ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 29/05/2018

חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 36), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת28
ועדת הפנים והגנת הסביבה
29/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 634
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ט"ו בסיון התשע"ח (29 במאי 2018), שעה 15:00
סדר היום
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 36), התשע"ח-2018 (פ/3796/20) של חה"כ דוד אמסלם (כ/737), בעניין רשימת מועמדים משותפת – כפי שפוצל מהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24).
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
יעל גרמן
חברי הכנסת
יואל חסון
מוזמנים
ביאן ותד - רפרנטית תעסוקה באגף התקציבים, משרד האוצר

איל זנדברג - עו"ד, ממונה בכיר, ראש תחום, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חנה רותם - מנהלת אגף לביקורת מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

יצחק בקר - עו"ד, עוזר בכיר ליועץ המשפטי למבקר המדינה, משרד מבקר המדינה

מיכל שמואלי - עו"ד, מנהלת יחידת מפלגות, רשות התאגידים

טובי חכימיאן - ראש מדור בכיר תנאי חברי הכנסת, חשבות הכנסת

דוד דהאן - יו"ר, הארגונים החברתיים בכנסת

אריאל אדרי - הארגונים החברתיים בכנסת

משה שיפמן - סיעת דגל התורה

לי סודאי

מוזמן/ת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
גור בליי
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת


הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 36), התשע"ח-2018, בעניין רשימת מועמדים משותפת – כפי שפוצל מהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24), פ/3796/20 כ/737, הצעת ח"כ דוד אמסלם
היו"ר יואב קיש
צהרים טובים. אני פותח את הישיבה בנושא הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 36), התשע"ח-2018, בעניין רשימת מועמדים משותפת, כפי שפוצל מהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24).

מדובר בהצעה שתיכף נקרא, והבנתי שהוכנסו בה הרבה שינויים מהנוסח שעבר, בנוסח שהיועצת המשפטית של ועדת הכנסת, ארבל אסטרחן, עבדה עליו. אני רוצה שתתחילי את ותציגי את זה.
ארבל אסטרחן
אציג את המסגרת המשפטית שאנחנו נמצאים בה. אני חושבת שכדאי לקרוא ולהסביר את הסעיפים.

כזכור, ועדת הפנים עסקה בתיקון לחוק המפלגות. זה היה תיקון מספר 24, שעסק בפריימריז. במהלך אותם דיונים עלו גם נושאים של מימון מפלגות, וספציפית העלה חבר הכנסת יעקב אשר את נושא הרשימות שמתמודדות ביחד בבחירות, רשימות מועמדים משותפות, מה הדינים שחלים עליהן בכל מיני היבטים שקשורים למימון. הוועדה אמרה שהיא רוצה לעסוק בזה, אבל מאחר והיה דחוף לחברי הכנסת לסיים את חקיקת החוק שעסק בכספי פריימריז, וגם ההסדר היה שלם, הוחלט את מה שקשור לרשימות מועמדים משותפות לפצל, באישור המליאה, ולהשאיר לדיון מאוחר יותר, ובינתיים לעבוד על נוסחים ולהתקדם עם הדבר הזה. וכך נעשה: החוק פוצל, החוק העיקרי עבר. בינתיים נעשתה עבודה בעניין רשימות המועמדים המשותפות. מונח בפניכם עכשיו נוסח רחב יותר, כי יש פה ירידה להרבה פרטים. אציג את הדברים. זו כמובן לא הצעה שלי אבל אציג את הדברים. היו גם שיחות עם אנשי משרד מבקר המדינה.
היו"ר יואב קיש
כלומר, כאן מדובר על מה שקשור לרשימת מועמדים משותפת, אין כאן משהו אחר. למשל, אם אני רוצה להוסיף סעיף שמגדיל את תקרת הפריימריז הממומנת מ-300 ל-500 – זה נושא חדש. אני רוצה להבהיר, אין שום סעיף שאיננו קשור לנושא רשימת מועמדים.
ארבל אסטרחן
נכון, במובן הרחב של הדבר. יכול להיות שיש דברים שהם בפריפריה של זה, אבל בגדול, זה הלב של התיקון הזה.
היו"ר יואב קיש
אני כבר אומר לך, אם יש משהו שחורג מן ה-scope הזה או אפילו בפריפריה שלו או יש לו השלכות רוחב, תגידי, תעירי את תשומת לבי כי בכוונתי לדון בעיקר רק בנושא הזה ולא לעשות דברים שונים מן העניין הזה. לכן אני כבר נותן הערת אזהרה – אם יש משהו שיש לו השפעות רוחב כאלה או אחרות, אני רוצה לדעת עליו.
ארבל אסטרחן
בסדר. גם אפנה את תשומת הלב – יש סעיפים שהם ממש טכניים ניסוחיים, אז גם שם אפנה את תשומת הלב.

אולי צריך לומר בהתחלה שהרעיון העיקרי, הלב של הדבר, הוא לאפשר למפלגות שמגישות ביחד רשימת מועמדים, שזה דבר די שכיח, בכנסת הזאת למשל יש לנו ארבע סיעות שמורכבות מכמה מפלגות: המחנה הציוני, הבית היהודי, יהדות התורה והרשימה המשותפת- - -
היו"ר יואב קיש
אבל בחוק הזה אמרנו שהמחנה הציוני לא יוכלו להתמודד יותר ביחד, אז אין בעיה...
יואל חסון (המחנה הציוני)
אם אתה אומר – זה מה שנעשה...
ארבל אסטרחן
זה דבר שקורה לא מעט, שמפלגות מתמודדות ביחד. היום, בעוד שבשוטף הן מקבלות מימון מפלגות בנפרד, בבחירות הן מקבלות מימון ביחד. התיקון העיקרי פה הוא לאפשר להן גם בתקופת הבחירות לנהל את חשבונותיהן בנפרד, לא להיות תלויות זו בזו.
היו"ר יואב קיש
מה דעת מבקר המדינה על העניין הזה?
חנה רותם
אמנם זה יטיל עלינו עבודה נוספת, נצטרך לראות את השלם שמתייחס למפלגות הנפרדות, אבל אין לנו התנגדות עקרונית.
היו"ר יואב קיש
זה מגדיל מסגרות, למשל?
חנה רותם
לא.
ארבל אסטרחן
ההצעה לא נועדה להגדיל תקציב.
היו"ר יואב קיש
כלומר, אין פה שינוי תקציבי. יש פה שינוי מבני של הפרדה.
חנה רותם
ממה שאנחנו מבינים מהצעת החוק כפי שראינו אותה, מדובר בעצם שכל סיעה כזאת, כל מפלגה תנהל את חשבונותיה בנפרד במסגרת אותו תקציב. החלוקה ביניהן, גם של המימון וגם של ההוצאות, תהיה באותה מסגרת שהייתה בעבר.
היו"ר יואב קיש
יש הרי מגבלת תרומה של בודד לסיעה, נדמה לי של 2,000 שקל.
ארבל אסטרחן
למפלגה. 1,000 שקל בשנה מאדם, ובשנת בחירות 2,300 שקל.
היו"ר יואב קיש
על פי הצעת החוק, אדם יכול לתרום גם פה וגם פה.
ארבל אסטרחן
יש התייחסות לדבר הזה.
היו"ר יואב קיש
והיום לא. היום, לצורך העניין, אם זה רשימה אחת אדם יכול לתרום פעם אחת. לכן צריך להבהיר את האמירה שלך.
חנה רותם
במצב היום, כאשר שתי מפלגות מתמודדות ביחד, יש עליהן מגבלת תרומה אחת, ועד כמה שראיתי בנוסח הזה, הדבר הזה נשאר כך.
היו"ר יואב קיש
אז בואו נעשה עוד סיכום, ואני כבר אומר את זה לאנשי משרד מבקר המדינה ולייעוץ המשפטי. אם יש משהו שמשנה מן המצב הנוכחי, והוא לא טכני – אם יש הפרדה טכנית זה סוג אחד של מגבלה שאני מבין שהיא לגיטימית – אבל אם יש משהו שמהווה יתרון או הטבה מן המצב הנוכחי, או להיפך, חיסרון או בעיה, אני מבקש שתעירו את תשומת לב הוועדה. אלה דברים שנרצה לשים אליהם לב ולהיות ערניים אליהם.
ארבל אסטרחן
בסדר. באמת יש פה גם דברים טכניים וגם דברים שמעגנים מצב קיים ולא מופיעים בחוק.
היו"ר יואב קיש
אם זה טכני, זה יותר פשוט לי ואני באמת רוצה להתקדם. אם פתאום זה משנה מצב לכאן או לכאן, לפחות בואו נהיה מודעים לזה היטב ונחליט מה אנחנו בוחרים לעשות.
ארבל אסטרחן
זו הייתה הקדמה כללית.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, חבר הכנסת יואל חסון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
קראנו את ההצעה הזאת. מבחינתנו אם מדובר בבחירה ולא בחובה אז אין לנו התנגדות, אבל בתנאי שמדובר בבחירה.
היו"ר יואב קיש
ברור, כי אז אתה בוודאי לא מרע את מצבך, אולי רק מיטיב את מצבך.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בסדר, אבל זו בחירה. אני לא רוצה שיגידו שחייבים.
היו"ר יואב קיש
הכוונה פה חובה או בחירה?
ארבל אסטרחן
לפי המוצע, יש בחירה. כלומר, כאשר מוגשת רשימת מועמדים משותפת המימון ייעשה לכל מפלגה בנפרד, אבל המפלגות יוכלו להודיע שהן מבקשות שהמימון יינתן ושכל החישובים ייעשו ביחד.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה שונה מהיום, ופה יש לי בעיה. אני רוצה שתהיה ברירת מחדל של ביחד. בדיוק ההיפך מאשר היא אומרת. היום זה ביחד.
היו"ר יואב קיש
כלומר, המצב הקיים היום הוא הכיוון, ואם יש מפלגות שמתמודדות ביחד ורוצות דרך אחרת – זו תהיה הדרך שנדבר עליה עכשיו.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בדיוק. שלא יהיה הפוך, שברירת המחדל היא שהן יהיו בנפרד.
היו"ר יואב קיש
זה לא משנה. זה בסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה כן משנה. אתה יכול לעשות את זה גם בכלל בלי להכניס את המילים "ברירת מחדל".
יואל חסון (המחנה הציוני)
השאלה מה החוק אומר.
היו"ר יואב קיש
יותר מזה: בכלל צריך להסכים לרעיון שיש פה שתי דרכים. ייתכן שנגיד: לא, אנחנו רוצים רק דרך אחרת, שהיא דרך המלך והיא היחידה ושאי אפשר להגיד להם: תעשו או כך או כך.
ארבל אסטרחן
ואז אולי לא צריך את הצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
זה שלא רוצים את המצב הקיים – יש פה כנראה דברים שרוצים לשנות. היום כיצד החוק מנוסח?
ארבל אסטרחן
היום רואים אותן כסיעה אחת לעניין הבחירות.
היו"ר יואב קיש
מה שונה בהצעת החוק הזאת? מה היא עושה?
ארבל אסטרחן
לפי המצב הקיים היום, כאשר יש מפלגות שמרכיבות סיעה אחת, בשוטף רואים אותן בנפרד, בעוד שבבחירות רואים אותן ביחד. פה אומרים שגם בבחירות יראו אותן בנפרד.
היו"ר יואב קיש
כחובה או כאופציה?
ארבל אסטרחן
הכלל הוא שרואים אותן בנפרד, אלא אם הן מבקשות שיראו אותן ביחד.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אנחנו לא מסכימים לזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה מפריע במצב הקיים? כדי לשנות צריך להבין מה לא בסדר.
ארבל אסטרחן
אסביר. לפי המצב הקיים יש בעיה אחת שאני יכולה להצביע עליה, וגם מבקר המדינה עמד עליה, אם אני לא טועה, באחד הדוחות: היום יכולות כמה מפלגות להתמודד, כאשר אחת המפלגות עושה דברים לא בסדר – היו לנו אפילו מקרים של ממש עבירות פליליות – והמפלגות האחרות שהתנהגו למופת יקבלו דוח שלילי וייקנסו וייקחו להם את המימון השוטף לתקופה מסוימת והן לא יוכלו לתפקד בגלל שרכיב אחר, מפלגה אחרת, שאמנם הם החליטו לרוץ איתה, התנהגה לא כשורה.
היו"ר יואב קיש
זה הנימוק להפרדה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אין לי בעיה עם הרצון להוסיף את האופציה של ההפרדה. ברירת המחדל צריכה להישאר מה שקיים היום בחוק, ולאפשר למי שרוצה בנפרד לעשות בנפרד. זה ההבדל במחשבה.
היו"ר יואב קיש
אין לי בעיה עם הנפרד, בהנחה שהוא לא משנה את המצב הקיים כאילו הן ביחד. תתחיל להיות לי בעיה עם הריצה בנפרד אם פתאום זה ישנה את המצב הקיים ויהיה בה כל מיני דברים.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני לא משנה. אני פשוט מציע שברירת המחדל תהיה הפוכה.
היו"ר יואב קיש
אתה כן משנה. אם פתאום ברישום הזה בנפרד – נתתי דוגמה של תרומות – בא אדם ורוצה לתרום לאותה מפלגה, בגלל שהן רצות ביחד הוא מוגבל.
ארבל אסטרחן
הוא מוגבל ל-2,300 שקל מאדם למפלגה בשנת בחירות, ו-1,000 שקל בשנה רגילה.
היו"ר יואב קיש
עכשיו הוא יוכל לתרום: להם 2,300 שקל ולהם 2,300 שקל, וקודם לא יכול היה. יש פה דבר שצריך להסתכל עליו ולחשוב אם זה הגיוני, אפילו עוד מבלי לנקוט עמדה. יש פה שינוי. לכן אמרתי: אם אין שינוי במצב והוא רק מייצר מערכות מנהלתיות נפרדות ומקל את ההתנהלות של כל סיעה - מצוין. אם הוא מאפשר פה זכויות שלא היו קיימות במתווה הקודם – צריך כל דבר לבחון לגופו של עניין.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מסכימה עם זה. זה מה שהדאיג אותי, אם יש זכויות שלא ראיתי.
היו"ר יואב קיש
עוד מישהו רוצה להגיד משהו? בגלל זה ביקשתי גם מן היועצים המשפטיים, גם ממבקר המדינה, גם ממשרד המשפטים, שאם הם רואים דברים כאלה, שיזכירו לנו כדי שנהיה ערניים. חברי הכנסת, אתם רוצים להתייחס, או שנתחיל לקרוא ונשמע את העניינים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
בואו נתחיל להקריא.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד לגבי ההצבעה: אני לא מאמין שנגיע להצבעה היום כי לא נסיים את ההקראה, אבל אם נראה שהעסק פשוט והכול ברור ואין בעיות, גם נצביע. אם נגלה שיש משמעויות שצריך לחשוב עליהן, נקבע לנו עוד דיון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
לצורך הדיון, אגיד בצורה פשוטה: אם ההצעה שלי תתקבל אז אין ויכוח על כלום, אפשר להסכים על הכול.
יעל גרמן (יש עתיד)
רק תסביר לי כי לא הבנתי למה זה משנה לך. הבנתי את דבריה של ארבל אסטרחן אבל לא הבנתי את הטענה שלך.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אסביר. אני מדבר במיוחד על מפלגות קיימות שכבר מתמודדות ברשימה משותפת. ברגע שאנחנו כבר ביחד- - -
היו"ר יואב קיש
וזה עובד להם. לא שזה לא עובד להם. אני לא מדבר מבחינת תוצאות בקלפי אלא מבחינת העבודה המשותפת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש פה רק אלמנט אחד, שזה הופך להיות אחר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני רוצה להסביר. מי שכבר נמצא בסיטואציה הזאת, אתה גורם לו עכשיו להגיע לנקודה לקראת מערכת הבחירות ולקבל את ההחלטה הזאת מחדש. אתה גורם לו לעשות עכשיו תהליך של החלטה. אתה מסבך לו את המצב, למי שכבר כך במצב הרגיל. אם לא הייתי כבר בחיבור, הייתי אומר: בסדר. אם לא היו חיבורים בעולם אז הייתי אומר: בסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אין חיבורים היום.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בטח שיש חיבורים, למשל במחנה הציוני, ברשימה המשותפת, בבית היהודי.
ארבל אסטרחן
יש ארבע סיעות בכנסת שהן צירוף.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה גורם עכשיו למי שכבר חיים בעולם הקודם- - -
היו"ר יואב קיש
זה נשמע לי הגיוני. אני מציע ללכת לכיוון הזה, שמה שקיים היום יישאר, כדי לא לייצר איזה משבר, ונאפשר לסיעות שבוחרות בניהול חשבונות נפרדים לבחור בדרך הזאת. על זה אנחנו נעבור ונראה את הסעיפים.
ארבל אסטרחן
הדבר הזה מופיע בסוף סעיף 3.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בניסוח נוכל להגיע לכך שלא צריך את המילים "ברירת מחדל", לא צריך לעגן מצב קיים. אתה אומר: "יש אפשרות" ומי שירצה – ישתמש בה, ומי שלא ירצה – לא ישתמש בה.
ארבל אסטרחן
זה מה שיואל חסון רוצה.
היו"ר יואב קיש
בואו לא נתווכח. את הניסוח נפתור. החוק הזה בוודאי אין מטרתו לייצר מציאות שונה למי מן הרשימות שרצו ביחד עד עכשיו. אני לא הולך להקשות עליהן או להקל עליהן. אני רוצה להשאיר להן את הנתיב שקיים להן היום. יש כנראה בעיות במקומות מסוימים – שמענו חלק מן הנימוקים – ולכן רוצים לאפשר הפרדה, בדיווחים למבקר המדינה בעיקר. כל עוד זה רק בדיווחים ואין פה פגיעה או הקלה בתרומות, במימון מפלגות ובכל מיני דברים אחרים – מצוין.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אלה באמת יודיעו: אנחנו רוצים בנפרד.
ארבל אסטרחן
כאשר נגיע לזה, נפנה את תשומת הלב.

אנחנו בעמוד 1, בסעיף 1. רוב התיקונים הם בחוק מימון מפלגות. סעיף 1 מוסיף הגדרה של "רשימת מועמדים משותפת" ומפנה לסעיף 57 לחוק הבחירות.

התיקון לחוק הבחירות – כבר אפנה אליו למרות שהוא מופיע בסוף, נדבר עליו כבר עכשיו – מופיע אצלכם בעמוד 7. סעיף 57 לחוק הבחירות מדבר על הגשת רשימות מועמדים. היום חוק הבחירות קובע שרשימת מועמדים תפרט את שמו הפרטי של כל מועמד ושם משפחתו ואת מספר זהותו. מוצע להוסיף פה:

בסעיף 57 לחוק הבחירות, בסעיף קטן (ב) – שכפי שאמרתי, היום אומר מה יפורט ברשימת מועמדים –
"(א) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "רשימת מועמדים שמגישות שתי מפלגות או יותר (בחוק זה – רשימת מועמדים משותפת) תציין גם את השתייכותו המפלגתית של כל מועמד.";"נתייחס אחר כך לעניין הזה, שצריך לציין לאן שייך כל מועמד.

"רשימת מועמדים משותפת" – זה המינוח שגם נשתמש בו בכל החוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
כדי שאם מישהו פורש בשל סיבה כלשהי, שלא ייצא שהבא אחריו הוא לא מאותה סיעה?
ארבל אסטרחן
לא, הוא יכול להיות מרשימה אחרת.
היו"ר יואב קיש
זה לא קשור. הרי מגישים רשימה של 120 שמות. זה כבר הסכם בין המפלגות.
ארבל אסטרחן
אם מישהו פורש, נכנס לכנסת הבא אחריו ברשימה.
היו"ר יואב קיש
את צריכה ללמוד את זה לקראת המיזוג עם "כולנו"...
יעל גרמן (יש עתיד)
אז זה סתם לידיעה?
ארבל אסטרחן
לא. אחר כך משתמשים בדבר הזה, בציון ההשתייכות המפלגתית.
היו"ר יואב קיש
קודם כול, זה לידיעה. דבר שני, לדוגמה, כשהיה "הליכוד ביתנו" רצו: שניים, אחד, שניים, אחד, שניים, אחד, זה היה הסדר. ואז אם יצא מישהו מ"ביתנו" לא בהכרח נכנס אדם מ"ביתנו", יכול להיות שנכנס מישהו מן הליכוד.
יעל גרמן (יש עתיד)
חשבתי שזו הסיבה.
היו"ר יואב קיש
לא, זה לא הסיבה.
ארבל אסטרחן
זה משהו שקיים היום.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שיש להם בעיות שם אבל בגלל זה היום ברשימה המאוחדת הולכים לפי סדר הרשימה. כבר נאמר שיהיה ציוּן, שאני עוד לא יודע לשם מה רוצים אותו, אבל זה מה שמבקשים להוסיף.
ארבל אסטרחן
בכל מקרה, זה דבר שקיים היום. היום בחוק מימון מפלגות כתוב שצריך לציין. זה עובר לחוק הבחירות.

יש פה עוד תיקון בסעיף 57, נסתכל גם עליו. היה לנו תיקון אחד לסעיף 57, מה היא רשימת מועמדים משותפת ומה היא צריכה לציין, ומוצע לתקן גם את סעיף קטן (ג) – גם זה דבר טכני לגמרי – שבמקום "רשימת מועמדים המוגשת על ידי שתי מפלגות או יותר, תיחתם" יבוא "רשימת מועמדים משותפת תיחתם" כי הוספנו עכשיו את ההגדרה הזאת.

