ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/06/2018

הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2018, בדבר החזקת רשיונות ברכב

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת10
ועדת הכלכלה
12/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 778
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ט בסיון התשע"ח (12 ביוני 2018), שעה 11:30
סדר היום
הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2018, בדבר החזקת רישיונות ברכב
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
עבד אל חכים חאג' יחיא
מוזמנים
טוביה כהנא - עוזר מנכ"לית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אפי רוזן - מנהל אגף רישוי ובקרה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

לירון גואטה - עוזרת מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

תמר (תמי) פרידמן - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אסף מיכאלי - מנהל מחלקה, שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון, משרד האוצר

רו"ח ודיע עואד - מנהל מחלקת חבויות, מחלקת ביטוח כלכלי, רשות שוק ההון, משרד האוצר

לירז דמביץ כהן - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות שוק ההון, משרד האוצר

בתיה מור ספקטורוביץ - עו"ד, מחלקת ביטוח כללי, רשות שוק ההון, משרד האוצר

דרור וגשל - עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

סנ"צ דנה ימין-חה - ראש מדור ייעוץ וחקיקה, אגף התנועה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

שוקי שדה - מנכ"ל, ארגון חברות ההסעה

נמרוד הגלילי - מנכ"ל, הארגון הישראלי להשכרת רכב וליסינג

דן מיכאל קדרון - עמותת תנו יד לחרש נכים למען נכים, עוזר של משה בר

עמוס שוקן - מוזמן/ת

רות פרמינגר - שדלן/ית (פרילוג בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2018, בדבר החזקת רישיונות ברכב
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, חברי השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר משה שחל, מאושיות תנועת העבודה לדורותיה, באמת, אלה לא מילים מן הפה אל החוץ, אני מתכבד בנוכחותך, חברות וחברים, ברשותכם, לפני שאנחנו עוסקים בתקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ח-2018 חשוב לי שנהיה בקשב.

נמצאת כאן סגן ניצב דנה ימין-חה. אתמול בפתיחת אחד הדיונים ביקשתי ממך לקבל עד היום בצהרים הבהרות בכל הנוגע להודעה על הקפאת הדוחות שנוגעות למצלמות המהירות. ביקשתי בראש ובראשונה, עוד לפני פתיחת כל הדיון הגדול, לדעת מה עושים אלה שיש להם ברגע זה דוחות חיים, לא אלה שכבר שילמו, שזה דיון בפני עצמו ובוודאי יעלו השאלות, ובוודאי בקל וחומר אם תהיה החלטה דרמטית שאומרת שהמצלמות האלה לא מימשו את אשר מצופה מהן, זה דיון אחר. כי אנשים שלא ישלמו את זה, המשמעות היא כפל קנס וכל מיני דברים שאף אחד לא רוצה לעמוד בהם. חשבתי שהמשטרה צריכה לומר את זה לאלתר.

חזרת אליי, ואני אומר את זה כאן כדי שהדברים יהיו ברורים, והודעת לי בשם משטרת ישראל, בשם ראש האגף, שנקבעה פגיעה דחופה עם הפרקליטות, מכיוון שבאמת המשטרה היא לא זו שיכולה לקבל את ההחלטה לבדה והיא חייבת שהפרקליטות תיתן לה גיבוי משפטי לכל החלטה אשר תתקבל בעניין הזה. אני שוב מבקש שזה ייעשה בדחיפות הנדרשת. זה חייב להסתיים השבוע. זה לא יכול להתארך לעוד שבוע נוסף, ממש לא. זה מסוג הדברים שצריך לטפל בהם לאלתר. זה לא כזה "יום לימודים ארוך". גם אם תהיה החלטה על חובת תשלום או עיכוב של התשלום עד שיתבהרו הדברים, חייבת להיות הודעה. אני אומר את זה גם מן המקום שאתם נמצאים בו. בסדר? אז אנא, כפי שהעברת במסירות את הדברים, תעבירי אותם גם היום, שאני רוצה שהתשובה תינתן השבוע. בסדר? תודה רבה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
ברשותך, עוד לפני הדיון. זו ההזדמנות מכיוון שנמצאים כאן גם המשטרה וגם משרד התחבורה. קיבלתי תלונות מסוימות. יכול להיות שתענו לי תשובה לא עכשיו, אבל אני מבקש להעיר את תשומת לבכם, שתענו לנו תשובה בהמשך.

פנו אליי נהגי משאיות עפר. יש את עניין המשקל. קורים מקרים שהם מעמיסים לא מהמחצבה אלא יש חפירות. המרחק בין החפירה למקום השפיכה קרוב יותר מאשר לנסוע ולשקול, המקום שבו נמצא המשקל רחוק יותר. ואז שוטר פוגש את הנהג, לוקח אותו למשקל, לא משנה באיזה מרחק, ומתגלה שיש לו משקל עודף. אז מוטלים קנסות, ולפעמים גם החרמה של המשאית. השאלה, אם יש מרחק כזה לאתר השפיכה, ואנחנו יודעים שיש לו את האישורים, מה אפשר לעשות? זה לא מחצבה, שאז הנהג היה צריך לשקול לפני שהוא יצא, והוא לא יכול לפי העין לדעת אם הוא חורג או לא חורג מן המשקל המותר.

השאלה אם יש לנושא הזה פתרון. אני יודע שאנחנו לא רוצים אפילו גרגר אחד יותר, זו העמדה שלי, אבל איך אפשר להתגבר על הבעיה? הוא לא יכול לדעת מה המשקל, אלא אם רוצים לפזר מתקני שקילה בעוד הרבה מקומות קרובים יותר. אני מדבר במיוחד באזור גוש דן, שם אנשים עובדים. הם אומרים שהמרחקים והפקקים והיציאות גורמים לכך, ואם נהג ייסע למרחק גדול יותר עד שיגיע למשקל הרי הסיכון הוא בזה שהוא נוסע וחוזר. אם תוכלו להשיב עכשיו – מה טוב, ואם לא אז מאוחר יותר.
היו"ר איתן כבל
אני מציע, כדי שהתשובה תהיה משמעותית ורצינית, שתעבירו תשובה בכתב, עם העתק אליי כיושב-ראש הוועדה. בסדר? תודה.

ברשותכם, נקרא את התקנות.


תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשע"ח- 2018

אני רק רוצה להזכיר בהקשר הזה את הדבר הבא, שאליו מסבה את תשומת הלב שלי עורכת הדין מירב תורג'מן. נציגי משרדי הממשלה, חשוב לי שתקשיבו. "נזכיר כי במסגרת התיקון לפקודת ביטוח רכב מנועי שהוועדה אישרה ושפורסם ברשומות ביום 28 בדצמבר 2017, כמשמעותה בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], 1970" – במסגרת התיקון הזה אני רוצה להזכיר שבוטלה החובה להחזיק תעודת ביטוח מקורית ואפשר להחזיק באמצעים אלקטרוניים. "עוד נקבע בתיקון כי רשות שוק ההון" – יש כאן נציג של רשות שוק ההון? יפה, אז כדאי שאדוני יהיה בקשב – "נקבע כי רשות שוק ההון תדווח לוועדת הכלכלה בתום שישה חודשים מיום הפרסום על התקדמות ההליכים הנדרשים ליישומו. מועד חובת הדיווח הוא עד יום 28 ביוני 2018." האם אדוני יודע או זוכר, או שהייתי "השעון המעורר"?
ודיע עואד
אני מנהל מחלקת חבויות ברשות שוק ההון.
היו"ר איתן כבל
אדוני לא חייב לענות לי תשובה. אני בסך הכול מסב את תשומת הלב. אני מזכיר לכם.
ודיע עואד
אנחנו מבינים את זה. אנחנו עושים עבודה בנושא.
היו"ר איתן כבל
זה היה צריך כבר להסתיים.
ודיע עואד
עד 28 ביוני.
היו"ר איתן כבל
נכון, בעוד שבועיים. אני רק מסב את תשומת הלב שלכם.
ודיע עואד
אנחנו מבינים את זה.
היו"ר איתן כבל
תראו שלא שכחתם. תזכירו את זה לדורית סלינגר. היא עסוקה, יש לה הרבה דברים על הראש. יש לה גם אנשים אחרים על הראש. אתם מתכונים להכניס את זה לתוקף או אתם מבקשים להאריך את המועד?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
החוק מאפשר לכם לבקש דחייה.
ודיע עואד
החוק מאפשר לנו שהכניסה בתוקף תהיה בספטמבר או 18 חודש דחייה.
היו"ר איתן כבל
יש לי הרגשה שאתם תבקשו דחייה.
ודיע עואד
אנחנו עושים עבודה.
היו"ר איתן כבל
גם את התשובה הזאת ידעתי שתאמר...
ודיע עואד
התיקונים המשלימים לדבר הזה, יש לנו כמה אפיקים, גם מול משרד התחבורה וגם מול המשטרה ואנחנו מקדמים את זה. ההערכה שלי, כנראה נבקש דחייה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הם מבקשים דחייה לטובת העניין.
ודיע עואד
ברור שזה לטובת העניין.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה שאני רואה פה: קודם כול זורקים את החץ ואחר כך מסמנים את המטרה.
ודיע עואד
מתוך מטרה שזה ייצא טוב. כדי שזה יהיה טוב צריך לעשות את התיקונים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
קודם נזרק החץ ואז נקבעת המטרה.
היו"ר איתן כבל
כשאישרנו את החוק, את כל הדברים שאתה אומר עכשיו ידענו אז. זה כמו המערכון של "הגשש החיוור" על מי שהגיע מן המטוס. שואלים אותן שאלות ועונים אותן תשובות. אנחנו מכירים את הדו-שיח הזה. אני בטוח שעורך דין משה שחל מכיר את זה. בזה שום דבר לא השתנה: אומרים תאריך בשביל לא לעמוד בו.
לאה ורון
אדוני, אני מבקשת להפנות את תשומת לבו של מר עואד מרשות שוק ההון לכך שבספטמבר הכנסת בפגרה. אני לא יודעת אם יאשרו לנו וכמה ישיבות יאשרו לוועדת הכלכלה להתכנס בפגרת הקיץ. לפיכך אם יש לכם כוונה לבקש דחייה ואתם "סגורים" על זה, תיפנו לוועדה מוקדם ככל האפשר. הכנסת יוצאת לפגרה ב-21 ביולי. קח את זה בחשבון.
ודיע עואד
עד 28 ביוני אנחנו חייבים לבוא ולדווח. אם נדע שנצטרך הארכה, נגיד לכם שאנחנו מבקשים הארכה.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להזכיר שאתם לחצתם אותנו.
ודיע עואד
אנחנו רוצים לקדם את זה, ברור.
לאה ורון
גם 28 ביוני זה לא טוב. קחו את זה בחשבון. אני מציעה שתדבר אתי אחרי הדיון.
ודיע עואד
אנחנו רוצים לקדם את זה. נעדכן את הוועדה.
היו"ר איתן כבל
שלא תיפול שגגה. הסבנו את תשומת הלב שלכם, שלא תהיה פתאום זעקה של הדקה התשעים. אם לא תביאו את הדברים הללו בזמן, הכול ייכנס לתוקף ותמצא את עצמך לא במקום שבו אתה רוצה להיות. לא יהיו לי כלים לכנס את כנסת ישראל במיוחד בשבילכם. אז אני מסב את תשומת הלב שלכם. קחו את זה בחשבון.
דנה ימין-חה
משפט אחד. המשטרה עדיין לא מקבלת את המידע באופן ממוחשב אודות פוליסת הביטוח. מבחינתנו זה פער שיורד לשורש התיקון. הרי אם בידי הנהג אין את תעודת הביטוח ואין לשוטר יכולת לדעת אם יש או אין, לא תוכל להתבצע שום אכיפה. אני שמה את זה על השולחן. משרד האוצר מעודכן.
ודיע עואד
הייתה לנו שיחה עם דנה ימין-חה. נקיים ישיבה גם עם כרמית ועם כל הגורמים המעורבים כדי לפתור את הנושא.
היו"ר איתן כבל
יפה הוא ששום דבר לא פרץ אל תוך הלוח. כל הבעיות שאתם מעלים, אמרנו אותן כאן, הסבנו את תשומת הלב לעניינים האלה. אתם הגדרתם וקבעתם לנו את לוחות הזמנים, אז בבקשה. זה סוג של בשורה, לא דרמטית אבל בשורה יפה לציבור הנהגים. תודה.
תמר (תמי) פרידמן
אני מן הייעוץ המשפטי במשרד התחבורה.

תקנה 9 לתקנות התעבורה קובעת את האיסור לנהוג אלא אם כן אתה נושא אתך רישיונות רכב ונהיגה. רישיון הנהיגה כיום מונפק ל-10 שנים. אצלנו יש החלטה להאריך את הרישיון עד לגיל שאדם נדרש לעבור בדיקות רפואיות בפעם ראשונה, שזה גיל 70. למעשה כרטיס הפלסטיק שהאדם מחזיק הוא צילום של מה שאדם קיבל ברגע שהוא קיבל אותו ולא משקף שינויים שחלו במהלך השנים, כמו התניות או ביטולים. לכן אנחנו עוברים למגמה של מאגרים מעודכנים. המחשבים של משרד התחבורה ישקפו למשטרה, הם משקפים כבר היום ברישיונות נהיגה את המידע.
היו"ר איתן כבל
כרטיס הפלסטיק לא אומר כלום. הוא רק אומר שיש לך רישיון נהיגה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אותך יכולים לזהות לפי הכרטיס. במשך השנים מפסיקים לזהות.
אפי רוזן
הוא משמש בעיקר לאזרחים שטסים לחוץ לארץ.
תמר (תמי) פרידמן
לכן עכשיו עשינו תיקון, שאדם לא יהיה חייב לשאת את רישיון הנהיגה, הוא יוכל לשאת כל אמצעי זיהוי אחר, כמו למשל תעודת זהות.
היו"ר איתן כבל
ברור. ואז נכנסים למאגר. בטח למשטרה לא יהיו מספיק ניידות כדי לאכוף, ואז לא יהיה להם מחשב.
אפי רוזן
אם אין ניידות אין דילמה כי לא יעצרו אותך.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנחנו בדרך כלל סופרים את העבירות שתופסים אותן ולא את כל העבירות.
תמר (תמי) פרידמן
רישיונות רכב – גם, למעט רכבים כבדים. צריך להשלים את הפיתוח המחשובי ולכן נהגי רכבים כבדים בשנה הקרובה יצטרכו לשאת את הרישיון.
היו"ר איתן כבל
קשה להגדיר רכבים גדולים. אני חושב שעדיף להגיד את זה במשקל. אני אומר סתם, אני לא איש מקצוע.
מירב תורג'מן
בתקנה יש הגדרה.
היו"ר איתן כבל
אני אומר את זה לצורך הודעת דובר הוועדה. אם נכתוב "רכב כבד" – זה לא מספיק מדויק. יש לזה הגדרה מדויקת.
אפי רוזן
רכב שמשקלו עולה על 3,500 קילוגרם יהיה חייב להמשיך לשאת רישיון רכב בשנה הקרובה, כתקופת ביניים.
תמר (תמי) פרידמן
רכב שמשקלו מעל 3.5 טון. כל אופנוע או רכב נוסעים פרטי לא יצטרך לשאת את הרישיון כבר מעכשיו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
כבר מהיום?
תמר (תמי) פרידמן
מרגע שהוועדה תאשר את התקנות.

כל מיני נספחים אחרים, כמו למשל הגבלות על הרישיון, יהיו חייבים להמשיך לשאת, וגם תעודת ביטוח. זהו.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה זה הגבלות על הרישיון, לדוגמה?
תמר (תמי) פרידמן
למשל אם יש לנכה הגבלה של "תפוח" ברכב.
אפי רוזן
הגבלות טכניות בעיקרן.
נמרוד הגלילי
אני מאיגוד חברות הליסינג והשכרת הרכב. דבר ראשון, אני רוצה לברך על התקנה ועל התיקון, שהוא תיקון חשוב. אנחנו מתמודדים עם הבעייתיות של אובדן תעודות מקור ואז הוצאת כפלים, וזה עוד תשלומים. זה תיקון מבורך וטוב.

כפי שגם נאמר פה בתחילה, יש פה באמת תהליך שכבר הוחל בסוף השנה שעברה עם תעודות הביטוח. כדי שהתהליך הזה יהיה שלם צריך להסדיר גם את נושא תעודות הביטוח. היינו כבר בדין ודברים עם משרד התחבורה במשך תקופה, כשבוטלה תקנה 9(א) הקודמת, להחזיר את האפשרות שציי רכב שיש להם קצין בטיחות יוכלו להחזיק ברכב העתק נאמן למקור ולא את תעודת המקור. זאת אומרת, אפשר יהיה להחזיק את הצילום עם החותמת של קצין הבטיחות ואז אם שוטר עוצר אותך, גם אם אין לך את תעודת המקור זה בסדר. כרגע זה רלוונטי לנושא תעודות הביטוח. נשאלת השאלה האם אי אפשר כבר עכשיו להוסיף אופציה לעניין תעודת הביטוח. אני לא יודע מתי זה ייכנס לתוקף, אם זה ייכנס לתוקף, אבל זה אותה בעיה. בסך הכול אנחנו בעידן טכנולוגי מתקדם וטוב שהולכים קדימה, אבל השאלה אם אין אפשרות בהזדמנות הזאת לאפשר להחזיק העתק נאמן למקור.
מירב תורג'מן
ההסדר החוקי שקובע מה היא תעודת ביטוח קבוע בפקודת ביטוח רכב מנועי. התיקון לסעיף 9 טרם נכנס לתוקף, כפי ששמענו על ידי הרשות, ולכן יש דרישה להחזיק תעודת ביטוח מקורית. ההפניה בתקנות היא לסעיף 9 בפקודת ביטוח רכב מנועי. כשסעיף 9 ייכנס לתוקף אפשר יהיה להחזיק את תעודת הביטוח באמצעים אלקטרוניים. עד אז, מכיוון שאין קישור און-ליין למשטרה כדי לדעת האם תעודה בתוקף או לא בתוקף, למעשה זה לא נכנס לתוקף ואי אפשר גם לאכוף את זה.
נמרוד הגלילי
ברור לי לחלוטין. השאלה אם עד שזה נכנס לתוקף, אולי אפשר להוסיף לתקנה 9 הוראה כפי שהיה בעבר, שמאפשרת להחזיק העתק נאמן למקור. זה היה בתקנה 9(א) בעבר, לפני שנתיים–שלוש.
מירב תורג'מן
זה לא ההסדר החוקי שמונח כרגע בפני הוועדה. התקנות לא יוכלו לסתור את ההסדר שקבוע בפקודה. משום שבפקודה קבוע שצריך להחזיק תעודת ביטוח מקורית, התקנות לא יכולות לאפשר להחזיק תעודת ביטוח בהעתק או באמצעים אלקטרוניים אחרים. זו עמדתי.
תמר (תמי) פרידמן
אנחנו מצטרפים לעמדה.
היו"ר איתן כבל
גם אני מצטרף. אבל ניסית. זה עדיין לא עוזר לכם.
שוקי שדה
לא רק אצלו אלא גם אצלנו. בגלל זה לא דיברתי.
אפי רוזן
הבקשה בציים גדולים מובנת, אבל מכיוון שכבר יצאנו לדרך ויש כוונה סביב השולחן באמת לתקן את זה, גם אם ייקח עוד כמה חודשים, זה לא שווה את הגלגול הנוסף.
היו"ר איתן כבל
חברים, תודה רבה. נעבור להקראה.
תמר (תמי) פרידמן
"תיקון תקנה 9
1.
בתקנה 9 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – התקנות העיקריות) –
0. במקום תקנת משנה (א) יבוא:

"(א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן נמצאים אתו כל אלה:

0. אחד לפחות מאמצעי הזיהוי המפורטים להלן:" – זה במקום רישיון הנהיגה:

"(1) תעודת זהות שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;
(2) דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952;
(3) רישיון נהיגה תקף שניתן לפי הפקודה, הכולל את תמונת בעל הרישיון;
(4) לגבי מי שמתקיימים בו התנאים הקבועים בתקנה 567 או 567א – רישיון נהיגה זר כהגדרתו בתקנה 562;

0. תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;
0. כל תעודה שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג;
0. רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.""ועכשיו ההחרגה לשנה לגבי נהיגה ברכב מעל 3.5 טון.
מירב תורג'מן
לפני שאת קוראת את הוראת השעה, לגבי רשימת התנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם, השאלה אם הוא נדרש להציג את התנאים או את ההוכחה לעמידתו בתנאים.
תמר (תמי) פרידמן
את הנספח שמפורטים בו התנאים.
מירב תורג'מן
את מה שהוא צריך לשאת כדי שאפשר יהיה לדעת.
אפי רוזן
לדוגמה, יש תנאים שמופיעים ברישיון עצמו, אולם יש תנאים שמופיעים במסמך נלווה, אבל כאשר יש מסמך נלווה, ברישיון מופיע שעל השוטר לראות מסמך נלווה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מה יכול להכיל המסמך הנלווה?
אפי רוזן
למשל שהוא חייב לשאת מוצרי סוכר, ועוד כל מיני דברים שלא נכנסים בחמש שורות שיש ברישיון.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
למשל אם הוא מחויב במשקפיים.
אפי רוזן
זה מופיע ברישיון.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הרישיון שהוא עכשיו לא יחזיק. זה יופיע במחשב?
תמר (תמי) פרידמן
זה יופיע בעתיד.

"הוראת שעה
2.

על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה של שנה מיום פרסומן יראו כאילו בתקנה 9(א) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה בסופה נאמר "(5)רישיון רכב כמשמעותו בפקודה לגבי רכב מסוג M1שאינו פרטי, M3 ,M2 N,, ,Oו-T""


זה מעל 3.5 טון.
היו"ר איתן כבל
אמרתי לדובר שכאשר הוא מוציא הודעה היא תהיה מדויקת מאוד, שתבהיר בדיוק את התקנה, שלא נמצא את עצמנו מול טענות של "אמרו, כתבו". הייתי מגדיר את זה באופן ברור מאוד. כל מילה לא מדויקת מכניסה אנשים לעולמות תוכן אחרים.
אפי רוזן
האמירה הנכונה היא: "מעל 3,500 קילוגרם", כי "רכב כבד" זה מעל לכך.
מירב תורג'מן
התיקון כולו ייכנס לתוקף ביום הפרסום ברשומות, וההוראה הזו לגבי רכבים כבדים, כפי שפירטת, תחול רק בעוד שנה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
תקנות התעבורה (תיקון מס' ...), התשע"ח-2018 נתקבלו.
היו"ר איתן כבל
התקנות נתקבלו.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים