ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/06/2018

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת11
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/06/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 641
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ב בסיון התשע"ח (05 ביוני 2018), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון – הארכת מועדים), התשע"ח-2018 (פ/4796/20) של חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני, אורי מקלב, יואב בן צור ובצלאל סמוטריץ – הכנה לקריאה הראשונה
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר
יעקב אשר
חברי הכנסת
דוד ביטן
עבד אל חכים חאג' יחיא
מוזמנים
לירון כהן - מנהלת תחום מימון בחירות, משרד הפנים

רון אלמוג - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עמי ברקוביץ - עו"ד, ממונה חקיקה, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ביאן ותד - רפרנטית תעסוקה באגף התקציבים, משרד האוצר

חנה רותם - מנהל אגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

יצחק בקר - עו"ד, עוזר בכיר ליועמ"ש, משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת


הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון – הארכת מועדים), התשע"ח-2018, פ/4796/20 – הכנה לקריאה הראשונה
היו"ר יואב קיש
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בנושא הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון – הארכת מועדים), התשע"ח-2017, הצעת חוק של חבר הכנסת יעקב אשר וחברי כנסת נוספים. אתה רוצה להגיד משהו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מטרת הצעת החוק היא להתאים את הדוחות למציאות ולא לגרום לכך שמפלגות יצטרכו להגיע באיחור. לפעמים גם משרד מבקר המדינה לא מצליח לעמוד בקצב של הדברים. זה בא מן הפרקטיקה של החיים. זו הצעת חוק טובה, שמייעלת את העניינים. זו דעתי ואני תומך בה.
היו"ר יואב קיש
אנחנו לאחר הקריאה הטרומית, בהכנה לקריאה הראשונה. אני לא רוצה לעכב את הצעת החוק לקריאה הראשונה. יש נושאים נוספים שרלוונטיים לתיקון חוק הרשויות המקומיות ושחבר הכנסת ביטן ידבר עליהם. אני מציע, חבר הכנסת ביטן, שאתה תעלה את כל הנושאים, כדי שהם לא ייחשבו כנושא חדש. אנחנו נצביע על הנוסח כפי שהוא לקריאה הראשונה, הצעת החוק תעבור בקריאה הראשונה, ואז נעשה את העבודה, עם ניסוחים וכולי, בהכנה לקריאה השנייה והשלישית.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לי בעיה. העיקר שזה יבוא.
היו"ר יואב קיש
כך נעשה את זה. אם עכשיו אצטרך לחכות לניסוח שלך לקריאה הראשונה אז הצעת החוק תתעכב.
דוד ביטן (הליכוד)
זה ניסוח פשוט. דיברתי עם היועץ המשפטי. הוא אמנם נגד.
היו"ר יואב קיש
חברי הכנסת עוד לא ראו את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
מדובר בשינוי של מילה אחת. מבחינת נוסח אין בעיה.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת ביטן, תגיד את הדברים שלך, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אולי אפשר להכניס את זה לנוסח.
היו"ר יואב קיש
אם אפשר אז בסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
הצעה אחת – כן, וההצעה השנייה – נראה לי ששם באמת תהיה מלחמת עולם.

יש לי שתי בקשות שעולות מניסיון החיים ומן הבעיות שבהן אנחנו נתקלים.
היו"ר יואב קיש
נציגים של משרד מבקר המדינה נמצאים פה? נציגים של משרד המשפטים פה? כן. ונציגים של משרד הפנים נמצאים פה. בואו נקרא את נוסח הצעת החוק ואחרי כן נמשיך.
גלעד קרן
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון – הארכת מועדים), התשע"ח–2018

"תיקון סעיף 13
1.
בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג–1993 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13, במקום "תשעה חודשים" יבוא "אחד עשר חודשים".

תיקון סעיף 22
2.
בסעיף 22(א) לחוק העיקרי, במקום "שלושה חודשים" יבוא "חמישה חודשים".

תיקון סעיף 23
3.
בסעיף 23(א) לחוק העיקרי, במקום "שמונה חודשים" יבוא "עשרה חודשים"."
תומר רוזנר
אנחנו רוצים להגיד לתשומת לב חברי הכנסת, המשמעות של הדחיות הללו היא שהמפלגות, הסיעות והרשימות שמתמודדות בבחירות, הכסף שהן צריכות לקבל למימון בחירות נדחה, הן מקבלות אותו מאוחר יותר.
היו"ר יואב קיש
הבנת את זה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
הבנתי. יש להם אפשרות- - -
תומר רוזנר
לא, אין להם אפשרות. אסביר.
דוד ביטן (הליכוד)
לדחות את ההצהרה? יש הצהרה למשרד הפנים. את זה רוצים לדחות?
תומר רוזנר
לא.
דוד ביטן (הליכוד)
אה, את הדוחות למבקר המדינה.
היו"ר יואב קיש
זה שרשרת, שאם דוחים את הגשת הדוחות למבקר המדינה זה דוחה גם את האישור.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אתה לא מקבל בזמן את ההשלמה, את ה-15%.
תומר רוזנר
כך אני אומר, תקבל אותה באיחור.
היו"ר יואב קיש
זה רק על 15%?
יעקב אשר (יהדות התורה)
רק על ה-15%. אבל נתון אחד שחברי הכנסת לא יודעים, קודם כול, מדובר רק על 15%.
דוד ביטן (הליכוד)
ולראשות העיר – 30%.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הנתון הוא שרוב המפלגות עד היום, אף אחת מהן לא עמדה בלוח הזמנים.
תומר רוזנר
נכון. מה שקורה במצבים האלה, שמבקר המדינה פונה אל ועדת הפנים והגנת הסביבה ומבקש ארכה. לוועדה יש סמכות לתת ארכה בדברים האלה. מידי פעם קרה שהיו פניות כאלה, בעצם כמעט תמיד היו פניות כאלה, כפי שאתה אומר, באמת לא עמדו במועדים, ונציגי המפלגות, הסיעות והרשימות ביקשו לקצר את הדחייה ככל היותר בגלל שהן היו זקוקות לכסף. אתם צריכים לדעת שאם אתם מאריכים- - -
דוד ביטן (הליכוד)
שזה יהיה רשות, לא חובה. מי שיאחר לא יקבל את הכסף.
תומר רוזנר
לא, אי אפשר.
עמי ברקוביץ
אבל זה - - - אחד.
דוד ביטן (הליכוד)
אז נעשה שינוי בחוק. אתה מצטט את החוק הקיים.
תומר רוזנר
מבקר המדינה יגיש את הדוח שלו פעם אחת.
דוד ביטן (הליכוד)
למה לא? שיהיה ברשות, ואז התאריך- - -
תומר רוזנר
אסביר לך למה לא, מכיוון שמה שקורה הוא שמבקר המדינה מגיש את הדוח שלו במרוכז על כולם. הוא לא מגיש דוח פרטני על כל סיעה בנפרד.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל מבקר המדינה אוהב להגיש דוחות ביניים. שיגיש דוח ביניים.
היו"ר יואב קיש
חבר הכנסת יעקב אשר, אני הולך להעביר את הצעת החוק כפי שהיא. באשר לנושא התשלומים, לוחות הזמנים, ההחזרים והמשמעויות נדון אחרי הקריאה הראשונה. אני רוצה לקדם את זה, אני לא רוצה לעכב.
דוד ביטן (הליכוד)
צריך לאפשר לנו להגיש לפני הזמן.
עמי ברקוביץ
אבל המצב הוא כפי שהיועץ המשפטי מציג.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מדובר פה בתזמורת אחת.
חנה רותם
מדובר ב-1,500 מבוקרים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כאשר זה בא ביחד. אם אחד מעכב, זה מעכב את כולם. נכון?
חנה רותם
אנחנו לא רוצים להגיע למקומות שבהם אחד מעכב את כולם, אבל מדובר בביקורת על בין 1,500 ל-2,000 מבוקרים. אי אפשר לתת מועד נפרד לכל אחד ואחד מהם.
דוד ביטן (הליכוד)
אם הם רואים שהדוח בסדר – שייתנו את הכסף, שיאשרו את הדוח.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
סליחה, אחרי שעורכים את הביקורת, הרי בודקים אחד-אחד.
היו"ר יואב קיש
הדיון הסתיים.
תומר רוזנר
גם לאחר הקריאה הטרומית צריך לערוך דיון.
היו"ר יואב קיש
אני יודע. המשמעות כרגע, וזה הדיון, שזה ידחה גם את ההחזרים, כפי שנאמר. זה המשמעות. אני רוצה להוסיף עכשיו לדברי ההסבר שהנושא של החזרי הכספים ומועדם והבחינה האם זה צריך להיעשות לכולם ביחד ייבדקו בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית, זה הכול.

חבר הכנסת ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אחרי שדיברנו על הבעיה הזאת, יש בעיה שעולה מן השטח וקיימת במיוחד למפלגות גדולות: הליכוד, העבודה, שיש להן הרבה רשימות. בהרבה מקומות אנחנו צריכים להריץ שתי רשימות. מכיוון שיש לנו מספר גדול של ראשי עיריות, שבדרך כלל מתמודדים ברשימות עצמאיות, אנחנו מריצים במקביל גם רשימה קטנה של המפלגה. אנחנו יכולים לממן רק רשימה אחת. זה לא הגיוני לדעתי. אנחנו צריכים לממן את שתי רשימות הבת.
היו"ר יואב קיש
אבל זה לא שתי רשימות לראשות העיר.
דוד ביטן (הליכוד)
אסביר. רק רשימה אחת רצה לראשות העיר.
היו"ר יואב קיש
יכולה להיות רשימה של "מחל" למועצת העיר והיא לא רצה לראשות העיר. זה המצב. יש רשימה עצמאית.
דוד ביטן (הליכוד)
ויש רשימה עצמאית שרצה הן לראשות העיר והן למועצה. לפי השיטה הזאת, שאני לא יכול לממן את שתיהן, אני בעצם לא יכול לממן את ההתמודדות לראשות העיר. למה? בזמנו לא היה תקציב למועמדים לראשות העיר, אבל עכשיו יש תקציב. התוצאה היא שאני בעצם יכול לממן רק את הרשימה הקטנה ולא את הגדולה.
היו"ר יואב קיש
אגיד לך מה אפשר לעשות, ותגיד לי אם אני צודק: הרי לא נהיה במקום שבו נתמוך בשני מועמדים לראשות העיר. אפשר להגיד שאפשר לתמוך גם במועמד לראשות העיר והוא לא מחויב להיות באותה רשימה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, עדיין אתה רוצה לתמוך גם ברשימה שמתמודדת למועצה.

למה אין לזה עלות תקציבית? כי אנחנו מקבלים לפי המנדטים ולפי התוצאות של הבחירות. למשרד האוצר זה לא עולה ולו שקל.

אם מדברים על שוויון וכן הלאה – יש פה חוסר שוויון מובהק, כי למשל את מועמד הליכוד לראשות העיר אי אפשר לממן כי אני מחויב לממן את רשימת "מחל" ולא נותנים לי לממן את הרשימה למועצה של המועמד שלי לראשות העיר שרץ ברשימה עצמאית. אי אפשר להתעלם מכך שראשי עיריות רצים ברשימות עצמאיות כי אי אפשר לרוב להתמודד ברשימת "מחל" או "העבודה".
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להבין: מי שרץ למועצה ולא לראשות המועצה מקבל מימון למועצה, כפי שהיה תמיד. הוא לא מקבל עכשיו יותר מימון אם הוא לא רץ לראשות העיר.
תומר רוזנר
אם הוא לא רץ, הוא מקבל מימון לפי הרשימה.
היו"ר יואב קיש
לפי כוחו במועצה. זה מה שאנחנו אומרים: שהוא ירוץ למועצה.
דוד ביטן (הליכוד)
השני רץ גם למועצה וגם לראשות העירייה.
תומר רוזנר
הוא לא יקבל מימון.
דוד ביטן (הליכוד)
לפי השיטה הזאת אתה לא יכול לממן את רשימות הליכוד באף מקום, אלא רק במקומות שאין לנו מועמד לראשות עירייה. זה לא הגיוני. גם זה חוסר שוויון. בעצם אתם מונעים מאתנו להריץ מועמד לראשות העיר.
היו"ר יואב קיש
יש לנו רשימה של "מחל" שמתמודדת למועצת העיר. היא מקבלת תקציב למועצה. היא לא רצה לראשות העירייה ולכן היא לא מקבלת מימון לראשות העירייה. יש רשימה אחרת, ששם רצים גם למועצה וגם לראשות העירייה. אתה רוצה לתמוך גם ברשימה הזאת?
דוד ביטן (הליכוד)
ברור, אין לי ברירה.
תומר רוזנר
מה זה "אין לך ברירה"?
דוד ביטן (הליכוד)
עם כל הכבוד לכולם פה, לפי השיטה שלכם הליכוד לא יכול לרוץ בכלל לראשות עירייה כי בכל מקום יש לו רשימה למועצה. זה דבר שלא יכול להיות. לדעתי גם לרשימות הערביות יש את הבעיה הזאת בעיריות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
חבר הכנסת ביטן מדבר על החלק שפוצל מאותה הצעת חוק, בעניין זה שראש רשות מקומית צריך להיות גם חבר מועצה. דוד ביטן אומר: אני רוצה רשימה שתרוץ למועצה ותהיה אפקטיבית. זה המשמעות של דבריו, כי אחרת היית שם את אותו מועמד- - -
דוד ביטן (הליכוד)
גם אצלכם. לרשימה המשותפת יש מפלגה אחת?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
לא, יש לנו ארבע מפלגות.
דוד ביטן (הליכוד)
יכול להיות שאצלכם אין בעיה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אבל הנושא הזה, אם אתה רוצה לממן אותו אתה צריך לשנות דרסטית את החוק.
דוד ביטן (הליכוד)
לא צריך שינוי דרסטי אלא תיקון קטן, להוסיף מילה אחת, ונגמר הסיפור. אל תעשו עניין מכלום.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אין מצב שיש לך מפלגה ומפלגת בת. זה לא יכול להיות.
היו"ר יואב קיש
לא נפתור את זה עכשיו.
דוד ביטן (הליכוד)
יש פה סעיף בחוק שאומר שמי שיש לו רשימת בת לא יכול שתהיה לו רשימת בת נוספת. נתקן את זה, שאפשר יותר מאחת. זה הכול. לא יותר משתיים. זה תיקון פשוט ביותר, להוסיף מילה אחת. כבוד היושב-ראש, הליכוד עומד על זה. אנחנו לא יכולים להריץ אף מועמד לראשות עירייה. זה נשמע הגיוני?
היו"ר יואב קיש
נדון בזה אחרי הקריאה הראשונה.

מה הנושא השני, שהוא יותר בעייתי?
דוד ביטן (הליכוד)
הנושא השני הוא גם בעייתי, גם הוא מניסיון החיים, מה אני יכול לעשות. אתם יושבים פה, לא מנהלים בחירות ולא יודעים מה קורה בבחירות, אני מצטער מאוד. זה לא ביקורת אלא כל אחד עושה את העבודה שלו.

בנושא של הקלפיות, המדינה מממנת בבחירות לכנסת את הקלפיות. למה? כי היא רוצה סדר, היא רוצה פיקוח, היא לא רוצה שיהיו זיופים ואז היא מממנת, וגם זה יום שבתון. יום הבחירות ברשויות המקומיות הוא גם יום שבתון. מה קורה? כאשר יש בחירה לרשויות המקומיות יש שלושה נציגים בכל ועדת קלפי אבל אף אחד לא שם נציג כי אין תקציבים, התקציב גדול מדי, זה בולע לך את כל התקציב של הבחירות כמעט. בדרך כלל מי ששם חברי ועדת קלפי זה מועמד חזק, כמו ראש העירייה שיש לו אופציות גם לקבל מתנדבים וכולי. מה שקורה במהלך היום, ובמיוחד בערבים, שיושב מזכיר ועדת הקלפי לבד בקלפי, הוא לבד מקבל את האנשים, הוא בודק את האנשים שמגיעים, הוא בודק את הטפסים, את פתקי ההצבעה. מגיעים אנשים רק לספירה, וגם כן לא שלושה. בגדול, זה דבר שחייבים לתקן.

אני מציע שיהיה כתוב בחוק הזה שהמדינה תממן את ועדות הקלפי כפי שהיא עושה בבחירות הכלליות. נכון, יש לזה עלות תקציבית.
תומר רוזנר
לא בחוק הזה. עם כל הכבוד, חבר הכנסת ביטן, נושא מימון ועדות הקלפי הוא נושא שמוסדר בחוק הבחירות ולא בחוק מימון הבחירות.
דוד ביטן (הליכוד)
זה תיקון עקיף.
תומר רוזנר
עם כל הכבוד, באמת יש גבול. אולי נתקן גם את חוק הגז בהזדמנות הזאת? באמת יש גבול.
דוד ביטן (הליכוד)
זה קשור לזה.
תומר רוזנר
לא, זה לא קשור.
דוד ביטן (הליכוד)
נתווכח על זה אחר כך.
תומר רוזנר
אני לא מוכן. יש גבול כמה אפשר למתוח.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה תיקון עקיף. סלח לי, זה קשור לבחירות.
תומר רוזנר
כפי שגם לא נתקן את חוק החשמל בתיקון עקיף אגב החוק הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מה אתה רוצה, שמזכיר ועדת הקלפי יעשה את הכול?
תומר רוזנר
תגיש הצעת חוק.
דוד ביטן (הליכוד)
איך? אי אפשר לעשות את זה בתוך שבועיים, אין מה לעשות.
תומר רוזנר
לא אמרתי שהנושא שלך לא ראוי.
דוד ביטן (הליכוד)
אנשי משרד מבקר המדינה, אתם מוכנים שזה יהיה המצב, שמזכיר ועדת הקלפי הוא שיבדוק את האנשים ויבדוק את הטפסים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש להם דעה בנושא הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם צריכים להסכים לתיקון הזה. נכון, זה תקציבי. נביא את זה בהסתייגות תקציבית. מה הבעיה?
היו"ר יואב קיש
תודה. שמענו את הדברים. כפי שאמרתי, נדון בזה אחרי הקריאה הראשונה.

בכוונתי לקריאה הראשונה להביא את הנוסח הנוכחי. האם מישהו רוצה להתייחס לנוסח הנוכחי?
חנה רותם
אני מנהלת אגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה.

בנוסח הנוכחי יש הצעה לדחייה של הגשת הדוחות הכספיים למבקר המדינה על ידי הסיעות והמפלגות. אין התייחסות – ומבקר המדינה העיר על כך במספר רב של דוחות – לזמן הביקורת שניתן למבקר המדינה. כרגע הוא עומד על חמישה חודשים, שבהם מבקר המדינה צריך לעשות ביקורת על כ-1,200, אפילו עד 2,000 מבוקרים. זה בלתי אפשרי. מבקר המדינה העיר על זה לא פעם ולא פעמיים.
היו"ר יואב קיש
מה כוח האדם שמטפל בזה?
חנה רותם
האגף שלי כרגע מונה בתקן שמונה אנשים. אנחנו אמנם משתמשים במיקור חוץ אבל זה בלתי אפשרי. בסופו של דבר מבקר המדינה הוא זה שצריך לקבל החלטה על כל מבוקר ומבוקר מכיוון שיש פה סנקציות. אנחנו מבקשים להתחשב גם בדבר הזה ולהאריך את זמן הביקורת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל דווקא בגלל מה שאת אומרת, אדוני היושב-ראש, זה כן משתלב עם אותה לקונה. יכול להיות שאם זה יבוא בפעימות מסוימות- - -
היו"ר יואב קיש
זה לא טוּרִי, לא כולם ביחד, מהראשון ועד האחרון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הרי אנחנו יודעים שבערך 60% לא מגישים בזמן, לכן גם הארכנו את זמן ההגשה, אבל אם יהיו מפלגות יותר קטנות, יותר מהירות, יותר זריזות, פחות מורכבות שיגישו בזמן, זה יוריד מכם עומס.
חנה רותם
בעבר בשתי מערכות הבחירות האחרונות כאשר באנו לבקש דחייה מן הכנסת, בין השאר גם בגלל איחורי הגשת הדוחות של המבוקרים וגם בגלל בעיות שנתקלנו בהן בביקורת, הגשנו דוחות ביניים.
היו"ר יואב קיש
נציג משרד המשפטים, אתה רוצה להתייחס?
עמי ברקוביץ
ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעה במתכונתה המקורית, בכפוף להסכמת הוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
הם לא שמו לב שזה דוחה את הכול.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
לגבי השינויים הנוספים, כמובן שהעמדה היא כרגע להתנגד.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה, ועדת השרים לא חשבה שזה מעכב את כל הכסף.
היו"ר יואב קיש
נציג משרד הפנים, אתה רוצה להתייחס?
רון אלמוג
כפי שתומר רוזנר אמר, צריך לקחת בחשבון שכל דחייה מבחינתנו דוחה גם את מועד המימון.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא יהיה.
היו"ר יואב קיש
עוד מישהו רוצה להתייחס?

אני מעלה להצבעה את הצעת החוק לקריאה הראשונה, כפי שנוסחה. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון – הארכת מועדים), התשע"ח-2018 נתקבלה.
היו"ר יואב קיש
הצעת החוק נתקבלה פה אחד ותועבר למליאה לקריאה הראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:32.

קוד המקור של הנתונים