אז דיברנו על התיקונים בסעיף 57 לחוק הבחירות. אני חוזרת לעמוד 1.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שאלה קטנה, רק בפאוזה של שנייה. אני חוזר להתחלה. נגיד שאני מאמץ את מה שהציע יואל חסון. זה לא ששתי המפלגות צריכות להוציא הודעה שאין רצות בנפרד. מספיק שרק אחת תודיע.
יואל חסון (המחנה הציוני)
מספיק אחת, זה בסדר.
איל זנדברג
זה חייב להיות מוסכם וודאי. הוודאות חשובה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל למה זה עניינכם? זה עניינים ביניהן. הרי אם זה לא מוסכם אז הן לא ירוצו ביחד.
חנה רותם
ההחלטה לנהל את החשבונות בנפרד צריכה להיות מוסכמת על כל השותפים.
היו"ר יואב קיש
אין סיבה שזה לא יהיה מוסכם על שתי הסיעות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אם זה לא מוסכם, אז לא. יש פתרון: אם זה לא מוסכם על שתי הסיעות, אז זה לא.
היו"ר יואב קיש
אבל אז סיעה שלא רוצה כופה על הסיעה שרוצה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק, ובדרך כלל הגדולות כופות על הקטנות.
היו"ר יואב קיש
לא משנה. בשל כל מיני שיקולים. כדוגמה, נניח שאתה תרצה לפרוש ביום מסוים מניהול החשבונות המשותף ואילו מפלגת העבודה תוכל לכפות עליך אחרת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה הבעיה אם סיעה אחת מודיעה ככה והשנייה מקבלת את זה? זה בעצם האפשרות.
חנה רותם
בגלל שההסכם ביניכם לפי הצעת החוק הזאת מדבר לא רק על עצם ניהול החשבונות בנפרד אלא מסדיר דברים נוספים שצריכים להיות ברורים, בטח גם מולנו, כמו חלוקת המימון, כמו חלוקת ההוצאות, כמו מי נציגי כל אחת מן הסיעות האלה, גם בהתנהלות מולנו.
ארבל אסטרחן
יש המון הסכמות שצריכות להיות בין מפלגות שרצות ביחד.
היו"ר יואב קיש
אז בואו נשאיר את השאלה הזאת פתוחה.
איל זנדברג
דווקא בצד החשבונאי. זה לא היבט עקרוני ציבורי אלא ממש מן ההיבט של הפרטים של הכסף, איך מנהלים. מישהו צריך לקחת אחריות על החלוקה.
היו"ר יואב קיש
יעקב אשר, אני לא רואה מצב שרצים ביחד בלי שיש הסכמות על זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא רוצה שתהיה הגבלה, שיצטרכו הודעה משותפת, כי זה בעצם מונע.
היו"ר יואב קיש
בואו נמשיך. עוד נגיע לזה. אישרנו בעיקרון את התיקון בסעיף 1.
ארבל אסטרחן
בסעיף 2 להצעת החוק, תיקון סעיף 3 לחוק העיקרי, מוצע להוסיף שני סעיפים קטנים. אחד מהם הוא טכני יותר ומעגן משהו שקיים היום ואחד מהם מהותי יותר.

סעיף 3 לחוק מימון מפלגות עוסק באופן חישוב מימון הבחירות, שנעשה היום בצורה פשוטה: אם יש מפלגה חדשה שאינה מיוצגת בכנסת וזוכה במנדטים בבחירות, מימון הבחירות שלה יהיה יחידת מימון לכל מנדט; לעומת זה, אם זה מפלגה שכבר הייתה מיוצגת בכנסת, מימון הבחירות שלה נעשה בשיטת הממוצעים: בכמה מנדטים היא זכתה בכנסת היוצאת לעומת כמה מנדטים היא זכתה בכנסת הנכנסת חלקי שתיים; ובכל מקרה פלוס אחד פעם אחת, בין אם זו חדשה או ותיקה. כך כתוב היום בחוק.

החוק היום לא מתייחס איך עושים את החישובים האלה כאשר יש לנו רשימת מועמדים משותפת.
היו"ר יואב קיש
אז איך עשו את זה עד היום?
ארבל אסטרחן
יש לנו גם נהגים ופרשנויות וגם פסיקה של בית המשפט העליון. עד היום עשו לכל מפלגה בנפרד, פלוס אחד פעם אחת, ואת זה מוצע לעגן כאן.
היו"ר יואב קיש
זה הגיוני. לא יעשו פלוס אחד פעמיים.
ארבל אסטרחן
נכון. אגב, בשוטף כן, יש פלוס אחד פעמיים.
איל זנדברג
זה באמת לא הגיוני.
יואל חסון (המחנה הציוני)
למה הפלוס אחד לא הגיוני?
איל זנדברג
זה כן הגיוני, אבל זה שיש יתרון בגלל הפיצול – זה לא אמור להיות שיקול. אפשר לפתוח את הדיון כולו.
ארבל אסטרחן
אבל זה לא מופיע בהצעת החוק.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, אל תגיד סתם דברים. גם אתם התאחדתם בעבר. למה לפתוח את הנושא הזה עכשיו סתם?
היו"ר יואב קיש
אחשוב על זה.
איל זנדברג
למה לא לפתוח את זה? זה נושא ציבורי. מדברים על תיקון החוק כדי ליישר קו.
היו"ר יואב קיש
השאלה מעניינת מאוד.
יואל חסון (המחנה הציוני)
כשתתמודד במפלגות תתקשר אליי, בסדר? אסביר לך מה זה להתמודד במפלגות.
היו"ר יואב קיש
עם כל הכבוד, הוא יועץ משפטי ממשרד המשפטים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל הוא לא יועץ נישואין. זה כמו נישואין, זה משהו אחר לגמרי...
היו"ר יואב קיש
נרשום לחשוב על הסעיף, על המימון של הפלוס אחד. נחשוב על זה.
ארבל אסטרחן
כפי שאמרתי, מוצע להוסיף שני סעיפים קטנים בסעיף 3 לחוק העיקרי. סעיף קטן (ב1) המוצע אומר כדלקמן:"(ב1) המימון של הוצאות הבחירות של סיעות שהגישו רשימת מועמדים משותפת יחושב לכל סיעה בנפרד בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב)," – אם היא חדשה או ותיקה – "בין שחשבון הבחירות מנוהל בנפרד ובין במשותף, לפי סעיף 13ב(א) או (ב); ואולם, תוספת הסכום השווה ליחידת מימון אחת כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) תשולם פעם אחת לכל הסיעות כאמור, והיא תחולק ביניהן לפי שיעור חלקן בפועל בסך הכולל של מימון הוצאות הבחירות הניתן להן לפי סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ב2)."היום יש חשבון אחד אז אין שאלה איך הפלוס אחד יחושב, הוא הולך לחשבון האחד.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה על פי יחידת מימון, אבל יש תוספת.
ארבל אסטרחן
התוספת תישאר אחד, בין אם זה רשימה אחת ובין אם זה רשימה שמורכבת מכמה מפלגות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
היום יש שתיים.
ארבל אסטרחן
לא, היום בבחירות את הפלוס אחד יש פעם אחת.
היו"ר יואב קיש
אתה מדבר על השוטף. אנחנו לא מדברים עכשיו על השוטף.
יואל חסון (המחנה הציוני)
בשוטף לא תוכל לגעת.
היו"ר יואב קיש
למה לא?
יואל חסון (המחנה הציוני)
כי לא תוכל. אבל לא משנה.
היו"ר יואב קיש
אל תאתגר אותי.
ארבל אסטרחן
בבחירות הפלוס אחד משולם פעם אחת. הסיפה שהקראתי בסעיף קטן (ב1) היא הבהרה, תוספת, איך יחולק הפלוס אחד הזה בין המפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת.
היו"ר יואב קיש
היום זה באותו חשבון ביחד, ואז "שישברו את הראש". הכסף בחשבון, הכול מתנהל בחשבון. יואל חסון, מה עשיתם אם היה נשאר כסף בחשבון? הוא התחלק לפי החלק היחסי של כל סיעה?
יואל חסון (המחנה הציוני)
קודם כול, אני לא יודע באילו עולמות נשאר כסף בחשבון. בדרך כלל זה חוב והוא התחלק על פי החלק היחסי, ובהסכם מראש.
היו"ר יואב קיש
כלומר, מה שנכנס – נכנס. אז יש היגיון ליחסיות ממילא.
יואל חסון (המחנה הציוני)
כי גם ההכנסות שלך והכסף שלך הם על פי היחסיות. אתה לא יכול לתת יותר מאשר יש לך.
היו"ר יואב קיש
התיקון הזה נראה לי הגיוני.
ארבל אסטרחן
התוספת היא שזה יחולק לפי שיעור חלקם בפועל בסך הכולל של מימון ההוצאות.

עכשיו יש משהו שצריך לשים לב אליו. סעיף קטן (ב1), כפי שאמרתי, מעגן מצב קיים.
היו"ר יואב קיש
אם חשבון הבחירות מנוהל ביחד – יקבלו את יחידת המימון לשם. היא תשולם פעם אחת לכל הסיעות. דרך אגב, אם זו סיעה שכבר התמודדה ביחד בבחירות הקודמות- - -
ארבל אסטרחן
למשל "דגל התורה" ו"אגודת ישראל" כבר כמה כנסות מתמודדות ביחד. פלוס אחד פעם אחת.
היו"ר יואב קיש
אז זה מה שקיבלו בבחירות הקודמות, מה שקיבלו עכשיו ביחד, חלקי שתיים. מה קורה עם החצי? את זה מעגלים למטה או למעלה?
ארבל אסטרחן
לא מעגלים.
היו"ר יואב קיש
אם למשל היו 8 מנדטים ו-7 מנדטים, זה 15 מנדטים, והממוצע הוא 7.5. הוא מקבל חצי יחידה?
ארבל אסטרחן
מה הבעיה?
היו"ר יואב קיש
ואז זה 8.5, מוסיפים את היחידה. אז החצי נשאר חצי, לא מעגלים. אתם רוצים לעגל למעלה?
חנה רותם
לא, מה פתאום.
ארבל אסטרחן
סעיף קטן (ב2) קשור לשאלה שלך. אני צריכה לתת פה הסבר קטן לפני זה. היום לפי חוק מימון מפלגות, כאשר הוגשה רשימת מועמדים משותפת, אמרתי שבשוטף כל אחת מתנהלת בנפרד ומקבלת מימון לפי גודלה. זה נכון, אבל יש לזה סייג מסוים בסעיף 12 לחוק, שאומר שהסיעות האלה שהתמודדו ביחד ומתנהלות לחוד יכולות לעשות ביניהן הסכם קודם לבחירות, שמוגש ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית ביחד עם הגשת הרשימה. הוא נעשה לפני שהן יודעות בכמה מנדטים הן זכו. ההסכם הזה מאפשר להן להעביר ביניהן חלק מן המימון השוטף. הן אומרות: אם נזכה- - -
היו"ר יואב קיש
גם אם יזכו ביחס של חצי–חצי, עדיין שני-שלישים מן התקציב הולכים אל האחד ושליש אל השני.
ארבל אסטרחן
אבל זה מוגבל. אי אפשר להעביר יותר מיחידת שוטף אחת. יחידת שוטף אחת זה 6% מיחידת מימון. זה המקסימום שאפשר להעביר. אחר כך נעשה עוד תיקון.
היו"ר יואב קיש
יחידת שוטף זה לפי מספר חברי הכנסת?
ארבל אסטרחן
לא, היחידה היא יחידה.
היו"ר יואב קיש
אבל אתה מקבל כמות יחידות בהתאם לגודלך. אז אתה יכול להעביר מנדט אחד מצד אל צד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שווי של מנדט.
ארבל אסטרחן
בדיוק. וגם לזה יש חריג, כי החוק הזה לא יכול להסתבך יותר: שאם נעשה שינוי במספר החברים במהלך הקדנציה והם קבעו מראש שזה יועבר, זה ימשיך להשתלם כפי שהיה קודם.
היו"ר יואב קיש
מה זה "נעשה שינוי במספר החברים"?
ארבל אסטרחן
למשל, זה היה בסיעה שלך, לפני זמנך- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אחד עבר ונכנס למפלגה אחרת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אז לא משתנה היחס.
ארבל אסטרחן
במקרה הזה הן יכולות לקבוע בהסכם שזה ימשיך להשתלם לפי מספר החברים שהיה קודם.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה מה שאנחנו עשינו.
ארבל אסטרחן
אז יכול להיות שההעברה תהיה של יותר מאחד.
היו"ר יואב קיש
הפסדתם בזה, אם אני זוכר נכון. נכנסו חברים שלכם ולא קיבלתם אקסטרה. קיבלתם אצבעות אבל לא מימון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
נכון.
ארבל אסטרחן
מה מציעים פה? הם אומרים: בעצם למימון השוטף, יכול להיות שסיעה קיבלה מספר מנדטים מסוים אבל בפועל יראו אותה כאילו קיבלה קצת יותר או קצת פחות, עד יחידה אחת.
היו"ר יואב קיש
אפשר גם חלק מיחידה?
ארבל אסטרחן
כן.

מוצע כאן בסעיף קטן (ב2), שאם נערך הסכם כזה יראו את מספר המנדטים שבהם זכתה הסיעה לעניין מימון הבחירות כאילו הוא המספר שהוא לפי ההסכם הזה וכך יעשו לה את חישוב הבחירות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
כלומר, אם היינו שישה – היום אנחנו גם בפועל שישה, בעצם חמישה כי עמיר פרץ כבר לא- - -
ארבל אסטרחן
בתחילת הכנסת הנוכחית הייתם בפועל חמישה, אבל נניח שעשיתם הסכם שתקבלו שישה. גם לעניין הבחירות מכאן ולהבא יראו כאילו זכיתם בשישה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
ואם בפעם הבאה נזכה ב-10 מנדטים?
ארבל אסטרחן
עושים ממוצע.
היו"ר יואב קיש
כנסת חדשה זה כנסת חדשה.
איל זנדברג
למה צריך את זה? זה עודף רגולציה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש לכם ארבע שנים בין בחירות לבחירות אז אתם צריכים שתהיה לכם עבודה באמצע...
יעל גרמן (יש עתיד)
שוב, מה המצב היום ולמה עושים את זה? מה מפריע במצב היום?
ארבל אסטרחן
אגיד מאיפה אני מבינה שהדבר הזה מגיע. לפעמים סיעות שמתמודדות ביחד, יש להן כל מיני שיקולים בהסכמים שלהן, כאשר השיקולים האלה כוללים גם ענייני מימון וגם ענייני מיקום ברשימה, ולפעמים יש התפשרות במיקום לעומת המימון.
היו"ר יואב קיש
זה נותן עוד כלי במשא ומתן התוך-מפלגתי.
ארבל אסטרחן
"אתם תקבלו מקום גבוה יותר אבל מימון נמוך יותר."
היו"ר יואב קיש
"אם אנחנו נקבל 7 מנדטים אז נוותר לכם על המימון של השביעי."
ארבל אסטרחן
משהו כזה. וזה לכל אורך הדרך.
היו"ר יואב קיש
נניח שיש צפי למפלגה מסוימת לקבל 10 מנדטים אם הם מתמודדים ביחד, והם מחלקים בחלוקה מסוימת. בואו ניקח דוגמה שיש להם 11 מנדטים. לגבי המנדט ה-11 יש מלחמה מי יתחיל ומי יקבל. אומרים: קח את המנדט ה-11, אבל את המימון של המנדט ה-11 תן לי.
ארבל אסטרחן
או חצי מן המימון של המנדט ה-11.

סעיף קטן (ב2) אומר שזה יחול לא רק לשוטף אלא גם לבחירות.
יעל גרמן (יש עתיד)
מי חוקק את זה? המפלגות?
ארבל אסטרחן
כן.
יואל חסון (המחנה הציוני)
את רוצה לשנות את זה עכשיו?
איל זנדברג
ההצעה היא להרחיב את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לגבי המקדמות.
ארבל אסטרחן
לא רק המקדמות אלא גם המימון הסופי של הבחירות.
היו"ר יואב קיש
מה אומר משרד מבקר המדינה?
חנה רותם
חלוקת המימון היא לא בתחום שלנו. אין פה תוספת כסף. זה חלוקה בין המפלגות. כל עוד היא קבועה מראש ומוגדרת למנדט אחד, חשבנו בזמנו שזה סביר.
היו"ר יואב קיש
מה עמדת משרד המשפטים? פרט לכך שזה חקיקה מיותרת, יש לכם עוד הערה?
איל זנדברג
אין לי עמדה רשמית. אני יכול לציין את המחשבה שאומרת שהמימון נועד לשקף בסוף משהו. צריך לזכור מאיפה יצאנו לדרך: לא רק לאפשר משחקים אלא המימון אמור לשקף את רצון הבוחר. ככל שיותר בוחרים בחרו בקבוצה מסוימת היא אמורה לקבל יותר מימון. השאלה אם ההעברות האלה משקפות את רצון הבוחר.
היו"ר יואב קיש
זה רשימה משותפת. כאן מדברים רק על השוליים של המנדט.
איל זנדברג
מדובר בשתי רשימות שיכולות להיות גם גדולות. השאלה אם בסוף זה משקף את רצון הבוחר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הבוחר בוחר אותן ביחד. הבוחר לא יודע את החלוקה.
היו"ר יואב קיש
הוא יודע.
איל זנדברג
החוק יוצר את ההפרדה לצורך הנוחות. זה לא יתרון במובן הכספי.
היו"ר יואב קיש
הבוחר לא יודע אם בחיתוך הוא משאיר בחוץ מישהו מישראל ביתנו או מן הליכוד.
ארבל אסטרחן
ההערה של איל זנדברג נכונה והיא גם באה בחשבון. לכן כשעשו את האפשרות הזאת להסכם, בסעיף 12, הגבילו את זה בלא יותר מיחידה שוטפת אחת.
איל זנדברג
לכאורה שקיפות לא מרפאה כל דבר. שקיפות היא דבר חשוב אבל היא לא יכולה לשבש את העקרונות הבסיסיים.
היו"ר יואב קיש
אני לא רואה בזה נושא מהותי. יש פה שני נציגים של סיעות שנמצאות בעניין הזה, שאחד מהם מקשיב, יעקב אשר, ואחד קצת פחות מקשיב, יואל חסון. בקיצור, אתה אומר שזה כלי שמשמש אתכם?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, בהחלט.
היו"ר יואב קיש
אז נשאיר את זה. אני לא רואה בזה בעיה. אין התנגדות לאף אחד אם זה נשאר.
ארבל אסטרחן
אקרא את סעיף קטן (ב2)."(ב2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1)," – שזה איך מחושב המימון –"נערך הסכם בין סיעות שהגישו רשימת מועמדים משותפת לעניין המימון החודשי כאמור בסעיף 12(ד), יראו את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מהסיעות לעניין המימון של הוצאות הבחירות כאילו הוא המספר לפי שיעור המימון החודשי בהתאם להסכם במועד התשלום הראשון של מימון ההוצאות השוטפות לפי סעיף 2(א)(2)."כלומר, זה לפי ההסכם כפי שהוא בתחילת הכנסת, בלי שינויים שיבואו אחר כך.

אנחנו עוברים לסעיף 3 להצעת החוק שמתקן את סעיף 4 לחוק העיקרי, שעוסק במקדמות. כידוע, מימון הבחירות משולם בכמה חלקים. חלק אחד הוא מקדמה שמשולמת אחרי הגשת רשימות המועמדים ואילו ההשלמה משולמת אחרי פרסום תוצאות הבחירות.

היום אין התייחסות בסעיף 4 למצב הזה של רשימת מועמדים משותפת.
היו"ר יואב קיש
יש חשבון אחד והכסף עובר אל תוכו.
ארבל אסטרחן
בעצם נכון, והחישוב נעשה לפי הגודל של כל הסיעות.
היו"ר יואב קיש
בין אם התמודדו ביחד ובין אם לא התמודדו ביחד.
ארבל אסטרחן
נכון. כאן מוצע לעשות כמה שינויים בסעיף הזה.

התיקון הראשון הוא תיקון טכני. סעיף 4(א) בנוסחו היום אומר שהמקדמה היא 70% מיחידת מימון לכל חבר כנסת שנמנה עם הסיעה ביום הקובע. היום הקובע הוא בערך 100 ימים לפני הבחירות. ויש היום איזו תוספת, שרצו למנוע ממפלגות להפריש חברי כנסת אחרי היום קובע, רצו למנוע ממפלגות לפנות לוועדת הכנסת ולבקש להכריז על חבר כנסת פורש. זה דבר שקיים היום. לכן אמרו שחבר כנסת שהוכרז כפורש לא יימנה עם הסיעה לעניין קבלת המקדמות, בשביל לא לעודד אותה לעשות את הדברים האלה. זה קיים כבר היום.
היו"ר יואב קיש
לצורך העניין, אורלי לוי – ישראל ביתנו לא תקבל מימון עליה.
ארבל אסטרחן
היא לא פרשה אחרי היום הקובע. היום חוק הכנסת אומר שחבר כנסת שפרש מסיעתו, רואים לעניין מספר החברים כאילו הוא לא פרש. ישראל ביתנו מקבלת מימון שוטף והיא תקבל מקדמה לפי שישה מנדטים, אפילו שאורלי לוי פרשה. כך קיים היום.

עוד מוסיף חוק המימון, שאם הפרישה היא אחרי היום הקובע ועד הגשת רשימת המועמדים אז חבר הכנסת לא יימנה על מספר חברי הסיעה, בשביל לא לעודד פרישה. היה בזמנו חשש שסיעה תבוא אחרי שהכריזו על בחירות ותבקש להכריז על חבר כנסת כפורש, ויהיה לזה רוב בוועדת הכנסת, ואז הוא לא יוכל להתמודד. היה חשש שיהיו מניפולציות כאלה.

הניסוח היום לא ברור. כשכתוב היום: "לעניין זה, לא יימנה עם הסיעה חבר כנסת שוועדת הכנסת קבעה כי פרש מן הסיעה אחרי היום הקובע", לא כתוב בחוק המימון מה קורה עם חבר כנסת שפרש לפני היום הקובע. לכן זה ממש הבהרה – מוצע להפנות לחוק הכנסת, שקובע שבמקרה שחבר כנסת פרש מסיעתו, רואים את מספר חברי הסיעה כאילו לא השתנה. כלומר, ככלל הוא כן נמנה, אלא אם הפרישה היא אחרי היום הקובע.
"(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום "לא יימנה עם הסיעה חבר הכנסת" יבוא "יחולו הוראות סעיף 62 לחוק הכנסת ואולם חבר הכנסת", ובסופה יבוא "לא יימנה";"סעיף 62 קובע שיראו את מספר חברי הסיעה כאילו לא השתנה, והוא לא יימנה אם הוא פרש אחרי היום הקובע. זה משאיר את המצב כפי שהוא.
מוצע להוסיף פה פסקה שאומרת כדלקמן
"(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) לעניין סעיף זה, יראו מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת כסיעה אחת, בין שחשבון הבחירות מנוהל בנפרד ובין במשותף, לפי סעיף 13ב(א) או (ב)."פסקה (1) היא הפסקה שדיברנו עליה לפני רגע, שאומרת היום שהמקדמה היא 70% מיחידת מימון לכל חבר כנסת.
היו"ר יואב קיש
כלומר, ה-70% הזה- - -
ארבל אסטרחן
לא נוגעים בזה.
היו"ר יואב קיש
איך יחלקו את זה?
ארבל אסטרחן
תיכף נגיע לחלוקות. אם הן מנהלות חשבון משותף – אין שאלה. אם הן מנהלות חשבון בנפרד – תיכף נגיד.
ואז אומרים
"ניהלו מפלגות שהגישו רשימת מועמדים משותפת את חשבון הבחירות בנפרד, תחולק ביניהן המקדמה לפי מספר חברי הכנסת שנמנים עם כל אחת מהן ביום הקובע".
יואל חסון (המחנה הציוני)
הגיוני. מה תעשי במקרה של עמיר פרץ אצלנו?
ארבל אסטרחן
הוא ב"התנועה", אין שאלה בכלל, גם אם הוא כבר חבר מפלגת העבודה.
היו"ר יואב קיש
זה לא כל כך הגיוני ולא מדויק. אני מזכיר לך שיש לנו את כל ההתחשבנות השוטפת, ששם נתנו עיוות של אחד, לצורך העניין.
ארבל אסטרחן
ממש הקדמת את פסקה (4), שעוד רגע נגיע אליה.

עד כה אמרנו את המצב הרגיל והפשוט. בכל כלל פה יש לנו את "על אף האמור". שוב אנחנו משתמשים באותו ביטוי כפי שהיה לנו בתיקון לסעיף 3 לחוק העיקרי על חישוב המימון.

"(4) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), נערך הסכם בין סיעות שהגישו רשימת מועמדים משותפת לעניין המימון החודשי כאמור בסעיף 12(ד)," – אותו הסכם שדיברנו עליו, שאפשר להעביר עד יחידה – "יראו את מספר חברי הכנסת שנמנים עם כל אחת מהסיעות ביום הקובע כאילו הוא המספר לפי שיעור המימון החודשי בהתאם להסכם ביום הקובע.";"
יואל חסון (המחנה הציוני)
מה זה בשפת העם?
היו"ר יואב קיש
שעמיר פרץ שהתחיל ב"התנועה" נשאר ב"התנועה" לצורך החשבון.
ארבל אסטרחן
זה לא מדבר על זה. זה אומר שההסכם ירוץ לאורך כל הדרך, גם לשוטף, גם למקדמה, גם למימון הסופי. אם בהסכם סוכם שיעבירו לכם יחידת מימון ואתם לא תהיו חמישה חברי כנסת אלא שישה חברי כנסת, זה ירוץ לא רק לשוטף אלא גם לבחירות.
היו"ר יואב קיש
עד כאן נשמע הגיוני. דרך אגב, משרד המשפטים ומשרד מבקר המדינה, יש משהו שנראה לכם לא הגיוני? אם כן, תעצרו אותנו.
איל זנדברג
טוב שאמרת "לא הגיוני" ולא "לא ברור", כי זה היה קריטריון יותר קשוח.
יצחק בקר
השאלה היחידה שם, את ההסכם אפשר לעשות באחוזים ואילו פה אנחנו מדברים על אנשים.
ארבל אסטרחן
נכון, ההסכם הוא באחוזים. יכול להיות שיראו את המספר כשתיים ושליש.
יצחק בקר
אז יכול להיות שצריכה להיות לזה התייחסות.
חנה רותם
70% מיחידת מימון.
ארבל אסטרחן
כלומר, להבהיר שאף אם המספר לא שלם.
חנה רותם
כי המקדמה מתייחסת למנדט.
ארבל אסטרחן
וגם המימון הסופי. על פי ההסכם, כפי שאמרתי קודם, אפשר להעביר עד יחידה שוטפת, אבל הם יכולים להחליט גם שהם מעבירים 10% מזה, ואז יוצא שהחישוב – צריך להבהיר שאף אם זה לא מספר שלם של מנדטים.
היו"ר יואב קיש
גם אם זה חלק מיחידה.
יצחק בקר
ובלבד שלא יקבלו פעמיים.
היו"ר יואב קיש
זה ברור.
ארבל אסטרחן
אם אלה יקבלו 10% אז אלה יקבלו 90%, אבל כשאומרים "מנדטים" – היום אי אפשר שיהיו שניים ורבע מנדטים, אבל פה לכאורה יכול להיות גם מספר לא שלם.

היום המקדמה שמשולמת היא על חשבון מימון הוצאות הבחירות. החוק מתייחס למצב שבו התקבלה מקדמה ובסוף מגיע לסיעה פחות.
היו"ר יואב קיש
אם יש קריסה של מנדטים. יואל חסון, אולי אתה זוכר מתקופת "קדימה", אתה יכול לעזור לנו עם זה...
יואל חסון (המחנה הציוני)
אולי נעשה התייעצות סיעתית, תן לי לחשוב...
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא מנסה ליהנות מחוק משעמם...
יואל חסון (המחנה הציוני)
אתה יודע שהיה פתרון אחד שלא יהיה חוב – שפשוט יהיו יותר מנדטים. יש מי שהביא פחות מנדטים, אז שישלם.
ארבל אסטרחן
איך החוק היום פותר את המצב הזה? הוא אומר שאם המקדמה הייתה גדולה מן הסכום שמגיע בחישוב הסופי היא תנוכה מן הסכומים שמגיעים אחר כך למפלגה במהלך התקופה השוטפת. החוק מתייחס גם למצב שבו מפלגה קיבלה מימון כנגד ערבות. היום למשל סיעה שיש לה פחות מ-10 חברי כנסת- -
היו"ר יואב קיש
או סיעה חדשה.
ארבל אסטרחן
- - יכולה חלק מן המקדמה לקבל כנגד ערבות, ואז אם המקדמה הייתה גדולה מן הסכום שמגיע, יושב-ראש הכנסת יכול להורות על מימוש הערבות עד ההפרש בין מה שמגיע לבין מה ששולם.

אין פה התייחסות למצב שסיעה שהייתה מיוצגת בכנסת קיבלה מקדמה ולא נבחרה לכנסת הבאה. לא מגיע לה מימון בחירות בכלל.
היו"ר יואב קיש
מישהו צריך להחזיר את הכסף.
ארבל אסטרחן
נכון מאוד. הדבר הזה לא קורה המון, אבל הוא קרה.
היו"ר יואב קיש
למשל "קדימה" ירדו מ-28 לשניים. זה גם דרמה.
ארבל אסטרחן
אם הם היו מתמודדים ומבקשים מקדמה ולא נבחרים לכנסת הבאה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
הם התמודדו. מופז ביקש מקדמה קטנה מאוד, אבל ביקש.
ארבל אסטרחן
לדעתי הוא לא ביקש מקדמה.
היו"ר יואב קיש
הוא ידע מה מצבו אז הוא לא הכניס את עצמו לתסבוכת.
ארבל אסטרחן
אני לא זוכרת מה היה שם. למשל זה התעורר בזמנו עם "חץ", עם "הגמלאים" ובעוד כמה מקרים.

אנחנו פנינו בזמנו לאותן סיעות ואמרנו להן: "תחזירו את המקדמה. קיבלתם אותה על חשבון מימון".
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני עוצר אותך בעניין הזה לרגע. אתם יודעים שאתם אומרים את זה כאילו בצורה ברורה, שמפלגה שהייתה סיעה, התמודדה ונכשלה, לכם הגיוני שאין לה מימון בחירות. למה, בעצם?
היו"ר יואב קיש
אמרנו: ממוצע. היא מקבלת ממוצע. אם יש לה 28 מנדטים ואחרי זה קיבלה עוד שניים- - -
יואל חסון (המחנה הציוני)
היא קיבלה אפס.
היו"ר יואב קיש
אז היא מקבלת על 14 מנדטים.
ארבל אסטרחן
לא, היא מקבלת אפס כי היא לא נבחרה לכנסת. המימון הוא רק לסיעות שנבחרו לכנסת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אז מה? אבל היא התמודדה.
היו"ר יואב קיש
למה את החצי של מה שהיה לה היא לא מקבלת? הרי עושים ממוצע של הכנסת הנוכחית ושל הכנסת הבאה. אם זה מפלגה חדשה שלא היו לה נציגים בכנסת הקודמת- - -
ארבל אסטרחן
כי המימון הוא לסיעות שנבחרו לכנסת. זה ההסדר היום.
יואל חסון (המחנה הציוני)
יש בזה משהו לא דמוקרטי. מה אתם אומרים למעשה לסיעה? נניח שיש סיעה ששווה 10 מנדטים בכנסת והיא עומדת על 4–5 מנדטים בסקרים.
גור בליי
אם יש לה אחוז היא תקבל יחידת מימון אחת.
היו"ר יואב קיש
לא יעשו לה את החישוב של החצי?
ארבל אסטרחן
היא תקבל יחידת מימון אחת כי היא לא נבחרה. אין חצי.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אז מה? זה לא בסדר.
איל זנדברג
אלה עקרונות בסיסיים של המימון. יש הרבה בעיות נוספות, רק זה לא נוגע להצעת החוק.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל יש בזה בעיה דמוקרטית. אי היבחרות על ידי הציבור זה דבר שיכול לקרות לכולנו. זה לא סיבה למה מפלגה – אתה כאילו אומר למפלגה שנמצאת על הקצה: אל תתמודדי בכלל, כי אחרת תיכנסי פה לחבויות, ואתם בטח רוצים ערבויות אישיות ורוצים כל מיני דברים כאלה.
יצחק בקר
או שייכנסו ברשימות משותפות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אל תגיד לנו מה לעשות, עם כל הכבוד. אני לא אומר לך אישית, אל תיקח את זה אישית. זה לא יכול להיות שיקול ציבורי. יש לי אג'נדה שנבחרה והגעתי עם חמישה מנדטים לפה.
ארבל אסטרחן
ועכשיו הסקרים נותנים לך אפס. אז למה צריך להתמודד ולבזבז כספי ציבור?
איל זנדברג
למה זה טוב יותר מאשר רשימה חדשה? בן אדם אומר שיש לו סיכוי, הוא מנסה להתמודד והוא לא יזכה. אתה לא נותן לו מקדמות. אתה נותן יתרון לסיעות הקיימות.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זאת גם שאלה, זאת גם בעיה.
איל זנדברג
אתה נותן ממוצעים. כל היתרונות הולכים לקיימים. זה גם פוגע בייצוגיות בדמוקרטיה, לכאורה.
יואל חסון (המחנה הציוני)
פתחתם פה סוגיה.
איל זנדברג
אנחנו לא פתחנו סוגיה.
חנה רותם
אנחנו לא בעסק.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אנחנו פתחנו פה סוגיה שאתם צריכים להבין. כל המגבלות שקובעים עכשיו קיימות. הן גורמות בסוף לאנשים פוליטיים לחשוב פעמיים, ולאמיצים יותר לעשות שטויות ולהיות תלויים בגורמים אחרים. בואו ניקח איש ציבור שפתאום הציבור נותן לו כוח אדיר. מה אתם אומרים לו? אנחנו לא נותנים לך שום דבר, מן המדינה אתה לא יכול לקבל כלום. לך לעשירים, למיליונרים, תביא מהם ערבויות.
היו"ר יואב קיש
כך היה עם כחלון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה לא אומר שזה טוב.
היו"ר יואב קיש
לא נתקן את זה כאן.
יואל חסון (המחנה הציוני)
עובדה שהמפלגות יכולות לקבל הלוואות מן המדינה – זה היה פתרון טוב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה קורא את הנאומים של עצמך? מה שאמרת עכשיו אמר דודי אמסלם על החוק הראשי לגבי מימון הפריימריז, לפני שפוצל הקטע הזה של המימון של רשימת מועמדים משותפת.
יואל חסון (המחנה הציוני)
פריימריז זה משהו אחר. פריימריז זה לא מפלגות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תקפתם גם אותו. אני קורא את הנאומים שלך.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תיבחן על זה... זה לא אותו דבר. מה אתם אומרים היום לאדם שהציבור רוצה אותו והוא לא חבר כנסת? אתם אומרים לו: לך לחברים העשירים שלך ותביא ערבויות. אם אין לו חברים עשירים אז הוא לא מביא ערבויות והוא לא מצליח; אם יש לו חברים עשירים אז הוא חייב להם טובה גדולה ואחר כך ממנה אותם בנבחרת הדירקטורים.
ארבל אסטרחן
הוא יכול גם לגייס תרומות מן הציבור בסכום גבוה יותר. מפלגה שלא נמצאת בכנסת יכולה לגייס פי חמש.
יואל חסון (המחנה הציוני)
עד 5,000 שקל. נו, באמת. בפריימריז היה אפשר לגייס יותר.
ארבל אסטרחן
אבל זה אדם שיש לו תמיכה, יש לו הרבה תומכים.
איל זנדברג
זה מה שהחוק של הכנסת אומר.
יואל חסון (המחנה הציוני)
כל תומך שלו יכול לתת לו תרומה? באמת, כל מי שתומך בי בבחירות יכול גם לתרום לי? זה שטויות. כולם יכולים לתרום 10,000 שקל?

אם כבר פותחים את הסוגיה, אולי כדאי לערוך התייעצות של סיעות בנושא הזה.
היו"ר יואב קיש
הסוגיה מהותית, ומעבר לכך יש גם את הדוגמה שנתת, של סיעה שלא תקבל אף מנדט, שהיום מאבדת את הזכות שלה לממוצע, וזה גם בעיה כי אתה יכול להגיד שאם אנחנו עושים חישוב של הממוצע אז אמור להגיע לה מימון.
יואל חסון (המחנה הציוני)
תחשבו על עוד סיטואציה של מפלגה מכהנת שהיו לה מערכות, משרדים, עובדים, חבויות, ופתאום בבת אחת אתה סוגר לה את התקציב. מה עם זכויות העובדים? מה עם החבויות? מה עם המשרדים? בין לילה סוגרים את הכול, נועלים והולכים הביתה? מה הדבר הזה?
היו"ר יואב קיש
זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד עכשיו כבעיה נוספת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אלה דברים של טעם.
היו"ר יואב קיש
בדיוק, הוצאת לי את המילים מן הפה: אלה דברים של טעם. אשמח שתיערך ישיבה סיעתית ותביא את הליכוד ותעשה תיקון ותלכו על זה. פה באנו לפתור בעיה אחרת, משהו מצומצם מאוד.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל אנחנו רוצים שינוי שמשפיע.
ארבל אסטרחן
זה לא שינוי. זה עיגון. תיכף מגיע שינוי לגבי רשימות משותפות.
היו"ר יואב קיש
זה לא משפיע. אנחנו לא משנים.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אבל זו הזדמנות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא הזדמנות. זה לקחת זבוב ולעשות ממנו פיל.
היו"ר יואב קיש
בהזדמנות הזו עכשיו ניכנס להוצאה בשל סיעות כאלה? אתה יודע איזה בלגן ייווצר?
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה לא הוצאה.
היו"ר יואב קיש
זה הוצאה, זה כסף.
יואל חסון (המחנה הציוני)
זה כסף קטן.
היו"ר יואב קיש
יואל חסון, אשמח שתיערך התייעצות סיעתית.
יואל חסון (המחנה הציוני)
אני מסכים אתו, זה לא עניין של כסף.
גור בליי
זה גם עניין עקרוני, אבל הוא חורג מגדר הצעת החוק.
היו"ר יואב קיש
אתה לא יכול להגיד שאין פה כסף.
יואל חסון (המחנה הציוני)
יש כסף. אבל זה לא העניין. יש כאן עניין עקרוני דמוקרטי, לדעתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם זה רק עקרוני, היינו מצביעים על זה במשך חודש. אם זה גם כסף, נצביע על זה 40 שנים...
יואל חסון (המחנה הציוני)
היינו במדבר חמישים שנה ואתה מזכיר את זה עד היום. אז מה?
היו"ר יואב קיש
בתור סיעה שהחוק הזה יכול להיות לה משמעותי מאוד כי התמודדתם עם סיעה מסוימת, אני מצטער, אני לא הולך לסטות מן ההיקף של דבריי בתחילת הדיון. אמרתי שאדוּן כאן רק בנושא הרשימות המשותפות. אם נזוז מזה, אלוהים יודע איזה גיהינום אנחנו פותחים. לכן נישאר בפוקוס הזה.

נסיים עכשיו את הדיון ונמשיך בשבוע הבא, כאשר נתמקד בנושא רשימות משותפות. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:55.

קוד המקור של הנתונים