ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/05/2018

חינוך מיוחד - בחינת הבדלים בהנחיות משרד החינוך לחינוך המיוחד - בין שנת הלימודים תשע"ח לשנת הלימודים תשע"ט

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת3
ועדת החינוך, התרבות והספורט
14/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 609
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ט באייר התשע"ח (14 במאי 2018), שעה 11:00
סדר היום
חינוך מיוחד - בחינת הבדלים בהנחיות משרד החינוך לחינוך המיוחד - בין שנת הלימודים תשע"ח לשנת הלימודים תשע"ט
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
איתן ברושי
מאיר כהן
עודד פורר
נורית קורן
חברי הכנסת
יעקב אשר
מוזמנים
מנהלת אגף א חינוך מיוחד, משרד החינוך - רחל אברמזון

אמא של עובדת כנסת תהילה אלתר, בני משפחה עובדי כנסת - פנינה אלתר

עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך - מיכל שאול

עו"ד, משרד החינוך - אילן פרץ שי

רפאה בכירה המחלקה לאם לילד ולמתבגר, משרד הבריאות - עדינה יוסף

מנהל תחום שילוב בחינוך, משרד המשפטים - אמיתי שוחט

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הדס אגמון

נציגת המועצה לשלום הילד - רחל הכהן

ראש מנהל חינוך, מ.שלטון מקומי - מיכל רבקה מנקס

מנהלת מחלקת פרט, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות - מירב אליה

עיריית גבעתיים - מירב איליה

מנהל האגף לחינוך מיוחד בפ"ת ונציג איגוד, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות - עמוס תמם

חוקר מדיניות השילוב, האוניבסיטה העברית בירושלים - תומס גומפל

מזכ"לית הסתדרות המורים - יפה בן דוד

מנהל ביה"ס התיכון דרכא רנה קסין, ארגון מנהלי בתי-ספר - דוד גולנזר

מנהלת המשרד, ארגוני הורים - מיטל בסון

מנהל המרכז הרב תחומי - שלמה קרפ

נציגת ארגון הורים למערכת החינוך - אפרת בצלאל

ארגוני הורים - נטע אשל

הנהלת הקואליציה, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - רויטל לן כהן

גננת, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - כמונה כרמלה יהב תמם

מנהל אשכול לשינוי חברתי, בית איזי שפירא - יואב קריים

רכזת פורום, בית איזי שפירא - ולרי זילכה

נציגת עמותת עלה - הניה מרמורשטיין

נציגת ארגון אנו - יערה שילה

עו"ד אגף קידום זכויות, אלו"ט - הדס ארנון-שרעבי

מדריכה פדגוגית בחוג חינוך מיוחד - סטלה גידלביץ

יו"ר הפורום הציבורי למען שוויון הזדמנויות בחינוך - אורה חכם

אחראית תחום חינוך דתי חרדי ומחוז ירושלים - אסתר קרמר

ועד ההורים המשלבים לילדים עם אוטיזם - יעל ניר

ארגון קש"ר - מנחם גולדין

הורה - זיו ססר

הורה - רחל אידנסון

מוזמן/ת

אליהו יצחק

מוזמן/ת - בועז אחד העם

שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים - מתן צדיק

שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים - מאיר אסרף

שדלן/ית (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים - אור אזרחי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
חינוך מיוחד - בחינת הבדלים בהנחיות משרד החינוך לחינוך המיוחד - בין שנת הלימודים תשע"ח לשנת הלימודים תשע"ט
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת היום 14 במאי 2018, כ"ט באייר תשע"ח. על סדר היום חינוך מיוחד - בחינת הבדלים בהנחיות משרד החינוך לחינוך המיוחד - בין שנת הלימודים תשע"ח לשנת הלימודים תשע"ט.

רק להזכיר לחברים שהדיון הזה בא בעקבות החששות או אי ההבנה או אי קריאה נכונה של ההנחיות. אני אומר את הגרסאות, זאת לא דעתי. החלטתי שמאחר שאני לא רוצה להישען על בינתי קראתי גם את ההנחיות של תשע"ח וגם של תשע"ט. אני לא הצלחתי להבין חלק מהמושגים והאם יש אחידות או שוני או בגלל שהרקע של הליך החקיקה אנחנו יותר רגישים ויותר דרוכים לכל ניסוח, והחלטתי שיהיה דיון נפרד בסוגיית ההנחיות. אנחנו נבקש ממשרד החינוך תחילה שיציגו לנו את ההנחיות לתשע"ט אל מול ההנחיות של תשע"ח. לאחר מכן נפתח דיון. אם ניווכח שהיו שינויים נדרוש הסברים. אם ניווכח שלא היו אז קיימנו דיון שהוא לטובת החקיקה והמשך הליך החקיקה. זה יעזור לנו. אותי לימדו שללמוד אף פעם זה לא מזיק. זה תמיד טוב, ולא עובר הזמן. וכל החיים שלנו זה בית ספר אחד גדול. התכבדנו שגברת רחלי אברמזון שמלווה אותנו תציג את ההנחיות ותסביר לנו אותן.
רחל אברמזון
שלום לכולם. לפני שאני מציגה את ההנחיות המתייחסות לתשע"ח ולתשע"ט אני רוצה להזכיר, אדוני היושב-ראש, שנפגשנו בכנסת במהלך חודש אוגוסט פעם אחת בוועדה לביקורת המדינה ופעם שנייה בוועדה בראשותך, בוועדת החינוך. היו כל מיני לקחים שהיינו צריכים להפיק בעקבות פתיחת לימודים על אי מתן מענה לתלמידים שנמצאו ערב פתיחת שנת הלימודים ללא שיבוץ, וכפי שהתחייבנו נבנתה תכנית היערכות שבעצם נשענת על רוח הדברים והעקרונות שלאורך השנים אנחנו העברנו למחוזות.
היו"ר יעקב מרגי
המצגת תואמת את ההנחיות בכתב שהוצאתם?
רחל אברמזון
כן. העקרונות. אני נותנת לך את העקרונות. אם יש שם סל גידול טבעי של שעות זה לא צריך - -
היו"ר יעקב מרגי
לכן קראנו למומחה. אנחנו לא מכים את המומחה.
רחל אברמזון
אני לא נכנסת עכשיו למושגים, אלא לעקרונות שמובילים את ההנחיה.
היו"ר יעקב מרגי
אם נצטרך נצלול פנימה.
רחל אברמזון
אין בעיה.

תשע"ח – קודם כול ההנחיה – המשאבים ינוהלו על-ידי המחוז בהלימה לתקציב, למדיניות האגף לחינוך מיוחד ולהנחיותיו. זה אומר שבכל שנה אנחנו מעבירים את ההקצאות למחוזות. בסביבות חודש פברואר המחוזות מקבלים את ההנחיות מאתנו כולל את ההקצאה או צפי ההקצאה שעומד לרשותם, וכך עשינו גם השנה. המחוז אחראי לניהול סל השעות גם ברשמי וגם במוכש"ר. אני רוצה להגיד שבמכתב שהצגתם היה כתוב ברשמי ובמוכש"ר הלא חרדי, אבל המחוז החרדי מתנהל גם הוא ברשמי ובמוכש"ר.
היו"ר יעקב מרגי
זה הקפיץ אנשים שלא מבינים כי לחרדי יש מחוז בנפרד.
רחל אברמזון
אז יש לו מכתב משלו.
היו"ר יעקב מרגי
זה בעייתי שיש לו מכתב משלו כי אם ההנחיה היא לא להפנות את המוכש"ר - -
רחל אברמזון
לא. אותו מכתב, רק הוא מופנה למחוז החרדי.
היו"ר יעקב מרגי
ההבהרה האחרונה חשובה לא פחות.
רויטל לן כהן
אדוני, אבל אף אחד לא ראה מכתב כזה.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל.
רויטל לן כהן
רק שתדע.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, הנה, אני אומר לך – עד שרחלי לא מסיימת את המצגת אין קריאות ביניים גם כשיהיו תתאפקו, תתכבדו, תרשמו לכם בפתק. בבקשה.
רחל אברמזון
אני רק רוצה להדגיש, בבקשה, שהמכתב הזה מופנה למנהלי מחוזות. הוא לא מופץ באמצעי התקשורת וכולי.
היו"ר יעקב מרגי
לא משנה, אנחנו מדינה שהשקיפות היא - -
רחל אברמזון
מיצוי אפשרויות בחינוך הרגיל לפני הפניה לוועדות מתוקף חוק שילוב והשמה – משהו שאנחנו דיברנו עליו השנה, והשנה הלינו על זה. אז אני מצטטת מתוך חוק החינוך המיוחד: "בבואה לקבוע השמתו של ילד" – אז היה כתוב: "בעל צרכים מיוחדים", ואנחנו מחליפים ל"עם" – "עם צרכים מיוחדים, תעניק ועדת השמה זכות קדימה להשמתו במוסד חינוך מוכר שאינו מוסד לחינוך מיוחד". אז אם אני מחדדת את זה אז אני מחדדת את זה. זה הכול.
היו"ר יעקב מרגי
לפני החידוד את רוצה להתמקד בזה? תרחיבי קצת.
רחל אברמזון
אנחנו מדברים על השתלבות של תלמידים בתוך מערכת החינוך הרגילה. אנחנו מעודדים את ההשתלבות הזאת. אנחנו רוצים לראות אותם, ככל שניתן, יושבים בתוך מערכת החינוך הרגילה. לפעמים זה בכיתות חינוך מיוחד בתוך מוסד רגיל ולפעמים זה בתוך כיתה.
היו"ר יעקב מרגי
זה שונה מההנחיה שיצאה בתשע"ח?
רחל אברמזון
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי שבגלל שאנחנו בהליך זה הקפיץ בגלל הרגישות.
רחל אברמזון
אז מה שאני רוצה לומר זה שזה קיים בחוק הנוכחי. אז אם אני צריכה להביא את זה שוב לקדמת הבמה אני אגיד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לכן ביקשתי שתרחיבי.
רחל אברמזון
אז אני אומרת – זה מצוטט מתוך חוק החינוך המיוחד שנחקק ב-1988. רחלי אברמזון לא המציאה שום דבר חדש בנושא של מיצוי אפשרויות בחינוך הרגיל.

אופן ניהול פתיחת הכיתות – התייחסות למוגבלות ולרמת תפקוד. אני מניחה שמה שהקפיץ היום את הביקורת היה המילה "איגום המשאבים". אז אני אסביר את זה; כי בכל שנה אנחנו אומרים שאופן ניהול פתיחת הכיתות יהיה ביחס לרמת התפקוד. הפסקנו לדבר רק על ראיית המוגבלות. אנחנו מדברים היום גם על רמות תפקוד וגם על סוג המוגבלות. אז אנחנו מדברים על תהליך פתיחה וסגירה של כיתות בכל שנה. בכל שנה נסגרות כיתות ונפתחות כיתות. איש לא הנחה לא לפתוח כיתות חדשות.
היו"ר יעקב מרגי
איגום המשאבים בתוך החינוך המיוחד. הוא לא יוצא מהחינוך המיוחד.
רחל אברמזון
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
אם ייוותר.
רחל אברמזון
לא הבנתי.
היו"ר יעקב מרגי
איגום המשאבים – הוא בתוך - -
רחל אברמזון
הוא בתוך החינוך המיוחד ובתוך המחוז. אדוני היושב-ראש, אני רוצה רגע להגיד – זה בתוך המחוז. אני אתן דוגמה: אם ברשות אחת, למשל, נמצא השנה שאין צורך בגידול טבעי נוסף או בתוספת לפתיחת כיתות ללקויות למידה או להפרעות התנהגות או לתלמידים על הרצף האוטיסטי, אז אנחנו יודעים שבמקום הזה לא צריך את פתיחת הכיתה, ואולי במקום אחר כן צריך פתיחת כיתה. לכן המחוז בכל שנה אוסף את כל מה שהוא סוגר ופותח מחדש, ומקבל עם זה - -
היו"ר יעקב מרגי
וזה קורה כל שנה. זה תהליך ניהול פנימי כל שנה?
רחל אברמזון
כל שנה. אז איגום המשאבים מאפשר לכל מחוז ניוד תקנים לפי צרכים משתנים משנה לשנה.

אנחנו עוברים הלאה להקלדה במערכות ועדות ההשמה והשילובים. ההקלדה במערכת היא חובה, היא לא עניין של רשות. הוועדות מתחילות להתקיים בחודש ינואר, ומסתיימות במאי. אני רוצה לחדד ולדייק: אם אנחנו לא נקבל את המצב הנוכחי והעדכני תוך כדי ניהול הוועדות יתקשו המחוז וגם הרשויות לתת את המענים לתלמידים בזמן. ואם דיברנו כאן שאנחנו רוצים להקדים את מועד שיבוץ התלמידים במערכת החינוך אנחנו לא נוכל לעשות את זה אם אנחנו מקבלים את הדיווחים העדכניים רק בסוף יוני. אין מצב. לכן כדי שהמשרד ייערך ברמה כזאת צריך לדאוג להקליד במערכת. אז אם השנה ביקשתי את הבקשה יום-יום ולהעביר אליי סטטוסים אז אני רוצה לספר לכם שזה מאוד עוזר כי אנחנו יושבים במשרד ויודעים - -
היו"ר יעקב מרגי
דרשנו בדיונים הקודמים עמדנו מקרוב על גורם ההפתעה ב-1 בספטמבר.
רחל אברמזון
בדיוק כך. לכן ביקשתי שלוש פעמים בשבוע סטטוס לפתיחת כיתות במערכת ועדות ההשמה לדווח ולראות; בשילובית המנהלים אמורים לדווח כבר על החלטות שהתקבלו. אני לא מדברת על החלטות שלא התקבלו. אם התקבלה החלטה אני הייתי מעוניינת כדי לדעת כמה ילדים אמורים להיכנס למערכת תוך כדי ולדעת לנהל את המשאבים. כי לפעמים יש צפי למחוז, ולפעמים אנחנו צריכים גם לעשות התאמות למחוזות מסוימים. אז כדי שלא נופתע אנחנו ביקשנו, ואני מודה שהשנה חידדתי יותר את הנוהל הזה. אבל להקליד במערכת זה חובה, זה לא משהו שנתון בידי מישהו.

הקפדה על מסגרת תקציבית – כל שנה אני כותבת את אותו משפט. אני אחזור, ברשותכם, לתוספת המשאבים. אני בכוונה הבאתי לכאן את המכתב כפי שהוא יצא בחלק הזה של היערכות לשנת הלימודים, ואני רוצה שתעברו ותראו שזה אחד לאחד כל מה שדיברנו: משאבים מנוהלים על-ידי המחוז, תוספת שעות הגידול הטבעי מיועדת לתקן בסיסי ולשעות הטיפול ממקצועות הבריאות; אופן פתיחת הכיתות – לאגם את שעות הכיתות הנסגרות יחד עם תוספת שעות הגידול הטבעי לשנת תשע"ט; להקפיד על מתן קדימות לפתיחת כיתות חדשות על-פי מוגבלות ורמת תפקוד; להקפיד על שמירת מסגרת התקציב. תמיד אנחנו אומרים להם שיש לנו צוות, ומי שמבקש יכול להיעזר בנו לאורך כל התהליך.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להתמקד בנקודה הזאת. אין ספק שצריך להקפיד על מסגרת תקציב. כל ארגון מחויב לכך. אבל תוך כדי הליכה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שגם המחוז והוועדות מתנהלים לפי שיקול דעת מקצועי בלבד - -
רחל אברמזון
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא יודע לקראת מה הוא הולך. כבר בחודש מאי מסתמן גידול באותו מחוז - -
רחל אברמזון
על זה אנחנו יושבים ודנים יחד עם מנהל כלכלת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל ברגע שאת אומרת לי שכבר בשלב הזה לשמור על מסגרת תקציב אני עלול להבין שאני לא יכול לקבל החלטות כך שאני אעבור את מסגרת התקציב המיועדת למחוז. אם יש איקס שעות בהפקה אחת לחינוך מיוחד במחוז מסוים וכרגע מסתמן גידול אז איך זה עומד עם הקפדה על שמירת מסגרת תקציב?
מאיר כהן (יש עתיד)
צריך לשמור על מסגרת תקציב.
רחל אברמזון
קודם כול צריך לשמור על מסגרת תקציבית כי כולנו מתנהלים במסגרת תקציב נתון. שנית, במקרים מאוד חריגים שהיו בעבר דרישות כאלה ואחרות נתנו את המענה. יחד עם זה גם התוספת של הגידול הטבעי נלקחת בחשבון ולא נותנים סתם. היא נלקחת על-פי נוסחה וצפי שראינו אותו לאורך שנים. כך שמחוז מקבל סל שהוא יכול להתנהל בתוכו. אם לא – זאת בדיוק הנקודה שאני מחדדת. כשאני יודעת יום-יום מה קורה במערכות – ואגב, אני רוצה לומר שעד לרגע זה, זה לא בדיוק עובד, אבל בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
מה לא בדיוק עובד? לא מדווחים?
רחל אברמזון
לא בדיוק מקלידים כל יום. אבל זה גם בסדר כי אני רואה שיש הידוק יותר משמעותי, וגם עושים עבודה מקצועית חד-משמעית גם ברשויות, גם במחוזות. אני מלאת הערכה.
היו"ר יעקב מרגי
לא קיבלתי תשובה, רחלי.
רחל אברמזון
- - ואז אני רוצה לומר – כן, יש התכנסות למסגרת תקציבית.
היו"ר יעקב מרגי
איך אני יכול לומר – תרדי לסוף דעתי, לא סחור-סחור. אתם מכירים אותי, אני לא אוהב סחור-סחור. אני רוצה לדעת – כרגע במחוז דרום יש גידול, ואני צופה גידול לעומת שנה שעברה. התקציב שתוקצבתי בו בשנה שעברה – קיבלתי אותו גם לתשע"ט, ואני צופה גידול. מראש אני יודע שאני לא אעמוד במסגרת התקציב.
רחל אברמזון
אז אתה משקף את זה לנו במערכת, אתה מעדכן אותנו, והתפקיד שלנו במטה הוא לשבת ולחשוב יחד עם המחוז איך אנחנו בכל זאת יכולים להתכנס ולתת מענה ומצד שני שלא תהיה חריגה בצורה לא סבירה. כי יש סבירות לגידול טבעי. מתי זה קורה? כשהמערכת בשנה שעברה לא הייתה מעודכנת אנחנו הופתענו. אתה היית עד לזה, כולנו היינו עדים לזה כשלא ידענו להיערך בהתאם. אבל אם אנחנו יודעים להיערך בהתאם אנחנו יודעים לעשות את זה נפלא ונהדר.
היו"ר יעקב מרגי
מה שלא אמרת לי במילים אחרות אני יכול להבין מהדברים שלך שבמידה שמחוז מסוים יצטרך יותר שעות שח"ם וכל התקנים של החינוך המיוחד - -
רחל אברמזון
תקן בסיסי.
היו"ר יעקב מרגי
תקן בסיסי וכל מה שמכיל החינוך המיוחד – בגלל שיטת הדיווח כל הזמן תתעדכנו תוך כדי הליכה.
רחל אברמזון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז ההנחיה הזאת להיצמד כביכול היא יותר הנחיה אלייך מהנהלת המשרד מאשר אלייך למנהלי המחוזות.
רחל אברמזון
לא, לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
כי למחוזות המציאות תכתיב בשטח.
רחל אברמזון
לא, לא.
מרב ישראלי
הם צריכים - - -
היו"ר יעקב מרגי
את לא מבינה את הקושי שלי.
מרב ישראלי
הכוונה ברורה אבל היה צריך להגיד שאם אתם רואים שצפויה חריגה ממסגרת התקציב - - -
רחל אברמזון
אבל זה מה ש- - -
היו"ר יעקב מרגי
את לא יורדת לסוף דעתי, רחל - -
מרב ישראלי
זה ניסוח.
היו"ר יעקב מרגי
- - הניסוח פה הוא בעייתי. זאת הנחיה. אם אני מנהל מחוז ואמור לתת הנחיות לוועדות אני מראש אתן להם הנחיה – רבותיי, אל תשתוללו. הנחיה כזאת היא לא אחראית בסוגיה של חינוך מיוחד.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני רוצה לשאול שאלה. רחלי, אני צריך לפתוח סוגריים. אני קצת מכיר את תקני השעות של שח"ם. את בוודאי יודעת שבחלק מהמחוזות לא מצליחים ליישם את כל השעות - -
רחל אברמזון
יש לנו מצוקה של כוח אדם.
מאיר כהן (יש עתיד)
- - למשל, במחוז שממנו אני בא יש 9,000 שעות לקלינאית תקשורת, והשנה מימשו רק 6,000 שעות. זה מדהים. שליש מהשעות.
היו"ר יעקב מרגי
קושי אובייקטיבי.
מאיר כהן (יש עתיד)
איך אתם נערכים?
רחל אברמזון
אנחנו יושבים עכשיו לדון איך אנחנו מתגברים את העניין של כוח אדם - -
היו"ר יעקב מרגי
המנכ"ל אמר בדיון כאן שהוא שוקל גם הגדלת התעריף.
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא אמר את זה פה?
היו"ר יעקב מרגי
כן, הוא אמר.
רחל אברמזון
כל עוד אנחנו לא מסיימים את ההמלצות האחרונות - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל יש סיכוי שתשבו על שינוי התעריף.
היו"ר יעקב מרגי
אין ברירה. הנה, אני אומר לך – אין ברירה.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא מוכנים לבוא.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי. כוחות השוק יותר חזקים מכל דבר אחר.

בבקשה, רחלי, תמשיכי.
רחל אברמזון
אני רוצה להדגיש את הפתיח שאמרו שזה נשמע מאוד פרווה. אז זה לא פרווה. כל תלמיד שנקבעה לו זכאות לשירותי החינוך המיוחד יקבל את סל השירותים שלו הוא זכאי. אין שום כוונה לפגוע או לקצץ. אדרבה – ניתנה השנה תוספת במתן הזכאות לתלמידים שנדרשת עבורם תמיכה במסגרות השונות. הוועדות ממשיכות להתקיים כפי שהיה בשנים עברו ללא כל שינוי במתכונת הרגילה ולפי הנהלים בחוזר מנכ"ל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה נכון גם לגבי בתי הספר של החופש הגדול או שזה נפרד מזה?
רחל אברמזון
לא, מה זאת אומרת?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה קורה בחופשת הקיץ בבתי הספר של החופש הגדול?
רחל אברמזון
מה זה קשור לפה?
היו"ר יעקב מרגי
זה ועדות.
רחל אברמזון
זה ועדות השמה ושילוב.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הרי אחרי שהוא מקבל זכאות הוא מקבל תמיכה נוספת.
רחל אברמזון
אבל הוא מקבל את הזכאות לשנה הבאה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
היא כוללת גם את הזכאות גם לגבי בתי הספר של החופש הגדול?
רחל אברמזון
תלוי. אם הוא נמצא במסגרת שעובדת במהלך החופש אז הוא יקבל, ואם לא אז לא.

לדאוג למיצוי כל התהליכים הפדגוגיים טרם הפניית התלמיד לוועדת השמה – אמרתי – מיצוי אפשרויות על-פי חוק החינוך המיוחד. שום דבר כאן לא חדש.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה "מיצוי כל התהליכים הפדגוגיים"? תרחיבי.
רחל אברמזון
זה אומר שבית הספר צריך לחפש מתוך המשאבים הקיימים יכולת לתת מענים ותמיכה לתלמיד עוד לפני שהוא מגיש לוועדה - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מתבקש לחפש את הדרך הקלה.
רחל אברמזון
בסדר, אז אני רוצה לחדד ולהגיד שאנחנו צריכים לשים לב כי לא כל תלמיד באמת צריך את כל המסלול הזה. יכול להיות שכן ויכול להיות שגם לא. אז בואו נשים לב. זה הכול.

אמרנו שהמחוז אחראי, כמובן, לניהול כל השעות; הקפדה על הקלדה יומיומית – אמרתי; סטטוס ניהול המשאבים – ביקשתי שלוש פעמים בשבוע; אופן ניהול הפתיחה של הכיתות – הסברנו; הקלדות שוטפות בסטטוס משקפים צרכים עדכניים.

עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה שהייתה גם בשיח שלי עם נציגי הורים שאמרו לי שזה לא בסדר. אז אני מגיעה לעדכון ההנחיה בעניין ועדות השילוב. הייתה לי שיחה עם רויטל לן. אמרתי, אכן - -
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, אין לנו הדף הזה במצגת.
רחל אברמזון
למה? אופן ניהול הוועדה ומשאבים.
היו"ר יעקב מרגי
אצלי לא.
רחל אברמזון
אין בעיה - -
היו"ר יעקב מרגי
לא משנה, אני אקרא מפה.
רחל אברמזון
הסיוע האישי לתלמידים שזכאים לתקצוב האישי, לאותם תלמידים שיכולים להגיע למערכת החינוך הרגילה עם שעות סייעת ושעות הוראה וטיפול – ועדת השילוב היא הגורם הסטטוטורי האחד והיחיד שיכול ומוסמך לקבל החלטות בעניינם של התלמידים המופנים לדיון בוועדה. הייתה הנחיה שהגיעה בדרך כזאת או אחרת למחוזות אולי לתת בתוך המחוז, שמישהו יסתכל לפני כן – אין ולא היה ולא יהיה. תיקנו את זה; הוצאנו את ההנחיה באופן ברור, וכך זה יישאר. ועדת השילוב היא הוועדה שמקבלת את ההחלטה. מנהל בית הספר הוא היושב-ראש, ואנחנו מכבדים את ההחלטה שלו. אז בזה זה נשאר. הייתי מאוד שמחה, כמו שמנחה גם חוזר מנכ"ל, שמומחיות התחום ממתי"א תשבנה שם כדי לתת גם את האמירה המקצועית שלהן. בכל דיון, כמובן, אנחנו שוב מדגישים להתייחס לצרכים של התלמיד ולרמות התפקוד.

אני רוצה לחזור לחלק השני שבא מתוך כוונה ומתוך הדיונים שנערכים במשרד, ואין להם שום השפעה על ההנחיות של החינוך המיוחד לשטח על תוספת המשאבים - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר בהומור שזה לידיעת כל אלה שמדווחים ומלחיצים את השטח מתוך המשרד.
רחל אברמזון
יכול להיות.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר, לא את. את רק תחייכי.
רחל אברמזון
אני מקווה שאני לא מלחיצה.
היו"ר יעקב מרגי
את מרגיעה. ההנחיות ואלה שמביאים את זה הלאה מלחיצים.
רחל אברמזון
תוספת המשאבים – אנחנו מזהים שצריך לחזק את מערכת החינוך הרגילה; צריך לחזק את הצוותים בבתי הספר; צריך להפנות משאבים למערכת החינוך כי מעבר לעניין של הרצון שלנו לראות יותר תלמידים שקיבלו זכאות לשירותי חינוך מיוחד בתוך מערכת החינוך, מערכת החינוך הרגילה מתמודדת עם עוד הרבה ילדים שיש להם קשיים כאלה ואחרים, והם לאו דווקא נכנסים לתוך המסלול הזה של זכאות לשירותי חינוך מיוחד. לכן כבר משנת הלימודים תשע"ט החל משנת הלימודים הבאה החליטו לתת תוספת משאבים לבתי הספר. יוצעו מגוון קורסים והכשרות בנושא הכלה ושילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות. יעד ההכלה הוא לא יעד שנת הלימודים תשע"ט, הוא כבר יצא לפני כמה שנים לדרך, ועכשיו מתחילים לתת את המשאבים ואת התוספת של המשאבים שצריכה גם להינתן כדי ליישם בצורה המיטבית.

שעות הכלה זה סל חדש בנוסף לסל הסטטיסטי. הוא מיועד לכלל התלמידים, ולאו דווקא לתלמידים עם זכאות שעברו ועדות מתוקף חוק. אז, בבקשה, לשים לב.

תקציב שקלי שיהיה גמיש ויינתן באופן דיפרנציאלי בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר ומרחבי הכלה שיתחילו להיות מוקמים ויאפשרו לתת מענים רחבים יותר בתחום הטיפולי גם גם בתוך בתי הספר הרגילים. אלה ההבהרות שלנו לעניין ההנחיות לשנת הלימודים. תודה.
רויטל לן כהן
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. לא.
רויטל לן כהן
- - -
היו"ר יעקב מרגי
את לא ברשות דיבור. לא. אני צריך לעשות לך סדרת חינוך כל דיון ולהרים את הטונים? למה את עושה את זה?
רויטל לן כהן
אחר כך תגיד שאני לא אומרת דברים טובים.
היו"ר יעקב מרגי
לא - -
רויטל לן כהן
- - אני רוצה להגיד שזה מצוין.
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה שאני אקח את הפתק שבו ביקשת רשות דיבור ולקרוע אותו כי עשית את זה עכשיו?
רויטל לן כהן
לא.
היו"ר יעקב מרגי
את תהיי כמו כולם. כולם ממתינים לרשות דיבור, לא יעזור כלום. את ממאנת להיכנס לתלם – אני לא רוצה לומר ביטוי אחר.

רבותיי, אני אקפיד על כך. אני פותח את הדיון אך ורק להנחיות תשע"ח לעומת ההנחיות שיצאו בתשע"ט. כל סוגיה אחרת שיש קושי כזה או בעיה כזאת – זה לא הדיון, זה לא על השולחן. אני לחוץ בזמנים. שולחן הוועדה עמוס, ואני רוצה למצות את הדיון. אתם ביקשתם את הדיון הזה. לא ביקשתם – אני אמרתי שכדי להרגיע את כל מי שפחד וחשש. לכן הדיון יתמקד אך ורק בהבדל שבין הנחיות תשע"ח ותשע"ט והיוצאים מכך. לא ארשה – אני קצר רוח, אני יודע שאנשים לא אוהבים את זה ומעירים לי אחרי זה. אני אהיה קצר רוח. תודה. חברי הכנסת תחילה.

איתן, יש לך מה לומר? תודה. נורית?
נורית קורן (הליכוד)
לא. אני - - -
היו"ר יעקב מרגי
עודד?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני ארצה לשמוע, אבל רק אבקש התייחסות לדבר אחד שביקשתי קודם וכנראה לא הבינו בהתייחסות: האם ההנחיות האלה תקפות גם במה שקורה בבתי הספר של החופש הגדול בין בחנוכה או בפסח ובין זה קורה בחודש יולי? האם אותו תלמיד של חינוך מיוחד יקבל את כל מה שהוא מקבל בחודש יוני גם בחודש יוני לפי ההנחיות שפרסמתם?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קודם כול אני מודה לך על הישיבה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
התייחסנו לחשש, אבל תחזור - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
באתי מדיון בוועדת כלכלה אבל אני אעלה את הדברים קודם כול על ההנחיות באופן כללי. קודם כול לראות שהשנה הזאת תתחיל בצורה רגילה כמו שהייתה לפחות עם תיקונים של הטעויות שהיו כי אם לא עושים לא טועים. אבל שלא יהיה מצב שבגלל הרפורמה שמדברים עליה מתחילים היום להיכנס לדברים שאין להם תקצוב מתאים ולא היערכות מתאימה - -
היו"ר יעקב מרגי
חד משמעית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דבר נוסף שאני רוצה להעלות והעלינו בישיבה הקודמת. יש הבדל בין ההנחיות בין המוכש"ר הרגיל לבין המוכש"ר החרדי וכל מה שקשור לחינוך מיוחד. אגב, זה דבר שלדעתי, אין לו שום היגיון. הרי כל היום מטיפים, בטח לנו, חברי הכנסת החרדים, על נושאים של ליבה ודברים כאלה. חינוך מיוחד זה הליבה של הליבה של הליבה. זה האמצעי לכל התפתחות של תלמידים עם קשיים כאלה ואחרים. אני רוצה לדעת שני דברים: א', מה ההבדלים בין התקצוב או סלי המחוז שמתחלקים בדרך כלל במחוזות רגילים? בחינוך החרדי זה היה פעם במחוז המוכש"ר והיום זה במחוז החרדי. מה ההבדלים, ואם יש הבדלים כאלה? וכן ההתייחסות לנושא של גידול טבעי. כי אני יודע מרשויות מקומיות לאחר בדיקה שעשיתי שאין לאחר בדיקה שעשיתי אני יודע שאין הנחיות כרגע לגבי פתיחת גנים. יותר נכון, ההנחיה היא לא לפתוח כיתות נוספות ולא נותנים אישורים לכיתות נוספות. אנחנו נגיע בסוף לתחילת שנת הלימודים ואז יפתחו את זה ברגע האחרון בצורה לא מוסדרת ולא נכונה.

דבר נוסף שאני רוצה לומר בצורה מאוד נקייה – המצב שהמחוז החרדי נמצא בו בהיעדר תפקוד בגלל מחסור במנהל – משרד החינוך חייב לא סתם להגיד שמינו - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מכיר את ההוא שהרג את ההורים שלו ואחר כך ביקש חנינה בגלל שהוא יתום? אם ירדו הוטואים היו מיד שמים ממלא מקום למנהל מחוז. יש וטואים. אבל זה לא הדיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה יודע מה, אני לא ראיתי שהווטואים האלה עשו משהו בפעם הקודמת, ואני לא מכיר וטואים.
היו"ר יעקב מרגי
אני מכיר. תשאל אותי, אני אגיד לך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם אתה שואל אותי אז אני בהחלט חושב שמנהל מחוז כזה צריך להיות מישהו שיש לו היכרות טובה מאוד עם החינוך החרדי וגם לא יהיה פסול אם הוא יהיה חרדי גם כן למרות שאין לי מישהו מסוים שאני, חלילה, רוצה אותו. אני חושב שזה דבר שברגע שאתה קובע מחוז חרדי - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה, יעקב אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני עניתי לך. אל תחשבן לי בתוך הזמן.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. תודה.
נורית קורן (הליכוד)
חרדית גם יהיה בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה חרדית. יש שם מישהי ממלאת מקום שהיא לא עושה כלום. רק מזיקה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ולא בגלל שהיא אישה.
היו"ר יעקב מרגי
לא בגלל שהיא אישה. אבל היא היחידה ששם.
נורית קורן (הליכוד)
אה, בסדר. טוב שתיקנתם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה לסיים. אני מבקש שתהיה התייחסות לכך שיהיה מענה גם במחוז החרדי. אפשר להתארגן לעניין הזה. אפשר לעשות את הדבר הזה גם במילוי מקום, אבל בצורה נאותה. אני רוצה לדעת האם יש תשובות לרשויות המקומיות, האם יש הנחיות שונות בין החינוך הממלכתי לחינוך החרדי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אמיתי שוחט, בבקשה. רק תשע"ח-תשע"ט. מה שמותר ליעקב אשר אסור לאורחים.

העלית גם דברים שלא קשורים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בסדר. אתה יודע מה – כל מה שאמרתי – שייתנו תשובה על תשע"ח, תשע"ט. בהמשך נתראה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מודה לך על ההתחשבות.
אמיתי שוחט
קודם כול ביקשת שנתחיל ב"כן". אז קודם כול תודה רבה לרחלי ולצוות שלה על ההבהרות וגם למחלקה המשפטית של משרד החינוך ולחינוך המיוחד על אישור תקנות נגישות פרטנית שקיבלנו עדכון שמחכים לחתימה של שר החינוך. אז זה "כן" ותודה רבה.

עדיין אני רוצה להגיד שעם ההבהרות האלה העובדה היא שבמשך כשבועיים רצו הודעות בוועדות השמה במחלקות חינוך שמדברות על צמצום של חינוך מיוחד וגם מתן מענים לפי תקציבים ולא לפי הצור של הילדים. במשך שבועיים התרוצצו, התנהלו ועדות לפיהם בלי שיצאה הכחשה מפורשת מהנהלת המשרד. זה לקח שבועיים. לכן קשה להבין - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רואה שאתה מעודכן און-ליין מהשטח, ואתה יכול לומר לי מה היה בשבועיים עד ההבהרה להכחשה. אתה יכול לומר לי שאחרי שיצאה הבהרה והכחשה הוועדות התחילו להתנהל אחרת מאשר לפני כן?
אמיתי שוחט
חלק מהוועדות כן, בחלק מהוועדות עדיין יש - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אשמח לקבל נתונים מהבדיקה שלך.
אמיתי שוחט
אוקיי, יגיעו נתונים. בכל מקרה נשמח להבהרה האם באמת יש כוונה ללכת למענים לפי תקציב ולא לפי הצורך של הילדים; האם יש כוונה לקיצוץ במספר הילדים בחינוך המיוחד? תמיד מדברים כאן על תקציבי חינוך מיוחד, והשאלה אם יש כוונה לקצץ במספר ילדי החינוך המיוחד.

נושא המענים של בתי הספר – מדאיג אותנו שהמענים האלה הולכים להתפרס על כל הילדים – גם אלה עם המוגבלות הלא משמעותית. ייצא אליך מכתב בנוגע לעיגון המענים לילדים עם מוגבלות לא משמעותית, ילדים שלא יקבלו זכאות. כמובן, ילדים שבמשך השבועיים האחרונים או נשללה זכאותם או לא ניגשו לוועדות כי אמרו להם שהשנה מקצצים – אנחנו נרצה שאותם ילדים יעלו לוועדה חוזרת. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. השלטון המקומי, בבקשה.
מיכל מנקס
אני סמנכ"ל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי. אני מברכת על ההבהרות של המשרד. הן חשובות. חשוב לא פחות להעביר את זה לשטח, כפי שנאמר פה במצגת או במכתב ובקשה לכתב את הרשויות. אנחנו לא מכותבים לא על ההנחיות הקודמות ולא על ההנחיות הללו. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
הסתדרות המורים, בבקשה.
יפה בן דויד
אני מברכת על הדיון הזה כי הדיון הזה נקבע כדי להבהיר את נושא ההנחיות לשנה הקרובה. כפי שכבר נאמר בוועדה הזאת, השנה הקרובה היא לא השנה שבה תחל הרפורמה, ולמרות זאת קיבלנו דיווחים מהשטח ממנהלי מתי"א על הנחיות שניתנו בעל-פה וסותרות את מה שהראיתם במצגת. לכן צריך לשים דגש על הדברים האלה כי לא יכול להיות שאתם תוציאו הנחיות כתובות לא לפתוח גם אם יש גידול טבעי, ואתם עדיין לא מאפשרים להגדיל את התקנים, ואתם מדברים על צמצום של הכיתות ואי פתיחת כיתות. אתם כתבתם במפורש שלא יאושרו בשנה הבאה כיתות בגידול טבעי בחינוך המיוחד, וזה נמסר למנהלי המתי"א. בנוסף הגדלתם ואמרתם שלא יאושרו כיתות בתקן חריג. כלומר גם אם בשנה שעברה ניתן להם אישור אז השנה גם לא נעשה. יתרה מזאת נמסרה הנחיה שיושב-ראש ועדת ההשמה ומנהלי המתי"א הונחו לבחון את כל המהלכים מול ילדים עם צרכים מיוחדים טרם העברתם לחינוך המיוחד. זאת אומרת גם ילדים שצריכים להמשיך את הזכאות שלהם שמחליטים אם להאריך אותה או לא כל שלוש שנים, אתם ביקשתם וגם אמרתם להם שיאמרו שאתם תוסיפו סל, ובלבד שהילדים האלה יישארו במסגרת של החינוך הרגילה; ונושא של ילדים שזכאים גם עם לקויות קלות והפרעות התנהגות קלות – לנווט את ההורים שייכנסו לחינוך הרגיל ולא לחינוך המיוחד. אי אפשר לכתוב הנחיות – גם אם הן למנהלי המחוזות – ואתם יודעים מה, זה יותר חמור, כי אתם כותבים למנהלי מחוזות בלי ידיעה של האנשים הנוגעים בדבר – לא מנהלי בתי הספר ולא מנהלי המתי"א, ואתם משאירים את זה מעומעם, ופה אתם אומרים – זה לא וזה לא, וזה לא יהיה וזה לא יהיה. מה יותר פשוט? קחו את המכתב שאת הוצאת, רחל, ומירי נבון חתומה עליו, ותעברו אחד לאחד; כתבתם "סגירה" – תכתבו שלא תהיה סגירה. יש צמצום – תכתבו שאין צמצום. כי הדברים האלה לא נאמרים לשטח. כמו שאמר פה אמיתי, יתרה מזאת, המצב הוא יותר קשה כי ממשיכים לפעול לפי ההנחיות שנמסרו במכתב שחתומות עליו גם רחלי וגם מירי נבון. לכן אי אפשר לכתוב דברים ולהגיד את הדברים, שהם לא יתקיימו בעל-פה.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, יש לי דף הנחיות של תשע"ח. יש מכתב מתשע"ח בחתימת רחלי אברמזון - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למי מיועדות ההנחיות?
היו"ר יעקב מרגי
למנהלי המחוזות.

- - ומכתב של רחלי אברמזון עם מירי נבון שהוא זהה. יש מושגים מקצועיים שאני לא בקי בהם. קיבלנו הבהרות והנחיות של הדברים שנאמרו בחוזר מנכ"ל – תתעמתו עם זה.
רויטל לן כהן
אפשר לראות את המכתב של תשע"ח?
היו"ר יעקב מרגי
אם תבואי אחרי הדיון ניתן לך אותו.
רויטל לן כהן
אדוני - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא בבית משפט. בלי "אדוני". אני לא חייב לתת לך שום מסמך. תכיני שיעורי בית קודם. את רוצה לקבל ממני? תבקשי יפה. לא באמצע הדיון.
רויטל לן כהן
אדוני, מה שלא במסמכים שהוועדה מפרסמת לפני כן אני לא יודעת שיש - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, הכול בשקיפות. יש.
רויטל לן כהן
- - אני לא יכולה לבקש מה שאני לא יודעת.
היו"ר יעקב מרגי
תבקשי. יש שקיפות. כל המסמכים קיימים. כמו שאני השגתי אותם.
רויטל לן כהן
איך אני יכולה לבקש משהו שאני לא יודעת שהוא קיים?
היו"ר יעקב מרגי
של תשע"ח את לא יודעת שהוא קיים?
רויטל לן כהן
לא, אין.
היו"ר יעקב מרגי
יש.
רויטל לן כהן
אין.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, בסדר. הנה, הצלחת להפריע לי ולקחת אותי לשם.
יפה בן דויד
כל שנה אפשרו להגדיל את מספר התקנים, כמובן, מבחינת גידול טבעי וגם מבחינת הצרכים. אני רוצה לומר לך ולוועדה שאנחנו בדקנו. התקשרנו למנהלי המתי"א, התקשרנו למנהלי בתי הספר של החינוך המיוחד שאחת מהן גם יושבת כאן ועוד רבים אחרים, והם אומרים במפורש – זאת הפעם הראשונה שההנחיות שניתנו להם זה רק לגבי השנה. הם לא קיבלו בשנים הקודמות.

עוד הערה אחרונה לגבי שעות ההכלה. שעות ההכלה יצאו לפני החוק, והן לא קשורות לחוק בכלל - -
רחל אברמזון
נכון.
יפה בן דויד
- - אז אל תעשו בלבול וסלט מבושל ולהגיד, הנה, הוספנו שעות הכלה. כי שעות ההכלה אינן קשורות בכלל לחוק.
היו"ר יעקב מרגי
היא אמרה שזה לא קשור לחוק.
רחל אברמזון
זה מה שרציתי להגיד, שזה לא קשור.
היו"ר יעקב מרגי
ההכלה הייתה מתקיימת בלי שום קשר. זאת המגמה שלה. תודה.

מר קרפ, ארגון ההורים, בבקשה.
שלמה קרפ
אני מארגון ההורים היישוביים. עוד מהדהד לי מהדיון השלישי - -
היו"ר יעקב מרגי
אני הפסקתי לספור דיונים.
שלמה קרפ
- - שנציג משרד החינוך אמר שהוא חייב ליישר קו. הוא אמר שייאלצו לקחת מהחינוך המיוחד הכוללני ולהוריד את הרמה. זה יושב לי בראש כבר שבועיים - -
היו"ר יעקב מרגי
גם השופטת דליה דורנר אמרה אותו דבר בדיונים כאלה ואחרים. לא אכפת לה להוריד את הסל, העיקר שיהיה שוויון.
שלמה קרפ
אבל אני רוצה להגיד - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מסכים לא עם האמירה של איש משרד החינוך ולא עם השופטת.
קריאה
מה הוא אמר?
היו"ר יעקב מרגי
שי, אני אגיד לך מה הוא אמר? קרפ הבין בדיוק מה שאמר איש משרד החינוך. בבקשה, תמשיך.
שלמה קרפ
דבר נוסף, אני חושב שצריך לצאת מכתב יותר מפורט לשטח. המכתב החדש שיצא עכשיו הוא כזה פרווה שאני יכול לנגב אתו גם בשר וגם חלב. אנשים לא מבינים את ההנחיה. יושבים אנשים בוועדות בכל המחוזות, והם כבר לא יודעים מי נגד מי, והכי עצוב שאנשים מתוך משרד החינוך עצמו כבר לא יודעים את מי לשאול. הבלבול הזה מבלבל את כל השטח – את ההורים ואת כולם. מישהו צריך להפסיק את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נשאל את השאלות בהמשך. איגוד מנהלי מחלקות החינוך, בבקשה. אני בכוונה הולך קודם כול לארגונים.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אחר כך. היא רשמה לה ובמקביל גם אני רושם. אנחנו לא נפספס כלום. ואם נפספס, חס ושלום – תפנה את תשומת לבנו.
מרב איליה
אני מעיריית גבעתיים. אני גם יושבת-ראש ועדות השמה. אני חייבת להגיד שמה שרחלי אמרה - -
היו"ר יעקב מרגי
את מנהלת מחלקת חינוך בעיריית גבעתיים?
מרב איליה
לא. אני מנהלת מחלקה לטיפול בפרט.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מרב איליה
כמו שרחלי אמרה אכן ההנחיה למיצוי ההליכים וגם ההקלדה היו מאז ומתמיד תוך עשרה ימים. זה גם היה מוצג גם בחוזר מנכ"ל ומאז ומעולם התקיימנו לפיה. אלא מה, התבקשה הקלדה נוספת שיש שיח עכשיו על לקויות שבמיקוד. דווקא בניגוד למה שהבנתם הלקויות הקשות מקבלות קודם כול מענה, ורק אחר כך יתקבלו הלקויות שבמיקוד. זאת אומרת קודם כול יש למשרד החינוך הנתונים מוועדות ההשמה לאורך כל השנה. אנחנו ממילא מקלידים תוך עשרה ימים, כך שבכל שנה ושנה יהיו כלל הנתונים מונחים לפני משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
מה התבקשתם לגבי הלקויות הקשות?
מרב איליה
המפקחים התבקשו להעביר דיווח לגבי לקויות שבמיקוד.
היו"ר יעקב מרגי
זה תואם למה שאמרה רחל.
מרב איליה
כדי לעשות בדיקה מסודרת קודם כול ילדים עם הקשיים הגדולים יותר, ורק אחר כך מסתכלים על לקויות שבמיקוד - -
היו"ר יעקב מרגי
וטוב שכך כי הוועדה ביקשה זאת בדיונים שהיו לאחר פתיחת שנת הלימודים.
מרב איליה
- - ונאמר שיש בדיקה של התקציב. אז אנשים הסיקו שאם יש בחינה של תקציב, וקודם כול נותנים ללקויות מורכבות אז אחר כך ייתכן שיישאר פחות - -
היו"ר יעקב מרגי
פיקוד העורף עוד לא ייעד לנו ערוץ לצפירת הרגעה בסוגיה הזאת. אני מבין את הרחש בחש ואת הדריכות, אבל אני צריך להיות משוכנע שאין פה מגמה לקבוע עובדות בשטח כבר בתשע"ט. אנחנו, חברי הוועדה, חייבים להגיע לרוגע הזה שאין פה עניין לצמצם עלויות.
מרב איליה
היו הנחיות לא פורמליות לחכות לסוף-שבוע, אבל הם לא יצאו פורמלית בכתב, אלא יצאו בוואטסאפים וכולי. המחוזות כן מבינים שצריך להתנהל - - - אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
מצד אחד ביקשו מכם להקליד - -
מרב איליה
תוך עשרה ימים.
היו"ר יעקב מרגי
- - מצד שני אמרו לכם לא לתת תשובות, אלא רק בסוף שבוע כדי - -
מרב איליה
- - כדי לעשות איזשהו תעדוף ובדיקה.
עמוס תמם
אני יכול להשלים?
היו"ר יעקב מרגי
אני יכול להוריד את הבקשה לרשות דיבור שלך אם אתה משלים?
עמוס תמם
אני מאיגוד מנהלי מחלקות החינוך. באמת יצאו המון הנחיות מבולבלות. אנחנו באיגוד שלחנו מכתב לרחלי, ועדיין לא קיבלנו תשובה. ההמלצות היו כמו: תחכו עם ההחלטות של ועדת ההשמה, תרכזו אותן לסוף שבוע, ואז תעשו תעדוף מסוים כזה ואחר. כן היו שינויים משנים קודמות. באופן אישי אני בשנה ה-12 בתפקיד, ואני לא מכיר את המסמכים הקודמים שאתם מציגים, מעולם לא ראיתי אותם.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. תודה. חשוב.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי מוציא פה הוראות?
היו"ר יעקב מרגי
אתה מערבב בין הליך החקיקה לבין הדיון הזה שבא בעקבות רחש בחש וחששות. אנחנו מציגים כרגע את ההבדלים בין תשע"ח לתשע"ט בלי שום קשר לחקיקה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה התפקיד שלנו?

אלו"ט, בבקשה.
הדס ארנון-שרעבי
שמי עו"ד הדס ארנון שרעבי מאלו"ט. אמרו כאן דברים חשובים על כך שאין כוונה לפגוע בזכויות של תלמידים. אבל אלינו לאלו"ט הגיעו לא מעט פניות על פגיעות מהותיות גם בזכויות של תלמידים וגם בהחלטות בוועדות השמה ושילוב בניגוד לרצון הורים. אני אשמח לתת לשני הורים פה לדברר.
היו"ר יעקב מרגי
שיישבו סביב השולחן אם הם רוצים לדבר.
הדס ארנון-שרעבי
המשמעות של זה היא שיש הנחיות קצת אחרות לוועדות ההשמה והשילוב.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
זיו ססר
בוקר טוב, קוראים לי זיו ססר. בתפקידי אני רופא משפחה, אב לגיא, ילד על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה שאובחן בגיל שנתיים - -
יהודית גידלי
סליחה, אני מבקשת להוריד מהפרוטוקול.
היו"ר יעקב מרגי
זה אבא. אבל להשתדל לא לומר שמות של קטינים. אני מודיע לפי סעיף בתקנון שמאפשר זאת.
זיו ססר
זה הבן שלי.
קריאה
זה בשביל הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
בשביל הוועדה אני מבקש.
זיו ססר
אני גם אגיד בתור קוריוז שאם היו מאבחנים אותי או את אח שלי על הספקטרום האוטיסטי אני לא בטוח שלא אני ולא אחי היינו עונים על קריטריונים - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מה זה מזדהה עם האמירה שלך. אני נתקל בזה ביום-יום.
זיו ססר
- - אני מנהל מרפאה בשירותי בריאות כללית, ואח שלי בתפקיד בכיר מאוד במשרד הבריאות, גם רופא.

אם הרוח של הדברים של חוק חינוך מיוחד הוא לשלב ילדים ולהביא אותם לתפקוד חברתי בעתיד, שזה מהות החוק כפי שאנחנו רואים אותו וכפי שנאמר - -
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי, תתכנס כבר. אנחנו כבר אחרי ההצהרות בדיונים. תתכנס כרגע ותאמר מה אתה חשת כהורה. בכוונה חרגתי ונתתי לך לדבר כי אני באמת רוצה לשמוע האם אתה כהורה חשת שהשנה - -
זיו ססר
שרק דופקים אותנו – בוא נקרא לזה כך.
היו"ר יעקב מרגי
איך? תסביר. יש כאלה שחושבים שמהרגע שהם נולדו דופקים אותם.
זיו ססר
הבן שלי אובחן בגיל שנתיים. היה ארבע שנים בגני תקשורת, ועשו שם עבודת קודש. מי שלא יודע לזהות אנשים על הספקטרום לא יזהה אותו בגלל שלימדו אותו היטב את החוזקות שלו. ראינו לנכון להכניס אותו לשילוב יחידני בכיתה א'. הוא מסיים כיתה א' השנה פה בירושלים. מבחינת בית ספר נחשב לשילוב מאוד מוצלח. יש כל מיני בעיות קטנות שהיו איתו, ולמעשה, השנה היה לו סל כזה, תשע"ח. יש לו סל שמסתכם בסייעת ל-48 שעות. איך זה מתחלק? 30 שעות סייעת רגילה, שעתיים דיפרנציאליות שזה 4.15 - בגדול עוד 8 לעבודה אישית; ויש לו עוד אישור מיוחד לעוד 10 שעות צהרון לשעתיים שיש לו שם סייעת כי הוא נוטה ללכת לאיבוד ולחקות ילדים ולעשות דברים שהוא צריך שישמרו עליו בעיקר. הוא לא ילד אלים, אבל הוא כן יודע להסתבך כי אם יבוא אליו ילד גדול ויגיד לו לבוא איתו לשירותים או למקלט הוא יילך. לכן הוא צריך שמירה צמודה.

השנה בלי שהזמינו אותנו לוועדת שילוב הודיעו לנו שיש לו סל של 17 שעות, כשהוא עולה לכיתה ב'. 48 לעומת 17 זה כמעט פי שלושה. אמרו לנו, תחלקו את זה כמו שאתם רוצים. שעה דיפרנציאלית או לא דיפרנציאלית – זה מה שנתנו לו.
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, אחר כך התייחסות מיוחדת לדוגמה הזאת.
זיו ססר
- - וזה ילד בתפקוד גבוה על הספקטרום שהפוטנציאל שלו הוא להיות מאוד משולב. אין שום סיבה בעולם לדחוף אותו חזרה לחינוך המיוחד בגלל שלא נותנים לו את התמיכה.
מרב ישראלי
זאת החלטה של ועדת שילוב?
היו"ר יעקב מרגי
זאת החלטה של ועדת ההשמה או ועדת השילוב?
זיו ססר
זה בעצם שעות דורנר. הוא בעצם קיבל 4.1 שעות דורנר לכיתה ב' שזה מתורגם ל-17.6 שעות, ומתוך זה אם אתה לוקח שעה דיפרנציאלית או לא זאת החלטה שלנו מה אנחנו עושים עם זה. בשנה שעברה היו לנו 48 שעות במצטבר אם לוקחים את השעתיים הדיפרנציאליות בתור 8.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה, גברתי.
רחל אידנסון
קוראים לי רחל אידנסון. אני אמא לילדה בכיתה ח' על הספקטרום. הבת שלי סיימה בית ספר יסודי, והיא בכיתה ח'. היא קיבלה סל שילוב כמעט מלא. אמנם לחרדים זה קצת פחות, אבל זה הספיק בשביל לעזור לה לשילוב. בכיתה ה' רצו להעביר אותה לחינוך מיוחד, ובזכות סל השילוב היא נשארה בחינוך רגיל ומאוד מצליחה, היא מחוננת. לא אני אומרת שהיא מחוננת, אלא האבחון – 129 אייקיו זה ממש מחוננת. יש לה הרבה מאוד קשיים מסביב. סליחה שאני מדברת על כסף, אבל על כל הרעה בתנאים אני משלמת מהכיס שלי. לפי ההנחיות של תשע"ח היא הייתה אמורה להיכנס לתיכון עם סל שעות 07 שזה בערך 2,000 שקלים לחודש לשעות תקניות שמשלמים אותן לפי השכלה, לפי ותק. אלה שעות שמורות מיומנות בתיכון יכולות לתת. מה שאנחנו תכננו לעשות זה להביא מישהי שלמדה חינוך מיוחד וכבר יש לה ניסיון - -
היו"ר יעקב מרגי
מה בתשע"ט?
רחל אידנסון
בתשע"ט, לפי ההנחיות החדשות, שילוב של ילדים על הספקטרום האוטיסטי זה רק דרך סל סיוע. הקריטריונים הדיפרנציאליים של סל סיוע לא מתאימים לילדים בתפקוד גבוה - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה את גרה?
רחל אידנסון
בירושלים.
היו"ר יעקב מרגי
וזה ההנחיות שקיבלת מהמוסד או מהעירייה?
רחל אידנסון
אני הגעתי עד הגברת אברמזון.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. שאלתי שאלה. לא אמרתי לאן הגעת. ממי קיבלת את התשובות האלה?
רחל אידנסון
מעפרה מלכה.
היו"ר יעקב מרגי
מי היא?
רחל אידנסון
המפקחת על החינוך המיוחד בירושלים.
היו"ר יעקב מרגי
בעיריית ירושלים או במשרד החינוך?
רחל אידנסון
בתיכונים החרדיים בירושלים.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת להגיד לי אם מטעם העירייה או משרד החינוך?
רחל אידנסון
משרד החינוך.

לפי ההנחיות החדשות, יכול להיות שלא אקבל כלום כי הבת שלי לא צריכה מעבר מכיתה לכיתה, היא לא צריכה מעבר ממטלה למטלה. היא תקבל שווה ערך – אולי, בספק – 400 שקל. את 1,600 השקלים הנותרים אני אשלם מהכיס שלי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, גברתי.

המועצה לשלום הילד, יש התייחסות?
רחלי הכהן
התייחסות מאוד קצרה. רק אציין שגם אלינו הגיעו לאחרונה הרבה תלונות על כל הכאוס שקיים וחוסר הבהירות שיש בין השטח לבין ההנחיות במכתב שיצא עכשיו. אני רוצה להצטרף לדרישה שעלה אמיתי קודם בכל לשון של בקשה לוודא שילדים לא נפגעו גם בתקופת הביניים הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתייחס לזה בסיכום הדיון.
רחלי הכהן
מצוין.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, בבקשה, רויטל.
רויטל לן כהן
ראשית, אני רוצה להגיד את מה שניסיתי להגיד קודם - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו עומדת לך הזכות.
רויטל לן כהן
אתה תמיד אומר לי שיש לי רק תלונות.
היו"ר יעקב מרגי
אני? בחיים לא אמרתי לך שאת מתלוננת.
רויטל לן כהן
יש כל כך הרבה פרוטוקולים של הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
את מתלוננת, אבל לא אני אמרתי שאת מתלוננת.
רויטל לן כהן
אני מברכת על השקף של תוספת משאבים לבתי הספר הרגילים. אם אתם מכניסים את זה עכשיו לחוק – ככה, את השקף – אני חותמת בשתי ידיים, יוצאת מהדלת ולא חוזרת.
היו"ר יעקב מרגי
את מוקלטת ומשודרת.
רויטל לן כהן
מצוין, אדוני. כל הדברים שאמרתי עד היום אני מוקלטת ומשודרת. זה לא עזר לי.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אני אמשיך להזמין אותך. אני כבר התרגלתי, אני לא יכול בלי זה. זה כמו התמכרות.

הכול בהומור ובאהבה.
רויטל לן כהן
בהחלט. בהערכה גדולה.

אני מבינה שהציגו בפניך מסמך מתשע"ח. אומר בזהירות רבה שהמסמך הזה מעולם לא שזף אור יום. אולי בתוך המשרד, במטה – בשום מקום אחר – לא באגפי חינוך, לא מרכז השלטון המקומי, לא הסתדרות המורים, לא מנהלים - -
היו"ר יעקב מרגי
למנהלי מחוזות. המסמך מיועד למנהלי מחוזות. אני לא מתפלא, לא נופל מהכיסא.
רויטל לן כהן
אדוני, תסתכל על המסמך בסוף. בעמוד האחרון ותראה שהם אפילו לא טרחו לכתוב את כל המכותבים. מה שאומר שבצורה ברורה זה בכלל לא המכתב שיצא. זה אולי משהו פנימי, זה לא יצא. שנית, העובדה שנגרם כזה כאוס בשבועות האחרונים מדגיש שאולי זה היה משהו פנימי שחשבו להוציא אותו. אני לא רוצה להגיד משהו אחר, אבל זה לא משהו שאי פעם מישהו ראה אותו. מעבר לזה - -
היו"ר יעקב מרגי
זאת האשמה חמורה. זה כביכול מישהו מנסה להטעות אותי.
רויטל לן כהן
נכון, ואני שמחה שאני מוקלטת. אני אומרת את זה בגלוי בדיוק כמו שאמרתי לפני הרבה שנים שהכספים של הסייעות בחודשי הקיץ נשארים ברשויות המקומיות - -
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, תשע"ח, תשע"ט.
רויטל לן כהן
אני רשמתי לי המון הערות אבל אני אפילו לא מתכוונת להיכנס אליהן. אני רק רוצה להגיד לגופו של עניין שלא רק שיש ועדות שהתקיימו וילדים בהן נפגעו, יש ילדים שהתבקשו בגינם ועדות וסורבו. זאת אומרת שיש ילדים שלא קיבלו אפשרות להגיע לוועדה או מכיוון שהם ידעו שהם צריכים 07 או מכיוון שהם ידעו שהם צריכים שילוב בקריטריונים שעליהם דובר או מכיוון שידעו שהם צריכים השמה שבגינה יצטרכו משאבי חינוך מיוחד חדשים ואמרו להם שאין טעם להגיש בקשה לוועדה כי ממילא הם לא יקבלו. לכן לא התקיימו בגינם של הילדים האלה בקשות בכלל. לכן, אני רוצה להדגיש, שהתיקון צריך להיות לא רק לפנות להורים של ילדים שהתקיימו בגינם בקשות ולהגיד שאם הם לא מרוצים מהתוצאה שיידעו שהם יכולים לעשות את זה שוב לא הליך ערר. אני אומרת ברחל בתך הקטנה – כל הורה במדינת ישראל צריך לקבל מכתב בימים הקרובים שאומר: אם רצית עבור הילד שלך שירותים של משאבי שילוב או חינוך מיוחד ולא הגשת בקשת כי נאמר לך שאין טעם, דע לך שעכשיו אתה יכול לבקש. כי אחרת אנחנו גרמנו נזק.
היו"ר יעקב מרגי
אני מאוד מודה לך שכיוונתי לדעת גדולים.
רויטל לן כהן
דבר אחרון – למרות הנוסח שהם כאילו הוציאו, אחרי שהם הוציאו אותו המשיכו לרדת לשטח וואטסאפים חדשים שמבקשים להמשיך ללכת לפי ההנחיה המקורית. אם אדוני באמת רוצה לחקור את זה לגופו של עניין מצדי שיבקשו מחברות הסלולר לעקוב אחרי זה ולראות מאיפה זה הגיע. זאת לא המצאה. הם יצאו לשטח.
היו"ר יעקב מרגי
חשבתי שאת רוצה ועדת חקירה פרלמנטרית כי הפורום עבר עכשיו לכלי הזה.
רויטל לן כהן
אדוני, אנחנו במצב כל כך קשה של חוסר אמון שאני אומרת בצורה הכי ברורה- -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יהב תמם כרמלה, קראתי נכון? בינתיים אתן למישהו אחר. שבי סביב השולחן.

חמי גולדין, בבקשה.
מנחם גולדין
אני מ"קשר הבית – המשפחות המיוחדות".
היו"ר יעקב מרגי
תזכור – תשע"ח, תשע"ט.
מנחם גולדין
לגמרי.

כל חוזר שרוצה לבטל דברים אומר בראשיתו: "חוזר זה מבטל הוראות כך וכך". אני לפחות הייתי מצפה שבמכתב כזה היה כתוב שכל הוראה שלא הופיעה בשנה קודמת – ראו אותה כמבוטלת. אני לא ראיתי את זה כתוב. דבר כזה יכול להפיס את דעתם גם של אלה שקיבלו וואטסאפים ודברים אחרים - -
היו"ר יעקב מרגי
הקדימון בתשע"ט לא סיפק אותך? קראת מה שכתוב?
מנחם גולדין
קראתי. בשום מקום שם לא כתוב. בכל הוואטסאפים ובכל ההנחיות האחרות – הנוסח שבו זה מנוסח הוא שהמסמך הזה משלים הנחיות נוספות שקיימות בשטח. הוא לא אומר שמבטלים את ההנחיות שקיימות.

שנית, אחד הדברים שעולים כאן וחשוב להגיד – אני גם מברך על העובדה שמכניסים כל מיני דברים למערכות הרגילות, אבל יש כאן עניין של צבעים, לצבוע. גם ועדות השמה, ברגע שהן באות לבחור או להחליט, והן אומרות, רגע, אולי לא ניתן לו את זה כי הוא יקבל את זה במסגרת הרגילה הם צריכים לדעת איך המנגנון הזה נצבע. כי לפי מה שאני מבין פה, זה לא ייחשב חינוך מיוחד, זה ייקבע באופן הדרגתי בכל מיני בתי ספר. מחד אומרים להם, אל תיתנו את הזכאות כי הם יקבלו את ההכלה וכל מיני דברים כאלה; ומצד שני לא ברור שהם יקבלו כי הם יקבלו בצורה הדרגתית לפי מנגנון אחר שלא - - - חינוך מיוחד. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
צביעת תקציב מתבקשת, ובמיוחד בחינוך המיוחד. לכן בשינויים ובנהלים שאנחנו מבקשים בהליך החקיקה צריך קריטריונים איך מאשרים ואיך מפרקים כי אפשר לשפוך הרבה מאוד כסף. בסוף צריך לבדוק אם התלמיד מקבל את אותה מעטפת שכולנו התכוונו לה.

יהב כרמלה תמם, בבקשה.
כמונה כרמלה יהב תמם
אין לי ילד בחינוך מיוחד - -
היו"ר יעקב מרגי
כתבת לי שאת מאבחנת.
כמונה כרמלה יהב תמם
אני מאבחנת. אני פשוט רוצה להגיד שפה נמצאים אנשים שמבינים עניין – מה זה 4.8 ומה זה 7.13 וכולי. בוועדות האלה נמצאים הורים שלא באים מתחום החינוך, ואין גוף בוועדה עצמה ככוח שמלווה אותם גם אחר כך. זאת אומרת – מה אמרו בוועדה. לא תמיד הורים מבינים מה נאמר בוועדה, ומה ההחלטות אומרות – האם הורים שמחליטים מבינים מה הם החליטו, והאם הבחירה היא ריאלית. זאת אומרת הרבה פעמים נותנים לילד בחירה - -
היו"ר יעקב מרגי
אני התאפקתי. רציתי להביא דוגמה מהחיים, אבל לקחתי חזרה.
כמונה כרמלה יהב תמם
החיים הם הדוגמה הכי טובה.
היו"ר יעקב מרגי
אז לקחתי אותה חזרה שלא ישתמע שאני מקל ראש. גם דברי תוכחה צריכים להישמע.
כמונה כרמלה יהב תמם
הרבה פעמים נותנים בחירה בין כיתה כזאת לכזאת, ולהורים אין שום כלי מה הם יכולים לבחור ומה.
היו"ר יעקב מרגי
זה ניסוח יותר מתקבל לאוזן מהניסוח שאמרת קודם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי צריך לסייע בידם?
היו"ר יעקב מרגי
זאת שאלה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מסכים. אני הערתי באחת הישיבות הקודמות ולאורך כל הדיונים שיש פה אי בהירות מהו מקור הסמכות, ומי נושא באחריות. האם משרד החינוך מדבר עם כל הורה או שהאחריות נשארת בידי הרשות, וזה אחריותה, ויש לה גם קצת סמכויות ולא הכול בירושלים. אבל יש פה אי בהירות - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לה סמכות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - גם הוראות סותרות וגם לא ברור מי מנהל בסוף את העניין הזה. מי בסוף האחראי פה? הממשלה בירושלים? הרשות. מי הכתובת להורים?
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, שאלה במקום.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חשבתי שכבר פתרתם את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בהליך החקיקה יינתן מענה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל יש פה – אני לא רוצה להגיד מילה יותר גרועה מ"בלגן". בסופו של דבר דנים פה בדיני נפשות.
היו"ר יעקב מרגי
הכי קל לומר בלגן. זה אורגן רציני שמתנהל בכובד ראש. יש תקלות. הסיבה שאנחנו מתכנסים זה בגלל שאנחנו רוצים לתקן ולשפר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אבל, אדוני היושב-ראש, מי מדבר עם ההורים?
היו"ר יעקב מרגי
אני בכוונה לא נכנס לזה עכשיו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
צריכים לעשות סדר.
היו"ר יעקב מרגי
נשמע התייחסות בסוף.

דוד גולנזר, בבקשה.
דוד גולנזר
אני מנהל בית ספר רנה-קסין בירושלים, חבר הנהלת התאגדות המנהלים. בעניין תהליך פתיחה וסגירה של כיתות אני רוצה להגיד שלא היה כאוס בכלל. נאמר לנו באופן חד וחלק שלא ייפתחו כיתות חדשות לא למנהל אחד, לא לשני מנהלים - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי אומר? אתה יכול להגיד מי אומר?
דוד גולנזר
מתוך הודעה שקיבלתי ממנהל - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איזה מנהל?
היו"ר יעקב מרגי
ממי אותו מנהל קיבל את ההודעה?
דוד גולנזר
אני דיברתי עם שלוש מפקחות - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה לא חידון חמיצר. תדברו איתנו עברית.
דוד גולנזר
- - שלושה ראשי ועדות השמה – כולם אומרים לי אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אחת השאלות שתישאל בסיכום.
דוד גולנזר
בהודעה שמולי כותבת מפקחת, במקרה לא במחוז שלי, אבל זה לא חשוב: "מול הקיצוצים בתקנים ניתן לערוך ועדות חקירות באישור פקידת סעד רק אם נדע שיש מקום פנוי לילד". הילד הוא בסיכון, יש אישור פקידת סעד לערוך ועדה – מעולם לא אמרו לנו לחכות עם דבר כזה.
היו"ר יעקב מרגי
מי נתן את ההנחיה הזאת? אתה לא עונה לי.
דוד גולנזר
זה בא מהפיקוח.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הפיקוח הוא של המחוז?
דוד גולנזר
משרד החינוך.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
של המחוז?
היו"ר יעקב מרגי
אתה מקריא לי ממסמך.
דוד גולנזר
מוואטסאפ.
היו"ר יעקב מרגי
מוואטסאפ ששלח לך מי?
דוד גולנזר
ממנהל. מפקחת.
היו"ר יעקב מרגי
מפקחת ששלחה למנהל. אוקיי. תרשום לי את הדברים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תפסיק עם הוואטאספים.
היו"ר יעקב מרגי
אז לא יהיה וואטסאפ, יהיה טוויטר. לא יהיה טוויטר, יהיה אינסטגרם. הבעיה זה הוואטסאפ? הבעיה זה לא הוואטסאפ.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן. שיהיה נייר עם המנורה למעלה והחתימה למטה. ככה אני קיבלתי מסמכים. לא וואטסאפ. מה זה, רכילות שמעבירים פה? שופטת אחת כבר הדיחו על הוואטסאפים. יצטרכו להדיח עובדי מדינה אם זאת השיטה שמנהלים את המדינה בוואטסאפים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, אדוני.
דוד גולנזר
יש מנהלים שאכן לא הגישו ילדים לוועדות השמה. בוודאות אני אעביר לרחלי שמות של מנהלים שזה קרה אצלם, שלא הגישו. פעם ראשונה השנה ביקשו מאתנו לדעת מראש - - -
היו"ר יעקב מרגי
ב"רנה קסין" זה לא היה.
דוד גולנזר
אני לא מדבר על בית הספר שלי. לי יש יחסים אישיים טובים עם האנשים, וחשוב לי לשמור עליהם. אני מדבר על בעיה כללית.

מתוך המסמך שהיה אחרי הדיון האחרון שהייתם בו: "ועדות לתלמידים בגין הפרעה נפשית – אין לדווח להורים על זכאותם וכולי – יש לחכות עשרה ימים, לפי החוק- - -". עד השנה לא חיכינו 10 ימים. אני מדבר כהורה שהבת שלו עשתה את הוועדה הזאת. עד היום ההורה לא היה צריך לחכות בחרדה, קיבל אחרי יומיים הודעה. זה הכיוון. היום אומרים, תחכה, ואז נראה אם יש מקום.
היו"ר יעקב מרגי
דובר על זה. אסתר קרמר, בבקשה.
אסתר קרמר
אני יושבת בוועדות השמה. אני עושה את זה פעמיים-שלוש בשבוע. אני נציגת הורים בוועדות השמה גם בחרדי וגם בכללי. דיברתי עם כמה מפקחות ולא הגיע שום מכתב הנחיות למוכש"ר החרדי. בדקתי גם עם מנהלי המחוזות. אני יושבת בשטח, וכל הזמן אומרים - -
היו"ר יעקב מרגי
אסתר, דווקא בגלל שאת יושבת בוועדות תאמרי לי דברים מתוך הוועדות. אני פונה אלייך עכשיו לא מכיוון שיש לנו זמן, ואני רוצה לסיים אותו, אלא אמרת שאת מופיעה בוועדות. אז תאמרי לי מתוך הפרקטיקה בוועדות מה היה בשבועות האחרונים. מה אומרים אחרים – אני לא בעל הבית. באנו לבדוק. תני דוגמה שתוכל להאיר את עינינו.
אסתר קרמר
לדוגמה, יש מקום לכתוב: א', ב', ג', ד' – מה דרגת החומרה של הצורך של התלמיד, ואומרים לתלמיד שיכול להיות שתלמידים בדרגת חומרה פחות חמורה לא יקבלו ועדות השמה; אמרו לכמה תלמידים שאין כיתה ולא בטוח שיש מקום, כיתות לא נפתחות בשנה הבאה - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה חסם.
אסתר קרמר
- - אמרו להורים שכיתות א' ייפתחו רק בבית ספר - -
היו"ר יעקב מרגי
זה שמעתי. חשבתי שאת נותנת לי דוגמה מתוך ועדת ההשמה.
אסתר קרמר
כן, אני ישבתי בתוך ועדת השמה, ואמרו להורה לילד שעולה לכיתה א' שיש הרבה תלמידים שעולים לכיתות א', ופותחים כיתות א' רק לפי מספר כיתות ח' שנסגרות. אמרו את זה להורים. אמרו שאם לא לא תהיה להם כיתה כי לא בטוח שיהיו לנו מספיק כיתות.
היו"ר יעקב מרגי
הם לא נתנו לו גם אישור לביטול מוגבלות?
רויטל לן כהן
זה השלב הבא.
אסתר קרמר
לא נתנו לו, לצערי.

אמרו להורה בוועדה שהתקן הוא 14 ילדים בכיתה, ולכיתה הוא ייכנס הילד ה-15, כי אי אפשר לא יכולים לפתוח כיתה נוספת.
היו"ר יעקב מרגי
הדברים מדברים בעד עצמם. תודה.

הניה מרמורשטיין מעל"ה.
הניה מרמורשטיין
אני רציתי להוסיף שאצלנו היו צריכים לעלות ממעונות היום השיקומיים לגנים אמרו שלגבי הלקויות הקשות זה בסדר; לגבי הלקויות הקלות שלגביהם הורים רצו לבחור – אמרו, אולי תתמקדו בגן של חינוך מיוחד כי גן בשילוב לא יוכל להיפתח, אז תחשבו. מצד שני רמזו שגם לא בטוח שייפתחו גני חינוך מיוחד חדשים כמו הגידול של מה שצריך באותה שנה, כך שיכול להיות שתחפשו לכם גן רגיל ונשלב עם סייעת. זה היה מאוד מבולבל כזה – כן ולא, ואנחנו לא יודעים ונראה מה נעשה.
היו"ר יעקב מרגי
פחות או יותר שמענו מגוון. נרשמו לדיון מהאוניברסיטה העברית בירושלים. נמצאים אתנו?
קריאה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להתייחס לדיון?
קריאה
אני משקיף.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

רחלי, מצד אחד אמרת את הרציונל של ההנחיות והבנו ואפילו התחברתי לזה כי זה תואם כל ניהול תקין או צופה פני עתיד. אבל מהשטח עולות דוגמאות שמתחברות לחשש. האם תוכלי לתת לנו הסברים לגבי ההנחיה לא לפתוח כיתות או שזה יהיה תואם סגירת כיתות ח'? זה מתחבר לשאלה שניסיתי לנסח ולקבל תשובה – שמירה על מסגרת תקציב. בבקשה.
רחל אברמזון
אני רוצה קודם לומר שאני – לא יודעת באיזו מילה להשתמש – אולי עצובה – לשמוע את הלך הרוחות שנמצא כאן לא מפני שאנשים לא מביאים את רחשי ליבם ואת הכאב, אלא מפני שבתחושה שלי מישהו מנסה לבלבל את היוצרות - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, יעקב אשר.
רחל אברמזון
לא, חלילה, מהאנשים שיושבים כאן.
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, אני אתן לך. אני אומר לך איך אני נוהג. בדרך כלל כשבאים אליי בטענות שלא הובנתי נכון או יצא רושם כזה אני בודק את עצמי, אולי אני הגורם לבלבול.
רחל אברמזון
לא סיימתי להשלים את המשפט.

מכיוון שהתחושה הייתה מאוד בעייתית כי הקולות נשמעו, ואני שומעת אותם, אנחנו הוצאנו את המכתב שאומר שבשבועיים האחרונים יצאו הודעות והנחיות ואי בהירות מתוך אותם וואטסאפים שמדברים עליהם, מתוך כל מיני אמירות של מפקח שמפרש כך או אחרת; ולעשות את בדק הבית שלנו כדי להגיד. והנה, אני כאן מציגה את העובדות אחת לאחת. אין שינוי בוועדות, אין שינוי במדיניות. זה כתוב שחור על גבי לבן.
יפה בן דויד
- - -
היו"ר יעקב מרגי
יפה, אני מבקש לא להפריע לי, עם כל הכבוד. אני רוצה לנהל דיון, אני לא יכול לנהל מקהלה.
רחל אברמזון
לגבי פתיחת כיתות - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי לי רגע, רחלי - -
רחל אברמזון
אני רוצה - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך. בסוף את יכולה לומר את כל מה שאתם אומרים. אם אני לא אהיה רגוע ולא אבין אותך לא עשינו כלום. אז תרשי לי להפסיק אותך מדי פעם.

את אמרת את הדברים, והם ברורים. יש אמירה של ההורים וגורמים מהשטח שמציירים מציאות אחרת. תתייחסי – אדרבה. לאחר שפניתי אליכם הוצאתם ב-2 במאי 2018 הנחיות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט עם קדימון. כנראה, זה יצא שחור על גבי לבן בנייר, והמחוזות המשיכו להתנהל מול מנהלי מחלקות החינוך והמפקחות בצורה אחרת. בפועל כרגע היו כאן מספר דוגמאות ששמעת. יותר חשוב לי לעזוב את הסיבות לאי הבהירות. בואי נתייחס לכמה עובדות ונתעמת איתן, למה זה קורה; למה השנה יש חרדה ושימת דגש על אי פתיחת כיתות לעומת שנים עברו כשאנחנו יודעים שבשנים עברו היה גם ככה מחסור. זה לא קו שעליו אפשר לבנות תשתית - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי הבעיה היא - - -
רחל אברמזון
בכלל לא.
היו"ר יעקב מרגי
יעקב, תרשה לי, תעשה לי טובה.

שמענו כאן דוגמאות חמות מהתנור של הורים על פערים בין תשע"ח לתשע"ט.
רחל אברמזון
אגב, אני שמעתי את אותן טענות גם בשנה שעברה; שמגיעים לוועדת שילוב או לוועדת השמה ולא מקבלים את מה שהילד זכאי או ההורה רוצה. זה מה שנאמר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא דיברו על זה.
רחל אברמזון
זה מה שהיה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. הורה אומר שבשנה שעברה - -
רחל אברמזון
אין לזה קשר. אני אבדוק את זה, אני רשמתי. לא יצאו הוראות, בוודאי לא לרשויות בפיילוט.
היו"ר יעקב מרגי
אלו"ט נתן לי ארבעה מקרים.
רחל אברמזון
ואתה יודע כמה מקרים כאלה הוגשו אליי בשנה שעברה? יושבים כאן נציגי אלו"ט ונציגי ההורים. הם יודעים, הם מעבירים אליי את אותן אמירות ואותם דברים שנה אחרי שנה. אין לזה קשר. לכן אני רוצה לעשות הפרדה - -
היו"ר יעקב מרגי
תסבירי לי את ההנחיה של אי פתיחת כיתות.
רחל אברמזון
אני רוצה להסביר את ההנחיה ולגבי הכיתות. אני רוצה להרגיע. דיברנו על מוגבלויות במיקוד. נכון לרגע זה, לפי דיווחי מחוזות, ייפתחו 600 כיתות בתוך המוגבלויות במיקוד. נכון לדיווחים עכשיו מהמחוזות – 333 כיתות במוגבלויות המורכבות. אז, רבותיי, להגיד שלא נפתחות כיתות זה טוב.
היו"ר יעקב מרגי
אז מאין באה ההנחיה?
רחל אברמזון
לכן אני אומרת שעצוב לי. אני הולכת לבדוק אחת לאחת את כל הטענות ואת כל הבעיות שעלו כאן. כי זה לא יכול להיות - -
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, את יודעת מה ירגיע את השטח? את יכולה לבדוק עם המפקחות ולדבר איתן והנחיות ותקציב - -
רחל אברמזון
אני אדבר עם מנהלים בשטח.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שצריך לעשות כינוס מידי של כל מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות בארץ בצורה הכי שקופה, לשים זאת על השולחן. לומר להם חד-משמעית - -
רחל אברמזון
הם איתי בשיח כל הזמן.
היו"ר יעקב מרגי
- - להתנהל לפי צרכים, להתנהל לפי הנחיות תשע"ח. אבל זה צריך לומר לא במכתב.
נורית קורן (הליכוד)
לא במכתב. היושב-ראש צודק.
רחל אברמזון
אז אני רוצה להגיד רגע - -
היו"ר יעקב מרגי
זאת הדרך היחידה כי אני רואה את המצוקה שלך ואת הכאב שמצד אחד ההנחיות שלך וההירתמות של המשרד לפתור את כל הבעיות בחינוך המיוחד בתשע"ט, לפחות שואפים לצמצם את הפערים לעומת שנה שעברה. מצד שני יש פה אי הלימה מוחלטת. אני לא שומע פה פערים מינוריים שהייתי אומר, סליחה, אל תבלבל לי במוח. אני שומע פערים מהותיים במשמעות שלהם. אולי אני לא מבין, אני לא משפטן, אבל יושבת פה משפטנית. שומעים פה שתי גרסאות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אז מה אתה רוצה לומר, אדוני היושב-ראש?
היו"ר יעקב מרגי
תפקידי להחזיר את האמון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מכונת אמת אולי.
רחל אברמזון
אני רוצה לומר חד-משמעית, שלהערכתי, מבלבלים בין מה שאנחנו רוצים או עתידים לעשות במהלך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק שהחששות הם ברקע.
רחל אברמזון
- - והדברים מתבלבלים ומתערבבים - -
היו"ר יעקב מרגי
החקיקה היא ברקע.
שלמה קרפ
ההורים לא מתבלבלים.
רחל אברמזון
אני לא דיברתי על ההורים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שלמה קרפ, לא מתפרצים. מותר לה לומר.
רחל אברמזון
אני לא דיברתי על ההורים, שלמה - -
קריאה
- - - חינוך מיוחד, אז אנחנו מתבלבלים.
רחל אברמזון
אני לא אמרתי שאתם מתבלבלים.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, בפתיחת הדיון אמרתי שהדיון הזה נולד מקוצר הבנתי. כי אם הייתי מבין משני המסמכים - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה אתה מתנדב?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני, זאת מדיניות לכבוש את התלונות בעודן באיבן.
רחל אברמזון
בלוח השנתי שלנו אני פוגשת את מנהלות מתי"א אחת לחודשיים. יש לנו מפגשים עם מנהלות מתי"א, מפקחים בחינוך המיוחד, מפקחות מתאמות כמעט כל חודש למפגש קבוע ורציף לעבודה. אני דורשת שתהיה כאן חזרה מתוך החשד הזה שאולי אנחנו אמרנו ולא הפצנו. אני רוצה לספר שלא הספקתי להגיע למפגש עם מנהלות המתי"א – כל מנהלות המתי"א החזיקו את המכתב הזה ביד. זה אומר שמנהלי המחוזות העבירו בצורה מסודרת לשטח את המכתב - -
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, דיברו על תשע"ח, לא על תשע"ט. אני יכול להבין שמישהו לא ראה מכתב פנימי.
רחל אברמזון
באותו מפגש שלי עם אנשי השטח ואנשי המקצוע אמרתי, רבותיי, היו כל מיני אמירות לא ברורות, בואו נדייק.
היו"ר יעקב מרגי
אני אדם פרקטי. נתתי הצעה – לא קיבלתי תשובה - -
נורית קורן (הליכוד)
זאת הצעה מצוינת.
היו"ר יעקב מרגי
- - במצב משברי כזה כדאי לעשות כנס.
נורית קורן (הליכוד)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
כשר הייתי עושה זאת בנקודה זאת. תחשבו, תשקלו, ואני רוצה לקבל על זה תשובה.
נורית קורן (הליכוד)
רחלי, זאת הצעה מצוינת.
היו"ר יעקב מרגי
אם זה ברמה מחוזית או ברמה ארצית – מה שתחליטו. אני שואל שאלה מתבקשת – אני, יעקב מרגי, יושב-ראש ועדת החינוך, רוצה לומר גם בשם חברי הוועדה למרות שאיתן לא נתן לי, ואני מכיר את דעתו על הממסד ומכבד אותה; צאי מתוך הנחה שיש פה אי הבנה. גם הצליל ששמעתי שיכול להיות בגלל אי הבהירות והחקיקה ברקע ועדות ההשמה התנהלו בצורה מסוימת, ויש תהליך קבלת החלטות. יכול להיות שהתקבלו החלטות שהן בעטיין של אותם חששות ואי בהירות. צריך לדעת האם תינתן להורים שמרגישים נפגעים, האם תינתן להם הזדמנות, ואיך עושים שתינתן להם הזדמנות; איך יידעו זאת, ואיך תינתן להם הזדמנות להגיע לדיון פעם שנייה.

סוגיה שמכניסה אותי לחרדה – ואני לא אוהב את המילה "חרדה" בכלל – שבעקבות אי הבהירות הזאת או הבנה שגויה לכאורה, ילדים לא הוגשו לוועדות. שמעת את זה מאחד או שניים, רחל.
רחל אברמזון
אני לא יודעת אם בשנים עברו ילדים לא הוגשו לוועדות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם חרדה לחרדים.
רחל אברמזון
אוי, די. באמת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מי אמר "די"? מישהו אמר "די"?
היו"ר יעקב מרגי
אני אמרתי "די".
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא.
רחל אברמזון
על-פי חוק, וכולם יודעים את זה שזכותו של כל הורה לבקש דיון, והוועדה יכולה להחליט אם כן או לא. אבל להגיד שזה לא ניתן ומראש אמרו לו לא לגשת? זה בניגוד לכל חוק ולכל תהליך. לא יצאה הנחיה כזאת - -
קריאה
אמרו.
רחל אברמזון
אני חוזרת ואומרת – בעיניי, יש בלבול מאוד גדול. את אותן אמירות ואותן טענות שמעתי לפני שנתיים - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ממה נובע הבלבול הזה?
רחל אברמזון
אז אני אומרת לך, אדוני, חבר הכנסת, לפני שנתיים, לפני שלוש שנים בדיוק אותן אמירות של הורים - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה את עושה עם זה?
רחל אברמזון
אז אני אומרת מה אני עושה. יש הנחיות מאוד ברורות. יש חוזרי מנכ"ל שמנחים איך מתקיימות ועדות; יש חוזרי מנכ"ל שמנחים איך השטח צריך להתנהל. אני אחזור ואומר – אין שום שינוי בקיום ובהנחיות לוועדות. יש דברים שקשורים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לפני שאני אתן התייחסות - -
רחל אברמזון
בגלל זה ביקשתי לשבת עם יפה ולראות איך אנחנו עושים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, רחלי, תהיי איתי, בבקשה.
רחל אברמזון
אני רוצה להבין את זה מקרוב.
היו"ר יעקב מרגי
את לא רוצה להקשיב לי?
רחל אברמזון
אני מאוד רוצה להקשיב.
היו"ר יעקב מרגי
אז תקשיבי.
רחל אברמזון
אבל יש לי הרגשה שמשהו כאן - -
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שברגשות עסקינן - -
רחל אברמזון
זאת עובדה.
היו"ר יעקב מרגי
תגידי כן. למה את אומרת "לא" כל הזמן?
רחל אברמזון
אני אומרת לא. כי פעם אחת אני רוצה להגיד לא.
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, מותר לך.

מסקנה אחת ויחידה סביב השולחן הזה היא שיש כאן אי בהירות ובלבול. אני לא מאלה שיש להם מחשבות קונספירטיביות. אני נוטה להאמין שזה בעטיה של הרפורמה שמובילים. כל תזוזה קטנה מחשידה שאולי מישהו הולך לעשות משהו, והסוגיה היא כסף, כסף, כסף; למרות שעומדת לכם הזכות משנים עברו שמעולם לא עצרתם בחינוך המיוחד בגידול התקנה התקציבית. אני בא משם.

כרגע אני לא שופט. לא הצמדתי מכונת אמת לאף אחד. אני רוצה להאמין שכולם כאן דוברים אמת. יכול להיות שאחד לא מבין את השני. במצב כזה משברי שיש אי בהירות ובלבול של מושגים – את לא רוצה כנס? אין בעיה. קודם כול הצעתי, ועכשיו אני דורש שהפעם ההנחיות שלכם ייצאו ברורות יותר, לקחת את של תשע"ט ולפרט אותו. הוא יהיה מופנה לא אל מנהלי המחוזות בלבד. ההנחיות האלה יהיו מופנות לא רק למנהלי המחוזות, אלא גם לכל מנהלי האגפים ומחלקות החינוך ברשויות המקומיות. דבר שני שלא התייחסת אליו זה אי מתן הנחיות מאחר שהחרדים הם במחוז נפרד – וזה הודגש שחור על גבי לבן - -
רחל אברמזון
יש לי תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שאין הנחיות למחוז החרדי אני מבקש להתייחס גם לסוגיה הזאת.
רחל אברמזון
יש הנחיות, וגם אני רוצה להרגיע – בהיעדר העובדה שזיהינו שאולי המחוז החרדי זקוק לליווי יותר צמוד שתי מפקחות שלנו, כולל אני - יש מפקחת צמודה אל המפקחת המתאמת שעוזרת לה לנהל את כל התהליך הזה. אני עובדת גם מול ממלאת מקום מנהל המחוז. אין הנחיות שונות לגבי המוכר שאינו רשמי החרדי או הרשמי החרדי. אותן הנחיות שיצאו - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש הנחיות ברורות על כך שאין הנחיות. אני אומר לך דברים שבדקתי.
היו"ר יעקב מרגי
תן לה לסיים.
רחל אברמזון
אז עכשיו אני רוצה לומר. אם קיבלת מידע ממישהו אני אשמח לדעת מי נתן את ההנחיה ואיך. אנחנו נצמדנו למחוז החרדי בעזרה צמודה לניהול כל התהליך הזה כדי שלא תהיינה אי הבנות וכדי שהם יוכלו לפתוח את שנת הלימודים בלי שום בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
קודם התחננתי שתדברו - -
קריאות
- - -
רויטל לן כהן
- - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, רויטל, אני לא אתן לך.
רויטל לן כהן
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רחלי, אנחנו חוזרים וחוזרים וזה מילה מול מילה. בדרך כלל אני אוהב להמליץ, וכשלא מקשיבים לי אז אני אנחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רק מבקש להוסיף על ההצעה שלך להוציא בכתב את ההנחיות הברורות למנהלי החינוך גם למוכש"ר החרדי כמפורט כאן שאלה החלטות ברורות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ודאי. הבנתי.

איתן ברושי, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, גברתי מנהלת התחום החשוב הזה, כמי שהיה ראש רשות בעבר אני יודע שזה תחום שהוא באחריות המחוז, ואני חושב שלמחוז יש גם פתרונות שהם מעבר ליישוב הבודד תוך ראייה מרחבית. חלק מהחינוך לא נפתר רק לפי האזור המוניציפלי. בכלל, העניין המוניציפלי הוא לא העניין המרכזי. בעניין הכפר הגלובלי אין שום חשיבות לגבול המוניציפלי.

אדוני היושב-ראש, אתה משקיע שעות רבות בדיונים האלה. בדיון הבא אני לא אוכל להישאר.
השאלה היא מהו מקור הסמכות; מי בסוף מקבל החלטות? מי הכתובת להורים ולבתי הספר? האם זה רמת המחוז או ירושלים?
רחל אברמזון
המחוז.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אם זה המחוז אז זה לא מובן. אתם מוציאים הוראות ישירות; ההורים מדברים ישירות עם ירושלים? את בודקת עכשיו בעיה של ועדת השמות? אתם קובעים עכשיו הנחיות לפני שבדקתם את היקף הבעיה? לדעתי, הבעיה שלנו עכשיו זה עם השר והמנכ"ל. זה לא נפתר פה - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תן לי לסיים רגע. בכל זאת לא נולדתי היום. עסקתי בדברים האלה. לא הגיוני מה שקורה פה, ואי אפשר להטיל עוד נטל על ההורים שגם ככה לא קל להם.
היו"ר יעקב מרגי
השנה אני לא רוצה להישאר ברמת המחלוקת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר – בעיקרון, מי מוציא הוראות? מי מקור הסמכות? מי מקבל החלטות? מי הכתובת של המנהלים והמורים? מי הכתובת ליפה? זה לא הגיוני. יש נטייה לעובדי מדינה בכל הרמות, בעיקר הבכירים, שהם חושבים שכל השכל בירושלים וזהו, אולי קצת נשאר לתל-אביב.
היו"ר יעקב מרגי
גליל ונגב נשאר בתל-אביב, לא עבר לירושלים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אומר לך שאין טעם בכל הדיונים האלה אם לא ברור מי מקבל פה החלטות. נוצרה פה אי התאמה עד כדי הצורך במכונת אמת. מי אומר פה אמת בחדר הזה? האם אתם אומרים את האמת או כל היתר אומרים אתה אמת? אנחנו כחברי כנסת שנועדנו לפקח עליכם לא יכולים לקבל את הנורמה הזאת. זאת לא נורמה שאפשר לחיות איתה. עכשיו עוד יותר חמור, אדוני היושב-ראש, זה כבר חוזר על עצמו שנתיים-שלוש. את הממשלה – על מי את מתלוננת? עליהם את מתלוננת? תפתרו את הבעיה. מה את אומרת עכשיו? שאת אומרת שאת לא מופתעת כי את כבר שומעת את זה - -
היו"ר יעקב מרגי
איתן, תודה. הבנו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מבקש שהעניין הזה ייפתר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. סיכום.

קודם כול אני מודה לכל הגורמים שהפנו את תשומת לבנו לסוגיות שעלו ולאי בהירות. אני מודה למשרד החינוך על הסקירה. אני הגעתי למסקנה שאי הבהירות נמשכת והחששות וחוסר האמון קיים. במצב כזה הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להוציא מחדש את ההנחיות של תשע"ט עם הבהרה אפילו יותר מופשטת בניסוח יותר מורחב שיופנה לא רק למנהלי המחוזות ולמפקחות, אלא גם למנהלי אגפי החינוך ומחלקות החינוך. במדינה שהשקיפות היא נר לרגליה לא צריכה להיות בעיה, ואני לא מאמין שמישהו מהנהלת המשרד ימנע ממך לעשות את זה. זה מתבקש, זה אינטרס של המערכת.

אנחנו נוטים להאמין שאכן אין בפועל שום הבדל בין הנחיות תשע"ח לתשע"ט. הוועדה דורשת וקוראת לציבור – ואם ניתן לפרסם זאת בכל דרך צריך לעשות זאת – שהורה שעבר את הוועדה וחש שנגרמו לו נזק בעקבות אי הבהירות או פגיעה כלשהי תינתן לו הזכות להגיע שוב לדיון בוועדה כדי לבחון את הזכאות מחדש. תודה רבה.
רויטל לן כהן
מה עם אלה שמראש מנעו מהם להגיע?
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת מה זה בגמרא "תיקו"? "תשבי יתרץ קושיות ובעיות". חכי.
רויטל לן כהן
יש הורים שמנעו מהם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי זאת.
רויטל לן כהן
לא. התייחסת למי שעבר ועדה ומרגיש - - -
היו"ר יעקב מרגי
ומי שנגרם לו עוול. אני מוסיף את ההערה של רויטל. היא צודקת. הורה שנמנע ממנו להגיע לוועדה בגלל אי בהירות אני מבקש לאפשר לו זאת.

רחלי, כמה זמן את צריכה להוצאת ההנחיות?
רחל אברמזון
אני רשמתי ואנחנו נדון.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש תוך שבוע קלנדרי מהיום להוציא הנחיות חדשות למחוזות ולמנהלי מחלקות החינוך והאגפים. תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים