ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/07/2018

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה)(תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת16
ועדת הכלכלה
02/07/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 803
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ט בתמוז התשע"ח (02 ביולי 2018), שעה 11:00
סדר היום
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה)(תיקון), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
עבד אל חכים חאג' יחיא
רועי פולקמן
מוזמנים
מנהלת תחום - סיווג קבלנים, משרד הבינוי והשיכון - סיגל מזרחי

מנהל מחלקה בכיר רישום קבלנים, לשכת הי, משרד הבינוי והשיכון - אילן רויזמן

עוזר מנכ"ל, משרד השיכון - נתנאל לפידות

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אסתר ורהפטיג

מפקח ארצי ענף הבנין, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - מוהנד זועבי

מנהל תחום בטיחות בעבודה, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - רן כהן

אגף תשתיות ובניה חוזית, התאחדות בוני הארץ - קובי פלקסר

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את התאחדות בוני הארץ - עדן קנובסקי
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
ענבר הרשקוביץ
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון


תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה)(תיקון), התשע"ז-2017
היו"ר איתן כבל
גברתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות – ברוכה הבאה בצל קורתנו, ענבר הרשקוביץ – רשמת פרלמנטרית, דובר, חבריי חברי הכנסת – תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה)(תיקון), התשע"ז-2017. מי מציג את זה?
מירב תורג'מן
אני אזכיר, ברשותך אדוני, הוועדה כבר קיימה דיון בתקנות האלה ב-11 בדצמבר 2017. מי שניהלה את הדיון הזה הייתה חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אני אציין שהדיון לא התקדם לכדי קריאת התקנות והסברתן, אלא התמקד בסוגיה הכללית של אי-הסדרה ברישום של ענף קבלני השיפוצים למיניהם. בתום הדיון המשרד התבקש להעביר לוועדה נתונים לעניין מספר מגישי בקשה להירשם בענפים השונים, מספר המועמדים שמופנים לבחינה, ובכלל זה גם פירוט לעניין מבנה הבחינה ומי הגוף שבוחן, שכן התברר בזמנו שמכון התקנים הוא זה שקיים את הבחינות במקום משרד השיכון.
לאה ורון
עו"ד תורג'מן, אני יזמתי את הדיווח לוועדה וקיבלנו מהמשרד את החומרים. תודה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מתי קיבלנו?
לאה ורון
בעבר. אחרי הדיון שהתקיים. להערכתי לפני חצי שנה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יכול להיות שפספסתי.
מירב תורג'מן
ככל שתרצה להיכנס לגופן של התקנות, אפשר יהיה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה. נצא לדרך, בבקשה.
אילן רויזמן
אני מהלשכה המשפטית במשרד השיכון. לעניין ענף השיפוצים, אני רק אעיר בהערת אגב בתחילת הדיון שלפני כחודש, מעט יותר מחודש, פורסמו תקנות שמסדירות סיווג חדש לענף השיפוצים, מה שמאפשר הסדרה רחבה של העוסקים בתחום ומאפשר להם להירשם בפנקס הקבלנים. אם הוועדה כמובן תרצה הרחבה, אני מציע שנעשה את זה בסוף הדיון ונתמקד כרגע.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
השאלה אם יש מועדים לבחינות. האם עושים בחינות? האם יש תאריכים לבחינות? יש כאלה שסיימו קורסים ומחכים לבחינות כבר שנתיים וחצי.
אילן רויזמן
כפי שעדכנו בישיבה שהייתה בדצמבר, במהלך 2017 – זה גם מופיע בנתונים שהעברנו – הרבה קבלנים, מועמדים לענף השיפוצים, עברו בחינות. עשינו את זה באמצעות התקשרות עם מכון התקנים, שסיפק את ה- facilitiesלצורך הבחינות.

בסמוך לאחר הישיבה בוועדה פרסמנו שני מכרזים. לאחר שמכרז דומה, שפורסם ב-2016 והסתיים ב-2017, הסתיים ללא שהוגשו הצעות, בחנו מחדש את כל מסמכי המכרז הראשון, פיצלנו את הנושא לשני מכרזים, אחד רק לכתיבת הבחינות והשני - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה מתכוון למי שיבחן - - -
מירב תורג'מן
לקיום הבחינות, אני מניחה.
אילן רויזמן
גם יכתוב בחינות חדשות עדכניות וגם יקיים את הבחינות בפועל, זאת אומרת, את מועדי הבחינות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני מבין שהיום אין לנו גוף שיכול לעשות את זה, ולכן זה מתעכב.
אילן רויזמן
מה שקרה בסמוך לאחר אותה ישיבה שפרסמנו שני מכרזים נפרדים: האחד לכתיבת הבחינות והשני לקיום מועדים בפועל של הבחינות. עברנו על תנאי הסף, הקלנו היכן שניתן.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הסטטוס היום שאין לנו זוכים ואין לנו בחינות.
אילן רויזמן
גם בשני המכרזים האלה לצערנו לא הוגשו הצעות.
מירב תורג'מן
לא הוגשו הצעות למכרזים.
אילן רויזמן
לא הוגשו הצעות בשני המכרזים שפרסמנו. כרגע המשרד בוחן אפשרות – זה עדיין לא הבשיל כמובן – לעשות את זה באמצעות התקשרות בפטור ממכרז, לפי תקנה 23(ב) לתקנות חובת המכרזים.
מירב תורג'מן
נראה שאין ברירה.
היו"ר איתן כבל
בואו נתחיל.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתם מבינים את המשמעות שכבר שנים לא עושים את הבחינות, ואנשים שעובדים לא יכולים להירשם? זה לא שהם מחכים עד שהם יקבלו את הבחינה, או יעברו את הבחינה ויירשמו ואז יתחילו לעבוד. אנחנו יודעים שהם במשק, ולכן אנחנו גם רואים את תאונות העבודה.
אילן רויזמן
אני חושב שכדאי להתמקד היום בנושא של רשימת הענפים. הנושא של תאונות העבודה רחב מאוד והוא מצריך - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנשים לא רשומים, הם לא יודעים מה הם צריכים לעשות. הם באים עם העובדים שלהם, אנשים נופלים. זה לא בנפרד. היום אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאנשים שאם הם לא רשומים, הם לא יכולים לעבוד, כי אתה לא נותן את האפשרות. אנחנו לא צריכים לדחוק את זה הצידה.
אילן רויזמן
ענף ראשי בנייה בפנקס הקבלנים הוא לא ענף שהבחינות רלוונטיות אליו ממילא. הבחינות רלוונטיות לענפי משנה כמו שיפוצים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לזה אני מתכוון. בדיוק על זה אני מדבר.
אילן רויזמן
נכון, אבל בפרויקטים של בנייה למגורים ממילא ענפי המשנה האלה הם לא הענפים הרלוונטיים, אלא ענף ראשי בנייה, שלצורך הרישום בו לא עוברים בחינות, אלא נדרשת הסמכה פורמלית: מהנדסים, הנדסאים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנחנו יודעים שמי שעובד אצל הקבלן הראשי זה קבלני משנה בכל התחומים. אנחנו מכירים הכול.
אילן רויזמן
לעניין רשימת הענפים. בשנת 2015 החליטה הממשלה להורות למשרד השיכון לבצע עבודה רחבה לבחינת הפחתת הנטל הרגולטורי שקשור לרישום קבלנים. בעקבות החלטת הממשלה מונה צוות שכלל נציגים של משרד השיכון, משרד האוצר, הרשות לצרכנות, בשיתוף פעולה עם התאחדות בוני הארץ. בסופו של דבר אחת מהמלצות הצוות הייתה לצמצם את מספר ענפי הרישום בפנקס הקבלנים, כך שבמקום שבעה ענפים ראשיים יהיו חמישה, ובמקום 39 ענפי משנה יהיו 21 ענפי משנה.

הבסיס להמלצה מדבר על זה שזוהו כפילויות בין ענפים דומים, וזוהו ענפים שבהם יש מיעוט עד כדי כך שכמעט בכלל לא רשומים קבלנים. הדבר הזה נועד לסייע לשוק ולמשק באמצעות זה שקבלנים שנדרשים היום להירשם במספר ענפים דומים מאוד, לצורך ביצוע עבודות מסוג מסוים, יוכלו להסתפק ברישום בענף אחד. זה יפחית כמובן את נקודות המפגש של הקבלנים עם רשם הקבלנים, זה יצמצם את האגרות שהם צריכים לשלם על כפל רישום בענפים, מה שבסופו של דבר יאפשר הוזלת מחירים מעבר להפחתת הנטל הרגולטורי על הקבלנים.

העברנו טיוטה של התקנות שמלמדות מה תהיה רשימת הענפים החדשה לאחר השינוי. מבחינת קבלנים שכבר רשומים בענפים שעתידים להתבטל, כולם ימשיכו להיות רשומים בענפים דומים, שיאפשרו להם לבצע את אותן עבודות שהם ביצעו עד היום, והתקנות יהיו בתחולה עתידית ככלל, פרוספקטיבית.

תיקון נוסף שאנחנו מבקשים להכניס במסגרת הזאת – בסדר-היום זה פוצל לשני נושאים: האחד לשעה 11:00 והשני לשעה 11:30, אבל זה למעשה תיקונים שקשורים זה בזה – היום ברישום בענף משנה 121, שמתייחס לקידוחים, יש לגביו דרישות מסוימות, שזה אחזקה בצמ"ה וניסיון ספציפי בקידוחים. מכיוון שענף משנה 121 מתאחד עם ענף משנה 120, והם ביחד יהיו ענף משנה של קידוחים, אנחנו מבקשים לקבוע שאותם כללים בתקנות (ראיות ומבחנים לענפי משנה) במקום על 121 יחולו על 120, שזה הענף המאוחד.

שכחתי לומר שלפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, קיימת מועצת קבלנים. היא לא מועצה שמורכבת רק מקבלנים, אלא בעיקר מנציגי ציבור ונציגי ממשלה וגם קבלנים. המועצה הזאת היא גוף שמייעץ לשר לפני כל ביצוע של תקנות או קביעת מדיניות לפי החוק. המלצות הצוות האמור להפחתת - - -
היו"ר איתן כבל
מי עומד בראשה?
קריאה
מנכ"ל המשרד.
אילן רויזמן
כן. זו מועצה שמתמנה על-ידי השר.

ההמלצות הוצגו בפני המועצה. הנושא הזה של תיקון רשימת הענפים התקבל במועצה ללא התנגדות. זאת אומרת, התקבל כהמלצה לשר ללא התנגדות. אחד הדברים שנבחנו על-ידי המועצה זו גם השאלה מה עושים עם שני ענפי משנה שמתייחסים לבניית שלד, שזה מבחינתנו המורכבות ההנדסית המרכזית בענף הבנייה, שממנה גם עשויות לנבוע תאונות עבודה לצערנו.

שני הענפים האלה מוגדרים היום כענפי משנה, מה שמשליך על תנאי הרישום בהם, שהם קלים יותר מאשר תנאי הרישום לענף ראשי – ענף ראשי, כמו בנייה, כבישים, גשרים, נמלים – וההצעה לקבוע בתקנות שלעניין סעיף 4 לחוק רישום קבלנים, שהוא הסעיף שמבחין בין ענף ראשי לענף משנה מבחינת תנאי הרישום – זאת אומרת 4(א) רישום לראשי, 4(ב) רישום למשנה – מבחינת הסעיף הזה יראו את שני ענפי השלד כענפים ראשיים. מה שאומר שכדי להירשם לענפים האלה של בניית שלד, או מבטון או מפלדה, תידרש הכשרה של מהנדס, מנהל עבודה או הנדסאי, כפי שנהוג לגבי ענף ראשי, מה שלטעמנו גם ישפר את איכות הקבלנים. כמובן קבלנים שכבר רשומים בענפים אלה, כמו שאמרתי כבר קודם, יוכלו להישאר רשומים בענפים ללא פגיעה בהם, על בסיס זה שהם כבר רשאים לבצע אותן עבודות.
קובי פלקסר
אתה מדבר על ענף 130, 135 ו-140?
אילן רויזמן
לא. אני מדבר על - - -
מירב תורג'מן
130 ו-150.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה זה 130 ומה זה 150?
אילן רויזמן
אני מדבר על ענף משנה 130, שזה בטונים ובניית שלדים, וענף משנה 150, שזה קונסטרוקציות פלדה, שזה שלד פלדה למעשה. ענפים 135, שזה הרחבת מבנים ו-140, שזה בנייה טרומית, יאוחדו עם ענף ראשי בנייה, בשים לב - - -
היו"ר איתן כבל
אתה כבר התשת אותי - -
אילן רויזמן
סליחה.
היו"ר איתן כבל
- - למרות שאני מכיר את הענף מתקופת היותי במשרד הבינוי והשיכון, עד כדי סכנה בהליכי התכנון והבנייה, אני מציע שנקרא וההתייחסות תינתן לגופו. בבקשה.
אילן רויזמן
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה) (תיקון), התשע"ח-2017 – כמובן השנה תתעדכן.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2 ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה ולאחר התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ובאישורה, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1
1.
בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות העיקריות), האמור בתקנה 1 יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין סעיף 4 לחוק, יראו את ענפי המשנה 130 ו-150 כענפים ראשיים."
מירב תורג'מן
זה הסעיף שהסברת לעניין הענף והשלד, קונסטרוקציית ברזל?
אילן רויזמן
פלדה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
האם קבלני השלד, ה-130, מוגבלים בגובה עד היום או שהם יכולים כל שלד?
אילן רויזמן
המגבלה בכל ענפי הרישום נקבעת לפי היקף כספי של עבודה, כאשר כל קבלן מסווג - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
עכשיו ה-130 הופך לראשי.
אילן רויזמן
ה-130 לא הופך לראשי, רק תנאי הרישום בו יהיו כשל ענף ראשי. זאת אומרת, מבחינת הסיווג, מבחינת ההיקף הכספי של קבלן שרשום ב-130, לא יחול שינוי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה ההצגה הזאת? מה יוצא מזה?
אילן רויזמן
מכאן ואילך מי שיבקש להירשם לענף - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
האם זה טכני במשרד?
קובי פלקסר
לא.
מירב תורג'מן
אלה תנאי - - -
היו"ר איתן כבל
אתה מהנדס, אתה יודע את זה. מתוך הניסיון שלי, ואני לא חושב שהשתנה הרבה בתחום, יש מערכת של היקף הפרויקט - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לפי הסיווג.
היו"ר איתן כבל
הסיווג שלו על-פי הניסיון שלו, על-פי יכולות כלכליות והצוות המקצועי שלו, איזה צוות מקצועי עומד לרשותו כדי להרים פרויקט בסדר גודל כזה.

המפרט המסוים של הבנייה מתעסק בעבודות בטון ברמה כזאת וכזאת – לפחות ממה שאני מבין פה, הם נתנו לזה שדרוג בתוך - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הם מקשים על הקבלנים.
היו"ר איתן כבל
זה לא מקשים.
נתנאל לפידות
אדוני היושב-ראש, הובלתי את הצוות של - - - הרגולטורי. ההבדל המרכזי בין ענף ראשי לענף משנה זה תנאי הסף שנדרשים מהקבלן. בעוד שבענף ראשי דורשים ממנו להעסיק מהנדס בעל ניסיון מסוים, או לחילופין הנדסאי בעל ניסיון מסוים, או מנהל עבודה נמוך, בענף משנה זה לא נדרש, ולכן היכולות ההנדסיות שלו נמוכות. יש פער משמעותי בין ענף ראשי לענף משנה. הקבלן לא נדרש ליכולת הנדסית של בעל מקצוע בענף משנה. השיקול ששקלנו פה זה שבעוד שביתר ענפי המשנה, שזה עבודות חשמל, ואז יש את חוק החשמל, שדורש חשמלאי מוסמך שיעבוד שם וכיוצא בזה, בעבודות הנדסה רק בענף המשנה של שלד, לא יכול להיות שלא נדרוש מהנדס, ולכן אנחנו מחילים את תנאי הסף של ענף ראשי על שני ענפי המשנה.
היו"ר איתן כבל
בשני התחומים האלה.
נתנאל לפידות
בשני התחומים האלה בלבד.
היו"ר איתן כבל
מקבל. זה נראה לי הגיוני.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה לא הגיוני, כי לָרֹב קבלני המשנה עובדים תחת אותו קבלן ראשי של הקבלן הרשום עצמו שעושה את כל העבודה.
היו"ר איתן כבל
אז אין בעיה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מצמצמים ובגדול, כי קבלני המשנה האלה הם קבלנים קטנים, ואם תחייב אותם להעסיק מהנדסים, הם פשוט יפרשו מהתחום. ראש קבוצה של קבלן קטן יהיה עצמאי, אבל ימשיך לעבוד בלי שהוא רשום. ההבדל הוא שהוא לא יעשה את הווילה לבד. זה הכול.
היו"ר איתן כבל
תסלח לי, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני זוכר את המאבק הזה. אף אחד עד היום, לא נמנע ממנו להיות קבלן, להיות יזם, להיות מה שהוא רוצה. כל העניין הוא שהוא צריך שיהיו לו אנשי המקצוע הכי טובים בתחומים המסוימים, כדי שחס וחלילה לא נמצא את עצמנו בכל מיני סיפורים כאלה ואחרים. זה כל העניין.

בסוף בסוף אם יש קונסטרוקציה מסוימת, שאתה יודע שמי שאתה סומך עליו יודע לעשות את זה בסדר גודל כזה, זה מהנדס. יכול להיות שבעבודה אחרת, פחותה יותר, זה לא נדרש. אבל הדברים, בוודאי בשלד וכו'.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
שאלתי את השאלה, כי אני יודע. אני בא מהתחום, גם אני הייתי קבלן רשום בתקופה שעבדתי. אני מכיר את התחום די טוב. קבלני השלד האלה, בגדול, מה הם עושים? הם עושים לרוב את העבודות של הווילות, לא את הבניינים, לא את רבי הקומות. אם אני רוצה להעמיס על זה שבונה את הווילה להעסיק מהנדס, הוא צריך להוציא לו תלוש משכורת, הוא צריך להוכיח שהוא עובד אצלו – ומה הוא עושה לו? הוא לא עושה כלום שם, כי לפני שאתה יוצק את היציקה, יש לך מתכנן שבא לאשר, לפני שאתה עושה את העבודה, יש לך את המפקח מטעם בעל הבית או מטעם הקבלן הראשון או מטעם המתכנן. הנושא הזה לא יקדם את מה שכבודו חותר אליו, הוא רק יוסיף רגולציה, הוא יעמיס על אותו קבלן הוצאות מיותרות.
נתנאל לפידות
אדוני חבר הכנסת, לפי מה שאתה אומר, בכלל לא צריך חוק רישום קבלנים, כי יש קונסטרוקטור שיגיע ביציקה וכו'. השאלה היסודית פה, האם נדרש להבטיח מינימום רמה מקצועית אצל קבלן?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
המהנדס לא יוסיף לו ברמה המקצועית. המהנדס ישב במשרד, הוא לא מנהל העבודה. יש לך מנהל עבודה שנמצא בשטח. האם אני כקבלן שלד יעסיק מהנדס? מה הוא יעשה? עוד פעם אני אומר לך שאני בעצמי מהנדס, הייתי עם קבלנים רשומים ואחר-כך אני הייתי קבלן רשום. אני אומר לך שהנושא הזה של השלד, התוספת של העסקת מהנדס, זאת העסקה של אנשים כשהקבלן יצטרך לשלם כסף בלי התועלת, ואני מדבר מניסיון ומידע. לא תהיה לזה תועלת. אתה רק מעמיס על הקבלן, והקבלן יתחיל לעבוד, לעשות את הסיבובים – אתה תקבל תלוש, תזכה מהתלוש, אתה לא עובד אצלי, תמשיך לעבוד במקומות אחרים, כי הוא לא צריך אותו בשטח כל יום. זה לא מהנדס שאתה מציב, שיש לו את המשרד שלו ואת המקום שלו, זה מנהל העבודה. אם יש לך מנהל עבודה מהנדס לקבלן שלד, אתה לא צריך. הרבה קבלני שלד יפסיקו להיות קבלני שלד.
נתנאל לפידות
החוק מגדיר תחליפיות מבחינת שנות ניסיון. הוא אומר: שש שנים ניסיון של מנהל עבודה, ארבע שנים של הנדסאי או שנתיים של מהנדס. אתה יכול לבחור - - -
היו"ר איתן כבל
תן לי. אני לא מתחרה בך, חאג' יחיא, אני רק רוצה להגיד את הדבר הבא. זה מה שאמרתי במובלע בפתיחת הדברים. הרבה פעמים באים קבלנים ואומרים: תראה, מעמיסים עליי. כשאתה בא לבנות בית, זה שאתה בונה עבורו, הוא צריך לדעת בביטחון מלא שיש כיסוי לעבודה שהוא עושה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש לו - - -
היו"ר איתן כבל
בסדר, זה תמיד מתקיים. אומרים לו: או שאתה בעל המקצוע, שיש לך את כל היכולות לבנות בית כזה; ואם אין לך, תדאג שיהיה מהנדס ויהיה פה ויהיה שם. זה מה שאני רואה פה. רק לעניין מסוים ביקשו להרים את הרף של - - -
לאה ורון
הדרישות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בדיוק זה הוויכוח שלנו, שאני לא רואה שזה מוצדק. זה כל ההבדל.
נתנאל לפידות
בסופו של דבר וגם מניסיונך בתחום, גם קבלן השלד של 131, הכי קטן שיש, יש לו חיוב להעסיק מנהל עבודה, לא רק בגלל חוק רישום קבלנים, אלא בגלל חוק הבטיחות בעבודה. אנחנו לא אומרים שהוא יביא דווקא את המהנדס שכביכול מעמיס עליו בנוסף למנהל עבודה, שיביא מנהל עבודה רק עם יותר שנות ניסיון, והוא יהיה בעל המקצוע שלו. בגלל זה גם החוק מאפשר את התחליפויות הזאת. הרי בסוף שנינו מסכימים שמנהל עבודה צריך שיהיה באתר. אומרים שהוא יצטרך להביא עם שש שנות ניסיון.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני לא צריך את התוספת, מנהל העבודה קיים.
נתנאל לפידות
אנחנו דורשים שהוא יהיה עם שש שנות ניסיון, כדי שיהיה לו יותר ניסיון הנדסי, כי מדובר בשלד של המבנה, שהוא החלק היותר מורכב, ואנחנו רואים שם את רוב התאונות שקורות, ולכן הדרישה הזאת.
היו"ר איתן כבל
תמשיך בהקראה.
אילן רויזמן
תיקון התוספת
1.
בתוספת לתקנות העיקריות –
(א) יימחקו הענפים וענפי המשנה האלה:
"110 – עפר, חיצוב ופיצוץ";
"121 – כלונס בסלע (מיקרופייל)";
"172 – מיתקני קירור";
"192 – מכלים טרומיים (ברכות, ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי";
"250 – הנחת קווי חשמל";
"330 – כלונסאות וקידוחים לגשרים";
"410 – הנחת צינורות";
"420 – תיעול וביוב";
"600 – ענף ראשי – נמלים";
"610 – רציפים";
"620 – סוללות ושוברי גלים";
"630 – הרחקת סלעים תת מימיים";
"640 – קידוחים ימיים".
(ב) במקום ענף משנה 120 יבוא "120 – כלונסאות, מיקרופייל וקירות סלארי";
(ג) במקום ענף משנה 132 יבוא "132 – חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים";
(ד) במקום ענף משנה 150 יבוא "150 – קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת";
(ה) במקום ענף משנה 160 יבוא "160 – חשמלאות ותקשורת במבנים";
(ו) במקום ענף משנה 170 יבוא "170 – מיתקני מיזוג אוויר וקירור";
(ז) במקום ענף משנה 171 יבוא "171 – מיתקני הסקה";
(ח) במקום ענף משנה 190 יבוא "190 – מיתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש);
(ט) במקום ענף משנה 191 יבוא "191 – מיתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו וולטאים";
(י) במקום ענף משנה 210 יבוא "210 – עבודות עפר וחציבה";
(יא) במקום ענף משנה 260 יבוא "260 – ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז";
(יב) במקום ענף משנה 270 יבוא "270 – קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות";
(יג) במקום ענף משנה 320 יבוא "320 – קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה";
(יד) במקום ענף ראשי 400 יבוא "400 – ענף ראשי – נמלים, עבודות ימיות";
(טו) במקום ענף ראשי 500 יבוא "500 – ענף ראשי – מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (ללא המבנה)".

ביטול תקנה 4
1.
תקנה 4 לתקנות העיקריות – בטלה.
היו"ר איתן כבל
מה זה?
אילן רויזמן
תקנה 4 זה הוראות מעבר שנקבעו בשנת 1993. הן כבר לא רלוונטיות.
היו"ר איתן כבל
תחילה ותחולה.
אילן רויזמן
תחילה ותחולה
1.
1. תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
מירב תורג'מן
ברשותך נכתוב "שלושה חודשים".
אילן רויזמן
אין בעיה.1. על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתה של תקנה 1 ביום פרסומן של תקנות אלה, והיא תחול על מי שהגיש בקשה להירשם בפנקס בענף משנה 130 או 150 ביום פרסומן של תקנות אלה ואילך.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מי שהגיש היום, לפני שזה פורסם, האם הוא נשאר לפי התקנות הקודמות?
מירב תורג'מן
כן, אבל מיום הפרסום זו תחילה מיידית. מיום הפרסום, מי שמגיש את הבקשה, יצטרך לעמוד בתנאים החדשים, והשאלה אם לא צריך לתת פה פרק זמן להיערכות, לטובת אנשים שממש ברגעים אלה עומדים להגיש את הבקשה. אני מציעה שהוועדה תבחן את העניין.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, נציג התאחדות הקבלנים.
קובי פלקסר
התאחדות בוני הארץ. אני מצדיק את העניין הזה, מכיוון שבצנרת אנחנו עדים - -
היו"ר איתן כבל
אתה צודק. ברור. ברור.
קובי פלקסר
- - לבקשות רבות שכרגע נמצאות.
היו"ר איתן כבל
כמה צריך? שלושה חודשים?
קובי פלקסר
זה צריך להיות פרק זמן בדומה למה שמופיע - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
תקנת משנה (ב) לא צריכה להיות. התחילה זה שלושה חודשים, לכן זה יהיה ביחד. נבטל את תקנת משנה (ב).
אילן רויזמן
העיקרון המקצועי שעמד בבסיס תקנת המשנה הזאת, שאמרנו - - -
היו"ר איתן כבל
עזוב. הבאתי את התקנות היום ויכולתי להביא אותן אחרי הפגרה. לא נתחיל עכשיו את העניין הזה.
אילן רויזמן
אנחנו מקבלים.
היו"ר איתן כבל
יש בזה שכל. זה לא מופרך הטענה שהועלתה גם על-ידי חבר הכנסת חאג' ויחיא ועל-ידי היועצת המשפטית.
מירב תורג'מן
נותנים לשוק להיערך.
היו"ר איתן כבל
נותנים לשוק להיערך. לא בא לי שאנשים יתחילו להגיד: משנים, לא מודיעים וכל הדברים האלה. זה מיותר לחלוטין, ואני מוריד מכם עומס, מהיחידה שלכם שם, שכולם ישגעו אותם ויתחילו לבלבל להם את המוח שכן ידעו ולא ידעו.
לאה ורון
תקנת משנה (ב) תימחק?
אילן רויזמן
תקנת משנה (ב) תימחק ותקנת משנה (א) - - -
מירב תורג'מן
היא תימחק, אנחנו רק נבחן אם צריך להוסיף את הסיפה, מי שהגיש בקשה להירשם מיום התחילה ואילך, זאת אומרת, שזה לא יחול על אנשים שכבר הגישו לפני מועד התחילה. יכול להיות שרק הסיפה תישאר. העיקרון של התחילה בתוך שלושה חודשים לגמרי ברור.
היו"ר איתן כבל
הלאה. סיים.
אילן רויזמן
הוראות מעבר
1.
(א) קבלן לעבודות הנדסה בנאיות שערב יום התחילה היה רשום בפנקס בענף המופיע בטור א' לתוספת, ימשיך להיות רשום, החל מיום התחילה, בענף המופיע לצידו בטור ב' לתוספת, ללא שינוי בסיווג שנתן לו הרשם לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988.זו רשימה מסדרת, שמראה בדיוק את הרשימה החדשה של הענפים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הוא הופך לרשימה החדשה, אבל הוא לא צריך להתחיל רישום והוא לא צריך גם תוספות מבחינת ההעמסה עליו.
אילן רויזמן
בדיוק. קבלן שהיה רשום למשל בענף 110 ידע לפי התוספת שמחר הוא רשום ב-210.(ב) החל מיום התחילה ואילך לא ניתן יהיה להגיש בקשה להירשם בפנקס בענפי משנה 135, 140 ו-310 ובענף ראשי 700.מי שרשום כבר נשאר רשום. הענפים האלה יתמזגו לענפים חדשים ומכאן ואילך יצטרכו להירשם לענפים חדשים.
לאה ורון
חברי הכנסת יעיינו בתוספת.
מוהנד זועבי
אני ממשרד העבודה. היה שיתוף פעולה עד 2015 בין משרד העבודה למשרד הבינוי והשיכון בנושא ההכשרות. אני בא מהאגף להכשרה מקצועית. עד לפני עשור היינו מקיימים קורסים של קבלנים, על סמך התעודות האלה היו רושמים אותם.
לאה ורון
והמצב היום?
מוהנד זועבי
אין הכשרות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש אנשים שעברו הכשרות ולא רוצים לרשום אותם.
מוהנד זועבי
זה לא לדיון של הרישומים שלהם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
זה צריך לעלות בדיון וגם רציתי להעלות את זה לדיון.
היו"ר איתן כבל
בואו נעשה סדר. קודם כול, נצביע על - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להעלות את הנקודה, כי היא מאוד חשובה.
היו"ר איתן כבל
אני אפתח אותה. מעניין אותי לשמוע את העניין, רק נסיים את הפרק הזה. יש הערות חוץ ממה שאמרת? – אין. מי בעד אישור התקנות, ירים את ידו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני נגד הראשון. בואו נפצל. אני נגד תקנה 1.
היו"ר איתן כבל
מי בעד סעיף 1, ירים את ידו. תודה. מי נגד?

הצבעה

בעד תקנה 1 – 2
נגד – 1
נמנעים – אין
תקנה 1 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה)(תיקון), התשע"ז-2017, אושרה.
היו"ר איתן כבל
אושרה. שניים נגד אחד. תקנה 2 וצפונה – מי בעד, ירים את ידו.
מירב תורג'מן
לרבות כמובן התיקון של התחילה והתוספת.

הצבעה

בעד תקנה 5-2 – פה אחד
תקנות 5-2, לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה)(תיקון), התשע"ז-2017, אושרו, בכפוף לתיקונים, לרבות התוספת.
היו"ר איתן כבל
אושרו.
רועי פולקמן (כולנו)
הוראות מעבר ותחולה?
היו"ר איתן כבל
הצבענו. זה התיקון שאמרנו "שלושה חודשים".
מירב תורג'מן
היושב-ראש הצביע על תקנות 2 עד 5, לרבות התוספת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה שאני הולך להעלות זה עניין - - -
היו"ר איתן כבל
תפתח את העניין.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כל הזמן היו הכשרות, ומי שמסיים את הקורס, מי שנבחן, יש לו זכות להירשם כקבלן רשום. תקופה מסוימת אחרי שפתחו, אנשים סיימו, עברו את הקורסים, הם באו להירשם ואמרו להם: לא, זה לא מקובל ולא נרשום. נכון שבתקנות של הרשם יש תנאים והקורס הזה לא נמצא בתוכן, אבל זה המנהג שהיה. זה אותם קורסים ממשלתיים, אותם אנשים שבאו, שילמו מכספם, עברו את הקורסים, עברו את הבחינות הממשלתיות בנושא הזה, באים להירשם ולא רושמים אותם.

אני חושב שעד תאריך מסוים שבאו ואמרו שמפסיקים את ההכשרות, מי שעבר, צריך להירשם באותם תנאים. אנשים באו בתום לב, כי חבר שלו, שסיים את הקורס שנה לפני, נרשם. הקורס קיים, ואחרי שנכנסתי, ואחרי שלמדתי, ואחרי שעברתי את הבחינות, לא רושמים אותי. אני רוצה תגובה, כי הרבה אנשים פנו אליי.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
נתנאל לפידות
אני קצת מופתע מהאמירה של משרד העבודה.
היו"ר איתן כבל
זה קורה בדרך כלל בממשלה.
נתנאל לפידות
בדרך כלל אמורים לייצג קו אחד. ההחלטה להפסיק את הבחינות הייתה החלטה חד-צדדית של האגף להכשרה מקצועית. לא זו אף זו, גם העברנו החלטת ממשלה לפני שנתיים להקים מכון למקצועות הבנייה, והתשובה שקיבלנו שזה לא בסדרי העדיפויות שלהם, ששם גם קבענו לעשות את ההכשרות. אני מופתע מהאמירה הזאת.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מי שקיבל הכשרה - - -
מוהנד זועבי
סליחה. אמרתי שהייתה פעילות עד 2015, וזהו, ותו לא.
נתנאל לפידות
אתה צודק. אתם החלטתם לעצור אותה, ומפתיע שאתה מעלה את זה פה.
מוהנד זועבי
אמרתי שהייתה פעילות וזה הופסק.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כשהלכו לבחינות של הקורסים, למכללות האלה שהעבירו את הקורסים, הקורס היה מוכר. במחזור או בשני המחזורים האחרונים אמרו להם: אתם לא תירשמו, למרות שהם עברו את כל התנאים שמי שקדם להם עבר. הם עברו את הקורס, עברו את הבחינות, עברו הכול, באתם ואמרתם: לא תירשמו. מה יש לכם להגיד לי? אתה לא יכול להעניש לפי שאתה מזהיר, זה עיקרון.
נתנאל לפידות
אתה צודק לחלוטין, ואנחנו תומכים בעמדתך.
היו"ר איתן כבל
אלא ש - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא מדובר על קורסים חדשים, מדובר על אלה שסיימו.
נתנאל לפידות
אלא שהייתה פה החלטה חד-צדדית של משרד העבודה להפסיק את הבחינות. משרד השיכון נסמך על זה, ולכן אין לנו יכולת לבוא ולדעת מה הידע של אדם בשביל תעודה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כל כך ברור מה שאני אומר. הם עברו את הקורס, נבחנו, עברו את הבחינות, ולא רשמו אותם.
אילן רויזמן
אדוני חבר הכנסת, אני חושב שמדובר על נושא קצת אחר. אתה מדבר על קורס קבלנות בניין 100, שהיה קיים בעבר, שבוצע בחסות משרד העבודה. הקורס הזה, כמו שאדוני גם ציין בעצמו, לא נתמך בחוק או בתקנות שלו רישום על סמך סיום הקורס הזה - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש עשרות ומאות שרשומים על סמך אותו קורס.
אילן רויזמן
- - לכן הנושא הזה הופסק, וזה נבחן בערכאות משפטיות כבר בזמנו, כך שמהבחינה הזאת אנחנו חושבים שכרגע אין מקום לרישום על סמך אותו קורס.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אם לפני חצי שנה הייתי בקורס, אני נרשם - - -
היו"ר איתן כבל
זה היה בבתי משפט?
אילן רויזמן
זה נבחן לכל הפחות בוועדת הערר שלפי חוק רישום קבלנים ולדעתי גם בערעור מינהלי.
היו"ר איתן כבל
לא נצא מפה ראש. מה שאני מציע, שאם אתה רוצה שננסה לקדם את זה, תפנה אליי מכתב, ליושב-ראש ועדת הכלכלה, בהמשך לדיון הזה, ואני אפנה למשרד הבינוי והשיכון שייתנו תשובה מפורטת. פשוט מאוד. אז נחליט מה אנחנו עושים. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:39.

קוד המקור של הנתונים