ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/05/2018

הגשת דוח מבקר המדינה - 68ג

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים

הכנסת2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
08/05/2018


מושב רביעיפרוטוקול מס' 323
מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ח (08 במאי 2018), שעה 11:00
סדר היום
הגשת דוח מבקר המדינה - 68ג.
נכחו
חברי הוועדה: שלי יחימוביץ – היו"ר
מוזמנים
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
מבקר המדינה יוסף שפירא
אלי מרזל - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ליאורה שמעוני - מנהלת חטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, משרד מבקר המדינה
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
איל קופמן – סגן מנהלת הוועדה
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומים


הגשת דוח מבקר המדינה – 68ג
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
אדוני מבקר המדינה, צוות המשרד בראשות המנכ"ל, ברוכים הבאים אלינו, גברתי יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה. אנחנו מקבלים היום, אדוני, מידיך כרגיל דוח מעמיק העוסק, ספרנו נכון, אני מקווה, ב-33 נושאים שונים, ממש לרוחב כל החיים שלנו במדינת ישראל. ודאי שאני לא אוכל ולא ארצה להתייחס לכלל הנושאים, אבל אני כן אדגיש שחלק מהדברים שהתייחסת אליהם אלה דברים שמאפיינים תחומים שונים.

אתן רק כדוגמה את ההקפדה, או ליתר דיוק חוסר ההקפדה על השימוש הנאות בכספי ציבור, נושא שמעסיק את כולנו בכל מיני צורות ובכל מיני רמות. הא בהא תליא, בוודאי יש קשר בין הדברים, היעדר שקיפות במערכת הציבורית, זה עניין שלצערי הרב הופך לפרצה קורצת לגנב. אני אשמח בהזדמנות זאת להזכיר, גברתי יושבת ראש הוועדה, כמו שאת יודעת היטב, שבשנים האחרונות שמנו בכנסת דווקא דגש על שקיפות, קיבלנו גם פרס ממשרד המשפטים כמוסד השקוף ביותר בשירות הציבורי בשנה שעברה ואני מאוד מקווה שנמשיך בדרך הזאת. בסך הכול אני יכול לומר לראשי מוסדות אחרים, זה לא כל כך מסובך, פעולות נכונות גורמות לשקיפות נאותה במערכת.

הנושא השני שהתייחס אליו אדוני ולא צריך להסביר למה, מדובר ודאי בחיי אדם, בהצלת נפשות ממש, זה הנושא של תאונות עבודה. שמת דגש גם על אופניים חשמליים, דבר שאנחנו נחשפים אליו כל הזמן, רגולציה, פיקוח בתחומים האלה עדיין לצערי משאירים הרבה מאוד גם כאן לאקונות ופרצות. אני מודה לך על כך שהתחלת לגעת גם בנושאים החשובים והכואבים האלה ואני סמוך ובטוח שהוועדה בראשות חברת הכנסת יחימוביץ תגרום לכך שהדפים האלה יהפכו למסקנות וגם לתכניות פעולה במשרדי הממשלה השונים.

אז עוד פעם תודה לך, כרגיל, על העבודה שאתה והצוות שלך עושים לטובת כולנו. אני סמוך ובטוח שעוד תמשיך במאמצים האלה כדי לעשות את חיינו במדינת ישראל טובים יותר.
מבקר המדינה יוסף שפירא
תודה. אדוני יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, יושבת ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, גב' חנה פריידין, מנהלת הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ומר איל קופמן מן הוועדה. אני מודה לך על דבריך החמים.

אשר לדוח השנתי שמונח על שולחן הכנסת על פי חוק מבקר המדינה, הדוח כולל 33 פרקים העוסקים ביריעה רחבה של נושאים החל בזכויות הפרט, איכות חייו, בריאותו וביטחונו ועד נושאים הכרוכים בשחיתות שלטונית ומאבק למען טוהר המידות ובניצול לרעה של כספי ציבור. הפרקים בדוח מתווים דרך לקיומו של שירות ציבורי בו ישנה הקפדה יתרה על מינהל תקין וטוהר המידות וכן על שירות ציבורי השומר על עקרונות של חיסכון ויעילות ומקפיד על שמירת הזכויות החברתיות וחיזוק ההגנה על זכויות האדם.

הדוח עוסק גם בנושאים רבים ומגוונים אשר יש בהם כדי להשפיע על חייו של כל אזרח ותושב במדינה. מחובתם של הגופים המבוקרים לפעול במהירות וביעילות לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה על מנת לקדם את השירות הציבורי בישראל ואת השמירה על זכויות הציבור.

אמש העביר למשרדי מר יאיר וולף את הערות ראש הממשלה לדוח זה ובו מבוא חתום על ידי ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ובין היתר נאמר שם, אני מצטט 'הממשלה רואה בדוח מבקר המדינה כלי ניהולי חשוב לניהול עבודתה ולייעול השירות לאזרח. גישה זו כבר מניבה פירות ובחלק ניכר מפרקי הביקורת התקבלו החלטות מעשיות לתיקון הליקויים', סוף ציטוט.

בסיום דבריי אבקש להודות לך, אדוני יושב ראש הכנסת, ולראשת הוועדה ולמנהלת הוועדה על המאמץ שנעשה על מנת שהדוח יוגש במועד, הפעם זה לא היה מובן מאליו, וכן למנכ"ל משרד מבקר המדינה, הנהלת המשרד שלנו ועובדיו אשר עמלו על הכנת דוח זה בקפדנות וביסודיות ובמקצועיות. תודה.
היו"ר שלי יחימוביץ
אדוני יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין, כבוד מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, זה אחד הדוחות היותר מקיפים, מעמיקים ורחבים שהוגשו אי פעם. אני רוצה לברך אותך ואת צוות משרדך על הדוח הזה שהוא באמת מקיף את כל תחומי חיינו. אין ספק שסיפקת לנו הרבה מאוד עבודה, לוועדה, אני אפילו לא משוכנעת שנוכל לעמוד באתגר הזה וזאת עוד הזדמנות לשבח אותך ואת המוסד המפואר שאתה עומד בראשו ועושה עבודה שהיא כל כך חיונית וחשובה לטוהר המידות, למינהל התקין ולאכיפת חוקי המדינה.

אני רוצה לשים את האצבע על שתי נקודות מרכזיות. ציין יו"ר הכנסת, ובצדק, את סוגיית השקיפות, כמה היא משמעותית. אני חושבת שהדוח הזה מביא לידי ביטוי פריצת דרך נוספת ופריצת הדרך הזו בדוח שבודק את התנהלותה של חברה המכונה חברה ל', בנותיה ונכדתה, דוחות כאלה מהסוג הזה עד היום עטו על עצמן חיסיון מוחלט, מטעמים ביטחוניים לכאורה וכן הלאה, לנו יש שאיפה להשקיף את הדוחות האלה ככל האפשר, כל עוד הדבר אינו פוגע בבטחון המדינה, וכך עשינו הפעם, אפשרנו בוועדת המשנה החסויה לפרסם את הרוב המכריע של הדוח הזה. אני רואה בזה פריצת דרך וסימן לבאות. אנחנו מתכוונים לא לאפשר חיסוי של חברות הקשורות בביטחון רק משום שהן קשורות בביטחון ואנחנו מתכוונים להמשיך ולאפשר פרסום רב ככל האפשר של דוחות המבקר, שכן הדבר הזה הוא האפקטיבי ביותר, בסופו של דבר, לתיקון הליקויים.

אני יכולה גם לספר מה שאתה, אדוני המבקר, יודע, שבשלושת החודשים האחרונים הוצאה הנחיה חדשה, אני הוצאתי הנחיה חדשה לישיבות ועדת המשנה החסויה, אין כניסה לישיבות האלה יותר של יועצים חיצוניים בשכר לחברות, יתכבדו החברות והדרג הניהולי או העובדים שלהם, יאמרו את דברם, אבל בוודאי לא יועצים חיצוניים בשכר. זו לא זירה משפטית, זאת זירה ממלכתית, פרלמנטרית, לאומית, וכך הדברים מתנהלים וזה סייע לנו במידה רבה לאפשר את פרסום הדוח.

פרק חשוב נוסף הוא בסוגיית מבקשי המקלט וכבר מחר אנחנו נקיים דיון בפרק הזה בהשתתפות שר הפנים. ושוב אני מודה לך.
מבקר המדינה יוסף שפירא
תודה.
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין
תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים