ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/05/2018

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת20
ועדת הכספים
30/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1055
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, ט"ז בסיון התשע"ח (30 במאי 2018), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למצללה), התשע"ו–2016 (פ/2462/20), של חה"כ דוד אמסלם – הכנה לקריאה ראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
עמר בר-לב
יצחק וקנין
רועי פולקמן
מוסי רז
מוזמנים
סיון להבי - מנהל אגף תקציבים, משרד הפנים

שחר פרלמוטר - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד הפנים

אורן פונו - ממונה בכיר, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מירה סלומון - מנהלת מח' משפט, מרכז השלטון המקומי

שמואל שפט - ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים

יהושע שלמה זוהר - שדלן חברת גורן עמיר, מייצג/ת פורום ה-15 הערים העצמאיות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק


הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למצללה), התשע"ו–2016 (פ/2462/20), של חה"כ דוד אמסלם – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בהצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למצללה), של חה"כ דוד אמסלם, הכנה לקריאה ראשונה. הצעת החוק מדברת על מצללה, הכוונה לפרגולה, מה שמדברים בלשון העם, הבנויה מקרוי קל, לרבות מעץ, אלומיניום, זכוכית או פלסטיק; לעניין פסקה זו, "מצללה (פרגולה)" – מבנה בעל שלוש קירות לכל היותר, שתקרתו משטח הצללה מישורי, משופע או נטוי, הנסמך על עמודים. אפשר להצביע על זה?
שגית אפיק
לא. סיון להבי הגיעה וגם שחר. היושב-ראש הקריא את הנוסח של הטרומית, כפי שהיא עברה במליאה.
היו"ר משה גפני
מחכים עכשיו לדברים שלכם.
קריאה
חשבנו שאולי המציע או מי מטעמו יסביר?
היו"ר משה גפני
לא יהיה.
שגית אפיק
תסבירו אתם מה הסכמתם איתו. זה בהסכמה איתו, נכון?
היו"ר משה גפני
יכול להיות שהוא יגיע. אני הבנתי שהוא כן יגיע. אבל לא משנה, אני אמרתי לו שאני מביא את זה היום. ואני לא חושב שזה איזה חוק שיש לו השלכות בעייתיות. כן, בבקשה, עמדתכם. שם ותפקיד להבי לפרוטוקול. אני מכיר אותך, אבל צריך שזה גם יירשם. סיון להבי.
סיון להבי
מנהל אגף תקציבים, משרד הפנים. ממונה על תחום הארנונה.
היו"ר משה גפני
אגב, אני רוצה להגיד, סיון, שבמקור זה עבר לוועדת הפנים, החוק הזה. ואני ביקשתי גם מחבר הכנסת המציע וגם מיושב-ראש ועדת הפנים, מכיוון שארנונה זה מס וארנונה צריך להידון בוועדת הכספים. מה שלא נוגע אליי אני לא לוקח, אבל מה שנוגע לוועדה ביקשתי, והם שניהם הסכימו. זהו, אז זה פה. זה מס.
סיון להבי
אני שמח להופיע בפניך.

התחום של הארנונה, כפי שכבוד יודע, מורכב מאוד וסבוך. יש חוסר אחידות משווע בין הרשויות המקומיות, ומעת לעת עולות טענות שאנחנו רוצים להקשיב להן מהציבור. במקרה הזה עלתה טענה שקיימת אפליה או חוסר שוויון בין תושבים שיש בשטח הנכס שלהם פרגולה שהיא מקורה רק בקירוי נקרא לו קל, נגיד קנים או במבוק או משהו מהסגנון, לבין פרגולה שהבעלים בחר לאור הגשמים שיורדים באזורו לשים עליהם איזשהו חומר פלסטי: סנטף או פרספקס או מה שלא יהיה.

ואני כבר שם בצד את כל עולם העסקים. אנחנו לא מדברים על עסקים, אנחנו מדברים רק על מגורים. אני גם רוצה להגיד שאנחנו לא מדברים על פרגולה שעל פניו משמשת כחדר נוסף של הבית, אלא באמת פרגולה שהיא רק שני קירות, שמשמשת לאיזו הצללה של המרפסת.

המציע ביקש שבמקום שבו הפרגולה מחויבת על פי צו המיסים של הרשות. זאת כבר עוד אבחנה. בכל מקום שהפרגולות פטורות, לדוגמה בירושלים פרגולות פטורות, למיטב ידיעתי, התיקון הזה לא נוגע. אבל אם ברשות מסוימת - - -
היו"ר משה גפני
אין הנחיה של משרד הפנים?
סיון להבי
לא. שיטת המדידה של הרשות קבועה על פי דיני ההקפאה, ואין לשרים סמכות לערוך בה שינויים. אי אפשר לשנות את שיטת המדידה של הרשות.
היו"ר משה גפני
לא, אבל על פרגולה צריך שתהיה הנחיה אחת לכל המקומות. הוא אומר שירושלים פטורים. תל אביב חייבים? איך זה.
סיון להבי
יש פערים מאוד גדולים איך מודדים נכס של בית. בירושלים קבעו שהשיטה תהיה נטו, כלומר אם יש ברוטו - - -
היו"ר משה גפני
סיון, אני לא נכנס לכל הבעיה, אני מדבר על פרגולה.
סיון להבי
אז אנחנו עכשיו מדברים על קבוצת הרשויות.
היו"ר משה גפני
לא, רגע, אני שואל על פרגולה. אל תגיד לי על הכול שיש שינויים. בסדר, אני הבנתי. אני שואל למה אין הנחיה מה עושים בפרגולה – שלושה קירות, שני קירות, קנים, פלסטיק – למה אין הנחיה לגבי העניין הזה? עזוב את שיטת החישוב. האם על זה חייבים בארנונה או לא חייבים בארנונה?
סיון להבי
על זה אנחנו שוקדים במרץ. יש גם החלטת ממשלה שמקימה צוות שדן בזה.
היו"ר משה גפני
מוסי, בסוף זה מרצ.
מוסי רז (מרצ)
תמיד.
היו"ר משה גפני
כן, אתם שוקדים במרץ על מה?
סיון להבי
אנחנו שוקדים ביהדות התורה – לא במרץ.
היו"ר משה גפני
טוב, אז בבקשה לרשום שפטור מארנונה, בוא נמשיך הלאה. כן, הלאה.
סיון להבי
על שלושה נושאים עיקריים שהממשלה ביקשה שניתן את הדעת. נושא אחד זה לעשות צו מיסים אחיד לרשויות המקומיות; נושא שני זה לעשות שיטת מדידה אחידה לכל הרשויות; נושא שלישי זה לעדכן את נוסחת שיעור העדכון. ויש לנו פה התקדמות, אבל עדיין אין לנו הצעות קונקרטיות לחקיקה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתם לא תביאו איזו הנחיה אחידה לגבי פרגולה. אם תביאו, אז תביאו על שיטת החישוב הכללית.
סיון להבי
ככל שתהיה שיטת חישוב מדידה אחידה בישראל, היא תכלול גם הנחיות לגבי פרגולות, בהחלט.
היו"ר משה גפני
זה לא יבוא בנפרד. בגלל שבנפרד זה יכול לקחת זמן קצר?
סיון להבי
כרגע, אנחנו עושים את התיקון הזה, כי את שיטת המדידה האחידה - - -
היו"ר משה גפני
לא זה מה שאני – אגב, התיקון הזה, שנדון עליו ונחליט לגביו, אני אומר: אם הייתם דנים ומקבלים החלטה לגבי האם פרגולה במתכונת כזאת או אחרת שתחליטו פטורה מארנונה, ואם לא היא חייבת? את זה אפשר לעשות מהר.
שגית אפיק
אגב, הנוסח של דודי אמסלם, במקור הוא אומר בדיוק את זה. הוא אומר שפרגולה פטורה. אומר לך סיון: זה לא מה שהוא התכוון, והוא הגיע איתנו להסכמות על דבר אחר שאותו הוא מסביר כאן. אבל הנוסח המקורי של דודי אמסלם אומר שפרגולה פטורה. זה נכנס לפקודת מיסי העירייה.
היו"ר משה גפני
מה שהקראתי מהנוסח המקורי.
סיון להבי
אני אסביר למה. בשיח שהיה עם מרכז שלטון מקומי ופורום ה-15 הובן שהנוסח, כפי שהועלה בוועדת השרים לחקיקה, המשמעות שלו היא הפחתה מאוד גדולה בהכנסות הרשויות המקומיות. כלומר, כל מי שיש לו פרגולה היום, שהוא מחייב אותה ומודד אותה, זה ירד לו מההכנסה. והאומדן הוא - - -
היו"ר משה גפני
תל אביב חייבת היום?
מירה סלומון
כן, היא חייבת.
היו"ר משה גפני
תל אביב חייבת. ירושלים פטורה?
מירה סלומון
ירושלים, שמואל, לדעתי - - -
שמואל שפט
לא, אבל השאלה מה ההגדרה של פרגולה.
היו"ר משה גפני
לא, אבל המקרה הרגיל האמצעי.
שמואל שפט
לא, יש הגדרה של פרגולה - - -
קריאה
בתקנות.
היו"ר משה גפני
רגע, ירושלים פטורה במה שמוגדר פרגולה?
מירה סלומון
ירושלים מחייבת שטחים פתוחים, מחייבת מבנים - - -
שמואל שפט
לא, השאלה אם זה פרגולה או - - -
היו"ר משה גפני
מי הדובר?
שמואל שפט
עורך דין שפט מעיריית ירושלים.
מירה סלומון
הוא מהלשכה המשפטית של עיריית ירושלים, בגלל זה אני שואלת אותו.
היו"ר משה גפני
אז הנה, אז "בא הרוג ברגליו" – המושג התלמודי כמובן, "בא הרוג ברגליו". זה מה שהגמרא מגדירה כשאומרים שמישהו לא נמצא, פתאום הוא נמצא. ירושלים פטורים מתשלום ארנונה על פרגולה?
שמואל שפט
יש הגדרה של פרגולה במובן של תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת), שהיא מדברת על מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים. ברור שבמקרה הזה פטורים מפרגולה.
מירה סלומון
לא ברור. זה תלוי באיזו רשות ואיזה צו. בירושלים.
שגית אפיק
הוא מדבר על ירושלים.
שמואל שפט
אבל עכשיו, ההגדרה החדשה - - -
היו"ר משה גפני
רגע שנייה, אני יודע, זה אגב העניין הזה. תל אביב חייבים על המקרה הזה?
מירה סלומון
נכון, אדוני, תל אביב מחייבים אפילו מרפסות ואפילו ללא מבנים. זו שאלה של ברוטו-נטו, אדוני.
היו"ר משה גפני
יפה. סיון, תראה, תמונת המצב היא שדנו בשבוע שעבר, נדמה לי זה היה, על ירושלים. ירושלים עם החסר התקציבי, שהיא עיר מאוד גדולה, מורכבת והכול. עכשיו מתברר שזה לא רק בעצם העובדה שמשרד האוצר מעביר, לא מעביר. מתברר שעיריית ירושלים נותנת פטור מארנונה, ויש גירעון בהכנסותיה, לעומת תל אביב שמחייבת על פרגולה הפשוטה ביותר. לכן אני חושב שאסור להשאיר את זה ככה.
סיון להבי
עם זאת, צריך להבין שבסופו של יום האזרח מקבל חיוב שהוא מכפלה של תעריף ושטח. כלומר, אם השטח נמוך בגלל שיטת המדידה, אבל התעריף מאוד גבוה, וזה המצב בירושלים, אז יכול להיות שבסופו של יום לאזרח זה לא משנה.
היו"ר משה גפני
טוב. אני אינני שר הפנים ואין לי תוכנית כזאת, אבל אני הייתי מתחיל לגעת בכל הדברים האלה. צריך שיהיה שוויון בין הרשויות. אם צריך שיהיה שוני, צריך להיות שוני הפוך ממה שהוא באמת: רשויות חלשות יותר מבחינה כלכלית, צריך שהמיסוי שלהן או התקצוב שהן מקבלות יהיה גבוה יותר. אבל בוודאי לא מצב כזה, שהוא מצב פשוט – אני מתאר לעצמי שהוא עשרות שנים כך.
סיון להבי
- - - רבים בתחום הארנונה. אנחנו פועלים לשנות את זה. אבל זה חשוב שיבוא בחבילה אחת, עם הסדרה של צו המיסים.
היו"ר משה גפני
טוב. אני אומר שבחבילה אחת זה ייקח הרבה זמן. ובינתיים יש עוול שהוא זועק לשמיים. בסדר, עכשיו לחוק, מה אתם מציעים לעשות פה?
סיון להבי
בחוק שמו קודם כול בצד את כל הרשויות שאינן גובות עבור הפרגולה. עבורן לא יהיה כל שינוי. החוק קובע שמקום שכן מחייב את הפרגולה, לא תוכל להיות אבחנה בין פרגולה - - -
שחר פרלמוטר
לא, סיון, להיפך. אפשר בבקשה? שמי שחר, אני מנהל הלשכה המשפטית של משרד הפנים.
קריאה
תל אביב מתנגדת לזה.
מירה סלומון
זה לא נכון גם. התייחסתי להערת הרקע, סליחה. תל אביב לא מתנגדת - - -
שחר פרלמוטר
אני רוצה לחדד, שבשיחה עם המציע חודד שהרצון הוא לא לשנות מן המצב הקיים.
שגית אפיק
אתם רוצים להקפיא את המצב הקיים.
היו"ר משה גפני
שנייה, תל אביב לא מתנגדת לשינוי בחוק?
קריאה
לנוסח המוסכם.
שחר פרלמוטר
כן, אז אני רוצה להסביר באיזה אופן. הכוונה שלו הייתה שבמקום שבו הרשות לא חייבה את הפרגולה, משום שהשטח הוא לא בר חיוב, אז הוא לא יהפוך לבר חיוב, מהטעם הפשוט שכוסה בפלסטיק, ואז זה כאילו הופך לחלק מהמבנה. זאת הסיטואציה, לזה ניתן מענה. זה נסמך על המצב המשפטי שהסברנו, שיש כאלה שזה כן בר חיוב לפי צו הארנונה, יש כאלה שלא. אנחנו מדברים על אלו שלא.
שגית אפיק
אז אני רק אחזור על מה שאתה אומר. יישאר המצב הקיים, שבו אם לפי שיטת החישוב של רשות מקומית מסוימת הפרגולה לא נכללת בחישוב, היא תמשיך שלא להיכלל. אם בשיטת החישוב של רשות מקומית מסוימת הפרגולה כן נכללת בחישוב, היא גם תמשיך להיכלל.

אבל במצב הביניים שבו כתוצאה מזה שהאדם הוסיף לפרגולה פלסטיק נוסף, שהוא לכאורה יכול להתפרש כקיר שלישי שיוצר משהו חדש, הרשות המקומית לא תוכל לחייב רק בשל כך. כלומר, אם לפי שיטת החישוב של הפרגולה לא אמורה להיכלל, היא תמשיך לא להיכלל, והיא לא תוכל להיכלל רק בגלל שיש פלסטיק. זאת אומרת שמבחינת עלות תקציבית אין לזה עלות תקציבית, כי המצב הקיים נשאר. זה לא באמת פטור לפרגולה חדשה שתיבנה, אלא זה בהתאם לשיטות החישוב השונות של הרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
לפי ההצעה הזאת יהיה הבדל בין רשויות?
קריאה
כבר היום יש הבדל.
שגית אפיק
כן, בוודאי. המצב קיים יישאר אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
אז מה החוק עושה?
שגית אפיק
יש היום רשויות מקומיות שלא מחשבות את הפרגולה בשיטת החישוב שלהן, ולא מחייבות עליה בארנונה, אבל ברגע שהאדם קירה את זה בפלסטיק נוסף, כתוצאה מזה זה כבר נראה כאילו חצי חדר, והן מחייבות על זה.
שחר פרלמוטר
זה הפטור שלכאורה - - -
היו"ר משה גפני
תודה. אני אתן לך. דקה. לא נלך הביתה בלי שתדבר. את ביקשת, כן? שם ותפקיד לפרוטוקול.
מירה סלומון
מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי. רק רציתי לדייק: קירוי זה תקרה, הכיסוי מפלסטיק הוא מלמעלה, שבעצם גורם לסוכה עם מרווחים ועם חורים ביניהם לאיזה משהו שהוא קצת יותר קבוע. ואז הקירוי עצמו לא צריך להיות זה שמשנה את שיטת החישוב. זה הדיוק רק שרציתי לומר לדברי ההסבר.
היו"ר משה גפני
טוב. לא, אני אגיש רוויזיה, אני אדבר איתו. כן.
שמואל שפט
עורך דין שפט מעיריית ירושלים. אנחנו מתנגדים, כי מבחינתנו זה בדיוק עושה את כל ההבדל. כאשר יש מצב של פרגולה לפי חוק התכנון והבנייה, זאת אומרת שזה רק "רלסים" כאלה עם רווחים ביניהם, יש פחות מ-40% – לא מחייבים. אבל כשאר יש קירוי אנחנו כן מחייבים. המשמעות של ההצעה הזאת היא שזה פוגע בהכנסות של עיריית ירושלים, כי אדם שהיה לו עד עכשיו 40% לא חייבנו אותו. עכשיו, מה הוא עושה, הוא מקרה לגמרי. ברגע שזה קירוי לגמרי, אז מבחינתנו זה היה מחויב. אז עכשיו זה לא יהיה מחויב כתוצאה מהצעת החוק הזאת.
היו"ר משה גפני
בתל אביב קירוי שהוא לא קירוי מלא גם משלמים ארנונה?
מירה סלומון
נכון. תל אביב משלמים גם בשטח פתוח לגמרי.
שמואל שפט
אבל אצלנו לא. אצלנו בקירוי שאנחנו אומרים, אדם שלא קירה, רק שם כאילו פרגולה באמת לצל עם רווחים, מה שחוק התכנון והבנייה, לא חייבנו על זה. אבל כל קירוי כן חייבנו. תוצאה של הצעת החוק הזאת, שהיא גורמת לעיריית ירושלים הפסדים. אם משאירים את הסטטוס, בדיוק בנו זה פוגע.
שגית אפיק
אבל רגע, אני מסתכלת עכשיו על ההצעה להגדרה חדשה שמציעים משרד הפנים בשיתוף עם המציע. אז זה מבנה ללא קירות, המוקם בחצר או בגג או במרפסת של בית מגורים, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה הנסמך על עמודים, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; ואולם יכול שהמבנה יהיה נסמך באופן חלקי על לא יותר מאשר שני קירות של מבני המגורים שאליו הוא צמוד – מה זה שונה ממה שאתה מסביר?
שמואל שפט
לא, לפי מה שאני הבנתי, שהם מסכימים שישימו על זה למעלה איזשהו קירוי.
מירה סלומון
כיסוי שתוף מחומר פלסטי.
סיון להבי
אתה יכול להקריא את הסעיף בצו המיסים שלכם - - -
שגית אפיק
אותו דבר הוא זה. אני מסתכלת בתקנות התכנון והבנייה – ההגדרה זהה.
שמואל שפט
לא, אבל הם עכשיו מוסיפים.
סיון להבי
- - - רשום לך בצו. ככל שיש כיסוי שקוף לפרגולה – הוא יחויב. כך זה הופיע בצו שלכם.
שמואל שפט
אנחנו מדברים על קירוי.
סיון להבי
אנחנו לא מדברים על קירוי.
שמואל שפט
אנחנו מדברים על כיסוי. זה סוג של קירוי, מה זה? זה קירוי, זה בדיוק קירוי.
רועי פולקמן (כולנו)
אם אני עומד מתחת, ירד עלי גשם?
קריאה
זה כל האבסורד.
היו"ר משה גפני
זו אותה הגדרה.
שמואל שפט
לא, אבל מה שעכשיו יוצרים בהגדרה – אם זה היה נשאר באותו מצב של הגדרה - - -
היו"ר משה גפני
זה נשאר.
שמואל שפט
לא, אבל עכשיו אתה מקרה את זה.
היו"ר משה גפני
אז תהיה חייב.
שמואל שפט
לא, הוא אומר שלא. אתה קירית אותו - - -
סיון להבי
יש שני שכנים, אחד יש לו פרגולה עם פלסטיק למעלה, אחד בלי.
היו"ר משה גפני
אחד בלי מרווחים ואחד בלי מרווחים. זה מכוסה.
רועי פולקמן (כולנו)
עם גשם או בלי.
שגית אפיק
בדיוק.
רועי פולקמן (כולנו)
- - - פתוח ויורד עליך גשם - - -
היו"ר משה גפני
כן, זה מה שנאמר. אז מה?
שמואל שפט
אז זה שללא הפלסטיק למעלה, לא מחויב. פטור.
היו"ר משה גפני
יפה. כתוב את זה גם פה.
שמואל שפט
השכן שלו מחויב, כי הוא מקורה. היום.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שמואל שפט
מחר גם השכן יהיה פטור.
שגית אפיק
למרות שיש לו פלסטיק.
טמיר כהן
בדיוק על זה הוא מצביע, גפני.
שמואל שפט
ולכן הזמני כנראה ישים פלסטיק.
טמיר כהן
ועל זה הוא מצביע.
היו"ר משה גפני
הבנתי. טוב, אפשר להקריא את זה בבקשה? רגע, עוד מישהו רוצה להתייחס? בבקשה. אתם ניסחתם את זה? מי ניסח את זה?
סיון להבי
בשיתוף.
היו"ר משה גפני
בשיתוף, בסדר. אנחנו מכבדים אתכם.
שחר פרלמוטר
אנחנו נתנו את ההצעה שלנו למה שהמציע ביקש מבחינה מקצועית.
היו"ר משה גפני
שמה?
שחר פרלמוטר
אנחנו הצענו נוסח שלהבנתנו ייתן מענה למציע, מבחינה מקצועית למה שהוא הציע. ככל שיש הערות אז כמובן - - -
היו"ר משה גפני
טוב, נברר, אנחנו לא הולכים לשם מקום.
סיון להבי
אוקיי. להקריא רק את הסעיף?
היו"ר משה גפני
כן, את מה שהסכמתם עליו.
סיון להבי
(ד) על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין - - -
שגית אפיק
הוא הכניס את זה בפקודת מיסי העירייה שזה פטור, אבל אתה מכניס את זה בחוק ההסדרים במשק המדינה, כי אתה משנה שם - - -
שחר פרלמוטר
נכון, זה לדעתנו זה לא תואם את הפקודה.
שגית אפיק
כי הפקודה מדברת על פטורים ואתם לא מייצרים פטור.
שחר פרלמוטר
התכלית שלה היא מתן פטור לארגונים ציבוריים. נראה לנו שזה לא המקום המתאים.
שגית אפיק
אז אתם מכניסים את זה בעצם בחקיקה שעוסקת בשיטת החישוב.
שחר פרלמוטר
נכון.
סיון להבי
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין רשות מקומית אשר ערב פרסומו של חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשע"ח - -
שלומית ארליך
שזה בעצם - - - החוק הזה.
שחר פרלמוטר
כן, בדיוק.
סיון להבי
- - ועל פי החלטת הרשות המקומית בדבר הארנונה הכללית לפי סעיף קטן (א) - -
שלומית ארליך
זה מתייחס לצו של הרשות, נכון?
שחר פרלמוטר
נכון. צו ארנונה זה לא מונח שמופיע בחקיקה. החלטת המועצה היא היא צו הארנונה.
שגית אפיק
החלטה של הרשות איך לחשב.
מירה סלומון
היא בעצם הטלת הצו.
שחר פרלמוטר
בדיוק.
סיון להבי
- - לא נכלל שטח מצללה הצמוד לנכס המשמש למגורים, בחישוב שטחו של הנכס האמור לצורך הטלת הארנונה, לא ייכלל שטח המצללה האמור בשטח הנכס לצורך הטלת הארנונה, אך ורק בשל כך שהמצללה האמורה כוסתה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי, ובלבד שהשימוש שיעשה בשטח של הצללה, הינו שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים שעליו הוקמה המצללה, למעט לצורכי חניה או אחסנה; בסעיף זה, "מצללה" – מבנה בלא קירות המוקם בחצר, בגג, או במרפסת של בית מגורים, הנסמך על עמודים והבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו, ואולם יכול שהמבנה יהיה נסמך באופן חלקי על לא יותר מאשר שני קירות של מבנה המגורים שאליו הוא צמוד.
שלומית ארליך
שחר, בהגדרה של מצללה כבר מתייחסים לזה שזה מוקם בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים. למה בסיפה של הסעיף צריך לחזור על זה? למה לא לכתוב פשוט, שבלבד שהשימוש שייעשה בשטח לא יהיה לצורכי חניה או אחסנה, שזו בעצם הכוונה?
קריאה
איפה בסיפה?
שלומית ארליך
הסיפה של הסעיף אומרת: ובלבד שהשימוש שיעשה בשטח של הצללה - - -
שחר פרלמוטר
אני אסביר: הכוונה שלנו היא לשני סייגים – הסייג השני קל יותר – שזה לא חנייה ומחסן, נתחיל מזה. זה פשוט לא אחד מאלה. הסייג הראשון: ובלבד שהשימוש ייעשה בשטח - - -
היו"ר משה גפני
מה זה חניה? הוא ישם שמה פלסטיק שלא ירד גשם? מה זה חניה?
שגית אפיק
אם הפרגולה המכוסה בפלסטיק משמשת לך לחניית הרכב, אז היא לא פטורה.
היו"ר משה גפני
אז למה זה שונה? אם זו חניה מקורה - - -
שחר פרלמוטר
הרעיון הוא שהפרגולה מהווה המשך ישיר של הבית. זה הרעיון. שפרגולה מהווה המשך ישיר של הבית, אותו שימוש שאפשר לעשות בזה, ולא מחסן ולא חניה.
שגית אפיק
בעצם אז זה תיקון סופר מינורי בסופו של דבר, מה שאתם עושים כאן. לא יכולתם לעשות את זה לא בדרך – זה היה צריך חקיקה כזאת ארוכה? אי אפשר היה להוציא איזה חוזר של משרד הפנים?
שחר פרלמוטר
לא, אנחנו לא יכולים להוציא חוזר - - -
היו"ר משה גפני
כי אתם בשביתה? למה אתם לא יכולים?
מירה סלומון
לא, חוק יסוד: משק המדינה, תשלומי החובה בארנונה.
שגית אפיק
אין לזה עלות תקציבית, הם אומרים.
היו"ר משה גפני
אם זה חוק יסוד: משק המדינה, איך זה יכול להיות בתל אביב ובירושלים באופן שונה.
מירה סלומון
חוק יסוד: משק המדינה קובע שתשלומי חובה לא ייעשו אלא על פי חוק או מכוחו. הטלת ארנונה היא קבועה בחוק.
שגית אפיק
אבל זו הבהרה למצב הקיים. הם משאירים את המצב הקיים על כנו. בעיניהם זאת פרשנות.
שחר פרלמוטר
לא, לא נכון. אם מישהו היום מכסה בפלסטיק, כן צריך להגיד, העירייה אומר בצדק, שהיום, אם אנחנו מכסים בפלסטיק, התשובה היא: כן, הנכס יהיה בר חיוב. העמדה המקצועית של המשרד, אנחנו מקבלים את מה שהמציע אמר, שזה קצת אבסורד, שרק בשל כך שיש את הפלסטיק, אז הנכס הופך לבר חיוב. על כן נדרש תיקון לחקיקה.
שגית אפיק
הבנתי. זאת אומרת, העלות התקציבית תהיה בעתיד.
שחר פרלמוטר
זו מעין טענה לפגיעה בהכנסות עתידיות שהם לא מקבלים היום. אם זו הטענה.
שלומית ארליך
רגע, אז מבחינת העלות, שבעצם הדבר הראשון זה שזה לא יהיה לצורכי חניה או אחסנה והדבר השני זו האפשרות - - -
שחר פרלמוטר
כן, אז כאילו שני התנאים - - -
היו"ר משה גפני
מה הבעיה שלכם בחניה? לא הבנתי. אם מקבלים את העיקרון - - -
סיון להבי
זה לא המשך של הבית, זה חלק נפרד, זה שימוש נפרד.
היו"ר משה גפני
אבל פה זה על הגג. ההצללה הזאת על הגג.
מירה סלומון
לא בהכרח.
היו"ר משה גפני
אבל גם על הגג?
רועי פולקמן (כולנו)
גפני, הוא אומר שזה המשך מהבית, זה כמו מרפסת.
היו"ר משה גפני
על הגג?
רועי פולקמן (כולנו)
לא, חניה אתה יכול לבנות מבנה נפרד שהוא כמו פרגולה. אני בונה קירוי נפרד, בין אם הוא - - -
מירה סלומון
אדוני, כתוב: בחצר, בגג או במרפסת.
היו"ר משה גפני
החניה בחצר?
מירה סלומון
בצמודי קרקע הפרגולה יכולה להיות בחצר של השטח.
היו"ר משה גפני
גברת סלומון, מה לעשות, אני לא מבין את זה, אבל אני אצביע בשביל זה. אבל אני לא מבין את זה, אני פשוט לא מבין מה ההבדל בין חניה לבין על הגג. הרי אנחנו מדברים רק על זה, שלא ירד גשם. רועי, אנחנו מדברים רק על זה שלא ירד גשם.
מירה סלומון
אבל, אדוני, השימוש בפרגולה הוא שימוש שונה. כמו שאדוני יודע - - -
היו"ר משה גפני
אני שם שמה את הרכב.
מירה סלומון
זה שימוש שונה מאשר אתה יושב שמה - - -
היו"ר משה גפני
אז שימוש שונה, אז מה. אז לכן מה?
קריאה
לכן הוא צריך להיות מחויב בארנונה.
היו"ר משה גפני
חייב בארנונה זה בסדר. אבל את מסתמכת על חוק, שבירושלים משתמשים בזה אחרת ממה שמשתמשים בזה בתל אביב.
מירה סלומון
כי זה צווים שונים.
טמיר כהן
יש לי שאלה אליכם.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה, תשאל.
טמיר כהן
אתם הגדרתם פה כיסוי שקוף מחומר פלסטי בלבד. קודם כול, אם זה מצללה, אז שקוף זה קצת סתירה.
מירה סלומון
למה? אנחנו מדברים על הקירוי - - -
טמיר כהן
אם אתה שם קירוי שקוף, הוא לא עושה לך צל.
היו"ר משה גפני
לא צל, הם מדברים על גשם.
טמיר כהן
לא, רק לגשם אתם עושים את זה? ועכשיו, למה רק מחומר פלסטי? יש חומרים אחרים גם כן שאפשר לקרות איתם.
שחר פרלמוטר
לא, אחרת זה לא זמני.
טמיר כהן
זמני יש הרבה דברים שאפשר לעשות.
היו"ר משה גפני
בסדר, השאלה ברורה, התשובה ברורה.
סיון להבי
רק נחדד, שאם הפרגולה תכוסה ברעפים אז זה כן מחויב.
היו"ר משה גפני
הבנתי. ואם היא תכוסה בעץ? קרש.
מירה סלומון
אם אדוני מכוון לסכך או לקרשים שיש ביניהם מרווח – זה לא כיסוי, זה חלק מהמבנה.
סיון להבי
אולי המילה אטום יכולה לסייע פה?
היו"ר משה גפני
שנייה, אני לא מתכוון לסכך. את טעית בכוונותיי. היה פעם באיזה מדינה, שהשליט שמה הוציא צו, שאסור לעשות סוכה. נגד סוכות. היה שמה איזה אחד חבר בעירייה, אז הוא אמר: בסדר, אני מקבל את זה. וזה יחול רק בתוך שמונה ימים. לא התכוונתי לסכך בכלל.
מירה סלומון
לא, דיברתי על סכך במובן - - - לא במובן הדתי.
היו"ר משה גפני
בסדר, נראה לי קצת מצחיק העניין, אבל בסדר.
מירה סלומון
אם אדוני מתכוון לסכך במובן המילולי, שאפשר להסיר אותו - - -
היו"ר משה גפני
לא, טמיר שאל למה זה צריך להיות מפלסטיק. ואם זה יהיה מחומר אחר?
מירה סלומון
אם אדוני מתכוון לקירוי, לכיסוי מוחלט, הרמטי, באמצעות חומרים, אז זה כבר צריף, זה כבר מבנה, זה כבר לא הפרגולה.
היו"ר משה גפני
לא, לא.
מירה סלומון
הנקודה בכיסוי מפלסטיק - - - וניתן להסרה.
היו"ר משה גפני
טוב, אנחנו חייבים לסיים. בסדר.
שגית אפיק
סגרתם על תחילה עם המציע?
שחר פרלמוטר
התחילה היא מהפרסום, אבל אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי, כי אנחנו מדברים על רשות היום, שהיא לא מחייבת.
שגית אפיק
אתם אומרים שיש כאלה שכן מחייבות בגלל הפלסטיק?
היו"ר משה גפני
מה את מציעה?
שחר פרלמוטר
כרגע זה מיום הפרסום.
שגית אפיק
אז כרגע נעשה תחילה, שזה יהיה מהפרסום, אבל צריך לתת לדעתי מועד. אנחנו רק בקריאה הראשונה.
היו"ר משה גפני
מה את מציעה?
שגית אפיק
- - -
היו"ר משה גפני
ה-1 ביולי? תבררו.
שחר פרלמוטר
אני לא יודע להגיד בשלוף על המשמעויות.
שגית אפיק
קודם כול, תבדוק את זה.
שחר פרלמוטר
ככל שיש צורך, אני אשמח לדבר איתך.
שגית אפיק
אין בעיה, אז תבדוק את הנושא הזה לקריאה השנייה והשלישית.
שחר פרלמוטר
אני אשמח לדבר איתך אחרי ולהבין.
היו"ר משה גפני
בסדר. רבותיי, יש התנגדות לעניין הזה, לחוק? למישהו יש התנגדות? רועי, יש למישהו התנגדות? אני הולך להצביע על הנוסח שהוא הקריא.
רועי פולקמן (כולנו)
עכשיו שמעתי שמונה רמטכ"ל בגלל פרגולה. אחר כך תשמע את הסיפור.
קריאה
זה לא מונה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, שכן מונה רמטכ"ל בגלל פרגולה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אתה לא מכיר את הסיפור?
היו"ר משה גפני
שלא מונה?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
מונה. כי באותו זמן שאחד לא מונה, התברר שהשני בני גנץ קיבל שנה קודם התראה על פרגולה והוא פירק אותה, ובזכות זה הוא מונה.
קריאה
זה היה deck - - -
היו"ר משה גפני
טוב, רבותיי, כפי שהקריא, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למצללה) - - -
שגית אפיק
עכשיו ישתנה לה השם. זה יהיה הצעת חוק הסדרים במשק המדינה, כי הם משנים את המיקום של החקיקה.
היו"ר משה גפני
אה, נכון. אוקיי, אז אנחנו נצביע על הנוסח שהוקרא. מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למצללה), התשע"ו–2016 (פ/2462/20), אושרה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה. אני מגיש על זה רוויזיה. אני אדבר עם דודי אמסלם. אם אין בעיות, אם זאת ההסכמה, אני מבטל את הרוויזיה. אני פשוט לא דיברתי איתו הבוקר. אבל ככל הנראה, זאת תהיה ההצעה לקריאה ראשונה. אם יהיה שינוי, אני אביא את זה חזרה לפה. בסדר?

תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים