ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/05/2018

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת3
ועדת החינוך, התרבות והספורט
14/05/2018

הכנסת העשרים
מושב רביעיפרוטוקול מס' 610
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ט באייר התשע"ח (14 במאי 2018), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
סאלח סעד
חברי הכנסת
קארין אלהרר
מוזמנים
מנהלת אגף א חינוך מיוחד, משרד החינוך - רחל אברמזון

מ"מ מנהל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך - מרים נבון

עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך - מיכל שאול

עו"ד, משרד החינוך - אילן פרץ שי

מנהלת תחום, משרד החינוך - הילה פאר סיקרון

סגן יועמ"ש, משרד הרווחה - אדוארד צרלס וויס

מנהל תחום שילוב בחינוך, משרד המשפטים - אמיתי שוחט

מזכ"לית הסתדרות המורים - יפה בן דויד

הסתדרות המורים, הסתדרות המורים - רינה אסא

הסתדרות המורים, הסתדרות המורים - יפה פרטוק

ראש מינהל חינוך, מרכז השלטון המקומי - מיכל רבקה מנקס

נציגת המועצה לשלום הילד - רחל הכהן

מנהל ביה"ס התיכון דרכא רנה קסין, ארגון מנהלי בתי ספר - דוד גולנזר

אח, ארגוני הורים - יהונתן אביהב

הורה, ארגוני הורים - רונן אביהב

מנהלת ארגון ההורים הירושלמי, ארגון ההורים הארצי - מיטל בסון

אחראית תחום חינוך דתי חרדי ומחוז ירושלים, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - אסתר קרמר

עו"ד ופעילה חברתית, עמותת סיכוי - אורית אמיתי

הנהלת קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - רויטל לן כהן

מנהל אשכול לשינוי חברתי, בית איזי שפירא - יואב קריים

רכזת פורום, בית איזי שפירא - ולרי זילכה

נציגת עמותת עלה - הניה מרמורשטיין

עו"ד, אגף קידום זכויות, אלו"ט - הדס ארנון-שרעבי

ראש החוג לחינוך מיוחד במכללת אורנים - טליה גור

מדריכה פדגוגית בחוג חינוך מיוחד - סטלה גידלביץ

יו"ר המרכז הישראלי ללימודי חירשות - בועז אחד העם

מתאמת פעילות ועד ההורים המשלבים לילדים עם אוטיזם - יעל ניר

מנהל האגף לחינוך מיוחד בפ"ת ונציג איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות - עמוס תמם

מנהלת מחלקת פרט, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות - מירב אליה

עו"ד, מנהל יחידת המידע ומיצוי זכויות, קשר – הבית של המשפחות
מתורגמן, ערוץ הכנסת


מנחם גולדין
טל בוסידן

יו"ר אהב"ה, ארגוני נכים - אבנר עורקובי

עו"ד, זכות

אביבית ברקאי-אהרונוף

הורה - יעל יוספסברג

מוזמן/ת - ציווה אלגרט

מוזמן/ת - עדינה יוסף

שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים - מתן צדיק

שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים - מאיר אסרף

שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים - טל ברונשטיין

שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים - אור אזרחי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
הילה לוי

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. לפני שאני ממשיך, מנהלת הוועדה, אני רוצה לתת לך משימה, מנהלת הוועדה. מתוך 610 ישיבות, כמה מהן היו בנושא חינוך מיוחד.
יהודית גידלי
תקבל תשובה במהרה.
היו"ר יעקב מרגי
אני חוזר על הפתיחה הדרמטית שלי. שלום, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום ה-14 במאי 2018, כ"ט באייר תשע"ח. הנושא הוא הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018. זאת הצעת חוק ממשלתית שתוצמד אליה גם הצעת החוק הפרטית שלי וגם נתייחס לסוגיות אחרות לפני ההצבעה.

גברתי, היועצת המשפטית של הוועדה, תכניסי אותנו איפה היינו ומה אנחנו קוראים מעכשיו.
מירב ישראלי
היו כמה דברים שעלו.
היו"ר יעקב מרגי
התבקשתם להגיע עם ההעתק שקיבלתם בדיון הקודם, הגעתם? אנחנו כנסת ירוקה, אני מבקש. לא נכרות יערות, מספיק שרפו לנו מתבנים. בבקשה.
מירב ישראלי
בישיבה הקודמת עלו כמה דברים ואני אזכיר אותם. אני לא יודעת אם למשרד החינוך יש כבר תשובות או לא. היה נושא שעלה על ידי חבר הכנסת ברושי, לגבי סעיף 5 בחוק הקיים – אזורי פעולה של הוועדות – האם צריך לקבע את זה בחוק או להשאיר את זה שהשר קובע את אזורי הפעולה? הרי הוועדות עוברות להיות בראשות אדם ממשרד החינוך. היום הוועדות יושבות ברשויות המקומיות. משרד החינוך אמר שהכוונה היא להמשיך שהם יהיו בכל רשות מקומית. סעיף 5 היום רק קובע שהשר יקבע את אזורי הפעולה של הוועדות. האם צריך להגיד משהו בסעיף 5? זה נשאר פתוח.

נושא נוסף לגבי הניסוח של סעיף 7 – שיהיה ברור שקביעת הזכאות היא לפי הזכאות של הילד. זאת אומרת שאם הילד הוא עם צרכים מיוחדים, יש לו זכאות. זה לא שהוועדה יכולה לקבוע שאין לו זכאות. זה נושא של ניסוח שגם לא סגרנו עם משרד החינוך.

אני מזכירה שהנושא של אמות המידה לקביעת הזכאות בסל השירותים ייקבע בתוספות – זה מה שדווח לנו בישיבה הקודמת, בשתי תוספות.

אני מבינה שהתוספות בעבודה עדיין, אילן.
אילן שי
כן.
מירב ישראלי
לא קיבלנו אותו.
היו"ר יעקב מרגי
תזדרזו אם אתם רוצים חוק ותגישו לנו את התקנות של ההסעות. תגישו לנו אם אתם רוצים חוק.
מירב ישראלי
ככל שדברים לא ייקבעו בתוספת כרגע אלא שר החינוך יביא אותם בהמשך, זה יהיה בצו באישור הוועדה.

אמרנו שגם נתייחס לנושא של התחילה, האם לתלות את התחילה בהבאת התקנות, כדי שלא יהיה מצב שהחוק ייכנס לתוקף כשלמעשה הוא בלי הסדר שלם. אז גם בנושא התחילה נצטרך לדון.

נושא נוסף שעלה – אני לא יודעת אם כבר בדקתם אותו, אילן – הוא הנושא של 21 יום שנאמר, שזה יותר מדי זמן. 21 ועוד 21, שבעצם זה יוצא שההחלטה מתעכבת יותר מדי זמן וההורים הילד לא יודעים.
היו"ר יעקב מרגי
הגעתם לתובנה לגבי זה?
מירב ישראלי
הייתה פה הצעה של 14 פלוס 14 ימים.
קריאה
השאלה היא מה קורה בזמן הזה.
מירב ישראלי
זאת באמת שאלה. אמרנו שהמידע להורים מאוד חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רואה פה פנים חדשות בכלל. מי שמתפרץ זה בלי אישור ואם הוא כבר מתפרץ, שיזדהה.

(עקב תקלה טכנית, רישום הפרוטוקול נפסק למספר דקות.)
מירב ישראלי
"1. אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

(א1) בדיון בעיינו של ילד עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד חינוך מוכר יהיה לפני הוועדה מידע על הילד, שימסור לה מוסד החינוך, וחוות דעתו ביחס לילד, הכול בהתאם להוראות שיקבע שר החינוך לעניין זה";
היו"ר יעקב מרגי
כשאומרים הוראות שר החינוך לעניין זה, באיזה פורמט?
מירב ישראלי
זה תקנות חד-משמעית. זה בא גם על רקע הדבר שדיברנו עליו לגבי הרכב הוועדה. כרגע בוועדה יכול להיות מצב, ואפילו סביר שיהיה, שאף אחד לא מכיר את הילד. למעשה, מה שכן יהיה לפני הוועדה זה מה שכתוב בסעיף הזה, שזה נושא של מידע שימסור מוסד החינוך וחוות דעת של מוסד החינוך ביחס לילד. זה נושא עקרוני.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לכן, אדוני היושב-ראש, אני מחזירה אותנו לדיון על הרכב הוועדה. בסופו של דבר, נשמע לי לא סביר לקבל החלטה שהיא כל כך קרדינלית לעתידו של הילד, מבלי שיושב שם מישהו שאשכרה מכיר אותו. ההתרשמות ממסמכים היא התרשמות חשובה.
היו"ר יעקב מרגי
למה את מכוונת? ספציפית דברי על הדמות, לא על הסעיף. מי הדמות שמכירה אותו?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני אומר לאדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אין מובן מאליו, דברו ברור.
קארין אלהרר (יש עתיד)
זה יכול להיות איש חינוך שמכיר אותו, זה יכול להיות מטפל בקהילה שמכיר אותו. הוא אולי מקבל טיפולים פרה-רפואיים בקהילה? הוא בקשר עם עוד מישהו? זה לא ילד שגר בוואקום. אני מרגישה חוסר נוחות עם זה שיגיעו לוועדה וכל הוועדה תהיה מסמכים. אדוני, אפילו בביטוח לאומי, שם הדברים טכניים, טבלאות פר אקסלנס, אפילו שם מביאים את הילד.
היו"ר יעקב מרגי
אני ירדתי לסוף דעתך. נעשה פאוזה קטנה ויציאה חזרה לגבי הרכב הוועדות. שי, רחלי, התחושה שאין מישהו עם הילד או מישהו שמכיר את הילד בוועדה, היא תחושה שגורמת לכך שחסר משהו, אפרופו הדיון הקודם. יכול שיינתן מלוא הסיוע ובהיעדר מידע או שיתוף, התחושה תמיד תהיה שחסר משהו.
רחל אברמזון
רציתי להבין, חברת הכנסת אלהרר, הרי לוועדה מוזמנים ההורים, והם גם מוזמנים לבוא עם נציג שהם מבקשים להביא איתם. מוזמן הילד בעצמו, התלמיד עצמו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא תמיד זה ראוי להביא את הילד לוועדה.
רחל אברמזון
אני לא מכירה ועדה שהתקיימה ללא צוות בית הספר. השאלה שלי היא האם את מדברת על הרכב הוועדה? אני שואלת להבהרה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אמרתי בדיון הקודם ואני מאמין בזה שלמרות שיש הרכבי ועדות ומייד הקונוטציות זה הצבעות וקבלת החלטות ברוב, הדינמיקה בתוך ועדות ההשמה זה לא הצבעות ולא קבלת החלטות ברוב. היינו שם ואתם הייתם שם ואנחנו מכירים זאת. זה בהידברות פתוחה בין כל הגורמים. האם הורים זה רצוני או חובה?
רחל אברמזון
הורים זה חובה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא סתם שואל. מי שמכיר אותי יודע שלפעמים יש לי החלקות, אבל בשגרה זה לא החלקות. במסמך שקראנו של אלו"ט, בעקבות הדיון הקודם, התקיימו דיונים גם ללא נוכחות הורים. התקיימו דיונים והתקבלו החלטות גם ללא נוכחות הורים. לפחות אותי זה ירגיע ואני אסתפק בכך שתהיה חובת נוכחות הורים. את הרכב הוועדה אני לא משנה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
אז לא תתקבל החלטה בהיעדר הורים?
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה לא קורה ביום-יום.
קארין אלהרר (יש עתיד)
חייבים להבין שהמקרים שבהם אין מחלוקת בין הצדדים הם לא המקרים שאנחנו רוצים לתת להם מענה בחוק הזה. כי כשיש הסכמה – יש הסכמה ולא צריך בכלל חוקים. מדובר על המקרים שבהם יש מחלוקת קשה בין עמדת ההורים לבין - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא לא קיימת. סליחה, תני לי לתקן אותך כדי שלא תמשיכי לטעון. תעזבו את המציאות הקיימת ותעשו הפרדה. אנחנו נותנים להורים עכשיו בחקיקה את זכות הבחירה ויש חריג אחד בקטע של המסוכנות, אם יש מסוכנות. בקטע הזה יש הצעה של הארגונים להביא זאת לוועדה אחרת, שהם יעיינו ויקבלו החלטה. לכן בשלב הזה אין מציאות כזאת. תודה וסליחה שהפסקתי אותך. אני זוכר יושבת-ראש ועדה שהייתה מסתפקת בזה. תודה, נמשיך.
מירב ישראלי
סעיף קטן (ב) מתקשר בדיוק לנקודה הזאת של הזמנת ההורים. אני אקרא את הרישה של סעיף קטן (ב) כי הוא מתקשר למה שדיברנו עליו.

9(ב) הקיים אומר כך: "הוועדה תזמין את הורי הילד עם הצרכים המיוחדים ואת הילד ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם". זה הנוסח הקיים. בסופו יבוא: "ולהגיש מסמכים וחוות דעת מטעמם וכן תמסור להם לא יאוחר" – כאן יש את הנושא של המועד ושבעה ימים נראה לי קצר מדי להורים לגייס מידע ככל שהם צריכים.

על זה משרד החינוך צריך להשיב לנו – "ימים לפני הדיון בוועדה, כל מסמך הנמצא בידי הוועדה ועשוי לשמש אותה לצורך דיוניה או קבלת החלטתה". זאת ההוראה שקיימת לגבי ההורים, הזמנתם וזכויותיהם בפני הוועדה. ההוראה שדיברת עליה, אילן, של מה קורה אם ההורים לא מגיעים, קיימת בחוזר מנכ"ל?
אילן שי
היא קיימת בחוזר מנכ"ל והיא אומרת שצריך להזמין פעמיים. אם אחרי פעמיים שהזמינו את ההורים ויש אסמכתות – דואר רשום – כמו שמקובל בסדרי דין בבתי דין, ההורים לא מגיעים, אפשר לכנס בלעדיהם.
מירב ישראלי
כדי לא לפגוע בזכויות של הילד.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, יהיה דיון על כל הסעיף. תרשמו לכם. אני לא עושה תחנות ביניים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא הבנתי.
היו"ר יעקב מרגי
תחזור, בבקשה, ותסביר לחברת הכנסת.
אילן שי
יש הוראה בחוזר מנכ"ל שאם פעמיים זימנו את ההורים והם לא הגיעו, ויש אסמכתה שההורים הוזמנו והם לא הגיעו, אפשר לכנס את הוועדה גם בלעדיהם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
איזו אסמכתה יכולה להיות?
היו"ר יעקב מרגי
כמו בסדרי דין של בתי משפט.
אילן שי
אישור שנשלח דואר רשום.
קארין אלהרר (יש עתיד)
ממתי שולחים הזמנה בדואר רשום? זה אף פעם לא מגיע בדואר רשום.
קריאה
תמיד, זה בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, קיבלנו תשובה.
סאלח סעד (המחנה הציוני)
הם לא יקיימו דיון נוסף?
היו"ר יעקב מרגי
יקיימו, בלעדיהם. אחרי שתי הזמנות שהם לא נענו להם.
מירב ישראלי
בסעיף הבא מוצע להוסיף סעיף קטן חדש שאומר ככה: "(3). הוועדה רשאית להזמין, בהתאם לצורך, אנשי מקצוע מתחומים שונים להשתתף בדיוני הוועדה ובין השאר רופא מומחה, עובד סוציאלי". כזכור, הורדנו אותם מההרכב של ועדת ההשמה – "כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים". יש כאן תוספת שביקש משרד הרווחה: "הודיע מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגוררים הורי הילד או מי מטעמו, כי יש צורך להזמין עובד סוציאלי כאמור, תזמין הוועדה". זאת אומרת שהוועדה מחויבת להזמין. כאן עולה שוב השאלה של הנוכחות בוועדה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
הוועדה רשאית.
מירב ישראלי
לא, היא רשאית באופן כללי להזמין את מי שהיא סבורה מקצועית שצריך.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל אם ההורה מבקש להזמין?
היו"ר יעקב מרגי
זאת השאלה הבאה. בסעיפים הקודמים לא ראינו שאם ההורה רוצה להזמין מטעמו מומחה או איש מקצוע כלשהו, ניתן לאפשר לו זאת?
מירב ישראלי
אמרנו שההורה יכול להביא איתו, להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם. זה מה שקיים בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, זה מופיע. יש איזונים. תודה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
סצנריו – היום הורה רוצה לבוא לוועדה עם הפסיכולוג שכתב את חוות הדעת. הוא יכול להגיע אבל ישמעו אותו?
היו"ר יעקב מרגי
אז מה, הוא ציור נוף?
קארין אלהרר (יש עתיד)
לפעמים זה לציור נוף.
היו"ר יעקב מרגי
אז יש בעיה בכלל בתפקוד אותה ועדה. זה יכול להצטרף לבעיות אחרות נוספות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אתה הרבה לפניי בכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לא עקפתי אותך בניסיון החיים שלך ובחוכמת החיים שלך.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אין עליך. אני רק אומרת שאם כולם היו מתנהגים יפה, לא היינו צריכים חוקים בכלל, אבל זה לא עובד ככה.
היו"ר יעקב מרגי
כמחוקקת, כמשפטנית להכניס לחוק כל מיני סעיפים כאלה ואחרים, זה מסבך את החקיקה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
פעם לימדו אותי לעשות שלייקעס, כדי שלא ייפלו המכנסיים. אני אומרת לך, צריך מקדמי הגנה לדבר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
בואי נתקדם. מיצינו.
מירב ישראלי
כאמור, הוועדה יכולה להזמין אנשי מקצוע שהיא סבורה שזקוקים להם, ואם מנהל המחלקה לשירותים חברתיים מבקש, היא חייבת להזמין עובד סוציאלי.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל. סעיף 4.
מירב ישראלי
בחוק הקיים ישנו סעיף קטן (ג) שמדבר על רישום דיוני הוועדה בפרוטוקול, ואני רק נותנת את ההקשר. בעקבות הסעיף הזה יש הצעה לשני סעיפים קטנים נוספים: "על אף הוראות סעיף קטן (ג)", שזה הפרוטוקול, "הפרוטוקול יימסר להורי הילד עם הצרכים המיוחדים ככל האפשר עם תום הדיון בוועדה ולא יאוחר מ-21 ימים מתום הדיון כאמור", זה כדי לקבוע מגבלה, "או מהמועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה, לפי המוקדם". "על אף האמור" – זה מכיוון שכתוב בסעיף קטן (ג) שהפרוטוקול, המסמכים הרפואיים וכל מסמך אחר שבידי הוועדה, הם סודיים, אך מותר להביאם לידי אדם אשר נזקקים לשירותיו לצורך ההחלטה. אדם שלידיעתו הובא הפרוטוקול או מסמך כאמור, חייב בשמירת סודיותם". כאמור, מוסיפים סעיף שאומר שההורים יקבלו את הפרוטוקול.
היו"ר יעקב מרגי
הורי הילד בלבד?
מירב ישראלי
כן. אלא אם כן זה אדם שנזקקים לו. זה החוק הקיים. "על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) ן-(ג)(1), רשאית הוועדה להחליט כי מסמך שהובא לפניה או פרוטוקול הדיון כולו או חלקו, לא יימסר להורי הילד עם הצרכים המיוחדים, אם שוכנעה כי המידע הכלול בו עלול לסכן את הילד או אדם אחר. החלטה כאמור תהיה מנומקת ותירשם בפרוטוקול".


סעיף קטן (ד) אומר כך: "הוועדה תודיע בכתב להורי הילד בעל הצרכים המיוחדים או למי מטעמם על החלטתה ונימוקיה, אלא אם כן החליטה הוועדה שמטעמים מיוחדים אין להביא את נימוקיה לידיעתם. ואולם, פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד סוציאלי מטעמם יהיה רשאי בכל מקרה לעיין בפרוטוקול כולו". כאן בעצם מוצע לתקן כך: במקום "שמטעמים מיוחדים אין להביא את נימוקיה לידיעתם. ואולם" ייאמר:
"כי החלטתה ונימוקיה, כולם או חלקם, לא יימסרו להורי הילד עם הצרכים המיוחדים אם שוכנעה כי מידע הכלול בהם עלול לסכן את הילד או אדם אחר". בעצם התאמנו את זה לנוסח של (ג)(2). "החלטה כאמור תהיה מנומקת, ואולם עורך דין" – הוספנו עורך דין – "פסיכולוג חינוכי, רופא או עובד סוציאלי יוכלו לקבל". זאת אומרת, הוספנו עוד גורם מקצועי שיכול לקבל את הפרוטוקול.
היו"ר יעקב מרגי
עד כאן מה שתיקנו בסעיף 9. יש התייחסות? אני אומר לכם שתהיו דרוכים, כי אני עובר הפעם משמאל לימין ולא חוזר. יש התייחסויות? בבקשה, גברתי, תציגי את עצמך.
מירב אליה
אני מאיגוד מנהלי מחלקות חינוך, עיריית גבעתיים. אנחנו, כיושבי-ראש בוועדות ההשמה הכרנו עד היום את המשפחות וכולי. כאן מדובר על זה שהוועדה מוסמכת להזמין מישהו מטעמה. אני רוצה לבקש שכל אחד מהוועדה יוכל להזמין. הרבה פעמים יש קצין ביקור סדיר או עובד סוציאלי שהמשפחה עוד לא מכירה ולא יודעת את זכויותיה.
היו"ר יעקב מרגי
כשכתוב "מי מטעמה", היא הגבילה?
מירב אליה
אני לא יודעת. עד היום היושב-ראש הזמין ואני רוצה לוודא באמת שכל אחד יוכל לבקש זימון כדי לייצר מצב שנוכל להמשיך לתת שירות.
היו"ר יעקב מרגי
כתוב שהוועדה יכולה להזמין. מי את רוצה שתעמוד לו הזכות להזמין?
מירב אליה
עד היום אנחנו, כיושבי ראש, הזמנו. מחר יהיה נציג משרד החינוך שפחות מכיר. אנחנו רוצים לפחות את הזכות לאפשר לנו להגיד לו: בוא נזמין עובד סוציאלי.
היו"ר יעקב מרגי
הרי מנהל מחלקת החינוך או אגף החינוך הוא חבר ועדה.
מירב אליה
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
האם כשאומרים ועדה זה כולל אותו? אני חושב שכן.
מירב ישראלי
אם יש היום חבר ועדה אחר שאומר לך, כיושבת ראש ועדה, להזמין אדם מסוים, את מזמינה?
מירב אליה
כן.
מירב ישראלי
אז זה יהיה אותו דבר.
מירב אליה
אנחנו נוודא את זה, כי זה פשוט מאוד חשוב למתן השירות למשפחה.
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי את זה מקריאת הביניים של מירי נבון.
מירב ישראלי
מה שהיא מעלה זה אם מנהל מחלקת החינוך יגיד: מאוד מאוד חשוב לי להזמין את זה, ויושב-ראש הוועדה יגיד לו: לא, אני לא מזמין.
היו"ר יעקב מרגי
אלה לא שני צידי המתרס. לא עומדת לו הזכות.
אילן שי
כמו שהיושב-ראש אמר, בדינמיקה של ועדה זה בהידברות.
מירב אליה
לא, זה לפני הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
ברור, ברור.
מירב אליה
הדבר השני הוא הנושא של פרוטוקול תוך 21 יום. עד היום ניתנו פרוטוקולים למי שביקש. אם אנחנו רוצים לעמוד בחוק לתת תוך 21 יום לכל אחד, אני לא בטוחה שבימים של ועדות השמה מלאים, עד כמה נצליח לתת. פרוטוקול זה מסמך משפטי שצריך לקרוא אותו, צריך לעבור עליו.
רויטל לן כהן
תקלידו וזהו.
מירב אליה
לא, זה לא רק "תקלידו".
מירב ישראלי
אני חושבת שזה חשוב גם לצורך ועדת הערר.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שכאשר מקימים ועדה סטטוטורית עם יושב-ראש ועדה, שזאת משרה, תשקלו ותתכננו עם מה הוא הולך לעבוד ואיפה הוא הולך לעבוד. איזה כלים יינתנו לו. הערה במקומה, תודה.
עמוס תמם
אני מאיגוד מנהלי מחלקות חינוך. לגבי מסירת חומר לוועדה, ברפורמה החדשה ליושב-הראש מטעם המשרד אני חושב שצריך קצת יותר ימים לקבל את החומר כדי שהוא יוכל לקרוא ולהכין את עצמו. לא ברור שזה יגיע ישירות אליו. אנחנו צריכים את הימים האלה כדי לקרוא חומר, להכין את עצמנו, לראות אם חסר משהו, להדריך את ההורים שימסרו מסמכים נוספים. צריך להתייחס לזה. יכול להיות שיושב ראש אחד הוא על כמה ערים. בעיר מסוימת או ברשות מסוימת עושים רק 50 ועדות השמה בשנה וברשות אחרות עושים 1,500.
היו"ר יעקב מרגי
ההערה במקומה. הרי התחייבתם לכתוב נוהל של עבודת הוועדה, אז תתייחסו גם לזה. תודה.
בועז אחד העם
לגבי סעיף 1, רשום: "אם בדיון יהיה לפני הוועדה מידע על הילד שימסור לה, בין היתר, מוסד החינוך וחוות דעתו ביחס לילד". למה "הכול בהתאם להוראות שיקבע שר החינוך"?
היו"ר יעקב מרגי
שר החינוך אמור לכתוב תקנות לחוק הזה. אתה שואל ספציפית למה זה בכלל צריך להיכנס לתקנות?
בועז אחד העם
לא. אני שואל למה המידע שצריך להימסר, קודם כל צריך להיות מוגבל רק מהמוסד החינוך, ושנית, למה צריך שהמידע הזה יהיה מסודר על פי הוראות של משרד החינוך? שמשרד החינוך יכתוב את דעתו בצורה חופשית. אני אתן לך דוגמה. כשהייתי מורה מחליף והייתי צריך לתת ציונים לתלמידים, לא נתנו לי לתת ציונים או הערות. אמרו לי: תבחר מתוך המחשב מה שיש שם. אמרתי שהרבה פעמים מה שיש שם זה לא מה שאני רוצה לכתוב. זו הכוונה.
מירב ישראלי
אולי היה צריך לקרוא את סעיף (א), כי לא קראנו את הסעיף הקיים.
היו"ר יעקב מרגי
תסבירי, בבקשה.
מירב ישראלי
כדי להכניס את הדברים לקונטקסט אני אקרא את סעיף (א) הקיים: "ועדת השמה רשאית לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו, וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעים לילד עם צרכים מיוחדים, ולהפנות את הילד לבדיקות נוספות לפי הצורך, והכול כדרוש לה לצורך החלטתה". סעיף (א)(1) בא להוסיף על זה ולקבוע שבכל מקרה, לא משנה איזה חומר יש בפני הוועדה, יהיה בפניה גם מה שימסור לה מוסד החינוך ואת חוות הדעת, אם אני מבינה נכון את ההצעה. זאת אומרת שלא מספיק דברים שהם חיצוניים לילד או חיצוניים למוסד החינוך, אלא גם של מוסד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אבל למה זה צריך לבוא בתקנות?
מירב ישראלי
אם אני מבינה נכון, ותתקנו אותי אם אני טועה, התקנות יאמרו באיזה פורמט יימסרו המידע וחוות הדעת. אחרת כל מוסד חינוך יגיש איזה צעטלה.
בועז אחד העם
הערה נוספת, לגבי המילים "הוועדה רשאית להזמין". למה רשאית? על הוועדה להזמין.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להטיל את זה כחובה והמחוקק חשב להשאיר את זה כרשות. אני חושב שצריך להשאיר את המילה רשאית.
בועז אחד העם
אני לא חושב כך.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסות בין חובה לרשות, בבקשה. זה לא משחק.
מירב ישראלי
הוא מתייחס לסעיף (ב)(1).
אילן שי
מהניסיון שלנו, יש הרבה מאוד דיונים שבהם אין באמת כל כך מחלוקת ביחס לצרכים של הילד וההחלטה שצריכה להתקבל. בדיונים האלה לא מזמינים יועצים ולא מזמינים רופאים או עובדים סוציאליים. ההנחה שלנו, ואני חושב שגם שותפים לה בשלטון המקומי, היא שבחלק גדול, כנראה ברוב הוועדות, אין צורך באנשי מקצוע נוספים וההחלטה מתקבלת בקונצנזוס של מוסד החינוך, ההורים והוועדה.
בועז אחד העם
אז תסביר למה פעמיים: כתוב "בהתאם לצורך". אם יש צורך, היא רשאית?
היו"ר יעקב מרגי
כשאתה כותב שעל הוועדה להזמין, אין "בהתאם לצורך". זה מייתר את זה ואתה חייב להזמין.
מיכל רבקה מנקס
להשלים את דבריו של אילן, לא רק שלעיתים קרובות אין צורך, אלא שאם נהיה מחויבים להזמין את אותם אנשי מקצוע, הוועדות יידחו בגלל בעיות תיאום. והיו דברים מעולם.
היו"ר יעקב מרגי
זה רק יסבך ויקשה. מיצינו. בבקשה, רויטל.
רויטל לן כהן
אני רוצה להתייחס לדברים שהועלו לפי הסדר. ראשית, לגבי נוכחות הורים. כבר היום, אפילו הבוקר, התקשרה אליי אימא שהילד שלה בבית. אז היא לא יכולה לצאת, החונך שמשרד החינוך אמור לשלוח לא הגיעה וכשהיא התקשרה לוועדה להודיע לה שהיא לא תגיע, אמרו לה: נדון בהיעדרך כי קיבלת זימון ואת יודעת. לכן אני אומרת שכאשר אנחנו מדברים על נוכחות הורים, צריך לוודא.
כבר היום אומרים להורים
לא מעניין אותנו, אנחנו קבענו, אלה הזמנים שלנו, אנחנו צריכים תיאומים עם הרבה אנשים, הסיבות שלכם לא מעניינות.
היו"ר יעקב מרגי
ברגע שאנחנו קובעים בחוק זימון פעמיים עם הוכחה, זה מאזן וזה נכון.
רויטל לן כהן
לא, אדוני, אני אומרת לך שלא.
היו"ר יעקב מרגי
במה זה היום? בחוזר מנכ"ל?
רויטל לן כהן
בחוזר מנכ"ל.
אילן שי
אמרנו שאנחנו חייבים, בהתאם להוראה בחוק, להתקין תקנות סדרי דין וזה יהיה בתקנות.
רויטל לן כהן
זה יהיה בתקנות?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
רויטל לן כהן
יופי. הדבר הבא, לגבי מסמכים ו"רשאית לצוות". לא יכול להיות שילד עם מוגבלויות לא תהיה לו הזכות שיש לכל אדם במדינת ישראל לחיסיון רפואי. מה זה "רשאית לצוות"? ואם אני, כאימא שלו, מחזיקה מסמכים שלא בא לי לחלוק אותם עם משרד החינוך? מה זה "רשאית לצוות"?
היו"ר יעקב מרגי
את לא תוכלי לדרוש זכויות. זה בא לשרת אותך.
רויטל לן כהן
לא, אדוני. אני אגיש את המסמכים שאני רוצה. בהתאם למסמכים שאני הגשתי, שייתנו לו זכויות.
היו"ר יעקב מרגי
בהתאם למסמכים יקבלו החלטה. בסדר.
רויטל לן כהן
אבל כשאתה כותב "רשאית לצוות", הם יכולים לדרוש ממני מסמכים שאני לא רוצה לתת.
היו"ר יעקב מרגי
נכון להיום זה קיים?
אילן שי
זה הנוסח הקיים.
מירב אליה
זה קיים, אבל אין מי שיאכוף את זה.
רויטל לן כהן
אני רוצה להסביר למה העליתי את זה. זה בעקבות מקרה מהשטח, כדי שאדוני יבין. התקשרה מפקחת לפסיכולוגית של הילד ואמרה לה: אני רשאית לצוות. והפסיכולוגית דיברה איתה על הילד כי היא אמרה לה: זה החוק. לא יכול להיות דבר כזה.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, את רוצה דיון על שינוי החוק? אחרי החקיקה. אני לא מתקן, לא מתקן.
רויטל לן כהן
מה זאת אומרת? ההזדמנות היא לשני הצדדים.
היו"ר יעקב מרגי
אני עונה לך שאני, המחוקק, לא רוצה לדון בזה עכשיו. תודה. זה היה בחוק המרכזי ונכון שזה יהיה בחוק המרכזי. אני לא רוצה לפתוח דיון עכשיו. דעתי היא שנכון שזה יהיה כי לא כל המקרים הם קלאסיים – סליחה על הביטוי המושאל.
רויטל לן כהן
לפני שאני ממשיכה עם שאר הנקודות אני מבקשת להגיד לפרוטוקול שכאשר פותחים את הדלת, היא נפתחת לשני הצדדים.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, אני אומר לך ולא בקלות דעת, שכן צריך וטוב שהיה כי לא כל המקרים הם חלקים. יש מקרים שבהם רשאי לצוות זה מוצדק.
רויטל לן כהן
לא על ההורה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא הדיון, לא הנקודה. הכרענו.
מירב ישראלי
אם ההורה לא נותן את המסמכים, מה הוועדה יכולה לעשות?
אילן שי
כלום.
רויטל לן כהן
לגבי המשפט "הודיע מנהל המחלקה לשירותים חברתיים שבו מתגוררים" – כשיש היום חוסר הסכמה עם ההורה, הם פונים לרווחה ומבקשים שהרווחה תתערב כי בוועדות החלטה הם יכולים לכפות עליי מה שהם רוצים. פה הם רוצים לדחוף את ועדות ההחלטה לתוך השיקולים החינוכיים. זה מפחיד אותי.
היו"ר יעקב מרגי
האמת היא שכאשר קראת את התוספת על פי בקשת שר הרווחה, החשש הזה עלה אצלי.
רויטל לן כהן
אדוני, אני מייצגת הורים שזה מה שעשו להם, ואז מאיימים עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
זאת הייתה בקשה רק של נציגות משרד הרווחה?
מירב ישראלי
כן. בעיקרון זה בא גם בעקבות זה שהוציאו את העובד הסוציאלי. הרי בשעתו היה עובד סוציאלי בהרכב של הוועדה.
רויטל לן כהן
אבל אני לא רוצה עובד סוציאלי.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, את לא לבד כאן.
מירב ישראלי
אני רק מסבירה. אני לא בעד או נגד, אני רק מסבירה. היה עובד סוציאלי והוציאו אותו. כרגע זה בסמכות של הוועדה ובשיקול דעת שלה. משרד הרווחה חשש שלא בכל המקרים שבהם צריך עובד סוציאלי, הוא יוזמן. זה היה הרקע ועכשיו אולי אדי יסביר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבין את החשש?
רויטל לן כהן
זה לא חשש, זאת מציאות.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה נכון גם מבחינה מקצועית לא בכל מקרה לערבב מערכות. התנהלות שקשורה למשרד הרווחה במערך המשפחתי עם עובד סוציאלי, לא תמיד נכונה למערכת החינוך. יש פה חשש סביר.
אדוארד צרלס וויס
אני סגן היועץ המשפטי של משרד הרווחה, ואני אסביר. המחוקק כבר קבע שכאשר הוועדה יושבת ודנה, היא צריכה לקבל מידע מכל הזוויות ומכל ההיבטים, גם מבחינה מקצועית. הדבר הזה מופיע בכל מיני דברי חקיקה, לא רק פה, כי כאשר דנים בטובת הילד, גם משרד הרווחה בהחלט מעורב ויש לו מומחיות בעניין הזה.
רויטל לן כהן
אין טובת הילד בחוק שוויון זכויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, אני קורא אותך לסדר, למרות שאני לא חייב. אני יכול להוציא אותך כבר עכשיו. בבקשה.
אדוארד צרלס וויס
קודם כל העניין של התרומה המקצועית וגם עניין המידע. מאוד חשוב שזה יגיע לפני שמקבלים החלטה כל כך משמעותית בחייו של ילד. היינו בהתלבטות בעצמנו כי מצד אחד הוציאו אותנו בלי לתאם איתנו מראש, ובפועל בדקתי ואכן יש בעיות בשטח.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע כמה דיונים היו פה בכנסת על המטלות הנוספות שאנחנו מוסיפים לעובדים הסוציאליים?
אדוארד צרלס וויס
בדיוק. לכן אנחנו חושבים באופן עקרוני שרצוי שהם יישארו, אבל אנחנו מתמודדים גם עם המציאות ולכן קיבלנו את העמדה הזו. עם זאת, יש מקרים – לדוגמה, העניין של מסוכנות – שבהם מאוד חשוב שמידע בהיבט הזה יבוא גם כן בפני הוועדה כי לא תמיד אנשי החינוך מודעים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא מזלזלים במידע שיש, ויש מידע חשוב לעיתים קרובות.
אדוארד צרלס וויס
לא רק מידע, גם ההיבט המקצועי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא סומך על שיקול דעתו של יושב-ראש הוועדה שיזהה וידרוש את החומר הזה במידת הצורך?
אדוארד צרלס וויס
זה לא עניין של שיקול דעת. לפעמים יש מצבים שאולי הוועדה לא מודעת ומנהל המחלקה כן יודע.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מיכל, שלטון מקומי, בבקשה.
מיכל רבקה מנקס
מה שענית יותר מדאיג אותי מהבקשה של המשרד. מפה אפשר להתרשם מנתק שיש בין הרווחה לחינוך.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה דיון מיוחד איך משרדי הממשלה הנוגעים בדבר יודעים לדבר ביניהם. יהיה דיון מיוחד על זה שהם לא יודעים לדבר ביניהם.
מיכל רבקה מנקס
מתוך הדברים ניתן להתרשם שמחכה העובד הסוציאלי, שיש בידיו מידע שמערכת החינוך יכלה להסתייע בו וודאי לקדם את הילד במוסד שבו הוא נמצא, לוועדת ההשמה. הוא מחכה רק לשיניים הסטטוטוריות כי לכאורה לא צלחה בדרכים שלה. זה מיותר בעיניי ככל שסומכים על הוועדה ועל העומד בראשה כאיש מקצוע מתכלל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מירב ישראלי
האם יש דיון מקדים ברשות המקומית בין כלל המחלקות? כי אז זה יכול לחסוך את זה.
מיכל רבקה מנקס
ביום שיהיה, לא נצטרך את הוועדות.
היו"ר יעקב מרגי
יש לנו בעיה עם התוספת הזאת. לא ייחסתי לה חשיבות כשהעלית אותה ואנחנו נכריע, אבל בינתיים תדעו לדבר ביניכם לדיון הבא. הנטייה היא להוריד את התוספת הזאת.
רויטל לן כהן
אני מבקשת להמשיך. לגבי המילים "מי מטעמו" – ראשית, זה משית על ההורה הוצאות. בדרך כלל זה על הורה חלש או מוחלש או בלי אמצעים.
היו"ר יעקב מרגי
לא בדרך כלל. כשאנחנו אומרים משהו, אתם מייד קופצים, בצדק, ואומרים ברגישות שזה לא בהכרח. אז אל תגיד שזה בהכרח. אל תקבעו מוסכמות.
רויטל לן כהן
לא אמרתי "בהכרח".
היו"ר יעקב מרגי
לא רק להורים מוחלשים יש להם ילדים עם קשיים ומוגבלויות. תרשי לי גם אני לאזן את הרגישות.
רויטל לן כהן
בסדר. כשאנחנו אומרים "מי מטעמו" אני רוצה לוודא שני דברים. ראשית, אני לפעמים מגיע כ"מי מטעמו" ומציגה את עצמי כמנהלת טיפול כי זאת אחת ההכשרות שלי וכך אני מלווה הורים. יושבת מפקחת שמכירה אותי ואומרת: לא, את לא מנהלת טיפול, את עורכת דין. אנחנו לא נקיים את הישיבה עד שיגיע עורך דין מטעם הרשות. רחלי יכולה לאשר את דבריי כי התכתבתי איתה יותר מפעם אחת סביב העניין.
היו"ר יעקב מרגי
חשש סביר, חשש סביר.
רויטל לן כהן
אני רוצה להסביר למה אני מתכוונת. אם זה מי מטעמו, זכותו להביא את מי שהוא רוצה. לא יכול להיות שאם אתה מביא עורך דין, אני אביא עורך דין.
היו"ר יעקב מרגי
עומדת לרשות הזכות, או לוועדה.
רויטל לן כהן
אבל אז הרשות המקומית אומרת: אם אתה מביא עורך דין, אני מביאה עורך דין וזה לא סביר.
אילן שי
זה סביר.
רויטל לן כהן
זה לא סביר.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה. שמעתי, תודה.
רויטל לן כהן
עוד דבר בעניין הזה, לפעמים, כשהורה רוצה שאיש צוות מסוים יבוא, הוא לא יכול לבקש זימון של איש הצוות הזה. אז מתקיימת ועדה כשיש איש צוות מבית הספר, שיש לו משהו חשוב להגיד, אבל הייתה מחלוקת עם המנהלת והמנהלת לא רוצה שאיש הצוות הזה יבוא. והוא לא יבוא ולא יהיה סניגור לילד. אני חושבת שלהורה צריכה להיות הזכות לפנות לוועדה ולבקש מהוועדה לזמן, במיוחד כשזה מישהו מהמשרד.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה משתמע, לא?
מירב ישראלי
לא. אני אסביר איך בחוק הקיים בשילוב ותיקונים, איך זה אמור לעבוד. בעיקרון, לפי החוק הקיים ההורה יכול להזמין גם היום מי מטעמו. יש ויכוח על העניין האם כן עורך דין או לא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יכול להזמין עורך דין ועומדת הזכות לוועדה להזמין עורך דין כנגד.
רויטל לן כהן
למה? איפה זה כתוב?
היו"ר יעקב מרגי
עומדת לו הזכות. לא צריך שיהיה כתוב.
רויטל לן כהן
לא, אדוני, החקיקה במדינת ישראל בנויה כך: לאזרח מותר הכול, אלא אם כן אסור. למדינה אסור, אלא אם כן כתבנו מפורשות שמותר. איפה זה כתוב?
היו"ר יעקב מרגי
אהבתי, תודה.
רויטל לן כהן
אסור לכם. אסור. תראה לי איפה כתוב שמותר לך להביא עורך דין.
אילן שי
זה נמצא במחלוקת בבית המשפט העליון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, סיכמנו את הנקודה הזאת. כמו שעומדת הזכות להורה להזמין מטעמו, סברה הוועדה להזמין איש מקצוע כלשהו, תזמין אותו.
רויטל לן כהן
זה לא על פי חוק. אם אדוני רוצה, הוא צריך להכניס את זה לחוק.
מירב ישראלי
יש לה סמכות להזמין כל אדם שהיא חושבת שהיא צריכה להזמין אותו לצורך הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
מיצינו, מיצינו. נקודה, זהו.
רויטל לן כהן
לגבי הנושא הבא בסעיף קטן (ג)(1): מדובר פה על הפרוטוקול, שיימסר ככל האפשר תוך 21 יום. אני רוצה להגיד לכם שזה הזוי לאפשר את זה. הם צריכים להתחיל להקליד את הפרוטוקולים ולתת אותם להורים מייד, כדי שאם יש להורים תיקון לפרוטוקול - - -
היו"ר יעקב מרגי
ציפיתי שתגידי: אדוני היושב-ראש, התחברתי להפניה שהפניתי את תשומת ליבו של המשרד לתת כלים. נקודה. אמרתי זאת לוועדה.
רויטל לן כהן
אני רוצה להוסיף לפרוטוקול מדוע. כי כשמגיע ההורה, עד שהוא כבר קיבל את הפרוטוקול – נניח שהוא קיבל – והוא אומר שיש טעות בפרוטוקול: זה לא מה שאני אמרתי, זה לא מה שאתם אמרתם. אומרים לו: זה היה מזמן, אתה לא זוכר. ומסרבים לתקן.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת שאני איתך. כשמזמינים תור לקופת חולים לרופא, נאמר: לידיעתכם, כל השיחות מוקלטות. אני חושב שישיבה כזאת בעידן המודרני, כדאי שתהיה גם מוקלטת.
רויטל לן כהן
חובה. סליחה על ההפרעה.
היו"ר יעקב מרגי
ושתהיה טכניקה להוציא פרוטוקול באופן מיידי. היום זה דבר שהוא טריוויאלי בגופים שהם לא הכי משוכללים. במקום אתה מקבל. הפניתי את תשומת ליבם. נקודה.
מירב ישראלי
21 יום בא דווקא להגן כדי שזה לא יהיה יותר.
היו"ר יעקב מרגי
בכל הסוגיה של הימים, תתאמו את כל השינוי.
רויטל לן כהן
זה חייב להימסר מייד כדי שיוכל להודיע לוועדה שמשהו לא כתוב נכון וכדי שיוכל לערער.

דבר אחרון, לגבי המשפט שאומר שאפשר לא למסור להורה את הפרוטוקול מכל מיני טעמים. אנחנו משיתים על ההורה להיות זה שמוכיח שאין לו אחות ולשלם לעורך דין או לרופא מומחה כדי שיוכלו לקרוא את הפרוטוקול. אדוני, זה לא סביר, זה לא הגיוני. או שהמדינה תיתן לו סיוע משפטי שיקרא את הפרוטוקול, אבל לא יכול להיות שאנחנו משיתים עליו ללכת לעורך דין, לשלם 2,500 שקל דמי פתיחת תיק ועוד 20,000 שקל לטיפול. זה לא סביר.
היו"ר יעקב מרגי
לא מתקנים למקרים מיוחדים, שיש חשש. לא צריך את הסניגוריה הציבורית, לא צריך להעמיד עורך דין.
רויטל לן כהן
איזה חשש יש? צריך להוריד את הסעיף הזה. הוא מזעזע. הוא מעליב אותי כהורה.
היו"ר יעקב מרגי
את מכירה את כל המקרים של החינוך המיוחד?
רויטל לן כהן
אני מכירה המון מקרים, אדוני. במשך 11 שנים טיפלתי באלפי מקרים. טיפלתי בקשים שבהם.
היו"ר יעקב מרגי
הצניעות מחייבת אותך לומר לא. הערתך נשמעה ואפילו נרשמה בפרוטוקול. אנחנו מתקדמים.
מנחם גולדין
כתבנו פה הרבה דברים שרשאית הוועדה לעשות. אני רוצה להוסיף עוד משהו שיכול להיות שרשאית הוועדה לעשות, ואני חושב שאני מכוון למה שאמר עורך הדין שי. אפשר גם שהיא תהיה רשאית להחליט, במידה ויש הסכמה בין ההורה, למסגרת ולרשות. וכך, אם יגידו שכל ההסכמות יכולות להיעשות לפני, יועברו עד ה-1 בינואר. דרך אגב, גם היום אצל ילדים שאין להם מוגבלות, מעבירים רשימה אחרי שנפגשו במסגרות וכולי. אז אולי נתכנס לקראת תחילת שנה ולפחות יהיו בפני משרד החינוך כל הנתונים האלה ולא יצטרכו להעביר את כל הדיונים. אני מניח שעל 20% לפחות אפשר לקבל איזושהי הסכמה ובמידה ויהיה כתוב שהוועדה רשאית לקבל על פי הסכמה של כך וכך, זה יכול להסליל את זה בצורה נאותה.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שהיערכות מוקדמת היא ברכה, לפחות לכל אלה שכבר קיימים במערכת. לחדשים – אני מבין וגם למי שעובר למסגרת אחרת. אבל למי שחי בתוך המערכת, היערכות מוקדמת זו ברכה להורים, ברכה למערכת, ברכה לכולם.
מנחם גולדין
הדגש היחיד שלי הוא שאם כתוב בחוק "רשאית", יש סיכוי שזה יקרה. ואם לא, אנחנו נמשיך עם דיונים על גבי דיונים.
מירב ישראלי
מה בדיוק אתה מציע?
מנחם גולדין
ביקשתי להתייחס לסעיף 8, אבל לא נתנו לי. הכוונה שלי היא שתהיה רשאית לקבל החלטה על בסיס הסכמה בין ההורה, הרשות והמסגרת. זה יותר קשור לסעיף 8.
מירב ישראלי
אני רוצה להכניס את זה להקשר. היום היה בסעיף 7 משהו שהולכים לבטל, שרק לגבי ילד שברור שהוא חינוך מיוחד יש אפשרות להעביר לחינוך מיוחד אפילו בלי ועדת השמה. זה מתבטל.
היו"ר יעקב מרגי
וטוב שכך.
מירב ישראלי
בדיונים הפנימיים היה לנו דיון מסביב לעניין הזה, האם יש מצבים שבהם לא צריך דיונים בוועדה. ההנחה הייתה שתמיד צריך להתקיים דיון בוועדה ועכשיו יש שאלה נוספת: האם הוועדה חייבת לדון לא בהסכמת ההורים או שהסכמת ההורים מייתרת במידה מסוימת את הדיון.
מנחם גולדין
בואי נסכים שהכול תלוי תקציב.
אילן שי
יש אפשרות, שלא ביטלנו, לקיים דיון על סמך מסמכים בלבד. סייגנו את זה שאי אפשר להתגבר על החלטת ההורים על סוג המסגרת. ההנחה היא שדיונים על סמך מסמכים בלבד הם אותם דיונים שיש בהם הסכמה בין כל הגורמים. אנחנו חושבים שבמודל אחרי הרפורמה לקיים דיון בוועדה, מכיוון שיש את הנושא של קביעת סל השירותים שמצריך דיון בוועדה.
מירב ישראלי
זאת אומרת שאם יש הסכמה היא רק לסוג המסגרת. זה מה שאתה אומר.
אילן שי
כן. יכול להיות שתהיה הסכמה גם על האפיון וקביעת סל השירותים, אבל עדיין תהליך של הדדיות.
מנחם גולדין
אז היא רשאית לאשר ורשאית לא לאשר, וזה בסדר. אבל לפחות תנו איזה מסלול.
אילן שי
אולי הדיונים האלה יהיו קודם.
היו"ר יעקב מרגי
חמי, ביקשתי ממנו לגבש עמדה וייתנו לנו את זה בהמשך.
מנחם גולדין
עוד שתי נקודות שעלו כאן. הראשונה היא לגבי הרווחה, כי הנושא כואב לי. יש חוק לרווחה, ובואו נשים את זה על השולחן. אם הרווחה רוצה להתערב, באמת יש לה מספיק דברים.
היו"ר יעקב מרגי
לא צריך עוד אחד.
מנחם גולדין
לא צריך להוסיף שמן למדורה. יש להם את האפשרויות לעשות את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני איתך.
אדוארד צרלס וויס
לא, זה לא עניין של - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, יש לכם זמן להידבר. אני אומר לכם לאן הרוח נושבת. בבקשה.
מנחם גולדין
לגבי הורים שלא רוצים באמת להביא מישהו מטעמם, אבל אם הם רוצים רופא שמתמחה בתחום או רוצים איזשהו גורם מקצועי שהם חושבים שהוא צריך להיות בוועדה, זה עולה הרבה. אפשר לעשות את זה ברשימה סגורה ואפילו אפשר למנות את זה עם שתי אצבעות. באמת הם רשאים לבקש ולדרוש מהוועדה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לדרוש מהוועדה להזמין רופא?
מנחם גולדין
כן, זה לא מופרך.
היו"ר יעקב מרגי
זה אפשרי, רחל? אם ההורה לפני הדיון מבקש שתזמינו רופא לוועדה, זה אפשרי? זה לא אם אתם רוצים. אתם סוברים שלא, אבל בא הורה ואומר: אני חושב שלדיון הזה צריך להגיע רופא.
רחל אברמזון
אנחנו נבדוק את זה.
מנחם גולדין
אני רוצה להגיד שזה עולה בקנה אחד עם מדיניות המשרד שהיום רוצה שלא יביאו כל מיני דברים פרטיים. זה מאפשר לו לבדוק.
היו"ר יעקב מרגי
אבקש לשקול זאת.
רחל אברמזון
אבל הוא יכול להביא.
מנחם גולדין
לא מעצמו. שלכם.
היו"ר יעקב מרגי
אין לו, אין לו.
מירב ישראלי
זה כמו שאדי הציע לגבי הרווחה, שאם היא דורשת חייבים להזמין, אותו רעיון – אם ההורה דורש. תהיה רשימה סגורה של אנשי מקצוע, נניח רופא ועובד סוציאלי והוועדה תהיה חייבת להזמין, אם ההורה דורש. זה לא איש מקצוע פרטי של ההורה אלא מתוך רשימה שיש לכם.
אילן שי
לגבי עובד סוציאלי, אותו הרווחה צריכה להזמין.
היו"ר יעקב מרגי
לא נכון, לא, לא, לא. לפני כן אמרנו שעומדת לוועדה הזכות אם סברה שצריך להזמין רופא או עובד סוציאלי, לעשות כן. אותה זכות תעמוד להורה לבקש מיושב-ראש הוועדה להזמין לדיון רופא או עובד סוציאלי, אם ההורה סבר שכן.
אילן שי
לגבי רופא, הרופאים שמגיעים לוועדה הם רופאים שאנחנו מזמינים.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, ההורה מאמין לרופא שאתה תזמין.
מיכל רבקה מנקס
אני רוצה לחדד את הבקשה. הרי הסוגיה של רופא ועובד סוציאלי אמורה לתרום מהידע שיש רק להם בתחום המומחיות שלהם לחברי הוועדה, לקרוא את הניירות ולפרש אותם בעיני המקצוע שלהם. זאת אומרת שרצון וצורך כזה הוא של חברי הוועדה. רצה ההורה להביא רופא מטעמו משום שהוא הולך למומחה מסוים שיש לו שיטה מסוימת ומאמין בדרך מסוימת, וצריך לשכנע את חברי הוועדה, רשאי הוא להביא - - -
היו"ר יעקב מרגי
את נתת לנו הנחת עבודה ואני רוצה לאשרר אותה פה, כי אני לא מכיר את זה. הרופא בא אך ורק לסייע לוועדה להבין את החומר?
מיכל רבקה מנקס
בדיוק, בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
לא בהכרח על המוגבלות?
מיכל רבקה מנקס
בהכרח על המוגבלות.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא טכני.
מיכל רבקה מנקס
בוודאי שזה לא טכני. האינטרס של הורה להביא רופא או עובד סוציאלי הוא אינטרס אישי. זה בסדר, וחלילה שלא יתפרש כביקורת שלי.
היו"ר יעקב מרגי
אני הורה לילד ואין לי יכולת כלכלית להביא רופא. ההוגנות מחייבת שאם זה עומד למדינה, שיעמוד גם להורים.
מיכל רבקה מנקס
יש בעיה עם זה. אני רוצה לחדד שוב למה אני חושבת שאין צורך. ברגע שהורה מגיע עם מסמכים לוועדה, זאת אומרת שהוועדה לא הולידה את הצורך של הילד או את המוגבלות שלו. ההורה חי את המוגבלות של הילד שלו כנראה מיום שהוא נולד, ויודע ויש לו מסמכים ויש לו רופאים או אנשי טיפול כאלה ואחרים שמלווים אותו. ההורה יודע. ההורה גם יכול להיעזר ברופא המטפל בקופת החולים, עם מכתב לוועדה שבו כתוב המצב של הילד או משהו כזה. למה צריך עוד אדם?
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מנחם גולדין
אני חושב שאם יוצרים איזשהו מסלול – אתה קורא לזה מסוכנות ואני אוהב יותר להשתמש במילה פגיעה – חלק מהדברים שצריך להביא, אפשר להכניס למסלולים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
אם תקרא את הניסוח שהציעו, אני חושב שהוא עונה על זה. לא צריך לסבך. גם ככה זה עניין מורכב והלוואי ותהיה הסכמה על זה.

בבקשה, תציגי את עצמך.
אורית אמיתי
אני מעמותת סיכוי שווה שפועל לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה והחברה. אני גם אימא לילד עם צרכים מיוחדים. יש לי הערה כללית שלא רלוונטית לסעיף הזה. אם אדוני מרשה לי להגיד את זה עכשיו או בסוף הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
תגידי, אני אבחר אם להתייחס או לא להתייחס. אני מעדיף בסוף הדיון כדי להתקדם, אבל אם את רוצה, בבקשה.
אורית אמיתי
אני מוכנה בסוף הדיון, רק שיתאפשר לי.
היו"ר יעקב מרגי
תאמרי, יאללה, בזבזנו זמן.
אורית אמיתי
זה יותר מתייחס לסעיף הקודם שמדבר על סל השירותים ועל התקציב. אני מביאה לכאן את הפרספקטיבה שצופה פני עתיד לשילוב הילדים האלה אחר כך בשוק העבודה ובחברה.
היו"ר יעקב מרגי
מה את מבקשת?
אורית אמיתי
אנחנו מבקשים שבאמת יסתכלו על הפרספקטיבה. בדצמבר 2017 פורסמו אחוזי אבטלה מאוד מאוד קשים של אנשים עם מוגבלות.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה קשור לחקיקה?
אורית אמיתי
רגע, אני אסביר. אנחנו יודעים שאחד החסמים לשילוב בעבודה בקרב אנשים עם מוגבלות זה השכלה נמוכה והיעדר רכישת כלים מקצועיים שמאפשרים שילוב בעבודה. החינוך הוא צומת מאוד משמעותי, שמקנה כלים.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושב שיש פה אחד שלא יסכים איתך.
אורית אמיתי
חשוב לנו להגיד שכאשר מדברים על תקציבים ומדברים על סל שירותים, שייקחו את זה בחשבון. מבקר המדינה ציין שהמדינה מפסידה מידי שנה 5 מיליארד שקלים מאבטלה של אנשים עם מוגבלות.
היו"ר יעקב מרגי
בואי אני אגיד לך משהו שלא אמרת ואולי תוסיפי על מה שאמרת, שכל השקעה בגילאים האלה תחסוך למדינה עוד - - -
אורית אמיתי
לחלוטין, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.
שלמה קרפ
אני מארגון הורים. אני רוצה להעלות נקודה שלא ראיתי וזה לגבי ילדים שמוגשים לוועדת השמה, שאו שההורה שלהם ברח או שהם לא התגרשו אבל לא מוצאים את האבא, או שהוא ברח לחו"ל. ילד כזה לא יכול לעבור ועדת השמה. צריך אישור הורי וכל עוד שהם לא גרושים ולא יודעים מי האפוטרופוס – יש כ-10,000 ילדים כאלה.
היו"ר יעקב מרגי
אין לו בכלל אבא ואימא?
שלמה קרפ
יש לו אימא, הוא גדל אצל האימא. לא יודעים איפה האבא והם לא גרושים. אני רוצה להגיד שבמערכת יש מעל 10,000 ילדים בתוך מסגרות רגילות, שצריכים מענה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. היום זה מחייב את שני ההורים?
אילן שי
בתקופה האחרונה הייתה חוות דעת או התייחסות שנתנו לסוגיה כזאת. החוק לגבי בקשה לכנס ועדת השמה נוקט לשון הורה יחיד ולכן הורה אחד מספיק כדי לבקש לכנס ועדת השמה. ברגע שמזמנים את ועדת ההשמה צריך לזמן את שני ההורים ואותו כלל שאמרנו – אם ההורים לא מגיעים אחרי שני זימונים – גם אם הורה אחד לא מגיע אחרי שני זימונים - - -
שלמה קרפ
זה לא נכון.
קריאה
זה יהיה בתקנות.
אילן שי
זאת הפרשנות המשפטית שנתנו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תקשיבו, לגבי הסוגיה הזאת, זה יופיע בהוראות, בהנחיות ובתקנות. נקודה. אתה רוצה להוסיף משהו?
שלמה קרפ
כן. זה מה שקורה היום בפועל ולא משנה מה אומר המשרד. תבינו שאם אלה בתי ספר שמגישים לוועדת השמה, הם יכולים עד ה-15 באפריל להגיש בקשות והורה יכול להגיש כל הזמן. זה לא משנה איך שמים את הכובע. ברגע שמתכנסת ועדת השמה, אי אפשר לדון בלי האבא. יש גם הורים בבית הסוהר או שלא יודעים איפה הם.

אני רוצה להתייחס גם לגבי העובדים הסוציאליים. אני באמת מסכים עם הקו שלך כי אני גם רואה ביום-יום, תאמינו לי. לא צריך לרוץ ישר לוועדות. יש מספיק עבודה בחוץ.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יואב, בבקשה.
יואב קריים
למרות שכבר הכרעת ואמרת לרויטל שהינה להורים יש זכות להביא עורך דין אז גם לוועדה, אני רוצה בכל זאת להקשות עליך.
היו"ר יעקב מרגי
בשמחה.
רויטל לן כהן
כשאני מקשה זה לא בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
את צועקת. תראי, אני אדם הגון ואומר לך בשקיפות. שמישהו מרתיח אותך, אתה עונה. מה לעשות, גם אני לא בשליטה טוטלית.
רויטל לן כהן
מצוין, זה עושה את זה מיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא יודע. זה עושה את זה קשה.
יואב קריים
אני רוצה לומר שפעמים רבות החוויה של ההורים מול המערכת היא שהמערכת דכאנית כלפיהם.
היו"ר יעקב מרגי
אני מסכים איתך, יואב.
יואב קריים
ולכן ההורה לפעמים צריך חיזוק אל מול הוועדה. ראינו בדיון הקודם שמערכת החינוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
יואב, אולי לא הבנתי אותך. אני אוהב להסביר לעצמי באמצעות דוגמאות ואני אתן דוגמה. נניח שההורה מבקש להביא עורך דין. הוא הביא עורך דין. מבחינת המשרד, יכול להיות שאיש המקצוע שמגיע לוועדה אין לו השכלה משפטית. הוא יכול לומר דברים לפרוטוקול שאחר כך יגרמו חבות למדינה וזו לא הייתה הכוונה שלהם. למה שלא תעמוד הזכות הזאת? מרגע שההורה ביקש להביא עורך דין, מנגד יהיה משפטן של הוועדה? למה לא? אני לא מבין למה לא.
יואב קריים
אוקיי, אני מוכן להסכים איתך שלגבי הסוגיה של עורך דין, יהיה עורך דין שכנגד. אבל אם הורה רוצה להביא איתו פסיכולוג או מורה מהעבר של הילד או מישהו שמכיר את הילד מהזווית של ההורה, שההורה יוכל להביא כל מי שהוא רוצה.
היו"ר יעקב מרגי
שיביא מי מטעמו.
בועז אחד העם
אבל איפה טובת הילד?
יואב קריים
ואותו אדם יישמע בוועדה ולא תצטרך להיות סימטריה.
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא חולק עליך. שי, יש בעיה? יש מניעה?
אילן שי
לא, זה קיים גם היום.
מירב ישראלי
היום יש מגבלה?
היו"ר יעקב מרגי
גם לא תהיה מניעה. יואב, הרגעתי ואני מקווה שהנחנו את דעתך ונחה דעתו של הפרוטוקול.

אביבית, בבקשה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
לגבי סעיף קטן (א)(1), "בדיון בעניינו של התלמיד הלומד במוסך לחינוך מוכר, יש בידי הוועדה מידע על התלמיד". חברת הכנסת קארין אלהרר התייחסה קודם בהקשר הזה לעניין הרכב הוועדה. אומנם אדוני הכריע אבל אני הולכת לשיטתו של יואב ומנסה לשכנע.

בניגוד לוועדות היום, ועדת האפיון והזכאות אמורה לקבוע לא רק את אפיון הילד אלא גם את היקף סל השירותים. ולכן, דווקא מהסיבה הזאת יש חשיבות מאוד מאוד גדולה שבוועדה יהיו אנשים שיכירו את הילד ולא אנשים שאינם מכירים את הילד ולא יודעים לאיזה מענים הילד זקוק.
היו"ר יעקב מרגי
לכן מה את מבקשת?
אביבית ברקאי-אהרונוף
לכן אני מבקשת שבהרכב הוועדה, כפי שהצענו, במקום מפקחים יהיה מנהל בית ספר או נציגו – מורה בבית הספר, מישהו מבית הספר שמכיר את הילד ויוכל לסייע להחליט לא רק בעניין האפיון אלא גם בעניין היקף סל השירותים. לכן, לא די במידע על התלמיד. זו נקודה אחת שאני מבקשת שתיבחן שוב.
היו"ר יעקב מרגי
מה קורה היום בוועדות ההשמה?
אביבית ברקאי-אהרונוף
בוועדות ההשמה קובעים את ההשמה של הילד, את האפיון של הילד - - -
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, דיברת כרגע על מי שמכיר את הילד. אל תסטי למשהו אחר. אני לא יודע לשחות במים עכורים.
אביבית ברקאי-אהרונוף
ההחלטה שונה. בוועדות ההשמה היום מחליטים לגבי האפיון של המוגבלות ולגבי ההשמה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, עומדת לך הזכות בגלל השוני.
אביבית ברקאי-אהרונוף
ולכן נדרש איש נוסף לעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
כבר נגענו בזה בדינמיקה, שאם זה ילד שכבר נמצא במערכת והגיע לוועדת השמה או להמשך זכאות או לזכאות אחרת שלא הייתה לו, מי שהחליט על כך, מי שזיהה את זה במוסד החינוך מגיע עם הילד. הוא מגיע לוועדה, הוא ביקש את הוועדה. זה יכול להיות היועצת, המטפל, המורה או המחנך.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אבל פה אנחנו מדברים על החלטה של חברי הוועדה בלבד בעניין היקף סל השירותים. היקף סל השירותים – זה החלק המשמעותי שהוועדה מחליטה לגביו והיא איננה מחליטה היום. זה דבר מה נוסף שלא נמצא היום. לכן יש חשיבות עצומה לכך שמי שמכיר את הילד גם יצביע על כך. הוא יהיה חלק מהוועדה עצמה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא משנים הרכב ועדה. הוא יכול להיות חלק מהדיון במקרה הצורך.
אביבית ברקאי-אהרונוף
הערה נוספת לגבי סעיף קטן (ג): "דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול. כל המסמכים וכל מסמך אחר שבידי הוועדה הם סודיים" אם אפשר להוסיף שכל המסמכים שבידי הוועדה יישקלו בעת קבלת ההחלטה. שוב, זה על סמך מקרים שקורים בשטח, במיוחד חוות דעת שמובאות על ידי הורים. לא תמיד הן נלקחות בחשבון ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לכך שאם הורה מעדיף להביא רופא או איש מקצוע מטעמו, שתינתן לו ההזדמנות ולא יסתפקו בחוות דעת.
היו"ר יעקב מרגי
עומדת לו הזכות. הייתה שאלה אם הוועדה תביא את איש המקצוע או שההורה יביא.
מירב ישראלי
אני לא מבינה למה זה בסעיף (ג).
אביבית ברקאי-אהרונוף
שכל המסמכים שבידי הוועדה ישוקללו בתוך ההחלטה. ביקשנו שכל המסמכים שנמצאים בפני הוועדה יישקלו בעת קבלת ההחלטה.
מיכל רבקה מנקס
גם המסמכים שמביא ההורה. זו הכוונה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
בהחלט. נקודה נוספת לגבי התוספת שהוספה, שהפרוטוקול יכול להימסר להורה גם תוך 21 ימים. מאחר וניתן להגיש הסגה לוועדת הסגה תוך 21 יום ולפרוטוקול יש חשיבות עצומה לעניין ההסגה - - -
היו"ר יעקב מרגי
דיברנו על זה. לגבי המועדים, אנא עשו התאמות לאורך כל הרצף של החוק, של התקנות ושל הנהלים. אמרתי לפרוטוקול בפעם הרביעית שתהיה התאמה של התאריכים, גם בחוק, גם בתקנות וגם בנהלים, שייכתבו בהתאם.
רויטל לן כהן
תהיה התייחסות למה שקורה אם רוצים לתקן פרוטוקול? אם רואים שהייתה טעות ורוצים לתקן – היום אין לזה התייחסות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה.
יעל ניר
אני מוועד הורים משלבים לילדים עם אוטיזם. אני רוצה לחזק את הבקשה של אביבית, שזאת גם הבקשה שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
היא ביקשה כמה דברים, למה את מתכוונת?
יעל ניר
חייב שיהיה נציג של המסגרת החינוכית כחבר בוועדה. לא שיהיה אורח שם.
היו"ר יעקב מרגי
הכרענו בסוגיה הזאת.
יעל ניר
אני רוצה להגיד למה. לפני הרבה שנים לא היה שילוב במדינה הזאת. השילוב במדינה הזאת התחיל בעקבות בג"ץ יתד בזכות, שבו הוחלט שוועדת שילוב תתקיים במסגרת החינוכית. זה מה שהתחיל את השילוב וזה מה שממשיך אותו, ואם אנחנו תולשים עכשיו את המסגרת החינוכית ומוציאים אותה בהחלטה על הוועדה הזו, אנחנו מעבירים בחזרה את השמנת לחתול.
היו"ר יעקב מרגי
נרשם, תודה. יפה, מה קרה?
יפה בן דוד
אני רוצה לחזק את מה שההורים אמרו, ואמרתי את זה גם בפני המנכ"ל וגם בפני השר. חשובה מאוד ההשתתפות של מנהל בית הספר או מי שמוסמך מבחינה מקצועית גם מבחינת בית הספר. אני אומרת לכם שחוץ מההורים שמכירים היטב את הילדים, הוא מהצד המקצועי.
היו"ר יעקב מרגי
מה אמרו לך המנכ"ל והשר?
יפה בן דוד
הם אמרו שישקלו.
היו"ר יעקב מרגי
נא לבחון זאת. אבקש את תשובת המנכ"ל.
הדס ארגון שרעבי
אנחנו מצטרפים להסתייגות מהצירוף של עובד סוציאלי. המוקד של החלטת הוועדה הוא הצרכים של הילד והרצון של הילד. ההצטרפות הזאת, כשהיא לא מוזמנת על ידי הוועדה, נראית כמו משיקולים אחרים. דבר נוסף שכבר העלינו מספר פעמים הוא ההצעה שלנו להוסיף הוראה שמחייבת את יושב-ראש הוועדה להיפגש עם ההורים לפני הוועדה ואחרי הוועדה כדי לוודא שלהורים יש את כל המידע ואת כל הכלים לקבל את ההחלטה. אנחנו חושבים שזה יפחית את ההתנגדויות, יפחית את החששות ויכול גם לסייע בקיצור המועדים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תמם, ידע כללי, אתה מפתח תקווה, נכון? אתה יושב-ראש ועדת השמה, נכון?
עמוס תמם
כן.
היו"ר יעקב מרגי
כמה תושבים יש בפתח תקווה?
עמוס תמם
כ-260,000.
היו"ר יעקב מרגי
כמה ועדות אתה מקיים לקראת תחילת שנה?
עמוס תמם
1,400 ועדות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זה נתון שאני אצטרך בהמשך.
מירב אליה
אנחנו כן נפגשים עם הורים לפני ואחרי, לבקשתם, ונותנים להם מידע, כולל מידע לפני ועדות ההשמה. הרבה פעמים הורים מגיעים באמת עם הרבה מאוד חרדות והשיח הזה – מה זה הדבר העצום הזה, ועדת השמה, מי יושב שם ומה הזכויות – חשוב. בגבעתיים יש 80,000 תושבים וממוצע של 180 ועדות בשנה. אבל יש הרבה שילוב.
היו"ר יעקב מרגי
גבעתיים היא מקום קטן.
הדס ארגון שרעבי
העלינו את ההערה הזאת מספר פעמים ונאמר לנו שבחוזר מנכ"ל הם יהיו מוכנים. אנחנו מבקשים שזה יהיה בחוק.
היו"ר יעקב מרגי
תהיה התייחסות בהמשך. תודה, הסעיף הבא.
מירב ישראלי
הם יהיו מוכנים לעשות את זה כחובה?
אמיתי שוחט
כיום זה נעשה, אבל אין מספיק שעות בכל המקומות.
היו"ר יעקב מרגי
אמיתי, מה שברור – ברור. אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו נקרא את תיקון סעיפים 10 ו-11 ואז נקיים דיון אחד על שניהם. בבקשה.
מירב ישראלי
תיקון סעיף 10. "בסעיף 10 לחוק העיקרי –
1. בסעיף קטן (א), במקום "מוסד לחינוך מיוחד" יבוא "מוסד לחינוך מוכר";

סעיף 10(א) הקיים אומר כך: "מנהל מוסד לחינוך מיוחד יביא אחת לשלוש שנים את עניינו של הילד בעל צרכים מיוחדים הלומד במוסד לדיון חוזר לפני ועדת ההשמה" – עכשיו זה יהיה בוועדת זכאות ואפיון. בגלל שההורה יכול לבחור, אנחנו משנים את כל המבנה וכותבים: "מנהל מוסד לחינוך מוכר יביא אחד לשלוש שנים את עניינו של הילד". כלומר, זה בכל מוסד.

סעיף קטן (ד) אומר: "בדיון חוזר", שזה סעיפים (ב) ו-(ג) אומרים מתי יכול להיות דיון חוזר. זה יכול להיות גם לפני שלוש שנים, כלומר תקופה קצרה יותר אם מנהל המוסד ביקש או ארגון ציבורי ביקש. והורה רשאי לבקש בכל עת להביא את עניינו של הילד לדיון חוזר, ובלבד שחלפה שנה.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת שאם נעשתה טעות בספטמבר, "תאכלו אותה" שנה שלמה.
רויטל לן כהן
נכון.
מירב ישראלי
לפי החוק הוא יכול לבקש רק אם לא חלפה שנה. זה לפי החוק.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה סבב התייחסויות ואז תתייחסו.
מירב ישראלי
הסעיף הקיים ב-(ד) אומר: "בדיון חוזר" – כפי שאמרנו, לפי (ב) ו-(ג), זאת אומרת תוך תקופה קצרה משלוש שנים, "רשאית הוועדה להחליט על סמך מסמכים בלבד". הסעיף החדש אומר: "בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "ואולם בדיון על סמך מסמכים בלבד, לא תהיה נתונה לוועדת זכאות ואפיון הסמכות לפי סעיף 7(ב)(4)". זה החריג של הסיכון.

סעיף 11 מדבר על החלטת ועדת השמה. "החלטת ועדת השמה תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה ובלבד שמספרם לא יפחת משלושה" – זה הסעיף הקיים.
מציעים לשנות אותו ולכתוב כך
1. "המניין החוקי לדיוני ועדת זכאות ואפיון ולהחלטותיה הוא ארבעה חברים וביניהם: יושב-ראש הוועדה, נציג רשות החינוך המקומית, הפסיכולוג החינוכי והמפקח הכולל לחינוך מיוחד או נציגו".
1. החלטות ועדת זכאות ואפיון יתקבלו ברוב קולות של חבריה המשתתפים בדיון; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב-ראש הוועדה קול נוסף".
היו"ר יעקב מרגי
תתייחסו לשני הסעיפים, בבקשה.
יפה בן דוד
אני מבקשת שבדיון החוזר, כאשר יש אפשרות להורה ובלבד שתסתיים שנה, שתהיה אפשרות גם למנהל המוסד.
מירב ישראלי
זה קיים גם היום. "דיון חוזר יכול שיתקיים במרחק תקופה קצרה מזו בלי הגבלה מזו שנקבע בסעיף קטן, בין יוזמת מנהל מוסד כאמור ובין לבקשת ארגון ציבורי".
יפה בן דוד
תודה.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, בבקשה.
רויטל לן כהן
לגבי סעיף 10. אני חושבת שהיה ראוי למחוק את סעיף (ג) ובסעיף (ב) ולכתוב: "בין ביוזמת מנהל המוסד כאמור, ובין לבקשת התלמיד, ההורה או ארגון ציבורי". דיברנו על איזון? גם פה צריך להיות איזון. לא יכול להיות שנעשתה איזושהי טעות וילד יסבול שנה שלמה או יפסיד שנה שלמה. לכן אני חושבת שהזכות לקיים דיון חוזר – אלה חיים של ילד ולא נגרור אותו שנה – צריכה להיות לכל אחד.

לגבי השלוש שנים – כשמדובר על חטיבה ותיכון או שלוש שנים של גן, זה הגיוני. אבל כשילד לומד בבית ספר יסודי, המעבר בין ג' ל-ד' לפעמים סתם מטלטל אותם, ואני משתפת אתכם בתחושות של הורים. אני חושבת שצריך להשאיר את זה כך שבאופן עקרוני במעברים צריכה להיות ועדה ובכל מקום שהוא לא מעברים, זה צריך להיות לבקשה של המסגרת, ההורה, התלמיד או ארגון ציבורי. אם הוא כבר נמצא במסגרת וכולם מרוצים, תעזבו אותם.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי שלוש שנים, הרי עומדת הרשות למנהל המוסד, למשרד החינוך ולרשות המקומית בכל מקרה. לשם מה הסעיף הזה? אני מבין את הרציונל שאומר שאם אין שינוי, למה להתחיל בלגנים? אם אתם חושבים שצריך לעשות, בכל מקרה עומדת לכם הזכות לעשות.
אילן שי
הרציונל שרויטל השמיעה הוא נכון. בדרך כלל שלוש שנים הן מעבר בין שלבי חינוך ובכל זאת, בבית ספר יסודי המעבר הוא אחרי שש שנים. אנחנו נבדוק את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תבדקו, תודה.
עמוס תמם
יש לי ויכוח גם עם משרד החינוך. אני סבור שכן חייבים לקיים כל שלוש שנים ועדה לילד. הוועדות מעוררות את כל המערכת לפעול. כשמנהל בית ספר יושב מולנו בוועדה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תזמין. היועצת החינוכית, מנהל בית הספר, המורה, המחנכת - רואים שהילד התקדם, המעטפת מיותרת והוא כבר לא צריך אותה. או שחלילה, הפוך, המסגרת לא מתאימה לו. הם יזמו.
עמוס תמם
כן, אני מסכים איתך. ילד בכיתה א' מתחיל ללמוד. למערכת ולהורים ניתן במהלך כל השנה לבקש ועדה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה סבור שצריך להשאיר את השלוש שנים?
עמוס תמם
כן. לגבי סעיף 11, זה קצת לא מידתי. ארבעה חברים בוועדה, כאשר למשרד החינוך יש אופציה לקבל קול נוסף. זה כמעט ולא יוכל להסתדר. הוועדה צריכה להיות אי-זוגית כדי שתוכל להתקבל החלטה מידתית.
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו שבהיעדר קוורום.
מירב ישראלי
הכוונה היא שגם אם לא כל חברי הוועדה מגיעים, אם אלה מגיעים אפשר לקיים דיון. זה באמת מחדד עוד יותר את השאלה לגבי האיזונים בתוך הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה מציע?
עמוס תמם
שזה יהיה אי-זוגי. בכל מקרה זה צריך להיות אי-זוגי. היושב-ראש בדגם החדש, המשופר והמשוכלל מקבל שני קולות.
היו"ר יעקב מרגי
אם תעשה אי-זוגי, זה הופך להיות תיקו.
עמוס תמם
באי-זוגי לא יהיה תיקו. בעיניי, הוועדה בצורה הזאת היא לא מידתית. ההרגשה שלי, וזאת הרגשה אישית שלי, שלוקחים את הכוח למשרד החינוך וההחלטות יהיו מוטות לכיוון ההחלטה של המשרד.
היו"ר יעקב מרגי
גם קודם היה לו כוח.
אילן שי
גם כשהמספר של החברים הוא אי-זוגי, יכול להיות שהוועדה תתכנס במספר חברים זוגי. גם היום הוועדה יכולה להתכנס במספר חברים זוגי.
מירב ישראלי
בכל מקרה צריך הכרעה.
מירב אליה
אני רוצה להסביר משהו על ההבדל בין הוועדות קודם לוועדות עכשיו. בוועדות קודם היו כל מיני גורמי מקצוע שונים.
היו"ר יעקב מרגי
מתי זכור לך אי פעם, מאז שישבת בוועדת השמה, שקיבלת החלטה בהצבעה?
מירב אליה
זה קורה, זה קורה.
רויטל לן כהן
תמיד.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, עולם המושגים שלך שונה בכלל. אנחנו לא מתווכחים איתך בכלל.
מירב אליה
הרבה מאוד בהסכמה וישנם מקרים בהצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
הרוב המכריע הוא בהידברות, בהסכמה שמגיעים להבנה הנכונה מה טוב לילד.
מירב אליה
ועדיין יש מקרים. אנחנו צריכים לזכור שבוועדה הקודמת היו אנשי מקצוע שונים חברים בוועדה. היה עובד סוציאלי שזאת התמחותו ורופא.
היו"ר יעקב מרגי
ברור, ברור.
היו"ר יעקב מרגי
שי, היא הוסיפה עוד סיבות לשקול שוב ותנו לנו תשובה בדיון הבא.
מירב ישראלי
יכול להיות ששינוי ההרכב יביא לזה שיותר מהדברים יהיו בהצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
תשקלו את זה לדיון הבא. רויטל, תשלימי, בבקשה. לא כולם ידברו כי אני נועל את הדיון בשעה שתיים וחצי.
רויטל לן כהן
לגבי הרכב הקוורום ההכרחי, אני מסכימה עם עמוס שזה צריך להיות מספר אי-זוגי. צריך להוסיף את נציג ההורים כדי לעשות איזון. הוא חייב להיות. הוא איש החובה בקוורום.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אמרנו שלא משנים את הרכב הוועדה.
רויטל לן כהן
הוא חבר ועדה, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לשקול את זה.
מירב ישראלי
בעצם זה יוצא שאפשר לבטל את הוראת הקוורום במידה רבה. זאת המשמעות.
רויטל לן כהן
מעבר לזה שאני מבקשת שנציג ההורים יהיה חבר חובה בקוורום, גם להעביר את הוועדה לניהול של משרד החינוך וגם לתת למשרד החינוך קול כפול, רק מגביר את התחושה של החתול בתוך השמנת.

דבר אחרון, אני מציעה שאחרי סעיף 11, שדן בנושא של ההחלטה, יוסיפו סעיף 11(א) לפיו בכל רשות מקומית תמונה ועדת שיבוץ, אשר תקבע את שיבוצו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים במסגרת חינוך מיוחד, והשר יקבע בתקנות את הרכב ועדת השיבוץ, סדרי עבודתה ודרכי הערעור על עבודתה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. דיברנו על כך שלא מבטלים את ועדות השילוב. נקודה. לא מוסיפים עוד משהו.
רויטל לן כהן
אני מדברת על משהו אחר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך שלא מוסיפים שום דבר.
אילן שי
בהמלצת הייעוץ המשפטי של הוועדה, משרד החינוך סבור שצריך להוסיף פרק לתקנות לימוד חובה בחינוך ממלכתי – רישום. לבקשת היועצת המשפטית של הוועדה בדקתי את חוק לימוד חובה, חוק חינוך מיוחד וחוק חינוך ממלכתי. לדעתי, אפשר להוסיף את הפרק הזה בלי לתקן. ההסמכות להתקין תקנות בשלושת החוקים האלה מאפשרות להוסיף את הפרק הזה לתקנות הרישום. בתקנות הרישום יהיה פרק נפרד על ועדת שיבוץ מכוח הסמכה בתקנות הרישום.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, נגמר הדיון. רחלי, בבקשה.
רחל אברמזון
אני רוצה להתייחס לשאלה מדוע דרשנו את קיום הוועדה אחת לשלוש שנים. אני זוכרת שדיברנו על זה, מירב. אני רוצה להכניס כאן היבט מקצועי. אנחנו מבקשים לדון אחת לשלוש שנים גם אם זה בתוך בית הספר כדי שבאמת לא נשכח את הילדים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני מודה לכל מי שהשתתף בדיון ועל תרומתכם לדיון. הישיבה נעולה, ניפגש בדיון הבא, בעזרת השם.


הישיבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים