ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/05/2018

דוח מבקר המדינה 64ג - בחינת יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל ודוח מבקר המדינה 66ג - שמירה ופיקוח על מקרקעי ישראל

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת39
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
28/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 330
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שני, י"ד בסיוון התשע"ח (28 במאי 2018), שעה 10:00
סדר היום
דו"ח מבקר המדינה 64ג' – בחינת יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל ודו"ח מבקר המדינה 66ג' – שמירה ופיקוח על מקרקעי ישראל
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מירב בן ארי
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
ליאורה שמעוני - מנהלת אגף ביקורת, משרד מבקר המדינה

אהרון הלינגר - מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה

שמעון עמר - מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה

צחי בובליל - מנהל אגף, משרד מבקר המדינה

דן נאומנקו - מנהל ביקורת, משרד מבקר המדינה

יונתן קובריגרו - ראש מנהלת דרום לתאום האכיפה, המשרד לביטחון פנים

גיא אופן - מרכז ביקורת פנימית, משרד הבינוי והשיכון

אריאל צבי - עורך דין, מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דוד מזרחי - סמנכ"ל המינהל, רשות מקרקעי ישראל

עזרא גרינבאום - מבקר הרשות, רשות מקרקעי ישראל

גיל איזנשטיין קנה - עורכת דין, יו"ר ועד עובדים ארצי, רשות מקרקעי ישראל

אתי בן עטר - מנהלת אגף בכירה בעלות ורישום, רשות מקרקעי ישראל

אילן ישורון - מנהל גף פיקוח דרום, רשות מקרקעי ישראל

ניסים אברהם - מנהל חטיבת השירות, רשות מקרקעי ישראל

משה בקרמן - גזבר מרחב שירות תל אביב מרכז, רשות מקרקעי ישראל

רחל לנציאנו - מנהלת אגף בכירה מינהל ומשאבי אנוש, רשות מקרקעי ישראל

רועי שגב - מנהל תחום בכיר בעלות בספר נכסים, רשות מקרקעי ישראל

ישראל סקופ - מנהל החטיבה לשמירה על הקרקע, רשות מקרקעי ישראל

יאיר אלגאוי - עורך דין, רכז אגו"מ במרחב, הסתדרות עובדי המדינה

דבורה מרגוליס - ראש מינהל ור"ה - ועד ראשי האוניברסיטאות

אסף זנגורי - רכז תכנון, החברה להגנת הטבע

איילת רוזין - נציגת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית

חגי עמית - מוזמן/ת

אירדה קריימר - שדלן/ית (אימפקס (ל.א.ב) בע"מ), מייצג/ת את החברה להגנת הטבע

יהושע שלמה זוהר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את קרן קיימת לישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

דו"ח מבקר המדינה 64ג' – בחינת יישום הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל ודו"ח מבקר המדינה 66ג' – שמירה ופיקוח על מקרקעי ישראל
היו"ר שלי יחימוביץ
שלום לכולם, בוקר טוב. המנכ"ל נמצא כאן? לא. אנחנו מכנסים את הדיון היום על הרפורמה ברשות מינהל מקרקעי ישראל ואיפה היא עומדת כרגע, בעקבות כמה וכמה פניות שהגיעו לוועדה וגם כמובן בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא הזה, אבל בעצם אנחנו עוקבים אחרי הדו"ח.

התקבלה החלטת ממשלה בפברואר, שנתנה היתר למנכ"ל רשות מינהל מקרקעי ישראל לבצע התאמות ברפורמה שהתקבלה בשנת 2009 ובעצם הפניות שהגיעו אלינו הן נוכח חוזר שהוציא המנכ"ל בדבר ההתאמות שהוא אכן מבצע, בהתאם להחלטת הממשלה יש לומר, או בהסמכת הממשלה.

התלונות שקיבלנו מגורמים שונים, גם בתוך המינהל וגם מחוצה לו, הן שה"התאמות" הן כאלה שהן משנות באופן מאד מאד בסיסי גם את הרפורמה וחורגות ממנה בצורה קיצונית; וגם בסופו של דבר לא מועילות לציבור, בלשון המעטה ולכן מצאתי לנכון לכנס את הדיון הזה, שהולך להיות קצר, ממוקד וענייני, כדי לקבל איזו שהיא קריאת כיוון ולסמן שאנחנו עוקבים אחרי העניין הזה. אם נמצא לנכון זו כמובן לא תהיה הישיבה הראשונה בעניין, אלא אחת מיני כמה, כי אין מילים שיספיקו כדי לתאר את החשיבות של רשות מינהל מקרקעי ישראל בניהול המשאב היקר ביותר והמתכלה שיש למדינת ישראל, והוא הקרקעות שלה.

נתחיל במבקר המדינה. מי מכם?
ליאורה שמעוני
אני אומר כמה מילים.
היו"ר שלי יחימוביץ
בבקשה ליאורה.
ליאורה שמעוני
בוקר טוב, אני אעשה את זה בקצרה. אנחנו נתמקד רק בעניין.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה לא כתובה לי, את יודעת? בסדר, קדימה, תתחילי.
ליאורה שמעוני
מדובר כאן ברפורמה, והרפורמה המקורית של מינהל מקרעי ישראל שהפך אותה בעצם לרשות סטטוטורית, התחילה בהחלטת הממשלה ממאי 2011. מנהל הרשות דאז, זיכרונו לברכה יש לומר, ירון ביבי, ניסה לעשות שינוי מאד מהותי, כשהמטרה הייתה בעצם להפוך את מינהל מקרקעי ישראל לרשות ממשלתית, באמצעות ההתאמה של המבנה הארגוני לתפקידי הליבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, היו שם עוד סעיפים קצת יותר דרמטיים, כמו הפרטת קרקעות וכן הלאה, אבל כל הדברים המגלומניים האלה בסופו של דבר נגנזו פחות או יותר ונשארה הרפורמה המבנית.
ליאורה שמעוני
כן, הושארה רפורמה מבנית שיש לה מטרה להתמקד בנושא של הקצאה ושיווק של קרקעות מצד אחד, ומצד שני הנושא של השמירה על מקרקעי ישראל ולצד המטרה החשובה הזאת הייתה גם מטרה להקטין את רמת החיכוך שבין החוכרים לבין מה שנקרא מינהל מקרקעי ישראל, גם באמצעות הפרטת כל נושא השירות החוצה.
הייתה מטרה נוספת, גם משהו שעסק בנושא של העברת הפיתוח מאחריות של רמ"י לרשויות המקומיות ולמשרד הבינוי והשיכון. אלה היות מטרות העל של הרפורמה המקורית, כפי שאושרה על ידי החלטת הממשלה.

אנחנו בדקנו את הביצוע ואנחנו ראינו שבמהלך הזמן התחלף מנהל רשות והגיע מנהל רשות חדש והוא עשה בעצם שינוי מאד מהותי בכל הרפורמה המקורית.
היו"ר שלי יחימוביץ
את מדברת על המנכ"ל הנוכחי?
ליאורה שמעוני
לא, המנכ"ל אז, בנצי ליברמן. בנצי ליברמן החל לשנות את המתווה בטענה שצריך להתאים את המבנה הקיים למציאות. לטענתו המבנה שהוצע ברפורמה לא התאים למציאות. לכן הוא החליט שחטיבת השירות לא תפעל כמטה בלבד. במטה ייתנו הכוונה מקצועית, פיקוח, בקרה, הגדרת - - - ונהלים ועוד כמה וכמה דברים ושירות מקוון או טלפוני לצרכים של הציבור. העברת בעלות וטיפול בפניות הציבור, שירות מקוון או טלפוני והמרחבים בחטיבת השירות יספקו את השירותים. זה היה המתווה המעודכן שלו.

הוא גם החליט שיהיו שישה מרחבים במקום ארבעה כפי שהיה ברפורמה המקורית. במקום ארבעה לפי ההסכם יש צפון, חיפה, ירושלים, תל אביב מרכז, ירושלים ודרום. בחטיבת השמירה על הקרקע הוא החליט שיהיו ארבעה מרחבים ולהרחבת השירות, שהייתה אמורה לפעול ללא מרחבים בכלל, הוא החליט שיהיו חמישה מרחבים, כאשר המרחבים של תל אביב ואיזור המרכז יאוחדו.

אנחנו הערנו שכל התהליך הארוך הזה, השינוי המהותי, בעצם מדובר כאן בשינוי מהותי שצריך היה לחזור לממשלה על מנת לאשר אותו, דבר שלא נעשה.

מלבד כל הנושא הארגוני, אנחנו גם הצבענו על הצורך, אם הייתה מטרה להתייעל במהלך העבודה ולייעל את העבודה של הרשות, מה שאנחנו ראינו זה שנעשתה כאן בעצם איזו שהיא חזרה אחורנית במובן הזה שהייתה כוונה להתייעל באמצעות קיצוץ של מספר העובדים. בסופו של דבר חזרו אל הרשות בדלת המסתובבת עובדים אחרים. עלויות גדולות מאד של עשרות מיליוני שקלים שעלתה הרפורמה, גם לשם התהליך עצמו וגם לשם הפרישה של עובדים – אני לא הייתי רוצה להגיד ירדו לטמיון, אבל לא הלכו למקום שאליו התכוונו להגיע, משום שמספר העובדים בסופו של דבר לא קטן והרפורמה המקורית, מה שנחתם ההסכם בעקבות החלטת הממשלה, זאת לא הרפורמה שהתבצעה בסופו של דבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני מבינה שהעובדה שהממשלה התכנסה בפברואר וקיבלה את אותה החלטה לאפשר תיקונים מבניים, היא בעקבות הדו"ח הזה בעצם, כי אחת הביקורת שלכם היא שלא הייתה - - -
ליאורה שמעוני
שלא הייתה החלטת ממשלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
שלא הייתה החלטת ממשלה.
ליאורה שמעוני
כן, אבל מה שצריך לבדוק, ואנחנו לא בדקנו את זה. נודע לנו על השינוי הגדול שנעשה עכשיו שהוא באמת שינוי מאד גדול - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
איך נודע לכם, מהישיבה הזאת?
ליאורה שמעוני
מהישיבה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מזה שכינסנו עכשיו את הישיבה?
ליאורה שמעוני
אז אנחנו באמת נכנסנו לראות מה קורה. האמת שאנחנו ידענו שיש סכסוך עבודה או שהולכים לקראת סכסוך עבודה ברשות מקרקעי ישראל, אבל לגבי החוזר אנחנו ראינו את החוזר באמת רק אתמול, אחרי שאני ביקשתי אותו.

מה שאנחנו רואים, יש כאן שינוי מאד גדול, אין ספק. זה שינוי ארגוני מאד בסיסי מהרמה המאד מאד בסיסית.
היו"ר שלי יחימוביץ
עברתם? יש לכם איזה תובנות ראשונות מקריאת המסמך של המנכ"ל עדיאל שמרון?
ליאורה שמעוני
אני רק יכולה להבין מתוך מה שקראתי שיש כאן בעצם איזה שהוא ניסיון לעשות מבנה ארגוני שהוא מטריציוני, זה נראה מטריציוני.
היו"ר שלי יחימוביץ
בקיצור את אומרת שזאת רפורמה חדשה, החוזר הזה.
ליאורה שמעוני
לטעמי, כמו שאני רואה את זה, באמת מבלי להיכנס לפרוטוקולים, לראות האם נעשתה עבודת מטה, איך התקבלה ההחלטה – דרך אגב, הנושא של ההחלטות – אני רק אזכיר שבדו"ח של מאי אנחנו פרסמנו פרק שעוסק בהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל. אני מניחה שזה הגיע למועצה. אנחנו עוד לא ראינו שום דבר בנושא הזה, אבל אין ספק שמדובר ברפורמה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רפורמה חדשה.
ליאורה שמעוני
שינוי מאד מאד עמוק.
היו"ר שלי יחימוביץ
תחת הכותרת תיקונים ברפורמה.
ליאורה שמעוני
על פניו זה כך נראה. אני באמת ראיתי רק את החוזר, ראיתי את המבנה הארגוני החדש. אני מבינה שיש כאן גם משהו שצריך להתייחס אליו, גם בנושא השירות, גם בנושא של חטיבת השמירה. אנחנו בדו"ח השני שלנו, שאנחנו עשינו בנושא השמירה, הצבענו על הצורך לחזק את יכולת האכיפה של חטיבת השמירה. אני מקווה שבמבנה הזה זה באמת בא לידי ביטוי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, תודה רבה. דוד מזרחי, סמנכ"ל המינהל.
דוד מזרחי
בוקר טוב.
היו"ר שלי יחימוביץ
בוקר טוב.
דוד מזרחי
קודם כל תודה על האפשרות לבוא ולהגיד, לספר על רשות מקרקעי ישראל. נמצאים פה בכירי הנהלת הרשות. אנשים שבעצם ליוו את כל השינוי הגדול והאדיר הזה שעברה רשות מקרקעי ישראל בחמש-שש שנים האחרונות, האנשים שליוו את השינוי הגדול והמשמעותי על המשק בחמש-שש השנים האחרונות.

אני אגיד בקצרה, רשות מקרקעי ישראל עברה מהפך. אני לא אחזור גם על מה שגברתי אמרה לפני וגם על כל מה שעברה הרשות בחמש השנים האחרונות, אבל במהלך החודשים של תחילת שנת 2013, בעצם קמו למעלה מ-600 עובדים ושינו את מקומם בכמה לילות. בכמה ימים אנשים באו, עברו מכסא אחד לכיסא אחר ובעקבות הדבר הזה נעשה שינוי מדהים.

יש הצלחות מדהימות וכולם יודעים את זה. רשות מקרקעי ישראל מצליחה בשיווקים, באחוזים ניכרים ממה שהיה בשנים 2012-2013. יש עסקאות, יש צוותי עבודה טובים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
יש לך פה נתונים? אתה יכול לתת?
דוד מזרחי
נתונים אין לי בשלוף, כי התכוננתי לדו"ח מבקר המדינה ולא לזה, אבל אני יודע להגיד שהיו כ-20,000, 30,000 יחידות דיור שיווקים בשנים 2011-2012.
היו"ר שלי יחימוביץ
לעומת?
דוד מזרחי
לעומת – עברנו את 70,000 השיווקים בשנה. תכנית מחיר למשתכן - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז העובדים עושים עבודה טובה.
דוד מזרחי
העובדים עושים עבודה מדהימה. העובדים של רשות מקרקעי ישראל הם עובדים מקצועיים, עובדים מיומנים. אנחנו גאים בהם אחד אחד. אנחנו חושבים שהם עובדים מעולים, אנחנו חושבים שהם עובדים שמתוגמלים היטב. אנחנו מרוצים מהם וחושבים שהם ממש סמל לעובדי מדינה. אני מכיר את זה גם מהסביבה הקרובה שלי וגם מהסביבה היותר רחוקה, מהביקורים שלי במרחבים. אין לנו מילה רעה על העובדים.

אנחנו חושבים, חשבנו שמאחריותנו כהנהלה, בסוף ארגון שעובר טלטלה כזו, ש-670 עובדים עוברים מפה לשם – חובתנו לבדוק האם הדברים האלה הם נכונים ולא נעשו כל מיני תיקונים או ליקויים שצריך לשפר אותם.
היו"ר שלי יחימוביץ
כשאתה אומר מפה לשם אתה מתכוון שהם שינו לחלוטין את דפוס העבודה שלהם? הם התבקשו לעשות עבודה חדשה שהם לא עשו קודם?
דוד מזרחי
כן, חלקם כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש כאן נציגים של העובדים ושל ההסתדרות, אנחנו נשמע אותם בהמשך.
דוד מזרחי
בוודאי, בוודאי. חלקם באמת נדרשו לעשות דברים ואנחנו רואים, גם בשינויי אחריות, שינויי סמכות. עשו דברים מדהימים. אנחנו חשבנו שנכון יהיה לעשות את זה. ישבנו, בדקנו. נעשתה עבודת מטה באמצעות חבר ייעוץ וראינו בסוף שנכון יהיה – ושוב, אני לא חושב שזה המקום והבמה לתאר מה העבודה שנעשתה, אבל אם תרצו אנחנו יכולים לתאר הכל ולהסביר הכל וחברי למבקר המדינה, אנחנו מכירים אותם בחודשים האחרונים ונשמח לשבת איתם אם צריך. אני לא חושב שזו המהות עכשיו, אבל אני מוכן לדבר על זה.

מדובר על כמות קטנה של מנהלים ועובדים, שעוברים לכפיפות אחרת. זה הדבר. אנחנו לא פוגעים באף אדם, לא בשכר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, בוא רק נמקד. אנחנו מדברים על אותו חוזר מנכ"ל, שבאמת במבט ראשון וגם לפי הפניות שהגיעו אלי, הוא מאד מאד דרמטי. זאת אומרת זה לא סתם חוזר מנכ"ל שמבהיר כמה דברים, אלא הוא ממש מייצר עולם חדש של רפורמה.
דוד מזרחי
אני רוצה לומר רק עוד משפט.
היו"ר שלי יחימוביץ
האם זה נכון והאם אתה יכול לתאר את זה.
דוד מזרחי
אני אגיד רק משפט. החוזר הזה משנה אך ורק כפיפויות של מספר עובדים ברשות. עשינו חישוב מדויק אתמול, אנחנו צריכים לדייק אותם. מדובר על לא יותר מ-7%-8% מהעובדים שמשנים רק כפיפויות. העבודה שלהם לא משתנה. הם יקומו בבוקר וימשיכו לעשות את אותם דברים. הם לא יפגעו במילימטר בשכר. הם לא יפגעו בשגרה. כך שבאמת ובתמים אנחנו מאמינים שזה דבר נכון לארגון.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל תשמע, דוד, אני מחזיקה כאן את החוזר הזה וזה לא לשנות כפיפות של כמה עובדים. אני מכירה מסמכים כאלה, זה חתיכת שינוי דרמטי. הגדרת המרחבים הגיאוגרפים כמרחבים אופרטיביים בעלי אחריות ניהולית מלאה. כל האחריות במרחב הגיאוגרפי, העסקית. השמירה והשירות ינוהלו על ידי מנהל אחד והוא מנהל המרחב העסקי. הגדרת החטיבות בארגון כגופי מטה המנחים מקצועית את בעלי התפקידים במרחבים הגיאוגרפי. יעילות – אני רואה את המילה הזאת, אני ישר חושדת – יעילות בהקצאת כוח אדם, מוטות שליטה והחיכוך הנובע מהן באמצעות מספר יוזמות מרכזיות.
זה דבר שזאת רפורמה שעובדים עליה, אני מבינה את המשמעויות שלה. ברגיל עובדים עליה שנים ובמקרה הרע היא נכנסת לתוך חוק ההסדרים וגם שם יש דיונים. אבל כאן זה בחוזר מנכ"ל.
דוד מזרחי
אני חייב להגיד עוד משהו, כבוד יושבת הראש. תראי, אנחנו גדלנו מ-590 משרות בתחילת הרפורמה והיום אנחנו כבר מגיעים ללמעלה מ-800 משרות שיש לנו בתקציב 2019. הרשות עברה פה שינוי. אנחנו רק רוצים להגדיל. אנחנו נותנים ביטוי לכל הצרכים של הרשות, אם זה בשמירה, אם זה בשירות, אם זה בעסקי. אי אפשר להגיד שאנחנו חושבים פה להקטין או לפגוע בעובד זה או אחר.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, לא, עזוב. באמת תנסה לדבר עניינית על המשמעויות של המיני רפורמה הזאת שאתם עושים. מה המשמעות שלה?
דוד מזרחי
אז אני אומר, מרחב השמירה ומרחבי השירות – ודרך אגב, זה קצת בניגוד למה שהיא אמרה מקודם, של מטה ומרחבים, אבל אני לא אכנס לזה – הביקורת הייתה בעבר שיצרנו מרחבי שירות ולכאורה עכשיו מבקרים אותם, שאני אומר רק לכאורה, כי אני לא חושב שזה המצב, אבל לכאורה כבודה מבקרת אותנו על זה שאנחנו סוגרים מרחבים. אז בסדר. כאילו באותו דיון - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני לא מבקרת, אני שואלת.
דוד מזרחי
אני רק אומר, מרחב השירות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אני אומרת יש כאן חתיכת רפורמה בתוך רפורמה, אז אני שואלת איך זה קורה בשקט, מתחת לאף, בלי שאנחנו יודעים.
דוד מזרחי
אז ממש לא. כי אין פה, שוב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בלי שהכנסת יודעת.
דוד מזרחי
הממשלה ידעה על זה. אנחנו התייעצנו עם מי שצריך ואנחנו חושבים באמת שאין פה שינוי ארגוני. מרחב השמירה ימשיך להיות מרחב שמירה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל דוד תקשיב, יש הבדל בין הממשלה ידעה - - -
דוד מזרחי
הממשלה אישרה, סליחה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לבין האישור של הממשלה למנכ"ל לבצע התאמות ארגוניות. המרחק בין אישור לבצע התאמות ארגוניות – שהוא נשמע הגיוני על פניו, באמת, לבין המסמך הזה שקיבלנו – הוא מרחק עצום.
דוד מזרחי
אז אני מוכן בהזדמנות הראשונה שנקבע דיון ונתאר במדויק מה השינוי, מה ההתאמות שאנחנו הולכים לעשות עכשיו ולהסביר בדיוק שמדובר - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה יכול בכללי לתת לנו תמונת מצב?
דוד מזרחי
כן. בגדול, בגדול, בגדול, לא יתכן - ונראה לי שגם חברי יהיו שותפים לדעה הזו - לא יכול להיות שבאותו מרחב גיאוגרפי של אותו ארגון, יהיו שתי מחלקות כספים ושתי אמרכלויות נפרדות ולשכות משפטיות נפרדות. אנחנו מאבדים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
וזה המצב היום?
דוד מזרחי
זה המצב היום. אנחנו רוצים להרוויח את היתרון לגודל. אנחנו נגדיל כוח אדם, נגדיל תקנים, נגדיל כל מה שאפשר בשביל שהדבר הזה יעבוד. אין פה שום פגיעה באף עובד, אך ורק בשביל יעילות תפעולית. אנחנו בדקנו את זה. אנחנו חושבים שזה נכון ואנחנו חושבים שחובתנו לעשות את זה. האם זה נכון היה לעשות בדרך או לא נכון בדרך, אנחנו חושבים שזה נכון והתייעצנו עם מי שצריך. אני באמת ובתמים מאמין ויודע שאין פה פגיעה באף עובד, לא בפרנסה שלו, לא במעמד שלו. זה נושא שנתון למחלוקת מה זה מעמד. אני מוכן להגיד שיש אנשים שרואים את זה אחרת, אבל מפה ולהגיד שנעשית פה רפורמה?

שוב, למעלה מ-90% מהעובדים ימשיכו עם אותן כפיפויות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה כל הזמן חוזר לעובדים. השאלה שלי היא יותר והעובדים מאד מאד מעניינים אותי, אבל השאלה שלי היא יותר רחבה מזה.
דוד מזרחי
על אחת כמה וכמה. בנושא התוכני לא יהיה שום שינוי. שום שינוי. אנשי השמירה יעשו שמירה, אנשי השירות יעשו שירות ואנשי העסקי יעשו עסקי. רק בשביל להרוויח את התועלת של הידע מכל המרחבים במקום אחד, מישהו אחד יטפל.
היו"ר שלי יחימוביץ
עוד לפני שאנחנו נכנסים למהות ותיכף אני רוצה לשמוע גם את מנהלי החטיבות שלך, אני אגיד לך מה מטריד אותי. באופן כללי יש המון דברים שנעשים מתחת לאף, לא בשקיפות, לא תוך דיון ציבורי, וכאן אני אחזור על מה שאמרתי בהתחלה. רשות מינהל מקרקעי ישראל מופקדת על המשאב היקר ביותר במדינת ישראל.
דוד מזרחי
אין ספק.
היו"ר שלי יחימוביץ
היקר ביותר. ויש לפעמים נטייה להסתכל על הקרקעות במדינה כאל איזה משאב, אחד המשאבים, אבל המשאב הזה זה משאב שאתה לא יכול למחזר אותו. אפילו גז טבעי זה אנרגיה שיום אחד אולי נמצא אנרגיה חלופית אחרת טובה יותר, אבל לאדמות האלה – אנחנו לא נמצא לעולם משאב חלופי. ולכן כל נגיעה בסוגיית מקרקעי ישראל, בעיני היא סוגיה היסטורית ודרמטית לדורות. ולכן כל נגיעה באופן שבו מנוהלות הקרקעות האלה, בעיני היא חשובה והרת גורל יותר מכפי שהיא יכולה לבוא לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל, שעל פניו נראה שעשויות להיות בו החלטות מאד מאד משמעותיות, שבסוף גם ישליכו על גורל הקרקע.
דוד מזרחי
אני מקבל ומסכים לגמרי ובגלל זה זה רק על פניו. לטעמי ולטעם הממונים עלי וחברי ההנהלה - וחברי ההנהלה פה יכולים להגיד את דעתם - היו גם דיונים בתוך ההנהלה. לא כולם ראו את זה עין בעין, אבל בדקו את הנושא גם על ידי חברות ייעוץ והגיעו למסקנה שהדבר הזה רק יעזור ויקדם את הדבר הכל כך חשוב שאת מדברת עליו. והנהלת הרשות הנוכחית באמת מאמינה בזה. בגלל זה חובתנו לעשות את זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. נציגי העובדים, אתם רוצים לדבר עכשיו או שאתם רוצים לשמוע את עובדי המנהלה? אוקיי. ישראל סקופ, מנהלת חטיבת השמירה, בבקשה. בוא תגיד איך אתה רואה את הדברים.
ישראל סקופ
אני רוצה קודם כל בראשית דברי להגיד אני עובד הרשות, קודם המינהל למעלה מ-30 שנה. הייתי חלק מהרפורמה הקודמת. ברפורמה הקודמת לא השתנו מרחבי השמירה שהיו מתוכננים לארבעה, נשארו ארבעה. לפי הערכת המצב שאנחנו עשינו זה הגישה הניהולית הנכונה. בדקנו אותה בהתאם לנתונים וחשבנו שצריך לעבוד בארבעה מרחבים ולא לחינם בנצי ליברמן בזמנו לא שינה בפיקוח, בשמירה על הקרקע, את ארבעת המרחבים.

לגבי הרפורמה הנוכחית, זה לא סוד, כולם יודעים שאני התנגדתי לה. היא משנה את שווי המשקל שבדו"חות מבקר המדינה נתנו עדיפות לשמירה על הקרקע כנגד פעילות דו"חות פיקוח והיום הסיטואציה שכל מנהלי הפיקוח עוברים להיות כפופים למנהלים העסקיים. באופן טבעי הם יושבים בעולם העסקי, תינתן עדיפות לעולם העסקי ותיפגע חטיבת השמירה.

אני לא מדבר פה על זה שהמעמד שלי נפגע, אני כבר לא מנהל חטיבה, אני הופך להיות גוף מטה, מנחה.
היו"ר שלי יחימוביץ
עכשיו.
ישראל סקופ
עכשיו. ברפורמה שהייתה בשנת 2011, 2012, אנחנו מאז הכפלנו כמעט את תוצאות האכיפה וזה נתונים מדידים ברורים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אם זה כך אז הרפורמה כן הייתה טובה.
ישראל סקופ
רגע, דקה. היו לנו גם כמה בעיות, לא הכל היה מושלם. בעניין הזה היה דו"ח ביקורת עלינו, על איזה פעילות מסוימת בראשון לציון, דו"ח ביקורת בכלל לא מחמיא. את רובו אנחנו כבר תיקנו, ובאותו דו"ח ביקורת, בסעיף 28 שלו, חד משמעי מצביעים על כך שצריך להגביר את יכולות האכיפה.

לטעמי האישי, ואמרתי את זה למנהל, קודם כל אני לא שותפתי בעבודת המטה של הרפורמה הנוכחית. אני הבעתי את עמדתי יותר מפעם אחת, גם בעל פה, גם בכתב, שלדעתי לשמירה על הקרקע זה לא מועיל על פניו. יכול להיות שהתוצאות יטפחו על פני, אבל לכאורה, מהניסיון שלי - אני בעולם שמירה על הקרקע משנת 1983 - אני חושב שזה לא יהיה נכון. אני סבור שצריך להיות בעולם מקצועי, לא בעולם גיאוגרפי. העולם חייב להיות מתמחה בנושאים וצריך להיות ניהול אחיד. אכיפה חייבת להיות אחידה ולא אזורית. כל פעולות האכיפה נבחנות באחידות שלהן, במידתיות שלהן, כדי שאנחנו נאכוף על נושאים מקצועיים ולא בהכרח רק על הפרט.

זו הייתה עמדתי. אני חושב שאלה הם הדברים מבחינתי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, תודה רבה. ניסים אברהם, ראש חטיבת השירות, בבקשה.
ניסים אברהם
טוב, קודם כל במסגרת הרפורמה אכן לא היו מרחבי שירות במסגרת כפי שכתוב בדו"ח המבקר, אבל התיקון שנעשה בשנת 2013 הקים חמישה מרחבי שירות בפרישה גיאוגרפית, כאשר תל אביב מרכז, כפי שאמרה הנציגה של מבקר המדינה, היה מרחב מאוחד. אני חושב שזה היה הכרח המציאות, כי בסופו של יום היו פעולות שלא היה ברור מי ייתן להן מענה. פעולות שירות שהיו צריכות להיות לאזרחים. אני חושב שמרחבי השירות היו הצלחה גדולה מאד בתוך הארגון.

גם אני חשבתי שצריך לשמר את המבנה הארגוני הקיים, כי אני חושב שהשירות ברשות השתפר.
היו"ר שלי יחימוביץ
הקיים – זה הקיים אחרי הרפורמה.
ניסים אברהם
אחרי הרפורמה, הנוכחי. אמרתי את זה גם בדיונים קודמים.
היו"ר שלי יחימוביץ
כלומר חשבת שלא צריך לעשות עוד רפורמה על הרפורמה שהייתה.
ניסים אברהם
זו הייתה עמדתי, ככה אמרתי. היו דיונים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
סליחה שאני מפסיקה אותך. מה שאנחנו רואים עכשיו זה עוד סוג של מיני רפורמה בעצם?
ניסים אברהם
אני לא יודע להגיד את ההגדרות המקצועיות, אם זה מיני רפורמה או - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה שינוי משמעותי של הרפורמה?
ניסים אברהם
יש כאן שינוי של הכפפה של מנהלות מרחבי השירות מהכפיפות למטה החטיבה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומה המשמעות של זה? איך זה מקרין בסוף על דפוסי ההתנהלות?
ניסים אברהם
אלף העתיד יגיד. אני חושב שהיום היתרון – וזה גם מה שאמרתי בעבר – שלמעשה היתרון הוא ההתמקצעות. כמו שישראל אמר קודם, יש את הנושא של ההתמקצעות, יש את הנושא של סגירת מעגלי שירות ואני מקווה שנצליח גם בעתיד לשמר את הדבר הזה, כי בסופו של דבר כל התהליך הזה שיפר את מאד רמת השירות. אני רק אומר שברמה של תלונות הציבור כנגד השירות, ירדנו למקום 20 ואנחנו גוף שגובה כסף בממשלה, עם מעט מאד תלונות באופן יחסי ללפני הרפורמה. ואני מקווה מאד שנצליח לשמר את הדבר הזה בסופו של דבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. איתן, קודם כל ברוך הבא, אבל רק שתדע, זה לא הדיון שאתה ביקשת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אחרת הייתי פה מההתחלה.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, מי שביקש את הדיון המהיר דרש שזה יהיה בנוכחות המנכ"ל עדיאל שמרון וכיוון שהוא לא יכול היה להגיע לישיבה הזאת אז קבענו ישיבה נוספת עם עדיאל שמרון לצורך הדיון המהיר שלכם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
יש לנו תאריך, נכון. אני באתי לפה לכמה דקות בהפסקה של ועדת הכספים.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, הכל בסדר, רק פשוט שלא תהיינה אי הבנות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בסדר.
היו"ר שלי יחימוביץ
הסתדרות ועובדים – מי אתם רוצים שידבר, יו"ר הוועד? יו"ר ועדת עובדי רשות מנהל מקרקעי ישראל, גיל איזנשטיין קנה, בבקשה.
גיל איזנשטיין קנה
אז בוקר טוב ותודה על הדיון החשוב הזה. אני עובדת במינהל למעלה מ-15 שנה, אז אני ראיתי את המינהל לפני ולפנים.
היו"ר שלי יחימוביץ
את עורכת דין במקצועך, נכון?
גיל איזנשטיין קנה
אני עורכת דין בהכשרתי, כן. כיום אני לא בתפקיד משפטי. המינהל היה גוף - - -
מירב בן ארי (כולנו)
את יושבת ראש הוועד?
גיל איזנשטיין קנה
כן, אני יושבת ראש הוועד.
מירב בן ארי (כולנו)
לא שמעתי, סליחה.
גיל איזנשטיין קנה
סליחה. המינהל היה גוף חבוט והיה על סף סגירה, בגלל שהוא היה מנוהל בצורה מאד מאד בעייתית לאורך השנים ומוזנח. בכל הדיונים העובדים לא היו הבעיה. העובדים באו לעבוד ורוצים לעבוד ושמחים שהארגון פורח ומתפתח.

השינוי המבני עשה מהפכה מאד גדולה במינהל. אנחנו עברנו התמקצעות. יש מרחב עסקי שמטפל בעסקאות ובשיווק והגדילו את השיווקים בפי שניים, כמו שאמר פה סמנכ"ל הרשות. השמירה הגדילה את האכיפה. השירות לקהל מאפשר למנהלים. העובדה שמרחבי השירות קמו, מאפשרת למנהלים העסקיים להתמקד בשיווק ובעסקי ולא לטפל בשירות, בחוכרים, בחוזים.
היו"ר שלי יחימוביץ
וזה דבר טוב.
גיל איזנשטיין קנה
וזה דבר שמוכיח את עצמו. הוא מוכיח את עצמו בתוצאות. הגיעה ההנהלה לפני שנתיים והתחילה לדבר על רפורמה חדשה. אל תתבלבלו – זה לא התאמות ארגוניות, זה מכבסת מילים. זה שינוי ארגוני. זה לקחת את הארגון הזה ולייצר אותו בחזרה למינהל מקרקעי ישראל. כי מינהל מקרקעי ישראל היה מוקם משישה מחוזות, שיש בהם שמירה ושירות. בדיוק אותו דבר, עם מנהלי חטיבות שקודם היו מנהלים מרחבים והיום הם הופכים להיות כמו מנהלי אגפים. מנהל מינהל עם מוטת שליטה מאד רחבה. בדיוק כמו שהיה המינהל הקודם.

מנהלים באים והולכים. לנו חשוב הארגון שלנו. זה מקום העבודה שלנו. אנחנו רוצים שהוא יהיה טוב. אנחנו רוצים שהוא יצליח. אנחנו רוצים שהקרקע במדינת ישראל תנוהל היטב.
מירב בן ארי (כולנו)
מה זאת אומרת מנהלים באים והולכים? הם עובדים בארגון.
גיל איזנשטיין קנה
העובדים פחות באים והולכים. העובדים נשארים. יש פה מנהל 30 שנה.
מירב בן ארי (כולנו)
כמה שנים? 30-40 שנה?
גיל איזנשטיין קנה
בבקשה?
מירב בן ארי (כולנו)
אני שואלת, אם מנהלים באים והולכים, גם עובדים באים והולכים.
גיל איזנשטיין קנה
לא בקצב מהיר מדי. למנהל הרשות יש לו קצובת כהונה של 5 שנים.
מירב בן ארי (כולנו)
עזבי רגע את מנהל הרשות.
גיל איזנשטיין קנה
אבל מנהל הרשות מוביל את הרפורמה. הרפורמה היא פעולה שלו. התנהל פה מהלך מתחת לרדאר, כי יש דו"ח מקנזי, דו"ח אחד. הביאו חברה חיצונית שתנסה לקלוע למטרה לרצון של האנשים. אגב, לא ברור לי למה, כי אם הכל מוצלח וטוב, אז למה צריך לעשות שינוי?

הדו"ח הזה גנוז. אף אחד לא רואה אותו. גם ועד העובדים לא ראה אותו. לא הציגו אותו לציבור. העובדים לא ראו אותו. לא התנהל בארגון דיון על זה, ואנחנו מכירים דברים אחרים. כי כשהיה שינוי ארגוני, העובדים ראו את השינוי הזה. לא גילו אותו באיזה חוזר שנשלח אליהם - תוך 10 ימים אני משנה את המבנה ואתם תתיישרו לפי מה שיש.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני גם רוצה להוסיף שכשהייתה הרפורמה, ה-רפורמה במינהל מקרקעי ישראל – שאני חייבת להודות שאני לא הייתי בין התומכים שלה – התנהלו כאן דיונים סוערים ביותר בכנסת, בכמה ועדות, בממשלה.
גיל איזנשטיין קנה
נכון.
היו"ר שלי יחימוביץ
במליאה. אנחנו בדקנו כל תו ותו. ישב כאן מנכ"ל מינהל קרקעי, אז קראו לו יושב ראש - - -
גיל איזנשטיין קנה
מנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל הוא היה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז היה ירון ביבי, זיכרו לברכה, שישב כאן כל דיון וכאן מירב, אני מסבירה למה כינסתי את הדיון הזה, כאן מתברר שבעצם מתנהל עכשיו שוב שינוי ארגוני מאד מאד דרמטי, שלא ידענו עליו.
מירב בן ארי (כולנו)
והעובדים לא יודעים על השינוי הארגוני הזה?
היו"ר שלי יחימוביץ
שנייה, אני רק רוצה להגיד. בניגוד לזה שהרפורמה ההיא נעשתה ברוב עם ותוך דיון ציבורי ובכנסת, כאן מתברר שבפברואר הממשלה הסמיכה את המנכ"ל הנוכחי לבצע התאמות ארגוניות ותחת הכסות הזאת של התאמות ארגוניות, יצא חוזר מנכ"ל שהוא מייצר דרמה מאד גדולה במבנה הארגוני, שהיא סוג של מיני רפורמה.

אז מה שאני אומרת זה, שעוד לפני שהחלטנו אם זה טוב או רע, שנדע על זה. אנחנו חברי כנסת, זה רפורמה דרמטית.
מירב בן ארי (כולנו)
כן. רק שאלתי אם העובדים בעניינים.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש ועדה לרפורמות מבניות, למה שזה לא יעבור דרכה? יש ועדת כלכלה, למה שזה לא יעבור דרכה? אז אנחנו בעקבות הדו"ח של המבקר עוד על ביצוע הרפורמה הקודמת.
מירב בן ארי (כולנו)
הבנתי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז זאת הסיבה שהתכנסנו כאן.
מירב בן ארי (כולנו)
אוקיי.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, בבקשה גיל, תמשיכי.
גיל איזנשטיין קנה
אני רוצה להגיד שגם מקריאת המסמך לא ברור עדיין סופית מה הרפורמה, כי לגבי אחד המרחבים עוד תינתן החלטה; ומצד שני לפי ההודעה אנחנו כבר נכנסים למהלך.
מירב בן ארי (כולנו)
רגע, אני חייבת לשאול אותך. איך זה משפיע על העובדים, חוזר המנכ"ל וההתאמות שיושב הראש ציין.
היו"ר שלי יחימוביץ
זהו, פרטי באמת את הדבר הזה.
גיל איזנשטיין קנה
אז אני אסביר. יש פה הכפפת סמכויות, יש פה אנשים שהתמנו להיות מנהלי מרחב לפני שלוש וארבע שנים, הלכו לתפקיד הזה ועכשיו הם כבר לא מנהלי מרחב. הגדרת התפקיד לא נשלחה אליהם. לא אמרו להם מה הם אמורים לעשות. רק אמרו להם אתם כפופים. מה המשמעות? אין משמעות?
מירב בן ארי (כולנו)
אז מה המשמעות?
גיל איזנשטיין קנה
אני לא יודעת להגיד לך.
מירב בן ארי (כולנו)
אבל זה פוגע להם בשכר? בתנאים?
גיל איזנשטיין קנה
העובדים לא באים רק בשביל שכר. יש מחקרים - - -
מירב בן ארי (כולנו)
הוספתי ישר תנאים, אל תדאגי. אני לא חושבת שעובד - - -
גיל איזנשטיין קנה
לא, לא רק תנאים, גם מה אתה עושה. בואי, אנחנו לא באים - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אין בעיה, תסבירי לי איך זה משפיע על העובד תכלס. הוא כבר לא מנהל מרחב - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, רגע, חברים, עוד לפני שמדברים על איך זה פוגע - - -
מירב בן ארי (כולנו)
לא, רק שאלתי איך זה משפיע.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, מירב, יש עוד - - - ביחסי עבודה והוא לדבר עם העובדים.
מירב בן ארי (כולנו)
אין בעיה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז כאן נאמר שמלכתחילה, אני לא יודע, זה נכון?
גיל איזנשטיין קנה
אין הידברות.
היו"ר שלי יחימוביץ
שכל חוזר המנכ"ל הזה יצא בלי הידברות בכלל עם נציגי העובדים.
דוד מזרחי
כבוד יושבת הראש, אני לא חושב שנכון להיכנס פה לדיונים שנערכו ב- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
קודם כל אני אחליט על מה אנחנו נדבר. אתה כל הזמן אומר זה לא המקום, זה לא המקום. זה לא המקום, זה לא המקום.
דוד מזרחי
כי אנחנו באנו ל- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כאן זה המקום, אוקיי?
דוד מזרחי
אין בעיה. אני רק אומר ותקנו אותי אם אני טועה, ואם כן נוציא סיכומי דיון שיש לנו. בשנה וחצי האחרונות דנים עם נציגי העובדים. הצגנו להם מספר פעמים את המבנה הארגוני שאנחנו צופים לעשות. להגיד שלא דיברנו על זה עם העובדים, אני לא רוצה להשתמש במילים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר.
דוד מזרחי
אבל שוב אני אומר, כל היתרונות שנאמרו כאן - - -
גיל איזנשטיין קנה
הדברים לא מדויקים. עד היום הוא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, רגע, גיל, שנייה.
דוד מזרחי
כל הדברים שנאמרו כאן, הכל אנחנו מקבלים. אני מקבל לגמרי את כל מה שנאמר על ידי שני המנהלים, שני החברים שלי לעבודה. אנחנו נשמר את כל היתרונות.
היו"ר שלי יחימוביץ
גם הם לא מאושרים מהשינוי הזה, גם מנהלי החטיבות.
דוד מזרחי
שוב, תפקידנו כנציגי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
שמעתי, אם לא טעיתי, בזיהוי מה שהם אמרו. אמרו מנהלי החטיבות שלך שהם לא מרוצים מהשינוי הזה.
דוד מזרחי
זה לא אומר שהשינוי הוא טוב או לא טוב. זה דווקא מראה על שיח שיש בתוך הארגון ואפשר לחלוק אחד על השני, אבל בסוף מתקבלות החלטות מה שצריך לעשות ולא - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אני עוד לא הבנתי מה השינוי. אני מתנצלת. מה השינוי? גם יושבת ראש הוועדה שאלה מה השינוי תכלס.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, את סיימת? אני לא רוצה שיפסיקו אותך - - -
גיל איזנשטיין קנה
לא, בדיוק. אז אני רוצה להגיד ככה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
תשלימי בשקט את מה שיש לך להגיד.
גיל איזנשטיין קנה
אוקיי. אז קודם כל הייתה חטיבת שמירה שהייתה עצמאית ונשללה העצמאות שלה. הכפיפו את הסמכויות של האנשים לגורמים אחרים. ביטלו מרחבי שירות עצמאים, שהוקמו במטרה לרכז את הטיפול באזרחים ובכך לפנות את המרחבים העסקיים והעבירו אותם.

גם לפי הנייר הזה זה לא סופי, כי ההנחיה למרחבי השירות אומרת שהנחיות עבודה מפורטות לגבי מרחב השירות יפורסמו עד תחילת יוני. אנחנו כבר מכפיפים אותם, אבל את הנחיות העבודה הם יגלו אחר כך. יש פה משהו שהוא לא אפוי אפילו.

לגבי החיכוך, אז מנהל המרחב העסקי, שהיה פנוי עכשיו רק על שיווקים ורק לייצור עסקאות, עכשיו, מרגע שהוא הגורם שמתכלל את הכל, אז כל הפניות יגיעו אליו. עכשיו הוא עוד פעם יחזור להתעסק - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אז מה? אני רוצה להבין, את באת לפה כדי להגיד ששינוי לכם את ה - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
מירב, את יודעת שזאת פעם שלישית שאת מגיעה לוועדה כדי לצעוק על אנשים.
מירב בן ארי (כולנו)
דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שבוועדה האחרונה שהיינו ביחד ישבו כאן שניים לידי ואני ממש לא צעקתי.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר.
גיל איזנשטיין קנה
אז רק עכשיו? אני מקווה שזה לא אישי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל למה את צועקת עליה? מה את רוצה מהחיים שלה?
מירב בן ארי (כולנו)
להזכיר לך, אז זה לא נכון להגיד לי שאני תמיד צועקת על אנשים, כי את יודעת מה היה כאן והיינו כאן ביחד ודווקא אני הייתי הגורם המאזן בדיון האחרון. אני פשוט לא מצליחה להבין, שלוש פעמים אני שואלת אותך מה השינוי, את אומרת לי מנהל המרחב יקבל יותר תפקיד. אני חברה שלוש שנים בוועדה לנגע הסמים, משהו אחר. לקחו את הרשות למלחמה בסמים העבירו אותה ממשרד אחד למשרד אחר. אז העבירו. שאלתי – זה שינה את השכר? שינה את התנאים? שינה? בינתיים אני רק שומעת ששינו את הכפיפות.
גיל איזנשטיין קנה
כן, שינו את - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, רגע, מירב, את סיימת את השאלה או שאת רוצה להוסיף עליה?
מירב בן ארי (כולנו)
כן, אני אשמח. גם את שאלת – לדעת איך באמת, הרי חשוב לנו העובדים. אני באמת אומרת לך, חשוב לנו העובדים. תגידי לי איך זה משפיע על העובדים? שלחו אנשים הביתה? פגעו להם בתנאים? אני שואלת אותך.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, רגע, מירב.
מירב בן ארי (כולנו)
זהו, סיימתי.
היו"ר שלי יחימוביץ
סיימת לגמרי כל שאלה שרצית לשאול?
מירב בן ארי (כולנו)
בינתיים.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, כי אני רוצה שלא תתפרצי לכל משפט שלה ותתני לה לדבר.
מירב בן ארי (כולנו)
אוקיי, בסדר, זה מקובל עלי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, תודה. גיל, בבקשה.
גיל איזנשטיין קנה
אז אני אגיד ככה, אז כמו שאמרתי, קודם כל לא התנהל שום שיח רציני. דו"ח מקנזי הוסתר מעינינו, למרות שביקשנו אותו. ניהלו ישיבות עקרות שביקשנו לראות את המבנה הארגוני ואמרו לנו עוד לא גמרנו, עוד לא גמרנו, עוד לא גמרנו, עוד לא גמרנו. פעם ראשונה שראינו מסמך רשמי זה הנייר הזה. וכן, אנשים נושאים תפקיד, יש להם תיאור תפקיד, יש להם סמכויות, יש להם מעמד שהם עשו ומעצם זה שמשנים אותו, אז כן, הם נפגעים. הדבר צריך להיעשות בהידברות ולא נשתה הידברות וחבל שארגון שמתנהל בצורה כל כך טובה, מגיעה הנהלת המינהל ומנסה לשבש בו את התהליכים ולייצר דברים לא טובים. למה לפגוע? מה, אנחנו לא עושים עבודה טובה? אנחנו לא עושים עבודה? אז למה לשנות?
מירב בן ארי (כולנו)
את לא צריכה להטיח בי, אני רק רציתי לדעת מה השתנה ועד עכשיו לא הבנתי.
גיל איזנשטיין קנה
אז למה לשנות?
היו"ר שלי יחימוביץ
אני דווקא הבנתי.
מירב בן ארי (כולנו)
אוקיי.
היו"ר שלי יחימוביץ
עורך דין יאיר אלגאוי, מחזיק תיק מנהל מקרקעי ישראל בהסתדרות, בבקשה.
יאיר אלגאוי
בוקר טוב. בהמשך לדוברים שהשמיעו, אם זה ממבקר המדינה ובפרט שני הגורמים המקצועיים של רשות מקרקעי ישראל, מנהל חטיבת שמירת הקרקע ישראל סקופ ומנהל חטיבת השירות ניסים אברהם, כששומעים אותם גברתי, יושבת ראש, הוועדה צריך להבין את עומק השינוי שהם חווים ואני בכוונה מתחיל עם שני מנהלי החטיבות ברשות, כגורמי המקצוע הבכירים ביותר שמועסקים ברשות שנים רבות. כי כשקוראים את החלטת הממשלה, החלטת הממשלה נסמכת לא פחות ולא יותר על דו"ח של חברה חיצונית.
היו"ר שלי יחימוביץ
מקנזי?
יאיר אלגאוי
מקנזי, כן. זה גם כתוב בהחלטת הממשלה, בדברי ההסבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אולי ניתן למקנזי לנהל את המדינה באופן כללי.
יאיר אלגאוי
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
שיישבו בתור הממשלה.
יאיר אלגאוי
ואז כתוב בניתוח המבנה לאחר הרפורמה: כמענה לבעיות שונות שעלו מהפעילות השוטפת, הוזמנה עבודת אבחון ארגוני מחברת הייעוץ האסטרטגי מקנזי. מטרתה המרכזית - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זו החלטת הממשלה מפברואר?
יאיר אלגאוי
כן, כן, זו החלטת הממשלה מפברואר. ואז רואים שהמטרה זה לבחון את תהליכי העבודה, התאמה למטרות ולאסטרטגיה, יעילות תהליכית, יעילות ארגונית ויעילות שרותית.
אומר פה מנהל חטיבת שמירת הקרקע בקול צלול, ברור מבטלים את התפקיד שלי. הופכים אותי למשהו שהוא יחידת מטה מקצועית ממנהל חטיבה. עכשיו צריך להבין, למעשה – וזה גם בשבילך, חברת הכנסת בן ארי - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אני מקשיבה.
יאיר אלגאוי
מה שעושים, עושים את השינוי מלמטה. לא עושים את השינוי מלמעלה. מה הכוונה? משנים את מעמד המרחבים של הרשות ולמעשה מחזירים את הרשות למינהל מקרקעי ישראל. כשאומר סמנכ"ל הרשות כפילויות, זו מילה מכובסת לפיטורים, חברת הכנסת בן ארי. זו מילה מכובסת לפיטורים ויש לנו חשש שהשינוי המבני הזה יוביל לפיטורים. אז הם אומרים שהם רוצים עוד תקנים, אבל אנחנו מכירים את אגף התקציבים באוצר.
מירב בן ארי (כולנו)
אתה אומר שמהחששות שלך, אתה מעלה בפני הוועדה את החששות שלך לעתיד שלכם?
יאיר אלגאוי
אנחנו מעלים חששות. יש לנו חששות.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא שהוא - - -
יאיר אלגאוי
זה לא שאני מעלה, אני אומר נדרשת הידברות עם נציגות העובדים.
מירב בן ארי (כולנו)
הוא אמר שיש.
גיל איזנשטיין קנה
אין הידברות.
יאיר אלגאוי
אין הידברות. כשמבצעים שינוי מבני וקוראים לו התאמות ארגוניות, יש משמעות למילים. התאמה ארגונית זה משהו קטן, זה משהו שהוא מה שנקרא שמנהל בשירות המדינה לוקח את העובד הזה מהמשרד שנמצא בצפון היחידה לדרום היחידה באותה יחידה, באותו משרד. זה אומר שינוי. כמו בכנסת, יעבירו את משרדי הוועדה, יתאימו למשרד אחר, אבל זה לא במהות.

יותר מזה, זה פוגע בקידומם של העובדים. הרשות נבנתה כחטיבות מקצועיות. חטיבת שמירת הקרקע – לכל העובדים של חטיבת שמירת הקרקע יש מנהל חטיבה, יש להם - - -
גיל איזנשטיין קנה
שמעריך אותם.
יאיר אלגאוי
שמעריך אותם. צריך להבין, בהסכם הקיבוצי, לנו לעובדים מגיע בונוסים, לעובדים מגיע אחוז קידום בשכר על בסיס יעדים והערכות. עכשיו עושים מיקס. זאת אומרת מנהל המרחב העסקי, סביר להניח שהוא יעריך יותר את העובדים במרחב העסקי והעובדים בשירות ובשמירת הקרקע יפגעו. ההשלכות הן השלכות מהותיות, הן קריטיות.

מילא שעושים את זה בלי הידברות עם העובדים, נניח לא סופרים אותם, אז הכרזנו סכסוך עבודה ואנחנו נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו. אבל למה לא מקשיבים לגורמי המקצוע ברשות מקרקעי ישראל? למה חברת שירות חיצוני יודעת? למה סטודנטים שבאים מבחוץ ומרחוק יודעים יותר טוב מעובדים בכירים ברשות, שצועקים? הרי היה גם דו"ח מבקר המדינה ודו"ח מבקר המדינה אמר שמחלישים את חטיבת שמירת הקרקע וצריך לחזק את האכיפה. אז לא מחזקים את האכיפה, מחלישים את האכיפה.

אז כשמסתכלים על כל הדברים האלה וגם מדברים בהחלטת הממשלה על צמצום החיכוך, ומטילים עלינו לפתוח עוד יום קבלת קהל בשבוע, החל מה-3 ביוני, אז אתה עומד נפעם ושואל – חברה, מה, זה שינוי מינורי? אני זוכרת את 2009, 2010, 2011 – דיונים אל תוך הלילה עם משרד המשפטים ומשרד האוצר ואיזה משרד לא? היו פה כל משרדי הממשלה, משרד ראש הממשלה שהוביל את הרפורמה וישבו פה על כל תג ותג וצעקות עד לאור הבוקר וזה עובר מתחת לרדאר בהחלטת הממשלה ואפילו אומרים תקציב לא רלבנטי. מה זה לא רלבנטי תקציב? מה זה? משנים פה, עושים פה דברים שהם משנים תפיסות עולם.
היו"ר שלי יחימוביץ
תגיד דוד, יש לי שאלה, למה זה לא עבר לוועדה לרפורמות מבניות של הכנסת? מי עומד היום בראש הוועדה? מירב, מי עומד היום בראש הוועדה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רחל.
מירב בן ארי (כולנו)
רחל עזריה.
היו"ר שלי יחימוביץ
יש ועדה שהקימו במיוחד לרפורמות מבניות.
מירב בן ארי (כולנו)
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
זה דבר שזה כל כך ברור שזה צריך להגיע לוועדה הזאת של הכנסת. למה במחשכים? למה בהחלטת ממשלה מעורפלת? למה בחוזר מנכ"ל? למה לא בדיון ציבורי? למה לא לשמוע את הציבור? למה לא לשמוע את כל הגורמים? יש איזו תחושה שזה נעשה ממש ממש בשקט בשקט, עם השלכות מרחיקות לכת.
דוד מזרחי
אני לא יודע על מה מתבססת התחושה. אני יודע בוודאות- - -
היו"ר שלי יחימוביץ
על מה? על זה שהתקבלה החלטת ממשלה לאפשר תיקונים, התאמות מבניות ולזה שההתאמות המבניות הפכו לשינויים מבניים דרמטיים ולזה שבסוף הם באים לידי ביטוי בפקקטה חוזר מנכ"ל.
דוד מזרחי
אני אומר שוב, אני מוכן להתייחס לכל הדברים שיאיר העלה פה. אני חושב שאין פה שום שינוי ארגוני. יש פה שינוי של כפיפויות של מספר מנהלים ומספר עובדים ברשות ולא יותר מזה.
קריאה
זה משחק מילים.
יאיר אלגאוי
יאיר, לא פוגעים בקידומם של עובדי הרשות. כשאתה אומר כפילויות אתה לא מעמיד עובדת שהיא אמרכלית היום בחטיבת השירות למעשה לשינוי תפקיד או לפיטורים?
דוד מזרחי
יפה, הנה, אני לא רציתי דווקא לסתור אותך אבל אני אגע בדיוק בנקודה הזאת. היום סביב שולחן הנהלת הרשות יושבים כמנהלי מרחבים עסקיים בתפקידים הבכירים ברשות, שלושה מפקחים לשעבר. דווקא עולם שייתן להם אפשרות לקידום לכל המקומות נותן להם יותר אפשרויות קידום והעובדים אומרים לנו את זה.
גיל איזנשטיין קנה
אנחנו לא דיברנו על זה, דיברנו על הבונוסים - - -
דוד מזרחי
לא, לא, הוא אמר את זה.
גיל איזנשטיין קנה
לא, הוא אמר את זה על הבונוסים.
דוד מזרחי
נקודה שנייה הוא אמר אפשרות קידום לפני הבונוסים ואני אגע גם בבונוסים, אם אתם רוצים. דבר שני, האמרכלויות. חבל שאנחנו יורדים לרזולוציות כאלה, כי אנחנו עבדנו על זה באמת. ימים ולילות עבדנו על הדבר הזה.
יאיר אלגאוי
אז תחשפו בפנינו את כל העבודה.
דוד מזרחי
אין בעיה, יאיר, הכל - - -
יאיר אלגאוי
למה הכל - - - אני ישבתי איתך, ביקשתי את דו"ח מקנזי, אמרת לי הוא בכספת.
דוד מזרחי
יאיר, ישבתי איתך - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, דו"ח מקנזי הוא סודי?
דוד מזרחי
דו"ח מקנזי הוא לא סודי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז למה שלא תעבירו אותו לעובדים, או לוועדה?
מירב בן ארי (כולנו)
שבוע שעבר היה - - -
יאיר אלגאוי
אגב, יש שני דו"חות מקנזי - - -
ענת ברקו (הליכוד)
אם זה לא סוד, תן להם שיראו את הדו"ח.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מוכן להעביר למבקר המדינה את דו"ח מקנזי?
מירב בן ארי (כולנו)
גם שבוע שעבר היה לנו אותו דבר.
דוד מזרחי
כאשר מבקר המדינה רוצה ממני חומרים הוא יודע לפנות ולא זכור לי שסירבנו להעביר דו"חות.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז אני פונה אליך כיושבת ראש הוועדה לענייני ביקרות המדינה ומבקשת להעביר לוועדה את דו"ח מקנזי. את שני הדו"חות בבקשה.
דוד מזרחי
מה שנחוץ. אני לא מכיר שני דו"חות, אבל את מה שצריך אנחנו נעביר. אני חייב להמשיך.
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, עד מתי תוכלו להעביר לנו את הדו"ח?
ישראל סקופ
אני קיבלתי את דו"ח מקנזי, הוא לא היה סודי ממני. לא הייתי שותף לו, אבל כדי שלא יהיו אי הבנות, אנחנו קיבלנו, המנהלים הבכירים קיבלו את דו"ח מקנזי. גם אחרי הדו"ח אנחנו ישבנו על דו"ח מקנזי והתשובה שלהם אלי הייתה שאין לנו שום מחלוקת איתך על העובדות. המחלוקת שלך איתנו זה על התוצאה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי. דוד, משפט אחרון.
דוד מזרחי
משפט אחרון. אני רוצה דווקא - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
עד מתי תעבירו לנו את הדו"ח?
דוד מזרחי
מתי שצריך להעביר.
היו"ר שלי יחימוביץ
אז תוכלו להעביר לנו אותו היום?
דוד מזרחי
טכנית אפשר להעביר. אם צריך להעביר, נעביר היום.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר גמור. תודה.
דוד מזרחי
אני שוב חייב להגיד, כל ניסיון להראות את זה כאילו זה פוגע במי מהעובדים – אני לא אתן לזה יד שזה יקרה. אנחנו עובדים על זה שלא יפגע בעובדים. זה נותן להם אפשרויות קידום. הוא נגע בעוד דוגמא של האמרכליות. זה דווקא נותן אפשרות לאנשים להתמקצע במקצועות מקצועיים, עם אפשרות קידום למכלול נושאים ולא בספקטרום המאד מאד ספציפי שלהם.
גיל איזנשטיין קנה
זה ממש מכבסת מילים, אני לא מצליחה להבין. יש עובד בפיקוח שהיום מקבל חוות דעת ממנהל הפיקוח על הערכתו המקצועית בפיקוח.
דוד מזרחי
הוא ימשיך לקבל חוות דעת מהמנהל האישי שלו.
גיל איזנשטיין קנה
רגע, תן לי לסיים. עכשיו לא, יש לו מנהל עקיף ועכשיו המנהל העקיף, אני לא יודעת, כי אתה לא אמרת שום דבר מה קורה. עכשיו מישהו אחר ייתן לו חוות דעת. אז עד עכשיו הוא נמדד - - - ועכשיו הוא נמדד לפי אם הוא עסקי או לא עסקי - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
חברה, אני מפסיקה אתכם רגע.
מירב בן ארי (כולנו)
תשבו ביחד ותדברו, מה?
היו"ר שלי יחימוביץ
יש כאן נציג של החברה להגנת הטבע?
מירב בן ארי (כולנו)
יש לכם מגשר או משהו?
היו"ר שלי יחימוביץ
רגע, רגע, חברה, אנחנו לקראת סיכום. אסף זנגורי, רכז מדיניות בחברה להגנת הטבע, בבקשה.
אסף זנגורי
כן, אני מצטער, אנחנו חשבנו שהדיון הוא יותר באמת על דו"ח מבקר המדינה ועל הפיקוח והאכיפה, אבל - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אז בבקשה. בשביל זה אתה פה.
אסף זנגורי
כן, הדיון כבר היה יותר על - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה מה שאני התכוונתי מלכתחילה. כנראה זיהינו בעיות אחרות.
אסף זנגורי
אני אגיד, אני נציג הארגונים הירוקים במועצה הארצית לתכנון ובנייה ורוב מה שמטריד אותנו כארגונים ירוקים זה פגיעה בקרקע וכמובן שהיא מתבטאת בתשתיות ובינוי ואנחנו היום במשבר דיור.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתה מעודכן בשינויים האלה ברפורמה?
אסף זנגורי
בשינויים הקודמים?
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, השינויים האלה, בחוזר מנכ"ל.
אסף זנגורי
לא, לא ידענו על זה.
היו"ר שלי יחימוביץ
ואתה תוכל לעיין בחוזר המנכ"ל ולהגיד לנו אם יש לזה השלכות על ה - - -
אסף זנגורי
אנחנו יכולים לנסות. אחת השאלות שלי היא באמת ההשלכות, כי דו"ח מבקר המדינה מציף משהו מאד מטריד, שבאמת יש פגיעה בשטחים פתוחים וחוסר אכיפה, כשמדובר על מיליון דונם של קרקע שהיא נפגעת במידה מסוימת.
היו"ר שלי יחימוביץ
שעל זה אחראית חטיבת השמירה.
אסף זנגורי
נכון. ורק בשביל לסבר את האוזן, כל התכנית האסטרטגית של הדיור של המדינה עד שנת 2040 יושבת על פחות קרקע מהמיליון דונם האלה. אז כשאנחנו נלחמים מאד על פגיעות בקרקע ולקיחה של שטחים פתוחים, יש פה התייחסות מאד מינורית לדבר הזה, לעומת כל הבלגן שאנחנו עושים על התכנית האסטרטגית לדיור. אז אני חשבתי שהנושא המהותי יהיה פה מה נעשה כבר מאז דו"ח מבקר המדינה ומה ברפורמה הזאת הולך לשנות את האכיפה ואת הפיקוח ואם זה יהיה יותר טוב, אם זה יהיה יותר חזק.
דוד מזרחי
אך ורק יותר טוב.
אסף זנגורי
השאלה איך יותר טוב. אני אגיד דוגמא אחת שיש לי עם רשות מקרקעי ישראל לאחרונה, זה עניין חוות בודדים. זאת סוגיה שעולה וחוזרת והפיקוח עליהם. כל בקשה למידע, כולל חופש המידע בנושא, נתקלת במצב של חוסר הכרה שלהם במצב בשטח.
היו"ר שלי יחימוביץ
של מי זה שלהם?
אסף זנגורי
של רשות מקרקעי ישראל.
היו"ר שלי יחימוביץ
של רשות מינהל מקרקעי ישראל?
אסף זנגורי
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זאת אומרת, איזה חומר ביקשתם?
מירב בן ארי (כולנו)
מה זאת אומרת?
אסף זנגורי
אני ביקשתי איפה יש חוות בודדים, מה מסלול האכיפה עליהם ומה מצבן בשטח ונאמר לי שזה בקשה גדולה מדי ובעייתית ואין להם את המידע הזה.
היו"ר שלי יחימוביץ
הדברים האלה מוזכרים בדו"ח?
אסף זנגורי
זה נושא קטן בנגיעת קרקע.
היו"ר שלי יחימוביץ
למה לא העברתם לחברה להגנת הטבע?
אסף זנגורי
לא, שוב, אני רק העליתי נושא קטן בפיקוח קרקע.
דוד מזרחי
אתה רוצה לענות על זה, או שאני אענה?
אסף זנגורי
הנושא הזה הוא אחד מבין רבים.
היו"ר שלי יחימוביץ
באופן כללי למה אתם פשוט לא-. מה אכפת לכם לשים באתר שלכם את כל הדברים האלה?
דוד מזרחי
שוב, אני - - -
אסף זנגורי
לא, זה נושא קטן.
דוד מזרחי
פתח סוגריים, סגור סוגריים, הייתה כתבה שבוע שעבר על איך רשות מקרקעי ישראל הגדילה באמות אחוזים את הפניות שקיבלה מהציבור ואת המענה הטוב וההולם. בנושא שלך במקרה אפילו אני טיפלתי בו. הוא נושא שעובר בין המרחבים. נכון, הוא נושא לא פשוט, הוא נושא מורכב, יקבל מענה.
אסף זנגורי
שאלה.
דוד מזרחי
אפילו אתה קיבלת את התשובה מ - - -
מירב בן ארי (כולנו)
מתי הגשת את הבקשה שלך, בספטמבר?
אסף זנגורי
השאלה שלנו, אתם אחראים על האכיפה, אתה לא יודע - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
הוא עדיין עובר בין המרחבים - - -
אסף זנגורי
בלחיצת כפתור להגיד לי - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע רגע, באמת, קודם כל אתם צריכים לדבר ואו שאתם צריכים מגשר או מישהו שידבר ביניכם, כי חבל, אין פה פערים כאלה גדולים.
דוד מזרחי
אין פערים בכלל.
מירב בן ארי (כולנו)
אין פערים. פשוט תשבו. רגע, אני רק רוצה לומר עוד משהו אחד. פשוט כי אתם מדברים, הם מדברים ובאמת אנחנו יושבים פה הרבה זמן, רואים פערים בין עובדים למעסיקים, אין ביניכם פער כזה גדול. אבל אתם גם בסופו של דבר כאילו, גם פה אני כל הזמן נתקלת וגם בשבוע שעבר נתקלנו בזה עם שני גורמים שעשו הסכם. פעם זה דלויוט עשו וגם לא נתנו את הדו"ח. אם יש דברים שהם לא - - - הם לא פוגעים, תנו לאנשים לדעת. מה הבעיה? מה הבעיה לדעת כמה חוות בודדים יש היום בנמצא. יש חוות.
דוד מזרחי
עובדים על - --
מירב בן ארי (כולנו)
מספטמבר, כולה לקחת, לשים את חוות הבודדים שיידע ותשחרר את הבן אדם. אני לא מצליחה להבין למה כל דבר פה כל כך מסובך. לדעת כמה חוות בודדים יש? אני אסע עכשיו מתל אביב, אני יכולה לספור לך לבד, לפחות באזור מסוים. מה הסיפור? אתה בטח יודע כמה חוות בודדים יש במדינה.
דוד מזרחי
ישראל, אתה רוצה?
ישראל סקופ
אני מוכן להתייחס.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא, לא, לא. זה לא דיון - - -
מירב בן ארי (כולנו)
לא, אני רק אומרת שזה - - -
ישראל סקופ
מה ההגדרה של חוות בודדים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
זה לא דיון על חוות בודדים, סליחה.
מירב בן ארי (כולנו)
זה דיון על שקיפות. פשוט להעביר דברים ולעשות דברים יותר קל.
אסף זנגורי
הדיון הוא שדו"ח מבקר המדינה מעלה מצב מאד מטריד בשמירה על הקרקע של המדינה, שזה אחד התפקידים של רשות מקרקעי ישראל.
היו"ר שלי יחימוביץ
של חטיבת השמירה רשות מקרעי ישראל.
מירב בן ארי (כולנו)
חטיבת השמירה, כמובן.
אסף זנגורי
ואחד הדברים שהוא מעלה פה, זה באמת להגביר את כוחה ולחזק את העניין הזה ולחזק את הפיקוח ואת האכיפה. השאלה אם משהו ברפורמה הזאת או ברפורמה הקודמת שינה את המצב.
היו"ר שלי יחימוביץ
או בחוזר מנכ"ל.
אסף זנגורי
לא, חוזר המנכ"ל הזה מתייחס למצב שהוא משפר משמעותית את הנושא, כי זו אחת הביקורות הגדולות ביותר שמבקר המדינה העלה בנושא ועכשיו - - -
קריאה
ההיפך.
אסף זנגורי
מה ההיפך?
היו"ר שלי יחימוביץ
אוקיי, אתה סיימת? אנחנו מתקרבים לסיכום וזו לא תהיה הישיבה האחרונה בעניין. יאיר אלגאווי, אתה רוצה לומר מילה לסיכום? בבקשה. אתה יכול להתייחס גם לדברים של נציג החברה להגנת הטבע.
יאיר אלגאוי
האמת היא שאנחנו פחות - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
כי הסוגיה שהוא מעלה היא מהותית, כי גם אני אמרתי כאן בהתחלה – אנחנו מדברים על הקרקע של מדינת ישראל, שהיא נושא הרה גורל וחשוב ונשאלת השאלה, אם כרגע אנחנו מדברים על הרפורמה של הרפורמה, האם הדבר הזה מחזק את השמירה על הקרקע או להיפך.
יאיר אלגאוי
אין ספק שלפחות כששומעים את מנהל חטיבת שמירת הקרקע, מחלישים את חטיבת שמירת הקרקע ברשות. כאשר מכפיפים את מנהלי המרחבים בשמירת הקרקע למנהלי המרחב העסקי, סדר העדיפויות משתנה ואין ספק שמנהל החטיבה לא קובע מרגע זה כלום ביחס - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אלא מי?
יאיר אלגאוי
מנהל המרחב העסקי, שכפוף למנהל החטיבה העסקי. זאת אומרת גם אם יהיה - - -
דוד מזרחי
לא, הוא לא כפוף למנהל החטיבה העסקית, הוא כפוף למנהל הרשות.
יאיר אלגאוי
מנהל הרשות?
דוד מזרחי
מנהל המרחב העסקי כפוף למנהל הרשות.
יאיר אלגאוי
אדרבא ואדרבא. זה רק מחמיר את המצב.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומנהל חטיבת השמירה?
דוד מזרחי
מנהל חטיבת השמירה גם כפוף למנהל הרשות. אם האמירה פה שמנהל הרשות פחות רוצה לטפל באכיפה על הקרקע, זה אמירה בעייתית. החוק - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל יכול להיות שהמשמעות היא שהשיקולים של הקרקע של מדינת ישראל עוברים יותר לאלמנט עסקי מאשר לאלמנט של טובת המדינה?
דוד מזרחי
ממש ממש לא. חס ושלום. אלף גם עסקי זה לטובת המדינה ואני לא אכנס לזה, אבל ממש ממש לא.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא בהכרח. שיקולים עסקיים הם לא תמיד - - -
דוד מזרחי
ממש לא. זה מה שניסיתי להעביר לאורך כל הדיון.
היו"ר שלי יחימוביץ
למאות הבאות.
דוד מזרחי
השיקול פה הוא יעילות תפעולית במרחב הגיאוגרפי ותו לא.
יאיר אלגאוי
איזו יעילות תפעולית יש כשמנהל רשות מקרקעי ישראל מתחיל להכפיף אליו מנהלי מרחבים? הוא יעריך אותם מקצועית? מה, הוא יהיה המנהל העקיף של כל העובדים? חוזרים להיות מה?
גיל איזנשטיין קנה
מינהל מקרקעי ישראל, בדיוק. זה מינהל מקרקעי ישראל.
יאיר אלגאוי
היו מחוזות, מינהל מקרעי ישראל - - - משהו פה לא מסתדר.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, המשפט האחרון יהיה של דוד ואנחנו נסכם את הדיון וזו לא תהיה הפעם האחרונה. דוד מזרחי, בבקשה.
דוד מזרחי
שוב אני אומר, אני חושב שחובתנו לעשות את ההתאמות האלה אם אנחנו מאמינים בהן כהנהלה. ההתאמות האלה תכליתן אך ורק כפיפות ניהולית, אין בהן שום שינוי תכני; ולצערי או לשמחתי, בסוף כמו שיאיר אמר, בסוף לטעמו המשמעות היא תקציבית. ולצערי יש לי תחושה שכל הדיון סביב הדבר הזה הוא בסוף איך להרוויח מהמהלך ולא על התוכן וזה חבל לי מאד.
היו"ר שלי יחימוביץ
מה זה איך להרוויח?
דוד מזרחי
אני אומר, אני מקווה מאד שהדיון פה לא נסב בשביל להרוויח כמה - - -
יאיר אלגאוי
אולי תפרש אותי יותר, כי אני לא הצלחתי להבין.
היו"ר שלי יחימוביץ
זאת אמירה מאד מאד לא נעימה.
דוד מזרחי
אני אומר, אנחנו יושבים שעות וימים עם נציגי העובדים. הצגנו להם את הדברים - - -
גיל איזנשטיין קנה
שום דבר. שנה - - -
דוד מזרחי
למעלה משנה הצגנו את זה. אני מוכן להראות - - -
גיל איזנשטיין קנה
הפעם הראשונה שהצגתם זה את החוזר הזה וגם - - - כתוב את מנהל מרחב השירות תראו אחרי השינוי. איך זה? עושים קודם שינוי ואחרי זה העובדים יבינו מה ההשלכות שלו?
דוד מזרחי
במסגרת השקיפות נציג גם את - - - הדיון.
גיל איזנשטיין קנה
איזו שקיפות?
דוד מזרחי
עם המצגות ועם השקפים - - -
גיל איזנשטיין קנה
חברת הכנסת בן ארי, קודם עושים את השינוי ואז העובדים יבינו מה ההשלכות שלו? ככה זה הולך?
מירב בן ארי (כולנו)
לא. דרך אגב, אני לא אמרתי את זה לכל אורך הדיון. אני אמרתי לפני דקה שתדברו ביניכם.
גיל איזנשטיין קנה
אז זה מה שנעשה כרגע. הודיעו שיש שינוי ב-3 ביוני - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אני לא שם.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, היא לא אשמה.
גיל איזנשטיין קנה
לא - - -
מירב בן ארי (כולנו)
לא, אני אמרתי למה אתם לא מדברים.
גיל איזנשטיין קנה
אז אני לא מבינה - - -
יאיר אלגאוי
אנחנו מדברים. רגע, מסתירים מאיתנו את המידע, מה זה לא מדברים?
מירב בן ארי (כולנו)
אבל לפני דקה אמרתי שכל מדיניות ההסתרה הזאת - - -
יאיר אלגאוי
נכון, יש מדיניות של הסתרה ועכשיו אומרים שאנחנו רוצים תקציב? אני כבר לא מבין.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. דוד, משפט אחרון בבקשה.
יאיר אלגאוי
הרי אמרו שזה ללא עלות תקציב.
היו"ר שלי יחימוביץ
יאיר, אני מבקשת. דוד.
דוד מזרחי
אני אומר אנחנו נשמח לעבוד יחד, כמו שאנחנו עובדים עד עכשיו, בשיתוף פעולה עם העובדים.
היו"ר שלי יחימוביץ
אתם מוכנים לשבת מחר או היום?
מירב בן ארי (כולנו)
כן.
דוד מזרחי
ישבנו אתמול בלילה.
מירב בן ארי (כולנו)
מי ישב? אתם ישבתם איתם?
דוד מזרחי
אתמול בלילה. תראו, מנהל הרשות הודיע לוועד העובדים, כל אימת זמן שנציגי העובדים רוצים להיפגע איתו הוא נפגש איתם.
גיל איזנשטיין קנה
יופי, אבל אין כלום.
דוד מזרחי
שבוע שעבר הם קראו לו ובאותו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אתם גם שומעים אותם, או שאתם - - -
גיל איזנשטיין קנה
לא, זה הכל על הרקח כתוב.
דוד מזרחי
שבוע שעבר בשעה ארבע בצהריים - - -
גיל איזנשטיין קנה
שום דבר. לא ראינו את המבנה הארגוני בכלל. גם אתה לא אומר את המבנה הארגוני.
היו"ר שלי יחימוביץ
אבל אם ישבתם איתם כל כך הרבה, למה בסוף יוצא מזה שהם מקבלים חוזר מנכ"ל בלי לדעת בכלל את ההשכלות שלו.
מירב בן ארי (כולנו)
כן.
יאיר אלגאוי
אפילו ההנהלה לא יודעת.
דוד מזרחי
אנחנו לא רוצים עכשיו לפתוח את כל המשא ומתן. הוא נסב על מספר נושאים.
גיל איזנשטיין קנה
זה לא קשור למשא ומתן, למה המבנה קורה קודם לפני השינוי?
יאיר אלגאוי
למה, תפתח.
גיל איזנשטיין קנה
תפתח.
יאיר אלגאוי
תפתח, תפתח.
דוד מזרחי
כי זה לא המקום לדון עכשיו. אתם רוצים שננהל פה את המשא ומתן?
מירב בן ארי (כולנו)
לא, אתם צריכים לשבת ביחד.
דוד מזרחי
בוודאי. שבוע שעבר - - -
גיל איזנשטיין קנה
אתה תגיע לאלאלוף ולא תספר שיש שינוי ואז תגיד לנו - - -
דוד מזרחי
שבוע שעבר מנהל הרשות קיבל בארבע בצהריים טלפון מנציגת הוועדה שאמרה לו אני רוצה לדבר איתך. הוא קרא לי ונסענו באותה דקה - - -
גיל איזנשטיין קנה
בסדר, כן, נו, מה זה רלבנטי?
דוד מזרחי
שעה אחרי זה נסענו לתל אביב וישבנו עם נציגות העובדים.
גיל איזנשטיין קנה
כן, ואז מה? שום דבר.
היו"ר שלי יחימוביץ
סליחה, גיל, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו לעובדים. כבר אמרתי שישבנו כאן לילות וימים בשעתו על הרפורמה במינהל ואני חייבת להגיד שהאנשים שהיה הכי אכפת להם מההישגים המקצועיים של הרשות ומגורלה של הרשות ומגורלן של קרקעות המדינה, היו בסופו של דבר העובדים שישבו כאן בדם ליבם, לא כדי להוציא עוד משהו, אלא באמת עם אתוס מאד מאד מוצק של ייעוד, של תחושת ייעוד ושליחות במקום שהם נמצאים פה.
דוד מזרחי
כולנו פה עובדי רשות מקרקעי ישראל. גם נציגת הוועד משמשת בתפקיד בכיר ברשות. היא סגן מנהל מרחב. לא יודע, מתארים את זה כאילו - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, מה רע? אתה אומר את זה כאילו זה משהו נוראי.
דוד מזרחי
לא, גם אני מנהל. אני מנהל בארגון הזה, אני עובד בארגון הזה כבר למעלה מ-7-8 שנים.
גיל איזנשטיין קנה
נו?
דוד מזרחי
אני גם חלק מהארגון הזה. כל ניסיון לצייר הנהלה, את כל מנהלי האגפים ברשות מקרקעי ישראל - - -
גיל איזנשטיין קנה
קודם כל - - - משרד האוצר - - -
דוד מזרחי
כולם, כל מנהלי האגפים הם אנשים מתוך הארגון. כאילו, על מה מדובר פה?
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר דוד, תודה. קודם כל בקשתי היא שתמשיכו ברצף הפגישות, אבל זה לא, אתה יודע, Nice to have. זה באמת בכוונות טובות וגם תסבירו להם מה המשמעויות של השינוי הארגוני ותקשיבו להם.
מירב בן ארי (כולנו)
כן.
היו"ר שלי יחימוביץ
אני לא יודעת, מקנזי זה לא אלוהים. בכלל, כל ההשתעבדות הזאת לחברות ייעוץ חיצוניות - - -
גיל איזנשטיין קנה
זה מספר 4.
היו"ר שלי יחימוביץ
ולשפוך עליהם כספים, שזה דבר שקורה כל הזמן, זה שגרה. זה כבר הפך לשגרה. השלמנו עם זה. אבל אתה יודע, זה לא דברי אלוהים חיים. זה לא עשרת הדיברות שירדו מהר סיני.
מירב בן ארי (כולנו)
לא, אבל דו"ח מקנזי בא מהחלטת ממשלה, לא? קראתי את זה פשוט לפני.
היו"ר שלי יחימוביץ
לא. החלטת הממשלה אמרה שמקנזי סבבה והולכים עם מקנזי. אז אני אומרת שהחכמה כולה לא נמצאת בידי העובדים של חברת מקנזי, אלא דווקא האנשים הכי מקצועניים זה האנשים שיושבים אצלכם, ברשות מקרקעי ישראל. אז גם להם יש - - -
מירב בן ארי (כולנו)
למרות שיש משהו בזה שמישהו מבחוץ עושה, לעומת אנשים מבפנים - - -
היו"ר שלי יחימוביץ
גם להם יש איזה שהוא - - -
מירב בן ארי (כולנו)
שלהם יש אינטרסים ואלה מבחוץ פחות. אני רק אומרת.
היו"ר שלי יחימוביץ
ומקנזי זו חברה לתועלת הציבור, בלי שום אינטרסים.
מירב בן ארי (כולנו)
לא, אני לא אומרת. אני אומרת שכשיש מישהו מבחוץ הראייה היא אחרת.
היו"ר שלי יחימוביץ
בסדר, אצל מקנזי - - - הם מתפרנסים מהנהלות.
מירב בן ארי (כולנו)
נכון. מכירה את מקנזי.
יאיר אלגאוי
אני מבקש להגיד איזה משפט לפני סיום.
היו"ר שלי יחימוביץ
כן, אבל אנחנו מסיימים.
יאיר אלגאוי
משפט קצר. תראו, את הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל בחנו אחרי עשרות שנים והסתכלו עליה לעומק והגיעו לתוצאה מסוימת לא לפני הרבה זמן. צריך להבין שמנהל רשות מקרקעי ישראל הנוכחי מכהן בתפקידו פחות משנתיים. ולהגיע למסקנות כאלה מרחיקות לכת, שצריך להחזיר את הכל אחורה, זה היה מחייב איזה דיון כלשהו עם בקרה.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב. אני מסכמת. קודם כל אני מבקשת מכם שתמשיכו לדבר ושזה גם יהיה בלב פתוח ובאוזן קשובה ובנכונות לשמוע את ההערות שלהם.

אני רוצה להביע כאן מחאה על ההליך הזה של התאמות ארגוניות, שזה בעצם כמו שנאמר כאן, זה מכבסת מילים לשינויים ארגוניים הרבה יותר דרמטיים; ובמיוחד זה מכעיס נוכח העובדה שהרפורמה באמת עברה כאן ונדונה בכובד ראש ולעומק, עם המון חילוקי דעות בכנסת וכאן פתאום כבר הכנסת התייתרה לחלוטין, היא לא חלק מהעניין. זה נעשה בהחלטות ממשלה עמומות ובחוזר מנכ"ל והדבר הזה הוא מאד משמעותי. שוב, לא רק בגלל העובדים, שיקרים לליבי מאד, אלא גם בגלל שכל החלטה ארגונית, שנוגעת לרמ"י, מקרינה על המשאב היקר הזה, שהוא הקרקע של מדינת ישראל ושל אזרחי מדינת ישראל.

אני גם חושבת שבסוג של שינויים כאלה, כן נכון ללכת לגורמים כמו החברה להגנת הטבע, שאגב לא הזמנו אותו, הוא פשוט ראה שזה בסדר היום אז הוא הגיע, אבל כן נכון ללכת על כל הגופים האלה, שהשמירה על הקרקע היא באתוס שלהם ויש להם גם מומחיות בנושא ובוודאי כוונות טובות ולשאול אותם מה עמדתם. האם השינויים האלה כן מקרינים בסופו של דבר על גורלה של הקרקע של מדינת ישראל ועל השמירה עליה. לשאול.

אולי הם יגידו לא מעניין אותנו, זה שינויים קלים, לא משפיע, תודה רבה ושלום. אבל אולי יהיה להם איזה שהוא אינפוט שהוא חשוב לכולנו ולציבור? ואני לא מדברת רק על החברה להגנת הטבע, אלא על כל הגורמים שמעורבים בעניין, שאיך שהוא יש לי תחושה שאת כולם החליפה מקנזי. ולא, אני לא מתלהבת מהרעיון הזה.

אני כן מביעה חשש לפגיעה בעובדים בלי – אני לא יודעת, אולי לא, אבל אולי כן – אז הם צריכים לדעת מה המשמעות של חוזר המנכ"ל הזה על גורלם.

כאמור, אנחנו גם מבקשים שתעבירו לנו את שני הדו"חות של מקנזי.
קריאה
דו"ח אחד.
היו"ר שלי יחימוביץ
תחליטו, כי אמרו כאן שניים. נשמעו קריאות – אחד, שניים.
מירב בן ארי (כולנו)
אולי הוא פוצל לשני חלקים.
גיל איזנשטיין קנה
לא, היה אחד ואחרי זה מתוקן.
מירב בן ארי (כולנו)
יש אחד, מה זה? דו"ח אחד של מקנזי.
היו"ר שלי יחימוביץ
אולי נפזר את הכנסת ואת הממשלה ונביא לכאן את מקנזי ואת דלוייט. איזה עוד חברות היו לנו בזמן האחרון?

אנחנו נקיים דיון - - -
מירב בן ארי (כולנו)
לכי תדעי מה הם יגלו.
גיל איזנשטיין קנה
אנחנו רק מעדכנים שלפי הודעת חוזר מנכ"ל – 3 ביוני זה השינוי שייעשה.
מירב בן ארי (כולנו)
שבוע הבא זה 3 ביוני.
גיל איזנשטיין קנה
כן. אנחנו לא נהיה בשקט.
היו"ר שלי יחימוביץ
טוב, אנחנו נקיים דיון - - -
גיל איזנשטיין קנה
יש לנו סכסוך עבודה פתוח.
היו"ר שלי יחימוביץ
גיל, הדיון הסתיים. אנחנו נקיים דיון נוסף בתוך זמן קצר באותו עניין ואני מקווה שנשמע דברים קצת יותר מסברים את האוזן.

תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 11:12.

קוד המקור של הנתונים