה החדשה. כרגע אנחנו מסתכלים על הדירה בקבוצת הרכישה. אותה דירה בקבוצת הרכישה, כל עוד היה קושי בקבוצה, אם היינו מאלצים אותו למכור אז כדי לקבל את הדירה היחידה להבטיח מגורים – צודקים, יש פה בעיה. יכולנו להגיד: חבר'ה, הוסר העיכוב המהותי, תמכור תוך שנה או שנה וחצי, ואז ברור לכולנו – קחו לדוגמה את אותה קבוצת רכישה בתל-אביב עם מי תהום. הוסרה הבעיה, הוסר העיכוב, הוסרה התקלה, ניתן מהרגע למכור את הדירות ותוכל לקבל עליהן מחיר יפה אבל מה? לא תקבל את המחיר המקסימלי של דירה גמורה ולא תהנה ממלוא עליית הערך אבל כן תקבל מחיר שוק יפה לדירה. יכולנו לשבת, להתיישר על התהליך הזה, המועד בו הוסר העיכוב, ומהמועד הזה תמכור וגמרנו, ואז לא היתה לנו מחלוקת. אתה תדרוש פטור, אני אגיד שאין בעיה, גם ככה אין לו שם רווח אז מבחינתי זה היינו-הך.
שגית אפיק
אבל החקיקה שלנו היא נותנת לך זמן ממועד השלמת הדירה של קבוצת הרכישה.
מיכל סופר
בדיוק. החקיקה שלנו נותנת לו - - -
שגית אפיק
- - - את השלמת הדירה של קבוצת הרכישה.
מיכל סופר
אני רוצה להשלים את זה: אני יודעת שאם הייתי נותנת עכשיו לבן שלי, לזוג צעיר, קחו כסף ותקנו דירה וזו דירה יחידה וכלכלית אין לנו מחלוקת שאין להם דירה נוספת, אז כל עוד הקבוצה נמצאת בקשיים אז נכון, הם לא יכולים למכור, קשה לדרוש מהם למכור ולהפסיד את ההון העצמי. אבל ברגע שהוסר העיכוב, אם הם כבר קנו דירה וכלכלית אין להם אפשרות להחזיק את שתי הדירות, הם היו מוכרים מיד את הדירה ולא ממתינים עד הסוף.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מסכים שמזמן הסרת החסם נותנים לו - -
היו"ר משה גפני
מזמן שהבנייה מסתיימת - אנחנו מקבלים את זה.
מיכל סופר
אני חושבת שזה ממש הסדר מאוזן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם מהסרת המגבלה יש לו את הזמן, ולמה אני חושב ש - - - בגלל הזמן, בכל זאת זו קבוצת רכישה ואנשים רוצים לראות שזה מתקדם. במקרה הזה זה חודש - - - אם אין הלימה בין המס שלך למס רכישה. מס רכישה זה תוך 12 חודש ומס שבח אתם מחייבים רק אחרי 18 חודש. אז אם תעשו את זה טוב אז תהיה לו בעיה.
שגית אפיק
אבל היא נותנת לך לזה פתרון.
אורי מקלב (יהדות התורה)
איזה פתרון?
מיכל סופר
על זה אנחנו בדיוק מדברים. יהיה חיוב במס שבח אם יהיה רווח. אם לא ירוויח, על מה יהיה מס שבח?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, אנחנו מגיעים להסכמה שאם הוא מוכר את זה - - -
שגית אפיק
מיכל אני הבנתי שאת אומרת שאם הוא מוכר בתוך X זמן מהעיכוב המהותי, את פוטרת אותו ממס שבח.
מיכל סופר
לא, אני אומרת שאם הצעת החוק שלנו היתה מונה את תקופת 12 החודשים או 18 החודשים מיום הסרת העיכוב המהותי - -
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, מאז סיום הבניה.
מיכל סופר
- - - זה משהו אחר.
שגית אפיק
מה שאנחנו הבנו זה שאת אומרת שיהיו לו שתי אופציות: 12 חודשים – אני אומרת מה הבנו, תגידי למה התכוונת. 12 חודשים ממועד סיום בניית הדירה שבקבוצת הרכישה ואז הוא חייב במס שבח או 18 חודשים ממועד העיכוב המהותי או תקופה מסוימת - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
מהסרת העיכוב.
שגית אפיק
מאותו רגע, אז יש לו פטור.
מיכל סופר
לא, לא. זה לא מה שאמרתי. אני חושבת - -
גיא גולדמן
אין לו שבח.
מיכל סופר
אני אמרתי שאין לו שבח. גם אם נחייב אותו במס, חיוב המס יהיה אפס. אני חושבת שמאוד חשוב, כשאנחנו פה יושבים ומתקנים חוק ומייצרים איזה שהוא פתרון, שלא נסרבל את דיני המס יותר מדי אלא לנסות כמה שיותר. לכן גם הלכנו פה כולנו להסכמה על נוסח שהוא רחב יותר, הוא גמיש יותר אבל הוא מבטיח גם ודאות לציבור וגם לנו, לרשות המסים, מונע התעסקות בדברים קטנים, מתי הוסר העיכוב המהותי ומתי לא אלא משהו רחב יותר, גמיש יותר. נכון שיכולים ליהנות פה מעליית ערך על הדרך אבל חשובה לנו גם הפשטות והבהירות.
שגית אפיק
אפשר לעבור לעניין אחר?
היו"ר משה גפני
לא, אני רוצה קודם...
מיקי לוי (יש עתיד)
יש את עניין הזמן, אני מבקש עדכון: אתם תבלבלו את הציבור בדיוק כמו שבעוד חמש שנים, בתיקון הקודם אמרנו שרוצים להשוות את מס השבח ומס הרכישה יחד. אחד הוא 18 חודש ואחד 24 חודש.
מיכל סופר
זה סודר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל זה סודר רק בעוד חמש שנים.
מיכל סופר
לא, היום כבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, הם שניהם 18 ואנחנו דרשנו בתום החמש שנים של מה שנגמר פה - -
היו"ר משה גפני
מה זה מיקי?
מיקי לוי (יש עתיד)
היה ויכוח גדול שהיה הפרש בין שבח לבין רכישה. אחד היה 18 ואחד היה 24. אני טענתי שזה יבלבל את הציבור ודרשתי מהם: תצרפו את זה. אז הם צירפו את זה עכשיו ל-18 חודש וגם לזה התנגדתי כי אמרתי שיש כאלה קהילות שלא מוכרים את הדירה שהם מקבלים מאימא, ומחזיקים אותה סגורה עם נר דולק. זה ככה אצלי בבית, ואז אמרתי שאני רוצה שזה יהיה 24 יחד. הם לא כל כך הסכימו ובסוף הסכמנו לדחות את זה בחמש שנים. עכשיו זה עד החמש שנים 18 ו-18. אז גם פה אני מבקש כדי שהציבור לא יתבלבל, בואו נעשה תאריך אחוד.
מיכל סופר
לא, אז ה-12 חודשים, לא סתם לקחנו אותו מהאוויר אלא הוא נמצא כבר בסעיף 9ג(1)ג(ב), בחלופה של קבלן. יש פה הסדרה של קבלן בסעיף ההחלפה הרגיל שקיים בחוק, קובע 12 חודשים מגמר הבנייה ו-18 חודשים מהדירה החדשה. 12 חודשים מגמר הבנייה, אני חושבת שזה לגמרי הוגן כי כאשר הקבוצה נחלצה מהקושי ויודעים שלקראת סיום הוא יכול להתארגן על מכירה עוד לפני, זה לא מצב שאתה באמת צריך את ה-12 חודשים בלבד, לראות את סיום הבנייה. אתה יכול להתארגן על המכירה לפני זה, אין בעיה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - - מכיוון שאנשים לא כל כך מאמינים כי קבוצות שהתעכבו, הוא רוצה לראות את הדירה מוכנה...
היו"ר משה גפני
בסדר, נסכם את הדברים ונבקש כמה פתרונות. את רצית להעלות משהו?
אורי מקלב (יהדות התורה)
איך המס שבח עד שהדירה מוכנה, לפי קרקע?
שגית אפיק
לא שבח, איך הסיווג. בישיבה הקודמת עלה הנושא של קרקע, סיווג כקרקע. אתם מוכנים להסביר את זה? נראה לי שיש איזה בלבול ביחס לעניין הזה. איך אתם מסווגים את אותה דירה שנבנית בעיכוב מהותי בקבוצת הרכישה - -
היו"ר משה גפני
- - - הגיעו לשם, עד הטופס 4.
מיכל סופר
כשהתיקון החדש מונח בפנינו?
שגית אפיק
כן.
מיכל סופר
כדירת מגורים לצורך מס רכישה, זה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא קרקע. זה גם ככה היום אגב.
שגית אפיק
לא, הוסבר בישיבה הקודמת שאולי זה כן קרקע ולכן נוצר הבלבול.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, ברגע שיש קרקע לקבוצת רכישה ויש חלוקה, ההתחשבנות היא - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם אחרי כל הדברים שדיברנו, אם היינו עכשיו מגיעים להחלטה שעד טופס 4 זה פטור ממס שבח - - - זה היה הדיון. אנחנו פוגעים בשני אנשים שבחלש יותר אנחנו פוגעים עוד יותר כי בסך הכל הרווח שלו הוא פחות - - -
היו"ר משה גפני
ולכן מה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
ולכן, כשהוא מוכר את הדירה השנייה, מתי המס שבח יחול גם אם הוא מוכר את זה אחרי טופס 4. כל זמן שהוא מוכר את זה תוך כדי הבנייה, תוך כדי - - - בסך הכל זה מחיר הדירות.
שי אהרונוביץ'
אז בסדר, אז הוא משלם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל הוא היה צריך לשלם, לא היתה לו ברירה אחר כך. היתה לו דירה אחת, הוא הפסיד עליה וסימן שמחירי הדירות עלו.
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אם הוא הפסיד עליה הדלתא קטנה, אורי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לפני חמש שנים ב-500,000 שקל הוא יכול היה לקנות חצי דירה, היום הוא יכול לקנות רבע. אנחנו רוצים על זה, על ההפסד שלו, אנחנו עוד רוצים - -
שי אהרונוביץ'
אם יש לו הפסד הוא לא ישלם שקל.
מיכל סופר
על הפסד אני מבטיחה, הוא לא ישלם מס.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא הפסד אלא הפסד כלכלי בגלל שהכסף לא היה אצלו בבית והוא לא היה מושקע בדירה.
שי אהרונוביץ'
זה סוג של השקעה, מה לעשות? גם אם השקעתי בבנק - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל זו דירה יחידה שלו. הוא לא משקיע, זה בעל דירה יחידה.
היו"ר משה גפני
אורי, הוויכוח הזה לא הולך לשום מקום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - - כל אחד מסתכל מהמבט שלו, ואני מסתכל מתוך המקרים שאני מכיר, אנשים מוחלשים שבקושי הגיעו לדירה בתוך קבוצת רכישה שאולי יותר זולה ונתקעו, ויש מישהו שלא חושב שהוא הפסיד? הוא שילם חודשים רבים, שנים רבות שכר דירה בלי שום דבר. אין ספק שהוא האיש המוחלש יותר. אם הוא היה משקיע, ואת זה אני רוצה שנבין אפילו שלא נסכים אף פעם: אדם שקנה את הדירה הראשונה שלו בקבוצת רכישה כמשקיע, משקיעים בקבוצות רכישה שאולי יכול להיות שהיום זה הולך, זה אנשים שכבר יש להם דירה. אנשים שהדירה הראשונה שלהם נקנית בקבוצת רכישה, תפסיקו להסתכל עליהם כעל משקיעים. זה אנשים שהניסיון הראשון לקבל דירה שם זה בקבוצת רכישה כי אולי לשם - -
היו"ר משה גפני
טוב, נחזור לזה. תכף נראה את הסיכום, נראה מה אנחנו עושים.
פנחס מיכאלי
אני מלשכת עורכי הדין. אני אחלק את הדברים בין - -
היו"ר משה גפני
אתה טענת בישיבה הקודמת - -
פנחס מיכאלי
עורך דין - - - שהיה כאן מטעמנו בישיבה הקודמת.
היו"ר משה גפני
כן, כן. אתם טענתם, לשכת עורכי הדין, לגבי המס שבח, שזה נושא שאנחנו כבר פחות או יותר מסכימים אבל יכול להיות שאנחנו טועים אז אני רוצה לדעת מה העמדה שלכם.
פנחס מיכאלי
אני אתייחס גם לסעיף הזה וגם למס שבח. מס השבח, עמדתנו שצריך לפטור לגמרי.
היו"ר משה גפני
אני לא שומע אותך.
פנחס מיכאלי
אני אומר שאני אחלק בין מס הרכישה למס השבח. מס השבח - -
היו"ר משה גפני
עזוב מס רכישה.
פנחס מיכאלי
מס רכישה, פשוט תקופה של 12 חודשים, לא נכון להשוות את זה לדירת קבלן, זה סיפור שונה לגמרי אבל עוד מעט אני ארחיב על זה. לגבי מס שבח - לא נכון להסתכל על מי שנמצא רק כמשקיע. האמירה שאם הוא יפסיד הוא לא ישלם מס שבח היא נכונה חלקית כי לא מסתכלים על כל השמונה שנים שהוא שילם שכירות ואני לא יודע מה ודברים אחרים והפסיד המון כספים של השקעות ושל דברים - -
שי אהרונוביץ'
ומי שאצל קבלן?
פנחס מיכאלי
יצא לי ללוות אישית קבוצות רכישה, אני לא אזכיר שמות, באזור בית-שמש, של 1,000 משפחות שנתקעו ועדין לא קיבלו את הדירה שלהם, ובאמת מדובר באנשים שמפסידים כספים, לא מרוויחים כספים. שוב, אם יש לו עוד דירות, הוא יישלם מס שבח. אם זו דירה ראשונה שהוא קנה, כמו שאמר חבר הכנסת מקלב, דירה ראשונה שהוא קנה, אי אפשר לראות בו משקיע. זה נכון לתת את הפטור ממס שבח על הדירה הזאת.

לגבי מס הרכישה – אני אומר שצריך להאריך את התקופה - -
היו"ר משה גפני
מה לגבי מס שבח? אתה כל הזמן חוזר למס רכישה.
פנחס מיכאלי
שנכון לפטור ממס שבח על הדירה של קבוצת רכישה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל הוא הולך ומוכר את זה כעבור כמה שנים, היה רווח על הדירה הזאת.
פנחס מיכאלי
אפשר לאיזו שהיא תקופה אבל בסוף צריך לזכור שהסכמי השיתוף בחלק מקבוצות הרכישה לא מאפשרים למכור לפני שהושלמה הבנייה. הוא לא יכול ברגע שהוסרה המניעה, כמו שהסבירו פה, הוא לא רוצה למכור, ולא כל הדירות האלה בתל-אביב. רוב קבוצות הרכישה הן באזורים שבהם הביקוש הוא נמוך יותר.
היו"ר משה גפני
טוב. תודה. יעקב ביר, שמאי מקרקעין, עורך דין.
יעקב ביר
כעיקרון, לשכת המקרקעין בהחלט תומכת בהצעת החוק לעניין מס רכישה רק יש לנו הערה אחת - -
מיקי לוי (יש עתיד)
תמיד ה"אבל" מגיע.
יעקב ביר
לא, אני מקווה שתסכים אתנו: בסך הכל, ההצעה מדברת על עיכוב מהותי שהוא דבר מאוד מאוד אמורפי, וגם נותנת הרבה שיקול דעת וגם יכולה ליצור אי התאמות שבמחוז אחד יפרשו את אותו מקרה כעיכוב ובמקום אחר לא יפרשו אותו כעיכוב. לפני כחצי שנה - -
היו"ר משה גפני
את זה לא הבנתי, אני חשבתי שזה לא עומד פה לדיון. הגיעו מי ים מהים התיכון, הגיעו לדירה בתל-אביב שקנו אותה, וכתוצאה מזה אי אפשר להשלים, צריך להביא מומחה למי ים. זה עיכוב או לא עיכוב?
מיקי לוי (יש עתיד)
או לא התקבלו אישורים - - -
היו"ר משה גפני
או בנו באיזו שהיא עיר ופתאום התברר שאי אפשר לבנות שם או בגלל שאין אישורים או בגלל שבקרקע יש בעיה. איזה מקרה אתה חושב שתהיה בעיה? אתה שמאי מקרקעין, תגיד מה יכול לקרות כשתבוא הממשלה ותגיד שזה לא עיכוב. מה למשל?
יעקב ביר
למשל, כאשר מארגן הקבוצה לא ניהל את הכספים נכון ונכנסו לאיזה שהוא עיכוב כזה או אחר - -
שגית אפיק
אבל זה מופיע בחוזה בצורה מפורשת, לא צריך בשביל זה דוח שמאי.
יעקב ביר
או כאשר פתאום יש בעיה של פועלי בניין, והשאלה אם העיכוב של מספר חודשים כזה או אחר בגלל שיש חוסר בפועלי בניין או שיש אירוע כזה או אחר. יש מקרים גבוליים, הרי הבעיות הן תמיד במקרים הגבוליים ולא במקרי הקיצון.
מיקי לוי (יש עתיד)
שים לב, הוא דיבר על סיום הבנייה. הוא לא דיבר על ההתחלה של הבנייה שיש עיכוב מהותי. אנחנו יודעים להגיד את זה מסיום הבנייה - היא אמרה את זה חד וחלק מיכל.
היו"ר משה גפני
שי, יש לכם בעיה עם מה שמעלה עורך דין ביר לגבי הנושא של עיכוב? אני קניתי דירה, אני לא יודע שום דבר, אין לי שום מושג. פתאום, מסיבות שונות ומשונות אני לא קבל את הדירה כי לא ממשיכים לבנות. יש לכם ספק על מקרה מהסוג הזה שיכול להיות שיהיה ויכוח שזה כן נקרא עיכוב בנייה, לא נקרא עיכוב הבנייה? אני לא אשם. אני קניתי את הדירה, נתתי מקדמה, התחילו לבנות ועצרו לא בגלל מי ים. עצרו בגלל שמישהו שם פשט את הרגל או מישהו אני לא יודע מה.
מיכל סופר
זה אחד מהקשיים המהותיים - -
שי אהרונוביץ'
זה קושי מהותי של כל הפרויקט.
היו"ר משה גפני
נכון.
יעקב ביר
ברשותך, אני רק אגיד מה שרצינו להציע בעניין הזה: לפני כחצי שנה נמסרה לשרת המשפטים - -
היו"ר משה גפני
אני בעד זה שכל פעם נביא שמאי מקרקעין שיגיד...
יעקב ביר
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להציע. לפני כחצי שנה נמסרה על ידי שרת המשפטים ההמלצה של הוועדה הבין-משרדית שקבוצות רכישה, מארגן הקבוצה יהיה חייב לתת דוח כלכלי שמאי בתחילת הדרך. אנחנו מציעים שבדוח הזה השמאי יכתוב בצורה מאוד מפורטת מתי צפויה הבנייה להסתיים, ואז לפחות יהיה לנו איזה קנה מידה שלפיו אפשר לבדוק.
היו"ר משה גפני
טוב. אני משיב לך כדלהלן: אני מסכים עם ההמלצות שלכם. אתם הגשתם את זה לשרת המשפטים וזה באמת המקום. אני לא הולך לסבך את החוק הזה. זאת אומרת, אני לרואה כרגע איזו שהיא בעיה שמתייחסת לנושא של מה שהעלה חבר הכנסת מקלב לגבי עיכוב מהותי בבנייה ואני, שלא אשם בעניין הזה, אני נכלל בחוק. מה שאתה אומר, אתה כבר הולך למקום רחוק יותר שאני לא מתווכח אתך, אני חושב אפילו שאתה צודק אבל זו לא הבמה. אני לא הולך לדון על זה כאן כי אז החוק יכול להתעכב להרבה זמן, נצטרך לערב את שרת המשפטים. אני מציע ללכת במסלול הרגיל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
במילה אחת: אני חושב שרשות המסים, אני אגיד לך את זה: באים השמאים ואומרים שבמקום לסמוך על שיקול דעת של פקיד שומה, היו עיכובים, לא היו עיכובים. הוא אומר שדוח אפס מלווה כל קבוצת רכישה - -
היו"ר משה גפני
אם אתה שם פה את מה שהוא מבקש?
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה יכול להקשות אפילו - - -
היו"ר משה גפני
אורי תקשיב לי: אם אתה שם פה את מה שהוא מבקש, אז עכשיו אנחנו יכולים להביא את זה לאישור בקריאה שנייה ושלישית אחרי חוק הגיוס.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הוא אומר ששיקול דעת של פקיד שומה, אם הוא לא אומר, השמאים מבקשים, השיקול דעת יהיה מבוסס על דוח השמאי. דוח שמאי מלווה כל פרויקט - -
היו"ר משה גפני
לא יהיה דבר כזה אורי. לא יהיה.
שי אהרונוביץ'
אם צריך - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
פקיד שומה בהחלטה שלו, שאם אתה נותן שיקול דעת, אתה גם נותן לו נתונים, בסופו של דבר זה תלוי בשיקול דעת וזה שפה אחת במחוז הזה, שפה אחרת במחוז אחר.
היו"ר משה גפני
כמה מקרים לפי דעתך יש?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, מפקחי מקרקעין יודעים גם כן - - - רשות המיסים וביקורות, מה הסיפור פה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - - זה חשוב שיהיה לו, ומי שאין לו אז חשוב שיהיה לו. בקבוצה רכישה יש דוח שמאי שכבר מגלה, חייב לזהות את הקשיים כבר בשלבים הראשונים. הוא יראה מתי הקשיים, זה גם יהיה נוח וגם יותר ברור לפקיד שומה בגלל שאין לו בסיס לאינדיקציה. הוא לא פתאום יתעורר אחרי שלוש, ארבע שנים, אם היה עיכוב או לא היה עיכוב. דוח שמאי שמלווה כל - -
היו"ר משה גפני
אז מה אתה מבקש?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הם מבקשים שהפקיד שומה, יהיה איזה "סיי" לדוח אפס של - -
היו"ר משה גפני
יש משהו לעשות בחוק בעניין הזה?
שי אהרונוביץ'
אני חושב שזה רק מסבך את העניין.
מיקי לוי (יש עתיד)
תגיד, אתם עושים את זה בהתנדבות, איגוד השמאים?
היו"ר משה גפני
אולי תפסיק לשאול שאלות מביכות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
הם לא מבקשים על זה כסף, זה כבר קיים.
שי אהרונוביץ'
אנחנו נוסיף לו הוראת ביצוע שבין היתר ניתן להסתמך על הדוח שמאי - -
היו"ר משה גפני
שניה, אני לא שומע. שי בבקשה.
שי אהרונוביץ'
אין לנו בעיה לומר באותה הוראת ביצוע שבין היתר המשרד יבחן גם את דוח השמאי כאינדיקציה - -
היו"ר משה גפני
אם יש בעיות.
שי אהרונוביץ'
אם יש בעיות כי לפעמים לא צריך. לפעמים ברור שיש מי תהום או - -
היו"ר משה גפני
טוב. זה עונה על מה שאמרת. אני אומר לך ללכת במסלול הרגיל לגבי מה שאמרת בגלל שאתה מדבר על דברים יותר גדולים. אומר שי אהרונוביץ' שבמידה ותהיה בעיה שאני לא רואה בדיוק מהי, במידה ותהיה בעיה אז הם יכניסו את זה בנוהל שאתם תהיו בעניין. אתם לא חייבים לעשות את זה בהתנדבות.
יעקב ביר
לא, הזכרת את חוק הגיוס אז אולי אפשר להשתמש בפתרון של גדוד טוביה.
היו"ר משה גפני
לא, לגבי חוק הגיוס אמרתי שאם אתה רוצה עכשיו דיון על זה, אז בסוף זה יאושר אחרי חוק הגיוס ואני רוצה לאשר את זה היום. אני חושב שיש הסכמות. זו באמת בעיה, שהבעיה הזאת – אנחנו הרי באנו לחוק הזה, נתקלנו בבעיות של אנשים שפנו אלינו, שזה באמת היה לא לעניין. לכן אנחנו רוצים את החוק מהר. מה ההתייעצות הסיעתית הזאת? למה הגעתם?

יש עוד מישהו שביקש רשות דיבור ואחרי זה נתכנס לעניין. אופיר לוי, בבקשה.
אופיר לוי
שלום. אני רוכש באותה קבוצת רכישה שהיא נתנה כדוגמה. רציתי להביא את הסיפור האישי שלי - -
היו"ר משה גפני
עם המים של הים? איפה זה?
אופיר לוי
זה בתל-אביב. קניתי דירה ב-2010 - -
היו"ר משה גפני
איפה בתל-אביב?
אופיר לוי
בתל-אביב על בגין.
היו"ר משה גפני
מה באמת?
אופיר לוי
כן. זה באר שנפרצה והיו עוד המון - זה מי תהום. אני חייב להביא את הסיפור שלי כדי להסביר את העניין של מס השבח: אני קניתי את זה ב-2010, מיד אחרי החתונה - -
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מבקש שתקשיבו לו. בבקשה.
אופיר לוי
קניתי את הדירה ב-2010 מיד אחרי החתונה שלי, מאז אני בשכירות. 13 שנה אני בשכירות, היום נשוי פלוס ילדים. בעקבות הצעת החוק, אני עוקב אחריה באינטרנט, מאוד שמחתי לראות שהיא הולכת ומתממשת. התחלתי לחפש עכשיו נדל"ן ביישוב שבו אני גר. מאוד שמח על הצעת החוק ומודה לכם. אני רוצה לחדד את הנקודה של מס השבח. אני קניתי ב-2010, מאז ועד היום אני גר בשכירות. היום המחירים הם פי 2 גם בתל-אביב וגם באזור שבו אני גר. המחירים עלו בצורה מאוד משמעותית, אז אני צריך עכשיו לקנות דירה חלופית. אני קונה עכשיו את הדירה בהפרש מאוד משמעותי לעומת מה שהייתי יכול לקנות אותה ב-2010. אז למעשה, אמנם יש לי רווח ואין לי שום בעיה לשלם שקל על כל שלושה שקלים שנכנסים לי לבנק, אם באמת זה נכנס לי לבנק והרווחתי את זה אבל כל הכסף הזה הוא בעצם כסף ווירטואלי שהלך לעליית מחירי הדיור, ואני צריך עכשיו לשלם אותו ב - -
היו"ר משה גפני
אופיר, יש לי שאלה אליך. יש לך את הדירה שקנית בהתחלה שהיא לא ממומשת בגלל מי התהום שם או מי הבאר?
אופיר לוי
נכון.
היו"ר משה גפני
אז עכשיו יש לך רק דירה אחת.
אופיר לוי
כרגע יש לי דירה אחת על הנייר.
שגית אפיק
עכשיו הוא יקנה עוד דירה, יוסר העיכוב, מי הבאר יאטמו ותיבנה הדירה שלו.
היו"ר משה גפני
אופיר תקשיב לי רגע. אתה מחכה שיבוא המומחה של מי הים וימצא פתרון, ואז אתה - -
אופיר לוי
הוא אומר שזה נפתר.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, אתה מקבל את הדירה הזאת. הדירה הזאת, שאותה אתה יכול עכשיו למכור בגלל שקנית דירה אחרת, אותה אתה יכול למכור והיא שווה היום כפול. אתה קנית אותה ב-2010, נניח שהיא היתה שווה 1,000,000 שקל, אתה מוכר אותה עכשיו ב-2,000,000. למה אתה שונה מאחרים? תסביר.
אופיר לוי
ראשית, היום אני עדין לא יכול למכור אותה בשוויה המלא בגלל שהיא עדין בסיכון. עדין כל שני וחמישי מנכ"ל "דניה" מאיים לסגור לנו את הבנייה, גם אחרי כל הסיפור וזה מאפיה שלמה. דבר שני, אני משלם עדין מס רווח הון. אם הדירה שלי לא נבנית, אני משלם מס רווח הון של 25 - -
מיקי לוי (יש עתיד)
תמכור אותה. רק על הדלתא.
אופיר לוי
רק על הדלתא מ-2010 - -
מיקי לוי (יש עתיד)
תמכור אותה. הרי כשקנית שילמת לצורך העניין - אתם 10 שותפים שכל שותף שילם 300,000 שקל. אם הייתם קונים אותה היום, כל שותף היה משלם 700,000 שקל.
אופיר לוי
נכון. אותו דבר לגבי הדירה החלופית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היום תקבל פחות מעבר למה שהשקעת.
היו"ר משה גפני
רבותי, הבנתי את מה שאמרת. הדירה היתה שווה 1,000,000 שקל כשקנית אותה. היות ויש חשש שזה יוצף עוד פעם, זה מה שאמרת, אז אתה יכול למכור אותה במחיר נמוך יותר. לא במחיר הרגיל שלה לאותו יום. למה? כי כשאני אבוא לקנות ממך אז אני אשאל אותך: תגיד לי, ומה יקרה עם עוד פעם יוצף? אז תגיד: נכון, אתה צודק, לכן תשלם פחות. אם אתה תקבל ממני פחות, מס השבח שלך הוא פחות. מס השבח מותאם למה שאתה מרוויח. אם הרווחת 1,000,000 שקל, תשלם על זה מס שבח כי אתה מוכר את זה עכשיו ב-2,000,000 אבל אם לא תוכל למכור את זה ב-2,000,000 אלא רק ב-1,000,000 כמו שקנית או ב-1,000,000 ומשהו, מס השבח יהיה בהתאם. אתה משלם על הדלתא, ולכן אם הבעיה נפתרה אז אתה הרווחת, אתה מוכר אותה בכפול.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אשקף את מה שאתה אומר. הוא אומר שבסופו של דבר הוא ימכור את זה בעוד שלוש שנים, הדירה תהיה מוכנה, הוא השקיע בה 1,000,000 שקל והיא שווה כרגע 1,300,000. אז מסתכלים עליו כאילו שהוא הרוויח 300,000 שקל. הוא אומר שבכל השנים האלה אתה לא יכול להסתכל עליה כי הרווחתי, בגלל שלא הרווחתי - -
היו"ר משה גפני
אבל אורי, זה כל אחד לחוד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה לא ככה. הרב גפני, אותו אחד לשני, שמיכל הביאה את הדוגמה שלו, אני קניתי דירה כיום, קניתי בקבוצת רכישה או אצל קבלן. מרגע שקניתי יש רווח, לא לוקחים ממני שום דבר וגם לא לוקחים ממני על הדירה כאילו היא דירה שנייה וגם לא לוקחים ממני כסף על זה. אני חוזר על זה - -
מיקי לוי (יש עתיד)
רק במכירה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חבר הכנסת לוי, תשמע טוב: יש לי היום דירה ששווה 1,000,000 שקל. קניתי עכשיו בקבוצת רכישה ב-1,200,000 והיא ממשיכה לעלות ולא לוקחים ממני שום מס שבח. כשאני אמכור את הדירה הזאת שאני גר בה, היא כבר תהיה שווה 1,300,000 וגם לא ייקחו ממני. הרווחתי כסף בזמן שיש לי שתי דירות, הרווחתי על שתי דירות כסף. לא גרתי בשתי דירות - - - והבחורצ'יק הזה, הוא צריך להשקיע הרבה יותר מחבר שלו שקנה בפרויקט מקביל באותה תקופה ויש לו דירה ויש לו הכל, הוא ישלם עוד חוץ מכל ההפסדים שיש לו וכל עגמת הנפש שיש לו, הוא ישלם 25%. זה מה שאנחנו עושים. אותו חבר שלו שלא משלם, הוא ישלם.
היו"ר משה גפני
טוב, מאה אחוז.
אופיר לוי
אני לא מבקש רווח על עליית ערך הדירה שלי. אני מבקש לשלם מס שבח רק על מה שבאמת הרווחתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה מה שאתה משלם, אתה משלם על הדלתא.
שגית אפיק
זה ההגדרה של שבח בחוק. אתה תשלם 25% על השבח. ההגדרה של שבח היא הרווח שעשית אחרי שניכית את ההוצאות שהיו לך ואחרי הכל.
אופיר לוי
האם ההוצאות זה גם עליית מחירי הנדל"ן ב - - - החלופי אותו קניתי?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, גם ערך הקרקע - - -
היו"ר משה גפני
אפשר לדעת מה הסיכום?
מיקי לוי (יש עתיד)
- - - זה לא רק חד-כיווני, זה דו-כיווני אדוני. הערך של הקרקע ב-2010 היתה 300, היום היא 700.
היו"ר משה גפני
מה הסיכום על החוק? מה הסכמנו ומה לא הסכמנו.
שגית אפיק
כן, תחזרו על מה...
קריאה
יש את הנוסח.
שגית אפיק
מעבר לנוסח. בואו נקריא את הנוסח.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שגית אפיק
"הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93) (שיעור מס הרכישה ברכישת דירת
מגורים אחת נוספת על דירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה(, התשע"ח-2018

תיקון סעיף 9 1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, בסעיף 9(ג1ג)(2), אחרי
פסקת משנה יבוא
"(ב1) (1) רכש את הדירה בחלוף אחת התקופות המפורטות להלן לאחר שרכש דירת
מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה (בפסקת משנה זו – הדירה האחרת):

(א) ארבע שנים ממועד רכישת הדירה האחרת – אם בנייתה של הדירה
האחרת לא החלה בתוך אותה תקופה, או אם שוכנע המנהל כי חל
באותה תקופה עיכוב מהותי אחר בהשלמת בנייתה של הדירה האחרת;"

כלומר, אם הבנייה לא התחילה בתוך ארבע שנים, הוא זכאי אוטומטית בלי שיקול דעת או מקרה שני: אם שוכנע המנהל שבתוך ארבע שנים חל עיכוב מהותי, שתכף נקריא את ההגדרה שלו.
היו"ר משה גפני
זאת הפשרה ארבע שנים?
שגית אפיק
יש ארבע ויש עכשיו עוד אופציה.
היו"ר משה גפני
אז זאת הפשרה.
גיא גולדמן
צריך להבהיר שזה יינתן אך ורק אם הדירה החדשה נקנתה ארבע שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת רכישה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ברור.
היו"ר משה גפני
אנחנו הסכמנו לזה.
גיא גולדמן
רק לחדד - -
שגית אפיק
תגיד מה אתה רוצה. אתה רוצה במקום איזו מילה מסוימת?
גיא גולדמן
בלי קשר, יש הערה לנוסח שהמילים "שוכנע המנהל כי חל באותה תקופה עיכוב מהותי" – זאת אומרת, העיכוב יכול להיות גם אחרי ארבע שנים. עברו ארבע שנים, נקנתה דירה חדשה, המנהל יבחן אם יש עיכוב מהותי במסירת הדירה בקבוצת הרכישה. אם יש עיכוב מהותי ההקלה ניתנת ואם לא, אז לא.
שגית אפיק
חל בתום אותה תקופה.
גיא גולדמן
לא, המילים "באותה תקופה" לא רלוונטיות. חל עיכוב מהותי. אחרי ארבע שנים זה נבחן, אם יש עיכוב מהותי – ניתן, אם אין - אז אין.
שגית אפיק
בסדר.
מיכל סופר
זה רחב יותר.
היו"ר משה גפני
אז מה מורידים ומה מוסיפים?
היו"ר משה גפני
ארבע שנים כתבנו גיא. בסדר, כופפנו את הראש.
דובר
- - -
היו"ר משה גפני
מה הוא ירוויח?
שגית אפיק
מה הוא ירוויח שהוא בודק?
דובר
הרי על מה דיברנו? למשל בבית שמש התחיל איזה שהוא תהליך מסוים - - - וזה ייקח 10 שנים אז פה נכנס גם פקיד השומה - -
גיא גולדמן
ההקלה הזאת לא ניתנת אחרי שנה, היא ניתנת אחרי ארבע שנים.
היו"ר משה גפני
ההקלה ניתנת אחרי ארבע שנים.
שגית אפיק
אתה יכול לקנות רק אחרי ארבע שנים, זה הסיכום שהגענו אליו.
היו"ר משה גפני
מה אתה מרוויח בזה שהמנהל נכנס אחרי שנה? הוא רואה שם את - - -, והוא מבין ששם ייקח 10 שנים. אז מה? מה יהיה?
שגית אפיק
עדין אתה יכול לקנות את הדירה הבאה אחרי ארבע שנים.
גיא גולדמן
לא אמרנו ארבע שנים. אמרנו שבן אדם לא הולך שקורה לו משהו ומיד קונה. אז לא אמרנו ארבע שנים אבל אם אתה אומר שכבר אחרי שנתיים אתה קולט שהוא דרמטי - -
שגית אפיק
אז זה לא עיכוב. אם לא התחילה הבנייה בתוך ארבע שנים, אין שיקול דעת, באופן מידי הוא מקבל. אוקי?
גיא גולדמן
אז הוא מקבל את זה אחרי ארבע שנים.
דובר
התגלו קברים אחרי שנתיים, אין שיקול דעת?
גיא גולדמן
אחרי ארבע שנים, אם לא התחילה הבנייה, אין שיקול דעת.
היו"ר משה גפני
דוד, אתה צודק. אנחנו חיים בעולם של פשרות. אתה צודק. אני מכיר גם מקרים כאלה. בן אדם קנה דירה, הוא יודע שהיא לא תיבנה הרבה שנים, הם מדברים איתי, הם מדברים עם החברים שלי, הם מדברים עם אורי. אנחנו מכירים את זה. בסדר, אז הסכמנו לזה. הסכמנו, מה לעשות? אנחנו צריכים שהחוק יהיה חוק כללי אבל יש מקרים - -
שגית אפיק
לא, אני לא מבינה.
היו"ר משה גפני
הוא אומר דבר נורא פשוט: אני קניתי דירה. התגלו שם לא חשוב מה שהתגלה – מים, זה ברור שאי אפשר לתקן את הדבר הזה 10 שנים. ברור. אנחנו הסכמנו לארבע שנים, עד ארבע שנים הוא לא יקבל כלום.
דובר
אבל למה הכנסנו את העיכוב המהותי הזה? אם מדובר בארבע שנים - -
היו"ר משה גפני
זה עיכוב מהותי. אם לא בונים אז ארבע שנים זה - - -
גיא גולדמן
אני אסביר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה ברור שיש עיכוב. אנחנו הוספנו שיקול דעת כדי לתת לו על אפשרויות שיכולות להיווצר שאין על זה מחלוקת.
היו"ר משה גפני
תחפשו פתרון לזה. זה בעיה אבל מה שהסכמנו אנחנו צריכים להסכים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
על זה הסכמנו.
שגית אפיק
מה זה מפריע לך שנשארות המילים "באותה תקופה"?
היו"ר משה גפני
יש מקרים שאנחנו מכירים שבן אדם קנה, אין לו משהו אחר, זה מה שהוא קנה. הוא נפל בבור הזה ואין לו פתרון דיור. הוא בא אליכם ואומר: תראו, זה המקרה. מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? למה אתם לא משאיר את המילים האלה? תשאיר את זה ככה. תאפשר לבן אדם לבוא אליכם ולהגיד את הסיפור.
גיא גולדמן
כי יכול להיות שיהיה מי שיחשוב שכן הוא יכול לקנות דירה חדשה אחרי יומיים או אחרי - -
היו"ר משה גפני
לא, אז הוא בא אליכם והוא אומר לכם שזה המצב.
דוד איזקסון
תודה הרב גפני. רציתי להעיר דווקא על הגדרת עיכוב מהותי - -
שגית אפיק
רגע, עוד לא הגענו לזה.
דוד איזקסון
אבל זה חשוב אולי עכשיו. שמתי לב שאמרת - -
היו"ר משה גפני
רגע, אז נגיע לעיכוב מהותי. דקה. מה הפתרון פה?
שגית אפיק
גיא, אני לא רואה סיבה להשאיר את המילים האלה. יש לך ברישא, כתוב לך שהרכישה צריכה להיעשות בחלוף אחת התקופות ולכן, אפשר להשאיר את המילים "באותה תקופה".
גיא גולדמן
לוועדה ברור שהוא יצטרך לקנות את הדירה אחרי ארבע שנים?
היו"ר משה גפני
כן.
גיא גולדמן
בסדר. זו פרשנות פחות טובה אבל - -
היו"ר משה גפני
אבל אני אומר, ואני אומר את זה לפרוטוקול: מותר לבן אדם לבוא אליכם בנושא של הקלה. הוא מראה לפקיד השומה או מראה למי שעוסק בעניין הזה מטעמכם, הוא מראה שהוא במצב חריג לכל הדעות. ברור גם לכם שאין לו פתרון. הוא יכול לדבר אבל לגביהם לפחות, יכול להיות שהוא יגיד – אל תעשה ככה. אחרת אתה הופך את כל פקידי השומה לרובוטים. זה לא במסגרת החוק, זו בעיה מהותית.
שגית אפיק
יכול להיות שהפתרון יהיה בהגדרה של עיכוב מהותי.
היו"ר משה גפני
בסדר, מסכימים.
גיא גולדמן
אני אומר שוב: אם לוועדה ברור - -
היו"ר משה גפני
אמרתי: תוספת למה שאתה אומר. אני מקבל את מה שאתה אומר אבל יש תוספת. באים ומדברים.
גיא גולדמן
אם אנחנו מדברים על מה יהיו ההסכמות - -
היו"ר משה גפני
טוב. רבותי, דוד - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל אדוני היושב ראש, היו הסכמות והם מאוד דבקים בהסכמות. אם בשביל ארבע שנים, לא צריך עיכוב מהותי. השנים הן לבד בלי עיכוב מהותי. אז למה צריך עיכוב מהותי אם בתוך ארבע שנים אפשר לקנות דירה.
גיא גולדמן
יש פה איזה בלבול.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ארבע שנים זה עיכוב מהותי.
היו"ר משה גפני
למה? אם אני לא רוצה לבנות? אני החלטתי לא לבנות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לי הסתייגות לארבע שנים - -
היו"ר משה גפני
אז זה עיכוב מהותי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בסדר, אנחנו כבר אחרי שמחליטים מה זה עיכוב מהותי אבל ארבע שנים בהלימה שלא אתה מעכב - -
היו"ר משה גפני
טוב.
גיא גולדמן
אדוני, יש פה בלבול אז אני אבהיר שוב: ארבע שנים נעול, אי אפשר לקנות דירה בתוך ארבע שנים לאחר רכישת הדירה בקבוצת רכישה. כל מה שאנחנו אומרים זה שברגע שעברו ארבע שנים, העיכוב יכול להיות גם בתוך הארבע שנים, גם יכול להיות אחרי ארבע שנים. להיפך, העיכוב המהותי הוא רחב, הוא יכול להיות גם לפני וגם אחרי. בגלל זה חשבנו שנכון יותר להסיר את המגבלה הזאת.
היו"ר משה גפני
תמשיכי בבקשה.
שגית אפיק
"(ב) 6.5 שנים ממועד רכישת הדירה האחרת – אם החזקה בדירה האחרת לא
נמסרה בפועל לידי הרוכש בתוך אותה תקופה;" זאת אופציה נוספת.

"(2) הוראות פסקת משנה (1) יחולו בהתקיים כל אלה:

(א) העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה, לפי העניין, חל בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה האחרת;

(ב) הרוכש מכר את הדירה האחרת בתוך 12 חודשים ממועד השלמת בנייתה;

(ג) בעת רכישת כל אחת משתי הדירות, לא היתה ברשותו של הרוכש דירה נוספת, פרט לדירה האחרת.

(3) בפסקת משנה זו –

"התחלת בנייה" – עבודות להקמת הבניין, למעט עבודות תשתית או עבודות להכשרת הקרקע;

"עיכוב מהותי" – עיכוב בהמשך הבנייה או כל איחור אחר בקצב התקדמות הבנייה שאינו מקובל ברכישת דירה במסגרת קבוצת רכישה."

גיא, אני רוצה בבקשה שתסבירו מה אתם עושים בחוזר שלכם ביחס לעיכוב מהותי, איך אתם מפרשים אותו כי זאת תהיה ההנחיה לפקידי שומה.
גיא גולדמן
אם יש סכסוך משפחתי או כל אירוע בלתי צפוי שהיה, שלא היתה לרוכש שליטה עליו ומביא לעיכוב משמעותי שחורג מפרק הזמן המקובל להשלמת הפרויקט בקבוצות רכישה.
שגית אפיק
ואם זה קורה בתוך התקופה הזאת? נחזור לשאלה הקודמת – דוד, תקשיבו. אם זה קורה - -
גיא גולדמן
גם אם העיכוב היה בתוך התקופה זה עיכוב מהותי, גם אם זה קורה לאחר ארבע שנים זה עיכוב מהותי. בגלל זה חשבתי שהמילים "בתוך התקופה" עשויות להטעות. זה עניין מקצועי אם יש הסכמה מהותית שהארבע שנים האלה נעולות, בעיני צריך להוציא את המילים "בתוך התקופה" כי הן עשויות להטעות. זה הכל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה יכול להטעות אם אתה עכשיו לא כפי המסוכם ומיכל, אני לא יודע, מיכל צריכה להגיד מה סוכם. היו סיכומים ועכשיו מפרים אותם. לפי מה שאתה אומר עכשיו - -
שגית אפיק
מיכל, יש לי שאלה: אם יש עיכוב מהותי – בעצם המחלוקת היא כזאת: יש עיכוב מהותי כעבור שנתיים, פקיד שומה השתכנע שיש עיכוב מהותי כעבור שנתיים. האם סיכמתם עם חבר הכנסת אורי מקלב שבמצב הזה האדם יהיה זכאי כעבור תקופה קצרה יותר מארבע שנים לרכוש את הדירה? זאת השאלה שנשאלת כאן, נכון? אני מבינה נכון?
קריאות
- - -
גיא גולדמן
שלילי, לא, ולכן המילים האלה מטעות.
שגית אפיק
אז אני רוצה לשמוע.
מיכל סופר
לא היה סיכום כזה. הסיכום היה שאם חלפו ארבע שנים מיום הרכישה ולא התחילה הבנייה והוא רוכש דירה אחרי שחלפו ארבע שנים ולא התחילה הבנייה, רוכש דירת מגורים, אנחנו מכניסים אותו לסעיף הזה ולכל המנגנון שבו. אבל אם חלפו ארבע שנים, הוא קנה דירה, התחילה הבנייה והוא לא במסלול הראשון שלא התחילה הבנייה. התחילה הבנייה אבל איפה שהוא בדרך נתקע משהו, יש איזה קושי מהותי שהפסיק את הבנייה למרות שהיא התחילה, עדין נכניס אותו למסלול הזה אבל כיוון שהוא רכש אחרי ארבע שנים - -
שגית אפיק
לא יכול להית שעיכוב מהותי יגבר על אי התחלת בנייה, אתה מבין? אי התחלת בנייה זה הדבר החמרו ביותר שיכול לקרות בתוך ארבע שנים. ולכן, אם יש עיכוב מהותי הוא גם צריך להיות בסוף בתקופה הזאת.
דובר
- - - יש מצב שאחרי שנתיים, ברור שאחרי ארבע שנים - - -
מיכל סופר
לא, אנחנו לא נביאים.
שגית אפיק
אוקי, אתה צודק. אחרי שנתיים ברור שהמצב החמור יקרה אחרי ארבע שנים. אתה רוצה שפקיד השומה אחרי שנתיים ייתן החלטה שהוא מאפשר לאדם הזה לקנות בעוד שנתיים?
דובר
כל מה שהיא אמרה - - -
היו"ר משה גפני
אבל הם אומרים שהם לא סיכמו אתכם את זה.
דובר
אז זאת אי הבנה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מאה אחוז. אז בשביל מה צריך פקיד שומה? למה הוא צריך להשתכנע?
מיכל סופר
התחילה הבנייה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז זאת אומרת שכשאין התחלת בנייה, בכלל לא צריך פקיד שומה.
מיכל סופר
נכון, אין לו שיקול דעת. לא התחילה הבנייה, חלפו ארבע שנים, אין שיקול דעת.
היו"ר משה גפני
אוקי, הבנו. בבקשה עורך דין איזקסון.
דוד איזקסון
תודה רבה חבר הכנסת גפני. הערה אחת לגבי עיכוב מהותי – ההגדרה של עיכוב מהותי, כל האטה שאינה מקובלת ברכישת דירה במסגרת קבוצת רכישה, זו הגדרה מאוד בעייתית כיוון שאנחנו כמעט לא נתקלים במשהו שהוא לא צפוי בקבוצות רכישה. כמעט כל דבר הוא צפוי. כשאדם קונה דירה בקבוצת רכישה צפוי לו כל דבר. שמענו פה את הסיפור של המים, אתם בטח מכירים את הסיפור של העצמות - -
היו"ר משה גפני
למה אתה רוצה להגיע?
שגית אפיק
אנחנו לא מדברים על הסיבה. הנוסח לא מדבר על הסיבה, הנוסח מדבר על הקצב, על ההאטה.
היו"ר משה גפני
למה אתה חותר?
דוד איזקסון
אם הכוונה לקצב אז זה בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
זאת הכוונה. הרי דיברנו עכשיו כל הזמן שאם המצב הוא שאין תחילת בנייה, לא צריך גם את המנהל. אין תחילת בנייה, נקודה. הוא זכאי בלי דיון בכלל, אתה מקשיב לי?
דוד איזקסון
כל מילה, כן, בוודאי.
היו"ר משה גפני
בסדר, זה טוב שאתה מקשיב לי. האפשרות השנייה זה שהבנייה התחילה אבל נהיה עיכוב מהותי. התחילו לבנות ופתאום התברר שהגיעו מי ים או כל דבר אחר. דיברנו על זה. אז המנהל צריך להחליט בגלל שהבנייה התחילה. הוא אומר: רגע, יש עיכוב מהותי, ובגלל שיש עיכוב מהותי אני מאפשר את מה שקבענו פה בחוק.
גיא גולדמן
- - -
דוד איזקסון
הערה קטנה נוספת לגבי (2)(ג): "בעת רכישת כל אחת משתי הדירות לא היתה ברשותו של הרוכש דירה נוספת פרט לדירה האחרת". אני לא יודע מה העמדה שלכם לגבי חזקות דירות יחידה כמו 49(ג) - -
היו"ר משה גפני
רגע, לא מהר. אתה מדבר על (2)(ג). מה אתה שואל?
דוד איזקסון
אדם שהיתה לו דירת ירושה לפני שהוא קנה את הדירה בקבוצת רכישה או אדם שהיתה לו דירה והוא יכול למכור אותה בתוך 18 חודש וכך הוא עשה. יש לו חזקת דירת מגורים יחידה בחוק. האם הם מחילים את חזקות דירת יחידה גם על אותו סעיף או אינם מחילים?
היו"ר משה גפני
שי, אתה יודע לענות לו?
מיקי לוי (יש עתיד)
מתחיל להיות "ביזנס".
קריאה
לא, זה לא "ביזנס", זה חזקות שבחוק.
מיקי לוי (יש עתיד)
רגע. יש לו דירה אחת, הוא בקבוצת רכישה ואתה אומר שהוא מכר את הדירה הראשונה וקנה עוד דירה אחרת במקומה. תחליטו, או שהוא עושה - -
היו"ר משה גפני
זה מה שהוא עושה?
מיקי לוי (יש עתיד)
זה מה שהוא אמר.
היו"ר משה גפני
מיקי, לא הבנתי.
שי אהרונוביץ'
אני אסביר את עצמי: - -
קריאה
שליש וחצי כן, כמו בדירת קבלן.
שי אהרונוביץ'
ו-49 18 חודש לא תחילו? אדם שהיתה לו דירה - -
קריאה
לא, לא.
היו"ר משה גפני
אוקי. זאת התשובה. בבקשה.
פנחס מיכאלי
אני מבקש לעניין ה-12 חודש להעיר: אנחנו סבורים שצריך להיות 24 חודש לתקופה. אין בחוק מיסוי מקרקעין בשום מקום אחר - -
היו"ר משה גפני
אתה מבקש את ה-12 חודש להגדיל ל-24?
פנחס מיכאלי
אין בשום מקום דרישה מאדם למכור דירה בתוך 12 חודש - -
היו"ר משה גפני
נכון.
פנחס מיכאלי
מה שאמרו בדירת קבלן זה לא נכון כי בדירת קבלן מבקשים ממנו למכור את הדירה הישנה שלו, שהוא כבר יכול להעריך את המכירה שלה כי יש לו תאריך לקבל מפתח, ויש לו הרבה - -
היו"ר משה גפני
נכון, אתה צודק. אני מבקש להגיע לפתרון בעניין הזה. 12 חודש זה לא זמן מספיק.
קריאות
12 חודש מגמר הבנייה?
מיכל סופר
מסיום הבנייה. למה זה לא מספיק? אתה יכול להיערך כבר לפני למכירה, אתה לא חייב לחכות שבניית הדירה תסתיים.
שי אהרונוביץ'
- - - גם ככה לקחה 10 שנים ואתה לא יודע אם תקבל מפתח - - -
קריאה
נתנו פה "גרייס" בחקיקה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל אם אני מקבל מפתח על הדירת רכישה, שנה שלמה אני לא יכול למכור את הדירה הקודמת?
פנחס מיכאלי
לא הקודמת, בקבוצת הרכישה.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא משנה, אחת מהשתיים.
פנחס מיכאלי
זה משנה.
מיכל סופר
יש לך שנה שלמה ואתה יכול להיערך למכירה. אם אתה צופה שזה לא מספיק שנה שלמה כי השוק קצת יותר קשה לך, אתה יכול להתחיל למכור אותה לפני. להתחיל להתניע את המכירה לפני.
פנחס מיכאלי
אני אומר שזה לא נכון ברוב המקרים, אולי בתל-אביב זה נכון. ברוב הישובים זה לא נכון וזה דבר שיוצר בעייתיות גם בחקיקה ולכן, אנחנו מבקשים שזה יהיה 24 חודש. אנחנו חיים את השוק, חיים את השטח.
מיכל סופר
אני חייבת להגיד שאנחנו חיים את השטח ואנחנו לא נתקלים בבעיה כזו היום, כשיש לנו את אותה חלופה של 12 חודשים לדירת קבלן, לא נתקלנו בבעיה הזאת. אנשים נערכים.
פנחס מיכאלי
אבל את מתכוונת למשהו אחר, לדירה הישנה ולא לדירת קבלן.
מיכל סופר
זה חל גם על קבוצות רכישה.
פנחס מיכאלי
רגע, דירת קבלן אם הוא מוכר את הדירה הישנה שהוא גר בה כבר 10 שנים, שיש לה שווי שוק ידוע.
שי אהרונוביץ'
כמו שאומר הבחור, הדירה הולכת להיגמר הבנייה שם, הוא יכול לפרסם אותה - -
פנחס מיכאלי
הוא לא יכול לפרסם אותה והוא לא יכול לנקוב במחיר.
שי אהרונוביץ'
אז שיוריד במחיר, אין מה לעשות.
פנחס מיכאלי
הוא לא יכול.
מיכל סופר
הוא יכול למכור גם היום.
פנחס מיכאלי
אני מזכיר שוב שאנחנו לא מדברים פה על משקיעים, מדברים על אנשים שהוציאו כל כך הרבה כספים על זה, - - - על מס שבח - -
שי אהרונוביץ'
- - - גם בן אדם צריך למכור.
פנחס מיכאלי
אנחנו מדברים על אנשים שהוציאו המון כספים ב-10 שנים שהיתה להם הדירה בתוך קבוצת הרכישה. זה המינימום של המינימום לתת להם את התקופה להיערך כמו שצריך למכירה.
היו"ר משה גפני
אתם צריכים להסכים ל-18 חודש.
מיכל סופר
אגב, הוא יכול למכור גם לפני.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל הוא לא מוכר, הוא בבעיות שם. תמיד היתה הסכמה שלכם ל-18 חודש.
מיכל סופר
זו התקופה המרבית שנתנו לו, הוא יכול למכור גם לפני.
קריאה
לא, יש הסכמי שיתוף שלא מאפשרים מכירה לפני.
היו"ר משה גפני
בסדר אבל הוא לא מכר, היו לו שם בעיות. הרי מדברים על אחד שהיו לו בעיות. מה שעשינו פה בחקיקה תמיד היה 18 חודש.
מיכל סופר
ברגע שאין בעיה הוא כבר יכול למכור.
היו"ר משה גפני
למה זה כל כך חשוב העניין הזה?
שגית אפיק
גם מיקי דיבר על השוויון הזה שיהיה בתקופות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני עומד בהסכמות, אני לא מתערב.
היו"ר משה גפני
אורי, שנייה. פה זה כבר יותר מדי הרבה זמן עם החוק הזה. אנחנו, בכל החקיקה שעשינו, תמיד אפשר לבוא ולהגיד ש-18 חודש זה הרבה מדי, אפשר לעשות פחות. אפשר לעשות אפילו שישה חודשים. אנחנו מכירים את החיים, החיים יותר חזקים מאתנו. בן אדם רוצה למכור, ורוצה למכור ברווח, זאת אומרת הוא רוצה למכור את זה נורמלי, עד שהוא מוצא, מתווכים וכולי. אתם הסכמתם כל הזמן כאן בחקיקות, הסכמתם ל-18 חודש. יש לו את המפתח, ברור, הכל בסדר, על פי החוק הוא צריך למכור את הדירה הזאת.
מיכל סופר
אבל בדירת קבלן וקבוצת רכישה?
פנחס מיכאלי
הוא לא מוכר את הדירה החדשה בדירת קבלן, הוא מוכר את הישנה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
לא, מדובר על קבוצת רכישה שהיו בה בעיות. זה לא פשוט למכור את זה. אם אתם תתעקשו אני אשאר עם זה, בסדר? כולם שיסתכלו עלי ככה. אתם טועים בעניין הזה. סתם להקשות. הרי בן אדם הולך למכור דירה בקבוצת רכישה שהיו בה בעיות. הרי לא מדובר על המקרה הרגיל, מדובר על המקרה שהיו בעיות והוא צריך למכור את זה. אנחנו, המדינה, אנחנו צריכים ללכת לקראתו. אז צריך להשאיר אותו ב-12 חודש? אפשר לחשוב שהמדינה תתמוטט אם זה יהיה 18 חודש. זה סתם.
מיכל סופר
לא, זה לא סתם וזה לא הומצא, זה נמצא היום בחוק. אנחנו לקחנו את אותו מנגנון שקיים היום בחוק והשלמנו - -
פנחס מיכאלי
אבל הם חוזרים על זה כל הזמן וזה מקרה אחר לגמרי.
היו"ר משה גפני
זה לא המקרה שעליו מדובר. תחשבו ותתנו לי תשובה. אני מבקש 18 חודש. אני חושב שצריך ללכת לקולא בעניין הזה.
קריאה
אדוני הישוב ראש, אני אשמח להסביר את הרציונל מבחינתנו - -
היו"ר משה גפני
לא צריך אני הבנתי אותו.
קריאה
- - לגבי ה-12 חודש - -
היו"ר משה גפני
לא, לא רוצה הסבר, אני רוצה תשובה. אני חשוב שצריך 18 חודשים. מדובר על מקרה - זה החוק שעליו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מקרים בעייתיים, אנחנו לא מדברים על מקרים סטנדרטיים בגלל שאז אין חקיקה כי הכל בסדר. בכל החקיקות שעשינו אתכם בנושא הזה אמרנו שנאפשר לו, אתם הצעתם את זה בחוקים שלכם.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא קריטי כי ממילא אם הוא - - - הוא ישלם. עזבו אתכם. הוא ישלם את הדלתא.
היו"ר משה גפני
בדיוק. סתם. אתם הצעתם את זה תמיד. לא מדובר במקרה השגרתי. במקרה השגרתי אתם צודקים. מדובר במקרה הבעייתי שלאט לאט הוא יוצא ממנו, ואנחנו מאפשרים לו לצאת ממנו. אנחנו אומרים לו: תמכור את הדירה הזאת. אז יש לו אפשרות, אם יש לו יותר זמן, הוא יכול לקבל יותר מחיר. זה הכל.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מיקי נגע בנקודה הרגישה. ברגע שמשלמים מס שבח, אתם תרוויחו בזה הרבה יותר - - -
היו"ר משה גפני
טוב, עזוב. לא חוזרים לזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מיכל, תרדו מזה. שזה לא יתהפך עלינו.
היו"ר משה גפני
כן, אני חושב שנכון.
שי אהרונוביץ'
בואו נמשיך ונראה בסוף.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, בואו נגמור עם זה ונסיים את זה.
היו"ר משה גפני
אתם עושים טעות. תשאלי את השאלה.
שגית אפיק
יש לי עוד שאלה בהקשר של מה שעלה כאן קודם לגבי התקופה - -
היו"ר משה גפני
ובזה אנחנו מסיימים, נכון?
שגית אפיק
לא, הם יאמרו מה הם יעשו – לא הכנסנו סעיף של הוראת מעבר אז הם יגידו מה הם יעשו לגבי העבר. לגבי אותם ארבע שנים – בא אדם לפקיד שומה במחצית התקופה, אחרי שנתיים, ופקיד השומה מגיע למסקנה שלא התחילה הבנייה או לחילופין שאכן יש עיכוב מהותי שהוא מגיע למסקנה שהוא - -
גיא גולדמן
אגב, בדרך כלל לא מתחילה הבנייה אחרי שנתיים לפי הנתונים של הוועדה של ארז קמיניץ. זה לא אירוע חריג.
שגית אפיק
בסדר. והאדם הזה לחוץ כבר לקנות דירה, הוא לא רוצה לגור בשכירות.
היו"ר משה גפני
יש לו ילדים קטנים.
שגית אפיק
יגבה ממנו מס רכישה. כעבור שנתיים, עדין התברר שהדירה בקבוצת הרכישה עדין בעיכוב מהותי. יש אפשרות שיוחזר לו מס הרכישה במצב הזה?
קריאה
לא.
שגית אפיק
וזה כדי לפתור את הבעיה שעלתה כאן ובגלל ההרגשה ש - -
היו"ר משה גפני
גיא, אתה לא מקשיב בכלל. אתה עושה את מה - -
שגית אפיק
אגב, אפשר לעשות הפוך: להקפיא לו את מס הרכישה במצב שהגיעו למסקנה שיש עיכוב מהותי. כעבור שנתיים לבחון שוב ואם העיכוב המהותי הוסר, לגבות ממנו את מס הרכישה. זאת אפשרות הפוכה שהיא גם אפשרית, ואני חושבת שזה פתרון אלגנטי שפותר את הבעיה ואתם יכולים לעשות אותו בחוזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
שגית, זה יכול לעבוד לשני הכיוונים. אם אחרי שנה וחצי הם יחליטו שהדירה כבר שווה יותר, אז מה הוא יעשה?
שגית אפיק
אין עניין של דירה. אנחנו מדברים רק על העיכוב המהותי.
מיקי לוי (יש עתיד)
העיכוב המהותי, בסדר.
שגית אפיק
כי למשל באמת במקרה של הבחור הזה שמדבר על המים - -
היו"ר משה גפני
מיקי, אני אגיד לך על מה מדברת שגית, לא מס שבח: היא אומרת ככה, יש מים בדירה ההיא, אין פתרון בינתיים וזה הולך לקחת הרבה זמן. יש לו ילדים קטנים, הוא אומר: אין לי ברירה, אני רואה שזה לא הולך, אני הולך לקנות דירה נוספת. הרי זה בתוך הארבע שנים אז אני צריך לשלם מס רכישה גבוה. שואלת שגית: האם אני יכול או להקפיא את זה, לראות מה יקרה כעבור שנתיים. אם כעבור שנתיים אז אני פטור או שיחזירו לי את זה. אני חייב דירה, יש לי ילדים קטנים. זאת השאלה.
גיא גולדמן
אז הרציונל להסדר הוא כפול: גם אנחנו יודעים לפי הנתונים של הוועדה של משרד המשפטים, שההסתברות לעיכובים מהותיים אחרי שנתיים היא נמוכה מאוד. זה ממילא קבוצה ריקה. זה רציונל אחד.
היו"ר משה גפני
בסדר, לא נורא.
גיא גולדמן
רציונל שני זה שאנחנו לא רוצים שאנשים יקנו דירות אחרי יומיים, אחרי שנה, אחרי חצי שנה. קנית דירה בקבוצת רכישה, בוא תמתין ותראה מה קורה אתה. אנחנו לא רוצים להגדיל את - -
היו"ר משה גפני
לא, אבל הוא בא לפקיד השומה וזה מה ששאלתי אתכם גם קודם. הוא בא לפקיד השומה ואומר לו: תשמע, קניתי ברחוב פלוני ויש שם מים, הנה, תראה. אי אפשר לבנות.
שגית אפיק
יש קברים. הרי ברור שבעיית קברים לא תיפטר בשנתיים שלאחר מכן.
גיא גולדמן
צריך להמתין ארבע שנים, זה הסיכום.
שגית אפיק
אז תקפיא לו או תגבה ממנו ותחזיר לו.
קריאות
- - -
גיא גולדמן
- - - צריך לראות את הדירה אחרי ארבע שנים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תסתכלו בעיניים של אותו אחד שקנה - - -
גיא גולדמן
גם אחרי כל אחד כזה יבואו עשרה - - -
מיכל סופר
אני חייבת להחזיר אותנו - -
גיא גולדמן
שגית, ככל שיש מקרה כזה, על כל אחד כזה יבואו עשרה אחרים שיטענו גם שיש להם עיכוב מהותי. ההסתברות היא נמוכה מאוד לעיכוב מהותי בתקופה הראשונה.
היו"ר משה גפני
אבל גיא, זה נראה לי הסדנה של רשות המסים. בואו, תצאו רגע מהסדנה. בואו נדבר רגע כדבר איש אל רעהו. בא בן אדם לפקיד השומה ואומר: אני לא מקרה כמו כולם. אני לא שנתיים שיבנו, שלא יבנו. פקיד השומה יגיד לו תלך לכל... ואל תבלבל במוח, תשלם מס רכישה. אתה קונה עוד דירה? מס רכישה. הוא בא לפקיד השומה, הוא מביא לו את המסמכים, מראה לו את התמונות והוא אומר לו: תראה, פה לא יבנו. ומכיוון שלא יבנו ולי יש תינוקת בת שנה וילד בן חמש, אני לא יכול להתגלגל ממקום למקום. אין לי ברירה, אני הולך לקחת הלוואות, אני קונה עוד דירה. תקפיא לי את מס הרכישה בגלל שכעבור שנתיים נוספות יתברר שצדקתי ואני פטור. תקפיא לי את זה, אני בקושי גדול.
מיכל סופר
אבל שוב שכחנו שאנחנו מדברים על אוכלוסייה שכלכלית יש להם את האפשרות לרכוש דירת מגורים אחת יחידה. זה לא משקיעים. אדם שזו דירתו היחידה וקנה מלכתחילה משהו שהוא זמני, שאמור לקחת לו זמן בנייה, לא מתנער ומתייאש אחרי שנתיים בקנייה של דירה חדשה. חבר'ה, כל אחד מאתנו נותן - -
שגית אפיק
מיכל, אני חייבת להגיד לך שעברנו על הפניות, והגיעו פניות רבות לחבר הכנסת אורי מקבל, ובחלק לא קטן מהפניות - -
היו"ר משה גפני
גם אלי, אף על פי שאורי מקלב הוא כמו שאני.
שגית אפיק
- - בחלק לא קטן מהפיות, שנתיים ושנתיים וחצי זה כן תקופה שאנשים הלכו וקנו. ועברנו עליהן אחת אחת.
שי אהרונוביץ'
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אל תסתכלו על מקלב. תסתכלו על אופיר, הבחור עם החולצה הירוקה שהיה - -
היו"ר משה גפני
בסדר. שי...
שי אהרונוביץ'
התיקון חקיקה מאפשר רכישת דירה נוספת רק אחרי ארבע שנים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם הוא היה יכול, הוא היה קונה ולא היינו מגיעים למצב כמו שהוא נראה היום, עם ילדים ובלי דירה במקום אחר.
היו"ר משה גפני
רגע אורי, בוא נשמע אותם. לא נוכל להוציא מים מהקיר.
שי אהרונוביץ'
אמרתי לכבודו בישיבה הקודמת שבמקרה שאנחנו בתום ארבע שנים, וברכישה תוך ארבע שנים התיקון לא חל. מה שכן, שאם יתחוור לנו שמדובר באיזו קטסטרופה וקבוצת הרכישה לא מתממשת, זאת אומרת שאנחנו מגיעים למסקנה - -
היו"ר משה גפני
שברור שזה לא הולך לשום מקום.
שי אהרונוביץ'
- - שזה לא הולך לדירה ובעצם צריך להסתכל על בן אדם כאילו הוא רכש קרקע בלבד, אנחנו בתוך ארבע שנים יכולים בסיטואציה כזאת, והיו מקרים ואני סיפרתי על זה בפעם הקודמת, ששינינו את הסיווג מדירת מגורים לקרקע. נכון שעל הקרקע הוא צריך לשלם מס רכישה של חמישה או שישה אחוזים אבל קודם כל צריך לזכור שמרכיב הקרקע בקבוצת רכישה הוא מלכתחילה יותר נמוך. כמו כן, על הדירה הנוספת שהוא קונה, הוא לא משלם שמונה אחוזים אלא הוא מקבל את המדרגות של דירה יחידה. זה הפתרון שאנחנו יכולים לתת בתוך ארבע שנים - -
שגית אפיק
ואתם תתנו אותו גם כשהחוק יהיה? אמרת שאת זה עשית בהיעדר החוק. השאלה האם אתה תעשה את זה ותכניס את זה לחוזה או שתפעל ככה גם בהינתן החוק.
ליאת שדמי
הסיווג הזה יחול כלפי כל חברי הקבוצה. זה לא יחול לגבי אחד מהרוכשים.
היו"ר משה גפני
אף אחד לא אמר את זה.
שגית אפיק
אבל לא כל חברי הקבוצה ביחד ילכו לקנות דירות. זה לא עובד ככה.
קריאה
אבל או שזה קרקע או שזה דירה. זה בדיוק הקטע. אם זה קרקע, זה קרקע.
ליאת שדמי
אפשר לשנות סיווג לקבוצה.
שי אהרונוביץ'
אז אנחנו מגיעים להסכמה שבעצם הקבוצה הזאת לא מתממשת.
היו"ר משה גפני
השאלה האם מה ששי אמר עכשיו, האם זה יהיה נכון ותקף גם אחרי שהחוק הזה נכנס לתוקף?
שי אהרונוביץ'
כן בוודאי. זה קיים גם לפני שהחוק נכנס לתוקף.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל היא אומרת לך כאן משהו שהם צריכים לבדוק את זה טוב. מה שמדובר, שאם אחד מהרוכשים יעבור לקרקע, דהיינו שכולם יחתמו קרקע, ולגבי נושא של מס הכנסה שלילי ועוד דברים כאלה, שכאשר תיקנו את החוק הזה, הם יהפכו לבעלי קרקע. זאת אומרת, כל אלה שמחזיקים עכשיו כבעלי קרקע, השאלה אם יש לזה - - -
שי אהרונוביץ'
אנחנו מדברים פה על מקרים של קטסטרופה, שבאמת לא תהיה פה קבוצת רכישה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל זה פוגע באחרים.
היו"ר משה גפני
רבותי, תסגרי את החלק הזה שאורי אמר.
שגית אפיק
אז אתם תפעלו ככה אבל אתם בעצם אומרים שזה יקרה רק במקרה של קטסטרופה רצינית ביחס של פרויקט רכישה, ואז...
שי אהרונוביץ'
אנחנו מדברים על קטסטרופות.
ליאת שדמי
ושנתיים שלוש זה זמן מאוד מוקדם.
היו"ר משה גפני
בסדר, ואז מה?
שגית אפיק
ואז הם יסווגו את זה כקרקע - -
היו"ר משה גפני
כן אבל אז אומר אורי מקלב שהם יאבדו את מס ההכנסה השלילי, תהיה להם קרקע.
קריאות
- - -
שגית אפיק
לא, הם לא יאבדו. למה הם יאבדו את מס הכנסה שלילי?
קריאה
כי הם מחזיקים קרקע ולא דירת מגורים.
מיקי לוי (יש עתיד)
היום כולם משלמים על פי דירה. לך תדע מי יתקע ומי לא יתקע.
קריאה
איך פותרים את הבעיה הזאת?
היו"ר משה גפני
רבותי, איך פותרים את הבעיה שהם לא מאבדים את הזכאות שלהם?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אותה קבוצה שטיפלת בה מנתניה, אחד ימכור אחרי - - - אחר יחכה ארבע שנים. מה יקרה עם השני שישלם חמישה או שישה אחוז על הקרקע עכשיו?
שי אהרונוביץ'
מי שימתין ארבע שנים ואז יקנה דירה ב' - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אותו אחד. אבל מה עם שאר חברי הקבוצה שכן חיכו ארבע שנים?
שי אהרונוביץ'
ברגע שאנחנו מגיעים למסקנה שפה פרויקט בנייה לא ייצא בעתיד הנראה לעין, אנחנו נשנה את כל הסיווג לקרקע. זה לא קשור לחקיקה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה שמעת מה שהוא אומר? שאחרים שיחכו כן ארבע שנים ולא יעברו באמצע, כולם יצטרכו לשלם עכשיו חמישה או שישה אחוז.
היו"ר משה גפני
שגית, תציעי את זה. זה לא הולך עם זה.
שגית אפיק
לא, אתה לא רוצה את זה במצבים האלה. אני חוזרת להצעה שלי קודם ואני מציעה אותה ביחס לתקופה ארוכה יותר: אחרי שלוש שנים הוא ניגש לפקיד שומה. פקיד שומה מגיע למסקנה שיש עיכוב מהותי, מקפיא לו את מס הרכישה לשנה. כעבור שנה פקיד שומה משוכנע שהעיכוב המהותי הזה הוא עיכוב מהותי כהגדרתו בחוק ולפי יישום החוזר שלכם עומד בו. הוא פטור.
גיא גולדמן
אני אגיד לך מה כן אפשר לעשות: הוא יוכל לבוא אחרי שלוש שנים, להציג את המקרה ויכול להיות שיגידו לו: באמת יש לך עיכוב מהותי, אתה יכול להתחיל לחפש, אחרי ארבע שנים אתה יכול לקנות.
מיכל סופר
חברים, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו חשבנו שחמש שנים, שבע שנים זה עיכוב מהותי. היו לנו הסכמות - -
היו"ר משה גפני
אנחנו נשארים בארבע שנים.
מיכל סופר
- - היו לנו הסכמות עם חבר הכנסת מקלב - -
שגית אפיק
אנחנו לא מתקנים פה את החוק, מיכל. אנחנו מדברים על החוזר.
היו"ר משה גפני
לא יהיה פתרון לזה. הלאה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
את יודעת שמה - - -
היו"ר משה גפני
אורי, אני לא ממשיך.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, אבל יש לה איזה טענות בעניין הזה.
מיכל סופר
אין לי טענות, חס ושלום. אני אומרת שאנחנו חשבנו על תקופה ארוכה יותר - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - -
היו"ר משה גפני
אורי, זו כבר התבזות. מה התשובה לגבי החודשים?
שגית אפיק
18 חודשים מסכימים. לגבי הנושא הראשון שדיברנו עליו, הנושא של הבטחת הכנסה, מענק מס הכנסה שלילי בזמן הזה, הוא יהיה זכאי לו ולא יראו אותו כבעל שתי דירות?
גיא גולדמן
זה משהו שצריך לתקן ולקיים דיון. זה בחוק מס הכנסה שלילי.
שגית אפיק
הבטחת הכנסה, לא פוגע?
קריאה
- - -
שגית אפיק
לא מפנה אליכם אז אין בעיה. אז מענק מס הכנסה שלילי שלא יישלל לו, מה צריך לתקן? תהיו אתי.
גיא גולדמן
צריך לתקל חוק מס הכנסה שלילי ולהפנות לסעיף החדש.
שגית אפיק
אז נעשה את זה כאן בתיקון עקיף.
גיא גולדמן
זה לא מובן מאליו, קצת חוזר לדיון של מס שבח מס רכישה. זה רציונלים אחרים - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. נגמר הדיון. אני מבקש שתוסיפי לחוק שהחוק הזה לא פוגע בזכויותיו כבעל דירה נוספת. ננסח את זה.
גיא גולדמן
בסדר, נוסיף הפניה בחוק מס הכנסה שלילי.
היו"ר משה גפני
לא זה מה שאמרתי. החוק הזה לא הופך אותו לבעל דירה נוספת ולא פוגע בזכויותיו כבעל דירה נוספת. זה הכל.
שגית אפיק
זאת אומרת, יראו אותו כבעל דירה יחידה לצורך הטבות, ביטוח לאומי, מס - - -
היו"ר משה גפני
זה לא פוגע בכם. אני יכול עכשיו להביא את ביטוח לאומי, להתחיל לשאול אותם, עד שישלחו את הפקיד. אנחנו המחוקקים, נזכרתי לרגע.
שגית אפיק
הדבר האחרון: אני רוצה שתגידו איך תתייחסו לכל המצבים שיש כרגע, כל מי שהקפאתם לו עד עכשיו בעקבות הליך החקיקה ולפניו?
גיא גולדמן
הוא ייהנה גם מההקלה הזאת. כל מי שרכש דירה בקבוצת רכישה ועוד לא רכש את הדירה השנייה שלו, המקרה מונח לפנינו - -
שגית אפיק
מה זה ועוד לא רכש את הדירה השנייה שלו? אנחנו מדברים על אנשים שרכשו את הדירה השנייה בשל עיכוב מהותי, חלקם רכשו אותה כעבור שנתיים או שנתיים וחצי. אתם הקפאתם להם עד היום את ה - - -. שכנעתם אותי לא להכניס אותם לחקיקה אז אני רוצה מכם התחייבות גם על כאלה שקנו אחרי שנתיים ולא אחרי ארבע לפי הגדרת החוק. זאת אומרת, זה יחול על כולם.
גיא גולדמן
יחול.
מיקי לוי (יש עתיד)
עד ארבע?
שגית אפיק
הקפאתם להם עד היום.
היו"ר משה גפני
אמרתם שנחכה לחוק. זה מה שאמרתם, זה מה שאמרו לי.
שגית אפיק
הם גם לא ידעו שהתקופה שלכם היא ארבע. הם קנו, הוקפא להם מאז ועד היום, זה הסיכום גיא. אם עכשיו מדברים על סיכומים, זה סיכום שסיכמתם אתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה רוצה לפתוח את החוק מחדש? לא כדאי לך.
היו"ר משה גפני
מה הבעיה? לא הבנתי.
גיא גולדמן
כל מי שהתקיימו לגביו התנאים שבחוק הזה - -
שגית אפיק
לא, לא. כי סיכמתם אתי שגם אם הוא קנה כעבור שנתיים ולא כעבור התקופות שקבועות בחוק הוא יהיה זכאי. גם הקפאתם לו עד היום. אין שום סיבה שלא תתנו את זה.
גיא גולדמן
אנחנו רוצים להתייעץ.
היו"ר משה גפני
לא להתייעץ, מה להתייעץ?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, לא. כל אלה שהקפאתם - -
היו"ר משה גפני
היה סיכום על זה. היה סיכום גם אתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
כל אלה שהקפיאו להם, שגית - -
שגית אפיק
עזוב, אני רוצה להכניס את זה לחוק.
קריאה
הוראת מעבר.
שגית אפיק
כן, הוראת מעבר שזה יחול בלי קשר לתקופה. זהו. אין בעיה. אם ככה עושים סיכום אז הסיכום שזה ייכנס לחוק.
היו"ר משה גפני
הקפיאו, הרי לא היה צריך את החוק. באמת.
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה מקרים כאלה יש?
היו"ר משה גפני
תכניסי את זה בחוק. נגמר. אם חוק אז חוק.

רבותי, תגידי את השינויים ואנחנו מצביעים.
גיא גולדמן
מה כן יחול עליהם?
שגית אפיק
אז השינויים הם שבמקום 12 חודש יהיה 18 חודש. תתווסף הוראה שתאמר שהחוק הזה לא פוגע בזכויותיו של בעל דירה לפי כל דין אחר, ויראו אותו כבעל דירה יחידה. לגבי אלה שבעבר רכשו והיה להם עיכוב מהותי, לא משנה מה היו התקופות ביחס אליהם ורכשו דירה נוספת - הם יהיו פטורים ממס רכישה, לא משנה אם הוקפא להם או לא הוקפא להם, הם יהיו פטורים ממס רכישה וזה נכנס לחוק. כל יתר הנוסח נשאר בדיוק אותו דבר.
גיא גולדמן
הם לא פטורים ממס רכישה. אני לא מבין את הסעיף הזה. פטורים ממס רכישה?
שגית אפיק
ביחס לדירה השנייה שקנו אותה.
גיא גולדמן
פטורים בטח שלא, הם צריכים לעמוד ב-12 חודש - -
שגית אפיק
עומדים בייתר התנאים למעט תקופת ארבע השנים.
גיא גולדמן
אז מה חל? צריך התחלת בנייה, לא צריך? צריך עיכוב מהותי או לא צריך? אני לא מבין.
שגית אפיק
לא בתוך התקופה. הייתם אמורים לעשות את זה גיא, בחוזר. אני אצהיר על זה כאן בפרוטוקול: זה היה הסיכום שעשיתם אתי. יובל, גם אתה היית בסיכום הזה, גיא גם אתה היית בסיכום הזה. אתם לא רוצים לעשות את זה, נכניס את זה לחקיקה, ובחקיקה זה כמובן יהיה קיצוני יותר כי ככה זה בחקיקה.
היו"ר משה גפני
אבל גם לי אמרתם את אותו דבר. אני לא מבין.
גיא גולדמן
אני שואל שוב, תהיה הוראת מעבר? מה ההצעה, שגית?
היו"ר משה גפני
יש שתי אפשרויות, תשאל אותי. יש אפשרות לעשות הוראת מעבר ואז זה יהיה קיצוני יותר, אז אנחנו נכניס את הכל או שהסיכום שהיה אתכם, תודיעו שאתם מכבדים אותו.
יובל טלר
אדוני היושב ראש, אנחנו יכולים דקה להתייעצות?
היו"ר משה גפני
כן, אבל לא יותר מדקה כי מחכים פה עם התחבורה.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:03 ונתחדשה בשעה 12:14.)
היו"ר משה גפני
אני רוצה לסיים את הדיון בעניין של החוק הזה. גבירותי ורבותי, שגית תגידי מה הסיכום לגבי העניין הזה, לאיזה הסכמה הגעתם?
שגית אפיק
הסיכום הוא שככל שאדם שלפני תחילת החוק רכש דירה לאחר שהוא רכש מקבוצת רכישה, לא משנה מהו המועד, ונוצר עיכוב מהותי בגינו הוא קנה את הדירה הנוספת, יהיה זכאי ביחס לייתר התנאים, בלי קשר לתקופה שבה הוא רכש, יהיה זכאי לפטור ממס רכישה שקבוע – יראו אותה כדירה יחידה - -
גיא גולדמן
הפרויקט שלו עדין תקוע, הוא עדין לא קיבל את - - -
שגית אפיק
- - יקבל פטור ממס רכישה. מה זאת אומרת הפרויקט שלו עדין תקוע, לא הבנתי.
גיא גולדמן
הוא עדין לא קיבל. הפרויקט של הקבוצת רכישה עדין לא קיבל את הדירה, עדין יש עיכוב מהותי.
שגית אפיק
למה עכשיו? מה זה קשור?
גיא גולדמן
כי אלה המקרים.
שגית אפיק
מסתכלים זה מול זה באותו רגע שהוא רכש. מה זה משנה מה קורה עכשיו? יש לו 12 חודשים למכור את הדירה מרגע שהיא הושלמה גיא.
גיא גולדמן
אבל אם הוא רכש אחרי שנתיים וכבר אין עיכוב מהותי, אחרי שנתיים וחצי?
שגית אפיק
אז הוא צריך למכור את הדירה בתוך שנה מיום תחילת החוק. בסדר? כאשר אי התחלת בנייה, ברור שזה עיכוב מהותי וכל ייתר ההגדרות של עיכוב מהותי - -
היו"ר משה גפני
שהמנהל...
שגית אפיק
כן. עכשיו, נאמר לי כאן קודם, עורך הדין איזקסון אומר ששי אהרונוביץ אמר שבהגדרה, לא שמתי לב לזה, לגבי (2)(ג) – לגבי דירות ירושה אתם תפרשו - -
שי אהרונוביץ'
חצי ושליש, כמו שקיים בדירת קבלן.
שגית אפיק
לא, אתה אמרת שהוא דיבר על חזקה. הוא דיבר על חזקת דירה יחידה. הוא אומר שאתה אמרת שיחולו כאן חזקות דירה יחידה. האם זה נכון?
שי אהרונוביץ'
לגבי החזקה של דירה נוספת שהיא או דירה שהושכרה לדיור מוגן עד 97, יש הרבה כאלה, או שליש בדירה נוספת או חצי אם זו דירת ירושה.
שגית אפיק
שלא יראו בהם דירה לצורך – זאת אומרת, תחול בפרשנות... שלוש החזקות האלה יחולו ביחס לסעיף קטן (ג). לא צריך לתקן את זה?
קריאה
צריך שיהיה כתוב דירה יחידה.
שגית אפיק
אז צריך לשנות את זה. כתוב נוספת.
קריאה
זה בעיה של נסחות.
שגית אפיק
אז צריך להכניס דירה יחידה, ואז אתם תפרשו שכל החזקות שנאמרו כאן ייכנסו. זה עוד תיקון שאנחנו נכניס, בסדר?
היו"ר משה גפני
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93) (שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים אחת נוספת על דירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה), התשע"ח-2018, עם השינויים שנעשו בהסכמה כפי שהקריאה היועצת המשפטית. אני מבקש להצביע על זה לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד הצעת החוק ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93) (שיעור מס הרכישה ברכישת דירת מגורים אחת נוספת על דירת מגורים שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה), התשע"ח-2018, אושרה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך שגית על המאמץ בעניין הזה. אני מודה לכם על ההסכמות שהגענו אליהן, ואם יהיו תקלות בדרך אנחנו נתגבר. הכוונה היתה לטובה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:18.

קוד המקור של הנתונים