ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/06/2018

החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על איגוד האינטרנט הישראלי

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת4
ועדת הפנים והגנת הסביבה
12/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 647
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ט בסיון התשע"ח (12 ביוני 2018), שעה 11:00
סדר היום
החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על איגוד האינטרנט הישראלי.
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
מוזמנים
נכחו: אריאל חזן - רמ"ח הערכות בסייבר למשברים, משרד ראש הממשלה

אוהד משולם - ראש מחלקת הנחיה, משרד ראש הממשלה

נעמה בן- צבי - יועמ"ש, משרד רה"מ

ניצן מרקוס - ר' חו' סייבר קש"ח, המשרד לביטחון פנים

רועי הראל - עוזר היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

ענת אסיף - מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יורם הכהן - מנכ"ל, איגוד האינטרנט הישראלי

לביא שיפמן - יו"ר ועדת התשתיות, איגוד האינטרנט הישראלי

ולרי שומסקי - Cio, איגוד האינטרנט הישראלי
ייעוץ משפטי
איילת לוי-נחום
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חנה כהן
החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על איגוד האינטרנט הישראלי
היו"ר יואב קיש
בוקר טוב, אני מצטער על העיכוב, אנחנו בדחיות של דיונים מהבוקר. אני פותח את הדיון בהחלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על איגוד האינטרנט הישראלי. כרגע אנחנו בדיון פתוח. כולם פה נציגי משרדים או שיש פה גם נציגי ציבור?
יורם הכהן
אני מאיגוד האינטרנט הישראלי.
היו"ר יואב קיש
יש פה עוד חוץ ממך? כולם פה נציגי משרדים ובנוסף רק איגוד האינטרנט הישראלי.

מדובר בתוספת לצו. זה יאושר בהצבעה כאן ולא צריך את אישור המליאה.

נעמה בן צבי, בבקשה.
נעמה בן צבי
אני ממערך הסייבר הלאומי. אנחנו נמצאים בדיון לפי סעיף 18(א) לחוק. מדובר בהוספת איגוד האינטרנט הישראלי לתוספת החמישית, כלומר גוף שיונחה על ידי מערך הסייבר הלאומי בהיבטי סייבר.

פרוצדורלית, מדובר בצו של השר לביטחון פנים אחרי אישור, היוועצות והסכמה של ראש הממשלה לתיקון. כמובן שנערכה גם עבודה מקדימה כפי שעושים במקרים האלה. היתה בדיקה מקצועית של מערך הסייבר בנושא הזה, היה דיון מקדים עם איגוד האינטרנט, ולאחר מכן היתה ישיבה של ועדת ההיגוי לפי החלטות הממשלה ההיסטוריות בנושא, שהיום מנוהלות על ידי ראש מערך הסייבר. יגאל אונא הוא ראש מערך הסייבר הנוכחי. הדיון הזה התקיים לפני מינויו. במסגרת הוועדה התקבלה החלטה שאכן נכון להוסיף את איגוד האינטרנט כגוף לתוספת בגלל עמידה בתבחינים רלוונטיים, בעיקר בגלל ניהול מערכת מתחם השמות שאיגוד האינטרנט אמון עליה.

לכן אנחנו מבקשים למעשה את אישור צו הבט"פ והוספת הגוף לתוספת.
היו"ר יואב קיש
מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, בבקשה. נשמח לשמוע את התייחסותך.
יורם הכהן
העברנו עמדה מאוד מאוד מסודרת לוועדה. האיגוד מכיר בזה שמיום הקמתו הוא מנהל תשתית מאוד חשובה וקריטית של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים בליבת הפעילות של האינטרנט הישראלי ולכן מבחינה מקצועית, של הגנת סייבר, ההחלטה הזאת היתה מקובלת עלינו לחלוטין.

ביקשנו להקפיד, ואני חושב שקיבלנו גם את ההבטחה של המדינה, שמכיוון שאנחנו גוף של החברה האזרחית ואנחנו עושים פעילות שהיא פעילות שמייצגת את הציבור בכללותו, העצמאות שלנו לא תיפגע כתוצאה מזה שהמדינה מנחה אותנו. ההנחיה היא אך ורק בסוגיות של הגנת הסייבר על הפעילות התשתיתית שלנו ואנחנו נמשיך לעשות את הפעילות המאוד מאוד חשובה, לטעמנו, לטובת הציבור. זה מקובל, והיה מקובל גם על הוועדה. אני חייב להגיד שגם באינטראקציה שכבר יש לנו עם המערך אנחנו בהחלט רואים שכך זה אכן עובד.
היו"ר יואב קיש
כלומר, אם אני מסכם את מה שאתה אומר, אתה רואה את ההיגיון והצורך בתוספת ואין לכם התנגדות, אתם תומכים, אתם רואים שיש שיתוף פעולה עם הרשויות ואתם מרגישים שהתהליך עובד בצורה נכונה.
יורם הכהן
נכון.
היו"ר יואב קיש
מישהו מגורמי הממשלה האחרים רוצה להתייחס? אם לא, אני מצביע. היה לי גם דיון מקדים, אני מרגיש נוח עם זה ואין לי התלבטויות. וכן שמעתי גם מה שאמר פה מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי יורם הכהן.
איילת לוי-נחום
חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים הוא היום חוק שעוסק גם בגופים ציבוריים, אבל גם בגופים פרטיים, כך שזה יוצר איזשהו מבנה מאוד ייחודי לחוק הזה. הערנו בעבר שזה יחייב איזושהי התייחסות מסודרת. מידי פעם אנחנו מקבלים מהממשלה תשובות על כך שחוק הסייבר אמור להגיע ולכן כדאי לפעול לקידום חוק הסייבר שאמור להסדיר גם את הנושאים האלה.

מעבר לזה, החוק מובנה בצורה כזאת שקודם כול נעשית עבודת מטה, זה סוג של הנחיה וולונטרית, והשלב שזה מגיע לוועדה הוא השלב האחרון, כלומר התיקון של התוספת החמישית לחוק.

האם אפשר לקבל התייחסות רק לנושא הזה של חוק הסייבר ומתי אנחנו אמורים לקבל מענה להבדל בין הגופים הפרטיים לציבוריים?
נעמה בן צבי
רציתי להתייחס לסיפא של דברייך לגבי תהליך מקדים. למעשה איגוד האינטרנט נמצא תחת הנחיה בהסכמה או סיכום עם שב"כ, שהוא היה הגורם המנחה הקודם, החל מ-2015. פה אנחנו מפרמלים מצב שהוא כבר קיים. זה לגבי תהליכים מוקדמים שהיו וגם תיארתי את הדיונים בוועדה ואת השיקולים שהנחו אותה. אם רוצים לפרט קצת יותר על הסיבות, אנחנו יכולים רק לא כשהדיון משודר.
היו"ר יואב קיש
לא, אין סיבה. לא ביקשתי לפרט על הסיבה.
רועי הראל
משרד המשפטים ואנחנו גם מצטרפים לתהליך הזה ועובדים על סוג של רפורמה, רביזיה, בחוק הסדרת הביטחון, כדי שייתן מענה גם לגופים כאלה. כבר היום יש בתוספות לחוק גופי תקשורת כאלה ואחרים. זה נכון שהוא התחיל בגופים ציבוריים, אבל יש גופים שנותנים שירותים או מגיעים לאוכלוסיות מאוד גדולות שפגיעה בהם תהווה פגיעה באוכלוסיה גדולה במדינת ישראל ולכן ראינו לנכון להכניס אותם להנחיות של החוק כמו גופים ציבוריים אחרים. אין הבדל בין חברות סלולר לחברת חשמל שנותנת שירות כמעט לכל אזרחי ישראל. יינתן לזה מענה ותהיה לזה התייחסות במסגרת התיקון המרחיב לחוק הזה שעובדים עליו ממש בימים אלה. בשבוע הבא אנחנו נשב עם משרד המשפטים על הנושא הזה וזה יבוא לידי ביטוי גם שם.
איילת לוי-נחום
יש לזה צפי? כי יש הבדל, אני חולקת עליך שאין הבדל בין גופים פרטיים לציבוריים.
רועי הראל
לא אמרתי שאין הבדל. אמרתי שבנגיעה לאוכלוסיה גדולה מאוד שיכולה להיפגע מפגיעה בגוף הזה, אין הבדל.
היו"ר יואב קיש
מבחינת הנזק.
רועי הראל
מבחינת הנזק, ולכן הם בהנחיות. אני יודע שיש הצעה לעשות שינוי מהשורש לחוק הזה, לפשט אותו, גם לטובת הגופים הפרטיים שיונחו. אין לזה צפי, אבל זה בעבודה.
היו"ר יואב קיש
צריך להקריא את הצו? איילת, בבקשה.
איילת לוי-נחום
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית לחוק), התשע"ח–2018.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), בהתייעצות עם ראש הממשלה בהיותו השר המונה ובאישורו, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת החמישית לחוק 1. בתוספת החמישית לחוק, אחרי פרט 25
יבוא
"26. איגוד האינטרנט הישראלי".
היו"ר יואב קיש
אני בעד, ההצעה התקבלה. צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית לחוק), התשע"ח–2018, נתקבל.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:25.

קוד המקור של הנתונים