ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/05/2018

דיווח שנתי לשנה"ל תשע"ז לפי סעיף (6) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת30
ועדת החינוך, התרבות והספורט
21/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 616
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, ז' בסיון התשע"ח (21 במאי 2018), שעה 12:41
סדר היום
דיווח שנתי לשנה"ל תשע"ז לפי סעיף (6) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מירב בן ארי
מסעוד גנאים
מאיר כהן
חברת הכנסת
קארין אלהרר
מוזמנים
הילה סגל - מנהלת היחידה לאקלים מיטבי וצמצום אלימות, שפ"י, משרד החינוך

בלה רדונסקי - לשכה משפטית, משרד החינוך

תמר פתחיה - מנהלת המחלקה לרווחה וקהילה, אגף חינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך

טובה בן ארי - מפקחת ארצית לזכויות תלמידים, משרד החינוך

אורית וקנין שילה - ממונה על נוער וחניכות, האגף להכשרה מקצועית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יוסי מיכל - מדריך ארצי לזכויות תלמידים, משרד החינוך

אורי שלומאי - עורך דין, מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אביבית ברקאי-אהרונוף - עורכת דין, "בזכות"

זאב גולדבלט - מנכ"ל, פורום ועדי ההורים היישוביים

רויטל לן כהן - קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

רחלי הכהן - עורכת דין, המועצה לשלום הילד

מאיר אסרף - שדלן/ת (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים

אור אזרחי - שדלן/ת (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג/ת את הסתדרות המורים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

דיווח שנתי לשנה"ל תשע"ז לפי סעיף (6) לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ה-21 במאי 2018, ז' בסיון תשע"ח. הנושא: דיווח שנתי לשנת הלימודים תשע"ז לפי סעיף (6) לחוק זכויות התלמיד.

כל סוגיית ההרחקה מחייבת את משרד החינוך לדווח לוועדת החינוך על מקרים שהיו, מקרים שהוחזרו אחרי החלטה או שהובאו לדיון ולא נענו, אז את הסקירה הזו אנחנו מקבלים פעם בשנה. כפי שזכור לי מהדיונים הקודמים, סוגיית ההרחקה נעשית במידה ובמשורה כמה שאפשר. כל מקרה הוא מקרה. אני שמח שכך, אבל שוב, החוק מחייב דיווח לוועדת החינוך. נשמע.

היועצת המשפטית.
מירב ישראלי
כן, אני רק רציתי באמת לתת את המסגרת. למי שמנסח את המכתב לשר החינוך, זה סעיף 6(ו) ולא 6(1). השר ימסור לוועדה מדי שנה, לא יאוחר מ-א' בחשון, שוב, אני גם מעירה תמיד לגבי התאריך, אז אני שוב מעירה לגבי התאריך שזה יהיה בזמן, דיווח על ההרחקות שנעשו לפי סעיף זה בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, אבל השתפרנו. בדיווח הקודם היו שנתיים ביחד.
מירב ישראלי
נשתכלל כל פעם, אבל אני מעירה כל פעם.
היו"ר יעקב מרגי
טוב מאוד. מי המדווח?
הילה סגל
אני אדווח. שלום לכולם, אני הילה סגל, אני מנהלת היחידה לאקלים וצמצום אלימות בשפ"י, ונמצאים איתי פה נציגים נוספים של המשרד מהלשכה המשפטית, אגף ילדים ונוער בסיכון, מהיחידה לזכויות הילד. כולנו כאן.

אז באמת כל שנה אנחנו נפגשים כאן עם הדיווח. אנסה להיות ממוקדת ולשים דגשים על המקומות שבהם גם אנחנו ראינו שצריך לעשות יותר מעקב.

(הצגת מצגת)

הנתון השנתי, תיכף אני אתן גם את הפרספקטיבה לאורך השנים, אבל הנתון השנתי של מספר הילדים שהורחקו לצמיתות בתשע"ז הוא 88 ילדים. בעמוד הראשון של הדוח אפשר לראות את הפילוח גם לפי מין, גם לפי סוג פיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
כמו כל שנה, תזכירי לנו את הנתון בשנה שעברה.
הילה סגל
אני מייד אתן את הסריקה אחורנית. בדוח ההשוואתי, בתשע"ו זה היה 98. תיכף אנחנו נראה ממש גרפית את השינוי.

החלק הראשון הוא חלק שמתייחס רק לנתון של השנה, והחלק השני הוא בעצם התייחסות בפרספקטיבה של כמה שנים.
היו"ר יעקב מרגי
בואי נראה את הפילוח שלהם.
הילה סגל
בפילוח אפשר לראות כמו כל שנה, אני לא אתעכב על זה שרוב התלמידים הם בנים, זה משהו שבהלימה הרבה פעמים לביטויים של בעיות התנהגות. אנחנו רואים את זה מדי שנה. אני לא אתעכב על זה. בפיקוח התייחסנו לסוגי פיקוח שונים. אפשר לראות כאן את החברה הערבית גם תחת הממלכתי וגם תחת הערבי של מזרח ירושלים. תיכף אפשר לראות שזה מתרכז ביחד ל-7 ילדים מהחברה הערבית, כש-5 מהם מהחינוך הממלכתי בחברה הערבית ועוד שניים שדווחו לנו, ממזרח ירושלים.

יש כאן נתון אחד שהטריד אותנו לגבי ילד ביסודי.
היו"ר יעקב מרגי
זועק לשמיים, א' עד ו'.
הילה סגל
נכון. אנחנו בדרך כלל לא מקבלים דיווחים על ילדים ביסודי, והפעם עשינו בירור עם המכון - - -
היו"ר יעקב מרגי
ומה היה באמת?
הילה סגל
מדובר בילד שהייתה שם אלימות קשה של הילד כלפי הצוות החינוכי. נעשה הליך ואני יכולה להגיד שבדיבור עם הנהלת המחוז, גם היו שם אירועים מאוד קשים ומתמשכים וגם הייתה החלטה של ההורים לא לגשת לערר. יכול להיות שבהינתן דיון של הערר היה מוחלט כך או אחרת, אבל הייתה קבלה של ההורים את ההחלטה הבית-ספרית.
היו"ר יעקב מרגי
מאיזה מחוז זה מגיע?
הילה סגל
זה מגיע ממחוז צפון.
היו"ר יעקב מרגי
אז כל הסיכויים, בלי הכללות, זה נופל גם על מגזר מסוים?
הילה סגל
לאו דווקא.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא נופל מהכיסא. אני לא אשכח לפני אולי כמעט עשור, אני בדרך כלל שומע דיווח ברדיו של אימא שמבקשת עזרה. יש לה ילד אלים בן 7.5 אלים ברמות שהיא לא מסוגלת להתמודד איתו והיא מבקשת את הסעד הזה בגיל 7.5. אין ספק ש-א' עד ו', מקרה אחד כזה - - -
הילה סגל
אנחנו באמת לא ראינו מקרים כאלה כבר שנתיים לדעתי. האירוע הקודם שהיה, היה ביסודי. זה היה ילד שהביא סכין לבית ספר. גם עליו דיווחתי כאן, השמיע איומים. שוב, המעבר לבית ספר הוא לא אידיאלי, אבל לפעמים יש מצבים שבהם באמת כלו כל הקיצין וזה אירוע בהחלט אירוע קצה אחרי שבדקנו אותו.
היו"ר יעקב מרגי
אתם חוקרים את זה יותר לעומק?
הילה סגל
צריך להבין שמקרה כזה מלווה הן על ידי אנשי מקצוע של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי והן על ידי גם הלשכה המשפטית כדי לראות שבאמת הדברים נעשים בצורה שהיא מתאימה והולמת וכולם שומרים.
קריאה
יש גם ועדות שאנחנו יושבים בהן.
הילה סגל
בוודאי, יש ועדות, אבל ילד כזה, אני יכולה רק לתת דוגמא ונתתי אותה כבר כאן, אולי עוד פעם אם יעלו כאן עוד קולות. יש בכיתה ה' שיש לו בעיות התנהגות קשות, א', המדינה לא מממנת לו טיפול. ישנם מקומות שבהם נקודתית יש מענה טיפולי, אבל זה לא בכל מקום, ו-ב', אם ההורים שלו לא מעוניינים שהוא יקבל טיפול, הוא גם לא יקבל טיפול. צריך להבין גם את המורכבות בהתערבות.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא אשכח את הדיון שהיה על אלימות בגני הילדים בבתי ספר, שילד בגן פעל באלימות בגיבוי של ההורים שלו, כי ההורים שלו היו שייכים ל"משפחת אצולה", מהמשפחות המובילות, ודווקא הילד הנפגע נאלץ לעבור לבית ספר אחר.

אנחנו מקבלים את הנתונים כמובן מאליו, אבל אנחנו רוצים ללמוד אותם. בסדר, זכר/נקבה, אוי ואבוי אם זה היה הפוך, הייתי אומר בסדר. אז אני אומר, בסדר, הבנו. אלימות ובנים, מה לעשות, אני מאלה שמוכן לקבל את כוחות הטבע. יש כאלה שנטרלו את כוחות הטבע. זה הכול תלוי בהגדרות, אז אם הבנתם, הבנתם. אם לא, בדיוני מגדר אחרים הייתי שם נפשי בכפי אם הייתי אומר בסדר. פחות או יותר אני יכול להבין, למרות שעדיין 88 מקרים זה כמות גדולה. אנחנו מצפים לפחות, אבל בואו נלך לפילוח.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, מתוך ה-88 היו עררים - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, כן, נגיע לזה. אני הולך על הפיקוח עכשיו, בחלוקה. ה-0% בממ"ד טעון הסבר, כי אם שם לא טעון הסבר, צריך טעון הסבר שבממלכתי 86. ברגע שאת אומרת, חרדי 11%, האם אתם יודעים לנטרל שזה אך ורק מבעיות של אלימות או סכנה לסביבה או שלא?
הילה סגל
טוב, אני אנסה לענות ככל שביכולתי. רק להגיד עוד משפט קודם, שכמובן ביטויים של בעיות התנהגות, כמובן כשמגיעים למצב של סיכון, אז כמובן עובדים סוציאליים לחוק נוער מתערבים. לא התכוונתי למצבים האלה.

אני כן אגיד עוד משפט לגבי בנים ובנות. בוודאי שגם אצל בנות יש ביטויי סיכון. הם נראים קצת אחרת. הבנים מעורבים אולי באמת בהתנהגויות שהן יותר מוחצנות.
היו"ר יעקב מרגי
את בחרת את המילה היותר נכונה, "מוחצנות". בסדר, זו עדינה יותר.
הילה סגל
זה המחקרים אומרים, לא אני.

אתה יכול לתאר לך שכשמתקבל הדוח ומופיע נתון כזה כמו שהופיע בעבר בחברה הערבית או הופיע בעבר בחברה החרדית, השאלה הזאת, ברור לנו שתישאל על ידך. אני יכולה להגיד מה היו התשובות שקיבלנו. כמו שאפשר לראות כאן, זה שרוב הילדים, מתוך ה-88 הם ילדים בעל-יסודי. אנחנו יודעים שבממלכתי-דתי ישנו איזשהו הליך של הליכה למוסדות כאלה ואחרים, תהליכי מיון, זאת אומרת, יכול להיווצר מצב שבו בלי שיהיה צורך בהליך הרחקה לצמיתות, ילד סיים איזשהו שלב לימודים ועבר למערכת אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
האלימות לא מופסקת. היא תתקיים, אם לא במוסד הזה, במוסד האחר.
הילה סגל
זה בכל מקרה. גם כשעושים הרחקה לצמיתות, אתה משלב אותם בבית ספר אחר.
מאיר כהן (יש עתיד)
גבירתי, זה נראה לי מוזר, זה נראה לי תמוה, זה נראה לי לוקח את כל הדוח הטוב הזה וזורק אותו.
היו"ר יעקב מרגי
דווקא במערכות חינוך שיש אלטרנטיבות רבות, בסוף בממלכתי הרגיל נשארים הבעייתיים, כי בממלכתי-דתי התפתחה התרבות הזו של מוסדות אליטיסטים עם תשלומים, ואז הממלכתי הדתי הרגיל המצוי בתוך היישוב נשאר עם רמה מסוימת. אני לא עושה השלכות שדווקא אלה הם יותר אלימים, אבל אני נוטה להאמין שילד שהוא אלים ואין לו עורף משפחתי חזק ואיתן וערכי, לא יעבור לאותם מוסדות, לכן הנתון הזה של אפס, כדאי שייבדק.
הילה סגל
אני מוכנה לבדוק את זה שוב. אני כן אגיד שמבחינתנו החזרנו בחזרה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר במילים לא מכובסות, בסדר? היום בערים הגדולות, בית ספר בחינוך הממלכתי-דתי רגיל שלא גובה תל"נים והוא לא ממוין על פי רמת זה וזה וזה, זה אלה מהשכונות. תמצאי את העולים שלא יכולים לשלם, תמצאי את ההורים עם העורף המשפחתי החלש שהקטע של הממלכתי הדתי והממלכתי מתחבר באופן מקרי, ושם יש תופעות.
הילה סגל
אבל הטענה היא שהם לא מוציאים את הילדים. זאת הייתה האמירה. אנחנו החזרנו את הנתונים האלה למחוזות וביקשנו בחזרה ממפקחי המחוזות להתייחס לנתון הזה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא אמרת בהתחלה, שכביכול - - -
הילה סגל
אני אומרת שוב, כשאנחנו רואים כאן אפס, אנחנו מוטרדים. החזרנו את זה למחוזות, כי זה מה שנאמר לנו. נאמר לנו, את הילדים האלה אנחנו לא מוציאים, אנחנו מכילים בתוכנו.
היו"ר יעקב מרגי
יותר סובלנות וסבלנות.
הילה סגל
זאת האמירה. אני מוכנה לעשות שוב בדיקה.
היו"ר יעקב מרגי
כדאי שייבדק.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מוכן לבדוק עם בתי הספר שאני מכיר. זה נראה לי מוזר. אני מכיר בית ספר שכל שנה יש בו בקשות וחלק מהן אני אישרתי, של העברת תלמידים בגלל אלימות קשה מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
העברה זה לא הרחקה.
מאיר כהן (יש עתיד)
הפסקנו את הלימודים שלהם בכיתה י'.
הילה סגל
לא, אבל יש פה ניואנסים שצריך לקחת אותם בחשבון.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש שתבדקו שוב. תנו לי תשובות אחרי זה.
מירב ישראלי
רציתי גם לשאול. הרי ההרחקה לצמיתות זה קצה הקרחון של כל הקרחון של האלימות בעצם, ובחוק לימוד חובה יש את הסעיף של חובת דיווח על מקרי אלימות. אמור להיות מרשם במשרד החינוך ב-12ג לפי כללים וגם יש כללים שהשר קבע על כל אירוע אלימות שהתרחש במוסד החינוך, שזה אירוע אלימות גופנית בין עובד הוראה לתלמיד או אירוע אלימות גופנית בין תלמידים, שנגרמה בו חבלה, אז יכול להיות שגם חלק מהתשובה על הדבר הזה, זה דרך הנתונים, גם לראות אם היו אירועי אלימות שלא הביאו להרחקה, זאת אומרת לראות מה המצב בכלל במוסדות. אולי כדאי יחד עם הדוח הזה להביא גם את הנתונים לפי סעיף 12ג.
היו"ר יעקב מרגי
זה יהיה משלים אולי.
בלה רדונסקי
אני רק רוצה להעיר. בלה מהלשכה המשפטית, משרד החינוך.

במסגרת אותו סעיף שכרגע הוזכר, אנחנו ממלאים דוח אירוע חריג על כל מקרה של אלימות ואירועי משמעת כאלה ואחרים, כאשר אנחנו כאן בעצם מצטמצמים רק למקרים שהבשילו לידי הרחקה.
מירב ישראלי
נכון, לכן אני אומרת שזה רק חלק מהתמונה ויכול להיות שזה ישלים את התמונה לתמונה יותר רחבה של מה קורה בכל סוג מהמוסדות.
היו"ר יעקב מרגי
המשך, יהודים, ערבים.
הילה סגל
אפשר רק מילה להתייחס? בחוזר מנכ"ל של אלימות, הוא באמת חוזר מנכ"ל מאוד מפורט שגם לקראת איזשהו פרסום של עדכון בשנה הבאה. הקשינו מאוד על המצבים שבהם עקב אירועי אלימות, מרחיקים. אנחנו נקבל את זה פה בדיון אחר.
היו"ר יעקב מרגי
בואי תקשיבי, מסך התלמידים, 88 זה עדיין, אבל בכל זאת, מבחינתנו כל מקרה הוא מקרה, אבל אנחנו רוצים ללמוד, לכן אנחנו שואלים.

יהודים, ערבים?
הילה סגל
כן, אז אנחנו באמת רואים גם כאן מגמה דומה לממלכתי-דתי.
היו"ר יעקב מרגי
מרחיקים פחות.
הילה סגל
אמירה של מרחיקים פחות.
היו"ר יעקב מרגי
אם הוא רוצה ללכת הביתה, אין בעיה.
הילה סגל
מרצונו.
היו"ר יעקב מרגי
המנהל, אם הוא עושה את זה בדרך אחרת הביתה, אין בעיה, שירחיק.
הילה סגל
זו באמת מורכבות מסוג אחר.
היו"ר יעקב מרגי
וזה דיון שגם הוועדה תתבקש לדון בו, על אירועי ירי שהיו.

טוב, נסיבות.
הילה סגל
נסיבות הרחקה – בעצם ביקשנו מהמחוזות לדווח לנו על הנסיבות שסביבן הורחקו אותם ילדים. אפשר לראות כאן כמה קטגוריות שכוללות מעורבות במעשי אלימות חמורה, מעורבות בפגיעה מינית, אלימות כלפי אנשי הצוות החינוכי שמבחינתנו זאת אלימות חמורה לכל דבר ועניין, שימוש או סחר בסמים, בעיות חמורות של ביקור סדיר, הפרעות משמעת חמורות ואי קבלת סמכות. אפשר לראות כאן את הפילוח, שבאמת האחוז הגדול ביותר הולך להפרות משמעת חמורות ואי קבלת סמכות, אבל צריך להבין שזה באמת בקצה של הקצה של הדבר, זאת אומרת, ילדים שמתקשים לתפקד בכלל, ילדים שבית הספר מתקשה לעבוד איתם ממש בצורה מינימלית, ואפשר לראות כאן את הפילוח.
היו"ר יעקב מרגי
מעורבות גם מינית ושימוש בסחר סמים שלא מתלוות לזה בעיות אחרות, זה כשלעצמו מובן. הרחקה היא עילה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל דווקא, אדוני, בטבלה האחרונה אני סימנתי לי שאלימות כלפי צוות המורים, יש עלייה מ-1% בתשע"ב ל-14% בתשע"ז.
הילה סגל
אתה כבר עברת לחלק השני של הדוח.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא משנה. אחד קשור בשני, כי הטבלה הזאת היא חסרת משמעות. זאת הטבלה המשמעותית, מה קורה בתוך המערכת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה צודק, אבל בטבלה הזו הדגש יותר בסיבות ההרחקה, אם זה מתלווה לבעיות אחרות או לא.
מאיר כהן (יש עתיד)
כן, בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אני אומר, בסוף תשקלל את כל זה. אתה צודק.
מאיר כהן (יש עתיד)
סחר בסמים בתוך בתי הספר עולה מ-1% ל-6%. פגיעה כלפי צוות חינוכי, מ-1% ל-14%.
הילה סגל
נכון, אבל גם בתוכו יש איזושהי תזוזה מ-10 ל-3, ואני אומרת שוב, גם חוסר הטולרנטיות, זאת אומרת, באותה מידה.
מאיר כהן (יש עתיד)
יכול להיות שדווקא אפשר לשמוח על הנתון הזה, שלא מוותרים לנושא של סחר סמים ולא מוותרים לנושא של אלימות כלפי מורים.
קריאה
אדוני, יש אולי העתק של הדבר הזה עם הנתונים, שאפשר להקרין אותו?
יהודית גידלי
בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
אפשר.
קריאה
תודה.
היו"ר יעקב מרגי
הגשת ערעורים.
הילה סגל
הגשת ערעורים – אז בנושא הזה אני חושבת שבאמת אפשר לראות גם עלייה לאורך השנים. מתוך 88 מקרים של הרחקה לצמיתות, הוגשו 56 בקשות ערר, זאת אומרת 63% מההרחקות, הוגשה עליהן בקשת ערר. מתוך 56 מקרים שלגביהם הוגשה בקשת ערר, התקבלו 40 מקרים. מנהלי בתי הספר יודעים את זה.
יהודית גידלי
מתוך ה-88, בסופו של דבר 40 הוחזרו?
הילה סגל
כן.
יהודית גידלי
אז זה לא מדויק מה שאת אומרת, שהורחקו 88.
הילה סגל
יש הליך מסודר ובהליך הזה יש החלטה בית-ספרית ואפשר לשמוע את מנהלי בתי הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם לו יצויר שהיא הייתה נותנת לך נטו בסוף, היה חשוב לדעת כמה תלמידים הורחקו.
הילה סגל
צריך להבין שכשתלמיד מורחק מבית הספר וזה מגיע לוועדה במחוז והמחוז מחזירים אותו, זו דרמה מאוד גדולה.
מאיר כהן (יש עתיד)
חסר לי פה נתון אחד. כמה מוחזרים לאותו בית ספר? כי זאת הדרמה האמיתית. אם מנהל בית הספר קיבל החלטה לזרוק ילד על אלימות קשה, לוקחים אותו למחוז, מקבלים את הערר? יש הבדל בין להגיד לו, אנחנו מחזירים אותו אליך לבית הספר, כי זו הדרמה הגדולה, לבין אנחנו מעבירים אותו למוסד אחר.
בלה רדונסקי
אם הוא לא מושם לאותו בית ספר, זה עובר להליך העברה, שזה משהו אחר.
הילה סגל
זה אותו בית ספר.
מאיר כהן (יש עתיד)
מחזירים אותו לאותו בית ספר.
הילה סגל
מחזירים אותו לאותו בית ספר. אני רוצה להסביר גם למה. מנהלי בתי הספר היום, הם אומרים לנו, אני לא אפול בהליך, כי אני אקבל אותו בחזרה. זאת אומרת, אני חייב לעשות את זה מורכב. זה מורכב, כי אנחנו יכולים באותה מידה לשבת פה בוועדה אחרת ולדבר על המורכבות של הדבר הזה, אבל אחת הדרכים לצערי, שבהן בתי הספר באמת למדו את הנוהל הזה בצורה מאוד ברורה, כולל הזכויות של התלמיד לאורך הדרך, זה שכשלא נעשו הדברים על פי הנוהל, התלמיד הוחזר. באמת אפשר לראות כאן את הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
את אומרת ש-40 עררים התקבלו.
הילה סגל
נכון, מתוך ה-56.
מאיר כהן (יש עתיד)
מתקבל הערר על זה שהמחנך לא שלח התרעה.
היו"ר יעקב מרגי
בפרוצדורות.
בלה רדונסקי
לפעמים זה פרוצדורה ולפעמים זה באמת שקלול של אולי יש מקום לתת עוד הזדמנות או עוד מעטפת שאולי לא ניתנה קודם לכן.
הילה סגל
אנחנו מכירים מקרים שבהם למשל ילד, יש לו ביטויי אלימות קשים על רקע של משבר משפחתי. אחד המקרים האלה שליווינו לאחרונה היה דיבור על הנהלת המחוז עם בית הספר כדי לאפשר הזדמנות נוספת.
היו"ר יעקב מרגי
יכול להיות שהמשבר יחלוף כעבור זמן.
הילה סגל
ולפעמים, וגם את זה אני רוצה להגיד, לפעמים משהו מסתייע ואחרי שילד וההורים שלו מקבלים מכה כזאת על הראש, של הרחקה, כשמגיעים לתהליך הערר, מתחייבים להליך טיפולי, מתחייבים לאיזשהו שינוי ומשהו מסתייע.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק שזה לא חוזר לשגרה רגילה.

אני רק רוצה לחדד מה ששאלה מנהלת הוועדה, גברת יהודית גידלי. ה-40 שחזרו זה מתוך ה-88.
הילה סגל
מתוך ה-88. 56 הגישו בקשות ערר ו-40 חזרו לבתי הספר שלהם. יש כאלה שלא הגישו ערר, צריך לקחת את זה בחשבון.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. 88 ו-56, הבנו שיש כאלה שלא הגישו.
מאיר כהן (יש עתיד)
32 לא הגישו ערר. מעניין למה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה יכול להיות, ילד אפאטי.
הילה סגל
אפשר להגיד הכול. אנחנו מנסים ללמוד.
היו"ר יעקב מרגי
סיבות לדחיית הערעורים.
הילה סגל
סיבות לדחיית הערעורים, אז שוב, מדובר בתלמידים שנעשו לגביהם ניסיונות רבים. לא חל שינוי, הייתה חוויה שאי אפשר, שכלו כל הקיצין. הרבה פעמים לא מתאפשר לחזור חזרה.
היו"ר יעקב מרגי
סמים, פגיעה מינית, בכל מקרה ערר לא מתקבל.
הילה סגל
לא.
בלה רדונסקי
צריך להבין שבפגיעות מיניות אנחנו יותר בהליך העברה, לא בהרחקה.
הילה סגל
כן, אנחנו הרבה פעמים לא יודעים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל עדיין בדוח מופיעים כאלה של פגיעות מיניות.
הילה סגל
מופיע מקרה אחד כזה. הרחקה לאלתר – יש 14 תלמידים שהורחקו לאלתר, עוד פעם, זה הרבה פעמים בגלל איזושהי בעיה חמורה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מסוכנות מיידית.
הילה סגל
כן. יש כאן נתון לגבי מצב תלמידים לאחר ההרחקה.
היו"ר יעקב מרגי
בואי נתייחס לזה.
הילה סגל
בבדיקה שעשינו עם המחוזות, 75% מהמורחקים לומדים במסגרות חינוכיות, שוב, זה או כאלה שחזרו חזרה או כאלה שעברו לבתי ספר אחרים. 6% מתוכם לומדים במסגרת פרויקט היל"ה.
היו"ר יעקב מרגי
עדיין כמעט 50% נושרים. אם את אומרת לי שמה-88, 40 עררים התקבלו, 22 נשרו, זאת אומרת 26 לומדים.
הילה סגל
כל ה-88, 66 לומדים ו-22 נשרו.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי אותך. 40 לומדים בגלל שהחזרתם אותם בעררים. העררים התקבלו. אני אומר, מאלה שהורחקו אחרי העררים נשארו לנו 48.
הילה סגל
כאלה שלא ניגשו לערר.
היו"ר יעקב מרגי
בכלל 48.
הילה סגל
זה הקצה של הקצה. זה באמת תלמידים או שהגיעו לערר ולא התקבל הערר או שהיה משבר מאוד גדול ובאמת הוא נהיה משבר עם כל המערכת, לא רק עם בית הספר.
מירב ישראלי
איך זה עולה בקנה אחד עם זה שיש חובת לימוד היום עד י"ב? איך אתם מטפלים בזה?
תמר פתחיה
אני תמר, ואני מאגף חינוך ילדים ונוער בסיכון. האגף בונה לאורך השנים מענים שונים. באגף הזה קיימים גם הקב"סים שתפקידם הוא באמת על פי החוק, לבדוק את חוק חינוך חובה וליישם אותו.

אנחנו משתדלים להמציא מסגרות ויש לנו רשת שלמה של מסגרות בתוך האגף, החל מהמסגרת הסו-קולד גבוהה של כיתות מב"ר, אחריהן כיתות אתגר, ויש לנו בתי ספר טכנולוגיים, מח"טים. כמעט בסופו של תהליך יש את היל"ה וקידום נוער לילדים שבאמת לא הצליחו לשרוד את המערכת ומעדיפים לחזור - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיל"ה זה לא בקצה הרצ"ף?
תמר פתחיה
לא, מילה זו תוכנית אחרת.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אבל זה מצב של הרחקה.
תמר פתחיה
בדיוק. במקרים הנוספים יש לנו גם שיתופי פעולה במפתנים עם משרד הרווחה, שאנחנו מאפשרים גם שם. אנחנו צריכים לזכור תמיד שבסופו של דבר אנחנו לא מגיעים לכל מאת האחוזים, אבל לשאלתך, הריצה הזאת היום של הקב"סים נעשית עד לצ'ופצ'יק האחרון של כיתות י"ב וישנם ילדים שיוצאים וחוזרים ואנחנו מחזירים במיוחד במח"טים. יש לנו אפשרות לקבל לאורך כל השנה. גם בימים האלה עוד מתקבלים תלמידים. בסופו של דבר יש לנו רשת שהיא סוג של רשת ביטחון שיכולה לתת את כל המענים. עדיין אנחנו לא בכל מאת האחוזים.
מירב ישראלי
אז זה שכתוב פה "תלמיד שאינו רשום במוסד חינוכי כלשהו", - - -
תמר פתחיה
מבחינתנו זו הגדרה. ברגע שיש תלמיד, הוא עובר לקידום נוער.
מירב ישראלי
אני מבינה, אבל עוקבים אינדיבידואלית אחרי הילדים האלה?
תמר פתחיה
בוודאי. לקב"סים יש מערכת שנקראת קב"סנט והם עוקבים באופן קבוע אחרי כל הילדים שנשרו.
היו"ר יעקב מרגי
אני אחדד את השאלה. אנחנו צריכים לוודא שאין תהליך של השלמה והרמת ידיים, כי בכל זאת זה תלמיד שהורחק מסיבות חמורות וקשות. הנה, עכשיו, מה עובר לנו בראש? אין תקנה. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו מפעילים את כל מה שאפשר, ואם צריך, לייצר פתרונות אחרים או כלים אחרים, הרתעתיים אפילו, במקרים מסוימים, כדי להביא למצב שאין אפילו תלמיד אחד שהוא לא חוסה תחת חוק חינוך חובה.
תמר פתחיה
אז מה שרציתי להשלים קודם, שמערכת הקב"סנט שהקב"סים מדווחים ומדווחים דרכה, מחוברת למערכת של קידום נוער בדיוק לצורך העניין הזה של הילדים שנושרים וכבר אין להם סמל מוסד, אכן יהיו תחת עינם הפקוחה של יחידות קידום נוער. עושים reaching out לילדים האלה ורצים אחריהם. גם ילדים עם תיקים במשטרה, אנחנו עדיין בריצה אחריהם. לא מוותרים עליהם ולא מוותרים להם.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי. דוח השוואתי.
הילה סגל
אני עוברת לדוח ההשוואתי. למעשה אפשר לראות כאן תמונת מצב מתשע"ב, ושבסך הכול אנחנו רואים מגמה כללית של ירידה, אבל אני אגיד שוב בזהירות שלדיווחים ולנתונים האלה יש תנועה. כל פעם כשאנחנו נפגשים ביננו, אנשים שעובדים על זה במשרד, אנחנו אומרים, נראה מה יהיה בשנה הבאה והאם תהיה עלייה. אנחנו מאוד מקפידים על ההיכרות של אנשי השטח עם הנוהל. אני אומרת שוב, גם הנושא הזה של העררים והידיעה של ההורים שהם יכולים לפנות לערר ושמנהל בית ספר יודע שהוא יכול למצוא את הילד מחר בחזרה אצלו בבית הספר, זה מכניס שם לחץ מאוד גדול.
היו"ר יעקב מרגי
אבל גם מגמה היא לא מקרית. יכול להיות מקרי, אבל לרוב צריך לנתח ולחקור אותה, כי אם אני מצליח מתשע"ד, פרט לתשע"ה שקצת קפץ בחזרה, מגמה של ירידה, צריך לחקור מה הסיבות ולהאיץ את - - -
הילה סגל
זאת באמת ירידה דרמטית ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו עד כמה זו ירידה, מה פספסנו, איך אפשר לגייס עוד שותפים גם בשדה וגם במטה כדי שבאמת ההליכים האלה יעשו רק במצבים של אין ברירה, והאמירה של המחוזות היא אמירה שהנוהל מוטמע, שחודדה ההפרדה בין ההליכים, בין מתי, כמו שבלה אמרה, זו ההעברה ומתי זה במצבים מסוימים כשילד זקוק למסגרת כזאת או אחרת ומתי זה באמת הרחקה לצמיתות, ולכן זה חלק מהנסיבות.
היו"ר יעקב מרגי
נסיבות הרחקה.
בלה רדונסקי
יש גם היום הרבה יותר שיתופי פעולה בין הרווחה לבין כל מיני קבוצות מקצועיות שנכנסות לתמונה מאשר בעבר, וזה באמת מאפשר גם לתת מענה.
מירב בן ארי (כולנו)
כמו מה?
בלה רדונסקי
למשל, יש ועדות בין-מקצועיות שיש לנו עם הרווחה ביחד לגבי ילדים בסיכון.
מירב בן ארי (כולנו)
ואז העברה למסגרת שמתאימה לו יותר?
בלה רדונסקי
לאו דווקא.
הילה סגל
לאו דווקא, אפילו החזקה.
בלה רדונסקי
אפילו מתן טיפול או אבחון או דברים שהורים בעבר לא שיתפו פעולה והרווחה נכנסת לתמונה.
תמר פתחיה
גם אצלנו אנחנו בונים כמה שיותר תוכניות מעטפת לשעות אחר הצהריים. יש שיתוף עם התוכנית הלאומית. יש לנו גם מרכזי נוער שמכילים ילדים בסיכון. את בטח מכירה את התוכנית הלאומית, את פרופיל 7 שהוא פרופיל מאוד מורכב של ילדים. אנחנו בונים להם בעיקרון תוכניות מעטפת לשעות אחר הצהריים כדי שפחות ישוטטו, כדי שיקבלו איזה שהם מענים שהם לא מענים של בית הספר, רשמיים, אלא מענים של הבלתי פורמלי, ויוצרים קשרים מאוד מחוברים והדוקים עם בית הספר, בין מי שמטפל בהם בשעות אחר הצהריים, גם טיפולים רגשיים, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה לימודית כדי שתהיה באמת איזושהי הסתכלות על אותו ילד שהוא ילד עם קשיים בבוקר וגם בשעות אחר הצהריים עם הרבה מאוד סנכרון בין המערכות.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, גבירתי.
מירב בן ארי (כולנו)
אני רוצה רגע להעיר משהו לך גם. אולי נעשה כאן איזשהו דיון. נראה לי הרבה זמן לא עשינו. אנחנו כבר הרבה זמן ביחד. מתי עשינו פה דיון פעם אחרונה על אותן מסגרות שמוצעות לאותם נערים ונערות בסיכון, מטעם משרד החינוך, שלא ישלחו אותנו לוועדת הרווחה, כי ועדת הרווחה, אני מכירה, אני חברה שם, אלה מסגרות מעטפת, נמצאות היום תחת משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
היא עכשיו סקרה לך, מכיתות מב"ר, אתגר.
תמר פתחיה
לא, אני נתתי רק דוגמא אחת קטנה.
מירב בן ארי (כולנו)
לא, אתגר ומב"ר זה כיתות בבית הספר.
תמר פתחיה
זה כיתות בית ספר. היא צודקת. יש תוכניות אחר הצהריים. יש לנו ואני נתתי דוגמא אחת.
מירב בן ארי (כולנו)
מתי היה פה פעם דיון על זה?
היו"ר יעקב מרגי
בשמחה. תכיני נייר עמדה.
מירב בן ארי (כולנו)
כן, אני אכין לך.
היו"ר יעקב מרגי
אם כבר את מאתגרת אותנו, נחזיר לך את זה. תכיני נייר עמדה מקצועי, מה שאת יודעת.
מירב בן ארי (כולנו)
היה לנו.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נמשיך עם הדוח.

נסיבות הרחקה, מגמות, את יודעת להסביר?
הילה סגל
אני אגיד שכשמדובר על שינויים כמו שצוינו כאן קודם, למשל של אלימות כלפי הצוות החינוכי, אז גם קשה להגיד משהו על 1%. כשמדובר על 100 ילדים, 88 ילדים, אז באמת קשה להגיד משהו על מגמה, וגם יש פה שוב את המתח שהוזכר כאן גם קודם, עד כמה זה באמת יותר מקרים או עד כמה זה מקרים שהחמירו איתם יותר ויש אמירה מאוד ברורה שסביב האירוע הזה ילד צריך להיכנס להליך הרחקה לצמיתות. יש פה גם תנועה בין העמודות.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת מה מפליא אותי? שימוש באלכוהול אתם לא לוקחים או שזה לא צף בכלל.
הילה סגל
אנחנו אוספים את מה שצף. אנחנו מדברים על אירועים חריגים שמהותם בבעיות התנהגות ומשמעת, לא דברים אחרים.
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אומרת סחר בסמים - - -
הילה סגל
שימוש וסחר בסמים. גם אפשר לראות את העררים, שכן בעררים באמת יש תנועה. מה שלא רואים כאן זה את החלק היחסי, מתוך כמה, שאתה צריך להוסיף, אבל בהחלט בכל מה שקשור לערר יש עלייה של פניות לערר ועלייה בקבלת הערר.
היו"ר יעקב מרגי
כשאת אומרת בעיות ביקור סדיר, תרחיבי.
הילה סגל
שוב, אנחנו בטח לא היינו רוצים לראות מצב שבו ילד מורחק מבית ספר כי יש לו בעיות של ביקור סדיר, אבל בקצה של הדברים יש ילדים שעל רקע של מורכבות אישית, משפחתית, קשה לי להגיד כרגע, אבל זה בדרך כלל הרקע, שממש לא מגיעים לבית ספר, שעם כל התהליכים שתוארו כאן קודם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אסביר לך למה. אם הייתם שמים לי בעיות של ביקור סדיר בנסיבות ההרחקה, הייתי יכול לבדוק אם זה מתלווה לבעיות נוספות.
הילה סגל
שמנו, תסתכל, בעיות חמורות של ביקור סדיר.
היו"ר יעקב מרגי
אה, בעיות חמורות של ביקור סדיר, מתלווה לבעיות נוספות.
הילה סגל
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
זה יותר בגלל הבעיות הנוספות, כי ביקור סדיר זו לא עילה להרחקה.
מירב בן ארי (כולנו)
נכון. הוא גם לא בא לבד.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, תתפלאי לשמוע שיש מקרים שזה בא לבד.
מירב בן ארי (כולנו)
זה נדיר. ביקור סדיר מגיע בדרך כלל על תשתית או בעיות כלכליות, בעיות התנהגות.
היו"ר יעקב מרגי
בעיות של הורים, שהוא אומר, אני עייף והיא שמה לו עוד שמיכה. הוא לא מופרע.
מירב בן ארי (כולנו)
"יש לי כאב ראש".
קריאה
באמת?
היו"ר יעקב מרגי
כן, יש כאלה.
מירב בן ארי (כולנו)
ילדים שיש להם כאב ראש כל יומיים.
בלה רדונסקי
קודם כול הנושא של ביקור סדיר מוסדר בסעיף 4 לחוק לימוד חובה.
היו"ר יעקב מרגי
ברור לנו. אני מקווה שביקור סדיר זו לא עילה לבד להרחקה, כי אני הייתי מרחיק את המוסדות המטפלים, לא את התלמיד. אם זה בא רק על רקע של ביקור סדיר, אסור שזו תהיה עילה להרחקה.
בלה רדונסקי
זאת לא עילה להרחקה אבל צריך להבין שאנחנו הסדרנו גם חוזר מנכ"ל ביקור סדיר שמתווה דרך מאוד ארוכה. בית ספר לא יכול בכלל לדון גם בבעיות נלוות לביקור, אם לא עשו את כל ההליך לרבות ועדת התמדה ברשות החינוך המקומית, הליכים שבית הספר מחויב לעשות, זאת אומרת, גם אם אתה דן בסופו של יום בהליך של הרחקה בביקור סדיר, בליווי דברים נוספים, הרי גם שם הדרך היא מאוד ארוכה, וזה מתווה חוזר המנכ"ל בצורה מאוד מפורטת היום. זה הוסדר במרץ 2017.
היו"ר יעקב מרגי
את אומרת, עד שזה מגיע, זה ודאי כנלווה עם טיפול מאוד ארוך.
בלה רדונסקי
מאוד ארוך.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי.
הילה סגל
אני אעבור לאיזושהי התייחסות לגבי העררים.
היו"ר יעקב מרגי
פחות או יותר התייחסנו. את רוצה להוסיף משהו, תוסיפי.
הילה סגל
אין לי מה להוסיף.
היו"ר יעקב מרגי
בכל זאת אולי תתייחסי לעררים שלא מתקבלים, מה מאפיין אותם.
הילה סגל
אמרתי איזה משפט קודם אבל באמת לפעמים מגיעים למצב שבו בית ספר עשה איזשהו הליך של הרחקה או בנה איזושהי תוכנית ולא נכנס להליך של הרחקה עם אותו תלמיד והתלמיד לא מצליח לעמוד בתוכנית, הוא זקוק למענים יותר משמעותיים של טיפול והוא לא מצליח, הוא משתמש באלימות.
היו"ר יעקב מרגי
מיצוי כל ההליכים פעם אחר פעם.
הילה סגל
כן, ואז באמת כשזה מגיע לרמת מחוז, והמחוז בבדיקה שלו, ואני אומרת שוב, מפקחי המחוזות, מנהלי המחוזות, אפשר לראות כאן רק מהעררים שהתקבלו - - -
היו"ר יעקב מרגי
הרחקה לאלתר נכנסת לעררים?
קריאה
בוודאי. יש זכות ערר.
היו"ר יעקב מרגי
והיא בכלל העררים שמוגשים פה בדוח?
הילה סגל
כן.
מירב ישראלי
דרך אגב, הנושא של הדוח לוועדה בא גם על הרקע הזה, כי משרד החינוך ביקש כשנעשה התיקון לחוק זכויות התלמיד, בעבר אי אפשר היה להרחיק לאלתר. התלמיד, הייתה לו זכות לערר ואי אפשר היה להרחיק אותו עד שהוא היה ממצה את ההליכים, וכשמשרד החינוך אמר שיש מצבים שבהם יש סיכון מיידי, אז הם רצו את ההרחקה לאלתר לפני הגשת הערר. זה לא מייתר כמובן. יש לו זכות להגיש ערר, רק ההרחקה היא לפני, וחלק מזה שנכנס הדוח לוועדת החינוך היה גם כדי לוודא שאין יותר מדי מקרים כאלה.
הילה סגל
נכון. זה מדויק.
היו"ר יעקב מרגי
וזה הנתון כמעט מהבודדים שהוא במגמת עלייה לעומת תחילת המדידה, לאלתר.
הילה סגל
קשה לראות פה מגמה.
היו"ר יעקב מרגי
אין פה מגמה. התחלנו נמוך, עלינו - - -
הילה סגל
גם כאן יש איזו תנועה שהמערכת עושה, שהיא לומדת.
היו"ר יעקב מרגי
מקרה קלאסי להרחקה לאלתר?
הילה סגל
מקרה של אלימות נגד צוות חינוכי, מקרה של ילד עם בעיות הנהגות, שמשתמש באלימות חמורה, שמסכן את עצמו ואת הסביבה ושיש הסלמה, וכחלק מההתערבות של המורים הם גם חווים אלימות.
היו"ר יעקב מרגי
סחר בסמים זו לא עילה לאלתר?
הילה סגל
אני אומרת שוב, קשה לי להצביע על משהו שהוא גורף, כי כל מקרה זה מאוד תלוי בהיענות לרצון לעשות שינוי, ביכולת של הילד וההורים שלו להתגייס לאיזשהו מהלך טיפולי. ישנם מקרים שבהם כן ילד היה מעורב בשימוש בסמים, ונעשה שם תהליך ואנחנו במקום אחר.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי. התייחסויות. רחלי הכהן.
רחלי הכהן
אני מהמועצה לשלום הילד.

דבר ראשון, אנחנו בהחלט מברכים על מגמת הצמצום במספר של ההרחקות לצמיתות בשנים האחרונות. עם זאת, מה שאנחנו אמרנו בשנים קודמות וחשוב לי לחזור ולהגיד את זה, זה שלאור מספר העררים הגדול שמתקבל כל שנה, ואני לא חושבת שיש פה צורך להרחיב לגבי ההשלכות של העררים האלה גם על ילדים, גם על החברה, גם במידה שהם חוזרים אחרי זה לבית הספר, ולכן לאור המספר הזה אנחנו עדיין סבורים שצריך לנקוט בזה כצעד קיצוני ואחרון, ואנחנו כן חוששים שהיד קלה על ההדק במקרה הזה, וקוראים לצמצום, בטח ככל שנגיד, יש לנו את המקרה המצער הזה של הילד ביסודי. אנחנו חושבים שככל שהגיל נמוך יותר, צריך לנקוט בכל אמצעי אפשרי ולא להגיע למצבים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
עוד התייחסויות, בבקשה.
רויטל לן כהן
רויטל לן כהן, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.

אני רוצה להסב את תשומת לבכם לאחד הדברים שאני אומרת הרבה פעמים ואנחנו רואים פה בטבלה בעיניי בצורה מאוד ברורה.

מה שמשרד החינוך קורא לו בעיות משמעת, הפרות משמעת, אלימות חמורה, אלימות כלפי צוות, אם תראו את העלייה לאורך השנים, היא דומה מאוד לעלייה שיש לנו במעבר של ילדים מהשילוב לחינוך המיוחד.
מירב בן ארי (כולנו)
דווקא יש ירידה במספר המורחקים. אני מסתכלת על הנתונים מתשע"ב לתשע"ז.
רויטל לן כהן
ירידה של הישגים.
מירב בן ארי (כולנו)
הדיון הוא על המורחקים.
רויטל לן כהן
אני מדברת על המורחקים.
מירב בן ארי (כולנו)
המורחקים ירד.
רויטל לן כהן
אני מדברת על הסיבות של ההרחקה. הרבה מאוד מהילדים שלא מקבלים מענים לצרכים הבסיסיים שלהם - - -
היו"ר יעקב מרגי
איך את מסיקה את המסקנה ועל מה את מתבססת?
רויטל לן כהן
שוב, יש פה נסיבות הרחקה לאורך השנים.
היו"ר יעקב מרגי
ברקע שאנחנו עכשיו דנים בחינוך המיוחד, הייתי רוצה לדעת אם יש תלמידים שהורחקו מתוך המסגרות של חינוך מיוחד/שילוב?
בלה רדונסקי
ההרחקה לא חלה על החינוך המיוחד.
רויטל לן כהן
לא נכון.
בלה רדונסקי
חוזר מנכ"ל הרחקה לצמיתות, כתוב בו בשחור על גבי לבן שהוא אינו חל על ילדי החינוך המיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת, גם אם יהיו עילות הרחקה, לא חל על החינוך המיוחד.
בלה רדונסקי
לא חל על החינוך המיוחד.
רויטל לן כהן
המציאות בשטח אחרת.
מירב ישראלי
אני רוצה להבהיר. ילדים עם צרכים מיוחדים ולא משנה באיזו מסגרת הם משולבים?
היו"ר יעקב מרגי
לא. ילדים עם צרכים מיוחדים, לאו דווקא חינוך מיוחד.
רויטל לן כהן
אנחנו מדברים על הילדים המשולבים.
מירב ישראלי
כשאת אומרת ילדי חינוך מיוחד, יכולות להיות לזה שתי משמעויות. משמעות אחת היא כל הילדים שוועדת השמה קבעה שהם זכאים, ומשמעות אחרת היא ילדים שנמצאים במסגרות של החינוך המיוחד, לכן אני רוצה להבין על מה את מדברת.
בלה רדונסקי
לא זה ולא זה, דהיינו, ילד שעבר ועדת השמה והוגדר לגביו שהוא ילד זכאי חינוך מיוחד, אם זה במסגרת רגילה בכיתה קטנה או אם זה במסגרת של החינוך המיוחד עצמו - - -
היו"ר יעקב מרגי
ואם הוא שולב?
בלה רדונסקי
משולב זה סיפור אחר.
מירב ישראלי
אז הסיפור פה הוא השילוב.
היו"ר יעקב מרגי
את אומרת, מי שנמצא הן במוסד לחינוך מיוחד או בכיתה קטנה לחינוך מיוחד, לא יורחק.
בלה רדונסקי
נכון.
רויטל לן כהן
וגם זה לא נכון עובדתית.
היו"ר יעקב מרגי
חכי. ילד שזכאי על פי חוק החינוך המיוחד, ושולב, אם יחולו עליו אחת מהעילות האלה, סוגיית הרחקה תידון.
בלה רדונסקי
אנחנו לא מרחיקים ילד בשל שום עילה בחינוך המיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
ואם הוא משולב?
בלה רדונסקי
ילדי שילוב זה מאוד תלוי. אם הוא ילד שילוב שהוא ילד שאינו מוגדר כילד חינוך מיוחד, אלא ליקוי למידה - - -
היו"ר יעקב מרגי
שילוב הוא עדיין תחת חוק חינוך מיוחד.
בלה רדונסקי
זו לא ועדת השמה, זו ועדת שילוב בתוך המוסד החינוכי, כאשר חוזר המנכ"ל כן חל על ילדי שילוב גם בחינוך המיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
הרחקה חלה.
בלה רדונסקי
כן.
מירב ישראלי
אפשר אפילו כבר השנה לתת לנו נתונים על הדבר הזה?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נרצה לזהות בשנה הבאה.

אשאל אותך שאלה. על מה את מסתמכת, מכוח מה את לא מחילה את זה על תלמידי החינוך המיוחד או מכוח מה, אם יש החרגה בחוק, את לא מתייחסת בשילוב?
בלה רדונסקי
הקביעה נקבעה בחוזר המנכ"ל על פי המדיניות שנקבעה ביחד עם היחידה לחינוך המיוחד.
היו"ר יעקב מרגי
חוזר מנכ"ל בלבד. חוק חינוך מיוחד לא מדבר על הרחקה.
בלה רדונסקי
החוק לא עושה את האבחנה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל, אני לא קובע.
בלה רדונסקי
הרחקה בחוק זכויות התלמיד, אבל בחוזר המנכ"ל אנחנו כן עשינו את האבחנה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
על פי חוזר מנכ"ל.
בלה רדונסקי
בדיוק, כי זאת המדיניות הראויה.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, תמשיכי.
רויטל לן כהן
דבר ראשון, אני כן רוצה להגיד לפרוטוקול שאני באופן אישי מכירה מקרים של הרחקה ויש מקרים שבהם לא עושים הרחקה, עושים כאילו הרחקה. שולחים את הילד הביתה ונותנים לו "קדימה מדע", אז אני רוצה להגיד לכם שגם זו הרחקה, והמסגרת אמרה, אני לא יכולה להכיל אותו יותר.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, זו פרשנות שלך.
רויטל לן כהן
לא, מה זה פרשנות שלי?
היו"ר יעקב מרגי
את לא חייבת להסביר מה שברור.
רויטל לן כהן
אדוני, כשאומרים להורה, תביא מכתב מפסיכיאטר שנותן לילד שלך את הקוד הדרוש, הפסיכיאטרי, כדי לשבת בבית ולא להיות פה יותר, כי אני פה לא מחזיק אותו - - -
היו"ר יעקב מרגי
רויטל - - -
רויטל לן כהן
אני מבקשת לסיים. אני רוצה שזה ירשם בפרוטוקול, בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
רק שזה יהיה לעניין.
רויטל לן כהן
זה מאוד לעניין.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. "קדימה מדע" זה מוסד חינוכי.
רויטל לן כהן
אפריד בין החינוך המיוחד לחינוך המשלב. בחינוך המיוחד כשהם לא מסוגלים לשאת יותר את הילד, הם אומרים להורה שלו שיביא מכתב מפסיכיאטר או שהם שולחים אותו פעם אחרי פעם מתוך בית הספר באמבולנס למיון אשפוזי ומביאים את הפסיכיאטר של פמי פרימיום, וההורה, לא נשארת לו ברירה אלא שהילד ישב בבית, ואז הוא מקבל "קדימה מדע" במקרה הטוב או שהם בוחרים חינוך ביתי, רק שיעזבו אותם. זה סוג של הרחקה.

עכשיו לעניין השילוב. ולכן אני אומרת פה, אם תסתכלו, יש עלייה מבחינת אחוזים בכמות הילדים שסיבת ההרחקה שלהם היא הפרת משמעת, אלימות חמורה או אלימות כלפי צוות חינוכי. אנחנו אומרים בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, ילדים שלא מצליחים לקבל את המענים המספיקים והמתאימים בתוך המסגרת החינוכית, בסופו של דבר חלקם, מהתסכול מוציאים את זה בדרכים פיזיות. משרד החינוך קורא לזה אלימות ואנחנו קוראים לזה תגובה פיזית למצבי תסכול קיצוניים. בסופו של דבר מרחיקים אותם.
היו"ר יעקב מרגי
רויטל, עם כל הכבוד, אפשר לנאום נאום חוצב להבות, אבל הדוחות פה מפורטים וגם אלה שאת ציינת אותם, הפרמטרים האלה, חלקם מתלווים לבעיות אחרות, ואת יודעת מה? אם הייתי מתנתק מכל הדיון הזה, הייתי לוקח את זה כאות כבוד של המערכת, כי אנחנו תמיד אומרים שהמערכת לא נותנת מענה, לא נותנת מענה. לפי האבחנה שלך והתסכולים מהמערכת, הייתי מסתפק בכך וכך מקרים. מערכת החינוך הייתה צריכה להיות גאה.
רויטל לן כהן
במה? אני לא מבינה מה אדוני אומר.
היו"ר יעקב מרגי
אם את מנסה לשייך את הסיבות האלה לתלמידים שלא מקבלים מענים והם מתוסכלים, אני הייתי יוצא בצהלות מהדיון הזה, כי הייתי אומר, מה, מתוך המיליון ומשהו תלמידים, סך הכול - - -
רויטל לן כהן
לא, חלקם הולכים לחינוך המיוחד. אני מזכירה לך את הדיון שהתקיים פה בתחילת השנה, שאמרו לך שפתחו 102 כיתות הפרעות התנהגות.
היו"ר יעקב מרגי
אני תמיד חוטא בניסיון שלי לפרש אותך ואני חוזר בי.
רויטל לן כהן
חלק הורחקו, חלק הועברו לחינוך המיוחד בגלל הדבר הזה של "המסכן את עצמו ואחרים", ופה בדיון אמרו לך, פתחו 102 כיתות חינוך מיוחד של הפרעות התנהגות.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי, תודה. בבקשה, אביבית.
אביבית ברקאי-אהרונוף
תודה רבה. אביבית, ארגון "בזכות".

באשר לבקשתך, אדוני, לקבל את ההתייחסות בנוגע לילדים המשולבים, אשמח אם תוכל לבקש שזה יהיה כבר בזמן הקרוב, כי זה מאוד רלוונטי לסעיף בהצעת החוק שנוגע לעניין הסיכון, שמדובר שם על העברה של ילדים מהשילוב לחינוך המיוחד - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושב שזה נתון דרמטי שיכול לשנות החלטות עכשיו.
מירב ישראלי
אני חושבת שחלק מהמקרים שרויטל מדברת עליהם פשוט לא נכנסים לדוח הזה, אלא מוצאים להם פתרונות בית-ספריים.
היו"ר יעקב מרגי
זה עיוות שצריך לבחון אותו והוא לא קשור לדוח הזה.
מירב ישראלי
כן, אני אומרת, זה בעצם סוג של הרחקה.
רויטל לן כהן
אבל זה סוג של הרחקה. הרחיקו אותם מהחינוך הכללי.
היו"ר יעקב מרגי
זו העברה, זו לא הרחקה.
רויטל לן כהן
אז עבורנו זו הרחקה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אדוני, יש לי פנייה של ילד, אגב, בממלכתי-דתי, שהוא הורחק מבית הספר ונמצא עד עכשיו בבית, כלומר, לא די בכך שהם בכלל לא מאוזכרים כאן, כי בממלכתי-דתי יש אפס הרחקה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תביאי לי את המקרה הזה ספציפית.
אביבית ברקאי-אהרונוף
בשמחה רבה. הילד עדיין נמצא בבית.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה אם הוא בבית במסלול הרחקה פרוצדורלי שאנחנו מדברים עליו, על פי חוק. תביאי את המקרה, נבחן. בגלל שקיבלנו אפס בדוח, אני מוכן להתייחס פרטנית. תודה.

בבקשה, גבירתי.
אורית וקנין שילה
אורית וקנין שילה, אגף להכשרה מקצועית.

שני דברים אני רוצה להגיד. אחד, אנחנו קולטים תלמידים שהורחקו לצמיתות ממוסדות פורמליים של משרד החינוך, ואנחנו מדברים על 0.0 משהו הרחקות לצמיתות מבתי הספר המקצועיים, זאת אומרת התלמידים שנקלטים אצלנו מסיימים - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא אמרה זאת במילים אחרות. מה היא אמרה? כי חלק מוצאים פתרונות, איפה? אוי ואבוי אם גם בפתרון יהיה הרחקה.
אורית וקנין שילה
אבל זה לא מתיישב עם הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
למה? לא כל מי שמגיע אליכם, הוא הורחק.
אורית וקנין שילה
אז אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. מכיוון שיש את מדיניות ההתמדה ומכיוון שתלמיד שנושר ממשרד החינוך, כדאי שלא ירשם בדוח מסוג זה, אני מתחברת לדברים שאמרו פה חברותיי, יש תלמידים שבאופן לא פורמלי נשלחים למוסדות אחרים שהם לא של משרד החינוך כדי שהם לא יספרו באחוזי הנושרים מבתי הספר, ואנחנו אומרים את זה בכל הזדמנות, שאם המדיניות הייתה מדיניות של התאמה ולא של התמדה, אז יכול להיות שגם המספר הזה לא היה קורה ומראש תלמיד, הייתה מותאמת לו מסגרת חינוכית שיכולה לקלוט אותו.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להבין את ההאשמה הזו.
אורית וקנין שילה
לא, זו לא האשמה.
היו"ר יעקב מרגי
יש פה כביכול האשמה.
אורית וקנין שילה
אז אני אבהיר. אני אומרת שאם תלמיד, אם המסקנה של צוות החינוך, של הצוות המטפל, של הקב"ס, כדי לעבור ממסגרת חינוכית אחת במדינת ישראל למסגרת חינוכית אחרת, כל עוד היא מסגרת חינוכית, ועל זה אנחנו לא מתווכחים, על פי חוק החניכות יש מסגרות חינוכיות אחרות במדינת ישראל. אם התלמיד לא היה צריך לעבור כל כך הרבה ועדות ומדורי גיהינום כדי ללכת למסגרת שמתאימה לו, אני חושבת שגם המספרים האלה שהם מספרים מאוד קטנים - - -
היו"ר יעקב מרגי
יצאתי עכשיו מבולבל לגמרי. בואי תקשיבי טוב, עומדת לזכות לכל תלמיד ולכל הורה יחד עם הבן שלו לבחור איזו מסגרת חינוכית, כל עוד היא מוגדרת מסגרת חינוכית שעונה לחוק חינוך חובה.
אורית וקנין שילה
פורמלית עומדת לו הזכות. תיאורטית עומדת לו הזכות.
היו"ר יעקב מרגי
עומדת לו הזכות. גם עומדת הזכות למנהל או למחנך לשכנע אותו לא לעבור.
אורית וקנין שילה
לגמרי.
היו"ר יעקב מרגי
כמו שעומדת הזכות למוסד חינוכי טכנולוגי לפרסם בכסף אקטיבי, בואו אלינו, אבל עדיין זו מסגרת חינוכית. כל אחד בסוף מוצא את המסגרת המתאימה לו. זה שאחוז המורחקים ממוסדות החינוך הטכנולוגים על כל גווניהם הוא נמוך, א', זה ברור, גם מבורך.
קריאה
זה ממש לא אמור להיות ככה.
היו"ר יעקב מרגי
למה לא? זה אמור להיות ככה, אני אסביר לך גם למה, כי אם אדם לא מוצא את עצמו במסגרת הזו והוא אחר בירור, זה לא שמקטלגים. אחר בירור, הנטייה שלו וההתאמה שלו למסגרת הזו. גם הגישה היא שונה, של המערכות, לכן האחוז הוא נמוך עד כדי אפס כמעט. בסדר, זה טוב ואני מברך על כך, אבל אני לא רואה בזה איזו מגמה עכשיו של מערכת החינוך הכללית להיפטר מהתלמידים שקצת - - -
אורית וקנין שילה
ממש לא.
היו"ר יעקב מרגי
כי כך היה נשמע.
אורית וקנין שילה
לא, לא, אני אומרת שכדי להתחבר לאמירות על התסכול, שילד נמצא במסגרת שלא מתאימה לו או שלא יכולה להכיל אותו ומוכוון לעשות חמש יחידות מתמטיקה וחמש יחידות אנגלית, ואומרים לו שזו המסגרת החוקית היחידה - - -
היו"ר יעקב מרגי
גבירתי, הכול עניין של פרופורציות.
אורית וקנין שילה
הכול עניין של תאום.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מדברים על מיליון ומשהו תלמידים וכל מקרה הוא חשוב. אין פה איזו מגמה ממוסדת.
אורית וקנין שילה
12,000 שנקלטים, ואיפה אלה שלא מסיימים בכלל ונמצאים ברחוב?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו דנים כרגע בהרחקה. תודה.

מסעוד גנאים, בבקשה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני היושב ראש. אני חושב שבית ספר או כל מסגרת חינוכית אמורה לתת מענה לכל תלמיד. נכון, אנחנו בתקופה או בעידן שצריך להתאים את המסגרת לתלמיד. אני יודע שהאקלים בבית הספר והאווירה היא חשובה מאוד. האקלים הבטוח הוא חשוב ביותר במיוחד לאור אחוזי האלימות הגבוהים מאוד. אני מדבר למשל על החברה הערבית, על בתי ספר ערבים. למרות שאני מהנתונים, 92% מהמורחקים זה במגזר היהודי ובמגזר הערבי רק 8%? מה הפרשנות שלכם?
הילה סגל
התייחסנו לזה קודם.,
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
סליחה כי אני באתי מאוחר קצת, כי אני יודע שבעיות משמעת לא חסר בבתי הספר.
הילה סגל
אכן הנתונים שלנו על אלימות בקרב תלמידים בחברה הערבית הם לצערי הרב יותר גבוהים מבחברה דוברי עברית ואנחנו רואים את זה לצערי בכל רמות הסיכון. אנחנו רואים דאגה גדולה יותר בקרב תלמידים מהחברה הערבית. לצד זה אני אגיד שאחד הנתונים המעניינים בחברה הערבית זה שגם יחסים בין מורים לתלמידים בחברה הערבית הם טובים יותר. תלמידים מעידים, לפחות מקבוצות המיקוד, אני אומרת את זה רגע בסוגריים, הם פונים פחות להורים שלהם בחברה הערבית ויותר למורים שלהם במצבים של פנייה לעזרה. זה מה שיש לנו ממחקרים. זה דורש הבנה, זה דורש בירור. אני אומרת את זה בסוגריים. כן, יש אמירה שהרחקה לצמיתות של תלמידים בחברה הערבית זו סוגיה מורכבת שנמנעים מלעשות אותה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אולי מחסור במסגרות שיקלטו ילדים?
הילה סגל
אולי על רקע של מחסור במסגרות.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אני עכשיו שואל מה העמדה כמשרד חינוך.
הילה סגל
מה שנאמר לנו כתשובה מהמחוזות, ושוב, שאלנו גם על החינוך הממלכתי-דתי, ואני אומרת גם כאן שאני אבקש לקבל כל מקרה של ילד שידוע לכם ולא ידוע לנו. אנחנו נחזור ונבדוק את זה מול המחוזות. אני אומרת לגבי ילדים מהחברה הערבית, זה שנאמר לנו, אנחנו לא מרחיקים. אנחנו לא מרחיקים גם כשילד, יש לו רמת אלימות גבוהה. אנחנו מטפלים בו בתוך בית הספר, אנחנו לא מרחיקים אותו.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. אני לא מחסידי ההרחקה של התלמידים, אבל אני גם מורה לשעבר. אני יודע שיש הורים, וזו תופעה שהיא לא רק לערבים אלא גם ליהודים, שהורים מעדיפים להעביר את הילדים שלהם לבתי ספר שהם פרטיים, כאשר בית הספר, יש בו אחוז אלימות גבוהה שהיא מחבלת ומזיקה לילדים בבתי הספר או לכל העשייה החינוכית והלימודית.
היו"ר יעקב מרגי
אני מתחבר שבחברות מסורתיות, ככל שהן מסורתיות יותר, סוגיית ההרחקה היא ברירת מחדל רחוקה. אני מקבל את זה, למרות שכל תופעה, צריך לבחון אותה ולחקור אותה לעומק.

מבחינתי קיימתם את חובת הדיווח לוועדה.
מירב ישראלי
רק שאלה אחת בעניין הזה. האם ילדים למשל שהם נמצאים בבית, למרות שהם לא הורחקו באופן רשמי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא יופיעו בדוח.
מירב ישראלי
כן. הדוח הרי מדבר באמת על מקרים שבהם נפתח הליך רשמי. אתם עושים איזו הצלבת נתונים? אתם מקבלים מידע על ילדים שיושבים בבית, ומנסים להשיג נתונים?
תמר פתחיה
ילדים שנמצאים בבית הם תחת עינו הפקוחה של הקב"ס ושל מערכת הקב"סנט.
מירב ישראלי
אבל משרד החינוך יידע על הדבר הזה או שזה לא משהו שמגיע אליכם?
תמר פתחיה
זה התפקיד של הקב"ס.
מירב ישראלי
כי בעצם מה שקורה עם ילד כזה, זה שלא נפתח לגביו הליך רשמי. הוא כמו מישהו שבאמת המערכת שכחה אותו, באיזשהו מקום.
תמר פתחיה
אנחנו עסוקים יום-יום במקרים פרטיים של ילדים שאנחנו מקבלים גם אינפורמציה, אם זה גלש מתוך הרשת הזאת של הקב"סנט. אנחנו מתייחסים לכל הערה ולכל נתון שמגיע אלינו, אם זה בדרך פורמלית ואם זה בדרך לא פורמלית, גם שמועות וכו'. כל ילד אנחנו בודקים לגופו של עניין.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. קיימת חובת דיווח לוועדה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:41.

קוד המקור של הנתונים