ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 22/05/2018

אישור השקעת המדינה בחברת שביט בע"מ בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים