ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/05/2018

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-162-18)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת5
ועדת הכספים
28/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 1052
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ד בסיון התשע"ח (28 במאי 2018), שעה 12:10
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-162-18)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מכלוף מיקי זוהר
מיקי לוי
עודד פורר
מוסי רז
איציק שמולי
מוזמנים
מנהל מחלקת מלכ"רים, משרד האוצר - ארז אורעד

משקיף, המשמר החברתי - מיכאל שיזף

עוזר לדובר, משרד החינוך - כמאל עטילה

סמנכ"ל יחסי ממשל, איגוד לש' המסחר - דן יהודה כרמלי

עוזרת ראשית מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הדיל יונס

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד הרווחה - אור רוזנמן

כלכלן-מנהל תחום, משרד השיכון - יוסי שבת

מנהל חטיבת הרווחה ורשם העמותות - גיתית שומכר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אתי בן-שמחון


אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-162-18)
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ועדת הכספים. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-162-18).

בבקשה, ארז אורעד.
ארז אורעד
גיתית שומכר מחליפה את בנימין למקין.
גיתית שומכר
אני מנהלת חטיבת רווחה ורשם העמותות, ואני מרכזת ניהול תקין ביחידה.
היו"ר משה גפני
ומה עם למקין?
גיתית שומכר
מנהל מחלקת רישום ברשם העמותות.
היו"ר משה גפני
הוא עלה בדרגה או ירד בדרגה?
גיתית שומכר
נשאר באותה דרגה.
היו"ר משה גפני
נדמה לי ששמעתי עליך דברים טובים, אבל לא בטוח - מה אכפת לי להגיד...

בבקשה, ארז.
ארז אורעד
צהריים טובים לכולם, כבוד היושב-ראש, אני מתכבד להביא בפניכם רשימת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. הרשימה מספרה 13-162-18. אני מבקש לציין שאנחנו ערכנו את הרשימה בהתאם לבקשת ועדת כספים, אנחנו הוספנו גם את הסיבות למתן אישורים שהם קצרים לתקופה שמתבקשת במכתב של מנהל רשות המסים לוועדת הכספים.

אז הסיבות שאתם רואים של מחזור, או נמוך מדיי של נושא של חוסר באישורי ניהול תקין וכיוצא בכך. אני מקווה שזה יחסוך שאלות כאן בעתיד.

אני מתכבד להביא את הרשימה בפניכם, להצבעתכם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שני דברים. ניהלנו פה ניהול עקרוני.
היו"ר משה גפני
כן, אנחנו נצביע על זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בינתיים נאמר שכן נשלח איזשהו דוח על אמנסטי לחברי הוועדה, אני לא ראיתי דוח כזה.
ארז אורעד
אני מציין כפי שציינתי בדיון הקודם, וגם לפני שני דיונים, חבר הכנסת עודד פורר, זה לא היה בדוח, היה מדובר בדיווח.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
איך נעשה הדיווח?
ארז אורעד
דיווחתי במייל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז אפשר לקבל חברי הוועדה.
היו"ר משה גפני
אם מה שיש בדיווח שעליו מדובר, ארז אומר בדקתי את זה. הם עומדים היום בעניין של סעיף 46. עודד, נקיים דיון על אמנסטי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו אישרנו. הרי אנחנו אישרנו את זה, זה היה אמור להיות לשלוש שנים. אנחנו אישרנו את זה לשנה, ובלבד שיהיה דיווח.
ארז אורעד
סליחה שאני קוטע, אני מבקש להעמיד את הדברים על דיוקם, וזה כל פעם חוזר. אישרתם לשנתיים, כאשר ביקשתם לאחר שנה שאני אתן דיווח. את הדיווח נתתי חודש לפני המועד, ולאחר חודש, נתתי דיווח שני. האישור, למען הסר ספק, לשנתיים.
היו"ר משה גפני
בואו נעשה בעניין הזה סדר. אני לא מתחמק מהעניין, אין לי שום עניין להתחמק. אנחנו נקיים את הדיון הזה. ביקשו ארבעה חברי כנסת, ביקשו את הדיון, הדיון התקיים, אז זה עניין אחד בסדר. הדוח שהוא נתן, הוא היה דוח שבעצם אמר, בדקתי את זה פעם נוספת, הם עומדים בתנאים של סעיף 46. הדיון הזה לא מספיק. יהיה דיון ממשי על כל מה שנעשה עם אמנסטי בעתיד הקרוב מאוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לוועדה יש שיקול דעת בכל מה שקשור להרבה - - -
היו"ר משה גפני
זה נחליט אם יהיה שיקול דעת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה, אין לנו שיקול דעת?
היו"ר משה גפני
נחליט. תתקבל החלטה בהצבעה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני על זה לא מצביע. אין טעם להצבעה שלנו. תצביע הוועדה, אני לא אצביע.
היו"ר משה גפני
מה, אתה נגד קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, אין משמעות להצבעה שלנו.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל צריך לאשר את זה, מה יש פה לדבר בכלל.

עו"ד שומכר, יש בעיות עם הרשימה הזאת עם ניהול תקין, עם כל מה שנלווה לעניין?
גתית שומכר
לא אדוני, בדקנו את הרשימה והכול בסדר.

מי בעד אישור הרשימה, ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – 1
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 13-162-18), התקבל.
היו"ר משה גפני
אחד נמנע. הרשימה אושרה. אני מודה לכם.

אנחנו בימים הקרובים נקיים הצבעה – האם יש סמכות לוועדת הכספים שלא לאשר עמותה שהיא חושבת שלא צריך לאשר לה. כרגע, אני לא מכיר דבר כזה. לכן אני הבאתי את זה לדיון ואני אביא את זה להצבעה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.


הכנסת
יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
02155918
בס"ד, ירושלים, ‏‏‏‏י"א תשרי תשע"ט
‏‏‏‏20 ספטמבר 2018
לכבוד
מר ערן יעקב
מנהל רשות המסים
משרד האוצר
ירושלים
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
מכתבך מיום ז' בסיון תשע"ח (21 במאי 2018) רשימה מס': 13-162-18


הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות:

1.
מיתווים
המכון הישראלי למדיניות- חוץ אזורית
580543528

1.
בין שמים לארץ
580617660

1.
להקת מחול פרסקו
580551984

1.
תיאטרון השחר- רב תרבותי
580614865

1.
בר- קיימא לתרבות, אמנות, מוסיקה ושלום
580450898

1.
העמותה לקידום הספורט בתחום המועצה האזורית גזר
580529063

1.
קידום הצעיר- עמותה לקידום הספורט והחינוך בטירת כרמל
580544195

1.
אונו כדוריד- ספורט
580346476

1.
מרכז שחמט צפון
580304681

1.
עמותת הנטינגטון בישראל - אושר לשנה
580516763

1.
פני"ם חדשות- פרלמנט נשים ישראליות מנהיגות
580551174

1.
ברכת - חיים
580565224

1.
הבית שלך ליהדות - יד אליהו ת"א - אושר לשנה
580623197

1.
בית מנחם קרית הלאום ראשון לציון
580613180

1.
צריכים משו??? - אושר לשנה
580607174

1.
יהדות בשפה שלך - אושר לשנה
580627172

1.
אחריות חברתית - לתת מכל הלב
580553360

1.
בית הכנסת הגדול בתל-אביב
580118966

1.
אור עמרם - מדרשה וכולל ערב ע"ש רבי עמרם בן דיוואן זצ"ל - אושר לשנה
580385532

1.
קרן הבנין ישיבת מקובלים חינוך וחסד
580618635

1.
בנין הקדושה ירושלים
580508109

1.
העמותה לקידום והעשרת ילדינו, גבעת מרדכי - אושר לשנה
580637122

1.
קרן לעזרה הדדית שליד המועצה הדתית גוש עציון
580598589

1.
מרכז תורני חינוכי דחסידי באבוב
580515617

1.
קופת גמילות חסדים "אחיסמך" קרית שמואל (עמק זבולון) - אושר לשנה
580041135

1.
קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזה
580272409

1.
ליסאן - אושר לשנה
580608453

1.
מרכז השתלמויוית והדרכה חינוכית לבני נוער
580625937

1.
כפרי האיחוד החקלאי
580227585

1.
נשים למען עתיד ישראל
580231207

1.
ועד הורים תתמ"ד מאור התורה
580616803

1.
ישיבת אוהבי תורה בני ברק
580033165

1.
יסודי התורה - אושר לשנה
580657203

1.
עמות בני תורה בהרי יהודה -בית"ר עלית
580484707

1.
מוסדות חלוצה לבנים
580473353

1.
בית חב"ד קציר - חריש שליד צעירי אגודת חב"ד
580501278

1.
בית כנסת היכל רשב"י באר שבע - אושר לשנה
580604924

1.
״בן איש חי" כרמיאל
580054617

1.
גאולת מנחם תענך אביטל
580509677

1.
מוסדות אור מנחם ביתר עלית
580313633

1.
בית הכנסת דקל נוב ראשל"צ
580447589

1.
זכרון משה ע"ש משה ומטילדה הלר
580478071

1.
חסדי גליה ורחל - אושר לשנה
580548535

1.
כולל אברכים ויואל משה
580363356

1.
מוסדות חסידי בעלזא חיפה
580265718

1.
עמותת אחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל - אושר לשנה
580292811

1.
עמותת שערי בינה- סמינר לבנות צפת
580238376

1.
גו בייבי גו ישראל
580617553

1.
מרכז תורני צמרת העיר - מנחת יהודה
580554210

1.
קרוב ללב - המרכז להעמקת זהות יהודית
580462885

1.
היכל אברהם ומונטינה – חדרה - אושר לשנה
580620326

1.
מרכז בית יעקב בארץ ישראל
580026805

בכבוד רב,


חה"כ משה גפני
העתק: מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים