ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/06/2018

הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 33) (הסכם הלוואה לדיור ללא עמלת היוון בשל פירעון מוקדם), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת39
ועדת הכלכלה
05/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 770
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ב בסיון התשע"ח (05 ביוני 2018), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות), התשע"ז-2017 (פ/4114/20) של חה"כ יואב קיש, רועי פולקמן, רוברט אילטוב, יפעת שאשא ביטון, טלי פלוסקוב, איציק שמולי, מירב בן ארי, נאוה בוקר, אורלי לוי אבקסיס, דוד ביטן, מכלוף מיקי זוהר, אברהם נגוסה, רחל עזריה, איתן כבל, ענת ברקו, מרב מיכאלי, מיכל רוזין, מיקי לוי,יעל כהן-פארן, עליזה לביא, יואב בן צור, יהודה גליק, מיכאל מלכיאלי, עבד אל חכים חאג' יחיא, עודד פורר
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – מ"מ היו"ר
יעקב אשר
עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
יואב קיש
מוזמנים
סגנית המפקח על הבנקים, בנק ישראל
מנהלת היחידה הכלכלית, בנק ישראל


עודדה צפורה פרץ
ד"ר זיו נאור

מנהלת יחידת ההסדרה, בנק ישראל - גרניט-שרית אופק

פיקוח על הבנקים, בנק ישראל - עידן שניר

כלכלנית, בנק ישראל - דורית מרקוביץ

עוזר היועמ"ש, בנק ישראל - רונן ניסים

מחלקת ביטוח כללי שוק ההון, משרד האוצר - אסף דהן

עו"ד לשכה משפטית, משרד האוצר - אייל בן ישעיה

משפטנית, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - רני נויבואר

משפטן, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
יועץ השרה, משרד המשפטים
מנהל קשרי חוץ, איגוד הבנקים
כלכלנית, איגוד הבנקים
כלכלן, איגוד הבנקים
כלכלן, איגוד הבנקים


דרור וגשל
גיל ברינגר
טיבריו רבינוביץ
גלי כספרי
רון מאירי
דרור פלדמן

יו"ר הועדה המקצועית, התאחדות יועצי מימון לדיור (משכנתאות) - שמיל גינזברג

חבר הנהלה, התאחדות יועצי מימון לדיור (משכנתאות) - רימון חייט

כלכלן, המועצה לצרכנות - גיל ברגפרוינד

אוניברסיטת בר אילן - ד"ר שלמה קרעי

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את איגוד הבנקים (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: בנק הפועלים) - טל אלוביץ
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
נעמה דניאל
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד


הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות), התשע"ז-2017 (פ/4114/20) של חה"כ יואב קיש, רועי פולקמן, רוברט אילטוב, יפעת שאשא ביטון, טלי פלוסקוב, איציק שמולי, מירב בן ארי, נאוה בוקר, אורלי לוי אבקסיס, דוד ביטן, מכלוף מיקי זוהר, אברהם נגוסה, רחל עזריה, איתן כבל, ענת ברקו, מרב מיכאלי, מיכל רוזין, מיקי לוי,יעל כהן-פארן, עליזה לביא, יואב בן צור, יהודה גליק, מיכאל מלכיאלי, עבד אל חכים חאג' יחיא, עודד פורר
היו"ר דוד ביטן
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות), התשע"ז-2017, הכנה לקריאה ראשונה. בבקשה, חבר הכנסת קיש. אתה הגשת את זה?
יואב קיש (הליכוד)
לא רק אני, אני חושב שהיו עוד הרבה חברי כנסת, אבל אני אגיד איפה אנחנו עומדים. הצעת החוק המקורית דיברה בכלל על נושא ביטול עמלת פירעון מוקדם. לדעתי, אתה גם אפילו חתום על ההצעה הזו.
היו"ר דוד ביטן
תמיד אני חותם. לפעמים אני לא יודע על מה אני חותם. אומרים לי באופן כללי, אני לא בודק את הנוסח.
יואב קיש (הליכוד)
אנחנו, במסגרת ועדת שרים, כדי לקדם את המהלך, הסכמנו לכך שראשית, זה לא יהיה רטרואקטיבי; ושנית, אני לפחות הבנתי, שנתקדם בחקיקה לקריאה ראשונה, נביא לאישור ועדת שרים לקריאה ראשונה.
היו"ר דוד ביטן
זה צריך לחזור לוועדת שרים?
יואב קיש (הליכוד)
זה מה שכביכול אני חשבתי שנעשה.
היו"ר דוד ביטן
נו, אז ועדת שרים יתנגדו לך, לפי מה שאני שומע.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני אגיד לך מה אני חושב לעשות. מאז היו לי שיחות - - -
היו"ר דוד ביטן
איפה גיל?
יואב קיש (הליכוד)
עזוב את גיל. דיברתי אתו בטלפון, אני אגיד לך מה סיכמתי אתו. חלק מהצעת החוק הזו מוסכם וחלק לא מוסכם – ותקני אותי, עודדה, אם אני טועה – החלק המוסכם זה שני המסלולים שהיו למעשה תיקון פקודת הבנקאות: סעיף 1 זה החלק המוסכם; סעיף 2 למעשה איננו מוסכם על הצדדים.
היו"ר דוד ביטן
מה זה סעיף 2?
יואב קיש (הליכוד)
סעיף 2 בא ומגביל את עמלת פירעון המוקדם.
אתי בנדלר
שינוי הנוסחה לחישוב עמלת הפירעון המוקדם.
היו"ר דוד ביטן
זה היה בנוסח המקורי?
יואב קיש (הליכוד)
לא, הנוסח המקורי היה הרבה יותר רחב וכולל. הנוסח הרחב דיבר על ביטול מוחלט של העמלה. הנוסח הזה אומר – לתפיסתי, אני מייצג כרגע את דעתי – שמכיוון שמחזירים את הכסף ואין סיכון יותר לבנק, כי הוא מקבל את הכסף חזרה, כשהוא בא לתמחר את "הנזק" שיש לו, שלא יעשה חשבון של רווחים עתידיים אלא שיסתכל על הכסף שהוא מקבל עכשיו, יש לו אלטרנטיבה, מה העלות שלו, מול ריבית - - -
היו"ר דוד ביטן
אז על חלק מהכסף כן משלמים?
יואב קיש (הליכוד)
כן, אבל עדיין גם על זה אין הסכמות.
היו"ר דוד ביטן
למה צריך לשלם? אם הם משלמים את הכסף למה צריך לשלם עוד פעם? בכמה כבר מקרים משלמים את הכסף?
שמיל גינזברג
יש להם הפסד רווח עתידי.
היו"ר דוד ביטן
כמה כבר מקרים כאלה יש, שהם באים ומשלמים מראש?
שלמה קרעי
המון מקרים.
יואב קיש (הליכוד)
הרבה, יש מחזור. אבל אני אגיד לך, ביטן, מה שאני מציע – וזה גם מה שאמרתי לגיל ברינגר. אני חושב שזה לא מה שסוכם אבל לטענתו זה מה שהיה רשום, ואני לא רוצה שבעניין הזה נפעל שלא כפי שהוא חושב בעניין שהיה בוועדת שרים. אני מוכן להשאיר רק את סעיף 1 ולהעביר רק את סעיף 1 – תקנו אותי אם אני טועה – שהוא מוסכם על הצדדים.
היו"ר דוד ביטן
כלומר, סעיף 2 בקריאה שנייה ושלישית?
יואב קיש (הליכוד)
אני לא יודע מה נעשה עם סעיף 2.
אתי בנדלר
לא, אי אפשר.
היו"ר דוד ביטן
בואו נשמע את היועצת המשפטית.
אתי בנדלר
אני מאוד אשמח לקדם את הצעת החוק לקריאה ראשונה, ואם זה אפשרי, בסיטואציה שנוצרה, על ידי כך שיהיה בהצעת החוק רק סעיף 1, אז כמובן שאני מאוד-מאוד מברכת על כך.
היו"ר דוד ביטן
סעיף 2 הוא בעייתי?
אתי בנדלר
סעיף 2 הוא בעייתי.
יואב קיש (הליכוד)
הוא לא בעייתי, הוא לא בהסכמה.
אתי בנדלר
אני אגיד למה הוא בעייתי. הוא בעייתי כי יש היום נוסחה שאושרה בוועדת הכספים שקובעת איך תחושב עמלת פירעון מוקדם.
היו"ר דוד ביטן
בחוק?
אתי בנדלר
בצו, צו באישור ועדת הכספים. ועדת הכספים אישרה את הצו הזה. עכשיו מה שמוצע בעצם זה לבטל את הנוסחה שנקבעה כאמור בצו, וחלף זאת מוצעת הנוסחה של חבר הכנסת קיש.
היו"ר דוד ביטן
מה ההבדל בין הנוסחאות?
אתי בנדלר
ההבדל בנוסחאות הוא איך מחשבים את ההפרש בין עמלה ממוצעת לבין עמלה קיימת.
יואב קיש (הליכוד)
חסרת סיכון.
אתי בנדלר
חסרת סיכון וכו'.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה להגיד דבר אחד, חבר הכנסת ביטן, שתבין רק את האבסורד – אני באתי ואמרתי לבנק ישראל: אתם יודעים מה? אתם חושבים שזה משקף יותר את הנזק, אני מוכן, נשאיר את הנוסחה קיימת, אבל בואו נעשה את זה הדדי – במקומות שבהם אזרח מחזיר כסף והבנק עכשיו נהנה, כי הוא יכול להוציא בריבית יותר גבוהה, אז נא תנו בבקשה פיצוי לאותו אזרח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כי השוק הולך לשני הצדדים.
יואב קיש (הליכוד)
לא היו מוכנים.
היו"ר דוד ביטן
יש לך פה צו. תדבר עם הממשלה – ללא קשר להצעת החוק, אנחנו נתקדם כרגע – לפני קריאה שנייה ושלישית, שיביאו את זה לוועדת כספים, תיקון צו. זה יותר קל.
אתי בנדלר
אבל הם לא רוצים לתקן את הצו.
היו"ר דוד ביטן
אז אמרתי שהוא ינהל אתם משא ומתן. זה לא שעכשיו אנחנו מסכמים את זה. תנסה לתקן את הצו. זה הרבה יותר קל מתיקון חוק.
אתי בנדלר
אני לא בטוחה. אני רק רוצה להסביר: הטכניקה שלכם, כחברי כנסת, לתקן דברים שנקבעים בחקיקת משנה – כשמי שאחראי לחקיקת משנה הוא שר – אין דרך לעשות את זה אם השר לא מוכן לשתף פעולה, אז מנסים לתקן את זה באמצעות חקיקה ראשית.
היו"ר דוד ביטן
מי נציג הממשלה פה?
רני נויבואר
אדוני, יש כאן את משרד המשפטים, אני, ואת בנק ישראל.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה להבין – אם אנחנו מורידים את סעיף 2, יש לכם בעיה עם סעיף 1?
רני נויבואר
לא, ממה שאני יודעת לא.
היו"ר דוד ביטן
הוסכם פה אחד? אז זה בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
לא, זה לא בסדר. הנה, גיל ברינגר נכנס.
היו"ר דוד ביטן
אתה אמרת שאתה רוצה את סעיף 1 ולא את 2.
יואב קיש (הליכוד)
לא, ההפך. אני רוצה את סעיפים 1 ו-2, נקודה.
היו"ר דוד ביטן
אמרת שאתה מוכן כרגע לדחות את 2.
יואב קיש (הליכוד)
אני מוכן כרגע לדחות - - -
אתי בנדלר
אין דבר כזה לדחות כרגע, זה מה שאני מנסה לומר.
יואב קיש (הליכוד)
חכי רגע, תני לי לסיים את דברי.
היו"ר דוד ביטן
אז אתה נגד סעיף 1 בלבד?
יואב קיש (הליכוד)
לא.
היו"ר דוד ביטן
תחליט. בבקשה, תדבר. אני נותן לך לדבר כמו שאתה נותן לי לדבר אצלך.
יואב קיש (הליכוד)
בוא נעשה ככה: תדאג שהתוצאה הסופית אצלך תהיה כמו התוצאה הסופית אצלי. אני רוצה להגיד, יש לי חילוקי דעות עם גיל לגבי הסיכום שנעשה, אבל אנחנו לקראת דיון מיוחד, שנקבע לחצי שעה במיוחד כי רצינו להעביר את זה. היה עם זה כבר סיפור – ואני מכיר את לחץ הזמנים – אני לא רוצה לעצור. גיל טוען שמחויב הסכמה, אני אמרתי שמבחינתי הסכמה זה שזה יבוא לוועדת שרים ושיחליטו. ירצו – יקודם; לא ירצו – לא יקודם. זו היתה התפיסה שלי.
היו"ר דוד ביטן
אז הם ידחו לך. אתה יודע מה התוצאה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני חושב שלא.
היו"ר דוד ביטן
הרי גיל יושב שם עם העוזרים האחרים והם עושים מה שהם רוצים. לפעמים לא יושבים בכלל.
יואב קיש (הליכוד)
אני חושב שלא.
שלמה קרעי
מוכנים לקחת את הסיכון הזה.
יואב קיש (הליכוד)
בדיוק, אני מוכן לקחת את הסיכון הזה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה אתה רוצה?
יואב קיש (הליכוד)
בוא נעביר את סעיף 1 שמוסכם.
היו"ר דוד ביטן
אתה אומר שאתה מסכים לסעיף 1. אתם מסכימים לסעיף 1?
עודדה פרץ
אנחנו מסכימים - - -
היו"ר דוד ביטן
זה רק קריאה ראשונה, שימי לב. אפשר לתקן את זה בם בקריאה שנייה ושלישית.
עודדה פרץ
אז זה מה שאני רוצה להבטיח – שלא. אנחנו מסכימים לכך שהתאגידים הבנקאיים יהיו מחויבים להציע הלוואה ללא פירעון מוקדם לצד מסלול של עם פירעון מוקדם. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה עם ובלי. אבל זהו, בהנחה שזה מוריד את ההצעה הזאת מהשולחן. זה לא שאחר כך, בשלב - - -
היו"ר דוד ביטן
ואם אנחנו לא נסכים עם מה שאת אומרת, אז מה?
עודדה פרץ
אז אנחנו - - -
היו"ר דוד ביטן
אז לא. אתה יודע מה, גיל? עכשיו היא הרגיזה אותי אז אנחנו נעביר גם את 2, אין בעיה.
עודדה פרץ
אני חושבת שזו היתה - - -
היו"ר דוד ביטן
מה העניין הזה? אני לא מבין. את לא יכולה לחייב את הכנסת לא לדון או לא לתקן בקריאה שנייה ושלישית. כרגע אנחנו דנים בקריאה ראשונה. קריאה שנייה – תתנגדי. תגידי שאת מתנגדת אחר כך, אם נרצה לתקן משהו. אבל להגיד לכנסת: אל תגעו בכלום, אחרת אני לא אסכים – עלי זה לא מקובל. גם גיל לא יכול לשכנע אותי בעניין הזה. אז תסכימי לזה, מה יהיה בקריאה שנייה ושלישית – תגידי אז את מה שאת רוצה.
עודדה פרץ
לא, אז אני לא מסכימה. אנחנו מסכימים לזה למרות שאנחנו חושבים שזה לא דבר טוב. נעשה שינוי בדיוק לפני שבוע של עם ובלי גרייס, הצעה של חבר הכנסת פולקמן.
יואב קיש (הליכוד)
כשזה פולקמן זה בסדר.
היו"ר דוד ביטן
פולקמן זה בסדר, הוא מהאוצר. אני מבין שאתם רוצים שהבנקים ירוויחו 7 מיליארד בשנה. את זה תמיד הם ירוויחו. לא משנה מה התיקונים שהם עושים – הם מרוויחים 7 מיליארד. זה מה שאתם רוצים. אני לא מבין את הטענה. אני לא מבין את הטענה. אנחנו, עם כל הכבוד, דנים בקריאה ראשונה, הנוסח מוסכם עליכם, עלא כיפק. מה אנחנו דנים עכשיו בקריאה שנייה ושלישית? גיל, מה אתה אומר?
גיל ברינגר
תמשיכו את הדיון.
עודדה פרץ
אנחנו מסכימים לזה בתור נקודת סיום של הדיון בנושא הזה כי אנחנו חושבים שזה לא דבר טוב.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי. את אומרת: אני לא רוצה יותר מזה. אבל אני לא יכול להגביל את חברי כנסת לדון בקריאה שנייה ושלישית על משהו. הבנו את העמדה שלך, כרגע זה תואם לעמדה שלנו אז אין בעיה. מה יהיה בשנייה ושלישית – נדבר. אני לא מאמין שבשנייה ושלישית ילכו נגדכם, אבל זה המצב. אני לא אגביל את הח"כים.
שלמה קרעי
אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה לומר לגופו של עניין, סעיף 1 – הם מוכנים להצביע עליו ומוכנים ללכת אתו כי הוא פשוט מעקר את כל הצעת החוק. הוא אומר: הבנקים ימשיכו לגבות עמלת פירעון מוקדם ויתנו מסלול נוסף עם ריביות מאוד גבוהות. את המסלול הזה אף אחד פשוט לא ייקח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שעל זה יהיה דיון בעוד שנתיים כדי לשנות את זה.
היו"ר דוד ביטן
אבל המציע מסכים, אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
שלמה קרעי
המציע מסכים כשסעיף 2 יהיה פתוח לדיון בקריאה שנייה ושלישית. זה בסדר.
היו"ר דוד ביטן
אבל יש לנו פה בעיה משפטית, נכון? אם אני עכשיו מוחק את סעיף 2, אני יכול לחזור אליו?
אתי בנדלר
אם אנחנו מוחקים את סעיף 2 אפשר לנסות לעלות את זה אחרי הקריאה הראשונה, כי יכול כל חבר כנסת או נציג ממשלה לטעון נושא חדש.
היו"ר דוד ביטן
כרגע אנחנו לא מקבלים את העמדה של בנק ישראל וגם של הממונה על ועדת השרים, גיל ברינגר.
גיל ברינגר
אני לא הבעתי עמדה.
היו"ר דוד ביטן
תכף אני אתן לך. אני יודע מראש מה אתה הולך להגיד. אנחנו לא מקבלים את העמדה הזאת לגבי שנייה ושלישית, אנחנו במחלוקת, אבל לגבי קריאה ראשונה אין לנו מחלוקת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש בעיה משפטית על סעיף 2 בגלל שזה צווים? עזבי רגע את ההסכמה או אי ההסכמה, זה נושא אחד.
אתי בנדלר
לא, הבעיה היא מחלוקת לגופו של עניין – מה צריכה להיות עמלת פירעון מוקדם. זו המחלוקת.
היו"ר דוד ביטן
יש נוסחה אחרת. בואו נגיד שזה יהיה ויכוח של שנה, הוויכוח הזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז את מתארת את המחלוקת? או, שאם נגיד הכרענו את המחלוקת הזאת פה, אנחנו סוברניים להחליט - - - ?
אתי בנדלר
אתם סוברנים והממשלה יכולה להתנגד ולא לקבל את הצעת החוק.
היו"ר דוד ביטן
אתה לא סוברני עד הסוף כי יש לך את בג"ץ. אל תשכח את זה.
לאה ורון
יש צו. הצו זו חקיקת משנה שמתקין שר, עם אישור או בלי אישור של ועדה מוועדות הכנסת. זה הליך חקיקה אחר לגמרי.
היו"ר דוד ביטן
גיל, מה רצית להגיד?
גיל ברינגר
ועדת שרים, כשהיא דנה בעניין הזה, היו בה התנגדויות ממספר כיוונים להצעה. הממשלה החליטה לתמוך בהצעה בסופו של דבר.
היו"ר דוד ביטן
אתה נגד סעיף 1 עכשיו?
גיל ברינגר
רק שניה, אני נותן רגע את ההיסטוריה. למרות ההתנגדויות, גם של בנק ישראל, גם של אוצר וגם של משפטים, הממשלה החליטה בכל זאת לתמוך בהצעה והציבה שלושה תנאים והם נכנסו לפרוטוקול: אחד, שזה יתקדם בהסכמה של משפטים-אוצר-בנק ישראל; שניים, שלא תהיה תחולה רטרואקטיבית; ושלוש, שזה יחזור לוועדת שרים לפני קריאה ראשונה. ואין שום קשר – כל אחד מהתנאים עומד כמובן בפני עצמו.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו עומדים בתנאים האלה.
גיל ברינגר
נכון, ולכן שמחתי שחבר הכנסת קיש אמר לי היום שאם זה לא בהסכמה הוא לא מביא את זה היום להצבעה.
היו"ר דוד ביטן
למרות שאתם בכל החלטה עכשיו מכניסים בהסכמה. בלי זה אי אפשר לקדם בכנסת כלום. הכול צריך לחזור אליכם. אם הייתם עושים את זה לא בכל הסעיפים – היום אין סעיף, אין הצעת חוק שעוברת ועדת שרים, ואתם לא כותבים: בהסכמה. לפי זה אנחנו לא נעבוד בכלל. ניתן לכם, תנסחו הכול וזהו. לא ניכנס לוויכוח העקרוני הזה מכיוון שהפעם יש הסכמה.
גיל ברינגר
אני לא נכנס לוויכוח העקרוני, אני רק אומר ששמחתי היום שחבר הכנסת קיש באמת עמד בהסכמה ואמר שאם זה לא בהסכמה הוא לא מביא להצבעה משהו שהוא לא בהסכמה.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר משהו לגבי התנאי השלישי, ברשותכם.
היו"ר דוד ביטן
של ועדת שרים?
אתי בנדלר
כן, שזה יחזור לפני הקריאה הראשונה לוועדת שרים.
היו"ר דוד ביטן
כן, זו גם שיטה חדשה.
אתי בנדלר
זו שיטה שאומצה לדעתי לראשונה בכנסת הזאת.
היו"ר דוד ביטן
זה אני לימדתי אותם בעוונותיי. היו כמה בעיות שהם לא רצו להעביר, אז אמרתי להם: נביא את זה לקריאה ראשונה לאישור. מאז הם קלטו שזה טוב, אפילו חוק שלי, עשו כבר – אני אגיד לך את האמת, יש לי חוק שגם בשנייה ושלישית אני צריך להביא לאישור. זה דבר שלא היה עד עכשיו.
לאה ורון
וגם התיאום עם שורה שלמה של משרדי הממשלה.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו צריכים 10 משרות פה רק לתיאומים. אתה יודע את זה? תעלו בעיה תקציבית.
אתי בנדלר
אני רוצה לומר ולהצהיר בעניין הזה שכשוועדה מאשרת הצעת חוק שאני, או שהצוות שלי, מטפל בה, מאשרת לקריאה ראשונה, אנחנו פועלים לניסוח ראוי של הצעת חוק, אנחנו בדרך כלל גם מעבירים את זה להערות של משרדים לפי העניין ומפרסמים אותה ברשומות. אנחנו לא דואגים כאן, וזה לא מענייננו, להעביר את זה לוועדת שרים. מבחינתי, זה יכול לעלות לקריאה ראשונה גם כך.-
היו"ר דוד ביטן
נכון, זו ועדת כלכלה. ועדות אחרות מחזירות לוועדת שרים, שתדעי. הנה, ועדת מדע החזירה לוועדת שרים.
אתי בנדלר
אני לא מבינה למה הכנסת מכפיפה את עצמה בצורה כזאת לרשות המבצעת.
היו"ר דוד ביטן
אני מסכים אתך.
אתי בנדלר
יש את המסלול של הכנסת ויש את המסלול של הממשלה.
לאה ורון
ובשיעורי האזרחות לימדו אותנו שיש רשות מחוקקת, מבצעת ושופטת. הפרדת רשויות.
היו"ר דוד ביטן
אני רוצה, לאה, מכיוון שעלתה בעיה שלא לקחנו אותה בחשבון אף פעם – שהתיאומים האלה מצריכים כוח אדם נוסף בוועדות – אני מבקש פניה של הוועדה - - -
לאה ורון
סליחה, לא בוועדות, של חברי הכנסת המציעים את הצעות החוק.
היו"ר דוד ביטן
לא, גם של הוועדות. אתם כל הזמן צריכים לתאם. זה מגדיל את כוח האדם. אני אפנה למנכ"ל שיגדיל את תקציב הכנסת בעניין הזה. צריכים לכל ועדה להוסיף עכשיו עוד עוזר.
לאה ורון
לא, התיאומים אינם מוטלים על עובדי ועדות הכנסת, הם מוטלים על חברי הכנסת בלבד. תבקשו עוזרים פרלמנטריים.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה קורה. אתם צריכים לתאם. נגדיל את כוח האדם. נעשה אגף לתיאומים עם משרדי הממשלה. באמת, אני לא צוחק. אתה אשם בתקציב של 100 מיליון תוספת.
גיל ברינגר
יש פתרון זול יותר – להתנגד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש פתרון זול עוד יותר – לא להגיש הצעות חוק.
היו"ר דוד ביטן
אני אמרתי להם פעם, הם לא הסכימו, באתי למשרד המשפטים ואמרתי: אנחנו נגביל את החקיקה שלכם בתנאי שנגביל גם את הממשלתית.
גיל ברינגר
אנחנו בעד, אנחנו בעד.
היו"ר דוד ביטן
אתה יודע מה התשובה שקיבלתי? לא, מה פתאום, איך נגביל את הממשלתית?
רני נויבואר
אדוני, אבל הסיבה שעושים את זה היא כי בעבר היו מתנגדים. אני יושבת הרבה פה ופה ופה – בעבר היו מתנגדים, היום רוצים להתקדם ורוצים לתת אז הם אומרים: נעביר את זה בהסכמה.
היו"ר דוד ביטן
עודדה, בבקשה.
עודדה פרץ
אנחנו הסכמנו לעם ובלי הזה בהנחה שזה מסיים את העניין. אם זה לא מסיים אז אנחנו לא מסכימים ואני רוצה להסביר למה.
היו"ר דוד ביטן
לא מסכימים למה?
עודדה פרץ
לא מסכימים לכלום.
היו"ר דוד ביטן
טוב, בסדר, אז אל תסכימו. מי בעד?
אתי בנדלר
רגע, אדוני, צריך לקרוא, לשמוע הערות.
היו"ר דוד ביטן
תקריאי. אין בעיה, אל תסכימי. מקובל עלי. אנחנו נאשר את זה בלי שתסכימי.
עודדה פרץ
אני רוצה להסביר למה.
היו"ר דוד ביטן
גיל, שלא תגיד לוועדת שרים לדחות את זה בגלל אי הסכמה כי אתה שומע מה הסיבה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל תן לנו לשמוע למה.
שלמה קרעי
אדוני היושב-ראש, אולי נאשר גם את סעיף 2, שהוא העיקרי.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא. יש לי הסכמה. אנחנו, בניגוד לממשלה, עומדים בהסכמות.
יואב קיש (הליכוד)
נכון.
עודדה פרץ
אני רוצה להסביר מה הנימוקים שלנו לאדוני.
היו"ר דוד ביטן
אמרת מה הנימוקים – שאנחנו לא מסכימים להתחייב על קריאה שנייה ושלישית. זה הנימוק שלך, אין לך נימוק אחר.
עודדה פרץ
אבל אם אתם מצביעים אני רוצה להסביר למה אנחנו מתנגדים לנוסח של ההצעה.
היו"ר דוד ביטן
כשנגיע לסעיף. תראי, אי אפשר לשנות פה את העסק. את אמרת במפורש לפרוטוקול שהסיבה שאת מתנגדת היא שאנחנו לא מוכנים להתחייב שבקריאה שנייה ושלישית לא יהיה שינוי. אני אומר משהו לא נכון?
עודדה פרץ
לא, אני אמרתי שהסכמנו לזה בתור הרע במיעוטו.
היו"ר דוד ביטן
אמרת את זה לפרוטוקול. לפרוטוקול אמרת את זה. לא לגופו של עניין, לדבר השני.
עודדה פרץ
אני חוזרת. אנחנו הסכמנו לזה בתור הרע במיעוטו, לא כי אנחנו חושבים שזה רעיון טוב וכדי לסיים את העניין בתור פשרה, אבל אם זו לא פשרה אלא ממשיכים הלאה אז אני רוצה להסביר למה אנחנו מתנגדים להצעה.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו בקריאה ראשונה. בקריאה ראשונה יש הסכמה כללית – מה הבעיה? אתה רוצה לדבר אתה, גיל? שלוש דקות הפסקה, בבקשה.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:00 ונתחדשה בשעה 13:04.)
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה. גיל, בבקשה.
גיל ברינגר
שני דברים: אחד, מיד הם יציגו איזושהי הערה מקצועית בסעיף 1, תדונו בה. אבל לגבי מה שקודם נאמר – אז כמובן שאין פה שום אמירה לגבי מה שיקרה בקריאה השנייה והשלישית. לנוסח, ככל שאנחנו עכשיו מסכמים עליו בסעיף 1, יש הסכמה. אחרי זה הממשלה תגבש את עמדתה מחדש לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר דוד ביטן
תודה רבה. נקריא את הנוסח והיא תעיר לנו הערה היכן שהיא תרצה, אף אחד לא אומר לה לא להקריא. מה רצית להגיד?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה רק לומר את מה שאמרתי מקודם לא לפרוטוקול ואני אגיד את זה עכשיו לפרוטוקול, אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת. אחד הדברים שהתאכזבנו מהם הוא שבאנו ואמרנו לבנק, למפקחת או לנציגי המפקחת: תעשו את החישוב, תנסו לעשות חישוב, איזושהי פלטפורמה שיודעת לחשב באמת שהבנקים לא יפסידו. אנחנו לא רוצים שהבנקים יפלו. אם הבנקים נופלים, האזרחים נופלים אחרי הבנקים גם כן. אבל זה שאתם לא טורחים לנסות ולמצוא פתרון לעמלת הפירעון המוקדם הזה זה עוול לתושבים, זה עוול לאנשים.

אנחנו מדברים על כלכלה. הרי אם בן אדם הצליח להביא את הכסף הזה ולפדות את המשכנתה שלו מוקדם יותר, אולי הוא יוכל לקחת משכנתה אחר כך ולפתוח עסק קטן ולהיות גם אדם יותר עצמאי וכו'? למה להגביל ולעשות סיבוב? אתם לא חייבים להרוויח בכל מקום. אני מסכים שהבנקים לא צריכים להפסיד ולא ליפול, אבל אתם לא חייבים להרוויח בכל מקום. תביאו אתם הצעה, חבר הכנסת קיש ביקש מכם: תנו לי אתם פלטפורמה איך אנחנו עושים את זה בצורה כזאת שאתם לא מחשבים פה את כל החישובים הללו שאתם יוצאים מנצחים בכל צד. יש חישובים שיכולים לעשות גם צדק לאזרח וגם לא להפיל את הבנקים. אני מצר על כך שאתם בורחים מהעניין הזה. אתם לא רוצים לגעת בו. תהיה פה מלחמת עולם שלישית.
היו"ר דוד ביטן
המזל שלנו, שהחרדים בחיים לא באים לפירעון מוקדם של המשכנתאות. אם זה היה לא היינו מעבירים את החוק הזה בחיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה עכשיו חרדים?
עודדה פרץ
אני יכולה לענות עכשיו?
היו"ר דוד ביטן
לא, חכי, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
עקרונית אני בעד העניין של הפירעון המוקדם, אבל אני לא אוכל לתמוך כל עוד שאין לי נוסחה שאני אראה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא בדיון היום.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני יודע שזה לא בדיון, אבל אני אומר לך, כל זמן שאנחנו רוצים להיטיב עם האזרח – היום אתה יכול להגיע לבנק וגם לסכם אתם על פירעון מוקדם, אבל הם יעשו לך את החישובים ואתה תשלם ועוד תשלם. במצב הזה אנחנו נמשיך באותו מצב, כאילו שהצעת החוק לא קיימת.
היו"ר דוד ביטן
אבל בחלק מהמשכנתאות שאתה לוקח יש סעיף, אתה אומר להם: אני רוצה לפרוע מוקדם, הם נותנים לך. אתה כותב את זה בהסכם הראשוני.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
בדיוק. אבל אני אומר, הצעת החוק הזאת, בלי הטבה ברורה שאנחנו נדע מה ישלם האזרח - - -
יואב קיש (הליכוד)
כרגע זה ללא שינוי.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הצעת החוק הזו מיותרת עכשיו - - -
יואב קיש (הליכוד)
היא לא מיותרת, היא נותנת מסלול נוסף שלא תהיה עמלת פירעון מוקדם. היא מחייבת את הבנקים לעשות את זה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
היא מיותרת אם אנחנו לא נקבע את העמלות של הפירעון המוקדם ואם לא נדע אותן.
היו"ר דוד ביטן
הוא מתקן את ההסכם. הוא מחייב אותם בהסכם לשים סעיף מסוים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כי היום אתה יכול להגיע ולשלם את העמלות שהם ירצו, וזה מה שממשיך להיות גם.
היו"ר דוד ביטן
גלי כספרי, בבקשה.
גלי כספרי
חשוב לנו מאוד להדגיש כמה דברים לפני שאתם מתקדמים. דבר ראשון, שוק המשכנתאות בארץ הוא שוק מאוד תחרותי, כשהריביות על המשכנתאות בארץ הן מהנמוכות בעולם.
היו"ר דוד ביטן
אבל אנחנו לא דנים בסעיף 2, אין שום בעיה.
עודדה פרץ
אנחנו רוצים להסביר.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו לא דנים בסעיף 2, אני לא אמשוך את הדיון סתם.
עודדה פרץ
אנחנו רוצים להגיב לדברים שנאמרו כאן.
היו"ר דוד ביטן
אז תגיבי במילה כשנגיע לזה, אבל אנחנו לא נתחיל עכשיו לדון בזה כי זה לא בדיון. זה סתם יאריך לנו את הדיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אשמח לשמוע את התגובה.
גלי כספרי
כמו שאמרתי, השוק הזה הוא שוק תחרותי, כשהריביות בארץ על המשכנתאות הן בין הנמוכות בעולם. את זה קבע גם דוח של משרד האוצר, לא רק אנחנו - - -
היו"ר דוד ביטן
מה, אתם מרוויחים 7 מיליארד שקל, או 9, ואתם עוד מ"הנמוכות בעולם"?
גלי כספרי
לא, זה לא קשור. הריביות של המשכנתאות הן מהנמוכות בעולם, כן.
היו"ר דוד ביטן
הרווח גדול, מה זה משנה ריבית, לא ריבית?
גלי כספרי
דבר שני, אחת המחלות שהיו לשווקי בנקאות בעולם - - -
היו"ר דוד ביטן
מה אתם רוצים להרוויח – 30 מיליארד שקל?
גלי כספרי
אחת המחלות שהיו לשווקי בנקאות בעולם, בין השאר השוק בארצות-הברית, שהמשבר של ה-subprime, נבע בין השאר בגלל שלא תומחר נכון ולא היתה עמלת פירעון מוקדם. חשוב לי להדגיש משהו, בניגוד למה שאומרים פה - - -
שמיל גינזברג
מה זה קשור בכלל?
יואב קיש (הליכוד)
מה הקשר? מה את מדברת? נתנו 100% מימון, מה הקשר? ועם בטוחות. יש לך בטוחות. הכול. אין לך סיכון. מאיפה המצאת את האמירה הזו? ה-subprime בגלל עמלת פירעון מוקדם? מצוץ מהאצבע, שקר מוחלט.
שלמה קרעי
ועדיין אין בארצות-הברית עמלת פירעון מוקדם.
גלי כספרי
עמלת פירעון מוקדם לא נועדה רק למקרה של מישהו אחד שבא להחזיר את המשכנתה בגלל שהוא קיבל פתאום איזה סכום כסף או ירושה. עמלת פירעון מוקדם באה במקרים שבהם הריבית במשק יורדת ויש תופעה של מחזור גדול של משכנתאות. ואז, במידה והנזק הכלכלי לא יתומחר נכון ולא תהיה - - -
היו"ר דוד ביטן
אז בואו נסכם: איפה שפורעים משכנתה במשכנתה בגלל ריבית, כן ישלמו עמלה; איפה שפורעים בלי קשר, לא ישלמו עמלה. למה לא? יש בזה היגיון מסוים.
יואב קיש (הליכוד)
יהיה קשה לתאם את זה כי יכול להיות שזה מבנק לבנק.
שלמה קרעי
אנחנו מוכנים לפצות על עלויות גיוס. זו היתה ההצעה המקורית.
היו"ר דוד ביטן
אז אין בעיה. אם אני בא, מחזיר את המשכנתה מכסף שלי, קיבלתי ירושה – אין הרבה מקרים כאלה, נכון? אני לא משלם עמלה בכלל. לא תחשיב ולא כלום. אם אני מחזיר את המשכנתה בגלל שהריבית ירדה - - -
יואב קיש (הליכוד)
ואם זה זוג שהתגרש?
היו"ר דוד ביטן
רגע. אם אני מחזיר את זה בסבב חדש של משכנתה רק בשביל הריבית, כאן אני כן אשלם עמלה. ואז אני מגן על הבנקים בעניין הזה. למה לא ללכת על שיטה כזאת? אני חושב שזו שיטה הגיונית מבחינה חברתית גם כן. מי שעושה את זה כך – לא ישלם; מי שעושה את זה בגלל סיבות של ריבית – כן ישלם.
עודדה פרץ
אפשר לחשוב על כל דבר וכל סיבה - - -
היו"ר דוד ביטן
תחשבו על זה, נחשוב על זה גם כן.
יואב קיש (הליכוד)
בסדר, נחשוב על זה. מה, אני צריך לתת לו להרוויח בגלל שירדה הריבית, והבנקים צריכים להפסיד? זה מקובל עלי.
יואב קיש (הליכוד)
הבעיה שהעמלה היום לא משקפת באמת את - - -
היו"ר דוד ביטן
עזוב, זה נכון, אבל לא משנה, על זה נדבר. אבל הבסיס צריך להיות שאם הוא בא ורוצה להפוך רק בגלל שירדה הריבית, אין שום - - -
יואב קיש (הליכוד)
ואם הם התגרשו? השתנו הנסיבות. אם זוג התגרש ורוצים - - -
היו"ר דוד ביטן
ומוכר את הבית? בכל מקרה הוא צריך להחזיר.
יואב קיש (הליכוד)
הנה, הוא מוכר את הבית.
היו"ר דוד ביטן
אז, אוקיי, אז נסייג באיזושהי צורה. אבל עדיין הבסיס הוא שאם אתה עושה את זה בגלל הריבית אתה צריך לשלם עמלה. אין מצב שלא תשלם עמלה. אתה לא יכול רק להרוויח. זה הכול.
יואב קיש (הליכוד)
אבל זה מאוד תלוי מה המצב של הריביות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם שחלפת את זה למשהו יותר טוב - - -
היו"ר דוד ביטן
אם הוא עשה את השחלוף של המשכנתה בגלל ריבית הוא כן צריך לשלם עמלה.
יואב קיש (הליכוד)
ולמה כשאני בא לבנק ביום שהריביות גבוהות – נגיד מכרתי את הבית ואני רוצה לסגור את המשכנתה, ואני אז לקחתי, לפני שלוש-ארבע שנים, כשהריבית היתה מאוד נמוכה, ואני אמכור עוד 10 שנים, כשהריבית כבר תעלה, אז הבנק אומר לי תודה. הוא מקבל עכשיו את הכסף שאני נותן לו, הוא מיד מוציא. אז למה שם - - - ?
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא בנק, מה אתה רוצה – שהוא לא יעבוד כבנק? לפי השיטה שלך אתה אומר לו: אל תהיה בנק.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אמרתי: תהיה הדדי.
גלי כספרי
אני לא בטוחה שכולם מודעים לזה – על גבי החישוב של עמלת הפירעון המוקדם יש היום הנחות ללקוחות, קבועות בצו, עד 40%. זאת אומרת, עושים את החישוב הכלכלי - - -
יואב קיש (הליכוד)
החישוב הוא לא רלוונטי לכלום.
היו"ר דוד ביטן
את מי את מייצגת?
גלי כספרי
איגוד הבנקים.
היו"ר דוד ביטן
איגוד הבנקים זה כל הבנקים ביחד? מה זה, מונופול? קרטל? מה?
גלי כספרי
חס וחלילה. איגוד הבנקים.
היו"ר דוד ביטן
אני צוחק. כן, בבקשה.
רימון חייט
אדוני היושב-ראש, כבר פעם שנייה אנחנו שומעים על כך שפירעון מוקדם זה כאילו בגלל ירושה. 30% מהזוגות בישראל לצערנו מתגרשים וצריכים למכור את הבית. זוגות אחרים צריכים לעבור מבית אחד לבית אחר. כל אלה פורעים מוקדם בלי ירושה. הם לא מיליונרים, הם בשעה קשה ביותר.
היו"ר דוד ביטן
אבל הם לוקחים משכנתה במקום אחר.
רימון חייט
לא, הם מתגרשים, הם רחוקים עוד מלהיות מסוגלים למשכנתה.
היו"ר דוד ביטן
אם אדם מוכר בית וקונה בית – רוב האנשים מוכרים וקונים, אף אחד לא מוכר והולך לארצות-הברית – אם מתאים לו, הוא מעביר את המשכנתה, גורר, ואחר כך לוקח עוד משכנתה, ואם לא מתאים לו, הוא פורע וכו'. אז אנחנו אומרים: מי שמתאים לו לפרוע וכו', זה חוסך ריבית, שישלם משהו.
שמיל גינזברג
זה עכשיו שני משקי בית. מה שהיה משק בית אחד הפך להיות שניים.
היו"ר דוד ביטן
אני אגיד לכם מה אני אומר, אני לא מדבר בשם קיש. במצב הזה, צריך לשקול גם קנס מסוים כי הוא מרוויח מהריבית, ולכן בנקים עובדים על ריביות ונותנים משכנתה - - -
שלמה קרעי
נכון, אבל לא עתידי, לא ריביות ל-30 שנה קדימה. אנחנו מוכנים לפצל - - -
היו"ר דוד ביטן
לא אמרתי את הנוסחה, אני מדבר על העיקרון. אני לא מתמטיקאי.
שלמה קרעי
זו לא הנוסחה.
רימון חייט
אדם שמתקשה בתשלומי המשכנתה וצריך לפרוס אותה מחדש, ישלם לבנק ריבית יותר גבוהה מהריבית המקורית שהיתה לו. הבנק ירוויח יותר כסף ולמרות זאת יגבה פיצוי על הפסד שכביכול היה לו בגלל המחזור.
דרור פלדמן
איך אתה אומר את זה? לפי מה אתה קובע את זה?
רימון חייט
מה זאת אומרת לפי מה? כאשר הוא יאריך את השנים הוא ישלם יותר ריבית.
היו"ר דוד ביטן
מי אתה?
רון מאירי
אני גם מייצג את איגוד הבנקים.
היו"ר דוד ביטן
גם איגוד הבנקים? אבל היא דיברה בשם כולם.
רון מאירי
עוד שתי מילים, אם אפשר.
היו"ר דוד ביטן
מאיזה בנק אתה?
רון מאירי
אני מייצג את איגוד הבנקים.
היו"ר דוד ביטן
אבל באיגוד הבנקים זה לא הולך לפי בנקים?
רון מאירי
יש איגוד ויש בנקים.
היו"ר דוד ביטן
מה, אין נציג של כל בנק באיגוד הבנקים?
גלי כספרי
איגוד הבנקים זה גוף מטה.
היו"ר דוד ביטן
אבל עדיין יש נציג לכל בנק.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנחנו נסתפק באיגוד הבנקים. אתה רוצה שכל בנק גם ידבר פה?
היו"ר דוד ביטן
מה, זה לוביסטים? יועצים? אני לא מבין, באיגוד הבנקים אין נציג לכל בנק?
טיבי רבינוביץ
אנחנו עובדי איגוד הבנקים. אנחנו מקבלים שכר מגוף שנקרא איגוד הבנקים.
גלי כספרי
הבנקים מיוצגים אבל אנחנו עובדים באיגוד הבנקים.
היו"ר דוד ביטן
אתם עמותה כזאת?
טיבי רבינוביץ
אנחנו גוף שנקרא איגוד הבנקים.
גלי כספרי
עמותה רשומה.
טיבי רבינוביץ
זה גוף מבוקר, הכול בסדר.
לאה ורון
כמו איגוד לשכות המסחר או התאחדות התעשיינים.
היו"ר דוד ביטן
אבל יש 6 בנקים, אז מה יש להם איגוד? איגוד לשכות המסחר זה אלפים. מה הם צריכים פה איגוד של 4 בנקים? כל הכבוד לבנקים, בחיי.
רון מאירי
החוק המוצע פוגע פגיעה נוספת בבנקים כי החישוב הוא חישוב כלכלי עליו יש הנחות. החוק המוצע הוא שגוי מימונית. אני אומר את זה בתור איש מימון, הוא שגוי מימונית. אני אומר בפה מלא – הלקוח אינו משלם שום רווח עתידי מההלוואה שהוא לקח, הלקוח שפורע. הנוסחה כבר היום פוגעת בבנקים, יש פה פגיעה נוספת. המהות המימונית שלו שגויה. אין שום גביית רווח עתידי מהלקוח שפורע את ההלוואה.
היו"ר דוד ביטן
עזוב אותך, אפילו אני לא מאמין לזה. נו, באמת. מה, הם עושים בחינם? הם לא נותנים שום דבר בחינם.
רון מאירי
מהלקוח שפורע את ההלוואה אין שום גביית רווח עתידי. אני יכול גם להוכיח את זה.
היו"ר דוד ביטן
אני לא מאמין שאתה צודק. תכף נשמע מבנק ישראל אם מה שאתה אומר זה נכון. גיל ברגפרוינד, בבקשה.
גיל ברגפרוינד
אמרתי את זה גם בדיון הקודם ואני אחזור על זה – המשק הישראלי מתאפיין במעט מאוד בנקים, מה שאומר שכאשר אדם פורע הלוואה, בעצם הוא פשוט ילך לבנק אחר ויקבל ריבית מקבילה. המושג הזה שהבנקים מפסידים הוא לא נכון. זה פשוט מה שנקרא סיבוב בתוך המערכת. גם כאשר מציעים איזשהו מסלול ללא פירעון מוקדם, חשוב להבטיח שהוא יהיה בריבית נמוכה משמעותית כדי לאפשר לצרכן בכלל לעשות את המשא ומתן, כי כרגע נוצר מצב שהצרכן פה עומד חסר אונים. איך שהוא לא יבחר, רק הבנק יכול להרוויח.
היו"ר דוד ביטן
עוד מישהו רוצה לדבר?
שלמה קרעי
רק לתת את ההיסטוריה בקצרה של העמלה הזאת – בשנת 89' קבעו אותה בגלל מצב שוק קיצוני, כשהיו ריביות שוק של 15%, הריביות ירדו ל-4%-5% והבנקים באו לכנסת ואמרו: אנחנו נקרוס אם לא נגבה את עלויות הגיוס שלנו, כי גם אנחנו גייסנו ב-13%-14%. זה המקור בכלל לעמלת פירעון מוקדם – פיצוי על עלויות גיוס כדי שהבנקים לא יקרסו. אני הקראתי בישיבה הקודמת מתוך ציטוטים של אברהם פורז, מליאת הכנסת - - -
דרור פלדמן
אבל שכחת את הדיון מלפני שלוש שנים שהתקיים בוועדת הכספים, שחדר הוועדה לא היה יכול להכיל - - -
היו"ר דוד ביטן
למה אתה מפריע? אני אתן לך אחר כך. תן לו לסיים.
יואב קיש (הליכוד)
עד עכשיו הוא לא שכח כלום, הוא אמר בדיוק את ההיסטוריה.
דרור פלדמן
גם בוועדה הקודמת וגם הפעם הוא שכח.
גיל ברגפרוינד
אני חושב שההיסטוריה היא מאוד קריטית וכדאי שהוא ידבר.
שלמה קרעי
אפשר לראות את הדיונים, יש לי אותם, דיוני המליאה משנת 90'-91'-92'. בסופו של יום, החליטו לא לבטל אותה לגמרי אלא להגביל אותה לריבית של 7.5%. זה המקור. המקור לא הייתה מטרתו לפצות על רווח עתידי אלא על עלויות גיוס. וזה מה שבאנו ואמרנו – בואו תגידו לנו מה עלויות הגיוס שלכם - - -
היו"ר דוד ביטן
והיום מה בנק ישראל אומר על זה?
שלמה קרעי
בנק ישראל לא מוכן לא רק עליות גיוס. אפילו את ההצעה הנוכחית שיש כרגע, שזה רק לנטרל את גורם הסיכון, להגיד: לקוח שקיבל - - -
זיו נאור
זה לא רק לנטרל את גורם הסיכון, זה דרך לא נכונה לנטרל את גורם הסיכון.
שלמה קרעי
בסדר, אז תמציאו דרך אחרת. תציעו דרך אחרת, אנחנו מוכנים לשמוע.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה נכון שזה היה בעצם על עלויות גיוס ולא על הפסד רווח עתידי והדברים האלה?
שלמה קרעי
נכון, אפשר לראות את זה.
זיו נאור
גם היום אבל זה לא על הפסד רווח עתידי. אם תראה פה את - - -
היו"ר דוד ביטן
אני לא רציתי להיכנס לזה כי זה לדיון הבא ואני כבר לא אהיה פה. אני מנהל באופן זמני את הוועדה.
שלמה קרעי
בהצעה הנוכחית בסך הכול אמרנו: טוב, ניתן לכם רווחים עתידיים אבל רווחים עתידיים לפי לקוח בלי הרבה סיכון, לפי לקוח שהוא עובד בנק, שהריבית אצלו היא מאוד נמוכה.
היו"ר דוד ביטן
תודה. בנק ישראל רוצה לענות משהו או שלא?
זיו נאור
הדרך הנכונה לנטרל את הסיכון היא כמו שמחושב כרגע. למה זה? כי ברגע שאתה לוקח את הסיכון גם בנקודת ההתחלה וגם בנקודת הסיום, הפער בעצם מנוטרל לחלוטין מסיכון. בדרך שבה הוא מציע, בעובדה שאתה מנטרל את הסיכון רק באחד מהצדדים, אתה יוצר עיוות ואתה משאיר את הסיכון בפנים.
היו"ר דוד ביטן
מה שאני מציע ליוזם החוק הוא לקיים ישיבה עם בנק ישראל ומשרד האוצר, תנסו להגיע להסכמות. אי אפשר יהיה פה, בנוסחה מקצועית כזאת ,להגיע לכיפוף ידיים, אין מצב.
יואב קיש (הליכוד)
התפיסה הבסיסית שאם הם עכשיו שותפים לה – כי אני לפחות רואה עדיין שזה משקף רווחים עתידיים – אם אנחנו אומרים: נרד מנוסחת הרווחים העתידיים ונעסוק אך ורק באמת במשמעויות של מה הוא נפגע בעלויות הגיוס שהיו לו, שזה מה שהעמלה באה לשקף, בזה אני מוכן ללכת.
היו"ר דוד ביטן
תשבו, תעשו ישיבה באמת, תראו. היו דברים יותר מסובכים שפתרו פה יחד עם הממשלה והכנסת. יש גם לכנסת יועצים. אפשר ללכת למשהו שהוא טוב לאזרח וגם לא יפגע במטרות שאתם שמים לעצמכם. זה לא ילך בכיפוף ידיים אבל אפשר להגיע להסכמה, זה לא נורא פה.
עודדה פרץ
חשוב לי שוב להגיב לדברים של חבר הכנסת יעקב אשר, שזה לא שאנחנו אטומים וכל מה שאמרת. הנושא הזה עלה בוועדת הכספים לפני שלוש שנים, נדון, נעשו תיקונים מרחיקי לכת בצו לטובת הלקוחות, נגד הבנקים, פגיעה משמעותית מאוד בהכנסות של הבנקים מהעמלה הזאת, למרות שהעמלה, איך שאנחנו רואים אותה, איך שהיא קיימת היום, העמלה הנקייה, משקפת נכון את הנזק שנגרם לבנקים כתוצאה מפירעון מוקדם. על זה יש את ההנחות, וזה ריבית גבוהה – על כל ההלוואות בריבית משתנה בכלל אין עמלת פירעון מוקדם. ההנחות הן מאוד מאוד משמעותיות. אם כן תסתכלו בדוגמאות שהבאנו, הבנקים מקבלים לפעמים 50% מהסכום, זה לא שהם מפוצים במלוא הנזק שנגרם להם. אבל אני שוב אומרת, נעשה תיקון מאוד משמעותי בדבר הזה לפני שלוש שנים ואנחנו חושבים שזה ממש עודף רגולציה לדון באותו דבר, כשעוד לא יבשה הדיו מהתיקון הקודם.
היו"ר דוד ביטן
עודף רגולציה של הכנסת?
עודדה פרץ
כן, כשעוד לא יבשה הדיו מהתיקון הקודם.
היו"ר דוד ביטן
זו טענה שאני שומע אותה פעם ראשונה – עודף רגולציה של הכנסת. הלוואי שזה היה ככה. בינתיים הרגולציה היחידה היא על הכנסת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לפעמים יכול להיות שמחוקקים משהו ותוך כדי תנועה מתבהר שפספסו.
עודדה פרץ
זה פשוט דיון באותו נושא שדנו בו. ועדת הכספים דנה בו. זה לא שזו הוראה של המפקח על הבנקים, זה נעשה באישור ועדת כספים.
היו"ר דוד ביטן
כמה פעמים אתם, ובכלל משרדי ממשלה, הבאתם לכנסת דיונים חוזרים ותיקונים כאלה ואחרים? הביאו. אז גם לכנסת מותר. אנחנו נקריא, בבקשה. אם מישהו רוצה להעיר על איזה סעיף, קדימה.
נעמה דניאל
"הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות), התשע"ז–2017

תיקון פקודת הבנקאות
1.
בסעיף 13 לפקודת הבנקאות, 1941 –
(1) בסעיף קטן (א)(2), במקום הסיפא החל במילה "בתנאים" יבוא "כאמור בסעיף קטן (א1)(1)";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1) טרם כריתת הסכם הלוואה כאמור בסעיף קטן (א), או הסכם לעניין חלק מהלוואה כאמור, בהתאם לבחירת הלקוח, יציע תאגיד בנקאי ללווה לבחור בין שניים אלו:

(1) הסכם הלוואה הכולל אפשרות לפירעון מוקדם המותנה בתשלום עמלה שתחושב בהתאם להוראות סעיף 9א1(ג) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981;

(2) הסכם הלוואה הכולל אפשרות לפירעון מוקדם ללא תשלום עמלה.
(א2) בהצעה כאמור בסעיף קטן (א1) ימסור התאגיד הבנקאי ללקוח הסבר בכתב בדבר התנאים והעלויות הכרוכות בכל אחת מהאפשרויות המפורטות בו."
היו"ר דוד ביטן
רציתם להעיר משהו, בנק ישראל?
עודדה פרץ
אחד, צריך לשנות את כותרת ההצעה כי אנחנו לא מדברים על ביטול עמלת פירעון מוקדם.
אתי בנדלר
ברור שנשנה.
היו"ר דוד ביטן
היועצת המשפטית תתקן את זה אחר כך.
עודדה פרץ
בסעיף (2)(א1)(1) "הסכם הלוואה הכולל אפשרות לפירעון מוקדם המותנה בתשלום" – צריך להוריד את המילה "עמלה", לא משנה – "תשלום שיחושב", ואז זה לא: "בהתאם להוראות סעיף 9א1(ג) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח)", אלא זה בהתאם לצו.
היו"ר דוד ביטן
אפשר לבטל את המילה "עמלה"?
אתי בנדלר
כשמדובר בחקיקת משנה שמותקנת מכוח סעיף מסוים ורוצים להפנות לחקיקת המשנה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, אני שואל על המילה "עמלה". זה בסדר גמור.
אתי בנדלר
"בתשלום שיחושב בהתאם להוראות לפי סעיף 9א1(ג)".
שמיל גינזברג
ואז יבלבלו את הציבור והציבור לא יידע.
יואב קיש (הליכוד)
איפה?
היו"ר דוד ביטן
בסעיף (2)(א1)(1): "המותנה בתשלום שיחושב בהתאם". זה מה שהם אומרים – בלי המילה "עמלה".
עודדה פרץ
"בהתאם לצו" וכו'.
אתי בנדלר
"לתשלום שיחושב בהתאם להוראות לפי סעיף 13 לפקודת הבנקאות".
יואב קיש (הליכוד)
זה כדי לזקק את ההגדרה של עמלת פירעון מוקדם?
שמיל גינזברג
סליחה, זה בשביל להסתיר שיש עמלה.
היו"ר דוד ביטן
זה בסדר?
יואב קיש (הליכוד)
אם זו רק הבהרה. אני לא מבין.
היו"ר דוד ביטן
מה הבעיה עם המילה" עמלה" פה?
עודדה פרץ
כשעשינו את התיקון ב-2014 הורדנו את זה. זו לא עמלה.
שמיל גינזברג
אם מורידים אותה הציבור לא יידע. הבנקים יסתירו ממנו שיש לו - - -
היו"ר דוד ביטן
זו רק קריאה ראשונה.
קריאה
יש גילוי נאות, אדוני.
היו"ר דוד ביטן
מה את אומרת, גברתי היועצת המשפטית, על המילה "עמלה"?
אתי בנדלר
הנוסח בפקודת הבנקאות אומר היום: "התאגיד הבנקאי רשאי להתנות פירעון מוקדם כאמור בתשלום עמלה בתנאים ובשיעור שקבע השר".
היו"ר דוד ביטן
כתוב, אז למה את רוצה שאני אבטל את זה?
עודדה פרץ
כי בצו, בתיקון ב-2014, אנחנו הורדנו - - -
יואב קיש (הליכוד)
אבל זה הצו וזה החוק. בחוק כתוב "עמלה".
עודדה פרץ
אז שיהיה כתוב "עמלה", בסדר.
היו"ר דוד ביטן
כתוב "עמלה", למה שאני אוריד את זה? אתם רוצים שאני אתקן באמצעות החוק הזה?
רני נויבואר
זה לא משנה, זה רק כדי שיהיה ברור למה מתכוונים.
יואב קיש (הליכוד)
ברור למה מתכוונים.
עודדה פרץ
מה שצריך להיות ברור – שזה לא כולל - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל זה כתוב. אני רק בהסכמת היועצת המשפטית – מה עמדתך?
אתי בנדלר
מדובר כאן על שינויי נוסח בסך הכול. הם רוצים שזה יהיה "המותנה בתשלום עמלה שתחושב בהתאם להוראות לפי סעיף 13 - - -
היו"ר דוד ביטן
טוב, תגיעו למשהו עם היועצת המשפטית. מה שתגיעו אתה – מקובל עלי.
עודדה פרץ
זה צריך להיות ברור שזה מדבר על הפרשי ההיוון.
היו"ר דוד ביטן
אם אין לה בעיה לתקן את המילה "עמלה" אז גם לי אין בעיה. אין לזה משמעות, נכון? תסבירו את זה.
קריאה
אולי נקרא לזה "קנס"?
עודדה פרץ
כשתיקנו את הצו ב-2014 הורדנו את המילה "עמלה". אנחנו לא חושבים שזו עמלה.
היו"ר דוד ביטן
אבל היא אומרת שיש את המילה.
עודדה פרץ
אבל לא תיקנו את פקודת הבנקאות באותו זמן, תיקנו את הצו. לכן בפקודת הבנקאות נשארה המילה "עמלה". זה הרקע. אנחנו מעדיפים שלא תהיה המילה "עמלה" כי אנחנו לא חושבים שזו עמלה אבל זה לא קריטי.
אתי בנדלר
אין לי בעיה שזה יהיה "תשלום" ושלא יקראו לזה "עמלה", למרות שאפשר להתווכח - - -
היו"ר דוד ביטן
תגידי מה העמדה, לפי זה נראה.
אתי בנדלר
אני אמחק את המילה "עמלה", זה לא משנה לגופו של עניין שום דבר.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא מבין – אם כתוב בחוק "עמלה" אז למה לא להשאיר את זה "עמלה"? אנחנו מסתירים משהו מהציבור? תובילו שינוי חקיקה, תקראו לזה: מטרות עתידיות שאולי הבנקים ירצו לעשות בהמשך. כרגע בחוק כתוב "עמלה", בצו שלכם לא כתוב. אני מבקש להיצמד לנוסח החוק.
עודדה פרץ
בסדר.
היו"ר דוד ביטן
למה אתם רוצים לתקן את זה?
עודדה פרץ
כי אנחנו חושבים שזו לא עמלה אבל בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
אז תתקנו בחוק ואז נתקן.
עודדה פרץ
בסדר, אז נתקן בחוק.
היו"ר דוד ביטן
אם זה לא משמעותי אין בעיה.
יואב קיש (הליכוד)
אבל זה לזרות חול בעיני הציבור.
עודדה פרץ
זה לא חול, אנחנו אומרים שזה תשלום.
היו"ר דוד ביטן
אם בקריאה השנייה והשלישית תרצו לתקן את זה ותשכנעו – אנחנו נתקן, אין בעיה. אבל כמובן אני צריך להבין שאין פה שינוי מהותי אלא שינוי סמנטי.
עודדה פרץ
זה לא שינוי מהותי.
יואב קיש (הליכוד)
אני פשוט מתנגד לכל הסמנטיקה הזאת שבאה לזרות חול בעיני הציבור.
טיבי רבינוביץ
ההפך, חבר הכנסת, זה בדיוק להטעות את הציבור ולתת לו תחושה שהוא מרוויח משהו מהשינוי הזה.
יואב קיש (הליכוד)
נכון, הבנקים סובלים מזה.
עודדה פרץ
זה צריך להיות ברור שאנחנו מדברים על מרכיב ההיוון. בתשלום הזה יש כמה מרכיבים: יש עמלה תפעולית של 60 שקל, שזה כן עמלה.
יואב קיש (הליכוד)
תפעולית זה הגיוני, אוקיי.
עודדה פרץ
ויש עמלת הודעה מוקדמת. מה שאתה רוצה לטפל בו פה הוא שזה עם הפרשי היוון או בלי הפרשי היוון. זה מה שצריך להיות ברור.
אתי בנדלר
מה אתם רוצים שיהיה כתוב, עודדה?
עודדה פרץ
אני לא מנסחת עכשיו.
רני נויבואר
שבסוף הפסקה יהיה כתוב: "תשלום" – או "עמלה", לא משנה – "יחושב על פי הוראות סעיף 13 לפקודת הבנקאות בקשר עם הפרשי ההיוון".
שלמה קרעי
אבל הסעיף בחוק שם מדבר רק על הפרשי ההיוון.
היו"ר דוד ביטן
רבותי, חמש דקות הפסקה. תשבו יחד ותראו.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:30 ונתחדשה בשעה 13:35.)
היו"ר דוד ביטן
אני מחדש את הישיבה.
יואב קיש (הליכוד)
לפני כן, ברשותכם, רק מילה אחת. עודדה, אני לא רוצה לעכב את ההצבעה. כרגע התיקון הוא רק לפקודת הבנקאות. אני חושב שלקראת קריאה שנייה ושלישית צריך לשקול להוסיף את כל הגורמים שנותנים משכנתאות במשק.
עודדה פרץ
אנחנו גם מסכימים.
אתי בנדלר
זו תהיה בעיה מאוד-מאוד גדולה כי אתה בעצם רוצה להחיל בלי דיון מוקדם הוראות על גבי גופים שהם בכלל לא הוזמנו, שהם יהיו כאן פעם ראשונה לעניין הזה.
יואב קיש (הליכוד)
אז אמרתי שכרגע לא, ואמרתי שאני מבקש - - -
אתי בנדלר
לא נוכל לעשות את זה בקריאה שנייה ושלישית.
יואב קיש (הליכוד)
למה לא?
אתי בנדלר
כי לגביהם זה משהו לגמרי חדש.
יואב קיש (הליכוד)
אז שיטענו נושא חדש.
אתי בנדלר
לא, זה לא עניין של נושא חדש.
יואב קיש (הליכוד)
למה לא? אני לא מבין.
אתי בנדלר
לא. אם אתה רוצה, אנחנו צריכים לעשות עוד ישיבה ולהזמין את הגופים האלה. אי אפשר יהיה לעשות את זה.
היו"ר דוד ביטן
מה הטענה?
יואב קיש (הליכוד)
אמרתי שאני חושב שראוי שהתיקון יחול על כל הגופים שנותנים משכנתאות.
אתי בנדלר
זה לא רק עניין של נושא חדש, זה מעבר לנושא חדש. זה בכלל גופים אחרים שאתה לא - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא נושא חדש. החוק בא לבנקים, אתה מביא משהו אחר.
יואב קיש (הליכוד)
כרגע אז נרד מזה, בסדר. נראה מה אפשר לעשות אחר כך.
היו"ר דוד ביטן
יש מדיניות. לפי זה, אתה יכול לקחת סתם חוק, "איקס", ולתקן את כל החוקים בכנסת.
יואב קיש (הליכוד)
טוב.
אתי בנדלר
אי אפשר לקחת פלטפורמה ולהרחיב אותה עד דלא ידע.
היו"ר דוד ביטן
תגידי לנו מה כל התיקונים שנסכים אתם וזהו.
אתי בנדלר
כמובן שאת הנוסח הסופי אני אכין אחרי שהוועדה תאשר. אני רק רוצה להגדיר את העקרונות שלפיהם תנוסח הצעת החוק. בסעיף 13(א)(2) לפקודת הבנקאות 1941, מדובר על כך שניתן לבצע פירעון מוקדם, ואז (2) "התאגיד הבנקאי רשאי להתנות פירעון מוקדם, כאמור בתשלום עמלה, בתנאים ובשיעור שקבע הנגיד בצו, לאחר התייעצות עם הוועדה ובאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת". מכוח הסעיף הזה נקבעה עמלה. יש את צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור) וכאן יש סעיף, בצו הזה, סעיף 3, שעניינו עמלות הפירעון המוקדם ויש מספר סוגי עמלות. יש עמלה תפעולית, שבה, אני מבינה, לא נוגעים.
יואב קיש (הליכוד)
לא נוגעים.
אתי בנדלר
יש עמלה שהיא אופציונלית, תלוי מתי מודיעים על - - -
יואב קיש (הליכוד)
לא חלה בכל המקרים.
אתי בנדלר
נכון, אז גם בה לא נוגעים. הדבר היחידי שאני מבינה שאליו מתייחסים זו עמלה שמדברת על ריבית היוון.
יואב קיש (הליכוד)
נכון.
אתי בנדלר
אני עדיין לא יודעת בדיוק איך לנסח את זה אבל אני אנסח את זה באופן כזה שהאופציה בהסכם הלוואה הכולל אפשרות לפירעון מוקדם - - -
יואב קיש (הליכוד)
למרות שמה הבעיה כבר שיתמחרו את זה בלי עמלת התפעול וכו'? הרי מדובר על 60 שקלים סך הכול. למה אנחנו בכלל נכנסים לזה? שהבנק, בתמחור שלו, יבין שזה כולל בפנים גם את עמלת – זה לא אלפי שקלים, זה סתם מסבך בעיני. אני לא חושב שצריך להפריד עכשיו. הבנק הרי עושה מסלול נפרד ללא עמלת פירעון מוקדם ,אז שיהיה ללא עמלת פירעון מוקדם ואז יגדירו שבוע, או כמה שזה יהיה, של ההודעה, אבל בבירור שגם עמלת התפעול תיכנס פנימה. מה הסיפור? למה אתם מסבכים? אני לא לחוץ מזה. אם אתם רוצים נלך לכיוון הזה. אבל אני חושב שיותר ראוי לעשות את זה ללקוח. עכשיו מה יסבירו לו בבנק? זה ללא עמלת פירעון מוקדם אבל יש עמלת פירעון מוקדם. בשביל מה לסבך?
אתי בנדלר
חבר הכנסת קיש, את זה באמת יהיה אפשר כבר לשנות בין השנייה לשלישית כי זה כבר כניסה לפרטים.
יואב קיש (הליכוד)
אוקיי.
היו"ר דוד ביטן
זה נשאר פתוח.
אתי בנדלר
בשלב זה, מה שמדובר כאן הוא ש"הסכם הלוואה הכולל אפשרות לפירעון מוקדם המותנה בתשלום עמלה שעניינה הפרשי היוון", משהו כזה.
יואב קיש (הליכוד)
טוב.
היו"ר דוד ביטן
אבל להשאיר את המילה "עמלה", אם כך.
יואב קיש (הליכוד)
זה ברור.
אתי בנדלר
כן. עמלה שעניינה הפרשי היוון, שתחושב בהתאם להוראות לפי הסעיף הזה שקראתי עכשיו. אני אומרת שוב, זה לא הנוסח הסופי אבל זה מה שקראתי.
היו"ר דוד ביטן
גיל, לאור העובדה שהכול היה בהסכמה – נכון, אין ויכוח?
גיל ברינגר
אנחנו בהסכמות, כן.
היו"ר דוד ביטן
אז אין צורך בוועדת שרים.
גיל ברינגר
ההחלטה של ועדת שרים הייתה שזה חוזר לפני ראשונה.
היו"ר דוד ביטן
אבל אין צורך, הכול היה בהסכמה.
יואב קיש (הליכוד)
אנחנו לא נביא את זה היום למליאה, זה ייקח שבוע. תהיה ועדת שרים ביום ראשון - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה נציג ועדת שרים, נכון? הכול היה בהסכמה, אז מה הבעיה?
גיל ברינגר
מכיוון שזה היה אחד משלושת התנאים.
היו"ר בדוד ביטן
אבל אתה ועדת שרים, אז תוותר על זה.
גיל ברינגר
אני לא ועדת שרים. אני מעלה את זה ביום ראשון לוועדת שרים וזה לא יעכב אתכם ברגע.
יואב קיש (הליכוד)
מאה אחוז.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אם זה לא יעלה ביום ראשון אנחנו נעלה את זה ביום שני בכל מקרה.
גיל ברינגר
בסדר.
אתי בנדלר
אני לא אספיק לנסח את זה עד יום ראשון.
היו"ר דוד ביטן
לא תספיקי? אז למה אני מתווכח אתו? סתם חבל על הוויכוח.
אתי בנדלר
ודאי שלא.
היו"ר דוד ביטן
אז תעלה ביום ראשון והיא תעלה מתי שאפשר.
אתי בנדלר
אני מבקשת להעמיד להצבעה בסעיף (1) את פסקה (2). פסקה (1) נמחקת.
היו"ר דוד ביטן
תיקנת גם את השם?
אתי בנדלר
את השם אני תמיד מתקנת, השם תמיד משתנה בעת הכנה לקריאה ראשונה.
יואב קיש (הליכוד)
מה שאני הצעתי היה עושה את הכול יותר פשוט וזה היה חוסך לך גם את העבודה, כי זה היה מבטל את כל העמלה. ואז, אם היינו חושבים שרוצים להכניס את העמלה התפעולית, היינו מכניסים את זה בין ראשונה לשנייה. אני רציתי לפשט לך את זה, שלא תתעסקי עם ניסוח והצו וכל זה.
אתי בנדלר
אם יש הסכמה לבטל את כל העמלות אז אין לי בעיה.
יואב קיש (הליכוד)
בוא נלך לקריאה ראשונה על ביטול כל העמלות, ונדון בזה אחרי קריאה ראשונה, אם נרצה ללכת - - -
אתי בנדלר
אתם מוכנים לבטל את שתי העמלות?
יואב קיש (הליכוד)
לפשט את הניסוח, יקל עליה את כל העבודה.
גלי כספרי
זה שני דברים אחרים, זה במהות שונה לגמרי. זה בא לתקן דברים אחרים לגמרי.
יואב קיש (הליכוד)
למה מהות שונה?
היו"ר דוד ביטן
אנחנו צריכים את ההסכמה של בנק ישראל, לא את שלכם. כן, בנק ישראל.
דרור פלדמן
אבל מותר לנו להגיד את דברנו ולהסביר.
היו"ר דוד ביטן
כן. אבל חכה, עוד לא שמעתי את בנק ישראל. אולי הם יעשו לכם את העבודה? כן, מה אתם אומרים?
עודדה פרץ
אני רוצה לחשוב על זה.
היו"ר דוד ביטן
מה יש לחשוב כל כך הרבה?
עודדה פרץ
לא יודעת אם הרבה אבל לחשוב, מכיוון שיש שם למשל מרכיב של הודעה מוקדמת אז יכול להיות שיש לזה משמעות. ה-60 ש"ח זה באמת לא נראה לי - - -
יואב קיש (הליכוד)
כמה המרכיב של ההודעה המוקדמת?
עודדה פרץ
לא זוכרת.
יואב קיש (הליכוד)
אז נכתוב שצריך שבוע מראש להודיע. כמה זמן זה ההודעה המוקדמת? שבוע?
רון מאירי
מה קורה אם לקוח מודיע ולא מבצע בסוף?
יואב קיש (הליכוד)
מה קורה היום אם לקוח מודיע ולא מבצע?
קריאה
לא קורה לו שום דבר.
יואב קיש (הליכוד)
אין לי בעיה שזה אחרי זה יהיה במסגרת ההודעה המוקדמת של שבוע. אין בעיה.
היו"ר דוד ביטן
מה ההסכמה?
יואב קיש (הליכוד)
אני אומר, כדי לפשט – כי בסוף אני רוצה שללקוח יהיה ברור שהוא הולך להליך ללא עמלת פירעון מוקדם - - -
היו"ר דוד ביטן
אני אעשה את זה יותר קל, עזוב. אם אתם תסכימו למה שהוא אומר, אז התיקון יהיה שונה, בסדר?
אתי בנדלר
מתי? הוועדה צריכה להחליט.
היו"ר דוד ביטן
אז אנחנו אומרים שאנחנו מסכימים ועכשיו זה תלוי בהם. זה מה שסוכם, נכון? אם הם יסכימו לתיקון שהוא מבקש אז תנסחי את זה שונה, זה הכול.
יואב קיש (הליכוד)
טוב, אני מרגיש שאני מקלקל. באתי לתקן ואני מקלקל. יש ניסוח, אתם רוצים? נדון בזה אחרי קריאה ראשונה. אני לא רוצה לגעת. תלכי למסלול הארוך, המורכב. גמרנו.
היו"ר דוד ביטן
זה יעכב לך את הקריאה הראשונה.
יואב קיש (הליכוד)
אני יודע, מה אני אעשה?
היו"ר דוד ביטן
כי לאה אומרת שאי אפשר לעשות את זה כך.
אתי בנדלר
אז אם כך, ההצעה תכלול את מה שמופיע היום בסעיף 1(2) – דהיינו, תוספת של סעיפים קטנים (א1) ו-(א2) לסעיף 13 לפקודת הבנקאות, בשינויים שדובר עליהם, כך שיהיה ברור שמתייחסים אך ורק לעמלה שעניינה הפרשי היוון. אפשר לאשר את הסעיף, אדוני.
היו"ר דוד ביטן
זהו, אני יכול להצביע על הכול?
אתי בנדלר
על מה שאמרתי, כן.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד סעיף 1?
אתי בנדלר
בשינויים שפירטתי.
לאה ורון
חבר הכנסת קיש מצביע במקום חברת הכנסת נורית קורן.

הצבעה
בעד – פה אחד
סעיף 1 נתקבל.
היו"ר דוד ביטן
פה אחד.
אתי בנדלר
עכשיו אני שואלת שאלה: האם להוסיף, לאור ההסכמות שזה לא יהיה רטרואקטיבית, סעיף תחולה לפיו הוראות סעיף זה יחולו על הסכמי הלוואה שנכרתו לאחר תחילת החוק?
היו"ר דוד ביטן
מה זאת אומרת? אז מה עשינו בזה?
יואב קיש (הליכוד)
א', הסעיף הזה בהגדרה אומר שהוא מחייב אותם לעשות מסלול. זה לא יכול להיות רטרואקטיבי.
עודדה פרץ
זה לא יכול להיות.
אתי בנדלר
אוקיי, אז אין צורך.
היו"ר דוד ביטן
אז הצבענו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תצרף אותי להצבעה, אדוני היושב-ראש, לפרוטוקול.
היו"ר דוד ביטן
אני אומר לכם, המזל של בנק ישראל, שלחרדים אין כסף לפירעון מוקדם. אם היה, הייתה פה מלחמת עולם, שתדעי. תודה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים